Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Shell-deal hoort niet thuis in achterkamertjes

  •  
25-06-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
Afwezigheid Rutte ergert oppositie

© 2018-06-19 14:29:06 DEN HAAG - Premier Mark Rutte en staatssecretaris Menno Snel van Financien tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. ANP KOEN VAN WEEL

Het kabinet misbruikt een oneigenlijk privacy-argument om het parlementaire democratische proces te blokkeren
Nu de meesten van mijn collega-fractievoorzitters zich voorbereiden op een geheim overleg met het kabinet over de Shell-deal, heb ik even tijd om op te schrijven waarom ik niet deelneem aan deze commerciële commissie stiekem: het kabinet misbruikt een oneigenlijk privacy-argument om het parlementaire democratische proces te blokkeren. Ik heb het uiteraard over het aanbod van premier Rutte om de Kamer in een zogenaamde “besloten technische briefing” bij te praten over de details van de afspraken die Shell met de fiscus heeft gemaakt. Door toe te staan dat Shell een deel van zijn dividenduitkering via een brievenbusmaatschappij op een van de Kanaaleilanden te doen, heeft het concern sinds 2005 een slordige zeven miljard euro aan belasting weten te ontlopen. Tijdens het vragenuurtje riep ik mijn collega’s op om geen genoegen te nemen met dat debat en volstrekte openbaarheid te eisen. Daarvoor heb ik twee argumenten.
Ten eerste omdat de redenen die het kabinet geeft om deze afspraken als vertrouwelijk te beschouwen niet deugen. Artikel 67 van de Algemene Wet inzake Rijksbelasting die het verbiedt om belastinggegevens van “personen of zaken van een ander” openbaar te maken, is in de loop der decennia zodanig opgerekt dat de geheimhouding niet alleen natuurlijke personen betreft maar ook juridische entiteiten als naamloze vennootschappen. Privacywetgeving dient om de belangen van burgers te beschermen tegen inmenging van buitenaf, niet om de deals van multinationals met de Nederlandse fiscus geheim te houden. Hier is overduidelijk sprake van misbruik van wettelijke bepalingen die van origine andere bedoelingen hadden. Schrappen of aanpassen dus dat wetsartikel. Nederlandse burgers hebben het recht om te weten welke onderhandse afspraken de belastingdienst met multinationals maakt. Al was het maar om een einde te maken aan deze onwelriekende praktijk.
De media-optredens van Shell-topvrouw Marjan van Loon over deze kwestie vergroot de urgentie van zo’n wettelijke aanpassing. Zij gaat het maatschappelijk debat aan, waarmee elke legitimatie van verdere geheimzinnigheid wegvalt. In een interview met Nieuwsuur van 16 juni bestond Van Loon het om te vertellen dat ze de ophef niet begreep omdat de constructie om Nederlandse dividenden via de Kanaaleilanden uit te betalen “volkomen legaal” was. Het is een gotspe dat Nederlandse volksvertegenwoordigers namens Nederlandse burgers geen openbare inzage kunnen krijgen in die “volkomen legale  afspraken” om zelf na te kunnen gaan of ze in lijn zijn met de letter en de geest van de wet. Kennelijk moeten we mevrouw Van Loon op haar blauwe ogen geloven. Volksvertegenwoordigers hebben de plicht om dat zelf te beoordelen en zouden dus ook het recht daartoe moeten hebben. Zeker bij een multinational die de afgelopen decennia keer op keer heeft laten blijken er een extreem opportunistische bedrijfsmentaliteit op na te houden. En die daarmee de schijn tegen heeft. Met zeven miljard euro hebben we het niet over klein bier. Afgezet tegen de ruim vijftig miljard euro die Rutte 1, 2 en 3 sinds 2010 hebben “omgebogen” had zeven miljard euro extra aan belastinginkomsten de bezuinigingspijn voor Nederlandse burgers, middenstanders en kwetsbare dossiers zoals natuur, voedselveiligheid en dierenwelzijn substantieel kunnen verlichten.
Het tweede argument is principiëler. Besloten vergaderingen tussen de wetgevende en de uitvoerende macht die bedoeld zijn om informatie binnenshuis en daarmee buiten bereik van de kiezer te houden, passen niet in een parlementaire democratie. De constituerende macht ligt in zo’n democratie immers bij de verzamelde demos. Dat betekent dat uiterst spaarzaam moet worden omgegaan met het instrument van de geheime technische briefing. Incidenteel, als er grote en evidente belangen op het spel staan en het overduidelijk is dat openbaarheid grote gevaren voor demos en staat met zich mee kunnen brengen, is het gebruik van het instrument van beslotenheid op zijn plaats. Dat gold bijvoorbeeld voor de bankenreddingen van september 2008. Cruciale infrastructuur – het betalingsverkeer – stond toen op het spel. En markten reageerden paniekerig op ieder snippertje informatie.
Het gevaar van besloten informatiebijeenkomsten met het Kabinet is dat zij de agenda van de Kamer feitelijk overneemt omdat alles wat tijdens die bijeenkomst gewisseld wordt, niet in het openbaar kan worden besproken.
Wat mij betreft is het duidelijk: het opzetje van Rutte is bedoeld om ons met een kluitje in het riet te sturen en de politieke schade van het onbezonnen, ondoelmatige voornemen om de dividendbelasting af te schaffen zo goed en zo kwaad te beperken. Depolitisering en ontdemocratisering – dat is waar het aanbod van Rutte op neerkomt. Daar zouden parlementariërs die hun mandaat serieus nemen niet mee in moeten stemmen. Burgers hebben te allen tijde het recht te weten wat er in het Huis van de Democratie wordt besproken. Wij spreken immers in hun naam. Vandaar dat ik er niet bij ben tijdens de technische briefing. Om tijdens het debat niet met meel in de mond te hoeven spreken.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (59)

