Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Start met de groene transitie, begin in de Lutkemeer

  •  
03-09-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
89 keer bekeken
  •  
lutkemeerpolder
Een oude landbouwpolder aan de westkant van Amsterdam, met daarin de biologische boerderij De Boterbloem, dreigt platgewalst te worden om er een bedrijventerrein op te bouwen.
Geachte raadsleden, graag uw aandacht voor het volgende,
Blijft de Lutkemeer (ecologisch) agrarisch maatschappelijk groen of wordt de omvorming tot bedrijventerrein doorgezet? Deze zomer beslist de gemeente over het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan voor de Lutkemeerpolder, gelegen aan de westrand van Amsterdam. Wordt er gekozen voor twintig jaar gedateerd economisch beleid of voor een groene transitie die vraagt om het behoud van deze bijzondere en groene polder?
Een groene duurzame wereld is van groot belang. Groene omgeving, veilig voedsel en biodiversiteit leveren miljarden op volgens de DNB. Door de coronacrisis worden we bovendien op wrede wijze met de neus op het feit gedrukt dat de grenzen van de groei al ruimschoots overschreden worden.
Raadsleden en gemeentebestuur kunnen nu laten zien dat economische belangen niet langer de voorkeur krijgen boven het behoud van waardevolle natuur en landbouw.
De Lutkemeerpolder is onderdeel van een ecologische en recreatieve verbindingszone van Amstelland tot aan Spaarnwoude. De polder omvat naast natuur- en recreatiegebied ook een historisch boerenlandschap, een vruchtbaar landbouwgebied en een biologische zorgboerderij, waaraan veel Amsterdammers graag een bezoek brengen.
Zo’n twintig jaar geleden is de bestemming van agrarisch veranderd in bedrijventerrein vanuit de achterliggende gedachte dat hier door de groei van luchthaven Schiphol behoefte aan zou zijn. Maar tot op heden heeft zich nog geen bedrijf in de polder gevestigd! De economische crisis die in 2008 uitbrak had als positief neveneffect dat de polder nog ruim tien jaar lang onaangetast is gebleven. Lerend van het verleden is het wijsheid om nu naar aanleiding van de Corona crisis te kiezen voor het terugdraaien van de beslissing die twintig jaar geleden is genomen.
Behoud van de Lutkemeerpolder sluit aan bij beleid van het huidige college. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan duurzame en gezonde consumptie van de Amsterdamse bevolking. De open ruimte en groene omgeving van de polder draagt bovendien bij aan de fysieke en mentale gezondheid van de bezoekers. Gevarieerde landbouw en goed bodembeheer zorgen voor herstel van de biodiversiteit. Een gezonde bodem kan bovendien veel CO 2 en overtollig regenwater opnemen.
De Concept Groen Visie 2050 stelt voor als centraal uitgangspunt ‘Groen, tenzij…” te hanteren. En Amsterdam omarmt sinds begin dit jaar ook het principe van de ‘donut-economie’, een kompas om voldoende te consumeren en produceren voor een stevig sociaal fundament, maar binnen de grenzen van de planeet. Onze wethouder van ruimtelijke ordening en duurzaamheid oogst daar internationaal waardering voor. Ze geeft ook aan dat “we nog niet precies weten hoe het moet, want het is nog nooit gedaan”. Welnu, de casus Lutkemeerpolder is bij uitstek geschikt om daar met een stevig netwerk van transitiedeskundigen, economen en sociale partners ervaring mee op te doen.
Deze tijd, en het zo sterk door iedereen gewenste groenere, meer duurzame, gezondere en veerkrachtige perspectief van onze stad, verplicht ons allemaal om iedere mogelijkheid tot deze transitie te benutten.
In een stedelijke omgeving moeten voor bedrijven oplossingen gezocht worden in het verbeteren en verdichten van bestaande bedrijventerreinen. Het perspectief van klimaat, welzijn en de belangen van toekomstige generaties geeft een geheel nieuw inzicht in de ruimtelijke ordening. We zien dat onze gemeente dat ook overneemt.
Hier en nu kunnen politici echt het verschil maken. De gemeente Amsterdam is eigenaar van de akkers van de Lutkemeer en bovendien ook aandeelhouder van Schiphol en van projectontwikkelaar SADC. In het collegeakkoord schrijven de wethouders het zelf: “Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste generatie die er wat aan kan doen. Als we willen dat Amsterdam bij haar achthonderdste verjaardag nog altijd in blakende gezondheid verkeert, moeten we nu stevige keuzes durven maken”.
De mogelijkheid om een stevige keuze te maken doet zich nu voor: er is een verzoek ingediend bij de raad om de bestemming van de Lutkemeerpolder terug te wijzigen naar ‘agrarisch’. Een verzoek dat wordt gesteund door duizenden Amsterdammers. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om dit besluit te nemen en kan daarmee het perspectief voor de polder ombuigen. Wij wensen de Amsterdamse raad en het gemeentebestuur (en de meekijkende provincie en zakelijke partners) de politieke moed en de bestuurlijke en financiële creativiteit toe om dit varkentje te wassen. Toekomstige generaties zullen u dankbaar zijn.
Mede namens ruim 7700 ondertekenaars van het verzoek ‘Herziening bestemmingsplan Lutkemeer’
Maurits Groen, duurzaam ondernemer Chris de Haan, Fridays for Future Raoul Heertje, tekstschrijver en stand-up comedian Jelle de Jong, directeur IVN Peter Lankhorst, voormalig voorzitter Tweede Kamerfractie Groen Links Derk Loorbach, hoogleraar socio-economische transities, Erasmusuniversiteit Marjan Minnesma, directeur Urgenda Henk Nijhof, voormalig fractievoorzitter Groen Links Dick Pels, voormalig directeur wetenschappelijk bureau Groen Links Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid, VU Jeffrey Spangenberg, Foodcouncil MRA Atze Sytsma , directeur a.i. ANMEC
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (23)

