Joop

Staatssecretaris met een realistische kijk op asiel en migratie gewenst

  •  
27-01-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
516 keer bekeken
  •  
51795718857_95e7d235ed_o

© cc-foto: Roel Wijnants

Waar ‘strafbaarstelling van illegaliteit’ in 2011 nog tot veel ophef leidde, dreigt dit nu zonder noemenswaardig verzet realiteit te worden
Een staatssecretaris met een realistische kijk op asiel en migratie is broodnodig. Als oud-wethouder in Amsterdam weet Van der Burg, de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, als geen ander wat de gevolgen van een niet-sluitend asielbeleid zijn voor de grote steden. Het restrictieve beleid van de staatssecretarissen die Van der Burg voorgingen, hebben niet voor minder mensen zonder geldige verblijfspapieren gezorgd. Integendeel zelfs, de gevolgen daarvan merken maatschappelijke organisaties in de grote steden dagelijks.
Door het restrictieve beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, zijn er steeds meer mensen die geen kant op kunnen. Vaak kunnen ze niet terugkeren naar hun land van herkomst, ook al zouden ze dat wel willen. Maar op een verblijfsvergunning in Nederland maken ze ook geen kans. Uitgeprocedeerde asielzoekers leven noodgedwongen in de marge van ons ‘gave land’. Dikwijls verstoken van elementaire voorzieningen zoals onderdak, eten en medische zorg. Afgelopen kabinetten hebben het niet makkelijker gemaakt voor deze groep. Door het overhevelen van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris naar de IND in 2019, is het bijna onmogelijk geworden om voor mensen die echt aantoonbaar vastzitten in het systeem, een oplossing te vinden. Waar de staatssecretaris gemiddeld honderd keer per jaar een uitzondering op basis van schrijnendheid maakte, doet de IND dat nog nauwelijks en in 2021 zelfs helemaal niet.
Maar hoewel de uitspraken van de nieuwe staatssecretaris uit het verleden ons een sprankje hoop bieden, lijkt dit kabinet opnieuw voor een spijkerhard asielbeleid te kiezen. Zo kiest dit kabinet ervoor het niet hebben van geldige verblijfspapieren strafbaar te stellen. Waar ‘strafbaarstelling van illegaliteit’ in 2011 nog tot veel ophef leidde, dreigt dit nu zonder noemenswaardig verzet realiteit te worden. Buitengewoon zorgwekkend, het is een middel dat mensenrechten schendt. Eerdere vergelijkbare maatregelen leidden niet tot meer terugkeer. Wel tot meer angst bij mensen zonder papieren, waardoor ze bijvoorbeeld later naar de dokter gaan en kinderen niet meer naar school durven sturen.
In 2019 is de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) gestart in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven. Het doel van deze pilot is samen met het Rijk, gemeenten en lokale ngo’s opvang en oplossingen te vinden voor mensen zonder papieren. Deze goedlopende pilot dreigt door dit kabinet omgevormd te worden tot iets onwerkbaars. Tot op heden werden terugkeer naar het land van herkomst, migratie naar een ander land en legalisering van verblijf als gelijkwaardige duurzame oplossingen gezien.
Als we het regeerakkoord mogen geloven, is terugkeer straks de enige smaak die overblijft. Dit doet geen recht aan de werkelijkheid, aangezien de afgelopen jaren is gebleken dat een aanzienlijk deel van de deelnemers aan de pilot alsnog een verblijfsvergunning heeft gekregen. Als de LVV alleen gericht zal zijn op terugkeer, zullen weer meer mensen zonder papieren op straat belanden en buiten beeld raken.
In plaats van een realistisch asielbeleid dat voorkomt dat mensen onder de radar in de marge van onze maatschappij leven, kiest dit kabinet voor een hard beleid dat mensen criminaliseert en stigmatiseert. Dit zal de afstand tussen deze groep en hulpverleners en autoriteiten alleen maar vergroten, en daar is niemand bij gebaat.
Wij wensen de nieuwe staatssecretaris veel wijsheid toe. De problemen op dit dossier zijn groot en complex, en maar weinig staatssecretarissen Asiel en Migratie halen de eindstreep. De vijf voorgangers van Van den Burg zijn allemaal voortijdig gestruikeld over verschillende kwesties. Wij hopen dat deze staatssecretaris de rit uitzit en in zijn eerste beleidsbrief een goed asielbeleid uiteenzet.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (57)

