Joop

Sociale huurders hebben ook recht op huisvesting

  •  
19-04-2021
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
308 keer bekeken
  •  
EzUPgRNUcAY-LVT

© foto: Gwen van Eijk

Woonzekerheid en zeggenschap zijn rechten voor zowel kopers als huurders. Sociale huurders zijn geen poppetjes die naar believen verschoven kunnen worden.
Er dreigt een ‘tweekastenmaatschappij’ te ontstaan, met huizenbezitters en huurders aan weerszijden van een diepe kloof, zegt Hans de Geus. De Geus constateert in zijn boek over de wooncrisis dat het voor een groep mensen steeds moeilijker is geworden om aan een eigen woning te komen – die groep is aangewezen op de huurmarkt, waar sociale huurwoningen steeds schaarser worden en huurwoningen op de vrije markt steeds duurder, kleiner en onzekerder door flexcontracten.
Bouwen, bouwen, bouwen is een veelgehoorde oplossing, onder meer genoemd in de Actieagenda Wonen van Aedes en 33 andere organisaties. Het kan helpen, maar het is vooral een oplossing voor het tekort aan woningen. Het is geen oplossing voor een fundamenteler probleem, namelijk dat we wonen als investeringsproduct zijn gaan zien en dat dit recht op huisvesting ondermijnt. Gelukkig zagen we in de verkiezingsprogramma’s wel dat enkele politieke partijen dit recht expliciet benoemden als uitgangspunt voor ander woonbeleid. En gelukkig riep het Europees Parlement afgelopen januari overheden op om huisvesting te erkennen als fundamenteel mensenrecht.
Veronachtzaming van het recht op wonen Maar het huidige Nederlandse woonbeleid veronachtzaamt het recht op huisvesting op vele manieren. Dakloosheid is de meest in het oog springende schending van dit recht. Maar we zien het ook in de manier waarop de overheid met sociale huurders omgaat. Tegenover de verheerlijking van eigenwoningbezit zien we dat de sociale huursector wordt gemarginaliseerd en gestigmatiseerd, constateert stadsgeograaf Cody Hochstenbach. Zelf zou Hochstenbach kiezen voor een beleid dat kopen en huren ‘gelijkwaardig behandelt’. Want daar schort het nogal aan: gelijkwaardig.
We zien die ongelijkwaardigheid op talloze manieren, soms subtiel, soms expliciet met keiharde gevolgen. Zo hoorden wij de Rotterdamse wethouder Bouwen en Wonen onlangs zeggen dat sociale huurders ‘hun handjes echt mogen dichtknijpen’ omdat ze straks ook op ‘toplocatie’ Parkhaven (naast de Euromast) mogen wonen. Sociale huurders mogen blijkbaar dankbaar zijn dat er door de gemeente überhaupt een richtlijn is voor 20 procent goedkope woningen in nieuwbouwprojecten. In de te verrijzen wijk Nieuw-Kralingen dient het randje sociale huurders (slechts 10 procent van de nieuwbouw) als geluidsbuffer zodat de rijkere bewoners van het groen kunnen genieten. In de nieuwbouw op een andere toplocatie, naast de Markthal, komen helemaal geen sociale huurwoningen.
Sociale huur wordt een gunst De onderwaardering van sociale huisvesting leidt er niet alleen toe dat de sociale huursector steeds kleiner wordt. Het probleem is ook dat een sociale huurwoning een gunst wordt, in plaats van recht, en dat de huurders die er gebruik van maken niet als volwaardige burgers met rechten worden gezien.
Dat zien we momenteel in Rotterdam, waar het stadsbestuur zich heeft gecommitteerd aan een forse vermindering van het aantal goedkope woningen door te slopen of duurder maken van woningen door renovatie. Sinds 2000 zijn er al 30.000 goedkope woningen verdwenen en tot 2030 verdwijnen er onder aan de streep nog eens 13.500, vooral sociale huurwoningen. Het doel is om de bevolkingssamenstelling meer ‘in balans’ te brengen: minder lage inkomensgroepen, meer hogere inkomensgroepen. En ook afkomst speelt hierbij een rol: het aanwijzen van wijken voor ‘herstructurering’ gebeurt onder meer op basis van de discriminatoire Leefbaarometer.
In het kader van dit woonbeleid, gaan de gemeente Rotterdam en corporatie Vestia op maandag 19 april beginnen met de sloop van de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk, Rotterdam-Zuid. De Tweebosbuurt is symbool komen te staan voor veel dingen die mis zijn met het Rotterdamse woonbeleid: de marginalisering van de sociale huursector en haar bewoners, gebrek aan zeggenschap voor bewoners, discriminatie op grond van inkomen en afkomst. Bewoners mogen niet meebeslissen over de toekomst van hun buurt, omdat het ‘algemeen belang’ van een ‘gemengde wijk’ prevaleert boven hun recht op huisvesting en zeggenschap. Gemeenten en woningcorporaties kunnen over het lot van jouw woning en buurt beschikken, als jij een sociale huurder bent.
Huurders trekken altijd aan het kortste eind De Werkgroep Gelijke Behandeling Volkshuisvesting concludeerde in 2012 dat er sprake is van een ongelijke behandeling van huurders versus huiseigenaren, en dat die rechtsongelijkheid is verankerd in het beleid en in de wet. ‘Huurders zullen altijd aan het kortste eind trekken zolang de wetgeving niet gewijzigd wordt’, aldus de Werkgroep in reactie op het nieuws dat de rechter akkoord ging met de start van de sloop van de Tweebosbuurt door de gemeente en Vestia. ‘Welk percentage huurders heeft sloop wel kunnen verhinderen bij de rechter?’
Het is inderdaad zeldzaam dat de plannen die het stadsbestuur heeft voor ‘herstructurering’ van een buurt van tafel gaan. Het gebeurde in Rotterdam tot nu toe éénmaal dat de plannen voor een buurt werden gewijzigd: de gemeenteraad besliste in de Vogelbuurt in Carnisse (ook Rotterdam-Zuid) dat er niet gesloopt ging worden. Maar de uitzondering bevestigt de regel: het betrof hier geen sociale huurwoningen maar particuliere eigenaren, waaronder veel bewoner-eigenaren, die de gemeente wilde onteigenen. Het plan ging van tafel omdat bleek dat de bewoners veel in hun woning hadden geïnvesteerd. Eigenlijk woonde er al een ‘middenklasse’, de realiteit van gentrificatie had het woonbeleid voor de Vogelbuurt al ingehaald. Maar ook omdat ‘Onteigening heel diep ingrijpt in het leven van de bewoners. Daar moeten we als raad heel voorzichtig mee zijn”, zei coalitiepartner D66.
Het illustreert weer de ongelijkheid tussen eigenaar en huurder, want een gedwongen verhuizing voor een sociale huurder omdat diens wijk ‘meer gemengd’ moet worden grijpt natuurlijk óók diep in in de levens van bewoners. Daar moet dus evengoed heel voorzichtig mee worden omgegaan. Misschien nog wel voorzichtiger, omdat het in de sociale sector vaker mensen betreft die op allerlei manier al kwetsbaar zijn. Woonzekerheid en zeggenschap zijn rechten voor zowel kopers als huurders. Sociale huurders zijn geen poppetjes die naar believen verschoven kunnen worden.
Ook sociale huurders hebben recht op huisvesting Wonen is een basisbehoefte en om die reden is huisvesting een grondrecht, een fundamenteel mensenrecht waarvoor de overheid zich tot het uiterste moet inzetten. Het is hoog tijd dat het recht op huisvesting uitgangspunt voor het woonbeleid wordt en dat erover nagedacht wordt wat dat in de praktijk betekent. Het is méér dan een dak boven het hoofd hebben. Het is een goed en betaalbaar dak hebben, in een veilige, prettige en sociale omgeving. Het is woonzekerheid. Het is zeggenschap hebben over je leefomgeving. Niet gediscrimineerd worden op grond van je inkomen of afkomst.
De inzet van de overheid moet niet gericht zijn op het stimuleren van eigenwoningbezit maar op het garanderen dat iedereen huisvesting heeft én dat iedereen, ook sociale huurders, hun recht op huisvesting en zeggenschap kunnen uitoefenen. En uitgaan van gelijkwaardigheid, ongeacht of bewoners hun woning bezitten of huren.
Mustapha Eaisaouiyen en Gwen van Eijk zijn mede-initiatiefnemers van Recht op de stad, opgericht door bewonersgroepen, lokale woonprojecten en andere betrokken Rotterdammers. Ze schreven samen ‘het betere plan voor wonen in Rotterdam’ voor een beter en eerlijker woonbeleid. Maandag 19 april voeren ze de hele dag actie in de Tweebosbuurt, waar de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Vestia gaan beginnen met de sloop om een meer ‘gemengde buurt’ te creëren: www.rechtopdestad.nl.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (91)

BartP2
BartP228 apr. 2021 - 9:22

Deze mensen hébben tenminste nog een huis. Er zijn honderdduizenden mensen die op een hopeloze wachtlijst staan voor een sociale huurwoning en momenteel dus bivakkeren in een caravan, tuinhuis, bij ouders noidgedwongen blijven wonen, of in een veel te duur hok van 4x4 meter wonen dat van een pandjesbaas wordt gehuurd. Boven de huursubsidiegrens dus die wonen én gruwelijk klein, én veel te duur, én ze lopen dus huursubsidie mis waar ze qua inkomen wél recht op zouden hebben. Sociale ongelijkheid binnen dezelfde inkomensgroep, hoe bizar wil je het hebben.

