Joop

Sioux in de Verenigde Staten slachtoffer van klimaatverandering

  •  
26-03-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
136 keer bekeken
  •  
37435908872_5ac22050d2_z
Nederland moet niet navelstaren, maar slachtoffers van klimaatverandering steunen
Er is een speciale relatie tussen indianen (ja, ik noem de oorspronkelijke inwoners van Amerika indianen omdat ze daar zelf de voorkeur aan geven) en het klimaat.
In de eerste plaats omdat indianen zichzelf zien als de hoeders van de schepping, van de aarde. Hun levensfilosofie is gebaseerd op gelijkwaardigheid met al het andere dat leeft, en dat betekent dat je zorgt voor je familieleden en er geen oliepijpleiding in graaft of chemisch afval stort.
Traditionele indianen leven in balans met de omgeving en noemen de aarde niet voor niets hun ‘moeder’. In dat licht maken ze zich druk om klimaatverandering; bij het klimaatakkoord in Parijs speelden ze een belangrijke rol en indianen zijn nu ook formeel opgenomen in de United Nations Framework Convention on Climate Change.
Europese ziekten De andere reden kwam recent naar voren in wetenschappelijk onderzoek: de vorige klimaatverandering, toen de aarde zo’n 400 jaar geleden een stuk kouder werd, was namelijk ook door mensen veroorzaakt. Die periode leeft in Nederland voort middels de mooie schilderijen die zijn gemaakt van schaatstaferelen op volledig dichtgevroren rivieren. Maar de reden was niet zo mooi: onze Europese ‘beschaving’ was namelijk verantwoordelijk voor de genocide op de oorspronkelijke bewoners van het net ‘ontdekte’ Amerika. Door Europese ziekten en slachtpartijen stierven in korte tijd tientallen miljoenen indianen. Deze ontvolking (en bijvoorbeeld overwoekering van akkers) zorgde voor lagere hoeveelheden CO2 in de atmosfeer.
Terug naar vandaag. Deze dagen wordt het midden van de Verenigde Staten namelijk getroffen door zware overstromingen. Hoewel president Trump nog niet is overtuigd, menen Amerikaanse wetenschappers (inclusief overheidsinstituten) dat de overstromingen samenhangen met de klimaatverandering en de toename van broeikasgassen in de atmosfeer.
Arm Het midden van de VS is ook het gebied waar diverse indiaanse volken hun reservaten hebben. Meest bekend zijn de Sioux of Lakota. Zij hebben zich teweer gesteld tegen de Amerikaanse kolonisatie, hetgeen eindigde in het beruchte bloedbad bij Wounded Knee en de deportatie naar afgelegen gebieden. Die gebieden behoren nu tot de armste van Noord-Amerika met een inkomensniveau dat op het Afrikaanse gemiddelde ligt en een bevolking waarvan de meerderheid werkloos is.
Ondanks de armoede zijn veel Lakota indianen trots op hun cultuur en levensvisie. Een van hen is Henry Red Cloud, achterkleinzoon van het beroemde opperhoofd Red Cloud. Hij ontwikkelt zonneboilers en zonnepanalen voor de Sioux-reservaten. “Hernieuwbare energie is een moderne manier om de traditionele manier te eren,” aldus Henry Red Cloud. Hij kreeg bezoek van mensen als Naomi Klein en was net een samenwerking met MIT gestart.
Door de huidige overstromingen is zijn zonne-energiecentrum op het reservaat onder water komen te staan. Vele andere Lakota indianen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten al dagen zonder voedsel en medicijnen. Doordat het Lakota land zo afgelegen is en door de slechte infrastructuur op het reservaat worden de indianen extra hard getroffen – en door de Amerikaanse overheid over het hoofd gezien.
Navelstaren Wij hier in Nederland kunnen discussiëren over de oorzaak van klimaatverandering, over een energierekening die met € 10 per maand stijgt en zelfs over onze ‘grootse’ beschaving. We kunnen ook wakker worden, stoppen met navelstaren en kijken wat er elders in de wereld gebeurt. Indianen die ons het goede voorbeeld geven worden weer slachtoffer van ons gedrag. We kunnen er iets tegen doen. In Nederland is de stichting NANAI een inzamelingsactie gestart voor Henry Red Cloud en de Lakota. Goed idee.
Cc-foto: Tony Webster
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (19)

jantje
jantje28 mrt. 2019 - 11:33

Ik zal geld wat ik kan missen overmaken aan de Nanaï, zij doen goed werk.

robheus2
robheus227 mrt. 2019 - 23:45

De indianen hebben nog steeds last van het feit dat ze destijds de stroom europeanen niet tegenhielden die zich in het land vestigden, die zich niet aanpasten aan de daar geldende normen en waarden, maar hun europese cultuur voortzetten en de indianen van hun eigen land beroofden. Daar is de ellende begonnen denk ik.

