Joop

Scheefgroei in medicijnen

  •    •  
11-10-2017
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
24525975129_ab7f7639bb_b

© cc-foto: BuZa

Orkambi moet beschikbaar komen voor patiënten met cystic fibrosis, oftewel taaislijmziekte
Kortgeleden overleed een jonge patiënt op mijn afdeling, laat ik haar Lotte noemen. Lotte was 19 jaar, en telkens als ik haar zag, deed ze me denken aan mijn jongste zusje jaren geleden. Ze wilde stoer zijn en een eigen leven leiden. Het verschil met mijn zusje was dat het Lotte niet was gegund, of slechts in zeer beperkte mate. In haar jonge leven had ze al drie keer een longtransplantatie ondergaan, maar ook de laatste werd afgestoten door haar lichaam. We konden niets meer voor haar doen, ze wist dat ze binnen afzienbare tijd zou sterven. Over de toekomst of over de dood wilde ze niet praten. Tegenover de kinderpsycholoog zweeg ze alleen. Een keer kreeg ik iets van een lach te zien, toen ik een onbelangrijk grapje maakte. Ik probeerde het later nog eens, maar een reactie bleef uit. Vaker was ze bang.
Ineens was daar weer een ernstige luchtweginfectie, en deze keer wist ze dat ze zou gaan sterven. Ik zie nog haar angstige ogen, wijd open, toen we haar in slaap brachten om met spoed haar luchtwegen te spoelen. Op de gang naar de intensive care was haar moeder haar nog om de hals gevallen. Een vluchtig afscheid. Lotte scheen te beseffen waar ik nog niet in durfde te geloven: ze zou niet meer ontwaken.
Was het maar anders, was er maar berusting, ook bij mij, de behandelend arts. Maar bij zo’n jonge patiënte is het moeilijk om de handdoek in de ring te werpen, en ik denk dat je dat ook niet te snel moet doen. Die laatste procent kans, daar ga je voor. En bovendien: hoe vaak was ze wel al niet door het oog van de naald gekropen?
De levensverwachting van patiënten met cystic fibrosis, want daar leed Lotte aan, is in de afgelopen decennia enorm toegenomen. Begin jaren tachtig haalde de meerderheid van de patiënten de volwassen leeftijd niet, terwijl tegenwoordig gemiddeld een leeftijd van rond de veertig wordt gehaald, in Canada is dat zelfs vijftig jaar.
Bij cystic fibrosis is er een cellulair defect waardoor het transport van water en zout door het celmembraan gestoord is. Verschillende kliertjes kunnen hierdoor niet goed functioneren. Verschillende organen worden aangetast, zoals de luchtwegen en de alvleesklier. Mensen met de ziekte hebben te maken met terugkerende luchtweginfecties, slechte opname van voedingsstoffen, ondervoeding en groeiachterstand. Enkele typische kenmerken zijn een zoute huid en taai slijm. De ziekte wordt daarom ook wel taaislijmziekte genoemd.
Er zijn verschillende genetische afwijkingen die de ziekte kunnen veroorzaken. Het nieuwe medicijn Orkambi werkt daardoor niet voor iedereen. Zo ongeveer de helft van de patiënten heeft baat bij het medicijn. In welke mate het ziekteproces wordt beïnvloed verschilt sterk van patiënt tot patiënt. Zoals gangbaar werd het effect van het middel onderzocht in grote groepen die het medicijn kregen toegediend of in plaats daarvan een placebo. Dokter noch patiënt wist of de pil die