Joop

Rutte, wees de premier van álle Nederlanders!

  •  
26-02-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Elke keer schittert er één in afwezigheid om Verhagen en Wilders van nuchtere repliek te voorzien: de eerste liberale premier van Nederland sinds 1918
Beste minister-president,
Iedereen heeft er één. Soms twee. Een juf of meester die de loop van onze levens heeft veranderd. Zij leerden ons niet alleen lezen en schrijven, maar leerden ons te durven dromen. Zij maakten van spiegels ramen en van drempels doorzettingskracht. U bent als geen ander bekend met de inspiratie die uitgaat van een bevlogen docent voor de klas. Want niemand minder dan de premier himself doceert wekelijks twee uur maatschappijleer op het Haagse Varias College aan een VMBO-klas.
Vrees niet, ik zal niet over de bezuinigingen in het onderwijs beginnen. De reden dat ik u deze open brief schrijf, is omdat ik vind dat het van grote klasse getuigt dat u met uw docentschap actief uitdraagt hoe eervol en essentieel het is om een nieuwe generatie Nederlanders te mogen onderwijzen in een tijd dat we naarstig op zoek zijn naar goede docenten.
Maar meer dan dat en meer dan welke andere docent maatschappijleer dan ook, kunt u over onze samenleving een fundamenteel verhaal vertellen aan uw leerlingen. U kunt als premier van een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV hoogstpersoonlijk getuigen van de verschillende ideeën die in een open en vrije samenleving leven. U kunt uitdragen dat wij in Nederland al deze verschillende opvattingen kunnen overbruggen. Ideeën die we in onze parlementaire democratie nooit mogen onderdrukken, isoleren of bestraffen, maar die we in het publieke debat vrijelijk moeten uiten en bestrijden met een eigen verhaal.
Wat ik persoonlijk ook vind van de gedoogconstructie, u kunt aan onze nieuwe generatie Nederlanders leren dat er ruimte voor verschil moet bestaan in een democratische rechtsstaat. U kunt ze voorzien van een schild als verschillende meningen botsen en u kunt ze wapens geven in de vorm van woorden waarmee ze hun eigen mening leren formuleren. U kunt ze leren omgaan met 16,5 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde. Een stukje aarde waar ze, in uw eigen woorden, door te knokken ‘uiteindelijk burgemeester van Rotterdam kunnen worden’.
U kunt veel voor deze bloeiende en groeiende generatie betekenen, maar op één punt blijft u pijnlijk in gebreke. Zodra u maatschappijleer verruilt voor de maatschappij en de lerarenkamer voor de Tweede Kamer lijkt u uw leerlingen volledig te vergeten.
Het kan niet anders dan dat u uw leerlingen was vergeten toe u in weekblad Elsevier de volgende oproep deed in aanloop naar de komende Statenverkiezingen: ‘Het maakt niet uit wat u stemt, als het maar op CDA, PVV of VVD is’. Politieke samenwerking met de PVV is wezenlijk anders dan deze stemoproep. Hiermee droeg u Nederlanders op om op een partij te stemmen die voor uw leerlingen twee aparte Grondwetten en twee aparte Wetboeken van Strafrecht in petto heeft al naar gelang hun afkomst.
Maar in het publieke en politieke debat lijkt u uw leerlingen pas echt te vergeten. Om de haverklap nemen uw politieke bondgenoten stellingen in die uw leerlingen raken. De ene keer is het Geert Wilders die verbeeldt dat ‘overal in Europa de lichten uitgaan’, omdat ‘overal in Europa de elites fungeren als beschermers van een ideologie die al veertien eeuwen uit is op onze vernietiging’. De andere keer is het vice-premier Maxime Verhagen die ons mededeelt dat ‘de multiculturele samenleving is mislukt’. Premier, uw leerlingen zijn die multiculturele samenleving. Elke keer schittert er één in afwezigheid om deze heren van nuchtere repliek te voorzien: de eerste liberale premier van Nederland sinds 1918.
Ik realiseer me terdege dat u er een dagtaak aan zou hebben om op elke scheet van uw bondgenoten te reageren, maar premier zijn van en voor alle Nederlanders is meer dan een vrijblijvend voornemen. Het vraagt van u in woord en daad deel te nemen aan het debat en stelling te nemen op momenten wanneer uw bondgenoot bijvoorbeeld verkondigt dat ‘het grote probleem is dat je nooit weet of een moslim taqqiya pleegt’, oftewel de waarheid spreekt. Met uw oorverdovende stilte lijkt u niet alleen uw leerlingen te vergeten, maar opvattingen als deze te legitimeren.
Dit artikel  verscheen eerder in de Volkskrant en op de website van GroenLinks

