Joop

Spaar de gelovigen

  •  
16-12-2013
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
153 keer bekeken
  •  
RTEmagicC_Han_vd_Horst-Mooiste_jaren_van_Nederland.jpg.jpg
Wat ik leerde onder de vrijgemaakt gereformeerden
Het is bon ton om af te geven op gelovigen. Han van der Horst, zelf ongelovig, toog naar een kerkdienst en luisterde naar de preek, de lessen, de overtuiging en zag een toonbeeld van beschaving.
“In het bloed der wettelozen wast hij zijn voeten” Een paar weken geleden tweette Matthijs Haak , vrijgemaakt gereformeerd predikant, dat hij over Saul ging preken, de eerste koning der Joden. Ik kon het – wéér – niet laten en reageerde:
@delfshaak Ik heb altijd gevonden dat #God #Saul veel te hard aanpakte. Sindsdien bevalt Hij me niet echt meer. 
Daar wilde de dominee het zijne van weten en ik lichtte toe: 
@delfshaak God liet hem in de steek nadat hij een via Samuel bevolen genocide op de Amalekieten niet compleet genoeg had uitgevoerd.
Deze zondagochtend zag ik mijn tweets op een groot scherm afgebeeld. Ik zat op de achterste bank van de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk in Delfshaven te Rotterdam want alleen achterin was nog plaats. Ds Haak had me uitgenodigd omdat hij mijn tweets wilde gebruiken als ankeiler voor zijn preek.
Waar ging het om? In bijbelhoofdstuk  1 Samuel 15  staat het trieste verslag van de massamoord op de Amalekieten. Via de richter Samuel geeft de Heer aan Saul de opdracht deze Amalekieten – mannen, vrouwen, kinderen, vee, alles – uit te roeien. Ondanks dit wrede bevel spaart Saul toch de koning van de Amalekieten en het beste vee. Dan laat de Heer via Samuel weten dat Hij zich wegens dit gebrek aan moordlust voorgoed van hem afkeert. Dat besluit is nu moeilijk te verteren voor deze welopgevoede jongen uit het Nederland van het poldermodel.
Er zit trouwens wel meer bloeddorst in de bijbel. Dit is bijvoorbeeld het slot van psalm 58:
Verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet, in het bloed van de wettelozen wast hij zijn voeten. Dan zegt men: ‘De rechtvaardige wordt beloond, er is een God die recht doet op aarde’.
Je kunt aan dit soort oud-testamentische taal stilzwijgend voorbijgaan maar daar doen ze niet aan bij de Vrijgemaakt Gereformeerden, waar het nooit aan moed heeft ontbroken. De gemeente – veel jeugdige stelletjes en jonge gezinnen – ging er goed voor zitten, toen ds Haak zijn preek begon. 
Hij gaf volmondig toe dat het hier een confronterende tekst betrof die mensen van nu tegen de borst stuit. Daarna liet hij de moordpartij voor wat ze was en haalde andere elementen naar voren. Centraal in de tekst, stelde ds. Haak vast, stonden de woorden ‘horen’ en ‘luisteren’. Saul hoort God wel maar hij luistert niet en als hij dat wel doet, is het te laat.
Ds Haak schetste daarop het beeld van een God die wel luistert maar meestal zwijgt en zich ook nog ongestraft laat bespotten. Hij verplaatste de scène behendig naar de kruisdood van Jezus: “Het afgeranselde, vernederde lichaam van zijn zoon aan het kruis. Dát heeft God getwitterd. Wat hoor jij in het zwijgen van Golgotha?”
Ondertussen uitte hij begrip voor wie aan God twijfelt. Hij kon zich voorstellen dat iemand in het zicht van dat kruis (of het oordeel over Saul) zegt: “Als ’t zó moet, dan is het voor mij exit met God” . Maar, besloot de dominee, “er is ruimte voor iedereen die wil luisteren” . Kennelijk konden wij in Gods zwijgen toch een antwoord horen.
Het was een mooie preek. Er lagen vele eeuwen christendom in opgesloten. Ik bekeek de zaak op mijn ongelovige manier: deze stampvolle kerk, deze gereformeerden, deze jeugdige stelletjes, die jonge ouders, waren met hun voorganger bezig een belangrijk erfgoed te bewaren. Zij vertegenwoordigden op dat moment met elkaar de beschaving. Er hing een sfeer van grote verbondenheid in het kerkgebouw. Alsof alle aanwezigen voor zichzelf beseften dat hun leven zin en betekenis had. 
Aan het eind van de dienst bad dominee Haak voor vrede in Syrië en voldoende hulp aan de vluchtelingen die nu door een strenge winter worden overvallen. Ook bad hij ervoor dat Nederland voor hen zijn deuren mag openen. Ik zag het beeld voor me van de bespotte Christus, die in de woorden van dominee Haak letterlijk voor paal hing en die hij met zijn gemeente juist dáárom als de enige God aanvaardde.
De gedachten van deze gelovigen gingen dan ook uit naar de verjaagden, de getreiterden en de gemartelden. Zij herkennen daarin immers hun God. Je kon die, zoals hij in een proces van duizenden jaren geworden was, niet gelijk stellen met de woeste Heer uit de tijd van koning Saul, die zijn volk als het ware aanvoerde in de strijd om het bestaan. Er had een evolutie plaats gevonden. Het was nog steeds dezelfde God maar de gelovigen hadden in een andere tijd andere aspecten van zijn wezen voor het voetlicht gebracht.
Er kwam wél een speelse gedachte bij mij op. Er waren in de dagen van Israëls koningen ook de nodige joden geweest die geloofden dat hun Heer een relatie had met de vruchtbaarheidsgodin Astarte, schrijft de grote historicus Simon Schama. En de joden van Elefantine meenden dat Hij getrouwd was met de koningin van de hemel. Stel je nu eens voor dat een geloof in zo’n koppel het gewonnen had en niet dat in de éne ware God. Hoe zou het christendom er dan uitzien? Met een drieëenheid van Vader, Moeder en Zoon? In plaats van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Zulk speculeren is wel leuk, maar heeft geen zin. De geschiedenis is nu eenmaal verlopen zoals hij verlopen is. Eén ding werd me die zondagochtend in ieder geval zonneklaar: de gelovigen die ik in de vrijgemaakt gereformeerde kerk van Delfshaven leerde kennen, verdienen beter dan het sarcasme, de minachting en het geschamper van de vulgaire atheïsten zoals die zich tegenwoordig  op het internet manifesteren.
Update: lees hier de volledige preek van ds. Matthijs Haak
Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (54)

