Joop

Spreidingswet biedt geen oplossing voor opvangcrisis

  •  
03-12-2022
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
2377 keer bekeken
  •  
asielopvangterapel

De regering maakt een puinhoop van de asielopvang. Afgelopen zomer was een dieptepunt: wekenlang zagen we vluchtelingen in Ter Apel op de grond slapen. Kinderen poetsten hun tanden met hun handen. Dat Nederland zo diep was gezakt is geen toeval, het komt door jarenlang doelbewust afbraakbeleid. Na de vluchtelingencrisis van 2015 werden opvangcentra gesloten omdat de instroom wat lager werd. Afgelopen jaar nam de instroom weer toe, maar toen was er geen plek meer. Geen wonder dat het dan een puinhoop wordt. Misschien is het niet zo gek, aangezien we al tien jaar lang te maken hebben met VVD-bewindslieden op asiel en migratie.

Als SP willen we opvang bieden aan mensen in nood. Ook Nederland moet daarin zijn eerlijke deel nemen. Tegelijk moeten we kijken naar de structurele oorzaken van migratie. Mensen slaan op de vlucht door oorlog en geweld, door armoede en gebrek aan perspectief. Als we dáár wat aan doen, zal de wens om te vluchten vanzelf afnemen. Ook de opvang in de regio zal beter moeten, aangezien het gros van de vluchtelingen zich daar bevindt. Wereldwijd zijn er 100 miljoen vluchtelingen, slechts een klein deel slaagt erin naar Europa te komen. Het overgrote deel heeft helemaal niet de middelen om duizenden kilometers van huis te vluchten. Daarom zijn we verplicht om de opvang in de regio te verbeteren.

Als het gaat om opvang in Nederland komt de regering (na veel onderling gekissebis en een bijna-kabinetscrisis) met de zogenaamde "spreidingswet". Deze wet krijgt veel kritiek want hij bevat een aantal perverse prikkels. Gemeenten die veel asielzoekers opnemen krijgen een financiële bonus van 2500 euro per persoon. In plaats van een eerlijke verdeling en kleinschalige opvang, komt er een soort koehandel met vluchtelingen.

Het risico bestaat dat vooral arme gemeenten reageren op de financiële prikkel om meer opvangplaatsen te bieden. De rijke gemeenten kunnen achterover leunen. Zo verandert er niets aan de ongelijke verdeling (waarbij van oudsher de meeste vluchtelingen in Groningen, Friesland en Drenthe worden opgevangen). De kans is zelfs groot dat deze ongelijkheid zal toenemen.

De SP wil een eerlijke verdeling van vluchtelingen tussen arme en rijke gemeenten. Op dit moment vangen de armste 25% van de gemeenten 11.000 vluchtelingen op, terwijl de rijkste 25% slechts 3.300 vluchtelingen opvangen. Door vluchtelingen te verdelen naar de draagkracht van gemeenten, komt er werkelijk een eerlijke verdeling. Niet alleen in Pekela, maar ook in Bloemendaal.

In maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Als het aan de regering ligt, krijgen provincies een grote rol in de spreidingswet. Maar de voorliggende wet biedt geen oplossing voor de ongelijke verdeling van vluchtelingen. Het draagvlak is minimaal: gemeenten zijn niet blij met alle perverse prikkels. Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) moet terug naar de tekentafel. Laten we zorgen voor een eerlijke verdeling in plaats van een koehandel met vluchtelingen.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (64)

Ewout Pool
Ewout Pool4 dec. 2022 - 14:14

Ik ben het volledig met de heer van Dijk eens. Meer kleinere over het land verdeelde opvangcentra is bovendien heel goed voor het draagvlak. En daarnaast zou ik ervoor pleiten zowel de instroom (door Dublin nu eens te gaan voeren) als de acceptatiegraad naar beneden te krijgen. En net als de SP zou ik ervoor pleiten dat arbeidsmigratie enkel volgens Nederlandse standaarden toe te laten. Als je in Nederland werkt moet je Nederlands loon krijgen.

pahan
pahan3 dec. 2022 - 21:02

Opvang is meer, of zou meer moeten zijn, dan bed bad en brood. Er hoort begeleiding bij en die is in dunbevolkte gebieden nu eenmaal dun gezaaid. Meer structuur en meer duidelijke doelen, en dan de uitstroom fatsoenlijk begeleiden.

Ontheemde
Ontheemde3 dec. 2022 - 15:49

Ik ben van mening dat er zoveel mogelijk opgevangen moeten worden in stedelijke gebieden en niet in kleine dorpen waarvan even de bevolking gaat verdubbelen. Ik heb naast zo'n centrum gewoon in de stad en dat was weinig druk op de buurt want we zijn gebouwd op grote groepen, en middels ons cultureel aanbod was er ook wat positief contact. Ook ben ik van mening dat met name de rijkere buurten dit moeten doen met name naast het huis van Rutte, wellicht dat ze dan wat meer begrip zullen krijgen voor deze mensen en begrijpen wat het betekend vluchteling te zijn in dit land. In steden is ook genoeg ruimte beschikbaar wegens leegstaande bedrijfspanden.

6 Reacties
r v b
r v b3 dec. 2022 - 18:57

Je moet overal opvangen, en vooral waar er plaats is. Als dat in dorpen is, dan in dorpen. Als dat in steden is, dan in steden. En liefst allebei natuurlijk, want dat komt de hele samenleving ten goede. De meeste opvang moet komen in dorpen waar het geprivatiseerde OV dreigt te verdwijnen, zodat het OV daar bereikbaar blijft en de dorpen beter leefbaar. Ook voor winkels in de dorpen zal meer inwoners een uitkomst blijken, dus dan wint iedereen.

Y-Line
Y-Line3 dec. 2022 - 21:38

@RVB 'Ook voor winkels in de dorpen zal meer inwoners een uitkomst blijken, dus dan wint iedereen.' Ik heb nog nooit zoveel onzin gelezen RVB.. https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/ondernemers-zijn-overlast-asielzoekers-zat-ze-lopen-met-tassen-vol-gestolen-spullen-de-winkel-uit~a2baaea3/

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 dec. 2022 - 9:38

Dat die paar asielzoekers kunnen verhinderen dat het OV verder wordt verschraald lijkt mij een illusie. De plattelandsbewoners nemen voor ieder wissewasje toch al de auto en de winkels zijn al weg.

