Joop

Seksueel intimiderende politiechef mag blijven, klokkenluider ontslagen

  •  
14-10-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
817 keer bekeken
  •  
45852515194_9255680c14_k
Een 41-jarige hoofdagente die door haar teamleider seksueel geïntimideerd werd, is volgens de Haagse rechtbank terecht ontslagen. Dat ontslag volgde op het delen van WhatsApp-berichten van de teamleider met NRC. In die berichten stelt de man anale seks voor. Dat de krant die berichten heeft ingezien, scharen de rechters om het ‘delen van vertrouwelijke politie-informatie’. Het eerdere ontslag van de teamleider werd juist weer ingetrokken. De agente kwam eerder in beeld als klokkenluider, nadat ze bekendmaakte dat agenten in Den Haag zichzelf aanduidden als “Marokkanenverdelgers”.
De agente werd in 2019 weggetreiterd van haar bureau in Den Haag omdat ze melding had gemaakt van het racisme van haar collega’s. Ze belandde in Noord-Holland, in de Haarlemmermeer. Daar was haar identiteit als klokkenluider bekend. Reden genoeg voor de vrouw om het seksueel geweld niet binnen de eigen organisatie aan te kaarten, maar daar gingen de rechters niet in mee. Volgens hen had ze een vertrouwenspersoon binnen het korps of een advocaat moeten inschakelen.
De rechtbank Midden-Nederland oordeelde deze zomer nog in het voordeel van de agente, wat tot het ontslag van de teamleider leidde. Die vocht dit aan. Tegen hem loopt ook nog een aangifte door de agente van verkrachting. Tijdens het onderzoek naar de teamleider, kwamen de berichten naar boven die de agente aan NRC had gestuurd. Door het delen van die informatie met de pers, zou de agente het imago van de politie en het vertrouwen in haarzelf hebben geschaad. Het delen van de seksuele intimidatie met NRC, was volgens de rechters een ‘schending van de ambtseed/ belofte en de geheimhoudingsplicht’.
Voor de teamleider pakte het vonnis heel anders uit. Waar de agente haar baan definitief kwijt is, werd het eerdere strafontslag van de man ongedaan gemaakt. Volgens de rechters omdat dit een buitensporig zware strafmaatregel was en daarnaast zou de man ‘een uitstekende staat van dienst van dertig jaar als politieagent’ hebben. De advocaat van de hoofdagente noemt het vonnis ‘de doodsteek voor klokkenluiders binnen de politie’.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (48)

Libertain
Libertain16 okt. 2021 - 10:34

Het is opmerkelijk dat deze rechter voor normaal ziet dat een leidinggevende bij de politie obscene perversiteiten richting zijn medewerkers per applicatie mag blijven sturen. Het lijkt alsof aan de hand van deze vonnis zouden dergelijke perversiteiten normaal toegestaan zijn waarbij wordt de klokkenluider gestraft die dergelijk obsceen gedrag naar buiten brengt. Het lijkt alsof de conclusie van deze rechtszaak is - alles is binnen de politikorps toegestaan, mits niet naar buiten kenbaar gemaakt. U bent nu gewaarschuwd. Dit is een voorbeeld van obsceen gedrag binnen staatsinstituties en de naam van de Nederlandse politie is er opnieuw bij betrokken.

1 Reactie
Jozias2
Jozias216 okt. 2021 - 18:14

@Libertain Voor de zoveelste keer hier: de rechter zegt niet dat het normaal is, de rechter zegt dat ontslag op staande voet een te zware straf is. De agent mag best gestraft worden en niemand zegt dat hij goed gehandeld heeft.

poeslief
poeslief15 okt. 2021 - 10:48

Mmm toch wel opmerkelijk dat slachtoffers na het leed dat hen is aangedaan volgens de rechter en jopers hieronder zich verantwoordelijk had dienen te gedragen. Gigantisch veel druk op die vrouw gelegd en daar heeft zij dan maar mee dealen???? Absurd!! Walgelijk om haar hierover enig verwijt te maken en nog walgelijker om procedures heiliger te maken voor het slachtoffer dan voor de dader.

