Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Remkes: boerencrisis reikt veel verder dan stikstof

Bemiddelaar noemt eerste overleg zonder protestboeren "buitengewoon constructief"
Joop

Schaf de vrijheid van onderwijs af, stop de indoctrinatie van kinderen

  •  
10-11-2020
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
172 keer bekeken
  •  
Volgens Druktemaker Marcel van Roosmalen heeft de vrijheid van onderwijs haar langste tijd gehad. “Dat was misschien in 1917 een goed idee, maar we zijn inmiddels meer dan honderd jaar verder. Schaf het af. Religieuze ouders zijn soms al genoeg om het leven van een kind te verwoesten. Juist dan moet school een oase zijn, een plaats waar je de rest van de wereld ontmoet. Geen plek waar het kokerdenken van je opvoeders wordt bevestigd. De vrijheid van onderwijs is een vehikel van ouders om kinderen te kneden en te knechten naar hun eigen verwrongen denkbeelden. Stop met de indoctrinatie van kinderen.”

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (75)

vijfsnippervij5
vijfsnippervij511 feb. 2022 - 18:46

Als (bijna afgestudeerde) leerling VWO moet ik eigenlijk zeggen dat er voor kinderen niets leuks is aan welke vorm van gedwongen leren dan ook. Ze willen vrij spelen, leren wat ze zelf willen. Ik zou dus zeggen: ga van 'vrijheid van onderwijs' naar 'vrij leren'. Geef de vrijheid niet aan scholen of ouders, maar aan kinderen. Men denkt dat ze geen keuzes kunnen maken over hun toekomst, maar dat gaat hun juist meer aan dan wie dan ook. Als kinderen vrij leren, zullen ze vanzelf verantwoordelijkheden leren aangaan en zich leren aanpassen aan hun omgeving.

FransBrinkman
FransBrinkman13 nov. 2020 - 14:05

Onzin dat religieuze ouders per se schadelijk zijn. A-religieuzen van god los, gewelddadig, aan de drank, crimineel .... Scholen met religie heb ik liever niet. Ieder kind, elke jongere moet ergens een vrije, veilige plek hebben, met diverse invloeden, pluriform. Ruimte, naast het soms verstikkende ideaal ouders, kindjes, huisje, beestje..

voorburg2
voorburg212 nov. 2020 - 16:27

Welk hoger doel dient het afschaffen van de vrijheid van onderwijs. Ik geloof niet dat Frankrijk en China betere landen zijn dan Nederland en India.

The Apple
The Apple12 nov. 2020 - 14:11

Gristelijke logica - Zandb: (Als) ” Wie er op staat dat zijn kinderen worden geïndoctrineerd met bepaalde religieuze ideeën zou daar op zijn minst zelf voor moeten betalen.” Dan is een conclusie als: ‘Wie voor andere vormen van indoctrinatie kiest, hoeft dat niet zelf te betalen’ een logische. Dat is een drogreden die bekend staat als "vals dilemma". Hierbij wordt ten onrechte het principe van de uitgesloten derde (tertium non datur) toegepast Zandb: "Te meer daar er ook nog in feite staat, dat u niet tegen bent op dergelijke indoctrinatie, wanneer men dat dan zelf betaalt." Ik ben er een tegenstander van dat de gemeenschap betaalt (wij betalen) voor jou wens om je kinderen te indoctrineren met jouw religieuze waanvoorstellingen. Ik kan jou niet verbieden om dat thuis te doen, omdat dat te ver zou ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Mijn stelling is dat alle geloof een hypothese is die pas geldigheid krijgt als ze wordt bevestigd door feitelijke waarneming en dat alle andere vormen van geloof bijgeloof zijn. Dat is geen indoctrinatie, tenzij je de opvatting huldigt dat het indoctrinatie is om kinderen te leren zelf na te denken en elke vorm van indoctrinatie te verwerpen. Van mij mag je geloven wat je wilt, maar om je bijgeloof te vieren ga je naar de kerk, de moskee, de sjamaan of de voodoo-priester en op school leer je om een hypothese te testen op haar geldigheid. Dat is de “rolverdeling”.

3 Reacties
The Apple
The Apple12 nov. 2020 - 14:18

Natuurlijk heb ik er geen bezwaar tegen als op school alle vormen van waanvoorstellingen een beurt krijgen, om de jeugd te leren hoe ze waanvoorstellingen kunnen herkennen en onderscheiden van kennis die het resultaat is van zelf nadenken. Dat lijkt me zelfs dringend geboden.

Sam V
Sam V12 nov. 2020 - 21:36

@ The Apple “Mijn stelling is dat alle geloof een hypothese is die pas geldigheid krijgt als ze wordt bevestigd door feitelijke waarneming en dat alle andere vormen van geloof bijgeloof zijn.” Dus een nog niet door feitelijk waarneming bevestigde hypothese is geloof en de rest (de wel bevestigde en de niet hypothetische (?) stellingen) is bijgeloof. In ieder geval duidelijk geen exacte wetenschap. Het lijkt mij wel een product van uw eigen gedachten.

