Joop

SP, durf de permanente discussie aan

  •  
09-12-2020
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
53 keer bekeken
  •  
lilianmarijnissen
De koppigheid waarmee de SP-top vasthoudt aan een koers die sinds 2006 tot de ene na de andere verkiezingsnederlaag heeft geleid, is verbazingwekkend.
Als lid van Die Linke volg ik de crisis in de SP met enige verbazing. Niet dat het nieuws is dat de SP van oudsher geen permanente facties toelaat. Verbazingwekkend is eerder de koppigheid waarmee de huidige top aan een koers vasthoudt die sinds 2006 tot de ene na de andere verkiezingsnederlaag heeft geleid en met het verlies van bijna 20.000 oftewel 40% van de leden samenviel. Redenen te over om nog eens goed na te denken of de richting klopt, zou je denken.
Buiten kijf staat dat er een brede discussie gaande is over de ziel van links in crisistijden. Binnen en buiten de SP. Dat blijkt alleen al uit het ontstaan van partijen als Bij1 en de stemmenwinst van bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren en tussentijds ook GroenLinks. Tekenend is ook dat de SP niet heeft kunnen profiteren van de weergaloze krimp van de PvdA sinds 2017 – iets wat de SP zichzelf altijd tot doel had gesteld.
Het opgeven van het standpunt over de NAVO, de stilte over de opkomst van mainstream racisme en extreemrechts in de vorm van PVV en FvD, de steun voor het boerkaverbod, het gebrek aan aansluiting bij de klimaatbeweging, de nadruk op het opvangen van vluchtelingen “in de regio” in plaats van het absolute recht op asiel, regelmatige optredens van SP-politici in extreemrechtse media – dat alles heeft noch kiezers, noch leden aan de SP kunnen binden, integendeel. In plaats daarvan heeft de partij sinds haar hoogtepunt in 2006 voor grote delen van de bevolking, van Nederlanders met migratieachtergrond tot en met studenten en ook grote delen van de werkende klasse, een groot deel van haar aantrekkingskracht verloren.
In ieder geval stellen klaarblijkelijk – en wat mij betreft gelukkig – veelal jonge leden fundamentele vragen over deze koers. Te lang heeft het SP-bestuur te weinig ruimte gelaten voor de serieuze discussies die zowel de huidige tijden alsook de zorgwekkende richting van de SP-top vereisen. Daar brengt ook het royeren van ongemakkelijke leden en het dichtdraaien van de geldkraan voor Rood geen verandering in.
Ja, er zijn democratische besluiten die op partijraden worden genomen. Ook het programma wordt met inspraak van de basis opgesteld. Maar dat biedt niet de nodige ruimte om de richtingsdiscussie te voeren die gaat over de grote vraagstukken: wie zijn we als SP, wat voor samenleving willen we bereiken? Hoe verhouden wij ons tot de vakbondsstrijd voor zover ze gevoerd wordt en de bestaande sociale bewegingen? Hoe verhouden we ons tot de historische socialistische beweging? Wat moeten we met het kapitalisme in een eeuw waarin het systeem met een moordtempo op de afgrond afdendert? Zulke vraagstukken zijn te groot om op een middagje af te handelen. Wil je op dat soort vragen serieus ingaan als collectief, dan is het nodig dat facties elkaar een zekere ruimte binnen het gemeenschappelijke verband gunnen.
Dat dat niet altijd van een leien dakje gaat en ook energie vreet kan ik na 10 jaar ervaring in Die Linke beamen. Gelukkig hebben wij de grote vragen echter niet onder het tapijt geveegd, maar daar continu over gestreden. Dat deed het niveau van onze discussies goed. Zelfs de voormalig minister van Economische Zaken van de deelstaat Berlijn, Harald Wolf, een groot voorstander van coalities met de SPD en Groenen, schreef een boek met de titel “De staat is geen fiets waarop je in een willekeurige richting kan rijden.” In Die Linke Berlijn moest hij grondig ingaan op de argumenten van de linkervleugel over de afhankelijkheid van de staat van het kapitaal. De partijtop moet in grote delen van het land ten minste grondig uitleggen waarom ze meer kans zien de samenleving door middel van een coalitieregering te veranderen dan door oppositie binnen en buiten het parlement.
Trouwens zijn wij als Linke niet de enige die met permanente facties werken. Bij de christen-democraten van het CDU zijn er net zo goed pressiegroepen. Zo zijn de “christen-democratische werknemers” in het zogenaamde CDA georganiseerd en liggen regelmatig in de clinch met de werkgevers in het CDU, die de “middelstands en het bedrijfsunie” hebben opgericht. De zogenaamde “waarden-unie” vormt de de sociaal conservatiefste, rechtse rand van het CDU. Bij de SPD heb je zowel het netwerk “Forum Democratisch Links” dat samenwerking met de Groenen en Die Linke nastreeft en de zogenaamde “Seeheim-cirkel” aan de rechtervleugel van de sociaal-democratie.
Het siert Die Linke ook dat de basis ook vooraanstaande politici op het matje roept als deze centrale programmapunten in het openbaar tegenspreken. Bijvoorbeeld toen voormalig fractievoorzitter Sahra Wagenknecht en voormalig fractie- en partijvoorzitter Oskar Lafontaine vanaf 2015 probeerden in Die Linke een restrictief migratiebeleid door te drukken. Nadat Wagenknecht zich in 2018 van het antiracistische verbond Unteilbar distantieerde was de maat voor veel kameraden vol. Op het landelijke partijcongres van februari 2019 werd de motie vóór veilige toegangswegen en open grenzen voor álle vluchtelingen met een duidelijke meerderheid aangenomen. Meer dan honderd leden maakten in de discussie duidelijk dat Wagenknecht het partijprogramma met voeten heeft getreden en dat functiebekleders zich aan partijbesluiten hebben te houden.
Deze discussiecultuur komt niet uit de lucht vallen. Die Linke is in 2007 ontstaan uit een fusie van, hoofdzakelijk, de Partij voor het Democratisch Socialisme (PDS), de partij die na de val van de Muur uit de heersende socialistische eenheidspartij is voortgekomen, en het alternatief voor sociale rechtvaardigheid (WASG), een linkse afsplitsing van de sociaal-democratische SPD. Als gevolg van deze fusie ziet Die Linke zichzelf uitdrukkelijk als pluralistische partij waarin verschillende linkse stromingen vertegenwoordigd zijn.
Het programma is vandaar een compromis tussen verschillende kampen, die als permanente facties zijn georganiseerd: van het sociaal-democratisch ingestelde Forum voor Democratisch Socialisme (FdS), het libertair-reformistische Emancipatoir Links (EmaLi), het sinds kort door de Wagenknecht-vleugel gedomineerde socialistisch links (SL) tot het Communistische Platform (KPF), Bewegingslinks en anti-kapitalistisch links (AKL). Met dit pluralisme wordt ook rekening gehouden bij de verkiezingen van het tandem-voorzitterschap. De huidige voorzitters, Bernd Riexinger en Katja Kipping, zijn gekozen als vertegenwoordigers van respectievelijk het Westen en het Oosten, van de radicale, aan de vakbond verbonden vleugel en de meer sociaal-democratische vleugel.
In de praktijk hebben al deze stromingen hun bolwerken in verschillende lokale afdelingen. Over het algemeen geldt dat de reformistische, naar regeringsdeelname strevende politiek van het FdS in grote delen van het voormalige Oosten dominant is, terwijl de radicalere vleugels in delen van het Westen, zoals in Hessen, in Hamburg, in de stedelijke centra van Noordrijn-Westfalen of in voormalig West-Berlijnse wijken sterker zijn vertegenwoordigd. Die regionale verschillen in politieke stootrichting maakt het ook mogelijk het succes van verschillende stromingen in de praktijk te vergelijken.
En die ervaring leert mij dat het tijd is voor steekhoudende systeemkritiek van links en voor radicale oplossingen die tegemoetkomen aan de diepte van de huidige crises. De kabinetten-Rutte en het bedrijfsleven hebben het polderen in ieder geval allang opgegeven. Talloze vooral jonge mensen hebben allang geen vertrouwen meer in het systeem en voelen aan dat er iets fundamenteel fout loopt in de samenleving. Als socialisten moeten wij deze terechte intuïtie aanspreken en het weer aandurven om een visie van een betere wereld aan te bieden. Niet als betweter aan de zijlijn maar als activistenorganisatie die constructief deel neemt aan bestaande bewegingen – van antiracisme- en klimaatprotesten tot vakbondsstrijd. Met die insteek hebben wij in Duitsland in ieder geval goede resultaten geboekt.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (80)