Gimli1955
Gimli19554 dec. 2022 - 12:36

@Danielle Waarom denk je dat die mensen de auto pakken, omdat het OV is weggesaneerd. Het ziekenhuis in onze gemeente is gefuseerd met een nder ziekenhuis 34 km verder weg. Het kost met het OV een uur in de bus die 1x per uur rijdt en dan moet je nog 1 km lopen van het eindpunt van de bus om het ziekenhuis te bereiken. Sommige specialisaties zijn verplaatst naar een ziekenhuis 50 km verder (dat is de afstand van Den Haag naar Utrecht, A'dam of Rotterdam met tientallen ziekenhuizen), waarbij de busreis 3 uur duurt, incluis overstap en wachttijd van 45 op die overstap. Als goedmakertje is er dan nog een wandeltocht nodig van 1 km om het ziekenhuis aldaar te bereiken. Een staar operatie controle kost dan een hele dag, incluis 2 uur in de bus, 45 min wachten in de kou en een afspraak die hooguit 15 min duurt. Dat is de realiteit van de burgers in het Oosten van het land. Er is geen kinder- en kraam afdeling meer tussen Zwolle en Assen, en dat beslaat 80 km. Kijk naar de overlast in Ter Apel en stop met generaliseren.

Ejoth
Ejoth4 dec. 2022 - 14:27

RVB: dat komt de samenleving ten goede. Vind ik ook, maar ik ben nog op zoek naar een aantal goede voorbeelden. Geef er eens een aantal RVB ?

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 dec. 2022 - 9:07

Gimli Ik ken de situatie in het Noorden vrij goed. In het algemeen geldt dat de OV armoede niet alleen oorzaak maar ook gevolg is van autogebruik. Ook zonder privatisering zal de overheid naar de kosten blijven kijken.

Gimli1955
Gimli19553 dec. 2022 - 12:43

Zo lang het beleid symptoom bestrijding is, geen aandacht voor de oorzaak en niet alle problemen worden meegenomen in het beleid, komt er geen oplossing. Het totale aantal immigranten is vele malen groter dan alleen de asielzoekers, je hebt studenten, werkkrachten, gezinshereniging en die zijn geen onderdeel van de vatststelling van de problematiek.

19 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens3 dec. 2022 - 14:49

@ Gimli1955 Jij schrijft: geen aandacht voor de oorzaak en niet alle problemen worden meegenomen in het beleid, komt er geen oplossing. Het is nog niet goed genoeg wat je hier schrijft. Je noemt zaken die volgens jou oorzaken zijn, maar het zijn ook symptomen. Studenten heb je omdat je een internationale samenleving wil zijn, werkkrachten omdat je met de agrarische industrie 70% wil exporteren of leidend wil zijn in de logistieke keten, of een menselijk land dat vindt dat gezinsleden bij elkaar horen. Dat zijn voorbeelden van de fundamentele keuzes waarvan jij slechts de gevolgen noemt. En als je deze keuzes niet noemt die ik hier geef, blijf je bezig met symptoom bestrijding. Er zit wel een risico aan het ter discussie stellen van die fundamentele keuzes. De uitkomst kan heel goed zijn dat Nederland niet als één samenleving verder kan. In de VS zie je een voorproefje van dergelijke polarisatie. Maar ook in landen als Turkije of Brazilië. Misschien zelfs Rusland maar daar zijn de voorstanders van een open samenleving, die om wil gaan met anderen, allang monddood of vermoord.

Ontheemde
Ontheemde3 dec. 2022 - 16:34

@gimli oorlog en armoe zijn de oorzaken en laat dat nu juist die dingen zijn die wijzelf veroorzaken in die landen wil je geen vluchtelingen; maak ze dan niet overigens is het allemaal gelul gebleken in een dag bleken we duizenden oekrainers te kunnen opvangen, met onderwijs en al - sommige kindjes werden zelfs toegezongen door de hele school wat zullen die syrische kindjes dat graag gewild hebben

Gimli1955
Gimli19553 dec. 2022 - 16:43

@Daan Je hebt gelijk dat het symptomen zijn, er achter ligt de onwil of incompetentie om de fundamentele problemen op te lossen. Die zijn niet alleen lokaal maar wereldwijd. Vooral de landen waar het globalisme en neoliberalisme de dienst uitmaakt, is de schade groot en zijn de oplossingen ver te zoeken. Uiteraard is er een risico om de discussie te voeren, er kunnen altijd andere uitkomsten volgen. Ik mis echter die discussie, het bieden van een alternatief. Er is een 1 dimensionale oplossing, die al tijden geen oplossingen biedt. Iedere afwijkende mening of standpunt wordt onschadelijk gemaakt door beschuldigingen. Het probleem is dat het noemen van ismen, ze bij voortdurend gebruik onschadelijk maken. Een paar jaar gelden was populisme nog bruikbaar, terwijl het nu oubollig overkomt. Om indruk te maken met verwijten en beschuldigingen moet je elke keer over toepen, waardoor de splitsing van meningen en standpunten verharden. Iedereen wil de ander overtroeven en de discussie winnen, en dat brengt de oplossingen steeds verder weg. Door de status quo af te dwingen en de macht te willen behouden, verhardt de situatie steeds meer. De vrije markt en het neoliberalisme maakt ieder ander tot vijand, die bestreden moet worden om de boot niet te missen. Onuitputtelijke groei is niet duurzaam en verwachten dat wij als samenleving onaantastbaar zijn, is door ineenstorting van vele civilisaties voor ons aangetoond. Ik hoop juist op een inhoudelijk open debat over onze toekomst.

Y-Line
Y-Line3 dec. 2022 - 16:52

@ontheemde 'in een dag bleken we duizenden oekrainers te kunnen opvangen, met onderwijs en al - sommige kindjes werden zelfs toegezongen door de hele school' Oekraïne is een land wat in onze regio ligt, Syrië niet.