Meer over:

politiek, opinie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (27)

hminkema
hminkema26 feb. 2011 - 9:54

Tofik Dibi schrijft: "... in een tijd dat we naarstig op zoek zijn naar goede docenten". Nederland is helemaal niet naarstig op zoek naar goede docenten. Niet eens het ministerie van OCW is naarstig op zoek naar goede docenten. De waarheid is dat Nederland en OCW genoegen nemen met elke figuur die wel voor de klas wil. Ongeacht of hij het vak beheerst dat hij dagelijks uitvent, ongeacht of hij een docent is, ongeacht of hij een goede docent is. Dat zijn allemaal praatjes uit een lang vervlogen verleden. Het is een feit dat inmiddels één op de drie à vier lessen in het voortgezet onderwijs wordt gegeven door mensen zonder de vereiste kwalificaties. Dat u dat niet weet, komt doordat OCW het de scholen toestaat dit voor ouders en leerlingen te verzwijgen. Dat deze brave lieden voor de klas niet als de wiedeweerga tonen dat ze volgens de geldende normen bekwaam zijn en dus gewoon hun diploma halen, komt doordat OCW daar niet of nauwelijks een punt van maakt. Als er maar iemand voor de klas staat, ongeacht of hij voldoende kan of weet om leraar te wezen. Laat staan een 'goede' leraar. Dan is het OCW wel best, en kan opperjuf Van Bijsterveldt melden dat het lerarentekort 'meevalt'. Dus nee, Tofik, niet meer jokken dat Nederland 'naarstig op zoek is naar goede docenten'. Het tegendeel is waar: in het onderwijs geldt momenteel dat *anything goes*. Wat daarvan de wrede gevolgen zijn voor onze leerlingen, dat zien we later wel. Tenzij je nu al je ogen open doet.

hminkema
hminkema26 feb. 2011 - 9:54

Kan Tofik Dibi even uitleggen hoe hij zijn denkbeeld dat 'we naarstig op zoek zijn naar goede docenten' zich verhoudt tot de feiten? Zoals dat: - de hele groep leraren weer op de nullijn is gezet, terwijl de rest van Nederland voor loonsverhoging in aanmerking komt? - leraren een week langer moeten werken voor hetzelfde salaris, terwijl ons schooljaar al het langste is van heel Europa? - leraren nog vier traditionele vakantiedagen wordt afgepakt, doordat ze voortaan voor Tweede Paasdag, Hemelvaart etc. vakantiedagen moeten inleveren? - het de schoolbesturen vrijstaat om het 'Actieplan Leraren' af te branden, zodat beter geschoolde leraren wéér niet meer kunnen verdienen, terwijl hun salaris al decennialang 25% achterloopt bij de markt? - OCW de economische waarde van het met veel geld en moeite behaalde lerarendiploma tot nul reduceert, omdat ze gedoogt dat beunhazen net zo goed worden aangesteld als bevoegden? Houd retoriek en de feiten uit elkaar, Tofik. Het is pure retoriek dat 'we naarstig op zoek zijn naar goede docenten'. De feiten laten zien dat we precies het tegendeel doen: voor goede docenten maken we het onderwijs zo onaantrekkelijk mogelijk. Nog een feit: van de *bevoegde* nieuwkomers in het onderwijs, dus die jarenlange inzet pleegden om gediplomeerd te raken, loopt binnen vijf jaar de helft weer het onderwijs uit. Dat zijn juist die zogenaamd felbegeerde *goede docenten*, die met hun kwaliteiten meer opties op de arbeidsmarkt hebben dan alleen tegen een laag salaris zich uit de naad werken. Nederland doet juist *niets* om hen voor het onderwijs te behouden.

