Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Droogte dreigt Rijn onbevaarbaar te maken, industrie in de problemen, prijzen omhoog

Klimaatcrisis hindert bestrijding klimaatcrisis
Joop

SGP-voorman: Ongevaccineerde christenen moeten zelf beperkingen invoeren

  •  
25-10-2021
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
staphorst
Arie den Ouden, de voorzitter van de SGP in Staphorst die bij vorige week bij Op1 uitleg gaf over zijn vaccinatieweigering en daarmee een storm van verontwaardiging losmaakte, pleit ervoor dat zijn achterban weer overgaat tot coronamaatregelen. Maar dit keer vrijwillig. Dat meldt RTV Oost.
"Hij heeft het dan over de anderhalve-meterregel, wellicht weer mondkapjes in openbare ruimtes dragen en kerkdiensten mogelijk nog wat verder afschalen. Ook doet hij een oproep om zangavonden of andere activiteiten af te gelasten. “Daarmee laten we zien er alles aan te doen om de ziekte terug te dringen.”"
De SGP-politicus zegt met zijn advies, dat minstens tot de jaarwisseling geldt, te komen om te “voorkomen dat Gods naam om ons gelasterd wordt.” Hij doelt daarmee op de felle reacties die zijn verklaring losmaakte. Den Ouden verklaarde bij Op1 onder meer dat hij er bewust voor kiest dat een buurman dodelijk gevaar loopt door zijn persoonlijke weigering zich te laten vaccineren. Dat leverde veel discussie op. Het oud-gemeenteraadslid denkt nu dat het vrijwillig herinvoeren en streng naleven van coronaregels de publieke opinie gunstig kan beïnvloeden.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (25)

Jaco38
Jaco3826 okt. 2021 - 14:07

En hier laat hij ook een belangrijk verschil zien tussen de religieus gewetensbezwaarden en (veel) andere niet-gevaccineerden. De religieus bezwaarde neemt COVID serieus en houdt zich aan de RIVM richtlijnen, dit wordt zelfs als een religieuze plicht gezien, immers ogv de zelfde overtuiging mag het gevaar ook niet bewust opgezocht worden.

1 Reactie
Zandb
Zandb28 okt. 2021 - 7:29

Jaco Helaas had mijn reactie hier moeten staan, want die slaat op wat u hier zegt. Er is een verschil tussen de religieus bezwaarde en (veel?) andere bezwaarden, stelt u, en dat verschil is: De religieus bezwaarde neemt COVID serieus en houdt zich aan de RIVM richtlijnen. Nou daar wil ik graag 'bewijs' van zien.

Wilhelm Carton
Wilhelm Carton25 okt. 2021 - 21:10

Wie lastert hier nu? De achterban van de heer Den Ouden baseert zich primair niet op de Hebreeuwse en Griekse Bijbelboeken, maar op het godsbeeld van de Heidelbergse Cathechismus. Die beweert dat God aldus regeert "dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij toeval maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen". Zo'n theologisch dichtgetimmerd godsbeeld leidt tot een fatalistische levenshouding. De overgrote meerderheid christelijke Bijbeluitleg-professoren zijn veel bescheidener en zeggen dat het probleem van het kwaad, ziekte, rampen, niet in een theologisch stellingensysteem rond te verklaren is. Zij zegenen wetenschappelijke geneeswijzen en farmaceutische hulpmiddelen voorzover die primair zorg-gedreven, en niet geld-gedreven, ontwikkeld worden.

22 Reacties
Norsemen
Norsemen26 okt. 2021 - 7:31

Als men vindt dat de teksten niet letterlijk genomen moeten worden, is iedere uitleg even zinnig of onzinnig.

Zandb
Zandb26 okt. 2021 - 10:36

Norsemen Wie dit letterlijk wil nemen, heeft geen idee wat die wel of niet kan doen. Praktisch gezien heb je niets aan iets wat je letterlijk opvat. Of iedere uitleg van welke tekst ook, even zinnig als onzinnig is, hangt af van de uitleg; zoals met elke uitleg, zijn het de argumenten die uitmaken of we met een redelijke, dan wel onredelijke uitleg te maken hebben.