Wiewatwaar2
Wiewatwaar227 jun. 2018 - 17:41

Eens met Marianne. Ik weet niet of het al gezegd is maar multinationals willen een 'persoonlijke' afwikkeling van hun aangiftes maar willen tegelijk dat die 'persoonlijke afwikkeling' niet controleerbaar is, althans alleen voor Rutte. Het beste is om de ministers en besluiten (en zo nodig coalities) te benoemen. Dit gedrag van Rutte kan alleen als er Kamermeerderheden toestemming hebben gegeven voor wetswijzigingen.

Mick64
Mick6427 jun. 2018 - 11:27

Totaal ongeloofwaardig Marianne Thieme, u had Rutte al 10 x naar huis kunnen sturen. Dit kabinet zou anders om kunnen gaan met moties van wantrouwen maar kennelijk is het in stand houden van dit kabinet belangrijker dan het uitkleden van de bevolking. Het hele kabinet geeft indirect groen licht, met of zonder debat..gefeliciteerd PvdD !! Nog 3 dagen te gaan voor de volgende lastenverhoging !!

2 Reacties
Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker27 jun. 2018 - 12:29

@Mick Misschien toch eens het betoog van BramJ hieronder lezen. Je baseert je woede op verdraaiing van Thieme, Marijnissen cs.

HM van der Meulen
HM van der Meulen27 jun. 2018 - 13:36

Twijfel zaaien, de integriteit van personen ten onrechte in twijfel trekken, de wapens van laag bij de grond rechts.

