Joop

Slaapwandelend op weg naar een gemilitariseerd politieapparaat

  •  
04-12-2021
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
180 keer bekeken
  •  
8040313370_0afd89045a_k

© cc-foto: Gerald Davison

Recente nieuwsvideo’s waarop te zien is hoe politietrainers worden opgeleid, beloven weinig goeds
Volgend jaar worden vrijwel alle politieagenten die in Nederland op straat werken, uitgerust met een stroomstootwapen. Het stroomstootwapen, ook wel bekend onder de merknaam Taser, is in de Verenigde Staten ontwikkeld door de firma Axon. Het Nederlandse politieapparaat krijgt een Taser X2. Het besluit om tienduizenden agenten hierin te voorzien, werd eind 2019 genomen door de toen nog missionaire minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. In de VS maakt de Taser al ruim twintig jaar onderdeel uit van het wapenarsenaal van het blauw op straat. Sindsdien zijn meer dan duizend Amerikaanse burgers na toepassing van dit geweldsmiddel door de politie gedood.
Het stroomstootwapen werkt als volgt: nadat de trekker is overgehaald, worden twee elektrodes in het lichaam geschoten. Er volgt een elektrische schok van 50.000 volt die alle spieren verlamd. De duur van de schok is afhankelijk van hoe vaak de trekker wordt overgehaald. Er is tevens een andere manier waarop het wapen kan worden ingezet: de zogenoemde schokmodus. Hierbij wordt het stroomstootwapen direct tegen het lichaam gehouden om één of meerdere pijnlijke schokken toe te dienen.
‘Een mislukt experiment’ In mei 2011 ging de Nederlandse politie over tot ingebruikname van stroomstootwapens. Aanvankelijk werd het wapen enkel toevertrouwd aan geselecteerde speciale eenheden, met name arrestatieteams. Maar al snel volgden plannen om het wapen breder te gaan inzetten. Dientengevolge werd tussen februari 2017 en april 2018 door korpsen in Amersfoort, Zwolle en Rotterdam met het wapen ‘geëxperimenteerd’. De pilot begon onheilspellend. Gedurende de eerste week werd het apparaat al ingezet, en wel door een agent in Amersfoort om een onschuldig persoon, in de centrale gang van zijn flat, onder stroom te zetten. Dit na een valse melding. De man werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij bij de val zijn arm brak. Ook was zijn hartslag niet in orde.
De pilot was nog niet afgerond of een Kamermeerderheid nam een motie aan om de inzet van stroomstootwapens door de politie te verbieden in psychiatrische instellingen. Aanleiding was een wantoestand in een GGZ-instelling in Rotterdam waarbij een agent het wapen had gebruikt om een persoon, die op dat moment in een isoleercel verbleef, te dwingen zijn medicatie in te nemen. ‘’Ik voel me niet als een mens behandeld,’’ aldus het gemartelde slachtoffer tegen Trouw.
De politie trok zich van het verbod weinig aan: eind 2018 schakelde een Rotterdamse zorginstelling een extern bureau in om een incident te onderzoeken waarbij een 73-jarige man met dementie, woonachtig op de psychiatrische afdeling van het tehuis, door de politie was getaserd. Intussen is het verbod overigens opgeheven. Verder werd tijdens de eerste fase van de pilot een kind van dertien door de politie met het wapen onder stroom gezet, waarvan schande werd gesproken door kinderrechtenorganisatie Defence for Children.
In reactie op de pilot verscheen een zeer kritisch onderzoeksrapport, getiteld ‘Een mislukt experiment’, van Amnesty International. De voornaamste conclusie luidt: “De pilotteams zetten het stroomstootwapen veel te vaak in en deden dat in situaties die een dergelijk gebruik niet rechtvaardigen.” Zo werd het wapen veelvuldig ingezet tegen mensen die al geboeid waren of in een cel zaten. Daarnaast leidde het stroomstootwapen niet tot minder gebruik van vuurwapens, in weerwil van wat de politie sinds jaar en dag in de media beweerd om draagvlak te creëren. De politie sprak namelijk van een daverend succes op grond waarvan de pilot keer op keer is verlengd.
Kritiekloos podium Dat de brede inzet uiteindelijk doorgang heeft kunnen vinden, is mede het gevolg van de effectieve wijze waarop de media door de politie zijn bespeeld, zo toonde Argos Medialogica aan middels een zeldzaam stukje kritische televisie. Aan diverse talkshowtafels, zo laat de reportage zien, mochten agenten steen en been klagen over een toename van geweld tegen politiemensen. Het stroomstootwapen zou het technische snufje zijn waarmee dat geweld een halt kon worden toegeroepen.
In werkelijkheid is juist sprake van een dalende trend aangaande geweld tégen de politie, zoals ook Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid en onderzoeker naar het fenomeen, onderschrijft in Medialogica: “Elke keer roept de politie: het geweld is toegenomen. Als ik kijk naar de cijfers, dan blijkt daar niks van. Nog sterker, dan is er sprake van een afname.” Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, houdt al jaren pleidooien voor stroomstootwapens. Hij geeft in de reportage schoorvoetend toe de publieke opinie te hebben gemanipuleerd om zijn zin door te drijven.
Niet alleen de media kan in dezen een slappe houding worden verweten, ook parlementaire politici hebben hun steentje bijgedragen. Bijvoorbeeld door in november 2020 vrijwel Kamerbreed tegen de motie van Denk-Kamerlid Farid Azarkan te stemmen waarin hij het kabinet verzocht per direct te stoppen met de uitrol van het plan vanwege de ‘oneigenlijke argumenten’ en ‘onjuiste informatie’ op grond waarvan ertoe was besloten.