Martijn100
Martijn10026 feb. 2011 - 9:54

ne, za 26 februari 2011 11:40 in reactie op Frans Houten Reageer op Michiel Michiel Dat is niet waar Frans, de PVV heeft zelf een scheef beeld van een democratie. Wilders, Rutte en Verhagen hebben met smerige truukjes en vuile leugens zichzelf naar de macht geholpen. Ik zie daar geen democratie in. Dit is echt dom geschreeuw. Gaarne uw argumentatie als u dat heeft. Verder slaat de hyperlink verder boven ook nergens op.

arieroos
arieroos26 feb. 2011 - 9:54

Een wel zeer krampachtige poging om de grondslagen van de Westerse maatschappij een "ideologie"" te noemen en vervolgens ongwenst te verklaren ... [Multiculturalisme gaat er van uit dat; - Alle culturen gelijk zijn en gelijk behandeld moet worden. - De culturele normen en waarden van de ene cultuur niet (moreel) superieur zijn aan die van een andere.] Ja, en ? Niet alleen het zg. "multiculturalisme" gaat hiervan uit; de hele westerse maatschappij gaat hiervan uit. Het hele idee is nu juist, dat geen enkele groep zijn levensvisie mag opdringen aan een andere. Dat is geen op zichzelf staande ideologie; dat is de basis van de maatschappij die we nu hebben. [Een aantal voorbeelden van multicultureel beleid zijn: - Acceptatie van dubbele nationaliteit;] Onzin, dat heeft niets met ideologie te maken. We hebben alleen zeggenschap over ons eigen land; we kunnen de wetgeving van Marokko niet veranderen, net als dat Marokko onze eigen wetgeving niet kan veranderen. [- Overheidssubsidie voor belangenverenigingen, gebedshuizen, ontmoetingsplaatsen en kranten, televisie en radio-omroepen in minderheidstalen;] Wat heeft het financieel ondersteunen van kranten nu weer met het zg. "multiculturalisme" te maken ? Overheidssubsidie voor televisie- en radio-omroepen stamt nog uit de tijd van de verzuiling. Of beschouw je de verzuiling ook als "multiculturalisme" ? [- Acceptatie van diversiteit in kleding, zoals de hoofddoek en de keppel, op scholen, in het leger en bij overheidsdiensten;] Dat lijkt me een sociaal verschijnsel. De overheid maakt geen beleid op dit vlak, voor zover ik weet. Of zijn er wetten, die mensen verplichten om keppeltjes te accepteren ? [- Positieve discriminatie; een vorm van discriminatie waarin niet de kwaliteiten, maar de etnische achtergrond van een persoon een grote rol spelen in de hoop de sociale positie van de etnische groep waartoe de persoon behoort te verbeteren. Dat gebeurt vaak omdat minderheden ondervertegenwoordigd zijn in bepaalde beroepsgroepen, bijvoorbeeld omdat ze geen eerlijke kans krijgen.] Dat lijkt me nu juist het tegenovergestelde van wat jij "multiculturalisme" noemt. Immers, volgens jou zou dat elke cultuur gelijkwaardig behandelen; dan is het toch raar dat mensen uit bepaalde culturen voorgetrokken worden ? [- Erkenning van feestdagen voor minderheden;] Wanneer is dat gebeurd, dan ? Het Suikerfeest en Yom Kippoer zijn geen officiele feestdagen in Nederland, voor zover ik weet. [Acceptatie van de bouw van religieuze gebouwen, bijvoorbeeld een moskee.] Dat heeft niets met een zg. "multiculturalisme" te maken. Dat is gewoon een gevolg van de vrijheid van godsdienst, een van de belangrjkste pijlers waarop de moderne Westerse samenleving is gebouwd. [- Het gedogen of erkennen van religieuze rechtspraak of gewoonterecht; bijvoorbeeld de sharia-rechtbanken in Groot-Britannië.] Maar dat heeft vooral historische redenen. Het was in Groot-Brittanie al sinds de middeleeuwen zo, dat bepaalde groepen delen van de rechtsspraak in eigen hand konden houden. Nu maken moslims daar gebruik van; maar dat dus heeft niets te maken met een zg. "multiculturalisme", dat komt doordat de Engelse staatsinrichting een beetje verouderd is. [- Uit een tienjarige studie van professor Robert Putnam blijkt dat multiculturalisme het sociale vertrouwen aantast. Zijn bevindingen zijn dat naarmate de diversiteit van een maatschappij toeneemt, de sociale cohesie en het onderlinge vertrouwen sterk afnemen.[2] - Etnoloog Frank Salter, onderzoeker van het Max Planck Instituut, bewees in een studie dat gemeenschappen die gelijk(er) van samenstelling zijn bereid zijn veel meer en altruïstischer te investeren in elkaar dan etnisch verdeelde gemeenschappen.[3] ] Ja, de mens is een groepsdier, dat klopt. En dat groepsgevoel is precies waar populisten zoals Wilders op inspelen. Zij wakkeren de gevoelens van wantrouwen en het gebrek aan cohesie flink aan met hun retoriek. Dat is ook eigenlijk het belangrijkste bezwaar tegen Wilders; grappig dat je daar nu zelf een wetenschappelijke onderbouwing voor geeft.

