Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Simpel Links: zeven pijlers voor een hernieuwde linkse politiek

  •  
21-02-2022
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
138 keer bekeken
  •  
naarlinks

© cc-foto: J-P_M

Maak het simpel, voor iedereen.
Ruim 55 jaar geleden werd binnen de PvdA met veel poeha Nieuw Links opgericht, om te protesteren tegen de gevestigde opstelling van Willem Drees c.s. Vrijwel alle oprichters en aanhangers van deze vernieuwingsbeweging hebben het daarna ver geschopt in hun politieke en bestuurlijke carrière. De meeste arbeiders – de traditionele PvdA-aanhang – voelen zich echter steeds minder thuis in hun partij en zoeken hun heil eerder bij PVV en zelfs VVD. PvdA en andere linkse partijen moeten het sindsdien vooral hebben van hogeropgeleiden – zolang ze niet al teveel verdienen. Zelfs na de financiële crisis zit Links opnieuw flink in het slop.
De oplossing is zeker niet een Nieuw Links 2.0, met z’n mannetjesmakerij. Ook niet de weg terug, naar een exclusieve focus op de aloude tegenstelling tussen Kapitaal en Arbeid – zoals SP vaak suggereert. Denk eerder aan  misschien wel het belangrijkste basisstreven van het socialisme: iedereen – niet alleen die ene schoenlapper die miljonair wordt – die als een dubbeltje wordt geboren moet ook een kwartje kunnen worden. Sommige mensen hebben pech, anderen hebben geluk (vermogende of gestudeerde ouders, omringd door een invloedrijk netwerk, enzovoorts). Socialistische politiek moet ieder individu reële mogelijkheden bieden om de eigen capaciteiten en ambities maximaal te ontplooien, zonder anderen daarmee schade toe te brengen en binnen een acceptabel niveau van ongelijkheid.
Alvorens te denken aan concrete beleidsmaatregelen – zoals de invoering van basisbanen dat ik hieronder steeds als bijvoorbeeld zal gebruiken  – moeten we  het eerst in grote lijnen eens worden over het hernieuwen van een aantal belangrijke pijlers waarop het ontwerp en de implementatie van dergelijke beleidsvoorstellen zouden moeten rusten.
1. Laat niet het maatschappelijke maar het numerieke lot (meer) beslissen over wie – op tijdelijke basis – mag adviseren en meebeslissen over zaken die ons allen aangaan. In de afgelopen decennia is de formele èn informele besluitvorming – vaak handig gebruik makend van de parlementaire democratie – steeds meer terecht gekomen bij een kleine groep burgers die het tot rijkdom, deskundige, volksvertegenwoordiger of BN-er hebben geschopt. De schaarse experimenten die zijn uitgevoerd met burgerraden – waar door loting wordt bepaald wie zich met voorrang over een maatschappelijke kwestie mogen uitspreken – laten zien dat gewone, weinig opgeleide burgers heel goed in staat zijn belangrijke maatschappelijke knopen door te hakken, natuurlijk ook door beschikbare informatie en deskundigheid te benutten. Bij het creëren van gegarandeerde banen bijvoorbeeld moeten deze (lokale) burgerraden een centrale rol spelen, om te voorkomen dat hoogopgeleide ambtenaren banen voor lager opgeleiden gaan verzinnen.
2. Maak het simpel, voor iedereen. Dat is de enige manier om iedereen de gelegenheid te geven zijn of haar eigen leven vorm te geven en een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke vooruitgang. Inderdaad, de meeste mensen deugen, maar alleen als ze binnen maatschappelijk structuren opereren die deugdzaamheid belonen – niet afstraffen. En dan moet ook duidelijk zijn wat we als deugden (kunnen/moeten) beschouwen. Iedereen met gezond verstand en moreel besef moet zich daarover kunnen uitspreken; niet alleen wetenschappers, bestuurders, politici en andere ‘geprivilegieerden’. Wat alleen kan als we ons richten op de achterliggende normen en waarden, teruggebracht tot de essentie die iedereen begrijpt. Transparantie is een contradictio in terminis wanneer deze alleen door ‘afgestudeerden’ kan worden begrepen en benut. Naarmate de complexiteit van de samenleving toeneemt moeten de benodigde organisatievormen – en de daarbij behorende communicatie – simpeler worden, leert de Nederlandse sociotechniek (o.a. toegepast bij Buurtzorg NL). Zo moeten gegarandeerde banen bij voorkeur via een simpel gereguleerd marktmechanisme tot stand komen , niet via ingewikkelde bureaucratie.
3. Goedkoop is duurkoop, ook voor armlastigen. Eén vorm van simpelheid daarentegen is desastreus: de notie dat alles in geld is uit te drukken, en financieel gewaardeerd moet worden. De econoom als rekenmachine floreert als we goedkopere producten verkiezen boven duurdere, maar staat met lege handen als we duurzame kwaliteit nastreven. De coronacrisis heeft weer eens duidelijk gemaakt dat voorrang geven aan efficiëntie in de vorm van lagere prijzen – mede door het vergaande internationale arbeidsverdeling (lees: ons economisch afhankelijk maken van China) – uiteindelijk ten koste gaat van economische autonomie, weerbaarheid ( resilience ) en eigen innovatie. We zwemmen in de efficiencyfuik wanneer we onvoldoende rekening houden met de indirecte effecten die later en/of elders opduiken – en vaak negatief zijn.