de patiënt kreeg het medicijn bevatte of niet, alleen de onderzoekers wisten dat. Het belangrijkste resultaat van de studie was dat bij zij die het middel kregen, het aantal luchtweginfecties met een derde afnam. Dat is een belangrijk verschil, want een luchtweginfectie vormt een risico op overlijden, zoals ook bij Lotte het geval was. Verbetering van de longfunctie kwam ongeveer twee keer zo vaak voor in de behandelde groep. Deze resultaten werden in de zomer van 2015 gepubliceerd in het medisch tijdschrift New England Journal of Medicine.
Nu weten we dat in de praktijk medicijnen vaak lang niet zo goed blijken te werken als in een onderzoek waarbij patiënten aan allerlei criteria moeten voldoen en waarbij ook meer en intensiever contact is met de patiënt. Toch was er na het verschijnen van de studie veel optimisme. Niet alleen waren de resultaten indrukwekkend, ook betekende het dat farmaceuten ook successen gingen boeken in ziekten die relatief weinig voorkomen en die dus financieel minder aantrekkelijk zijn om in te investeren. In Nederland lijden in totaal ongeveer vijftienhonderd mensen aan cystic fibrosis en een groot deel van hen (zo’n 650 patiënten) is minderjarig.
De hoge kosten vormen een groot nadeel van Orkambi: zo’n vierduizend euro per week. De fabrikant heeft een hoop geïnvesteerd en wil kosten plus winst zo snel mogelijk terugverdienen. De minister vindt die kosten buitenproportioneel en heeft deze week definitief besloten het medicijn niet te vergoeden. Dat houdt in dat het medicijn in praktijk niet beschikbaar is. Verschillende andere Europese landen voeren vergelijkbaar beleid.
Het kan de bedoeling van de minister zijn om de fabrikant na de onderhandelingen alsnog te dwingen de prijs van het medicijn naar beneden bij te stellen. Het is echter behoorlijk onkies om te onderhandelen over de rug van jonge patiënten, voor wie het een kwestie van leven of dood kan zijn. Maar wie luistert naar hen? Het kan niet zo zijn dat de kleine patiëntengroepen altijd de dupe moeten zijn van de manier waarop onze samenleving is ingericht. De ontwikkeling van geneesmiddelen overlaten aan de markt betekent dat fabrikanten zich massaal storten op veelvoorkomende ziekten, want daar valt veel te verdienen. Zo is er inmiddels een berg aan middelen voor volksziekten als diabetes en COPD, terwijl we onze jonge patiënten met een dramatische ziekte als cystic fibrosis in de kou laten staan.
De minister zou niet alleen de kosten per levensjaar in acht moeten nemen bij de vergoeding van medicijnen, maar ook de betekenis van de ziekte en het medicijn. Een jonge patiënt mag toch best wat meer kosten dan iemand die een goed leven achter de rug heeft? Ondertussen moet op internationaal niveau een oplossing komen voor een probleem dat niet alleen cystic fibrosis aangaat maar alle zeldzame aandoeningen. Er moet geïnvesteerd worden in onderzoek naar een breed scala aan zieken, waarbij niet alleen de markt een drijvende factor mag zijn. Wat dat betreft is er inmiddels een verschrikkelijke scheefgroei in de ontwikkeling van medicijnen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (41)