Levensgevaarlijke trainingsinstructies Recente nieuwsvideo’s waarop te zien is hoe politietrainers worden opgeleid, beloven weinig goeds. Zij worden namelijk geïnstrueerd het stroomstootwapen af te vuren op de borst. Dit in lijn met hoe het wapen reeds in de praktijk wordt ingezet. Zo maakt de Politieacademie in een tussentijdse evaluatie de volgende constatering: “Als de doelpersoon bij het eerste schot werd geraakt, was dit meestal aan de voorkant. Het eerste pijltje raakte hierbij 20 keer de borst, twee keer de rechterarm, drie keer de hals en een keer het hoofd (wang).”
Volgens de handleiding van de Taser X2, het model waarmee de politie zoals gezegd wordt uitgerust, dienen kwetsbare plekken te worden vermeden, waarbij nadrukkelijk de borst als kwetsbaar wordt aangemerkt. Daarboven te verkiezen vallen minder kwetsbare lichaamsplekken zoals de onderbuik en de benen, aldus de gebruiksinstructie. Volgens een medisch peer reviewed onderzoek kan een schot op de borst een hartaanval veroorzaken.
De regulering van de inzet, stemt evenmin hoopvol. De ambtsinstructie die beschrijft in welke situaties de politie een geweldsmiddel mag inzetten, is begin dit jaar verruimd. Controle Alt Delete heeft de ambtsinstructie geanalyseerd. De onderzoeksgroep beroept zich op een brief van de Orde van Advocaten om te concluderen dat de inzet van het stroomstootwapen bij welk strafbaar feit dan ook is geoorloofd: of het nu gaat om zwartrijden, wildplassen of een overval.
Kwetsbare mensen ‘’Een recente studie van het WODC, het onderzoekscentrum van Justitie, ondersteunt de claim van de politie dat het stroomstootwapen nauwelijks negatieve gezondheidseffecten heeft,’’ zo schrijft journalist Ruben Koops onlangs in Het Parool. Wat Koops niet vermeldt, is dat het WODC bij deze claim de kanttekening plaatst dat proefpersonen behoren tot de gezonde, niet-representatieve populatie: ‘’[Daarom] kunnen moeilijk uitspraken worden gedaan over kwetsbare populaties of bijzondere risicogroepen zoals zwangere vrouwen, mensen met psychische problemen of onder invloed van middelen of medicatie.’’
Dat terwijl mensen die tot de bijzondere risicogroepen behoren, juist in het bijzonder risico lopen om door de politie te worden getaserd. Tijdens de meeste recente fase van de pilot betrof het in bijna de helft van de gevallen mensen in een ‘psychisch labiele toestand’ en ruim een kwart van de ‘doelpersonen’ was onder invloed van drugs, aldus de Politieacademie. In vrijwel alle gevallen waarbij één of meerdere extra stroomstoten werden toegediend, ging het om mensen onder invloed van middelen en/of in een staat van geestelijke verwarring.
Een persoon die tijdens een mentale crisis wordt getaserd, kan met uiterst traumatische gevolgen te maken krijgen. En voor iemand die met een verhoogde hartslag vanwege overmatig cocaïnegebruik in de war raakt en vervolgens elektrodes op zich krijgt afgevuurd, kan het net het laatste zetje betekenen. Dergelijke sterfgevallen hebben zich al in tal van andere landen voorgedaan. In het Verenigd Koninkrijk doen nabestaanden van mensen die met een stroomstootwapen door de politie zijn gedood, een oproep om de inzet ervan te verbieden tegen personen die geestelijk onwel zijn. In de VS wordt vanwege de vele sterfgevallen geëxperimenteerd met wapentuig ter vervanging van het stroomstootwapen. En in Frankrijk, waar op vele misstanden een tijdelijke ban volgde, wordt het stroomstootwapen niet langer als ‘niet-dodelijk’ gecategoriseerd; in plaats daarvan als ‘minder dodelijk’. Het is natuurlijk niet zonder reden dat Nederlandse politiemensen tijdens hun training wel pepperspray in de ogen krijgen gespoten, maar geen stroomstootwapen op hen krijgen afgevuurd, althans niet zonder een beschermend pak.
Militarisering De uitbreiding van het wapenarsenaal van het Nederlandse politieapparaat, terwijl etnische profilering, racistische appjes en politiegeweld hoogtij vieren, is een verontrustend vooruitzicht. Temeer met een blik op het buitenland: in het Verenigd Koninkrijk worden zwarte mensen langer door de politie getaserd dan witte mensen, en lopen zwarte mensen ten opzichte van witte mensen drie keer zoveel gevaar om door de politie te worden getaserd. In de Verenigde Staten zijn onevenredig veel zwarte mensen door de politie met het wapen om het leven gebracht. Het vooruitzicht wordt allerminst rooskleuriger, wanneer we al het bovenstaande tot ons laten doordringen in het licht van de woorden van onderzoeksjournalist Chris de Ploeg, die in een diepgravend artikel voor OneWorld constateert: ‘‘De reden dat politiegeweld een groter probleem is in de Verenigde Staten, lijkt vooral toe te schrijven aan de militarisering van de politie en niet aan het idee dat het Nederlandse politieapparaat minder racismeproblemen zou hebben.’’
Op dit moment, nog aan de vooravond van de uitrol van het plan, klinkt vanuit de politie opnieuw de roep om meer wapens. Gevraagd wordt om projectielen van hard schuim (‘schuimballen’) en beanbags: zakjes met bolletjes lood die met een vuurwapen worden afgeschoten en het hoofd moeten bieden aan ongeregeldheden bij demonstraties. Op grond van de huidige regelgeving kan het wapentuig ook worden ingezet ter bescherming van onroerend goed. Dus bijvoorbeeld om te voorkomen dat een langdurig leegstaand pand van een of andere buitenlandse belegger wordt gekraakt.
Demissionair minister Grapperhaus neemt het verzoek van de politie in overweging. Hij kan de wens zonder tussenkomst van het parlement inwilligen. De campagne om draagvlak te doen ontstaan is althans van start. Dit middels een poging de kritische bevindingen van politieonderzoeker Otto Adang te delegitimeren. Binnenkort stellen talkshows hun stoelen ongetwijfeld weer beschikbaar om de politie te voorzien in een kritiekloos podium waar uitgebreid verder kan worden gekeuveld.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (75)