angelique1_1
angelique1_126 feb. 2011 - 9:54

Tofik Dibi komt van dezelfde planeet als Jolande Sap. Rutte Premier van alle Nederlanders... Tuurlijk Dibi, net zoals Kunduz geen oorlogsgebied is... Rutte heeft al laten blijken wat hij b.v. met de lonen van plan is: Het RUTTELOON! Jawel, Nederland slaap en Rutte laat een proefballonnetje op om Poolse werknemers eens flink onder te gaan betalen: Een koppelbaas kan er trots op zijn! Voor degene die nog niet op de hoogte zijn: Rutte wil dat Polen in Nederland kunnen werken voor het Poolse minimumloon in plaats van het Nederlandse. Het Poolse minimumloon bedraagt ongeveer 350 euro per maand, het Nederlandse 1424. Het Bulgaarse minimumloon is zelfs maar 122 euro. Bron: http://telegraaf-i.telegraaf.nl/telegraaf/_main_/2011/02/18/008/ Even de "deur" openzetten, want als Rutte de meerderheid in de 1ste Kamer krijgt, zullen hoogstwaarschijnlijk na de Polen ook de Nederlandse werknemers het Rutteloon gaan ontvangen! Doordat Links geen gezamenlijke vuist wil of kan maken is de kans groot dat het Rutteloon wordt ingevoerd: Waarschijnlijk zal Jolande Sap het wel weer een goed plan vinden zolang de vrouwenrechten maar worden gerespecteerd. Tja, met zulke (s)Linkse vrienden heb je geen vijanden meer nodig!

markbosma
markbosma26 feb. 2011 - 9:54

Beste Tofik Dibi, Ik denk dat onderstaand filmpje veel leerzamer is voor ALLE Nederlanders dan uw brief of de voorbeeldfunctie van dhr Rutte. http://www.youtube.com/watch?v=cycXuYzmzNg

FransHoutman
FransHoutman26 feb. 2011 - 9:54

Dibi lijkt onderhand wel een huil Marokkaan. Niks anders als janken omdat een minister dan wel Rutte niet zegt of doet wat hij wil. Hij begint onderhand zielig te worden. Neem deze:u kunt aan onze nieuwe generatie Nederlanders leren dat er ruimte voor verschil moet bestaan in een democratische rechtsstaat. Dibi gilt dat wel maar wil niet accepteren dat de PVV stemmers er anders over denken als hij. Dat is een verschil waarvan Dibi vind dat er geen plaats voor mag zijn in de NL democratie. Want een democratie ziet er bij hem anders uit als dat het woord betekent.