Tante Nel
Tante Nel12 okt. 2017 - 6:18

De farmaceutische industrie heeft een perfecte lobby, is big business en deze jongens gaan over lijken. We moeten op europees niveau medicijnen inkopen. Dat is de enige manier om fatsoenlijke prijzen af te dwingen. Daarnaast moet het wettelijk woorden geregeld dat farmaceuten transparant moeten zijn over hun bestedingen. Er zijn n.l. veel fabels over hoge ontwikkelingskosten.

Pater
Pater12 okt. 2017 - 3:07

" Het is echter behoorlijk onkies om te onderhandelen over de rug van jonge patiënten, voor wie het een kwestie van leven of dood kan zijn." Het is schrijnend en onrechtvaardig, en ik denk dat u hier heel boos en verdrietig over bent. Om van de jonge vrouw zelf, en de ouders, nog maar niet te spreken. Soms is het niet anders, niet alles kan. Als de minister hierbij toegeeft is het medicijn volgend jaar misschien nóg duurder. M.i. beter om de kant van de grote farma-bedrijven eens aan te pakken.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak212 okt. 2017 - 3:03

Binnen ons economisch model wordt niet gemaakt wat nodig is en als iets gemaakt wordt, dan wil dat nog helemaal niet zeggen dat het dus ook nodig is. Er wordt gemaakt wat winst oplevert, zo eenvoudig is dat. Die constatering maakt elke discussie over de prijs van een levensreddend medicijn en alternatieve geneeswijzen overbodig: die is gewoon wat een gek ervoor geeft. Als de homeopathie berust op een bijgeloof, dan berust het marktbeginsel dat ook, namelijk dat mensen rationele beslissingen nemen. Als het winstoogmerk leidend is in het economische model, dan wil dat zeggen dat bedrijven zoveel mogelijk winst proberen te behalen, De morele verontwaardiging met betrekking tot -onder andere- bankiers en de farmaceutische industrie heeft dan ook een belachelijk tintje: die bedrijven doen wat van ze verwacht wordt -veel winst maken- en in plaats dat ze daarvoor lof en eer oogsten, oogsten ze woede en verachting. Die woede en verachting.zou gericht moeten zijn op het economische systeem, niet op de mensen of bedrijven die -binnen dat systeem- doen wat van ze verwacht mag worden. Maar het bijgeloof is heilig, dus dat is vloeken in de kerk. In plaats daarvan biedt het systeem ons 1001 mogelijkheden om te laten zien hoe humaan we zijn, als we de gevolgen ervan elke dag beklagen en bestrijden en haar trouwste dienaren voor rotte vis uitmaken. Dat levert een enorme emotionele genoegdoening op, dezelfde genoegdoening die ons overkomt als op TV het goede weer eens over het kwade heeft gezegevierd, we onze handtekening onder de laatste actie hebben gezet en we tevreden gaan slapen. Die genoegdoening is de remedie voor de schizofrenie van het systeem waarbinnen we leven: ze wordt ons in overmaat toegediend, we zijn er aan verslaafd en we blijven onszelf op allerlei voor de gek houden om die verslaving in stand te kunnen houden. De opium van het volk heeft afgedaan, we hebben nu heroïne.

5 Reacties
johannn2
johannn212 okt. 2017 - 12:02

Klaas Vaak, Jij stelt: " die bedrijven doen wat van ze verwacht wordt -veel winst maken- en in plaats dat ze daarvoor lof en eer oogsten, oogsten ze woede en verachting. Die woede en verachting.zou gericht moeten zijn op het economische systeem, niet op de mensen of bedrijven die -binnen dat systeem- doen wat van ze verwacht mag worden. " Ah, mooi. Alle morele verantwoordelijkheid overgedragen aan 'het systeem'. De bedrijven ontslagen van iedere moraliteit, uiteraard inclusief de ondernemers en de werknemers. Laat ik nu toch gedacht hebben, dat morele integriteit een persoonlijke eigenschap is. Maar gelukkig helpt Klaas Vaak me uit de droom. We blijken allemaal psychopaten te zijn. .

Klaas Vaak2
Klaas Vaak212 okt. 2017 - 14:48

"We blijken allemaal psychopaten te zijn." Nee, junkies, verslaafd aan je verontwaardiging: jouw "morele integriteit" is het middel waarmee je overleeft in een schizofrene wereld en die wereld zelfs helpt in stand te houden - http://tinyurl.com/bg4cfxh Je bent onderdeel van het Stanford Prison Experiment op wereldschaal.

johannn2
johannn212 okt. 2017 - 20:50

Klaas, In het Stanford Prison Experiment werd, in tegendeel, juist aangetoond, dat eigen morele integriteit onder lichte druk van de omstandigheden eenvoudig buiten spel kan worden gezet. Ik stel in tegendeel juist, dat iedereen zijn eigen morele verantwoordelijkheid heeft en behoudt - is onvervreemdbaar itt wat jij stelt -, en pleit er juist voor, dat iedereen daarvoor aansprakelijk is en kan worden gehouden. .

