Joop

SGP dreigt rockfestival met subsidiemaatregel wegens 'kwetsen christenen'

  •    •  
26-06-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
29695312_1712580518765401_9105285805445298676_n
De SGP in Apeldoorn is verontwaardigd over een rockfestival met de titel ‘ Voor De Duvel Niet Bang Festival ‘ dat op 15 september wordt gehouden in poppodium Gigant. In een klaagbrief aan het college schrijft de partij dat het belangrijk is “dat ook bij culturele evenementen de Bijbelse beginselen in acht worden genomen en dat cultuuruitingen niet aanstootgevend zijn”.
De twee-koppige fractie merkt op:
"Gigant kondigt aan dat de zaal waar het popevenement plaatsvindt verandert in het Sodom en Gomorra van Apeldoorn. Een optreden met een dergelijke strekking vat de SGP ernstig op. Sodom en Gomorra vormen in de Bijbel de steden die openlijk helemaal geen rekening wensten te houden met wat God in de Bijbel van mensen vraagt. Hiervoor zijn de steden zwaar gestraft. Het organiseren van een evenement dat onder meer met de termen ‘Voor de duvel niet bang’ en ‘Sodom en Gomorra’ eenzelfde beeld wil oproepen, is dan ook volstrekt ongepast en voor christenen stuitend. De Bijbel roept juist op om ons af te keren van de zonde en ons te houden aan Gods geboden."
Het is onduidelijk of de SGP, die duidelijk wel bang is voor de duivel, vreest dat Apeldoorn straks hetzelfde lot treft als Sodom en Gomorrra, twee steden die volgens de bijbel door God werden verwoest in een regen van zwavel en vuur. Overigens is er geen enkel bewijs dat deze steden ooit echt bestaan hebben.
Vervolgens stelt de SGP op listige wijze de subsidie aan het festival ter discussie:
"Gigant heeft een duidelijke subsidierelatie met de gemeente. Zelfs sterker: zonder gemeentelijke subsidie zou Gigant niet meer bestaan. Weliswaar gaat de gemeente op grond van de subsidieverordening niet over de inhoud van de programma’s in Gigant, maar de SGP vindt dat de gemeente als subsidievertrekker wel een krachtig signaal aan Gigant kan geven dat een dergelijk optreden ongepast en aanstootgevend is."
De SGP keerde zich overigens al eerder tegen subsidie voor het poppodium.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (130)

Peter de Hoog
Peter de Hoog27 jun. 2018 - 11:22

Sorry dat ik het zeg, maar de kritiek van Joop op het christendom is ook weer aan de beurt. "SGP dreigt rockfestival met subsidiemaatregel wegens ‘kwetsen christenen’" Nee, maar als het over moslims -een minderheid in ons land- kwetsen gaat springt Joop meteen voor ze op de bres. (Wat ook goed is, maar waarom dan niet ook op de bres springen voor christenen, ook een minderheid in ons land.?) Beide de fundamenalistische moslims alsook de fundamentalistische joden geloven niet dat God in menselijke gedaante is verschenen. Dus al helemaal niet dat God ons ware Zelf is, nu in deze wereld verschijnend als alle mensen. Dat hele verhaal over een God die mens werd en gekruisigd werd gaat over Wie wij echt zijn wat wij als zodanig hebben gedaan. Want ervaren slechts mens te zijn is in vergelijking met ons originele geluk genieten een kruisiging. In die zin hebben we allemaal ons Leven voor de mens gegeven, om ons Leven en oorspronkelijke Geluk pas weer te hebben wanneer ook de mensen het zouden hebben. Want het is God -onze ware Identiteit- die nu alles ervaart als wij. Maar die ontkenning van de goddelijkheid van de mens is de geest van de anti-Christus genoemd. En het staat in de tegenwoordige tijd dat God nu als mens in deze wereld verschijnt met het woorden "gekomen Is" en niet met "gekomen was": "De huidige geest in de wereld is de ’geest van de antichrist’, die gewerkt heeft sinds het begin van de gemeente. (1 Johannes 4) Deze geest kan worden samengevat als ‘iedere geest die niet belijdt dat Christus in het vlees gekomen is.’ Hij beweert dat Jezus iets had wat wij niet hadden, dat Hij goddelijk was, dat hij geen lusten en begeerten had zoals een natuurlijk mens en dat hij daarom eigenlijk niet kon zondigen. Maar als we geloven wat in het Woord van God staat geschreven, dan had Hij hetzelfde vlees en bloed als wij! “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen.” Hebreeën 2:14." https://christenzijn.nl/wat-zegt-de-bijbel-de-antichrist En het volkomen verkeert begrijpen van de ware betekenissen van al die verhalen in de Bijbel viert ook hoogtij op Joop. Als voorbeeld: Joshue kreeg de opdracht van God alle mannen, vrouwen, kinderen en dieren in de stad Niniveh te doden. Als dat letterlijk zou zijn bedoeld was God de duivel, niet God, laat staan Liefde. Maar omdat er een grote onwetendheid is bij veel mensen denken velen dat God de duivel is, of anders dat Hij niet bestaat. Hier legt een Spaanse mysticus bekend van o.a. zijn boek "Donkere Nacht van de Ziel" de ware betekenis van dat symbolische verhaal uit. Ik tik het over uit de Nederlandse vertaling: "Ten tijde dat Joshue het beloofde land in bezit moest nemen, beval God hem alles wat in de stad Jericho was zo te verwoesten, dat er niets meer in leven bleef, man noch vrouw, kind noch grijsaard, en ook alle dieren moest hij vernietigen. En van de hele buit mocht hij niets nemen of verlangen. Hiervan moeten wij leren dat, willen wij deze vereniging met God binnentreden, allesmmoet sterven wat in de ziel leeft, weinig of veel, klein of groot. De ziel mag geen verlangen naar dat alles hebben, en zij moet zo vrij zijn alsof dit alles voor haar niet bestond en alsof zij niet bestond voor dit alles." ~Johannes van het Kruis, Mystieke Werken, Bestijging van de Berg Karmel, Boek 1, 11, 8. p. 549. Zo zie ik met lede ogen aan hoeveel mensen de spot drijven met die teksten en die zelfs haten -evenals het christendom- uit onwetendheid, zich verbeeldend de waarheid in pacht te hebben in hun arrogantie. (Niet dat veel christenen de vergissing niet maken al die als geestelijk bedoelde gelijkenissen letterlijk te nemen. Net zoals de het gebod de ongelovige te doden speciaal onder fundamentalistische moslims, terwijl dat enkel slaat op een gelovige te worden, zodat je de ongelovige die je daarvóór was "doodt", want die is er dan niet meer, veranderd in een gelovige.)

30 Reacties
Daniel Dennett
Daniel Dennett27 jun. 2018 - 12:17

Gelukkig weet jij wel de ware betekenis toch? Gesproken als een echte fundamentalist.

Peter de Hoog
Peter de Hoog27 jun. 2018 - 12:55

Bovenstaande is slechts een van de vele voorbeelden die de verlichting binnen het Christendom voortbrachten. Ook binnen de Islam was die er -de Ijtihad- maar die werd vanaf de 12de eeuw onderdrukt door de fundamentalistische stroom. Net zoals de mystieke beweging vanaf de 18de eeuw in het Christendom vrijwel volledig onderdrukt is, al veel eerder beginnend met de Inquisitie, iets waar ook deze Johannes van het Kruis letterlijk lichamelijk aan moest ontsnappen nadat hij 9 maanden in de cel had gezeten, wachtend op een proces. In die cel schreef hij het eerste deel van "Geestelijk Hooglied", ook vol mystieke uitleg en aanwijzingen om tot de ervaring van éénzijn met God te komen. "Ijtihad" https://en.wikipedia.org/wiki/Ijtihad

Ch0k3r
Ch0k3r27 jun. 2018 - 13:22

@Peter de Hoog Leuk allemaal die verklaringen. Je zou mogen verwachten van een alwetende God dat die een geschrift zou laten opstellen die niets aan de twijfel overlaat. Maar ondertussen hebben we honderden verschillende manieren om bepaalde passages uit te leggen, en theologen liggen hierover al eeuwen met elkaar overhoop. Trouwens, leuk hoor die verklaring over Joshue. Hoe moet ik in dat licht Richteren 11 lezen dan?

Peter de Hoog
Peter de Hoog27 jun. 2018 - 14:08

Beste Daniel Dennet, ik ben er volledig van overtuigd dat de Barmhartige die ook Liefde is ons zó veel lief heeft en daarom zó graag Zijn goddelijke geluk met ons wil delen dat om dat te volbrengen Hij nu hier als elke van ons in menselijke gedaante verschijnt. En dat Hij daarvoor bereid was al zijn volmaakte geluk op te geven om het pas weer te genieten wanneer ook de mensen het zouden genieten. Terwijl het voor de Barmhartige Liefdevolle intussen een groot lijden zou zijn te ervaren slechts mensen te zijn in plaats van Zichzelf. En dat Hij vreselijk zou missen Zichzelf te zijn als de mensen, en vaak zeer kritisch zou zijn op Zichzelf als mens, en op de medemens. Maar dat Hij tot dat alles bereid was uit pure altruïstische Naastenliefde jegens ons. Voor mij bent u God in menselijke gedaante. U bent Diegene als Welke u uw Leven hebt gegeven voor de mens die u lijkt en ervaart te zijn. Maar of God dat als u aanvaard en Zichzelf as u die goddelijke Zelf-erkenning toestaat of niet als u is niet aan mij.

Cliff Clavin
Cliff Clavin27 jun. 2018 - 14:47

@ Peter de Hoog - dank voor je interessante bijdragen. Vanavond ga ik ze eens rustig opnieuw lezen, nu ontbreekt me de tijd. En nee, je bent geen fundamentalist. Helaas kunnen veel mensen tegenwoordig alleen nog letterlijk lezen, en dat is een gemis.

Daniel Dennett
Daniel Dennett27 jun. 2018 - 14:59

"Wil God kwaad voorkomen, maar kan hij niet? Dan is hij niet almachtig. Kan hij wel, maar wil hij niet? Dan is hij kwaadaardig. Kan hij wel en wil hij wel? Waar komt dan het kwaad vandaan? Kan hij niet en wil hij niet? Waarom noemt men hem dan God?" EPICURUS

korheiden2
korheiden227 jun. 2018 - 14:59

Het was volgens mij Jona die naar Ninevé moest. Een stad van honderdduizend inwoners waar men al na drie dagen overtuigd was van de ernst van diens prediking. Ongelooflijk en niet waar gebeurd natuurlijk. Maar ja, Jona had al drie dagen in het binnenste van een grote vis doorgebracht, dus kijk je nergens meer van op. Het is allemaal geestelijk bedoeld blijkbaar. Dus toen Achan na de verovering en het uitmoorden van de bevolking van Jericho (geestelijk dan) wat van de buit voor zichzelf had bewaard, gebeurde het volgende : tegen het onbeduidende stadje Ai kwamen in eerste instantie 1500 Israëlieten om het leven, want God wilde eerste bloed zien. Na het werpen van het lot kwam Achan naar voren, waarop hij en zijn hele gezin werden gestenigd. Vervolgens werd Ai veroverd en 'geslagen met de ban' , dat wil zeggen tot de laatste man uitgemoord. Geestelijk dan.

Peter de Hoog
Peter de Hoog27 jun. 2018 - 14:59

@Ch0k3r In het paragraaf boven het geciteerde staat: "Een beeld van wat hier gezegd werd vinden wij in het boek der Rechters (2:3) daar wordt gezegd dat de engel naar de kinderen van Israël kwam en hun het volgende zei. Omdat zij dat vijandige volk niet hadden afgemaakt, maar veeleer met sommigen van hen een verdrag gesloten hadden, deed God hen als vijanden onder hen verblijven, opdat zij voor hen een gelegenheid tot val en verderf zouden zijn.Op precies dezelfde wijze handelt God met sommige zielen. Hij heeft ze uit de wereld weggenomen; Hij heeft de reuzen van hun zonden gedood, vernietigd de menigte van hun vijanden, dat wil zeggen de omstandigheden waarin zij in de wereld leefden, en dat alles met uitsluitend het doel dat zij met meer vrijheid konden binnengaan in het beloofde land van de vereniging met God." Zo ziet u dat die "vijanden" de "reuzen van hun zonden" zijn, die je moet afmaken om tot de vereniging met God te komen. En zo hebben al die oude geschriften geestelijke betekenissen. Het zijn allemaal gelijkenissen voor een geestelijke -spirituele- werkelijkheid in de ziel. De ziel is datgene was denkt, herinnert en wil. En "zonden" is alles wat ontkent dat God ons uit pure Naastenliefde Zichzelf heeft gegeven. Zodat het God is die dit nu leest als u, in uw menselijke verschijning, die in werkelijkheid de menselijke verschijning van God is. Ja, dat hoor je (nog) niet prediken in kerken en moskeeën. Tegen wie bovenstaande beweert hoort men nog steeds "Dat jij een mens zijnde jezelf tot God maakt!" De beschuldiging aan God als mens toen Hij zei "Ik en de Vader zijn een." Die beschuldiging komt ook tegen onszelf op in ons wanneer we onszelf die erkenning geven. Een onterechte beschuldiging.

