Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Schoon water en een eerlijke verdeling van de lasten

  •  
11-03-2023
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
815 keer bekeken
  •  
29949235062_ae93b945c5_k

© cc-foto: Bert Kaufmann

Het belang van goed waterbeheer is groter dan ooit. De kwaliteit van ons water staat onder druk en door klimaatverandering hebben we vaker last van periodes van droogte afgewisseld met piekbuien. Het waterschap heeft een aantal zeer belangrijke taken, zoals het regelen van de waterstand in de beken, zuivering van afvalwater, waternatuurbeheer en het beheer en onderhoud van keringen en dijken. Maar in deze tijd ook door preventie trachten problemen te voorkomen.

Door de stapeling van problemen is er meer nodig dan alleen technische oplossingen. Er moeten keuzes gemaakt worden om ons gebied duurzaam en slim in te richten. Bewoners, agrariërs, bedrijven en natuur beherende organisaties moeten dit samen doen. De Partij van de Arbeid staat voor een beheer van water dat aan alle groepen recht doet. Zo moeten huishoudens kunnen rekenen op voldoende schoon water en mag de natuur niet onderdoen voor het agrarische belang of bedrijfsbelangen. Verdroging van de natuur is  een groot probleem en alleen door het maken van duidelijke keuzes, zoals waterberging, beperken van bemesting en minder onkruid bestrijding, kan de natuur herstellen.

lasten moeten eerlijk worden verdeeld. Op dit moment wordt voor elke woning een gelijk bedrag betaald. Eigenaren van landbouwgrond en van natuurterreinen betalen op basis van de oppervlakte van hun eigendom en eigenaren van woningen en bedrijven op basis van de gemeentelijke WOZ-waarde. Daarnaast worden alle inwoners aangeslagen voor de zuiveringsheffing. Deze middelen worden aangewend om het oppervlaktewater schoon te houden en de rioolwaterzuiveringsinstallaties draaiende gehouden. Zodat we schoon water kunnen drinken, ons en onze kleren ermee wassen, maar ook in schoon water kunnen zwemmen en recreëren. 

Circa 75% van het geïnde geld van de waterschappen wordt door de inwoners betaald, terwijl de grote investeringen voor afvalwaterzuivering, waterveiligheid, natuur en waterbeheer en voldoende gezond water in het buitengebied en op industrieterreinen plaatsvinden. Wij vinden solidariteit belangrijk, maar op dit moment betalen de inwoners in verhouding veel meer in vergelijking met grote vervuilers, als industrieën en intensieve veehouderijen.

Wij vinden dan ook dat de lasten moeten worden verdeeld volgens het ‘de vervuiler betaalt’ principe. Door gebruik te maken van innovatieve techniek, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij de energiefabriek in Tilburg kunnen afvalstoffen worden omgezet in biogas, fosfaat en andere grondstoffen op energie neutrale wijze. Door deze technieken kunnen de lasten voor iedereen lager blijven.

In 2021 hebben sommige besturen, waaronder Waterschap de Dommel niet ingestemd met een modernisering van het kwijtscheldingsbeleid voor de armste groep inwoners. Nu moet iemand een inkomen hebben onder het bestaansminimum om kwijtschelding te kunnen aanvragen. De PvdA vindt dit zeker in deze tijd waarin armoede hoog op de maatschappelijke agenda staat, onbegrijpelijk. Wij willen een kwijtscheldingsnorm die gelijk is aan de norm die gemeenten gebruiken, namelijk 120% van het bijstandsniveau. Zo kan iedereen blijven meedoen in de maatschappij. Eerlijk, duurzaam en sociaal voor iedereen

Raf Daenen, docent maatschappelijke ontwikkeling en oud wethouder
Fabian Tijhof, lijsttrekker namens de Partij van de Arbeid voor Waterschap de Dommel

cc-foto: Bert Kaufmann 

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (17)