EenMening
EenMening17 dec. 2021 - 21:57

Het lijkt me geen goed idee om elke politieman een taser te geven. Het is wel een heel nuttig wapen bij rellen zoals recent in Rotterdam, waar antivaxxers, hooligans en bewoners van achterstandwijken de politie te lijf gingen. Hadden deze dienaren der wet een taser gehad, dan had er niet geschoten hoeven worden. Overigens ben ik van mening dat de politie het enige is tussen de beschaving en de barbarij. Als de politie verdwijnt, zou het leven ´nasty, brutish and short´ worden. Het recht van de sterkste zou dan gelden en mensen zouden zich bewapenen om hun familie en huis te verdedigen. Daarom is de frase `defund the police` nogal kortzichtig.

The Apple
The Apple5 dec. 2021 - 20:05

Je mag natuurlijk niet alle mensen op één hoop gooien, maar het tegengestelde is de bedoeling. Let op de reacties van sommige mensen die hier het hoogste woord voeren: Haz "citeert" Gimli55 -opzettelijk- totaal verkeerd en Tuckers beweert dat ik de politie in Brazilië vergelijk met de Nederlandse politie. De één is buitengewoon dom en de ander duidelijk niet te goeder trouw. Natuurlijk lopen er dan allerlei anderen te hoop om dat soort reacties recht te zetten en ziedaar, het niveau waarop de discussies hier op Joop vaak blijven hangen. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het niet de moeite waard vinden om zich daar in te mengen. En dat zijn NIET de rechtse trollen, die doen het er om.

1 Reactie
The Apple
The Apple5 dec. 2021 - 20:21

Mijn stelling -niet veel anders dan de van Gimli55- was: Veel -zo niet de meeste- problemen ontstaan door de wens problemen onmiddellijk op te lossen door het gezag te doen gelden. Dat duidt op een combinatie tussen een verkeerde “mindset” -instelling- en misschien wel een te hoge werkdruk. Mijn vraag luidt nu: wat drijft deze mensen toch om daar niet gewoon netjes op in te gaan als ze het daar niet mee eens zijn? En Is het dan niet duidelijk dat dit degenen zijn die de toepassing van geweld promoten? Zij zijn het die de geweldsspiraal -de verharding- in stand houden. Waarom kunnen ze hier hun gang gaan?

Joop Schouten
Joop Schouten5 dec. 2021 - 14:35

Het lijkt alsof de politie niet meer durft te praten of zijn de tekorten aan personeel debet aan deze idiote wapens? Dit land bestaat uit steeds meer agressievelingen. Dit heeft ook te maken met de opvoeding. Pak kinderen thuis aan als het echt nodig is. Een stevig standje en vroeg naar bed.

Zandb
Zandb5 dec. 2021 - 11:32

Het gaat hier niet toepassen van geweld maar om de vraag welk middel daartoe het meest geschikt is. Hier wordt aangetoond dat een stroomstootwapen ten onrechte als een geschikt geweldsmiddel wordt gepresenteerd.

8 Reacties
Tuckers
Tuckers5 dec. 2021 - 12:36

'Hier wordt aangetoond dat een stroomstootwapen ten onrechte als een geschikt geweldsmiddel wordt gepresenteerd.' Waar dan? En wat zijn de alternatieven?

watcher3
watcher35 dec. 2021 - 13:22

Tucker: er zijn in de VS meer dan duizend doden gevallen. Het is een statistisch feit dat er minder geweld tegen de poltie wordt gebruikt. Heeft u het artikel eigenlijk wel gelezen? Daar komt nog bij dat er een olifant in de kamer staat, namelijk het structurele racisme bij de politie.

Tuckers
Tuckers5 dec. 2021 - 14:08

@Watcher 'Daar komt nog bij dat er een olifant in de kamer staat, namelijk het structurele racisme bij de politie.' Maar wat heeft dat (als je het al kunt bewijzen) te maken met een taser?

watcher3
watcher35 dec. 2021 - 17:06

Zeg Tucker, niet selectief antwoorden he?! Mijn opmerking over de 100 doden inde VS, mijn vraag of u het artikel eigenlijk wel gelezen had kwam voort uit u nogal onnozele vraag aan zandb over "alternatieven" voor iets wat niet nodig is. De olifant in de kamer is dat een racistische politie zoal wij die hier hebben in dit land van de VVD, mensen van kleur substantieel meer met dit in principe dodelijke wapen te maken krijgen. U zult het een en ander wel weer ontkennen, maar dat zijn we wel gewend van rechtse nuttige idioten.

watcher3
watcher35 dec. 2021 - 17:50

Herstel 1000 doden, geen 100

Tuckers
Tuckers5 dec. 2021 - 21:29

@Watcher 'mensen van kleur substantieel meer met dit in principe dodelijke wapen te maken krijgen.' Zijn mensen van kleur dan ook substantieel meer betrokken bij misdrijven? https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/1364361/bijna-63-procent-van-gevangenen-nederland-allochtoon

LaBou
LaBou 6 dec. 2021 - 11:09

Tuckers heeft duidelijk nooit gehoord van het begrip "selffullfilling prophecy"

Wieowie
Wieowie6 dec. 2021 - 18:58

Labou: het gaat niet om het percentage van de bevolking. Maar om het percentage criminelen. Kijk even naar het lijstje van meest gezochte misdadigers/personen. Dat is geen afspiegeling van de bevolking.

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 dec. 2021 - 9:36

Waarom gaan dergelijke veranderingen niet door de Kamer? Dart begrijp ik niet! Ik moet zeggen dat ik geen enkele ervaring meer heb met de politie. Ik weet wel dat dit een gevaarlijk wapen kan zijn dat beter niet gebruikt kan worden.Het had nooit uitgevonden mogen worden. We leven in een overspannen samenleving. Beter zou het zijn ervoor te zorgen dat de capaciteit op orde was, dat is hij verre van. 10 Jaar bezuinigingen, misschien wel langer, hebben er op alle vlakken flink ingehakt. Waar eindigt dit?

5 Reacties
Tuckers
Tuckers5 dec. 2021 - 12:29

'Ik weet wel dat dit een gevaarlijk wapen kan zijn dat beter niet gebruikt kan worden.' Wat een gigantische open deur trap je daar in zeg... Het is een wapen, natuurlijk kan het gevaarlijk zijn.

watcher3
watcher35 dec. 2021 - 17:08

Tuckers, het is een dodelijk wapen en de politie heeft dit niet nodig. Als u het artikel gelezen had, had u geweten dat het geweld tegen politieagenten afneemt en dat er allen in de VS al duizend doden zijn gevallen.