Marina Franzen
Marina Franzen21 apr. 2021 - 16:07

Voor veel mensen zal het zo zijn dat zij flink op inkomen of toeslagen zullen worden gekort als zij besluiten een woning te delen. Zij worden als kostendelers aangemerkt en/of als toeslagpartner. Of nog erger: als samenwonend met als gevolg dat als 1 van de 2 werkeloos wordt die geen aanspraak op bijstand kan maken omdat de ander teveel verdient. Dat zijn hele heftige consequenties. Als je een dakloze zonder inkomen (er wordt niet gekeken naar de hoogte van het inkomen van de kostendeler zelf niet als er geen inkomen is) onderdak verleent terwijl je bijstand krijgt, krijg je dus i.p.v. 70% vh minimumloon nog maar 50% vh minimumloon. En daar moet je dan eigenlijk samen mee doen. Hierdoor bedenken de meeste mensen zich wel twee maal voordat zij onderdak verlenen aan een dakloze. Weg met de kostendelersnorm in deze tijd van wooncrisis!

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 apr. 2021 - 6:40

Ik wens de initiatiefnemers heel veel succes. Uit de grond van mijn hart en dat van vele anderen denk ik. En bedenk daarbij, dit is niet alleen aan de gang in de grote steden maar overal sinds woningbouwcorporaties er niet meer waren voor inwoners uit de eigen gemeenten, een gemeentelijke verworvenheid. In de plaatsen rondom de steden worden eigen inwoners ook verdreven naar elders via allerlei regionale samenwerkingsverbanden geregeld waar niemand anders nog enige invloed op kan uitoefenen dan Den Haag. Onttrokken aan de plaatselijke democratie, mensen er geen enkel zicht meer op hebben. Woningbouwcorporaties worden steeds meer regionaal geleid. Mensen van buiten komen binnen en mensen van binnen moeten verplicht hun heil 'elders anders' gaan zoeken. Al die gemeenten zijn qua beleid kopieën van de grote stad met min of meer dezelfde gevolgen. Zij worden veelal verdreven om plaats te maken voor kopers en particuliere huurders uit de steden.

Paul Spijkers
Paul Spijkers19 apr. 2021 - 21:39

"De uitleg dat er een recht is op sociale huurwoningen of dat er een recht is op wonen op a locaties is niet juist." Men mag zich niet meer inschrijven? Of is het zo dat het niet langer meer werkt naar algemene bedoeling?

1 Reactie
Paul Spijkers
Paul Spijkers21 apr. 2021 - 3:26

Zolang mensen zich kunnen inschrijven voor een woning is er wel degenlijk dat recht. Als je aan dat basis recht klooit krijg je wel meer verdeling en mensen die de pinuet worden. Voor je het weet is het allemaal prive strijd behalve voor een paar armen die nooit meer voldoende werk zouden kunnen krijgen. Dat men andere dingen zou kunnen is iets anders. Evenals theorie anders is dan wat er is trouwens. Hoe je dat recht invult (huis grootte relatief aan inkomen) is nog weer iets anders. Een kwestie van detailering. Niet van het basis recht.

Jozias2
Jozias219 apr. 2021 - 13:22

De uitleg dat er een recht is op sociale huurwoningen of dat er een recht is op wonen op a locaties is niet juist. De overheid moet wel zorgen voor voldoende woning aanbod. De VN benadrukt dat het recht op huisvesting gezien moet worden als een algemeen recht van personen om te leven in veiligheid, vrede en waardigheid, en niet in enge zin moet worden geïnterpreteerd. Het bevat verschillende vrijheden en rechten zoals huur­bescherming, gelijke en niet discriminerende toegang tot huisvesting en het recht om de eigen woning en woonplaats te kiezen. Er is dus sprak van een zekere interpretatie in dit artikel. Maar als sociale huurwoningen door de gemeenschap tegen een gereduceerd tarief ter beschikking worden gesteld en er kennelijk te weinig zijn voor mensen die er aanspraak op maken, kunnen er dan niet andere oplossingen denkbaar zijn? Bijvoorbeeld: - verplicht een woning verlaten boven een inkomensgrens; - verplicht iemand inhuizen als er minder mensen in een woning wonen dan waar deze voor bedoeld is. Er wonen 3 miljoen mensen alleen. Waarom kunnen twee mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning deze niet delen?

16 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens19 apr. 2021 - 21:57

@ Jozias Jij schrijft: Bijvoorbeeld: – verplicht een woning verlaten boven een inkomensgrens; – verplicht iemand inhuizen als er minder mensen in een woning wonen dan waar deze voor bedoeld is. Er wonen 3 miljoen mensen alleen. Waarom kunnen twee mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning deze niet delen? Waarom kan jij niet een kamer beschikbaar stellen aan een dakloze?

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 apr. 2021 - 4:17

Zullen we jouw woning ook delen?

Jansen7
Jansen720 apr. 2021 - 5:02

@Jozias: "Er wonen 3 miljoen mensen alleen. Waarom kunnen twee mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning deze niet delen?" Aanval is de beste verdediging weet het establishment dus in plaats van al die woningzoekenden als slachtoffers te zien (onder meer van enorme klimaatrestricties t.a.v. van woningbouw en t.a.v. een in de PRAKTIJK zeer ruim immigratiebeleid), worden ze geportretteerd als daders: als kieskeurige mensen die op A-locaties willen wonen terwijl we het hebben over mensen die op reisafstand van hun werk willen wonen. En ze worden afgeschilderd als mensen die een eigen woning willen en dus niet willen 'delen' (prachtig woord). Zoals ik al vaker zeg: de verkiezingen zijn voorbij dus nu bepalen klimaat en (arbeids)immigratie gewoon weer de agenda, en zeker niet de woningnood. Want woningbouwbeloften zijn immers vooral beloften die gedaan worden zodat kiezers niet te 'extreem' gaan stemmen.

Jozias2
Jozias220 apr. 2021 - 7:22

@Daan, Minoes, Jansen, Het gaat om de argumentatie. In het artikel wordt een beroep gedaan op het fundamentele recht om te wonen als argument. Dat wordt vertaald naar een recht op een eigen (sociale huur) woning. Mijn punt is dat dat recht helemaal niet zo ver gaat. Er zijn andere oplossingen denkbaar waarbij mensen wel over woonruimte beschikken zonder te beschikken over een eigen woning. Zeker bij mensen die een beroep doen op de samenleving om hen daarin te faciliteren kun je de discussie voeren hoe dat faciliteren er uit moet zien. Moet dat nog steeds als iemand boven een bepaalde inkomens grens komt bijvoorbeeld? Moet dat met een zelfstandige woonruimte of zijn er variaties denkbaar? Maar dan het delen van een woning (eigen slaapvertrek maar het delen van gemeenschappelijke voorzieningen zoals woonkamer, keuken, en badkamer).Dat vinden we heel normaal voor studenten, voor militairen op kazernes, voor ouderen in verzorgingstehuizen, opvanglocaties en voor gedetineerden. Als dat indruist tegen een fundamenteel recht dan zou het ook niet in die gevallen kunnen. Op het moment dat er veel alleenstaanden op zoek zijn naar een sociale huurwoning en er is een tekort waardoor mensen op straat dreigen te komen. Wat is er dan mis met het feit dat de gemeente zegt: "Hier heeft u een ruime huurwoning waar u met een andere alleenstaande kunt wonen en de gemeenschappelijke voorzieningen kunt delen (bijvoorbeeld in voormalige kantoorlocaties maar eventueel ook woningen). Daar mag u wonen tegen een sterk gereduceerd tarief en heeft u in ieder geval die basis voorziening waar iedereen recht op heeft"?.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 apr. 2021 - 8:56

Dat vinden we normaal voor studenten omdat dat tijdelijk is!

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 apr. 2021 - 9:05

Huurders hebben die woningen al vaak vele malen terugbetaald. Het is juist niet zo dat de overheid dat allemaal bekostigd. Dat brengen de huurders veelal zelf op. Probleem is juist dat veel sociale huurwoningen verkocht zijn voor de markt, in de markt gezet zijn, of de grond waarop ze stonden door ze af te breken en/of te onttrekken aan de sociale huur. Vervolgens wordt op diezelfde plaatsen nl. voor de vrije sector of de koop teruggebouwd. Of ze komen dus anderszins in de vrije sector terecht omdat wij de normen plotsklaps verlegd hebben.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 apr. 2021 - 9:06

bekostigd heeft of bekostigt.