6 Reacties
Naamhiero
Naamhiero26 feb. 2011 - 9:54

Frans ziet graag dat het woord 'democratie' een herdefinitie krijgt? Menig PVV'er is daar al mee bezig. http://wakkerpedia.nl/index.php/Democratie

brammm
brammm26 feb. 2011 - 9:54

Als dit je conclusie is, dan denk ik dat je Dibi's punt niet hebt begrepen

Michiel Online
Michiel Online26 feb. 2011 - 9:54

Dat is niet waar Frans, de PVV heeft zelf een scheef beeld van een democratie. Wilders, Rutte en Verhagen hebben met smerige truukjes en vuile leugens zichzelf naar de macht geholpen. Ik zie daar geen democratie in.

sam tosha
sam tosha26 feb. 2011 - 9:54

Ja in een democratie hebben politieke partijen bv leden en kunnen haar kamerleden zelf besluiten of ze voor of tegen stemmen. In een democratie maakt een partij VOOR de verkiezingen een lijst met kandidaten openbaar.

sam tosha
sam tosha26 feb. 2011 - 9:54

Iedereen die een weerwoord heeft over deze Gunta is in principe zielig, fout of dom. Deze Gunta opereerd namelijk vanuit het 'You'r either with us or against us prinicipe. Dat is pas zielig

kalimero2
kalimero226 feb. 2011 - 9:54

Als het voor u democratie betekend, dat 15miljoen mensen naar de piijpen van 1,5miljoen (waarvan 83% laaggeletterd is) moeten dansen,dan zeg ik : dit is niet mijn democratie vriend!!!

[verwijderd]
[verwijderd]26 feb. 2011 - 9:54

Hallo Dibi wordt eens wakker. De maatschappij dat ben jij (en dus ook ik). En ik heb echt geen MP nodig om mij te vertellen hoe ik met 16,5 miljoen Nederlanders om moet gaan. En dat gezanik over de PVV moet ook maar eens afgelopen zijn. Het is pure geestelijke armoe om daar steeds maar op te hakken in plaats van je eigen (irreële) standpunten uit te dragen. De PVV is gewoon onderdeel van de democratie en dus de maatschappij. Accepteer het maar.

1 Reactie
brammm
brammm26 feb. 2011 - 9:54

Dibi accepteert best dat de PVV deel uitmaakt van de partijen. Wat zijn punt is, is dat de minister-president,die boven de partijen wil staan, afstand moet gaan doen van de goedkope, belachelijke retoriek van Wilders. Veel mensen voelen zich echt geschoffeert door deze partij. Het minste wat Rutte dan kan doen is duideijk maken dat dit geen kabinetsstandpunten zijn.

fjacobse
fjacobse26 feb. 2011 - 9:54

--- De andere keer is het vice-premier Maxime Verhagen die ons mededeelt dat 'de multiculturele samenleving is mislukt'. --- "Uit recent Brits internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat immigratie een ongekend negatieve invloed heeft op het onderling vertrouwen in een samenleving, maar ook op het vertrouwen van burgers in het politieke systeem en de besturende elites." http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/6869/Hoe_haal_je_Wilders_de_wind_uit_de_zeilen%3F De multiculturele samenleving is net als het socialisme. Op papier ziet het er allemaal prachtig uit, in de praktijk blijkt het gewoon niet te werken omdat mensen nu eenmaal mensen zijn.

