Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Energierekening wordt voor velen onbetaalbaar

FNV pleit voor maximumprijs
Joop

Scherpslijpers en nier-proevers maken een technoclub van wereldformaat kapot

  •  
24-07-2020
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
139 keer bekeken
  •  
deschool

© Google Street View

Geef ze geen kans want met hun sektarisme zijn ze niet alleen in staat jouw werk kapot te maken maar ook nog Black Lives Matter, de belangrijkste emancipatiebeweging van onze tijd, in een kwaad daglicht te stellen. Leer van het drama rond De School.
Vooropgesteld, ik ben een relict uit de eerste helft van de vorige eeuw. Mijn hele leven lang heb ik grote afstand gehouden tot alle organisaties met een ballotage en elke danstent met een deurbeleid. Ik neem niet het risico beledigd te worden door zelfingenomen nagemaakten die me laten voelen dat ik niet goed genoeg voor ze ben. Iedereen zou dat  moeten doen. Het heeft mij dan ook altijd verbaasd dat jonge mensen bereid zijn lang in de rij te staan om vervolgens door een of andere doorbitch vanwege foute outfit of uitstraling de deur te worden gewezen. Aan de andere kant: ieder zijn meug en zijn eigen opvatting van zelfrespect.
Dit alles maakt mij misschien niet de eerst aangewezene om me druk te maken over De School, een technoclub met café restaurant, galerie en sportschool, die gevestigd is middenin het wederopbouwgedeelte van Amsterdam West. Ik doe het toch omdat ik vrees dat de affaire rond dit gerenommeerde centrum van vermaak geen incident is maar een gevaarlijke trend tot uitdrukking brengt: hoe scherpslijpers en nier-proevers met paranoïde kritiek, vasthoudend zuigen, verdachtmakingen en ideologisch fanatisme mooie initiatieven om zeep helpen, en passant goedwillende ondernemers en bestuurders te gronde richtend. Dat kunnen we juist in deze crisistijd niet gebruiken en daarom verdient dit drama nadere aandacht, ook van een oude lul als ik. Als waarschuwing aan anderen om het zover niet te laten komen. Onze generatie heeft dit soort ellende namelijk al eens eerder meegemaakt.
Wat is er aan de hand? In een paar jaar heeft de enthousiaste leiding De School uitgebouwd tot een van de veertig beste technoclubs ter wereld. Dat kwam enerzijds door de voortreffelijke programmering en anderzijds door de sfeer in het gebouw, een voormalige LTS: iedereen kon zich er vrijelijk te pronk stellen zonder dat dit bij het publiek tot spot of intolerantie leidde. Racistisch uitingen of neerbuigend gedrag tegenover leden van de LBTQ+ gemeenschap werden niet geduld.
De School voert dan ook een strikt toelatingsbeleid, dat erop gericht is personen onder invloed en verkeerd geklede mannen buiten de deur te houden. Een kostuum, een overhemd, slippers en sandalen zijn no-go’s. Voor vrouwen is er geen dresscode. Grote groepen worden niet toegelaten omdat zij een overwegende invloed kunnen uitoefenen op de sfeer. “Een eigenzinnige stijl” strekt echter tot aanbeveling. Aan de deur scheidt een ‘ host ’ volgens deze criteria de bokken van de schapen. Bewakers dempen tijdig elk verzet. Zij controleren bezoekers bovendien op drugs en camera’s. Telefoons worden met een sticker afgeplakt. What happens in the School, stays in the School.
Tot zover alles goed. Toen kreeg de School een enorme klap: het complex moest gedurende de intelligente lockdown uiteraard op slot wat een enorme financiële tegenvaller betekende. De gemeente Amsterdam droeg haar steentje bij aan de crisis door het categorisch te verdommen iets aan de huur te doen, waarmee – tussen haakjes – het rode college van de hoofdstad een treurig voorbeeld gaf aan vastgoedeigenaren met veel winkels in hun pakket.
Vervolgens kwam iets wat op de genadeslag leek. Ditmaal waren het geen autoriteiten maar mensen die naar boven dreven op de golven van Black Lives Matter.
Op de site van De School viel te lezen dat het café-restaurant op 1 juni weer open ging. En verder niets. Er stond geen solidariteitsverklaring bij met de Black Lives Matter-beweging.  Daar hadden ze op het kantoor niet bij nagedacht.
De straf volgde onmiddellijk. Men ontdekte dat De School een witte organisatie was. De namen van de oprichters/eigenaren luiden Ernst Mertens en Jochem Wertheimer. Nou, dan weet je het wel. Op het kantoor werken uitsluitend blanken. Hoewel Techno uit de Afro-Amerikaanse traditie stamt, werden er toch te weinig DJ’s van kleur uitgenodigd. Om precies te zijn: ze bestreken een derde van de programmering.
De directie schrok zich een ongeluk. Ze schreef een soort volksvergadering uit om te luisteren naar de kritiek van de achterban. Mertens ontbrak wegens ziekte. Dornbusch nam namens de directie in zijn eentje de honneurs waar. Een avond lang werd hem de huid vol gescholden door een divers publiek dat in toon en woordkeus voedsel gaf aan alle vooroordelen die in Nederland over wie en wat dan ook bestaan. Nu en dan constateerde de voorzitster dat er weer bezoekers “ upset ” weg liepen want de voertaal was gebrekkig Engels. De School zette de hele podcast op YouTube zodat iedereen het debat kan volgen.
De arme Dornbusch toonde begrip voor ongeveer elk verwijt dat hem gemaakt werd en zegde toe dat de zaak in behandeling werd genomen. Ook beloofde hij dat er een soort bedrijfskern zou worden gevormd om zo tot democratisering van de besluitvorming te komen. Aan het slot (2.43) kreeg de zieke Mertens nog een sneer mee: het was typisch wit privilege dat hij vanwege zijn burnout weg kon blijven.
Wat had het publiek dan aan te merken? Vanwege de algehele witheid was De School geen veilige ruimte. De leiding beweerde wel daarnaar te streven maar de werkelijkheid was geheel anders. Ook werden mensen om hun huidskleur aan de deur geweigerd. Met de community in het algemeen werd trouwens geen rekening gehouden. Wat onder die community verstaan werd, was onduidelijk. Sommige sprekers bedoelden de achterban van De School, anderen de buurtbewoners: het zo multiculturele Amsterdam West waarvan de kleuren in de danszaal te weinig zichtbaar waren. Aan concrete voorbeelden van racisme ontbrak het. De meeste sprekers kwamen niet verder dan het aanduiden van een vage onvrede, het idee dat veiligheid ver te zoeken was, de gedachte dat er aan de deur werd gediscrimineerd. Goed: een meneer klaagde dat hij met zijn gezelschap was geweigerd toen hij zijn verjaardag kwam vieren maar daar leek het bij te blijven. Pas aan het eind van de bijeenkomst viel een echte, een ernstige beschuldiging: een bewaker zou een geweigerde queer in ruil voor seks toch toegang hebben willen geven. Dat werd later door de bewakingsdienst in alle toonaarden ontkend.
Als gevolg van het debat lijken Dornbusch en Mertens zich geheel uit de leiding terug te trekken zodat er ruimte komt voor inclusie en mensen van kleur. Ze blijven natuurlijk eigenaar. En wel van een kapseizende club met een zwaar aangetaste goodwill. En allemaal omdat iemand vergat tijdig een solidariteitsverklaring op de website te plaatsen.
Ik ken dit. Ik heb het allemaal meegemaakt. Toen ik aan het eind van de jaren zestig aan de Universiteit van Amsterdam ging studeren, werd ik uiteraard lid van de ASVA, de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam, want dat deed iedereen. We waren trotse dragers van de lidmaatschapskaart met pasfoto, waarop je in heel veel winkels kleine kortingen kreeg. De ASVA was een grote belangenorganisatie met 17000 leden, die door zijn omvang veel invloed had. Toen viel het bestuur in handen van nier-proevers en scherpslijpers die meedreven op de grote culturele revolutie van de jaren zestig. Het waren doctrinaire marxisten voor wie zuiverheid in de leer meer telde dan belangenbehartiging. Ze konden aan de macht komen omdat ze zitvlees hadden. Ze waren bereid zich een ongeluk te vergaderen. Ze wisten altijd precies waar de schoen wrong. In 1969 werd onder leiding van de ASVA het Maagdenhuis, bestuurscentrum van de universiteit door honderden studenten bezet. Dat leek het begin van een nieuwe mobilisatie maar in het volgende studiejaar besteedden de nieuwe leiders  veel tijd aan de Schmierer-Krahl-discussie, die uit Duitsland was overgewaaid. Waren wij studenten het slaghoedje van de revolutie of moesten wij ons juist gehoorzaam onder de arbeiders scharen en de richtlijnen volgen die de voorhoede van het proletariaat aangaf. Als zoon van een arbeider haalde ik mijn schouders op over zoveel flauwekul maar voor de losgeslagen burgemeesterdochters en dirigentenzoontjes in mijn omgeving was het een serieuze kwestie. Het ASVA-bestuur beëindigde bovendien het collectief abonnement op Propria Cures, het Amsterdams studentenweekblad, dat al sinds 1891 dwars tegen alle heersende trends in ging en korte metten maakte met de pretenties van literaire en andere bobo’s. De redactie had zich namelijk nu en dan een kritische opmerking veroorloofd op de ASVA. Zo verliep de organisatie. Binnen een paar jaar waren er nog geen duizend leden over. De gewone kaarthouders lieten dat gebeuren. Uit lamlendigheid. Omdat ze de energie en de bereidheid misten zich helemaal te pletter te vergaderen.
De podcast van De School leek als twee druppels water op het soort discussies dat een halve eeuw geleden gevoerd werd: eindeloos doorzeiken, consequent de eerlijke bedoelingen van de ander in twijfel trekken, verongelijktheid, alles verkeerd opvatten. Blijven hameren op hetzelfde aambeeld. Tegenstanders een etiket opplakken. “Sociaaldemocraat” was in mijn tijd een heel erg etiket. Net als nu “racist”.
Het vervelende van de hele situatie was dat de leden van de ASVA weliswaar met de voeten stemden maar overgebleven sekteleden zich toch met succes als vertegenwoordigster van alle studenten kon blijven presenteren.
Je ziet dat nu in en rond De School weer gebeuren. De zevenzeikers, de huilstruiken en de jammerhouten van de podcast gelden als representanten en legitieme woordvoerders van de Black Lives Matter beweging. “Waarom denk je dat zoveel mensen geschokt weglopen?” kreeg Dornbusch op de bijeenkomst te horen. Hij toonde zich op zijn beurt geschokt en trok het zich erg aan. Daardoor nam hij de zaal nog meer tegen zich in. Het juiste antwoord had moeten luiden: “Geen idee want ze vertellen ons niet wat ze bezielt.” En voor de rest niks.
Er zijn natuurlijk best een paar dingen te doen om het diverse karakter van deze culturele horecaonderneming (want dat is De School) te versterken. Zoals Dornbusch zelf suggereerde: leg je tentoonstellingsbeleid in handen van wisselende gastcuratoren. Selecteer ze steeds uit een andere etnische groepering maar stel wel kwaliteit en deskundigheid centraal. Doe een tijdje affirmative action bij het personeelsbeleid tot de etnische verhoudingen op de werkvloer die van Nederland weerspiegelen. Vorm een bedrijfskern met als reglement de wet op de ondernemingsraden. Voor een echte ondernemingsraad is De School te klein.
En dan de buurt: er is maar een manier om De School voor de omwonenden te openen. Weiger alleen nog maar bezoekers onder invloed of mensen die wapens dragen. Schaf elke dresscode af. Zolang je dat niet doet, zullen afgewezenen altijd beweren dat het om hun huidskleur was en er een racistisch deurbeleid wordt gevoerd. Daar valt niet aan te ontkomen. Serveer in het restaurant dagschotels van maximaal tien euro.
Anders zal De School een exclusieve club blijven voor een smalle elite van technoliefhebbers en ijdeltuiten die een nacht lang hun excentrieke outfit en/of hun goddelijke lichaam willen tonen. Het zal interessant zijn  te zien wat er gebeurt met het gevoel van veiligheid als ook bezoekers worden toegelaten die daar andere opvattingen over hebben dan de zich zo onburgerlijk achtende techno-elite met haar eigenzinnige stijl.
Om luitenant kolonel Vieira, hoofd nationale veiligheid van Suriname te parafraseren: “Probeer het. Gooi die deuren  open. Dóe het. Ga kijken wat er gebeurt. Ga je het zien.”
Probeer het soort scherpslijpers en nier-proevers dat beweert namens een hele bevolkingsgroep of beweging te spreken nooit te pleasen. Ze zijn niet tevreden te stellen behalve met jouw scalp. Dien ze van repliek. Confronteer ze met feiten. Vraag om bewijzen. Besef daarbij dat ze voor zichzelf spreken en voor niemand anders. Geef ze geen kans want met hun sektarisme zijn ze niet alleen in staat jouw werk kapot te maken  maar ook nog Black Lives Matter, de belangrijkste emancipatiebeweging van onze tijd, in een kwaad daglicht te stellen. Laat een deurbeleid op ze los.  Bescherm je organisatie en je initiatief tegen deze vorm van fundamentalisme. Anders ben je verloren. Leer van wat De School nu overkomt.
Meer over de affaire rond De School hier , en hier.
Naschrift: Op dinsdag 28 juli meldde Het Parool dat de nachtclub van De School voorgoed sluit. Café en restaurant blijven wel open.
 

