Joop

Rutte, Kaag en Hoekstra moeten voorbeeld Asscher navolgen en opstappen

  •  
12-04-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
66 keer bekeken
  •  
37644368312_ec3d1d94cc_o

© cc-foto: Gerard Stolk

Zolang Rutte, Kaag en Hoekstra de weg niet vrijmaken voor nieuwe, competente partijleiders, die met een schone lei beginnen, zal het huidig pad van eerst inhoud en dan de poppetjes, met zekerheid tot helemaal niets leiden
Het geringe aantal ondernemers in de Tweede Kamer wreekt zich steeds meer. De meerderheid van de Tweede Kamer is afkomstig uit de publieke sector zelf. Dat kan zeer nuttig zijn maar ook levensgevaarlijk. Zeker als het om onderwerpen gaat waar kennis vanuit een langdurige ervaring in het bedrijfsleven zijn vruchten kan afwerpen. Zoals dat nu zo goed waarneembaar is.
De toeslagenaffaire en de problemen bij de GGD leren bijvoorbeeld dat het de hoogste tijd wordt dat in de Tweede Kamer ict-experts worden gekozen en benoemd. Om voldoende tegenmacht te kunnen borgen tegen alle ict-blunders die de overheid maakt. Omdat ze simpelweg zelf niet in staat is om veiligheid en deugdelijke werkzaamheid te bewaken op het gebied van grootschalige ict-systemen. Maar ook de huidige ernstige politieke situatie in Nederland waarin het vertrouwen in de geloofwaardigheid van de politiek volledig weg is, toont aan hoe immens belangrijk het is dat ondernemers niet ondervertegenwoordigd zijn in het parlement.
Iedere ondernemer als bestuurder van een bedrijf, ongeacht omvang van zijn onderneming, weet dat je nooit een verandering van cultuur, nieuw leiderschap en herstel van vertrouwen kunt realiseren als de poppetjes die direct of indirect verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor alle ellende, niet opstappen. Vrijwillig of gedwongen. Lodewijk Asscher snapte dat. Rutte, Kaag en Hoekstra (nog) niet!
Dat is de enige reden waarom Tjeenk Willink zoveel kritiek te verduren kreeg vanwege zijn hoge leeftijd. Volkomen onterechte kritiek. Omdat hij benoemd is vanwege een gebrek aan beter. Ook dat is een signaal van de staat waarin ons land zich bevindt. Een gebrek aan jonge competente leiders die charisma en vertrouwen hebben en uitstralen. Om in de kern simpele probleempjes in een handomdraai op te kunnen lossen. Als boegbeeld van hun eigen partijen. In het landsbelang, niet om hun eigen baantjes veilig te stellen.
Rutte, Kaag en Hoekstra hebben de hiergenoemde “ijzeren wet” die in het bedrijfsleven opgaat zich nog niet eigen gemaakt. Anders hadden ze wel goed geluisterd naar de meerderheid in de Tweede Kamer. Na het zo dramatisch verlopen debat over de Omtzigt-affaire. Dan was de motie van wantrouwen ook door het CDA en D66 direct gesteund. Van Hoekstra mocht dat zeker verwacht worden. Hij heeft slechts kort in het bedrijfsleven ervaring kunnen opdoen. Maar wel in een functie waarin deze ijzeren wet meedogenloos in zijn werk werd toegepast.
Kaag kan je dit niet kwalijk nemen. Wegens gebrek aan ervaring in het bedrijfsleven. Wel illustreerde ze wat haar visie op nieuw leiderschap, ook in een crisissituatie, volgens haar inhoudt. Geef de beste man nog een laatste kans. En laat hij zelf beslissen wat hij met de motie van afkeuring wil doen. Daarmee bewijzende dat haar invulling van nieuw leiderschap weinig goeds zal brengen in een zware crisistijd. Waar poppetjes altijd ondergeschikt zijn aan het bedrijfsbelang. Of zoals nu het geval is aan het landsbelang.
De enige snoeiharde conclusie die dan ook objectief getrokken kan worden is dan ook de volgende: zolang Rutte, Kaag en Hoekstra in hun eigen partij de weg niet vrijmaken voor nieuwe, competente partijleiders, die met een schone lei kunnen beginnen aan formatieonderhandelingen, zal het huidig pad van eerst inhoud en dan de poppetjes, met zekerheid tot helemaal niets leiden. VVD, CDA en D66 kunnen deze “ijzeren wet” in hun eigen partijen gemakkelijk verifiëren. Door gewoon enkele van hun eigen partijleden die ondernemer zijn even te bellen. Meer is niet nodig.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (69)

Guido3
Guido313 apr. 2021 - 7:30

Wat een slecht verhaal met nog slechtere voorbeelden. De mislukkingen van ICT projecten zijn (meestal) niet de schuld van te weinig of incompetente ICT experts, maar juist door het gedraai van beleidsmakers en mensen uit het bedrijfsleven. Er wordt geen duidelijkheid gegeven door deze mensen en vaak worden aangedragen oplossingen (door ICT experts) genegeerd omdat het te duur is of te lang duurt. Met als resultaat dat er iets wordt opgeleverd wat grotendeels opnieuw gedaan moet worden of weggegooid kan worden. En meer mensen uit het bedrijfsleven? Daar worden toch juist veel meer machtsspelletjes, duistere politiek en onderlinge deals gemaakt? Is dat het type leiderschap wat we willen waarbij het winst oogmerk voorop staat?

1 Reactie
Joe Speedboot
Joe Speedboot14 apr. 2021 - 6:05

'maar juist door het gedraai van beleidsmakers en mensen uit het bedrijfsleven.' Dat kan je juist voor zijn door mensen uit het bedrijfsleven in te huren die weten hoe dat werkt. Projecten gaan heel vaak mis omdat beleidsmakers niet de kennis in huis hebben vakinhoudelijk door te vragen waardoor ze zich een oor laten aannaaien door snelle jongens en meisjes uit het bedrijfsleven. De JSF is daar een perfect voorbeeld van. Had men er in een vroeg stadium met vliegtuigbouwers (mijn achtergrond) bijgehaald, dan hadden die de overheid direct kunnen vertellen dat Lockheed Martin nooit zou kunnen waarmaken wat ze beloofden. Terwijl het ministerie van defensie al sinds het begin van dat project een roze brilletje op heeft, heb ik nog nooit een vakgenoot ontmoet die in dat ding geloofd. Het is vanaf begin af aan een ontwerp waarin teveel functies zijn gecombineerd waardoor je een soort halfbakken compromis over houdt.

Paul Spijkers
Paul Spijkers13 apr. 2021 - 2:28

Die zgnde ijzeren wet is nogal theoretisch in effect en breed to vaag in concept. Ook in bedrijven zitten mensen tot voorbij hun jeugd en ook nadat men fouten of op plekken onkunde had kunnen constateren. In sommige ik zou zeggen veel meer gevallen zitten mensen veel langer in een management, project of bestuursfunctie in een bedrijf. In sommige gevallen maar minder lang. Ik ben er mee eens dat gezien de toeslagen affaire de verantwoordelijken hadden moeten opstappen. Maar dat gaan ze echt niet doen als het niet hoeft omdat ze gewoon nog veilig zitten en genoeg steun blijven houden. Partijen helpen hun ministers zolang dat hun partij uitkomt. Partijen helpen elkaar als het in hun interesse is. In de praktijk houd parlement dus een hand boven de hoofden van schuldigen. Niemand word van buiten crimineel of civiel rechtelijk aangeklaagt. Een theorie die niet werkelijkheid is is niet genoeg om daar verandering in te brengen.

