Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Hoe lang nog?

Boris Johnson verder in het nauw: kabinet loopt leeg, ministers vragen premier af te treden
Joop

Rutte had gelijk: u moet zich invechten

  •  
12-05-2020
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
8438680521_b9879f119e_k

© cc-foto: Paul Gorbould

Alle oordelen over uw persoon liggen al klaar omdat u bij uw geboorte in een categorie bent gedrukt. Houdt op uzelf naar een dergelijke aanval op uw individualiteit te schikken
Ik las laatst het bewonderenswaardige stuk van Sanne Breimer. Ze opperde dat witte redacties moeten gaan verkleuren en dat dit een verantwoordelijkheid is van de witte Nederlander. Ik ben het met de strekking van haar betoog eens, toch heb ik er een hard hoofd in. Al decennia is getracht om de boel van bovenuit te veranderen en dat gebeurt simpelweg niet omdat men te gemotiveerd is de boel te laten zoals het is. Zolang onze cultuur categoriseert naar huidskleur en etniciteit, zal er automatisch competitie ontstaan tussen de verschillende sociaal geconstrueerde identiteiten. Het resultaat is dat de groep met de meeste voordelen gemotiveerd is de zaken te laten zijn zoals ze zijn, en daar altijd rechtvaardiging voor zal vinden.
Verandering komt niet van bovenaf. Zoals de rechten voor vrouwen en arbeiders van onderaf geïnspireerd en bevochten waren, zo zullen ook de rechten van gekleurde en multi-etnische Nederlanders van onderaf moeten komen. Al decennia is gewacht op politiek ingrijpen in zaken als discriminatie op de arbeidsmarkt of gelijkwaardige representatie in de krant of op televisie. Het gebeurt niet. De PvdA doet het niet, de SP doet het niet, de Volkskrant doet het niet, de Correspondent doet het niet, de politie doet het niet, de universiteiten doen het niet, het gebeurt gewoon niet.
Geboren worden als Nederlander met een tint, belemmert nog steeds het hebben van grote dromen.
Verandering moet dus vanuit u komen. Vanuit de samenleving, van onderaf. En dan bedoel ik niet enkel klagen op Twitter en Facebook, maar daadwerkelijk actie ondernemen.
Organisatie Wat Nederland bijvoorbeeld kan gebruiken zijn organisaties met slagkracht zoals joodse en moslimgroeperingen in Amerika hebben opgezet: organisaties die actief monitoren hoe het gesteld is met de representatie van mensen uit de eigen etnische groep. Het is in ons land misschien moeilijk voor te stellen maar sociaalpsychologisch onderzoek onder witte Amerikanen toont herhaaldelijk aan dat Arabische-Amerikanen een om en nabij gelijke sociale status beschikken als Aziatische-Amerikanen, niet op zijn minst omdat zij actief bijdragen aan een betere representatie in de media. Inderdaad, dit in een land dat bekend staat om haar oorlogen in islamitische landen.
In Nederland kunt u iets vergelijkbaars doen maar dan zonder de organisatie aan één etniciteit te koppelen (iets waar ik pertinent tegen ben, gezien het dezelfde vormen van categorisatie reproduceert). U kunt een organisatie opbouwen die een vuist kan maken tegen generaliserende representaties in politiek en media, maar die ook actief in de gaten houdt wat onze politieke orde doet voor de bevordering van gelijkheid. Hierbij kunt u denken aan onderzoeken naar werkgelegenheid voor multi-etnische Nederlanders of het op de voet volgen van politieke beloftes en dus beleidsuitvoering, enzovoort.
Wat nodig is zijn organisaties die actief bezig gaan met het uitlichten van structureel racisme in Nederland. Met andere woorden, minder focussen op de excessen van racisme (zoals ‘anders getinten niet welkom’ – roepers ) maar de strijd aangaan met het systemische karakter van alledaags racisme. Denk aan de onder-representatie van niet-Westerse bronnen in ons curriculum, blinde vlekken waar het gaat om representatie in intellectuele beroepen van status (bijvoorbeeld enkel witte professoren en doctoren op tv), het overmatig uitlichten van stereotype-bevestigende individuen in de media, het weigeren van uitheemse namen tijdens sollicitaties of het totaal ontspoorde racisme op internet.
Hardnekkigheid Wat ik als wetenschapper tevens belangrijk vind om onder te loep te nemen is de hardnekkige witheid van de Nederlandse wetenschap. Intellectuele links-elitaire ruimtes laten vrijwel geen gekleurde mensen toe, maar blazen graag hoog van de toren over gelijkwaardigheid en mensenrechten. Het is verbijsterend, maar rechts-conservatieve ruimtes doen diversiteit qua huidskleur vaak beter dan elitair-linkse ruimtes. Daarnaast mag er meer wetenschappelijk onderzoek komen naar de vraag hoe structureel racisme in de Nederlandse cultuur vervlochten zit. Denk hierbij aan sociologisch en sociaalpsychologisch onderzoek.
Multi-etnische Nederlanders hebben te lang aan de zijlijn gestaan zonder dat er iets verandert. Op je luie achterste zitten en op Twitter gaan klagen gaat je niet helpen. Je dient actie te ondernemen. Leuk is anders maar helaas is het de verantwoordelijkheid van gekleurde Nederlanders om zich niet meer in stereotype publieke rollen te laten drukken. Denk hierbij aan stereotype-bevestigend gedrag in bijvoorbeeld series of films. Persoonlijk kan ik de acteurs niet uitstaan die zich in soaps of televisiefilms laten misbruiken voor rollen die generalisaties en stereotypen bevestigen (bijvoorbeeld crimineel of schoonmaker). Als dit gebeurt, dienen wij deze Nederlanders hierop aan te spreken en duidelijk te maken dat ze actief bijdragen aan de hardnekkigheid van culturele vooroordelen.
Vraagt u maar eens af waarom sommige mensen specifiek bang zijn voor donkergetinte individuen terwijl de meesten van hen nog nooit een negatieve ervaring met ze hebben gehad. Of sterker, terwijl ze regelmatig negatieve ervaringen hebben gehad met iemand van de eigen huidskleur. Dit komt omdat ze van alle kanten (bijvoorbeeld krant en tv) geïndoctrineerd worden met negatieve representaties van gekleurde mensen. Iets waar zulke acteurs actief aan bijdragen.
Zoals Rutte al zei: je moet je invechten. Dat betekent: opeisen dat Nederlanderschap. Mijns inziens begint dit met het niet meer accepteren om in nominale categorieën gestopt te worden. Het is werkelijk van de zotte dat omdat een voorouder uit een ander land kwam, of omdat je een beetje tint in de huid hebt, je systematisch in een hoek wordt gedrukt waar je je godganse leven last van hebt. Dit terwijl de hele categorie geen moer te maken heeft met wie je bent. Het zegt werkelijk helemaal niets over jou als persoon, toch liggen in je land alle oordelen over jou al klaar omdat je bij je geboorte in die categorie bent gedrukt.
We moeten ons gaan hardmaken voor het opdoeken van raciale categorisatie en categorisatie naar huiskleur. Zoals tegenwoordig sekse ambiguïteit steeds meer wordt geaccepteerd omdat mensen terecht niet meer in binaire sekse hokjes gestopt willen worden, zo dient er mijns inziens een beweging te komen van mensen die ook niet meer in een achterhaald raciaal hokje willen worden gestopt. Houdt op uzelf naar een dergelijke aanval op uw individualiteit te schikken.
Hoe kan het dat non-binaire identiteiten binnen gender-diversiteit al mainstream aan het worden zijn, terwijl mensen als u en ik zich nog in een koloniaal hokje laten stoppen omdat één voorouder uit een ander land kwam, of omdat u wat meer pigment in de huid heeft? Waar is het verzet tegen deze identiteitsterreur?
Dit betekent ook dat u zich actief dient te verzetten tegen uw overheid aan wie u belasting afdraagt wanneer zij doet aan etnische registratie. Jawel, die verrekte etnische registratie. De tragedie van 80 jaar geleden heeft ons duidelijk getoond wat dit teweeg kan brengen, en ook nu met de toeslagenaffaire wordt weer duidelijk dat het systeem enkel ellende bezorgt voor minderheden. U hoort dat goed, wij dienen actief te eisen dat we als volwaardig Nederlander beschouwd worden en dat derhalve etnische registratie wordt afgeschaft. Ik wens mij niet meer in een uitheemse hoek gedrukt te laten worden als geboren Groninger en getogen Fries.
Representatie Om systemisch racisme te bestrijden is het dus belangrijk om voor normale representatie te zorgen. Ik zeg bewust niet ‘positieve representatie’ want dat is niet nodig. Wat multi-etnische en gekleurde Nederlanders nodig hebben is een culturele representatie die ons neerzet als ieder ander (gemiddeld) mens. Dat betekent bijvoorbeeld het verschijnen in de media als deskundige op willekeurig vlak, maar niet gerelateerd aan sociale identiteit of huidskleur (bijvoorbeeld ‘allochtonendeskundige’). Denk hierbij aan zwarte en bruine professoren, managers, hosts voor boekenprogramma’s, leraren, kunstenaars, en schrijvers. Wat nodig is, is dat uw menselijkheid en individualiteit normaal worden, zoals dat normaal is voor onze witte broeders en zussen. Wij snakken hiernaar en wij moeten dit actief gaan realiseren.
Met andere woorden, mensen als u en ik dienen onze eigen media op te zetten. Daarmee bedoel ik media voor gekleurd en wit, maar waar niet één enkele groep de dominante rol speelt. Dus de representatie van mensen die op u lijken niet meer laten afhangen van de Telegraaf, Opsporing Verzocht, of de PVV. Zet YouTube-, kranten- of televisiekanalen op en communiceer uw visie, uw ervaringen van structurele achtergesteldheid, maar ook van uw individualiteit. Veel mensen vinden racisme maar onzin omdat ze nooit een kijk hebben kunnen nemen in het dagelijkse leven van een gekleurde Nederlander. Uw dagelijkse worstelingen kunt u communiceren door proactief media op te zetten die uw geluid eerlijk en oprecht kunnen communiceren. Een ander, niet-wit, geluid.
Maar het kan ook in het klein. Bijvoorbeeld, u als individu kunt met kleine acties bijdragen aan een antiracistische strijd. Bijvoorbeeld, bij afwijzing van uw sollicitatie kunt u de werkgever bellen en respectvol vragen hoe het staat met de diversiteit op zijn of haar afdeling. Deze actie heeft mij eens een uitnodiging bezorgd en uiteindelijke selectie. Zo ziet u maar, zodra mensen een persoon van vlees en bloed zien en niet enkel een uitheemse naam, smelt het stereotype beeld en word je een individu.
Einde aan passiviteit Tot slot wil ik nog een punt maken. Gekleurde en multi-etnische Nederlanders (maar ook onze witte broeders en zussen) doen er goed aan financieel en sociaal niet meer bij te dragen aan de eigen onderdrukking. Hiermee bedoel ik: geen abonnementen meer op mainstream kranten/gidsen of andere media die weigeren diversiteit toe te laten boven het glazen plafond en daarnaast in hun berichtgeving een generaliserende (witte) kijk communiceren naar u en andere Nederlanders.
Dit betekent ook dat u niet meer automatisch uw stem geeft aan linkse partijen die enkel mooie praatjes verkopen maar qua beleid niets voor u doen. Partijen als GroenLinks, de PvdA of de SP zijn de afgelopen decennia waardeloos gebleken voor de emancipatie van gekleurde Nederlanders. Beter is het om op een pluriforme partij als Bij1 te stemmen.
Het is tijd dat u uit de passieve rol stapt. Een ander gaat het niet voor ons doen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (87)