3 Reacties
bobbie2
bobbie226 feb. 2011 - 9:54

Onzin, natuurlijk bestaat het multiculturalisme, kijk om je heen en open die ogen. We zijn altijd al een multiculturele staat geweest, en die angst, wie zich daar iets van aantrekt moet op de noordpool gaan wonen. Die verdient deze samenleving niet. Hypochonders zijn het, en die moeten we serieus nemen?

bobbie2
bobbie226 feb. 2011 - 9:54

Ik denk dat we de VVD geen liberale partij moeten noemen, maar een conservatieve rechtse partij. Wat dat betreft hoef je van Rutte dus ook geen stellingname in deze te verwachten. Hij laat het onrust stoken aan de anderen en doet net of hij er niet bij hoort. Ieder voor zich, niemand voor ons allen. Het is de andere kant van het gedogen, doen alsof je er niet bij hoort en geen gezamenlijke verantwoordelijkheid willen nemen zoals we dat gewend zijn in polderlandschap Nederland. Kijk naar Wilders, die alleen maar kritiek op het kabinet heeft, Bleeker die zijn afschuw voor de PVV niet onder stoelen of banken stopt. Gedogen neemt dus al gauw de vorm aan van opportunisme. Alleen samenwerken en aardig doen als het uitkomt. Dat lijkt me niet bevorderlijk voor de status van het kabinet. Je moet je dan ook afvragen of er wel één kabinet is, voor sommigen is het zo onduidelijk dat ze zelfs denken dat Wilders in het kabinet zit. En dat is natuurlijk ook zo. Los van alle formele prietpraat hebben zij volledig gelijk. Zij zien de werkelijkheid zoals die is. Voor alle anderen betekent gedogen gewoon verlakken (bedotten, bedriegen, beduvelen, beetnemen, belazeren, oplichten, zie hier voor alle betekenissen: http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verlakken). En de PVV is dan de Verlakpartij. Wat dat betreft ben ik het met Weisglas eens die afgelopen week schreef dat hij hoopte dat het grote verlakken (mijn woorden) na de statenverkiezingen eindelijk afgelopen is. Geen meerderheid voor de huidige combinatie, want dan zal er pas echt onderhandeld worden. Dat Rutte stelt dat we dan in een impasse komen en het land onbestuurbaar wordt is natuurlijk onzin. Tot nu toe is er ook niet geregeerd en de Belgen hebben laten zien dat je niet eens een regering nodig hebt. Allemaal zelfoverschatting van die kleine Mark. Maar ja, hij vindt zichzelf natuurlijk reuze belangrijk. Kijk eens Mam, roept hij, met losse handen! Ja inderdaad, met 2 vingers in zijn neus, maar kijk ook eens met wat voor een resultaat.

sam tosha
sam tosha26 feb. 2011 - 9:54

Nopes... in de praktijk blijkt het gewoon niet te werken omdat SOMMIGE mensen nu eenmaal ACHTERDOCHTIGE, BANGE, GEFRUSTREERDE mensen zijn. Toegeven: Bewust zo gekneed door daar op welvarende politieke stromingen.

MarkMarkMark
MarkMarkMark26 feb. 2011 - 9:54

Natuurlijk. Zoals Balkenende dat was voor mij? Of Kok? Of Lubbers? Ik denk dat t t beste is voor Tofik om de eerste 8, 12 of 16 jaar niets te zeggen en de VVD de problemen op te laten lossen die ontstaan zijn door toedoen van partijen als die van Tofik. Daarna kan er weer (andermans) geld over de balk worden gesmeten.