Paul250371
Paul25037128 jan. 2022 - 10:14

Ik denk dat het doelbewust verder ontmantelen van de IND om de procedures jaaaaarrrreeenn te vertragen om zo migranten af te schrikken verder moet worden uitgebreid. Ook het niet toestaan dat mensen die in de procedure zitten gaan werken kan worden uitgebreid. Ik denk dat bijvoorbeeld het verbod op ademhalen tijdens de procedure ook een goed middel is. Verder denk ik dat het personeelsbeleid van het IND nu nog te veel is gericht op "de menselijke maat" dat is zonde, zinvoller zou zijn om bewezen socio- en psychopaten voorrang te verlenen bij sollicitaties bij de IND. Er stromen her en der te veel gelukszoekers ons land binnen en te veel kinderen worden door dat lafhartige / linkse labbekakgedrag van de IND, in de huidige vorm ontzien of bewust over het hoofd te zien. Iedereen weet dat de IND veel te veel steken laat vallen en dat er veel meer kinderen en illegalen kunnen worden gedeporteerd. Nu gaat het vaak met het vliegtuig dat veel bijkomende nadelen heeft. Denkt u bijvoorbeeld aan milieuschade. Ik zeg, de sporen liggen er, laat de treinen maar weer rijden.

5 Reacties
Hernandez
Hernandez28 jan. 2022 - 10:52

Maar met het deporteren van illegalen (mensen die dus uitgewezen zijn door de rechter) is toch niks mis mee/

LaBou
LaBou 29 jan. 2022 - 11:06

"Maar met het deporteren van illegalen (mensen die dus uitgewezen zijn door de rechter) is toch niks mis mee/" Dat vond men in een ander tijdperk ook geen probleem. De gevolgen worden nog ieder jaar herdacht.

Hernandez
Hernandez29 jan. 2022 - 14:40

@LaBou 'Dat vond men in een ander tijdperk ook geen probleem. De gevolgen worden nog ieder jaar herdacht.' De argumenten zijn op zie ik wel....

LaBou
LaBou 30 jan. 2022 - 10:45

Ook toen waren er rechterlijke uitspraken. Bij iemand die deportatie, al is dat na een rechterlijke uitspraak, niet als een probleem ziet kun je dus stellen dat meer argumenten geen zin hebben. Daar kun je alleen maar van vaststellen dat ze een bepaalde mentaliteit hebben die we al eerder gezien hebben.

Jansen7
Jansen71 feb. 2022 - 14:18

@LaBou: als je toch alles in de context ziet van Auschwitz: wil je meer belasting betalen, en/of mag de overheid van jou bezuinigingen op je linke hobby's zoals cultuur zodat we zoveel mogelijk vluchtelingen kunnen opvangen?

Jaco38
Jaco3827 jan. 2022 - 17:02

“Het restrictieve beleid van de staatssecretarissen die Van der Burg voorgingen, hebben niet voor minder mensen zonder geldige verblijfspapieren gezorgd. Integendeel zelfs, de gevolgen daarvan merken maatschappelijke organisaties in de grote steden dagelijks.” Ik mis de onderbouwing. Suggereert u nu dat als de deuren wagenwijd opengezet voor kansloze, economische vluchtelingen de maatschappelijke organisaties de gevolgen niet zouden ervaren? Wat stelt u nu precies voor? Wat is dat “realistische” asielbeleid, werk dat eens wat verder uit.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037128 jan. 2022 - 9:57

Hij is geen staatssecretaris. Hij is niet verantwoordelijk. Concluderen dat dit smerig beleid niet werkt is zijn doelstelling. Het is de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris om het beleid te wijzigen in een hopelijk menselijk beleid. Een ander beleid voorstellen doet hij wellicht in een andere column.

Jaco38
Jaco3828 jan. 2022 - 18:01

Onzin, als een columinst stelt dat iets niet werkt dan mist dat alle logica als daar een naar oordeel van de columnist geen betere aanpak tegenover geplaatst wordt. Kan ook wel zeggen dat het niet werkt dat we x bedrag aan belasting moeten betalen, of moeten stoppen voor rood licht. Dat zijn zinloze opmerkingen als ik niet uitleg waarom het niet werkt en hoe het dan wel zou moeten.

vdbemt
vdbemt27 jan. 2022 - 16:27

Dat 'menselijke maat' blijft voor Rutte, en hen die hem braaf volgen, toch wel een verdomd lastig beginsel.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037128 jan. 2022 - 9:58

Integendeel. Het is voor hen heel makkelijk. Echter, die smeerlappen hanteren een smeerlappenmaat als menselijk.