C@io1
C@io114 mei 2020 - 8:30

*ongeschreven

Libertain
Libertain14 mei 2020 - 8:30

("Partijen als GroenLinks, de PvdA of de SP zijn de afgelopen decennia waardeloos gebleken voor de emancipatie van gekleurde Nederlanders. Beter is het om op een pluriforme partij als Bij1 te stemmen.") Helemaal volgens de realiteit glashelder geformuleerd.

2 Reacties
MichelD
MichelD14 mei 2020 - 14:00

@Libertain Dit klinkt wel heel erg als "Wij van Bij1 adviseren Bij1! ..."

Libertain
Libertain15 mei 2020 - 14:58

@Michel, wat is er mis mee?

C@io1
C@io114 mei 2020 - 7:47

@Legion: linguistisch een punt uit hoofde lexicon keuze en syntax. Mag ik je dan ook vragen of je ook aktie gevoerd hebt om het woord allochtoon uit de overheidswege in de wet bepaalde/neergelegde begripsbepalingen en statistiek weg te krijgen? Dit, gezien het ethische standpunt welk gemaakt wordt dat de heer Bettache de ketel verwijt dat deze zwart ziet. Dit uitwijzen en daarin de nuance van semantiek (groepen zijn idd moeilijk aan te merken zonder een gedeelde noemer) inzake het merendeel van het collectief normerende gedeelte van de Nederlandse bevolking; welk positief zelf-identificeert met de (lakende?) hoeveelheid pigment in diens huid uit hoofde geschiedenis,cultuur en verdere contexten/aspecten sociaalmaatschappelijk kader; buitenom juridisch* miskennen, is mij een beetje kort door de bocht. Het reduceert een door de heer Bettache (en door mij in voorgaande aan-elkaar-gereigde terminologie) systemisch probleem van ongelijkheid welk in stand wordt gehouden. Het bagatalliseren van dien door te pivotten met een retoriek mechanisme en beroep op ethiek in versmalde zin miskent de lakende ethiek in brede zin welk de heer Bettache aan kaart. Het probleem is onderscheid dan is het ook bijna onmogelijk om dit bespreekbaar te maken zonder in termen weer onderscheid te maken tussen groepen. Daarnaast vraag ik mij af of het maatschappelijk een dreiging vormt voor 'de witte Nederlander' voor diens levensloop-en geluk, als zoals hierboven genoemd normerende gedeelte vd Nederlandse bevolking welk staat in dezelfde mate tot het behoren tot een etnische minderheid in dit land? Vrijwel ieder onderzoek naar mensen en etniciteit toont uit dat er een aanzienlijke discrepantie zit tussen de levensloop, levensduur, inkomens(zelfs bij gelijke opleiding), kansen-op de arbeidsmarkt/op langdurige werkeloosheid tussen 'autochtone witte Nederlanders' en '(niet westerse) allochtone gekleurde Nederlanders', al dan niet geimporteerd. Dat ook voor 2de, 3de en 4de generatie. Dit terwijl zowel slavernij en kolioniale aspiraties formeel al een eeuw of wat afgeschaft zijn. Oh ja, dit probleem maakt zich in geringe mate kenbaar bij westerse allochtonen welk dezelfde hoeveelheid pigmentatie kennen (UK, Scandinavie, DU etc.) @Pater; Maken we echt vooruitgang? Dit onderscheid verandert maar gematigd, desondanks hadden we in de jaren 80 de 1ste pc's, in de jaren 90:de eerste betaalbare mobiele telefoons, anno 2020 lopen we hier in Nederland v t merendeel rond met een combi v beide in onze broekzak die vele malen krachtiger zijn dan beide genoemde voorgangers in hun tijd. Nog zo'n voorbeeld 40 jaar later: mensen met hiv besmetting kunnen een volwaardige duur aan leven kennen met medicatie die voorkomt dat ze partners besmetten. Zo snel kan het dus gaan.Maar 200-120 jaar later (3-5x zoveel jaar) Is het nog steeds moeilijk v de mensen in dit land om buitenom wetgeving die dat verbied geen dubbele standaarden te hanteren vanuit het merendeel van het normerend collectief uit hoofde arbitraire biologische kenmerken en/of afkomst..zeg t maar? Keulen idd niet nee maar je iphone wel...doe ik t ff wel...zeg maar. @deplorable lefty was legion zijn comment dan geen identity politics...retorische vraag. Waarom dan toch enkel deze afkeer comment over dit thema bij pater en niet legion. Het gaat weer eens over etniciteit,afkomst en onderscheid klassiekers in welke mate v matiging komen v stal.

Pater
Pater13 mei 2020 - 4:21

Mijn vader zou gezegd:hebben: "Keulen en Aken zijn ook niet in één dag gebouwd jongen." Het gaat te langzaam, maar het gaat echt vooruit beste Bettache. En terugtrekken op het éne kleine fort in een vijandig veronderstelde omgeving is geen verstandige strategie.

3 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty13 mei 2020 - 6:43

Wijze woorden Pater. "Identity politics" maakt meer kapot dan je lief is en zorgt juist voor contraproductieve "loopgraven"-politiek.

Libertain
Libertain13 mei 2020 - 8:18

@Pater, met alle respect u spreekt heel zeker vanuit een witte privilege, dit is het ware klein eilandje. Het wereld is reeds zeer verder doorgegaan en het is alsof wij in ons land nog steeds op de ouderwetse VOC zeilboten blijven zitten, om uw eigen voorbeelden aan te spreken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 mei 2020 - 16:02

Voor zover mij bekend zijn de studenten in de sociale faculteit al zo'n jaar of 40 grotendeels vrouw. Toch stromen ze maar langzaam door naar de "hogere"posten. Met de journalistiekopleiding heb ik geen ervaring, maar het zou best kunnen dat studenten van kleur m/v daar betrekkelijk zeldzaam zijn net als onder mijn huidige medestudenten in de letteren faculteit. Vooralsnog ga ik ook mijn NRC abonnement niet opzeggen.

Thuiszitter
Thuiszitter12 mei 2020 - 17:21

Karim prettig verblijf waar je nu woont ? , Bij1 heeft het niet gered voor de 2 de kamer en zit alleen in het locale Amsterdam , Utrecht en Rotterdam . Zie hen de volgende verkiezingen ook geen zetel behalen . DENK is uit elkaar gevallen of wist je dat al ? Nasrdin Dchar Is dus een van de acteurs die jij niet uit kan staan want speelt crimineel in Mocro Maffia. En dat meen je ? ik vind het eenvan de betere acteurs die we hebben in ons kikkerlandje. Wat te denken van Marwan Kenzari, speelt dikwijls de slechterik maar dan ook nog in Amerikaanse producties , ook niet goed zeker ? Zo kan ik nog wel een heel rijtje noemen. Prettig verblijf daar in Azië , wij redden ons hier wel samen .