Jozias2
Jozias220 apr. 2021 - 9:29

@Minoes Je zou het voor sociale huur ook tijdelijk kunnen maken. Overigens is het niet voor iedereen tijdelijk. Laten we zeggen maximaal 6 jaar (of eerder bij gezinsvorming/ samenwonen).Veel oorspronkelijke starters zijn in de loop van de jaren dan meer gaan verdienen en kunnen dan doorstromen naar andere sectoren. Het is volgens jou dus niet zo dat er sociale huurwoningen bezet worden gehouden door mensen die inmiddels niet meer aan de criteria voldoen maar niet terecht kunnen in de vrije sector of de koopsector. Dan zou daar een enorme leegstand moeten zijn. Het is juist goed als ook daar wordt gebouwd, dat zorgt voor doorstroom en voor de juiste prijs waardoor deze doorstroom mogelijk is. Je kunt je afvragen of er dan nog steeds een tekort Isaan sociale huurwoningen en in welke mate.

Jansen7
Jansen720 apr. 2021 - 10:37

@Jozias: zijn artikel is breder. Zijn hoofdthema is de "tweekastenmaatschappij" waarbij hij zich inderdaad foutief beroept op grondrechten. Maar jij geeft eigenlijk aan dat je een "tweekastenmaatschappij" geen serieus probleem vindt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 apr. 2021 - 11:13

Als het fundamentele recht op onderdak wordt geinterpreteerd als iedereen recht op een eigen woning, houden we in de praktijk een groot aantal woningzoekenden over. Praktisch iedereen is langere of kortere tijd alleenstaand. Ook een goede reden om wat beter na te denken over communale(re) woonvormen.

DaanOuwens
DaanOuwens20 apr. 2021 - 17:00

@ Jozias Jij schrijft: Mijn punt is dat dat recht helemaal niet zo ver gaat. Er zijn andere oplossingen denkbaar waarbij mensen wel over woonruimte beschikken zonder te beschikken over een eigen woning. Dat klopt. Een doos onder een brug kan ook. Woonkampen kunnen ook, zelfs gecombineerd met werk. Er zijn al eerder dergelijke ideeën geweest. De vraag is echter of jouw andere oplossingen oplossingen zijn die iedereen acceptabel vindt. Jij vindt vanuit je extreem rechtse opvattingen dat basale rechten als eigen onderdak niet gelden voor iedereen. Je komt dus met een oplossing die anderen moreel verwerpelijk vinden. Je kan ook nog even nadenken of het effect van je idee. Mensen die bij elkaar gebracht worden in kampen of gezamenlijke huisvesting zullen er ook moeilijk uitkomen. Je stigmatiseert de hele groep en maakt ze kansloos. Op hetzelfde niveau kan ik nu opschrijven dat het een goed idee is jou te onteigenen en je de opdracht te geven in te trekken met je gezin bij je buren. Jouw huis wordt beschikbaar gesteld aan 2 gezinnen die nu geen woonruimte hebben. Probleem ook opgelost. En op een net zo extreme bizarre manier als jouw voorstel. Ik heb echter het idee dat mijn oplossing jou niet aanspreekt.

Jozias2
Jozias221 apr. 2021 - 6:38

@jansen Het hoofdthema als ik naar de kop kijk is het recht op huisvesting. @daan Je zegt: “ Jij vindt vanuit je extreem rechtse opvattingen dat basale rechten als eigen onderdak niet gelden voor iedereen.” Dat zeg ik niet. Ik zeg dat de vertaling van dat recht niet klopt waardoor de argumentatie niet juist is. Dat zeg ik niet alleen dat zegt de VN ook, zie het eerdere citaat. Vindt je het een basaal recht dat iemand die op goede gronden een sociale huurwoning krijgt daar tot in lengte van dagen mag blijven wonen als diegene inmiddels al veel meer verdiend en er een tekort aan woningen is voor mensen die iets anders niet kunnen betalen? Is dat extreem rechts? En wat is er mis met het delen van voorzieningen als mensen daardoor niet op straat komen? Dat vinden we voor andere groepen in de samenleving heel normaal. Wat is dan het argument dat het hier niet moreel is. En dan graag een inhoudelijk argument in plaats van ge jij bak met extreem rechts. Ik zeg alleen dat je misschien ook moet kijken naar andere oplossingen als het knelt en niet alleen moet vasthouden aan de oplossingen van vroeger Bijvoorbeeld het clusters waar ouderen gezamenlijk maar toch zelfstandig kunnen wonen: https://www.google.nl/amp/s/stadszaken.nl/artikel/amp/2885/oplopend-tekort-aan-goede-ouderenwoningen-meer-clustering-nodig “Nederland heeft helemaal niet een miljoen nieuwe woningen nodig. De helft is genoeg, zegt Bernard Smits, directeur van een kleine woningcorporatie. Hij breekt een lans voor collectieve woonvormen en ziet de interesse daarin groeien.” https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corporatiebestuurder-bernard-smits-er-is-een-derde-weg-tussen-koop-en-huur-de-collectieve-woonvorm~b6da34ac/

Jansen7
Jansen721 apr. 2021 - 8:50

@Jozias: “Het hoofdthema als ik naar de kop kijk is het recht op huisvesting.” waarbij je de Nederlandse context doodleuk aanpast aan de VN-normen die ook rekening moet houden met landen als Zimbabwe, Haïti en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ik weet dat de auteurs ook de VN aanhalen, maar dat doen ze met een totaal andere bedoeling. Maar eigenlijk zijn jullie het over de constatering eens, ondanks alle gecreëerde verwarring. Jullie staan er alleen anders in. Mustapha Eaisaouiyen en Gwen van Eijk vinden de tweedeling onwenselijk. Jij vind die tweedeling niet erg, sterker nog, je verkoopt hem in hele mooie hippe 21e eeuwse bewoordingen, en in misleidende sociale termen zoals ‘delen’. En je houdt je uiteraard van de domme, dan mogen andere mensen zich in bochten wringen om jou te proberen te overtuigen dat de situatie van studenten tijdelijk is, en zo kan ik ook je anderen voorbeelden afgaan.

DaanOuwens
DaanOuwens21 apr. 2021 - 13:17

@Jozias Jij schrijft: Dat zeg ik niet. Dat zeg je wel namelijk daar: Dat wordt vertaald naar een recht op een eigen (sociale huur) woning. Mijn punt is dat dat recht helemaal niet zo ver gaat. En je schrijft: Is dat extreem rechts? Nee extreem rechts is dat jij groepen in de samenleving betaalbare woonruimte wil onthouden. verder is het idee dat je mensen uit hun huis kan zetten wel een bizar idee. Extreem rechts is zoals je ook nog eens beweert in: En wat is er mis met het delen van voorzieningen als mensen daardoor niet op straat komen? Dat vinden we voor andere groepen in de samenleving heel normaal. Wat is dan het argument dat het hier niet moreel is. Het argument is dat het niet moreel is omdat je mensen stigmatiseert en het recht ontneemt hun eigen leven in te richten. Je creeert een armenhuis. Die zijn een eeuw geleden gesloten. Ik maak geen jij bak. Ik heb al eerder geconstateerd dat jij een moreel kompas mist. Ik wijs je daar op omdat het echt zo is. Ik weet dat jij niet snapt dat er is fout is met de gedachte om arme mensen bij elkaar te zetten. Maar dat verandert niets je idee het is een weerzinwekkend idee alleen mis jij de vaardigheden dat zelf te onderkennen.

Jozias2
Jozias221 apr. 2021 - 20:36

@daan Ik wil helemaal niemand betaalbare huisvesting ontzeggen. Ik geef alleen aan dat er ook andere oplossingen denkbaar zijn om dat te realiseren. Heb je het artikel uit de Volkskrant überhaupt gelezen? Dat is geen armenhuis maar zo worden er wel betaalbare woningen met 300 euro huur gerealiseerd. En ‘mensen uit hun huis zetten’ waarom zou je sociale huurwoningen die bedoeld zijn voor een specifieke doelgroep en schaars zijn tot het ende der tijden beschikbaar stellen aan mensen die daar niet meer voor in aanmerking komen? Je kunt ook stellen dat een vangnet beschikbaar is zolang dat vangnet noodzakelijk is. Het is ook sociaal dat mensen die het vangnet niet meer nodig hebben op enig moment doorschuiven.

DaanOuwens
DaanOuwens23 apr. 2021 - 20:41

@ Jozias Jij schrijft: Ik wil helemaal niemand betaalbare huisvesting ontzeggen. Ik geef alleen aan dat er ook andere oplossingen denkbaar zijn om dat te realiseren. Door mensen het recht op zelfstandige huisvesting te ontzeggen. Zoals hier: Er zijn andere oplossingen denkbaar waarbij mensen wel over woonruimte beschikken zonder te beschikken over een eigen woning. Nogal hypocriet weer.

Bouwman2
Bouwman219 apr. 2021 - 12:46

Sterker: ook de a-sociale huurder heeft woonrecht.