Eid
Eid27 jan. 2022 - 14:51

Dus realistisch is: Je hebt vluchtelingen en migranten. De eerste groep zou kans moeten maken op een status; de tweede groep vaak niet en krijgen dus geen status. We weten wie dat normaliter zijn. Maar omdat landen hun eigen burgers niet willen terugnemen, en wij in de EU een beetje machteloos blijven leuren, moeten we ze ook maar hier houden? Dan heb je geen asielbeleid meer nodig, dan laat je iedereen toe die zich meldt. En dat is dan realistisch.

4 Reacties
rvb2
rvb227 jan. 2022 - 15:36

alle asielzoekers moeten toegelaten worden tot de procedure, om uit te maken wie een status krijgt. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat iedereen die er recht op heeft een status krijgt. Beter "onterecht" een status geven dan onterecht een status weigeren. Een burger is niet het eigendom van een staat, dus staten moeten nooit gedwongen worden burgers tegen hun wil te deporteren. Het is prijzenswaardig dat landen niet meewerken met deportatie van mensen tegen hun wil: zo bescherm je mensen.

Hernandez
Hernandez27 jan. 2022 - 19:45

@RVB Waar moeten die mensen dan verblijven?

Paul250371
Paul25037128 jan. 2022 - 10:01

Hernandez Nemen wij deze mensen op in de randstad om de provincie daar van te ontlasten. Ik heb begrepen dat dit ook tijd werd want de buschauffeurs worden uitgescholden en dat kan natuurlijk niet. En als wij mensen in de randstad opnemen nemen jullie dan als tegenprestatie jullie geliefde kerncentrales op in de provincie?

Hernandez
Hernandez28 jan. 2022 - 10:56

@Paul Nogmaals: waar moeten deze mensen verblijven en werken?

Markzelluf
Markzelluf27 jan. 2022 - 14:32

Van Veen benoemt een aantal nadelige symptomen die hij als gevolg van het huidige asielbeleid signaleert. Vervolgens roept hij op tot een realistische kijk of asiel en migratie. Je zou denken: doe een voorstel. Hebben we immigratie en emigratie nodig en zo ja, welke kwantitatieve en kwalitatieve eisen stellen jullie? En welke realistische eisen zouden er moeten worden gesteld aan het asielbeleid in de ogen van ASKV? Van Veen hoopt immers dat de staatsecretaris de rit uitzit en een goed beleid neerzet en hij suggereert te weten hoe dat moet. Kom op met dat advies dat realistisch is en draagvlak vindt in de Nederlandse samenleving, zou ik zeggen

Hansje6
Hansje627 jan. 2022 - 14:17

Inderdaad een groot en complex probleem, waar echte asielzoekers het dupe van worden. Ik raad de Staatssecretaris aan om eens te kijken hoe de Sociaal Democratische regering dit voortvarend aanpakt in Denemarken. Daar mogen van mij ook wel wat harde randjes van af, maar Denemarken ziet wel in dat het oude beleid niet samenging met het instandhouden van de welvaartsstaat. En Denemarken ziet ook in dat lang niet alle vluchtelingen door cultuurverschillen inburgeren, en dus niet zelfstandig mee kunnen doen in de maatschappij, maar een leven lang afhankelijk blijven.

3 Reacties
Pater
Pater27 jan. 2022 - 16:33

Inburgeren is in NL heel lang feitelijk ontmoedigd. Maak Nederlands leren verplicht en gratis, dat helpt. Doe onderzoek naar de mogelijkheden tot teruggaan, als het echt niet kan moeten ze alsnog toegelaten worden. Een blijvende stroom vreemdelingen die afgewezen zijn en wel blijven is op den duur onhoudbaar, dat wel.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 jan. 2022 - 12:54

De huidige criteria voor het verlenen van een status zijn onhanteerbaar (??), afgewezen asielzoekers keren niet terug en de stroom migranten stopt voorlopig niet zou een realistische samenvatting kunnen zijn. Het voldoende beheersen van Nederlands zal eerste generatie nieuwkomers van een bepaalde leeftijd vaak niet lukken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 jan. 2022 - 13:04