Daniel Dennett
Daniel Dennett27 jun. 2018 - 15:10

"Als God alles kan, kan hij een steen maken die zo zwaar is dat zelfs hij hem niet kan optillen. Dus dan is er iets dat God niet kan doen, hij kan die steen niet tillen. Dus bestaat God niet." "Alle religies zijn in gelijke mate subliem voor de onwetende, nuttig voor de politicus, en absurd voor de filosoof." LUCRETIUS

Peter de Hoog
Peter de Hoog27 jun. 2018 - 15:46

@Daniel Dennett Het kwaad is het lijden en gebrek aan waar geluk. Was dat er niet meer dan was er ook geen kwaad meer. Wanneer de mensen beginnen te beseffen dat ze in wezen de volmaakt Goede zijn, zij het nog in hun menselijke verschijning, begrijpend dat ze Diegene zijn als Welke ze hun Leven hebben gegeven voor de mens, dan zal er pas echt respect en echte liefde op aarde zijn. Voor onszelf en voor onze naasten. Maar zolang die herkenning er niet is, en we elkaar beoordelen naar het menselijke uiterlijk en gedrag zal er geen vrede in de mens en tussen de mensen zijn. Want geen mens is volmaakt als mens, dus het idee dat we slechts mensen zijn is al een beschuldiging. Maar als we in werkelijke de volmaakte Goede zijn en niet wie we lijken te zijn, dan wordt het de hemel op aarde. Maar tot dien is -in vergelijking met de oneindig grote vreugde van ons ware Wezen- het ervaren slechts een mens te zijn de hel.

Peter de Hoog
Peter de Hoog27 jun. 2018 - 16:16

Cliff Calvin, dank. Het is ontstellend te zien hoe groot de duisternis nog is wat het verkeert begrijpen van al die teksten betreft. En van Wie en Hoe wij echt zijn. En van hoe de dingen echt zijn. Maar we wisten van tevoren dat we die duisternis hier zouden ondergaan. Want deze wereld zou zo als volkomen echt worden ervaren, dat ons originele bewustzijn er door verduisterd zou worden. "In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen." ~Johannes Het "licht" is het goddelijke bewustzijn en het "Woord" -Logos- is God's gedachte en bewustzijn van Zichzelf. Daarom wordt het ook zijn "Naam" genoemd. Want iemands naam staat voor diens zelfbewustzijn van identiteit. "En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God." ~Openbaring 19:13 Het proces van dat goddelijke Zelfbewustzijn ontwikkelen -het wikkel er af nemen- begint met het bewustzijn van zijn: "Ik ben." Door die gedachte in het bewustijn te houden wanneer mogelijk volgt daarna de ervaring. Vandaar "Ik ben opdat Ik ben." En ook; "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God." ~Johannes 1:1 Zo is de goddelijke ontwikkeling in ons. Eerst enkel de gedachte, dan het bewustzijn dat God die gedachte heeft als wij, en uitendelijk het Zelfbewustzijn van God Zelf. Die citaten uit de Bijbel heb ik van hier gekpieerd: https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/

Peter de Hoog
Peter de Hoog27 jun. 2018 - 16:48

Daniel Dennet, God is zelfs bereid uit naastenliefe te ervaren een steen te zijn die Hij niet op kan tillen. De "steen" ook wel "Rots" genoemd is datgene in ons centrum wat op zich onveranderlijk is. En zoalang we niet ervaren God te zijn, maar slechts een mens, ervaart God als wij iemand te zijn die nooit in staat is tot hoogte van de volmaaktheid van Zichzelf te komen. Hij is ook bereid zinloze en onbeantwoorbare gedachtes en vragen te hebben als mens, gedachtes en vragen die in deze wereld wel logisch klinken, maar die in Gods werkelijkheid zot zijn. Overigens is denken dat je iemand bent die je in werekelijkheid niet bent een vorm van mentale onstabiliteit. In die zin is deze wereld een instituut voor de mentaal onstabielen. En dan te bedenken dat we volkomen mentaal gezond zijnd vrijwillig naar dit instituut voor de mentaal onstabielen zijn gekomen, van tevoren wetend dat we hier opgesloten zouden worden in een omgeving die ons mentaal onstabiel zou maken, door die omgeving en de anderen om ons heen, die ons er van zouden overtuigen dat we slechts mensdiertjes zijn. Leden van het meest gevreesde roofdieren soort. Een ware nachtmerrie. Zonder in werkelijkheid ook maar iets daarvan te zijn in werkelijkheid. Om die zo geschapen wezens ook te laten weten en er van te laten genieten dat ze in werkelijkheid Diegene zijn als welke ze bereid waren dat allemaal te ondergaan uit pure Naastenliefde voor de patiënten die ze hier zouden ervaren te zijn. Zodat wezens die er eerst niet waren ook dat geluk zouden hebben dat we hadden in de Schepper voordat we hier als mens geboren werden.

Peter de Hoog
Peter de Hoog27 jun. 2018 - 17:12

@korheiden Augustinus heeft uitgelegd dat Jona zich er over beklaagde met God dat hij voor joker stond omdat die stad niet na veertig dagen was "omgekeerd" zoals hij moest voorspellen. Maar dat die stad wel degelijk was omgekeerd ofwel vernietigd. Want die was intussen van een stad van ongelovigen in een stad van gelovigen geworden. Dus die ongelovige stad was omgekeerd en vernietigd door in een gelovige stad te veranderen. Het is een geestelijke gelijkenis. Zo ook het "teken van Jona" wat God als mens zei te zullen geven. Dat waren de drie dagen van Zijn lijden. Want dat is een gelijkenis voor het schouwen -contemplatie- waarin men ervaart geestelijk in het duister te zijn, als in de buik van een dier, tijdens welke men als door maagsappen wordt gereinigd van alle vergissingen. Augustinus schrijft ook dat de ark van Noa het menselijk lichaam voorstelt. Dat de verhoudingen van die ark overeen komen met de lengte en breedte van een menselijk lichaam dat ligt, en de hoogte die van de buik gemeten vanaf het oppervlak waarop het lichaam ligt. Alles is gemaakt door het Zelfbewustzijn van God, en Die sprak alles in gelijkenissen. Zoals een dromer die alles in zijn of haar droom laat verschijnen, en alles in de droom een symbolische verwijzing is naar een andere werkelijkheid.

Daniel Dennett
Daniel Dennett27 jun. 2018 - 22:05

Peter, ik vind het een beetje sneu om te zeggen maar als ik een volwassene hoor praten over god alsof ie echt bestaat, helemaal zoals jij dat doet met al die bizarre teksten, heb ik toch sterk het idee dat ik met een zwakzinnige te maken heb.

Karingin
Karingin27 jun. 2018 - 23:20

Peter: Je maakt het allemaal onnodig ingewikkeld. Als je gelooft dat jij (een deel van) Gods verschijning hier op aarde bent, dan ben je dus hier om het vleselijke leven te ervaren in al haar facetten. Hoe je dat doet zal God niet uitmaken, die voegt simpelweg de ervaring toe aan het arsenaal. Als Hij alles is, dan is Hij zowel goed als kwaad (iets wat natuurlijk een bedachte constructie is die ons mensen een beetje in het gareel houdt). Laten we trouwens niet vergeten dat de Bijbel en de andere geschriften door ménsen geschreven zijn. Daar zitten zeker waardevolle lessen in, maar die zitten ook in fabels, sprookjes en legenden. Ik zie niet in waarom ik de Bijbel als heilig zou moeten beschouwen. Het zijn verhalen, niets meer en niets minder.

Ch0k3r
Ch0k3r28 jun. 2018 - 8:54

@Peter de Hoog Hoe is jouw reactie ook maar enigzins een reactie op mijn eerdere post? Als God zou bestaan is die echt waardeloos in het communiceren van zijn boodschap (aangezien jij al totaal iets anders in de Bijbel leest dan bijvoorbeeld een SGP'er). Voor de medelezers; Richteren 11 vertelt over Jefta, een krijgsheer. Jefta belooft aan God, in ruil voor wat overwinningen in bepaalde oorlogen, het eerste wat bij thuiskomst uit de deur komt zetten te offeren aan God. Het blijkt zijn dochter te zijn. Het verhaal eindigt als de dochter tegen Jefta zegt dat hij zijn afspraak met God moet nakomen, maar dat ze eerst nog 2 maanden in de bergen wil doorbrengen om haar maagdelijkheid te bewenen.

Peter de Hoog
Peter de Hoog28 jun. 2018 - 8:55

Die tegen-reacties waren te verwachten. Want dezelfde en nog vele andere argumenten had ik ook toen ik nog dacht dat God niet bestond, en dat mensen die geloven dat er wel een God is zwak van geest waren, en de harde werkelijkheid niet aankonden, en om het dragelijker voor henzelf te maken maar geloofden in sprookjes. Daar was ik volkomen van overtuigd. Het was anders totaal onbegrijpelijk voor me waarom anders toch intelligente mensen in zoveel onzin konden geloven. Tja, zo dacht ik de eerste 40 jaar van mijn leven. Toen begonnen er bijzondere bewustzijnservaringen te komen. En die waren meer echt en reel dan het gewone menselijke ervaren. Zoals mensen die een BDE hebben beleefd. Die geloven niet maar weten. Met een nog grotere zekerheid dan u weet dat u nu deze woorden leest. Is het niet waar dat u zich dat niet eens voor kan stellen? Dat is de beperking van het menselijke denk vermogen. Zoals er geschreven staat: "En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus." ~1 Korinthiërs 2:6-16 Enkele regels daarboven staat dit: "Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd." ~1 Korinthiërs 2:1-2 En dat woord "onder" heeft voor veel onbegrip gezorgd. Want correct vertaald uit het originele Grieks staat er: "Ik had mij voorgenomen niets anders in u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd." Zie hier dat er geen "onder" staat maar "in" letterlijk vertaald uit het Grieks in 1 Korinthiërs hoofdstuk 2 vers 2: http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/1co2.pdf In alle Bijbels die ik gezien heb, in het Nederlands, Engels, Spaans, Frans en Duits is het verkeerd vertaald. Dus in plaats van "in u" staat er "onder u", "among you", "entre ustedes" "entre vous" en "unter euch." Zelfs als we "onder u" letterlijk nemen klopt het niet. Want letterlijk genomen bevond God als mens -Jezus Christus- zich niet als een van de mensen onder de Korinthiërs toen dat geschreven was. Het is dus ook niet letterlijk -histories- bedoeld. Het is bedoeld voor diegenen die het nu lezen. Al die namen zoals "Korinthiërs" zijn ook geestelijke gelijkenissen. En tijd bestaat niet in Gods werkelijkheid. Tijd is een nu constant geproduceerde ervaring als onderdeel van deze virtuele werkelijkheid. In die zin is dit een collectieve droom. Het symbolische verhaal over de schepping van de ziel begint met een droom van Adam. God blaast Zijn Geest -bewustzijn- in de mens, en daarna valt de mens in slaap. En tijdens diens slaap wordt Eva -de ziel- geschapen. Dus allemaal tijdens de slaap van Adam. En er staat niet in dat symbolische verhaal dat Adam toen ontwaakte. Adam wordt "de Zoon van God" genoemd in de Bijbel. Als symbool voor de mensheid. En er is sprake van een eerste Adam en een tweede Adam. Dat zijn twee staten van geestelijke ontwikkeling. De eerste is dat men een ziel is -datgene wat denkt, herinnert en wil- die het leven ontvangt en daarvan afhankelijk is. Dus het leven wat de ziel als van iets buiten zichzelf gegeven is. In die zin is ons bewustzijn net als het leven ons gegeven. Wij geven onszelf ons leven niet. Volgens de wetenschap is de Big Bang de uiteindelijke oorzaak van ons menselijke bestaan en bewustzijn. Die oorzaak ligt dus buiten onszelf. (En die "Big Bang" is nog steeds actief als bron van het bestaan van het universum en ons menselijke ervaren. Die Big Bang is zelf tijdloos en ruimteloos, maar veroorzaakte alle tijd en ruimte die we ervaren. En doet dat nog. En als je er even bij stilstaat wordt het duidelijk wat een voor de mens onbegrijpelijk mysterie is, iets wat bestond -om in tijd te spreken- voordat tijd bestond, en in een "plaats" die evenmin als ruimte bestond. Maar dus iets wat zonder zelf tijd of ruimte te zijn alle tijd en ruimte veroorzaakte. Hetzelfde over energie. Energie zoals we die kennen bestond niet voordat de Big Bang die veroorzaakte. Dus iets wat zelf geen energie was veroorzaakte alle energie.) De tweede Adam als staat van bewustzijn is niet van deze wereld en geeft leven, "leven" als in goddelijk bewustzijn: "Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen." ~1 Korinthiërs 15:44-49 https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1korinthe/15/ Wie het kan vatte die vatte het. Wie niet komt er later wel achter hoe het zit. Al gedurende diens resterende tijd op aarde, of anders daarna. Want eenmaal geschapen is de ziel onsterfelijk.