OlavM
OlavM13 apr. 2021 - 0:24

[…..dat je nooit een verandering van cultuur, nieuw leiderschap en herstel van vertrouwen kunt realiseren als de poppetjes die direct of indirect verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor alle ellende, niet opstappen.] […..zolang Rutte, Kaag en Hoekstra in hun eigen partij de weg niet vrijmaken voor nieuwe, competente partijleiders, die met een schone lei kunnen beginnen aan formatieonderhandelingen, zal het huidig pad van eerst inhoud en dan de poppetjes, met zekerheid tot helemaal niets leiden.] Wat betreft Rutte is dit overduidelijk. Al tien jaar lang verantwoordelijk voor afbraak van sociale voorzieningen en begunstiging van de grote concerns en de rijken in de samenleving. Het debacle van de kinderopvangtoeslag kleeft aan hem uiteraard het zwaarst. Wat betreft Hoekstra en Kaag geldt het m.i. minder. Al zijn ze ministers geweest in het derde Rutte-kabinet en ziet het ernaar uit dat het om wat nieuwere wijn in oude zakken gaat. Maar waar kunnen “nieuwe, competente partijleiders, die met een schone lei kunnen beginnen” nu in ’s hemelsnaam vandaan worden gehaald? Wie dat in het CDA en D66 zouden moeten zijn, lijkt me niet duidelijk. En zullen die mogelijke opvolgers, die toch op een zekere ervaring moeten kunnen bogen, inderdaad een nieuwe bestuurscultuur kunnen inbrengen? Dat is sowieso nog de vraag. Het zal trouwens eerder gaan om een langdurig, vrij taai veranderingsproces. Het lijkt me al met al realistischer eerst te bezien, of Hoekstra en Kaag als nieuwe partijleiders inderdaad het vermogen hebben belangrijke vernieuwingen in te voeren, waarbij ik, gezien de partij-achtergronden, meer vertrouwen kan stellen in Kaag dan in Hoekstra.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194712 apr. 2021 - 17:59

Ook Kerstholt heeft nog niet door dat Rutte de volgende premier is. De partijen die Wilders kritiekloos hebben gevolgd in zijn aanval op Rutte zullen daar op terug moeten komen als ze niet aan de kant willen blijven staan.

4 Reacties
OlavM
OlavM13 apr. 2021 - 0:29

@ FransAkkermans1947: Het ligt inderdaad voor de hand dat de VVD de nieuwe premier zal leveren, maar het is zeker niet uitgesloten dat het toch iemand anders zal worden dan Rutte. Het zou zo maar kunnen dat andere partijen een zodanige blokkade tegen Rutte blijven opwerpen, dat de noodzaak tot het vormen van een coalitieregering gaat prevaleren boven Rutte's persoonlijke ambitie.

GMatth52
GMatth5213 apr. 2021 - 9:46

OlavM: "@ FransAkkermans1947: Het ligt inderdaad voor de hand dat de VVD de nieuwe premier zal leveren, maar het is zeker niet uitgesloten dat het toch iemand anders zal worden dan Rutte." Dat ligt helemaal niet voor de hand. Nergens staat geschreven, dat de grootste partij automatisch de premier levert. Een regering moet het vertrouwen van de meerderheid in de 2e Kamer hebben. Er is een meerderheid van centrum-links in de 2e Kamer te vinden. Dan moeten deze partijen niet het vertrouwen opzeggen in Rutte, maar in de VVD. Want de VVD had met een ander boegbeeld -mevr. E.Schippers b.v.- geen ander beleid gevoerd. Dus voor een ander beleid -aanpak van o.a. het stikstofprobleem, van de CO2-uitstoot, van de industriële veeteelt, van de ergste uitwassen als de Toeslagenaffaire en de Participatiewet- is een breuk met de VVD nodig, en niet met de persoon van Rutte. Het is twijfelachtig, of Kaag en Hoekstra hiertoe bereid zijn.

OlavM
OlavM14 apr. 2021 - 0:07

@ GMatth52: [Nergens staat geschreven, dat de grootste partij automatisch de premier levert.] Dat heb ik zelf eerder ook al meerdere malen betoogd, en daarbij de ARP-voorbeelden Biesheuvel en Zijlstra genoemd. "Voor de hand liggen" is dan ook iets heel anders dan "automatisch". Meestal levert de grootste fractie wel de premier op basis van haar relatief sterke positie. Evenmin wordt Rutte "automatisch" premier. Deze hoeft sowieso zelfs niet uit het parlement te komen. Zelf heb ik ook al eerder Edith Schippers als mogelijkheid voor de VVD genoemd. Natuurlijk is voor een echt ander beleid een breuk met de VVD nodig. Maar het zal zeer moeilijk zijn die partij uit de coalitie te weren, gezien de verkiezingsuitslagen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194714 apr. 2021 - 11:54

@OlavM Natuurlijk kun je niet uitsluiten dat iemand anders dan Rutte premier wordt. Maar iemand die in die functie zijn sporen heeft verdiend (of zich heeft kunnen handhaven, dat is voor mij hetzelfde), door zijn partij wordt gesteund (bij gebrek aan beter maar dat doet er niet toe) en zelf ook niet wil stoppen) kun je niet opzij zetten. Maar u heeft gelijk, je kunt het niet uitsluiten. Ik zie hem eerder struikelen over de komende enquetes maar niet over dat akkefietje met die foto.

Thuiszitter
Thuiszitter12 apr. 2021 - 16:51

Als Tjeenk deze conclusie nu ook weet te trekken ....... dat zou wat mij betreft mooi zijn al zie ik het nimmer gebeuren.

Sonic2
Sonic212 apr. 2021 - 16:12

De vinger naar Hoekstra, Rutte en Kaag wijzen is terecht, maar het is ook een versimpelde werkelijkheid. Ik heb spijt van mijn te lichtzinnige houding tegenover het neoliberalisme. Ik ben een rare bekeerling en met mijn stemgedrag heb ik meegewerkt aan een verkeerd systeem. Elk zeer fout systeem kent zijn lichtpuntjes. Die heb ik overdreven en ik had te weinig oog voor de keerzijde. De reflex van de meeste hier is de vinger naar Rutte, Hoekstra en Kaag richten. Dat is een eenzijdige werkelijkheid. Wat mij betreft gaat op Marijnissen, Azarkan en wat nieuwe partijen elke fractieleider weg. Baudet is een twijfel geval. Die is er pas vanaf 2017. Ze hebben allemaal meegewerkt aan deze extreme fraudebestrijding. Ze zijn er in 2013 door notabene een VVD'er( Weekers) nadrukkelijk gewaarschuwd dat de goede onder de kwaden zijn gaan leiden. In geen van de politici van vorige generaties heb ik een duidelijke koerswijziging waar genomen ook over de bestuurscultuur. Wat mij betreft vertrekken naast Kaag, Hoekstra en Rutte dus nog een heleboel politici. Wilders, Klaver, Ploumen, Segers, van der Staaij en ook Koolmees en vele anderen mogen hun koffer pakken. Ook de mensen daarom heen. Iedereen verdient een tweede kans inderdaad, maar geen van alle zijn echt geloofwaardig. Het aanblijven van geen van de genoemde is in het landsbelang. Ze frustreren het landsbelang en zijn niet geloofwaardig. Als er dan een grote schoonmaak komt dan een gehele schoonmaak. Als je alleen Kaag, Rutte en Hoekstra weg stuurt dan veranderd er nog niets.