3 Reacties
Jozias2
Jozias215 okt. 2021 - 12:34

@poeslief Want? Doordat zij twee onwelgevallige appjes heeft gekregen mag je al het andere wat ze verkeerd doet en er los van staat niet meer aanrekenen?

MarcoG
MarcoG15 okt. 2021 - 13:56

Welke gigantisch druk is er op deze vrouw gelegd en hoe?

Libertain
Libertain18 okt. 2021 - 10:15

@Jozias, ("....mag je al het andere wat ze verkeerd doet en er los van staat ") Ja, het staat dus helemaal los van deze zaak die over de obscene perversiteiten van die chef gaat die hij per applicatie binnen het korps verspreidt. Wordt dan als normaal gang van zaken voor deze casus gezien - wat er niet toe doet wordt bij betrokken met enkel doel de klokkenluider in kwade licht te zetten? Lijkt me vanzelfsprekend het weg naar Hoge beroep.

Haz
Haz15 okt. 2021 - 9:31

Je bedoelt natuurlijk: een politiechef die zo dom is om uberhaupt zulk soort opmerkingen te maken naar ondergeschikten, via welk kanaal dan ook, hoort niet zo een functie te bekleden.

mordicant
mordicant15 okt. 2021 - 6:37

Als ik zo alle bijkomende feiten in deze zaak lees dan is het volkomen terecht om deze "klokkenluider" uit de organisatie te verwijderen, maar een politiechef die zo dom is om whatsapp te gebruiken voor foute opmerkingen heeft soweiso niet het niveau om die functie te bekleden.

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 okt. 2021 - 20:54

Een uitnodiging tot anale sex omschrijven als een seksueel getint app bericht is best wel brutaal. Ik zie eigenlijk geen enkele situatie waarin dat niet volstrekt onacceptabel is, maar zeker niet van je baas. Die man moet gewoon weg. Dat staat los van het ontslag van de agente. Dat is op meer dan alleen het lekken gebaseerd. De klacht over het lekken vind ik persoonlijk belachelijk, maar een vals PV opmaken en uren die niet gewerkt zijn wel als zodanig opgeven (en die worden goedgekeurd door iemand waar je vervolgens een relatie mee hebt die je niet meldt), en het computersysteem gebruiken voor prive-doeleinden is dan weer reden genoeg om iemand de deur te wijzen.

3 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r15 okt. 2021 - 7:43

Het verhaal wordt in een keer een stukje anders als je de uitspraak van de rechtbank terugleest inderdaad...