4 Reacties
Jozias2
Jozias220 apr. 2021 - 20:36

@jansen Het hoofdthema als ik naar de kop kijk is het recht op huisvesting. @daan Je zegt: “ Jij vindt vanuit je extreem rechtse opvattingen dat basale rechten als eigen onderdak niet gelden voor iedereen.” Dat zeg ik niet. Ik zeg dat de vertaling van dat recht niet klopt waardoor de argumentatie niet juist is. Dat zeg ik niet alleen dat zegt de VN ook, zie het eerdere citaat. Vindt je het een basaal recht dat iemand die op goede gronden een sociale huurwoning krijgt daar tot in lengte van dagen mag blijven wonen als diegene inmiddels al veel meer verdiend en er een tekort aan woningen is voor mensen die iets anders niet kunnen betalen? Is dat extreem rechts? En wat is er mis met het delen van voorzieningen als mensen daardoor niet op straat komen? Dat vinden we voor andere groepen in de samenleving heel normaal. Wat is dan het argument dat het hier niet moreel is. En dan graag een inhoudelijk argument in plaats van ge jij bak met extreem rechts. Ik zeg alleen dat je misschien ook moet kijken naar andere oplossingen als het knelt en niet alleen moet vasthouden aan de oplossingen van vroeger Bijvoorbeeld het clusters waar ouderen gezamenlijk maar toch zelfstandig kunnen wonen: https://www.google.nl/amp/s/stadszaken.nl/artikel/amp/2885/oplopend-tekort-aan-goede-ouderenwoningen-meer-clustering-nodig “Nederland heeft helemaal niet een miljoen nieuwe woningen nodig. De helft is genoeg, zegt Bernard Smits, directeur van een kleine woningcorporatie. Hij breekt een lans voor collectieve woonvormen en ziet de interesse daarin groeien.” https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/corporatiebestuurder-bernard-smits-er-is-een-derde-weg-tussen-koop-en-huur-de-collectieve-woonvorm~b6da34ac/

Jansen7
Jansen721 apr. 2021 - 7:50

@Jozias: "Het hoofdthema als ik naar de kop kijk is het recht op huisvesting." waarbij je de Nederlandse context doodleuk aanpast aan de VN-normen die ook rekening moet houden met landen als Zimbabwe, Haïti en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ik weet dat de auteurs ook de VN aanhalen, maar dat doen ze met een totaal andere bedoeling. Maar eigenlijk zijn jullie het over de constatering eens, ondanks alle gecreëerde verwarring. Jullie staan er alleen anders in. Mustapha Eaisaouiyen en Gwen van Eijk vinden de tweedeling onwenselijk. Jij vind die tweedeling niet erg, sterker nog, je verkoopt hem in hele mooie hippe 21e eeuwse bewoordingen, en in misleidende sociale termen zoals 'delen'. En je houdt je uiteraard van de domme, dan mogen andere mensen zich in bochten wringen om jou te proberen te overtuigen dat de situatie van studenten tijdelijk is, en zo kan ik ook je anderen voorbeelden afgaan.

Jozias2
Jozias221 apr. 2021 - 8:51

@jansen Ik zeg alleen dat je ook vanuit een andere invalshoek naar het probleem kunt kijken. Het tekort aan betaalbare woningen voor de mensen kun je op verschillende manieren oplossen. Waarom is alleen de oplossing bouwen van sociale huurwoningen zodat iedereen er 1 voor zichzelf heeft de enige oplossing. Waarom niet de doorstroom bevorderen of afdwingen als mensen teveel verdienen? Waarom geen andere woonvormen. Waarom niet delen? Sommige mensen doen dat ook met auto’s. En als tijdelijkheid een bepalend criterium is dan doen we dat Max 6 jaar.

Jansen7
Jansen721 apr. 2021 - 10:16

@Jozias: "wat is een andere invalshoek"? Door verslechteringen op de woningmarkt te verkopen als iets positiefs? Je brengt één goed punt in (het scheefwonen) en voor de rest breng je verslechteringen als iets positiefs. en om verwarring tegen te gaan: niet iedere volwassen hoeft een sociale huurwoningen, koop is ook goed. en niet niet iedereen hoeft een villa in Bloemendaal.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 apr. 2021 - 11:59

Het lijkt wel alsof de scribenten op Joop denken dat eenieder die een laag inkomen geniet ( nou ja geniet) asociaal is. Dat zijn zij natuurlijk zelf niet. Wel als ik de reacties hier zo lees, dan zijn er vele mensen met een totaal verkeerd zelfbeeld.

[verwijderd]
[verwijderd]19 apr. 2021 - 11:48

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens19 apr. 2021 - 22:03

@ Kees Jij schrijft: Liever dan praktisch gratis geld lenen en bouwen maken rijke woningcorporatie directeuren onder aanvoering van hun onderlinge AEDES vereniging gemiddeld ruim 30% winst op de sociale huur. Dat is allemaal jouw schuld. Die woningbouw coöperaties schieten er niet mee op als ze meer woningen bouwen. Ze moeten alleen harder werken en verder zijn er slechts negatieven prikkels voor de organisaties. Ze kunnen slechts beperkt winst maken, de hebben geen aandeelhouders en het geld gaat ook niet naar het personeel. Het beste dat ze kunnen doen is alles houden zoals het is. Een onvermijdelijke consequenties van jouw huisvestingsvisie. Zo heeft de woningbouw vereniging in Hoek van Holland 2000 woning en 17 medewerkers. Er kunnen best 200 woningen bij maar het blijven 17 medewerkers. Het salaris van de directie kan ook niet omhoog en er geen geen marktprikkel. Blijkbaar maken jouw ideeën over volkshuisvesting mensen dakloos.

Karingin
Karingin20 apr. 2021 - 8:24

Haha ja zulke onzin kun je alleen maar pareren met "het is allemaal jouw schuld"

DaanOuwens
DaanOuwens22 apr. 2021 - 6:07

@ Karingin Ik bedoel het ook wel serieus. Zijn manier van denken levert een betaalbaar huis meer op. Er gaat best het een en ander fout bij die woningbouwcoöperaties. Ik heb een tijdje met Ymere gewerkt. Daar liepen wel mensen rond met aardige ideeën die bezig waren onderhoud, het bestrijden van werkloosheid en een leefbare wijk te combineren. Maar ik bleef toch het gevoel houden dat het allemaal te makkelijk voor ze was, ik zag zo weinig ambitie op het gebied van het uitbreiden van de woonvoorraad. Het was best menselijk maar de harde kant leek mij wat ondergesneeuwd. Want inderdaad geld lenen is op dit moment geen probleem voor de coöperaties.

Dehnus
Dehnus19 apr. 2021 - 11:35

Ja ik zag het op een Youtube kanaal dat ik volg: Er worden straks gewoon bejaarden op straat gezet in Rotterdam. Je kunt het je niet voorstrellen. Alles voor het huisjesprijsje! Natuurlijk hebben de VVDers eerst eventjes de rechtsbijstand uitgekleed, dat wel natuurlijk ;). Nou ja Moeke maar bij de kinderen in, OH NEE WACHT twee inkomens achter een deur? daar gaat de huursubsidie!

Paul Spijkers
Paul Spijkers19 apr. 2021 - 10:52

Sociale Woning voorziening en de rechten er bij zijn als een edelsteen zo zeldzaam maar zoals alle sociale verworvenheden, breekbaar bij kapitalisme en liberalisme. In andere landen zij huurders als tijdelijke kampeerders op een camping. Nooit een gevoel van veilig thuis. Afhankelijk. Tijdelijke verblijving tot de verkoop of wat voor reden dan ook.

adriek
adriek19 apr. 2021 - 10:21

Dat wonen een 'investeringsproduct' is geworden hangt direct samen met de gecreeerde tekorten. Het tekort is geregisseerd: de woningmarkt is allerminst vrij. Daarnaast is het door de idiote subsidieconstructies mogelijk om (sociale) huurwoningen te bouwen die te groot en te duur zijn omdat de overheid de huurders toch wel bijstaat. Het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters heeft tot direct gevolg gehad dat de prijzen met hetzelfde gedrag gestegen zijn. Op een vrije markt zou het aantal nieuwbouwprojecten niet te tellen zijn, in de werkelijkheid zien we voornamelijk vernieuwing binnen de stad, bij voorkeur (te) dure appartementen op (veel te) dure grond met de verwachting dat de rijke grijze garde zich daar gaat vestigen, en dat lijkt ook te kloppen.

Cageman2
Cageman219 apr. 2021 - 10:17

Met sociale huur wordt je al op kosten van de gemeenschap aan een dak boven je hoofd geholpen. Er is geen “recht” om bijna voor niks op een A-locatie te wonen waarvoor de middenklasse een rib zou moeten verkopen om eenzelfde huis te kopen. Ook economisch belachelijk want met winst verkoop zou je een meervoud aan sociale huur kunnen bouwen. En zo meer huizen creeeren. Verder is gentrificeren nodig voor sommige wijken. Na 30 jaar “prachtwijken” is hoop ik toch wel duidelijk dat wijken met een te groot % sociale huur gewoon problemen geven.