1 Reactie
Zandb
Zandb13 mei 2020 - 5:20

Thuiszitter Waarom denkt u eigenlijk dat iedere film waarin een Marokkaan een boef speelt vanuit clichématige vooroordelen gemaakt wordt? Wij redden het hier inderdaad wel maar of we dat "samen" doen, dat is maar de vraag. De vraag waarvan ik me afvraag of u die wel kritisch wilt overdenken.

I am Legion
I am Legion12 mei 2020 - 15:14

Racisme is het onderscheidend verbinden van eigenschappen of gedragingen met bevolkingsdelen naar huidskleur, etniciteit, afkomst, of afstamming. Per definitie. En dan begint meneer Bettache voor de zoveelste keer over "de witte Nederlander" en een hen toegeschreven "verantwoordelijkheid" waar anderen het net als hem b.v. over "witte schuld" hebben. Dat volgens hem "onze cultuur categoriseert naar huidskleur en etniciteit" (Wie zijn die "onze" en welke "cultuur?) waar om te beginnen hij dat dus zelf hier doet. De "verschillende sociaal geconstrueerde identiteiten" komen voor bij alle eventueel te onderscheiden culturen, zijn ook niet beter of slechter mits men universele vrijheden respecteert en belijdt (en daar schuurt het wel eens), maar komen opnieuw niet voort uit huidskleur, etniciteit, afkomst, of afstamming zelf. Dus bedoelt Bettache dan álle culturen in Nederland als hij het erover heeft dat deze "categoriseert naar huidskleur en etniciteit"? Waarom dan enkelvoud en een onderscheid naar verantwoordelijke "witte" en "getinte" als slachtoffers daarvan? Het is duidelijk: Het is Bettache die onderscheid maakt naar huidskleur, etniciteit, afkomst, afstamming, en ook een door hem veronderstelde cultuur van de "witte". In tegenstelling tot de meeste Nederlandse minderheden, vooral de grotere van niet westerse afkomst, is de Nederlandse autochtone bevolking al van oudsher zeer divers waar het gaat om culturen waaruit zij bestaat. De Turkse en Marokkaanse minderheden zijn veel minder divers qua cultuur. Niet dat het er veel toe doet overigens. Ik zal geen bevolkingsdeel in verbinding met huidskleur, etniciteit, afkomst, of afstamming dergelijke verwijten maken als Bettache dat herhaald doet, niet alleen in deze bijdrage, naar de "wiite" Nederlander of mens. Daarbij moet eenieder zich realiseren dat racisten individuen zijn, eventueel zich georganiseerd, in groepen, maar natúúrlijk zeker geen bevolkingsdelen die zijn te onderscheiden naar huidskleur, of etniciteit, en dus ook niet de blanke of autochtone. Dat doet Bettache duidelijk wel, zowel inzake blanke huidskleur, autochtone afkomst en afstamming. Racisme komt natuurlijk nóóit voort uit huidskleur, etniciteit, afkomst, of afstamming. Het richt zich ertegen en komt uitsluitend voort uit daarvoor verantwoordelijke daders en dadergroepen. Zoiets wordt niet bevat door racisten. Het zal dan ook zeker niet begrepen worden door de schrijver van het artikel of anderen die het steevast over "wiitte schuld" en "witte verantwoordelijkheid" hebben. Ik verwonder me er wel over dat als er partijen zijn waar dergelijke niet mis te verstane teksten voorkomen, d.i. die terecht gekapitteld worden wanneer die in fora verschijnen of op andere wijzen in de publiciteit geraken, ondanks dat deze partijen daar dan afstand van nemen of zelfs van de enige verantwoordelijken afscheid nemen, deze hier daar zo mee weg komen.

6 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty13 mei 2020 - 5:27

klopt. Ik heb dit de heer Bettache meerdere malen voorgehouden. Hij maakt zich herhaaldelijk schuldig aan "reverse racism" door puur op basis van fenotypische kenmerken [in casu een "witte" huidskleur] generiek negatieve eigenschappen toe te kennen aan deze gehele bevolkingsgroep. Hij blijft desondanks volharden in zijn onhoudbare these en toont op dit punt helaas weinig tekenen van enige introspectie en zelfreflectie.

Zandb
Zandb13 mei 2020 - 5:44

Legion En voor de zoveelste keer leg ik u uit, dat u een grote denkfout maakt. Niet OMDAT de mens wit (of wat ook) discrimineert hij maar omdat hii mens is. En dat de ene mens of mensen die een groep vormen nou eenmaal andere mogelijkheden hebben dan andere. Een groep die de macht heeft bv of gewoon botweg geweren. Daarmee kan je heel wat effectiever je wil opleggen, dan wanneer je weinig macht hebt, als groep of geen geweren.

I am Legion
I am Legion13 mei 2020 - 9:46

@Zandb Ik maak geen denkfout als ik juist benadruk dat geen bevolkingsgroep en dan dus ook de individuele leden ervan niet op grond van huidskleur, etniciteit, afkomst, of afstamming onderscheidend op eigenschappen of gedragingen te be- of veroordelen zijn. Dus niet als die onderscheiden eigenschap criminaliteit of luiheid betreft maar dan natuurlijk ook niet als die eigenschap racisme zelf betreft. In alle gevallen maakt degene die dit onderscheid maakt zich schuldig aan racisme. Een blank of autochtoon mens óf bevolkingsgroep is daarin dus net zo goed niet te onderscheiden als ieder ander op grond van huidskleur, etniciteit, afkomst, of afstamming. Als er hier iemand een denkfout maakt, en steeds weer, ben jij het net als Bettache, Wekker, Bergman, Nzume, Gario, Esajas, e.v.a. door met een omweg tóch te proberen blanke en autochtone mensen via "mogelijkheden" of "macht" onderscheidend te be- en veroordelen.

Zandb
Zandb13 mei 2020 - 13:50

Lefty Wat een onzin; je kent niet o.b.v. fenotypische kenmerken [in casu een “witte” huidskleur] generiek negatieve eigenschappen aan een bevolkingsgroep. Je kent generieke eigenschappen toe aan de mens. Iedereen heeft het vermogen om te discrimineren en doet dat ook. Maar nogmaals, wanneer je als groep (wat voor groep dan ook) dominant bent, dan gaat het discrimineren veel makkelijker. Maar vooral discrimineer je, omdat je er niet zo gauw erg in hebt. Je doet het meestal niet met opzet. Dat is alles. Ik zou er een lief ding voor geven wanneer mensen dat nu eens begrepen.

I am Legion
I am Legion13 mei 2020 - 15:58

@Zandb "wanneer je als groep (wat voor groep dan ook) dominant bent, dan gaat het discrimineren veel makkelijker." Je bént niet als groep. Dat is nu juist racistisch denken.

Zandb
Zandb14 mei 2020 - 7:22

Legion Het feit dat iemand lid is van een bepaalde club zal ertoe leiden dat hij door de regels, de opvattingen, de grondslagen, kortom de ideële concepten van die club beïnvloed wordt. Alleen weet niemand welke invloed dat dan is en in hoeverre dat zijn visie op de mensen die geen lid van die club zijn, beïnvloedt. Maar..... en daar gaat het om, dàt die invloed er is en gevolgen heeft voor zowel de leden van de club als op de mensen die er geen lid van zijn, dat is een feit. Daarom pleit ik voor een kritische blijk; weet dàt die invloed er is en realiseer je dat zo'n invloed er veel te gemakkelijk toe kan leiden, dat je iets besluit wat misschien wel veel minder objectief is dan je dacht. En dan zeg ik weer: Dat is alles. Mensen als u die simpelweg een dergelijk invloed lijken te ontkennen, begrijp ik niet. Laat staan dat zulke mensen menen dat, nadenken over hoe voor- of afkeuren bepaald worden door je afkomst, racistisch is. Het is pas racistisch wanneer je zou pretenderen te weten welke voor- of afkeuren mensen hebben, vanwege hun afkomst. Is dat nu zo moeilijk om te begrijpen?

Gi Raf
Gi Raf12 mei 2020 - 14:43

Het beste kunnen we natuurlijk een einde maken aan alle reli- en rassenwaanzin door alle kinderen naar dezelfde openbare school te sturen. Daar zullen reli- en rassen waanzinnigen het niet mee eens zijn (en mogelijk ook de lieden die reli- en rassenwaanzinnigen liever niet zien komen op de school van hun kinderen) maar daar moeten we in meerderheid lak aan hebben. Gewoon doen. Stoppen met onnodig haat en verdeeldheid zaaien. Achterlijke stemadviezen die helemaal geen oplossing bieden etc. Alle kinderen naar de openbare school. En natuurlijk naar de ''gratis'' openbare kinderopvang. Ook daar zullen reli- en rassenwaanzinnigen, kinderopvangsubsidiefraudeurs etc. problemen mee hebben maar gewoon doen.