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 dec. 2020 - 9:39

De SP heeft alleen maar haar aantrekkelijkheid verloren omdat ze door PvdA en GL en alle andere linkse partijen niet mee mocht regeren omdat ze te links waren. En als je met zo'n winst aan zetels en met goede mensen aan het stuur geheel bewust buiten de deur wordt gehouden dan haken kiezers af. Dat had niets te maken met hun koers op dat moment. De PvdD is ook niet zo links gezien haar stemmingen in het verleden. Om over GL en PvdA maar niet te spreken. Dit is waarom deze bijdrage me zo irriteert. Ik heb niet enig vertrouwen dat het ooit anders zal gaan. Links bestrijdt het liefste links en het liefst de SP, dat is wat er hier weer gebeurt En dan het liefst voor de verkiezingen natuurlijk. Ook vaste prik. Ik heb daar mijn buik wel zo langzamerhand vol van. Ik houd er niet van voor het karretje van GL en de PvdA te worden gespannen, noch voor die van de PvdD. Het wordt SP of niet stemmen. Na 30 jaar PvdA naar de SP overgestapt en niets gewonnen. Niet door de SP maar door jawel de PvdA destijds. Nu is het welletjes. Maar leg het probleem daar waar het hoort en veeg vooral je eigen straatje niet steeds schoon. Dat de SP niets gewonnen heeft destijds en weer alles verloor na die grote zetelwinst is vooral te danken aan partijen als PvdA en GL, aan 'die Linke' en wat daarvoor door mag gaan. Dat was de tweede maal dat ze mij bedonderd hebben als kiezer. En dan zijn er weer verkiezingen en als uit de dood herrezen komen Die Linke hier weer spreken over wat er allemaal wel niet mis gaat in de SP en er allemaal niet aan deugt. En dan de volgende keer weer komen met waarom de SP nooit regeringsverantwoordelijkheid neemt maar zij wel. Ja waarom zouden zij dat wel doen? De vraag stellen is hem beantwoorden. Met zo'n vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

11 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman12 dec. 2020 - 17:47

@Minoes [Links bestrijdt het liefste links en het liefst de SP, dat is wat er hier weer gebeurt En dan het liefst voor de verkiezingen natuurlijk.] Ik verdedig hier meestal de SP tegen aanvallen van rechts. Dat geldt ook voor mensen als OlavM en The Apple. Het probleem is echter dat de SP-top nu linkse mensen binnen de SP aanvalt en met name een ramkoers inzet tegen de jongerentak. Mensen die een andere koers voorstaan worden geroyeerd en dat leidt tot verdeeldheid vlak voor de verkiezingen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 dec. 2020 - 10:10

Mark Huysman Wat ik begrepen heb is dat het ging over apart lidmaatschap, zoals ik begreep van Rood, totaal los van de SP, waarmee ze aangaven het partijprogramma waarmee de SP de verkiezingen in gaat niet te willen onderschrijven. Dat is iets anders dan een brede en open discussie uit de weg gaan. Sta je niet versteld over de snelheid waarop hier juist weer door links op gereageerd wordt? En dan met name links die ook GL in zich herbergt en de PvdA of de Duitse evenknie daarvan, partijen waar hier heel wat op aan te merken valt? Ik sta m.n. versteld van wanneer zij wel en niet reageren. Ik sta versteld van de argumenten die ze hier durven aanhalen waardoor de SP van grote partij zakte in aantal leden en zetels. Dat was nl. mede te danken aan de PvdA en links, die de SP als grote winnaar er niet bij wilden hebben, buitensloten in een onderonsje met nb.de VVD, zoals ook nu weer gebeurt. Vergeet niet dat in Die Linke ook de Duitse SPD ( samen met zusje PvdA) en de Groene, zusje GL (samen met GL) in de EU vertegenwoordigd zijn zoals ik begrepen heb. Men moet geen leugens vertellen over de reden van verlies van de SP destijds als stokpaardje dit maar aan te kunnen snijden. Verder hoor ik zelden van hen een negatieve reactie op PvdA en GL., Dat is al meer dan genoeg reden voor mijn reactie. Objectiviteit bestaat niet enkel over wat men consequent meldt maar evenzeer over wat men consequent weglaat. Voor het overige laat ik het er maar even bij.

Mark Huysman
Mark Huysman13 dec. 2020 - 12:25

[Wat ik begrepen heb is dat het ging over apart lidmaatschap, zoals ik begreep van Rood, totaal los van de SP, waarmee ze aangaven het partijprogramma waarmee de SP de verkiezingen in gaat niet te willen onderschrijven.] Rood zou idd een linkser program willen (en niet onder de huidig omstandigheden in de regering willen) maar de jongerenorganisatie heeft ook gezegd hard campagne te willen voeren voor de SP bij de komende verkiezingen. Het lijkt mij prima dat Rood tot eigen politieke afwegingen komt. Dat gebeurt ook bij jongerenorganisaties van andere partijen. Pas op moment dat ze zou besluiten de SP niet meer te steunen, lijkt me een breuk logisch. Tegelijk speelt er het punt dat sommige mensen verdacht worden van lidmaatschap Communistisch Platform n Marxistisch Froum. De SP-leiding ziet dat als aparte partijen maar in mijn ogen klopt dat niet. Ze opereren enkel als pressiegroepen en discussieplatforms binnen de SP. Het zou zo veel beter zijn als de SP ruimte gaf voor discussie met deze linkse leden.

Mark Huysman
Mark Huysman13 dec. 2020 - 12:31

[Vergeet niet dat in Die Linke ook de Duitse SPD ( samen met zusje PvdA) en de Groene, zusje GL (samen met GL) in de EU vertegenwoordigd zijn zoals ik begrepen heb.] Die Linke zitten niet in dezelfde fractie als de SPD en de Groenen in het Europarlement. Ze zitten in dezelfde fractie waar de SP ook in zat toen de partij nog in het Europarlement zat.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 dec. 2020 - 12:57

Mark Huysman ' Ik vind dat ook vervelend maar dat staat los van wat ik hier lees. De PvdD valt ook onder die Europese fractie, ik kan dat echt geen socialistische partij noemen. Ik heb me inderdaad vergist had een iets andere naam gelezen, was te snel.. Dank voor de correctie. Maar dan nog.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 dec. 2020 - 13:20

Geldkraan dicht Eerder had de partijraad van de SP de financiële ondersteuning van Rood al stopgezet. Dit omdat er leden in het bestuur zitten die geen lid zijn van de SP "en dat is totaal in strijd met de spelregels", vertelt Visscher. Ook wil Rood geen afstand nemen van het Communistisch Platform, "een partij binnen een partij met doelstellingen die haaks staan op wat de SP wil". Om toch ruimte te bieden aan jongeren die actief willen zijn binnen de SP heeft de partijraad per direct budget vrijgemaakt om een jongerencoördinator aan te stellen. Die gaat jongeren en afdelingen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 dec. 2020 - 13:22

Hoe kun je in het bestuur zitten als je geen lid bent van de SP? https://nos.nl/artikel/2359348-commissie-onderzoekt-ruzie-sp-en-communistische-jongeren.html

Mark Huysman
Mark Huysman13 dec. 2020 - 16:35

[Hoe kun je in het bestuur zitten als je geen lid bent van de SP?] Die mensen waren lid maar zijn door het SP-bestuur geroyeerd. Rood was het daar niet me eens en heeft deze mensen alsnog in het Rood-bestuur gekozen. Ik denk dat de royementen niet terecht zijn. CP is geen aparte partij maar een georganiseerde groep binnen de SP die strijdt voor een linksere SP. Ik denk dat dat een waardevolle strijd is en dat die niet via bureaucratisch maatregelen de kop ingedrukt zou moeten worden. Veel beter zou het zijn als partij-ideologen als Van Raak open en inhoudelijk in discussie gaan met de linkse jongeren. De hele partij zou daarvan kunnen leren. En..wie weet. misschien is er wel draagvlak voor een linksere koers. Ik heb het congres afgelopen weekend gevolgd en daar bleken toch wel heel veel mensen twijfels te hebben bij de huidige politieke lijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 dec. 2020 - 9:37