4 Reacties
chwiedijk
chwiedijk12 apr. 2021 - 18:42

verandert

gimli55
gimli5512 apr. 2021 - 21:39

@Sonic De SP is vanaf het begin tegen de marktwerking en het neoliberalisme geweest. Ik ben weg bij de SP, maar vanaf het prille begin heeft de partij gestreden tegen de uitwassen van het falende systeem. Helaas is ook etg veel energie gaan zitten in de identiteits politiek, en woke. Net als de strijd tegen de eigen jeugd afdeling waardoor ik de partij vaarwel heb gezegd. Marijnissen vind ik ook een zwakke leider, zeker nu ze een beetje tegen de VVD beginnen aan te schurken. Blijft staan dat Renske en anderen voor haar deze problemen al heel lang aankaarten, zelfs Willink heeft bij de informatie in 2017 al gewaarschuwd. Je moet het als regering wel willen zien, en daar is Rutte als premier verantwoordelijk voor. Je kunt wel alle fractie voorzitters wegsturen, maar dat is aanpak van de gevolgen. De oorzaak moet worden aangepakt, het neoliberalisme moet stoppen. De poppetjes zijn inbelangrijk, het systeem moet om. Er moet een andere bestuurs cultuur komen, niet een wijziging in bestuurs stijl zoals de media verkondigt, dan blijft alles bij het ouden en wordt er cosmethisch gegoocheld.

LaBou
LaBou 13 apr. 2021 - 5:25

@chwiedijk: taalnazi

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2021 - 7:20

In het laatste debat was Marijnissen zeer sterk, bovendien heeft zij ook Renske alle ruimte gegeven. Ook nu steunen de jongeren, ondanks hetgeen gebeurt is, de SP nog steeds. Ik denk niet dat die jongeren blijer zijn geweest met de mensen die overliepen naar enig andere partij. Alleen al vanwege de standpunten in die partijen, die nog veel verder van hen afstaan.

Pater
Pater12 apr. 2021 - 16:08

"De meerderheid van de Tweede Kamer is afkomstig uit de publieke sector zelf." schrijft Kerstholt. En: "Rutte, Kaag en Hoekstra hebben de hiergenoemde “ijzeren wet” die in het bedrijfsleven opgaat zich nog niet eigen gemaakt." Kerstholt kent kennelijk de achtergrond van Rutte (Unilever) en Hoekstra (Shell, Mckinsey) niet. Juist Asscher heeft geen bedrijfs-achtergrond. Waarmee de logica onder zijn bijdrage wegvalt.

1 Reactie
Joe Speedboot
Joe Speedboot12 apr. 2021 - 19:35

'Kerstholt kent kennelijk de achtergrond van Rutte (Unilever) en Hoekstra (Shell, Mckinsey) niet.' Wat jij over het hoofd ziet is dat de roep tot aftreden doorgaans van buitenaf moet komen. Een directeur die denkt dat hij succesvol is stapt doorgaans niet zomaar op. Dat doen ze pas als er druk op ze wordt uitgeoefend. Uit jezelf opstappen zoals Asscher deed is juist iets van de politiek.

[verwijderd]
[verwijderd]12 apr. 2021 - 14:55

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Zandb
Zandb12 apr. 2021 - 15:57

Ben Om uw vraag te beantwoorden: Nee, dat was toen niet veel anders, volgens mij. Ik denk ook niet dat er op dat gebied veel ten goede zal veranderen. Ten slechte wel, wanneer populisten aan de macht komen en dan ervaren dat er weinig anders opzit dan je je belofte de wens van het volk te doen op alle mogelijke manieren te breken, om de politiek niet te laten ontaarden in een nog grotere puinhoop.

Pater
Pater12 apr. 2021 - 16:10

Het stelselmatig niet of onjuist informeren van het parlement heeft onder 10 jaar premierschap van Rutte wel degelijk een ongekend hoogtepunt bereikt.

gimli55
gimli5512 apr. 2021 - 21:49

@Zandb Je kunt wel weer de usual suspects : de populisten, extreem rechts of links, de schuld geven dat het nog veel slechter wordt als zij aan de macht komen. Blijft onverlet dat de huidige regering ongekend onrecht en institutioneel racisme en discriminatie uitvoert over de ruggen van onschuldige slachtoffers. Het is een kwestie van oorzaak en gevolg? Waarom zijn de flanken zo aantrekkelijk voor sommigen kiezers? Omdat het midden de kiezers en burgers van Nederland vertegenwoordigen. Het lijkt me zinloos om daar voorbeelden voor te geven, die zijn er legio. De kiezers zoeken een alternatief voor het neoliberale systeem en perspectief voir de toekomst. Nu tijdens de crisis kiezen ze voor het behoud van de status quo, door de angst voor de toekomst. Links is door rechts adequaat geneutraliseerd en de media hebben Kaag op het bekende schild gehezen. Los de oorzaak op en de partij die de burger weer vertegenwoordigt, zal groeien tot blijkt dat ze het niet waar maken, dan stort het weer in. Met de huidige versplintering tot gevolg.

Leontrotsky
Leontrotsky12 apr. 2021 - 14:35

Kaag en Hoekstra zijn pas aangesteld en hebben nog niet de kans gehad om zichzelf te bewijzen. Ik heb torenhoge verwachtingen van Kaag die mijns inziens de meest getalenteerde politicus is van de laatste 20 jaren. DAt Rutte moet verdwijnen, daar is waarschijnlijk 90% van de bevolking het mee eens.

4 Reacties
itsme3
itsme312 apr. 2021 - 14:49

Getalenteerd weet ik niet. Arrogant wel, met haar uitspraak dat ze een "hogere morele standaard heeft". Daarmee past ze perfect binnen de D66 traditie, waar arrogantie de norm is. Aangezien de VVD in de peilingen weer bijna terug is op het niveau van de verkiezingen, denk ik dat u er zwaar naast zit met de uitspraak dat 90% van de bevolking hem wil zien verdwijnen.

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 15:13

Kaag en Hoekstra zijn pas aangesteld als fractieleider. Maar ze lopen natuurlijk al heel Rutte III mee. Hoekstra, als minister van financiën, medeverantwoordelijk voor de toeslagenaffaire. Iets waar Kaag als minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, helemaal niets mee van doen heeft gehad. Daarom vind ik inderdaad ook dat Rutte en Hoekstra, net als Asscher hun conclusies hadden moeten trekken. Met Kaag is dat toch anders.

