Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Sociale voorzieningen zijn niet het probleem, ze zijn de oplossing

  •  
17-03-2013
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Zijlstra maakt dankbaar misbruik van de crisis om zijn ideeën over de verzorgingsstaat door te drukken
Volgens VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is onze verzorgingsstaat toe aan een herziening. Betaalbare zorg, toegankelijk onderwijs, voorzieningen voor ouderen en werklozen, het kan volgens hem niet meer omdat de groei terugloopt.
Zijlstra maakt dankbaar misbruik van de crisis om zijn ideeën over de verzorgingsstaat door te drukken. Maar we weten inmiddels allemaal dat de crisis niet veroorzaakt is door hoge overheidsuitgaven, maar door de misstanden in de financiële markten. Het bezuinigingsbeleid van de kabinetten Rutte-I en II heeft die crisis vervolgens alleen maar verergerd, zo stellen nu ook steeds meer economen.
Het is niet zo gek dat de VVD dit zegt. De liberalen plaatsen de overheid van oudsher tegenover de burger, in plaats van naast die burger. Zijlstra zegt eigenlijk dat het harde kapitalisme van de vrije markt meer kans moet krijgen en moet worden ontdaan van de verzachtende maatregelen die in de loop der jaren zijn aangebracht. De VVD ziet de overheid niet als een beschermer voor wie dat nodig heeft, of een regelaar voor wat wij met elkaar belangrijk vinden aan waarden en normen, maar als een parasiet, als een blok aan het been van de vrije markt.
Precies daarom breekt het kabinet de AWBZ af, een collectieve verzekering waarin de ouderenzorg is geregeld. Ouderen moeten zelf maar regelen of en hoe ze de zorg die ze nodig hebben geregeld krijgen. De WW-duur wordt fors ingekort en de ontslagbescherming verminderd, zelfs in een tijd van oplopende werkloosheid. Mensen die werken bij een sociale werkvoorziening hoeven in de ogen van de VVD niet meer aan te kloppen bij de overheid.
Sociale voorzieningen en een sterke publieke sector zijn niet een probleem, maar juist een oplossing voor maatschappelijke problemen. De AOW is er om te voorkomen dat ouderen in armoede belanden. De AWBZ is er om iedereen toegang te garanderen tot goede zorg, ongeacht zijn of haar inkomen. De WW is ingevoerd om te voorkomen dat hele gezinnen in de problemen komen als een ouder zijn of haar baan verliest. Het past niet om nu die voorzieningen af te breken die juist zijn ingevoerd om moeilijke economische tijden vol onzekerheid te doorstaan.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (39)

groteherman
groteherman17 mrt. 2013 - 12:37

@ Joop Schouten Als jij gelooft wat het CPB doorrekent kun je beter PvdA stemmen. Je doet aan gelegenheidsretoriek Joop, niets anders dan dat. Het CPB voorspelde dat we in 2012 alweer economische groei zouden meemaken. Dat werd um dus niet en nu voorspelt meneertje Teulings het dan maar voor eind 2013, omdat Draghi hem opdraagt dat hij dat moet zeggen. Ik ga niet zeggen dat je liegt, da's zo platvloers. Iedereen mag geloven wat ie wil. Ook gij, Brutus.

len_saya
len_saya17 mrt. 2013 - 12:37

Helemaal eens met Roemer!

groteherman
groteherman17 mrt. 2013 - 12:37

@ Tintje Grijs Kennelijk heb jij een paar miljard liggen om de ideëen van Roemertje te sponsoren. Gelukkig ben jij degene die weet dat geld niet aan boompjes groeit en dat het eerst verdiend moet worden en het verdiend heeft. Welkom!

insignia
insignia17 mrt. 2013 - 12:37

Mijn opinie is dat degenen die de dienst uitmaken in ons land, en dat zijn duidelijk niet de regerende ja-knikkers in de Kamer, besloten hebben dat het doodzonde zou zijn een echte crisis te laten overgaan zonder dat hun doel, de afbraak van de "verzorgingsstaat" , gerealiseerd is. Uiteraard zijn er alternatieven om tot een andere kostenverdeling te komen maar er zijn posten waar niet aan getornd mag worden. En zoals ik al eerder betoogd heb je iunt je niet uit een crisis bezuinigen. Je moet als regering het initiatief nemen om te investeren in de toekomst van het land. Niet door de banken meer vrijheid tegeven om nog meer geld te verdienen maar door belangrijke projecten te financieren. Niet door de lasten weer bij de ouderen lees pensioenfondsen te leggen maar gewoon als gemeenschap een investering doen. Niks privatisering. Mag niet van EU? Dan wordt het echt tijd om afscheid te nemen.