Norsemen
Norsemen26 okt. 2021 - 15:05

Begin je weer Zandb? Ik zal het nog een keer voor je uitleggen. Niemand ter wereld weet/kan weten wat de bedoeling van de schrijvers was, en of er uberhaupt een bedoeling was. Jij niet, ik niet, en de paus en de dominee ook niet. Dus elke interpretatie van de tekst is een gok, waarbij de letterlijke interpretatie de beste gok is. Aangezien dat de letterlijke interpretatie de enige is die strookt met de tekst.

DaanOuwens
DaanOuwens26 okt. 2021 - 15:34

@ Zandb Je begeeft je hier op glad ijs. Volgens mij beweert Norseman dat de uitleg er niet toe doet gezien het feit dat een sprookje het onderwerp is. Het maakt ook wel degelijk uit wat het onderwerp van de uitleg is. Zowel voor de gelovige in het sprookje als de ongelovige. Voor de gelovige is alles altijd waar voor de ongelovige niet. Het zal mij overigens een zorg zijn. Ik wil echter niet gedwongen worden tot het serieus nemen van het bijbel sprookje. En jouw redenatie lijkt daarop neer te komen. Dat lijkt mij geen goede koers.

Jaco38
Jaco3826 okt. 2021 - 17:35

Het is voor de vraag hoe je de teksten redelijkerwijs moet interpreteren helemaal niet relevant of je zelf gelooft of niet. De bijbel kun je gewoon als literatuur wetenschappelijk benaderen zoals we dat ook doen bij andere geschriften - zoals de verslagen van de veldslagen van Ceasar - en kun je wel degelijk iets zinnigs zeggen over welke boodschap de schrijvers waarschijnlijk wilden overbrengen door het bestuderen van de geschriften in de grondtaal, grondige kennis van deze taal, cultuur en tijdsperiode. De bijbel bestaat uit tientallen boeken, groot aantal schrijvers over een periode van circa 1500 jaar. Literatuur wetenschap / geschiedenis is uiteindelijk geen exacte wetenschap.

Norsemen
Norsemen26 okt. 2021 - 18:26

@Jaco Dat klopt wat je zegt Maar dat doet niets af van het punt wat ik wil maken. Iemand die de bijbel letterlijk neemt heeft net zo goed gelijk (of niet gelijk) als iemand die zegt dat je de bijbel niet letterlijk moet nemen.

Jaco38
Jaco3826 okt. 2021 - 19:03

Norsemen, net zo “gelijk” als iemand die beweert dat de verslagen van de veldslagen van Julius Caesar overal letterlijk genomen moeten worden (we weten dat dit niet zo is) of etc. Literatuur wetenschap levert geen zekerheden op zoals we die kennen uit de exacte wetenschap, maar dat betekent niet dat elke bewering even “waar” is. Zo is er bijv een brede consensus over Genesis incl het scheppingsverhaal een poëtische tekst is. Je hoeft niet gelovig te zijn om op basis van tekstbouw, stijlfiguren etc. tot deze conclusie te komen. Ik schreef al eens eerder met bronverwijzing dat juist de letterlijk interpretatie (dwz de bijbel als een wetenschappelijk handboek te zien waarin God openbaart hoe hij de wereld letterlijk heeft geschapen) een relatief recente opvatting is. Dit heeft geleid tot het pseudo wetenschappelijke creationisme, de bijbel ging plots als wetenschappelijk boek fungeren. Scheef het al eerder, valt altijd op dat en (ex) orthodoxe gelovigen elkaar vinden in de letterlijke lezing. Degene die nog gelooft heeft dat nodig omdat anders zijn hele godsbeeld waarmee hij opgevoed is in elkaar dondert (en dat kan heftig zijn) en de ex-gelovige heeft het evengoed nodig om zijn enorme afkeer te te rationaliseren. https://vorming.protestant.link/wp-content/uploads/sites/8/2021/08/Genesis-1_tekst_toelichting_JeanBastiaens3.pdf Mijn punt is dat

Norsemen
Norsemen26 okt. 2021 - 21:12

@Jaco Je vergelijking met de veldslagen van Caesar gaat niet op. Een verslag van een gebeurtenis kan je (literatuur wetenschappelijk) natuurlijk niet vergelijken met een verzonnen verhaal. Maar waar we het over eens lijken is dat de bijbel gewoon maar een boek is.