Zandb
Zandb12 apr. 2021 - 16:04

Itsme Is de netto opbrengst van uw reactie nu niet, dat u er blijkbaar een nog hogere standaard op na houdt dan Kaag? U hebt een zo hoge standaard, dat u niet thuis wilt horen bij een en partij waar arrogantie de norm is. Maar het is dan blijkbaar voor u weer geen, dat de VVD zich, als nog arroganter opstellende partij - Rutte doet immers niets fout - het volk dan mee zou krijgen.

itsme3
itsme312 apr. 2021 - 21:04

@Zandb Ach, een jijbak. Die doet het immer goed. Oh nee hoor. Ik voel mij niet boven Kaag verheven, maar Kaag vast wel boven mij. Het is alleen dat ik een vreselijke afkeer heb van dat soort arrogantie. Maakt mij dat een beter mens? Nee, vast niet. Is het terecht? Jazeker. Vooral omdat ze tot nu toe nog niets gepresteerd heeft. Als u mijn tekst daadwerkelijk gelezen had, had u gezien dat ik geen oordeel over Rutte uitspreek. Ter uwer info, ik heb nog nooit op de VVD of Rutte gestemd. Maar ik constateer alleen dat mr Trotsky ernaast zit als hij denk dat Rutte geen steun meer heeft. Sterker. Het zou mij niet verbazen als wanneer er over een maand verkiezingen zouden worden gehouden dat Rutte er met winst uit zou komen.

Kuifje3
Kuifje312 apr. 2021 - 14:12

Hoe eerder Kaag weg is hoe beter, maar tijdens de toeslagaffaire was ze nog geen partijleider of vice-premier voor D66. Ook was haar takenpakket niet in relatie te zien met deze zaak. Nee, hiervoor weggaan is niet nodig voor haar. Wat Hoekstra betreft twijfel ik. Zijn ministerie bestaat uit twee totaal afgescheiden werelden. De belastingdienst wordt totaal niet door hem aangestuurd en was in handen van een serie niet-capabele D66 figuren. De verantwoordelijke partijleider was Jette, maar die is al teruggetreden. Rutte was eindverantwoordelijk, maar zoals bij alles wat fout gaat neemt hij die verantwoordelijkheid niet serieus. Asscher is terecht opgestapt, maar zijn daad had niet gehoeven omdat Rutte bleef zitten. Nu zit zijn partij met een partijleider die niet de kwaliteiten heeft om de partij van de nakende ondergang te redden.

6 Reacties
Sonic2
Sonic212 apr. 2021 - 16:20

Ik heb bij Kaag haters het idee dat ze in hun achterhoofd al een bepaald doel hebben en dat ze daar naar toe redeneren. Kaag is nog maar een jaar partijleider. We kunnen haar aan het einde van de formatie echt beoordelen. En dan zou het fair zijn om dat in de D66 context te doen. Dat een nationalist zoals u niet op haar zit te wachten is evident en ook niet zo relevant. Volgens mij hebben veel mensen die extreem tegen Kaag zijn ook geen idee wat D66 in haar verkiezing programma heeft staan. Geen idee van de achtergrond van Kaag. Ook geen idee wat ze werkelijk vindt over de Palestijnse-Isreal kwestie. Er wordt ze een beeld voorgekauwd door hun leiders en er wordt niet onderzocht of dat beeld klopt. Ook gaan er nogal wat complotten over Kaag zoals "build back better" of WEF. Waarvan iedereen maar gelooft dat Kaag daar achter de schermen verantwoordelijk voor is. Soms hebben Baudet en Wilders aanhangers een punt als ze als nazi's of fascisten worden neergezet. Hoewel ik die 2 vreselijk vind, zijn ze niet de opvolgers van Hitler. Het demoniseren van Kaag( want dat is wat velen hier doen) is niet gebaseerd op enige kennis van de standpunten van D66. Is gebaseerd op een foutief beeld van haar karakter. Prima als mensen D66 hard aanpakken, maar dan mag het wel op basis van inhoud en op basis van wat D66 echt beweert en doet. Of gaat doen. Niet de hysterie die andere mensen er van maken.

Kuifje3
Kuifje312 apr. 2021 - 16:50

@Sonic: U gaat werkelijk nergens in op wat ik hier aangeef, maar tussendoor nog wel even mij voor nationalist uitmaken. Tsja... dat zegt uitsluitend iets over uzelf. Maar goed, ik geef aan dat Kaag vanwege dit dossier voor mij juist NIET zou hoeven opstappen. Of ik iemand wel of niet waardeer heeft daar helemaal niets mee te maken. Precies ook wat uzelf zegt: Ze was in die tijd geen partijleider en ze had totaal niets met dat dossier te maken. De toenmalige partijleider heeft zichzelf in de spiegel gekeken (of er is iets achter de schermen gebeurd) en heeft zijn conclusies getrokken. Wellicht speelde dit dossier hier ook mee, maar dat zullen we niet te weten komen. Iemand beoordelen na de formatie? Dat is onzin. We zullen echt nooit te horen krijgen wat daar nou echt wordt afgesproken. Er komt een niets zeggend motto en daarna gaan ze aan de slag. Nee, echt beoordelen kunnen we haar nog lang niet. Overigens is er een gezegde dat je geen tweede kans krijgt voor een eerste indruk en die is wat mij betreft over Kaag niet geweldig positief. Maakt niets uit verder want ik zal nooit meer op haar partij stemmen. Die kans is na Pechtold wel verkeken.

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 16:52

"Hoe eerder Kaag weg is hoe beter, maar tijdens de toeslagaffaire was ze nog geen partijleider of vice-premier voor D66. Ook was haar takenpakket niet in relatie te zien met deze zaak. Nee, hiervoor weggaan is niet nodig voor haar.", Dat vind ik nog eens een eerlijk commentaar. Geen voorstander van Kaag. Maar hier had ze niet mee te maken, dus hierom zou ze niet weg moeten. Met dit laatste ben ik het helemaal eens. Zowel Rutte, als Hoekstra, als Asscher hadden verantwoordelijkheid. Rutte en Hoekstra hadden ook op moeten stappen.

Sonic2
Sonic212 apr. 2021 - 18:36

@ Kuifje en Bobby Wacht nu eerst maar even waar D66 mee komt als het regeerakkoord er ligt. U denkt heel erg veel over D66. U denkt veel over Kaag. Net als u heel veel denkt over mij. Weinig van al die inschattingen kloppen. Heeft Kaag u persoonlijk ooit wat misdaan? Dat u zoveel haat heeft aan die vrouw. Waar is het op gebaseerd? Op wat andere u vertellen. Of bent u het oneens met het verkiezingsprogramma? Kent u dat programma? Of laat u zich leiden door de persoon. Ik merk bij velen( waaronder u) 0,0 respect voor het democratische proces. Rutte en Kaag zijn de grootste geworden op 17 Maart. Dat u het daarmee oneens is dat is uw probleem. U oordeelt maar wat over Kaag. Ook over dingen die nog moeten plaatsvinden, want u weet nu al dat het premierschap van Kaag niets wordt. Of van het regeerakkoord. Hoe eerder Kaag weg is hoe beter zei u. Het zal goed liggen bij de haters hier, maar u toont vooral aan dat u vooringenomen bent. Dat mensen zeer kritisch zijn op D66 is prima, maar die hetze die tegen haar gevoerd wordt door een aantal. Dat vooringenomen, bekrompen generieke haat gaat me veel te ver.

Kuifje3
Kuifje312 apr. 2021 - 19:33

@Sonic: Totale onzin om te stellen dat ik Kaag haat. Doe normaal man, zou ik willen zeggen. Als ik alle politici die ik niet zo hoog heb zitten zou haten dan blijven er niet zo veel over. Hooguit Leyten en Omtzigt. Nou, voor mij is er niet één die ik haat (zelfs Rutte niet), maar uw aannames en commentaar zijn zoals zo vaak van een bijzonder matig niveau. Het is voor u kennelijk niet mogelijk om op inhoud te argumenteren (enig idee wat dat betekent?) en daarom komt u steeds met dit soort braaksel.