The Apple
The Apple13 nov. 2020 - 20:20

Dus volgens jou zijn alle andere vormen van geloof de wel bevestigde en de niet hypothetische (?) stellingen? Of denk je dat ik die mening ben toegedaan? Geen idee: ik weet zelfs niet wat je bedoeld met "de wel bevestigde en de niet hypothetische (?) stellingen". Wat ik wel bewonder is je vermogen om van iets dat simpel is, iets te maken dat me verschrikkelijk ingewikkeld lijkt. Heb je misschien filosofie gestudeerd, of heb je dat ook van Apostel Paulus?

Visionair NL
Visionair NL11 nov. 2020 - 21:54

Een nobel en ook terecht streven, maar salafistisch weekendonderwijs pak je hier niet mee aan. Marcouch is daar zeer stellig over, en terecht. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/waarom-wij-salafistische-organisaties-moeten-ontmantelen~bdb0ad9d/

Poeh, poeh
Poeh, poeh11 nov. 2020 - 12:49

Kies je voor een systeem van alleen openbaar onderwijs, dan sluit je daarmee niet uit dat uitwassen van geloofsgroepen binnen het onderwijs voorkomen worden. De opvoeding thuis is bepalend en als het daar niet in balans is, heeft het weer gevolgen voor op school. Alléén openbaar onderwijs betekent ook dat je respect hebt voor álle gedachtengoed. Concreet, wil je de kinderen meegeven waarom er spotprenten zijn, dan toon je niet alleen die over het geloof, maar ook over andere stromingen, zoals socialisme, liberalisme, humanisme. Het recht om te spotten én bespot te worden, geldt voor iedereen.

PVDB2
PVDB210 nov. 2020 - 22:52

De hypocrisie van vele vrome Christelijk clubjes. En dat in een Christelijk land als Nederland. Van het Nashville akkoord dat eigenlijk zegt dat je als homoseksueel bent een tweederangsburger bent. Nu met de verklaring die ouders moeten ondertekenen. Van mij je artikel 23 afschaffen maar daar zal je altijd de christelijk clubjes tegen je hebben. En dat is toch een grotere groep dan men denkt. En zijn vaak nodig om een meerderheid te behalen is in het verleden wel gebleken. Een dan knijpen we even oogje toe en slikken een keer een bittere pil. Overigens zijn er ook andere clubjes die homo onvriendelijkheid zijn. Dat wil zeggen tegenover de achterban. Natuurlijk niet als het om immigranten gaat of niet Christelijken. Wij hebben vrijheid van meningsuiting anderen niet lijkt het dan vaak wel. Het is diep triest dat men het er nog over moet hebben. En nee dat hoef je niet allemaal te accepteren of normaal te vinden. Zelf heb ik iemand gekend die zijn eigen zoon niet meer accepteerde als zijn zoon, want homoseksueel. Een schande in de gereformeerde omgeving waar men verbleef. Geef iemand de vrijheid om te kunnen zijn wie men is en wil zijn. Helaas zijn er nog teveel omgevingen waar je het beter niet kunt zeggen. En dat hoeven zeker geen gelovige kringen te zijn. En dan zijn we nog vrij liberaal in dit land. Van mij mag je de vrijheid van scholing in combinatie met vrijheid van religie afschaffen. Iedereen naar een openbare school. We leven inderdaad niet meer in jaren 50. Wel aandacht besteden aan verschillen in denk en leefwijze want die kom je toch tegen vroeg of laat. Dus afhankelijk van het niveau de vrijheden van de Grondwet behandelen en dat die alleen voor jou gelden maar ook voor anderen. Dat kan dan wel een generatie conflictje worden maar in een fatsoenlijk land moeten we elkaar kunnen respecteren en ook niet het onderste uit de kan willen halen. Overtreding aanpakken en bestraffen. In gelijke gevallen ook gelijke straffen opleggen. @ Le Chat Botte: Openbare scholen zijn geen politieke leslokalen. Het liberale gedachtegoed, de vrijheid geven en krijgen om jezelf te zijn is een groot goed in een democratie met (op papier althans) gelijke rechten. En dat dit punten van de VVD, GL of D66 of PVDA zijn maakt daarbij niet uit.

Le Chat Botté
Le Chat Botté10 nov. 2020 - 19:03

Van een school verwacht ik dat mijn kinderen vergelijkend onderwijs over politiek en politieke stromingen krijgen. Zodra de school onderwijst uit naam van en conform het gedachtegoed van de VVD, GroenLinks of een andere club, dan zullen de meeste mensen dat als onwenselijk of zelfs als indoctrinatie duiden. Een Scientology school zouden we massaal - en terecht - duiden als sektarisch. Maar als het om de monotheïstische godsdiensten gaat, dan zijn we ooit in slaap gesust en nooit weer wakker geworden. En in de tussentijd kunnen weerloze kinderen zonder noemenswaardige tegenstand van de toekijkende democratische rechtsstaat in de duistere kerkers van het geloof geworden om daar bestookt te worden met overtuigingen die volledig indruisen tegen de emancipatoire en gelijkberechtigende principes van onze wetten. Scholen in een democratie leiden op om zelfstandig tot een oordeel te leren komen op grond van toetsbare feiten en logica. Politieke voorkeuren en religieuze confessies horen niet thuis in ons onderwijs.