Ewout Pool
Ewout Pool10 sep. 2020 - 5:55

Wat mevrouw Fernhout wel "vergeet" te vermelden is dat zij de eigenaar is van De Boterbloem. Ik denk dat dit gegeven wel belangrijk voor deze discussie.

1 Reactie
Alies Kweekt
Alies Kweekt3 nov. 2020 - 16:48

?? Mevrouw Fernhout is geen eigenaar van de Boterbloem. Dat is al sinds 1916 de familie Hoogendam...

Willem D2
Willem D24 sep. 2020 - 19:38

Tjah gevolgen van de bevolkingsgroei is dat er steeds meer gebouwd gaan worden, want mensen wonen niet alleen, ze werken meestal ook nog. Aan de andere kant Milieu Defensie (in het algemeen niet bepaald mijn club) wel gelijk met recycle de bedrijventereinen, maar dat levert echter geen geld op voor de gemeente Amsterdam en dat is iets wat dit gemeente bestuur keihard nodig heeft.

Biff Everwood
Biff Everwood3 sep. 2020 - 16:52

ik vind het niet onlogisch om op die plek een bedrijventerrein neer te zette, zo aan de A9 en A5. Kan de boerderij niet naar minder dure grondgebieden, zeg maar boven Noord ergens?

3 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden3 sep. 2020 - 23:37

Nee, het groen moet juist meer de stad binnen trekken, in plaats van daaruit geweerd te worden op grond van economisch overwegingen. Stadslandbouw is een deel van de oplossingen voor de toekomst.

kees20
kees204 sep. 2020 - 17:42

Nee verhuizen kan niet, er is simepleweg geen kleigrond meer waar akkerbouw mogelijk is. Heel Noord/waterland is veeteelt, want veengrond. Maar daarnaast heeft zo'n boerderij en zo'n groen gebied natuurlijk ook een functie voor de buurt en buurtbewoners. Wat heb je er nu aan als je in west/osdorp woont, waar je heen kunt fietsen met je koters, dat er 230 kilometer verder in noord iets gecompenseerd is? Het moet gewoon stoppen met die grijze dozen. Nog een factor: de snelweg is misschien dichtbij, maar er is daar in de buurt geen oprit. Al die vrachtwagens gaan de file vergroten die er toch al elke ochtend en avond op de Ookmeerweg staat

Alies Kweekt
Alies Kweekt3 nov. 2020 - 16:50

Hi Biff, er is geen noodzaak! Dat is het hele verhaal. Er wordt vraag gecreeerd zodat investeerders weer geld in stenen kunnen stoppen. Er staan vele honderden hectares bouwrijpe grond leeg, ook direct aan a9, a5, a4. Of in Westpoort.

adriek
adriek3 sep. 2020 - 15:36

Kunnen die lelijke blikken dozen die hier gebouwd zouden worden niet gewoon onder die groene weilanden verstopt worden? Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat...

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen3 sep. 2020 - 11:59

Boeren moeten wijken voor industrie en wonen, dat zou nu toch algemeen bekend moeten zijn.

3 Reacties
ton14024
ton140243 sep. 2020 - 12:33

Dat vraag ik me af nu jij er blijk van geeft het stikstofprobleem niet te kennen.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen3 sep. 2020 - 13:15

Boeren produceren stikstof, Ton, dus die moeten plaats maken, anaders kan er niet gebouwd worden.

adriek
adriek3 sep. 2020 - 15:37

Veehouders produceren stikstof, landbouwers gebruiken het.