Denemarken probeert ook de migrantenkinderen naar de kinderopvang te dirigeren. Anders dan in Nederland gaan praktisch alle Deense kinderen naar de opvang van hun eerste tot hun zesde jaar. Dat geldt in heel Scandinavie.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9327 jan. 2022 - 13:27

Het asielbeleid in Nederland is grondig toe aan vernieuwing en hervorming. Helaas is er hier geen politieke wil of moed om echt iets te doen. Het zal dus wel weer vier jaar aanmodderen worden. Het draagvlak zal de komende vier jaar denk ik nog verder instorten.

Flash825
Flash82527 jan. 2022 - 12:44

Inderdaad een zeer lastige kwestie, hoewel ik zeker de problematiek erken die in het artikel wordt geschetst wil ik als inwoner van Budel toch een paar regels citeren uit het ED van vandaag: "Vorige week werd bekend dat de overlast in het Budelse azc vooral veroorzaakt wordt door Noord-Afrikanen die zich voordoen als Algerijnen. Dat land heeft sinds kort de status als onveilig land. Deze nep-Algerijnen vragen asiel aan, zoals iedereen het recht heeft om in een land asiel aan te vragen. Meteen terugsturen naar het land van herkomst gaat vaak niet. Ze hebben geen paspoort of het thuisland weigert medewerking te verlenen" Bovenstaand citaat komt uit een artikel in het ED vandaag naar aanleiding van de zesde steekpartij binnen 3 maanden op het terrein van het AZC. Wat je zou willen is een ruimhartig en menselijk beleid voor de "echte" vluchtelingen en een streng en restrictief beleid voor diegene die uit een "veilig" land komen en misbruik maken van het systeem. Hier wens ik de nieuwe staatssecretaris inderdaad veel wijsheid in toe.

10 Reacties
RechtdoorZee93
RechtdoorZee9327 jan. 2022 - 13:32

Ik denk dat de enige oplossing is om het recht op asielaanvraag te beperken. Bijv. alleen voor mensen uit geografisch Europa. En dan jaarlijks middels een quota X aantal rechtstreeks opnemen uit vluchtelingenkampen. Nederland grenst in de verste verte niet aan conflictlanden. Mijn inziens is dit probleem deels op te lossen door de incentive om hier te komen weg te halen. Het huidige beleid is achterhaalt en functioneert slecht. Het is ook nog eens darwinistisch want alleen de asielzoekers met het meeste geld en kracht kunnen hier komen.

Sonic2
Sonic227 jan. 2022 - 14:17

Een betoog vol logica eigenlijk. Waarom zie je dat in Den Haag niet eigenlijk?Asiel en migratie is een buikpijn dossier en je wilt de goede mensen belonen en de slechte straffen. Al 20 jaar staan we in de stand van oneliners, emotie politiek en hysterie op de flanken. Ik verlang terug naar vroeger waar politici saaier waren. En het niet een hijgerig media theater is en er geen dubbele agenda's zijn.

GHS
GHS27 jan. 2022 - 14:17

Onze eigen schuld. Als we nu eens beginnen om geen toegang meer te velenen aan diegenen die in ons land willen komen wonen. DWZ niemand, maar dan ook niemand komt hier meer binnen. Nu kan iedereen hier binnelopen en dat is bekend. In Nederland kan je zo maar naar binnen en terugsturen gebeurt toch niet. Doet u dat met toegang tot uw eigen huis ook zo?

Jonkheer
Jonkheer 27 jan. 2022 - 14:44

@Sonic - Hear! Hear! Helemaal eens!

Hernandez
Hernandez27 jan. 2022 - 16:49

@Sonic ' je wilt de goede mensen belonen en de slechte straffen. ' Nee, zo werkt het niet. De Nederlandse nationaliteit moet niet worden gezien als een golden ticket.