Tuckers
Tuckers5 dec. 2021 - 21:30

@Watcher Alleen hebben we het niet over de VS.. we hebben het over Nederland. En dat het geweld afneemt is geen reden om de politie te ontwapenen. Helemaal niet als je kijkt naar de terroristische dreiging die er momenteel is in Europa.

LaBou
LaBou 6 dec. 2021 - 7:58

Tot nu toe hebben tasers weinig effect gehad tegen terroristen. En dat zullen ze in de toekomst ook niet hebben. Kortom, terug naar de tekentafel om een betere smoes te bedenken.

Tuckers
Tuckers8 dec. 2021 - 11:28

@LaBou Er staat dan ook ontwapenen.

gimli55
gimli555 dec. 2021 - 9:26

Er zijn altijd incidentele voorbeelden te noemen en dat kunnen er uiteraard ok veel zijn, maar of dat een generieke oplossing biedt door en agent het gebruik van een tazer toe te staan, dient wel met veel voorzichtigheid te gebeuren. Wat mij opvalt is dat de politie steeds meer veranderd in een militaire macht, die alleen zichtbaar is bij demonstraties, verder is blauw op straat onzichtbaar, moet je om aangifte te doen een afspraak maken, die vaak pas een week later geschiedt. Ook bij de politie hebben de bezuinigingen, vergelijkbaar met de zorg en het onderwijs, hard toegeslagen. Onderbezetting, en overbelasting is gemeengoed en de sommige taken van de politie is doorgeschoven naar de toezichthouders en BOA's. Die als inkomstenbron van de gemeenten worden gezien. Daardoor is de service gerichtheid verdwenen van de wijkagent. Ze doen hun best, heb ik zelf ervaren, echter de managers staan wel aan het roer. Terwijl de agenten het feitelijke werk verrichten. Vergelijkbaar met de zorgmedewerkers met hun 0 uren contracten en het onderwijs met de bekende variabele schil. De onmisbare en essentiële werknemers dragen de werkelijke verantwoordelijkheid, en de gevolgen van de falende politiek, net als de kwetsbaren in de samenleving.

Haz
Haz5 dec. 2021 - 9:03

Geweldig al die mensen hieronder en ook auteur die het allemaal zo goed weten en af lopen te geven op de politie. Probeer je een keer echt in te leven in een politie agent die dagelijk wordt uitgescholden en voor zijn leven vreest om anderen veilig te houden. En dan komt Griezel aanzetten met dat alle politiemensen slecht zijn en direct schieten. Echt walgelijk.

7 Reacties
The Apple
The Apple5 dec. 2021 - 9:52

In werkelijkheuid schreef Griezel: "De grote misvatting die hier bij velen heerst is dat de politie pas overgaat tot geweld wanneer zij zelf te maken hebben met geweld. Dat is niet het geval." En daar heeft hij gelijk in.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland5 dec. 2021 - 10:37

Dat schrijf ik nergens

Zandb
Zandb5 dec. 2021 - 11:29

Apple Daar heeft Griezel gewen gelijk. Dat is een verkeerd frame. Het komt er op neer, dat politie geweld mag gebruiken als aannemelijk gemaakt kan worden, dat er geen andere mogelijkheid is. Dat is niet alleen ter bescherming van de politie zelf maar ook op die van de openbare orde en die van 'andere mensen'.

Haz
Haz5 dec. 2021 - 11:31

Apple; voor het gemak heb je de onderste reactie van Griezel over het hoofd gezien: “De politie is een groot gevaar voor de samenleving geworden. Blijf uit hun buurt zoveel je kunt“

LaBou
LaBou 5 dec. 2021 - 11:58

Griezel, dan is je account gehackt want het staat er letterlijk zoals apple het hier weergeeft.

watcher3
watcher35 dec. 2021 - 17:11

Haz, ben je vele racistische incidenten binnen de politie vergeten? De politie is alleen je beste vriend als je rijk bent.

Haz
Haz5 dec. 2021 - 20:15

Watcher Isd de vele voorbeelden waar ze slecht hebben gehandeld versus de 100000000000000x voorbeelden waar ze wel goed hebben gehandeld. Blijf vooral focussen op enkel negativiteit. Verbeteren is prima en moeten we doen, maar niet realiteit uit het oog verliezen.

Pater
Pater5 dec. 2021 - 5:10

Grapperhaus is tot alles in staat om de indruk te wekken dat hij een crimefighter is, totaal afgezien van de werkelijke effecten van zijn koene uitlatingen en plannen. Rust de politie uit met een bodycam, zodat de wetsovertreders op de film komen en vervolgd kunnen worden. Doe veel meer aan blauw op straat, aan de wijkagenten en de buurtzorg. En legaliseer softdrugs, dan houd je opeens tijd over.

Smldrs
Smldrs5 dec. 2021 - 2:51

Er zullen heus wel goede tussen zitten en aan het eind van de dag zijn politieagenten ook maar mensen die een fout kunnen maken, dat is normaal. Wat niet normaal is is de manier waarop wantoestanden binnen de politie onder het tapijt geveegd worden, en hoe er om gegaan word met fouten. De politie als geheel deugt niet, en de politie vakbond al helemaal niet.

1 Reactie
Uw Psychiator
Uw Psychiator5 dec. 2021 - 10:36

@ BA Da Woodchuck (03:51u) - onze politie kampt inderdaad al lang, heel lang met een imago-probleem. En dat probleem heeft ze aan zichzelf te wijten. In de voorbije tien jaren zijn er hiervoor voldoende misstanden en onacceptabele praktijken aan het licht gekomen. Misschien is dit alles een onderdeel van de gezags- en bestuurscrisis waarin onze gehele overheid verkeert; en die is ook niet alleen nog maar iets van de vorige week. Ik kreeg terwijl ik intikte wél een komisch beeld voor ogen: het is een combinatie van plotseling in de publieke ruimte opduikende agenten, die iets bij zich hebben wat op die vreselijke taser-apparatuur lijkt - en een heel ander onderwerp: verplicht vaccineren. Nu ja, in het Nederland anno 2021 is werkelijk alles mogelijk. Ook dit.

