Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Rutte geeft Nederland wel een standje maar zwijgt over de ware aard van deze crisis

  •  
13-10-2020
  •  
leestijd 8 minuten
  •  
hamer

© cc-foto: Benjamin Nelan

Al weken wordt het frame verspreid van de Nederlanders die in uiteenlopende mate lak hebben aan de ‘maatregelen’.
“Geen lieverkoekjes bakken”, hadden de spin doctors van de Rijksvoorlichtingsdienst ongetwijfeld gezegd: “Kijk naar de meningspeilingen. Meer dan zestig procent van de bevolking wil strengere maatregelen. Geef ze van katoen.” Dus verscheen Mark Rutte dinsdagavond met een strak smoel voor de camera’s om Nederland de mantel uit te vegen. Hij gaf de burgerij de schuld van de tweede golf. Men had zich immers onvoldoende aan de voorschriften gehouden. Daarom moesten nu de horeca en een groot deel van de amateursport dicht. “Het is een harde boodschap en de maatregelen gaan ook pijn doen maar het is de enige manier”, aldus de premier. Er was een hamer nodig om het virus plat te slaan. Hij sprak over een gedeeltelijke lockdown. En als we doorgaan met ons slecht te gedragen, dán komt er een totale. Dat zal over vier weken blijken. Hij was net een schoolmeester die de klas toeroept: “Jullie hebben het allemaal zelf in de hand”.
De premier maakte zich zeer druk over het feit dat de talkshows overlopen worden door allerlei volk dat kanttekeningen plaatst bij zijn beleid. Dat moest, vond hij maar eens uit zijn. Er waren juist gasten nodig die over het virus spraken. Hugo de Jonge deed een vergelijkbare duit in het zakje: “wij zijn misschien klaar met het virus maar het virus is niet klaar met ons”.
Inderdaad: en het virus ging ook niet met vakantie maar het kabinet wel.
Rutte en De Jonge bewaarden een donderend stilzwijgen over het testen.
Dat was de olifant in de kamer: een tweede coronagolf zou immers binnen de perken worden gehouden door haarden snel te identificeren, waarna besmette personen meteen werden geïsoleerd. Overal in het land zaten track and trace teams klaar om er met de telefoon achter te komen wie allemaal met zo’n besmette persoon contact hadden onderhouden.
Nadat de bewindslieden van hun veelal buitenlandse vakanties waren teruggekeerd bleek dat er van dit testen en track and trace te weinig terecht kwam. Dat is de achtergrond van de nieuwe maatregelen.
Over de merites van de nieuwe lockdown hoeft het hier niet te gaan. Wellicht is er geen alternatief voor deze botte bijl of – dixit de premier – deze hamer. Wel over het aplomb en de valse gestrengheid van het kabinet.
Al weken wordt het frame verspreid dat de Nederlanders in uiteenlopende mate lak hebben aan de ‘maatregelen’. Het bewijs hiervoor is anekdotisch: zeshonderd voetbalhooligans op een Tilburgs plein, door de politie uiteengeslagen raves in oude loodsen, de polonaise op het Plein achter het Binnenhof, gelopen door virusontkenners. Op straat kun je zien hoe mensen vreselijk hun best doen om elkaar de ruimte te geven. Dat lukt uiteraard niet altijd en je ziet dan passanten schichtig afstand van elkaar nemen. Verreweg de meeste Nederlanders verdienen het niet om op zo’n hoge toon door de premier te worden aangesproken op hun frivoliteit en hun falen.
Juist daardoor doemen de herinneringen op aan de zomer, aan het vakantie vieren, aan het grossieren in loze beloftes.
Op deze manier wek je geen instemming maar ongenoegen.
Dat is des te erger omdat we een zwarte tijd tegemoet gaan. De ervaringen uit de lente hebben ons geleerd dat we er met een lockdown van vier weken niet zijn. We zitten hier minstens twee maanden aan vast. We mogen in onze handjes knijpen als er rond kerstmis en nieuwjaar wat versoepelingen mogelijk zijn. We weten ook dat de oogst van al deze offers schamel is: als de ‘maatregelen’ worden ingetrokken of versoepeld, keert het virus onmiddellijk terug. Hugo de Jonge probeert ons de strohalm aan te reiken van een vaccin of een effectieve behandeling voor na de winter. Dat is een fata morgana.