Jaco38
Jaco3815 okt. 2021 - 8:05

Stokkichuysen, het is idd duidelijk dat we rond deze dame veel meer speelt. Het lekken naar de krant is slechts een onderdeel. Voor de geïnteresseerden in het recht is de motivatie hoe de rechter dit stukje beoordeelt wel lezenswaardig, met name ook de vraag of deze dame als klokkenluider gekwalificeerd moet worden. Zo ja kan dit namelijk een rechtvaardiging zijn voor het lekken van vertrouwelijke informatie. 1. Het lekken van vertrouwelijke informatie als beëdigd politieambtenaar levert een schending van de ambtseed op, dat vraagt nog meer zorgvuldigheid. Elke agent weet dat, het is wat dat betreft geen normaal bedrijf. Het schenden van deze ambtseed kan alleen in uitzonderlijke situaties gerechtvaardigd zijn. Dat een rechter dus niet te snel oordeelt dat zoiets aan de orde is, is begrijpelijk. De rechter moet dus beoordelen of deze dame niet anders kon dan de media inschakelen om gehoord te worden in haar klacht. 2. Haar klacht werd - dat bevestigt de dame zelf ook - echter snel en adequaat opgepakt door de korpsleiding, zij werd bijgestaan door een vertrouwenspersoon en vakbond. De man werd op non-actief gesteld en ontslagen; 3. Zij heeft desondanks uit gelekt uit het vertrouwelijke interne onderzoek naar het NRC; 4. Desgevraagd heeft zij dit ontkend. En ik besteed hier aandacht aan omdat ik het verkeerd vind hoe met halve berichtgeving in dit geval de politie en rechterlijke macht in diskrediet wordt gebracht. Er is altijd een groep die niet zelf leest maar hierdoor verder bevestigt wordt ik vooroordelen. Kritiek mag, maar dan wel op basis van de juiste informatie. “Tot slot komt de rechtbank toe aan de verweten gedraging van schending van de ambtseed/-belofte. Eiseres betwist niet dat zij informatie inzake [teamchef] doorgespeeld heeft aan [E] . Het ging daarbij om WhatsApp berichten van [teamchef] aan haar, een interne politiemail van [teamchef] , het politiemailadres van [teamchef] en de mededeling dat [teamchef] zijn vuurwapen en telefoon in zou moeten leveren en een week naar huis werd gestuurd. Dat feitelijk een verklaring uit het VIK-onderzoek is gedeeld is niet aannemelijk geworden, doch eisers heeft daarover wel met [E] gesproken. De rechtbank vindt met verweerder dat het hier vertrouwelijke politie-informatie betreft. Het delen daarvan levert schending van de ambtseed/belofte en de geheimhoudingsplicht op. Ook erkent eiseres dat zij haar contact met [E] tegenover de korpsleiding heeft verzwegen en daar niet naar waarheid over heeft verklaard, ook toen daarnaar gevraagd werd. De rechtbank vindt dat deze gedragingen zijn te kwalificeren als ernstig plichtsverzuim. 9.7 Het betoog van eiseres komt er in de kern op neer dat zij geen andere keuze had dan dit te doen. Zij had er geen vertrouwen in dat een melding over het gedrag van [teamchef] door de leiding serieus zou worden opgepakt. Eiseres voelde zich verder door het gedag van [teamchef] niet veilig en onvoldoende beschermd door de organisatie. Daarmee is het plichtsverzuim niet aan te merken als toerekenbaar, aldus eiseres. De vraag of plichtsverzuim is aan te merken als toerekenbaar plichtsverzuim is volgens vaste rechtspraak3 een vraag naar de juridische kwalificatie van het betrokken feitencomplex. Voor de toerekenbaarheid is niet van doorslaggevende betekenis of het gedrag psychopathologisch verklaarbaar is, maar of de betrokkene de ontoelaatbaarheid van dat gedrag heeft kunnen inzien en overeenkomstig dat inzicht heeft kunnen handelen. Het ligt op de weg van de ambtenaar aannemelijk te maken dat het plichtsverzuim hem niet kan worden toegerekend. Naar het oordeel van de rechtbank is eiseres er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat het contact met [E] en het doorspelen van vertrouwelijke politie-informatie haar niet kan worden toegerekend. De rechtbank stelt vast dat eiseres op 27 september 2019 in een gesprek met de politiechef eenheid Noord-Holland melding heeft gedaan van ongewenst