2 Reacties
GoudenBergen
GoudenBergen11 nov. 2020 - 7:01

@Gelaarsde Kat "Politieke voorkeuren en religieuze confessies horen niet thuis in ons onderwijs. " De leraren op jouw openbare school hebben ook een politieke mening. Het is onvermijdelijk dat deze, naar verwachting wat linksige mening, in de lessen doorsijpelt. Openbaar onderwijs zal in nogal wat gevallen neerkomen op een naar links hellende staatsopvoeding. Het mooie van ons systeem is juist dat ouders eigen scholen kunnen oprichten en besturen en dat ze binnen de grenzen van artikel 23 GW het curriculum mede kunnen bepalen. Mensen die in het bijzonder onderwijs werken zijnvanuit hun overtuiging gemotiveerd, dat verklaart waarschijnlijk waarom het bijzonder onderwijs over het algemeen beter is dan het openbaar onderwijs.

Evert5
Evert511 nov. 2020 - 10:31

@GoudenBergen [Het is onvermijdelijk dat deze, naar verwachting wat linksige mening, in de lessen doorsijpelt.] U hebt gelijk. Op de katholieke lagere school, waar ik op zat, werd mij geleerd dat wij op aarde zijn om God te dienen zodat we hier en in het hiernamaals gelukkig zouden zijn. Een Docent op de openbare HTS waar ik studeerde, vertelde dat we studeerde om beter dienstbaar te kunnen zijn in de samenleving. Inderdaad, best wel een linkse gedachte

The Apple
The Apple10 nov. 2020 - 19:01

Sailor: "Ouders die niet religieus zijn moeten zelf eens wat actiever worden in het organiseren van nieuwe scholen. Zo moeilijk is dat niet. Wat wel moeilijk is: waar staan de niet-religieuzen voor?" Dat is natuurlijk waar: atheïsten zijn overal op de wereld een onderdrukte minderheid. Als we er bij willen horen, dan zullen we eerst ergens in moeten geloven.

1 Reactie
adriek
adriek10 nov. 2020 - 23:01

Keus genoeg: Russel's teapot, het vliegend spaghettimonster... Met name de laatste is een fijne godheid (met kleine letter): "Het enige dogma is de afwijzing van iedere vorm van dogmatisme."

Sa_si
Sa_si10 nov. 2020 - 17:36

Rech van godsdienst is blijkbaar recht om te discrimineren

1 Reactie
Zandb
Zandb11 nov. 2020 - 9:09

Sa-si Onzin. Niemand mag discrimineren. Je mag er wel bepaalde meningen op na houden. Ik noem maar iets: "Homoseksualiteit", zegt iemand, "is verkeerd". Nou. Dat mag dan iemand vinden. Maar wanneer je vervolgens daarom homoseksuelen op je school weert, dat is dan een ontoelaatbare vorm van discriminatie.

Michiel van Leeuwen
Michiel van Leeuwen10 nov. 2020 - 16:36

Geweldige column! Geloven in een opperwezen waarvan het bestaan op zijn minst betwist wordt is tamelijk meelijwekkend. Beweren dat een geheimzinnige macht boven ons homoseksualiteit afwijst is ronduit walgelijk. Waar staan niet-religieuzen voor? Zij staan in elk geval voor dingen die ze zelf hebben beredeneerd en roepen de grote broer daarboven er niet bij om hun argumenten kracht bij te zetten.

2 Reacties
adriek
adriek10 nov. 2020 - 23:04

Niet religieuzen staan voor een flink deel voor dezelfde waarden waar de meeste religieuzen ook veer zeggen te staan, samen te vatten in de zeven deugden. Het gaat mis als er fanatici opstaan die hun onzinregels aan anderen willen opleggen.

Zandb
Zandb11 nov. 2020 - 9:14

Michiel Wat u walgelijk vindt, is (gelukkig maar) niet verboden. Het gaat er maar om, hoe we met elkaar van gedachten wisselen over allerlei onderwerpen en hoe serieus we elkaar willen nemen. En vooral, hoe vrij we elkaar kunnen en willen laten. Je kunt vanuit een overtuiging, al dan niet religieus, de plank behoorlijk misslaan, door wat jij dan vindt aan een ander op te dringen.

Sailor2
Sailor210 nov. 2020 - 15:22

Het kind met het badwater weggooien! Moeten we dan zoals Frankrijk worden. Ben van mening dat ondanks de polarisatie ook hier, wij het beter doen. Het verbieden van elke vorm van geloofsovertuiging is dan de volgende stap. Een nieuw geloof is daarmee geboren zou ik zeggen. De onderwijsvrijheid is een groot goed. Ik kan mijn kinderen zelfs naar een hindoeschool sturen. Alleen al de mogelijkheid is geweldig. En dat we die beste Hindoestanen daarvoor betalen natuurlijk ook (vereenvoudigt de oprichting met factor tig). Ouders die niet religieus zijn moeten zelf eens wat actiever worden in het organiseren van nieuwe scholen. Zo moeilijk is dat niet. Wat wel moeilijk is: waar staan de niet-religieuzen voor?

16 Reacties
erikbos
erikbos10 nov. 2020 - 16:24

Openbaar onderwijs moet gewoon vrij zijn van religieuze opvattingen. Als je je (arme)kind religieuze regels wilt leren doe je dat maar buiten de reguliere schooluren. Naast de sportclub nog een uurtje bijbel/koran regels stampen of iets dergelijks. "Het verbieden van elke vorm van geloofsovertuiging is dan de volgende stap." Onzin je mag gewoon geloven wat je wilt maar de publieke scholen bekostigt met publiek geld zijn er niet om fabeltjes te onderwijzen.