Gimli1955
Gimli19553 dec. 2022 - 16:54

@Daan 2 Toen ik jong was, werd er door vrienden in het jongerencentrum waar ik vaak vertoefde, gedebatteerd en gediscussieerd over politiek en de toekomst. Dat vloog bij tijd en wijlen heerlijk uit de bocht en de meest vreemde ideeën kwamen langs. Toen was er ook nog een positief beeld van andersdenkenden en andere meningen. Zo kan ik mij een felle discussie herinneren over kernenergie, waar een aantal kameraden in Delft de kerncentrale hadden geblokkeerd. Ik werkte toen als analist op een ziekenhuis lab en had gehoord dat een aantal behandelingen van bestralingen en onderzoek, niet door hadden kunnen gaan. Je kunt je voorstellen hoe fel dat er toen aan toe ging. We gingen echter wel samen weer door dezelfde deur naar huis en dat mis ik in deze tijd. Het wederzijdse begrip en respect is er steeds minder en daar maak ik mij eveneens schuldig aan. De samenleving moet weer in discussie durven gaan. Dat gebeurt niet door de 1 dimensionale manier van sturen van de overheid, en dan vooral de verdeel en heers tactiek. Zet alle symptomen en gevolgen op een rijtje en probeer de oorzaak te vinden, hoop ik te bereiken.

DaanOuwens
DaanOuwens3 dec. 2022 - 17:18

@ Gimli1955 Jij schrijft: De vrije markt en het neoliberalisme maakt ieder ander tot vijand, Dat doen de ideeën die jij hier dropt ook. Ook jij hebt geen oplossingen maar alleen kritiek. Je focus is gericht op de belangen van een groep en niet het geheel van de samenleving. Dus je kiest wel voor welllicht een andere benadering maar je kiest niet voor de samenleving als geheel. Daarmee sluit je ook anderen uit. Ik betwijfel of jij echt een discussie wil voeren. Want dan moet je ook erkennen dat het huidige beleid of non beleid voor een grote groep, misschien wel de meerderheid, prima uitpakt. Nederland is gemiddeld één van de rijkste en gelukkige landen ter wereld. En ik heb van jou nog nooit een tekst gezien over een beeld van jouw gewenste samenleving waar ik een positief beeld bij kreeg. Jij lijkt niet te beseffen dat je maar één van de stemmen in het koor bent, die ook nog eens constant roept dat jij de juiste toon hebt, en alle anderen niet. Je kan pas de discussie voeren als je beseft dat jij jouw oplossing niet dwingend moet opleggen aan alle anderen.

r v b
r v b3 dec. 2022 - 18:16

Volgens het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie betekent raciale discriminatie: "elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft." Wie onderscheid maakt voor vluchtelingen op basis van regio maakt onderscheid op basis van afkomst, en maakt zich dus schuldig aan racisme. Y-line maakt dat onderscheid, en wordt dus terecht een racist genoemd.

Gimli1955
Gimli19553 dec. 2022 - 20:05

@Daan Je benoemt zelf dat we een van de rijkste en gelukkigste landen zijn, dan is het wel vreemd dat we niet in staat zijn om de oplossingen te vinden om al deze crises te bestrijden. Het generaliseren en daar naar verwijzen, betekent niet dat iedereen rijk en gelukkig is. Het is de uitkomst van een algemeen gemiddelde, waarbij de 3x sd wordt geschrapt. Dat is een statistische term om grote afwijkingen niet mee te nemen in de statistieken. De groep die behoort bij die uiteinden van de Gauss kromme wordt steeds groter en het gemiddelde steeds smaller. Bij een gezonde democratie is kritiek van levensbelang, anders worden de machthebbers lui en gemakzuchtig. Zoals de machthebbers van de laatste 40 jaar lui en gemakzuchtig zijn geworden. Je geeft aan dat ik ook niet met oplossingen kom, wat me dan bevreemdt dat jij me verwijt dat ik mijn in jouw ogen niet bestaande oplossing wil opleggen aan anderen. Dat is tegenstrijdig. Ik heb oplossingen en die deel ik niet iedere keer, omdat ik dan weer het verwijt krijg dat ik in herhalingen val. Eigenlijk is mijn oplossing : Doe als overheid en politiek wat je zegt en zeg wat je doet. De aanhangers van het systeem wil ik meegeven dat het niet goed gaat met Nederland en een deel van de bewoners. Dat zijn ook precies die burgers die je niet terugziet in de halleluja lijstjes van de overheid. Die staan in die rij van 200 meter, wachtend bij de voedselbank. Die worden niet vertegenwoordigd in Den Haag, die wonen ook vaak niet in de Randstad.

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 dec. 2022 - 20:17

Inmiddels worden de UNIs verzocht om geen buitenlandse studenten meer te werven. Het aantal internationale eerstejaarsstudenten bedraagt al zo'n 40%. Kamernood is endemisch. Een van de redenen voor het enthousiasme mbt intenationalisering is dat het binnenlandse aanbod aan studenten terug begint te lopen (dalende geboortecijfers).

Y-Line
Y-Line3 dec. 2022 - 21:41

@RVB ' Wie onderscheid maakt voor vluchtelingen op basis van regio maakt onderscheid op basis van afkomst, en maakt zich dus schuldig aan racisme. Y-line maakt dat onderscheid, en wordt dus terecht een racist genoemd.' Nee vriend, zonder een Nederlands paspoort kom je dit land ook niet in als buitenlander; toegang tot een land is namelijk een privilege en geen recht. En dat privilege krijg je met dat paspoort. Maar het valt me wel op dat jij in deze discussie op het niveau van een kleuter zit.

DaanOuwens
DaanOuwens3 dec. 2022 - 22:03

@ Gimli1955 Jij schrijft: ... dan is het wel vreemd dat we niet in staat zijn om de oplossingen te vinden om al deze crises te bestrijden. Dat is niet vreemd. Dat komt omdat er heel veel mensen zijn die dat niet willen. En die weten ook dat het met anderen niet goed gaat. Maar dat is geen reden voor een andere opvatting. Rechts Nederland beweegt een klein beetje in de regelgeving rond de participatie wet. Maar de kern is nog gewoon in tact. En eerder schijf je: Het wederzijdse begrip en respect is er steeds minder en daar maak ik mij eveneens schuldig aan. De samenleving moet weer in discussie durven gaan. Natuurlijk is er minder wederzijds begrip omdat de meningen steeds verder uit een lopen. Als er steeds minder aan gezamenlijke normen en waarden overblijven en de verschillen steeds fundamenteler worden, is er steeds minder basis voor begrip. Als jij aan vroeger denkt, kijk je vermoedelijk daarnaar vanuit het idee dat onder de verschillen men allebei Nederlander was, of wat dan ook, maar er was gezamenlijkheid. Dat fundament is grotendeels weg. Geen tolerantie, geen acceptatie van verschillen. Ook onder autochtonen onderling. Dus daar hoef je niet meer op te rekenen. Je kan nog beweren dat bijvoorbeeld het Nederlands voetbal elftal bindend element is. Maar dan moet je even denken aan die donkere speler van Volendam die zich uitsprak over de Zwarte Piet supporters op de tribune. Dat zijn de momenten waar die afwezigheid van enige gezamenlijkheid duidelijk is.