The Apple
The Apple4 dec. 2021 - 21:16

Sam V: "Wat een vooroordelen jegens de politie. Zouden we als uitgangspunt niet moeten hanteren dat de politie gewoon zijn werk moet kunnen doen?" Griezel: "Ik heb geen vooroordelen tegen de politie, ik heb ze meegemaakt." Ik ook en de eerste vraag luidt: Wat is het werk van de politie? Is het een hulporganisatie die ons burgers ter zijde staat, of is het een paramilitaire organisatie, die gericht is op het onderdrukken van "ongewenst gedrag"? Uit de -merendeel rechtse- reacties valt op te maken dat veel mensen de politie vooral in die laatste rol zien. En dat is nu juist het probleem dat hier aangekaart wordt: de vraag is of je dat wel zou moeten willen en tot welke uitwassen dat kan leiden. Laat ik voor het gemak even 2 categorieën onderscheiden: Tuckers: "Ik vraag me af hoe de auteur van dit stuk een doorgesnoven vent van 2.0 meter in de boeien zou willen slaan." Versterking aanvragen en wachten, wachten en nog eens wachten ( en hopen dat de persoon in kwestie niet zichzelf iets aandoet) Ik ben vele malen met (wapen-) geweld geconfronteerd en ben er altijd zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Geduld en een koel hoofd bewaren. "O Sr. tem um cabeça muito frio", zoals de plaatselijke politie dat ooit formuleerde. Makkelijk, want ik verstond nog amper Portugees ​en schelden doet me sowieso niets, dus ik steek mijn handen in de lucht en zeg: "Nao intende." Conclusie: Veel -zo niet de meeste- problemen ontstaan door de wens problemen onmiddellijk op te lossen door het gezag te doen gelden. Dat duidt op een combinatie tussen een verkeerde "mindset" -instelling- en misschien wel een te hoge werkdruk. SamV: " Met als dieptepunt een verwijzing naar de krakersbeweging. Zou de schrijver weten dat kraken strafbaar is en dat het dus kan leiden tot inzet politie?" De wens om politieke tegenstanders -krakers, demonstranten- het zwijgen op te leggen. Daarbij neemt de tolerantie -het begrip- aanzienlijk toe als het gaat om politieke medestanders, maar hoe rechtser de respondent, hoe meer de gehoorzaamheid ten opzichte van het gezag -en de instemming met repressie- de doorslag zal geven. Behalve de reacties van Griezel zijn die van gimli55 (4 december 2021 at 21:08) -zoals gewoonlijk- zeer de moeite van het lezen waard. Toegift: ljhbouwman: "Om het kort te houden: het idee dat hier een staatsgreep mogelijk zou zijn is volkomen kul." Het absurde van deze reactie is, dat een omwenteling daarvoor helemaal niet noodzakelijk is. Het gaat om een ontwikkeling naar een autoritaire samenleving die plaats vindt onder de huidige politieke constellatie in Nederland (en Europa). De "nachtwakerstaat", een staat die afstand heeft gedaan van alle functies, behalve de wet- en regelgeving en de handhaving daarvan, is in zekere zin al een "politiestaat", in de zin dat elke ambtenaar -niet alleen politieambtenaren- uitsluitend een handhavende functie krijgt toebedeeld. Iemand die zo reageert ziet de kern van het probleem niet.

4 Reacties
The Apple
The Apple4 dec. 2021 - 21:47

Nog absurder is dat de politiek -nu in het geval van de corona-maatregelen- de controlerende functies meer en meer op de burgers onderling -bijvoorbeeld horecaondernemers- probeert af te schuiven. Sociale controle -bijvoorbeeld in kleine gesloten gemeenschappen- is al een heel lastig onderwerp. Wel een beetje nuttig, maar overdaad schaadt al heel erg snel en op die manier wordt duidelijk een grens overschreden. Eigenlijk zou de burger bij de minste twijfel de bijstand van een "handhaver" moeten in -kunnen- roepen, maar a) die hebben geen tijd en b) het middel is meestal erger dan de kwaal. Realistisch zijn? Ik ben super-realistisch.

Haz
Haz5 dec. 2021 - 9:49

Wat een domme dingen zeg je weer. Wachten tot versterking als een doorgeschoven iemand even rustig blijft staan tot de versterking er is??? En niet gelijk iedereen is slecht als je 1 slechte ervaring hebt met een politieagent. Obv een anekdote een hele groep zwartmaken. Ik heb wel eens een slechte ervaring gehad met een kale man. En nu zijn alle kale mensen kut en slecht, nou goed.

Tuckers
Tuckers5 dec. 2021 - 12:26

@Apple De politie in Brazilië niet te vergelijken is met de politie in Nederland, sterker nog.. Ik denk dat we god op onze blote knietjes mogen bedanken dat wij in Nederland geen politiemacht hebben zoals in Brazilië.

Tuckers
Tuckers5 dec. 2021 - 12:28

@Apple 'Versterking aanvragen en wachten, wachten en nog eens wachten ( en hopen dat de persoon in kwestie niet zichzelf iets aandoet) I' Dat is een de ideale wereld waarin er genoeg politie agenten zijn, die ideale wereld bestaat niet. Want wie zou er nu nog bij de politie willen werken? Maximale werkdruk, werken voor een grijpstuiver en met een beetje pech schelden ze je ook nog uit..

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland4 dec. 2021 - 20:18

De grote misvatting die hier bij velen heerst is dat de politie pas overgaat tot geweld wanneer zij zelf te maken hebben met geweld. Dat is niet het geval.

3 Reacties
Zandb
Zandb5 dec. 2021 - 7:43

Griezel Maar zo luidt de instructie dan ook beslist niet, dat geweld alleen maar mag worden toegepast als er geweld gebruikt wordt tegen de politie. Waarom plaatst u de werkelijkheid in een zo verkeerd frame?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland5 dec. 2021 - 10:39

zand altijd maar 'als je je gewoon gedraagt dan gebeurt je niks'

Zandb
Zandb5 dec. 2021 - 11:15

Griezel U hebt werkelijk geen idee waar u het over heeft. Lees gewoon de geweldsinstructie voor de politie eerst eens aandachtig door en ga u dan zitten schamen.