4. Weg met monopolies, op ieder gebied. In de commerciële sector wordt iedere vorm van (permanente) monopolievorming terecht als ongewenst beschouwd. Want het ontneemt de diverse betrokkenen de mogelijkheid om alternatieve wegen te ontdekken en te realiseren – niet alleen niet alleen de consumenten om lagere prijzen te kunnen betalen. Dit principe zou ook voor publieke monopolies moeten gelden. Zelfs méér want zij worden gefinancierd met ‘onze belastingcenten’ die iedereen moet betalen. Het is een illusie om te denken dat veranderingen in de publieke sector uitsluitend ‘van binnenuit’ (via politiek en bestuur) gerealiseerd kunnen worden – mede vanwege de ingewikkeldheid van de materie. De gebruikers/consumenten van collectieve voorzieningen moeten ook ‘met de voeten kunnen stemmen’ (via het marktmechanisme), zoals dit in de commerciële sector het geval is. Maatschappelijke doelstellingen kunnen op uiteenlopende manieren worden gerealiseerd, en dus moeten we (minimaal twee) alternatieve organisaties optuigen, zodat de diverse betrokkenen hun voorkeuren daadwerkelijk kunnen communiceren en implementeren. Dit geldt zelfs voor het ‘natuurlijke monopolie’ van de wetenschapsfinanciering (NWO), zoals ik eerder heb betoogd. Ook bij (overheids)bedrijven die gegarandeerde banen creëren, moeten we geen monopolievorming toestaan.
5. Belastingen moeten louter gebaseerd zijn op rechtvaardigheid en collectieve voorkeuren. In welke krankzinnige situatie zijn we beland dat de belasting op KapitaalAANWAS (= slapend rijk worden) veel lager is dan op de productiefactor Arbeid? Terwijl we als maatschappij willen dat iedereen aan het werk kan en dat allerlei vormen van dienstverlening (vrijwel altijd arbeidsintensief) voor iedere portemonnee betaalbaar moeten zijn, niet alleen voor de rijken en de ritselaars. Hetzelfde principe moet gelden voor indirecte belastingen. Als we weten dat overmatige consumptie van suiker en zout – de goedkoopste smaakmakers – indirect allerlei negatieve medische gevolgen heeft (obesitas, suikerziekte, hoge bloeddruk, e.d.), dan moet de BTW op die basisingrediënten drastisch omhoog – zoals dat ook bij tabak en alcohol is gebeurd. En als we niet willen dat het winkelbestand – en daarmee de leefbaarheid van dorpen en wijken – achteruit holt en pakkettransport het straatbeeld domineert , dan ontkomen we niet aan flink extra belasting aan internet aankopen. Willen we baangaranties, dan moeten die niet fiscaal worden belast.
6. Onderwijs en onderzoek dienen een publiek doel, en zijn dus grotendeels ongeschikt voor ‘tellen en meten’. Net als in de socialistische hoogtijdagen moeten onderwijs en onderzoek een emancipatoire functie hebben. Zij die met maatschappelijke achterstand zijn geboren en getogen moeten onderwijs en onderzoek kunnen benutten om die achterstand te ontstijgen. Bij onderwijs in de vorm van het verwerven van capaciteiten (niet alleen intellectueel) en attitudes. Bij (sociaalwetenschappelijk) onderzoek door zicht te krijgen op patronen en mechanismen die kwartjes (kunnen) gebruiken om dubbeltjes buiten te sluiten. Dus wég met de hordenrace die het huidige onderwijs domineert: je komt alleen in aanmerking voor een bepaalde functie door allerlei formele onderwijskwalificaties te behalen – die vaak helemaal niet nodig zijn voor een adequate beroepsuitoefening. En – althans bij de sociaalwetenschappelijk onderzoek – wég met het belachelijke puntensysteem waarin publicatie in een internationaal tijdschrift hoger wordt beloond dan een doorwrochte analyse van (lokale) maatschappelijke problemen. Wat overigens niet uitsluit dat een klein gedeelte van het onderzoeksbudget wordt besteed aan internationale consortia waar publicatiescores wél dominant zijn – ook bij onderzoek naar de effecten van baangaranties of andere vormen van marktregulering.
7. Geef interne motivatie voorrang boven externe. Een van de grote vergissingen van de laatste decennia – en onvoldoende gecorrigeerd door Links – is de vanzelfsprekendheid om marktconforme salarissen toe te kennen aan werknemers in de hogere regionen van de publieke sector. Waar prestaties (output) en selectiemaatstaven (input) moeilijk meetbaar zijn, en dus de deur  open zetten voor vergelijkbare salarissen in de private sector. Het moet weer een eer worden om te mogen werken in de publieke sector: in de wetenschap, in het openbaar bestuur en in de rechtspraak. De enige manier om daarvoor de juiste mensen te selecteren en te rekruteren is een lager salaris en bijbehorende compensaties dan in de commerciële sector, dus niet marktconform. Dit geldt ook voor het creëren van gegarandeerde banen, bij uitstek een publieke activiteit. Wat een schande dat de directeur van het Groningse Werk Pro een dijk van een salaris verdiende , terwijl hij de facto een publiek monopolie bestuurt.