DaanOuwens
DaanOuwens3 dec. 2022 - 22:09

@ DanielleDefoe Op zich is deze vorm van marktwerking in het onderwijs compleet maf. Opleidingscapaciteit zou begroot moeten worden op basis van twee variabelen. Hoeveel Nederlandse leerlingen willen studeren en wat willen ze. En wat heeft de arbeidsmarkt nodig en wat wil die. Door die twee variabelen binnen marges met elkaar in verband te brengen is er wel of niet capaciteit. Bedrijven kunnen ook de opleidingen van buitenlandse studenten betalen. Maar universiteiten zijn op hol geslagen en zijn onderneminkje gaan spelen. De financiering is daar ook op ingericht. Sommigen HBO-s ook. Ik vind persoonlijk dat buitenlandse studenten maar naar Nijenrode moeten gaan.

EenMening3
EenMening34 dec. 2022 - 0:35

@Danielle Het dalende geboortecijfer lost op termijn ook de personeelsproblemen in het onderwijs op, het aantal basisschoolleerlingen is sinds 2011 met 160.000 gedaald.

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 dec. 2022 - 11:49

Mening Het aantal (jonge) basisschooldocenten zal ook minder worden en momenteel is ook de uitstroom verontrustend.

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 dec. 2022 - 12:13

DaanOuwens Wat studenten willen blijkt pas bij de vooraanmeldingen. Sturing is lastig. Bedenk ook dat de UNI niet opleidt voor specifieke beroepen. Uw andere voorstellen zullen wel niet in goede aarde vallen.

Gimli1955
Gimli19554 dec. 2022 - 12:46

@Daan De participatie wet is aangenomen in Rutte 2 en dat kun je geen succes noemen. De politiek doet elke keer beloftes, waarbij naderhand het tegenovergestelde gebeurt dan de gedane beloftes. Dat is geen toeval, dat is of beleid of incompetentie of een combinatie van die 2 uitkomsten. Je kan met allerlei staatjes en statistieken aankomen, maar dat laat onverlet dat de huidige overheid nog eens in staat is zijn eigen schoenveter diploma te halen. Ik ben niet het probleem en ook niet mijn standpunten of mening. Ik ben de boodschapper, de spiegel waarin je kijkt als je mijn bijdragen leest. Je kunt je ervoor afsluiten of heel hard lalalalala zingen, maar dat lost niets op. Derhalve blijf ik hier op Joop iedereen de noodzakelijke spiegel voor houden, dat is het enige wapen tegen de autocratie van de overheid en de blinde vlek van de aanhangers. Je kunt het negeren of zelfs niet lezen, maar ik mis elke keer inhoudelijk onderbouwde argumenten, wel veel ontwijkingen, verwijten en beschuldigingen.

DaanOuwens
DaanOuwens4 dec. 2022 - 15:38

@ DanielleDefoe Jij schrijft: Wat studenten willen blijkt pas bij de vooraanmeldingen. Er zijn talloze manieren om al meerdere jaren daarvoor een tamelijk valide voorspelling te maken van die keuze.

DaanOuwens
DaanOuwens4 dec. 2022 - 15:48

@ Gimli1955 Jij schrijft: maar ik mis elke keer inhoudelijk onderbouwde argumenten, wel veel ontwijkingen, verwijten en beschuldigingen. Dat komt omdat jij alles wat niet in je straatje past niet inhoudelijk noemt. En je betoog mist de kwaliteit om te beweren dat je anderen een spiegel kan voorhouden. In termen van kwaliteit is jouw verhaal niet beter dan de opvattingen van het kabinet. Ook in deze discussie schrijf ik: Je noemt zaken die volgens jou oorzaken zijn, maar het zijn ook symptomen. Studenten heb je omdat je een internationale samenleving wil zijn, werkkrachten omdat je met de agrarische industrie 70% wil exporteren of leidend wil zijn in de logistieke keten, of een menselijk land dat vindt dat gezinsleden bij elkaar horen. Kortom ik laat jou zien welke denkbeelden op dit moment dominant zijn en dus de dieper liggende oorzaak zijn van de zaken die jij zelf benoemd. Zoals in je zin: Het totale aantal immigranten is vele malen groter dan alleen de asielzoekers, je hebt studenten, werkkrachten, gezinshereniging Het valt je kennelijk niet eens op als je inhoudelijke kritiek krijgt. Want ook nu krijg ik jouw standaard verwijt. Namelijk: maar ik mis elke keer inhoudelijk onderbouwde argumenten, wel veel ontwijkingen, verwijten en beschuldigingen. Gezien dit soort reacties van jou moet ik concluderen dat je een inhoudelijke reactie niet herkend of niet wil herkennen. Blijkbaar wil je de riedel keer of keer te herhalen. Maar van een spiegel is geen sprake.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 dec. 2022 - 12:17

DaanOuwens de gepubliceerde prognoses zijn globaal. Geen idee of faculteiten/afdelingen meer gedetailleerde voorspellingen maken. Het kan wel.

Y-Line
Y-Line3 dec. 2022 - 11:40

De zorg, het onderwijs, de huizenmarkt, allemaal lopen ze tegen keiharde limieten aan: er zijn namelijk geen mensen. Want je kunt wel wel steeds 50.000 mensen per jaar toe blijven laten, maar die mensen hebben ook zorg, onderwijs en een huis nodig. Dat is het eerstep probleem waar we tegenaan lopen, het tweede probleem is dat er geen draagvlak is in Nederland. Want als er wél draagvlak zou zijn had die hele spreidingswet er nooit hoeven komen. En toch gaat er in Den Haag geen lichtje branden. PS: ' Zo verandert er niets aan de ongelijke verdeling (waarbij van oudsher de meeste vluchtelingen in Groningen, Friesland en Drenthe worden opgevangen). De kans is zelfs groot dat deze ongelijkheid zal toenemen. Ik vind het erg goed dat Van Dijk het hier als SP'er opneemt voor zijn achterban die zeker in Groningen en Drenthe erg groot is, maar Van Dijk zou zich ook moeten beseffen dat ongelimiteerde migratie niet te verenigen is met een verzorgingsstaat zoals we die in Nederland kennen.