gedrag door [teamchef] . Zij werd tijdens dat gesprek bijgestaan door haar vertrouwenspersoon. Eiseres voelde zich op 27 september 2019 dus in staat om die melding te doen. Ze geeft ook aan dat die melding vervolgens door de korpsleiding adequaat is opgepakt. Eisers heeft naar het oordeel van de rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat in de weken voor die melding sprake was van zodanige noodsituatie dat eiseres geen andere keus had dan zich op 18 september 2019 te wenden tot [E] en de onderhavige informatie met hem te delen. De rechtbank acht daarbij van belang dat eiseres zich op 16 september 2019 ter zake heeft gewend tot vertrouwenswerk. Zij is daarna ook bijgestaan door een vertrouwenspersoon. Dat [A] tijdens het gesprek op 18 september 2019 pogingen van eiseres om de misdragingen van [teamchef] bespreekbaar te maken heeft afgehouden is niet aannemelijk geworden. Dit blijkt ook niet uit de verklaringen die [A] hierover heeft afgelegd. De rechtbank vindt niet dat verweerder de vertegenwoordiger van de vakbond, [vakbondsvertegenwoordiger] , die bij dat gesprek aanwezig was, had moeten horen. Het had op de weg van eiseres gelegen om haar stelling met een verklaring van [vakbondsvertegenwoordiger] te onderbouwen. Evenmin is aannemelijk geworden dat [A] informatie uit het gesprek heeft gedeeld met [teamchef] . Dat valt ook niet af te leiden uit de spraakberichten die [teamchef] naar eiseres stuurde. Hoewel de rechtbank begrijpt dat het WhatsApp-verkeer en de spraakberichten van [teamchef] naar eiseres, gelet op de intensiteit en aard daarvan, impact zullen hebben gehad op eiseres, is de rechtbank onvoldoende gebleken dat het gedrag van [teamchef] dermate bedreigend was dat er voor haar geen andere optie resteerde dan zich te wenden tot [E] . Eiseres werd immers al bijgestaan door een vertrouwenspersoon en had zich eerder kunnen wenden tot de korpsleiding. Dat eiseres er voor 27 september (nog) geen vertrouwen in had dat ze serieus genomen zou worden door de korpsleiding is verder niet onderbouwd. De rechtbank wijst er daarbij op dat uit een verklaring van het lid van de korpsleiding [M] blijkt dat zij op 18 september 2019 door [H] op de hoogte is gebracht van grensoverschrijdend gedrag door [teamchef] jegens een medewerkster. Uit die verklaring blijkt ook dat [M] contact heeft opgenomen met de korpsvertrouwenspersoon die meldde dat vertrouwenswerk met deze zaak bekend was en dat er een goed contact was met de medewerkster in kwestie. Aangezien betrokkene zich toen nog niet veilig voelde om de zaak al met de leiding te delen, is door de korpsvertrouwenspersoon dringend verzocht nog even niets te doen en vertrouwenswerk af te wachten. Hieruit blijkt evenmin dat de korpsleiding de kwestie niet serieus nam. De rechtbank ziet, gelet op het voorgaande, geen aanleiding om te oordelen dat verweerder de betrokken vertrouwenspersonen had moeten horen. De rechtbank vindt dat het veeleer op de weg van eiseres had gelegen om haar stellingen met verklaringen van de vertrouwenspersonen te onderbouwen. Ook het betoog van eiseres dat haar vertrouwen in de organisatie een deuk had gekregen nadat haar klokkenluiderschap op de Hoefkade niet goed is opgepakt, is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende reden om het contact met [E] te verantwoorden. Eiseres had immers de keuze om met andere vertrouwenspersonen binnen de organisatie in contact te treden. Zij heeft verder niet aangegeven dat de bijstand door de vertrouwenspersonen ten tijde hier van belang tekortschoot. Het had ook tot de mogelijkheden behoord om het verhaal veilig te stellen bij een andere professionele partij dan een journalist. Te denken valt bijvoorbeeld aan een advocaat. Ter zitting heeft eiseres ook erkend dat zij wist dat [E] de door haar gegeven informatie als journalist zou kunnen openbaren. De rechtbank acht het daarom aan eiseres toe te rekenen dat zij informatie met [E] gedeeld heeft en daarover niet eerlijk is geweest.”