Sailor2
Sailor210 nov. 2020 - 17:50

Erikbos Ik bedoelde elke vorm van geloofsovertuiging in de klas. Dat speelt ook in Frankrijk en is dus niet zo ver gezocht.

Joe Speedboot
Joe Speedboot10 nov. 2020 - 18:00

'Het verbieden van elke vorm van geloofsovertuiging is dan de volgende stap.' Flauwekul. Daar heeft helemaal niemand het over. Waar het wel om gaat (vrij naar Lubach): een week heeft 168 uur. Kinderen gaan pakweg een uur of 30 pw naar school. Geef ze in die tijd onderwijs wat vrij is van religie, dan blijven er nog 138 uren over waarin je je kind naar hartelust mag indoctrineren.

erikbos
erikbos10 nov. 2020 - 20:04

@Sailor "Ik bedoelde elke vorm van geloofsovertuiging in de klas" Kinderen gaan naar school om onderwijs te krijgen niet om geloofsovertuigingen of politieke opvattingen te uiten. Buiten school hebben kinderen ruimte genoeg om hun geloof te belijden.

Satya
Satya10 nov. 2020 - 20:38

"Onzin je mag gewoon geloven wat je wilt maar de publieke scholen bekostigt met publiek geld zijn er niet om fabeltjes te onderwijzen." Dat publieke geld is gedwongen afgestaan door mensen die van jou niet hun kinderen mogen opvoeden zoals ze zelf willen. Atheïst is het nieuwe geloof en begint orthodoxe trekjes te vertonen. Gedwongen collectivisme, geef het nog een kans joh. Ongelooflijk. "Flauwekul. Daar heeft helemaal niemand het over. Waar het wel om gaat (vrij naar Lubach): een week heeft 168 uur. Kinderen gaan pakweg een uur of 30 pw naar school. Geef ze in die tijd onderwijs wat vrij is van religie, dan blijven er nog 138 uren over waarin je je kind naar hartelust mag indoctrineren." Het interreseert mij geen drol wat Lubach vindt of jij wil. Jij hebt niets met mijn eventuele kinderen te maken. Helemaal niets. Over indoctrinatie gesproken, straks nog allemaal dezelfde kleding. Stelletje schapen.

adriek
adriek10 nov. 2020 - 23:06

"Openbaar onderwijs moet gewoon vrij zijn van religieuze opvattingen." Ja, als het om indoctrinatie met religie is, maar goed onderwijs maakt kinderen wel bewust van het bestaan en de gevolgen van religie, er is tenslotte nog een flinke groep mensen die zich laten inspireren door kerkelijk leiders en - boeken en dat kan positief, maar vaker negatief uitpakken.

Paulus3
Paulus311 nov. 2020 - 1:01

Je snapt het niet. Scholen zijn er niet om kindjes in geloof te indoctrineren. Leraren zijn niet priesters. Leerwaar is niet het religieuze dogma. Wat die leraren of kindjes geloven of mogen geloven of wie de school beheert is iets heel anders. Publiek geld. Publieke scholing.

Evert5
Evert511 nov. 2020 - 1:24

@Sailor [Moeten we dan zoals Frankrijk worden] Ja Graag. [ Ik kan mijn kinderen zelfs naar een hindoeschool sturen.] Waar staat er zo'n school in Nederland? [Ouders die niet religieus zijn moeten zelf eens wat actiever worden in het organiseren van nieuwe scholen. Zo moeilijk is dat niet] Het stichten van openbare scholen is per definitie een taak van de overheid. Als ouders een school oprichten is het een bijzondere school. [ Wat wel moeilijk is: waar staan de niet-religieuzen voor?] Gewoon goed onderwijs gevrijwaard van fabeltje, op een openbare school. Dus geen propaganda instituut voor een of ander geloof. .

Evert5
Evert511 nov. 2020 - 1:29

@Satya Ik wil geen belasting betalen om scholen te bekostigen die een religie propaganderen.

GoudenBergen
GoudenBergen11 nov. 2020 - 7:05

@Satya "Atheïst is het nieuwe geloof en begint orthodoxe trekjes te vertonen. Gedwongen collectivisme, geef het nog een kans joh. Ongelooflijk. " Landen waar atheïsten het voor het zeggen hadden, waren inderdaad openluchtgevangenissen waar de bevolking geterroriseerd werd en mensen in diepe armoede vegeteerden.

Joe Speedboot
Joe Speedboot11 nov. 2020 - 7:15

'Dat publieke geld is gedwongen afgestaan door mensen' Nee, voor dat systeem is democratisch gekozen.

erikbos
erikbos11 nov. 2020 - 7:56

@Satya "Dat publieke geld is gedwongen afgestaan door mensen die van jou niet hun kinderen mogen opvoeden zoals ze zelf willen." Dat heet gewoon belastinggeld waarmee gemeenschappelijke voorzieningen worden betaald. Opvoeden is een taak van de ouders, scholen hebben de taak om kinderen rekenen en taal e.d. te leren. Een school leert de kinderen de leerstof die door de overheid is vastgesteld en vervolgens zijn er examens waarin die kennis wordt getoetst. Nergens komen religieuze opvattingen hierbij om de hoek kijken. Scholen richten zich op hun kerntaak, de religieuze opvoeding is een taak van de ouders niet van de school. Voordeel is ook dat het segregatie tegengaat, niks een school met alleen maar gereformeerde of alleen maar islamistische kinderen. Gewoon de hele samenleving door elkaar in een klas.