JasDon
JasDon3 sep. 2020 - 10:40

Kan die boerderij niet ergens anders worden gevestigd met het geld waarmee de boerderij naar alle waarschijnlijkheid uitgekocht wordt? "een ecologische en recreatieve verbindingszone van Amstelland tot aan Spaarnwoude." Is niet meer dan een leuke naam voor een gebied wat doorkruist wordt met verschillende A en N-wegen. De boerderij bevindt zich in de oksel van twee snelwegen en onder een aanvliegroute van Schiphol. Gezien de ZW windrichting lijkt me dit onhandig, maar ik ken het effect van snelwegen op de landbouw niet. Gezien de beschikbare infrastructuur eigenlijk best een logische plek voor een bedrijventerrein. Anders besluiten is volgens mij hoogstens het probleem verplaatsen naar een minder geschikt gebied (met een minder sterke lobby).

1 Reactie
kees20
kees203 sep. 2020 - 12:49

De boerderij wordt niet uitgkocht. De gemeente had hun land al 50 jaar geleden in erfpacht gekregen voor een habbekrats en daarna pachtten ze het. Maar er is in de buurt van Amsterdam ook geen andere plek voor een biologische akkerbouwboerderij, dat kan namelijk alleen op kleigrond, en dit is de laatstte kleigrond bij Amsterdam. Daarnaast: het gaat niet alleen om de Boterbloem en hun 11 ha gecertificeerde biologische grond, maar om de hele polder van 45 ha. Pure waanzin om die in deze klimaatramptijden vol te bouwen met overbodige bedrijfshallen.

Handige harry
Handige harry3 sep. 2020 - 10:38

Misschien moeten we in Nederland gaan inzetten op bevolkingskrimp. Heeft veel voordelen. Het lost zaken als het woningtekort op, files worden minder. Minder uitstoot van co2 en stikstof. Voor alles is het beter. En het zou ook moeten kunnen aangezien we van nature hier geen bevolkingsgroei hebben. Waarom wordt daar geen beleid op gemaakt en moet het altijd maar meer zijn. Meer groei, meer rijkdom. Je komt toch ooit op de grenzen van wat het land aan kan.

4 Reacties
GoudenBergen
GoudenBergen3 sep. 2020 - 11:37

In de jaren vijftig vonden veel mensen dat het hier te vol werd en emigreerden ze in grote getale naar met name Engelssprekende landen. De trend is nu andersom. Tot corona groeide de Nederlandse bevolking met ruim 100.000 mensen, grotendeels door immigratie.

Martin007
Martin0073 sep. 2020 - 14:59

Handige Harry, je denkt niet groot genoeg. We moeten in de hele wereld inzetten op bevolkingskrimp. Op dit moment komen er elke dag 200.000 wereldburgers bij, en dat is geen typefout. In 5 dagen is dat een miljoen. In 50 dagen 10 miljoen In 100 dagen 20 miljoen In 365 dagen 73 miljoen. In 13 jaar een miljard. Geld is geen probleem. Daar hebben we genoeg van. Geef elke vrouw op de hele wereld toegang tot anticonceptie. Een spiraaltje kost helemaal niks, al helemaal niet als je het lokaal produceert en door een lokaal persoon laat inbrengen.

adriek
adriek3 sep. 2020 - 15:39

@Martin: alle economische modellen zijn op groei gebaseerd. Wel zullen moeten groeien tot de aarde uit haar voegen barst, of nieuwe economische modellen ontwikkelen. De spiraaltjes zullen tot die tijd in de kast moeten blijven.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden3 sep. 2020 - 23:33

De groei van de Nederlandse bevolking wordt veroorzaakt door de economische aantrekkingskracht en niet door de groei van de wereldbevolking.

GoudenBergen
GoudenBergen3 sep. 2020 - 10:21

Goed initiatief. Er zijn al genoeg industrieterreinen met blokkendozen erop. Waarbij aangetekend moet worden dat De Boterbloem een aardig initiatief is, maar dat de het niet mogelijk lijkt om de snel groeiende wereldbevolking te voeden met alleen biologische landbouw.

3 Reacties
kees20
kees203 sep. 2020 - 12:51

Nee de Boterbloem beoogt ook niet de wereldbevolking te redden, maar voedsel te produceren voor en met de bevolking van Amsterdam. Je kunt daar met je kinderen aardappels rooien (althans; tot vorig jaar nu zijn ze van hun akkers afgesneden). maar naast de Boterbloem gaat het ook om behoud van de overige 33 ha van de polder. Kostbaar groen gebied dat alleen maar waardevoller wordt, in tegenstelling tot de inwisselbare grijze dozen die je overal ziet. En ja, Schiphol moet ook krimpen natuurlijk

JasDon
JasDon3 sep. 2020 - 13:00

Biologisch is inderdaad leuk voor mensen uit Oud-Zuid, Benoordenhout en Hillegersberg die lekker hip, maar volledig onterecht denken dat ze duurzaam en gezond bezig zijn.

kees20
kees203 sep. 2020 - 15:37

ja inderdaad @jasdon, eerlijk eten zonder gif is 'lekker hip'. Maar een distributiecentrum voor de aandeelhouders van AH neerzetten op groene zones binnen de Amsterdamse grenzen, dat is zeker duurzaam en gezond?!