dino_radja
dino_radja16 dec. 2013 - 11:08

En de atheisten? die verdienen beter dan de verkettering en de dood die in de bijbel aanbevolen worden. Nee, de atheist moet zich aanpassen, want de atheist zit fout. Minachting en geschamper is wel het minste wat de bijbel en het christendom verdienen.

WendyB2
WendyB216 dec. 2013 - 11:08

"Stel je nu eens voor dat een geloof in zo'n koppel het gewonnen had en niet dat in de éne ware God. Hoe zou het christendom er dan uitzien? Met een drieëenheid van Vader, Moeder en Zoon? In plaats van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?" Dan zou de wereld nu 100.000 kleine geloofjes kennen. Zo werkt dat. :)

TonNoort
TonNoort16 dec. 2013 - 11:08

Prima artikel, Han. Ik geloof ook dat juist op deze plekken waarvan we denken dat ze niet modern zijn en waar soms ook best wel wat kritiek op te leveren is, in wezen een hogere en meer doordachte moraal gehanteerd wordt dan in het zogenaamde vrije en moderne Nederland. Je kunt van mening verschillen over de uitgangspunten van die moraal, maar als de kijkt naar het resultaat en de manier waarop ze er gewetensvol mee omgaan, ben ik blij dat deze groep er nog is.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194716 dec. 2013 - 11:08

Ik hoop dat er ook een ooggetuigenverslag komt van een bezoek aan een moskee met een soortgelijke conclusie. Van verdraagzaamheid heb je nooit gauw teveel.

c2874531
c287453116 dec. 2013 - 11:08

Laat ik diegenen die denken dat het Nieuwe Testament een revolutie betekent wijzen op een uitspraak van Jezus: Matteüs 5: 17-37 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=matteus+5%3A+17-37&id35=1&id17=1&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl&idp0=36&idp1=18&idp2=19 Jezus maakt duidelijk dat alle wetboeken, de Mozaïsche wetten, onverkort geldig bleven. Kijk maar eens wat Leviticus zegt over vreemdgaan of homo's, of zelfs over de schuld van moord afkopen: (Het spreekt dat rijken zich makkelijker een moord konden permitteren dan armen) De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer iemand de HEER de tegenwaarde van een mensenleven belooft, .... (dan volgen geldbedragen die mannen (mmer) en vrouwen (minder) waard waren). http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Leviticus+27&id42=1&id18=1&id17=1&id35=1&l=nl&set=10&pos=0 En ieder hoofdstuk sluit af met de veelbetekenende woorden: "Dit waren de voorschriften die de Heer op de berg Sinai door Mozes aan de Israëlieten heeft gegeven. " Hoe had Jezus hier tegen kunnen zijn? Het was immers zijn vader die dat bepaalde.

tjerphanzen
tjerphanzen16 dec. 2013 - 11:08

Ach het oude testament, zelfs het nieuwe testament is eeuwenoud vergeleken met de Koran. Weinig is gedocumenteerd van die brute periode en de interpretaties zijn zeer ruim. Daarentegen weten we wel genoeg over onze legeraanvoerder Mohammed terwijl Jezus voorgesteld wordt als een echte pacifist.