5 Reacties
Dehnus
Dehnus19 apr. 2021 - 11:38

Nee, Sociale woningbouw was voor IEDEREEN. De HELE gemeenschap. Ze waren er hier JALOERS OP in Noorwegen. Alle inkomens groepen, van hoog midden tot laag, woonde er in. Het was een goede woning, die onderhouden werd voor een goede prijs (al dan niet met huursubsidie). Maar toen kwamen er mensen zoals jij:"Waarom moet ik mijn centjes betalen daarvoor! Bah vies en ook nog krakers BAH!". En nu zijn we aanbeland in een maatschappij waar kraken verboden is, niemand meer een huis kan betalen (tenzij ze er eentje hebben) en de wachtrijen de pan uit stijgen. Natuurlijk heb je dan VVDers die gaan janken over "scheefwonen" want die midden inkomens moeten verplicht de hypotheek in. En de vastgoedcriminelen maar juichen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 apr. 2021 - 11:51

Wijken met een te klein deel of helemaal geen sociale huur ook! Dat maakt menig mens blind nl/, zo ook hier op Joop!

Mini2
Mini220 apr. 2021 - 6:27

@Dehnus In Noorwegen hebben ze meer ruimte, meer geld en minder mensen.....

Karingin
Karingin20 apr. 2021 - 8:14

Dat jij sociale een huursom als "bijna nix" kwalificeert zegt alleen maar dat je geen benul hebt van het inkomen van de onderste klasse. Die betalen verhoudingsgewijs veel meer dan ik met mijn fijne koopappartement

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 apr. 2021 - 9:16

Noorwegen heeft traditioneel veel aan sociale woningbouw gedaan. De binnensteden zijn net als elders bezig met een ‘gentrification’ proces. Lage inkommens verhuizen naar de buitenwijken maar, in Oslo in ieder geval, worden die goed onderhouden.

Het schrandere konijn
Het schrandere konijn19 apr. 2021 - 10:16

Hier in het hoge noorden worden op vele plekken “tiny houses” gebouwd voor starters. Maar wij hebben hier dan ook politici die bereid hun ego’s opzij te zetten om scoringsdrift met prestigeprojecten te beteugelen.

5 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe19 apr. 2021 - 13:08

Tiny houses zijn vrijstaand dus weinig efficient als het om ruimtegebruik gaat. Staan ze in het buitengebied dan leiden ze tot automobiliteit. Laten we ook vooral de waardevolle landschappen van Nederland zsm om zeep helpen door ambitieuze wethouders.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 apr. 2021 - 9:00

DanielleDefoe Mee eens. Aan de andere kant ook weer niet alles inbreien, ook groen en deels open laten binnen de bebouwde kom, is belangrijk. Beter zou het zijn eerst een samenhangend plan te maken voor heel Nederland!

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 apr. 2021 - 11:24

Eeen samenhangend plan komt er helaas niet al betreuren (sommige) landschapsarchitecten de decentralisatie van de ruimtelijke ordening, waardoor locale bestuurders hun gang kunnen gaan. Daarbij gaat het om het verpesten van cultuurlandschap zoals in Hollandse Kroon waar de polder vol staat met "dozen". Ook binnen de rode lijnen moet voldoende groen overblijven zodat er niet voor ieder ommetje een auto nodig is omdat het buitengebied anders onbereikbaar is.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 apr. 2021 - 5:27

DanielleDefoe Ook om de hitte enigszins buiten de deur te houden, het klimaat op zich. Anders zie ik de airconditioner de hele dag aanstaan. Kost ook weer energie. Beter reguleren op een natuurlijke manier. Ook kinderen moeten wat vrije beweging hebben om buiten te kunnen spelen etc..

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 apr. 2021 - 19:09

Met name bomen hebben een positieve invloed op het stadsklimaat. Ze zijn ook goed tegen fijnstof.

EenMening
EenMening19 apr. 2021 - 9:39

@Mustapha en Gwen Jullie hebben een noal eenzijdige kijk op de plannen voor Rotterdam-Zuid en alleen oog voor de belangen van sociale huurders. De problemen in Rotterdam-Zuid zijn immens en gentrification levert een belangrijk aandeel in de oplossing. Dat betekent wel dat een deel van de bewoners naar elders moet verhuizen op indien mogelijk, moet kopen.

13 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman19 apr. 2021 - 10:02

Ah, omvolking.

Het schrandere konijn
Het schrandere konijn19 apr. 2021 - 10:12

@ Mark Dat heet “reallocatie”, dat klinkt een stuk vriendelijker!

EenMening
EenMening19 apr. 2021 - 11:37

@Mark "Omvolking" is een term die Baudet en Wilders graag gebruiken, je bent daarmee dus in goed gezelschap. Spreiding is een oud idee van de SP, juist bedoeld om de vorming van "kracht"wijken te voorkomen. De problemen in Rotterdam-Zuid zijn nu zo immens dat gentrification en diversivisering van wijken nog de enige oplossing zijn. Burgemeester Aboutaleb heeft dit begrepen en het "Nationaal Programma Rotterdam Zuid" op helpen zetten. Onderzoek van de Erasmus Universiteit heeft uitgewezen dat er verbeteringen zijn op Rotterdam-Zuid: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/11/op-zuid-moet-het-allemaal-nog-beter-a4035028

Dehnus
Dehnus19 apr. 2021 - 11:41

Ah, natuurlijk:"Wat maken we? WINST!" Niet iedereen wil kopen, sommige mensen zijn tevreden met wat ze hadden en word het leven nu onmogelijk gemaakt. Er worden verdorie ouderen uit hun huis gezet man. Maar goed jij krijgt je "leuke buurt, voor Spijker en zijn zusje, ver weg van al die plebs" en de rest moet JOUW soort GELD gaan geven voor privaat huren. (Omgekeerde huursubsidie LOL).

EenMening
EenMening19 apr. 2021 - 11:42

"Eén van de doelstellingen van het NPRZ is om een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling op Rotterdam Zuid te realiseren. Mede door gebrek aan aantrekkelijke woningen vetrekken sociale stijgers te vaak en zijn nieuwkomers van buiten minder geneigd er te gaan wonen. Dit onderzoek beschrijft of de bevolkingssamenstelling tussen 2010 en 2019 is veranderd waarbij met name is gekeken naar de middengroepen. Eén van de doelstellingen van het NPRZ is om een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling op Rotterdam Zuid te realiseren. Mede door gebrek aan aantrekkelijke woningen vetrekken sociale stijgers te vaak en zijn nieuwkomers van buiten minder geneigd er te gaan wonen. Dit onderzoek beschrijft of de bevolkingssamenstelling tussen 2010 en 2019 is veranderd waarbij met name is gekeken naar de middengroepen." https://www.eur.nl/nieuws/bevolkingssamenstelling-rotterdam-zuid-verandert-langzaam

DaanOuwens
DaanOuwens19 apr. 2021 - 21:54

@ EenMening Jij hebt werkelijk geen idee waar je het over hebt.

DaanOuwens
DaanOuwens19 apr. 2021 - 22:07

@ EenMening Jij schrijft: Spreiding is een oud idee van de SP, juist bedoeld om de vorming van “kracht”wijken te voorkomen. Nee het spreidingsbeleid was een idee van de PvdA. Waar binnen de PvdA ook verschillend werd gedacht. Er staat in deze discussie geen enkele reactie van jouw hand waar geen fouten in staan.

EenMening
EenMening20 apr. 2021 - 9:14

@Daan Ik ben geen expert op het gebied van wonen, dat geef ik meteen toe. In de kern komt het op het hierop neer: de problemen op Zuid zijn immens en gentrification is een belangrijk onderdeel van de oplossing. De oorzaak van de inmense problemen op Zuid ligt grotendeels bij de PvdA, die van 1962 - 2002 Rotterdam bestuurde. Daarom is het ironisch dat juist een PvdA'er en iemand van Leefbaar samenwerken om deze immense problemen aan te pakken. Aboutaleb en Pastors zijn in staat om hun politieke meningsverschillen opzij te zetten en samen te werken. Volgens recent onderzoek van de Erasmus Universiteit, met succes. Jouw benadering daarentegen is er een van pappen en nat houden en biedt geen echte oplossing. Zachte heelmeesters maken nu eenmaal stinkende wonden...

Mark Huysman
Mark Huysman20 apr. 2021 - 11:46

[“Omvolking” is een term die Baudet en Wilders graag gebruiken, je bent daarmee dus in goed gezelschap.] Omdat ik die term gebruik wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben. Jij bent hier degene die de omvolking voorstelt.