3 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty13 mei 2020 - 5:30

Merkwaardig genoeg zijn linkse partijen hier geen voorstander van, willen onverkort vasthouden aan het recht op bijzonder onderwijs.

Zandb
Zandb13 mei 2020 - 5:32

Legion En voor de zoveelste keer leg ik u uit, dat u een grote denkfout maakt. Niet OMDAT de mens wit (of wat ook) discrimineert hij maar omdat hii mens is. En dat de ene mens of mensen die een groep vormen nou eenmaal andere mogelijkheden hebben dan andere. Een groep die de macht heeft bv of gewoon botweg geweren. Daarmee kan je heel wat effectiever je wil opleggen, dan wanneer je weinig macht hebt, als groep of geen geweren.

Zandb
Zandb13 mei 2020 - 5:44

Sorry Gi Raf.

Jonathan2
Jonathan212 mei 2020 - 14:10

Klopt wel, rechts conservatief is de aanjager van diversiteit en globalisatie. Zowel Iran, Saoedie-Arabië, Turkije, Hongarije, Polen, Rusland, India etc maken grote indruk op deze punten, maar die zijn dan ook 1 grote conservatieve ruimte. Ok, het was mogelijk gekoppeld aan de wetenschap in Nederland. Heb je tegenwoordig een linkse en rechtse stelling van Pythagoras? Overigens is diversiteit een typisch progressief gedachtegoed, zou dat niet aan links koppelen. Dat zij 1 van ons zijn en de daarmee altijd langzaam gepaard gaande verandering in het beeld van Nederlandse identiteit lijkt mij wel de juiste en meest effectieve instelling. Wie is burgermeester van Rotterdam en van Arnhem en wie zit de Kamer voor? Er zijn ook wat lichtpuntjes

1 Reactie
Zandb
Zandb13 mei 2020 - 5:39

Jonathan Nou, "Heb je tegenwoordig een linkse en rechtse stelling van Pythagoras?" Wanneer je in Nederland die stelling op een Islamitische school uitlegt of op een reformatorische, dat maakt die stelling natuurlijk niet anders maat toch ook wel. Als we het over de evolutietheorie hebben, loopt het helemaal de spuigaten uit. Overigens kunnen we bv ook christelijk of niet christelijk voetballen. Ik vraag me dus af, of we hier in Nederland wel zo wezenlijk anders zijn. Ik bedoel; de holocaust bleek bij ons mogelijk. En wij als burgers, hadden daar net zo veel of weinig mee te maken dan de burgers in die landen die u noemt. Zijn dan we werkelijk zo 'geëvolueerd' dat zoiets nooit meer voor kan komen, wanneer we ons dan meten met dictaturen?

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen12 mei 2020 - 13:57

"Persoonlijk kan ik de acteurs niet uitstaan die zich in soaps of televisiefilms laten misbruiken voor rollen die generalisaties en stereotypen bevestigen (bijvoorbeeld crimineel of schoonmaker). Als dit gebeurt, dienen wij deze Nederlanders hierop aan te spreken en duidelijk te maken dat ze actief bijdragen aan de hardnekkigheid van culturele vooroordelen." Ik zou hier toch niet te hard over oordelen. Stel je bent een ambitieuze acteur met een Maghrebijnse achtergrond. Jarenlang heb je allerlei onbenullige rolletjes gespeeld in reclames ofzo, en dan plotseling word je gevraagd voor een echte grote filmrol. Eindelijk je kans om door breken! Wel één ding, zegt je agent, je speelt een terrorist die een vliegtuig kaapt. Moet je dan die rol, die misschien wel je enige kans is om door te breken en je droom waar te maken, laten schieten? Terwijl je weet dat die film hoe dan ook gemaakt wordt, omdat er voor jou tien andere ambitieuze acteurs zijn met dezelfde achtergrond, die zo'n kans nooit zouden laten liggen? De meesten zullen waarschijnlijk denken: eerst doorbreken en een naam vestigen, dan heb ik daarna nog alle tijd om principieel te zijn.

7 Reacties
Zandb
Zandb12 mei 2020 - 15:56

Wanneer een te spelen rol (welke dan ook) ongenunaceerd bestaande vooroordelen bevestigt, dan moet niemand zich daar mee inlaten. Als mensen zo'n rol gaan spelen, ik wil ze niet tegenhouden. Maar ik vind niet dat we daar dan zo toegeeflijk voor hoeven te zijn, als u zich toont.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9312 mei 2020 - 15:58

Je denkt er te luchtig over. Je eerste job is bepalend. Straks speel je de rest van je leven de terrorist. Net zoals Sean Bean eeuwig doodgaat in films.

Jozias2
Jozias212 mei 2020 - 20:26

@zandb, je zou Robert de Niro en Al Pacino als Amerikaan van Italiaanse afkomst dus hebben aangeraden om geen Italiaanse maffia te spelen in de Godfather reeks?

Zandb
Zandb13 mei 2020 - 5:43

jozias Waarom denkt u dat elke film waarin iemand een boef speelt, gemaakt is vanuit gemakkelijk vooroordelen, die weinig meer doen dan de gemakkelijke vooroordelen die mensen hebben, bevestigen?

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen13 mei 2020 - 5:45

Zandb, Tja, dat is een hoge morele standaard die je kunt hebben. Bedenk wel dat het offer dat je van een ander vraagt (aangenomen dat u geen beginnende acteur bent) groter is dan wat je van jezelf vraagt. Dat is op zich nog geen reden om zo'n standaard dan maar te verwerpen, maar het is wel wat er achter mijn toegeeflijkheid zit. RechtdoorZee, Daar had ik niet bij stilgestaan, er is idd ook nog het gevaar van typecasting. Evengoed vermoed ik dat de meeste acteurs dan ook nog maar dat risico voor lief nemen. Het zou aardig zijn als er hier op de Joop een insider is die ons op dit punt kan informeren.

Jozias2
Jozias213 mei 2020 - 8:21

@zandb, Ik snap de relatie niet tot mijn reactie en dat denk ik helemaal niet.

Zandb
Zandb13 mei 2020 - 14:02

Kees Ik vind dat geen "hoge morele standaard". Dat is gewoon iets wat met een beetje kritische inslag kan bedenken. Als wij dat eens wat sneller en vaker zeiden, dat we ons niet achter dat soort redenen kunnen verschuilen, misschien dat onze moraal dan een tikkeltje hoogstaander zou zijn. Ik vraag geen offer van iemand, ik vraag alleen of hij zich niet ergens achter een drogreden wil verschuilen. Jorah Laat ik het anders zeggen, dat u het verband wel ziet. Ik zou Robert de Niro en Al Pacino als Amerikaan van Italiaanse afkomst hebben aanraden om geen leden van de Italiaanse maffia te spelen in films die gemakkelijke vooroordelen bevestigen. Ik zou ze aanraden vooral te spelen in films die een waarachtig beeld van de Italiaanse maffia geven. Begrijpt u het zo beter, wat ik bedoel?

[verwijderd]
[verwijderd]12 mei 2020 - 12:36

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Zandb
Zandb12 mei 2020 - 16:01

kouffar Misschien is er ook wel weer iemand te vinden die dan gehakt maakt van Dinesh d Souza. 't Is maar wat je onder "gehakt maken van" wilt verstaan. En van een "diversiteitsobsessie" of van een "boze witte man obsessie" of van welke obsessie, daarvan valt al helemaal gemakkelijk gehakt te maken.

[verwijderd]
[verwijderd]12 mei 2020 - 11:52

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Pater
Pater13 mei 2020 - 4:24

"En uiteraard mag er dan op geen enkele wijze, zoals we dat wel bij witten doen, kritisch worden gekeken naar factoren die achterstanden faciliteren." Je bedoelt ? Discriminatie, armoede, onderwijsachterstand, een spagaat tussen de cultuur van thuis en van de maatschappij ?

Zandb
Zandb13 mei 2020 - 5:14

Wat ik met de arbeidersbeweging heb zien gebeuren, is dat veel te veel van die 'strijders' tot kapitalistjes zijn verworden. Toen hun materiële positie redelijk in orde was, hoorde je ze niet meer dan over die materiële positie. En nu men zo langzamerhand meent dat hun positie in gevaar komt, weten ze niet hoe snel er een onderklasse gecreëerd moet worden, waarvan met graagte beweerd wordt dat de oorzaak vormt van alle ellende die er nu al is en die ons nog beloofd wordt, wanneer..... Wanneer het effect van de strijd van minderheden is, dat zij er bij mogen horen en dat er dan wezenlijk weinig verandert, dan moesten ze maar bedanken voor de "eer".