BramJ
BramJ27 jun. 2018 - 8:45

Het is troosteloos om te zien hoe bij opportunistische en populistische #ophef-onderwerpen als deze, de inhoud er nooit toe lijkt te doen. Maar zodra het beeld van Rutte als loopjongen van het grootkapitaal is geschetst, is de gretige onderbuik gevoed en maakt de rest niet meer uit. Toch een klein stukje inhoud: Achtergrond van de gemaakte afspraak was een op handen zijnde fusie van een Brits en Nederlands onderdeel. De Britse aandeelhouders zijn in het VK niet onderworpen aan dividendbelasting (die bestaat daar niet, net zoals hier bijvoorbeeld geen belasting op rente bestaat), noch zijn de Britse aandeelhouders in Nederland belastingplichtig (net zoals de Nederlandse aandeelhouders niet in het VK belastingplichtig zijn). Daarnaast kunnen Nederlandse aandeelhouders de ingehouden dividendbelasting als voorheffing te allen tijde verrekenen met hun inkomsten-/vennootschapsbelasting. Tot zover is dus door zowel de aandeelhouders in NL als het VK precies € 0 dividendbelasting verschuldigd. Overigens is geen enkele belastingplichtige binnen de EU dividendbelasting verschuldigd, blijkens de Moeder-Dochter-Richtlijn en jurisprudentie van het Europese Hof (verbod op discriminatie). Dat is tevens een reden om de dividendbelasting af te schaffen (die Rutte bovendien beduidend minder imagoschade had opgeleverd), maar dit terzijde. Het is goed te begrijpen dat Britse aandeelhouders niet met een fusie en hoofdkantoor in NL zouden instemmen als zij opeens geconfronteerd worden met een voorheffing, die zij niet (zoals alle andere belastingplichtigen in de EU) kunnen verrekenen. De voorheffing wordt daarmee namelijk een kostenpost. Omdat ditzelfde geldt voor onze pensioenfondsen (vrijgesteld van vennootschapsbelasting en daarom geen mogelijkheid tot verrekening) is ook voor hen een oplossing getroffen. Horen we daar al iemand over (hallo ABP)? Hadden wij vastgehouden aan deze sterk theoretische benadering van de wet dan was de fusie niet door gegaan en hadden wij wederom € 0 (dividend)belastinginkomsten gehad. Tot zover is dus nog steeds geen enkele euro kado gedaan! In plaats van de wet aan te passen (zoals voor pensioenfondsen gedaan is), is destijds gekozen voor een structuur met verschillende soorten (A- en B-)aandelen. De gekozen structuur en route zijn nooit een geheim geweest en meerdere malen in jaarverslagen verschenen. Sterker nog, de structuur was een voorwaarde voor de fusie! Dat hier een ruling voor is afgegeven is niet meer dan logisch. Hebben de critici 14 jaar onder een steen geleefd? Voor de mensen desondanks toch de mening zijn toegedaan dat er euro's zijn "misgelopen", is het wel zo fair om de extra inkomsten daar tegen over te zetten. En dan niet alleen de extra inkomsten aan omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen, accijnzen en (ja zelfs) dividendbelasting, maar ook de extra werkgelegenheid. Volgens mij heeft nog niemand zich gewaagd aan zelfs maar een grove schattig daarvan. Zou het kunnen dat het meer is dan € 7 miljard? Spoiler: met een omzet van meer dan € 300 miljard waarschijnlijk wel. Het inhoudelijk belichten van deze casus voelt soms als een roepende in de woestijn. Daarnaast zijn het zaken die je soms moet overlaten aan mensen die daarvoor geleerd hebben (net als vonnissen van rechters). Fundament van alle kritiek blijkt uiteindelijk een calimero-gevoel uit de onderbuik. Het is gevaarlijk om dat soort ongefundeerde meningen en politiek correct gedrag los te laten op onze kroonjuwelen. Er is geen ander land dat zo destructief Don Quichot-gedrag vertoont als wij. Een beetje trots mag best en dan doen we heus nog gewoon en al gek genoeg. Dat het mogelijk is om afspraken met onze Belastingdienst te maken, waarbij niet meteen al je bedrijfsgevoelige informatie door de eerste de beste populist op straat wordt gemieterd, is eveneens een groot goed wat ons een aantrekkelijk vestigingsland maakt. Vergeet dat niet en wees er zuinig op.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen27 jun. 2018 - 13:46

Shell is niet van "ons"en niet van de werknemers, maar van de aandeelhouders, die teveel geld overhouden aan een bedrijfsvoering waar de honden geen brood van lusten. De Brent Spar, Nigeria, ik ben te lui om het allemaal bij te houden, want Ik koop toch al geen producten meer van die bandieten sinds ze de apartheid in Zuid-Afrika steunden. ..

HM van der Meulen
HM van der Meulen26 jun. 2018 - 17:16

Het is steeds weer verbluffend om te lezen hoe de voorstanders van het neo-liberale economische model genoeglijk babbelen over de "race to the bottom" concurrentievervalsing en het buitenspel zetten van de democratie, om te constateren dat al dat gesjoemel nu eenmaal nodig is om binnen dat systeem je hoofd boven water te houden en/of veel geld te verdienen, tenzij er mondiaal, of tenminste op Europees niveau wordt besloten om dat neo-liberale spel de regels op te leggen, waar ze zo tegen zijn.

OlavM
OlavM26 jun. 2018 - 13:05

Bravo, Marianne Thieme! Spijker op de kop!

Georg Groenegaard
Georg Groenegaard26 jun. 2018 - 13:04

... en Rutte liegt er lustig op los. Nou alweer over de dividendbelasting. Hij was gewoon op de hoogte van die deal met "een bedrijf". Al die VVD-ers die de afgelopen jaren op moesten krassen nadat ze knalhard hadden gelogen, vaak al na één keertje. En hoe vaak heeft Rutte nou al gelogen? Niet bij te benen. En hij zit er nog steeds. Wat zijn dat voor schlemielige partijtjes die hem steeds weer in het zadel houden? Die rasopportunisten? Zijn ze zelf soms geen haar beter? Rutte: "Een klap in het gezicht van de democratie !". Ja, zeg dat wel... .