Joop Schouten
Joop Schouten27 mrt. 2019 - 7:16

'Door Europese ziekten en slachtpartijen stierven in korte tijd tientallen miljoenen indianen.' Ja, in de VS 90%. In alle 'Amerika's' te samen ver over de 200 miljoen slachtoffers. Zoek maar op in betrouwbare bronnen. ... Tel dan de slachtoffers van de oorlogen, waar de VS bij betrokken was en is, er bij op. (...) (Niet dat andere culturen, zoals de onze, lieverdjes waren en zijn.) Ik las vandaag dat de uitstoot van CO2 weer is toegenomen met name door de VS. Ook dit is 'genocide'. In Europa is het afgenomen.

3 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander27 mrt. 2019 - 17:17

@Joop Nou het was en is weer goed mis met die Westerlingen. Dat wijzelf regelmatig overlopen zijn door andere volkeren en dat dat nou eenmaal de tijd was, dat vergeten we even. We moeten meer boete doen, en het vooral niet hebben over onze eigen inheemse cultuur want dan zijn we nationalistisch. Beetje krom, toch?

Nick the Stripper
Nick the Stripper27 mrt. 2019 - 22:34

[ Dat wijzelf regelmatig overlopen zijn door andere volkeren ] Doe eens wat voorbeelden geven van westerse volken die overlopen zijn door niet-westerse volken in de laatste, pakweg, twee of drie eeuwen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 apr. 2019 - 9:25

Nick the Stripper 27 maart 2019 at 23:34 Dat wordt moeilijk. Japan bv beperkte zich tot de regio en de Russen worden in de vele schermutselingen met Finland waarschijnlijk ook tot de westerlingen gerekend .

OlavM
OlavM26 mrt. 2019 - 22:27

Goed verhaal over dit inheemse Amerikaanse volk. Het zou veel verbetering brengen als de waarden van inheemse volken in het -algemeen met hun aandacht voor evenwicht, behoud, en al wat leeft- zouden doordringen in met name de westerse wereld. Zeker belangrijk en goed om de Lakota in deze situatie te steunen.

3 Reacties
Ozon
Ozon27 mrt. 2019 - 6:30

OlavM “Het zou veel verbetering brengen als de waarden van inheemse volken in het -algemeen (...) zouden doordringen in met name de westerse wereld.” Wij zijn ook een inheems volk, maar ik geloof dat je toch niet zoveel hebt met mensen die de inheemse waarden belangrijk vinden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 mrt. 2019 - 15:54

Alle mensen hadden/hebben invloed op hun omgeving en dat was niet altijd een goede. Natuurlijk moeten de Lakota worden geholpen. maar dat is geen reden ze nu ook maar meteen speciale eigenschappen toe te dichten van het genre "nobele wilden". Neemt niet weg dat verschillende volken er verschillende wereldbeelden op na kunnen houden. Taalkundigen maken zich druk om het verdwijnen van talen omdat met het uitsterven van taal ook unieke wereldbeelden verdwijnen. https://www.universiteitleiden.nl/wetenschapsdossiers/inheemse-volkeren-beschermd

OlavM
OlavM28 mrt. 2019 - 1:41

@ Ozon: De gemixte bevolking in Nederland -voortgekomen uit zeer uiteenlopende groepen immigranten van oudsher- lijkt me niet vergelijkbaar met de situatie van inheemse volken elders die vooral door de Europese indringers zijn beroofd van hun leefgebied en cultuur, en zijn gedecimeerd. @ Danielle Dafoe: Ik heb het totaal niet over "nobele wilden", maar over andere leefwerelden, met heel waardevolle culturele elementen, waarvan de "westerse" wereld wel degelijk veel zou kunnen opsteken.