JongLinks
JongLinks17 mrt. 2013 - 12:37

Dit is het ontkennen van de problemen. De huidige gezondheidszorg is niet zo voort te zetten. De huidige ouderen zorg gaat totaal fout. Werklozen stromen niet door naar banen. Dit zijn maar enkele punten. Er moet iets veranderen en hopelijk niet op de vvd manier, maar de SP optie van niets doen en bij lenen is al helemaal fout.

groteherman
groteherman17 mrt. 2013 - 12:37

@ Klaas Zunderdorp Welke "belangrijke projecten" had je in gedachten?

groteherman
groteherman17 mrt. 2013 - 12:37

@ Richard Kamp "De markt" = de wereldmarkt. Ik dacht dat je het wel zou begrijpen.

insignia
insignia17 mrt. 2013 - 12:37

@Herman Groot - er is in het land gebrek aan een aantal zaken, werk in de bouw, vertrouwen in de overheid, gebrek aan huurwoningen en betaalbare koopwoningen. We zouden een soort "marshall-plan" kunnen starten waarbij de bouw flot getrokken wordt. Wel investeren in de infrastructuur waar Rutte schrapt. Een nieuwe categorie huurwoningen, buiten de sfeer van de corporaties, naar analogie van de einde zeventiger jaren wijk waar ik nu woon. En vooral de mensen het vertrouwen geven sat ze geen winstobject voor de overheid zijn maar de we het met z'n allen moeten doen. Als ik de kolommen van Joop lees dan kom ik zoveel negativiteit tegen dat het mij soms een beetje iebel wordt. Uw commentaar kan ik reeds voorspellen, wie betaalt die zaken. Nu dat doen we ook met z'n allen, maar nu even niet. Ons land is een goede debiteur, wij kunnen met gemak geld lenen. Persoonlijk zou ik het liefst zien dat de overheid probeert een grote lening binnenlands uit schrijven, er moet een groot vermogen op spaarrekeningen staan met effectief minder dan 1% opbrengst. Het belangrijkste op dit moment is dat we met z'n allen een toekomst hebben en dat er zo min mogelijk achterblijvers in de samenleving zijn. Dat lukt niet met wat we dagelijks voorgeschoteld krijgen.

insignia
insignia17 mrt. 2013 - 12:37

@herman Groot - ik lees net jouw antwoord aan 's b' en commentaar op dhr Roemer. Het spijt mijt dat ik in goed vertrouwen op jouw vraag geabtwoord heb. Salut.

groteherman
groteherman17 mrt. 2013 - 12:37

@ Klaas Zunderdorp. U zegt "Salut", toch wil ik er nog wel een paar woorden aan wijden, met alle respect voor uw visie. U stelt dat u mensen ziet als winstobject voor de staat. Was het maar zo. Mensen in Nederland zijn gemiddeld gezien verworden tot kostenposten voor diezelfde staat. Dreikwart van de staatsbegroting wordt uitgegeven aan uitkeringen en zorg. Men is doorgeschoten in het verlenen van privileges die daardoor hedentendage als rechten gezien worden. Daar ligt het probleem. En qua betaalbare woonruimte: Nog niet zolang geleden (begin jaren 80) werd leegstaand zakelijk onroerend goed ingezet als woonruimte. Dat kan nu ook. In deze situatie moeten we inderdaad zorgen dat er "zo min mogelijk achterblijvers" zijn. Dat is correct. Echter, we streven nu in Nederland naar een uitkomst om uit de crisis te komen zonder ook maar één achterblijver en dat is een illusie.