Meer over:

toekomst, links, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (37)

Markzelluf
Markzelluf21 feb. 2022 - 20:07

Wat een verhaal. Zou de auteur er goed over nagedacht hebben of maar vrolijk opgeschreven hebben wat hem plots te binnen schoot. Voorbeeldje: afschaffen monopolies ‘op elk gebied’. Hee, nog meer marktwerking in de zorg en nu ook in het onderwijs, rond de sociale zekerheid en …. Ach, de lijst kan nog langer worden. Tja, daar zit links op te wachten. Wil links ook de middenklasse weet bereiken, kom dan voor ze op! Geen ‘basisbaanverhaal’, maar betaalbare koopwoningen, betere koopkracht voor groep rond 1,5 modaal, zekerheid voor zzp, flexibele pensionering, veiligheid en rechtszekerheid, goed onderwijs en waarde en normen. Dat spreekt veel meer aan dan inclusiviteit, meer geld voor cultuur en meer Europa. Bijvoorbeeld! Misschien wil je dat als linkse partijen niet, maar verbaas je er dan niet over dat middenklasse niet op je stemmen

DaanOuwens
DaanOuwens21 feb. 2022 - 14:30

Meer een ideologisch verhaal dan een bruikbaar verhaal. Maar er staan een aantal aardige dingen in. Wat mij betreft te vee om op alles te reageren. Ik hou het maar bij het eerste punt, de burgerraden. Prima idee. Maar niet op landelijk niveau. Wel op lokaal of buurtniveau. Laat mensen bepalend zijn in het vormgeven van hun eigen woon en leefomgeving. Wel extra geld naar scholen of meer sportclubs. Meer openbaar vervoer of meer aandacht voor ouderen. Meer groen of meer woningbouw. Daar zijn vragen die een lokaal burgerberaad tot 200.000 burgers prima kan oppakken. Wellicht nog wel op grotere schaal. Nu heeft het bestuur op dat niveau sowieso al een beperkt mandaat van de kiezers. De opkomst zit ergens tussen 50% en 60% en soms zelfs onder de 50%. Veel kiezers kiezen al voor lokale mensen dus laat lokale mensen het bepalen. Maar het moet niet te grootschalig worden. Het moet mensen die de uitkomsten van het beraad wel de mogelijkheid bieden te vertrekken naar een regio die beter bij hun wensen en behoeften past. Dat is essentieel. Als er ruimte is voor dat soort aanpassingen in het verhaal van de schrijver is het prima. Maar zoals het het nu staat is het slechts een betoog dat nogal wat aanpassing en verbetering behoeft.

11 Reacties
Geesteman
Geesteman21 feb. 2022 - 14:47

Boven het artikel van Hein staat Simple Links: Zeven pijlers. Maar die pijlers zijn helemaal niet simpel. Het is maar de vraag of aanpassingen het minder simpel zullen maken. In veel van zulke aanpassingen wordt het alleen maar onoverzichtelijker en onbegrijpelijker. Dat is waarom we nu geen links meer hebben.

DaanOuwens
DaanOuwens21 feb. 2022 - 16:26

@ Geesteman Jij schrijft: In veel van zulke aanpassingen wordt het alleen maar onoverzichtelijker en onbegrijpelijker. Dat is waarom we nu geen links meer hebben. Volgens mij zijn zaken niet simpel maar complex. En zal je complexe zaken moeten begrijpen om goede oplossingen te kunnen vinden. Jouw reactie begrijp ik zelfs helemaal niet. Hoezo is er geen links? Op basis van wat trek jij die conclusie? En wie is we? En wat is links dan voor jou? En waarom zou het simpel moeten zijn en niet onoverzichtelijk? Het verhaal van de schrijver kan ik volgen, maar ik ben het niet met hem eens. Jouw opmerkingen kan ik niet volgen dus ik weet niet eens of ik het wel of niet met je eens ben.

Geesteman
Geesteman21 feb. 2022 - 18:59

@Daan Ik kan het simpel houden. Links is nooit vastgelegd in regels. Links was ooit een heel breed begrip. Maar er was een kernpunt. De schuld van het kapitaal en het establishment (kort door de bocht ik weet het). Protest daartegen was links. En tal van verschillende bewegingen hebben dat gebruikt om daar op hun manier invulling aan te geven. Dat vormde links. Nu denken wat dat een partijprogramma automatisch links moet zijn omdat bv PvdA of Gr Links dat geschreven hebben. De leegloop bij links is mede veroorzaakt omdat links plotseling intelligent moest worden. Het heeft ook grote aantrekkingskracht gehad op zogenaamde yuppen die vooral bij de PvdA te vinden waren omdat het een bepaalde leefstijl ondersteunde. Gevolg dat het niet meer te volgen was voor een achterban die ontevreden was. Het vreemde is nu dan ook zo gauw iets eenvoudig wordt verwoord het voor linkse intelligentsia niet meer te begrijpen zou zijn. Het verwijt populisme is in die kringen nu een scheldwoord. Terwijl het populisme eigenlijk door links is uitgevonden. En succesvol is geweest. Ik hoop dat je dom genoeg bent om het te begrijpen. (Smile)

Wieowie
Wieowie21 feb. 2022 - 19:14

Hoi Daan, als je meningen niet kan volgen (het is een grote mensen platform) kan je beter op een ander forum kijken. Dit forum leent zich bij uitstek voor korte reacties waarin mensen de context begrijpen en niet alles hoeft te worden uitgelegd.