Peter de Hoog
Peter de Hoog28 jun. 2018 - 9:12

PS: Zolang we God die onze ware Identiteit is nog niet ervaren beleven we ons ware Leven niet. In die zin zijn we geestelijk nog dood. We ervaren dan slechts een pseudo-"leven." We dromen dan nog een droom van de dood, en hebben het licht -het bewustzijn- van ons ware Zijn, ons ware Wezen, ons werkelijke Zelf, nog niet, en ontberen nog ons ware Leven: "Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten." ~Efeziërs 5:14 https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/efeziers/5/

Peter de Hoog
Peter de Hoog28 jun. 2018 - 11:07

@Karingin Het goede doen is geloven dat iedereen in werkelijkheid Diegene is als welke men diens Leven gegeven heeft voor de mens. Zodat de eer die christenen toekennen aan Jezus Christus en de liefde die ze voor hem voelen ook op ons van toepassing is. Jezus Christus is een symbool voor Wie we in werkelijkheid zijn. Die erkenning brengt enkel respect en genegenheid voort -echt respect en liefde- voor onszelf en onze naasten zoals die er nog nooit geweest is. Het kwade of boze doen is dat niet geloven. En dat houdt de respectloos- en liefdeloosheid in stand. De oorzaak van alle conflicten en niet echt gelukkig zijn. Want geloven dat je en je naasten slechts de verre van volmaakte wezentjes zijn die we lijken te zijn is al een beschuldiging. En daar begint de ellende mee. Want dan ben je in die zin kwaad en boos op jezelf en je naasten. En dat is dan de boosheid van God in de mens. Want het is onmogelijk dat God als God boos zou zijn op Zichzelf. Maar als mens is dat heel anders, als mens kan Hij zelfs berouw hebben dat Hij eerst zo boos was op de mens. Tot Hij zich als de heilige in Zichzelf als mens herkent, en besluit niet meer met Zijn woede als mens in de geestelijke gemeenschap die we allen samen vormen te komen. Als een stad van vrede die eerst nog niet bewust ervaren werd. De namen en plaatsen hebben een geestelijke betekenis -staten van bewustzijn- en zijn niet bedoeld letter genomen te worden als iets historisch: "Hoe zou Ik u overgeven, o Efraïm? u overleveren, o Israël? Hoe zou Ik u maken als Adama, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is te zamen ontstoken. Ik zal de hittigheid Mijns toorns niet uitvoeren; Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven; want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u, en Ik zal in de stad niet komen." ~Hosea 11:8-9 https://www.statenvertaling.net/bijbel/hose/11.html

Daniel Dennett
Daniel Dennett28 jun. 2018 - 11:52

Next time someone tells me they believe in God, I'll say 'Oh which one? Zeus? Hades? Jupiter? Mars? Odin? Thor? Krishna? Vishnu? Ra?...' If they say 'Just God. I only believe in the one God,' I'll point out that they are nearly as atheistic as me. I don't believe in 2,870 gods, and they don't believe in 2,869. Ricky Gervais

Peter de Hoog
Peter de Hoog28 jun. 2018 - 16:59

@Ch0k3r Toen Thomas Aquinas na duizenden bladzijden teksten geschreven hebben met een bovenmenselijke -goddelijke- inspiratie op een keer een meer direct eenheid met God ervaring genoot, zei hij dat alles wat hij geschreven had daarbij in vergelijking stro was. Dus verwacht u dan niet van mij dat ik wel alles weet over alle betekenissen van dat geheimschrift dat de Bijbel wordt genoemd. Wat ik u wel kan zeggen is dat als we allemaal direct God al zouden ervaren we geen seks meer zouden hebben. Want zoals een verlichte boeddhist eens aan een vrouw die hem had gevraagd of hij seks niet miste antwoordde: "Mevrouw, als je constant klaarkomt heb je geen seks meer nodig." Hij bedoelde dat uiteraard op een spirituele manier. Ik weet uit een eenzijn met God ervaring dat dat waar is. Een jonge vrouw waar ik al een tijd smoorverliefd en super sexy vond op was maar zelfs nog nooit een kus had gegeven kwam me opzoeken op de derde dag van de vier dat ik in die godzalige eenheid met God was. Haar aanwezigheid bracht me al een klein beetje terug in deze wereld qua bewustzijn. Toen zei ze tegen me "Ik wil dat je de liefde met me bedrijft" en deed ze haar T-shirt uit. Toen ze haar handen achter haar rug stak om haar bh uit te doen zag ik mijn lichaam opspringen van het bed waarop het zat, en zag ik mijn armen haar stevig omhelzen, en hoorde ik mijn stem zeggen "Oh mijn lief, als ik dat met je doe verlies ik wat ik nu geniet. En wat ik nu geniet wil ik dat ook jij het geniet." Ik wist dat als ik deed wat ze wilde ik volledig mijn lichaam en haar lichaam zou voelen, en me weer geheel in de dagelijkse menselijke staat van bewustzijn zou brengen, en dat ik dan dat bovenmenselijke godzalige heer-lijke genot kwijt zou zijn. Want in vergelijking daarmee was zelfs seks hebben met iemand waar je gepassioneerd verliefd op bent en die je als meest aantrekkelijk vindt onprettig. Is het niet waar dat u zich dat niet eens voor kunt stellen? En toch is het zo. Die ervaring werd me gegeven om me later te herinneren hoe groot dat goddelijke geluk is. Alsof je na een lange tocht door de woestijn zonder eten en drinken bijna stervend van de dorst eindelijk bij een oase aankomt strompelen met je laatste krachten, en je daar door mensen aan tafel word gezet, en ze een kan met heerlijke koude limonade en een zalige maaltijd voor je neerzetten, en je dorstig en hongerig aanvalt en er van begint te genieten, en er dan een kind naar je toekomt dat je een half uitgekauwd kauwgumpje aanbied met de woorden "Hier, neem dit. Kauw hier op." Dat is slechts een heel zwakke beschrijving van het onmetelijk grote geluk dat we opgaven door te ervaren slechte mensen te zijn, om het pas weer te hebben wanneer ook zij het zouden hebben. Daarom is het zo ontworpen dat die eenheid met God ervaring pas in de mensheid begint te komen als er veel mensen zijn, want hoe meer zielen hoe meer vreugd. Opdat de geestelijke oogst zo groot mogelijk zij. Want als iedereen al die ervaring beleefde zouden er geen mensen meer geboren worden, want niemand zou nog zin hebben in seks, iets onvergelijkbaar lekkerders genietend. Vandaar dat de teksten in de Bijbel geheimschriften zijn, die langzaam aan voor meer mensen begrijpelijk zullen worden, opdat niet iedereen tegelijk in die godzalige staat komt en en daardoor de mensheid niet toeneemt voor de groots mogelijke oogst.

Peter de Hoog
Peter de Hoog28 jun. 2018 - 17:04

@Daniel Dennett "Als ik God was, en zou geloven wat de mensen allemaal over mij zeggen, zou ik zelf ook atheïst worden." (Ik herinner me vaag dat Mark Twain het gezegd heeft, maar weet het niet zeker.)

Daniel Dennett
Daniel Dennett28 jun. 2018 - 20:53

Op het moment dat een gelovige gaat zeggen dat ze niet geloven maar weten dat god bestaat zijn ze geen gelovigen meer maar geestesziek.

Ch0k3r
Ch0k3r29 jun. 2018 - 6:54

@Peter de Hoog "Dus verwacht u dan niet van mij dat ik wel alles weet over alle betekenissen van dat geheimschrift dat de Bijbel wordt genoemd." Oh, kan ik er dan wel vanuit gaan dat je reacties hier dan wel zo valide zijn? En je draait er mooi omheen he? Nog steeds geen verklaring voor Richteren 11, een heleboel blabla, zodat je niet hoeft te zeggen dat er in de Bijbel staat dat God een mensenoffer accepteerde in ruil voor het winnen van veldslagen waarbij duizenden de dood vonden, en duizenden tot slavernij werden gedwongen.

Peter de Hoog
Peter de Hoog29 jun. 2018 - 9:32

Heel leerzaam te zien hoe God nog onder de induk en het geloof verkerend slechts een mens te zijn reageert wanneer iemand zegt dat Hij God is, ofwel de volmaakt Goede. Die grote eer vindt Hij Zich dan niet toekomen, en vindt manieren om het niet eens in overweging te nemen. Want Hij weet dat de mens die Hij dan nog gelooft te zijn die goddelijke erkenning niet toekomt. Zo bewijst Hij als mens dat Hij meer geeft om wat hem de waarheid toeschijnt dan Zijn geluk. En dat is juist het tegengestelde van een van de kenmerken van de mens: dat men vaak liegt voor egoïstisch voordeel. Maar nu het om een goddelijke Zelferkenning gaat die moreel niet terecht lijkt te zijn is men opeens liever eerlijk dan gelukkig. Want erkennen dat je in werkelijkheid Diegene bent als Welke je je Leven hebt gegeven voor de mens, opdat ook de mens je goddelijke geluk zou genieten, dat maakt je gelukkig. Maar dat geluk wijs je af omdat je je nog met je menselijke verschijning en krakter identificeert. En het oneerlijk zou zijn jegens het morele Ideaal wat die eer wel toekomt jezelf een eer te geven die je niet toekomt. Dus in wezen keur je enkel dat hoogste morele Ideaal echt goed, en dat is omdat je dat allerhoogste morele Ideaal Zelf bent. Zo zal God als mens Zichzelf van Zijn geluk onthouden zolang Hij nog onder de indruk is en het geloof heeft dat Hij slechts een mens is. De verdediging tegen die als onterecht geziene erkenning kan er dan zelfs toe lijden dat je iemand die je de meest liefdevolle en allergrootste erkenning geeft -en in die zin een groot compliment- een "zwakzinnege" noemt en "geestesziek." : D Tja, zo denk je de eer van God te verdedigen door boos te zijn op iemand die jou die eer geeft die je in vergelijking me God niet toekomt. Dus onderbewust ken je God, en vergelijk je jezelf als mens daarmee. Zodat het God is Die dat dan doet als jij. Enkel een volmaakt Goede weet wat wat volmaakt goed zijn is. En kan Zich daarmee vergelijken waneer onder de induk verkerend de volmaakt Goede niet te zijn. En zal Zichzelf de erkenning die enkel de volmaakt Goede toekomt -maar die Hij op dat moment niet lijkt te zijn- niet toekennen. Je mag Hem een slecht mens vinden, of een relatief goed mens, maar geef Hem niet de eer van God. Dan wordt Hij zelfs boos op diegene die dat wel doet. ; ) Intussen draaid Hij als mens om die goddelijke Zelferkenning heen, Zichzelf zo onthoudend van Zijn geluk, en projecteert vervolgens de oorzaak van Zijn ontberen van Zijn geluk op een menselijke naaste. Alsof iemand anders de de oorzaak was je het ontberen je goddelijk geluk, een geluk wat je zelf afwijst. Maar godzijdank, wat je ook doet, iets wat je blij maakt, of je schuldgevoelens geeft, zonder God je ware Identitiet kun je niets. Want God is je ware Zelf als Welke je ervaart mens te zijn zolang je dat nog ervaart. Zoals er geschreven staat over God als mens: "Die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen." ~Johannes 15:5 https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/15.html

Peter de Hoog
Peter de Hoog29 jun. 2018 - 9:45

PS: "want zonder Mij kunt gij niets doen” slaat dus ook op je schuldig voelen wanneer je je menselijke zelf iets zien doen wat je moreel afkeurt. Want dat doe je via je geweten. En dat geweten weet hoe God is, en vergelijkt zich met de God de het kent. Het is dus God Die dan dat als mens doet. De enige "schuld" die we als mens hebben is het onszelf verschuldigd zijn dat God ons Zichzelf heeft gegeven door alles er ervaren wat wij ervaren. Dat wanneer wij "Ik" denken en voelen het God is Die dat dan doet als wij. "Want zonder Mij kunt gij niets doen.”