Thuiszitter
Thuiszitter4 dec. 2021 - 19:12

Ik ben politieagent geweest , van dit soort verhalen word ik doodziek van . Helaas hebben ze steeds meer wapens nodig met al die doorgesnoven gekken die er tegenwoordig in overvloed loslopen , ga er maar aanstaan. Beter uitschakelen door dit wapen als twee kogels in iemands lichaam te schieten, denk ik dan.

3 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland4 dec. 2021 - 20:07

Waarschijnlijk ziet u iedereen die er een beetje anders uitziet aan voor doorgesnoven gek. Dat zal een hoop verklaren. I

Jozias2
Jozias24 dec. 2021 - 21:07

@griezel. Een beetje context bij die wantoestand in een ggz instelling waar “getaserd zou zijn om iemand zijn medicatie toe te dienen”, het ging dus niet zozeer om de medicatie maar om de gevaarzetting. Ook blijft onvermeld dat de man geen blijvend letsel heeft overgehouden. Natuurlijk gebruik je de taser liever niet maar de taser is alleen een oplossing voor situaties waar het alternatief (vuurwapen of meer letsel en gevaar) slechter is. “De politie Rotterdam schrijft in een reactie: “de man was een gevaar voor zichzelf, het personeel en de agenten. Met schilden kregen de agenten de man niet in bedwang. Inzet van het stroomstootwapen waarborgde de veiligheid van iedereen en de man kon zo zijn medicatie toegediend krijgen.”

Zandb
Zandb5 dec. 2021 - 7:48

Thuiszitter We hebben recht op de juiste feiten. Dat de politie baat heeft bij een gemakkelijk en veilig toe te passen wapen, dat geloof ik graag. Maar de hier gepresenteerde feiten maken duidelijk, dat het stroomstootwapen dat (nog?) niet is.

ljhbouwman
ljhbouwman4 dec. 2021 - 18:28

Om het kort te hoden: het dee dat hier een staatsgreep mogelijk zou zijn is volkomen kul. Bijna nergens op de wereld is er zo veel minachting voor gezag en gezagsdragers dan hier in Nederland.

Joopinie
Joopinie4 dec. 2021 - 18:14

Dit is geen zero tolerance wapen, dit is een nul discussie wapen. Met deze dreiging kan de politie er voor zorgen dat je zwijgt wanneer je een discussie aan wilt gaan, bijvoorbeeld omdat je echt niets verkeerd deed en je dan toch graag wil dat het handhavend gezag dat ook begrijpt. Met dat smerige ding durf jij niets meer te zeggen.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland4 dec. 2021 - 17:41

De politie is een groot gevaar voor de samenleving geworden. Blijf uit hun buurt zoveel je kunt.

4 Reacties
ljhbouwman
ljhbouwman4 dec. 2021 - 18:34

Dat zegt ialleen emand die vreest voor de politie. Terwijl de politie er onder meer is voor opsporing, aanhouding en voorgeleiding van verdachten die zich moelijk niet aan de wet hielden. Ben je - mag ik u vragen - ook al lid van de bond voor wetsovertreders?

Starter2
Starter24 dec. 2021 - 18:58

"Blijf uit hun buurt zoveel je kunt." Het probleem is dat dit niet gebeurt en dat er enkel en alleen de confrontatie wordt opgezocht. Gedraag je je normaal an is er zelden een probleem,

sr626
sr6264 dec. 2021 - 19:31

Kun je ook eens een keer niet overal je mening over ventileren? Het geweld tegen de politie is onder meer afgenomen doordat je bijna geen agenten meer op straat vindt..

Leman
Leman5 dec. 2021 - 17:58

"Blijf uit hun buurt zoveel je kunt" @ Griezel Dat is denk ik het probleem. Want ze zijn wegbezuinigd. Geen blauw meer (zichtbaar) op straat. In ieder geval niet in mijn buurt. En als er iets is om te melden dan komen ze niet. Het moet eerst gierend uit de klauwen lopen voordat ze in actie komen. Vervolgens worden die arme stakkers van dienders uitgerust met te weinig middelen. Zie hier het probleem van 10 jaar bezuiniging door Mark Rutte en Co.

johannn2
johannn24 dec. 2021 - 16:51

Ik zou me kunnen indenken dat het bij gewelddadige rellen ingezet wordt als voorlaatste alternatief voor het schietwapen. Daarbij zouden zoveel mogelijk de restricties van 'niet op de borste.e. kwetsbare plekken moeten gelden en bij de training worden aangeleerd. Amerika is ook hier weer het land van de ongekende - inmiddels gekende - mogelijkheden. Maar ik heb ook begrepen, dat de opleiding tot agent daar maar twee á drie maanden duurt. NB: pepperspray wordt daar op veel plaatsen ook gebruikt als de arrestsant - ook een kind - al geboeid in de auto zit; om die te 'kalmeren' (sic). Daar zijn video's van. .

2 Reacties
ljhbouwman
ljhbouwman4 dec. 2021 - 18:38

This is nor America, Dat zong Bowie al in 1984. Uitgerekend 1984, hoe omineus.

johannn2
johannn25 dec. 2021 - 17:30

ljhb, En laten we dat vooral ook niet woden. .