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (108)

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 jul. 2020 - 11:02

Ik vraag me echt af, wie oh wie van de reageerders hier, de podcast werkelijk helemaal beluisterd heeft. Ik heb het gedaan en vond het werkelijk walglijk. Het heeft me heel wat gekost het tot het eind af te luisteren. Het lijkt de inquisitie wel!

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin27 jul. 2020 - 11:03

Ik wilde schrijven; het tot het eind uit te zitten...

Amsterd4mm3r
Amsterd4mm3r31 jul. 2020 - 13:51

Ik vind dit een heel fout en tendentieus stukje. Omfloerst wordt hier het punt gemaakt dat de Black Lives Matter beweging fout is. En dat door een - wat een verassing! - blanke man vna gevorderde leeftijd, die nota bene zelf nog nooit een stap in deze club heeft gezet. Wie zegt dat de Black Lives Matter beweging verantwoordelijik is voor het sluiten van de club? Niemand en het is ook niet hard te maken, omdat er niets van waar is. Waar het op neerkomt is dat deze schrijver - net als veel andere veelal blanke Nederlanders van middelbare of hogfere leeftijd - de huidige discussie over inclusiviteit en discriminatie - die in Nederland achterlijk laat gevoerd wordt - wil wegzetten als een hetze, omdat hij er zelf ongemakkelijk van wordt. Laat maar zien dan, dat de sluiting van deze club het gevolg is van Black Lives Matter of de exponenten ervan. Ze zijn failliet gegaan en hebben er zelf voor gekozen de club te sluiten en zichzelf op het zwaard van die kritiek te storten. De vergelijking met de jaren 70 gaat ook scheef. Nee Hans je kunt de verandering niet tegenhouden en als de maatschappij veranderd, dan gebeurt dat vanwege een breed gedragen tijdsgeest en niet door een eng heksenclubje dat jouw Sinterklaas feestje en ongenaakbare gelijk wil aantasten.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden26 jul. 2020 - 3:46

Helen - Black Lives Matter is een leuze, geen organisatie. Met andere woorden: iedereen kan die leuze gebruiken om een protest te organiseren, terecht, of tegen sperzieboontjes. Ik dacht dat ik je door de vraag waar ik een klacht kan indienen wel op het goede spoor zou zetten, maar helaas lukt dat dus niet. Ik had gehoopt dat je dan ook zou begrijpen waarom de vergelijking die Han maakt met de ASVA zo volstrekt uit den boze is. Ik weet niet wat er precies gebeurd is en misschien moet je inderdaad wel iemand -publiekelijk- ter verantwoording roepen. Maar dat doet Han helemaal niet Han roept niet iemand ter verantwoording, maar maakt een leus verdacht. Daar heb ik grote bezwaren tegen !! Ik heb ook grote bezwaren tegen de manier waarop hij dat doet: door een richtingenstrijd tussen de socialisten en de sociaal-democraten uit het verleden op te poetsen waar bijna niemand tegenwoordig nog het bestaan van weet, maar die hem zelfs nu blijkbaar nog steeds persoonlijk behoorlijk dwars zit. Onze geschiedenis wordt blijkbaar geschreven door historici die oude rekeningen proberen te vereffenen. Probeer het soort scherpslijpers en nier-proevers dat beweert namens het hele volk of het gezonde verstand te spreken nooit te pleasen. Dat alleen extremisten populisme zouden bedrijven is een sprookje van de gevestigde orde.

Sarajlija
Sarajlija25 jul. 2020 - 19:37

“I'm gonna make him an offer he can't refuse.” Alles voor het goede doel. Nog een oude gezegde: Revolutie eet eigen kinderen op. Wees gewaarschuwd.

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 jul. 2020 - 9:06

OK,Stheno, leg dan maar eens uit waar het marxisme te vinden is in de leer van black lives matter en waarom het slecht is dat black lives matter marxistisch geïnspireerd is.

7 Reacties
Tampert
Tampert25 jul. 2020 - 9:44

Jij hebt gelijk Han, altijd!