DaanOuwens
DaanOuwens21 feb. 2022 - 20:56

@ Geesteman Jij schrijft: De schuld van het kapitaal en het establishment (kort door de bocht ik weet het). Protest daartegen was links. Dat betekent dat links volgens jou zelf geen enkele visie heeft op de samenleving. Links is ergens tegen. Namelijk tegen het kapitaal en het establishment. En links is dus nergens voor. Heeft geen idealen en geen beeld van de gewenste toekomst. Dan is er nog een extra probleem dat je uitgaan van het gegeven dat het kapitaal en establishment altijd hetzelfde blijft. Dus niet verandert. Daarmee maak je het inderdaad simpel en ongelloofwaardig. Zowel het kapitaal als het establishment is niet meer dezelfde groep als 50 of 100 jaar geleden. Dat de achterban van links volgens jou nu niet dezelfde mening heeft als linkse partijen wordt veroorzaakt doordat ook hun omstandigheden zijn veranderd. Deze groep, althans de vorige generaties, stemden links omdat ze niets te verliezen hadden maar wel te winnen. Nu, de huidige generaties, hebben ze ook veel te verliezen. Daarom stemmen ze conservatief rechts. Daarnaast zijn er nog talloze andere ontwikkelingen die maken dat jouw gereedschap geschikt voor bosbeheer door jou nu wordt gebruikt voor biotechnologie. Hoe graag jij het ook simpel wil houden. Het gaat niet werken. Linkse politiek is een visie op een ideale samenleving niet slechts het behartigen van de belangen van 1 groep in die samenleving.

Geesteman
Geesteman21 feb. 2022 - 22:33

Daan. Je kletst maar wat.

DaanOuwens
DaanOuwens22 feb. 2022 - 7:28

@ Geesteman Jij schrijft: Daan. Je kletst maar wat. Geen argumenten dus.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 feb. 2022 - 7:57

Door alle samenwerkingsverbanden is de democratie op gemeentelijk niveau al totaal uitgekleed. Burgers hebben er geen enkel zicht meer op. Ik ga dit jaar voor het eerst in mijn leven met de gemeenteraadsverkiezingen niet meer stemmen. Ik heb niet meer de illusie dat het ook maar iets uitmaakt. Het is niet voor niets een illusie. Dezelfde soort mensen die de gemeentes bevolken, bevolken uiteindelijk de burgerraden.

DaanOuwens
DaanOuwens22 feb. 2022 - 10:45

@ Minoes&tuin Jij schrijft: Dezelfde soort mensen die de gemeentes bevolken, bevolken uiteindelijk de burgerraden. Dat is natuurlijk ook zo. Mensen die in zo'n burgerraad willen willen ook wel iets doen in de lokale politiek. Het gaat wat ver om te spreken van een specifiek type maar er is wel enige gelijkenis tussen mensen die belangrijk zijn in het verenigingsleven, betrokken zijn bij scholen en het lokale welzijn en iets doen in lokale politiek. Betrokkenheid heeft als keerzijde bemoeizucht. Er zitten dus positieve en negatieve kanten aan. Als je wil voorkomen dat de gebruikelijke types opstaan, moeten mensen door het lot aangewezen worden uit de gemeenschap. Vergelijkbaar met het aanwijzen van juryleden bij de rechtspraak in de VS. Weigeren mag niet. Maar ik vind deze organistische vraag minder belangrijk dan het feit dat leden van een gemeenschap zich moeten kunnen ontsnappen aan de lokale samenleving. Ik verwacht namelijk helemaal geen verstandige besluiten van een groot deel van die burgerraden, maar vooral onderdrukkend normerende opvattingen. En niet iedereen voelt zich daar goed bij thuis. Maar dat is mijn ervaring met een aantal experimenten in Rotterdam waar ik een paar keer heb bijgezeten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 feb. 2022 - 6:31

Daan Ouwens Blij dat jij het zegt; Bemoeizucht en behalve dat vooral heel grote ego's, die graag gezien willen worden. De mensen die werkelijk betrokken zijn, met de poten in de modder staan, overal staan waar het echt nodig is, die zie je daar niet. Dan zijn ze er niet. het moet wel uitstraling naar buiten hebben en enig cachet. Het is een groot netwerkcircus. Vaak zijn het plaatselijke winkeliers, middenstanders en/of familie daarvan. Ze zitten overal met hun tentakels in en hebben overal 'hun contacten'.

DaanOuwens
DaanOuwens23 feb. 2022 - 9:58

@ Minoes&tuin Jij schrijft: De mensen die werkelijk betrokken zijn, met de poten in de modder staan, Ik moet je teleurstellen. Volgens mij zijn het dezelfde mensen. De winkelier die gezien wil worden is ook degene die een prijs levert voor de buurt bingo. Goed en slecht zitten in dezelfde persoon. Er zijn niet echt helemaal goede mensen helemaal slechte kan je wel treffen. Maar niemand is perfect.

Ron Kerssies
Ron Kerssies21 feb. 2022 - 14:24

En dan met veel poeha beginnen met een verwijzing naar de Nieuw Links-periode, een hoofdstuk waar de PvdA nog steeds met het schaamrood op de kaken op terug hoort te kijken, helemaal als je zo graag het als collectief verleden van anderen beschuldigend onderwijst vergezeld van beschuldigingen. Nieuw Links wat de meest gruwelijke rode regimes verheerlijkte, blind voor de grootschalige en geïnstitutionaliseerde misdaden, en daar nog nooit een spoortje van spijt over heeft betuigd.