1 Reactie
Georg Groenegaard
Georg Groenegaard26 jun. 2018 - 13:39

Pardon. Ik mag niet zeggen dat al die VVD-ers bekennen dat ze logen - als ze eenmaal met de billen bloot gaan. Volgens teletekst "herstellen ze een verkeerd antwoord". Dat zal onder de Holleeders een gewild antwoord worden... .

itsme3
itsme326 jun. 2018 - 12:11

Maar goed dat de toenmalige regering minder kortzichtig was dan mevrouw Thieme. Anders had Shell nu al jaren haar hoofdkantoor in Engeland gehad en hadden we daadwerkelijk miljarden minder binnengehaald.

2 Reacties
adriek
adriek26 jun. 2018 - 17:26

Dat hoofdkantoor haalt geen miljarden binnen, dat doen de fabrieken in de botlek. Het zal ongetwijfeld mogelijk zijn om het geld dat op die manier verdiend wordt naar het buitenland door te sluizen, maar dat is dan weer het gevolg van de belastingspelletjes die de landen (al dan niet in europa) onderling spelen. Het wordt de allerhoogste tijd dat we van het idee dat een keer belasting betalen genoeg is afstappen. Als de shellen en facebooken van deze wereld zo nodig geld van land naar land willen schuiven moeten ze dat zelf weten, en er gewoon in elk land belasting over betalen.

itsme3
itsme326 jun. 2018 - 21:28

@AdrieK Als het hoofdkantoor verhuist was naar Engeland en het bedrijf hier van de beurs verdwenen was, was er sinds 2005 helemaal geen dividendbelasting meer betaald in Nederland. Onder de aanname dat de helft van de Aandelen in Engeland onder Shell viel en de andere helft onder koninklijke olie in Nederland, zou dat een bedrag van ongeveer 7 miljard zijn geweest die aan onze neus voorbij zou zijn gegaan.

vdbemt
vdbemt26 jun. 2018 - 10:04

Zelfs Erdogan kan nog wat van Rutte leren. En dan alletwee roepen: de democratie heeft gewonnen.

5 Reacties
Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker26 jun. 2018 - 11:13

Absurde vergelijking. Heeft Rutte de journalisten al laten arresteren die over deze kwestie hebben gepubliceerd? Zijn er kranten verboden?

vdbemt
vdbemt26 jun. 2018 - 13:01

@Demesmaeker. Natuurlijk. Absurde vergelijking. Wel een man om migratiedeals mee te sluiten. Mag ik verwijzen naar de Tweet van de dag, op deze site? Die vind ik heel sterk.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker26 jun. 2018 - 13:41

Jij vergeleek Rutte met Erdogan omdat hij de Kamer achter gesloten deuren wilde informeren. Wat heeft dat met de immigratiedeal te maken?

vdbemt
vdbemt26 jun. 2018 - 17:59

Ik vergelijk Rutte met Erdogan omdat blijkt dat beide weinig met echte democratie ophebben. Rutte verwijt dat Erdogan, maar is een beetje van hetzelfde laken een pak. Daarbij is Erdogan voor Rutte wel weer zo handig als het gaat om de migratiedeal. Zoals Erdogan niet altijd even fijn met mensen, zijn tegenstanders, om gaat, interesseert Rutte zich totaal niet voor het leed van de immigranten. Als ze maar niet hier komen.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker26 jun. 2018 - 20:50

"Ik vergelijk Rutte met Erdogan omdat blijkt dat beide weinig met echte democratie ophebben" Waaruit blijkt dat Rutte weinig iop heeft netd democratie?

Daniel Dennett
Daniel Dennett26 jun. 2018 - 9:53

Hoewel ik geen probleem heb met de belastingdeal vind ik wel dat Thieme gelijk heeft in hoe Rutte dit aanpakt.

poeslief
poeslief26 jun. 2018 - 8:27

Het glimlachende antwoord van "onze" kabinetsvoorzitter; 'Hop Marianneke loop naar de pomp'.

Libertain
Libertain26 jun. 2018 - 7:58

("Geheimhouding van rulings is altijd gebaseerd geweest op de concurrentie geen kijkje in de keuken geven.") In de gezamenlijke woonkamer van de open democratie die Parlement heet is alles openbaar omwille van de Democratie, in het tegen geval hebben we geen Democratie meer. Indien Rutte dit wil beweren omdat het perfect bij de neoliberalen past, mag hij zijn eigen politieke overtuigingen natuurlijk de vrije loop geven. Democratie is - transparantie, openbaarheid, toetsbaarheid van alle regelingen die de democratische staat hanteert.

