Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Johan Remkes presenteert stikstofconclusie

Uitstoot boeren-grootvervuilers 'beëindigen' en 'voorlopig' vasthouden aan 2030
Joop

Seksueel nationalisme in de polder

  •  
11-01-2011
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
60 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Hoewel in de beeldvorming vooral allochtone jongeren als daders van geweld tegen homo's worden neergezet, blijkt dit een veel te simpele voorstelling van zaken te zijn
De PVV is de grootste partij onder lezers van de gay krant. Hoe is dit te begrijpen? Waarom keren sommige homo’s en lesbo’s zich af van de multiculturele samenleving? In Nederland is een nieuw seksueel nationalisme ontstaan dat homofobie en intolerantie eenzijdig op het conto van moslims schrijft. Een discussiestuk voor de LGBT-beweging.
Stefan Dudink liet onlangs in de Groene Amsterdammer (4 augustus 2010) zien: homoseksualiteit is als politieke kwestie terug van weggeweest. Openlijke homoseksualiteit wordt gezien als bewijs van authenticiteit, stelt Dudink. Het staat voor morele standvastigheid. Niet alleen homo’s en lesbo’s zelf profiteren daarvan. Ook heteroseksuele politici, intellectuelen, schrijvers en andere persoonlijkheden “baden zich in de morele gloed” die homoseksualiteit in Nederland heeft verworven.
De omarming van homoseksualiteit is niet los te zien van de groeiende afkeer van moslims, waarvan de PVV de politieke uitdrukking is. Geert Wilders stelt bijvoorbeeld in een Volkskrant interview in 2009: ‘Waarom waren wij op de site van de Gay Krant de eerste partij? Denkt dan niemand na? Omdat homoseksuelen in de wijken dagelijks de gevolgen van de islamisering ondervinden. […] Die willen dat andere, intolerante Nederland niet, dat de elite hun opdringt’ (4 juli 2009). Ook buiten PVV-kring neemt de kritiek op de veronderstelde homofobie en seksuele ‘achterlijkheid’ van moslims toe.
Homonationalisme, een begrip van de Amerikaanse criticus Jasbir Puar, is een product van de normalisering van homoseksualiteit in Nederland. Die normalisering heeft iets heel positiefs. Slechts een heel kleine minderheid ontkent nog dat het nodig is aandacht te besteden aan de discriminatie en uitsluiting van homo’s en lesbo’s. Een grote meerderheid van de Nederlanders steunt hun gelijkberechtiging. Meer dan driekwart vindt zelfs dat de Nederlandse regering zich daar internationaal voor moet inzetten.
Gewoon doen Maar de genoemde ‘normalisering’ heeft ook een andere betekenis. Uit het jongste rapport van het SCP over homo-emancipatie, Steeds Gewoner, Nooit Gewoon (2010), blijkt dat homoseksualiteit weliswaar geaccepteerd wordt, maar homo’s niet te veel moeten afwijken. Wie zich niet ‘gewoon’ als man of vrouw gedraagt wordt gezien als niet authentiek, als nep.
Die norm van gewoon doen wordt door homo’s verinnerlijkt. Uit zowel het SCP-rapport als ander sociologisch onderzoek blijkt dat homoseksuele jongeren vooral ‘normaal’ willen zijn. Nichterig en feminien gedrag wordt onder homo’s in de scene steeds vaker afgewezen. Op een forum als gay.nl wemelt het van de afkeurende opmerkingen over extravagante nichten en transseksuelen. Een jonge PVV’er, kandidaat voor zijn partij tijdens de raadsverkiezingen in Den Haag, stelde enige jaren geleden op dat forum voor om homo’s met hiv in hun schaamstreek te voorzien van een tatoeage. ‘De homojongens van nu zijn niet bezig met het ontkennen van hun seksuele voorkeur, maar ondernemen allerlei krampachtige pogingen om ‘typisch homogedrag’ te ontlopen´, schrijft socioloog en onderzoeker Laurens Buijs op Joop.nl. ´Zij vinden dat het interessante deel van hun persoonlijkheid pas begint waar hun homoseksualiteit ophoudt, en geven aan “als mens, en niet als homo” gezien te willen worden’.
De Nederlandse homobeweging is altijd sterk op accommodatie gericht geweest. Dat hangt samen met de ruimte die nieuwe sociale bewegingen na de jaren zestig kregen. Na enige jaren van polarisatie namen veel Nederlanders afstand van conservatieve opvattingen over seksualiteit. De Nederlandse overheid ging bovendien relatief flexibel om met de eisen van homo-activisten. De socioloog Jan Willem Duyvendak heeft laten zien dat de homobeweging in de jaren tachtig een grote rol kon spelen in het bestrijden van de AIDS-crisis. Anders dan in bijvoorbeeld Frankrijk en de VS werd de basis voor een  brede radicalisering van de homobeweging als gevolg van de AIDS-crisis hier zo weggenomen. Nederlandse homo’s kregen al gauw een plaats aan de onderhandelingstafel. Hun eisen werden vaker en sneller ingewilligd. Bovendien integreerde de Nederlandse homo-elite relatief gemakkelijk in de politieke partijen die het in de grote steden voor het zeggen hadden.