Stheno
Stheno25 jul. 2020 - 16:18

Ach Han, nogmaals, het gaat er niet om of de echte en ware marxist wil opstaan en wie meer of minder dogmatisch in de marxistische leer is dan jij. De weg naar de hel is immers geplaveid met goede voornemens. Het gaat erom dat er een agenda zit achter de de holle frase van (anti-)racisme. Want: er zullen weinigen voor racisme prediken. Evenals er weinig lieden voor armoede pleiten of voor een hongersnood, oorlog e.d.. Allemaal gratuite beweringen waarbij in dit geval de hysterie zodanig is dat als je niet op commando knielt tegen (1 heel klein en specifiek soort) racisme, je onmiddellijk in de hoek van racist gezet wordt. Hier is sprake van indoctrinatie op ideologische gronden. En jij doet/deed daar regelmatig aan mee (op o.a. bovenstaand stuk na (en bijv ook op ZP perikelen)). En de gevolgen zien we zo hier en daar: je had er geen enkel probleem mee om Derksen te boycotten - in ieder geval heb je de vaste kliek op deze linkse site er gelijk in mee. Het gaat natuurlijk verder als men (zoals Boomsma) de uitzending niet eens gezien heeft en niet zozeer besluit om hem te boycotten (iedereen heeft een uit knop op de tv), maar om te zorgen dat hij (D) via een omweg kapot gemaakt moet worden. Negeren is 1, maar een (poging tot ) eliminatie is toch wel van een andere orde. Het is een golf die aan land komt, met wijdvertakte uitwassen zoals je in je column over De School opmerkt: als je niet op commando al pre-emptief mea culpa roept -nota bene alleen al op basis van je huidskleur: hoe ironisch is dat- dan ben je dus een racist; of een voorstander van hongersnood, oorlog of noem je willekeurige nobele doel maar op. Het speelt al langer (zie bijv Evergreen College, wat toch als nogal links en 'divers en inclusief' bekend stond) en de cancel culture neemt als uitwas van de golfbeweging van blm steeds absurdere vormen aan. Met segregatie tot gevolg. Zoals je ongetwijfeld weet, heeft de bbc, toch een behoorlijk policor omroep gefinancierd dmv belastinggelden, besloten om geen actieve steun meer te verlenen aan blm. Dit, omdat er een politieke agenda achter zit. https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/bbc-black-lives-matter-badges-banned-uk-bt-sky-a9597111.html Nobele doelen nastreven met een achterliggende agenda is niet iets om blind te volgen, zeker niet in deze tijd. Bij de klimaatdogmatici hebben we gezien dat het een dure grap is/zal worden om de fouten (o.a. biomassa) recht te zetten. En waar de rekening komt te liggen lijkt me overduidelijk. De stilte bij de (mainstream)media valt op..niet in het minst op deze site. Men babbelt liever over 1 of andere opmerking over Trump of Baudet dan de miljarden verslindende subsidies voor biomassa (of voor basisloon in Spanje of btw verlaging in Italie) die werkelijk invloed hebben op ons leven in Nederland.

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 jul. 2020 - 18:52

Je lult wel een heel eind weg, Stheno maar je geeft geen antwoord op mijn vragen. Dat komt omdat je zo´n antwoord niet weet. In plaats daarvan beschuldig je me van een aantal dingen die je niet kunt waarmaken. Het zijn loze beschuldigingen waarmee je de aandacht van dit gegeven probeert af te leiden. In plaats daarvan kom je aan met een ideologische agenda die je verder ook niet nader toelicht. Allicht. Dat kun je niet.

Louis6
Louis625 jul. 2020 - 19:51

Ik vind toch dat Stheno een heel helder en oprecht betoog hier houdt, Han!

stokkickhuysen
stokkickhuysen25 jul. 2020 - 20:36

Kijk, en zo brengt Stheno mij weer nader tot Han :-) Wat een gelul, en de opening, "ach Han', gevolgd door een wantiedereenvindmijfoutwantwit. Ach Stheno

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 jul. 2020 - 23:07

Louis, maar het heeft niets te maken met de vragen die ik hem stel. Wel liegt hij over de geest en de aard van mijn artikelen en hij haalt er van alles en nog wat bij om verwarring te stichten.

Stheno
Stheno26 jul. 2020 - 7:31

"Hij liegt over.." Een veel voorkomende poging tot wegzetten beste Han. Ik poneer feiten en een andere invalshoek en mening. Dat die jou onwelgevallig is, is geen liegen. Het is namelijk precies wat ik zeg: een jou onwelgevallige invalshoek. Je vragen over de ware marxist zijn niet te beantwoorden. En in het oude draadje hieronder had ik al summier aangestipt waarom. Ik gebruikte het voorbeeld van IS(IS). En al dan niet i.c.m. met fanatieke soennieten en sjiieten rijst dan de vraag die jij stelt: wie is de echte en ware moslim. Ik roepen ze tegelijkertijd, tegelijk de andere verketterend. En dat is precies wat jij hier wil doen, beste Han. Jouw vraag is alleen interessant voor scherpslijpers en nier-proevers, waar jij nu dan ook druk mee bezig bent. Immers, je ageert tegen mij alsof ik het bestuur van De School ben. De voorgestelde dystopie van zowel de blm oprichters als die van jou spreken mij niet aan, welke etiketje zij, jij of ik er ook op willen plakken.

stokkickhuysen
stokkickhuysen24 jul. 2020 - 20:41

Ik denk dat wat hierboven beschreven is wel mee gaat vallen. Ik zou graag eenzelfde passie zien bij concrete voorstellen om racisme aan te pakken. Dat dat aanpakken wel eens door kan schieten is natuurlijk niet goed, maar liever dat dan niks.

3 Reacties
Richard58
Richard5825 jul. 2020 - 8:52

Eens!!!

Folkert2
Folkert225 jul. 2020 - 20:54

Zolang je niet in de positie zit dat je gecanceld wordt kan je veilig roepen dat het wel meevalt. De School is vanaf nu een zinkend schip. Economische tegenslag door de Corona crisis valt allicht wel op te vangen. Maar het bedrijf overlaten aan een clubje die al getriggerd raken bij microagressies lijkt me niet echt rendabel. Men heeft een club opgericht met een bepaald idee. Men heeft een vrijplaats willen creëren voor een bepaalde groep, maar er wel duidelijke grenzen omheen gezet. Anarchie werkt namelijk niet zonder grenzen (eveneens als kapitalisme) Zonder duidelijke grenzen gaat het automatisch over in het recht van de sterkste. En dat zijn niet de mensen die nu de eigenaren wegpesten. Nee, dat is het tuig wat buiten de deur werd gehouden. Zodra die binnenkomen vervalt de safespace van De School waardoor het gemeden gaat worden. Einde van De School.

stokkickhuysen
stokkickhuysen26 jul. 2020 - 13:39

Folkert Definieer cancellen. Hoeveel mensen zitten op dit moment in de positie om gecancelled te worden? Als je een solicitatiebrief stuurt, en die belandt op de verkeede stapel omdat je een verkeerde naam hebt, is dan jouw solicitatie dan gecancelled? Is dat de cancelcultuur? Of is de cancelcultuur die van TB, die maar blijft aandringen op het zuiveren van de NPO van linkse indoctrinatie? Of bedoel je dat mensen ietsje beter moeten nadenken wat ze op het net en de buis plempen? Vroeger zat er een redactie tussen. nu heb je zelf die functie, s'all. Dat is een verandering die verband houdt met de opkomst van internet.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden24 jul. 2020 - 16:51

HanvanderHorst zal wel blij zijn met al die instemming uit onverdachte hoek: zo wordt je de favoriet van het FvD voor je het weet. Vertel nog eens wat over zwarte piet Han.

Louis6
Louis624 jul. 2020 - 14:57

Waarom zou iedere exclusieve club inclusief moeten worden? Dan bestaan er dus geen exclusieve clubs meer. Ik snap wel dat men een deurbeleid heeft en geen dagschotels van een tientje wil. Als mensen dat niet bevalt dan komen ze toch niet.

Karlofça
Karlofça24 jul. 2020 - 14:02

Wat de reden voor sluiting ook moge zijn, beste Han je bent er nooit geweest kennelijk. Zombieworld is er niets bij. Een grote drugsparty waar de brabantse en mexicaanse producenten wel bij voeren. Elke bezoeker was hieraan schuldig.