Sonic2
Sonic212 apr. 2021 - 20:58

@ Kuifje En Bobby Ik doe normaal. U zoekt voortdurend richting mij de persoonlijk aanval. Alle provocaties komen van uw kant. En nog steeds komt u niet tot de inhoudelijke kern. Misschien gewoon eens tijd om Kaag op haar prestaties te beoordelen. En niet op basis van uw eigen aannames. Uw eigen vooroordelen. Kaag is in tegenstelling tot dat ultra rechtse onkruid een fatsoenlijke dame. Dus hoe vooringenomen kan je zijn dat je nu al loopt te brallen dat het goed is dat Kaag weg gaat en hoe eerder hoe beter. Kritiek op Kaag en D66 is prima, maar dan niet op een vooringenomen manier. Niet alles wat ze zegt is verkeerd. Dat zeer eenzijdige en vooringenomen gebash is erg vermoeiend. Dat bent u met me eens, want ik zie helemaal nergens een inhoudelijk weerwoord. Behalve de zeer onfatsoenlijke sneren richting mijn persoon. Maar dat ben ik wel gewend hier van elke keer dezelfde types.

FromValue
FromValue12 apr. 2021 - 13:56

Ik denk niet dat een 2e kamerlid met ICT kennis de overheid zal kunnen behoeden tegen ICT blunders. ICT kopstuk Jan Kees de Jager was rond 2010 minister. Toen is o.a. vanwege ICT geblunder met DigiD bij de belastingdienst een van de fundamenten gelegd voor de toeslagen affaire.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen12 apr. 2021 - 13:36

Het heeft geen enkel nut dat ICT specialisten in de politiek actief worden, het zou veel nuttiger zijn als op de departementen ICT specialisten zouden werken die gedegen kennis bezitten, maar de overheid weigert in te zien dat deze mensen schaars en dus zeer duur zijn.

DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2021 - 12:24

Ik heb zelden zulke onzin van deze schrijver gelezen als in dit stukje. Vaak heeft hij aardige inzichten maar dit is niet best. Deze zin is is tekenend voor de analyse: De toeslagenaffaire en de problemen bij de GGD leren bijvoorbeeld dat het de hoogste tijd wordt dat in de Tweede Kamer ict-experts worden gekozen en benoemd. Is ICT kennis een benodigde competentie voor een kamerlid? En niet milieu kennis ? Of medische kennis? Of verstand van kernenergie? Of van logistiek? Of van metaal bewerken? Of van beurshandel? Of van beleggen? Of sport? Of cultuur? Of rechten? De tweede kamer leden zitten er voor controle en wetgeving. Niet om de overheid te voorzien van praktische kennis. Ze moeten er op toezien dat de overheid de juiste kennis inkoopt. En juist van die toezichthoudende taak bakken de kamerleden nogal weinig. Deze misser maakt ook de rest van de tekst niet sterk. Eerst zou er nagedacht moeten worden over wat een competente partijleider moet zijn. Daar heeft de schrijver blijkbaar geen idee bij. En als je dat niet weet kan je ook niet beoordelen waarom Kaag, Rutte en Hoekstra dat niet zijn.

11 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot12 apr. 2021 - 16:24

' Ze moeten er op toezien dat de overheid de juiste kennis inkoopt' 'Een product is zo goed als haar opdrachtgever'. Die opdrachtgever, in dit geval de politiek en de overheid faalt veel te vaak. Met die corona is dat weer overduidelijk. Pragmatisch denken in geval van crisis is iets wat de huidige generatie politici niet kan. Dat komt ondermeer omdat ze te eenzijdig zijn opgeleid en het ze ontbreekt aan maatschappelijk fingerspitzengefühl. Politici en ambtenaren zijn nauwelijks bezig met de burger. Ze zijn vooral bezig met zichzelf!

Kuifje3
Kuifje312 apr. 2021 - 16:30

@Daan: Ja, ICT kennis is keihard nodig. Ik heb jarenlang als ICT-er gezien wat een onzin op ons bedrijf (het UWV) werd afgevuurd. Dat dan in een tempo waar je duizelig van werd. Een voorbeeld: We moesten een regeling in de systemen inbouwen waarbij voor zwangere werkelozen die als gevolg van die zwangerschap ziek werden en daardoor onder het minimum loon terecht kwamen. Een paar jaar later konden we de regeling weer uit de systemen halen. We hadden uiteindelijk één aanvraag gehad en die was afgewezen. Miljoenen heeft dit geintje gekost. Nog zo’n leuke was het Sofinummer wat is vervangen door het BurgerServiceNummer. Enig idee wat zoiets kost om in de systemen te verwerken? Wat te denken van een franchise op de ziekenfondspremie? Na een jaar konden we die alweer uit de systemen slopen. Niet zolang geleden nog de Participatiewet. Ook al verzonnen door een paar spaarlampjes die geen benul hebben van ICT. Wat te denken van de AVG? Ik zal maar niet zeggen wat dat de maatschappij al gekost heeft doordat het eigenlijk niet uitvoerbaar is.

DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2021 - 17:42

@ Joe Speedboot Jij schrijft: Dat komt ondermeer omdat ze te eenzijdig zijn opgeleid en het ze ontbreekt aan maatschappelijk fingerspitzengefühl. Politici en ambtenaren zijn nauwelijks bezig met de burger. Ze zijn vooral bezig met zichzelf! De kwaliteit van het bestuur laat te wensen over. Maar maatschappelijk fingerspitzengefühl is niet de tekortkoming. Kwalitatief goed beleid en uitvoering zijn dat wel. Bestuurders en ambtenaren zijn wel degelijk bezig met de burger. Maar gezien het feit dat die groep nogal diffuus is zullen ze nooit een besluit kunnen nemen dat iedereen tevreden stelt. Jou blijkbaar nooit. Maar dat zegt niets over de kwaliteit van het beleid. Pragmatisch denken is ook de oplossing niet. Het probleem is eerder te pragmatisch denken. De overheid zelf is complex en de samenleving ook. Als je de politiek in het algemeen iets kan verwijten is dat vele politici denken dat er werkende simpele pragmatische oplossingen zijn voor complexe problemen. Die opvatting heeft ook het toeslagen debacle veroorzaakt.