22 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens3 dec. 2022 - 13:19

@ Y-Line Jij schrijft: er zijn namelijk geen mensen. En vervolgens: Want je kunt wel wel steeds 50.000 mensen per jaar toe blijven laten En: En toch gaat er in Den Haag geen lichtje branden. Nog gekker is dat er bij jou geen lichtje gaat branden. Je beklaagd je over te weinig mensen en dan heb je er problemen mee als jaarlijks 50.000 mensen hier naartoe willen komen om jouw probleem op te lossen. Dat is toch totaal maf. Dan kan je Den Haag hellemaal niets verwijten. Je schrijft onder elkaar twee zaken die tezamen totaal krankzinnig zijn en er gaat geen lichtje bij je branden. Zeg dan gewoon dat je een nieuwe mensen wil en dat degenen die er zijn moeten doen wat jij zegt. Een soort dictatuur achter grensmuren. Niemand erin of eruit. Dan is duidelijk wat je wil.

Y-Line
Y-Line3 dec. 2022 - 14:10

@Daan 'Je beklaagd je over te weinig mensen en dan heb je er problemen mee als jaarlijks 50.000 mensen hier naartoe willen komen om jouw probleem op te lossen.' Alleen is dat wensdenken van Daan Ouwens, want dat is namelijk helemaal niet de realiteit. 'Dat is toch totaal maf. Dan kan je Den Haag hellemaal niets verwijten. Je schrijft onder elkaar twee zaken die tezamen totaal krankzinnig zijn en er gaat geen lichtje bij je branden. ' Goede 'onderbouwing' ook Daan. Ook voor mensen die hier wel werk vinden zoals Polen, Roemenen etc is er bijna geen huisvesting; resultaat is dat die mensen vervolgens een godsvermogen voor een klein kamertje/appartementje wat ze vaak met meerdere mensen moeten delen. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/arbeidsinspectie-slaat-alarm-nederland-kan-meer-arbeidsmigranten-niet-aan~bd183acd/

Pietje Puk139
Pietje Puk1393 dec. 2022 - 14:22

Y-line en Daan. De oplossing voor meerdere problemen is vrij simpel. Ik ken enkele jongens uit Eritrea die toendertijd 17 jaar waren. Een jaar nadat ze hier kwamen, kon je een gesprek met ze voeren in het Nederlands. Een van de jongens ging na dat jaar naar de M.E.A.O. De meeste asielzoekers zijn niet zo enthousiast. En daar hebben wij het volgende op gevonden. Vang die mensen fatsoenlijk op en geef ze bed, bad en brood. Maar ook de hele week Nederlandse les. De hele week. Op het moment dat ze een bepaald examen halen, krijgen ze zakgeld. Een lekker bedrag. Dat stimuleert de rest om ook onze taal te leren. Vervolgens laat je ze een opleiding kiezen die een diploma oplevert waar veel vraag naar is. Onderwijs, gezondheidszorg, techniek, ict, busschauffeur enzovoorts. Hebben ze dat diploma gehaald, dan krijgen ze pas een huis en een baan. Een VASTE baan. Want zo gauw ze werkeloos worden, krijgen ze snel door dat NIET werken net zo veel oplevert als WEL werken. Maar ja, drie kwart van de Nederlanders stemt op een liberale partij. En liberaal = eigen verantwoordelijkheid, de overheid voert geen klap uit. En zo ontstaat de situatie die we nu hebben. Want alle LOGISCHE oplossingen van problemen worden meteen van tafel geveegd.

vdbemt
vdbemt3 dec. 2022 - 14:29

"Want je kunt wel wel steeds 50.000 mensen per jaar toe blijven laten, maar die mensen hebben ook zorg, onderwijs en een huis nodig." Klopt. Maar die zorg, het onderwijs en de bouw hebben OOK mensen nodig om hier te leveren wat gevraagd wordt. Is het nooit bij je opgekomen dat er tussen die steeds 50.000 mensen, mensen zitten die die kwaliteiten hebben en juist (een deel van) de oplossing kunnen zijn? Dat ziet zelfs het kabinet niet. Dat verbiedt immigranten het eerste jaar te werken. (Wat raar toch dat sommigen daar gefrustreerd door raken en dingen doen die wij niet leuk vinden). Alleen de Oekraïners mogen snel aan het werk. En zie: dat lukt. Waarom de overige immigranten niet?

Y-Line
Y-Line3 dec. 2022 - 15:19

@vdbemt 'Maar die zorg, het onderwijs en de bouw hebben OOK mensen nodig om hier te leveren wat gevraagd wordt. Is het nooit bij je opgekomen dat er tussen die steeds 50.000 mensen, mensen zitten die die kwaliteiten hebben en juist (een deel van) de oplossing kunnen zijn?' Omdat dat helemaal niet de realiteit is vdbemt, in bepaalde groepen zit een meerderheid jarenlang in de bijstand; niet het eerste jaar maar jarenlang. 'Alleen de Oekraïners mogen snel aan het werk. En zie: dat lukt. Waarom de overige immigranten niet? ' Omdat Oekraïners veel hoger opgeleid zijn en ook willen werken, maar de overheid kiest ervoor om ons te gaslighten over apothekers uit Aleppo.. Men kan er voor kiezen om in de toeslagen mallemolen te gaan zitten (die is best uitgebreid) maar men kan ook gaan werken maar dat moet dan men dan wel willen. Waarom zou iemand gaan werken als de staat voor alles de portemonnee trekt? Waar we indirect weer op een ander punt komen: werken loont namelijk niet.

Ontheemde
Ontheemde3 dec. 2022 - 16:46

Y-line Dat is een rechtse leugen, altijd schuiven ze hun wanbeleid af op dat anders de verzorgingsstaat niet houdbaar zou zijn, het zijn gewoon politieke keuzes . Als Rutte vrolijk miljarden kan uitdelen een de superrijken terwijl deze een vrijbrief hebben gekregen om zoveel mogelijk geld te verdienen over de rug van de Nederlandse bevolking, geld dat gewoon verdwijnt in de zaken van miljardairs en waar wij niks van terug zien behalve wat werkgelegenheid voor een paar onderbetaalde stakkers.