Markzelluf
Markzelluf24 jul. 2020 - 12:22

The good Guys are the bad Guys, hoe je het ook bekijkt. Dit wordt het verhaal van een frisse wind en een soufflé, vermoed ik.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland24 jul. 2020 - 10:50

Amsterdam - een klein stukje USA in eigen land :)

Folkert2
Folkert224 jul. 2020 - 10:42

Goed stuk van Han. Een fout die hij maakt is dat het scherpslijpers zijn die de emancipatie beweging geen goed doen. Deze tactiek hoort nu juist bij BLM. Han haalt doctrinaire marxisten aan. Nu hebben juist Amerikaanse BLM organisatoren regelmatig aangegeven dat ze ideologisch niet veel verschillen met de doctrinaire marxisten uit Han zijn verleden. Een emancipatie beweging die verder critical race theory pusht is harder bezig om een nieuwe lichting racisten te creëren dan daadwerkelijke emancipatie en gelijkheid te verkrijgen. Maar goed, het zal nog eventjes duren voordat men dat hier ook doorkrijgt. Dan is het denken in rassen inmiddels wel weer mainstream geworden en eenmaal raden wie daar van profiteert?

6 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst24 jul. 2020 - 11:51

Dat zie je wel vaker op rechtse websites, dat het van die marxisten zijn. Allemaal flauwekul. Ze weten daar niks van Marx en daarom schrijven ze dat. In de leer van blm is ook niks te vinden dat serieus duidt op marxisme.

Folkert2
Folkert224 jul. 2020 - 12:33

Nee Han, als de BLM organisatoren zelf in filmpjes aangeven marxistisch geïnspireerd te zijn dan is dat geen flauwekul van rechtse sites. Ze snappen er zelf inderdaad weinig van, ik zou ze eerder bestempelen als Trotskisten.

Richard58
Richard5824 jul. 2020 - 13:32

Sander jouw reactie heeft wel iets van anale logica. Het is er donker en bruin net als bij de PVV en FvD.

Tampert
Tampert24 jul. 2020 - 14:54

Han, kun je de overeenkomsten en verschillen aangeven tussen de vroegere Black Panther-beweging en BLM? Dat moet voor jou als historicus toch een koud kunstje zijn. Ik zie namelijk wel enige overeenkomsten.

stokkickhuysen
stokkickhuysen24 jul. 2020 - 20:32

https://www.tampabay.com/news/nation-world/2020/07/22/politifact-is-black-lives-matter-a-marxist-movement/ Black Lives Matter “is not an organization, but a fluid movement; it doesn’t actually matter if one of its founders was a liberal, Marxist, socialist or capitalist.”

Folkert2
Folkert225 jul. 2020 - 20:45

En als morgen een organisator een fascist is en daardoor BLM linkt aan het fascisme dan wast men de handen weer in onschuld nadat men de rangen weer heeft gezuiverd want BLM is fluïde.

nomen nescio
nomen nescio24 jul. 2020 - 10:36

Ik heb het verhaal gelezen en er waren momenten dat ik inwendig heel erg moest lachen om de collectieve domheid van het volk. Zoals die twee medewerksters die vonden dat er voor hen een plaats in het management zou moeten komen. Want ze waren van kleur. Waarom hebben die eigenaren de meute niet daags na het 'feest' gemeld dat ze er een streep onder gingen trekken om de klagers en stuurlui aan de wal in staat te stellen hun ideëen zelf in de praktijk te brengen. Op eigen kosten, uiteraard. Want het probleem is namelijk dat als alle klachten worden geadresseerd en aan alle eisen wordt voldaan er weer nieuwe klachten en eisen op tafel komen. Dat heet een gebed zonder einde. Ikzelf - ongeveer even oud als de schrijver - herinner mij levendig die periode in mijn jonge jaren toen ik inging op de uitnodiging om bestuurslid te worden van de vakbond voor o.a. kantoorpersoneel, Mercurius. Ik heb het niet echt lang volgehouden, want in plaats dat er werd vergaderd over belangen van leden, werd er vergaderd over procedurele details. Met als probleem dat als een voorstel was weggestemd, het gewoon de volgende vergadering weer op de agenda werd gezet. En als het de tweede keer niet lukte? no problem. Dan proberen we het de volgende keer weer.

Richard58
Richard5824 jul. 2020 - 10:28

Dit zijn inderdaad nare incidenten en kan zeker niet de bedoeling zijn van de emancipatiebewegingen van diverse minderheden w.o. BLM. Ik ken de club niet en techno is niet mijn soort muziek, Led Zeppelin e.d. is meer mijn ding tot afschuw van mijn kinderen die dat maar rotherrie vinden, dat zijn R&B en Hiphoppers. Maar goed ieder zijn smaak. Ik ga er alleen vanuit dat deze incidenten ook zichzelf zullen corrigeren, ik ben niet bang voor het maatschappijbreed doorslaan van dit soort zaken. Oh er zullen er wel meer komen maar dit mag niet afdoen aan de beweging die is ingezet om de meerderheid in te laten zien dat er volop sprake is van uitsluiting van minderheden, ook in het uitgaansleven, op veel terreinen. Maar dat hiermee het kind met het badwater wordt weggegooid dat geloof ik (nog) niet. Ik geloof in de activisten en in hun gezond verstand en dat uiteindelijk we het samen zullen oplossen. Maar ik geloof niet in de tegenstanders die dit incident zullen misbruiken om alle ontwikkelingen tegen te houden. Dat zal ze ook niet lukken, die grens zijn we wel gepasseerd gelukkig.

5 Reacties
GoudenBergen
GoudenBergen24 jul. 2020 - 11:54

@Richard58 Het is al eerder gezegd: extreemlinkse fanaten grijpen elke mogelijkheid aan om hun duistere agenda door te drukken. Eerst was dat het klimaat, nu is het antiracisme. De strategie van deze mensen doet sterk denken aan de Culturele Revolutie, inclusief de beschuldigingen en de zelfkritiek van de aangeklaagden. Ook herken je de Newspeak van het Orweliaanse intersectionele feminisme: "veilige ruimte", "wit privilege". Het lijkt erop dat de extremisten ook hier de macht proberen overnemen om een topclub ombouwen tot een extreemlinks bastion.

Richard58
Richard5824 jul. 2020 - 13:38

Gouden Bergen, ik geloof er niks van en ben er niet bang voor. Er is genoeg gezond verstand aanwezig en ik vind het alleen maar kwalijk wanneer zo'n doorgeslagen actie als maat wordt genomen voor nieuwe goede ontwikkelingen. Ja en dan gaan er ook weleens dingen fout. En van fouten wordt geleerd. Extreemrechts is vele malen gevaarlijker want ook vele malen groter in aantal. Dus het gevaar komt van rechts en niet van links.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg24 jul. 2020 - 13:41

'Dit zijn inderdaad nare incidenten en kan zeker niet de bedoeling zijn van de emancipatiebewegingen van diverse minderheden (...)' Sterker nog, het is een enorm beschadigend incident. En hoewel extreem, is het niet het enige waarin verlangd wordt dat de ratio van (i.c. bleke) mensen (of wetenschappelijke cijfers) zich ondergeschikt dienen te maken aan de gevoelens van de gekwetsten. (Dit patroon komt, zoals je al suggereert, zeer zeker niet alleen bij BLM voor!) Het is zo zonde, omdat het de welwillenden die enkel niet bereid zijn hun hoofd uit te zetten, zich zullen afkeren. Terwijl: stereotypen, vooroordelen en de daaruit voortvloeiende benadelingen kun je alleen bestrijden als het grootste deel van de bevolking er van loskomt. (Een paar losgezongen idioten kun je helaas in geen enkele samenleving uitbannen.)

mmx
mmx25 jul. 2020 - 6:45

@Richard58 24 juli 2020 at 15:38 Is dat een gevoel of heb je daar ook onderbouwing voor? AIVD zou dan bijvoorbeeld ook in de broekzak van extreem rechts zitten? Die stellen namelijk dat er nauwelijks dreiging is, laat staan groter dan die van de linkerzijde.

Richard58
Richard5825 jul. 2020 - 8:59

Mmx jazeker, kijk maar de twee xenofobe rechtse partijen de PVV EN FVD die velen aanhangen, dat zijn veel grotere groepen dan extremere linkse partijen. Die laatsten zie ik niet in ons Parlement. Links extremisten zijn een zieltogend clubje en op rechts zijn er heel veel meer actief. Dat zul je wel niks vinden, maar extreemrechts is door de geschiedenis heen altijd veel groter geweest. Fascistoide links is gewoon rechts, want ook die hebben in werkelijkheid niets op met gelijkwaardigheid van mensen.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof24 jul. 2020 - 10:16

Goed stuk. Het kan verkeren zei Bredero. Een week geleden werd nog in alle toonaarden de cancel culture ontkend door de usual suspects, inmiddel is zelfs een Peter Breedveld al om. https://www.frontaalnaakt.nl/archives/ik-heb-me-vergist-linkse-cancel-culture-bestaat-toch-wel.html

4 Reacties
Zandb
Zandb24 jul. 2020 - 14:45

Jan De linkse cancelcultuur bestaat dus, want "zelfs Breedveld". is om. Halleluja. En nu? Ik wilde het maar liever van geval topt geval bekijken. Wat Han beschrijft deugt niet. Wat over het algemeen (er zijn altijd uitzonderingen, helaas, de ene keer gunstig voor mij, de andere keer voor de ander) met het programma VI gebeurde en met Jort Kelder, als presentator, dat kan bv prima; daar is weinig mis mee omdat niemand een strobreed in de weg is gelegd.