Sternenstaub
Sternenstaub17 mrt. 2013 - 12:37

Roemer heeft gelijk met zijn kritiek, en wat volgens Zijlstra en consorten niet meer kan, kán niet allen, maar móet zelfs, en wel van de door de VVD reeds met voeten getreden Grondwet, van een hoop jurisprudentie die er al ligt tégen dit onrechtsstatelijke dictatenbeleid, én van internationale mensenrechtenverdragen.

groteherman
groteherman17 mrt. 2013 - 12:37

@ Marc Schouten @ Wouter Broersen Die oplossing heb ik wel degelijk en ik ben het eens met Marc Schouten. We moeten anders gaan denken. Tegenwoordig denkt iedereen in rechten in plaats van verworvenheden. Daar moet de knop om. Keynes heeft al lang geleden bedacht hoe dat zou moeten werken. Gingen de klassieke economen nog uit van het automatisme van loonmatiging ten tijde van depressie, Keynes zag dat dat door het ontstaan van vakbonden niet meer werkte. Dan moet je in tijden van economische hausse gaan sparen om dat geld ten tijde van depressie weer uit te kunnen geven. Simple comme bonjour. Probleem wat we nu hebben is dat we te lang de wetten van Keynes genegeerd hebben. Nu zullen we eerst onze staatsschuld van 420 miljard, die ons zo'n 14 miljard per jaar kost, weg moeten poetsen en dat kan alleen door bezuinigen. Bezuinigen gaat over geld. De nieuwe manier van denken zal welvaartgerelateerd moeten zijn. Back to basics. Iedereen in Nederland heeft te eten en te drinken, heeft kleding en een dak boven het hoofd. Een modaal gezin heeft echt niet twee auto's nodig en vijf televisies. En voor de minima is het echt niet nodig om voor ieder kind een aparte slaapkamer te hebben. Gematigd kapitalisme is wel een leuk plan, zo lang we meer blijven verdienen dan we uitgeven. Dat laatste is echt de crux van het hele verhaal. Economisch kunnen we niet meer groeien en dus moet de welvaart naar beneden. Pas dan kunnen we weer meespelen op de wereldmarkt. Ik ben niet rechts en niet links.... Laat ik mezelf een realist noemen.

Sternenstaub
Sternenstaub17 mrt. 2013 - 12:37

Corr. 2de r: "alleen".

lembeck
lembeck17 mrt. 2013 - 12:37

Stel: Rechtse BAL met een haat tegen alles wat 'links' is, raakt werkloos. Die stapt onverwijld naar het UWV om zijn handje op te houden. Toch raar... Wel tekeer gaan tegen al die uitkeringstrekkers en er zelf aan mee willen doen. Wees dan de VENT en vraag geen WW aan, maar ga putjes scheppen. Dat ben je marktconform bezig. Met je voeten in de stront. Alleen ... dat gebeurt niet. Rechtse BAL vraagt wel een uitkering aan, omdat hij daar 'recht' op heeft. Als Emile, namens de SP, zegt dat je heel goed moet zorgen voor de mensen, dan heeft hij daar een reden voor. Meer dan een zelfs. De belangrijkste is de menselijke maat. Daarnaast de economische reden: goed voor de mensen zorgen is niet zomaar geld geven, maar werklozen actief begeleiden naar ander werk en zieken en andere mensen die niet (meer) kunnen werken begeleiden naar beter worden, of werk dat ze wel kunnen doen in een WSW bv. Uiteindelijk zijn deze uitgaven goedkoper dan de korte termijn visie van Rechtse BAL. Want wat nu afgebroken wordt zal deels weer opnieuw moeten worden opgebouwd en die kosten zullen de pan gaan uitrijzen. Het zijn dus geen cadeautjes die de SP zomaar uitdeelt. Het is weloverwogen een investering in de mensen in dit land.

insignia
insignia17 mrt. 2013 - 12:37

Ik lees zojuist in mijn pauze de oneline van de Geus waar hij zo goed in is, maar deze keer zit hij echt fout. In januari is het aantal faillissementen het grootst sinds tijden geweest. Vooral in de bouw. We moeten inderdaad geld uitgeven en eerder heb ik al betoogd dat dat beslist niet onmogelijk is en de politiek hoeft zich echt niet iets aan te trekken van elke conservatieve oppottende kakkerlak ala de Geus. We moeten de rot stoppen en dat kan alleen door te investeren.