1 Reactie
tijsraman
tijsraman26 feb. 2011 - 9:54

Dat geld over de balk smijten is toch echt gebeurd door kabinetten waar CDA en/of VVD een hoofdrol in speelden (is al vaak betoogd op dit forum). Duisenberg (PvdA) had tijdens het kabinet Den Uyl de pech van een onverwachte oliecrisis in 1973, maar dat excuus is niet te vinden voor zijn opvolgers Andriessen (KVP), Van Aardenne (VVD), Van der Stee (CDA), Ruding (CDA), Zalm (VVD), Hoogervorst (VVD) en Zalm (VVD). Kok (PvdA) wist het tekort nog enigszins te beheersen bij Paars I en II, maar de andere heren maakten er een potje van: het begrotingstekort is nu meer dan 10x het tekort in de tijd van Den Uyl.

[verwijderd]
[verwijderd]26 feb. 2011 - 9:54

Tofik, je kunt pleiten wat je wilt, WAT Rutte ook doet, hij zal NOOIT mijn premier zijn. En waarom niet? Omdat hij zichzelf afhankelijke heeft gemaakt en in dienst heeft gesteld van de pvv.

2 Reacties
Alexanderr2
Alexanderr226 feb. 2011 - 9:54

Dat is ook helemaal niet erg dat jij dat vind red cat... Voor mij geldt immers hetzelfde, maar dan als bijv. Cohen of wie dan ook premier zou zijn. Dan zou ik die persoon ook nooit als mijn premier zien en dan zou ik ook niet vinden dat Cohen er is voor alle nederlanders (inclusief ik dus). Dus dat jij Rutte jou premier niet vindt is helemaal niet erg... sterker nog... is doodnormaal. Want ga nu niet doen alsof een premier er moet zijn voor alle Nederlanders... dat is een fabeltje, dat fabeltje van Cohen kunt u geloven, maar iemand zal never nooit in in de smaak vallen van iedereen.

doeidoei
doeidoei26 feb. 2011 - 9:54

Het besluit over onze troepenbijdrage in Kunduz en de samengestelde politieke steun is kennelijk aan u voorbij gegaan. Elke aanleiding is er één om de bekende associatie te leggen. Ik vind het vermakelijk.

RobvanderHilst1
RobvanderHilst126 feb. 2011 - 9:54

Ik denk (dus ik besta :-) dat Mark Rutte die door Tofik Dibi zo vurig gewenste 'Minister-President van alle Nederlanders' gaat worden - deze uitdrukking werd door wijlen Pim Fortuyn salonfähig gemaakt niet lang voor zijn geweldadige dood, n.a.v. tal ven bedreigingen aan zijn adres - wanneer Rutte in elk geval ná 2 maart a.s. zijn echte bezuinigingsplannen gaat presenteren. Want geheid dat alle Nederlanders daartegen te hoop gaan lopen zoals dit in 1980 met het toenmalige kabinet o.l.v. Ruud Lubbers het geval was. En die dus de Minister-president van alle Nederlanders werd om tegen de toenmalige regeringsleider, vanwege het toenmalige bezuinigingsoffensief van zijn regering, massaal te ageren en reageren. Dus dat komt allemaal best in orde. Maar dan las ik laatst toch deze tweet, van trendwatcher Adjiedj Bakas: "Grootste uitdaging komende jaren,is verwend geraakte bevolking af te leren boven haar stand en op de pof te leven. #inventiever versoberen" Kijk....

2 Reacties
rgeurtsen
rgeurtsen26 feb. 2011 - 9:54

Adjiedj Bakas... heeft een politieke agenda... hij is geen trendwatcher maar volger. Dat we boven onze stand leefden verkondigde Bos al tijdens de vorige regering.

Joeri2
Joeri226 feb. 2011 - 9:54

Kijk wat? Deze regering wil iedereen aan de pof. De volgende zijn de studenten. En daarna de zieken, binnenkort komt de vvd met het voorstel om ziekenhuizen zo duur te maken dat mensen geld mogen lenen om hun operatie te betalen. Je hoorde het hier het eerst op joop.nl Als er één kabine pro pof is dan is dat een vvd kabinet, die heeft immers vrindjes in het bankwezen.