Secularisering Twee recente historische ontwikkelingen zijn bepalend voor het karakter van het Nederlandse homonationalisme: secularisering en de opkomst van het neoliberalisme. De Nederlandse kerken zijn na de jaren zestig in sneltreinvaart leeggelopen. De sterk seculiere samenleving die is ontstaan wordt vaak voorgesteld als ‘onttoverd’, als rationeel. Maar ook een seculiere cultuur is afhankelijk van symboliek en verbeelding. Het secularisme heeft ook een ‘oorsprongsverhaal’. Daarin speelt seksualiteit een belangrijke rol. De eerste echte Nederlandse homonationalist, Pim Fortuyn, borduurde voort op dát verhaal. Hij belichaamde de breuk met het religieuze verleden. Fortuyn sprak openlijk over zijn homoseksualiteit; vergeleek de sfeer in darkrooms met de katholieke rituelen van zijn jeugd; vertelde over de smaak van sperma; en stak niet onder stoelen of banken dat hij zijn seksueel expressieve levensstijl en identiteit bedreigd zag door ‘achterlijke’ moslims uit een agrarische cultuur. Andere critici van de islam volgden in zijn voetsporen. Ayaan Hirsi Ali, Hafid Bouazza, Rita Verdonk, Afshin Ellian, Joost Zwagerman, Erwin Olaf – allen benadrukten dat ‘de islam’ en seksuele vrijheid niet samengaan.
Steeds vaker worden homofobie en intolerantie eenzijdig op het conto van ‘Marokkaanse straatterroristen’ geschreven. Zelfs EO-kopstukken Knevel en Van den Brink, toch geen toonbeeld van homo-tolerantie, besteedden vorig jaar aandacht aan geweld tegen homo’s in de hoofdstad. ‘Is het een Marokkanenprobleem?’, vroegen ze de Amsterdamse burgemeester gretig. Die beantwoordde relativerend maar bevestigend. Homofobie is effectief tot een probleem van migratie, van de multiculturele samenleving, gemaakt.
Individualiseringsoffensief Met hulp van enkele uitgesproken homofobe moslims zoals de Rotterdamse imam El-Moumni is de homo-emancipatie een symbool van een seculier zelfbewustzijn geworden. In geen enkel land ter wereld zegt zo’n grote groep mensen het eens te zijn met de stelling ‘homoseksualiteit is normaal’. In Nederland kan het homohuwelijk rekenen op de instemming van zo’n negentig procent van de bevolking. Ongeveer tachtig procent is van mening dat het homohuwelijk overal in de Europese Unie legaal zou moeten zijn. Ter vergelijking: slechts iets meer dan de helft van de Duitsers vindt dat. Er lijkt in Nederland dan ook een kloof te bestaan tussen een seksueel progressieve meerderheid en meer conservatieve religieuzen. Maar er wordt wel een heel eenzijdige voorstelling van zaken gegeven wanneer een eenduidig homofobe islam tegenover een eenduidig homo-tolerant Nederland wordt gezet.
Een tweede basis voor de sterke opkomst van het homonationalisme is de overgang naar een neoliberale maatschappij in de jaren zeventig. Daarmee ontstond een andere mentaliteit. De motor van het ‘nieuwe kapitalisme’ was een voortdurend veranderende mode, stijl en smaak. Cultuur en identiteit raakten meer verweven met consumptie. Met als gevolg een verregaande esthetisering en commercialisering van het dagelijks leven. Culturele verschillen werden ontdekt als, letterlijk, waardevol. Consumptie werd zo van groter belang voor hoe we betekenis geven aan onszelf. De wereld is sinds de val van de muur wellicht niet meer maakbaar, het individu is dat wel.
Het neoliberale homoseksuele personage heeft nog weinig te maken met de androgyne, tegen-culturele homo van de jaren zestig en zeventig. Samen met het ideale lichaam raakte de sportschool in zwang. Ook werden homoseksuele mannen ontdekt als koopkrachtige consumenten, die graag zelf sleutelden aan hun representatie. De campy, nonconformistische homo veranderde zo in de kampioen van consumptie en masculiniteit. Dat sluit moeiteloos aan bij het in een neoliberale samenleving gepropageerde ideaal van autonome en consumerende individuen. Fortuyn symboliseerde de nieuwe homo. Zijn levensstijl was een metafoor voor een post-calvinistisch, neoliberaal ethos. Het contrast met de (vermeende) vroomheid en relatieve armoede van islamitische migranten in de volkswijken kon bijna niet groter.