DaanOuwens
DaanOuwens20 apr. 2021 - 17:37

@ EenMening Jij schrijft: Ik ben geen expert op het gebied van wonen, dat geef ik meteen toe. Ik verwijt je geen gebrek aan kennis, het probleem is dat je mijn teksten helemaal niet begrijpt. En ook structureel conclusies trekt die nergens op gebaseerd zijn. Ik ben ook geen deskundige maar ik probeer wel samenhangend te redeneren. En je schrijft: In de kern komt het op het hierop neer: de problemen op Zuid zijn immens en gentrification is een belangrijk onderdeel van de oplossing. Belachelijk dat je dergelijke zinnen schrijft. Ik ken de situatie in dat soort wijken veel en veel beter dan jij. Dat had je uit mijn reacties kunnen lezen. In Delft werd enige tientallen jaren geleden tegen het centrum een wijkje gebouwd met 40 relatief dure woningen en 80 woningen voor mensen uit de arme flatwijk aan de rand van Delft. Na twee jaar waren alle duurdere woningen verkocht omdat mensen weggetreiterd werden door hun buren die duidelijk andere opvattingen hadden over plezierig samenleven. Wat wilde jij nou oplossen? Het probleem van jaren geleden in Delft herhaalt zich nu in Rotterdam Crooswijk en ik schetste al Amsterdam Noord en IJburg. In Vrij Nederland stond een artikel over Rotterdam Katendrecht over beiden groepen die in dezelfde straat tegenover wonen en niets gemeenschappelijks hebben. En in Rotterdam bestaat het probleem al een eeuw in Kralingen waar een duidelijk verschil was tussen de mensen die in de straten of in de lanen woonden. Bep van Klaveren woonde niet in de lanen. Kortom ik schrijf al een aantal keren dat gentrification volgens mij geen werkende oplossing is. Het helpt niet en heeft geen enkel positief effect. Dat dringt blijkbaar moeizaam bij jou door. Het beleid gaat volgens mij niet werken. Heeft dat ook nooit gedaan. Dus je kan niet reageren met de tekst dat gentrification de oplossing is. Je kan onderbouwen dat het de oplossing en waarom dat zou zo zijn. Maar je bent niet in staat tot iets anders dan het doen van een loze bewering. Waarom zou het werken? Waar heeft het gewerkt? Waarom denk je dat? Verder werken Aboutaleb en Pastors niet samen. Volkshuisvesting zit niet in de portefeuille van Aboutaleb. Pastors heeft geen enkele samenwerking met Aboutaleb maar met de verschillende wethouders. Veiligheid staat hoog in het programma en slechts daar betaald NPRZ activiteiten die vallen in de portefeuille van Aboutaleb. Verder gaat het om Wonen, W&I, welzijn en onderwijs. En dan is er nog geen enkel resultaat van het NPRZ. De werkloosheid is nog steeds extreem hoog, het aantal schoolverlaters is hoog. De gezondheid laat veel te wensen over en er is sprake van enorme criminaliteit. Het onderzoekje van de EUR is een evaluatie van meer en minder succesvolle projecten die bekostigt worden met het miljard budget van Pastors. Persoonlijk zou ik de hele zaak sluiten en Pastors een schop onder zijn kont geven. Hij mist de kennis en vaardigheden om van een dergelijk project een succes te maken. Niet in de laatste plaats omdat hij met iedereen ruzie heeft. Een aantoonbaar effect op en de verbetering van de situatie van die meer dan 250.000 mensen is er niet. Overigens als je verwijst naar een onderzoek moet je ook even aangeven waarom dat volgens jou relevant is. Ik betwijfel of je het document wel hebt gelezen. Ik vrees dat je kennis uit een krantenberichtje komt.

DaanOuwens
DaanOuwens20 apr. 2021 - 17:45

@ Mark Huysman Hoewel ik het zelden met je eens ben, heb ik wel respect voor je kennis. Ik zit mij werkelijk af te vragen of er in de grootstedelijke omgeving voorbeelden zijn van geheel gemixte succesvolle samenlevingen. Er zijn dorpen waar alle bewoners van arm tot rijk en van hoogopgeleid tot ongeschoold samen carnaval vieren, of de jaarlijkse kermis, of lid zijn van de sportclub, fanfare enz. Maar ik kan mij geen grootschalig succesverhaal voor de geest halen van een geïntegreerde diverse heterogene samenleving. Jij wel? Als iemand zoiets paraat heeft ben jij het.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 apr. 2021 - 6:07

Daan Ouwens Heeft het ook niet te maken met het feit dat sociale huurwoningen steeds kleiner worden, steeds meer bestaan uit appartementen en mensen daar, vooral in een stad veel te dicht op elkaar wonen in vaak veel te kleine ruimten. Dat vraagt m.i. bij voorbaat al om wrijving. Is het in een stad al niet vaak zo dat mensen überhaupt niet of feitelijk niet in hun wijk integreren of behoeven te integreren, als je daaronder verstaat met elkaar verkeren, maar dat wonen en de plaats daarvan, veel meer los staat van met 'wie zij omgaan', dat dat veelal niet of niet perse de mensen zijn waartussen je woont en waar je ook nog een vrije keuze hebt, ook sociaal economisch gezien. In een probleemwijk komen alle problemen samen, omdat wijzelf ze daar samen brengen en ze elkaar zo juist versterken. Mensen die geen problemen hebben zullen ze zo vanzelf wel ontwikkelen. Volgens mij is juist de oplossing ruimte.... De uitdrukking 'mensen de ruimte geven' bestaat niet voor niets, zowel letterlijk als figuurlijk. Maakt ook meer afhankelijkheid van elkaar in een wijk door sociale status, lage inkomens, geen vrije keuze, niet juist dat mensen meer met elkaar moeten leven en geen andere of vrije keuzes hebben, ze eigenlijk heel afhankelijk zijn van elkaar. Je weet waar afhankelijkheid en geen vrije keuze, toe kan leiden, nl. tot evenzoveel wrijving. Het gevoel dat je ergens niet wil zijn maar ertoe veroordeeld bent kan tot veel inwendige spanningen leiden die op een bepaald moment losbarsten. Het is iets anders als je vrij kunt kiezen en de mogelijkheid hebt weg te gaan, dan dat je gedwongen wordt ergens te gaan wonen, geen keuze hebt en ondanks dat tot elkaar veroordeeld bent.

DaanOuwens
DaanOuwens21 apr. 2021 - 14:28

@ Minoes&tuin Jij schrijft: daaronder verstaat met elkaar verkeren, maar dat wonen en de plaats daarvan, veel meer los staat van met ‘wie zij omgaan’, Exact. Dat zie je goed. Er zijn wijken zoals Alexanderpolder met 95.809 inwoners en een oppervlakte van 17,6 km². Het sociale systeem werkt dan totaal anders als in Bronckhorst met 28.643 hectare en 36.083 inwoners. Op het relatief kleine gebied Alexander Polder kiezen mensen hun sociale connecties en het is overbodig zelfs onzinnig om met iedereen in je omgeving een relatie aan te gaan. Er zijn er gewoon te veel. Binnen die context zie je allerlei verschillende ontwikkelingen. Mensen die zich juist onttrekken aan hun directe omgeving en mensen die proberen iets van gezamenlijkheid te ontwikkelen. Maar in een doodgewone flat kunnen 168 woningen zitten. In de nieuwe hoogbouw in Rotterdam nog veel meer. Daarnaast zijn er in een stad als Rotterdam al 172 landen van herkomst. En logisch is dat ook die groepen mensen een zeker onderling verband houden. Er zijn dus enorm veel verschillen ,aar ook enorm veel sociale structuren waarbij je kan aanhaken. Ik was vanmorgen op de markt dat stond een volwassen vent van ik schat 60 in een Feyenoord trainingpak luidruchtig iedereen te begroeten en aan te te spreken. Ook die Feyenoord supporters vormen een hechte herkenbare gemeenschap. Het kan niet op. Ik denk dus dat je het gemeenschap idee in grote steden moet verlaten. Het is grootschaliger, meer divers, anoniemer en er is veel meer keuze. Je moet niet de strategieën uit een dorp overplaatsen naar een stad, maar ook niet anders. Ik denk dat je het iets te simpel maakt. Ruimte is absoluut van belang, echter in fysieke en psychologische zin. Anonimiteit kan ook ruimte bieden. Je kan je buren vriendelijk gedag wensen maar je hoeft geen koffie met ze te drinken. Ook dat geeft ruimte.

JasDon
JasDon19 apr. 2021 - 9:35

Beetje gemengde gevoelens bij dit soort berichten, ja er is een woningtekort, ja er is te veel particuliere/private verhuur en ja sommige mensen bezitten wat mij betreft te veel huizen. Echter sprak ik recent nog met een jongeman van 23 die met een MBO opleiding en een niet bijzonder hoog salaris samen met zijn vriendin al weer het tweede huis heeft aangeschaft. Kwestie van sparen, kopen, klussen en weer upgraden. Het kan dus wel, ook voor de eenverdiener, mits je maar de nodige offers wil brengen. Er zijn genoeg jongeren die op die leeftijd vooral rondreizen, alleen maar willen wonen op mooie, te dure plekken in bepaalde steden en op die manier en er dan te laat achter komen dat de reserves niet toereikend zijn om te starten op de woningmarkt. Dan heb ik wel wat meer moeite om sympathie op te brengen voor het relaas.

9 Reacties
korheiden2
korheiden219 apr. 2021 - 9:58

@JasDon : herkenbaar. Mijn broer was hypotheekadviseur en die kwam dus regelmatig jonge nog niet getrouwde stellen tegen die een huis wilden kopen en meteen een heleboel noten op hun zang hadden. Als hij hen dan adviseerde om nog een paar jaar door te sparen en nog even bij hun ouders te blijven wonen gingen ze boos de zaak uit. In een land als Duitsland krijg je hooguit 75 tot 80 procent van de koopsom gefinancierd, de rest zul je toch echt eerst moeten opsparen. Je kunt als jongere er ook voor kiezen om geen wereldreis te maken.