20 versus 80. Ongeveer 20 % leden tegen of deels tegen maatregelen m.b.t. Rood las ik in de NRC. Mijn probleem is dat het uiteindelijk de democratie raakt in die zin dat 80% van de leden hiervoor niet gekozen heeft, dat alles een compromis is tussen individuele leden en uiteindelijk kiezers. Daarnaast. Gaan we links-combinaties en rechts-combinaties met onderling allemaal verschillende partijen en richtingen die daar aanhangen zoals Die Linke gewoon maken en je voert dat landelijk door als zijnde een partij i.p.v. een combinatie van partijen, dan krijg je uiteindelijk het Amerikaanse twee-partijenstelsel. Rechts versus links en weet je niet meer waarvoor je wel dan niet stemt. Dan kan een onderwerp alles bepalen, terwijl politiek uit heel veel verschillende onderwerpen bestaat, over heel veel meer gaat en wisselend belangrijk gevonden worden door verschillende partijen. Onderling debatteren prima en zeker rood moet dat doen, maar uiteindelijk heb je je niet voor niets bij een partij aangesloten en ga je je niet volledig keren tegen de partij waarbij je je aangesloten hebt, waar je je al helemaal niet tegen gaat keren in verkiezingstijd als je je door lidmaatschap van die partij verbonden, daar ook financiering van ontvangt. Die Linke is ook niet een partij maar bestaat nog altijd uit verschillende partijen met allen hun eigen aanhangers, lidmaatschap, jongeren en financiering daarvan neem ik aan. Hoe dat anders uiteindelijk uitwerkt. Dat hebben we al jaren maar vooral dit jaar in de VS gezien. Dan kunnen we het meerpartijenstelsel opheffen en weten mensen niet meer waarvoor ze stemmen en waartegen, dan wordt het alles of niets. Hoe moet je dat democratisch blijven verantwoorden en wat zijn de gevolgen op de lange termijn. Niemand is het in alles eens met de ander op ieder onderwerp omdat politiek over veel meer dan een onderwerp gaat en meerdere oplossingsmogelijkheden, omdat problemen niet enkel in een richting op te lossen zijn. En 'alles' heeft zijn consequenties. Wat mij hier het meest opvalt is dit. Niemand zegt heel gewoon het meest voor de hand liggende nl.! Wil je een Communistische partij? Zorg dan inderdaad voor een platform en leden, win andere jongeren andere mensen voor je idee en richt die Communistische partij op? Ga dan vooral weg bij die SP en laat je niet door hen financieren. Mijn vraag is nl. waarom wordt dat meest voor de hand liggende totaal niet benoemd en niet gezien als meest logisch gevolg? Zoek daarna je eigen samenwerkingsverbanden of niet. Behorend bij die Linke behoor ik immers ook niet tot een partij die die Linke heet, word ik niet gefinanceerd door die Linke, maar behoor ik tot een bepaalde partij die een samenwerkingsverband is aangegaan met andere partijen die allemaal hun eigen leden hebben, eigen speerpunten en financiering. Ook daar ben je nl. van een individuele partij lid. De Jongeren van de PvdD laten zich niet financieren door Groen of worden lid van Groen i.p.v. de PvdD. Mijn vraag staat dus nog steeds. Wat is de bedoeling van deze inmenging vlak voor de verkiezingen. Is er een achterliggende agenda je vals Die Linke hier nu in te gaan mengen? Met zo'n vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 dec. 2020 - 9:41

agenda je vals= agenda als je je nu als Linke.....

Mark Huysman
Mark Huysman14 dec. 2020 - 15:30

[20 versus 80. Ongeveer 20 % leden tegen of deels tegen maatregelen m.b.t. Rood las ik in de NRC.] 20% was tegen het verkiezingsprogram. Bijna 40% vond dat de maatregelen tegen Rood teruggedraaid moeten worden. [Wat mij hier het meest opvalt is dit. Niemand zegt heel gewoon het meest voor de hand liggende nl.! Wil je een Communistische partij? Zorg dan inderdaad voor een platform en leden, win andere jongeren andere mensen voor je idee en richt die Communistische partij op?] Communistisch en socialistisch zijn begrippen die voor verschillende mensen verschillende dingen betekenen. De SP streefde lange tijd nog naar een communistische (klassenloze) maatschappij, ook al noemde ze zich ‘socialistisch’. Nu is het meer een sociaaldemocratisch partij die het kapitalisme wil hervormen, niet per se afschaffen. De grote communistische partijen van Frankrijk en Italië van de tweede helft van de vorige eeuw waren eerder sociaaldemocratische partijen dan revolutionaire partijen, ook al noemden ze zich communistisch. Het gaat niet om het label maar om de koers. De koers van de SP is niet voor eeuwig in lood gegoten. Het is heel goed denkbaar dat steeds meer leden terug willen naar de meer communistische periode van het begin. Vooral als blijkt dat de gematigde koers weinig oplevert. Het lijkt me goed als daar discussie over mogelijk is.

Mark Huysman
Mark Huysman10 dec. 2020 - 20:04

Goede verklaring van SP-raadsleden Zaanstreek. Ligt in het verlengde van bovenstaand artikel: https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2020/12/raadsleden-zaanse-sp-voor-een-brede-linkse-partij

2 Reacties
OlavM
OlavM11 dec. 2020 - 23:36

@ Mark Huysman: Opvallende citaten uit de door jou gelinkte brief: -“Wij vrezen dan ook dat de aanval op de jongeren van ROOD mede ingegeven is door de wens om de SP zo snel mogelijk aan een regering te laten deelnemen, zelfs als dat met de VVD is. De SP heeft bij eerdere verkiezingen al de prijs betaald voor ‘regeringsgeilheid’, en ROOD heeft daar zich afgelopen juni tegen uitgesproken.” -“We sluiten ons steeds meer af van voor socialisten relevante bewegingen en strijdtonelen, zoals de antiracismebeweging, vrouwenstrijd, de milieubeweging en nu jongeren in het algemeen.” Hiermee ben ik het volledig eens.

OlavM
OlavM11 dec. 2020 - 23:39

Niet zozeer een "brief", maar inderdaad een "verklaring".

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland10 dec. 2020 - 12:10

Deze meneer legt trouwens ook de vinger op de zere plek De SP vist uit de bruine poel van Wilders daar willen mensen die zich links noemen niks mee te maken hebben .

3 Reacties
Bert de Vries
Bert de Vries10 dec. 2020 - 16:24

Kun je voorbeelden geven van vissen door de SP in de bruine poel van Wilders?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland10 dec. 2020 - 18:33

Ja zelfs in dit artikel staan verwijzingen .

frankie48
frankie4811 dec. 2020 - 7:54

Beste Griezel, Je bedoeld dat zij vinden dat Nederlandse werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt meer beschermd dienen te worden tegen de uitwassen van het neoliberalisme (globalisatie), en dat winst meer in het loon (onvermogende) dan in dividend (vermogende) moet worden uitgekeerd. En die bruine poel is dan het feit dat ze het woord 'Nederlandse' gebruiken om zich te kunnen gaan lopen onderscheiden?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland10 dec. 2020 - 12:03

Ik vrees dat de SP de vingertjes in de oren houdt .

chwiedijk
chwiedijk10 dec. 2020 - 10:44

De SP is met Marijnissen een monarchie, dat weet je nu eenmaal.

MaxMax2
MaxMax210 dec. 2020 - 10:13

@Mark (of ja 'Mark' ...je pseudoniem werkt niet zo heel goed) Raar het dat Ronald van Raak buiten de lijntjes durft te kleuren.., is overigens misschien wel een van de beste politici van de SP; erg jammer dat hij stopt.

VaderTijd
VaderTijd10 dec. 2020 - 5:42

Tja, als echte conservatief socialisten wil de sp blijven vasthouden aan het getormenteerde, antieke gedachtengoed van vader Jan en ome Tiny (maar ook de redder van de socialistische heilstaat Kim Il un) over het door deze club te voeren beleid. Vooral doorgaan, dan is Oss (maar ook Nederland) verlost van deze geïmplodeerde groep maoïstische jaren 60 activisten. Het is inmiddels bijna 2021, Lil II jan en kornuiten.

EricDonkaew
EricDonkaew10 dec. 2020 - 4:15

Wat ik een beetje mis in het verhaal: Die Linke is een samenraapsel van allerlei uitgesproken linkse stromingen, maar dat kan ook niet anders, gezien de grote kiesdrempel in Duitsland. Ze móéten wel.

OlavM
OlavM9 dec. 2020 - 23:55

Een prima verhaal, en dank voor het inzicht in Die Linke in Duitsland! Zoiets geeft een goede stimulans, [Verbazingwekkend is eerder de koppigheid waarmee de huidige top aan een koers vasthoudt die sinds 2006 tot de ene na de andere verkiezingsnederlaag heeft geleid en met het verlies van bijna 20.000 oftewel 40% van de leden samenviel.] Inderdaad. Een starre koers die wordt vastgehouden door dinosauriërs in de partij, waardoor een werkelijk open discussie wordt gesmoord en kritische leden op een zijspoor worden gezet. (Is ook mijn eigen ervaring). Daarnaast worden flagrante psychologische en beoordelingsblunders begaan in de communicatie (een "verfrissende" Trump, de rode Ferrari, Hans Brusselmans, enz.). [Het opgeven van het standpunt over de NAVO, de stilte over de opkomst van mainstream racisme en extreemrechts in de vorm van PVV en FvD, de steun voor het boerkaverbod, het gebrek aan aansluiting bij de klimaatbeweging, de nadruk op het opvangen van vluchtelingen “in de regio” in plaats van het absolute recht op asiel, regelmatige optredens van SP-politici in extreemrechtse media – dat alles heeft noch kiezers, noch leden aan de SP kunnen binden, integendeel.] Precies mijn punten. De partij gaat naar de gallemiezen. Hoop op verbetering heb ik intussen nauwelijks nog. Er zal iets nieuws moeten komen.