Klaas Vaak2
Klaas Vaak213 okt. 2017 - 17:05

Je kunt stellen wat je wilt, maar, zoals je zelf schrijft: "In het Stanford Prison Experiment werd, in tegendeel, juist aangetoond, dat eigen morele integriteit onder lichte druk van de omstandigheden eenvoudig buiten spel kan worden gezet." Jij bent niets meer dan de gevangene die tevergeefs op de ethische en morele implicaties wijst en denkt dat hij aan de goede kant staat omdat hij dat doet. In werkelijkheid vervul je gewoon de rol die je is toebedeeld en waar je voor betaald wordt.

johannn2
johannn213 okt. 2017 - 21:30

Klaas Vaak 13 oktober 2017 at 19:05 Ik niet. Praat voor jezelf, Klaas. Er waren in dat experiment ook personen, die er niet in meegingen. De uitzondering bevestigt de regel. .

Hilterman
Hilterman12 okt. 2017 - 1:40

Dit is een achterhaalde discussie. In België heeft de verantwoordelijke minister de farma industrie heel effectief gedwongen de prijzen fors te verlagen. Eerst werd gevraagd de gevraagde prijs en de kosten te onderbouwen. Daarbij bleek dat kostprijs niet kon worden aangetoond, er was dus sprake van een buitensporige winstmarge. Vervolgens stelde de minister een prijs vast. Te nemen of te laten zoals de Belgen zeggen.

3 Reacties
johannn2
johannn212 okt. 2017 - 12:04

Bedankt Hilterman. Die kan Schippers in haar zak steken. .

Pater
Pater12 okt. 2017 - 15:05

@Hilterman Bron??? Op de één of andere manier heb ik het idee dat het niet zó eenvoudig is.

johannn2
johannn212 okt. 2017 - 20:51

Hilterman, Pater, Ja, die zou ik ook graag weten. .

johannn2
johannn211 okt. 2017 - 22:33

Dit is nu een van die wonderen die de vrije markt tot stand brengt. Koopkrachtige vraag wordt bediend. Elke andere vraag bestaat niet voor de vrije markt. Vrije markt geslaagd, patiënt overleden. .

Vera2
Vera211 okt. 2017 - 19:29

Zou iemand me kunnen uitleggen waarom de levensverwachting in Cannada hoger ligt? Ik ben oprecht benieuwd. Wat kunnen we leren van het beleid in Canada? Of is het toch de schone lucht? Verder kan ik me wel vinden in het verhaal van Thijs. Hartverscheurend. Voor mijn gevoel gaat er veel belastinggeld naar zaken die minder belangrijk zijn dan de zorg.

Tjitske van der Velden
Tjitske van der Velden11 okt. 2017 - 18:32

Het middel zou baat kunnen bieden voor de helft van de patienten, dat komt neer op een verhoging van de zorgpremie met ruim 7 euro per jaar voor iedere Nederlander. Als daarmee alle problemen opgelost zouden zijn dan is het nog te overzien. Dit is echter niet het enige medicijn waar de prijsdiscussie speelt. Veel nieuwe medicijnen - vooral tegen kanker - kosten als snel 50.000 euro per patient per jaar en bedragen van 2.000.000 euro per jaar per patient komen er ook aan. Uiteindelijk zullen we het wel met elkaar moeten kunnen en willen blijven betalen. Logisch dus dat de minister tegenwicht biedt aan de farmaceuten. Een terrein waar Europa zich sterk zou kunnen maken ware het niet dat een aantal lidstaten nogal ruim in de farmaceuten zit. En als er één slag is met graaigragerige handen dan zakenbankiers dan zijn het de farmaceuten. Ik hoop dat de minister voldoende tegenwicht kan organiseren met haar collega's om tot redelijke prijsafspraken te komen. Natuurlijk lopen fabrikanten risico bij de ontwikkeling en daar mag wat tegen over staan - dat is zelfs in het algemeen belang - maar het kan niet zo zijn dat de farmamaffia ons allemaal gijzelt over de rug van de patienten heen.