Peter Stans
Peter Stans26 okt. 2021 - 21:16

@Nosemen, maar jouw "uitleg" mag wel? Beetje hypocriet weer.

Peter Stans
Peter Stans26 okt. 2021 - 21:18

@Jaco, ik noem mijzelf gelovig (het woordje dekt eigenlijk de lading helemaal niet, maar dat terzijde). Maar bijbelboeken van kaft tot kaft nemen heeft totaal geen waarde, niet voor mij althans. Wel in bredere zin, het zijn immers orale verhalen die destijds (en pas later) op schrift werden gezet. Dat soort context maakt het wel waardevol. Zoals Nico ter Linden ooit zei, het is waar, maar niet echt gebeurd.

Norsemen
Norsemen27 okt. 2021 - 8:52

@Peter Stans Ten eerste heb ik geen uitleg. En ten tweede 'mag' iedereen zijn eigen uitleg hebben. Alsof ik iets te zeggen heb, of wil hebben, over hoe anderen een boek moeten interpreteren. Dat laat ik aan de dominee en paus over. Mijn punt is dat je aan de ene uitleg niet meer waarde kunt hangen dan aan de andere uitleg.

Jaco38
Jaco3827 okt. 2021 - 10:48

“Norsemen: 3:12 @Jaco Je vergelijking met de veldslagen van Caesar gaat niet op. Een verslag van een gebeurtenis kan je (literatuur wetenschappelijk) natuurlijk niet vergelijken met een verzonnen verhaal” Dat is niet waar. De overeenkomst is dat het verhalen zijn die refereren aan feitelijke gebeurtenissen, maar allebei zaken bevatten die niet waar zijn in letterlijke zin. Zoals overdrijving, dichterlijke vrijheid, een bepaalde accent boodschap willen overbrengen etc. In oude culturen was het ook helemaal niet zo belangrijk of iets letterlijk zo gegaan was maar wat er van geleerd kon worden. De bijbel bevat wel degelijk allerlei verhalen die net als de verslagen van de veldslagen refereren aan feitelijke gebeurtenissen. Ook ongelovige bijbel wetenschappers erkennen dit. Of dacht u dat deze schrijvers alles van a tot z hebben verzonnen? Daarnaast zijn er verhalen in de bijbel die niet refereren naar feitelijke gebeurtenissen in de letterlijke zin en de schrijver dit ook helemaal niet beoogde, denk bijv aan de gelijkenissen van Jezus, de psalmen of het verhaal van Job. Als een gelovige deze verhalen wel letterlijk opvat dan heeft hij er weinig van begrepen. Over hoe het dan wel opgevat moet worden is begrijpelijk allerlei discussie mogelijk. Vandaar de vele kerken en afsplitsingen. Voor mij is de bijbel overigens geen gewoon boek, maar tegelijkertijd ben ik van mening dat er tav het Godsbestaan en de bedoeling van God geen absoute zekerheden kunnen bestaan. Geloof gaat m.i altijd hand in hand met twijfel, het niet zeker weten,