Joe Speedboot
Joe Speedboot12 apr. 2021 - 18:19

'Maar maatschappelijk fingerspitzengefühl is niet de tekortkoming. Kwalitatief goed beleid en uitvoering zijn dat wel. ' Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kwalitatief goed en uitvoerbaar beleid ontwikkel je alleen door aan te voelen wat wel en niet kan en waar de wereld naartoe gaat. Daar heb je maatschappelijk fingerspitzengefühl, opleiding en ervaring voor nodig. Mijn vader was als stedenbouwkundig ingenieur ooit hoofd van een provinciale planologische dienst. Bij zijn afscheidsrede in de jaren 90 zei hij al: met mij verdwijnt de laatste bij de dienst die vakinhoudelijk verstand van zaken heeft. De tent wordt vanaf nu gerund door ologen. 'Maar gezien het feit dat die groep nogal diffuus is zullen ze nooit een besluit kunnen nemen dat iedereen tevreden stelt. ' Dat suggereer ik dan ook nergens. 'Het probleem is eerder te pragmatisch denken.' Flauwekul. Je ziet dat aan het geklungel rond die vaccinaties. Men heeft bijna een jaar de tijd gehad om tig scenario's voor te bereiden en nog komt het traag op gang vanwege logistieke problemen. En dat in een land wat logistiek gezien tot de wereldtop behoort. Blijkbaar is er niemand geweest die kon bedenken: wat hebben we nodig? Laten iemand uitnodigen die verstand heeft van logistiek. Het geklungel rond de trage afhandeling van het toeslagenschandaal laat eveneens zien dat pragmatisch denken niet in het woordenboek van de gemiddelde politicus/ambtenaar voorkomt. Terwijl er mensen in grote financiële nood zaten ging men eerst onderzoeken, commissies samenstellen, vergaderen etc. Pas toen ex GVB directeur Van Huffelen (bij het GVB leer je wel pragmatisch denken) het stokje overnam werden die mensen uit de brand geholpen. 'Zwarte zwanen' van Nassim Taleb zou verplicht leesvoer moeten zijn voor politici en ambtenaren!

Joe Speedboot
Joe Speedboot12 apr. 2021 - 19:00

'Als je de politiek in het algemeen iets kan verwijten is dat vele politici denken dat er werkende simpele pragmatische oplossingen zijn voor complexe problemen. ' Een simpele oplossing bedenken is iets anders dan pragmatisch denken. Pragmatisch denken houdt juist in dat je checks and balances inbouwt en vooraf incalculeert wat er mis kan gaan en hoe je daarop kan anticiperen.

DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2021 - 21:06

@ Joe Speedboot Jij schrijft: Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kwalitatief goed en uitvoerbaar beleid ontwikkel je alleen door aan te voelen wat wel en niet kan en waar de wereld naartoe gaat. Aan te voelen? Ik vind dit belachelijk, ik heb je verder tamelijk hoog zitten maar hier maak ik liever geen woorden aan vuil. Overigens de uitspraak van je vader vind ik ook niet erg sterk. Daar valt een hoop tegen in te brengen, maar ik wil liever geen kritiek leveren op jouw vader. Dan schrijf je: Men heeft bijna een jaar de tijd gehad om tig scenario’s voor te bereiden en nog komt het traag op gang vanwege logistieke problemen. Het voorbereiden van scenario's die een jaar later praktijk kunnen worden is ongeveer het omgekeerde van praktisch handelen. Dat is eerder een voorbeeld van theoretisch conceptueel denken. Er is iets mis met jouw definities. En je schrijft: Pragmatisch denken houdt juist in dat je checks and balances inbouwt en vooraf incalculeert wat er mis kan gaan en hoe je daarop kan anticiperen. Dat is dus geen praktisch denken. Praktisch denken is korte termijn, cyclisch en resultaat gericht. @ Kuifje zonder Bobby Jij schrijft: . Ik heb jarenlang als ICT-er gezien wat een onzin op ons bedrijf (het UWV) werd afgevuurd. Ik heb jarenlang de waardeloze prestaties van de ICT partners van het UWV gezien. Van de eigen ICT afdeling van het UWV destijds GAB/BVG-s, Pink Rocade en Cap Gemini. Ik heb direct bij de oplevering van Werk.nl al vastgesteld dat het een verschrikkelijk puinbak was. Ik heb gewerkt met PGI en alle andere daarop volgende applicaties. Ik ken jou niet persoonlijk en wil je ook niets verwijten of op de persoon spelen. Maar ik zie weinig reden voor mededogen met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de ICT bij het UWV en alle voorgangers. Ik heb over een periode van meer dan 30 jaar slechts onkunde aangetroffen en waardeloze applicaties.

Joe Speedboot
Joe Speedboot13 apr. 2021 - 8:05

'Aan te voelen? Ik vind dit belachelijk' Dat is dan jouw manco. Ik ben product ontwerper en heb ooit ook vliegtuigbouw gestudeerd. In de vliegtuigbouw is het niet al te moeilijk te controleren of een ontwerp gaat werken of niet, je kan het gewoon narekenen. Bij product design wordt dat een stuk lastiger. Om een ontwerp te beoordelen zijn er namelijk nauwelijks harde meetcriteria te bedenken. Je moet het in hoge mate doen op gevoel/intuïtie. Een ervaren ontwerper voelt net zoals een ervaren kunstenaar, schrijver of muzikant feilloos aan of een ontwerp klopt of niet. 'Het heeft het' of het heeft het niet. Voor veel academisch opgeleide theoretici die hun houvast zoeken in allerhande theorieën is dat vaak onbegrijpelijk en een gruwel, maar het werkt uitstekend. In het moderne deel van het bedrijfsleven noemen ze dat holistisch denken en zien ze dat al lang niet meer als zweverig. Miljarden bedrijven als BMW, Apple etc vertrouwen er al jaren op en zijn er zeer succesvol mee. 'Overigens de uitspraak van je vader vind ik ook niet erg sterk.' Die was heel sterk, omdat die ologen de kennis missen om een goede opdrachtgever te zijn. Een goede opdrachtgever kan ook vakinhoudelijk doorvragen. De gevolgen van dat ologen beleid op het gebied van volkshuisvesting zijn inmiddels overal zichtbaar. Woningnood, volstrekt onlogische stadsuitbreidingen en bouwsels die een dronken aardbei nog niet had kunnen bedenken. De spuuglelijke lintbebouwing langs de A4 is een perfect voorbeeld van dat laatste. De overheid zou veel meer gebruik moeten maken van mensen die beschikken over dat soort fingerspitzengefühl en weten hoe design thinking in zijn werk gaat. Het grote probleem van beleid dat louter is gebaseerd op theorie en onderzoeken is dat je per definitie achter de feiten aanloopt omdat je je baseert op kennis uit het verleden. 'Dat is dus geen praktisch denken.' Ik heb nergens de term 'praktisch denken' genoemd, die verzin jij erbij. Ik heb het louter over pragmatisch denken.

DaanOuwens
DaanOuwens13 apr. 2021 - 8:32

@ Joe Speedboot Jij schrijft: Een ervaren ontwerper voelt net zoals een ervaren kunstenaar, schrijver of muzikant feilloos aan of een ontwerp klopt of niet. ‘Het heeft het’ of het heeft het niet. Dat soort producten zijn niet vergelijkbaar met overheidsbeleid. Dat doe je niet op basis van gevoel. En er zijn voldoende methodes en technieken om dat beleid te toetsen En je schrijft: Een goede opdrachtgever kan ook vakinhoudelijk doorvragen. Als ruimtelijke ordening afhankelijk is van de vakkennis van de leidinggevende is er iets mis. Je vader zat blijkbaar op de verkeerde plek in de verkeerde functie. En je schrijft: Ik heb nergens de term ‘praktisch denken’ genoemd, die verzin jij erbij. Ik heb het louter over pragmatisch denken. Ik bedoelde pragmatisch denken, blijkbaar was jouw fingerspitzengefühl even afwezig bij het lezen van mijn tekst. Zo blijkt maar weer dat je er niet op kan vertrouwen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 apr. 2021 - 12:26

Joe Speedboot Engelse stedebouwkundigen waarschuwden al in de jaren 20 vorige eeuw tegen lintbebouwing als een stupide vorm van ruimtelijke ordening.