LeftFuturist
LeftFuturist16 okt. 2021 - 10:02

@jaco38 Des te bizarder is het dat het politiekorps dan wel roddelen over een persoon toestaat en niet als schending ziet van zijn professionaliteit. Roddelen als geheel lijkt me geen positieve invloed in het bewaren van het ambstgeheim. De medaille moet natuurlijk wel aan beide kanten snijden. Kijk als je het wapen al ergens neerlegt en erbij zet pak x dan spoor je dit gedrag aan en ben je niet consequent. Maar daar kijken rechters weer niet naar.

Karingin
Karingin14 okt. 2021 - 20:34

Weer zo'n gevalletje; juridisch correct, toch onrechtvaardig

1 Reactie
poeslief
poeslief15 okt. 2021 - 10:44

Yep. Regelingen, regels, onregels (strafrecht) ergo juridische formalisaties hebben nada en niks met "recht/rechten" van doen. Is enkel semantisch/retorisch trucje; "recht" impliceert rechtvaardig maar wordt misbruikt om "afgehandeld volgens de wet" mee te verdoezelen. ps. de hele staatsconstructie in NL is een farce, democratie en recht zijn hier niet gaande en dat was in 1917/1919 ook niet de bedoeling; het was een reflex op allerlei revoluties die er gaande waren in die dagen.

Greendutch
Greendutch14 okt. 2021 - 18:04

' schending van de ambtseed/ belofte en de geheimhoudingsplicht’.: hoezo is anale seks -of welke vorm van seks dan ook- beroepsgebruik / gewoonte?? als seks privé is dan mag de vrouw (en iedereen anders die zoiets overkomt) dit toch gewoon privé delen met wie zij wil?! maar als seks of voorstel tot beroepsgebruik/gewoonte is dan ligt het anders vreemde gedachte van de rechter. ook omdat andere personen in het korps politie nu het risico lopen om seksueel geïntimideerd te worden door dezelfde baas. dit besluit houdt een 'traditie' in stand.

4 Reacties
Jozias2
Jozias214 okt. 2021 - 18:13

Ik zou het vonnis even lezen. Ze heeft niet alleen de appjes gedeeld maar ook interne politie mails en informatie en zo onnodig iemand in de publiciteit en diskrediet gebracht.

Winterdepressie
Winterdepressie14 okt. 2021 - 19:23

@Jozias, Als jij denkt dat de "nuance"/"context" in dat vonnis ook maar iets aan afbraak doet aan deze zieke dwaling, dan is er iets ernstig mis met jouw.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij14 okt. 2021 - 19:42

@ Jozias Ik krijg uit het verslag ook de indruk dat meegespeeld heeft dat ze een vertrouwenspersoon ter ondersteuning had, maar toch tijdens dat proces al informatie ging delen met de pers. Nog voor de uitkomst, of definitieve beslissing was genomen. Achteraf klagen over een uitkomst is van een andere orde dan tijdens het proces al uit de school te klappen.

Jozias2
Jozias214 okt. 2021 - 20:09

@winterdepressie Greendutch suggereert dat er daadwerkelijk (anale) sex zou hebben plaats gevonden en dat alleen informatie daar over gedeeld is. Feit is dat er geen sex heeft plaatsgevonden, dat er twee sexueel getinte berichtjes zijn verstuurd en dat er daarnaast nog meer informatie is gedeeld die daar los van staat. Dat zijn feiten die iets heel anders zeggen en niet alleen wat 'nuance en context'. Als je denkt een sterke zaak te hebben dan doen feiten daar toch niets aan af?

LeftFuturist
LeftFuturist14 okt. 2021 - 16:48

Lekker krom ook weer. Even ter vergelijking: je mag wel binnen de politie iemand als dubieuze klokkenluider aanduiden en alles wat je weet over die gene verspreiden waarschijnlijk met medeweten van de leiding, aangezien het door meerdere korpsen ging. Maar je mag als persoon die waartegen een strafbaar feit is gepleegd niet naar buiten verklappen dat en hoe het bij de politie is gebeurd? Dus hier wordt met twee maten gemeten.