Dewik2011
Dewik201116 dec. 2013 - 11:08

Als je het oude testament ontdoet van alle kwaadaardige stukken blijft er een boekje over zo dik als de Donald Duck. Het staat vol met genocide (uitroeien van vele volkeren, landen en soms zelfs de hele wereld), moord, broedermoord (bv cain), kinderoffers (bv abraham), incest (bv Lot), wraak van god (egyptische plagen), redenen voor executies (bv kinderen die niet luisteren), slavernij (ok slaven te slaan, maar niet tot ze dood gaan)...en ga zo nog maar even door. Van alle genoemde zaken kan ik meerdere voorbeelden geven. Mozes, de uitvinder van de 10 geboden heeft zelf genocide gepleegd en maagden aan zijn leger gegeven voor verkrachting.

neutralist
neutralist16 dec. 2013 - 11:08

@Nel, dan heb je iets niet goed begrepen geloof ik.....

Beisser
Beisser16 dec. 2013 - 11:08

Wat ik uit Han’s beschrijving en de door hem aangehaalde citaten haal (en uit de reacties van de gelovigen hieronder), ondersteunt mijn stelling: Religieus leiders, aanvoerders, voorgangers, pastors, imams, dominees, rabbijnen, of hoe ze zich ook noemen: zij zijn de koningen van het sofisme, de onbetwiste meesters van de omkering. Karl Marx had gelijk: Godsdienst is opium van het volk. Dit kun je letterlijk nemen: Zoals de heroineverslaafde zichzelf een roze bril opzet om de wereld er vriendelijker uit te laten zien, zoals de cocainegebruiker in een vergrotende spiegel kijkt om zich sterker te voelen dan hij is, zo loopt de gelovige achter een fata morgana aan regelrecht de woestijn in. En hij denkt dat hij gered wordt. Het enige verschil is dat drugsdealing illegaal en strafbaar is en dealers vervolgd en gestraft worden, terwijl godsdienst door de wet beschermd wordt en de verspreiders ervan een gerespecteerde plaats in de samenleving hebben weten te verwerven.

Jochem63
Jochem6316 dec. 2013 - 11:08

Ik vind het stuk van Han mooi. Ben zelf lid van de Protestantse Kerk in Nederland. We houden inderdaad erfgoed in stand, zo zingen wij ook oude psalmen. Hoe is dat gegaan? Ik kan niet zeggen dat ik zelf interesse had in God. Het was God (Vader, Zoon en Heilige Geest) die van Zijn kant kwam. Mij opzoeken zogezegd, in mijn armoedige leven (op dat moment). Ik mag wel zeggen dat mijn leven sindsdien ten positieve is veranderd nu ik in de voetsporen van Jezus loop. Mijn ego gaat er langzamerhand steeds meer aan (duurt ff) en ik probeer anderen te helpen. En nu al en straks: (eeuwig) leven met Jezus. Wat een vooruitzicht.

NCT246
NCT24616 dec. 2013 - 11:08

Optie 1: God bestaat niet. Vraag: waar komt het kwaad vandaan, alle nare dingen die mensen elkaar aandoen? Moord/doodslag/genocide, of misschien in het klein: dat je degenen die je liefhebt pijn doet, met woorden alleen al, omdat je je dag niet hebt... Dan is de conclusie: als er niets of niemand is die je de schuld zou kunnen geven, dan zul je toch zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen. Het kwaad komt door de mensen zelf, er is toch niets anders? Optie 2: stel: God bestaat toch wel. Vraag: waar komt het kwaad vandaan? Als je zojuist concludeerde dat de mens toch echt zelf verantwoordelijkheid is voor wat ie zelf doet, waarom is dat dan opeens niet zo als God wel bestaat? Waarom is het dan opeens de schuld van God dat wij elkaar zoveel naars aandoen? Onze eigen verantwoordelijkheid voor wat we doen is niet afhankelijk van de vraag of God wel of niet bestaat. Stop nou eens met een ander de schuld geven...

[verwijderd]
[verwijderd]16 dec. 2013 - 11:08

Elke verwijzing naar God moet uit de grondwet. Pas dan zal onze samenleving volwassen zijn geworden.