7 Reacties
Zapata
Zapata10 dec. 2020 - 0:33

Iets nieuws zoals met Kaag dan zeker? En welke partij stel jij je dan voor? En waarom begin je die partij dan niet? Als je er werkelijk van overtuigd bent dat er ruimte is voor een partij die jouw verfrissende standpunten weerspiegelt en dat daar electoraat voor bestaat waarom begin je die partij dan niet. Laat dat zinkende schip waar je toch al geen lid van bent achter je en kom dan nu eindelijk eens met die linkse partij die het dan wel goed doet bij het electoraat. Dat antwoord blijven we voorlopig nog wel even op wachten ben ik bang voor. Liever het laatste restje links kapot vechten om die paar zeteltjes en dan verbolgen achterover leunen en klagen dat de mensen het niet begrijpen. Dus, we weten het nu wel, de SP is naadje en het grote kwaad. We wachten nu vooral op die linkse partij die dan wel de belofte gaat waarmaken in de ogen van de ideologische scherpslijpers. Niet overigens dat mij dat een seconde nog zal boeien. Ik ben er niet zo lang meer. Maar ik heb heel veel mededogen met al die mensen die normaal willen wonen, wat zekerheid willen hebben, zorg die betaalbaar is, waardering in hun werk willen krijgen. En laat ik nu het idee hebben dat met ideologisch verwarde scherpslijpers die niet eens een zetel kunnen halen met hun luchtfietserij dat belang van die gewone mensen nu niet echt goed gewaarborgd is. Maar verras me eens. Misschien ga ik wel op je stemmen.

The Apple
The Apple10 dec. 2020 - 7:55

Zapata - Wat een rare reactie. Waarom zou je dan op DIE partij stemmen? Er zijn toch genoeg andere partijen die opkomen voor "al die mensen die normaal willen wonen, wat zekerheid willen hebben, zorg die betaalbaar is, waardering in hun werk willen krijgen", waar jij zo'n mededogen mee hebt?

gimli55
gimli5511 dec. 2020 - 10:02

Voor mij was de manier, waarop de SP is omgegaan met Rood, de druppel. De jeugd heeft de toekomst en Rood is de jeugd. Zodra je het standpunt aanhoudt, dat wie betaalt ook bepaalt, dan is de reactie volgbaar, maar net begrijpelijk. De argumenten waren bij mekaar gezocht om wat "subversieve elementen" uit te schakelen. De SP is principieel naar het midden aan het schuiven en dat sinds 2006, waarbij ze hun kiezers zijn kwijtgeraakt. Er is nu genoeg te kiezen op zo wel de linkse als rechtse kant. Heel veel kiezers zijn niet geinteresseerd in links of rechts, maar in standpunten. Het gevoel vertegenwoordigd te worden door de partij die ze kiezen. In werkelijkheid is er al een tijdje weinig meer te kiezen. Uiteraard wel voor de verkiezingen, dan buitelen de partijen over elkaar met "linkse" beloftes. Daardoor verliest de niet vertegenwoordigde gedessilusioneerde kiezer het vertrouwen en stemt de volgende keer niet meer. Waardoor de huidige regeringspartijen weer de macht naar zich toe kunnen trekken. De status quo van het neoliberalisme regeert weer. Het bekende TINA effect. Het politieke landschap versplintert nog verder door weer een nieuwe partij met mooi beloftes en weinig tot geen invloed. Terwijl de regeringspartijen van de laatste 40 jaar onderling uitwisselbaar de dienst uitmaken met een krappe meerderheid. Controle van de TK is afwezig en de crises en affaires stapelen zich op, zonder er inhoudelijk iets aan te verbeteren. Het land wordt geregeerd door de krappe meerderheid en de partijdiscipline van de regeringspartijen. Wil je meedoen, dan moet je je aanpassen aan het falende systeem. Wat weer leidt naar nog meer versplintering. Neoliberalisme is stilstand en afbraak

OlavM
OlavM11 dec. 2020 - 23:22

@ Zapata: Jouw reactie heeft het niveau van: "wat je zegt ben je zelf." Ga ik verder niet meer op reageren. @ The Apple: Mee eens. Bovendien: voor die genoemde punten is niet alleen de SP opgekomen, maar ik zelf ook, o.a. als vakbondskaderlid. Zapata schetst een valse tegenstelling. @ gimli55: [De jeugd heeft de toekomst en Rood is de jeugd.] Zo is dat. Als partijdinosauriërs frisse, nieuwe ideeën in de kiem smoren, is dat de dood in de pot.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 dec. 2020 - 10:00

The Apple Graag boter bij de vis, welke partijen?

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 dec. 2020 - 12:17

The Apple Dacht ik al geen antwoord. Ik kan er nu ineens wel een bedenken Bij1 natuurlijk. Ook geen communistische partij of iets dergelijks, wel gericht op een links onderwerp, of PvdD ook geen communistische partij zelfs niet geheel linkse partij, wel gericht op een links onderwerp. Je kunt er nl. geen noemen. Jan Marijnissen werd er jarenlang van beschuldigd een Maoistische Partij te zijn. Ik kan de angst dus wel enigszins begrijpen en begrijp het ook als men onder de paraplu van de SP en haar partijprogramma waar leden mee in hebben gestemd, een apart lidmaatschap heeft van een andere partij, een communistische. Er is niet een partij die een partij binnen de partij met lidmaatschap gaat financieren, een partij die de SP van binnenuit uitholt, want het partijprogramma en lak heeft aan de leden daarvan, i.p.v. versterkt en je eigen doel dichterbij kan brengen door samenwerking los van elkaar. Begin dan je eigen Communistische partij met je eigen programma, zoek leden daarbij die daarmee instemmen en de partij mede financieren en bedruip jezelf. Dan laat je zien waar je echt voor staat. Het partijprogramma is immers door leden goedgekeurd. Waarom op een andere partij willen parasiteren dan die die je echt wil. Want dat is in wezen wat je doet. Neem er dan ook letterlijk afstand van als je zo principieel anders bent en start je eigen partij.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 dec. 2020 - 13:00

Dat betekent niet dat er geen discussies binnen rood mogen zijn maar dat is iets anders dan een eigen platform met leden oprichten, je bent nog steeds onderdeel van een geheel.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde9 dec. 2020 - 21:43

Het gaat natuurlijk verder dan vrijblijvend praatavonden organiseren. Het probleem van de SP is de SP zelf. Die verander je niet met discussieavond maar met een coupe. Het is mij een raadsel waarom de leiding er nog steeds zit. Er zijn wat labels verhangen maar feitelijk is er niets veranderd. Je ziet hoe de leiding omspringt met activisme en met pogingen de rokerige oude mannencultuur te vervangen door instroom van vers bloed. De voorbeelden over het migratie standpunt, denk aan het Polenmeldpunt, maar ook het boerkaverbod, het eigen arbeiders eerst, laat zien dat de SP gegijzeld is door een nationalistische conservatieve achterban. Het zich niet durven uitspreken tegen pvv en FVD is tekenend. In plaats van die achterban voor de keuze te stellen hult de partij zich in onduidelijkheid. Niet door hun stellingname op papier, maar in het ontbreken van actieve praktische stellingname. De SP weet dat er twee zielen in haar gelederen aanwezig zijn. Zolang zij niet in staat is een keuze te maken blijft het onduidelijk waar de partij voorstaat. En is ze niet in staat zich in welke richting ook te bewegen.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin13 dec. 2020 - 12:40

Je mag gerust willen registreren of er verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt en hoe dat komt. Je behoort kennis en inzicht te hebben in wat er gteeurt in je land en waarom. Die verdringing komt er nl. niet als je bereid bent de onderhandelde CAO lonen te betalen. Die komt er enkel als er onderbetaald wordt en er een race naar de bodem is in lonen. Het lijkt me dat geen enkele socialistische noch communistische partij dat wil. Ik wil je even erop attent maken dat de abominabele woonomstandigheden hier van veel van die mensen, en de werkomstandigheden aan de kaak gesteld zijn door de SP en onderzocht door een SP-er in hart en nieren. Je kunt overal wel een frame op los laten. Je kunt dat ook overlaten aan PvdA of D66. Je moet in EU verband weten wat de gevolgen zijn van maatregelen en regels wil je er goed op kunnen participeren. Ook als er verdringing ontstaat mag je dat benoemen en uitzoeken waarom dat is. Er komen nog iedere dag misstanden aan het licht. Ik hoor je nooit spreken over het lot van Nederlanders die hun baan verliezen onder invloed van louche uitzendbureautjes die mensen hier aan het werk helpen ver onder het normale loon, zonder fatsoenlijke verplichte rij- en rusttijden en in andere sectoren woonruimte te organiseren. Dat speelt in alle EU landen. Je kunt er natuurlijk ook je ogen voor sluiten als het jou wat oplevert. Ook Nederlandse chauffeurs zijn gewoon mensen die hun gezin moeten onderhouden, onderhoud dat hier ook nog eens vele malen duurder is dan in lage-lonen landen.