Socioloog Richard Sennett heeft in zijn De Cultuur van het Nieuwe Kapitalisme (2006) en De Flexibele Mens (1998) laten zien hoe in een neoliberale samenleving continuïteit aan betekenis verliest. Het ideale neoliberale individu is ongebonden en individualistisch. Hij of zij houdt zijn eigen broek op, waardeert de onzekerheid van het moderne bestaan en omarmt de flexibilisering. In zekere zin belichamen homo’s die neoliberale waarden. Hun ‘coming-out’ is symbolisch voor de radicale breuk met het verleden. Migranten belichamen daarentegen juist de eigenschappen die in het neoliberalisme als problematisch worden gezien. Vooral hun veronderstelde hang naar gemeenschap en traditie moet het daarom ontgelden.
Zo komt een nieuw soort homoseksualiteit tegenover een essentialistische voorstelling van ‘de islam’ te staan. Homorechten worden ingezet in een individualiseringsoffensief, gericht op (islamitische) migranten. Zij moeten worden gedisciplineerd en beschaafd. Om eindelijk individuele burgers van Nederland te worden, dienen zij oude gewoonten af te leren. Homoseksualiteit wordt de lakmoesproef van hun integratie.
Autochtone intolerantie Het viriele, heteroseksuele nationalisme dat de historicus George Mosse beschreef in zijn befaamde Nationalism and Sexuality (1985) is dus behoorlijk aan transformatie onderhevig. Het nieuwe nationalisme is niet antifeministisch en antihomoseksueel. Het mobiliseert juist seksuele emancipatie (en vrouwenrechten) als bron van een nieuw zelfbewustzijn. Homo-emancipatieretoriek heeft in relatief korte tijd de lange weg afgelegd van Rode Flikkers tot de Amsterdamse VVD en Wilders’ PVV. Nog in 1982 liep de Roze Zaterdag in Amersfoort uit op ernstige ongeregeldheden toen conservatieve jongeren met stenen gooiden. In het huidige Nederland zijn homo’s daarentegen de nationale troetelkinderen. De Amsterdamse gay pride is uitgegroeid tot een nationaal spektakel, vergelijkbaar met de viering van Koninginnedag.
Niemand zal ontkennen dat de strategie gericht op accommodatie zeer succesvol is geweest. De Nederlandse homo is geaccepteerd. Hij geniet formeel gelijke rechten. Maar met die normalisering is ook iets waardevols teloorgegaan: de kritiek op het ‘heteronormatieve’ karakter van de samenleving. Dat leidt tot een paradoxale situatie. Homoseksualiteit wordt breed omarmd, maar de homogemeenschap dreigt zijn levendigheid, zijn ziel te verliezen. De Amsterdamse gay scene gold ooit als avant garde. Maar het homoculturele Amsterdam wordt steen voor steen afgebroken. Amsterdam kent in totaal twee cafés voor lesbo’s. Andere Nederlandse steden hebben vaak amper een gay scene. De torenhoge prijzen in de horeca en de opkomst van een zielloze commercialisering en standaardisering werken daar hard aan mee.
Het nieuwe homonationalisme richt zijn peilen bovendien bijna uitsluitend nog op migranten en hun kinderen. Maar het probleem van homofobie heeft een meer structureel karakter. Hoewel in de beeldvorming vooral allochtone jongeren als daders van geweld tegen homo’s worden neergezet, blijkt dit een veel te simpele voorstelling van zaken te zijn. De eerder genoemde socioloog Buijs laat in zijn onderzoek in Amsterdam zien dat niet religieus geïnspireerde vooroordelen, maar machismo en een afkeer van nichterigheid en extravagant gedrag tot agressie tegen homo’s leiden. Uit onderzoek van Judith Schuijf van MOVISIE blijkt dat de daders van geweld tegen homo’s in Nederland in 86 procent van de gevallen van autochtone afkomst zijn.
Moet zo’n cijfer niet begrepen worden? Dat homofobie en anti-homogeweld in het seksueel zo progressieve Nederland zo virulent blijven laat zich niet allemaal en eenduidig verklaren als een probleem van slecht integrerende migranten en moslims. Evenmin zijn de cijfers in het eerder genoemde SCP-rapport daarop terug te voeren. Die laten zien dat de helft van de homoseksuele jongeren wel eens aan zelfmoord denkt. Zestien procent van de meisjes en negen procent van de jongens heeft zelfs een poging gedaan. Maar zulke ongemakkelijke waarheden passen niet binnen een homonationalisme dat de kern van het probleem zoekt buiten de Nederlandse, seculiere cultuur.
Op de Universiteit van Amsterdam wordt op 27 en 28 januari een grote, internationale conferentie over seksueel nationalisme georganiseerd: www.sexualnationalisms.org. Op de vooravond van de conferentie, op 26 januari, organiseren UvA Pride en het Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality (ARC-GS) een debat in De Balie.

