Joop

Schijt

  •  
14-10-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
50308601771_1d667f152a_c

© cc-foto: Roel Wijnants

Zo gaat Nederland ook om met mondkapjes. Die draag je namelijk niet voor jezelf, maar voor de veiligheid van anderen. Dus doen veel Nederlanders het niet
De Telegraaf kopt vandaag ‘Buitenlandse media cynisch en schamper over Nederland’. Die buitenlandse media vragen zich af wat er in Nederland aan de hand is, hoe het kan dat het aantal besmettingen hier twee keer zo hoog is als Duitsland, terwijl het land tien keer groter is. Afgelopen zondag maakte Lubach al de verbazing duidelijk van Duitse journalisten die bij Venlo de grens overstaken en zich in een wereld zonder corona waanden. Samengevat is de mening om Nederland heen dat het leiderschap faalt, maar vooral dat Nederlanders schijt hebben aan de regels. En zo is het. De burgemeester van Amsterdam heeft het over haar ‘tolerante stad’ terwijl ze anarchie bedoelt. Niet voor niets is juist Amsterdam koploper coronabesmettingen. Maar hoe kan het dat we zo verschillen van onze buren?
Ik ga terug naar de tweede helft van de middeleeuwen en de opkomst van de steden als machtscentra, die uiteindelijk leidde tot een bevestiging van deze macht door de hertog van Bourgondië met het aanstellen van stadhouders, die later ook hoofd werden van gewesten en provinciën. In wezen was er sprake van zwak centraal bestuur op afstand, gedelegeerd naar gewestelijke besturen. In deze bestuurlijke context nam stadhouder Willem van Oranje het voortouw namens de noordelijke gewesten om weerstand te bieden aan het contrareformatorische duwen van Filips II van Spanje, waaronder de Nederlanden destijds – we zijn in de 16 e eeuw – ressorteerden. Dit leidde uiteindelijk tot de stichting van de confederatie Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarvan de afgevaardigden samenkwamen in de Staten-Generaal. Hier ligt de bron van onze egalitaire poldersamenleving. Want een confederatie is een verbond van onafhankelijke staten, die besloten hebben samen een douane-unie en defensieverbond aan te gaan en daartoe een gedeeld gezag aanvaarden. Nederland is groot geworden als deze republiek. Het gepolder en de machtsspreiding hebben van Nederland een succesnummer gemaakt, omdat de handelsgeest alle ruimte kreeg om te floreren. En hoewel we later een (ons opgedrongen) monarchie zijn geworden, is de weerstand tegen centraal gezag gebleven en manifest onderdeel van onze cultuur geworden.
Toen in deze culturele context de ontzuiling en secularisatie plaatsvond in de tweede helft van de vorige eeuw, bood dit een vruchtbare grond voor vergaande individualisering en een sterke afname van sociale cohesie in de decennia erop volgend, hetgeen ook gepaard ging met betere scholing en ontwikkeling. Met de opkomst van massamedia en later sociale media, kregen deze inmiddels zeer individualistische burgers ook de middelen om hun mondigheid te laten gelden. Maar mondige individualistische burgers in een samenleving zonder sterk gezag (Rutte zei letterlijk dat hij niet de baas is van Nederland), inherent gebrekkige handhaving en verlies aan sociale controle – we durven elkaar nauwelijks meer aan te spreken op gedrag – binnen een egalitaire context is de opmaat voor individualisme dat doorslaat naar egocentrisme.
We zien de gevolgen elke dag. In het verkeer buigen velen de regels naar eigen inzicht en vooral naar het eigen belang. Vooral richting aangeven is veelzeggend: het gebeurt nauwelijks meer. Richting aangeven doe je voor de veiligheid op de weg. Je laat anderen weten wat je doet. Daarmee doe je het niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat velen het niet meer doen – of alleen wanneer het in eigen voordeel is – is veelzeggend. Want zo gaat Nederland ook om met mondkapjes. Die draag je namelijk niet voor jezelf, maar voor de veiligheid van anderen. Dus doen veel Nederlanders het niet. En ze laten het zich al helemaal niet opleggen. Ook hierin was de uitzending van Lubach afgelopen week veelzeggend. Die dame, die zei dat als het moest zou ze het wel doen, maar ze liet zich toch niet ertoe dwingen. Geen moment kwam in haar op dat ze het zou doen voor de algemene veiligheid of om anderen te beschermen.
Het was tekenend: verzet tegen regels en gezag, totaal ontbreken van inzicht in andere belangen dan het eigenbelang. Eeuwen aan egalitarisme en polderen als bodem voor doorgeslagen individualisme naar zelfgerichtheid leveren ons land nu de terechte hoon en kritiek op van de landen om ons heen.
Dat de overheid een communicatiecampagne lanceerde met als thema ‘samen’ is in deze context ronduit lachwekkend. In een samenleving van de ‘ik’ vraagt het ontwikkelen van ‘samen’ een langdurige inspanning, omdat het over een cultuurverandering gaat en cultuur is hardnekkig. En de coronacrisis geeft ons daar niet de tijd voor. Een crisis als deze vraagt om een overheid die zich losmaakt van de Nederlandse cultuur en heel on-Nederlands ons bij de kladden grijpt en zegt ‘Nu is het klaar, je doet wat er gezegd wordt, anders zwaait er wat’. Geen ‘bijna-lockdown’, maar volledige lockdown en wie zich er niet aan houdt is het haasje, ook al is een bruiloft-vierende minister. Niet leuk, maar het is niet anders. Of we blijven de risée, met grote persoonlijke schade voor veel individuele Nederlanders en langdurige reputatieschade voor ons land als geheel. Zeg het maar.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (46)