Zandb
Zandb13 mei 2020 - 15:11

Z_edje U hebt gelijk met dat verheffen. Maar ik ga er toch maar gewoon vanuit, dat u wel begrijpt wat ik bedoel. Ook daar druk ik me ongelukkig uit, met die onderklasse. Misschien dat katalysators de aldus ontstane 'heersende klasse', die uit verschillende klassen bestaat, op het spoor zet dat ze gaat denken, dat die een gezamenlijke vijand heeft. Eerst waren er arbeiders en bazen en nu vormen ze samen een front. In dat verband is die 20/80% interessant. Ik schat het hoger in: PVV en FvD zijn samen goed zeker zo'n 35%. Natuurlijk, dan moeten ze de krachten bundelen en dat zien we gelukkig nog niet zitten. Maar toch. En hoe groot zou dan het aantal 'zwevende kiezers' zijn, dat bij winnaars wil horen? Hoe groot het aantal kiezers dat het gevoel heeft uit lijfsbehoud te moeten kiezen? Hoe groot het aantal 'jaknikkers', dat hoopt op een carrière. Ik heb dus een niet zo'n hoge pet op van mensen, als het gaat om de vatbaarheid voor een gemeenschappelijke vijand. Ik zie daar steeds opnieuw de nodige voorbeelden van. Van hoe makkelijk mensen te manipuleren zijn. Met u ben ik van mening dat we ons het best kunnen richten op die 80% die niets kwaads in de zin heeft. Over het antwoord op de vraag hoe we dat doen, daar lijken we steeds te botsen. Ik meen we ons niet al te naïef moeten laten leiden door het feit dat we nu, gelukkig nog steeds, een goed functionerend democratisch rechtssysteem hebben. Ons rechtssysteem kan niet 'reinigen' zo lang smerigheid niet zichtbaar is. De vraag is dan natuurlijk, of smerigheid die je niet ziet, er dan wel is. Ik ben bang dat kwaadwillenden er op uit zijn, om de smerigheid zo lang buiten zicht te houden, tot het te laat is. Vandaar dat ik probeer om mensen te stimuleren om die onheilspellende tekenen vooral niet te goedmoedig moeten duiden. En om vooral gebruik te maken van hun rechten en om daar zuinig op te zijn. WOII laat mij zien, wat het resultaat kan zijn, wanneer mensen zich niet kunnen voorstellen èn hoe gevaarlijk sommige mensen zijn èn hoe makkelijk mensen in staat blijken te doen waartoe ze zichzelf niet in staat achten.

Auslander
Auslander12 mei 2020 - 11:28

“Verandering komt niet van bovenaf.” In dit geval onjuiste conclusie van Karim. Voor veranderingen in een sociaal context kan natuurlijk van bovenaf geen opmerkelijke verandering komen. Er zal hooguit min/minder stimulerend of remmend opgereden kunnen worden. Binnen een instituties de motivaties om te veranderen komen degelijk vanuit bodem, maar de bepalende factor ervoor is het beleid, van bovenaf dus. Als er geen beleidswijzigingen komen ontstaat een soort dictatoriale houding in de top en organisatie jegens datgene waarvoor de verandering vanuit bodem opgeëist wordt. Het middel hiervoor is dan stellen van profielen om datgene wat niet gewenst is buiten te houden. Deze profileringen kunnen direct de uit te sluiten doelgroepen markeren of hun condities. Deze ontwikkelingen zijn natuurlijk te volgen in het geval van vrouwen, arbeiders, gehandicapten of lubt. Maar in NL kan je deze lijn niet treken tot niet-westerse etnische migranten. Binnen de instituties die institutioneel racisme verankerd hebben (en hierin komt de media na politiek in tweede plaats) zijn migranten en migranten visie structureel ongewenst. Om binnen dit soort instituties het beleid te wijzigen is een “witte mentaliteit zuivering” oftewel het isoleren van racisme noodzakelijk. En deze moet dan autochtone meerderheid komen. Zij dienen het racisme als eigen problematiek en niet van migranten te zien. Nederland is mijlen ver van zo’n conditie. Dus voorlopig migranten moeten zich niet invechten (assimileren) maar tegen het racisme en de dragende meerderheid van dit racisme vechten; antiracisme t.b.v. behoud van eigen identiteit.

Roel2
Roel212 mei 2020 - 11:18

'Het is tijd dat u uit de passieve rol stapt. Een ander gaat het niet voor ons doen.' .... Is dit niet ongeveer wat de VVD ook altijd betoogt?

1 Reactie
Zandb
Zandb13 mei 2020 - 5:58

Juist Roel Er is geen andere conclusie mogelijk dat wie zich slachtoffer weet, dat aan zichzelf te wijten heeft, want alleen maar passief was.

Verver
Verver12 mei 2020 - 10:53

Fries, das nait best mienjong. Maar wat je zegt in het stuk klopt wel. Vaak als er iets in de krant staat, staat ook de etnische afkomst er bij. Of je geslagen wordt door een Fries of een Limburger, maakt het slachtoffer geen zak uit, de krant die het schrijft wel. Waar ik altijd wel moe van wordt dat ik begrip moet hebben voor de cultuur van iemand of zijn achtergrond. Dat schijnt dan altijd wel te moeten. We moeten ons er in verdiepen. Dat interesseert me geen zak als ik aan het werk ben. Er moet gewerkt worden en of Faisal of Gerben dat doet, ik heb geen zin om me te verdiepen, meer dan hoe was jouw weekend, in de achtergronden van iemand. En als Gerben op zondag niet wil werken en Faisal vanwege ramadan niet in staat is om te werken, dan moeten ze maar een snipperdag nemen. Kunnen ze die niet krijgen, dan verwacht ik ze gewoon. Geen geneuzel over cultuur of religies. Niet van Gerben, niet van Faisal. Maar dat schijnt dan ook weer erg gevoelig te liggen dan, omdat je begrip moet hebben voor andere culturen. Culturen doe je maar thuis!!!

1 Reactie
Zandb
Zandb13 mei 2020 - 6:13

Verder Wat je niet weet (in dit geval omdat je dat niet wilde) dat speelt dan ook geen rol bij je beslissing. Maar wat je wel weet, dat KAN een rol spelen bij de beslissing die je neemt. Dat is aan u, de baas. Ik garandeer u, dat u in beide situaties u 'fouten' maakt, maar (vooral ernstige) fouten die u achteraf gemakkelijk had kunnen vermijden wanneer u had willen weten, die vind ik veel erger. Wanneer iemand voor zijn werk niet onder de grond wil en u wilt niet weten waarom, dan behandelt u dit als een botte 'werkweigering'. Wilt u weten waarom iemand dat niet wil en hij heeft een prima reden - bv omdat u niet voor de juiste veiligheid zorgt of omdat hij letterlijk een onderduiker was -, dan behandelt u dit mag ik hopen, anders. Het resultaat kan dan echt wel hetzelfde zijn. En verder, als baas moet u van alles. Maar ook van alles niet.

Jozias2
Jozias212 mei 2020 - 10:51

De analyse van de oorzaak en context blijft inderdaad achterwege. Als we de diversiteit in de media nemen. Hoe is de verhouding vrouwen tov mannen? Mensen met een andere geaardheid? Speelt dit ook op andere vlakken of gaat het alleen om de huidskleur ? Als dat laatste het geval is hoe zit het dan met de representativiteit op de opleidingen. Bekend is dat in bepaalde beroepsgroepen vrouwen oververtegenwoordigd zijn (onderwijs en rechtspraak). Kennelijk spelen er ook eigen voorkeuren mee. Is dat ook zo bij mensen van allochtone afstand. Hoe zijn de verhoudingen in het vwo, welke studies worden gekozen en wat zijn de verhoudingen? Of zijn daar de verhoudingen wel representatief en worden mensen met een allochtone afkomst stelselmatig en meer afgewezen bij sollicitaties in de media? Als je dat niet weet dan kun je het wel hebben over witte redacties en invechten maar zoek eerst even uit wat het probleem veroorzaakt. Dan kun je je daar op richten met een oplossing.

1 Reactie
Zandb
Zandb13 mei 2020 - 6:15

De schrijver beschrijft waardoor het probleem veroorzaakt wordt. Andere problemen kunnen dezelfde oorzaak/oorzaken hebben maar ook niet.

Sonic2
Sonic212 mei 2020 - 10:39

Ik heb zelf autisme en ook ik moet me invechten. En het is ook zo. Als je allochtoon bent moet je je invechten. Als je je vrouw bent moet je dat doen. Als je iemand met autisme bent moet je dat ook doen. Is dat leuk? Nee. Het is natuurlijk niet leuk. Ik heb hard gewerkt en maak nog steeds niet volle dagen en heb soms mijn ontspanning nodig. Het is natuurlijk erg vervelend, maar het is zoals het is. Dus natuurlijk had Rutte gelijk. Het is niet dat je zoiets moet accepteren. Je moet er wel rekening mee houden. Je moet er tegen strijden, maar mensen hebben nu eenmaal vooroordelen. Dat zegt veel over hun en weinig over jou. Het is zo simpel.

3 Reacties
Zandb
Zandb12 mei 2020 - 11:38

Sonic Je invechten betekent weinig anders, dan dat een ander de pineut is. Ergens hebben we een laagste punt, waar alle mensen die zich niet hebben kunnen of willen (voor mijn part maar maak het onderscheid dan maar.....) invechten, losers zijn. Wel hun eigen schuld natuurlijk? Maar er is toch helemaal geen wedstrijd zonder verliezers = losers. Iedereen kan toch begrijpen, dat zo'n redenering van geen kant klopt. Begrijp me goed, wat je dan wel moet doen, dat weet ik zo snel ook niet maar je gaat je toch niet achter drogredenen verschuilen.