Aart van de aap
Aart van de aap9 dec. 2020 - 21:19

Ze kunnen dan inderdaad beter aankomen, met redenen waarom het communisme dan zo slecht is en waarom het socialisme beter is en wat dan de verschillen zijn. Dat zou constructief geweest zijn. Ze hebben toch mensen genoeg in die partij. Stuur dan maar je mensen naar die communisten toe en praat ze om, lijkt mij. Laat ze dan met hun mond vol tanden staan. Dit is geen. oplossing. Hadden ze zelf nog niet gezien Wat overigens best te doen is. Er zitten natuurlijk gewoon vele haken en ogen aan communisme. En ja, ik denk dat een écht sociaal democratische partij ook wenselijk is, boven een leninistische partij. Maar, dan bedoel ik wel écht sociaal democratisch. Dus niet de PVDA ofzo. Niet mensen die graag met de VVD mee regeren. Maargoed, wat kan mij het ook schelen ? Ik ben niet eens SPer.

11 Reacties
The Apple
The Apple10 dec. 2020 - 8:17

Het communisme kampt met het verleden van de USSR en de PvdA kampt met het verleden van Samson, Dijsselbloem en Asscher. Maar de vraag is wat de inhoud is, welk programma je wilt, welke toekomst je voor ogen staat. Wat bedoel jij met "écht sociaal democratisch."? In ieder geval blijkbaar wil je blijkbaar dat het huidige economische model gewoon blijft voortbestaan, maar dan met "echte aandacht" voor de zwakste partijen in de samenleving. Je wilt het communisme niet, omdat communisten het economisch model zelf willen veranderen. Nee, niet tot een autoritair centralistisch model naar het voorbeeld van de USSR, maar wel veranderen. Je moet je natuurlijk wel realiseren dat die rechtse trollen hier dáár bang voor zijn. Niet dat iemand in alle ernst weer de USSR terug zou willen hebben. Daar beginnen ze alleen maar over omdat ze bang zijn voor hetgeen mensen links van de sociaal-democraten wél willen. Dus doen ze er alles aan om dat verdacht te maken. DUS, wat wil je nou precies? - https://www.youtube.com/watch?v=B3MFirEZa-8

Buitenstaander
Buitenstaander10 dec. 2020 - 11:01

@The Apple Probleem wat u waarschijnlijk niet wil zien is, dat het 'pure communisme' waar al die boek-intellectuelen over opgeven, nergens een voetaan wal krijgt / heeft gekregen zonder repressie. Het zit gewoon niet in de menselijke praktijk. Maar daar heeft u ongetwijfeld een veel meer visionaire vergezichten mening over.

The Apple
The Apple10 dec. 2020 - 14:51

Norm, ik zal je bij wijze van uitzondering eens serieus antwoord geven. Je ziet overal op de wereld culturen, groepen mensen die zich onderscheiden van andere groepen mensen door andere gedragswijzen, in uiterlijk, gewoontes, omgang met elkaar, noem maar op. Naar mijn mening speelt de erfelijke afkomst daarin een zeer ondergeschikte rol en is de belangrijkste gemeenschappelijk factor hun materiële achtergrond. En gedragsverandering vindt vaak plaats op het meest banale niveau dat je je kunt voorstellen: voer een belasting of een voordeelregeling in en hele volksstammen gaan zich anders gedragen. Opeens gaat iedereen zegeltjes sparen bij AH. Dus waarom zou je repressie gebruiken? Il zal je een geheim verklappen: iedereen wil in zijn hart graag naar Shangri-La, maar we kunnen de weg niet vinden. Maar één ding is zeker: je komt er nooit als je het eerste stapje niet zet. Dus zeg ik de hele tijd: Jongens, zet die eerste stap nou. En dan zegt Norm: Heeft toch geen zin, lekker puh! Lost Horizon - https://www.youtube.com/watch?v=2zW6xGUpY7I

Aart van de aap
Aart van de aap10 dec. 2020 - 18:59

Het punt is, the apple. Uhmm, ja. Ik denk dat voor nu een echt sociaal democratisch blok beter is, dan een hardline maoistische/leninistische partij. Dat soort partijen leiden namelijk altijd tot dictaturen. En dan ben je verder van huis nog. Als ik moest kiezen. Of SP lid zijn, of Massalijn lid, dan zou ik SP kiezen. Ik geloof niet in Leninsme/bolsjewisme etc. Ik geloof niet in de staat en zij willen een super/mega staat. Maar, ik vind niet dat je die mensen dan maar uit de partij moet gooien. Want ja. Laat ze lekker. Besteed er geen aandacht aan, zou ik zeggen, als ik SPer was.

The Apple
The Apple10 dec. 2020 - 21:22

Aart - Als je niet inhoudelijk kunt reageren op mijn inbreng, maar alleen door wat ik schrijf te associëren met allerlei boosaardige veronderstellingen, dan kun je moeilijk verwachten dat we verder komen. Vroeger zorgde de kerk voor de armen en tegenwoordig zijn het de sociaal-democraten. Ik begrijp dat die zich daardoor net zo prettig voelen als voorheen de ouderlingen en ik wil jullie dat recht echt niet ontnemen. Ik hoop alleen dat je het me niet kwalijk neemt dat ik het liever zonder jullie mededogen zou stellen.

Mr Ed
Mr Ed11 dec. 2020 - 12:35

"iedereen wil in zijn hart graag naar Shangri-La, maar we kunnen de weg niet vinden. Maar één ding is zeker: je komt er nooit als je het eerste stapje niet zet. Dus zeg ik de hele tijd: Jongens, zet die eerste stap nou." De eerste stap die u voorstelt is al heel vaak gezet, met altijd verschrikkelijke gevolgen voor de mensheid. Het is tijd die eerste stap op een andere weg te zetten

Aart van de aap
Aart van de aap11 dec. 2020 - 13:44

Apple Ik ben geen sociaal democraat. Maar stél dat ik moest kiezen. SP, of zo'n trotskistische kleine partij. Dan zou ik toch SP kiezen

poeslief
poeslief11 dec. 2020 - 15:14

@The Apple (1) DNA x (2) Omstandigheden = (3) Persoonlijkheid. Die laatste wordt in ieders jeugd gelegd. Hoe onze basis kwaliteiten en minpunten (DNA-code) zich ontwikkelen is 100% afhankelijk van de omstandigheden; om te beginnen het gezin en pas daarna de buitenwereld. Maar je wordt niet je omgeving; karakter ontwikkeld zich binnen de omstandigheden. En over die omstandigheden hebben wij in onze jeugd en zeker onze vroege jeugd niks in te brengen. Nada. Over ons DNA ook niet. Kortom we hebben nauwelijks invloed op wie we zijn schat. Wie van ons hier op joop.nl heeft ook maar enige invloed uit kunnen oefenen op het keuzepakket aan mogelijkheden waaruit je keuzes hebt mogen/moeten maken bijvoorbeeld? We overschatten de invloed die wij hebben op ons zelf beste The Apple. Ons brein - emotie, ratio, geheugen, onderbewustzijn/instinct en allerhande sturingsfuncties - hoeveel inbreng hebben wij daar daadwerkelijk in? We zijn in de 1e plaats een emotioneel wezen; overlevingsdrang/instinct vanaf onze vroegste geboorte moment, voortplantingsdrift, geldingsdrang (= erkend willen worden als identiteit) in welke mate dan ook; de oprispingen hiervan zien we overal om ons heen, rondom, ook hier op joop ;) en onze ratio dient ter ondersteuning van het pakket emotie dat we zijn. Ruim 17 miljoen in NL van dat soort. En op meest elementair niveau zijn we - sprong in het diepe - gemanipuleerde energie & manipuleren we energie. We zijn heel bijzondere wezens maar we hebben bijzonder weinig invloed op wie we zijn (jezelf op de borst kloppen is het zo niet snappen; net als constant naar de ander wijzen). Uniek (1) x uniek (2) leidt tot unieker dan uniek (3); zo vreemd* dat veel mensen zo als "de ander" willen zijn of eisen dat anderen zoals zij moeten zijn. (*vanuit deze invalshoek bekeken). De Mens kan vanuit meerdere invalshoeken/standpunten bekeken worden - net als veel meer andere onderwerpen overigens, ik vind het al lange tijd jammer, zo zonde dat dat hier nauwelijks en poot aan de grond krijgt - dus ik dacht ik haak ff aan bij The Apple want ik vind Mens een interessant onderwerp ook voor op joop.nl, dus dat u niet denkt dat ik ook maar enigszins negatieve kritiek lever. Feedback!