Zandb
Zandb27 okt. 2021 - 10:49

Norsemen "Gij zult zes dagen werken en de zevende dag rusten." Neem dat nu eens letterlijk en wat levert dat dan op, aan hoe je dan precies dient te gedragen op. Begrijpt waar ik heen wil? Waarom is nu zo moeilijk te begrijpen, dat zelfs een letterlijke opvatting van een tekst je niet zo veel verder brengt? Ik geef de voorbeelden toch? Wat u beweert over de bijbel letterlijk nemen, dat is net zo onzinnig als wat u beweert over de bijbel niet letterlijk nemen. Je moet, letterlijk of niet (Denk aan: "Gij zult niet doden.") moeten interpreteren ALS je aan teksten gedragsregels wilt verbinden. Ik discussieer en verbaas me over uw onbegrip. U schijnt datzelfde te doen alleen neemt u mij niet serieus. Wat deugt er nu niet aan mijn redenering. U ziet dat blijkbaar wel en ik niet. Dus kom op. Er zijn echt wel wat meer mogelijkheden, dan u hier doet voorkomen. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat een verslag van een veldslag bedacht is, dan is het toch gewoon een verzonnen verhaal? De bijbel staat vol met dergelijke bedachte verhalen die de vorm hebben van verslag alsof het werkelijk gebeurde. De vraag is dan, hoe je naar dergelijke verhalen moet kijken. Er is natuurlijk altijd een theoretische kans, dat wat in zo'n verhaal verteld wordt werkelijk gebeurd is. Dat kunt u toch niet ontkennen? Ik ben het niet met u eens, dat je aan de ene uitleg niet meer waarde kunt toekennen, dan aan de andere: Dat hangt van de argumenten af. Wanneer deze man, hier in deze kwestie, gelooft in de voorzienigheid van god, dan kunnen we daar geen of maar heel weinig waarde aan hechten omdat, zoals de bijbel zelf al zegt, gods wegen ondoorgrondelijk zijn. En als de god dan zo almachtig is dat hij alles voorziet, dan is daar niets tegen of aan te doen. Waarom zou je dan sowieso nog moeite doen! Olaf. Of het nu om een sprookje gaat of niet; de letterlijkheid wordt er niet anders van. Sprookjes zijn overigens net zo serieus te nemen of niet dan welke tekst ook. Jaco Niet elke bewering is waar. Maar het is ook niet zo, dat elke bewering waar is OF niet. Beweringen kunnen namelijk feitelijk zijn of niet. "Doden is slecht", is een bewering, maar geen feitelijke.

Norsemen
Norsemen27 okt. 2021 - 11:56

Zandb Je doet alsof ik de tekst letterlijk neem, of dat ik wil dat anderen de tekst letterlijk nemen. Je blijft de plank maar mis slaan.

Norsemen
Norsemen27 okt. 2021 - 12:00

@Jaco "De overeenkomst is dat het verhalen zijn die refereren aan feitelijke gebeurtenissen" Hiermee is elke verdere discussie zinloos.

Zandb
Zandb27 okt. 2021 - 15:26

Jaco On feite zegt u nu dus, dat anderen zich 'dus' misdragen. Mag ik daarvan dan ook wat bewijs zien?

Zandb
Zandb27 okt. 2021 - 15:38

Norsemen Het enig wat ik kan zeggen, is dat u dit beweert: "Als men vindt dat de teksten niet letterlijk genomen moeten worden, is iedere uitleg even zinnig of onzinnig." En dat u dit beweert: "Dus elke interpretatie van de tekst is een gok, waarbij de letterlijke interpretatie de beste gok is." En dit: "Een verslag van een gebeurtenis kan je (literatuur wetenschappelijk) natuurlijk niet vergelijken met een verzonnen verhaal." Wat u wilt, geen idee, maar dit is wat u ondermeer beweert en daar reageer ik op. En wat u daarop als antwoord uitbrengt - "Je doet alsof ik de tekst letterlijk neem, of dat ik wil dat anderen de tekst letterlijk nemen. Je blijft de plank maar mis slaan." dat is irrelevant want dat ontkent het feit dat ik op uw woorden reageer. Nee, Norsemen: Ik laat dus zien waarom ik vind dat u onzin beweert. Er zijn gelovigen genoeg, waar de twijfel aan de basis staat van hun geloof. Maar met onzinnige stellingen als hierboven, krijgen ze geen kans van u.