Jansen7
Jansen719 apr. 2021 - 10:36

@JasDon: het probleem van veel Americain Dream stories is dat ze anekdotisch zijn. Onderzoeken over de woningmarkt daarentegen hebben betrekking op grote groepen, niet op die ene hero die tegen de stroom in woning-carrière maakt. Je kiest er blijkbaar voor om veel meer onderzoeken af te wachten (ondanks de vele onderzoeken die al gedaan zijn) of er echt wel sprake is van een woningnoodprobleem is of dat er sprake is van een verwende generatie.

Cageman2
Cageman219 apr. 2021 - 11:17

@jasdon en korheiden. Ah de boomer anekdotes. Sinds de jaren 90 is prijs huis van 4 jaarinkomens modaal naar 10 gegaan. Als alleenverdiener gezinshuis kopen? Vergeet het bijna maar. Jongeren zijn al steeds langer thuiswonend. Kinderen krijgen wordt ook uitgesteld. En je advies is: ga nog maar wat jaartjes doorsparen. Huizenprijzen zijn trouwens weer 10% gestegen. Hopelijk vult dat spaarpotje zichzelf.

Dehnus
Dehnus19 apr. 2021 - 11:45

Lees: TWEEDE HUIS! Als je er al eentje hebt dan ben je al binnen. De prijzen zijn de laatste tien jaar gigantisch de pan uit gerezen. Je bied tegenwoordig er niet meer alleen op, maar ook met speculanten en mensen die van pappa en mamma centjes krijgen. Ook krijgen mensen met lager inkomens te maken met de nieuwe hypotheek regels. Dus ook al kunnen ze makkelijk 400 euro per maand opbrengen? Zegt de staat "Nee maximaal 75000 Euro hypotheek!". En op die manier zorg je voor een leuke tweedeling. Maar goed de "Jongeren!" hebben het weer gedaan. Ook: Wat inkomen had de vriendin?

EenMening
EenMening19 apr. 2021 - 11:48

@Jansen Het is wel een wonderlijk soort woningnood. Nederland telt ongeveer 8 miljoen woningen voor 17,5 miljoen mensen. Een gemiddelde van 2,2 personen per woning. Normaliter zou dit voldoende moeten zijn, ware het niet dat 3 miljoen mensen alleen wonen. Individualisering en het grote aantal echtscheidingen hebben nu eenmaal hun prijs. We kunnen het tekort oplossen door meer te bouwen maar de vraag zal blijven totdat er bij wijze van spreken 17,5 miljoen woningen zijn gerealiseerd...

Jansen7
Jansen719 apr. 2021 - 12:42

@EenMening: al die vraagtekens die gecreëerd worden. Als je één van die onderzoeken had gelezen dan weet je dat het probleem ligt dat mensen een woning bij de banen zoeken in de Randstad. Iets met Amsterdam en Utrecht. In de periferie is juist vergrijzing en ontgroening. En tel je expats (ook weer in de Randstad) en arbeidsmigranten ook mee in de woningbalans? Maar ik zou het het meest eerlijk vinden als de middenparijen zouden zeggen dat ze eigenlijk de woningnood niet op willen lossen (eigen schuld dikke bult). Nu wekken middenpartijen de indruk of ze de woningnood willen oplossen maar ik krijg toch mijn twijfels als ik naar de spindocters luister.

JasDon
JasDon19 apr. 2021 - 17:40

"Sinds de jaren 90 is prijs huis van 4 jaarinkomens modaal naar 10 gegaan." En de rentestand van 9 naar 1 procent gegaan? Overigens ben ik geen boomer en ik ben me er zeer bewust van dat boomers weinig te klagen hebben over het algemeen, beste fiscale en pensioenregelingen.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9319 apr. 2021 - 18:28

De rentestand is inderdaad naar praktisch 0 gegaan. Is daarom heel schattig als ouderen tegen jongeren zeggen dat ze moeten sparen om een huis te kopen. A. de prijzen stijgen sneller dan gespaard kan worden B. de inflatie veel hoger is dan de rente die je krijgt op de bank Tot enkele jaren terug moest er dan ook nog een belasting worden betaald over het spaargeld waar je niks voor kreeg. Een van de weinige dingen die de VVD goed heeft gedaan. Paar jaar terug moest je al betalen al je een miezerige 20k op de bank had.

Karingin
Karingin20 apr. 2021 - 8:02

Als je rond 2015 kocht ben je spekkoper, alles wat daarna kwam komt nauwelijks meer aan de bak - binnen 2 jaar waren die huizen in prijs verdubbeld

EenMening
EenMening19 apr. 2021 - 9:31

Het eenzijdig bouwen van sociale huurwoningen in de periode 1960-2000 heeft een aantal krachtwijken met grote problemen opgeleverd, waarvan Rotterdam-Zuid verreweg de grootste uitdaging vormt. De oplossing voor veel van deze problemen is een gevarieerdere bevolkingssamenstelling van deze wijken, gecombineerd met de terugkeer van bedrijven. Deze doelstellingen kunnen gerealiseerd worden door gentrification. Soms gebeurt dit min of meer spontaan zoals in Amsterdam-Noord, maar meestal moeten gemeenten en woningbouwverenigingen hierbij sturend optreden. Dat kan door het afbreken van slechte woningen en het terugbouwen van koopwoningen. En door de verkoop van het sociale huurwoningen aan bewoners en woningzoekenden. De opbrengst moet dan wel gebruikt worden voor de bouw van sociale huurwoningen ELDERS. Daarnaast moet de overheid het eigenwoningbezit bevorderen door het opnieuw invoeren van de premie-A woning en het verstrekken van startersleningen op gunstige voorwaarden. Maar een en ander kan alleen maar gerealiseerd worden door veel meer te bouwen. Zowel door inbreiding als buiten stedelijk gebieden. De komende jaren zullen er nogal wat kantoren, winkels en horecagelegenheden vrij komen. Die kunnen worden omgezet naar woonruimte, zodat niet onnodig beslag gelegd wordt opschaarse ruimte.

4 Reacties
Jansen7
Jansen719 apr. 2021 - 10:40

@EenMening: "De opbrengst moet dan wel gebruikt worden voor de bouw van sociale huurwoningen ELDERS." Is dit een praktijkkwestie of een werkelijkheid op papier?

DaanOuwens
DaanOuwens19 apr. 2021 - 11:21

@ EenMening Jij schrijft: Soms gebeurt dit min of meer spontaan zoals in Amsterdam-Noord, Er is helemaal niets spontaan gebeurd in Amsterdam Noord. Er is een arme buurt het oude Flora dorp en het wijkje bij de pont rond de Van der Pekstraat die vrijwel niets gemeenschappelijks hebben. In de Van der Pek buurt wonen en werken veel hoogopgeleide ZZP-ers noordelijker neemt de armoe toe. Verder komt er een nieuwe middenklasse wijk op de noord oever waar ook werk en wonen gecombineerd wordt. Er is helemaal geen sprake van een gezamenlijke sociale structuur. Het gaat om wijken met ieder eigen omgangsvormen en eigen manier van leven. Je moet niet iedere keer de feiten aanpassen aan je opvattingen.

Karingin
Karingin20 apr. 2021 - 7:59

Meningenberg lijkt echt te denken dat arm en rijk gezellig bij elkaar op de buurt-bbq komen. Wat er werkelijk gebeurt is gezeik tussen 2 groepen, omdat ze er een hele andere levensstijl op na houden. Yuppen mixen sowieso een stuk minder met elkaar en anderen, de sociale structuur die je vaak in volkswijken nog ziet flikkert uit elkaar. Ze hebben ook hele andere voorzieningen nodig, dat mixt gewoon niet. Zodra de duurdere koffie- en vreettentjes komen gaan de prijzen voor winkelpanden e.d. omhoog en op den duur is er nix meer te zoeken voor bijv. mensen met een uitkering

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 apr. 2021 - 6:20

Karingin Dat is de hele opzet geweest van deze neo-liberale kliek. Rutte zegt wel geen visie te hebben maar die heeft hij wel degelijk. Dat komt in alles terug in het beleid waar dit een uitvloeisel van is.

Het schrandere konijn
Het schrandere konijn19 apr. 2021 - 9:29

Een mooi streven! Maar geef nu eens aan hoe dit in de praktijk moet worden gerealiseerd. Ik wacht af...