3 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer16 dec. 2013 - 11:08

"Elke verwijzing naar God moet uit de grondwet." En naar hen die hem/haar aanhangen, zolang het om een uitzonderingspositie gaat.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194716 dec. 2013 - 11:08

Maar uw gebed is toch al verhoord? God wordt in de Nederlandse grondwet toch niet genoemd.

Beisser
Beisser16 dec. 2013 - 11:08

["Pas dan zal onze samenleving volwassen zijn geworden."] Correctie: Pas dan kan onze samenleving volwassen worden

[verwijderd]
[verwijderd]16 dec. 2013 - 11:08

Erg he, die indoctrinatie van kinderen die een jaar of vijf, zes zijn. Sommigen hebben daar een leven lang last van. Het moet dus ook gedaan zijn met subsidies voor scholen op religieuze leest.

2 Reacties
HanvanderHorst1
HanvanderHorst116 dec. 2013 - 11:08

Ik heb altijd op katholieke scholen gezeten. De broeders en de paters hebben mij toegang verleend tot de westerse cultuur, die hun verre voorgangers in barbaarse tijden zo goed en zo kwaad als het ging hadden proberen te bewaren. Ze hadden een hekel aan nitwits, die docenten van mij, en ze zorgden ervoor dat wij dat niet werden.

Sodapop1
Sodapop116 dec. 2013 - 11:08

Echt een reactie van iemand die de bijbel niet begrijpt. "God kon op grond van deze houding en instelling van Ezau geen gebruik van hem maken. Ezau kon niet de voorvader van de Here Jezus worden. Om die reden moest God Ezau passeren en moest God de tweede zoon verkiezen en hem de plaats geven van de eerstgeborene. God kon dit trouwens ook niet vanwege de onvoorstelbare vijandschap die er van de nakomelingen van Ezau zou uitgaan. God deed dit met de woorden: "Jakob heb ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat." (Mal. 1:2,3) Vaak worden deze woorden gebruikt om de zogenoemde "uitverkiezing" te "bewijzen". Het gaat hier echter niet over de zaligheid van Jakob en Ezau. Het gaat hier over de bruikbaarheid van de volken Israël en Edom om tot een zegen voor de wereld te zijn. Hier heeft God het volk van Jakob ingeschakeld en het volk van Ezau uitgeschakeld." Misschien wat meer verdiepen eer er een oordeel valt?

[verwijderd]
[verwijderd]16 dec. 2013 - 11:08

Als de Christenen verstandig waren, dan scheurden ze het hele oude testament uit de bijbel. Dan blijft er nog genoeg (ongeveer 30%) over. En dat is nog veel, vergeleken met sommige andere boeken. Ik citeer: Als je alle haatpassages uit de ... scheurt, blijft er een boekje over ter grootte van de Donald Duck.

1 Reactie
Sodapop1
Sodapop116 dec. 2013 - 11:08

Wanneer je in het hier en nu via de media verneemt dat ergens een volk leeft die aan kinderoffers doen, hoe reageer je dan?

omaoeverloos
omaoeverloos16 dec. 2013 - 11:08

"deze stampvolle kerk, deze gereformeerden, deze jeugdige stelletjes, die jonge ouders, waren met hun voorganger bezig een belangrijk erfgoed te bewaren." Prima natuurlijk, zolang deze jeugdige stelletjes, die jonge ouders, hun kinderen maar niet blootstellen aan indoctrinatie. Drank en drugs zijn verboden tot de 18e verjaardag, zou het niet mooi zijn als religie indoctrinatie ook verboden zou zijn tot je 18e. Daarna kun je dan in alle rust en volle verstand gaan oordelen of je ook elke week een dag wilt opofferen om je oude sprookjes, sagen en legenden te laten duiden door een voorganger, gezeten in een koud en oncomfortabel gebouw.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst116 dec. 2013 - 11:08

Dat had ik er nog bij moeten zetten: er zaten veel kinderen in de kerk. Ze hadden ook een rol. Een meisje van een jaar of twaalf mocht een tekst lezen wat zij met heel professioneel microfoongebruik deed en daarna de adventskaars aansteken. Toen gingen de hele kleintjes en de wat grotere kinderen naar een eigen bijeenkomst. Zij kwamen aan het eind van de dienst weer terug. En voor de liefhebbers: volgende week zondag is er een doop. Vrijgemaakt gereformeerde kerk, Kuipersstraat Rotterdam. Vlakbij metro Marconiplein.

analbersxs4allnl
analbersxs4allnl16 dec. 2013 - 11:08

Algemene beschaving heeft niets met of zonder geloof te maken.