Sonic2
Sonic212 mei 2020 - 15:14

@ Zand B Ik zeg nergens dat ik het goed keur. De wereld zit zo in elkaar. Een vrouwelijke leidinggevende moet zich extra bewijzen. Een uitkeringsgerechtigde moet laten blijken dat hij of zij het geld waard is van de belastingbetaler. En een Turk of Marokkaan moet bewijzen dat hij of zij geen crimineel is. Omdat wij in Nederland onbenullen zoals Wilders en Baudet alle ruimte laten gaan, moet je als moslim maar bewijzen dat je geen "fascistische sekte" aanhangt. Want veel te veel mensen luisteren naar de wartaal van die 2. Rechts heeft nu eenmaal succesvol de agenda gekaapt. Ze domineren het debat op immigratie. Ze domineren het debat op het economische afbraakbeleid. En ze domineren het debat op de levenswijze van mensen. Als je niet slaagt ben je mislukt. Even voor alle duidelijkheid. Mensen mogen mij hier een communist en antisemiet noemen. Geen enkel probleem mee. Mensen mogen mij een eikel vinden. Alleen als ik het gevoel heb dat ik totaal verkeerd wordt neergezet dan sla ik keihard terug. Dat gebeurt al 30 jaar. Dat gebeurt hier nog wel eens. Maar wat Karim omschrijft en wat ik hierboven beschrijf. Dat is hoe de wereld in elkaar zit. Geen drogredeneringen.

Zandb
Zandb13 mei 2020 - 6:27

Sonic Helaas is dat een drogreden: "De wereld zit zo in elkaar." Waarom zouden we dan nog willekeurig wat doen? Ieder mens maakt een keuze. En beïnvloedt daarmee de wereld. Als de wereld nu eenmaal zo is, zoals die is, dan is die door jouw keuze dus niet meer zoals die is. Je had dan ook moeten zeggen: De wereld is anders want ik maak een keuze.

Quint2
Quint212 mei 2020 - 10:36

Nou Karim, met de stukken die schrijft over blanke Nederlanders voel ik mijzelf eigenlijk helemaal geen broeder van jou. Eerder je tegenstander.

2 Reacties
Jorah
Jorah12 mei 2020 - 17:37

Het kan haast niet anders dan dat dat zijn doel ook is met dit soort polariserende schrijfsels.

Zandb
Zandb13 mei 2020 - 15:17

Jorah Ik begrijp niet wat er fout polariserend is aan de schrijfsels van Karim. Ik bedoel dat met dit voorbeeld dat duidelijk te maken: Wanneer je beschrijft welke problemen volgens jou de hoge criminaliteitscijfers onder Marokkanen oplevert, dan ervaren Marokkanen dat toch als polariserend. Wat mag daar fout aan zijn dan?

Buitenstaander
Buitenstaander12 mei 2020 - 10:30

Waarom een oprechte en wellicht goedbedoelde opinie af te sluiten mt een oproep om nb op een partij als BIJ1 te stemmen. Dan vraag ik me echt af hoe weldoordacht en oprecht de intenties zijn achter dit stuk.... Alser 1partij is die er werkelijk bij elk onderwrp in slaagt om te polariseren; uit te spelen in de richting van racisme en discriminatie, dan is het BIJ1 wel. Nergens bruggen bouwen; nergens reflectie op de eigen 'populatie', en nergens enige vorm van introspectie. Het is altijd de 'ander' en wat die "ons" (potentiele achterban BIJ1) heeft aangedaan. Een echt visie-beperkte partij, die helaas een slechte reclame lijkt voor de doelgroep die ze eigenlijk menen te moeten helpen op de weg voorwaarts. PS: Ik kan nu wel beter alle voorgaande opiniesvan Karim een plaats geven....

1 Reactie
Sonic2
Sonic212 mei 2020 - 15:26

PvdA/GL en SP willen vooral de stemmen van allochtone kiezers hebben. Dat geldt ook voor Biden in Amerika. Zwarte kiezers kunnen hem helpen om Trump te verslaan. Bij 1 en DENK zijn juist een gevolg van het haatzaaien van PVV en FvD. En van het feit dat linkse partijen niets doen voor allochtone kiezers. Volgens mij raken DENK en Bij1 gevoelige snaren. Dat komt omdat er maar 1 perspectief is. Vragen worden niet gesteld. En dieper op zaken ingaan ook niet. Waarom is Erdogan populair? Aan welke partij hebben allochtonen uberhaupt iets? In Nederland. Het is niet zo dat mensen voor hun lol naar wijken met buitenlanders gaan. Dat doen de meeste Nederlanders niet eens. Natuurlijk voelen buitenlandse mensen dat aan. We moeten ons verdiepen in de achtergrond van Trump kiezers. Maar Erdogan kiezers. Dat zijn verraders. We vinden Kees van der Staaij een aardige man, maar DENK. Dat is vreselijk. DENK en Bij1 zijn een gevolg. In de jaren 90 was het er nog niet. Omdat Nederlanders toen niet zo achterlijk waren om al die zeer foute ultra rechtse partijen te stemmen. Nederland heeft in de jaren zestig om puur economische redenen deze mensen binnen gehaald. Het was je bek houden en in slechte krotten leven. Met veel mensen bij elkaar. Niet om hun leven beter te maken. Maar omdat toen al werkgevers te beroerd waren om een goed loon op te hoesten. Maar zo snel Bij1 en DENK terug praten. Mag dat niet. En is het polariseren. Ik denk niet dat Nederlanders massaal racistisch en discriminerend zijn. De Nederlander leidt zijn leven in de eigen bubbel en iedereen leeft lekker langs elkaar heen. Maar we moeten nu niet doen alsof Nederlanders in polonaise door wijken met buitenlanders trekken. En alsof er van de kant van de Nederlanders 1 en al verbroedering is. En alsof racisme en discriminatie iets is wat niet bestaat. Het bestaat wel degelijk.

MountEverest
MountEverest12 mei 2020 - 10:14

"at ik als wetenschapper tevens belangrijk vind om onder te loep te nemen is de hardnekkige witheid van de Nederlandse wetenschap. Intellectuele links-elitaire ruimtes laten vrijwel geen gekleurde mensen toe, maar blazen graag hoog van de toren over gelijkwaardigheid en mensenrechten. Het is verbijsterend, maar rechts-conservatieve ruimtes doen diversiteit qua huidskleur vaak beter dan elitair-linkse ruimtes." Betache stelt hier dat "rechts-conservatieve ruimtes" - wat een afschuwelijke uitdrukking - het vaak beter doen qua diversiteit dan links-elitaire ruimtes. Dat klopt, zeker voor wat betreft het internationale bedrijfsleven. Mensen uit de hele wereld werken daar samen aan het ontwikkelen van goede producten en diensten. Mensen worden aangenomen vanwege hun kennis en vaardigheden en niet vanwege hun achtergrond. Het is dan ook not done om het over politiek en religie te hebben. Joris Luyendijk deed twee jaar lang onderzoek in het hart van de financiële wereld, de City of London. Hij legde zijn ervaringen vast in zijn boek "Dat kan niet waar zijn. Onder bankiers". Het viel hem op dat de City "kleurenblind" is, iedereen, ongeacht zijn afkomst, kan daar fortuin maken.

3 Reacties
MountEverest
MountEverest12 mei 2020 - 10:28

Links-elitair beweegt zich vooral binnen een aantal Nederlandse bubbels, die relatief weinig contacten hebben buiten Nederland. De contacten die er zijn, zijn meestal met gelijksoortige bubbels in andere landen, zoals universiteiten. Daarbij komt ook nog een paternalistische, neo-koloniale houding ten opzichte van minderheden. "Wij weten wel wat goed voor u is". Net of mensen niet zelf na kunnen denken. Dit wordt ook wel "racism of low expectations" genoemd. Een beetje ondernemend iemand wil daar niet dood gevonden worden en verkast naar het bedrijfsleven.

Sonic2
Sonic212 mei 2020 - 10:54

Ik vind het sowieso nogal getuigen van hokjesdenken. Er is geen linkse elite. Er zijn geen rechts conservatieve ruimtes. Zou niet weten wat een rechts conservatieve ruimte is? Beverwijk of Purmerend? Of de bankierswereld. Rechts conservatieve kiezers zijn in de meeste organisaties gewoon mensen die de weg kwijt zijn. In politiek opzicht. Je hebt in elke organisatie wel van dat soort mensen zitten. En dan over die linkse elite. Als je bezorgd bent over de aarde in de toekomst is dat elitair? Veel van die zogenaamde linkse elitaire kiezers zijn ook mensen die hard werken in bijvoorbeeld de publieke sector. Helemaal niemand kan ook duidelijk maken waarom elitair zijn zo fout is. Alsof al die PVV en FvD kiezers geen dedain hebben voor GL en D66 kiezers. Alsof Republikeinse kiezers linkse kiezers geen "takers" vind. Op links heb je mensen die het wat beter voor elkaar hebben. Naar een theater gaan is niets elitairs aan. Misdrijven aanpakken door preventie is een andere handelswijze van een probleem. Niets anders. En gewoon verschillen tussen mensen accepteren is gewoon normaal gedrag. Veel PVV kiezers komen uit Volendam en Urk. Zijn absoluut geen islam oorden. De morele superioriteit ligt bij conservatief rechts. Nationalistisch rechts. Al we hun volgen staan we aan de goede kant van de geschiedenis. FvD en PVV kiezers stemmen verstandig. Zij zijn visionairs. In werkelijkheid had Juliana het in de jaren 50 over dat Nederland dichtbevolkt was. Roepen Baudet en Wilders in extreme vorm wat Bolksteijn 30 jaar geleden al riep. FvD volk meent het beter te weten als de wetenschap. Dat valt ook wel weer mee. Misplaatst elitair gedrag zie je dus bij rechts. Het vermeende elitaire gedrag van links is bovendien defensief. Zonder afbraak van de verzorgingsstaat heb je geen SP nodig die de zwakkeren wil beschermen. Zonder schelden op immigranten hoeft links het niet te hebben over het buitensluiten van moslims. Net als ik mijn weerzin tegen die groep defensief is. Het is niet offensief, maar defensief.