1 Reactie
Karingin
Karingin20 apr. 2021 - 7:50

Je kan je ook inlezen, deze auteurs hebben immers een heel plan geschreven, compleet met website. Volg de link zou ik zeggen

DaanOuwens
DaanOuwens19 apr. 2021 - 8:55

Het beleid van Rotterdam is niet gebaseerd op het idee om mensen met weinig geld goede huisvesting te bieden. Het beleid van Rotterdam is gebaseerd op het omvolking idee. In de stad wonen de verkeerde mensen en die moeten vervangen worden door de goede. Het is een oud idee. Waar lang geleden in de Rotterdamse stadsvernieuwing werd getracht de woonkwaliteit in hele wijken te verbeteren wordt nu getracht het gehele woon en leefklimaat te verbeteren. Een beleidsdoel van links tot extreem rechts. Leefbaar Rotterdam heeft het tijdens de vorige college periode opgepakt maar in feit was ook de PvdA al jarenlang op deze manier beleid aan het voeren. De kern van het idee is dat een mix van sociale klassen de leefbaarheid van een wijk of buurt sterk verbetert en dat segregatie slecht is en tegengegaan moet worden. Ik heb nog nooit bewijs gezien voor die opvatting. Maar het idee wordt breed gedragen. Een betere oplossing zou zijn die segregatie accepteren en woonbeleid te maken voor de mensen die al in je stad wonen. In de oude verpauperde wijken in Rotterdam moet veel nieuwbouw plaatsvinden. Een wijk als Pendrecht in Rotterdam met 12.000 inwoners hoeft van mij geen middenklasse wijk te worden. Op fietsafstand is in het dorp Barendrecht voldoende aanbod. De mensen in Pendrecht goede huisvesting bieden en op sociaal economisch gebeid de wijk verbeteren is veel nuttiger dan tussen de 12.000 laaggeschoolde en arme mensen 3000 mensen te huisvesten die wel een goede opleiding en baan hebben. Wat ik jammer vind aan dit artikel is dat het weer zo'n ideologisch geneuzel dreigt te worden. Net zoals het idee dat gemixte wijken een ideologische visie is. Ik zou het gewoon praktisch willen houden en zorgen dat een stad beleid woonbeleid ontwikkelt voor zijn inwoners en geen bevolkingspolitiek bedrijft.

12 Reacties
EenMening
EenMening19 apr. 2021 - 10:07

@Daan De problemen op Zuid zijn immens. Gentrification kan een oplossing zijn. De gedachte hierachter is dat door de instroom van mensen met banen en hogere inkomens de huidige bewoners meegenomen worden. Dat betekent wel dat een deel van de huidige bewoners moet verhuizen, deze bittere pil kan verzacht worden door een royale verhuisvergoeding. Het zegt genoeg dat deze plannen door zowel links als rechts ondersteund worden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 apr. 2021 - 12:23

Mixen van overheidswege heeft voor zover ik weet weinig effect. Zowel verpaupering als gentrificatie zijn lastig bij te sturen resp te voorkomen.

DaanOuwens
DaanOuwens19 apr. 2021 - 21:56

@ EenMening Jij schrijft: Het zegt genoeg dat deze plannen door zowel links als rechts ondersteund worden. Nee het zegt dat bestuurders dezelfde fout maken. Je hebt blijkbaar geen letter begrepen van mijn tekst.

Karingin
Karingin20 apr. 2021 - 7:00

Gentrificatie werkt helemaal niet. Het vervreemd juist

DaanOuwens
DaanOuwens20 apr. 2021 - 7:51

@ DanielleDefoe Ik kan mij er ook weinig bij voorstellen. Ik probeer mij wijken of buurten in Rotterdam of Amsterdam voor te stellen waar die mix is ontstaan. Die 2 steden ken ik het best. Wellicht dat het vroegere DWL terrein in Rotterdam enigszins in de buurt komt. De Esch heet dat nu. Daar zijn in de oude panden van het vroegere drinkwaterleidingsbedrijf goedkope wooneenheden gebouwd en ook in de nieuwbouwwijk wijk er omheen staat sociale woningbouw naast koopwoningen deels in erfpacht. Maar ik heb niet het idee dat er een sociale gemixte structuur is ontstaan. Amsterdam IJburg is ook met dergelijke motieven gebouwd maar volgens mij zijn het ook daar sterk gesegregeerde groepen die niets met elkaar te maken hebben. En slechts rond allerlei excessen met elkaar in aanraking komen. Jammer dat de mening inhoudelijk niets te melden heeft. Het gekke is dat ook die ideeën over die nieuwe middenschool uitgaan van hetzelfde gedachtegoed. Dat mixen mogelijk en zinnig is. Ik het er nooit een goede valide onderbouwing van gezien. De PvdA heeft in Rotterdam decennia geleden een deconcentratienota opgesteld over de spreiding van allochtonen. Intern binnen die partij zijn daar stevige discussies over gevoerd en vervolgens verdween de nota van tafel. Dat is de enige keer dat ik in mijn werkend en studerend leven een poging tot inhoudelijke onderbouwing heb gezien. Wat ik lees over Noord Europa geeft mij ook niet het idee dat de Zweden, Noren en Denen veel succes hebben geboekt op dit terrein. Ik denk dat vooral de wens de vader van deze gedachte is. Ik heb ooit, 40 jaar geleden of zo, het boekje gevestigden en buitenstaanders gelezen. En soort inleiding op de sociologie voor dummy's. In Engeland 3 groepen in een stad die alle drie vonden dat ze niets gemeenschappelijks hadden en ook 3 gescheiden samenlevingen vormden. Wellicht ken je het wel. Het gaat dus om sociologische principes die al een eeuwigheid bekend zijn. Volgens mij moet dit probleem dus op een andere manier aangepakt worden maar voor dergelijke ideeën is op dit moment wel erg weinig draagvlak.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 apr. 2021 - 9:05

Segregatie wordt ook door sociale wetenschappers vrij algemeen als probleem gezien.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 apr. 2021 - 9:54

DanielleDefoe Hier is dat nog steeds het geval en het gaat prima samen. Alle nieuwbouw wordt zo ingericht. Van villa's tot alleenstaande huizen, grote en kleinere tweekappers, starterswoningen koop en sociale huurwoningen (inclusief appartementen) Kinderen gaan meestal naar dezelfde school in de buurt, een nieuwe school naar nieuw model, inclusief opvang en BSO, alles ruim van opzet en groen. Dat werkt prima.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 apr. 2021 - 10:00

Laag inkomen staat niet gelijk aan a-sociaal.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 apr. 2021 - 12:01

DaanOuwens 20 april 2021 at 09:51 Architectuur & design cursus gedaan in Oslo, inclusief excursies. Van de financiele kant weet ik weinig wel iets van sociale bouwprojecten gedurende de 20ste eeuw. Waar ze daar goed in zijn is het onderhouden van de openbare ruimte. Dus ook de migrantenwijken met gigantische flatgebouwen aan de oostkant zijn keurig opgeruimd en van openbaar groen voorzien. Dat vereist tijd en geld maar het landschap biedt ook wat voordelen zoals rotsige delen waarom heen is gebouwd en natuurlijk water. Gewoonlijk wordt eerst het OV net uitgebreid voor er gebouwd wordt. Oudere arbeidswijken in het centrum zijn zeer gewild en gejuppificeerd. Industreel erfgoed langs de rivier die dwars door de stad loopt is gerestaureerd en herbestemd. Segregatie is er natuurlijk nog steeds.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 apr. 2021 - 13:17

@DaanOuwens de brede middenschool is een concept uit de jaren 70 en heeft zowel ideologische als onderwijskundige wortels. Ik heb me er al jaren niet meer mee bezig gehouden en ben ook enigszins verbaasd dat het weer uit de mottenballen wordt gehaald. De aanvankelijk doelstellingen zijn waarschijnlijk niet realiseerbaar in de praktijk maar varianten wel al vereist dat een grondige herziening van het huidige systeem. In veel landen is het onderwijs anders georganiseerd dan in VO schoolypen waar leerlingen al op hun 13de uit moeten kiezen en zitten leerlingen tot een hogere leeftijd "bij elkaar". Dat betekent niet automatisch dat dan iedereen tot zijn 15de hetzelfde onderwijs krijgt. Segregatie naar religie/levensbeschouwing/status van de ouders heb ik altijd onzinnig gevonden, maar in mijn dorp was er ook niks te kiezen.

DaanOuwens
DaanOuwens20 apr. 2021 - 17:12

@ DanielleDefoe Jij schrijft: Segregatie wordt ook door sociale wetenschappers vrij algemeen als probleem gezien. Dat is wel zo, maar vooral vanwege dat wat je het -getto- effect zou kunnen noemen. Segregatie die het effect heeft dat groepen een etiket krijgen en kansarm worden. Maar als je door het artikeltje loopt wat ik link zie je dat segregatie ook wordt gezien als een proces van de vrije keus en wordt gefaciliteerd door marktwerking. Als zodanig het mechanisme dat mensen willen wonen en leven tussen anderen die op hun lijken zal niet per definitie mensen kansen ontnemen. In dat geval zou Wassenaar allang een pauper dorp zijn. Ik zit meer in mijn maag met het feit dat overheden niet in staat zijn achterstandswijken leefbaar te maken dan met het feit dat de mensen die er wonen een homogene groep vormen. https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/benm/2020/Online%20First/BenM_1389-0069_2020_047_004_003

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 apr. 2021 - 18:25

[Ik zit meer in mijn maag met het feit dat overheden niet in staat zijn achterstandswijken leefbaar te maken ]. Leefbaar houden is ook een punt. Rijkeluisghetto's verpauperen niet. Denemarken had enige jaren geleden een plan om armeluisghettovorming te voorkomen. Daar was hier ook onder lui die geen letter Deens konden lezen kritiek op.