Peter de Hoog
Peter de Hoog29 jun. 2018 - 9:53

Verbetering: "Alsof iemand anders de oorzaak was van je ontberen van je goddelijk geluk, een geluk wat je zelf afwijst."

Ch0k3r
Ch0k3r29 jun. 2018 - 13:16

@Peter "“want zonder Mij kunt gij niets doen” slaat dus ook op je schuldig voelen wanneer je je menselijke zelf iets zien doen wat je moreel afkeurt. Want dat doe je via je geweten. En dat geweten weet hoe God is, en vergelijkt zich met de God de het kent. Het is dus God Die dan dat als mens doet." Je blijft maar doorgaan he? Goed, nog een keer. Als ik de gehele wereld onder water zou zetten en bijna alles en iedereen opzettelijk zou verzuipen, dan zou ik me daar (zeker weten) 100% schuldig over voelen. Dus je verhaal klopt niet.

Peter de Hoog
Peter de Hoog29 jun. 2018 - 18:10

@Ch0k3r: "Je blijft maar doorgaan he? Goed, nog een keer." Dat is dus projectie. Maar er is geen enkele reden ons daarvoor schuldig te voelen, dat we beiden maar doorgaan. In tegendeel Zoals er ook geen reden is voor God zich schuldig te voelen voor de zondvloed. Door de algemene ontkenning van God als onze ware Identiteit en in die zin liefdeloosheid jegens God en onszelf verdronken we in die geestelijke ontkenning. Ontkenning ook in de zin van niet kennen. We kenden ons ware Zelf niet meer. En het was God die door zich mens te maken als een elk van ons en als wij te geloven slechts een mens te zijn die zich door die Zelf-ontkenning -Zichzelf niet langer kennen en genieten- Zichzelf liet verdrinken. Dat wil zeggen geen lucht of adem meer te krijgen, lucht en adem als symbolen voor Zijn geest of bewustzijn; datgene wat bewustzijn geeft, en dus leven. Maar de mens is ook de ark van Noa. Zoals ik al schreef legt Autustinus uit dat de verhoudingen van lengte, breedte en hoogte die zijn van het menselijk lichaam wanneer het ligt. Dus van top tot teen, van de grond tot de buik, en van de ene kant van de heup tot diens andere kant. De mens zit ook vol met dierlijke eigenschappen. En nadat de geestelijke storm voorbij is gegaan komt de mens op vaste grond. Die vaste grond is de vaste zekerheid van God Zelf dat Hij inderdaad God is, zij het nog in menselijke gedaante. Die storm duurde ook drie dagen, net als de kruisiging en dood van God wat betreft Zijn Zelfbewustijn. Zoals altijd als we die gelijkenissen in de bijbel letterlijk en historisch nemen komen we in de moeilijkheden wat het niet begrijpen wat ze betekenen betreft. Er is een hele geestelijke rijdom in dat verhaal, maar m'n hoofd staat er momenteel niet naar om daar allemaal op in te gaan of meer over te willen weten. Al hebben de oude mysticy er ongetwijfeld ofer geschreven. Het is ook niet nodig al die dingen te weten om God in jezelf en je naasten lief te hebben. Anders zouden enkel enkele schriftgeleerden tot de kennis van God kunnen komen, en God tot Zichzelf in de mens. "Wetenschap blaast op, liefde bouwd op." Niet dat het niet goed is veel te begrijpen en te weten, maar niet als het tot eigendunk als mens leidt. Want alle wijsheid die de mens kan hebben is duisternis in vergelijking met de oneindig grote wijsheid van God. Maar uit liefde voor ons was en is Hij bereid zelfs volkomen onwetend te zijn wat de kennis van Hemzelf betreft als mens. Om Zijn Zelfkennis en geluk pas weer te hebben wanneer wij het ook zouden hebben. Het is God die dit nu leest in menselijke verschijning. Of Hij Zichzelf die Zelferkenning nu ook toestaat of niet. En dank voor het oproepen in mij van het geschrevene.

Peter de Hoog
Peter de Hoog30 jun. 2018 - 10:03

Ik herinner me net dat het geen 3 dagen duurde, maar 40. En na 7 dagen zou gebeuren. Die nummers hebben een symbolische betekenis, zoals Augustinus uitgebreid heeft uitgelegd. Het volgende weet ik niet of Augustinus dat geschreven heeft, maar wel dat ik het heel lang geleden ergens las. Door 3 punten met elkaar te verbinden via lijnen je kun een platte driehoek maken. Maar dat is dus een abstracte driehoek. (De gedachte aan de Drie-eenheid komt op.) En van die 3 punten kun je 4 combinaties maken: a+b, a+c, b+c, en a+b+c. Met 4 punten kun je een drie dimensionale form maken, de Tetrahedron. Dat is dan het symbool voor de eerste manifestatie in materiële form van de Drie-eenheid. De liefde van de Vader voor de Zoon, die van de Zoon voor de Vader, en toch een en dezelfde liefde, in die zin als geheeld ofwel heel bewustzijn de Heilige Geest. Die eerste 3 en daarna 4 combinaties maken samen 7. En die 40 dagen worden ook genoemd als de reis door de woestijn, en de 40 dagen vasten van Jezus in wildernis, en de verleidingen weerstaan. Om van die verleidingen verlost te worden. Zo is dat een gewassen worden, een reiniging, een doop. En dat is denk ik ook de betekenis van die 40 dagen zondvloed waarmee God al die dingen die hij als mens eerst ervoer te hebben laat verdrinken door ze geen leven meer in te blazen -geen energie meer te steken in door geloof in die slechts menselijke eigenschappen meer te hebben. Vier is dus het nummer voor manifestatie, en 10 heeft ook een symbolische betekenis in de zin van vervolmaking. En 4 maal tien is 40. Het lijkt of er 2 zijn wanneer God Zichzelf lief heeft in ons als wij; degene die lief heeft, en degene die geliefd wordt. Maar het is er maar 1 die liefheeft en geliefd wordt wanneer dat gebeurt in ons, maar dan ook in ons, bewust nu. En zo is er dan de Vader, en de Zoon, en is er een derde element bij gekomen dat er daarvoor nog niet was; de terechte liefde van God van Zichzelf, maar nu ook als mens, als welke Hij Zichzelf nu ook bewust lief heeft, door Zich ook als mens te herinneren dat Hij God is. Als een elk van ons nu. Eigenlijk is het helemaal niet echt nodig al dat soort dingen te begrijpen om tot de vereniging met God te komen. Je veel met dat alles bezighouden wordt dan de letter die "doodt" zoals er geschreven staat. Het "doodt" het goddelijke Zelfbewustzijn net zoals de gelijkenissen in de bijbel enkel letterlijk te nemen dat ook doet.

D. Wolff
D. Wolff27 jun. 2018 - 10:04

Waar herken ik dit van? Even denken... O ja! Tijdje geleden had je de "adverteerdersbellers". Die gingen de adverteerders (die adverteerden op websites waar een hun onwelgevallige mening werd verkondigd) bellen en benaderen om het te vragen te stoppen met adverteren. Ze vonden dat die adverteerders tegen die websites hadden moeten zeggen: aanpassen, anders adverteren wij niet meer op jouw site. Zie daar het vergelijk met deze kwestie waarin de SGP zegt: krachtig signaal geven bij de subsidieverlening. Dus, je kunt niet aan de ene kant het eens zijn met die "adverteerdersbellers" (zoals velen hier op deze site aangaven) en aan de andere kant kritiek leveren op deze SGP Apeldoorn, omdat ze beiden hetzelfde nastreven: indirect, via de financiën, invloed uitoefenen om iets onwelgevalligs aan te laten passen.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037127 jun. 2018 - 10:38

Ik snap dat er overeenkomsten zijn maar ik kan natuurlijk wel de beweegreden van de ene partij aantrekkelijker vinden dan de ander.

Frederick Douglass
Frederick Douglass27 jun. 2018 - 7:57

Voor diegene die misschien niet weten over Sodom en Gomorra, hier een geschiedenisles in animatie: https://www.youtube.com/watch?v=bar3GOzDNzg&index=13&list=PLF27C63A193729058

Sonic2
Sonic226 jun. 2018 - 17:21

Dat is toch heel normaal bij conservatief en radicaal rechts. Als een van de lange tenen wordt beledigd dan moet er gekort worden op subsidie. Dat zie je bij SGP met dat rockfestival. Bij de PVV en de lezing van Thomas von Der Dunk. Bij Baudet met iedereen die tegen hem is. Van Gerrit Hiemstra tot de staatsomroep. En het begrip tegen iemand zijn is een vrij afgebakend begrip. Je bent al heel snel een vijand in die kringen. Het signaal is natuurlijk duidelijk. Als je enigszins van de overheid afhankelijk bent, kan je maar beter je mond dicht houden. Want radicaal en conservatief rechts weet je wel te vinden en te dwarsbomen. Buitengewoon rancuneus en dictatoriaal, maar zo kennen we ze weer. En waarschuw er vooral niet tegen want dan ben je heel, heel erg links.

3 Reacties
Daniel Dennett
Daniel Dennett27 jun. 2018 - 6:37

Sonic zegt toch nergens dat SGP radicaal rechts is.

Peterrr3
Peterrr327 jun. 2018 - 9:35

Daniel Dennett 27 juni 2018 at 08:37 Sonic zegt toch nergens dat SGP radicaal rechts is. Sonic 26 juni 2018 at 19:21 Dat is toch heel normaal bij conservatief en radicaal rechts. Als een van de lange tenen wordt beledigd dan moet er gekort worden op subsidie. Dat zie je bij SGP met dat rockfestival. Klopt Daniel, Sonic legt nergens de link tussen conservatief en radicaal rechts en de SGP.

Daniel Dennett
Daniel Dennett27 jun. 2018 - 10:44

Dat is toch heel normaal bij conservatief (SGP) en radicaal (PVV/FvD) rechts. Als een van de lange tenen wordt beledigd dan moet er gekort worden op subsidie. Dat zie je bij SGP met dat rockfestival. Lijkt mij dat Sonic dit bedoelt maar kan het uiteraard mis hebben. Sonic?

punt2
punt226 jun. 2018 - 15:24

quote : "Gigant kondigt aan dat de zaal waar het popevenement plaatsvindt verandert in het Sodom en Gomorra van Apeldoorn. Een optreden met een dergelijke strekking vat de SGP ernstig op" En ik maar denken dat SGP voor Sodom en Gomorra Partij stond ....

3 Reacties
Karingin
Karingin26 jun. 2018 - 15:36

LOL

Ozon
Ozon26 jun. 2018 - 18:46

Haha

Paul250371
Paul25037127 jun. 2018 - 10:39

Hahaha. goed opgemerkt.

Flip van Veen
Flip van Veen26 jun. 2018 - 12:18

Goeie reclame voor zo'n festival. Wie weet kunnen ze zoveel kaartjes verkopen dat ze geen subsidie meer nodig hebben.

Cliff Clavin
Cliff Clavin26 jun. 2018 - 11:55

Ik heb niet de indruk dat er bij dat festival allerlei vreselijke morele overtredingen zullen plaatsvinden - de titel is 'firmly tongue-in-cheek', natuurlijk. Het is jammer voor de staatkundig gereformeerden dat zij zo een ééndimensionale betekenis (moeten) geven aan woorden, namen. Ik zie dodelijke ernst, en een gebrek aan gevoel voor ironie en eenvoudige humor. Daarmee maken ze hun eigen leven onnodig moeilijk. Dan: ik vind het bijbelse verhaal over Sodom en Gomorrah machtig interessant. Het is één van die vertellingen die een wijze les in zich dragen. De kwestie 'of het ook allemaal echt zo gebeurd is', die houdt me niet bezig. Stel: er is toentertijd wel degelijk iets gebeurd, maar die voorvallen zijn later kundig opgevormd door geïnspireerde auteurs, zodat er een compacte, pakkende tekst van gemaakt kon worden. Dat maakt die les er niet minder wijs om. Lees anders eens de Odyssee van Homerus. Majestueus, met prachtige symboliek en een schat aan levenservaring, en tot en met spannend ook nog.