Martinel
Martinel14 okt. 2021 - 16:16

"Gewoon" een gevolg van het Ruttebeleid. Alle andersdenkenden of kritische burgers waar dan ook op iedere manier kaltstellen. En de pers is volledig in dienst van dit soort mannen.

5 Reacties
Thuiszitter
Thuiszitter14 okt. 2021 - 17:35

Rutte moet ik ook niet maar de chef was al lang in dienst toen Rutte nog niet eens in de 2 de kamer zat.

Jozias2
Jozias214 okt. 2021 - 18:29

Deze politieagente die als klokkeluider de discriminatie in Den Haag aankaartte was ook geen lieverdje: 1. Lekken van informatie 2. Geheime relatie met een collega en met een dienstauto lange tijd verdwijnen en niet op berichten van haar leidinggevende reageren. 3. Excessief geweld tegen een verdachte 4. Valse verklaringen opstellen tav dat geweld 5. Seksistisch taalgebruik op de werkvloer 6. Discriminatie van haar leidinggevende (dropveter noemen ivm zijn huidskleur) 7. En dan laten we de punten zonder voldoende bewijs zoals opvoeren van extra uren en het privé raadplegen van politiesystemen even buiten beschouwing.

Winterdepressie
Winterdepressie14 okt. 2021 - 19:40

@Jozias, What'about'ism.... Hou eens even op daarmee...

Jozias2
Jozias214 okt. 2021 - 20:12

@winterdepressie Het gaat hier toch om het ontslag van deze agente en of dat wel/ niet terecht was? Ik geef alleen maar aan wat er speelde rondom haar ontslag. En als iemand die wordt gepresenteerd als klokkenluider in de strijd tegen discriminatie zelf collega's met een donkere huidskleur discrimineert dan lijkt me dat wel relevant.

Molly Veenstra
Molly Veenstra15 okt. 2021 - 7:41

@Jozias - 'Deze politieagente die als klokkeluider de discriminatie in Den Haag aankaartte was ook geen lieverdje' De agente was toch ontslagen vanwege 'lekken uit een onderzoek'? Dan zouden de zaken die je hier opsomt eigenlijk irrelevant moeten zijn en in het oordeel van de rechter niet mee moeten tellen.

Jaco38
Jaco3814 okt. 2021 - 15:58

Zinvol idd het vonnis er even bij te maken. Het ontslag is slechts gebaseerd op het delen van Whatsapp berichten, maar het delen van vertrouwelijke informatie over welke sanctie was opgelegd aan de teamleider + dat ze in een zaak waarin ze is beschuldigd van mishandeling van een aangeboden verdachte de gang van zaken onjuist heeft voorgesteld. Beetje makkelijk zo. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocumentid=ECLI:NL:RBDHA:2021:10928&showbutton=true&keyword=RBDHA%3a2021%3a10928

6 Reacties
Winterdepressie
Winterdepressie14 okt. 2021 - 19:24

Dus jij vind het een normale politie procedure om seksueel intimiderende berichtjes naar collegae te sturen? Wat een... bizar concept.

Jozias2
Jozias214 okt. 2021 - 20:15

@winterdepressie Dat zegt niemand. Ook de rechter niet. Uiteraard is dat fout en niet toegestaan. Maar de vraag was of strafontslag na 30 jaar goede staat van dienst vanwege twee seksueel getinte appjes een gepaste straf is.

Jaco38
Jaco3814 okt. 2021 - 20:17

Winter, wat is dat voor vreemde conclusie, natuurlijk niet en zoals uit vonnis ook afgeleid kan worden heeft de politie deze klacht ook serieus genomen. De man is daarvoor ontslagen. Dat heeft deze man aangevochten en daarvan zegt de rechter nu dat ontslag hiervoor een te zware sanctie was. Dat betekent niet dat er helemaal geen sanctie volgt, maar slechts dat ontslag te ver gaat.