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof25 jul. 2020 - 0:16

@Gerrit, En nu? Nu moeten we ons realiseren dat de extremen binnen iedere stroming met enige regelmaat kwalijke trekjes vertonen en dat we daar niet aan toe moeten geven. Ja, je mag pleiten voor een boycot van VI om reden dat Derksen een vreselijk nare, racistische opmerking maakte en (ook achteraf) maar niet wil begrijpen wat er zo fout aan is. Pleiten voor een boycot is wat anders dan hem het werken daadwerkelijk onmogelijk maken. Dat daadwerkelijk hinderen/verhinderen is wat cancel culture zo verwerpelijk maakt. De activist gaat dan op de stoel van de rechter zitten en diens toga past hem/haar niet.

Zandb
Zandb25 jul. 2020 - 17:31

Jan Ik weet dat dit een heikel punt is en dat ergens een grens ligt. Maar ik ben toch bang, dat wanneer ik, omdat ik mening heb en daarom iets wel of niet doe en anderen oproep om, wanneer ze dat ook vinden, hetzelfde te doen of laten, ik beslist niet op de stoel van de rechter zit. Ik leg niemand iets op. Iets anders is het, wanneer ik als baas van een bedrijf laat weten dat ik het toch wel zeer op prijs zou stellen, wanneer mijn personeel iets wel of niet deed, wat dan niets met de inhoud van het werk te maken heeft. Wanneer ik als baas van een bedrijf bekend maak dat ik om een bepaalde reden iets of iemand niet of wel sponsor of dat ik bij bepaalde programma's wel of niet reclame maak, dan heeft dat niets met 'rechtertje spelen' te maken, integendeel. Dat is gewoon iets wat je moet doen; je verantwoordelijkheid nemen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen25 jul. 2020 - 20:46

'Pleiten voor een boycot is wat anders dan hem het werken daadwerkelijk onmogelijk maken. Dat daadwerkelijk hinderen/verhinderen is wat cancel culture zo verwerpelijk maakt. De activist gaat dan op de stoel van de rechter zitten en diens toga past hem/haar niet.' Wat hebben de activisten gedaan om hem het werken daadwerkelijk onmogelijk te maken?

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker24 jul. 2020 - 10:12

Ik las erover in een verslag in de Volkskrant. De schellen vielen mij van de ogen toen ik las welke twee vragen de directeur aan het einde voorgelegd kreeg: "Ben je bereid naar hen te luisteren, en niet in twijfel te trekken wat ze zeggen? En accepteer je dat het niet meer aan jou is, maar aan hen en hun gevoelens?" Daar werd de betreffende directeur ontmenselijkt. Wat hij vindt, voelt en wat hij doet, doet niet meer ter zake, dus als mens doet hij er niet mer toe. Bijzonder ook dat de twee directeuren en oprichters hun huidskleur verweten krijgen. Als twee blanke mannen beginnen ze een eigen zaak en dat kan niet, daar moeten mensen van kleur bij zijn. Toen ik las dat The Black Archives in de hele affaire ook een rol speelde, vroeg ik me af hoeveel blanken daar in het bestuur, de directie en de organisatie actief zijn. Hun site maakte duidelijk dat je die met een loep moet zoeken. https://ballonnendoorprikker.nl/2020/07/23/activistisch-ontmenselijkt/

3 Reacties
Rick Hofland
Rick Hofland24 jul. 2020 - 11:00

Lieve hemeltje, ik schrik echt heel erg van teksten als “Ben je bereid naar hen te luisteren, en niet in twijfel te trekken wat ze zeggen? En accepteer je dat het niet meer aan jou is, maar aan hen en hun gevoelens?”. Dit betekent niets anders dan dat een ander zichzelf compleet moet onderwerpen aan een ander en geacht wordt niet meer na te denken. Als ik iemand in mijn omgeving zoiets zou horen zeggen zou ik niets meer met die persoon te maken willen hebben en anderen waarschuwen voor de gevaarlijke kronkels die deze lieden in hun brein hebben.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg24 jul. 2020 - 13:35

@ Rick Hofland Het komt neer op: ben je bereid je een Stockholmsyndroom aan te laten meten?

Minoes&tuin
Minoes&tuin25 jul. 2020 - 11:26

Hanneke Kouwenberg Ik ben dat niet van plan. Dat is het begin van het einde.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden24 jul. 2020 - 9:42

Han van der Horst: “Sociaaldemocraat” was in mijn tijd een heel erg etiket." Iedereen begrijpt dat een economisch systeem dat groei als voorwaarde heeft om te kunnen functioneren, terwijl het kapitaal en de macht cumuleren in de handen van weinigen en het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt, uiteindelijk tot de ondergang gedoemd is. Om het economische systeem te temmen blijken in de praktijk meer regelgevers en handhavers nodig te zijn, dan mensen die iets produceren. Daarbij blijkt steeds opnieuw, dat ook die regelgevers en handhavers niet ontkomen aan de wetmatigheden die ingebakken zitten in het systeem en dat ze dus onder invloed daarvan veranderen van controleurs in collaborateurs. Dat is precies het lot van de PvdA: de sociaal democraten hebben er een levenstaak van gemaakt om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving en omdat ze daar een prima boterham mee verdienen hebben ze helemaal geen behoefte om te ontkomen aan de wetmatigheden die ingebakken zitten in het systeem: het systeem is ook hun “raison d’être” geworden. Ook in de tijd waar Han het over heeft was de PvdA al een regentenpartij geworden. Niet voor niets presenteerden op 3 oktober 1966 acht jonge socialisten 10 over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA. Zij kwamen in het geweer tegen de behoudende koers van de partij, zetten zich af tegen het partij-establishment pleitten voor een radicalere PvdA, die zich scherper moest opstellen tegen de confessionele partijen en haar leden meer inspraak moest geven - https://dnpp.nl/content/symposium-‘10-over-rood-50-jaar-later’-over-nieuw-links-en-de-pvda Uit het commentaar van Han van der Horst kun je duidelijk ontnemen hoe hij daar destijds destijds zowel als tegenwoordig tegenover staat en uit de toestemming waarmee hier wordt gereageerd door de "usual suspects" wordt ook duidelijk waar hij dat "hele erge etiket" aan te danken had. Veel van zijn geestverwanten sloten zich ooit aan bij DS'70.

4 Reacties
GHS
GHS24 jul. 2020 - 12:21

Ook vadertje Drees sloot zich aan bij de partij van zijn zoon. Helaas die partij heeft het niet gehaald.

Hanvander Horst
Hanvander Horst24 jul. 2020 - 13:45

Met sociaaldemocraat bedoelden ze in onze tijd PvdA-ers en aanhangers van Den Uyl. DS70 bleek al gauw een partij voor oude warhoofden en politieke zwerfkeien. Had wel het een en ander met de LPF gemeen, achteraf bekeken. De oprichters zoals Drees jr. hielden het na een jaar of wat voor gezien.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden24 jul. 2020 - 16:28

Natuurlijk bedoelden ze met sociaal-democraten de PvdA. Zelfs de leden van de PvdA waren niet tevreden over de koers van de PvdA: "Een aantal programmapunten van Nieuw Links werd aangenomen op het PvdA-congres van 1967. Op datzelfde congres werden zeven Nieuw Linksers in het partijbestuur gekozen. In 1969 werd André van der Louw gekozen tot vicevoorzitter en werden tien Nieuw Linksers gekozen tot lid van het dagelijks bestuur. Het congres van 1971 versterkte de positie van Nieuw Links nog verder: Van der Louw werd voorzitter en Nieuw Links kreeg een absolute meerderheid in het dagelijks bestuur. Nieuw Links had veel van de gewenste wisseling van de wacht bereikt en hief zichzelf in 1971 op. Enkele geestverwanten van de beweging, Jan Pronk en Irene Vorrink, werden later minister in het kabinet-Den Uyl." Oude idealen - https://www.youtube.com/watch?v=y8KCMs-0HcA

Minoes&tuin
Minoes&tuin25 jul. 2020 - 11:24

Inderdaad 'oude idealen' die Kok en consorten geheel; eigenstandig en bewust om zeep hebben geholpen, met behulp van de vakbond. Zodanig zelfs dat die binnen dit neo-liberale systeem niet eens meer terug 'kunnen' komen.

Carbonarius
Carbonarius24 jul. 2020 - 9:19

Nou, waar je eerst geen problemen had met de cancel culture, is het in een hele korte tijd toch wel heel eng en onprettig geworden niet? Anyway, beter laat dan nooit Han. Goed stuk.