Evert5
Evert511 nov. 2020 - 9:53

@Goudenbergen [Atheïst is het nieuwe geloof] U weet toch wel wat Atheïst betekent? Een Atheïst is iemand die juist niet gelooft. [Landen waar atheïsten het voor het zeggen hadden, waren inderdaad openluchtgevangenissen waar de bevolking geterroriseerd werd en mensen in diepe armoede vegeteerden.] Landen waar een religie het voor het zeggen hebben, zijn inderdaad openluchtgevangenissen waar de bevolking (vooral vrouwen, homo's en atheïsten) geterroriseerd worden en mensen in diepe armoede vegeteren.

Sailor2
Sailor211 nov. 2020 - 11:45

Joespeedboot Zie mijn reactie op Erikbos Erikbos Kinderen gaan naar een school naar keuze. Die keuze ligt bij de ouders. Ouders richten scholen op, scholen zijn vertegenwoordigers van dat wat ouders willen dat overgedragen wordt. De overheid stelt ook eisen middels een verplicht curriculum. In Nederland hebben we een compromis tussen overheid en ouders. Leren is niet alleen het volgieten van kennis maar ook het overdragen van waarden en normen. Het overdragen van geloofsovertuiging hoort daarbij. In Nederland was het onderwijs nooit zonder het overdragen van waarden normen en overtuigingen. Zo kwamen de katholieken in opstand tegen het 'neutrale' onderwijs dat als partijdig en protestants werd ervaren. Zie daar de 150-jarige strijd voor vrijheid (gelijkbekostiging) van onderwijs. 'Uniform' of zogenaamd neutraal onderwijs zal ook waarden en normen en overtuigingen overbrengen. Zo zullen al snel keppeltjes, kruisjes en andere uitingen van geloof worden geweerd. We hebben in Nederland een prima systeem gecreëerd dat mogelijk van grote waarde is voor elke minderheidsgroep in Nederland. Een democraat houdt rekening met de wensen van de minderheid. En mag, ja graag, eisen stellen aan onverdraagzaamheid in de vorm van aftandse verklaringen.

Sailor2
Sailor211 nov. 2020 - 11:58

Evert Sailor ["Moeten we dan zoals Frankrijk worden] Ja Graag." Fair enough "[ Ik kan mijn kinderen zelfs naar een hindoeschool sturen.] Waar staat er zo’n school in Nederland?" Kun je niet even googlen...? Rotterdam bijvoorbeeld "[Ouders die niet religieus zijn moeten zelf eens wat actiever worden in het organiseren van nieuwe scholen. Zo moeilijk is dat niet] Het stichten van openbare scholen is per definitie een taak van de overheid. Als ouders een school oprichten is het een bijzondere school." Het stichten van een school gebeurt in net zoveel gevallen door ouders. "[ Wat wel moeilijk is: waar staan de niet-religieuzen voor?] Gewoon goed onderwijs gevrijwaard van fabeltje, op een openbare school. Dus geen propaganda instituut voor een of ander geloof." Je bent dus ergens tegen. Is dat dan een goede grond om een school op te bouwen? De geloof niet in fabeltjes school? De geen propaganda school...waar sta je wel voor op die zogenaamde neutrale school? Goed onderwijs is op alle scholen aanwezig. Dankzij de gelijkbekostiging heeft de overheid een flinke vinger in de pap. In de praktijk is er niet meer dan een uur of anderhalf per week godsdienst onderwijs.

Evert5
Evert511 nov. 2020 - 15:17

@Sailor [Je bent dus ergens tegen. Is dat dan een goede grond om een school op te bouwen? De geloof niet in fabeltjes school? De geen propaganda school…waar sta je wel voor op die zogenaamde neutrale school?] Misschien was ik niet helemaal duidelijk. Ik ben tegen het oprichten door ouders van scholen. Ik ga dus geen school oprichten. In de wet staat dat de overheid moet zorgen voor voldoende openbaar "neutraal" onderwijs in iedere gemeente van Nederland. Omdat er een scheiding van Kerk en Staat is, hoort er geen godsdienstonderwijs te worden gegeven, zelfs geen uur of anderhalf. Godsdienstonderwijs is geen taak van de overheid .Op zo'n school krijgen kinderen het gereedschap, dat bewezen effectief is, waarmee ze hun eigen weg kunnen vinden in de maatschappij. (rekenen, taal, gym, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer enz) Natuurlijk mogen kinderen ook weten dat er religies bestaan maar dat die religies bestaan uit dogma's die op geen enkele manier bewezen zijn. Het is niet meer dan een geloof.

chwiedijk
chwiedijk10 nov. 2020 - 15:13

Nogmaals: Onverdeeld naar de openbare school!

1 Reactie
Zandb
Zandb10 nov. 2020 - 16:54

wiedijk Verdeeld naar de openbare school, lijkt me anders een stuk realistischer.