groteherman
groteherman17 mrt. 2013 - 12:37

@ Raven 63 Je stelt terecht dat wat er de afgelopen jaren afgebroken is een boel geld gaat kosten om het weer op te bouwen. Twee vragen: - Waar moet dat geld vandaan komen? - Is het wel zinvol om te streven naar de opbouw van een samenleving die al decennia onbetaalbaar blijkt te zijn. Je refereert impliciet naar een aanvaring tussen Henk Kamp en Emile Roemer. Essentie in deze aanvaring is dat Roemer niets te zeggen had op de mededeling van Kamp dat Nederland een zeer hoge mate van inkomensnivellering heeft. Dit was ook de reden dat toen Henk Kamp de wet wilde handhaven dat je passend werk moet aannemen als uitkeringsgerechtigde, hij de hele SP-fractie over zich heen kreeg. Veel mensen in Nederland zijn te verwend om investeringen in hen zinvol te maken. Mensen moeten in zichzelf willen investeren en als ze dat niet willen moeten ze ertoe gedwongen worden. Verder: een rechtse bal (jouw woorden) die in de WW komt heeft inmiddels wel zoveel belasting betaald dat hij meerdere mensen met een uitkering gefinancierd heeft. Mag hij dan zelf ook WW hebben? Hou toch eens op met denken in termen van rechts vs links. Dat lost niks op. We zullen een balns moeten vinden tussen mensen die geld en banen genereren en de mensen die dat geld willen verdienen middels een baan. Keynes is uitgegaan van feitelijkheden. Ik ben echter een voorstander van de filosofie van o.a. Say, die zegt dat in tijden van recessie loonmatiging het adequate middel is. Maar ja, dat willen we niet meer. Ik hoorde laatst een leraar die des duivels was dat hij al 4 jaar op de nullijn zat. Tja, daar kun je boos over worden. Echter, van een leraar die uit de staatsruif betaald wordt mag je ook de common sense verwachten dat als de inkomsten van de staat terug lopen hij niet meer geld kan en mag verwachten. Maar goed, we kunnen ook de staatsschuld van 420 miljard op laten lopen tot 600 miljard. Da's echter niet iets waar mijn zoontje blij van zal worden. Of jij moet natuurlijk een panklaar idee hebben liggen om in Nederland meer geld te genereren. Ik houd me aanbevolen. Je zou de eerste op dit forum zijn die daar iets over te zeggen heeft. Ik ben benieuwd.

groteherman
groteherman17 mrt. 2013 - 12:37

@ Monique Willems Ik kwam met een prachtig humeur thuis. Ik lees je reactie en denk: "Waarachtig, iemand denkt dat we iets kunnen adopteren en daar uiteindelijk geld aan verdienen." Los van het economisch-geografisch-VN-vastgelegde: Dat mag niet meer.....is kolonialisme....... In China mag dat ook niet. Foei. @ Marc Wouters Keynes kan inderdaad niet meer helpen. De goede man is al een tijdje dood. Hij had echter wel gelijk. Het enige wat iedereen (en jij ook) nu doet is de balans tussen geld en waarde verstoren in een fatale poging zelfrespect te behouden. Eerst veroordeelde iedereen de banken, om vervolgens exact dezelfde theorie, zoals jarenlang door banken gevolgd, te gaan volgen.

JoopSchouten
JoopSchouten17 mrt. 2013 - 12:37

In reactie op Henk-Jan d'Artagnan: 'Ik beschouw alle berekeningen van het CPB als waardeloos.' http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3411383/2013/03/19/CPB-stop-toch-met-die-voorspellingen.dhtml

FransLenaen
FransLenaen17 mrt. 2013 - 12:37

Maar die sociale voorzieningen moeten wel worden gefinancierd meneer Roemer en dat 'vergeet' u in uw betoog. En juist de financiering is het probleem nu de kosten van deze voorzieningen enorm oplopen. Verder is de 'overheid' geen pinautomaat die zomaar even geld geeft. Mensen zijn te allen tijde verantwoordelijkheid voor hun eigen succes en uitsluitend als het echt niet anders kan, dan dient er een fatsoenlijk vangnet te zijn.

4 Reacties
Bakoe
Bakoe17 mrt. 2013 - 12:37

Na 30 jaar privatiseringen en marktwerking en bezuinigen waar de PvdA zo vol passie aan heeft meegedaan, wordt het onbetaalbaar. Dan zou ik toch eens voor een andere weg kiezen. Heel Europa staat op instorten vanwege het beleid van de PvdA en consorten, maar nog steeds kiezen voor de boekhouders retoriek: Waar moeten we dat van betalen...

Rootman
Rootman17 mrt. 2013 - 12:37

Je hebt zeker een punt. Dus: de arbeidsuren verplicht herverdelen en de bedrijven dwingende quota opleggen zodat niemand zonder werk hoeft te zijn!

