Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Schippers haalt met GGZ-akkoord een demissionair succesje

  •  
20-06-2012
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Goed dat de ambulante zorg wordt uitgebreid, maar GGZ zou nog eens goed moeten kijken naar de financiële gevolgen van het akkoord
Minister Schippers van Volksgezondheid heeft een demissionair succesje behaald. Met veel tromgeroffel is het bestuurlijk akkoord voor de toekomst van de GGZ gepresenteerd.
De minister is er trots op dat deze keer GGZ-instellingen; beroepsgroepen, patiëntenvertegenwoordigers en zorgverzekeraars op één lijn naast haar staan. Maar zoals dat met bestuurlijke akkoorden wel vaker het geval is: de ondertekening vond plaats ‘onder voorbehoud van goedkeuring van hun achterban’.
Die achterban zal tevreden zijn met het inhoudelijke deel van het akkoord (pdf). Minder klinische opnamen, minder dwangmaatregelen en meer ambulante zorg. Dat is overigens geen noviteit, of zoals de voorzitter van GGZ Nederland tegenover de NOS zei : “veel ontwikkelingen die in het akkoord zijn afgesproken in de praktijk al aan de gang”.
Of de achterban ook zo tevreden zal zijn over de bekostiging, is de vraag, want die wordt teruggeschroefd naar het niveau van vijf tot zeven jaar geleden. In 2007 werd er ruim 4,6 miljoen euro aan GGZ-zorg uitgegeven. Het akkoord stelt dat deze zorg in 2012 nog 4 miljoen mag kosten (het niveau van 2005), oplopend tot 4,4 miljoen in 2014. In 2010 bedroegen de kosten ruim 5,4 miljoen euro.
Uitbreiding van de ambulante zorg moet uitkomst bieden. Wie de GGZ-tabellen van het Trimbos Instituut er op na slaat, samengevat in dit exceldocument , ziet dat de ambulante zorg al jaren stevig groeit. Met een gemiddelde groei van 15,36% over 10 jaren steekt de ambulante zorg met kop en schouders uit boven de klinische opnames en verblijf in beschermd wonen. 
Toch zat er ook nog groei in de beddencapaciteit  van de GGZ-instellingen. Het aantal instellingen nam af (van 106 in 2005 tot 98 in 2010), het aantal bedden nam toe van ruim 30 duizend in 2005 tot iets meer dan 37 duizend in 2009. De sterke toename van ambulante zorg heeft dus niet geleid tot een afname van het aantal bedden. Die hoeveelheid moet met een derde worden verminderd, is afgesproken in het GGZ-akkoord. 
En wel omdat bijna iedereen het er over eens is dat de patiënt het beste af is, als hij of zij in eigen omgeving kan worden geholpen. Ook de zwaarst zieke psychiatrische patiënten. Niemand is te gek om los te lopen. Projecten met intensieve ambulante zorg lijken deze stelling te bevestigen en, mooi meegenomen, op termijn is deze vorm van zorg goedkoper dan klinische zorg.
Het succes is te danken aan multidisciplinaire teams, die met intensieve bemoeizorg kunnen voorkomen dat iemand moet worden opgenomen. Een methode die bij de GGZ Noord-Holland al tot beddenreductie heeft geleid. Vanaf 2000 begin men voorzichtig met deze nieuwe aanpak en de positieve ervaringen leiden ertoe dat nu steeds meer intensieve ambulante zorg wordt toegepast. 
Voor Zorgvisie.nl  schreef voorzitter Remmers van Veldhuizen van CCAF , het certificeringscentrum voor intensieve ambulante zorg, in 2011 dat er veel minder mensen uit de zorg vallen en dat er ook minder dwangopnames nodig zijn. Die laatste constatering bleek niet uit een rapport (2007) van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In Noord-Holland, waar men in 2000 begon met de nieuwe aanpak en deze in 2004 uitbreidde, steeg tot in 2006 het aantal dwangopnames en was deze regio samen met Zuid-Holland koploper op dit gebied.
Dat kan gelegen hebben aan de beginperikelen en de nog kleine schaal waarop intensieve ambulante zorg werd toegepast. Het zou mooi zijn als niet alleen het aantal bedden, maar ook het aantal dwangopnames kan worden gereduceerd. Tot nu te groeit landelijk ook dat aantal, van gemiddeld 36 per dag in 2002, tot 51 per dag in 2009.
Remmers van Veldhuizen waarschuwde wel voor bezuinigingen op ambulante zorg. In Australië leidde afbouw van ambulante zorg leidde tot marginale maatschappelijke situaties en overlast en meer patiënten verdwenen in de forensische kanalen. 
En dat is iets waar de achterban van de ondertekenaars van het GGZ-akkoord wel even stil bij mogen blijven staan. Intensieve ambulante zorg is duur en pas op langere termijn zal de beddenreductie die kosten enigszins kunnen compenseren. Dus niet de komende twee, drie jaren. 
Ook dit akkoord is, net als het Bestuursakkoord voor de decentralisatie, een mooi verpakte bezuinigingsmaatregel. De gemeenten, de achterban van de VNG, floot destijds de ondertekenaars terug. Hoe zal de GGZ-achterban reageren?

Meer over:

politiek, opinie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (1)

DikBrix
DikBrix20 jun. 2012 - 11:55

Niet zo verwonderlijk dat er nog geen reacties zijn op dit artikel. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat iemand de inhoud van het convenant begrijpt. Als je dat leest (alleen lezen, niet begrijpen), is het niet verwonderlijk dat de gezondheidszorg zoveel geld kost. Lees eens alleen maar de eerste pagina's puntjes alfabet van a t/m s: wat daar staat is onvoorstelbaar. Die 'achterban' moet per lid van die achterban toch minstens over een stafafdeling vol beleidsmedewerkers beschikken die allemaal diezelfde taal spreken om dat te kunnen uitleggen. Er staan slechts enkele 'normale taal' omschrijvingen in, die elk duiden op verdergaande bezuinigingen dan hier in die wollige taal waarschijnlijk al staan verborgen. Zelfs de 'flexibilisering van de arbeidsmarkt' voor cliënten is er bijgesleept, want die moet. Hoe verzint men dat allemaal? En dan gaat het nog maar over een paar miljoen bezuiniging. Niet zo gek dat managers in de gezondheidszorg zoveel verdienen, want als je dit kan verzinnen en ook nog moet begrijpen, en daar dus mee uit de voeten kan, dan moet je wel over bijzondere gaven beschikken. Een partijtje EK-voetbal onder leiding van coach Schippers. Uiteindelijk blijft toch het kip-ei verhaal: is het 'teveel' aan bedden het gevolg van reële indicatiestelling voor opname (en dus níet een 'te veel'), of is het bestaand 'te veel' aan bedden de oorzaak van te gemakkelijke indicatie voor opname? Het convenant en Schippers gaan uit van het laatste, maar of dat klopt is onduidelijk: per slot van rekening: ambulante zorg bestaat ook al jaren.