The Apple
The Apple10 nov. 2020 - 15:11

Wie er op staat dat zijn kinderen worden geïndoctrineerd met bepaalde religieuze ideeën zou daar op zijn minst zelf voor moeten betalen. Je kunt daarvoor geen subsidie van de staat voor verwachten.

3 Reacties
Zandb
Zandb10 nov. 2020 - 16:59

Appel U bent dus niet tegen indoctrinatie, alleen tegen bepaalde religieuze indoctrinatie. Nou; daar bent u dan ook nog niet op tegen, wanneer ze het dan maar zelf betalen. Volgens mij hebt u hier op zijn best niet lang genoeg over nagedacht

The Apple
The Apple10 nov. 2020 - 19:28

ZandB - Waar trek je de conclusie uit dat ik dus niet tegen indoctrinatie ben? Mijn stelling is dat alle geloof een hypothese is die pas geldigheid krijgt als ze wordt bevestigd door feitelijke waarneming en dat alle andere vormen van geloof bijgeloof zijn. Van mij mag je dus geloven wat je wilt, maar om je bijgeloof te vieren ga je naar de kerk, de moskee, de sjamaan of de voodoo-priester en op school leer je om een hypothese te testen op haar geldigheid. Dat is de "rolverdeling".

Zandb
Zandb11 nov. 2020 - 9:26

Appel Beweert u nu wel of niet het volgende: " Wie er op staat dat zijn kinderen worden geïndoctrineerd met bepaalde religieuze ideeën zou daar op zijn minst zelf voor moeten betalen." Dan is een conclusie als: 'Wie voor andere vormen van indoctrinatie kiest, hoeft dat niet zelf te betalen' een logische. Als u dat niet bedoelt, dan is mij dat liever. Maar dan had u het wat mij betreft dus anders moeten formuleren. Te meer daar er ook nog in feite staat, dat u niet tegen bent op dergelijke indoctrinatie, wanneer men dat dan zelf betaalt. U presenteert zich ogenschijnlijk als een tegenstander van indoctrinatie, terwijl u die indoctrinatie wel rechtvaardigt. Daarom had u wat mij betreft wat langer na moeten denken.

Richard6
Richard610 nov. 2020 - 15:10

Vrijheid van meningsuiting onbegrensd en dat is een groot goed. Geen concessies aan doen dus. Vrijheid van onderwijs daar waar dit elders wringt in de grondwet aanpassen, doen natuurlijk zoals in dit concrete geval. Maar ook die vrijheid is een groot goed. Volgens mij heeft Marcel ook kinderen en ik weet zeker, ze worden niet waardenvrij opgevoed. Als dat een argument is tegen de vrijheid van onderwijs, kunnen we de opvoedpolitie inschakelen. Wederom, 'ze' zijn voor vrijheid, mits dat in het eigen straatje past. Maar goed, weer voldoende voer voor anti religie fundamentalisten om weer de vrijheid van onderwijs ter discussie te stellen. Ik wed dat ze hun vinger aflikken bij dit incident. PS: bespottelijk dat ouders zoiets voor refo scholen moeten tekenen.

6 Reacties
GoudenBergen
GoudenBergen10 nov. 2020 - 19:31

@Richard Je hebt helemaal gelijk. Artikel 23 van de Grondwet biedt ouders de mogelijk om zelf scholen op te richten waar onderwijs wordt gegeven dat in overeenstemming is met hun overtuiging. Dat is een groot goed, waar niet aan getornd moet worden. De vrijheid die artikel 23 GW biedt, wordt zeer gewaardeerd, want 70 % (!) van de ouders stuurt hun kinderen naar een vorm van bijzonder onderwijs. Juist die verbeten atheïsten zijn een gevaar, niet alleen voor artikel 23 maar voor de vrijheid in het algemeen.

Nick the Stripper
Nick the Stripper11 nov. 2020 - 0:27

@Gouden Bergen [ Juist die verbeten atheïsten zijn een gevaar, niet alleen voor artikel 23 maar voor de vrijheid in het algemeen. ] Nou en of! Die verbeten atheïsten die maar verboden eisen op afbeeldingen van hun ongeloof. Verbeten atheïsten die Europese steden onveilig maken met vuurwapens en keeldoorsnijmessen. Verbeten atheïsten die vrouwen willen verplichten hun ongeboren vrucht te laten afdrijven. Verbeten atheïsten die gelovigen en hetero's willen uitsluiten van hun openbare scholen. Verbeten atheïsten die hun goddeloze feestdagen proberen op te dringen. Verbeten atheïsten die hun kikkererwten en vergeten groenten slachten zonder enige vorm van ritueel. Wat een gevaar!

Evert5
Evert511 nov. 2020 - 0:38

@GoudenBergen [ 70 % (!) van de ouders stuurt hun kinderen naar een vorm van bijzonder onderwijs.] Dat komt natuurlijk omdat er nu eenmaal meer bijzondere- dan openbare scholen zijn. (ca 2:1) De overheid verzaakt zijn plicht door niet te zorgen voor voldoende openbare scholen. [Juist die verbeten atheïsten zijn een gevaar, niet alleen voor artikel 23 maar voor de vrijheid in het algemeen. Verklaar u nader aub.