Bouwman2
Bouwman215 okt. 2020 - 9:02

Nee, Braakhuis, het is geen symbool van altruïsme, als je een neusmondmasker voor je bakhuis bindt. Het is juist het symbool van angst, erachter steekt een egocentrisch & angstig mens. Iemand die de slechtste raadgever verkiest. Omdat je anders toch maar bozige blikken krijgt toegeworpen , heb ik uiteindelijk ook maar een mondkapje besteld. Als die ene amateur die voor Italië is in een vak waar Holland ordt gebiseerd. Ze zijn het nog speciaal voor me aan het maken. Er staat de Europese vlag op. Ik zal me bekijks hebben. Symbolen worden tot cimbalen in tijden des doods, schreef Achterberg, die een groot dichter was. Maar je kent het toch wel, van dichten cost mi cleine bate, die liede rieden mi dat ictt late. Enfin je kent net zo goed ja Achterberg als de Beatrys. Enfin, als hier nog eens nood is aan een Leider type Orbán . beste Bruno , zal ik je sollicitatie doorsturen. aan Jesse Klaver.

1 Reactie
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden15 okt. 2020 - 16:48

Als ik zo’n ASO was, die zonder veel nadenken het leven van andere mensen op het spel zet, met de mededeling dat ze ook gewoon thuis hadden kunnen blijven, dan zou ik ook heel verontwaardigd zijn als ze me dan de middelvinger zouden tonen.

White Knight
White Knight15 okt. 2020 - 8:59

Meneer Braakhuis, die niet-medische mondkapjes werken niet. Dat is de reden dat veel mensen ze niet willen dragen. Geef ons toestemming om de FFP2-maskers die ik uit China heb laten komen te dragen en we praten nergens meer over. Maar dat rare normloze mondvod is schijnpolitiek. En daar doen we in Nederland terecht niet aan.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman215 okt. 2020 - 11:54

Heel goed gezegd, als die ingen zouden doen wat men zegt, dan waren er op plekken waar ze gedragen worden meinder dan waar ze in de binnenzak zitten. Dus in Nice veel minder. Dat is niet zo, in Nice zijn evenveel besmettingen als in Utrecht. Dat dit gegeven niet bekend wordt gemaakt is spijtig. Dat die niet hepen zegt Jaap van Dissel, die nu beveiligd moet worden. want bijgelovigen,,,,,

Ernst3
Ernst315 okt. 2020 - 7:09

Je hebt ademhalingsbeschermingsmaskers, medische (chirugische) mondneusmaskers, daarvoor bestaan normen. EN149:2001, EN14683. Lees die eens. Dan heb je nog "niet medische mondkapjes", hoeven nergens aan te voldoen, zelf maken mag ook. En dat wil je gaan verplichten? "hoe het kan dat het aantal besmettingen hier twee keer zo hoog is als Duitsland, terwijl het land tien keer groter is." Juist daarom. Nederland is klein, en overvol. Nederland 416 imwoners/km2.

3 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden15 okt. 2020 - 8:37

Sommigen zijn trots op Nederland door zichzelf voor de gek te houden.