Sonic2
Sonic227 jan. 2022 - 20:00

@ Hernandez Ik ben benieuwd na de perceptie van Nederlandse nationaliteit van normale mensen. Hoe denkt de gemiddelde doorsnee Nederlander er over? En dan doel ik niet op de boze verongelijkte chagrijnige Facebook toetsenbord terrorist, maar ik doel op normale Nederlanders. Als ik op de verschillende "rechtse" sites kijk dan zie ik mensen die zich mannen noemen "fappen" op allerlei vrouwelijk schoon die een topic later brullen dat die moslims van onze vrouwen moeten afblijven. Ik zie Geert Wilders als vertegenwoordiger van de Nederlandse nationaliteit de rechtstaat en de democratie afbreken omdat hij zich er niet in herkent. Nederland is het land van de vrijheid van meningsuiting. Ik zie vooral op deze site linkse mensen opkomen voor MIJN vrijheid van meningsuiting. Dat doet u NOOIT. Ik hoef van mensen op verschillende "rechtse" sites geen betoog over vrouwen rechten. Ik hoef geen betoog over homorechten van hun. Ik hoef van u geen betoog over vrijheid. En Nederlandse waarden als gelijkheid. Want u minacht mij in alles. Ik open paar uur geleden mijn Facebook en als ik dan kijk wat Nederlanders er allemaal uitbraken met Nederlandse namen dan kan de "omvolking" mij niet snel genoeg gaan. Ik zou van een normaal persoon wel eens de Nederlandse waarden en normen willen weten. Dus van hem of haar willen horen hoe zij de Nederlandse cultuur ziet. Al die begrippen van nationaliteit, vrijheid, respect, waarden, gelijkheid en democratie worden opgeëist door treurnis wekkende types. Die vooral met hun eigen belang bezig zijn. Toont u eerst maar eens respect voor mijn mening( daar heeft u ook al alle moeite mee), voordat u de voorbeeld functie opeist voor immigranten. Dat is ook zo idioot in het Corona debat. Ik moet dus toestaan dat een PVV'er of FvD'er schaamteloos mag brallen over discriminatie van ongevaccineerden, terwijl ze doodleuk voorstellen dat je in dit land wel een bijbel mag lezen, maar dat de Koran verboden moet worden. Waarom moeten we luisteren naar volstrekte hypocrieten? En waarom bent u de geschikte persoon om het over de Nederlandse nationaliteit te hebben?

Hernandez
Hernandez27 jan. 2022 - 20:52

@Sonic '. Toont u eerst maar eens respect voor mijn mening( daar heeft u ook al alle moeite mee), voordat u de voorbeeld functie opeist voor immigranten.' Respect. moet. je. verdienen. Dat kun je niet eisen..

Hernandez
Hernandez27 jan. 2022 - 20:55

@Sonic 'Waarom moeten we luisteren naar volstrekte hypocrieten?' We MOETEN, helemaal niks.

Sonic2
Sonic227 jan. 2022 - 21:38

@ Hernandez Los van al die totaal niet inhoudelijk "argumenten" die u aandraagt, blijft de essentie overeind. Ik wacht op normale mensen die een normale definitie kunnen geven van de Nederlandse cultuur en waarden. Niet schreeuwerige nationalisten. Ik snap dat ik u respect niet verdien, want ik heb de "verkeerde" mening. Zo simpel is het.

Paul250371
Paul25037128 jan. 2022 - 10:19

Hernandez Het zou fijn zijn om jouw respect te verdienen maar om daar extreem rechtse sympathieën voor te moeten ontwikkelen gaat mij een brug te ver.

Karingin
Karingin27 jan. 2022 - 12:38

Tja, de kabinetten Rutte hebben aangetoond volledig te zijn losgezongen van de werkelijkheid, en ze vegen hun reet af met mensenrechten, dus ik zie het somber in

8 Reacties
Rechtvznraap
Rechtvznraap27 jan. 2022 - 13:16

Dus wat is Uw voorstel dan ?

Jonkheer
Jonkheer 27 jan. 2022 - 14:27

@Karingin - Het aardige van jouw opmerking is, dat vrijwel iedereen het helemaal met je eens is. Rechts vindt dat we veel te veel mensen toelaten. Links niets genoeg. Rutte & Co doen het dus nooit goed. En het midden mort ook. Dat is volgens mij het echte probleem met dit dossier: er is (nog) geen goede oplossing (gevonden) die iedereen tevreden stelt, werkbaar is en gehandhaafd kan worden. Dan is het wel erg makkelijk afgeven op een kabinet.