Oki Doki
Oki Doki26 mrt. 2019 - 21:46

Reken maar dat de weersveranderingen in verband staan met de stijging van de temperatuur op aarde. De aarde was ongeveer 13 C en is nu 14 C en dat is qua verhouding best veel omdat de temperatuur niet overal precies 1 C stijgt maar op sommige plaatsen meerdere graden stijgt en op andere plaatsen bijvoorbeeld een graad daalt. Stel dat de temperatuur op aarde nog eens 2 C zou stijgen dan hebben we het over een stijging van de temperatuur van bijna 25%. Op sommige plaatsen zal het zelfs koeler worden maar op andere plaatsen wordt het dan warmer en kan de temperatuur makkelijk met 50% stijgen, reken het maar uit.

1 Reactie
robheus2
robheus227 mrt. 2019 - 23:47

2 graden stijging = 25% ??? De temperatuur schaal in celcius heeft een willekeurig nulpunt, de enige juiste schaal is Kelvin, daar ligt het nulpunt bij -273,15 graden Celcius.

W2
W226 mrt. 2019 - 19:25

Verzekeren tegen natuurrampen is heel moeilijk ook in Nederland, maar wij hebben in Nederland nog ziets als de WTS... https://wetten.overheid.nl/BWBR0009637/2010-10-01 Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen) Uiteraard allemaal zeer beperkt maar uiteindelijk toch nog iets minimaals geregeld voor dit soort calamiteiten... Dat men dit in de VS niet heeft is de VS en zijn eigen burgers zelf aan te rekenen, moet men maar zorgen dat men dit regelingen en voorzieningen zelf ook krijgt en uiteraard zelf bekostigen!

Sam V
Sam V26 mrt. 2019 - 19:11

Er zijn arme indianen zoals er ook arme blanken zijn. Er zijn ook een hoop rijke indianen. Kijk bijvoorbeeld naar de 500 casino’s in Noord-Amerika in handen van indianenstammen die samen 100 miljard dollar aan inkomsten genereren. Wat is het toch dat sommigen bepaalde bevolkingsgroepen als geheel als slachtoffers willen blijven bestempelen?

2 Reacties
Paul250371
Paul25037127 mrt. 2019 - 11:59

Je hebt gelijk. Ronduit walgelijk om indianen als slachtoffer te bestempelen. Bijna geheel uitgemoord tot de dag van vandaag maar hé, ze zijn geen slachtoffer, ze hebben casino's.

jantje
jantje28 mrt. 2019 - 11:38

Wat doen die rijke casino-indianen? Zouden ze ook de Lacota stammen in Noord-Amerika ondersteunen? Want ik denk dat die mensen meer te besteden hebben in het dagelijks leven dan mij..

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 mrt. 2019 - 18:51

Zijn ze alleen door de overheid over het hoofd gezien?

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander26 mrt. 2019 - 18:26

Mooi opgeschreven Serv, Laten we nu eindelijk elkaar als gelijkwaardig beschouwen. Niet de ene cultuur boven de ander plaatsen en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen waar we elkaar kunnen vinden. De klimaatverandering treft de meest arme bevolkingsgroepen in Amerika maar ook in andere werelddelen. Daarvan hebben we de afgelopen tijd weer genoeg van kunnen zien. Klimaatontkenners en immigratiedoemdenkers zul je wel houden. Ook voor hen een kans om bijvoorbeeld de mensen in Mozambique ruimhartig te steunen. Immers dat scheelt weer veel klimaatvluchtelingen!! Zouden ze dat gaan doen??? Juist de mensen die het meeste 'levensschade' ondervinden en hun kennis over hoe de klimaatverandering aangepakt kan worden, worden in de discussie het meest genegeerd. Voor de vorm worden zij vaak op klimaatconferenties uitgenodigd. In de documentaire 'Thank you for the Rain' komt dat heel duidelijk naar voren. Om je kapot te schamen. Postkolonialisme is aan de orde van de dag. De meeste politici en wetenschappers hebben dat superioriteitsdenken niet eens door. Maar zetten liever de groepen waar de klappen vallen tegen elkaar op en gaan opzoek naar boreale oplossingen en zondebokken.

geronimo3
geronimo326 mrt. 2019 - 17:35

Bedankt voor dit artikel,ga wat storten,heb sinds ik een klein jongetje ben altijd grote liefde gehouden voor deze volkeren en hun zienswijze op alles wat leeft.