DaanOuwens
DaanOuwens3 dec. 2022 - 17:29

@ Y-Line Jij schrijft: Alleen is dat wensdenken van Daan Ouwens, want dat is namelijk helemaal niet de realiteit. Dat is geen wensdenken, wat ik wens kan ik realiseren. En dat kan simpel. Dat het geen realiteit is komt door mensen zoals jij. Die willen geen fundamenteel andere economische en sociale keuzes maken. Maar het is niet ingewikkeld om die 50.000 goed onderdak te krijgen. En een werkend toekomst perspectief. En je schrijft: Ook voor mensen die hier wel werk vinden zoals Polen, Roemenen etc is er bijna geen huisvesting; Dat zijn er volgens de ABU 750.000 veel meer dan die 50.000. En ook dat probleem is zo groot vanwege rechts liberaal beleid. Beleid dus op basis van jouw opvattingen. Een andere optie is 50% van die landbouwbedrijven/tuinders/veeboeren onteigenen hun bedrijven sluiten en 25.000 boeren omscholen. En er zijn nog maar 300.000 arbeidsmigranten nodig, de stikstof uitstoot zit ver onder de norm, er is ruimte voor huizen bouwen en de economie en er worden minder huizen bezet door arbeidsmigranten. Dat zou verstandig economische beleid zijn maar geen VVD-beleid. Ik doe niet aan wensdenken. Ik stel vast dat de ideeën van jou en de VVD ver over hun versheid datum zijn, en dat levert problemen waar je anderen mee wil opzadelen. Laat rechts Nederland eerst maar eens gaan nadenken over het falen van het eigen beleid.

vdbemt
vdbemt3 dec. 2022 - 18:45

@Y-line. "Omdat dat helemaal niet de realiteit is vdbemt, in bepaalde groepen zit een meerderheid jarenlang in de bijstand; niet het eerste jaar maar jarenlang." Allereerst vraag ik me af of dat wel zo is. Misschien kun je dat aantonen. Verder is dat niet zo heel gek. Je MAG het eerste jaar niet werken. Inburgeren is dan knap lastig. Dan zijn werkgevers na dat jaar niet zo enthousiast om deze mensen aan te nemen. Bij de Oekraïners zie je het bewijs dat het zo niet hoeft te gaan. Die krijgen meteen de kans aan het werk te gaan. En dat doen ze ook. Leg mij uit waarom dat met de andere immigranten niet zou kunnen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 dec. 2022 - 20:28

Boeren zijn sterk aan het vergrijzen. Meer dan een kwart van degenen die als bedrijfshoofd werken is 65–plusser. De gemiddelde leeftid is om en nabij de 55. Voor 50plussers is herscholing vaak geen optie.

Y-Line
Y-Line3 dec. 2022 - 21:48

@daan 'Dat is geen wensdenken, wat ik wens kan ik realiseren.' Zonder enige onderbouwing deze oneliner er uitgooien, want je zegt helemaal NIETS Daan. Over welke oplossing heb je het nou? De boeren zonder enige juridische grondslag onteigenen? En dan ook nog tegen mij durven zeggen dat IK een dictatuur zou willen hebben?

Y-Line
Y-Line3 dec. 2022 - 21:54

@vdbemt 'Allereerst vraag ik me af of dat wel zo is. Misschien kun je dat aantonen.' Groepen zoals Somaliërs, mind you: de meeste Somaliërs zijn hier al sinds de jaren 90/2000. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/31/zeven-van-de-tien-somaliers-in-de-bijstand https://decorrespondent.nl/3306/dit-is-het-nederland-van-de-39-000-somaliers/556050395472-9847b1d6

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 dec. 2022 - 10:06

Tussen die steeds 50.000 asielzoekers zitten er niet zoveel die (onmiddellijk) kunnen meedraaien op de arbeidsmarkt op de plekken waar schaarste is zonder her- en bijscholing. Gezondsheidsproblemen met name van psychische aard zijn ook niet ongebruikelijk (zie ook pharos.nl). Alleen van jongeren valt te verwachten dat ze op termijn gewoon kunnen meedraaien maar die moeten eerst naar school.

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 dec. 2022 - 10:39

Oekraïners, voor het merendeel vrouwen, nemen ook genoegen met baantjes onder hun niveau omdat ze er nog vanuit gaan dat hun verblijf in Nederland tijdelijk is.

DaanOuwens
DaanOuwens4 dec. 2022 - 10:57

@ DanielleDefoe Jij schrijft: zitten er niet zoveel die (onmiddellijk) kunnen meedraaien op de arbeidsmarkt op de plekken waar schaarste is Ik heb het tegendeel gezien. Het grootste probleem is dat het systeem om mensen aan het werk te krijgen uitgaat van het idee dat deze mensen niets kunnen en ongeschoold werk moeten doen. Zo kan een vrachtwagenchauffeur uit Eritrea met 20 jaar schadevrije rijervaring niet aan het werk, een trauma arts uit Sarajevo ook niet. Een universitair opgeleide technicus uit Irak bestuurt nu waarschijnlijk een Rotterdamse metro. Wat hoogte of dieptepunten uit 20 jaar werken met arbeidsmarkt problematiek. Als wordt uitgegaan van wat mensen wel kunnen ontstaat echt een compleet andere werkelijkheid. Trouwens ook met werklozen, ouderen of arbeidsgehandicapten. Wij hebben een arbeidsmarktsysteem dat mensen werkloos houdt.

Y-Line
Y-Line4 dec. 2022 - 11:12

@danielle 'Alleen van jongeren valt te verwachten dat ze op termijn gewoon kunnen meedraaien maar die moeten eerst naar school.' Laat daar nou net knelpunt 2 zitten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 dec. 2022 - 12:31

Somaliërs hebben het elders in Europa ook vaak moeilijk. Ook in Noorwegen heeft het merendeel geen betaald werk. Een probleem voor de meiden is ook dat ze (te) jong trouwen en kinderen krijgen . Zitten ze eenmaal thuis met de kinderen dan schiet het ook niet op met de integratie inhet algemeen en het beginnen of afmaken van een opleiding.

vdbemt
vdbemt4 dec. 2022 - 13:24

@Y-line. Goed. Je hebt aangaande de Somaliers dus cijfers gevonden. Maar wat is nu oorzaak, en wat gevolg? Als je kijkt hoe goed het met de Oekraïners gaat, door ze direct werkgelegenheid te bieden, lijkt de oorzaak bij de Somaliërs te zijn, door ze dat te onthouden. Waarmee het steeds moelijker wordt voor ze. Wiens schuld is dat dan?