Eid
Eid27 jan. 2022 - 14:53

@recht Alleen schelden is het voorstel, zoals altijd.

zekernietjoops
zekernietjoops27 jan. 2022 - 15:50

Karingin, Huidig bejaard asielrecht van vlak(!) na de tweede wereldoorlog een onbetwistbaar ‘mensenrecht’ achten/noemen, is sowieso dubieus en volken, in de toen Europawijd heersende chaos en massale vernieling, ongevraagd opgelegd/opgedrongen. Bovendien en dat hoor je officieel - uiteraard! - nooit, werd/wordt dat door wereldoverheerser en - onderwerper V.S. al 10-tallen jaren steeds weer huichelachtig opportunistisch - en volkenwederrechtelijk, ZEKER tegen de geest daarvan! - gebruikt ter ‘rechtvaardiging’ en zelfs volkenrechtelijke ‘legalisering’ van vele en vrijwel onophoudelijke oorlogen tegen landen overal ter wereld: die misdadige oorlogen tegen de mensheid werden/worden louter door geopolitiek bepaalde machtsuitbreiding en/of -consolidatie ingegeven, met inmiddels 10tallen miljoen doden als gevolg … EN talloze vluchtelingen, die vervolgens m.n. sowieso zwaar overbevolkt en propvol Nederland dan steeds weer asiel ‘moest’ geven… en ook in de toekomst steeds weer zou ‘moeten’ geven ..?? Bovendien, “asiel verlenen” had ooit de (juiste) betekenis van ‘tijdelijk verblijf zonder permanente verblijfsvergunning of NL’s paspoort” en zeker NIET: immigratiebeleid onder het mom van asielbeleid, wat het zeer bedenkelijk, feitelijk en vrijwel zonder uitzondering is.

zekernietjoops
zekernietjoops27 jan. 2022 - 15:59

correctie 2e alinea, einde 1e regel: "wordt dat door ..." moet zijn : wordt een beroep op "mensenrechten..."

FonsRietdijk
FonsRietdijk27 jan. 2022 - 17:11

@ Rechtvznraap, Ik zou niet te lang wachten op een zorgvuldig onderbouwd antwoord ;)

Paul250371
Paul25037128 jan. 2022 - 10:27

FonsRietdijk En haar stelling moet van jou en recht ook worden onderbouwd want zelf hebben jullie geen idee waar haar stelling vandaan komt en wat haar beweegreden zijn.

Hernandez
Hernandez28 jan. 2022 - 13:26

@Paul 'En haar stelling moet van jou en recht ook worden onderbouwd want zelf hebben jullie geen idee waar haar stelling vandaan komt en wat haar beweegreden zijn.' ?????

spelregeltoerist
spelregeltoerist27 jan. 2022 - 12:31

Op zich mee eens maar waar wilt u deze mensen huisvesten? En het is niet voor niets dat het aanmeldcentrum aan de oostgrens in Groningen gevestigd is. Kan iemand daar ook op reflecteren?

JohannesV2
JohannesV227 jan. 2022 - 11:40

Nu ben ik echt zo benieuwd wat de auteur zelf 'een realistische kijk op asielbeleid' vindt. Graag dan wel een beleid waar ook zaken zoals wonen, integratie, (taal)onderwijs, werkgelegenheid etc worden meegenomen.

13 Reacties
Sonic2
Sonic227 jan. 2022 - 14:21

Waarom lezen en horen we het altijd in de context van immigranten en woningen? Het staat "roomblanke" Nederlanders die mopperen dat dit land klote is en nergens voor deugt ook vrij om lekker naar rechts radicale gebieden te vertrekken. Zoals Hongarije of Rusland. Kunnen ze "held" Orban vereren. Nu wil ik u niet direct in de PVV/ FVD hoek duwen. Maar ik zie een hoop gelegenheidsargumenten voor bij komen. Waarbij ik nogal twijfel( twijfel is overigens gezond) aan de motieven van velen hier. Ik denk ook bijvoorbeeld dat Boeren in Canada of Amerika beter tot hun recht komen. Waarom specifiek in de context van migranten? En waarom stel ik als enige( of als een van die weinige) die vragen? Die drie zinnen van u zijn volledig ingeburgerd en ik kan het u geenszins kwalijk nemen in die zin

JohannesV2
JohannesV227 jan. 2022 - 14:32

@Sonic: wat bijzonder dat u meteen bij deze vragen denkt aan PVV en PvD. Dat zegt meer over u dan over mij.

watcher3
watcher327 jan. 2022 - 14:36

Wat jij nu doet noemen we Zeeleeuwen: https://www.dutchbuttonworks.com/2020/11/sealioning/ https://sargasso.nl/een-nuttig-werkwoord-zeeleeuwen/ Er staan een aantal concrete punten in het artikel. Ik stel voor dat jij eerst daar op in gaat.