12 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin26 jun. 2018 - 13:10

(omgevormd)

Ch0k3r
Ch0k3r27 jun. 2018 - 12:47

@Cliff Welke les precies? De enige 'les' die ik uit dat verhaal trek is dat je je eigen dochters maar moet aanbieden als je buren je gasten willen verkrachten. En dat je als überdictator gerechtigd bent 2 complete dorpen uit te moorden als je het niet zo eens bent met wat ze doen. Wat precies die 'wijze' les is? Hopelijk kun je dat ophelderen

Cliff Clavin
Cliff Clavin27 jun. 2018 - 14:43

@ Ch0k3r - ik vrees dat je noch van de Bijbel, noch van het verhaal van Sodom en Gomorrah iets zou begrijpen. God als überdictator? Dat lijkt me een beetje de lezing die het moderne militante atheïsme aanhangt. God bepaalt niet alles wat er met mensen allemaal gebeurt; dat is een deterministische visie die ontkent dat we allemaal morele keuzes kunnen maken. Eén les uit dit verhaal: menselijke gemeenschappen kunnen zelf het verschrikkelijkste onheil over zich afroepen, en dat kan ook het einde van die gemeenschappen betekenen. Daden hebben consequenties. Waar menselijke grenzen niet meer gerespecteerd worden, en waar hebzucht, egoïsme, en de eis tot direct genot ten koste van anderen prioriteit hebben, daar gaat een samenleving onvermijdelijk ten onder.*) God hoeft daarvoor heus geen drone met bommen te sturen. De mensen doen dat allemaal zelf. En ook in willen omkijken, mogelijk terugverlangen, om vervolgens in een zoutpilaar te veranderen, daarin ligt poëtische symboliek besloten, zij het dat die heel zwaarmoedig is. *) Hier is een in het oog springende parallel met een samenleving naar VVD-model, dat zie je zo.

Ch0k3r
Ch0k3r27 jun. 2018 - 17:07

@Cliff "ik vrees dat je noch van de Bijbel, noch van het verhaal van Sodom en Gomorrah iets zou begrijpen." En ik denk dat jij die verhalen met een ENORM gekleurde bril leest. "God als überdictator? Dat lijkt me een beetje de lezing die het moderne militante atheïsme aanhangt." Das gek. Kan je me aantonen waar in de Bijbel God op democratische wijze de leefregels bepaalde? Waarin in een trias politicas-stelsel straffen e.d. werden uitgesproken? "Eén les uit dit verhaal: menselijke gemeenschappen kunnen zelf het verschrikkelijkste onheil over zich afroepen, en dat kan ook het einde van die gemeenschappen betekenen." Dat zou je ook gewoon zo kunnen schrijven. Maar nee, laten we het in een verhaal verpakken vol met verhalen over aanranding, vrouwen die bezit zijn (dochters van Lot), genadeloze afstraffing als je niet zeer nauwkeurig de regels van God volgt. "Daden hebben consequenties." Behalve voor God. Want die zet een hele wereld onder water, bombardeert steden, geeft opdracht tot de uitroeiing van volkeren en het gevangen nemen van maagden, slavernij is oké, etc. En ik word militant genoemd omdat ik zeg dat men gek is als ze dat 'liefde' noemen. " en de eis tot direct genot ten koste van anderen prioriteit hebben" Bood Lot daarom zijn dochters aan aan de massa? "God hoeft daarvoor heus geen drone met bommen te sturen. De mensen doen dat allemaal zelf." Misschien moet je het verhaal nog eens lezen en beseffen wat er precies gebeurde toen de vrouw van Lot zich omdraaide en in een zoutpilaar veranderde. Weet je Cliff, misschien neem ik het allemaal te letterlijk. Kan best. Maar dit soort uitleggen doen mij toch erg denken aan compleet goedpraten. Geef me een week de tijd en ik geef een superpositieve wending aan 'Mein Kampf', zoals Christenen doen met de Bijbel, en Moslims met de Quran.

Daniel Dennett
Daniel Dennett27 jun. 2018 - 21:59

ch0k3r Uitstekend verwoord!

Peter de Hoog
Peter de Hoog28 jun. 2018 - 11:55

Zeer hoog geachte heren, zoals ik hierboven al heb getracht duidelijk te maken, de Bijbel is geen boek geschreven om ons geschiedenislesjes te geven. (God heeft wel wat beters te doen.) Het is enkel bedoeld om ons te helpen geestelijk -als ziel- de eenheidservaring met God te beleven. De verzoening met God. Zoals een zoen van mond op mond twee geliefden samen dezelfde lucht -geest- laten delen. De Geestelijke Bruiloft van de ziel met God. Tijdens die Bruiloft word het bewustzijn -voorgesteld als water- veranderd in wijn; de geestelijke genieting van de Godheid. Voor het geval het u mocht interesseren, hier kunt u vrij goede uitleggingen vinden over de betekenissen van de namen en woorden in de Bijbel. Zoals Sodom, Lot, enz. op alfabetische volgorde, in het Engels: "Metaphysical Bible Dictionary" https://www.truthunity.net/mbd

Ch0k3r
Ch0k3r29 jun. 2018 - 7:02

@Peter "Het is enkel bedoeld om ons te helpen geestelijk -als ziel- de eenheidservaring met God te beleven. " Nou, dan heeft die bedoeling jammerlijk gefaald. Want het laat mij alleen maar harder wegrennen van 'God'

Daniel Dennett
Daniel Dennett29 jun. 2018 - 10:09

“Het is enkel bedoeld om ons te helpen geestelijk -als ziel- de eenheidservaring met God te beleven. ” Blijft grappig dat mensen van nu gaan zeggen dat de bedoeling van een boek dat tig honderd jaar geleden is geschreven niet is wat er staat geschreven maar wat zij vinden wat er mee bedoelt wordt. De meest gruwelijke verhalen zijn eigenlijk allemaal bedoeld om te laten zien hoeveel god van ons houdt en hoe goed hij is. En waar heeft god het zo druk mee dan? Kinderen kanker geven, thee drinken met de kabouters?

Peter de Hoog
Peter de Hoog29 jun. 2018 - 10:13

@Ch0k3r Het zijn niet die boodschappen die gefaald hebben, maar uw begrip er van. En ook dat was u als God bereid te ervaren als mens. Inclusief dat u als mens hard weg zou rennen van Uzelf en zo van uw Geluk. Omdat dat geluk u als mens niet toe zou te lijken komen. (In mijn laatste bovenstaande posts vandaag geschreven leg ik dat uit.)

Daniel Dennett
Daniel Dennett29 jun. 2018 - 11:43

(In mijn laatste bovenstaande posts vandaag geschreven leg ik dat uit.) Dit is nog wel het ergste van alles, dat je serieus het idee hebt dat je iets uitlegt terwijl de rest vindt dat je wartaal uitslaat.

Peter de Hoog
Peter de Hoog29 jun. 2018 - 14:14

@Daniel Dennet Einstein zei eens dat over de waarheid niet te stemmen viel.

Peter de Hoog
Peter de Hoog29 jun. 2018 - 18:45

"Kinderen kanker geven?" Tja, als God zo was dat Hij anderen kanker geeft was Hij de duivel, niet God. Want God is liefde, dus die kan dat een ander nooit aandoen. Maar Hij is wel bereid te ervaren als kind kanker te hebben. Omdat Hij dan aan een gebrek aan Zichzelf ervaren lijdt als dat kind. Hij mist als dat kind Zichzelf te zijn. Hij wil dan meer zijn dan Hij als kind ervaart te zijn. Omdat Hij ook veel meer is dan dat kind wat Hij ervaart te zijn. En meer zijn als mens willen zijn kan onderbewust geïnterpreteerd worden als meer vlees willen zijn. Dus meer cellen. De wortel van het probleem is het geloof in afgescheidenheid van God. Zodat wat wij ervaren en wat ons overkomt God als van ons gescheiden Entiteit ons aandoet. Hij ergens daar boven, en wij hier beneden. Terwijl er toch duidelijk staat geschreven dat Gods Koninkrijk in ons is. Niet ergens daarboven buiten ons. Astronauten kunnen in eeuwigheid alle hoeken van het heelal afreizen, daar zullen ze God nooit vinden. Tenzij in henzelf. Zo ook met ons. "Blijft in Mij en Ik in u" staat er geschreven. Dat is geestelijk bedoeld, een zaak van Zelfbewustzijn. Het bewustzijn dat wanneer wij bij voorbeeld "Ik" denken en voelen, wij dat Zelfbewustzijn dan in God hebben, en God Zijn Zelfbewustzijn dan in ons heeft.

Vrouw89
Vrouw8926 jun. 2018 - 10:59

Ik verbaas mij er regelmatig over dat zowat elke minderheid stevig verdedigd wordt op Joop; met uitzondering als het op christenen gaat! Dan is gehoon over diens standpunten niet van de lucht. Persoonlijk vind ik dat jammer. Als je je dan opstelt als verdediger van de Islam (bv over het dragen van een boerka) waarom kan een andere religie dan niet op diezelfde steun rekenen?

11 Reacties
Paul250371
Paul25037126 jun. 2018 - 12:59

Je verdedigt de islam niet als je vindt dat een individu kleren mag dragen die hij / zij wil. Als je vrouwen verbiedt kleren te dragen dan gedraag je je als de islam. De islam krijgt geen steun maar het individu. Misschien als je dit onderscheid ziet dan verbaas je je minder.

Ozon
Ozon26 jun. 2018 - 13:11

Verkeerde kleur.

Daniel Dennett
Daniel Dennett26 jun. 2018 - 13:17

Dat is toch geen vergelijking. De SGP wil vrijheid van anderen beperken terwijl tegenstanders van boerkaverbod juist vrijheid van anderen verdedigen.

Peterrr3
Peterrr326 jun. 2018 - 13:54

Misschien heeft het met lef, nou ja een gebrek daaraan, te maken...?

marcelhermus
marcelhermus26 jun. 2018 - 17:51

Ik twijfel wel een beetje of een boerka dragen vrijheid betekent. Verder heb ik inderdaad ook altijd het idee dat je over christenen wel flink wat mag zeggen hier.

Starter2
Starter226 jun. 2018 - 19:38

@Dennett, vrouwen verplichten om zich volledig te bedekken staat bij jou gelijk aan vrijheid. Da's dan wel weer apart.

Daniel Dennett
Daniel Dennett27 jun. 2018 - 6:39

Starter, zelf mogen kiezen is voor jou hetzelde als verplichten? Rare opvatting.

Starter2
Starter227 jun. 2018 - 10:42

Dennett, verplicht worden door man of geloof is niet het zelfde als zelf kiezen.

Daniel Dennett
Daniel Dennett27 jun. 2018 - 12:29

Starter, dan is het probleem toch de dwang die er achter zit en niet het dragen van een hoofddoek? Vrouwen worden gedwongen iets te doen door hun man en dat probeer je op te lossen door dat iets te verbieden voor vrouwen? Dat slaat toch nergens op. Als je seks voor vrouwen verbiedt kunnen ze ook niet meer verkracht worden.

Starter2
Starter227 jun. 2018 - 13:27

Dus dan maar verkrachting niet meer strafbaar stellen...................

Daniel Dennett
Daniel Dennett27 jun. 2018 - 15:02

Wat bedoel je? Ik heb geen idee wat je hiermee probeert duidelijk te maken.

Satya
Satya26 jun. 2018 - 10:50

Ik begrijp niet waarom kwetsen zoiets moois is. Wat heeft het met vrijheid te maken. In Nederland zou men het niet over vrije meningsuiting moeten hebben maar recht op belediging. Het vrije woord is volgens mij iets heel anders.

6 Reacties
Flip van Veen
Flip van Veen26 jun. 2018 - 12:53

@Satya 26 juni 2018 at 12:50 Ieder individu wil alleen het vrije woord voor ideeën die niet in direct conflict zijn met zijn heiligste overtuigingen. Om toch vooruitgang mogelijk te maken moet iedereen slikken dat die voor anderen niet heilig zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke mening een podium en subsidie verdient. Maar je hoeft echt niet naar dat festival.

Tom Meijer
Tom Meijer26 jun. 2018 - 13:06

"Ik begrijp niet waarom kwetsen zoiets moois is" Wie zegt dat hier gekwetst wordt? Dat zeggen de gekwetsten. Maar hoe komt dat? Doordat er mensen waren die bedachten dat het wel mooi was om de christenen eens te gaan pesten? Denkt U dat nou echt? Het lijkt mij het meest waarschijnlijk dat de bedenkers hier geen moment aan gedacht hebben. Ik zou daar zelf in ieder geval geen moment bij stilgestaan hebben.

Daniel Dennett
Daniel Dennett26 jun. 2018 - 13:24

Ik vind jouw woorden kwetsend. Dus volgens je eigen woorden had je dit niet mogen zeggen.