Bouwman2
Bouwman215 okt. 2020 - 12:04

The importance of being Earnest.werd hier gespeeld als De ernst van Ernst. Oscar Wilde was een groot schrijver en een groot estheet. Mag ik opmerken dat je al in de buurt komt? Vroeger werden Griekse tragedies hier gespeeld, nu is de tragedie verplaatst. .

Bouwman2
Bouwman215 okt. 2020 - 12:05

Nog even voor Vrije Geluiden. Je moet de dag nooit prijzen alvorens de avond naakt.

Thuiszitter
Thuiszitter14 okt. 2020 - 22:52

Dat is er geen schijt aan hebben, schijnveiligheid was het wanneer je mondkapje zou gebruiken en daar is wat voor te zeggen ook nog .

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden14 okt. 2020 - 20:27

Ik word zo ziek van al die namaak-historici die menen dat je aan de hand van de geschiedenis kunt aantonen waarom Nederland in 50 jaar tijd van het meest progressieve land op de wereld is veranderd in een kleinburgerlijk, bekrompen, xenofoob, dom-rechtse land, waar je je alleen maar voor kunt schamen en hoe het kan dat het aantal besmettingen hier twee keer zo hoog is als in Duitsland, terwijl dat land tien keer groter is. Zou gewoon de incompetentie van het huidige bestuur de oorzaak kunnen zijn? "Maar hoe kan het dat we zo verschillen van onze buren?" Omdat de Nederlandse bevolking de afgelopen 50 jaar is omgevormd tot een stelletje slecht opgeleide verwende kinderen en fantasieloze meelopers, niet in staat tot enige vorm van zelf-reflectie en kritiek?

nikita72
nikita7214 okt. 2020 - 19:59

Onzin. Deze regering maakt zichzelf ongeloofwaardig doordat van veel burgers grote offers gevraagd zijn (kinderen niet naar school, geen bezoek in verzorgingstehuizen) en daarna iedereen in een vliegtuig mocht stappen. In plaats van te zeggen "we hebben niet genoeg medische mondkapjes" is verteld dat zorgpersoneel geen mondkapje nodig heeft. Daar zijn mensen ziek van geworden. En dan heb ik het nog niet over het feestje van Grapperhaus. Als deze regering offers vraagt van de bevolking, terwijl andere mensen wel mogen feestvieren, nemen burgers de overheid niet meer serieus.

1 Reactie
nikita72
nikita7214 okt. 2020 - 20:00

PS: helaas is het virus wel echt, en zijn maatregelen nodig.

OlavM
OlavM14 okt. 2020 - 19:00

De wat individualistisch-anarchistische kleur in het gedrag van de Nederlandse bevolking -regels leef ik alleen na als het mij uitkomt- heeft soms z' n charme, b.v. als regels echt nergens op slaan of zelfs sociaal schadelijk zijn, maar zeker ook een keerzijde. We zijn inderdaad doorgeslagen en verworden tot een "dikke-ik-cultuur" met sterk egocentrisch element. In tijden van werkelijke nood worden wel eens gezamenlijk de schouders ergens onder gezet, maar helaas verdampt dat collectieve gevoel vaak weer snel als de tijden minder nooddruftig zijn. De opgedrongen monarchie -als resultaat van het Wener Congers (1815) en de ambities van de orangisten met de tot koning Willem I benoemde nazaat van de Oranje-stadhouders- was feitelijk een breuk met de vroegere Verenigde Republiek. Een herleving van een gedecentraliseerde republiek met goed samenwerkende deelgebieden is op zich een aantrekkelijke gedachte. Maar belangrijekr dan het afzweren van de huidige koning en staatsvorm is het overwinnen van de economische wanpraktijken van het kapitalisme, dat met de huidige neoliberale dwaalleer zo ongeveer wordt gecanoniseerd. We verdwalen zo steeds verder drijfzand, in plaats van de ontwikkeling van perspectief op nieuwe vaste grond voor een solidaire, duurzame, vreedzaam en internationaal ingestelde, consequent op mensenrechten gebaseerde samenleving.