Piet de Geus
Piet de Geus26 jun. 2018 - 1:28

Een hele opluchting dat Thieme uit zichzelf afziet van deelname aan vertrouwelijke briefings. Haar onderbouwing slaat echter nergens op. Geheimhouding van rulings is altijd gebaseerd geweest op de concurrentie geen kijkje in de keuken geven. Dat heeft niets te maken met de privacy van natuurlijke personen maar alles met het niet openbaar maken van concurrentiegevoelige informatie. Thieme vergeet bovendien gemakshalve dat ook de overheid baat heeft bij geheimhouding: zo kunnen bedrijven de kunst niet bij elkaar afkijken en hoef je een voordeeltje dat je de een biedt niet aan iedereen te geven. Dat is concurrentievervalsing maar wel degelijk een overheidsbelang. Bovendien zal diezelfde overheid er niet al te happig op zijn om de Britten te laten weten hoe we dat hoofdkantoor van Shell binnen hebben gesleept. Want dat kost hen wel wat meer dan die 7 miljard die wij zogenaamd mis zijn gelopen. Net zoals het ons aanzienlijk meer had gekost als wij erop hadden gestaan om die 7 miljard ook nog eens extra binnen te slepen. Evengoed kun je bezwaar hebben tegen geheime rulings en het systeem waarbij landen elkaar een poot uitdraaien om economisch voordeel te behalen (met als onderdeel een race to the bottom op het gebied van belastingen voor multinationals) maar op dat gebied bereik je niks met dit soort symboolpolitiek. Dan zul je je toch echt op minimaal EU-niveau sterk moeten maken voor gezamenlijke regels op belastinggebied. Want dat bereik je alleen met gelijk oversteken: ik naai jou niet voor miljarden om miljoenen binnen te halen als jij dat andersom ook niet doet. Op nationaal niveau kun je er alleen voor kiezen om af te zien van de voordelen, terwijl de andere landen je de nadelen wel bezorgen. Laat eurofoob Engelen maar even voor je uitrekenen wat dat ons kost.

13 Reacties
Joop Schouten
Joop Schouten26 jun. 2018 - 6:37

'De concurrentie in de keuken' is een valse reden. Dit gaat over diefstal.

Hiltermann
Hiltermann26 jun. 2018 - 6:39

PdG: " ........... en hoef je een voordeeltje dat je de een biedt niet aan iedereen te geven. Dat is concurrentievervalsing maar wel degelijk een overheidsbelang. " Wat is er mis met het principe voor de belasting is iedereen gelijk? Dat principe hoort leidend te zijn waarmee al die rulings in een keer naar de schroothoop kunnen. Toon maar eens aan dat die voorkeursbehandeling Nederland iets oplevert. De mogelijkheid dividendbelasting te ontwijken heeft Nederland niet een arbeidsplaats opgeleverd.

ton14024
ton1402426 jun. 2018 - 7:25

´´Geheimhouding van rulings is altijd gebaseerd geweest om de concurrentie geen kijkje in de keuken geven.´´ Lariekoek, dit is concurrentie uitschakelen !

Frans Kwakman
Frans Kwakman26 jun. 2018 - 7:45

Beste Piet, waarom opluchting? Ik denk dat Marianne nu de handen vrij heeft om in het openbare debat de vragen te stellen die nodig zijn. Waarom is de Nederlandse gemeenschap een zeer groot bedrag door de neus geboord. Ik ben alleen een beetje bang dat we een reprise krijgen van de 1,4 miljard show waarbij alle manieren om iets niet te hoeven zeggen waarvan iedereen wist dat het zo was, gepresenteerd werden. Een show als verplicht nummer voor opleidingen als politicologie.

Piet de Geus
Piet de Geus26 jun. 2018 - 8:24

"Wat is er mis met het principe voor de belasting is iedereen gelijk?" Helemaal niks. Zoals gezegd is het alternatief concurrentievervalsing. Maar dat neemt niet weg dat de overheid er voordeel bij heeft om het geheim te houden als ze een partij als ze dat nodig vindt een voordeeltje geeft zonder dat meteen aan iedereen te moeten geven. Stel dat de Belastingdienst had rondgebazuind dat de Kanaalroute voor het uitkeren van dividend geaccepteerd is, wat had dat dan gekost? Ook al was dat de eerlijke manier geweest.