Meer over:

opinie, leven,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (36)

rgeurtsen
rgeurtsen11 jan. 2011 - 16:36

Gelukkig, dit soort verhalen worden nog gepubliceerd. Dank!

Barbarije
Barbarije11 jan. 2011 - 16:36

Toevallig stemden de hofnarretjes ook PVV. De dag dat iemand bij mij aanklopt voor hulp zal ik die persoon afrekenen op zijn daden en niet om zijn geaardheid/afkomst/sekse of geloof.

Diantha2
Diantha211 jan. 2011 - 16:36

Ik vraag me af of homoseksuelen langs de heteronormatieve lat worden gelegd. De emancipatie van sommige homoseksuele mannen blijkt toch tenenkrommend treurig als naar het 'gay-best friend' fenomeen kijkt (check aflevering 'Bij ons in de PC'). Als je niets van mode weet of niet kunt koken, heb je geen bestaansrecht, lijkt het wel. Er zijn Gender-rollen bijgekomen, maar flexibel en tolerant zijn ze volgens mij zeker niet. Net zoals dat androgyne (eventueel hetero) vrouwen minder geaccepteerd worden dan lesbische manwijven, terwijl ze beiden over de ooit traditionele categorieën gaan.

Harmen2
Harmen211 jan. 2011 - 16:36

Begrijp ik nou goed dat als ik homo's discrimineer ik eigenlijk goed bezig ben omdat de meesten toch op de PVV stemmen? Of is het nou zo dat als ik tegen de PVV ben ik ook homo's discrimineer?