Uw Psychiator
Uw Psychiator4 dec. 2021 - 16:26

Een even ontluisterend als deprimerend verhaal - een relaas van ordinaire propaganda, leugens, en een weerzinwekkende obsessie met autoriteit en geweld. Begrijp ik het goed, dan zijn patiënten in de psychiatrie in de nabijheid van agenten hun leven niet meer zeker (omdat een verbod op het gebruik van het stroomstootwapen in deze context alweer opgeheven is). Ik wil dit niet visualiseren, maar het gebeurt toch: mensen in de war die geconfronteerd worden met politiemensen die hen iets gebieden. De spanningen maken hun verwardheid alleen maar erger. En hoe reageert oom agent? Met een taser, wat dacht je! Noem het electroshock-therapie in Nederland, anno 2021, maar niet in geneeskundige zin: het tegendeel is juist waar. We begrijpen dat het geweld tegen de politie zeker niet toeneemt, zelfs minder wordt (Marnix Eysink Smeets). Maar de PR van de direct betrokkenen (Gerrit van de Kamp), hierbij liefdevol gesteund door het WODC, bleek sterker dan de feiten. Wat ziet men hier? In Nietzscheaanse termen: 'Der Wille zur Macht'? 'Der Wille zur Gewalt'? 'Die Lust am Leiden'? (Ik ruik sadisme, in psychopathologische zin.) Een voorspelling: als eenmaal elke 'buiten' werkzame agent zo een demonisch apparaat bij zich draagt, dan zal het geweld tegen de politie toenemen. Als iemand dan betrapt wordt bij een misdrijf, ook als dat licht is, dan kan diegene impulsief en uit lijfsbehoud agressief gedrag gaan vertonen (bijv. schelden, schreeuwen, de vuist in de lucht steken) - wat voor die politieman weer het gebruik van de 'taser' legitimeert. Wat weer leidt tot een groeiende afkeer en haat jegens agenten, en dat zal op zijn beurt weer... (ad infinitum et ad nauseam). Een spiraal van geweld. (Hoe zouden fans van de 'taser' geestelijk in elkaar zitten? Een goed en zinvol antwoord kan ik hierbij niet bedenken. Wél schieten me de volgende termen te binnen: 'infantiel', 'zonder invoelende vermogens', 'sterk beïnvloed door goedkope actie-, gewelds-, en horrorfilms'.) Wat maakt dat iemand het goedkeurt dat ook bij lichte strafbare handelingen de overtreder zódanig bejegend wordt, dat die binnen een seconde op de grond ligt te kronkelen van pijn? En dat dit lijden door de dader hiervan verlengd kan worden? Dit zijn van die vragen waarop je antwoord liever niet wil weten, omdat het een té onthutsend, huiveringwekkend inkijkje in de afgronden van de menselijke geest zou kunnen bieden. Maar je kunt altijd een 'educated guess' maken.

1 Reactie
gimli55
gimli554 dec. 2021 - 20:08

Is het geen idee om de aanhangers van het systeem en dit goedkeuren, eerst laten ervaren wat het inhoudt, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen over het gevoerde beleid. Ze hebben vaak een mening over iets waar ze geen ervaring mee hebben en ook een oplossing aanhangen over anderen. Gelijke monniken, gelijk kappen. Ze zijn ook generaliserend voor strenger straffen en harder aanpakken. Vroeger waren dat reactionaire oude mannetjes, die gefrustreerd door het leven gingen, omdat ze op hun werk weinig in te brengen hadden en dat gold ook over de thuissituatie. Mogelijk is dat nog steeds het geval, en hebben ze nu ontdekt dat het systeem daar gevoelig voor is, door dit soort gedrag goed te keuren. Gezien de affaires in de politiek en de schade die ontstaan zijn, lijkt het me niet opportuun om de instanties nog meer macht te geven om institutioneel racisme en discriminatie verder uit te breiden. Maar ja, met de invoering van het sociale krediet moet er wel iets af te dwingen zijn en met de afbraak van de rechtspraak, moet er wel iets geregeld worden om te straffen. je kunt je afvragen of dit bedoeld is om de verdachte uit te schakelen of alvast een vorm van straf op te leggen buiten de rechtsspraak om. Laten de ervaringen van het aanpassen van de proces verbalen door de BOA;s ingegeven door de politie niet veel goeds voorspellen. Ook het gedrag van politie agenten in spe ziet er niet goed uit. Net als de voorstellen van de minister van "rechtsbescherming" geeft geen positieve vooruitziende blik op de rechtsspraak en de rechten van verdachten.

Sam V
Sam V4 dec. 2021 - 16:10

Wat een vooroordelen jegens de politie. Zouden we als uitgangspunt niet moeten hanteren dat de politie gewoon zijn werk moet kunnen doen? En stel dat de politie dan wel tegengewerkt wordt, dient het dan de juiste middelen hiervoor te hebben? Afhankelijk van mate van escalatie verschillende middelen. Deze schrijver bagatelliseert het geweld tegen de politie en ziet de aandacht hiervoor als een drukmiddel van politieagenten om onterecht meer middelen te grijpen. Met als dieptepunt een verwijzing naar de krakersbeweging. Zou de schrijver weten dat kraken strafbaar is en dat het dus kan leiden tot inzet politie? Ik ben overigens ook heel benieuwd naar die cijfers waaruit moet blijken dat het geweld tegen de politie afneemt? Eysink Smeets heeft twijfels over de betrouwbaarheid van de cijfers, maar dat maakt het tegendeel toch nog niet waar? Vreemde logica.

2 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland4 dec. 2021 - 17:58

Ik heb geen vooroordelen tegen de politie ik heb ze meegemaakt geweld tegen mensen in handboeien meerdere keren dat plus de moorden op oa hendriquez en meerdere zaken die de media haalden de politie deugt niet

Uw Psychiator
Uw Psychiator4 dec. 2021 - 18:13

@ Sam V (17:10u) - als je nu eens in je aanhef 'vooroordelen' vervangen zou door 'juiste en menselijke oordelen, gestut op feiten'? Dan zou de rest van je betoog wel erg bevreemdend overkomen.

Farmer2
Farmer24 dec. 2021 - 15:41

Kwetsbare mensen is een ander verhaal. Beroepsdemonstranten " je zult ook gewoon eens luisteren naar de politie"

JasDon
JasDon4 dec. 2021 - 15:39

"Dus bijvoorbeeld om te voorkomen dat een langdurig leegstaand pand van een of andere buitenlandse belegger wordt gekraakt." Buitenlandse beleggers, vreemd voorbeeld. Waarom niet gewoon beleggers in het algemeen? Proeft een beetje naar afkeer voor buitenlanders opwekken of gebruik maken van sentiment t.o.v. buitenlandse entiteiten.