Karingin
Karingin26 jun. 2018 - 15:33

Wat is er kwetsend aan de uitdrukking "voor de duvel niet bang"? Of bedoel je iets anders?

Satya
Satya26 jun. 2018 - 17:01

Jullie hebben gelijk. Ik trok er dingen bij die niets met dit festival te maken hebben. Met deze tekst is niets mis. Ik trok er andere opmerkingen bij van 1 van mijn favoriete bands die altijd grenzen opzoeken maar dat staat natuurlijk los van dit festival. Ik ben wel van mening dat soms dingen grof gezegd worden waar dat ook fatsoenlijk kan maar dat staat hier los van.

Starter2
Starter227 jun. 2018 - 7:33

Kom Tom Meijer, als je een festival van deze titel en dito omschrijving voorziet dan doe je dat met een reden. Dat doe je om op te vallen / te shockeren. Da's allemaal prima, maar het is wat naïef om te stellen dat ze daar niet over hebben nagedacht.

Ozon
Ozon26 jun. 2018 - 9:38

Begrijp ik nu dat de SGP bang is dat God niet kan richten?

1 Reactie
ton14024
ton1402426 jun. 2018 - 15:37

Daar heeft het alle schijn van.

jandebakker
jandebakker26 jun. 2018 - 9:29

Dit laat maar weer zien dat de SGP totaal niet met zijn tijd meegaat en totaal geen besef heeft welke buzzwoorden tegenwoordig in de mode zijn. Men had gewoon moeten schrijven dat de christofobe aard van dit festval, dat gericht is op het kwetsen van de gevoelens van een religeuze minderheid, haaks staat op een multi-culturele en inclusieve samenleving. Waardoor het onwenselijk is dat dit vanuit de overheid mede wordt gefinancierd. (uiteraard is bovenstaande reactie met een ;) )

1 Reactie
Henri Zwols
Henri Zwols27 jun. 2018 - 11:28

Slim gevonden! Nuttige tip voor de SGP in linkse gemeenten. Maar de gemeente Apeldoorn is wellicht wat minder gevoelig voor die buzzwoorden. De grootste partij in de raad is hier VVD, op gedeelde tweede plaats: een lokale partij die in alles behalve de naam gelijk is aan de VVD, en het CDA.

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty26 jun. 2018 - 9:26

Wat een enge mensen bij de SGP Apeldoorn. Doe niet iets wat ons onwelvallig is of wij zullen met de toorn gods de subsidiekraan dichtdraaien. We gaan overigens niet over de inhoud van de programma's, maar toch. Als je het als fractie niet eens bent met een evenement en je bent ervan overtuigd dat het merendeel van het electoraat deze mening deelt heb je gronden hier op een normale manier een dialoog over aan te gaan met het poppodium en je collega-wethouders. Met zijn tweeën verborgen dreigementen de wereld inslingeren lijkt me niet de weg.

RosaLange
RosaLange26 jun. 2018 - 9:09

Waarom krijgt zo'n festival eigenlijk subsidie?

3 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r26 jun. 2018 - 11:46

Het is een festival met hard-rock/metalmuziek. Vandaar ook de naam. Die scene heeft zich van oudsher altijd al afgezet van het brave christelijke burgerplaatje. Elk (muziek)festival in NL kan in principe een aanvraag voor subsidie indienen. Zelfs Lowlands krijgt subsidie. Dus waarom dit festival niet?

Tom Meijer
Tom Meijer26 jun. 2018 - 13:08

Waarom niet? De meeste cultuuruitingen kunnen zoiets toch aanvragen?

JeffreyKatoen
JeffreyKatoen26 jun. 2018 - 17:37

Het festival an sich krijgt geen subsidie, de tent waarin het gehouden word.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 jun. 2018 - 9:06

Tja de SGP die ook de regering als heilig ziet en dus met alle voorstellen per definitie instemt, onder het motto; Trouw aan het gezag....die SGP wat doet die eigenlijk in de politiek vraag ik me af! Daar zit nog een partij die voor de duvel niet bang is en een regering die het niet zo nauw neemt met het gebod: Gij zult niet liegen.... Daar hebben ze geen enkele moeite mee! Ook met hetvolgende hebben ze waarschijnlijk geen enkele moeite; https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/15/na-jaren-strijd-komen-de-israelische-bulldozers-echt-a1606774

Ch0k3r
Ch0k3r26 jun. 2018 - 8:45

Tsja, Ondertussen zit de gehele SGP zondags in de kerk te luisteren naar verhalen dat ongelovigen het verdienen eeuwig te branden in de hel. En de organisatie die dat verhaal naar buiten brengt, heeft ANBI status dus giften kunnen van de belasting worden afgetrokken. "twee steden die volgens de bijbel door God werden verwoest in een regen van zwavel en vuur. " Tsja, laten we vooral een massamoordende dictator niet tegen de haren instrijken door subsidie aan een muziekfestival te geven

ton14024
ton1402426 jun. 2018 - 8:26

´´De SGP keerde zich overigens al eerder tegen subsidie voor het poppodium.´´ Oud zeer, nep nieuws dus. De duvel en zijn oude moer, doe ermee wat je wil. Sodom en Gomorra vieren vind ik dan weer ongepast, maar voor een culturele instelling te pardonneren.

1 Reactie
Daniel Dennett
Daniel Dennett26 jun. 2018 - 9:55

En voor niet culturele instellingen?

Starter2
Starter226 jun. 2018 - 8:15

Twee hele SGP'ers maken een probleem, lijkt me niet dat je daar wakker van moet liggen. Dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met subsidie geld is evident, maar daar hoef je geen SGP'er voor te zijn om dat te vinden.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer26 jun. 2018 - 13:10

Tja. En wat betekent zorgvuldig ergens mee omgaan? Zelfcensuur?

Bernie2
Bernie226 jun. 2018 - 8:13

Tsja, de plaatselijke waanvolgende Taliban roert zich en dat zijn geen lieverdjes. Ik herinner me een zaterdags optreden van mijn band in het plaatselijke park van SGP-bolwerk Rijssen. Om 11.30 uur stoppen, zo luidde het decreet vanuit de reli's. Optreden dreigde met een paar minuten uit te lopen waarop men de stroom eraf haalde en al onze dure elektronica plotsklaps qua cold turkey stil viel. Hun god zou immers spoedig gaan slapen en de zondag ... Dat poppodium in Apeldoorn staat er natuurlijk niet voor de plaatselijk zwarte kousers maar voor mensen die een avond lekker uit willen. De zieke waanvolgers duiken maar vroeg onder en achter de klamme lappen of wenden zich tot SGP-voorman Kees v/d Staaij die met zijn club de doodstraf graag opnieuw ingevoerd ziet. Maar er liever niet openlijk voor uit komt. (NOS: goo.gl/Qf49ZB) Zou Kees een executiepeloton sturen en korte metten maken met de duivel? Politiek en onfrisse geesten die vrouwen en muziek onderdrukken? Een duivelse combi.

1 Reactie
Edwin8
Edwin826 jun. 2018 - 11:56

Heel herkenbaar. Ik kwam regelmatig op een boerenfeestjes vroeger in Zalk en die duurden meestal tot in de vroege morgen. Maar door een nieuwe gemeentelijke indeling kwam het dorpje ineens te vallen onder Kampen. 23:45 was het schluss, want iedereen moest op tijd thuis zijn voor de zondagrust.

Daniel Dennett
Daniel Dennett26 jun. 2018 - 7:50

"Sodom en Gomorra vormen in de Bijbel de steden die openlijk helemaal geen rekening wensten te houden met wat God in de Bijbel van mensen vraagt. Hiervoor zijn de steden zwaar gestraft" Het enige verschil tussen IS en SGP zijn de middelen die ze inzetten om hun doel te bereiken. En als die godsfanaten van de SGP zouden denken dat geweld hierbij zou helpen zouden ze het niet nalaten.

11 Reacties
Ozon
Ozon26 jun. 2018 - 9:35

Daniel Dennett 26 juni 2018 at 09:50 "Het enige verschil tussen IS en SGP zijn de middelen die ze inzetten om hun doel te bereiken." Het is wel een vrij essentieel verschil.

Daniel Dennett
Daniel Dennett26 jun. 2018 - 10:48

Dat verschil is alleen essentieel als de SGP niet bereid zou zijn om geweld te gebruiken. En ik denk dat ze wel bereid zijn maar simpelweg de afweging hebben gemaakt dat door in de politiek te gaan ze een grotere kans hebben hun doel te bereiken. Dit zal natuurlijk nooit gebeuren maar hoe zou Nederland zijn als de SGP het voor het zeggen heeft?

Ozon
Ozon26 jun. 2018 - 13:24

Daniel Ik denk dat ze niet bereidt zijn geweld te gebruiken, anders hadden ze dat al gedaan. Ze hebben volgens mij in hun hele geschiedenis geen geweld gebruikt. Dat is iets dat je niet kan zeggen van sommige andere partijen of hun partijleden. Ze zijn wel voor doodstraf, maar alleen in geval van moord. Dus niet voor doodstraf van politieke tegenstanders, iets waar een aantal GLers bv geen moeite mee had in het verleden. Samenvattend: De SGP lijkt in de fundamentele religieuze geloofsopvatting op IS, doch niet in de bereidheid tot gebruik van geweld. GL lijkt in religieuze geloofsopvatting niets op IS, doch een aantal van diens leden wel in de bereidheid politieke tegenstanders op te ruimen.

Peterrr3
Peterrr326 jun. 2018 - 13:57

"hoe zou Nederland zijn als de SGP het voor het zeggen heeft?" Ik zou het niet eens willen weten ;-)

Ozon
Ozon27 jun. 2018 - 0:12

Peterrr 26 juni 2018 at 15:57 “zou het niet eens willen weten ????” En dan ben jij -waarschijnlijk- nog man. Ik, als vrouw, zou echt de sjaak zijn...

Daniel Dennett
Daniel Dennett27 jun. 2018 - 8:22

"GL lijkt in religieuze geloofsopvatting niets op IS, doch een aantal van diens leden wel in de bereidheid politieke tegenstanders op te ruimen" Dit kun je toch niet serieus menen. "Ik denk dat ze niet bereidt zijn geweld te gebruiken, anders hadden ze dat al gedaan Dat ze nog geen geweld hebben gebruikt is uit praktische redenen, niet uit principiële redenen.

Ozon
Ozon27 jun. 2018 - 14:53

Daniël Hoe kom je daar bij? Gewelds enthousiasme bij GL-leden: partijleider Rosenmöller steunde PolPot, Mao en Co, club van Duyvendak stichtte brand, volgens mij nogal wat GLsers naar Hamburg. En nee, ik vind niet dat ze echt vergelijkbaar zijn met IS, maar rare dingen zeggen zoals jij doet kunnen we allemaal. En als het gaat om (voorkeur voor) geweld is dat simpelweg vaker te vinden bij GL en diens achterban dan bij de SGP. Aantoonbaar.

Daniel Dennett
Daniel Dennett27 jun. 2018 - 15:49

Ozon, je snapt niet wat ik bedoel. Het gaat er niet om of ze wel of geen geweld gebruiken maar waarom ze wel of geen geweld gebruiken. De Groenlinksers die naar Hamburg gingen, denk trouwens niet dat deze mensen van/voor GL zijn aangezien GL tegenwoordig een grachtengordel partij is maar dat terzijde, dachten door geweld te gebruiken hun doel eerder te bereiken. Als de SGP denkt dat geweld hun eerder naar hun einddoel brengt dan geweldloos in de 2e kamer zitten zullen ze dat denk ik niet nalaten. Zoals alle geloofsextremisten het niet zullen nalaten om geweld te gebruiken als ze denken dat dit hun verder brengt.

Ozon
Ozon27 jun. 2018 - 22:14

Daniël Omdat ze er waarschijnlijk net als nogal wat andere mensen tegen zijn. In tegenstelling tot IS.

Daniel Dennett
Daniel Dennett28 jun. 2018 - 7:11

Ik moet de eerste geloofsextremist nog tegenkomen die een probleem heeft met geweld tegen andersdenkenden. En dat ze voor de doodstraf zijn is al het bewijs dat ze niet tegen geweld zijn.