Nan Zevenhek
Nan Zevenhek12 mrt. 2023 - 15:01

De heren geven wel een heel onjuiste voorstelling van zaken: Bedrijven betalen aan het waterschap op basis van de vervuilingsgraad en de hoeveelheid M3 die afgenomen is van het drinkwaterbedrijf. Dat is dus heel veel meer dan gesuggereerd wordt. Wat ook ontbreekt is dat er bedrijven zijn die waardevolle grondstoffen leveren en daarvoor toch moeten betalen. In waterschap De Dommel is er zo een bedrijf, dat 1.4 miljoen Euro per jaar betaalt. Terwijl het waterschap de betreffende grondstoffen niet meer zelf hoeft in te kopen. Wat betreft de kwijtschelding. Uit analyse bij De Dommel bleek dat huurders bij een hogere kwijtschelding meer moesten gaan betalen en ook dat de administratieve verwerkingskosten niet minder werden. Het zou de PvdA sieren als ze zou pleiten voor landelijke normen en criteria voor kwijtschelding in gemeente en waterschappen. Dat zou veel administratie -ook van de inwoners- schelen. Daarnaast zou ze moeten pleiten dat het waterschap ook vergoeding moeten krijgen van het Rijk, net zoals dat gemeenten geld krijgen van het Rijk voor armoedebeleid. Dan kan het waterschap zich concentreren op zijn hoofdtaken: goed en efficiënt waterbeheer en rioolwaterzuivering. Nan Zevenhek, lijsttrekker Bedrijfsbelangen waterschap De Dommel

1 Reactie
FTDommel
FTDommel13 mrt. 2023 - 9:36

De PvdA pleit voor dit soort landelijke normen, alleen zijn deze er niet. Het waterschap heeft zijn eigen belastingstelsel (inkomenspolitiek), dus de enige plaats waar dit geregeld kan worden is via deze weg. Het instrument kwijtschelding is voor mensen die het echt niet meer kunnen betalen. Door in het algemeen huurders te noemen, bagatelliseer je naar mijn idee het probleem. Op dit moment kom je bij de dommel in aanmerking voor kwijtschelding als je leeft van een bedrag onder de armoedegrens (95% van de bijstandsnorm). Dit betekent dat je feitelijk stelt, belasting betalen is belangrijker dan een goede maaltijd, een (school)uitje voor je kind of de verwarming aan in de winter. Dit klinkt gechargeerd, maar dit zijn wel de keuzes die mensen in armoede moeten maken. Het leven wordt steeds weer duurder en wij zeggen daarom (aansluitend bij de meeste gemeenten), zorg voor een eenvoudig systeem wat recht doet aan de financiële situatie van mensen en ga voor kwijtschelding voor mensen met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm. Geen goedbedoelde Robin Hood politiek, maar pure noodzaak. Wij vinden dat de lasten op dit moment oneerlijk zijn verdeeld, omdat de inwoner circa 75% van de opbrengsten van het waterschap ophoest. Wij vinden: wie veel vervuilt, betaalt veel. Dat er vanuit bedrijfsbelangen op een andere manier tegen deze verdeling wordt aangekeken, begrijpen wij. Maar om het een onjuiste voorstelling van zaken te noemen, is wat kort door de bocht.

Gerygrr
Gerygrr12 mrt. 2023 - 14:50

lasten moeten eerlijk worden verdeeld. Op dit moment wordt voor elke woning een gelijk bedrag betaald En dat is ongelijk verdeeld. Grote gezinnen vervuilen meer en betalen minder.

2 Reacties
Nan Zevenhek
Nan Zevenhek12 mrt. 2023 - 16:57

De grootste kosten bij de zuivering worden veroorzaakt door de investeringen in riolen, pompen en basins EN door schoon regenwater dat op grote schaal door het riool wegspoelt. Een groot gezin dat geen regenwater afvoert, bijvoorbeeld omdat het in een flat woont, levert veel grondstoffen die in de zuivering omgezet worden in biogas. Misschien zou het eerlijker zijn als die gezinnen minder zouden betalen. Terwijl iemand die alleen woont, maar wel regenwater door het riool spoelt, heel veel kosten veroorzaakt bij de zuivering, maar geen grondstoffen aanlevert. Die zou dus eigenlijk meer moeten betalen....

Gerygrr
Gerygrr13 mrt. 2023 - 12:52

Hmm, en waarom dat verhaal niet voor het vee? Hoe meer meststoffen, hoe beter voor de productie van biogas? In ieder geval: Per woning is 1 persoon gewoon 1 persoon. Maar twee personen of meer betalen allen voor 3 personen…. Hoe is dat eerlijk?