Haz
Haz14 okt. 2021 - 20:26

Winter Waarom loop jij iedereen zo te framen dat het zo zou zijn dan eenieder vind dat zulke appjes sturen normaal is? Te moeilijk om inhoudelijk te reageren?

Libertain
Libertain15 okt. 2021 - 6:38

@Haz, ("zo te framen dat het zo zou zijn dan eenieder vind dat zulke appjes sturen normaal is?") Heb jij werkelijk ander bewijs of ziet je gewoon dingen eindeloos te herhalen?

Haz
Haz15 okt. 2021 - 12:37

Libertain, ik begrijp weinig van je reactie. 1. Eindelijk herhalen - waar refereer je aan? 2. Ik zie iemand insinueren dat anderen de content van de appjes oké vindt, terwijl dat niet is wat gezegd wordt. Waar komt dat 'bewijs leveren' vandaan

Markzelluf
Markzelluf14 okt. 2021 - 15:08

De rechtbank heeft natuurlijk helemaal gelijk. Als je in een organisatie werkt waar onderling vertrouwen en publieke reputatie zo’n belangrijke rol spelen en je gaat vrijwel meteen de pers erbij halen als er iets onwelgevalligs gebeurt, dan pas je niet in die cultuur. Dat wil niet zeggen dat de teamchef geen straf verdient - integendeel - maar ontslag na dertig jaar trouwe dienst gaat wel erg ver. Zeker als zo’n zaak direct in de publiciteit komt. De context moet meegenomen worden en ook het feit dat het slechts om een digitale misstand gaat. Er is niemand fysiek grensoverschrijdend bejegend. En - vraagje - to Whom it may concern - was dan ontslag op zijn plaats?

2 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen14 okt. 2021 - 18:05

Nou nou, genuanceerd zeg 'In die berichten stelt de man anale seks voor. ' Ik ken geen enkele werkgever waar iemand die een dergellijk bericht naar een collega stuurt in dienst kan blijven. Zlefs na 30 jaar trouwe dienst.

Markzelluf
Markzelluf14 okt. 2021 - 20:06

Dank je voor het compliment, Kick. Ik heb die app niet gelezen, dus weet niet precies wat er stond en soms nemen we dingen niet al te letterlijk. Denk aan uitdrukkingen als fuck You of dat is zo’n lul. Daarnaast vind ik het nog wel wat anders als je echt met je poten op een ongewenste manier aan een ander zit, dan wanneer je een pissig en schunnig appje verstuurt. Jij niet? En moeten al die mannen en vrouwen die dergelijk grensoverschrijdend gedrag in het verleden hebben vertoond, ontslagen worden?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland14 okt. 2021 - 14:45

De politie staat boven de wet

Marc Marc
Marc Marc14 okt. 2021 - 14:43

Als je het vonnes er op naslaat is er wel iets meer aan de hand dan beschreven. Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:10928&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBDHA%3a2021%3a10928

2 Reacties
JanB2
JanB215 okt. 2021 - 0:36

Nee. Van alle door verweerder aangevoerde redenen voor ontslag worden slechts uitgerekend de in bovenstaand artikel genoemde (en daarmee de meest absurde) door de rechtbank overgenomen.

Jaco38
Jaco3815 okt. 2021 - 9:41

Aha Jan B, verlicht ons, welke door verweerder aangevoerde redenen heeft de rechter dan onterecht naast zich neergelegd. Of roeptoetert u maar wat.

JanB2
JanB214 okt. 2021 - 14:24

Zo'n stelletje rechters spoort ook voor geen meter.

Sam V
Sam V14 okt. 2021 - 14:09

Voordat eenieder zijn onderbuik leeg laat lopen, stel ik voor de uitspraken van juli en nu te lezen. Bijvoorbeeld punt 5 uit de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. Maar als je beide verslagen geheel leest, krijg je meer context. Beide te vinden via links in het NRC artikel.