JoopSchouten
JoopSchouten17 mrt. 2013 - 12:37

Zelfde antwoord.: 'Het SP-plan was door het CPB met neoliberale formules doorgerekend (Saffier II) en goedgekeurd.'

opmerker
opmerker17 mrt. 2013 - 12:37

Verder is de 'overheid' geen pinautomaat die zomaar even geld geeft. Mensen zijn te allen tijde verantwoordelijkheid voor hun eigen succes en uitsluitend als het echt niet anders kan, dan dient er een fatsoenlijk vangnet te zijn. Waar is dan alle geld gebleven. Het is ons duidelijk gemaakt dat er te veel geld in omloop was. U en ik hebben er waarschijnlijk geen last van gehad. Ineens kan niets meer betaald worden en alle geld van de pensioen reserves zijn weg. Als het weggaat hier dan komt het ergens anders terug. We zijn gewoon bestolen dat is het "eerlijke verhaal." De bank vrienden VVD meent dat we nu flink moeten zijn en ons verlies nemen, dat is het "echte verhaal."

groteherman
groteherman17 mrt. 2013 - 12:37

Mooi gesproken Emiel, Ga je ook uiteggen hoe we alles betaalbaar gaan maken en houden?

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten17 mrt. 2013 - 12:37

Lieg niet of wordt wijzer. SP-plan was door het CPB met neoliberale formules doorgerekend (Saffier II) en goedgekeurd. Apart hè? .. Alle plannen kunnen overigens overboord gegooid worden. Ten eerste omdat ze niet actueel zijn, ten tweede het niet mogelijk is 30 jaar in de toekomst te kijken en ten derde omdat deze regering neoliberale economische aanpassingen opdringt.

MarjoleinS2
MarjoleinS217 mrt. 2013 - 12:37

De crisis is ontstaan door de financiële markten, het bankroet van een enkele bank in Amerika, maar waarmee de handel en wandel van de financiële markten is bloot komen te liggen. Nederland volgde al snel, met de Fortisbank, die vervolgens moest worden gered met een hoge kapitaalinjectie waardoor de schuldenlast sterk is verhoogd. Daarna volgde Griekenland die dreigde failliet te gaan, net als Spanje, Portugal en Ierland. Als reactie hierop vond de EU dat er strak moest worden hervormd en bezuinigd, om de hoge kosten enigszins in te perken. Om nu even bij Nederland te blijven bestond het regeringsbeleid van Rutte I er uit om angst te zaaien onder de Nederlanders; er moest zwaar worden bezuinigd en hervormd anders zouden we wel eens net zo eindigen als Griekenland; Snoeien om te Groeien en Zelfredzaamheid waren de mantra's waarmee het nieuwe beleid uit de hoge hoed werd getoverd. En vele Nederlanders liepen achter deze mantra's aan, bang als ze waren om zelf verliezen te lijden; bezuinigingen en hervormingen moesten vooral de ander treffen. Het resultaat wordt nu zichtbaar, en wat blijkt; het is desastreus!! De gevolgen zijn er eerst voor de mensen die afhankelijk zijn van de sociale zekerheden, en langzaam maar zeker volgen we de weg naar boven tot zal blijken dat de economische recessie zich ook zal wreken bij de hoogste inkomens. Wellicht minder drastisch, maar de gevolgen kunnen en zullen ook voor hen niet uitblijven omdat de samenleving in snel tempo verarmt. De crisis heeft zich niet vermindert, maar vermeerderd. Emiel Roemer heeft gelijk, niet de sociale zekerheden moeten zó drastisch worden hervormd, maar de financiële markten. Pas als de politiek dit gaat inzien zal er een kentering plaatsvinden, en tot die tijd zal de crisis verergeren. Hoeft er dan helemaal niet te worden hervormd in de sociale zekerheid, ja zeker wel. Maar met beleid!! Door perspectief te bieden, en wantrouwen weg te nemen. Een beleid voren met een visie voor de lange termijn, waarin iedereen mee kan doen, en mensen niet uitgesloten worden. Het kapitalisme is failliet. Hoe eerder dit wordt geaccepteerd, hoe sneller we uit de crisis zullen komen. Er wordt een heel andere politiek verwacht voor de toekomst; die van het eerlijk delen. Zowel op Nationaal niveau als Mondiaal. Dat betekent dus dat er iets gedaan moet worden aan de machtsfactor van de financiële markten. Dat vraagt om een ander beleid, en dat is niet die van het Neo-Liberalisme. Misschien moet het eerst nog erger worden voordat we ons allemaal bewust worden dat egoïsme slechts leidt tot bedrog en hebzucht. Het zal ook nooit helemaal uit de samenleving verdwijnen; iedereen staat op een ander level van ontwikkeling, maar zoals dit jarenlang leidend is geweest, kan echt niet meer!!