Jaco38
Jaco3827 okt. 2021 - 20:38

“Norsemen 27 oktober 2021 at 14:00 @Jaco “De overeenkomst is dat het verhalen zijn die refereren aan feitelijke gebeurtenissen” Hiermee is elke verdere discussie zinloos” Nogal zwak Norsemen, dit is geen argument maar een mening. Als u punt is dat de bijbel een van A tot Z verzonnen boek is en op geen enkele wijze refereert aan historische gebeurtenissen dan is verdere discussie idd zinloos zolang u dit niet onderbouwd. Ook ongelovige wetenschappers erkennen de historische waarde van de bijbel voor die delen die zich daarvoor lenen, vergelijkbaar met andere geschriften uit die tijd / cultuur waarin feiten en fictie ook door elkaar lopen, dwz je moet er niet met de blik van nu naar kijken als een letterlijk verslag. Maar u mist mijn punt: niet relevant is of u gelooft dat de verhalen daadwerkelijk gebeurt zijn, maar hoe de schrijver het in elk geval heeft bedoeld. Wij beoordelen een schrijver van fictie ook anders dan een stuk een onderzoeksjournalist. Als de schrijver de tekst presenteert als ware het feitelijk en letterlijk zo gegaan dan ligt voor de hand dat gelovigen dit ook zo letterlijk mogelijk opvatten en toepassen in de geloofsleer. Dat brengt de gelovige overigens niet zo ver tav allerlei vraagstukken in de hedendaagse tijd, want uiteraard zul je in de bijbel niet lezen of je je wel of niet mag vaccineren, of euthanasie toegestaan is, of je mag autorijden etc. Ook de gelovige maakt de hele dag door vanzelfsprekende en minder vanzelfsprekende keuzes die hij echt niet letterlijk uit de bijbel ontleent. Maar als de tekst overduidelijk metaforisch is bedoeld dan zou het raar zijn als de gelovige deze tekst wel letterlijk toegepast. Bijv door te stellen dat de wereld Max 6000 jaar oud is en alles in 6 dagen is geschapen, er een pratende slang was etc.

Jaco38
Jaco3827 okt. 2021 - 20:59

“Zandb 27 oktober 2021 at 17:26 Jaco On feite zegt u nu dus, dat anderen zich ‘dus’ misdragen. Mag ik daarvan dan ook wat bewijs zien?” Is deze voor mij? Waar refereert u aan?

Norsemen
Norsemen28 okt. 2021 - 7:45

@Jaco "Maar als de tekst overduidelijk metaforisch is bedoeld dan zou het raar zijn als de gelovige deze tekst wel letterlijk toegepast. Bijv door te stellen dat de wereld Max 6000 jaar oud is en alles in 6 dagen is geschapen, er een pratende slang was etc." Dat is zeker raar, maar niet minder raar dan geloven dat er een god bestaat. Het zal mij echt een rotzorg zijn wat mensen allemaal uit de bijbel halen. Maar er zijn zoveel mensen (vooral gelovigen) die claimen te weten wat de bedoeling van die teksten zijn. Iedere claim is even onzinnig.

Zandb
Zandb29 okt. 2021 - 7:11

Norsemen In die zin is uw verwijt van dat claimen niet terecht, dat zelfs de meest 'bevindelijke gristenen' het onderling, als het om het interpreteren van. teksten uit de bijbel gaat, niet op exact dezelfde manier met elkaar eens zijn. Wanneer je GELOOFT dat je 'zeker' weet wat er met teksten bedoeld wordt, betekent dat nog niet automatisch dat je vindt dat iedereen er zo over moet denken. Helaas ben ik het met u eens, dat er veel te veel mensen zijn, die hier een potje van maken. Geloof en dwang gaan niet samen. Laten we proberen om die mensen daartegen zondigen dan heel duidelijk aan te spreken. De mensen die SGP stemmen, bijvoorbeeld.

Norsemen
Norsemen29 okt. 2021 - 8:18

Zandb Hoe vaak hoor je niet iemand zeggen, dominee/priester/gelovige/niet-gelovige, 'maar dat is niet wat er bedoeld wordt met die bijbeltekst', of 'er staat letterlijk dit maar wat bedoeld wordt is dat'. Iedereen die dat zegt, zegt maar wat. En als men in de tijd dat de bijbel geschreven werd dacht dat de aarde plat was, en in de bijbel staat dat de aarde plat is. Dan slaat het helemaal nergens op om uit die tekst een andere bedoeling te halen anders dan de letterlijke, namelijk dat de aarde plat is.