Nejras
Nejras4 dec. 2021 - 15:34

Het handhaven van ons nieuwe sociaal krediet systeem vraagt natuurlijk om een passende politie inzet en dito uitrusting.

pahan
pahan4 dec. 2021 - 15:10

Gewoon luisteren als je iets verteld wordt, dan heb je geen last. Het is een prima middel, geen rondvliegende projectielen en uiterst effectief als iemand andere keuzes maakt. Je hebt het helemaal zelf in de hand.

3 Reacties
lmgikke
lmgikke4 dec. 2021 - 21:51

dan ben je een epigoon. Je geeft het dan juist uit handen.

pahan
pahan5 dec. 2021 - 8:17

'Een epigoon is een kunstenaar die een of meer voorbeelden zo strikt navolgt dat het resultaat oorspronkelijkheid ontbeert.' Die mag je me uitleggen?

dezeeuwgerard
dezeeuwgerard4 dec. 2021 - 14:41

Wat een gezeur bovenstaand artikel. Niks beters te doen? Beter een stroomstootwapen dan een kogel lijkt me. Hoe had meneer anders gedacht de politie tegen allerlei tuig te bewapenen? " Een langdurig leegstand pand van een buitenlandse belegger" .. Ja, is verboden inderdaad..

Tuckers
Tuckers4 dec. 2021 - 14:17

Ik vraag me af hoe de auteur van dit stuk een doorgesnoven vent van 2.0 meter in de boeien zou willen slaan. Het lijkt mij dan ook niet onverstandig als de auteur van dit stuk een dagje mee gaat lopen met de politie.

7 Reacties
Uw Psychiator
Uw Psychiator4 dec. 2021 - 18:10

@ Tuckers (15:17u) - wat een rare bijdrage... ...met één 'exempel' (zijnde een hypothetisch geval) een landelijke verscherping van de uitoefening van overheidsgeweld te lijf gaan. Daarvan afgezien: het moet niet moeilijk zijn voor een goed getraind en nuchter agent (meestal: stel agenten, in de praktijk), om een zwaar onder invloed van stimulerende middelen staande man van zulk een lengte in enkele seconden in te rekenen en 'in de boeien' te slaan. Daar is geen stroomstootwapen voor nodig, vraag het anders aan een werkelijk ter zake kundige. Jouw denkbeeldige overtreder mag dan schijnbaar sterk en energiek zijn; hij is hoe dan ook extreem onhandig, impulsief, en uiterst beperkt in zijn perceptie en coördinatie. Zijn motoriek laat zwaar te wensen over. Wat hij wél heeft: heel veel trage massa. Niets is wat het lijkt. Dus, Tuckers?

Tuckers
Tuckers4 dec. 2021 - 19:39

@Uw Psychiator 'het moet niet moeilijk zijn voor een goed getraind en nuchter agent (meestal: stel agenten, in de praktijk), om een zwaar onder invloed van stimulerende middelen staande man van zulk een lengte in enkele seconden in te rekenen en ‘in de boeien’ te slaan.' Dan weet je niet wat drugs met mensen doet. Verder, heel veel wollig taalgebruik.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland4 dec. 2021 - 20:10

Ik heb helaas wel eens een psychotische man uit een concertzaal moeten verwijderen. De hulpverlening kon niks voor ons doen dus moesten we van hen de politie inschakelen. Deze werd door hen geboeid en hardhandig in een busje gegooid wat hem erg veel pijn deed. Ik zei nog "deze man is ziek en is geen crimineel" dat is uiteraard tegen dovemansoren.

Tuckers
Tuckers5 dec. 2021 - 12:23

@Griezel 'Ik zei nog “deze man is ziek en is geen crimineel” dat is uiteraard tegen dovemansoren.' Dat is een non-argument als iemand zich met geweld verzet.

Uw Psychiator
Uw Psychiator5 dec. 2021 - 13:36

@ Tuckers (13:23u) - ik vind je nogal halstarrig in je opstelling; en dat blijkt extra goed uit je antwoord op Griezel i.p.-g.N. - - Griezel vertelt ons niet wat precies die man deed, zodat hij het pand diende te verlaten; en jij oevert meteen uit naar het voorbarige: "Dat is een non-argument als iemand zich met geweld verzet". Dit is een veel te algemene conclusie van je, toegepast op een gebeurtenis waarvan je de details niet kent; - 'deze man is ziek en geen crimineel' kan onder heel veel omstandigheden zeker wel valide zijn; al helemaal als niet ter zake kundige agenten opstandigheid en schelden meteen maar even als 'geweld' definiëren, om hun stroomstootgeweertje af te kunnen vuren. Ja, ik praat bewust kleinerend; soms denk ik zelfs: de liefde voor wapentuig heeft werkelijk iets extreem primitiefs; Robocop en zijn Fallussymbool, iets van dien aard. Ach, in de rechtsfilosofie en in de forensische psychiatrie zijn er vele boekdelen vol geschreven over onderwerpen als: 'geestelijke nood', 'fysiek verzet', en 'misdrijf', in de context van het strafrecht. Om me maar meteen te vrijwaren van onzinnige kritiek en foutieve fantasieën: de gevolgen van een zwaar misdrijf jegens andermans gezondheid en leven, gepleegd door iemand met een ernstige geestelijke aandoening, die worden niet minder erg, juist omdat de schuldige ziek is. Een goede rechtbank weegt het ziektebeeld wél mee in haar beoordeling en uiteindelijke oordeel.

Tuckers
Tuckers5 dec. 2021 - 14:11

@Uw Psychiator 'ik vind je nogal halstarrig in je opstelling; en dat blijkt extra goed uit je antwoord op Griezel i.p.-g.N. –' Dat mag je vinden, maar als iemand geweld gebruikt tegen een politieagent waardoor die persoon een gevaar is voor zichzelf, de agent en de omgeving maakt het voor die politieagent 0,0 uit of die persoon nou ziek is of gewoon een crimineel is. Vaak moeten agenten in een fractie van een seconde handelen.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland6 dec. 2021 - 13:51

Er was in dat stadium slechts sprake van een overdracht van de persoon aan de politie. Deze boeiden hem en smeten hem, armen op de rug dus, in een busje . Wanneer je je handen niet kunt gebruiken om de val te breken is dat nogal pijnlijk moet u weten.