Jonkheer
Jonkheer 27 jan. 2022 - 14:42

@Sonic - Johannes stelt weldegelijk een terecht vraag. Laat ik even inzoomen op wonen: We hebben in dit land te maken met een gierend woningtekort. Daar kunnen we niet omheen. En een oplossing niet voor het oprapen. Mensen in hun ellende laten wegkwijnen is geen oplossing - begrijp me niet verkeerd. Maar wegkijken van de cijfers getuigt van weinig realisme. Om het integratieprobleem het hoofd te bieden, moeten we wekelijks voor een paar honderd mensen een woning creëren (en dat is een optimistische inschatting op basis van de cijfers van de rijksoverheid zelf) - en dan heb ik het nog niet over de woningen die nodig zijn om onze eigen bevolkingsgroei op te vangen. Ik heb het antwoord niet en vrees dat niemand op dit moment het antwoord heeft. En verder: als je mensen wel welkom heet maar vervolgens niet helpt om een nieuw bestaan op te bouwen (taalonderwijs, integratie, werkgelegenheid), wat voor gastheer ben je dan? Er is heel veel werk aan de winkel. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/documenten/publicaties/2021/01/04/asielinstroom-per-week-2021

Jonkheer
Jonkheer 27 jan. 2022 - 15:31

@watcher - Geweldige term. Kende ik nog niet. Dankuzeer! Overigens is het best opportuun om iemand die kritiek levert te vragen hoe hij het anders zou doen. En ik geloof ook niet dat Noël uit is op een Baudetje: Roepen dat het allemaal niet deugt maar zelf weinig bijdragen aan het debat om een probleem te tackelen.

JohannesV2
JohannesV227 jan. 2022 - 15:51

@Watcher: nu vraag ik mij werkelijk af wie u van Zeeleeuwen beticht. Laat ik mij eens nader verklaren; ik werk veel met vluchtelingen. Wat ik al jaren zie is dat eenmaal tot dit land toegelaten (wat al vele jaren duurt) het overgrote gedeelte van de vluchtelingen aan hun lot wordt overgelaten. Lang moeten wachten op een geschikte woning, lang moeten wachten op gezinshereniging, weinig wegwijs gemaakt in de Nederlandse maatschappij, slecht (taalonderwijs), gedoemd tot een leven in de bijstand etc etc. Onze gastvrijheid bestaat uit een heel dun laagje. Als je een goed leven voor je gasten als land niet kan waarborgen, dan is het wellicht een idee om hier iets mee of aan te doen.

Hernandez
Hernandez27 jan. 2022 - 16:50

Sonic: 'Nu wil ik u niet direct in de PVV/ FVD hoek duwen.' Wat doet Sonic vervolgens: Johannes in de PVV/FVD hoek duwen.