agnar123
agnar12321 feb. 2022 - 14:20

Links moet allereerst een grondige zuivering houden onder de economen. Citaat: Economen zijn in het algemeen gesproken crimineel, onbetrouwbaar en corrupt. Dat blijkt uit onderzoek, dat we hier zullen aanhalen. Niet ALLE economen zijn crimineel en corrupt. Er zijn goedwillende fatsoenlijke economen. Deze vormen een zo kleine minderheid, dat ze niet gehoord worden. De politiek laat zich momenteel (2018) leiden door adviezen van economen, die crimineel, onbetrouwbaar en corrupt zijn. Dat is één van de redenen, dat het zo slecht gaat met de wereld. Sinds ongeveer 1980 zijn de media in handen gekomen van banken, financiele instellingen en superrijken. Kritische onderzoeksjournalistiek is wegbezuinigd. De media publiceren alleen nog wat voldoende advertenties van grote bedrijven helpt verkopen. Een kritische instelling tegenover superrijken en grote bedrijven wordt in de media niet meer getolereerd. Economen beweren, dat economie een wetenschap is. Dat is economie zeer zeker niet. De meeste economen schrijven en zeggen, wat geld oplevert. Het geld komt van grote bedrijven en superrijken. De publicaties en beweringen van economen zijn er op gericht de superrijken en de grote bedrijven te dienen. https://www.groenepolitiek.info/index.php?pi=2690&n1=70 Einde citaat Citaat: Volgens het internet artikel "Does Studying Economics Breed Greed?" van Adam Grant PhD: Economie professoren geven minder aan goede doelen dan andere professoren. Misleiding voor persoonlijk gewin: Wanneer er betaald wordt, zijn economie studenten eerder bereid om misleidende artikelen te schrijven, dan andere studenten. "Wanneer je dat niet doet, ben je een dief van je eigen portemonnee". Economie studenten in Duitsland bleken graag een overbetaalde loodgieter aan te prijzen, wanneer ze er voor betaald werden. Gewone alfa studenten doen dat veel minder. De meeste beta studenten weigeren dat. Ingenieurs en wetenschappers zijn doorgaans betrouwbaar. Rechten en economie studenten zijn doorgaans het minst te vertrouwen. Economen beschouwen hebzucht veel vaker als 'goed', 'correct' en 'ethisch juist'. Eerlijkheid is veel minder belangrijk voor economen. Wanneer studenten geld moesten verdelen met studiegenoten, verdeelden economie studenten het geld veel oneerlijker. Does Studying Economics Breed Greed? https://www.huffpost.com/entry/does-studying-economics-b_b_4141384 Hoe kun je economen vertrouwen? Hoe kun je politici vertrouwen, die blindelings de economen volgen?

Geesteman
Geesteman21 feb. 2022 - 14:11

Mensen hebben meer aan een linkse beweging dan aan linkse politiek. En de politiek zou dan moeten volgen. Dat zou je dan weer linkse politiek kunnen noemen. Linkse politiek kan je niet van bovenaf opleggen. Dat moet groeien onder de mensen. Hoe mooi bedacht ook die zeven regels maar daar krijg je de bevolking niet mee in een beweging. De enige kans van slagen voor linkse politiek zou een nee beweging kunnen zijn. Want het 'ik doe niet meer mee' is populair tegenwoordig. En heel eerlijk. Af en toe denk ik wel eens Baudet zou best links kunnen zijn. Al heb ik in zijn oplossingen heel erg weinig vertrouwen.

EenMening
EenMening21 feb. 2022 - 14:10

verdienen .

Sonic2
Sonic221 feb. 2022 - 13:11

Basisbanen is een verschrikkelijk idee. De Melkertbanen werkt al voor geen meter. Ze zijn duur en mensen zullen het zien als een vervanging van uitkeringen. Bovendien is echt lang niet al het werk leuk. En is het onzin dat een onderbetaalde flits bezorger het beter heeft als iemand met een uitkering. Nooit meer de ruil: Afbraak van uitkeringen voor "banen". Afbraak voor uitkeringen voor hele goede banen vind ik nog te verdedigen. Maar links is enorm daar mee de fout in gegaan. Links moet de sociale zekerheid weer optuigen. De achterlijke bijstand, toeslagen en Wajong regels die mensen louter kapot maken moeten vandaag nog weg. Echt een grote vorm van verraad dat links daar ooit aan meegewerkt heeft. Met die rechts krankzinnigheid. Pesten is het. En niets anders. En woningen weer betaalbaar maken. En in ruime voorraad voorradig. Het onderwijs weer herstellen. Weer voor de publieke zaak staan. De problemen oplossen waar doorsnee mensen voor staan. Maar ook wat minder denigrerend doen over mensen die misschien geen arbeider zijn, maar een "goed" leven hebben in de middenklasse. En ontmasker vooral eens die rechtse leugenaars. De fantasten van PVV en FvD. De leugenaars van VVD. Het fop links van D66. En de zeepbellen die JA21 en BBB zijn. Dat laatste durf ik nu al te voorspellen. Over een jaar of 2 jaar ook Forum perikelen bij die fop partijen.

korheiden2
korheiden221 feb. 2022 - 11:07

Er zitten sympathieke gedachten tussen, maar ik vrees dat het tijdperk van de grote socialistische partij die de PvdA ooit was voorgoed voorbij zijn. Partijen als GL, PvdD en ook D66 trekken toch vooral een hoogopgeleide elite en zullen niet snel door de gewone man/vrouw/het worden gekozen. Het is al vaak gezegd en het is zo langzamerhand een cliché, maar zolang ook de PvdA zich met een groot aantal woke-onderwerpen bezighoudt krijgt men de kiezer niet meer terug. Verder is het aantal welgestelden in ons land behoorlijk groot en die zullen toch echt VVD en D66 blijven stemmen. Al is het electoraat van D66 weinig honkvast en kan een deel van hen de volgende keer op Volt, PvdD of GL stemmen. Maar onder de streep blijft links een minderheid.