7 Reacties
0073
007311 okt. 2017 - 22:02

De investeerders en aandeelhouders komen op de eerste plaats en daarna de top van het bedrijf. Aan de klanten, de patienten, heb je geen boodschap. Die moeten het letterlijk en figuurlijk slikken. En met deze liberale zienswijze heeft u ineens problemen? Dacht toch werkelijk, dat u deel uitmaakte van die groep.

Tjitske van der Velden
Tjitske van der Velden12 okt. 2017 - 8:02

@007 'En met deze liberale zienswijze heeft u ineens problemen? Dacht toch werkelijk, dat u deel uitmaakte van die groep.' Je moet ook niet in het neoliberale frame trappen dat hier door een aantal reageerders op iedereen geplakt wordt die een beetje kritisch en genuanceerd is.

Pater
Pater12 okt. 2017 - 15:04

@Tjitske ... en die zeer ongenuanceerd links van alles te verwijten wat maar mogelijk is waar ze maar de kans ziet ...

Tjitske van der Velden
Tjitske van der Velden12 okt. 2017 - 17:22

@Pater Precies! Neem nou de gretigheid en onredelijkheid waarmee velen hier over Dijsselbloem heen vallen......

Pater
Pater13 okt. 2017 - 2:52

@Tjitske ... en die erin slaagt die tamelijk rechtse PvdA-er D.bloem wel in bescherming te nemen, al was het alleen maar omdat die linkserds hem aanvallen ...

Tjitske van der Velden
Tjitske van der Velden13 okt. 2017 - 9:35

@Pater Ik vind je reacties sterker en overtuigender als ze op de inhoud zijn Pater en eerlijk gezegd maakt het mij ook niet zo uit of ik in het hokje links of rechts geplaatst wordt. Dat hokjesdenken is naar mijn stellige overtuiging een heilloze weg die intrinsiek tot conflictdenken leidt. Veel discussies hier doen mij denken aan een klassieke onderhandelingscasus waarbij beide partijen in hun opdracht hebben staan dat ze hoe dan ook de sinaasappels moeten binnenhalen in de onderhandeling met de andere partij. In verreweg de meeste trainingssituaties komt men hier niet uit terwijl het antwoord heel simpel is: luister naar elkaar en toon interesse in wat de ander drijft. Uit de casus blijkt namelijk dat de ene partij het sap nodig heeft (om limonade te produceren) en de andere partij de schil (voor geconfijte taartversiering)..... Ben jij een hokjesdenker Pater?

Pater
Pater16 okt. 2017 - 3:23

@Tjitske "die een beetje kritisch en genuanceerd is." Ik heb zo langzamerhand heel goed door dat jouw eeuwige vitten en zeuren op en over links, altijd en overal, uitgezonderd D.bloem natuurlijk, zeker niet kritisch en genuanceerd is. Dat mag hoor, maar kom dan niet bij mij aan met hokjesdenken.

Johan eldert
Johan eldert11 okt. 2017 - 18:08

nee het hele patentsysteem moet op de schop en de wijze waarop de kostendoorrekening plaatsvind door farmacie. mogelijk is het zelfs beter dat overheden op EU nivo gaan samenwerken om R&D weer zelf te doen. feitelijk gebeurt dit namelijk al grotendeels. veel kennis en onderzoek gebeurt aan academische ziekenhuizen en universiteiten en onafhankelijke onderzoeken. farma betaalt in begin maar weinig aan de eerste fases van onderzoek. pas later [fase 3-4] stappen werkelijk volledig in en dan komt ook het patentverhaal om de hoek kijken. farma heeft een ebditda / omzet van gemiddeld 11-15%. dat is ongelooflijk hoog in vergelijking met andere sectoren. dat komt omdat hele dure onderzoeken vaak snel uitgefaseerd of in de la gelegd wordne. ze richten zich vooral op high volume / low cost producten en doen veel aan cosmeticering van producten, waarop nieuw patent kan worden aangevraagd [tot wel 20jr] zonder dat de werkzaamheid feitelijk verbetert. en de hoge marges worden amper overgeheveld voor kostbaar onderzoek met een laag afzetvolume. daar wringt de schoen ook al houdt de farma hoog bij laag vol dat ze het wel doen. uit hun jaarrekeningen en verslagen blijkt al jaren het tegendeel. partijen als vvd / cda /d66 willen hier niet tegen optreden met als gevolg dat farma met gemak zijn marges overeind kan houden, onze zorgkosten compleet uit de hand lopen en steeds meer medicijnen niet beschikbaar zijn. het wordt hoog tijd dat consument / politiek keihard optreedt tegen deze vorm van misbruik en uitbuiting door de farma