1 Reactie
OlavM
OlavM14 okt. 2020 - 19:03

Herstel laatste zin: We verdwalen zo steeds verder in drijfzand,.....

vdbemt
vdbemt14 okt. 2020 - 18:18

Mij kwam recentelijk, in een paar maanden tijd, 2 keer een artikel onder ogen waarin de oorsprong van het liberalisme werd beschreven. En de ideologie die er bij het begin aan ten grondslag lag. Ik wist niet wat ik las. Het was verdomme hartstikke sociaal. Ik begrijp nu waarom het hedendaagse liberalisme neo-liberalisme genoemd wordt: het is zo individualistisch als de pest, tot egoïstisch aan toe. EN al decennia lang aan de macht. De 'participatie-maatschappij' is een bezuinigingsslag geweest en een zoek-het-lekker-zelf-uit-maatschappij geworden. Neo-liberalisme heeft niets met 'samen'. We zien dat nu in de toenemende onbereidheid om de gewenste gedragsregels ter bestrijding van de verdere verspreiding van corona, in acht te nemen. Willen we dat veranderen, niet alleen ihkv de bestrijding van corona, dan zal er maart volgend jaar flink anders gestemd moeten worden.

Ryan2
Ryan214 okt. 2020 - 17:53

Ach, die ik mentaliteit, kenmerkt zich vooral door de opkomst van het protestantisme. Dat ging samen met een verschralen van het collectieve zoals kenmerkend voor het zuiden. Het is een verschil van mentaliteit tussen boven en onder de Moerdijk. Je kan de geschiedenis naar je hand zetten, zo veel je wil. Papier is geduldig. Spanje en Frankrijk kenmerkten zich al vroeg als staten die naar het centralisme neigden. Daarom waren dat ook de grootste vijanden van de vrije steden, waar de kooplieden het voor het zeggen hadden. Steden, die er ook geen been in zagen om het omliggende platteland uit te buiten. Zie daar de eeuwige strijd tussen stad en platteland in Nederland. Helaas regeren de media vanuit de steden. En verkopen het volk knollen voor citroenen. Propaganda en leugens zijn als vanouds de technieken die in Nederland gebruikt worden om het volk voor de gek te houden. Geen wonder dat de Nederlander, als die al bestaat, wantrouwen heeft tegenover de staat. En daar is niks mis mee.

1 Reactie
Phantom3
Phantom314 okt. 2020 - 17:58

Eens

Middenman
Middenman14 okt. 2020 - 14:58

De verklaring hoef ik er niet bij, die is te vergezocht. In ons land wonen namelijk inmiddels heel veel mensen die geen deel hebben gehad aan die geschiedenis. Maar de conclusie klopt wel; het is verbazingwekkend dat we in Nederland meer discussiëren over de maatregelen dan dat we ze toepassen. De situatie is zo gepolariseerd dat je bij een onderzoek waaruit blijkt dat 60% van de Nederlanders voor harde maatregelen is, je juist niet gerust moet zijn. Want dat betekent vooral dat die 40% er voor het grootste deel gewoon tegen is en zich er niet aan houdt.

1 Reactie
LaBou
LaBou 14 okt. 2020 - 17:41

De Nederlander is wel degelijk voor wetten en regels. Maar dan wel voor anderen. Voor zichzelf maken ze een uitzondering.

Wilma3
Wilma314 okt. 2020 - 14:28

'Zo gaat Nederland ook om met mondkapjes. Die draag je namelijk niet voor jezelf, maar voor de veiligheid van anderen. Dus doen veel Nederlanders het niet' Wat een onzin! Ik draag geen mondkapjes omdat er al die tijd bij hoog en bij laag is volgehouden dat het een schijnmaatregel is die niet helpt. Dus zowel niet voor mijzelf als niet voor een ander. Ik val mi niet in dit geval onder de term 'veel Nederlanders'.

2 Reacties
Fredje3
Fredje314 okt. 2020 - 15:30

@Wilma [Ik draag geen mondkapjes omdat er al die tijd bij hoog en bij laag is volgehouden dat het een schijnmaatregel is die niet helpt.] U gelooft dus ook dat de wereld plat is omdat er al die tijd bij hoog en bij laag is volgehouden dat dit zo is? Dus als er nieuwe inzichten komen, dan trekt u zich er maar gewoon niets van aan?