Mathijsco
Mathijsco12 mrt. 2023 - 7:37

De partij van de Arbeid is natuurlijk (moreel) hartstikke failliet, en heeft het ook in de provincieen op alle mogelijke vlakken laten liggen. ONZE nutsbedrijven bijvoorbeeld, moesten met alle geweld worden geliberaliseerd en verpatst aan buitenlandse partijen en private equity firma,'s. Mede daardoor zijn we als land nu zo kwetsbaar in deze tijd van een oprukkende Russische agressor. In plaats van te leren van haar fouten, kiest de PvdA na deze verkiezingen voor NOG een rondje Rutte in de 1e kamer. Een stem op de PvdA? Nee dank u wel.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt12 mrt. 2023 - 10:24

Kom jij net terug van decennialange emigratie? Na Den Uyl zijn het vooral VVD en CDA geweest die het voor het zeggen hadden. Zij hebben enthousiast de vermarkting van onze NUTSbedrijven georganiseerd. De PvdA heeft met Rutte2 de fout gemaakt in de liberale gedachte mee te hobbelen. Maar dit: "In plaats van te leren van haar fouten, kiest de PvdA na deze verkiezingen voor NOG een rondje Rutte in de 1e kamer." is een zeer voorbarige uitspraak. Er is NIETS wat daar nu op lijkt. Integendeel. Ze lijken de les geleerd.

Mathijsco
Mathijsco12 mrt. 2023 - 11:48

@VDbemt, Was u paars soms even vergeten? Vanaf het moment van afwerpen van haar ideologische veren, staat de deur bij de PvdA wagenwijd open voor marktwerking binnen de publieke sector: van Nutsbedrijven tot spoorwegen. Later hebben ze dat nog eens dunnetjes overgedaan onder Rutte. Mensen in de bijstand bijvoorbeeld, kregen van de PvdA het advies: 'Een moestuin te nemen om niet te verhongeren". Vanaf aankomende woensdag wil de PvdA -samen met Groenlinks- Rutte aan zijn meerderheid gaan helpen in de eerste kamer. Die club is gewoon klaar. Done.

vdbemt
vdbemt12 mrt. 2023 - 20:26

@Mathijsco. Nee. Ik ben Paars niet vergeten. Daarom zeg ik ' vooral'. OOK met de PvdA in Rutte2 ( 1 x van 4 keer Rutte) blijft de uitspraak waar: sinds den Uyl zijn het vooral VVD en CDA geweest, die het voor het zeggen hadden.

Mathijsco
Mathijsco13 mrt. 2023 - 0:06

Met alle respect, maar men is ook niet 'een beetje zwanger'. En dat gaat al helemaal op als je dit neoliberale gedachtegoed tot op de dag van vandaag uitdraagt, en er volgende week zelfs je oude vriend Mark Rutte mee wilt gaan steunen in de 1e kamer!

Scheef ehh ninger
Scheef ehh ninger11 mrt. 2023 - 22:20

Eerlijk de lasten verdelen? Daar gaan we weer… Ik ben absoluut niet tegen het zwaarder belasten van mensen met hogere inkomens. Doe dat echter niet via waterschapslasten, maar via de inkomstenbelasting! De laatste decennia zijn diverse lokale lasten steeds verder gestegen doordat de rijksoverheid zich wat terug heeft getrokken en de vaste bijdrage die ze leverde heeft teruggebracht. Het gevolg is een inmiddels torenhoge OZB en snel stijgende andere lokale lasten. In verkiezingsprogramma’s en tijdens debatten heeft niemand het daarover, maar in plaats van te debatteren over “eerlijk” de waterschapslasten te verdelen zou het moeten gaan over lagere lokale belastingen en die heffen via de winst- of inkomstenbelastingen. Dan kunnen waterschappen zich weer normaal met het beheren van ons water bezighouden.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt12 mrt. 2023 - 10:27

Het een sluit het ander niet uit. De lokale belastingen kun je toch ook naar de breedte van de schouders inrichten. Zodat in de praktijk die voor de kleinste inkomens minder wordt. En voor de grootste meer. Deze laatsten hebben daar echt geen last van . Die vinden het hooguit 'niet leuk'.

BrotherV
BrotherV11 mrt. 2023 - 22:05

Feitelijk, volgens mij, zijn de klimaatprobleemontkenners, nog gevaarlijker dan de nazis

3 Reacties
Rob Matthijssen
Rob Matthijssen12 mrt. 2023 - 9:53

Brother, ik zit even na te denken waar ik jou mee moet vergelijken. Is er nog iets ergers dan nazi's?

LaBou
LaBou 12 mrt. 2023 - 12:00

Ja, maar dat zeggen hier gaat een brug te ver.

BrotherV
BrotherV12 mrt. 2023 - 17:47

Rob, nee.

BrotherV
BrotherV11 mrt. 2023 - 22:03

Positief verhaal! Helaas geeft het concrete handvaten /s