1 Reactie
Beisser
Beisser16 dec. 2013 - 11:08

[“Algemene beschaving heeft niets met of zonder geloof te maken.”] Toch wel. Gelovigen meten goed en kwaad af aan geboden en verboden waarvan ze denken dat die door een hogere macht zijn opgelegd. Zij handelen vanuit twee motieven: angst voor straf en hoop op een beloning na dit leven. Zij blijven infantiel als kinderen die met hun vingers uit de koektrommel blijven uit angst voor straf en die hun best doen op school omdat ze een beloning krijgen als ze een mooi rapport hebben. Hun ‘beschaving’ is maar schijn, een dun vernislaagje. Niet gelovigen moeten het van hun eigen geweten hebben, van hun sociale vaardigheden en hun empathie. Op deze manier kunnen zij zich ontwikkelen tot autonome, gewetensvolle, beschaafde volwassenen.

[verwijderd]
[verwijderd]16 dec. 2013 - 11:08

Ja, Han van der Horst. Uw afgewogen, milde oordeel over de kerkdienst die u bezocht heeft, wordt hier blijkbaar niet erg gewaardeerd. Makkelijker was het geweest als u een simpel stukje had geschreven over de verschrikkingen van de christenen, afsluitend met een pleidooi waarin u stelt dat de christelijke kerk voor het internationaal strafhof gesleept moet worden. Of zoiets. Ach, u begrijpt de strekking van het verhaal. Ik prijs u echter om uw weg naar de kerk en de moeite die u hebt genomen te luisteren naar de christelijke preek. Het christelijke geloof verdient inderdaad meer dan de in platitudes beschreven anti-religieuze retoriek die zo weldadig tiert op dit forum. Het christelijk geloof kan een bron van pure schoonheid en warmte zijn; je moet er alleen voor open staan.

2 Reacties
Sodapop1
Sodapop116 dec. 2013 - 11:08

10+

bEngel2
bEngel216 dec. 2013 - 11:08

In het boek Openbaring wordt verteld over de vrouw die op het beest uit de zee zit. (Openbaring 13 en 17) Deze vrouw wordt Mysterieus Babylon de Grote genoemd. ..de moeder van alle hoeren. De beschrijving van deze vrouw/hoer voldoet volledig aan de Roomsche kerk. (Openbaring 17). De kinderen van deze hoer zijn alle uit de Roomsche kerk voortgekomen denominaties. Waarom wordt ze een hoer genoemd? wel... omdat ze het lichaam van Christus bevuilt, onrein maakt. De Roomsche kerk is dronken van het bloed van de heiligen en van degenen die van Christus hebben getuigd. (Openbaring 17:6) Zie o.a. de meer dan 600 jaar durende inquisities (1203 tot 1805) waar meer dan 50 miljoen christenen de dood in werden gejaagd. ...en dan spreken we alleen nog over Europa. Daar zal je geen één dominee, priester of willekeurig welke zakkenvullende tv evangelist over horen.

Rootman
Rootman16 dec. 2013 - 11:08

Het gevaar van een bewust atheistische, maar onbewust nog door en door christensamenleving is het ontstaan van monotheistische pseudoreligies en -sekten: Communisme, Fascisme, Neoliberalisme zijn vaak niet veel meer geweest dan een pseudoreligie. Radicaal feminisme, de tea party pseudosekten. De ene jaloerse god is dan vervangen door een starre ideologie, vaak meteen charismatisch leider als 'profeet'. De ideologie zelf is geen pseudogod, maar wordt dat in de beleving van de aanhangers. Revivalgodsdiensten, zoals de evangelicals, de salafisten en de radicale settlers zijn een hybride, omdat ze de stabiliserende tradities van duizend(en) jaren negeren. De beeldenstormers zullen hier ook wel bijgehoord hebben. 'Heidense' religie is misschien een medicijn voor een veilige transitie.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer16 dec. 2013 - 11:08

Sorry Bob maar het fascisme heeft weinig met het atheisme van doen. Het is een uitvloeisel van het katholicisme.

Tom Meijer
Tom Meijer16 dec. 2013 - 11:08

"de minachting en het geschamper van de vulgaire atheïsten zoals die zich tegenwoordig op het internet manifesteren. " Hm, Han, ik vind de reacties hier (tot nu toe) van veel beschaving getuigen. Ik zie geen minachting, geschamper of vulgariteit en kan mij in elke reactie goed vinden.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer16 dec. 2013 - 11:08

"Hm, Han, ik vind de reacties hier (tot nu toe) van veel beschaving getuigen" Nu terugkomend zie ik dat vooral de atheisten zich heel redelijk houden.

bEngel2
bEngel216 dec. 2013 - 11:08

De Amalekieten staan symbool voor alles wat slecht is en is een archetype van het kwaad. Het was een moordlustig volk dat er geen problemen mee had de Israëlieten en andere volken te bestelen, aan te vallen en te vermoorden. Het was ook een volk dat aan kindoffers deed. ...maar om deze verhalen aan (jonge) kinderen te vertellen lijkt mij niet echt kies. Er zijn in de bijbel meer dan genoeg verhalen die gaan over broederschap, trouw en liefde.