Naylee
Naylee15 okt. 2020 - 7:35

@Fredje Dus er is sinds April/Mei 2020 een onderzoek verschenen die alle voorgaande kennis over het gebruik van alle soorten mondkapjes teniet heeft gedaan en tot een volledig nieuw inzicht is gekomen? Interessant. Link graag. Of is de Mega-Safe-Mondkap 2020 recentelijk ontwikkelt, en vinden exact dit type overal opeens terug in de schappen van bijvoorbeeld je plaatselijke supermarkt? En die nieuwe inzichten, waar de overheid tot vorige week niets van aan trok, dat reken je anderen wel aan? Het is duidelijk, Fredje is op Heksenjacht. Met een nieuwe bijbel in de hand. Je zou denken dat de mens zich heeft ontwikkelt sinds de Middeleeuwen.

Tom Meijer
Tom Meijer14 okt. 2020 - 14:25

Het is ook inderdaad opvallend. Als fietser geef ik altijd richting aan maar ik zie het anderen eigenlijk nauwelijks doen. En dat is raar.

Giovannina
Giovannina14 okt. 2020 - 14:08

Lekkere oefening generaliseren. Alternatieve titel: hoe je eigen waarneming de werkelijkheid verziekt. Nauwelijks meer richting aangeven in het verkeer? Vaker wel dan niet is mijn waarneming, mij stoort het niet. Zo gaat het dus niet mondkapjes. Die heb je overigens in vele soorten en maten, specifiek gemaakt om of jezelf of anderen te beschermen. Dus gaat het over Bruno's beeld van zijn medemens, slecht verdedigd door gebrekkige conclusies. En dan ziet Bruno een dame bij Lubach, en kan hij zo dit etiket op haar plakken, zonder erbij stil te hoeven staan hoe ze tot dat standpunt is gekomen. Dat mag je de editor van Lubach aanrekenen, maar getuigd ook van nogal egocentrisch gedrag van Bruno door zijn eigen fantasie van haar beweegredenen als hogere waarheid te zien dan wat de dame zelf misschien vindt. Nee hoor de dame heeft geen oog voor algemene veiligheid, wanneer de overheid het niet verplicht voor de algemene veiligheid. Álle Nederlanders die geen mondkapje dragen wanneer de overheid het niet verplicht zijn automatisch egocentrisch. En dat komt allemaal door dat doorgeslagen individualisme. Wat een kul. Ga eerst eens aan je eigen observer bias werken Bruno, voordat je je haat voor anderen zo tentoonspreid. En dan doen alsof zíj egoïstisch zijn. Man je weet niet eens wat het betekent.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer14 okt. 2020 - 14:27

"Vaker wel dan niet is mijn waarneming" Fietsers geven nauwelijks richting aan, althans waar ik woon.

Vincent Dam
Vincent Dam14 okt. 2020 - 13:50

Nederlanders zijn over het algemeen gezagstrouwen burgers anders als bijvoorbeeld de Fransen. Wat u doet is 1 verschijnsel simplificeren en het probleem reduceren tot 1 oorzaak.... U kunt gaan cherrypicken uit de geschiedenis om u punt te onderbouwen maar ik denk dat veel Nederlanders waaronder ik juist op het oordeel van Jaap van Dissel vertrouwen. Die zegt dat het vooral een symbool maatregel is, u kunt iedereen die geen mondkap op doet wegzetten als een egoïst maar als u echt zo nodig anderen wilt beschermen (wat een kapje nauwelijks doet) dan kunt u beter u boodschappen bestellen..... De tunnelvisie die een aantal mensen op 1 vrij weinig effectieve maatregel hebben is zorgwekkend. Dit doet mij denken aan de USA waar het mondkapje vooral symbool is geworden tussen de corona strijd tussen republikein en democraten. Maar de waarheid is te genuanceerd om tot 1 oorzaak te herleiden. Dat we het de laatste paar weken slechter doen kan meerdere oorzaken hebben behalve het al dan niet naleven van maatregelen. Echte conclusies kunnen pas over een aantal maanden getrokken worden...

1 Reactie
LBNB
LBNB14 okt. 2020 - 15:38

Nederlanders zijn inderdaad gezagstrouw, dat blijkt nu wel uit het feit dat er (nog) geen massa demonstraties plaatsvinden. Kijk naar Frankrijk hoeveel politie daar opgetrommeld moest worden voor de lockdown. Overigens doen veel landen het slechter dan Nederland. Ik denk dat Nederland een goede keus heeft gemaakt door het virus te laten rondgaan. Alleen Zweden heeft dit beter gedaan die lachen zich nu rot.