Joe Speedboot
Joe Speedboot14 apr. 2021 - 5:55

'Dat soort producten zijn niet vergelijkbaar met overheidsbeleid. ' Dat is niet waar. Die producten kunnen bijv ook diensten of systemen zijn. Daarnaast maak je uiteraard gebruik van kennis, methodes, onderzoeken etc. Echter, die laatste zaken zijn per definitie niet onfeilbaar. Ze hebben de grote manco dat ze uitgaan van bestaande situaties en niet van situaties waar nog nooit onderzoek naar is gedaan of die nog nooit zijn voor gekomen. Tevens maken mensen fouten. Daarom is dat fingerspitzengefühl/intuïtie zo belangrijk. Ik heb het in mijn beroepspraktijk regelmatig meegemaakt dat men op papier dacht het perfecte plan te hebben, wat vaak miljoenen had gekost, tot men met potentiële gebruikers ging praten. En dan niet met voorgekookte enquetes, maar door in diepgravende gesprekken met designers die doorvroegen hoe ze de wereld zagen en hoe hun ideale wereld eruit zou zien. Het gevolg was dat die plannen meestal de prullenbak in konden omdat men zaken over het hoofd had gezien die je niet uit modellen kan halen. Vrijwel iedere grote uitvinding begint met intuïtie. Daar is een bepaald soort sensitiviteit voor nodig die je niet uit boekjes kan halen maar waar je talent voor moet hebben en die je kan trainen door goed om je heen te kijken, te luisteren, in te voelen etc. Het is tamelijk achterhaald dat te negeren en het heeft ook niks met zweverigheid te maken. Het meer vooruitstrevende deel van het bedrijfsleven heeft dat al een tijd geleden ontdekt, vandaar dat er de afgelopen decennia een omslag is gemaakt van marketing-driven naar design-driven. De tekortkoming van marketing-driven is namelijk dat je per definitie achter de feiten aanloopt; wat gisteren werkte, werkt niet noodzakelijk in de toekomst. De wereld veranderd voortdurend. Daarom heb je die sensitieve visionairs die goed zijn in design thinking ook nodig. Een schoolvoorbeeld van iemand die dat uitstekend kon is bijv Steve Jobs. 'Als ruimtelijke ordening afhankelijk is van de vakkennis van de leidinggevende is er iets mis' Dat is nou precies wat er met veel overheden aan de had is. De samenstelling van het personeelsbestand is veel te eenzijdig. Ik hoorde er laatst in een uitzending van Tegenlicht een perfecte uitdrukking voor. Het is teveel een 'professoren democratie'. 'Ik bedoelde pragmatisch denken,' Schrijf dat dan op;.

Kuifje3
Kuifje314 apr. 2021 - 22:25

@Daan: Het ging in mijn reactie over ICT-kennis bij onze bestuurders. Wat betreft de wanprestaties binnen het UWV zit u er niet zo gek ver naast helaas. Ik zou daar graag meer over willen schrijven, maar dat zou naar het UWV wat voor mij een hele goede werkgever is geweest niet netjes zijn. Het grootste probleem is de opeenstapeling van wetgeving die werkelijk alle kanten uit is gegaan. Toen ik ooit bij een voorganger van het UWV werkte kon ik vanuit mijn toenmalige functie nog veel betekenen en onze UVI (zo heette dat in die tijd) functioneerde naar mijn mening best goed. Na de fusie ging het al snel steeds slechter en werden de functies uit elkaar getrokken. Waar je ooit in je eentje iets kon en mocht doen waren er ineens veel meer personen bij betrokken waarbij als puntje bij paaltje kwam niemand verantwoordelijk was. Val me gerust aan (dat doet u hier niet), maar het probleem zat niet bij mij.

EenMening
EenMening12 apr. 2021 - 12:18

De kwailiteit van de publieke sector is, vergeleken met het bedrijfsleven bedroevend slecht. Bedrijven moeten in normale tijden hun eigen broek ophouden, anders gaan ze failliet. Door faillisementen verdwijnen slechtlopende bedrijven of vindt er een doorstart plaats. In de publieke sector is er nauwelijks een mechanisme om iets te doen aan slecht functionerende diensten en afdelingen. Daarom gaan de meeste competente mensen in het bedrijfsleven werken of zetten zelfs iets op. Er zitten in de drie genoemde partijen wel degelijk ondernemers die ook politieke ervaring hebben: VVD: Edith Schippers, nu president-directeur van DSM D66: Roger van Boxtel, was o.a. voorzitter van de RvB van zorgverzekeraar Menzis en president-directeur van Nederlandse Spoorwegen CDA: Jan-Kees de Jager, was o.a. ICT-ondernemer (!) en financieel directeur van KPN In de VVD Tweede Kamer fractie zitten ook een aantal ondernemers. GL, PvdA en SP worden geleid door carriere politici met weinig of geen ervaring in het bedrijfsleven

1 Reactie
Joe Speedboot
Joe Speedboot12 apr. 2021 - 20:05

Schippers en van Boxtel hadden daarvoor nog nooit in het bedrijfsleven gewerkt en De Jager heeft die functie net zoals de eerste twee ook aan zijn politieke functie te danken. Handig zo'n ex-politicus die altijd zijn of haar politieke vrindjes kan bellen als er weer eens probleempjes met de zaak zijn..

gimli55
gimli5512 apr. 2021 - 12:02

Het bedrijfsleven heeft via lobbyisten al te veel zeggenschap in de politiek, zeker gezien de plek waar de mislukte politici een nieuwe baan vinden. Breng nog meer macht en zeggenschap naar de politiek en je krijgt nog meer marktwerking met de bekende gevolgen van een falende oorzaak. Pak de oorzaak aan, niet de gevolgen. Wil je principes en inhoud, breng inhoud en principes terug in het debat, ga geen poppetjes zoeken die verbaal voldoen aan de criteria. Waarna er nog meer van hetzelfde gebeurt. Met dezelfde argumentatie kun je ook managers van de NGO's naar voren schuiven als vervanging. Bedenk dat de beste meest integere informateurs en formateurs de heren Willink en Wijffels zijn. Een van de twee uit het bedrijfsleven en de andere uit de politiek. Het gaat om inhoud, niet waar ze vandaan komen of hoe oud ze zijn.

1 Reactie
Joe Speedboot
Joe Speedboot12 apr. 2021 - 19:20

'Het bedrijfsleven heeft via lobbyisten al te veel zeggenschap in de politiek, zeker gezien de plek waar de mislukte politici een nieuwe baan vinden.' Dat is waar, maar van ondernemers kunnen veel politici en ambtenaren wel degelijk wat leren. Te weten, hoe je slimme goede plannen ontwikkeld en ze efficiënt tot uitvoering brengt. Daar zijn ze in Den Haag de laatste jaren wel heel erg slecht in. Ondernemers weten ook hoe het bedrijfsleven werkt dus weten ze ook hoe je ze moet aanpakken. Ambtenaren en politici laten zich juist omdat ze niet weten hoe het bedrijfsleven werkt veel te vaak een oor aannaaien door allerhande lobbyisten met mooie verhalen. Daardoor verdwijnen er miljarden aan belastinggeld naar het bedrijfsleven. Met boeven vang je boeven.