Piet de Geus
Piet de Geus26 jun. 2018 - 8:25

"De mogelijkheid dividendbelasting te ontwijken heeft Nederland niet een arbeidsplaats opgeleverd." Dus we hadden dat hoofdkantoor net zo goed aan de Britten kunnen laten?

Piet de Geus
Piet de Geus26 jun. 2018 - 8:28

"Ik denk dat Marianne nu de handen vrij heeft om in het openbare debat de vragen te stellen die nodig zijn." Irrelevant als dat steeds blijft hangen op het niveau van inspelen op de onderbuik. "Waarom is de Nederlandse gemeenschap een zeer groot bedrag door de neus geboord." Wat is ons precies door de neus geboord? Hadden de Britse aandeelhouders ingestemd met een Nederlands hoofdkantoor als ze dividendbelasting hadden moeten betalen zonder dat te kunnen compenseren met de inkomstenbelasting? Of hadden we dan niet alleen dat geld niet gehad maar ook nog eens de overige inkomsten niet die gepaard gaan met dat hoofdkantoor? Onder de streept is de Britten iets door de neus geboord, niet ons.

frankie48
frankie4826 jun. 2018 - 8:34

Beste Piet, Gelukkig onze Piet zweert met de hand op zijn hart dat een beding in een belastingafspraak puur uit concurrentieoverwegingen wordt opgenomen, en niet zoals meerdere onder u zijn geloven door de tijd heen, dat een beding ervoor zorgt dat u elke ochtend weer ongeïnformeerd richting het werk moet gaan! Misschien moeten wij aan voorzitter Hans de Boer van ondernemingsorganisatie VNO-NCW gaan vragen met welke beloftes van onze belastingdienst hij richting het VK was afgereisd, of waarom tijdens Nederlandse handelsmissies er toch altijd een groep fiscaal juristen van de belastingdienst de ondernemingen over daar gaan informeren over onze belastingafspraken met multinationale ondernemingen, en welke mogelijkheden er voor hun zijn!

Piet de Geus
Piet de Geus26 jun. 2018 - 11:34

"Gelukkig onze Piet zweert met de hand op zijn hart dat een beding in een belastingafspraak puur uit concurrentieoverwegingen wordt opgenomen" Kun je echt niet lezen? Naast de legitimatie ervan zijn er meer belangen die een rol spelen: van alle kanten. Vergelijk het met de AOW: die is ook nimmer bedoeld om jou in staat te stellen om dagelijks op internet leeg te lopen. En het is onzin om achteraf te zeggen dat dat wel het doel was, ook al is het een effect.

Frans Kwakman
Frans Kwakman26 jun. 2018 - 15:16

Piet, over de vragen die Marianne zou kunnen stellen, natuurlijk gesteld dat zij mijn onderbuik had wat niet te hopen is want dan zouden alle kamerleden haar feliciteren met de zwangerschap. Maar ik wil weten wanneer die deal is afgesproken en hoe het komt dat die nu pas ingevoerd is. En natuurlijk waarom de fractieleiders en regering overvallen werden door een collectief geheugenverlies. En de hamvraag, zou een andere regering, dus exclusief Rutte en VVD ook gehouden zijn aan dit kadootje voor de Shell aandeelhouders, en hoe was dit gewaarborgd?

OlavM
OlavM26 jun. 2018 - 16:16

@ Piet de Geus: [Net zoals het ons aanzienlijk meer had gekost als wij erop hadden gestaan om die 7 miljard ook nog eens extra binnen te slepen.] Hoezo "extra binnenslepen"? Het gaat nu feitelijk om het cadeau doen van 7 miljard euro. En dat in een periode van bezuinigingen, kortingen, privatiseringen, kaalslag, enz. Op deze manier kunnen grote concerns vanuit hun machtspositie regeringsbeleid bepalen. Ze krijgen een soort chanteurspositie. En inderdaad: het is bovendien concurrentievervalsing. Overigens is het nog maar de vraag in hoeverre de concerns niet van elkaar kunnen leren. De "race tot the bottom" voor multinationals is een verwerpelijk verschijnsel, en daartegen zullen maatregelen bedacht moeten worden. Bij "rulings" bestaat m.i. ook nog het gevaar van omkoperij. Alles ten koste van de gehele bevolking, die toch al jaren de lasten van de door de grote (financiële) concerns veroorzaakte crisis heeft moeten dragen.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker26 jun. 2018 - 19:38

@Olav "Alles ten koste van de gehele bevolking" Nee, nee en nog een keer nee. Als de Ruling niet was afgesloten was de fusie tussen de Nederlandse en Engelse Holding van SHELL niet doorgegaan en was het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst. In geen enkel geval was de opbrengst voor de Nederlandse schatkist 7 mld dividendbelasting geweest. Nu hebben we wel het hoofdkantoor en natuurlijk levert dat WEL heel veel geld op "voor de hele bevolking" Het is juist de Engeland dat de dupe is.