Ozon
Ozon28 jun. 2018 - 12:33

Daniel Dennett 28 juni 2018 at 09:11 "Ik moet de eerste geloofsextremist nog tegenkomen die een probleem heeft met geweld tegen andersdenkenden." Dan kunnen we constateren dat de SGP zich in ieder geval -in tegenstelling tot de linkse geloofsextremisten- heeft weten in te houden, in de 100 jaar dat hun partij bestaat: geen moorden, geen bedreigingen, geen vandalisme. Je beschuldigd ze, begrijp ik, dus vooral van geduld? Bij hoeveel zetels verwacht je dat ze geweld gaan gebruiken? Want dat is toch je bewering, dat ze als ze meer zetels hebben, geweld tegen jou en mij gaan gebruiken omdat we niet in God geloven, niet willen bidden? Wanneer gaan ze dat doen? Wees vooral specifiek, nu je toch flinke beschuldigingen doet. Gandhi was denk ik een geloofsextremist te noemen en die was tegen het gebruik van geweld. Quakers waren ongetwijfeld ook geloofsextremist te noemen, maar ook absoluut tegen geweld. Dus, dat jij "de eerste geloofsextremist nog moet tegenkomen die een probleem heeft met geweld tegen andersdenkenden" zegt misschien iets de kringen waarin je verkeert? "En dat ze voor de doodstraf zijn is al het bewijs dat ze niet tegen geweld zijn." Inderdaad, ze zijn -in tegenstelling tot quakers- niet tegen geweld in het "oog-om-oog" principe, dus in geval van moord vinden ze geweld van de staat, tegen moordenaar, acceptabel. Dat je een mening (andersdenkenden) gelijk trekt met een daad (moord), zegt volgens mij ook iets over jou -of mij. Ik vind namelijk ook, net als de SGP, dat er een verschil zit tussen daden en woorden of gedachten. Zelfs ons Nederlandse rechtsprincipe is daar op geënt: je mag vinden wat je wil, maar je mag niet doen wat je wil. We sluiten daarom "andersdenkenden" niet op, maar wel mensen die iets hebben gedaan of voornemens waren/zijn te doen (moord, diefstal, terroristische aanslagen ed). Gezien het feit dat jij deze zaken gelijk trekt, begrijp ik dat je vind dat we ofwel mensen moeten opsluiten om wat ze vinden (Goelags) ofwel niemand moeten veroordelen voor hun daden zoals moord, verkrachting ed. Ik ben het trouwens met bijna alle essentiële punten oneens met de SGP: met hun vrouw-beeld, met hun strafmaat voor moord, met hun geloof in god, met hun anti-homo-huwelijk-ideeën. Ik zal nimmer op ze stemmen en ik hoop dat ze minder zetels krijgen. Ik vind 3 zetels al veel te veel. Dat wil niet zeggen dat ik hen geweld wil aandoen. Mijn aardige ex-collega de SGP-er heb ik -ondanks onze andere denkwijze- ook niet kunnen betrappen op verhulde moordpogingen op mij. Geen zetjes op de trap, geen gif in m'n thee.

Joop den Uil
Joop den Uil26 jun. 2018 - 7:50

dat wordt makkelijk voor juristen: initiatief is met opzet kwetsend voor een grote bevolkingsgroep, of, om in moderne termen te spreken, van racistische aard met het doel haat te zaaien. Met wat extra advocaten kan er nog een flinke schadevergoeding uit gehaald worden.

1 Reactie
Joe Speedboot
Joe Speedboot26 jun. 2018 - 14:16

'dat wordt makkelijk voor juristen: initiatief is met opzet kwetsend voor een grote bevolkingsgroep,' Ik zou zo zeggen: 'toon dat maar aan'. Succes! 'Met wat extra advocaten kan er nog een flinke schadevergoeding uit gehaald worden.' Met jou als rechter kan Wilders maar beter vast gaan sparen.

Thuru
Thuru26 jun. 2018 - 7:48

De steden Sodom en Gomorra hebben zeer zeker bestaan. Dit staat in de bijbel. Maar ook archeologisch gezien heeft dit bestaan. Er is een intressante docu wat dit ook bewijst. Los van dit alles, de doortocht van Mozes door de rode zee is ook bewezen. Dat mensen misschien beweren dat beide dingen niet waar is hoeft niet te betekenen dat deze mensen het totaal mis hebben. Betreft festival, Mja niet echt heel erg gelukkig gekozen die naam. Ook een goede reden om daar ver weg van te blijven. Desondanks iedereen heeft het recht om een festival op te zetten met wat van naam dan ook en moet ook kunnen vanwege vrijheid van meningsuiting. Daar valt dit ook onder.

23 Reacties
korheiden2
korheiden226 jun. 2018 - 8:37

De doortocht van Mozes, Sodom en Gomorra, Abraham, kortom het hele begin van de Bijbel, het is historisch allemaal uiterst twijfelachtig. Zeer vele historici gaan er vanuit dat de hele uittocht uit Egypte op z'n best een tocht van kleine groepjes geweest is. Van een verovering van Kanaän o.l.v. Jozua is nooit een spoor van bewijs gevonden. De eerste bijbelse figuur die in buitenbijbelse bronnen voorkomt is Omri, de vader van Achab. Dat de SGP moeite heeft met een muziekfestival waarin het woord 'duivel' voorkomt, is vanuit hun opvattingen te begrijpen. Ze hebben over het algemeen altijd moeite met muziekfestivals. Alle persoonsverheerlijking, dus ook sport, film e.a. is doorgaans fout want het leidt de aandacht af van God. We leven gelukkig in een vrij land met vrijheid van meningsuiting, dus dat festival kan gewoon doorgaan.

rvb2
rvb226 jun. 2018 - 8:37

Maar er is geen enkel bewijs dat duivels of goden bestaan. De bijbel is gewoon een boek met fabels. Van fabels kan je veel leren, maar het zijn gewoon verzonnen verhalen. Soms over pratende vossen en raven, soms over goden en duivels.

Ch0k3r
Ch0k3r26 jun. 2018 - 8:49

"De steden Sodom en Gomorra hebben zeer zeker bestaan. Dit staat in de bijbel. " Goed argument. Blijkbaar is een giga houten boot ook door een dronkaard en zijn zoons gebouwd. En heeft de wereld compleet onder water gestaan. Staat ook in de Bijbel. Gelukkig hadden de koala's genoeg tijd om vanuit Australië richting die boot te kruipen. "Maar ook archeologisch gezien heeft dit bestaan." Het overgrote deel van de archeologen betwist dit. De twee steden zijn nooit gevonden. Een paar christelijke archeologen zijn er echter wel van overtuigd dat ze de steden hebben gevonden. Bewijs daarvoor is echter niet geleverd. Net zoals die boot hierboven, die is zogenaamd ook al 27x gevonden op verschillende plekken. "Los van dit alles, de doortocht van Mozes door de rode zee is ook bewezen." Euh. nee.

Daniel Dennett
Daniel Dennett26 jun. 2018 - 9:25

"De steden Sodom en Gomorra hebben zeer zeker bestaan. Dit staat in de bijbel." De teletijdmachine bestaat ook, staat namelijk in de Suske en Wiske

Ozon
Ozon26 jun. 2018 - 9:47

Thuru 26 juni 2018 at 09:48 "Los van dit alles, de doortocht van Mozes door de rode zee is ook bewezen." Is bewezen dat Mozes de rode zee heeft gesplitst en toen bewandeld? Of verwijs je naar het bewijs dat het mogelijk is dat bij een bepaalde wind een landtong gevormd kan worden? https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-mozes-scheidde-rode-zee-misschien-niet-~bdc3b90c/

LaBou
LaBou 26 jun. 2018 - 11:05

"En heeft de wereld compleet onder water gestaan" Vreemd genoeg komt het verhaal van een zondvloed in verschillende culturen voor. Verder was het gebied dat nu de Zwarte zee is eens een bloeiend landbouwgebied. Misschien heeft die "fabel" toch wel degelijk een bestaande ramp als basis.

korheiden2
korheiden226 jun. 2018 - 11:26

Als je het boek 'En de Bijbel heeft toch gelijk', een bestseller van Werner Keller uit 1955 zou lezen, ja dan is zo ongeveer de hele bijbel van kaft tot kaft waar gebeurd. Maar een beter boek als bijv. 'De Bijbel, waarheid of verdichting?' van Robin Lane Fox uit 1991 is heel andere koek. Van enkele beroemde bijbelse figuren als Abraham, Jozef, Mozes, Jozua en Simson (and many others) is geen spoor van bewijs te vinden. We hebben uit de tijd van de farao's bijv. dankzij het hiëroglyfenschrift een behoorlijke indruk van de oude Egyptische geschiedenis. Maar helaas : niets over Jozef. Dame Kathleen Kenyon heeft zeer uitgebreide opgravingen verricht in Palestina, maar niets gevonden over de veroveringen ten tijde van Jozua. Jericho was onbewoond ten tijde van de vermeende intocht. Geen wonder, want een groot deel van het Oude Testament is pas geschreven na de Babylonische ballingschap, die duurde van 587 tot 538 voor Christus. De joden hadden in Babylon kennis genomen van de geschriften van Hammoerabi en daar flink uit overgeschreven. Het Gilgamesj-epos bevat grote overeenkomsten met het verhaal van Noach. Het is wereldliteratuur, maar niet echt gebeurd.

Peterrr3
Peterrr326 jun. 2018 - 14:06

@Thuru; "Los van dit alles, de doortocht van Mozes door de rode zee is ook bewezen." Volgens mij hebben onderzoekers juist bewezen dat het juist onmogelijk is dat dit ooit plaats heeft gevonden. Behalve verhalen die vele honderden jaren verteld werden is er ook geen enkel ander bewijs. In Egypte werd in die tijd al het nodige op schrift gezet. Over een Joods volk dat in dat land aanwezig was en ineens met de noorderzon vertrok is nooit iets gevonden. Ook niet over een compleet leger dat wel kopje onder ging in de Rode Zee. Het mooiste van dat bijbelverhaal vond ik altijd de straf die de Egyptenaren kregen. Dat alle oudste zonen ineens stierven. Ben wel benieuwd wie de administratie daarvan bij heeft gehouden en welke criteria opgesteld zijn. Stel dat de oudste zoon al uit huis was? Kreeg hij dan toch nog zijn 'verdiende loon', of ging die straf over op de oudste nog thuiswonende zoon. Ongelooflijk dat intelligente mensen nog altijd geloven dat wat in de bijbel staat waar gebeurd kan zijn!

LaBou
LaBou 26 jun. 2018 - 20:58

"Jericho was onbewoond ten tijde van de vermeende intocht" En dat terwijl Jericho bekend staat als de oudste permanent bewoonde stad ter wereld: "ericho (Hebreeuws: יריחו Jericho, Arabisch: أريحا, Er-Riha of Arīḩā) is een stad op de Westelijke Jordaanoever, niet ver van de rivier de Jordaan en ongeveer 15 kilometer ten noordwesten van de Dode Zee. De stad ligt ongeveer 260 meter onder zeeniveau. In 2007 had de stad 18.346 inwoners. De stad wordt bestuurd door de Palestijnse Autoriteit. Jericho staat bekend als de oudste continu bewoonde stad ter wereld." Je moet geen onzin vertellen.

Sachs
Sachs26 jun. 2018 - 22:38

@ korheiden Dank voor alle informatie. Ik heb destijds een wetenschappelijk artikel gelezen met de weerslag van onderzoek naar de vermeende uittocht uit Egypte. Die heeft inderdaad nooit plaatsgevonden, daar bestaat geen twijfel over.

korheiden2
korheiden227 jun. 2018 - 7:30

@LaBou : Jericho is inderdaad de oudste bewoonde stad ter wereld. Maar verschillende archeologen, waaronder dus Kathleen Kenyon, hebben aangetoond dat de stad tijdens de vermeende intocht onbewoond was t.g.v. aardbevingen. Lees bijvoorbeeld over de opgravingen van de Amerikaanse archeoloog Albright : https://www.trouw.nl/home/archeologen-ondergraven-fundamenten-van-volk-israel~a3fbb162/

Ch0k3r
Ch0k3r27 jun. 2018 - 11:12

@LaBou "Vreemd genoeg komt het verhaal van een zondvloed in verschillende culturen voor." is niet zo vreemd. Overal ter wereld zijn overstromingen. In de verre historie of zelfs prehistorie was men zich er niet van bewust dat buiten hun leefomgeving ook nog een complete wereld was. Stond je eigen leefomgeving onder water, tsja, dan staat 'de wereld' onder water. Daarnaast zijn mond-op-mond overleveringen natuurlijk na ettelijke generaties redelijk aangedikt. Ondertussen zijn geologen overal ter wereld er wel over uit; er is geen geologisch bewijs voor een wereldwijde zondvloed. En die geologen neem ik nogal wat serieuzer dan (pre)historische verhaaltjes. Hopelijk jij ook.