3 Reacties
Sodapop1
Sodapop116 dec. 2013 - 11:08

Precies, en dat wordt maar even vergeten door onze atheïsten.

Rootman
Rootman16 dec. 2013 - 11:08

Op moment dat het leger van Saul, al dan niet gesanctioneerd, die hele bevolking afslachtte waren ze een heel stuk erger! @ Sodapop: 'Wanneer je in het hier en nu via de media verneemt dat ergens een volk leeft die aan kinderoffers doen, hoe reageer je dan? ' Het hele volk incl. vrouwen en kinderen en hun vee uitroeien natuurlijk! De hele judeochrislam kent wijze, liefdevolle, irrelevante, dwaze en uiterst verwerpelijke texten.

bEngel2
bEngel216 dec. 2013 - 11:08

We spreken over duizenden jaren geleden. De gehele wereld was, vergeleken met onze tijd, één grote barbaarse moordkuil. De "beschaving" waarin we tegenwoordig in het westen mogen leven, heb je te danken aan o.a. de tien geboden en het Koninkrijk Gods dat Jezus predikte. Ik ben er zelfs van overtuigd dat er niemand in de wereld is die nog nooit een van deze geboden heeft overtreden. ..en met zekerheid zijn er velen die nog dagelijks (al dan niet met veel genoegen) deze schamele 10 wetten aan hun laars lappen. Maar vertel eens iets over de andere kant? Ik ben reuze benieuwd.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen16 dec. 2013 - 11:08

[...deze jeugdige stelletjes, die jonge ouders, waren met hun voorganger bezig een belangrijk erfgoed te bewaren.] Anders dan in de zin van bagage die het mogelijk maakt belangrijke kunst te begrijpen is dit erfgoed helemaal niet belangrijk. Sterker nog aan het feit dat we hier jeugdige stelletjes zien kunnen we hier zien dat het hier niet om erfgoed, maar om indoctrinatie gaat. Niemand wordt gelovig geboren, en zonder indoctrinatie verzint niemand verhalen over God, Jezus en aanverwante fata-morgana's om er vervolgens zelf in te gaan geloven. Als dit kwalificeert als vulgair atheïsme, dan zij dat zo...

1 Reactie
Sodapop1
Sodapop116 dec. 2013 - 11:08

Maar goed dat God de mens vrij laat in zijn /haar keuzes.

[verwijderd]
[verwijderd]16 dec. 2013 - 11:08

Spaar de gelovigen niet, want zij hebben de mensen NOOIT gespaard in de afgelopen drie duizend jaar.

1 Reactie
hphilippens
hphilippens16 dec. 2013 - 11:08

De gelovigen van nu afrekenen op wat hun voorgangers uitgevreten hebben is ons nu afrekenen wat onze voorvaders uitgevreten hebben met de slavernij. Onder de gelovigen, en ik hoor daar niet bij, zijn mensen die zich bewonderenswaardig voor anderen inzetten. Dat voortdurend afgeven op andere groepen dan jezelf is een naar trekje dat versterkt wordt door het gratuite gebruik van internet. En "de" katholieken, "de" moslims of "de' nederlanders bestaan niet. Die zijn een imaginaire groep en die heeft geen verantwoordelijkheid voor wat sommigen uit naam van die groep uitvreten