The Apple
The Apple11 dec. 2020 - 22:37

poeslief: "(1) DNA x (2) Omstandigheden = (3) Persoonlijkheid." Mooie formule, maar je schrijft het zo: 5% DNA x 95% Omstandigheden = Persoonlijkheid

The Apple
The Apple11 dec. 2020 - 22:39

Aart van de aap - Bedankt voor je commentaar: dat maakt alles duidelijk.

The Apple
The Apple12 dec. 2020 - 2:15

Sorry Poeslief, maar ik kon het weer eens niet nalaten om de spot te drijven. Maar het serieuze antwoord is natuurlijk dat er staat; "Je ziet overal op de wereld culturen, groepen mensen die zich onderscheiden van andere groepen mensen door andere gedragswijzen, in uiterlijk, gewoontes, omgang met elkaar, noem maar op." Dus ik heb het helemaal niet over de individuele ontwikkeling en "nature versus nurture". Je schrijft een prachtig "new-age-betoog" over de mens als energievorm, maar ik begrijp daar niet uit dat je groepsprocessen ook genetische kenmerken toedicht. Dat zou tot de conclusie kunnen leiden dat "joden als joden worden geboren". Dat bedoel je toch niet?

The Apple
The Apple9 dec. 2020 - 21:10

Fidelio Ekiz - Het valt moeilijk te ontkennen dat er regelmatig onderlinge moeilijkheden zijn in groepjes van diverse pluimage, maar waarom zou ik me daar over opwinden? Ik maak me veel meer zorgen om de "hard working people", al kan ik het niet nalaten ze te bespotten - https://www.youtube.com/watch?v=eOiLH-2hTPQ

Mark Huysman
Mark Huysman9 dec. 2020 - 20:36

[Nou ben ik toch nieuwsgierig; “optredens van SP-politici in extreemrechtse media” Noem er eens een paar Freek? Of maar één?] Van Raak in The PostOnline. Nu zul jij dat wel geen extreemrechts medium vinden maar dat komt omdat je zelf extreemrchts bent.

Bert de Vries
Bert de Vries9 dec. 2020 - 20:09

Prima idee. Start een discussieteam. Laat dat team los staan van partij en jongerenorganisatie. Maak goede afspraken en publiceer af en toe. Op die manier maak je ruimte voor discussie binnen de partij, iets waar geen partij aan durft te beginnen, en houd je wel controle. Alle voorwaarden voor een goede opzet zijn aanwezig. Want alle betrokkenen willen ongetwijfeld samen verder.

1 Reactie
The Apple
The Apple9 dec. 2020 - 21:46

Zolang je de trollen maar buiten de deur houdt, want anders kom je nooit een stap verder. Dat is namelijk hun doel en er is geen doel dat zo gemakkelijk te bereiken is als dat. Je kunt moeilijk anders dan ze vanuit een ethisch en intellectueel standpunt verachten, maar tegelijk hun effectiviteit te bewonderen.

Mark Huysman
Mark Huysman9 dec. 2020 - 19:14

Mee eens. De SP moet de royementen terugdraaien en de band met de jongerenorganisatie herstellen. Er moet ruimte komen voor fundamentele discussie, dat betekent ook ruimte voor verschillende platforms en stromingen. Laat het SP-bestuur op basis van inhoudelijke argumenten de discussie aangaan met linkse critici. Daar wint iedereen bij. Zoals de schrijver terecht stelt heeft het steeds verder opschuiven naar rechts de SP niks opgeleverd. Terwijl steeds meer mensen, vooral jongeren, naar fundamentele oplossingen zoeken lijkt de SP-top zich steeds dieper in te graven in een uitzichtloze aanpassingspolitiek waarbij principiële stellingnames steeds meer vermeden worden. Alleen een hard socialistische en internationalistische koers kan de partij een nieuw elan geven en aansluiting brengen met nieuwe generaties.

6 Reacties
Zapata
Zapata9 dec. 2020 - 20:32

Als er zoveel mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot een hard socialistische en internationalistische koers, waarom richt je dan geen partij op met een hard socialistische internationalistische koers? Er zullen heus wel wat succesverhalen zijn die je als voorbeeld kan nemen. Dan zou ik me niet meer druk maken over een marginaal partijtje met een paar zeteltjes zoals de SP.

GoudenBergen
GoudenBergen9 dec. 2020 - 22:09

@Mark "Alleen een hard socialistische en internationalistische koers kan de partij een nieuw elan geven en aansluiting brengen met nieuwe generaties." Ik vraag me af hoeveel zetels zo'n hard socialistische, internationalistische partij zou halen 3? 5? Mensen hebben helaas geen oog meer voor de enorme socialistische successen in Latijns-Amerika...

Mark Huysman
Mark Huysman9 dec. 2020 - 22:29

De SP is geen ‘marginaal partijtje’ maar de belangrijkste partij op links met nog steeds meer dan 30.000 leden, invloed binnen de vakbond, veel goede activisten, grote bekendheid, aanwezigheid in de tweede kamer, etc. Het is beter om te zorgen dat die partij haar uitgangspunt (“het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland”) waar probeert te maken dan vanuit het niks voor de zoveelste keer iets nieuws te beginnen.

EricDonkaew
EricDonkaew10 dec. 2020 - 4:12

@Zapata: Als er zoveel mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot een hard socialistische en internationalistische koers, waarom richt je dan geen partij op met een hard socialistische internationalistische koers? -------------------------------------- Zo is het maar net. Het lijkt wel alsof 'zeer links' wil meeliften op het (inmiddels relatief) grote electorale succes van de enigszins gematigd linkse SP, maar wel eigen min of meer communistische standpunten wil doordrukken. Begin gewoon voor jezelf. De vraag is natuurlijk wel of er veel electorale ruimte (Ik heb het dan niet over schreeuwruimte) links van de huidige SP zit. BIJ1 haalde de laatste keer (onder een andere naam) ongeveer 0,3% van de stemmen. De Internationale Socialisten zouden een partij kunnen vormen, maar wijselijk zien ze ervan af, omdat het behalen van zelfs maar één zetel een groot probleem zal zijn. Terecht is het SP-bestuur bang dat een ruk naar links de partij veel stemmen gaat kosten. Met name al die moderne woke-ideeën doen het, in tegenstelling tot wat sommigen denken, helemaal niet zo goed bij de kiezer. In 2006 haalde de partij 25 zetels, dus ongeveer een zesde van de kiezers stemde toen SP. Het is handig om na te gaan wat voor kiezers dat waren, op basis van welke standpunten ze hun keuze maakten en waarom en naar welke partij ze zijn weggegaan. Dat zal de SP-leiding ook wel gedaan hebben, maar de weglopers zijn nog niet teruggekeerd. Maar ze zullen toch niet naar links zijn afgeslagen, dat kon ook bijna niet, want alleen de NCPN bevond zich nog een tijdje op de uiterste linkervleugel. Maar ook deze partij haalde nooit een zetel. Dus ik zou de SP willen adviseren: neem verantwoordelijkheid en probeer mee te doen. Een kabinet SP-PvdA-CDA-VVD lijkt me wel een (ongedacht) idee. Het bedrijfsleven kan dan doordraaien, maar er kan weer sociaal beleid worden gevoerd. De SP zou zich dan met name kunnen richten op de verlaging van de AOW-leeftijd, het recht op werk en het verhogen van de bijstand en het minimum loon. Daar hebben mensen echt wat aan. Houd die snobistische en elitaire D66 en GroenLinks eens buiten de deur. PVV en FvD sluiten zichzelf wel af, dus dat is niet zo'n probleem.

The Apple
The Apple10 dec. 2020 - 8:22

Laat Mark Huysman nou maar rustig binnen de SP aan de slag gaan, want dat is precies de man die ze daar nodig hebben.