6 Reacties
WillemdeGroot
WillemdeGroot21 feb. 2022 - 11:19

'Het is al vaak gezegd en het is zo langzamerhand een cliché, maar zolang ook de PvdA zich met een groot aantal woke-onderwerpen bezighoudt krijgt men de kiezer niet meer terug.' Aldus korheiden. Ach, ik, onnozele en onwetende, ik ben dan altijd nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag: welke zijn dat 'groot aantal woke-onderwerpen'?

Frans Kwakman
Frans Kwakman21 feb. 2022 - 11:50

Kor: De heer Vrolijk heeft in ieder geval een stukje geschreven dat een goede samenvatting is waar we voor staan. Uiteraard is de PvdA als partij reddeloos verloren, alleen al die mensen die een baantje hebben dankzij die partij geloven er nog in. Wat woke-onderwerpen zijn weet ik niet. Voor mij is het belangrijk dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de maatschappij. Uiteraard zijn er verschillen in inkomen en bezit. Maar daarom kan er echt wel wat eerlijker belasting geheven worden. Persoonlijk denk ik dat sparen niet ontmoedigd moet worden door het belasten van bezit tot het maximum op te voeren, dat zal leiden tot een bevolking die aan het einde van het werkzame leven terug moet vallen op de gemeenschap voor essentiele diensten, diensten die een bezitter zelf kan betalen. En ja ik heb de Nieuw Links beweging gevolgd, het boekje Tien over Rood beschrijft wat men toen wilde en helaas ook voor zichzelf (de schrijvers) niet gerealiseerd hebben. De meesten zijn al snel in het regentenmilieu terecht gekomen. Jan Nagel is nog degene die ik het meest hoor in de politiek, alleen dus ook niet meer in PvdA. De meeste van de huidige oolitieke partijen zijn vooral een vehikel om hogerop te komen, via de politiek op een andere belangrijke oositie. Dat lukt niet altijd en daarmee is de reden van veel onenigheid verklaard. Daarom ben ik gelukkig met de SP waarin dit zover ik kan zien minder speelt. OK, dat kamerlid die voorzitter wou worden en toen dat niet lukte prompt verklaarde voor GroenLinks te gaan. Waarmee mijn stelling bewezen is. Er zijn nog talrijke voorbeelden hoor.

stokkickhuysen
stokkickhuysen21 feb. 2022 - 11:54

'Maar onder de streep blijft links een minderheid.' En dit is nu precies wat zo merkwaardig is. Veel meer mensen dan nu op links stemmen zouden baat hebben bij goed links beleid. maar op links stemmen doen ze niet omdat in de recente geschiedenis de oplossingen voor hun niet uit die hoek kwamen. Dus nu stemmen ze rechts, en we weten dat de oplossingen ook niet uit die hoek gaan komen. Ook is de uitleg over hoe nu gekozen wordt niet echt een reactie op een column die gaat over verandering? Ben je het eens met de vaststelling dat op dit moment teveel mensenbuiten de boot vallen, en zo ja, wat kun je daar aan doen? Ik denk dat de voorstellen een stap in de goede richting zouden betekenen. Ik zou willen toevoegen dat de factor arbeid waarschijnlijk in relevantie gaat afnemen in de komende decennia, dus we moeten ook gaan nadenken over je dan de kluit verdeelt. Ik ben het eens met ieder van de 7 geformuleerde doelen. Misschien nog toevolegen dat inkomen van de top van bedrijven gekoppeld is aan het gemiddelde salaris dat binnen dat bedrijf verdient wordt, zodat de inkomens niet al te ver uit elkaar gaan lopen, want dan is het dweilen met de kraan open.

Sonic2
Sonic221 feb. 2022 - 13:47

@ Korheiden De SP zet de laatste jaren juist niet in op Woke onderwerpen. En trekt de wat "conservatievere" kaart. Het is absoluut een fabeltje dat links kiezers alleen maar vallen voor een links economisch verhaal en een rechts cultureel verhaal. Was het maar zo simpel. Vraag 100 linkse mensen om een mening over immigratie( ook klimaat en EU) en je krijgt nog net geen 100 verschillend verhalen maar het scheelt niet veel. Vooral immigratie. Het zijn meestal rechtse mensen die altijd vragen om een debat of om dialoog. Of om inhoud. Dat begint met voor de verandering eens de standpunten van links goed weer te geven. Links is niet woke. Links is hooguit voor een deel woke en vooral ernstig verdeeld over dit soort onderwerpen. Kun je hier ook zien. Ik denk dat we al een heleboel achterlijk( want dat is het) "rechts" stemgedrag kunnen voorkomen als we die mensen duidelijk maken wat de standpunten van links zijn

korheiden2
korheiden221 feb. 2022 - 14:31

@Frans : Allereerst : ik kan me zeer vinden in de reactie van @Sonic : 'Links moet de sociale zekerheid weer optuigen. De achterlijke bijstand, toeslagen en Wajong regels die mensen louter kapot maken moeten vandaag nog weg.'En : 'En woningen weer betaalbaar maken. En in ruime voorraad voorradig. Het onderwijs weer herstellen. Weer voor de publieke zaak staan. De problemen oplossen waar doorsnee mensen voor staan. Maar ook wat minder denigrerend doen over mensen die misschien geen arbeider zijn, maar een “goed” leven hebben in de middenklasse.' Helemaal mee eens. Maar in de ogen van nogal wat kiezers kunnen ze daarvoor dus niet terecht bij GL, PvdA e.d. Inderdaad - ook eens met Sonic - lukt het de SP al evenmin om stemmen te trekken. Maar omdat partijen als GL en D66 zich bezighouden met (daar komen ze) onderwerpen als diversiteit, LHBTQI-zaken, excuses voor het slavernijverleden, heel veel klimaat, racisme en dergelijke, meent de kiezer dat hij beter af is bij extreemrechts. Let wel : ik zeg hier dus niet dat woke-onderwerpen niet belangrijk zouden zijn, maar m.i. hebben vele kiezers andere zaken aan hun hoofd.