MoksiMeti
MoksiMeti11 okt. 2017 - 14:23

Natuurlijk moet een farmaceut een goede winst kunnen maken, want de kosten en risico's vanhet ontwikkelen van een medicijn zijn gigantisch, maar terecht dat de minister probeert de kosten enigszins te temperen, dat is haar werk. De toon van dit stukje heeft wel wat weg van goedkope morele chantage, belastingbetaler moet de beurs trekken anders gaat er een kindje dood of zo? Je zou bijna vermoeden dat de schrijver een speciaal belang heeft bij Orkambi, dat iets verder gaat dan zijn professionele interesse.

1 Reactie
Johan eldert
Johan eldert11 okt. 2017 - 18:13

[Natuurlijk moet een farmaceut een goede winst kunnen maken, want de kosten en risico’s vanhet ontwikkelen van een medicijn zijn gigantisch, ] laat je niet misleiden door die grote getallen. als de ontwikkeling van een product 10 miljoen kost en de farma zet t gewoon wereldwijd weg met een afzet van 10 miljoen stuks, wat is dan de kost per eenheid??? heel goed, 1 euro. de farma verdient goud geld. zie mijn stuk hierboven. 11-15% netto marge. absurd hoog. en nee dat gaat niet naar nieuwe medicijnen maar naar de RvB en aandeelhouders

JasDon
JasDon11 okt. 2017 - 14:20

1500x50x4000 = 300 miljoen voor 1500 mensen. Ik kan me niet voorstellen dat de producent en bedenker van het geneesmiddel zo een grote investering heeft gedaan om zulke prijzen te rechtvaardigen. En daar ligt het probleem. In de 'eerste wereld' is het aantal patienten nog eens 100x zo groot of een potentiele omzet van 30 miljard per jaar.

Wittemuis
Wittemuis11 okt. 2017 - 13:28

Net het debat hierover gevolgd , minister heeft een behoorlijk bod gedaan , het bedrijf met de monopolie tav dit medicijn houdt zijn poot stijf. Het patenten systeem wordt nu langzaam aangepast en wellicht dat voor in de toekomst deze monopolie posities kunnen worden voorkomen .

1 Reactie
msj_meijerink
msj_meijerink11 okt. 2017 - 20:03

Ook volgde het debat en ik moet (hoe is het mogelijk) Edith Schippers gelijk geven. Want ook voor dit soort morele chantage moet geen knieval worden gedaan. Ook al was de bonus van de VERTEX vorig jaar $45M (!), dit gedoe kun je niet afwentelen op de overige verzekerden.

Piet de Geus
Piet de Geus11 okt. 2017 - 12:15

"Het is echter behoorlijk onkies om te onderhandelen over de rug van jonge patiënten" Opmerkelijk dat dat kennelijk alleen geldt voor de minister en niet voor de farmaceutische industrie.

6 Reacties
LaBou
LaBou 11 okt. 2017 - 16:28

Wie zegt dat dat alleen de minister daarop aangesproken wordt?

Piet de Geus
Piet de Geus11 okt. 2017 - 18:21

Lees bovenstaand artikel nog eens...