Satya
Satya11 nov. 2020 - 13:57

Nick Verbeten athiesten die hun zienswijze aan anderen willen opdringen. Die voor anderen denken te mogen beslissen wat goed is voor de kinderen van die ander. Dat is zwaar richting geloof.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 nov. 2020 - 16:10

Praktisch iedereen zal een opvatting hebben over wat goed is voor kinderen. Daardoor onderscheiden ongelovigen, een nogal heterogeen en ongeorganiseerd zootje als je het mij vraagt, niet van gelovigen. Die 70% zegt mij niet zoveel. Dat er zoveel bijzondere scholen zijn heeft nog maar weinig te maken met de religieuze beleving van ouders en leerlingen. RK scholen leggen er de nadruk op dat kinderen en medewerkers ongeacht afkomst, religie of geaardheid er welkom zijn. RK waarden zijn respect en waardigheid, als ik de geraadpleegde websites mag geloven. https://joop.bnnvara.nl/opinies/katholiek-onderwijs-wordt-verdrongen

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 nov. 2020 - 16:17

Ook de reactie van Piet de Geus op dit stuk van Pascal Cuijpers uit 2016 kan ik aan bevelen. Het schiet niet op met de revolutie.

Martin007
Martin00710 nov. 2020 - 14:58

Ik ben opgegroeid in een klein boerendorpje. De school was katholiek, net als de rest van het dorp. Dat hield in: bidden voor het eten, bidden voordat de les begon op de lagere school, 's zondags naar de kerk en eens in de zoveel tijd verplicht biechten met de hele klas en de onderwijzer als toeziend opzichter. Dat biechten was flauwekul. Wat wij jongens werkelijk hadden uitgespookt, dat gingen we natuurlijk niet vertellen aan een volwassene. Die volwassenen konden wel lekker kletsen over "biechtgeheim", maar wij wisten onderhand wel dat die volwassenen voor geen meter te vertrouwen waren. Toen meneer pastoor begon over Eva die uit een van Adams ribben was gemaakt, was het voor mij klaar. Wat een onzin. Op de middelbare school leerde ik over Charles Darwin en dat klonk een stuk logischer. Weet je wat God is? Een excuus voor mannen om anderen de wet voor te schrijven.

Buitenstaander
Buitenstaander10 nov. 2020 - 14:00

En wat te denken van indoctrinatie vanuit Universiteiten. Neem de UvA, een 'tamelijk' linksgericht bolwerk

4 Reacties
Gaz Typari
Gaz Typari10 nov. 2020 - 16:19

Feiten hebben nu eenmaal een linkse bias.

Satya
Satya10 nov. 2020 - 16:42

Wat wil je met de kletsmajoor, complotdenker en papegaai Cliteur doen dan? Of mag dat wel omdat het meer in jouw straatje past. Die indoctrinatie lijkt mij volledig gefaald aangezien de maatschappij steeds rechtser wordt.

Zandb
Zandb10 nov. 2020 - 17:10

Norm Ach ja, laten we het in dit verband daar eens over hebben. Alles is welkom, zo lang het woord indoctrineren maar in een bepaald frame geïndoctrineerd wordt.

Joe Speedboot
Joe Speedboot10 nov. 2020 - 18:02

'Neem de UvA, een ‘tamelijk’ linksgericht bolwerk' Als je dat vindt dan ga je toch fijn naar een andere universiteit. In Leiden kan je afstuderen bij Cliteur en op de Erasmus loopt ook een FvD wappie rond.

Satya
Satya10 nov. 2020 - 13:51

Ik wil vrijheid. Zodra iets schadelijk is mag de staat ingrijpen. Dit soort denkers zijn erg gevaarlijk.

4 Reacties
Fredje3
Fredje310 nov. 2020 - 14:28

@Satya. Nu nog maar eens duidelijk zijn wat schadelijk is of niet?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland10 nov. 2020 - 15:02

Moet de staat een hersenpolitie zijn??

Pieterplezier
Pieterplezier10 nov. 2020 - 15:11

@Satya, helemaal eens! Stop de indoctrinatie van kinderen! Dan graag ALLE feiten eerlijk en open, ook bijvoorbeeld wat betreft slavernij en de medewerking van Afrikaanse landen en landen uit het Midden-Oosten hierin.

Satya
Satya10 nov. 2020 - 16:38

Pieter Daar is genoeg over duidelijk. Afrika heeft daar altijd een rol in gespeeld en doet dat nog, net als Europa. Ik weet niet waar jij wat dat betreft indoctrinatie ziet. Dat het erg veel leed veroorzaakt lijkt mij overduidelijk. Dat het grootste profijt in Europa ligt staat vast als je naar de geldstromen kijkt. Griezel De staat hoeft geen hersenpolitie te zijn, zeker geen denkpolitie. Zodra er zaken die kinderen schaden worden gepropageerd ingrijpen. Fredje Ik vind het propageren van terreur of pedofilie schadelijk om twee open deuren te in te trappen.

Zandb
Zandb10 nov. 2020 - 13:24

Sinds wanneer noemen we 'opvoeden' indoctrineren? Vrijheid van onderwijs afschaffen? Ik vind het prima. Maar daarmee schaf je het 'indoctrineren' natuurlijk niet af. Terzijde: Wat zou er bv van onze grote kunstenaars overgebleven zijn, wanneer die niet zo geïndoctrineerd zouden zijn geweest geworden?