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 dec. 2022 - 14:25

[Een universitair opgeleide technicus uit Irak bestuurt nu waarschijnlijk een Rotterdamse metro. ] Dat klopt en er zijn ook voormalige hoogleraren die taxis besturen. Hun diplomas zijn in Europa vaak niet geldig. Er zijn wel moeizame procedures om diplomas erkend te krijgen maar voor een zg gereglementeerd beroep is een nationaal diploma nodig. Voorbeelden van gereglementeerde beroepen zijn leraar, verpleegkundige, advocaat of tolk. Ook artsen moeten eerst bijgeschoold worden en aan hun taalbeheersing worden hoge eisen gesteld, dat is buiten Nederland niet anders. Frustratietolerantie is ook een eerste vereiste. https://www.uu.nl/en/opinion/buitenlandse-artsen-in-nederland-van-inclusie-is-nog-geen-sprake

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 dec. 2022 - 14:30

Dat werkgevers vaak ten onrechte een groot wantrouwen koesteren tegen werklozen, ouderen of arbeidsgehandicapten hebben onderschrijf ik.

Ejoth
Ejoth4 dec. 2022 - 15:06

Bemt: ziekteverzuim onder asielzoekers. Ik spreek uit ervaring in de branch waar ik in werk en mijn vrouw die HR medewerker is. Het percentage zieken onder immigranten uit het midden oosten en noord afrika is zeer hoog. Oekrainers laten een veel lager aantal zien alsmede Polen. Een van de redenen waarom werkgevers niet op migranten uit midden oosten en noord afrika zitten te springen

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 dec. 2022 - 9:12

In Noorwegen kunnen asielzoekers een tijdelijke werkvergunning krijgen zodra ze de procedure zijn ingegaan. De cijfers voor arbeidsdeelname zijn er niet beter.

vdbemt
vdbemt5 dec. 2022 - 14:04

@Ejoth. Jouw ervaring............ Je kunt met deze constatering komen. Maar wat is de OORZAAK Ejoth??? De aanloop/ontvangst/ van immigranten uit het midden oosten en noord afrika is totaal anders dan die van de Oekraïners. Van de eersten bewust ontmoedigend en belemmerend. Van de laatsten (bijna) zoals het hoort.

DaanOuwens
DaanOuwens3 dec. 2022 - 11:33

Van Dijk maakt een grote vergissing. Hij wijt de problemen aan doelbewust afbraak beleid. Er is geen sprake van bewust beleid. Het gaat om incompetentie en kortzichtigheid op de VVD manier. De VVD stuurt namelijk op basis van de impulsen die uit de samenleving komen. En die impulsen zijn ook op deze website frequent zichtbaar. Dus de beleidsinput van de VVD wordt verzorgd door het meest kortzichtige, minst empathische, meest asociale, minst solidaire deel van de bevolking, want daar zit het VVD-kiezers potentieel. Anders gaan ze naar de PVV, JA21, FvD of BBB. En dat pakt voor een aantal groepen, waaronder vluchtelingen, rampzalig uit. Maar als SP-er moet je toch echt beseffen dat dit rampenbeleid is wat het grootste deel van het volk wil.

8 Reacties
MG1968-2
MG1968-23 dec. 2022 - 12:29

"Er is geen sprake van bewust beleid." Ik waag dat te betwijfelen. Een nogal groot deel van de kiezers op rechts -en dus ook het vvd electoraat- toont zich niet geïnteresseerd in oplossingen wat betreft de (inderdaad door incompetentie en kortzichtigheid) ontstane problemen op de o.a. de woningmarkt maar gebruikt dit als vliegwiel om asielinstroom te beperken. Andere oplossingen voor deze groep komen pas in beeld als 'dat' gerealiseerd is. De prioriteiten zijn duidelijk, het gaat niet om de woningmarkt. Het draait om asiel. De VVD heeft altijd al problemen voor zich uit geschoven en ik kan mij echt niet van de indruk onttrekken dat ze zo bewust het dure echte werken aan de gevolgen van het eigen wanbeleid zo voor zich uitschuiven. Op de huidige manier heeft dat drie grote voordelen voor de VVD: ze blijven uit beeld als de hoofdveroorzaker van de problemen, het kapitaal heeft geen probleem met de woningcrisis (sterker verdiend hier aan) en er hoeft -vooralsnog- geen cent naar de oplossing. Ik kan mij niet voorstellen dat de vvd zich dat niet realiseert en alleen al de wetenschap dat het zo werkt maakt de asielproblematiek wel degelijk bewust beleid. Wellicht niet vooraf zo bedacht maar wel uit opportunisme omarmt.

MG1968-2
MG1968-23 dec. 2022 - 12:39

@Daan Overigens, recht doende aan het complex aan opvattingen -er zijn nogal wat regio's waar asielzoekers niet welkom zijn- zou een aanpak kunnen zijn juist niet het spreidingsbeleid zo als ingezet uit te voeren. Daar waar geen asielzoekers welkom zijn worden ze niet geplaatst. In betreffende regio's is het dan ook niet nodig wat aan de woningnood te doen want 'de oplossing' van die regio is al geïmplementeerd. Zo doe je recht aan de normen en waarden die binnen en Nederland nogal uiteenlopen. Het wordt tijd om die verschillen serieus te nemen en desgevraagd te differentiëren daar waar mogelijk. In de praktijk komt dat er op neer dat je Nederland vormgeeft als een federalistisch model waarbinnen behoorlijke accentverschillen kunnen plaatsvinden. Misschien moeten we nu wel concluderen dat we 'samen' niet meer sterker staan en een concept is wat niet meer onverkort opgaat.

Gimli1955
Gimli19553 dec. 2022 - 12:39

Thanks Daan.

Pietje Puk139
Pietje Puk1393 dec. 2022 - 14:24

Daan, je hebt geen gelijk. Lees dit eens. https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtwakersstaat Dan snap je het.