1 Reactie
Zandb
Zandb24 jul. 2020 - 14:52

Carbonarius Inderdaad, wanneer Jan en Alleman dit als een zo simpel middel voorstellen en waar ze zo'n groot effect aan toeschrijven, dan zou het wel heel erg vreemd zijn, dat veel mensen vanuit allerlei gezichtspunten, dit gaan toepassen.

Jerry Bidet
Jerry Bidet24 jul. 2020 - 9:13

Spijker --> kop. Laat dit nu net de ontwikkeling waar vele hier, waaronder ondergetekende, voor hebben gewaarschuwd. Maar owee wanneer je kritiek uitte op BLM, dan was je direct een racist. Of wanneer je niet instemde. Nu blijkt dat BLM meer kapot te maken dan dat het voor verbinding zorgt. Ben benieuwd wat de reactie van usual-suspects hier gaat zijn. Nouja, denk het eigenlijk wel te weten.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty24 jul. 2020 - 9:11

"Aan het slot (2.43) kreegde zieke Mertens nog een sneer mee: het was typisch wit privilege dat hij vanwege zijn burnout weg kon blijven." Dit is illustratief voor de absurditeit van blindelings toegepast dogmatisme. Discussie lijkt mij dan nog weinig zinvol. Sterke column Han. Dit is slechts een voorbode wat ons te wachten staat indien we onze oren teveel laten hangen naar huidskleur gedreven activistische clubjes. Dit leidt onherroepelijk tot Maoistische zuiveringen op huidskleur die diversiteit en inclusie zouden dienen te bevorderen, McCarthyism revisited. Dit kun je doortrekken naar wat zich op macroniveau afspeelt. Een breed gedragen gevoel dat nogal eens gestoeld lijkt te zijn op vage verdachtmakingen en subjectieve belevingen van individuen, zonder dat overtuigend bewijs [muv etnisch profileren door Belastingdienst en politie] wordt aangedragen.

3 Reacties
Zandb
Zandb24 jul. 2020 - 15:03

Lefty Ik citeer: "Dit is illustratief voor de absurditeit van blindelings toegepast dogmatisme. Discussie lijkt mij dan nog weinig zinvol." Het is inderdaad precies wat u zegt. Maar ik wil het wel preciezer zeggen: Dit is illustratief voor ELK dogmatisme (het 'blindelings toegepast' zit volgens mij al besloten in dogmatisme.) Dit anekdotisch bewijs is voor mij dan ook onvoldoende om in het algemeen de BLM beweging bij het grof vuil te zetten.

Mark de Jong
Mark de Jong24 jul. 2020 - 20:52

@ Zandb 24 juli 2020 at 17:03 Ik citeer : "Dit anekdotisch bewijs is voor mij dan ook onvoldoende om in het algemeen de BLM beweging bij het grof vuil te zetten" En waar stelt DL dat de BLM beweging bij het grof vuil moet worden gezet (anders dan tussen je oren)? Schuurt het zo hard Zand?

Zandb
Zandb25 jul. 2020 - 17:38

Mark Als u wat slimmer was geweest, had u geweten, dat in de volgende passage van Lefty's hand de BLM beweging (ook) bedoeld wordt: "Dit is slechts een voorbode wat ons te wachten staat indien we onze oren teveel laten hangen naar huidskleur gedreven activistische clubjes. Dit leidt onherroepelijk tot Maoistische zuiveringen op huidskleur die diversiteit en inclusie zouden dienen te bevorderen, McCarthyism revisited." Ik weet niet wat u zich voorstelt bij dergelijke "door huidskleur gedreven activistische clubjes" en wat u of Lefty of ik met zulke clubs, die "onherroepelijk" leiden tot een dictatuur, anders zou willen dan bij grof vuil zetten.

tinekea2
tinekea224 jul. 2020 - 8:52

Mooi gezegd, Han

Staart2
Staart224 jul. 2020 - 8:51

Dat dit naar Amerikaans voorbeeld ging gebeuren verbaasd mij niks. Goed dat Han hier een stukje over schrijft. Al vind ik het wel een beetje mosterd na de maaltijd want hij heeft in eerdere stukken behoorlijk achter deze waanzin mee gehobbeld. Maar wijsheid over deze materie komt misschien bij Han ook met de jaren.

2 Reacties
Zandb
Zandb24 jul. 2020 - 15:07

Staart Heel veel mag je niet tot de cancelcultuur rekenen. Het moet toch ook zeker niet zo zijn, dat wanneer ik oproep om geen VVD te stemmen of om niet naar een programma als VI of een specifiek programma dat Jort Kelder presenteert te kijken of dat ik scherpe kritiek op de NPO heb, dat die eenzijdig berichtgever, dat ik dan verkeerd bezig ben.

Hanvander Horst
Hanvander Horst24 jul. 2020 - 17:47

Ik heb mij achter de demonstranten geschaard en vastgesteld dat er in Nederland op tal van terreinen sprake is van racisme en discriminatie. Daar neem ik geen tittel of jota van terug.

Middenman
Middenman24 jul. 2020 - 8:46

Heel goed stuk. Clubs als blm en fdf; het enige wat ze willen is de maatschappij naar hun beeld omvormen, zonder ruimte voor andersdenkenden. De politiek moet precies doen wat zij eisen, anders voelen ze zich 'niet gehoord'. Ze walgen van mensen uit hun 'eigen groep' die een meer genuanceerde mening hebben. Ze doen uiteindelijk hun eigen zaak daarmee geen goed, maar daar lijken ze blind voor te zijn.

4 Reacties
GHS
GHS24 jul. 2020 - 12:29

Zulke clubs worden meestal pas gevormd, wanneer "hun aantallen" (deelnemers) groot genoeg zijn om actie te voeren. M.a.w. indien er weinig mensen met een tintje in Nederland wonen, maakt dat niets uit. Ze worden gewoon opgenomen/meegenomen in de maatschappij. Het wordt anders, als het "grote groepen" gaan worden. Dan worden het 'Partijen" die hun rechten willen hebben.

Zandb
Zandb24 jul. 2020 - 15:10

Middenman Han heeft het niet over clubs als...... Han bespreekt dit als een voorbeeld van hoe het niet moet. Bepaalde boeren die reporters het werk onmogelijk maken, dat moet ook niet. Maar je kunt het de paraplu niet zo makkelijk aanrekenen wie er onder staat(n).

Middenman
Middenman24 jul. 2020 - 22:13

@Zandb - Bij deze 'clubs' zie ik helaas weinig verschil tussen de paraplu en wie er onder staat. Als er inderdaad mensen onder de paraplu staan die er anders over denken, waarom horen en zien we die dan niet?

Zandb
Zandb25 jul. 2020 - 17:46

Middenman Praat voor u zelf: U hoort of ziet ze niet. Wat ik van de BLM tot nu toe gehoord en gezien heb, is genuanceerd genoeg en niet zo als u omschrijft. Als wat Han schrijft ook aan die BLM beweging mag worden toegeschreven, dan zou dat inderdaad bedenkelijk zijn. Maar daarvoor is wel wat meer nodig dan iets als "....waarom horen of zien we die geen mensen die hier afstand van nemen.....". De vraag - wanneer een beweging tegengestelde geluiden laat horen, welke geluiden mogen dan kenmerkend voor de beweging zijn? - is niet zo makkelijk te beantwoorden als u doet, door zich achter "we" te verstoppen.

Art2D2
Art2D224 jul. 2020 - 8:40

Ik vind het een goed stuk Han, en ik vraag me af wat deze mensen bezielt om deze club op zo'n manier kapot te willen maken. Dus elke succesvolle ondernemer (ongeacht welke kleur/afkomst) zou hier tegenaan kunnen lopen als ze in de directie niet divers genoeg zijn en alle geslachten/genders, afkomstig evenredig met de bevolking vertegenwoordigd zijn? Ik heb de link naar het commentaar op de site van VPRO gelezen: https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2020/juli/Amsterdamse-club-in-opspraak-racisme-in-het-nachtleven.html En vervolgens zie ik een artikel van een jaar eerder waarin de club zo opgehemeld wordt, nota bene door dezelfde auteur: https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2019/Amsterdam-Dance-Event-2019/ADE19-De-School-Weekender.html

Lood om oud IJzer
Lood om oud IJzer24 jul. 2020 - 8:27

Uitstekend stuk Han en wat is deze zin ook nu weer een waarheid als een koe: "Als zoon van een arbeider haalde ik mijn schouders op over zoveel flauwekul maar voor de losgeslagen burgemeesterdochters en dirigentenzoontjes in mijn omgeving was het een serieuze kwestie." Overigens zit het fundamentalistische, sektarische gedachtegoed, waar De School slachtoffer van is geworden, haast daadwerkelijk in het DNA van de Black Lives Matter organisatie. Zoals Karl Henry, oud voetballer het verwoordde lijkt me een goed uitgangspunt: "A new inclusive and politically-neutral anti-racism movement to follow and get behind is much needed. Black people’s lives matter! The divisive #BlackLivesMatter organisation, however, DOES NOT!"