Henri Zwols
Henri Zwols27 jun. 2018 - 12:00

> Stel dat de oudste zoon al uit huis was? Kreeg hij dan toch nog zijn ‘verdiende loon’, of ging die straf over op de oudste nog thuiswonende zoon. Ik denk dat laatste, vooral ook omdat het onheil afgewend kon worden door bloed aan de deurpost te smeren. "Als Hij het bloed rondom een deur ziet, zal de Heer die deur voorbijgaan." (Exodus 12:23) Zouden uithuiswonende kinderen ook gedood worden dan zou je de situatie kunnen krijgen dat een vrouw die 's avonds nog bloed aan de deurpost gesmeerd heeft 's ochtends ontdekt dat haar man dood is en tot de pijnlijke realisatie komt dat haar schoonouders geen bloed gesmeerd hebben. (Ja, ik weet het, je moet een goed verhaal niet dood-fact-checken. Maar je moet ook niet denken dat het letterlijk gebeurd is)

korheiden2
korheiden227 jun. 2018 - 15:07

@LaBou : zeker komt het zondvloedverhaal voor in verhalen over de hele wereld. Er zal dus in vroeger tijden best een grote overstroming zijn geweest. Maar een zondvloed, waarbij zelfs de Mount Everest onder water kwam, is volslagen nonsens. Waar moet al dat water vandaan komen en waar is het gebleven? Een heel andere vraag is natuurlijk het verhaal van Noach's ark. Er zijn al diverse expedities geweest naar de berg Ararat, waar overblijfselen zouden liggen. De logistieke problemen, de catering, de afstanden, de hoeveelheid dieren en ga zo maar door, het is een onmogelijk verhaal en niet echt gebeurd. Erger is dat, zeker in het verleden, dit verhaal wel serieus genomen werd. Na de zondvloed had Noach teveel wijn gedronken (de ranken droegen blijkbaar al weer snel vrucht) en had zich ontkleed. Zoon Cham zag zijn vaders 'naaktheid' en moest lachen, maar de andere twee. Jafed en Sem, liepen achterwaarts met een kleed naar hun blote vader en bedekten hem, zonder iets van belang te zien. Dit moge een lachwekkend en ongeloofwaardig verhaal zijn, het is de basis voor het racisme t.o.v. de gekleurde medemens (Cham zou namelijk een donkere huidskleur hebben gehad), met name voor de slavernij en de apartheid. Want het staat in de Bijbel.

LaBou
LaBou 28 jun. 2018 - 9:42

@Korheiden: je laatste reactie geeft eigenlijk het niveau van deze discussie goed weer. Nl. de bijbel is onzin en staat alleen vol met sprookjes en iedereen die dat ook maar iets anders ziet is gek. Je vergeet (of weet niet) dat, zeker in het oosten, verhalen meestal een basis hebben. Bijv. het vollopen van het Zwarte Zee bekken was geen plaatselijk overstrominkje maar een ramp op wereledschaal, gezien vanuit de toenmalige maatschappij. Daarmee is niet gezegd dat het Gilgamesj verhaal en het daarop gebaseerde zondvloed verhaal in de bijbel letterlijk waar zijn. En dat geldt voor meer verhalen in de bijbel. Overigens, Troje bestond ook niet want het kwam uit een prachtig verhaal vol fictie. Totdat er toch wat werd gevonden en het bleek dat het verhaal gebaseerd was op een handelsoorlog tussen Minoische Grieken en een stadstaat in Voor-Azie. O, en wat Jericho betreft: het wordt gezien als de oudste permanent bewoonde stad ter wereld met de nadruk op permanent. Maar zoals gezegd in het begin: het niveau van deze discussie ligt me niet.

Ozon
Ozon28 jun. 2018 - 13:26

LaBou 28 juni 2018 at 11:42 De discussie gaat over interpretatie verschillen van de bijbel. Tussen mensen die letterlijk elk woord geloven als de waarheid en niets dan de waarheid, en mensen die (h)erkennen dat de bijbel bestaat uit een verzameling overgedragen verhalen gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen, maar verbeeld, veranderd in iets anders. Kerst 2004: ik weet dat het een tsunami was, veroorzaakt door een zeebeving, die op zijn beurt weer veroorzaakt werd door verschuivende aardplaten. In andere tijden -bijbelverhaal & -schrijf tijden- zou dit ongetwijfeld weggeschreven zijn als een vernietiging zoals die van Sodom en Gomorra (Phuket), als straf van God, of vergelijkbaar met de straf van God waarom hij het nodig vond het gebied blank te zetten: interpretatie. Ik geloof helemaal dat er op enig moment een watersnoodramp heeft voltrokken die in de bijbel terecht is gekomen. ik kan geloven dat een groep mensen uit slavernij gevlucht is, al dan niet tijdens roerige tijden met diverse natuur-verschijnselen/rampen. Dat wil niet zeggen dat iets letterlijk gebeurd is, of dat het een daad/straf/gunst van god was. Als ongelovige -niet in de kerk opgegroeide- heb ik de bijbel gelezen, vrij van religieuze interpretatie en invulling. De letterlijke tekst van Genesis 18 & 19 over Sodom en Gomorra is mij een gruwel. Ik snap niet, en nog geen gelovige heeft het mij kunnen uitleggen, waarom er überhaupt naar dit hoofdstuk gerefereerd wordt. Dat men zich niet schaamt voor dit stuk tekst vind ik bijzonder. Want dit is wat feitelijk gezegd wordt: God heeft gehoord dat in Sodom niemand rechtvaardig handelt. Hij is daarom van plan de stad en iedereen erin, mannen, vrouwen en kinderen en baby's te vernietigen. 2 Engelen, vermomd als man, gaan naar de stad. Lot nodigt de 2 mannen uit als gast in zijn huis. Een horde (homoseksuele) verkrachters eist de gasten op voor "vertier". Lot beschermt zijn gasten, hij biedt in plaats daarvan zijn maagdelijke dochters aan, aan de verkrachttende horde mannen om er mee te doen wat ze willen (bedankt pa!). Dit gedrag: -je dochters als verkrachtersvoer opdienen- is kennelijk zó rechtschapen dat de engelen Lot en zijn familie wel wilde redden. Sodom vernietigd, met alle levende wezens erin, vrouwen, kinderen, baby's, honden, kippen -dat vanwege een zwik mannen-. Wie natuurlijk ook flink gestraft moest worden was de vrouw van Lot die de schaamteloosheid had om te kijken: hoppa, zoutpaal dat je er bent. Maar gelukkig was Lot wel geheel onschuldig in de incestueuze relatie met zijn dochters die nu hém verkrachtte, nadat hij hen had willen laten verkrachten. Echt een staaltje van rechtschapen, rechtvaardige burgers en een "rechtvaardige" god.

korheiden2
korheiden228 jun. 2018 - 15:57

@LaBou : Misschien een verrassing voor je : ik houd de Bijbel niet voor complete onzin. Het is een bonte verzameling verhalen, door mensen geschreven. Een verhaal als de zondvloed is legendarisch, dat wil zeggen dat er vroeger best een overstroming geweest zal zijn. Maar vele verhalen zijn ongelooflijk aangedikt of inderdaad uit de duim gezogen. Het verhaal van Jona bijv. heeft als bedoeling de Israëlieten te laten zien dat God er niet alleen voor hen is. Maar daarmee is dit verhaal nog steeds niet waargebeurd. Het gaat, zoals je zelf ook zegt, om een interpretatie van de Bijbel. Het vervelende is, dat nogal wat letterlijk genomen uitspraken uit de Bijbel grote invloed hebben en hadden op de wereld. Neem de uitspraak van de joden uit Mattheüs : 'Zijn bloed kome over ons en onze kinderen', een belangrijke bron van jodenvervolging. Of de persoonlijke mening van Paulus, die niet toestaat dat een vrouw onderricht geeft aan een man, of dat een vrouw geen mannenkleren mag dragen. De zonde van Onan, die coïtus interruptus bedreef, wat ten onrechte een verbod op masturbatie betekende. Of de vervloeking van Cham, zoals ik al eerder meldde. Deze lijst is moeiteloos aan te vullen. Liever zou ik zien dat de Bijbel wordt gezien voor wat het is : een verslag van wat mensen door de eeuwen heen hebben meegekregen van het goddelijke. Dat daar een heleboel verdraaiing van feiten bij komt, is evident.

LaBou
LaBou 28 jun. 2018 - 16:26

En dus bevestigt ook Ozon mijn stelling dat deze discussie een bedenkelijk peil heeft.

Ozon
Ozon28 jun. 2018 - 17:40

@Labou Ik heb dan weer wat moeite met vrouwenhaat in de bijbel, zoals weerspiegeld in de teksten over Sodom en Gomorra. Dat vind ik getuigen van een bedenkelijk peil. Ik vind het bedenkelijk dat dergelijke bedenkelijke teksten, gedragingen en ideeën in de bijbel en uiteraard de andere stromingen van het boek, zich op een dusdanige wijze in de maatschappij hebben weten te nestelen in de afgelopen tientallen eeuwen, tot in onze wetgeving aan toe, dat we die pas relatief recent zijn kwijtgeraakt. Denk aan het verbod op opleiding van vrouwen, aan het niet handelingsbekwaam verklaren van gehuwde vrouwen en de verplichting tot seks binnen het huwelijk. Ik vind het bedenkelijk dat er vandaag de dag wereldwijd nog steeds vrouwen zijn die gedwongen worden te huwen met hun verkrachter teneinde hun "eer" te beschermen. Dat is het bedenkelijk soort gedachten dat rechtstreeks uit de bijbel komt. Dat mensen vinden dat ik een bedenkelijk niveau vertoon met mijn scherpe kritiek op bijbelteksten die mensen opvoeren om onder andere homoseksuelen te discrimineren en waarin goedkeuring voor de verkrachting van vrouwen geïmpliceerd ligt, dat interesseert me niet zo. Maar, ik zal beloven dat ik zal stoppen dergelijke discussies van een "bedenkelijk niveau" te voeren als de noodzaak er niet meer is: als vrouwen niet meer op grond van één van de Abrahamistische religies, op grond van historische religieuze teksten, gediscrimineerd, mishandeld of vermoord worden. Deal? Wanneer zal dat zijn denk je?

Ozon
Ozon28 jun. 2018 - 21:06

LaBou 28 juni 2018 at 18:26 LaBou, wat je ook kan doen, is me uitleggen hoe Genesis 19:8 niet een toonbeeld van vrouwenhaat van een bedenkelijk peil is. Want je hebt daar kennelijk een ander beeld bij. Misschien kan je mij dan nog "verheffen".

LaBou
LaBou 29 jun. 2018 - 5:31

@Ozon: vertel me eerst eens wat ik voor beeld van de bijbel heb. Want zo te lezen weet jij dat beter dan ik zelf. Ik ben benieuwd.

Ozon
Ozon29 jun. 2018 - 15:34

Labou Jij bent degene die zegt dat ik een “bedenkelijk niveau” vertoon als ik aangeef dat ik denk dat de bijbel een verzameling min of meer op waarheid gebaseerde verhalen is, die waarschijnlijk wat gechargeerd én ten gunste van een God én het manvolk zijn opgeschreven. Daarbij geef ik aan dat ik vanwege dat beeld dat ik erbij heb, plus de vrouwenhaat -of de zeer, zeer beroerde positie van de vrouw, als je dat een beter eufemisme vindt- moeite heb met de letterlijke interpretaties die wereldwijd voor zoveel leed hebben gezorgd. Iets hierin vindt jij bedenkelijk: mijn interpretatie, mijn beeld van de bijbel of mijn bezwaar tegen het lijden dat het veroorzaakt. In 1 van je reacties leek je te suggereren dat iedereen de bijbel onvoorwaardelijk als waarheid zou moeten accepteren. Dus, de vraag lag, en ligt nog steeds bij jou: wat vind je bedenkelijk, en als dat mijn beeld van de bijbel is, verlicht mij opdat ik mij kan “verheffen”.

LaBou
LaBou 30 jun. 2018 - 21:09

@Ozon: kortom, een lang verhaal om aan te tonen dat je gewoon je eigen interpretatie loslaat op wat ik volgens jou zou zeggen. Het enige wat ik gezegd heb is dat, zoals veel verhalen, vooral uit het MO ook de bijbel ergens gebaseerd is op werkelijke gebeurtenissen. Het feit dat je daar je eigen draai aangeeft en mij dus wilt beschuldigen is de reden dat ik het niveau van deze discussie nogal bedenkelijk vindt. Ge eerst maar eens lezen wat er precies staat (hint: er staat niet dat de bijbel 100% waar is). Overigens nog een puntje van advies: als je iemand beschuldigt ligt de bewijslast bij jou. Immers: wie eist, bewijst.