1 Reactie
lembeck
lembeck17 mrt. 2013 - 12:37

ZUCHT van verlichting.... je hebt gewoon helemaal gelijk. Dank je wel. Voor wie meer wil weten: lees het SP programma eens echt goed door. De bezuinigingen van nu zorgen voor een enorme hausse aan extra kosten, omdat de dingen faliekant fout gaan lopen. Wat er nu gebeurt is super korte termijn denken. "Na ons de zondvloed" wordt er misschien wel gedacht daar in het Haagse. Dat klopt ook. Dat van die zondvloed dus. Een zondvloed aan allemaal extra em hele hoge kosten om een heleboel ellende terug te moeten draaien en schade te herstellen. Dat 'rechts' nu eenmaal mensen die geen IB betalen graag dood wil hebben is een feit en een domme gedachte. Even doordenken en proberen de gevolgen te overzien van wat er gebeurt en je komt erachter dat de manier waarop Rutte/Samsom bezig is ons land de vernieling in helpt inclusief enige miljoenen mensen. Jullie zijn bang geraakt te worden in je portemonnee. Stappen jullie over een reumapatiënt heen die op Het Plein in Den Haag probeert te staan in protest tegen het Eigen Risico waardoor zij of hij de medicatie niet meer kan betalen en de reuma specialist al helemaal niet meer? Wie dát doet is niets meer of minder dan een crimineel. Laten jullie een gevallen zwerver liggen zonder 112 te bellen? Idem! Die zwerver kan je voormalige huisarts geweest zijn. Daar had je ooit respect voor. Jullie hebben geen respect voor mensen zonder geld of met weinig geld. Dat zegt veel over jullie. Wie de schoen past...

Zjenny
Zjenny17 mrt. 2013 - 12:37

Emile, ik vind dat de SP nu echt revolutionair dient te worden en zou moeten pleiten voor een basisinkomen voor iedereen. Ben je meteen van al dat gedoe rond verzorgingsstaat/uitkeringen af.

1 Reactie
DagnyTaggart
DagnyTaggart17 mrt. 2013 - 12:37

Hoi Godzilla, Heb een reactie aan jou per ongeluk verkeerd (heb last van een lichte dyslexie) geplaatst, hij staat hier: Dagny Taggart, zo 17 maart 2013 23:48 Groetjes Dagny

groteherman
groteherman17 mrt. 2013 - 12:37

@ s b Je bent het dus niet eens met Roemer en ook niet met het beleid van Rutte met Samsom als blok aan zijn been of het beleid van Samsom die veroordeeld is tot Rutte. Dat mag. Hoe moet het dan wel? Ik lees hier vele beschouwingen in dit draadje, echter geen oplossingen. Er zal een balans gevonden moeten worden tussen de bronnen van het geld en de verteerders van datzelfde geld met als doel dat de bronnen van het geld voldoende geld blijven genereren om de verteerders, inclusieg zichzelf, tevreden te houden. Die balans is imho al verstoord. Mensen die geld genereren moeten al teveel inleveren om een prikkel te voelen om door te gaan, terwijl mensen die alleen maar geld willen vinden dat die mensen veel te veel verdienen. Dat is een impasse waar je niet uitkomt als de meerderheid die geld verteerd het parlement kan kiezen. In Nederland is het inmiddels zo dat de verguisde top van het bedrijfsleven per persoon een paar honderd bijstandtrekkers middels de belasting financiert cq in leven houdt. De vraag is dan of je die mensen moet vragen nog een paar (in hun ogen) nietsnutten op financieel sleeptouw te nemen of dat je ze in hun waarde laat en dankbaar bent voor de werkgelegenheid die ze scheppen. In een particratische democratie in recessie zal de meerderheid zonder toekomstvisie vol afgunst gaan voor de eerste optie. Nederland is een ingeslapen land waarbij we onze hoge exportstatus te danken hebben aan een logistieke cijferij die ons door een enorme door- en wederinvoer een positieve handelsbalans geeft. Hier verdienen we echter geen reet mee. Laat staan dat de wensen van Emiel betaalbaar zijn. Staatsschuld ligt boven de 420 miljard. Ja hoor mensen, vooral geloven in Coentje Teulings. Het zal echt beter gaan. Coentje beloofde het voor 2011, toen voor 2012 en nu voor 2013. De negatieve groei (alleen de naam al) zal omslaan in economische groei. Wie gelooft het nog? Alleen Emieltje denk ik. Emiel is een economisch godsdienstwaanzinnige met discalculie, een ziekte die, indien gecombineerd met polpulisme, niet alleen gevaarlijk is voor de persoon zelf, echter ook voor zijn/haar omgeving.