Ewout2
Ewout211 jan. 2011 - 16:36

Boeiend stuk. Ik heb een keer een aardig stuk in de Groene Amsterdammer gelezen, over een intellectuele homo die zich stoorde aan de Gordons in deze wereld. Ik heb het idee dat Paul Mepschen een beetje op hetzelfde doelt.

Bagus
Bagus11 jan. 2011 - 16:36

Ik heb het artikel werkelijk met ingehouden adem gelezen. Goed opgebouwd, goed gedocumenteerd en met een heldere stellingname. Als "buitenstaander" in deze specifieke maatschappelijke ontwikkeling in m.n. Nederland (en 1 die het bovendien NIET dagelijks met eigen ogen kan zien) had ik dergelijke objectieve info broodnodig om mijn zoektocht naar de sterke en zwakke kanten van wat ik met de verzamelterm “postmodernisme" aanduid te kunnen voorzetten. Vanuit zo'n perspectief kan ik vervolgens ook "beargumenteerde" politieke keuzen maken tussen zelfverklaarde "progressieven" en hun huidige tegenvoeters. Met name de invloed van de commercialsering van het "ik-gevoel" in de homoscene ihb (door de schrijver aan het neoliberalisme toegeschreven) was voor mij een eyeopener. Zulke informatieve artikelen (evenueel met tegenargumentatie) kan Joop goed gebruiken. Ik heb wel wat moeite met de eenzijdigheid van de term 'homonationalisme'. Ook na herlezing vind ik die toch niet zo duidelijk, anders dan in het licht van het algemene maatschappelijke afzetten van “de” autochtoon tegen “de” immigrant. Er zijn echter meer aspecten (zoals homobeweging en nieuwe economische resp. culturele elites) die het bestuderen waard zijn. Onderwerpen bovendien waarop ik alle politieke partijen kan "befragen". En die behoeven m.i. een ander "predicaat" dan 'homonationalisme'. Zou 'homoconsumentisme' geen betere term zijn ?? Wezenlijk kenmerk van het consumentisme –kind van een kapitalistisch productiesysteem- is immers dat het “naturnotwendig” moet afrekenen met alle economisch onbruikbare "rotzooi" (incl. onnutte mensen) die ongebreidelde economische ontwikkeling tbv de positieverbetering van de "rendabelen" in de weg staan ? De link tussen het nieuwe homogevoel (zo prachtig gepersonifieerd in de figuur van de nieuwrijke parvenu Fortuyn), de zich door de onrendabele immigranten bedreigdvoelende nieuwe elites en “het vollk” (lees de lagere middenklasse) in het raamwerk van een politieke beweging als de PVV wordt dan ook beter verklaarbaar. Het door belanghebbenden ZELF op de voorgrond geplaatste culturele aspect is daarbij tevens (deels) te herleiden tot een gezamenlijke economische vijand: de onrendabele vreemdeling ! Bovenstaande kanttekening doet echter niets af aan de centrale stelling van Paul Mepschen: ook de "nieuwe" homo-elite zoekt (net als destijds hun tegenstanders uit conservatieve en christelijke kringen) een makkelijk herkenbare "zondebok": de "allochtoon/de migrant/de islam". En daarmee is ook "de" nieuwe homo gewoon een doorsnee "sapiens" in een tijdseigen "opgesmukt pakkie" geworden

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai11 jan. 2011 - 16:36

http://www.youtube.com/watch?v=mZPFuZv06nM http://www.humanistischverbond.nl/doc/actueel/alszemaarvanmeafblijven.pdf droevig!

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa11 jan. 2011 - 16:36

De media moet ook geen klaagmuur zijn voor ontevreden homo's.