Sonic2
Sonic221 feb. 2022 - 16:38

@ Korheiden Mensen die PVV en FvD stemmen doen dat ( kijk er maar FB of twitter reacties op na) omdat ze 100% geloven in al die sprookjes en leugens. Omdat ze zo weinig mensenkennis hebben dat ze niet kunnen begrijpen dat Wilders en Baudet charlatans zijn die nooit wat voor hun gaan doen. Door hun achterlijke stemgedrag kunnen sommige mensen FvD/PVV stemmers vrienden kwijt raken. Of hun baan of hun partner. Dat doen ze niet omdat ze anti woke zijn. Dat doen ze omdat ze oprecht geloven in de ideologie en die standpunten van die partij. Anders zijn ze wel erg wraakzuchtig. Waar u wel een punt heeft is dat het gedrag van D66 en GL de PVV en FvD stemmers zullen sterken in hun "gelijk". De SP maakt wel duidelijk dat de andere kant op slaan ook niet werkt. Dat effect zal het hebben. Meer niet. En voor de rest krijgt "rechts" nooit wat voor elkaar. Behalve schelden en middelvingers opsteken naar iedereen die het met hun oneens is. Dit kabinet heeft in de peilingen al een tijdje geen meerderheid. Dat links een minderheid is dat is een feit ja. Dat ze door het compleet falen van ultra rechts op het pluche kunnen komen is een stuk waarschijnlijker. Dus hou maar rekening met links de komende jaren. Dat blijft een factor. De PVV heeft 15 virtuele zetels. Het CDA 5. Het CDA heeft WEL wat te betekenen in dit land. Of je dat nu positief of negatief acht. Die arrogantie tegen de "oude partijen" is groot. Terwijl ze wel een factor van betekenis zijn. En niet om aandacht momenten in de media. Overigens dalen ook VVD en D66 fors in de peilingen. Voor wat ze waard zijn.

gimli55
gimli5521 feb. 2022 - 10:56

Top dat dit soort ideeën worden geopperd, maar waarom altijd vlak voor verkiezingen? Dit soort retoriek hoor je van vrijwel ieder partij alleen voor de verkiezingen, na de verkiezingen worden ze weer wakker uit hun principe slaap en radicale ideeën en treedt het falende systeem weer in werking. In de krant staat er weer een kritiekloos interview met onze premier, die opeens de solidariteit heeft ontdekt en die hoop dat iedereen weer normaal gaat doen. Dat hij zijn falende politiek zonder weerwoord kan voortzetten door gebrek aan integriteit en betrouwbaarheid van de kadaver gedisciplineerde coalitie partijen. Eerst zien en dan pas geloven, er zijn vaker goede ideeën geopperd zonder enige voortgang of verbetering voor de gemiddelde burger. Altijd vlak voor de verkiezingen en altijd gevolgd door een lethargische politiek na de verkiezingen. Ik ga niet in op de ideeën, het blijft net als al 40 jaar lang, wishfull thinking van een falend systeem.

3 Reacties
Sonic2
Sonic221 feb. 2022 - 13:15

Met uw betogen heeft u meestal wel een punt, maar als ik uw betoog zo lees dan zie ik maar 1 oplossing voor de problemen die u aanstipt. De SP. Of misschien nog Bij1( op economisch vlak dan) en PVDD. Zoals Watcher in een andere reactie al stelt. Waarom is een niet opgeleid persoon beter af bij ""rechts"?