Mark Huysman
Mark Huysman10 dec. 2020 - 8:53

[Het lijkt wel alsof ‘zeer links’ wil meeliften op het (inmiddels relatief) grote electorale succes van de enigszins gematigd linkse SP, maar wel eigen min of meer communistische standpunten wil doordrukken. Begin gewoon voor jezelf.] De SP is een grote partij waarbinnen mensen nu eenmaal van mening verschillen. Ook toen de partij nog veel kleiner was had je die meningsverschillen, Marijnissen en Kox gingen dwars in tegen de lijn die door Monjé was uitgezet en wonnen de meerderheid. Ook later zijn er steeds individuen en groepen geweest die een andere lijn voorstonden. Sharon Gesthuizen stond een wat liberalere lijn voor, Ron Meijer een activistischer lijn, ‘de Groep’ wilde meer aandacht voor antiracisme en solidariteit met vluchtelingen. Je kunt die meningsverschillen niet de kop indrukken want dan blijf je met een sekte over die alles slikt wat het partijbestuur wil. En dan heb je geen effectieve partij want een effectieve partij leert van de ervaringen en opvattingen van de leden. [Terecht is het SP-bestuur bang dat een ruk naar links de partij veel stemmen gaat kosten] Kijk naar wat een draai naar rechts gebracht heeft: de SP is voor steeds minder mensen nog een duidelijk alternatief. Kijk ook naar die andere partij, de PvdA, die in 2012 het kabinet Rutte2 inging en een scherpe afslag naar rechts nam: de partij werd gedecimeerd bij de volgende verkiezingen. Natuurlijk is er geen garantie voor electoraal succes met welk programma en welke strategie dan ook. Je kiest op de eerste plaats voor bepaalde standpunten omdat je denkt dat die nodig zijn. Daarna probeer je zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. En dat kan zich vertalen in electoraal succes en/of in successen in sociale strijd. Het kan ook tot een totale nederlaag leiden natuurlijk. Maar aanpassen aan de heersende opvattingen is zinloos. Die heersen immers al en die moeten juist veranderd worden.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten9 dec. 2020 - 18:22

Prima stuk.

MaxMax2
MaxMax29 dec. 2020 - 18:02

@Appeltje 'Je kunt van autoritaire rechtse mensen niet verwachten dat ze begrijpen hoe een echte democratie in de praktijk werkt en om dat aan Fidelio Ekiz uit te keggen is bijvoorbeeld onbegonnen werk, dus daar proberen we niet eens.' Haha, ga je dan nu zo'n 'real communism has not been tried yet' lulverhaal ophangen?

The Apple
The Apple9 dec. 2020 - 17:25

Complimenten aan de schrijver: uitstekend betoog !!

The Apple
The Apple9 dec. 2020 - 17:09

Je kunt van autoritaire rechtse mensen niet verwachten dat ze begrijpen hoe een echte democratie in de praktijk werkt en om dat aan Fidelio Ekiz uit te keggen is bijvoorbeeld onbegonnen werk, dus daar proberen we niet eens. Als je dit verhaal niet begrijp dan moet je er misschien maar gewoon buiten houden in plaats van smaad en laster te spuien.

Zapata
Zapata9 dec. 2020 - 17:04

Nu ja, percentueel komt die linke uit op ongeveer het aantal zetels wat de SP nu ook heeft. Niet echt een succes verhaal en die linke heeft dus niet van de implosie van de SPD kunnen profiteren. Maar ik snap het probleem niet zo. Heel links stelt in Nederland niets voor, net zoals links in Duitsland niets voorstelt. Waarom richten mensen die het allemaal zo goed weten nu niet eens een linkse partij op die wel het electoraat aanspreekt? In plaats van elkaar de tent uit te vechten. Dat lijkt me meer zoden aan de dijk te zetten. Probeer eens de Marxistisch Leninistische communistische centraal democratische partij Nederland of zo. Dat moet toch wel een enorme binnenkomer in de kamer betekenen. Of verdeel die laatste paar zeteltjes van de SP onder de PvdA GL en PvdD. Dan is er niets meer om over te zeuren wie de echte socialist is.

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin9 dec. 2020 - 17:36

"Of verdeel die laatste paar zeteltjes van de SP onder de PvdA GL en PvdD. Dan is er niets meer om over te zeuren wie de echte socialist is." Die is er dan niet meer!

Zapata
Zapata9 dec. 2020 - 18:07

@Minoes, Ja en? Dat is wat mensen willen dus moet het maar zo zijn.

Gary Telgen
Gary Telgen9 dec. 2020 - 23:00

Dat is het beste, gewoon een eigen partij oprichten. Ze hebben alleen intresse voor hun eigen denkbeelden. Ondertussen zorgen ze ervoor dat de SP niet verder kan. Ze kraken alles af van de SP. Nu ook weer vlak voor de verkiezingen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 dec. 2020 - 9:19

Zapata Lees je dat zo? Het was cynisch bedoeld. Iedere keer voor de verkiezingen is het hier gratis prijsschieten geblazen als het om de SP gaat. De bedoeling is duidelijk dacht ik zo.

Sonic2
Sonic29 dec. 2020 - 16:39

Volgens mij doet de SP er verstandig aan om Groenlinks en PvdA in het volgende kabinet te laten zitten. Die kans acht ik wel aannemelijk. Dat GL en PvdA toch in een bepaalde vorm mede verantwoordelijkheid gaan dragen. De SP zal dan profiteren. Een hele brede discussie hoeft dus niet. En zeker niet drie maanden voor een verkiezing. Dat doe je na de verkiezingen. Voor de rest scoort de SP nauwelijks minder als GL, PvdA in peilingen. Het is dus een heel breed en links fenomeen. Wat mij betreft scoort links te laag. Als je ziet hoeveel CDA/ VVD/D66 er hebben. En ik zal heel kort benoemen dat PVV en FvD er ook veel te veel hebben. Want anders heb je weer de jankers hier die roepen dat ik in riedels praat ;) De SP was in 2012 virtueel( dus dat schijnt minder te tellen) de grootste partij van Nederland. Van Januari tot en met bijna in September. Met een enkele onderbreking. Dat het dus een hele dalende lijn naar beneden is dat is ook niet helemaal waar. Voor de rest mag je je afvragen of de kiezer de afgelopen tien jaar wel de verstandige keuzes hebben gemaakt. Dat debat mag je ook voeren. Was Samsom de goede keuze? Ik denk het niet. Heeft Wilders het waar gemaakt met zijn linkse beloftes? Absoluut niet. Heeft Klaver tot nu toe geleverd? Dat heeft hij ook niet. Ik mis bij heel veel mensen de ratio als het over de SP gaat. De meeste mensen krijgen een rode waas voor hun ogen en zijn geneigd alles te bashen wat er maar uit hun koker komt. Ik ben overigens kritisch op het idee om met de euro te stoppen. Marijnissen doet er goed aan ook wat meer afstand te bewaren tot Baudet en Wilders. Op een aantal vlakken moet er best wat beter gepresteerd worden. Je moet het af zetten tegen de alternatieven. En je moet ook niet door schieten. We maken de fout om onder bezorgde burger onfatsoenlijke en schreeuwerige PVV en FvD kiezers te scharen. Ik denk dat de SP en ook een deel van Groenlinks meer recht hebben als dat hun zorgen serieus worden genomen. Ik denk over armoede, ongelijkheid. De afbraak van de aarde en de verzorgingsstaat. Dat zijn eens zorgen die eens serieus genomen moeten worden. Wat niet gebeurt. Want ze zijn kennelijk wat minder brutaal als hun rechtse tegenhangers.

10 Reacties
The Apple
The Apple9 dec. 2020 - 17:22

Volgens mij maakt de SP domweg dezelfde fout als de andere sociaal-democratische partijen, wanneer ze zich afhankelijk maken van een asociaal antidemocratisch economisch systeem en dat zelfs, -en dat is nog wel het ergste van alles- helpen in stand te houden door de scherpe kantjes er af te halen en te helpen om het weer vlot te trekken als het vast gelopen is. Niet alleen de PvdA heeft de ideologische veren afgeschud, maar de SP evenzeer, met gevolg dat het nu ook zo'n verderfelijke sociaal democratische partij geworden is, in plaats van een socialistische partij te blijven. Echte socialisten zijn dakloos in Nederland.

Joe Speedboot
Joe Speedboot9 dec. 2020 - 17:45

'Wat mij betreft scoort links te laag.' Wat mij betreft ook. Het probleem is dat ze wat slimmere mensen aan het roer moeten zetten. Middelmatig intelligente types als Lilian Marijnissen en Jesse Klaver zijn geen partij voor doorgewinterde ratten.

MaxMax2
MaxMax29 dec. 2020 - 18:03

'De meeste mensen krijgen een rode waas voor hun ogen en zijn geneigd alles te bashen wat er maar uit hun koker komt. ' Daar is een reden voor, dat komt namelijk voort uit ervaringen uit het verleden.

Sonic2
Sonic29 dec. 2020 - 19:00

@ The Apple Ik neem gelijk even de reactie van Joe Speedboot mee, omdat hij toch wel de vinger op de zere plek legt. Het falen van links is vooral het falen van de linkse partij toppen. Leidende figuren die de verkeerde keuzes maken. Bij de PvdA zit daar ook een ideologische faux pas in. Maar ook dat was een keuze van Kok, Melkert, Benschop. Bij de PvdA is het begonnen met Kok. Bij Groenlinks met Halsema. Die Groenlinks heeft laten verdwalen. Sap met Kunduz. Bij de SP op het hoogtepunt in 2006. Marijnissen was na 2006 op en heeft niet echt een goede opvolger aan gesteld. Het startpunt is altijd goed. Dat was het met Den Uyl en Drees. Dat was het met Marijnissen( de oude) en dat was het opzich ook wel met Rosenmoller. Die ik een goede Groenlinkser vond. Daarna is links aan persoonlijke fouten ten onder gegaan van haar partij top. Met het grootste falen van Samsom, Spekman in Rutte 2. Dat heeft veel kapot gemaakt. In tegenstelling tot op ultra rechts wil ik niet van een voorspelbaar patroon spreken. Wel te weinig kwaliteit bij de leiders en vooral het persoonlijke falen.