Sonic2
Sonic227 jan. 2022 - 19:47

@ JohannesV Geen enkel antwoord op mijn vraag. Ik stel een vraag. Waarom het gebrek aan woningen altijd eenzijdig in de context zetten van immigranten? Waarom? Ik duw uw niet in de PVV of FvD hoek. Al moet ik er wel bij zeggen dat het probleem in Nederland ligt bij de mensen die het nuanceren. De " ja maar Wilders heeft ergens een punt" mensen. Die laten het virus en de ziekte alleen maar doorwoekeren, terwijl zij WEL beter zouden moeten weten. Ik zou me pas gaan schamen als ik Satya, DaanOuwens, Middenman of Paul in de FvD/ PVV hoek zit. Want dan zou ik mensen geheel onterecht in die hoek plaatsen. Bij veel mensen hier heb ik geenszins het gevoel dat ze het absoluut niet verdienen zeg maar. Ook hier heel, heel veel rode lopers uitrollers. @ Jonkheer JohannesV stelt een vraag die op een bepaalde manier logisch is. Hoe minder mensen je een land binnen laat hoe minder mensen je hebt voor nu al weinig woningen. U brengt alleen een punt naar voren dat ik niet stel. Waarom eenzijdig de insteek kiezen bij de mensen die hier naar toe komen en alleen eenzijdig daar over praten? Dat is de vraag die ik stel. Waarom specifiek dit betoog in de context van woningen? Je had mij overigens niet gehoord als het ook ging over de invloed van beleggers, vrije markt. Of als het ook ging over algemene plannen tot emigratie. Zoals we in de jaren 50 zeg maar zagen. En daarboven op dus de invloed van immigratie. Waarom alleen de specifieke focus? Ik stel een volledig normale vraag. En als je kijkt hoe hysterisch er op gereageerd wordt. @ Hernandez Reageer eens inhoudelijk. Obsessieve Sonic hater. Ik stel een volledig normale vraag. Bovendien moet elk fatsoenlijk mens dolblij zijn met elke mogelijkheid om afstand te doen van Wilders en Baudet. U doet dat niet. Omdat u liever rode lopers uit rolt voor dat soort mensen. Dat u knuffelt met monsters is uw grote probleem.

watcher3
watcher327 jan. 2022 - 19:59

Jonkheer: geen dank, graag gedaan. Zeeleeuwen is een walgelijke techniek die helaas veel gebruikt wordt door rechts als ze klem komen te zitten. Het is een vorm van afleiding van de werkelijke discussie. Uw focus op de door de VVD regeringen van de afgelopen jaren veroorzaakte woningproblematiek in dit land zit ook in die hoek. De vragen van JohannesV komen veel meer tot de kern. JohannesV: U maakt een valide punt en ik bied u hierbij mijn excuses aan. Het probleem van de woningnood echter zit bij de kiezers die op de VVD, PVV etc stemmen. Ze informeren zich gewoon niet goed genoeg voordat ze gaan stemmen zodat het neo-liberale anti-sociale beleid wordt doorgezet.

Sonic2
Sonic227 jan. 2022 - 21:43

@ Watcher Dit kun je opzoeken, maar er was in de jaren 50 en 80 ook aantoonbare woningnood. Dus het ligt wat gecompliceerder als vele hier stellen. Ik weet waarom na de oorlog er woningnood was, maar het ligt wat ingewikkelder als vele hier stellen.

Paul250371
Paul25037128 jan. 2022 - 10:37

Jonkheer De woningnood heeft geen reet met vluchtelingen te maken. Eerder op deze site staat een artikel over het opkopen van onze woningen en het dus onbetaalbaar maken voor Nederlanders door Amerikaanse investeerders. Dit beleid is doelbewust foor de VVD ingevoerd. De mensen die zich druk maken dat vluchtelingen hun woningen inpikken moeten hun kop uit het zand halen.

JohannesV2
JohannesV228 jan. 2022 - 10:47

@Sonic: staat er ergens, maar dan ook ergens in mijn vragend betoogje dat ik vluchtelingen verantwoordelijk houdt voor de woningnood? Punt is dat deze woningnood er gewoon is, het is een gegeven. Omdat er te weinig gebouwd wordt voor iedereen die een woning zoekt, dus ook voor vluchtelingen. Het maakt de doorstroom van vluchtelingen naar een goede geschikte woning heel lastig. Een langdurig onnodig verblijf in een AZC tot gevolg. Mijn vragen gaan naar het 'leefbaar landen van vluchtelingen in ons land' overigens op zoveel meer gebieden dan een geschikte woning. Wat door uw opmerkingen wel weer inzichtelijk wordt gemaakt is dat voor velen het vluchtelingendebat alleen op emotionele basis kan worden gevoerd. En daarom komen we geen klap verder. Elk kritisch geluid en elke vraag wordt in het kamp van extreem rechts geduwd. Verdrietig.

Jansen7
Jansen71 feb. 2022 - 14:14

@JohannesV: soms onbewust, soms bewust: een handige beleidsmaker laat sommige discussies expres ontsporen. Maar in dit geval is het links iemand die alleen maar oog heeft voor de fouten van rechts. Test: vraag aan een links persoon wat de fouten van links zijn geweest, dus van een Den Uyl, van Samson, Van Kok, van Kaag en ga zo maar door. Een extreem links iemand KAN geen fouten benoemen van links, alleen dat die personen niet links genoeg zijn geweest.