1 Reactie
JongLinks
JongLinks17 mrt. 2013 - 12:37

Naar mijn mening is het PvdA programma het beste voor Nederland. Maar dit zal nooit geheel overgenomen kunnen worden. Daarom hoop ik erg dat de SP ooit wil gaan onderhandelen en ook dan zal er iets anders bij moeten. Dit zal denk ik D66 worden, maar dit kan alleen als de SP de onzin van meer geld uitgeven en cadeautjes aan iedereen geven uit zijn hoofd zet.

groteherman
groteherman17 mrt. 2013 - 12:37

@ Godzilla We hebben al een basis-inkomen. En dat ligt een stuk hoger dan het globale gemiddelde. Geen wonder dat we onszelf zo langzamerhand de markt uitprijzen.

1 Reactie
Backtobasics
Backtobasics17 mrt. 2013 - 12:37

"We hebben al een basis-inkomen. En dat ligt een stuk hoger dan het globale gemiddelde. Geen wonder dat we onszelf zo langzamerhand de markt uitprijzen." U geeft precies aan waar het huidige probleem ligt. Mensen als u, kunnen alles alleen nog maar in termen van "markten" zien, en landen als "bedrijven" waar geld moet worden verdient. Door de huidige crisis komt deze "tunnelvisie" of moet ik zeggen "religie" steeds duidelijker naar voren, en zien steeds meer mensen in ,wat voor destuctieve gevolgen dit heeft voor sociale verbanden en de leefbaarheid.

groteherman
groteherman17 mrt. 2013 - 12:37

@ Wouter Boersen U heeft gelijk ten aanzien van mijn visie. Ik ben benieuwd naar uw oplossing om zonder winstmakende bedrijven een financieel platform te creëren om te komen tot de instandhouding van "sociale verbanden en de leefbaarheid" Oh grote Abraracourcix, verlicht mij. Graag zonder een surplus aan everzwijnen, ik heb net uitgebreid getafeld.

1 Reactie
Backtobasics
Backtobasics17 mrt. 2013 - 12:37

De sociale verbanden en leefbaarheid zullen er al een eind op vooruitgaan wanneer "geld verdienen" weer iets wordt wat er wel bij hoort maar geen "hoofdzaak" is. Kortom het kapitalisme in gematigde vorm.

[verwijderd]
[verwijderd]17 mrt. 2013 - 12:37

Geld uitgeven is de oplossing, dat is weer de SP ten voeten uit.

1 Reactie
Backtobasics
Backtobasics17 mrt. 2013 - 12:37

"Geld uitgeven is de oplossing, dat is weer de SP ten voeten uit." VVD ers en niet te vergeten D66 ers kunnen er ook wat van hoor wat betreft geld uitgeven. Het grote verschil is dat zij alleen het geld uitgeven voorzichzelf.

[verwijderd]
[verwijderd]17 mrt. 2013 - 12:37

"Maar we weten inmiddels allemaal dat de crisis niet veroorzaakt is door hoge overheidsuitgaven, maar door de misstanden in de financiële markten." En daarom moeten we maar boven onze stand blijven leven? Omdat de crisis bij financiële markten is ontstaan moet Nederland meer blijven uitgeven dan er binnenkomt? Ik weet niet hoe hoog de gouden bergen zijn die Roemer zich inbeeldt maar jaarlijks véél méér uit blijven geven dan er binnenkomt is gewoon niet verstandig en asociaal omdat zo problemen worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.

1 Reactie
FransLenaen
FransLenaen17 mrt. 2013 - 12:37

En dat niet alleen. De overheid geeft al jaren structureel teveel geld uit. Het helpt dan niet om hier met verve de sociale voorzieningen te te verdedigen, terwijl idealiter het beroep op deze sociale voorzieningen minimaal zou moeten zijn; de SP trekt echter dan helemaal geen stemmen meer....