DaanOuwens
DaanOuwens3 dec. 2022 - 14:39

@ MG1968-2 Op zich zie ik veel in het op regionaal niveau luisteren naar wat mensen willen. Maar als ik naar Drenthe luister dan zag ik een paar weken geleden een boze wethouder die een buslijn zag verdwijnen. Dat is het probleem. Men wil onder elkaar blijven maar wel de lusten hebben en niet de lasten. Als je daar duidelijk over bent en dus eerlijk zegt wij willen geen buitenlanders en onder elkaar blijven dan kan je gaan oplossen. Geen opvang in de provincie dus. Maar dan ook een gericht krimp beleid in die regio's en investeren in woningbouw in het westen. Die relatie mis ik in jouw betoog, iedere keuze die men maakt is prima, maar iedere keuze heeft consequenties. En rechts Nederland is niet eerlijk over de keuze die ze maken. Althans de rechtse burger niet. En de VVD praat die mensen na.

DaanOuwens
DaanOuwens3 dec. 2022 - 21:50

@ Pietje Puk139 Jij schrijft: Daan, je hebt geen gelijk. De nachtwakersstaat is gewoon een definitie van een uitgeklede overheid. Het is theoretisch nergens in de praktijk. Waarom zou ik dat moeten lezen? Wat denk jij dat deze zin op Wiki aantoont?

MG1968-2
MG1968-24 dec. 2022 - 9:02

@Daan Herlees beide berichten even. Dat keuzes consequenties hebben is niet alleen impliciet maar benoem ik in het gekozen voorbeeld (geen woningbouw) ook nog eens expliciet. Kernvraag is en blijft natuurlijk hoe je in een omgeving van nogal wat verschillen zowel recht doet aan de verschillen, het samenwerkbaar houd maar tevens de mogelijkheid creeert om iedere keuze de consequentie te geven om benaderd te worden op basis van de onderliggende waarden. Praktisch voorbeeld. Als je niet wil voldoen aan de eisen uit Brussel dan zijn de gelden uit Brussel niet toegankelijk. Logische consequentie. Doorboeren op de gekozen weg? Ja. Maar dan op eigen kosten. Het is juist mijn insteek om de logische consequenties apert te maken. Gevolg zal zijn een (hopelijk beperkte) desintegratie naar een federalistisch model. Of zie jij andere mogelijkheden om de verschillen binnen Nederland evenwichtig te adresseren?

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 dec. 2022 - 10:52

In sommige regios wonen mensen nog alleen omdat ze er geboren zijn. Een statushouder uit Aleppo zal zich daar niet snel thuisvoelen. Anderszijds stuurt het COA er ook geen mensen heen. https://dvhn.nl/drenthe/Wel-huizen-geen-statushouders-Drentse-en-Groningse-gemeenten-halen-taakstelling-van-2019-niet-25333907.html

EenMening3
EenMening33 dec. 2022 - 10:41

Het is inderdaad merkwaardig dat asielzoekers vaak op het platteland worden ondergebracht. Op plaatsen met beperkte voorzieningen en beperkt OV. Als je naar een eerlijker verdeling wilt, moet je dat naar rato van het aantal inwoners doen. In Amsterdam woont ongeveer 5 % van de Nederlandse bevolking, deze gemeente zou dus 5 % van de asielzoekers moeten opvangen. Als er 25.000 asielzoekers naar Nederland komen, gaan er 1.250 naar de hoofdstad. Harderwijk zou er dan ca 65 op moeten vangen en de Drentse gemeente Westerveld 28. Omdat een AZC een minimale grootte moet hebben, zouden kleinere gemeentes samen moeten werken.

4 Reacties
Cruise
Cruise3 dec. 2022 - 14:01

Amsterdam doet in ieder geval als grootste Nederlandse gemeente nog zijn “best” met 2500 opvangplekken voor asielzoekers/ statushouders waaronder recent ook 800 op een cruiseferry in het havengebied. De gemeente Rotterdam, dat 2/3 van het aantal inwoners van Amsterdam heeft, wil echter niet meer dan de huidige 500 asielzoekers/ statushouders opvangen ondanks dat Staatssecretaris van de Burg regelmatig Aboutaleb belt voor meer plaatsen. Dit aantal van 500 is echter in het vrij rechtse Rotterdamse college onder vooral aandrang van Leefbaar Rotterdam in het collegeakkoord gekomen en tot heden onwrikbaar.

Y-Line
Y-Line3 dec. 2022 - 14:11

@Cruise 'Amsterdam doet in ieder geval als grootste Nederlandse gemeente nog zijn “best” met 2500 opvangplekken voor asielzoekers/ statushouders waaronder recent ook 800 op een cruiseferry in het havengebied.' Ik zou graag zien dat Amsterdam in verhouding net zoveel asielzoekers gaat opvangen als Budel/Cranendonck.

Cruise
Cruise3 dec. 2022 - 15:04

@Y-Line: vergeet ook de illegale inwoners die Amsterdam herbergt niet , zo’n 20.000 ( vooral uit Zuid Amerika en Afrika ) en de 500 uitgeprocedeerde asielzoekers die grotendeels op kosten van de gemeente begroting ( eigen keuze gemeente onder aanvoering van GL wethouders Groot Wassink) 24 uur gemeentelijke opvang hebben op inmiddels 12 kleinschalige locaties . Daarnaast is de winteropvang weer open waarbij Amsterdam tijdelijk minimaal 500 warme slaapplaatsen voor daklozen ( tegenwoordig vaak aan lager wal geraakte Oost Europeanen) verzorgt en het aantal geregistreerde Oekraïners bij de gemeente Amsterdam in gemeentelijke opvang en bij gastgezinnen is ongeveer 4000. Kijk het kan altijd meer en beter maar doen alsof Amsterdam (bijna) niks doet is bezijden de waarheid. Dat gaat eerder op voor de grote gemeenten Rotterdam en Den Haag.

Y-Line
Y-Line3 dec. 2022 - 15:25

@Cruise De impact is veel groter op een dorp zoals Budel dan in een grote stad zoals Amsterdam waar ze tevens ook altijd de grootste mond hebben als aankomt op het opvangen van mensen.

Joop  den Uil
Joop den Uil3 dec. 2022 - 10:21

Spreidingswet biedt geen oplossing voor opvangcrisis Veel gekrakeel van de SP maar geen enkele aanwijzing voor maar een klein beetje oplossing behalve dat de VVD weg moet. In de kranten van vanmorgen staat echter dat het asielbeleid de juiste richting gaat en vruchten begint af te werpen. Op geen enkel onderwerp zoveel verschillende feiten dan over het asiel en migratie beleid. Apres nous la deluge.