1 Reactie
Rick Hofland
Rick Hofland24 jul. 2020 - 9:44

Het verhaal van Han is iets wat in de VS allang al niet meer op zich staat, daar is dit al jaren schering en inslag. De BLM beweging is in de VS al jaren geleden gekaapt door lieden die helemaal niet uit zijn op een inclusieve samenleving waarbij iedereen elkaar met respect benadert en zoekt naar verbinding en begrip, laat staan dat ze daadwerkelijk iets geven om de complexe situatie waarin veel zwarte Amerikanen leven en waardoor die een bestaan hebben vol criminaliteit en nauwelijks kansen om zich daaruit te ontworstelen. Sterker nog, de Amerikaanse BLM beweging lijkt wel te parasiteren op het uitzichtloze bestaan van veel zwarte Amerikanen. Het is daarom inderdaad tijd voor een alternatieve “Black people’s lives matter” beweging. De boodschap is namelijk nog steeds goed, maar de BLM beweging wordt aangestuurd door fanatici met een twijfelachtige agenda en het is erg beangstigend waar dat tot kan leiden. PS Han, techno is meer een samensmelting tussen muziek uit de Berlijnse underground, krakersbeweging en Afro-Amerikaanse/Londense muziek stijlen.

Hellewina Heinz
Hellewina Heinz24 jul. 2020 - 8:26

Behandel deze scherpslijpers en nier-proevers gewoon als jehovahs getuigen. Smijt gewoon de deur in hun gezicht dicht.

3 Reacties
Zandb
Zandb24 jul. 2020 - 9:48

Een Jehovagetuige maakt zich bekend als Jehovagetuige en verdient het, wanneer hij zich gedraagt als iedereen, om keurig te horen te krijgen dat de deuropener geen belangstelling heeft. IK ben bang, dat nierproevers en scherpslijpers zich niet als zodanig bekend maken. Dus je zal ze eerst de ruimte moeten geven tot je voldoende relevante argumenten hebt om ze de deur te wijzen.

Hellewina Heinz
Hellewina Heinz24 jul. 2020 - 11:07

"Dus je zal ze eerst de ruimte moeten geven tot je voldoende relevante argumenten hebt om ze de deur te wijzen." Daar heeft U een punt, Zandb, had ik niet over nagedacht.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 jul. 2020 - 9:01

Zandbergen Jij hebt duidelijk de podcast niet beluisterd! Hoeveel heb je nodig?

Arend Wortel
Arend Wortel24 jul. 2020 - 8:08

Dank. Een goedgeschreven artikel over een huiveringwekkende ontwikkeling.

Helen2
Helen224 jul. 2020 - 7:52

Dit is nog maar het begin van de zogenaamde ‘zuiveringen’. Als we daar nu niet tegenin gaan is het verloren, en zullen vele andere organisaties, instellingen en bedrijven volgen. Er zullen mensen ontslagen worden zoals in Amerika heden ten dage gebeurt. Mensen verliezen daar om de meest waanzinnige redenen hun baan. Stop ermee, dit is niet Amerika. Als de oprichters/eigenaren het veld moeten ruimen puur om de reden dat ze blank zijn, is dat racistisch! Elke rechter zal dat ongedaan maken.

3 Reacties
Zandb
Zandb24 jul. 2020 - 9:52

Helen Wat hier beschreven wordt, dat deugt niet. Dit alleen maar zien als een "zie je wel, dan deugt de rest ook niet", dat is dan ook wel weer erg gemakkelijk. Er zijn binnen de BLM-beweging ook mensen die we niet tot scherpslijpers en nierproevers moeten bestempelen. U wilt toch juist niet en al helemaal niet op grond van dit artikel besluiten om scherpslijper te worden?

Mark de Jong
Mark de Jong24 jul. 2020 - 21:03

Zandb 24 juli 2020 at 11:52: laat jij nou net de scherpslijper zijn in zowat iedere bijdrage die je levert. Stop gewoon met het verschuiven van doelpaaltjes en kom eens tot de kern Gerrit. Jouw manier van discusieren is vermoeiend, niet ter zake doende en redundant. Maar dat heb je al vaker gelezen.

Zandb
Zandb25 jul. 2020 - 17:56

Mark U vindt mij een scherpslijper. Want ik verschuif doelpaaltjes en kom niet tot de kern. Mijn manier van discussiëren is vermoeiend, niet ter zake en redundant. En ik heb dat al vaker gelezen.

Handige harry
Handige harry24 jul. 2020 - 7:43

In Engeland wordt er al massaal afstand genomen van BLM. De zaak is goed, ik hoop niet dat door achter deze organisatie aan te lopen de zaak op het tweede plan komt. Het is een antikapitalistische en marxistische organisatie. Dat verklaart ook de aanwezigheid van antifa en de rellen als gevolg. Luister vooral naar de mensen die echt gediscrimineerd worden, niet naar deze politieke organisatie

1 Reactie
Zandb
Zandb24 jul. 2020 - 9:53

Harry Wanneer u dit artikel leest als een bewijs dat de BLM beweging niet deugt, dan hebt u er helemaal niets van begrepen.

Miss Piggy
Miss Piggy24 jul. 2020 - 7:42

Weer spijker op de kop, Han. In eerste instantie kun je vanaf afstand dit zien als een grappig incident. Gekkigheid in het pretentieuze Amsterdam. Maar je moet paal en perk stellen aan dit soort dogmatische figuren. Een mooi initiatief als De School wordt nu de nek omgedraaid, maar dit kan op termijn met al dit soort instellingen gebeuren. Alleen maar omdat met 'niet op de juiste manier helpt'. De BLM beweging is ook niet gebaat bij een dergelijke, nare Culturele Revolutie. De sympathie voor BLM zal afnemen.

tempest
tempest24 jul. 2020 - 7:33

Soort van “get woke, go broke” dus :)

1 Reactie
Helen2
Helen224 jul. 2020 - 9:07

Ja zoiets, maar erger nog “get woke, go broke..... forever”. Als het even tegenzit komen mensen helemaal niet meer aan het werk.

Stheno
Stheno24 jul. 2020 - 7:30

"Probeer het soort scherpslijpers en nier-proevers dat beweert namens een hele bevolkingsgroep of beweging te spreken nooit te pleasen." Een rode pil geslikt Han? Tot voor kort had je geen enkel probleem met de Arie Boomsma's en Rosanne Hertzberger's. En laten we niet vergeten dat je de column van je collega alhier (Meindert Fennema) ook in twijfel trok. M.a.w. je hebt in ieder geval tot voor kort hier zelf aan meegewerkt.

8 Reacties
Sam V
Sam V24 jul. 2020 - 8:36

Ach, wees blij. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Hanvander Horst
Hanvander Horst24 jul. 2020 - 10:01

Vergis je niet in mij, Stheno. Black lives matter is een belangrijke beweging, te belangrijk om kapot gemaakt te worden door fanatici en scherpslijpers. Ik ken je reacties. Jij bent net zo´n scherpslijper alleen aan de rechterkant.

Stheno
Stheno24 jul. 2020 - 14:56

Han, het is mij bekend dat jij graag (o.a.) marxistische bewegingen steunt. Dat jij bereid bent te knielen op commando was al een veeg voorteken. Als mijn vraagtekens hierbij, mij in jouw rechtse kamp zouden plaatsen, dan heel graag. En kun je mij nog steeds jouw recht op VvMU zien verdedigen. Maar ik weet wel dat ik af en toe zal moeten omkijken of er niet een mes in de rug komt.

Hanvander Horst
Hanvander Horst24 jul. 2020 - 19:29

Stehno, je hebt helemaal geen verstand van marxisme. Daar weet je niks van. Je hebt de klok niet eens horen luiden.