Jonathan2
Jonathan212 mei 2020 - 13:36

Rechts-conservatieve ruimtes zijn inderdaad de grote aanjagers van diversiteit en globalisatie. Sterk punt. Grote successen geboekt in Hongarije, Polen, Rusland, Slowakije, India, Israël, Iran, Saoedie- Arabie etc.

Paul250371
Paul25037112 mei 2020 - 9:58

Goede column. Het klopt inderdaad dat als "ze" zich niet invechten, niemand het voor hun doet en dat de status quo zo blijft.

1 Reactie
Buitenstaander
Buitenstaander12 mei 2020 - 10:34

Geldt dat niet voor het merendeel van de NLse bevolking? Zag gisteren bv een jongere Syrier op TV die na een lange moeizame voettocht en na 4 jaar in NL, bewonderenswaardig goed NLs sprak, was gaan studeren, en zich prima het 'ingevochten' in de maatschappij. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan.

Sarajlija
Sarajlija12 mei 2020 - 9:46

Als ik goed heb woont Karim ergens in Azie. En toch geeft hij ons gratis stemadvies en leert ons hoe wij hier onze samenleving moeten inrichten. Opmerkelijk. Beste Karim omdat jij elders verblijft voel ik me verplicht om jou paar dingen uit te leggen. Onze samenleving geeft niet zo veel overeenkomsten met die in VS. Onze medeburgers worden niet afgeslacht door medeburgers. Onze samenleving is niet perfect maar is niet te vergelijken met achterlijke VS. Als u ons vergelijkt met de landen als Zweden of Denemarken dan komen wij ergens. Als wij over maatschappelijke ontwikkelingen praten dat zijn de landen waar wij ons kunnen vergelijken. Onze samenleving is nuchter en onze politieke landschap is rijk genoeg voor iedereen. Gisteren werd bekend dat onze Belastingdienst jaren lang aan het discrimineren is of was. Vervelende feit maar ik zie veel positieve kanten hier aan. Zelfs zo een machtige tempel is in staat om eigen fout toe te geven. Dat betekent grote stap vooruit en maakt toekomstige generaties makkelijker. Misschien gaat dat niet zo snel maar het beweegt langzaam maar zeker goede kant op Karim.

3 Reacties
Sarajlija
Sarajlija12 mei 2020 - 9:56

Onze samenleving geeft niet zo veel overeenkomsten met die in VS. Fout. Onze samenleving heeft niet zo veel overeenkomsten met die in VS. Goed

Zandb
Zandb13 mei 2020 - 6:32

Sarajlija U zegt: "Onze samenleving geeft niet zo veel overeenkomsten met die in VS. Onze medeburgers worden niet afgeslacht door medeburgers. Onze samenleving is niet perfect maar is niet te vergelijken met achterlijke VS." Maar komt dat dan door de mensen die daar en hier wonen? Mijn vader zaliger zei, dus vroeger (60er jaren), vaak: Er is maar één ding wat ons weerhoudt om negers niet te discrimineren zoals ze in de VS doen; ze zijn er niet. (Toen mocht je nog negers zeggen en was dat geen beladen begrip, ten minste niet bij ons thuis.)

Sarajlija
Sarajlija13 mei 2020 - 17:04

Zandb, Mijn indruk is dat Oer-Nederlanders nuchtere volk is met grote incasseringsvermogens.

DaanOuwens
DaanOuwens12 mei 2020 - 9:36

Mooi stukje. Lekkere provocatie, dat gaat blijken uit de reacties. Zinnige suggestie ook om zelf aan de slag te gaan. Dat is wat moet gebeuren. Racisme zit in het dagelijks handelen en dus daar kunnen individuen het verschil maken. Doen dus en risico willen nemen. Dat gaat het verschil maken.

Ewout Pool
Ewout Pool12 mei 2020 - 9:10

Je hebt helemaal gelijk! Maar: Als je wilt dat er meer representatie is van mensen van kleur, moeten die er wel zijn. Niets erger dan de persoon van kleur die er duidelijk alleen zit omdat deze een een kleurtje heeft. Dus: Als je in het vervolg wil dat er virologen van kleur zijn dan begint dat met studenten bij die opleiding. Idem voor journalisten en andere beroepsgroepen. Begin met je eigen mars door de instituties. Alleen roepen (vanaf de zijlijn) dat er meer diversiteit moet zijn is onvoldoende.

Krek
Krek12 mei 2020 - 8:50

Zolang je jezelf als slachtoffer ziet, en anderen aanwijst als belemmering voor jouw dromen, ben je in de regel niet geschikt voor de topfuncties, en andere zeer begeerde jobs, waar het in dit soort artikelen vaak om gaat. Of dit nu gaat om mensen met een roomblanke huid die een armoedige achtergrond aanwijzen, of mensen met een kleur die naar witteren wijzen, of mensen met laagopgeleide ouders; er is altijd wel een reden te vinden waarom je het niet redt waardoor je niet hoeft te bedenken: er waren duizenden gegadigden voor de job, en ik werd het niet.. Misschien was ik niet de beste kandidaat. Velen redden het wel, en dat zijn inderdaad de invechters. Dat zijn degenen die zich niet tegen laten houden door tegenwind.

1 Reactie
Sarajlija
Sarajlija12 mei 2020 - 10:55

@ Krek, Klopt helemaal. Ik ben vaak genoeg afgewezen puur op de basis van mijn achternaam. Dat is best vervelend maar ik heb dat vrij snel omgedraaid. Voor zulke werkgevers wil ik nooit werken. Maakt niet uit hoe veel zij betalen dat doe ik niet. Vervolgens heb ik dat nog uitgebreid en schreef in de eerste zin: Let u niet op mijn achternaam. Ik maak tijd vrij voor u om mij persoonlijk te voorstellen. En dat heeft bijna altijd gewerkt.

Bert de Vries
Bert de Vries12 mei 2020 - 8:29

Laten we er even van uitgaan, dat het juist is dat je je vanzelfsprekende positie moet verwerven door er voor te vechten. Dat het aan jouw eigen inzet ligt, of je 'er' komt of niet. Pas dat uitgangspunt dan eens toe op de positie van vrouwen in de politiek-bestuurlijke en economische top. Dan moet je stellen, dat ze moeten vechten om daar hun positie te verwerven. Dat ze niet moeten zeuren over nare mannen de hen in de weg zitten, maar dat ze de handen uit de mouwen moeten steken. Pas dat uitgangspunt dan eens toe op de positie van vrouwen die hun beklag doen over sexuele intimidatie. Volgens bovenstaande stelling zouden ze niet moeten klagen maar een draai om de oren moeten geven. Of een vinger in een oog moeten steken. Ik vraag me af, in hoeverre de stelling moreel houdbaar is, dat je je plaats moet bevechten. Een stelling die spoort met een verkiezingsslogan van de VVD, van enkele jaren geleden. 'Wij zijn er voor de mensen die iets van hun leven willen maken.' Strikt analytisch gezien een contradictie. Maar vooruit, toets die steling dan maar bij de mensen met een beperking voor wie de sociale werkplaatsen zijn gesloten. Bij de mensen die demenerend thuiszitten in de participatiesamenleving. Natuurlijk is wilskracht een belangrijke, en vaak doorslaggevende, factor. Maar het mag nooit de norm zijn. Iets als 'Geen wilskracht? Dikke bult. Eigen schuld.'