Jason2
Jason211 jan. 2011 - 16:36

Die SCP-cijfers over geweld tegen homo,s zeggen niet zo veel. Weet van mensen die in bijv. in de Amsterdamse Diamantbuurt hebben gewoond, dat het doen van aangifte heel riskant kan zijn, door de aangifte worden naam en adres bekend bij de dader, met alle akelige gevolgen van dien.Wie de werkelijke cijfers over bijv. geweld tegen homo,s wil weten, kijkt niet naar aangiften, en meldingen, maar gaat bij de huisartsen, en eerste hulpposten langs.

Klaas2
Klaas211 jan. 2011 - 16:36

De uitslag in de Gaykrant moet je met de maatschappelijke trends vergelijken op het moment dat de Gaykrant de meting deed, dat was 14/11 2010. Ik heb Peil.nl maar even voor het gemak als maatschappelijke trend aangenomen. Beide peilingen, zowel de Gaykrant, als Peil.nl zijn gehouden onder een publiek van mensen die actief hebben meegedaan. ----- GK Peil.nl PVV 22% 21% VVD 17% 22% PvdA 13% 13% GL -- 11% 8% D66 - 18% 8% CDA - 4% 10% Klein Chr. 0% - 5% Conclusie, de PVV deed het een procentje beter dan maatschappelijk. De VVD had 5% minder dan maatschappelijk, de PvdA was gelijk aan de maatschappelijke trend, en GL en D66 zijn de grote winnaars. De Christelijken zijn de grote verliezers, de VVD de matige verliezer. Een interessante uitkomst. Je kan stellen dat de stemmers in de Gaykrant progressiever en linkser zijn dan de rest van de maatschappij. Een heel ander beeld dan de PVV probeert aan ons wijs te maken.

JohnnySack
JohnnySack11 jan. 2011 - 16:36

Een prachtig onderzoek weer met een mooie politiek aanvaardbare uitkomst. Op naar het volgende onderzoek zou ik zeggen.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman11 jan. 2011 - 16:36

Dank voor dit verhaal waar alle nuances aan bod komen! Het past in het beeld dat ik heb dat de samenleving steeds minder tolerant wordt voor wie afwijkt. Wie pech heeft in het leven heeft dat aan zichzelf te danken, want hij "moet maar normaal" doen, is het idee.

1 Reactie
rgeurtsen
rgeurtsen11 jan. 2011 - 16:36

Afgelopen zondag in Buitenhof werd door directeur van Sociaal Cultureel PlanBureau Paul Schnabel ook benadrukt dat de onvriendelijkheid in Nederland een a-sodciale component heeft gekregen. Het streven naar eigenheid is omgeslagen in als je afwijkt of problemen hebt dan heb je dat aan jezelf te wijten, had je je maar aan moeten passen.

cmore
cmore11 jan. 2011 - 16:36

"Uit onderzoek van Judith Schuijf van MOVISIE blijkt dat de daders van geweld tegen homo’s in Nederland in 86 procent van de gevallen van autochtone afkomst zijn. " --------------------------------------------------------------------------- Dat is dus een leugen. Die groep van 86 % bestaat uit autochtone daders EN daders waarvan de afkomst niet duidelijk was cq niet bekend gemaakt mocht worden. We hebben dus 2 groepen daders : 14 % is aantoonbaar allochtoon 86 % is of autochtoon óf we weten het niet exact. Daarnaast zijn bijvoorbeeld hiergeboren marokaanse jongeren bij de 86 % ingedeeld. Het is een flutonderzoek maar ik denk dat men bewust zo de cijfers gepresenteerd heeft zodat veel mensen de conclusie zullen trekken dat 86 % van de daders autochtoon is.

1 Reactie
bougeluk
bougeluk11 jan. 2011 - 16:36

De uitkomst van het onderzoek komt mij niet goed uit, dan moet het onderzoek niet kloppen. Nou dit kennen we, zelfs van Balkenende en irakonderzoek. volgens hem was het maar een mening

Yggdrasil
Yggdrasil11 jan. 2011 - 16:36

Zo dan hebben we dus nu de fabel dat homofobie een prerogatief van de moslims is definitief naar de prullenbak verwezen. Alhoewel er straks vast wel weer iemand zal komen om dit artikel als stemmingmakerij te betitelen. Sommige dingen zijn namelijk nogal voorspelbaar.