6 Reacties
Winterdepressie
Winterdepressie14 okt. 2021 - 15:22

Sorry kapitein, maar deze context maakt de dwaling en de macht van de misbruiker alleen maar duidelijker. Wanneer intimidatie daadwerkelijk onder geheimhoudingsplicht vanwege het ambtseed valt, dan is dit dus structureel en bewust een onderdeel van het instituut en dat is natuurlijk onzin of heel eng. En ongeacht of voor de berichtjes ontslag buitensporig was, het blijft een feit dat er een VERKRACHTINGSZAAK!!!! loopt tegen dezelfde man met z'n 30 jaren uitstekende dienst. Bij wie kan die vrouw veilig terecht dan? Niet bij de chef natuurlijk, maar de rest van het corps? Gezien ze bij de rechtbank nu een schop na krijgt lijkt me het vanzelfsprekend dat klokkenluiders binnen de politie veel meer bescherming moeten krijgen want zelf als slachtoffer keert het hele systeem zich tegen hen. Context mijn cont.

Thuiszitter
Thuiszitter14 okt. 2021 - 16:32

Moet je maar net abonnee van het NRC zijn. Ga de uitspraken eens opzoeken, het lijkt mij inderdaad sterk dat de rechterlijke macht keer op keer faalt bij deze vrouw.

Jaco38
Jaco3814 okt. 2021 - 17:38

Winterdepressie, u heeft het vonnis ook gelezen? Zo te lezen niet. Het ontslag steunt kortweg op twee ernstige verwijten: 1. dat ze een poging heeft gedaan een proces-verbaal te vervalsen over de toedracht van een aanhouding waarbij geweld is gebruikt. Dit is een zeer ernstige misdraging voor een opsporingsambtenaar en bovendien strafbaar; - en dat de zaak met de politiechef, de chef werd na haar klacht non-actief gezet en vervolgens heeft zij vertrouwelijke informatie over het interne onderzoek en de sanctie die deze chef werd opgelegd doorgespeeld aan een journalist, vervolgens ontkende ze dit. De rechter maakt gehakt van haar argument dat ze dit deed omdat ze niet serieus genomen werd. De klacht is adequaat opgepakt, de man werd op non-actief gesteld en zelfs ontslagen. Dit ontslag is later door de rechter als een te verregaande sanctie beoordeeld. Maar er is geen enkele aanwijzing dat de politie als werkgever haar niet serieus genomen heeft, er is naar het oordeel van de rechter juist te zwaar gestraft. Waar u de verkrachting vandaan haalt geen idee, het ging om seksueel getinte appjes https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:10928&showbutton=true&keyword=RBDHA%3a2021%3a10928

Thuiszitter
Thuiszitter14 okt. 2021 - 17:39

Winterdepressie - en wat als de diender niet wordt veroordeeld voor verkrachting ?

Winterdepressie
Winterdepressie14 okt. 2021 - 19:21

@Jaco, Blijkbaar heb ik meer van deze zaak meegekregen dan jij. Inhoudsloos gezwets wederom. Niet verbaast. Je kan er van alles ongerelateerde crap bijhalen, maar het is vrij duidelijk dat ze haar baan kwijt is omdat ze naar buiten kwam om institutionele intimidatie en machtsmisbruik. Het is vrij slap dat je de strategie om haar te wippen met een ongerelateerd excuus correct lijkt te vinden. @Thuiszitter, Dat kan, maar dat kan nu op dit moment natuurlijk niet een reden zijn tot haar ontslag. Daarbij zijn die berichtjes wel een feit en dat is rook. Waar rook is et cetera.

Jaco38
Jaco3814 okt. 2021 - 20:09

Geen idee wat jij meegekregen hebt, maar ik heb gewoon het vonnis gelezen. Deze vrouw heeft nota bene een proces-verbaal willen vervalsen om de gang van zaken rond een aanhouding te verdoezelen.