gimli55
gimli5521 feb. 2022 - 14:22

Love is in the eye of the beholder. De naam van de SP staat nergens in mijn betoog en ik heb die partij al een tijdje gelden verlaten. Zij zijn niet de partij die ons gaat redden. De partij die op mijn steun mag rekenen, bestaan helaas nog niet. Geen van de huidige politieke partijen zijn mijn stem waard. Allen zijn gericht op met maatregelen de gevolgen van een oorzaak te lenigen. De oorzaak blijft buiten beschouwing, terwijl dat nu juist de falende factor is en wat leidt en heeft geleid tot de desastreuse gevolgen. Ik heb mijn standpunten al vaak opgesomd en doe dat niet opnieuw. Er dient fundamenteel puin te worden geruimd, er moet veel rotzooi worden opgeruimd. Alle huidige partijen zijn onderdeel van het probleem en zijn ontstaan door de gevolgen en de maatregelen die zijn gebracht als oplossing. De problemen zijn jarenlang met protocollen en modellen inzichtelijk gemaakt, waarbij de modellen de werkelijkheid hebben verwisseld en de protocollen leidend zijn geworden. Er is een discrepantie tussen de burgers en hun plaats in de modellen en protocollen en de werkelijke wereld. Met het uitgebreid meten om de modellen te fine tunen, is het begrip verdwenen. Zo lang als de burger in het model past, is er niets aan de hand. Het probleem ontstaat wanneer de burger niet meer in het model past en de protocollen niet meer voldoen als oplossing. Dan maakt de overheid die niet passende burger onzichtbaar en ontstaat zaken als de Toeslagaffaire, Chroom 6, gaswinning schade, granaten in Mali, en de Qkoorts. De milieu problemen van Tata Steel en Chemours zijn typische voorbeelden van het verschil tussen de modellen en de werkelijkheid. Op papier is alles op orde, terwijl in werkelijkheid burgers 50% meer kans hebben te sterven aan kanker dan ergens anders. De modellen regeren en op papier klopt alles voortreffelijk, en daarom kan Rutte ook wijzen naar allerlei lijstjes waar Nederland hoog op prijkt. De partijen waar U naar verwijst zijn een gevolg van een oorzaak, die met maatregelen en wetten de falende regering proberen te corrigeren. Ze wissen evenwel de visie om iets nieuws te bedenken, het is allemaal post actief. Wat Nederland nodig heeft is een proactieve houding en pro actieve politici die ideeën hebben over de noodzakelijke transitie, die al veel te lang is uitgesteld. Van welke politieke richting is onbelangrijk, in de toekomst bestaat rechts en links niet meer, die richtingen zijn in 1989 met de val van de muur overbodig geworden, net zoals christelijk die met het verdwijnen van de verzuiling overbodig is geworden. De nieuwe richting zal veel meer om het evenwicht op deze wereld moeten gaan. Het realisme dat wat de mens uitvoert, schade aanbrengt aan de aarde. Die schade moeten we minimaliseren anders gaan we als soort ten onder.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 feb. 2022 - 8:04

gimli55 Totdat je ergens een PvdA wethouder tegenkomt. Het is maar goed dat ze dat erbij zetten anders zou je niet weten dat hij/zij van de PvdA is.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine21 feb. 2022 - 10:36

Ik kan eigenlijk in het hele stuk geen enkel aanknopingspunt vinden waarom de niet hoogopgeleide kiezer terug zou keren naar dit linkse verhaal?

7 Reacties
watcher3
watcher321 feb. 2022 - 11:48

Kun je me een reden noemen waarom een niet hoog opgeleid iemand beter af is bij rechts?

stokkickhuysen
stokkickhuysen21 feb. 2022 - 11:59

Meer zeggenschap meer kansen want minder afhankelijk van eindeloze opleiding minder inkomensongelijkheid Dat zijn de directe voordelen minder vervuiling / meer duurzaamheid meer output uit wetenschappelijk onderzoek zijn een paar indirecte

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine21 feb. 2022 - 12:34

@watcher, dat moet je aan de niet hoog opgeleiden die rechts stemmen vragen. Ik vind juist dit verhaal allemaal erg theoretisch geneuzel, het zal weinig niet hoogopgeleiden aanspreken, en dus ook geen stemmen opleveren.

EenMening
EenMening21 feb. 2022 - 13:15

@stok De redenen waarom de niet hoogopgeleide kiezer links zouden moeten stemmen, laat wel zien dat jij geen flauw benul hebt hoe deze mensen denken. Van alle door jou genoemde zaken is alleen inkomensongelijkheid relevant. En zelfs die is minder relevant dan je zou denken. Dat heeft te maken met de sociaal-economisch positie van veel niet hoogopgeleiden. Je kunt verschillende groepen onderscheiden. Te beginnen met de grote groep kleine ondernemers, die gewend zijn zichzelf te redden en vaak VVD stemmen. Dan zijn er de bouwvakkers en andere vakmensen die vanwege de schaarste goed verdienen. En niet te vergeten de mensen die in de detailhand werken of eenvoudig administratief werk doen. Daar zit een deel ontevredenen, die vinden dat ze te weinig verdienen Hetzelfde geldt voor degenen die in de zorg werken. Maar er spelen ook andere zaken. Het wereldbeeld van deze mensen is vaak nogal conservatief en staat veraf van het woke-denken. Dat vertaalt zich ook in het stemgedrag. Daar komt nog bij dat velen van hen totaal niet geintereseerd zijn in de politiek en überhaupt niet gaan stemmen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen21 feb. 2022 - 14:33

@EenMening 'geen flauw benul hebt hoe deze mensen denken' Ik begrijp niet wat je wil zeggen. Dat men teleurgesteld is maar niet wil dat daar iets aan gedaan wordt? Je kan niet allemaal bovenop liggen, maar je kan wel de verschillen zo klein mogelijk houden. Je kan wel zorgen dat deze groep vertrouwne heeft in de politiek, en dat vertrouwen ontbreekt helemaal op dit moment. Conservatisme komt voort uit angst voor verandering. Uiteindelijk gaat het om het creeren van vertrouwen, en ik denk dat de puntnen in het artikel goed geformuleerd zijn en jouw kritiek ondervangen wordt als deze punten in de praktijk zouden worden gebracht. Jouw cynisme ten aanzien van kleinverdieners heeft een oorzaak. en die oorzaak moet je aanpakken.

stokkickhuysen
stokkickhuysen21 feb. 2022 - 14:36

@Eenmening Wat zijn volgens jou nog meer punten die de niet opgeleide kiezer aanspreken, behalve inkomen?

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 feb. 2022 - 0:56

@stock Vrij naar "was will das Weib": Wat wil de man?