1 Reactie
Yggdrasil
Yggdrasil11 jan. 2011 - 16:36

Ik zei dat er wel iemand zou komen maar dat was dus verkeerd gedacht, iemand was me al voor.

Florian2
Florian211 jan. 2011 - 16:36

Gelukkig dat dit soort verhalen OOK worden gepubliceerd! Er is dus NIETS aan de hand begrijp ik! Wat een goed nieuws! :-) Integratie van moslims, de multiculturele samenleving....alles loopt dus PRIMA een we hebben helemaal geen problemen! Nu nog even die duizenden homo's die zich verbeelden dat ze worden weggepest en verrot gescholden duidelijk maken dat ze gewoon Joop.nl moeten lezen en niet de gaykrant! :-) Zijn er nog andere zaken die wij ons verbeelden? Ik hoor het graag!!! :-)

2 Reacties
Florian2
Florian211 jan. 2011 - 16:36

Dit noemen ze ook wel ironie lieve reageerders.... :-P

Klaas2
Klaas211 jan. 2011 - 16:36

---[Er is dus NIETS aan de hand begrijp ik! Wat een goed nieuws! :-)]--- Misschien moet je het artikel nog eens lezen.

JoopSchouten
JoopSchouten11 jan. 2011 - 16:36

Wat een goed (en belangrijk stuk) om te hebben gelezen. Na 5 alinea's 'voorspel' vroeg ik me wel even af waar de 'clou' nu bleef. Tot de aangereikte puzzelstukjes 'beeldvorming' en het 'onderzoek van Judith Schuijf' op hun plaats vielen (...). Bedankt Paul en joop.nl Ik sluit me aan bij Ygg's conclusie: '...dan hebben we dus nu de fabel, dat homofobie een 'voorrrecht' van de moslims is, definitief naar de prullenbak verwezen.' : )))

1 Reactie
Florian2
Florian211 jan. 2011 - 16:36

De ene keer schreeuw je moord en brand en dit soort artikeltjes "loop maar door mensen.....er is niets aan de hand" slik jij als zoete koek? Kritiekloos wanneer het bericht in je straatje valt.....lekker makkelijk!

TheGreenMachine
TheGreenMachine11 jan. 2011 - 16:36

Leuk, dat gegoochel met percentages terwijl mohammedanen in Nederland een minderheid vormen. Interessanter is de vraag welk percentage van de mohammedanen homofoob is omdat hun sprookjesboek dat voorschrijft. En welk deel daarvan dat klakkeloos aanneemt ten koste van hun medemens en de 'multiculturele' samenleving.

1 Reactie
bougeluk
bougeluk11 jan. 2011 - 16:36

huh, zijn Mohammedanen nog steeds een minderheid in NL? En ik maar denken dat Mohammedanisering van de samenleving (bijna) voltooid is! Ou ja, Mohammadanen schrijf je met HOOFDLETTER

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa11 jan. 2011 - 16:36

Een goed homo klaagt niet.

3 Reacties
Harmen2
Harmen211 jan. 2011 - 16:36

definitie van een goede homo graag?

Alila
Alila11 jan. 2011 - 16:36

Een goede Moslim klacht ook niet?

Pjotrs
Pjotrs11 jan. 2011 - 16:36

Een goede Mostafa ook niet.

[verwijderd]
[verwijderd]11 jan. 2011 - 16:36

Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen anti-homo denkbeelden en die denkbeelden door middel van fysiek geweld kracht bij te zetten. Denkt de schrijver dat die lezers van de Gaykrant voor de lol PVV-sympathieën hebben? Het is een schande dat deze mensen hun toevlucht moeten zoeken tot een partij als de PVV.