[verwijderd]
[verwijderd]16 dec. 2013 - 11:08

Het geloof en religies zijn twee verschillende zaken. Geloof is persoonlijk, religie is collectief. Veel mensen hebben een hekel aan religie omdat hen onlogische of beperkende regels voorschrijft (of dat is in het verleden gebeurd en men heeft zich er aan onttrokken). Daarom staan ze vijandig t.o.v. alles wat met geloof er religies te maken heeft. Het probleem is echter alleen de religie die regels voorschrijft die men behandelt alsof ze in steen gehouwen zijn. Die regels zijn vaak verkeerde interpretaties van bijbelverhalen. Dan krijg je dat soort idioten die het scheppingsverhaal letterlijk nemen en van daaruit allerlei leefregeltjes gaan bedenken. Dat zijn verstarde normenconstructies die geen waarde in de werkelijk wereld hebben. De weg naar spiritualiteit is persoonlijk. Het is je eigen pad naar zingeving in het bestaan. Of dat nu het geloof in een god of in een kosmische verbondenheid tussen alles wat bestaat is. De Katechismus stelt een vraag. Waartoe zijn wij op Aarde? En geeft dan direct een antwoord. "Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn." Vervolgens wordt je een strak keurslijf opgelegd waar helemaal niemand gelukkig van wordt en waar ook niemand een beter mens van wordt. De Makke van religies is dat ze het pad naar de verlichting proberen te plaveien, omdat het een moeilijk pad is en mensen anders maar zouden verdwalen. Maar het pad naar de verlichting is een persoonlijk pad, hoe je het aflegt moet een keuze zijn. Wat voor de een naar verlichting leidt, leidt voor een ander alleen maar naar duisternis. Het is religies aan te rekenen dat ze dat niet op tijd hebben ingezien dat hun pad te rigide was. Fundamentele Atheïsten zijn even erg als fundamenteel godsdienstigen. Alle godsdienstigen zijn fout! Net zoals fundamentele Christen, Joden, Moslims alle ongelovigen en gematigden fout vinden. Deze mensen zien maar 1 pad. Het hunne en van dat pad mag niet worden afgeweken. Ik geloof dat er oneindig veel paden zijn die niet allemaal naar verlichting en niet allemaal naar verdoemenis leiden. In onze verbondenheid als mensen moeten we elkaar individuele keuzes toestaan die leiden naar ieders eigen pad. Daarbij gelden alleen maar een paar basisregels, zoals respect voor andermans geloof. Maar van gelovigen wordt ook respect gevraagd voor mensen die een ander geloof aanhangen of mensen die denken nergens in te geloven. Laat anderen in hun waarde en probeer ze niet de pas af te snijden, omdat je vindt dat ze het fout doen. Tenzij ze basisregels overtreden en zelf de keuzevrijheid van anderen proberen te ontnemen. Dat zijn de regels van het spel. De beschaving is af te meten bij het aantal regels waaronder een rechtvaardige maatschappij nog functioneert. Hoe minder regels daarvoor nodig zijn, hoe beschaafder we zijn. Dat betekent namelijk dat we geleerd hebben te leven volgens flexibele ongeschreven regels die we kennen als waarden. Waarden kunnen fluctueren, regels kun je breken. Wat betreft de kerk zie ik dat deze ook aan het veranderen is. Er is meer vrijheid gekomen, er gaat nog meer vrijheid komen. Deze paus is een hoopvol teken. De kans dat hij faalt is groot, maar de boodschap zal zijn termijn overleven.

1 Reactie
bEngel2
bEngel216 dec. 2013 - 11:08

Mooi geschreven Tanja. Kolossenzen 2:18-23 Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? ‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af’ het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. Kolossenzen 2:14 Hij heeft het document met voorschriften (vertaling van het griekse woord dogma) waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. NB) Persoonlijk ben ik behoorlijk sceptisch over deze paus, ondanks dat hij ogenschijnlijk mooie dingen zegt en doet.

neutralist
neutralist16 dec. 2013 - 11:08

Han heeft een punt. Afgeven op gelovigen is bon ton, homohaat pikken we niet. Gek, want het is natuurlijk precies hetzelfde: iemand belachelijk maken om zijn kleur, geaardheid of geloof.

2 Reacties
c2874531
c287453116 dec. 2013 - 11:08

"Gek, want het is natuurlijk precies hetzelfde: iemand belachelijk maken om zijn kleur, geaardheid of geloof." Dat denk ik niet, geloof is een keuze, geaardheid en kleur niet.

Tom Meijer
Tom Meijer16 dec. 2013 - 11:08

"Gek, want het is natuurlijk precies hetzelfde: iemand belachelijk maken om zijn kleur, geaardheid of geloof." Pardon? Hoe krijg je het uit je toetsenbord zeg. Erfelijke eigenschappen en keuzemogelijkheid aan elkaar gelijk stellen is op zijn zachtst gezegd onzorgvuldig. Ik vind dat ik me daar heel vriendelijk mee uitdruk. Ik zie trouwens echt niet in waarom een keuze niet belachelijk gemaakt zou mogen worden.

Zjenny
Zjenny16 dec. 2013 - 11:08

Gelovigen leven kruipend op hun knieën. Ik sta graag op mijn voeten, rechtop.