Piet de Geus
Piet de Geus27 jun. 2018 - 11:39

"Hoezo “extra binnenslepen”? Het gaat nu feitelijk om het cadeau doen van 7 miljard euro." Dat is dus ongeïnformeerde populistische kletskoek. Zonder die ruling was het hoofdkantoor niet naar Nederland gekomen en hadden we die 7 miljard ook niet gehad. Evenmin als de met dat hoofdkantoor gepaard gaande inkomsten die we wel krijgen. Is dat nou echt zo moeilijk te begrijpen? Die ruling treft niet Nederland maar de Britten. "De “race tot the bottom” voor multinationals is een verwerpelijk verschijnsel, en daartegen zullen maatregelen bedacht moeten worden." Het is een race tussen landen en dat zul je dus ook tussen landen op moeten lossen, niet binnen de grenzen van een land. Het enige wat je als afzonderlijk land kunt doen is er niet meer aan meedoen... en de baten naar de andere landen zien verdwijnen. Erg nobel maar als dat is wat je voorstaat (zoals Thieme en de andere populisten) dan zul je op zijn minst voor moeten rekenen hoeveel geld en werkgelegenheid je misloopt en met een plan moeten komen om dat te compenseren. Maar eerlijk rekenen noemen ze in die kringen economisme en daar doen de volksverlakkers dus niet aan.

Hiltermann
Hiltermann25 jun. 2018 - 21:52

Privacy voor een rechtspersoon?

Zapata
Zapata25 jun. 2018 - 21:31

Verfrissend om er niet aan mee te werken. Nu is de Nederlandse politiek verworden tot een versteend fossiel wat al ruim 100 jaar iedere vernieuwing tegenhoud, dus zullen de opmerkingen van kantlijnschreeuwers en als je niet meedoet doet dan bereik je niets wel weer niet van de lucht zijn. Maar, het is heel goed om er niet aan mee te werken. Dat moeten meer partijen doen. En eisen dat achterkamertjes politiek afgeschaft wordt. Politici hebben een mandaat van het volk. Ze zitten daar omdat het volk hen gekozen heeft om dat ambt te dragen. Het minste is dan wel dat ze transparant zijn ten opzichte van diegenen die ze dienen.

Paul250371
Paul25037125 jun. 2018 - 18:37

Een rake column waarvan het echt belachelijk is dat deze geschreven moet worden. Rutte etc. zijn criminelen.

Frans Kwakman
Frans Kwakman25 jun. 2018 - 18:10

Mariane, je maakt goed duidelijk waarom niemand genoegen zou moeten nemen met deze gang van zaken. Een parlementaire enquete was eerder gewenst. In elk geval heb je je handen vrij tijdens het openbare debat dat er ongetwijfeld komt. Mijn hoop is dat Ben van Beurden ook opduikt. Zeven miljard is geen klein bier zoals je terecht schrijft.

1 Reactie
Johan eldert
Johan eldert25 jun. 2018 - 19:33

die is al anagevraagd door Groenlinks

HM van der Meulen
HM van der Meulen25 jun. 2018 - 18:05

Zo is dat, -deelname aan dit soort constructie kan alleen maar ten gevolge hebben dat je tot medeplichtige wordt gemaakt, tenzij je je wel aanmeldt voor deelname, maar daarbij te kennen geeft dat je je niet aan de geheimhoudingsplicht gebonden zult voelen. Ik zou graag weten hoe die geheimhouding afgedwongen wordt a) :moet je voor de deelname een eed of belofte dienaangaande afleggen of b) is er sprake van de dreiging van sancties achteraf en zo ja, welke zijn dan die opgelegde sancties en c) loont het niet de moeite om die onderwerp te maken van burgerlijke ongehoorzaamheid?

6 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin26 jun. 2018 - 8:21

Als het zo geheim was had die mevrouw van Shell ook haar mond dicht moeten houden!