LaBou
LaBou 12 okt. 2017 - 5:36

Volg de discussie over medicijnkosten en de winsten van de pharmaceutische industrie eens.

Piet de Geus
Piet de Geus12 okt. 2017 - 7:19

"Volg de discussie" Die volg ik. En de bijdrage die daar hier aan wordt geleverd lijkt verdomd veel op die van de patiëntenverenigingen die zich traditioneel door de farmaceutische industrie lieten sponsoren om de belangen van die industrie te behartigen. Maar dat was meneer de querulant natuurlijk ontgaan.

LaBou
LaBou 12 okt. 2017 - 12:28

de Geus, wat is er nou zo moeilijk aan het geven van een normale reactie? Ik val je hier niet eens aan en jij moet zo nodig laten zien dat je hoe dan ook gelijk moet hebben? Je laat hier heel duidelijk zien dat je het kinderniveau nog niet helemaal ontgroeid bent. Maar vooruit, jij mag het laatste woord als je daar beter van slaapt.

Piet de Geus
Piet de Geus12 okt. 2017 - 17:13

"wat is er nou zo moeilijk aan het geven van een normale reactie?" Het ontbreken van een opponent die met zindelijke argumenten komt maar toch zijn scheur open wil trekken.

Beate Ahlmann
Beate Ahlmann11 okt. 2017 - 11:45

"Het is echter behoorlijk onkies om te onderhandelen over de rug van jonge patiënten." Onzin. Het is hartstikke kies, we willen ook graag dat er onderhandelt wordt of moeten de zorgkosten nog harder stijgen? Hetzelfde zou gezegd kunnen worden van de ontwikkelaar van het medicijn. Of dat patiënten over de rug van de belastingbetaler gaan om te bereiken wat ze willen. Zo doen we dat blijkbaar. Nog even verdere overdrijving ontkrachten: "de kleine patiëntengroepen altijd de dupe moeten zijn van de manier waarop onze samenleving is ingericht" terwijl net is gesteld dat "De levensverwachting van patiënten met cystic fibrosis,..., is in de afgelopen decennia enorm toegenomen". Dat heeft natuurlijk niets te maken het hoe we onze samenleving hebben ingericht. Die scheefgroei in het algemeen wordt vaker besproken. Ik denk dat farmaceutische bedrijven blij zijn dat in een kapitalistisch speelveld hun inkomsten sociaal geregeld zijn via de belastingbetaler. Dit soort betogen dragen daar alleen aan bij m.i.

Gaitj
Gaitj11 okt. 2017 - 11:05

ik ben benieuwd hoe anderen hierover denken, maar dit vind ik wel een heel spannende opmerking: "Een jonge patiënt mag toch best wat meer kosten dan iemand die een goed leven achter de rug heeft" Waar leggen we de grens?

4 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus11 okt. 2017 - 15:23

“Een jonge patiënt mag toch best wat meer kosten dan iemand die een goed leven achter de rug heeft” Doet me denken aan een grap van Neerlands Hoop over de actiegroep Stop de Kindermoord: kunnen jullie dan niet wachten tot er een bejaarde oversteekt!

n/a
n/a11 okt. 2017 - 15:54

Vond ik ook raar. Dan zou je ook relevantie mee kunnen laten wegen. En dan zit je wel op een hele gevaarlijke glijdende helling.

jandebakker
jandebakker11 okt. 2017 - 15:56

Naar wat ik begrepen heb wordt hier al rekening mee gehouden. De maximale kosten van een behandeling worden berekend op basis van het aantal gewonnen levensjaren.

Piet de Geus
Piet de Geus12 okt. 2017 - 19:51

"De maximale kosten van een behandeling worden berekend op basis van het aantal gewonnen levensjaren." Daarbij gaat het overigens doorgaans niet over medicijnen met een genezende werking maar over medicijnen met een levensverlengende werking. Dus niet over de curatieve maar over de palliatieve gezondheidszorg, waarbij we chronische ziekten gemakshalve maar even tot de laatste groep rekenen.