2 Reacties
Sodapop1
Sodapop116 dec. 2013 - 11:08

Hier weet ik absoluut niets van.

bEngel2
bEngel216 dec. 2013 - 11:08

Hoe voelt dat nou om losse flodders af te schieten? Je dacht waarschijnlijk...: "Kom laat ik ook eens meehuilen." Gaan we saampjes eens de woestijn in? Je mag ook een andere beproeving kiezen. Niet voor de gezelligheid maar om te checken of je gelijk hebt. Ik betaal. Ik weet zeker dat ik langer op mijn voeten blijf staan dan jij. Zowel fysiek als mentaal.

Patrick Faas
Patrick Faas16 dec. 2013 - 11:08

Ken de Amalekieten vooral uit het Boek van Esther, waarin de Israëlieten ontkomen aan genocide en deze afgewend wordt op de Amalekieten, die wel uitgemoord worden. Jaarlijks met Poeriem wordt dit gevierd. Toen ik navraag hierover deed bij het Opperrabbinaat kreeg ik te horen dat God in het hele Boek van Esther niet voorkomt en de genocide op de Amalekieten (uitgevoerd door Perzen overigens) een goddeloos fenomeen was. Niet de wil van God speelde hier, maar het toeval. Maar dat Saul de Amalekieten al eerder had moeten uitmoorden wist ik toen niet. En daar komt God dus wel bij kijken. Moet maar weer eens contact opnemen met het rabbinaat. Met vragen over het OT zou ik pastores of dominees niet lastigvallen, want dat zijn christenen.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst116 dec. 2013 - 11:08

In het eerste boek van Samuel staat ook dat God de Filistijnen aambeien bezorgde, toen ze de Ark des Verbonds gestolen hadden. Ze stuurden de Ark terug met als compensatie erbij gouden aambeien en gouden muizen, want de Heer had ook muizen gestuurd om hun akkers leeg te vreten. Humor.

[verwijderd]
[verwijderd]16 dec. 2013 - 11:08

Het probleem van nagenoeg alle godsdiensten die wij in de westerse wereld de onze noemen bestaat uit het feit dat men de eigen interpretatie van hun geloof niet alleen niet blijkt te kunnen beleven zonder er een eigen clubje voor op te richten (waarom anders "vrijgemaakt"?) maar dan als het ware vanzelfsprekend zichzelf als de enige echte "ware gelovers" ziet. Ik wil best geloven dat het lieve aardige mensen zijn, ik weet dat in mijn werk degenen die kerkelijke ondersteuning qua achterban hebben veel minder geldzorgen hebben dan wij die het van gewone stervelingen moeten hebben. Maar er zit doorgaans een angel in: die van het "anderen willen bekeren" hetgeen in Roemenië betekent dat je mensen die erg gelovig in hun eigen traditionele orthodoxe kerk zijn als het ware dwingt om een protestantse godsdienst uit onze contreien aan te gaan nemen. Een reden waarom EO's Metterdaad alle steun aan ons weigert, "we tonen onvoldoende aan dat we aan evangeliseren doen". Als mensen gelovig zouden kunnen zijn ZONDER een pretentie van universaliteit en met erkenning dat niet alleen andere gelovigen maar ook niet gelovigen even veel waarde en recht hebben als zijzelf dan zou ik het allemaal veel gemakkelijker accepteren. Maar zolang aanhangers van dit soort clubjes blijven proberen mij te verbieden euthanasie te plegen als ik het leven niet meer aan kan: "nee dank je".

1 Reactie
pidel
pidel16 dec. 2013 - 11:08

uw laatste zin spreekt mij erg aan,en ik erger mij aan de vele andere onderdrukkingen vanuit het geloof,en vind het dan ook niet vreemd dat ongelovige soms minachtend over gelovigen spreken.

Sodapop1
Sodapop116 dec. 2013 - 11:08

"Goed dat je ‘was’ schrijft, want dat je inmiddels bent gaan geloven is lijnrecht in tegenspraak met de ratio." Vreemde opmerking gezien heel wat rationele (wetenschappers) mensen gelovig zijn.

2 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer16 dec. 2013 - 11:08

"Vreemde opmerking gezien heel wat rationele (wetenschappers) mensen gelovig zijn." De meeste wetenschappers zijn niet gelovig hoor. In de VS is daar onderzoek naar gedaan waaruit dit blijkt en de resultaten zullen voor ons land niet veel anders zijn.

Beisser
Beisser16 dec. 2013 - 11:08

[“Vreemde opmerking gezien heel wat rationele (wetenschappers) mensen gelovig zijn.”] Valt wel mee. Wetenschap beoefenen en rationeel denken zijn twee heel verschillende fenomenen. Lang niet alle rationele denkers zijn wetenschappers en lang niet alle wetenschappers zijn rationele denkers.