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 jun. 2018 - 8:30

Aanvulling; Zij vindt het blijkbaar niet zo geheim want HEEL NORMAAL en dat zegt ze in de volle openbaarheid! Dat doet bij mij het vermoeden rijzen dat er nog heel veel meer volkomen legale maar geheime deals zijn daar die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar naar Nigeria kijkend, worden mensen daarop aangenomen, is liegen een 'pre' bij iedere sollicitant die ze daar aannemen of moet ik zeggen 'politieke' benoeming.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker26 jun. 2018 - 11:23

@Vd Meulen De enige manier om te voorkomen dat landen tegen elkaar op bieden met lage tarieven en/of vrijstellingen is harmonisatie van belastingen, te beginnen op Europees niveau @Minoes "is liegen een ‘pre’ bij iedere sollicitant die ze daar aannemen of moet ik zeggen ‘politieke’ benoeming." Er werken rond de 92.000 mensen bij SHELL. Fijn om te horen dat jij ze even allemaal wegzet als potentiele leugenaars.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 jun. 2018 - 15:18

Meneer Demesmaeker Ik heb het over de VVD.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker26 jun. 2018 - 19:31

@Minoes Nu begin je zelf nog te jokken ook. Je legt het verband met Nigeria, met SHELL dus.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 jul. 2018 - 3:53

Nee met de VVD, maar dat maakt feitelijk niets uit, van dezelfde soort!

Cliff Clavin
Cliff Clavin25 jun. 2018 - 18:00

Dank aan Marianne Thieme voor een bevlogen en glashelder betoog - de eis tot volkomen openbaarheid is de normale en enig juiste figuur van handelen. Onder gewone omstandigheden, in een werkende democratie, zou hij niet nodig zijn. Maar we leven in een permanente uitzonderingstoestand, dat is een kenmerk van de politieke economie anno 2018 - hij bestaat ook in Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, en vele andere landen. Die situatie is er vanaf circa 2000. We hebben geen democratie meer. Het moge duidelijk zijn dat het merendeel van de kiezers dat niet kan zien, dat niet wil zien, of dat het daar lak aan heeft, omdat dat gedeelte er (nog) redelijk tot zeer warmpjes bij zit. Het egoïsme, de onverschilligheid, die zijn immens. Dat leidt helaas tot klakkeloze acceptatie van de totale verloedering van onze politieke cultuur.

9 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin26 jun. 2018 - 8:20

Klaar als een klontje!

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 jun. 2018 - 8:42

Is die deal in 2004 gesloten? Weet je wei toen bij Shell Berlijn en later Shell Rotterdam werkte tot ik geloof 2006? Ons aller Wopke Hoekstra van het CDA. Of hij toen al senator was voor het CDA zou ik moeten nakijken, ben ik weer vergeten. Later, ik dacht 2006, ging hij naar Meckinsy die weer voor de Nederlandse belastingdienst werkte. En zo was de cirkel weer rond!

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 jun. 2018 - 8:43

Herstel; weet je wie...Mckinsey , het is toch wat.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker26 jun. 2018 - 11:37

@Minoes "Weet je wei toen bij Shell Berlijn en later Shell Rotterdam werkte tot ik geloof 2006?" Ik tank regelmatig bij SHELL en heb vrienden die daar werken. Ben ik nu ook verdacht? Net als de werknemers van SHELL? Net als minister Hoekstra? Wat suggereer je nu precies?

Cliff Clavin
Cliff Clavin26 jun. 2018 - 13:08

@ Demesmaeker - je vergelijking is totaal onzinnig. (Ik weet eigenlijk niet waarom ik nog aanteken; ik kan niet tegen reactionaire onbenulligheid, dat zal het dan zijn.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker26 jun. 2018 - 19:28

@Cliff Je vindt het verband dat je groupy Minoes legt wel terecht? Welk verband is er met het feit dat Hoekstra bij SHELL heeft gewerkt en deze ruling? Precies dat verband is er niet. Een ongefundeerde verdachtmaking dus.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 jun. 2018 - 21:01

Cliff Gewoon rechts laten liggen!

gimli55
gimli5526 jun. 2018 - 21:42

@meneer Ik al 40 jaar principieel al niet meer, dat is geen argument. Dat is een mededeling.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker27 jun. 2018 - 12:27

@Groupie van Cliff alias Minoes Geen argumenten meer? Ga nu gewoon eens in op wat ik zeg. Wat is het verband tussen Hoekstra, zijn vorige baan bij SHELL en het dividendbesluit Bewijzen graag als je iemand verdacht maakt.

ton14024
ton1402425 jun. 2018 - 17:56

En dat geldt ook voor regeerakkoord e.d.