Gaz Typari
Gaz Typari14 okt. 2020 - 13:38

Grappig om het falen van 10 jaar Rutte (en 8 jaar Balkenende) te wijten aan honderden jaren geschiedenis en staatsinrichting. Voor wie het nog niet wist, Duitsland is een federatie van Bondsstaten, Nederland een uniestaat. Niks is beklemmender dat het Hollandse spruitjesluchtconformisme. Beste heer Braakhuis, leg de schuld daar waar hij hoort: Mark Rutte, Ferd Grapperhaus en Hugo de Jonge. Smeer niet de verantwoordelijkheid van deze drie lieden uit over 17 miljoen mensen, waardoor het uiteindelijk niemands schuld meer is.

4 Reacties
itsme3
itsme314 okt. 2020 - 14:13

"Beste heer Braakhuis, leg de schuld daar waar hij hoort: Mark Rutte, Ferd Grapperhaus en Hugo de Jonge. Smeer niet de verantwoordelijkheid van deze drie lieden uit over 17 miljoen mensen, waardoor het uiteindelijk niemands schuld meer is. " Het zijn juist die 17 miljoen mensen die de schuld zijn. Althans een deel ervan. De regering kan alleen de randvoorwaarden scheppen, het is aan de bevolking om zich daarnaar te gedragen. Tenzij u wilt dat net als in sommige zuidelijke landen de overheid iemand met een geweer voor uw deur neer zet.

Gaz Typari
Gaz Typari14 okt. 2020 - 15:17

Zo lust ik er nog wel een paar. Het was niet Hitler maar die miljoenen Duitsers die al die ellende over de wereld hebben gestort. De regering wil ook niet dat er gemoord wordt. Daarop wordt niet allen dringend geadviseerd, maar ook gehandhaafd. Of te hard rijden, daar ook.

Fredje3
Fredje314 okt. 2020 - 15:32

Dus omdat zij vertrouwen in de intelligentie van het volk en daar in gefaald hebben omdat het volk (een deel ervan dan natuurlijk) het vertikt om zich te schikken naar dringende adviezen zolang er geen bevel is, is dat helemaal de schuld van de politici? Ze hebben idd gefaald. Hun schuld is dat ze de burger willen vetrouwen en blijkbaar kan dat niet.

Bastet2
Bastet215 okt. 2020 - 6:49

Lekker makkelijk, Fredje. De Nederlandse bevolking is grotendeels van goede wil, als er maar een helder beleid is. Daar heeft het de afgelopen maanden volstrekt aan ontbroken, Het probleem is de halfzachte, labbekakkerige houding van Mark Rutte die voortdurend wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid en te laf is om impopulaire maatregelen te nemen. Ik ben geen leider zegt de sukkel dan. Maak dan gewoon plaats, in zijn periode als staatssecretaris heeft Dijkhoff laten zien die rol wel in zich te hebben. Maar uiteindelijk is de Nederlandse bevolking natuurlijk gewoon schuldig als je ziet dat de VVD nog steeds op 40 zetels staat. Het volk krijgt de halfzachte leider die het verdient.

Roel2
Roel214 okt. 2020 - 13:32

Jaja, ik ben wel klaar met dit gezeik. Ik houd zo goed als ik kan me aan vrijwel alle regels. Vermijd drukte, weet van te voren wat ik wil kopen in de supermarkt, ik heb mijn moeder al een half jaar niet geknuffeld, maar een mondkap zet ik niet vrijwillig op omdat ik 'm extreem benauwend vind (ja, ik heb dus al geprobeerd en zodra de wet er is ontkom ik er ook niet aan). Maar puur en alleen daarom word ik weggezet als een egoïst en ziet deze Braakhuis (what's in a name) mogelijkheden voor een totalitair regime. Zoals ik me voelde met zo'n vod op: stik er maar in.

4 Reacties
Leontrotsky
Leontrotsky14 okt. 2020 - 13:39

MIsschien is het beter om (tijdelijk) in een totalitair regiem te leven dan permanent vrij te zijn terwijl er duizenden doden per dag vallen juist vanwege deze vrijheid. Soms kan een totalitair regiem nodig zijn om mensen te redden van de ondergang, denk ook daar eens aan.

rosarosa
rosarosa14 okt. 2020 - 14:19

Goh, is even doorbijten, de eerste indruk is inderdaad benauwd, maar na vijf minuten merk je dat dat best meevalt. Het is voor niemand leuk, maar zeker niet voor zorgverleners die met FPP maskers hele dagen moeten werken, die stikken daar ook niet in, en dat is nog wat anders dan een stoffen of chirurgisch masker.