6 Reacties
Gerygrr
Gerygrr10 nov. 2020 - 13:34

Kunstenaars worden geïnspireerd. Indoctrinatie kun je niet afschaffen, dat gebeurt heus nog wel op zondagsscholen bijvoorbeeld. Jezelf in dezelfde zuil ophouden gaat ook door. De overheid biedt financiële vergoedingen per leerling aan regulier onderwijs, dat er zich niet op beroept op bepaalde religieuze grondslag te zijn opgericht. Die openbaarheid geldt en omvat elk geloof, moet alle leerlingen accepteren en opvoeden in onderling respect voor elkaars overtuiging.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland10 nov. 2020 - 16:10

[Sinds wanneer noemen we ‘opvoeden’ indoctrineren?] Als een ouder het doet heet het opvoeden en als een school het doet heet het indoctrineren Je moet dus als ouder heel goed oppassen dat ze je kind niet haan volstoppen met allerlei onzin . Vooral die openbare scholen zijn bloedlink waarden als respect voor autoriteiten en dat je beter moet zijn dan de ander, dat je hard moet werken en je muil moet houden. Dat zijn dingen waar je goed voor op moet passen. Het denken wordt niet op prijs gesteld op scholen.

Zandb
Zandb10 nov. 2020 - 16:53

Grijsje Laat me niet lachen. En over indoctrinatie gesproken. U kunt er ook wat van: "Die openbaarheid geldt en omvat elk geloof, moet alle leerlingen accepteren en opvoeden in onderling respect voor elkaars overtuiging." Want wat wilt u nou doen dan, wanneer mensen zich daaraan niet willen conformeren?

Gerygrr
Gerygrr10 nov. 2020 - 19:29

Indoctrinatie (of: indoctrineren) is een vorm van manipulatie door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen of opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard. Het woord heeft een sterke negatieve connotatie. Indoctrinatie en onderwijs dienen niet verward te worden. Even gegoogeld. Let op het laatste zinnetje.

Gerygrr
Gerygrr10 nov. 2020 - 19:32

Zandb, Vanavond een discussie over art. 23 met Rob Jetten. Een mogelijke modernisering van dit artikel. Gericht op het aanpakken van de mensen die zich niet willen conformeren.

Zandb
Zandb12 nov. 2020 - 7:31

Grijsje Het klinkt allemaal zo leuk, wat u aanvoert. We hebben het over onderwijs en de kwaliteit van dat onderwijs wordt echt wel in de gaten gehouden. Je in een zuil ophouden, betekent niet per definitie dat er 'geïndoctrineerd' wordt, want dat zou dus inderdaad inhouden, dat de zuil die vindt dat er 'moet' gebeuren wat u vindt, indoctrineert. De overheid kan er eenvoudigweg toe besluiten om alleen het openbaar onderwijs te financieren, zonder weet ik wat voor doelstellingen, anders dan dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven moet worden. Al die overspannen maatschappelijke verwachtingen (al dan niet letterlijk omschreven) maken de zaak alleen maar troebel en de overheid tot 'zuil'.

Eric Minnens
Eric Minnens10 nov. 2020 - 13:22

Maarten van Rossum? Geen ironie? Geen sarcasme? Alleen een flinke scheut cynisme? Jawel. Ditmaal gewoon recht voor zijn raap. Dag Gert-Jan, dag Arie.

1 Reactie
Eric Minnens
Eric Minnens10 nov. 2020 - 17:25

Eh... Marcel van Roosmalen... Nou ja, ze lijken een beetje op elkaar...

Wappie Kappie
Wappie Kappie10 nov. 2020 - 13:18

Kinderen worden per definitie geïndoctrineerd. Geen enkele lesstof is opinievrij en geen enkele school is neutraal op alle vlakken. Als we geforceerd openbare scholen krijgen zonder enig onderscheid, dan krijg je de zeitgeist als propaganda. Denken dat 'we' nu het summum zijn in ethiek en opvattingen is gewoonweg dwaas. Dat dachten de Fransen ook in de Franse revolutie, de communisten in 1918 en de nazi's in 1938.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...10 nov. 2020 - 13:13

"Particuliere opvattingen financieren met overheidsgeld" is een rake quote van Marcel, is idd niet uit te leggen. Door het recht op bijzonder onderwijs groeien kinderen van jongs af aan op in bubbels. Is een remmende factor voor ontmoetingen met andersdenkenden en voor de integratie. Vrijwaar kinderbreintjes in het onderwijs van levensbeschouwelijke opvattingen en creëer meer dan nu het geval is autonome kritische en vrije geesten, alleen "evidence based" lesmateriaal aub. Linkse partijen en D66 zouden dit van ganser harte moeten ondersteunen, gek genoeg doen zij dit niet .Eerlijk is eerlijk, SP neigt hier wel naar!

Rick Hofland
Rick Hofland10 nov. 2020 - 12:25

Spot-on van Maarten!

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland10 nov. 2020 - 12:18

Openbaar onderwijs is zeker indoctrinatie?

1 Reactie
Gerygrr
Gerygrr10 nov. 2020 - 13:26

Rare vraag, griezel! Openbaar onderwijs is precies wat het pretendeert te zijn, openbaar toegankelijk. Geen verklaringen van ouders gevraagd als voorwaarde vooraf.