Markzelluf
Markzelluf12 apr. 2021 - 11:38

Volgens mij is Asscher alleen maar opgestapt wegens de druk van een deel van de PvdA-leden. Zelf vond hij het onnodig en ik vraag me af of de meerderheid van de leden van en stemmers op die partij daar anders over denken Voor het gros van de kiezers vormt de toeslagen affaire overigens geen enkel probleem. Anders dan de partijen die zich hier erg druk over maken (sp, GL, PvdA) wonnen de partijen waarvan Kerstholt de leiders weg wil hebben De enige snoeiharde conclusie is dus ....

4 Reacties
gimli55
gimli5512 apr. 2021 - 13:43

Integriteit is niet afhankelijk van hoeveel stemmen een politicus krijgt. Dat is afhankelijk van zijn ethisch en moreel inzicht in zijn handelen. Het is ook niet te koop en is niet bedoeld als machtmiddel. Misschien naieve, echter wel de bedoeling. Bij gebrek aan integriteit blijven machtspolitici zitten, voelen ze zich verheven boven de slachtoffers die ze maken door hun beleid. De aanhangers hijsen ze ol het schild en verklaren ze onmisbaar. Ze zijn hoogstens onmisbaar voor de aanhangers om zich te spiegelen in hun "succes". Voor de vele slachtoffers worden ze gemist als kiespijn en terecht. Neoliberalisme is corrupt, asociaal, destructief en niet integer.

Markzelluf
Markzelluf12 apr. 2021 - 14:11

Gim, alle respect dat dit in jouw ogen zo is. Maar ik begrijp dat er maar één Kamerlid (ex-minister) is die deze conclusie trok. Rechters, ambtenaren, pers, ze blijven allemaal zitten. Kiezers? Affaire speelde geen enkele of slechts marginale rol. Alleen hier hebben we het erover.

gimli55
gimli5512 apr. 2021 - 21:56

@Markzelluf Klopt, zoals ik al zei. Integriteit kun je niet kopen of verkopen, dat is een manier van denken. Dat niemand behalve Asscher het doet, zegt niet dat ze integer zijn. Hooguit dat ze niet op willen stappen en de kiezer dat geen probleem vinden. Dat zegt dan ook iets over de kiezer. Stellen dat de kiezer het geen probleem vindt, maakt het gedrag nog niet integer of betrouwbaarder.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2021 - 7:27

gimli55 Je hebt gelijk. dat zegt helemaal niets, dat is politiek pragmatisme, oftewel de macht is belangrijker. Ze zaten erbij en keken ernaar en deden niets.

Ivan61
Ivan6112 apr. 2021 - 11:07

Daarvoor moeten zij durven om eigen geweten laten spreken. Ik zie dat niet gebeuren helaas.

HarrieV2
HarrieV212 apr. 2021 - 11:06

Ik zal de laatste zijn om te beweren dat er geen grove fouten zijn gemaakt, hoewel ik nog altijd vraagtekens zet bij het zwarte pieten dat werd gedaan. Daar vond ik niet in alle gevallen terecht. Het is echter wel heel makkelijk gezegd ‘plaats maken voor nieuwe competente leiders’. Ik stel dan altijd de vraag ‘Oh ja? En wie zijn dat dan wel? Het is altijd zo makkelijk gesteld dat als we het anders gaan doen of anderen laten doen, dat het dan wel beter zal gaan. Te veel voorbeelden uit het verleden dat dat een groot vraagteken is. Eerst zien en dan geloven. Het is overigens aan de partijen zelf wie ze als hun voorman of -vrouw naar voren schuiven, waarbij het zeker goed is om altijd oog te hebben voor opvolging en ook om de kaarten niet op één persoon in te zetten. Vooral bij de VVD zie ik daar een hiaat.

Kit2
Kit212 apr. 2021 - 11:04

De laatste ondernemer in de politiek, Trump, was dan ook een doorslaand succes.

1 Reactie
Tom Lucassen
Tom Lucassen12 apr. 2021 - 12:42

Die is/was als ondernemer al een faal-haas.

Geen3
Geen312 apr. 2021 - 10:46

Bij mijn weten heeft Rutte van 1992 tot 2002 in het bedrijfsleven gewerkt, bij Unilever, Calve en Iglo Mora groep.

chwiedijk
chwiedijk12 apr. 2021 - 10:43

Eens!

Rutger Groot
Rutger Groot12 apr. 2021 - 10:38

In het kader van competente partijleiders zou ik beginnen met het vervangen van Marijnissen en Klaver want die partijen hebben toch de hardste klappen gehad: van 14 naar 8 en 9 zetels... Goed punt tav van kennis en kunde bij de kamerleden, en er zijn nog meer aandachtsgebeiden, zo is er slechts 1 kamerlid dat de pensioenproblematiek begrijpt.

3 Reacties
gimli55
gimli5512 apr. 2021 - 13:48

Het is een veel voorkomende fout om met veel stemmen gekozen politici competent te noemen. En verliezende politici automatisch incompetent. Kwaliteit is niet te kwantificeren in het verkrijgen van stemmen, het is wel erg naieve om de winnaar uit te roepen tot competent. Dat zijn 2 verschillende zaken, maar daar heeft neoliberaal rechts geen kaas van gegeten.

Sonic2
Sonic212 apr. 2021 - 16:24

Overigens heeft Klaver in 2017 Groenlinks van 4 naar 14 zetels gekregen. Van de 10 zetels winst heeft hij er dus 6 verloren. Maar dat vindt u niet zo relevant. Maar zo creatief wordt er wel vaker gerekend. De gigantisch grote PVV ging van 24 naar 15 en van 20 naar 17. En nog beweren velen dat er sprake is van een gigantische hoeveelheid PVV stemmers. Voor de rest helemaal met Gimli eens.

Joe Speedboot
Joe Speedboot12 apr. 2021 - 19:49

'zou ik beginnen met het vervangen van Marijnissen en Klaver want die partijen hebben toch de hardste klappen gehad' Lekker onbelangrijk. Je kan beter beginnen bij de mensen die leiding gaan geven aan dit land. Bij GL en Sp zoeken ze het zelf maar uit. Daar gaat De Kamer niet over.

Buitenstaander
Buitenstaander12 apr. 2021 - 10:19

Terechte opinie Anthonie, maar ben bang dat erdan nog veel meer moet veranderen: Laten we eens verder kijken in deTweede Kamer; Ik wed dat het meerdendeel idd nog nooit in een operationele normale organisatie die de-eigen-broek-op-moet-houden heeft gewerkt, en dan ook nog vaak echte Aplha's zijn. Interessant doen over visie, maar geen idee hebben hoe die visie dan financieel uitwerkt; of hoe wetten door een uitvoerende organisatie kunnen worden toegepast.... Maar: Is er wel een degelijk programma van eisen waaraan het vak & kamerlid moet voldoen, net zoals in elke andere (normale) organisatie?

1 Reactie
Buitenstaander
Buitenstaander12 apr. 2021 - 10:19

Sorry: is Antonie ...

korheiden2
korheiden212 apr. 2021 - 10:18

Een algemeen probleem inderdaad. Het partijbelang staat doorgaans voorop, zeer vele kamerleden hebben nog nooit met hun poten in de klei gestaan maar komen vanzelf bovendrijven door trouw de partijlijn te volgen en bijeenkomsten te bezoeken. In feite moeten we dus een zakenkabinet hebben. Maar of het gaat gebeuren?