HaloOfFlies
HaloOfFlies12 mei 2020 - 7:53

Witte redacties: Hier moet je uitzoeken hoeveel allochtonen van de School voor Journalistiek afkomen, per jaar, en hoeveel werkplekken in verhouding naar allochtonen gaan. Kon best nog wel eens meevallen. Ik vermoed dat de school voor Journalistiek erg 'wit' is. Het begint er dan mee dat de allochtone jongeren daar gaan studeren - anders is het een kansloze missie. Rechtse/Linkse elitaire ruimtes: Niet zo raar dat rechts meer diversiteit heeft; rechts is individualistischer/liberaler en beoordeelt mensen minder snel als groep, zoals de linkse paternalistische groepen vaak doen (bijv. Amnesty en Vluchtelingenwerk). Paternalisme als 'we moeten de vluchtelingen helpen want ze kunnen niet zonder ons' is goed bedoeld, maar wel racistisch. Als 'rechts' met een zwarte moslim geld kan verdienen, doet het dat... Pragmatisme is troef bij rechts. Diversiteit binnen bedrijven: Uiteindelijk gaat dit alleen vrijwillig lukken. Inderdaad moet het onderop, vanuit de eigen groep, starten. Het is VEEL belangrijker dat een Turk een eigen bedrijf begint, andere Turken aanneemt, en daarmee laat zien dat Turken succesvol in het bedrijfsleven functioneren, dan bij 'witte' bedrijven om een baantje te bedelen. Een Turk die vanuit eigen kracht bij een ander bedrijf wordt weg-'geheadhunt' is veel belangrijker voor de acceptatie dan een quotum Turken die niemand echt wil hebben. 1 kei-goede Marokkaanse manager bereikt meer aan positieve invloed dan 100 excuus Marokkanen. Dus; naar school!

3 Reacties
Jonathan2
Jonathan212 mei 2020 - 8:46

"Rechts beoordeelt mensen minder vaak als groep". Je ziet hier zelf waarschijnlijk nog niet eens de ironie van in, wat zou kunnen verklaren dat je je vervolgens een heel stukkie vol met generalisaties over groepen hebt neergekwakt. Laten we het erop houden dat jij beter links kan gaan stemmen, als je je eigen inzicht volgt.

Krek
Krek12 mei 2020 - 8:53

"Witte redacties: Hier moet je uitzoeken hoeveel allochtonen van de School voor Journalistiek afkomen, per jaar, en hoeveel werkplekken in verhouding naar allochtonen gaan." Ja, dit dus. Om die reden doen dit soort artikelen mij dan ook altijd denken aan die mop van de man die elke week tot God bad: "ik heb het zo zwaar, ik heb altijd geploeterd, maar nooit heb ik eens geluk. Oh, wat zou ik graag de loterij winnen!" en dit dag na dag, jaar na jaar, totdat een geïrriteerde stem uit de hemel brult: "werk een beetje mee en koop een lot!"

HaloOfFlies
HaloOfFlies12 mei 2020 - 10:41

"...vol met generalisaties over groepen hebt neergekwakt." Nee, een politieke keuze is geen generalisatie. Meer een wereldbeschouwing, hoe je denkt dat mensen met elkaar om (moeten) gaan. Je trapt een verkeerde open deur in.

Jorah
Jorah12 mei 2020 - 7:44

Ik vind het stemadvies ongepast. BIJ1 is zo'n beetje de meest polariserende, minst verbindende partij die Nederland rijk is. Een partij bovendien die vooral blijft hangen in zelfmedelijden en prioriteiten keer op keer volledig verkeerd inschat. Een partij die symboolpolitiek verkiest boven slagvaardigheid en daadwerkelijke voortgang.

7 Reacties
o u wisbaar
o u wisbaar12 mei 2020 - 10:14

@Jorah Precies de statements die Karim keer op keer maakt dus BIJ1 pas perfect bij hem.

Zandb
Zandb12 mei 2020 - 10:19

Jorah Een partij die de aandacht vestigt op m.n. voor witte mensen vervelende aspecten van de samenleving, is per definitie wat die witte mensen betreft, polariserend. Maar in hoeverre die witte dominantie dan polarisatie oproept - maar dan bij logischerwijze minder mensen dus minder belangrijk? - dat is niet aan de orde? Van een partij in de VS, toentertijd, die de onderdrukking van de zwarte mens aan de orde stelde, zei men precies hetzelfde.

Jorah
Jorah12 mei 2020 - 10:32

Zandb citeer dan maar even waar die Amerikaanse partij "precies" hetzelfde zei dan ik. Daarnaast ben ik nog steeds Indo, en alhoewel ik vrij blank ben kan je je stempel witte gewoon achterwege laten. Kom maar met inhoudelijke argumenten, dat heb ik veel liever.

BigKnor
BigKnor12 mei 2020 - 10:48

@Gerrit Zandbergen "Een partij die de aandacht vestigt op m.n. voor witte mensen vervelende aspecten van de samenleving, is per definitie wat die witte mensen betreft, polariserend." Bij1 is een partij van veel geblaat weinig wol. Wie waren het ook al weer die de zaak van institutioneel racisme bij de belastingdienst aan het licht hebben gebracht? Een blanke man, Pieter Omzigt, en een blanke mevrouw, Renske Leijten. https://www.cda.nl/actueel/nieuws/pieter-omtzigt-ontvangt-prijs-voor-politieke-prestatie-van-het-jaar-2019/ En wat heeft Bij1 hierin aan bijgedragen? Een website met verwijzingen naar het werk dat door anderen is verzet of over bericht. Wat hebben zij eigenlijk in dit dossier betekend? https://www.bij1.org/articles/racisme-belastingdienst

Peterrr2
Peterrr212 mei 2020 - 13:45

@Zandb, BIJ1 heeft nog helemaal niets gedaan voor minderheden. Ze zijn voornamelijk bezig met identiteitspolitiek. Als je BIJ1 vergelijkt met partijen in de VS die opkwamen voor minderheden, dan zou ik ook graag willen zien wat BIJ1 dan concreet gedaan heeft. Want ik ben daar niets van tegen gekomen.

Jorah
Jorah12 mei 2020 - 19:23

Peter en BigKnor, het gaat Zandb helemaal niet om BIJ1, om de een of andere reden moet hij gewoon obsessief op mij reageren ongeacht wat ik zeg of wat het onderwerp is.

Zandb
Zandb13 mei 2020 - 6:52

Jorah Ik reageer kritisch op wat u zegt en niet op wat u bent. En wat ik zeg, zit daar niet een kleine kern van waarheid in? Polariséért een bepaalde dominantie dan niet? Kijk in de VS. De dominantie van de witten bepaalde toch dat de zwarten minder rechten hadden dan witten. Dat werkt toch polariserend? Of ben ik nou achterlijk? Vervolgens ontstond er een beweging die zich verzette tegen die dominantie. Wat denkt u hoe die mensen die domineerden daarop reageerden? Dat zal inderdaad niet letterlijk maar wel zoiets geweest zijn als wat u Bij1 verwijt? Voor ons nu, is het makkelijk; in de VS was wit fout en zwart goed. Maar in die tijd, dat het speelde dachten die mensen daar echt en werkelijk anders over; wit was niet fout maar zwart was fout. Voor mijn is dat helder en het lijkt me voor u de moeite waard om eens rustig te overdenken. Ik bedoel dus maar; je moet dan ook weer niet te snel en te makkelijk oordelen over wat oorzaak en wat gevolg is. Nou. Daar kunt u uw voordeel mee doen, of het uwe van vinden. En u kiest ervoor om boos te worden omdat ik u meent dat ik u, als mens, aanval. Nogmaals; ik reageer op wat u beweert. Daar plaats ik een kanttekening bij, geloof het of niet. BigKnor Peterrrr Wat jullie van Bij1 als partij vinden, dat staat los van waar ik het met Jorah over heb. Dat is een andere discussie, vind ik.

Zeurmachine
Zeurmachine12 mei 2020 - 7:43

En geen woord over hoe de schrijver zijn "kleur" zèlf koppelt aan cultuur of politiek. Het gaat uiteindelijk ook niet om opkomen voor mensen met een ander uiterlijk, maar om een overbevolkte wereld waar iedereen zich neoliberaal moet "invechten." Met alle volksverhuizingen is het handig je te groeperen. Als schrijver gewoon zou brullen Ikke Ikke Ikke, sta je alleen zoals iedereen die zich niet bij een doelgroep kan voegen. Al die losse individuen in de wereld zijn veel makkelijker uit de weg te concurreren door de grote massa aan te vallen als schijnbare groep. Het gaat over banen, huizen, subsidie, onderwijsplaatsen. Typisch de zaken waar het individu het gevecht steeds meer over moet aangaan. Geen woord van de schrijver over hoe bevolkingsgroepen elkaar kunnen opzoeken en samenwerken. Dat hoeft hij ook niet van onze neoliberale premier.

1 Reactie
Zandb
Zandb12 mei 2020 - 10:21

Zeurmachine "En geen woord over hoe de schrijver zijn “kleur” zèlf koppelt aan cultuur of politiek." Welk 'woord' moeten we daaraan wijden dan?

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty12 mei 2020 - 7:27

"Mijns inziens begint dit met het niet meer accepteren om in nominale categorieën gestopt te worden" Gewetensvraagje, is dit niet juist de core business van de door u zo vurig gepropageerde "identity politics"?

[verwijderd]
[verwijderd]12 mei 2020 - 7:14

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens12 mei 2020 - 9:32

@ boze witte kouffar Jij schrijft: Ik heb hélemaal geen zin om Karim’s witte broeder te zijn. Dit tekstje was dan ook niet aan jou gericht. Dus maak je geen zorgen.

Zandb
Zandb12 mei 2020 - 10:25

kouffar Nee, dat is wel duidelijk. Maar ja, wanneer Karim u als kouffar zou gaan zien is Leiden helemaal in last. Dan wordt u boos. En u bent al zo boos......