Stheno
Stheno24 jul. 2020 - 20:00

Han, " je hebt helemaal geen verstand van marxisme. Daar weet je niks van. Je hebt de klok niet eens horen luiden." En zo heb je de juiste toon aangeslagen waar jij voor buigt: de ander heeft er geen verstand van en heeft dus per definitie ongelijk en dient terecht gewezen te worden. Oftewel: educate yourself.. En dan nog kun je het niet bevatten, want..je hebt de verkeerde huidskleur..hoe racistisch is dat gegeven wel niet. Ga jij maar lekker mee in je identity politics. Wat ik van marxisme denk doet er niet toe, het gaat erom wat de blm beweging ervan meent te willen gebruiken, en dit analoog aan IS mbt tot islamisme. Immers, dat zijn toch ook geen echte moslims volgens anderen..dat blijft de discussie hangen rond verwarde personen. En dit is volgens jouw interpretatie dan ook je inschatting van de huidige top van de BLM beweging, gezien hun publieke uitingen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst24 jul. 2020 - 22:10

Stheno, je hebt echt geen idee van wat marxisme inhoudt. Anders sloeg je niet op zo´n verschrikkelijke manier de plank mis. Je denkt dat de BLM beweging een organisatie is. Je neemt uitspraken gedaan door mensen die zich aanhangers van die beweging noemen, als geldend voor iedereen. En nogmaals: als je echt enige notie van Marx en Marxisme was, dan zou je identity politics daar niet mee in verband brengen. Dan zou je misschien echt goede argumenten hebben om identity politics te bestrijden. Maar nu ben je zelf bezig met identity politics. Net als Wilders en Baudet. Je bent een blanke identiteitspoliticus.

Stheno
Stheno25 jul. 2020 - 7:49

Han, blijkbaar wil je graag etiketjes plakken om daarna aan te geven dat ieder ander ongelijk heeft. Het is irrelevant wat wij vinden van marxisme. De oprichters van blm beweging steken hun ideologie niet onder stoelen of banken en dat is zeker niet iets om vrolijk van te worden, welk etiketje zij of jij er ook op wil plakken. En wat probeer je nu: mij via een soort ad hominem te koppelen aan Wilders of Baudet? Of eigenlijk via IP? Dan heb ik vast verkeerd gestemd al die jaren. Niet iedereen die het met je oneens is, is gelijk een Wilders/Baudetfanboy (zoals Sonic zou zeggen). De wereld is niet zo zwartwit, beste Han

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 jul. 2020 - 11:51

OK,Stheno, leg dan maar eens uit waar het marxisme te vinden is in de leer van black lives matter en waarom het slecht is dat black lives matter marxistisch geïnspireerd is.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden24 jul. 2020 - 7:18

"Men ontdekte dat De School een witte organisatie was. De namen van de oprichters/eigenaren luiden Ernst Mertens en Jochem Dornbusch. Nou, dan weet je het wel. Op het kantoor werken uitsluitend blanken. Hoewel Techno uit de Afro-Amerikaanse traditie stamt, werden er toch te weinig DJ’s van kleur uitgenodigd. Om precies te zijn: ze bestreken een derde van de programmering." OK, maar zou ik graag nog weten wie "men" is. Ging het om de voorzitter, de secretaris of de penningmeester van BLM of om het hele bestuur? Kortom, wie sprak daar namens Black Lives Matter en bovenal, weet het hoofdbestuur in de VS daar ook van? Bij wie kan ik hierover een klacht indienen?

4 Reacties
Helen2
Helen224 jul. 2020 - 9:05

Wat dacht je van bij BLM zelf? Of bij de subdivisie Amsterdam.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden24 jul. 2020 - 16:33

Dacht je dat ik zelf nog niet op dat idee was gekomen? Ik kan het adres alleen niet vinden, kun jij me misschien verder helpen?

Helen2
Helen224 jul. 2020 - 20:28

@ vrije geluiden. Je zou denken dat het een goede geoliede organisatie was/is, maar inderdaad geen adres te vinden, geen aanspreekpunt, geen leider of leiding, geen weerwoord mogelijk. Zo doen ze dat dus een los onsamenhangend geheel, ze veroorzaken een hoop gedoe maar aanspreekbaar op wat ze doen zijn ze niet. Hiermee is tevens aangetoond dat je hun gedoe gewoon naast je neer kunt leggen. Het is misschien al met al één persoon of een paar lui die tijd hebben, maar stelt het althans in NL en in georganiseerd verband niet veel voor.

stokkickhuysen
stokkickhuysen27 jul. 2020 - 2:29

Je zou denken dat het een goede geoliede organisatie was/is, maar inderdaad geen adres te vinden, geen aanspreekpunt, geen leider of leiding, geen weerwoord mogelijk. Dat zou je toch aan het denken moeten zetten.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa224 jul. 2020 - 6:57

Hoi Han. Ik had nog nooit van De School gehoord. Ik woon dan ook niet in A'dam. Je hebt denk ik gelijk dat dergelijke 'discussies' de daadwerkelijk BLM gedachte geen goed doet. Ik ben blij om te lezen dat er inmiddels wat nuance wordt gebracht tussen BLM en wat ik 'blm' noem. De laatste zijn voor mij degene die de acties van BLM gebruiken voor hun eigen agenda. Verder is Techno afkomstig uit de synthpop zoals die van Kraftwerk. En dus niet persé een Afro-amerikaanse uitvinding.

10 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden24 jul. 2020 - 7:20

Harba Lorifa: "Je hebt denk ik gelijk dat dergelijke ‘discussies’ de daadwerkelijk BLM gedachte geen goed doet." Het is mooi dat je de bedoeling van het stukje tenminste begrepen hebt.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa224 jul. 2020 - 7:52

Hoi Vrije Geluiden, twijfelde je daar dan aan :)

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden24 jul. 2020 - 9:00

Harba Lorifa - Als jij inmiddels een nuance aanbrengt tussen BLM en wat jij ‘blm’ noemt, eerlijk gezegd wel. :(

Miss Piggy
Miss Piggy24 jul. 2020 - 9:01

De achtergrond van Techno zit zowel idd in de Synthpop als in de opkomst van House. De origine wordt over het algemeen gelegd in de nachtclub The Warehouse in Chicago, waar de zwarte DJ Frankie Knuckles voornamelijk draaide. Dit was eind jaren 70, begin jaren 80. In principe hebben alle vormen van moderne muziek een Afro-Amerikaanse achtergrond. Of het nu Metal of Dance is, er zit een rode draad naar Blues en Soul.Om het extra ingewikkeld (of interessant) te maken: ook daarin zitten weer invloeden van Europese Folk en Hymnes zoals Schotse migranten ze zongen.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa224 jul. 2020 - 10:54

Hoi Vrije Geluiden. Ik vrees dat jij een wat negatief beeld van me hebt (klopt dat?). Waar komt dat vandaan? Welke bijdrage(n) van mij deed jou dat beeld van me te krijgen?

Harba Lorifa2
Harba Lorifa224 jul. 2020 - 10:58

Hoi Miss Piggy. Dat klopt volgens mij wel. Bijna alle, of misschien wel absoluut alle, moderne populaire muziek vindt zijn achtergrond in de pentatoniek. Die is door alle volkeren op aarde onafhankelijk van elkaar ontwikkeld en gebruikt in hun eigen cultuur. Muziek en alle afgeleiden daarvan, is in mijn optiek van alle mensen.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden24 jul. 2020 - 12:13

Harba Lorifa: "Ik vrees dat jij een wat negatief beeld van me hebt (klopt dat?)." Nee hoor, allerminst. Overigens kan ik me zelf niet herinneren of ik wel eens eerder commentaar op een uitspraak van jou heb geleverd, dus waarom denk je dat? Ik ben al wat ouder en dus weet ik waarom “Sociaaldemocraat” in die tijd "een heel erg etiket" was en nee, dat kun je niet vergelijken met nu racist: "De progressieve politieke partijen (PvdA, PSP, CPN, PPR, D66) werden als natuurlijke bondgenoten beschouwd, maar de studentenbeweging vond dat de PvdA haar bij de Maagdenhuisbezetting en de 1000 guldenacties in de steek had gelaten." Als je meer wilt weten van de gebeurtenissen, die hier door een arbeiderszoon die niet beter weet dan dat hij het gouden lot in de loterij heeft gewonnen, worden geportretteerd, lees dan bijvoorbeeld dit - https://gsbonderzoek.nl/content/themas

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland24 jul. 2020 - 13:00

Een van de gouden regels over geschiedenis van de popmuziek is dat het altijd uit de VS moet komen. Kijk je echter naar de vroege (toen nog housemuziek) dan zat dat zooooo ontzettend geworteld in Europese synthesizer muziek dat het maar net even de vraag is waar je de geschiedenis laat beginnen.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa224 jul. 2020 - 14:11

Hpopi Vrije Geluiden. Ik kreeg die indruk vanwege uw opmerking: "Als jij inmiddels een nuance aanbrengt tussen BLM en wat jij ‘blm’ noemt, eerlijk gezegd wel." U spreekt me op persoonlijke basis aan ( als jij...etc.). Alsof u mijn gedachten kent. Verder zat er nog een 'bedroeft' emiticon bij. Vandaar. Maar ik zal het ongetwijfelt verkeerd hebben begrepen.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa224 jul. 2020 - 14:14

Hoi Griezel in etc. Dat van die gouden regel ben ik het niet met u eens. Voor mij komt de beste muziek (vanaf de jaren 60) uit Engeland. Die was dan weer wel gebaseerd op Amerikaanse muziek. Maar die komt weer voort uit pentatoniek.