Roel2
Roel214 okt. 2020 - 14:58

'Tijdelijk totalitair regime'.... Wauw...

Roel2
Roel214 okt. 2020 - 15:03

Prima Rosa, maar zoals gezegd trek ik, en iedereen maar niet overal op dezelfde plek, ergens de lijn. Ik heb ook mensen gezien die met zo'n halfbakken kapje geen afstand hielden, maar ja, dat zijn dus géén egoïsten om eerder genoemde redenen. Daarbij is het niet dragen en wel andere regels in acht nemen volledig in lijn met wat het RIVM adviseert.

Leontrotsky
Leontrotsky14 okt. 2020 - 13:30

Het is wel frappant. 75% ofwel driekwart van alle Nederlanders eist zwaardere lockdown maatregelen inclusief een mondkapjesplicht, niet alleen in de openbare ruimtes maar op ALLE PLAATSEN buitenshuis. Of dit nu in een openbaar gebouw is of buiten op straat, de meeste Nederlanders eisen de mondkapjesplicht + een verregaande lockdown. Maar het kabinet Rutte doet juist het tegenovergestelde. Een halfhartige lockdown die vlees noch vis is (en die over 2 weken zal resulteren in vele tienduizenden besmettingen per dag) zodat over 2 weken alsnog een zeer strenge lockdown moet en zal worden ingevoerd. Ook een halfhartige mondkapjesplicht (alleen in de openbare ruimte) zal niet helpen het virus te bedwingen. Het kabinet Rutte is bang voor een kleine minderheid van schreeuwers en virusontkennende idioten en waanzinnigen die min of meer het kabinet (en dus de Nederlandse samenleving) in gijzeling houden met hun waanzinnige geschreeuw over complotten en graancirkels en een deep-state elite bestaande uit hagedissen van de planeet jupiter die via telepathie de hele wereld onder controle hebben. Deze idioten zeggen dat corona een complot is van deze hagedissen om de wereld onder controle te krijgen via 5g torens en ga zo maar door. Ze geloven ook nog eens in Trump als een soort messias door God gestuurd om deze hagedissen van de deep state naar een moeras te drijven zodat dit gedempt kan worden. Dit zijn de mensen waar het kabinet bang voor is en alhoewel 75% van de samenleving smeekt om een zeer strenge lockdown werd er gisteren wederom niet geleverd door Rutte en de jonge.

5 Reacties
Thuiszitter
Thuiszitter14 okt. 2020 - 13:45

Hoe kom je aan dat percentage ?

itsme3
itsme314 okt. 2020 - 14:04

Hoe is het met uw tante? Is ze al voor de vijfde keer besmet?

Leontrotsky
Leontrotsky14 okt. 2020 - 14:10

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/dinsdag-nieuwe-coronamaatregelen/ https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5186361/enquete-tweede-lockdown-strengere-regels-regionaal-golf

dezeeuwgerard
dezeeuwgerard14 okt. 2020 - 14:43

Voor Leon is tegenwoordig Hart van Nederland een geloofwaardige nieuwsbron.. Past overigens in hetzelfde rijtje als Das Kapital als leidraad voor Leon.

Mokker
Mokker14 okt. 2020 - 15:28

De natte droom van Trotsky, een totalitaire staat en iedereen tegen de muur zetten die een grote mond tegen hem heeft. Nee dank u, dan maar liever het slechtste jongetje van de klas.

Dave Velzen
Dave Velzen14 okt. 2020 - 13:26

Gewoon handhaven hoor met oplopende boete bedragen. Kijken of de schijters het dan nog leuk vinden, als ze 10 jaar lang worden ingehouden op hun loon of uitkering.

2 Reacties
Vincent Dam
Vincent Dam14 okt. 2020 - 13:53

Problemen oplossen door zware straffen te eisen, klinkt als ouderwets rechts populistisch beleid... Laat mij raden, u bent een man op leeftijd?

Fredje3
Fredje315 okt. 2020 - 5:39

@Vincent Dam, doet mij meer denken aan links eerlijk gezegd. Naar de Goelag. Maw. Niet links, niet rechts, maar wel populistisch, echter is er een verschil tussen zware straffen en zware straffen en ik denk niet dat Dave de straffen bedoeld uit uw voorbeeld en uit de mijne.