3 Reacties
maclofty
maclofty11 jan. 2011 - 16:36

Henk Jan, Het laatste ben ik met je eens dat het een schande is dat men zich tot de PVV moet wenden. De achterliggende gedachte is, denk ik, dat de overige partijen het niet als een programmapunt hebben opgenomen. De PVV wel, alhoewel die het alleen bij de Islam hoek zoekt. In grote steden zullen ze daar ook "zichtbaar" mee worden geconfronteerd. De gesettelde partijen gaan er vanuit dat dit niet als speciaal punt hoeft te worden opgenomen, maar vergeten dat er nog veel werk te doen is op dit gebied. Het zijn overigens niet alleen bepaalde groepen maar het is maatschappelijk veel erger, als ik tenminste uitga van mijn tijd in de KM. Daar hoorde je heel veel geluiden van anti-homo en die het was zweeg er over. Dat was een tijd dat iedereen zich verborgen hield en als je dat de uitlatingen hoorde die gedaan werden om hun afkeer van deze groep te uiten, liep het kippenvel over je rug. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar ik vraag me af, hoe zijn de kinderen van deze ouders opgevoed in begrip en verdraagzaamheid??. We hebben, het hier op JOOP, wel eens over zaken waar generaties overheen moeten gaan voordat zulke zaken normaal worden gevonden. Als ik het nu bekijk is dit hetzelfde. Nogmaals, ik kan je ook goed volgen, het wordt gevaarlijk als men overgaat tot geweld. Ik kan mij toch niet aan de indruk onttrekken dat ook in eigen homo kring eens moet worden nagedacht hoe men zich niet altijd provocerend naar buiten moet uiten. Ik bedoel dan niet hand in hand lopen of elkaar kussen, dat doen hetero's ook maar meer dat overdreven nichterig uiten, daar ergeren velen zich aan en doet de meerderheid geen goed. Zulke zaken doen hetero's ook achter de voordeur.

Klaas2
Klaas211 jan. 2011 - 16:36

---[Denkt de schrijver dat die lezers van de Gaykrant voor de lol PVV-sympathieën hebben?]--- De PVV was misschien wel de grootste partij binnen de gay-krant, maar verreweg de meeste lezers (78%) van de gay-krant stemden niet op de PVV. Echter, dat lees je dan heel wat minder prominent in de kranten, want dat interesseert niemand: http://www.gk.nl/?id=9&bericht=8446 (lees ook de reacties) De Christelijke partijen waren de grote verliezers (zoals te verwachten)

Florian2
Florian211 jan. 2011 - 16:36

Homo's wenden zich tot de PVV dankzij dit soort 'onderzoeken' die (hoera !) koren op de molen zijn voor een partij als de PvdA. Je ziet het ook hieronder aan de reacties, alle keurige linkse mensen halen opgelucht adem: "zie je wel! Er is helemaal niets aan de hand!" Met dit soort struisvogelpolitiek gaat de PvdA echt geen stemmen terugwinnen.

Jason2
Jason211 jan. 2011 - 16:36

Niet alleen voor homo,s, ook voor vrouwen is de positie in onze samenleving sinds de 70ger jaren sterk verbeterd. Is een vrouw die zich zorgen maakt over de islamitisering nu een feminationalist ?

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa11 jan. 2011 - 16:36

Het is niet waar wat je zei, de gelovige SGP=ers vrouwen bijvoorbeed, mogen nog steeds geen TV kijken en mogen de politiek niet in en geven geen hand aan de mannen en nog meer ellende. Zo trots over de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen in Nederland moet je ook niet zijn. Trouwens, lees jij OPzij ?.

SocialDarwinist
SocialDarwinist11 jan. 2011 - 16:36

Zolang 'homo' op de meeste schoolpleinen nog als favoriete scheldwoord 'in swung' is , is er nog steeds duidelijk iets mis met de acceptatie van homoseksuelen. Het stuk geeft prima aan dat homofobie nog steeds niet uitgeroeid is.

1 Reactie
Jason2
Jason211 jan. 2011 - 16:36

Denk dat er in iedere samenleving altijd een al dan niet sluimerend sentiment ten nadele van mindereheden is. Denk ook dat dat in het bijzonder de homohaat, en het anti-semitisme door de massa-immigratie uit de Orient, een stevige impuls heeft gekregen.