The Apple
The Apple9 dec. 2020 - 20:53

Sonic, sorry maar dat ben ik helemaal niet met je eens. De democratie heeft veel bereikt in Nederland, maar dat had tot gevolg dat men dacht dat de sociaal-democratie de oplossing is in plaats van een stap in de evolutie naar een andere vorm van economisch denken. Daar kwam dan ook nog de val van de muur bij. Nu was daar niemand rouwig om en het was tegelijk een bevestiging van die illusie: het einde van de geschiedenis. Je hoefde alleen maar naar het verschil te kijken tussen en arm en rijk en de tegengestelde belangen die de motor achter de dynamiek vormen en je wist al beter. Als het FvD instort zijn daarmee niet alle rechtsradicalen uit Nederland verdwenen en als de USSR instort worden daardoor niet de sociaal-economische problemen uit de wereld geholpen: De achterliggende dynamiek blijft precies dezelfde en uiteindelijk was het niet meer dan een rimpeltje van een jaar of 25 in de economische wereldgeschiedenis. Er waren er maar weinig die niet geloofden in de "derde weg" en de enigen die zich daar van bewust waren, waren ze zelf. Voor het overige was iedereen het wel zo'n beetje met elkaar eens. Ik was één van die weinigen en ik ben toen mijn aftocht gaan voorbereiden met de woorden: "Dit komt niet meer goed." Duidelijk hoorbaar voor iedereen, maar niemand die het begreep. En denk vooral niet dat ik dat raar vond. Hoe lang heb je nodig om er achter komen dat je een roepende in de woestijn bent? Ik heb misschien wel het hardste hoofd van heel Nederland, maar ik ben niet zo dom om er moedwillig mee tegen een muur te gaan lopen. Mensen die ooit LSD hebben gebruikt weten dat het merkwaardige moment zich kan voordoen dat je je ervan bewust wordt dat niet jij in een waan verkeert, maar dat de mensen om je heen samen een waan overeind houden. Dat heeft me nooit meer losgelaten. En die waan Sonic, is niets anders dan het loslaten van de feiten, als gevolg van de dagelijkse babbel die de waan bevestigt, de consensus overeind houdt en de hoop tegen beter weten in levend houdt. "For the lesson lies in learning and by teaching I'll be taught for there's nothing hidden anywhere, it's all there to be sought And so if you know anything look closely at the time at others who remain untrue and don't commit that crime" (Procul Harum) Het blad draait wel weer en maakt plaats voor een nieuwe illusie, maar de vraag is of het niet te laat is. De zwaartekracht is geen illusie, de snelheid van het licht is een gegeven, eeuwige groei is een economische en biologische onmogelijkheid en de natuur wacht niet tot de mens bij zijn verstand gekomen is. Was Samsom de goede keuze, heeft Wilders het waar gemaakt, heeft Klaver geleverd? Natuurlijk niet, ik ken er niet eentje. En ik weet ook waarom: ze lopen achter de feiten aan omdat ze deel uitmaken van de illusie. Die illusie, dat is hun leven.

The Apple
The Apple9 dec. 2020 - 21:11

Herstel: De sociaal-democratie heeft veel bereikt in Nederland, enz...

Sonic2
Sonic29 dec. 2020 - 21:52

@ MaxMax Dat heeft als reden vooringenomenheid. Ik hoor uw nooit over wat er bij FvD is gebeurt. Of die haatzaaier die eerst de lijst bij de GR Rotterdam trok voor de PVV. Geza Hegedus. Daar horen en lezen we u niet over. Omdat dat in uw eigen politieke kraam past. Hetzelfde gebeurt hier ook altijd met D66. Die moet ook altijd net zo zijn als in 1966. Er zijn hier een aantal mensen die ouder zijn als 54 en die kunnen hier bevestigen dat iedereen binnen een halve eeuw verandert. Het is meer vooringenomenheid. Bekrompenheid. Totaal niet rationeel ingaan op de SP. Niet naar hun standpunten kijken. Louter demoniseren. Louter oude koeien uit de sloot halen. Die verdraaien. En nee. Voordat u mij zogenaamd om de oren wil slaan dat ik zo ook tekeer ga tegen de PVV en FvD. Nou nee. Dat is het tegenovergestelde van bekrompenheid. Dat is een hele opsomming van 50 jaar rechts populisme in Nederland. Een diep patroon denken waardoor je het falen van dit soort clubjes kan voorspellen. @ The Apple Erg goed betoog. Ook een intelligent betoog. U staat hoog in mijn achting. Voor wat het waard is. Ik kom met een saai antwoord. Net als D66 pijnlijk met haar neus op de feiten is gedrukt met bestuurlijke vernieuwing( dat mislukt bijna altijd) zijn SP en PvdA dat ook met de illusie dat Nederland ook maar op iets van linkse sociaal democratie of socialisme zit te wachten. Nederland( althans de meerderheid) wil niet een ander systeem. Wil geen radicale hervorming van de ongelijkheid. Nederland wil stabiliteit en zal de VVD belonen in Maart en als er iets "links" zal zijn dat wint is het PvdA of Groenlinks. Net als het patroon wat je bij Biden zag in Amerika in vergelijking met Sanders. In Nederland is ons politieke bestel zo ingericht dat de gevestigde orde daar van profiteert. U komt met een prachtig betoog, maar de politieke realiteit is grijs. Bovendien waardeer ik uw betogen dus. En ook dat wij het fatsoenlijk oneens zijn. Want dat kan met mij best. Het is wel een andere insteek. U gelooft in een ander systeem. Ik ben daar over sceptischer. De SP heb ik altijd als een nuttige signaal partij gezien, maar een serieuze kans op het Torentje heb ik ze nooit gegeven en als een macht van betekenis heb ik ze ook nooit gezien. Wel een signaal functie. Dat is duidelijk.

The Apple
The Apple10 dec. 2020 - 8:32

Dank je voor de complimenten Sonic. Ik geloof niet in een ander systeem, ik weet dat het anders moet en ik maak me geen enkele illusie dat dat ook zal gebeuren. I look closely at the time and at the others who remain untrue and try not to commit that crime.

Kuifje3
Kuifje311 dec. 2020 - 14:27

@Sonic: u liegt er weer eens behoorlijk op los. Toen de PvdA te links werd heeft de oude Drees zijn partij vaarwel gezegd. Hij kon het niet meer aanzien.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 dec. 2020 - 9:06

The Apple Je was echt niet de enige die dat riep!

Jaap1002
Jaap10029 dec. 2020 - 16:08

Too little, too late. In 2006 had de SP momentum, sindsdien heeft de SP zich ontwikkeld als een tandeloze tijger met als triest dieptepunt dat spotje over Frans Timmermans. Misschien had het in 2017 nog gekund als de SP tot het kabinet was toegetreden. Maar hoe moet dat als je steeds maar met tomaten blijft gooien? De SP heeft de tomaat als een boomerang in haar eigen gezicht terug gekregen. Daar helpt de erfopvolging ook niks aan. Onderwijl dwaalt de zoekende kiezer achter duistere boreale lieden aan. Genoeg mensen die ontevreden zijn, maar de SP spreekt niet meer aan. Het zou een daad van liefde zijn als de SP zichzelf opheft en niet mee doet aan de komende verkiezingen. Dat zou de andere linkse partijen versterken.

2 Reacties
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout9 dec. 2020 - 18:22

Met ''Misschien had het in 2017 nog gekund als de SP tot het kabinet was toegetreden.'' geef je aan dat je het hele stuk van Freek Bouwhof niet gelezen c.q. niet begrepen hebt. Er zit sowieso geen enkele logica in je reactie.

Aart van de aap
Aart van de aap9 dec. 2020 - 20:51

Dat spotje over Timmermans, was bedoeld om te laten zien dat ze toch wel heel stoer zijn, bij de SP. Een geforceerde houding. En, alsof dat die Timmermans iets kan schelen. Alsof dat de PVDA schaad. het sprak alleen FVDers aan. Maar die hadden de FVD al hahaha Dus ja. De SP valt vaak tussen wal en schip. Men is niet progressief, maar ook niet conservatief. Men is niet marxistisch, maar ook niet een regeringspartij ( omdat men eruit word gehouden natuurlijk ). Een soort ctrl al delete kan geen kwaad, voor de SP, denk ik. Laat die marxisten toch in je partij. Je bent dan letterlijk de enige partij die marxisten in haar gelederen heeft. Ook wel weer bijzonder, toch ? Ook wel weer uniek.