De nieuwe maatregelen van het kabinet brengen de economie opnieuw een zware slag toe. Tot nog toe kon men met de moed der wanhoop een gedeeltelijk herstel in 2021 voorspellen. Allemaal illusiepraat. We gaan de zwaarste economische crisis tegemoet in de geschiedenis van het moderne kapitalisme. Uiteindelijk blijkt niet de islam maar het coronavirus de echte vijand, die een eind kan maken aan onze manier van leven. Dat zal zeker gebeuren als periodes van lockdown en tijdelijke versoepelingen elkaar blijven afwisselen. Ons systeem heeft lemen voeten. Dat wordt nu duidelijk.
Tijdens de nabespreking in het programma De Vooravond deed Jort Kelder aan opruiing: de babyboomers genoten op hun elektrische fietsen van hun pensioenen, terwijl de jongere generaties straks het totale gelag moesten betalen van honderden miljarden euro’s. Kelder had zeker een punt. De beste remedie is dan een erfbelasting van 90%. De babyboomers gaan met elkaar enorme bedragen nalaten. Het is inderdaad eerlijk om deze aan te wenden ter aflossing van coronaschulden. Dat geeft de jongere generaties meer lucht.
Tijdens diezelfde nabespreking scoorde Kelder een tweede punt. Hij vroeg zich af hoe het toch mogelijk was dat een betrekkelijk kleine groep patiënten het hele Nederlandse ziekenhuiswezen kan ontwrichten. Het is inderdaad zonneklaar dat de huidige organisatie van de gezondheidszorg niet gehandhaafd kan worden als ze zo slecht bestand is tegen een betrekkelijk kleine epidemie. Of het massaal testen niet op orde krijgt. Dan moet er wel fundamenteel iets fout zitten. Tot een definitieve analyse is het nog niet gekomen maar het lijkt er wel op dat perverse marktwerking een wezenlijke rol speelt.
Dat zijn de ware perspectieven en ook over deze perspectieven zweeg Rutte tijdens zijn strafrede. Hij durfde het niet hebben over het bloed, het zweet, de tranen en de arbeid die ons te wachten staan in de ijzeren eeuw die zich aandient. Met zijn hamer. Met zijn geestelijke horizon van vier weken.
Ons behandelen alsof we achterlijk zijn. Ons de les lezen alsof we kleine kinderen waren. Alsof we niet beseffen dat alles wat onze ouders en grootouders hebben opgebouwd nu op het spel staat. Op een volkomen onverwacht moment. En zonder dat iemand het zag aankomen. Denk maar aan nieuwjaar.
Geef geen standjes, wijs geen schuldigen aan, leg eerlijk uit wat er de afgelopen maanden mis ging en waarom. Doe niet korzelig over kritische gasten in talkshows. Probeer ze niet in de hoek van onverantwoordelijke stemmingmakers te duwen.
Schets wel in kraakheldere bewoordingen de werkelijke ernst van de situatie.
We zijn niet gek. We kunnen het aan. Preek niet. Bewaar terechtwijzingen voor in de ministerraad.
Doe normaal.
Update: woensdagochtend vroeg werd bekend dat banken het bedrijfsleven niet meer zomaar uitstel van betaling verlenen. Zij gaan van geval tot geval de overlevingskansen beoordelen. De deuren naar het economische slachthuis gaan een voor een open. Ook voor de banken zelf want die zullen zich dan geconfronteerd zien met heel, heel veel oninbare leningen. En zo komt er op den duur ook nog een kredietcrisis in zicht om het rampenscenario af te maken.
Update 2. De meeste media sprongen er meteen bovenop: het OMT adviseert om restaurants niet te sluiten maar juist wel open te laten als ze aan strikte voorwaarden op het punt van onderlinge afstand en mondkapjes dragen voldoen. Een belangrijke opmerking over de zoveel geroemde sneltesten raakte daardoor ondergesneeuwd. Die vergen een grotere personele inzet in de teststraten dan bij het gebruik van de huidige klassieke testen. Geeft een sneltest bij personen zonder klachten géén corona aan, dan zegt dit te weinig en moet toch een klassieke test volgen.
Er zijn daarnaast nog meer verschillen tussen wat Rutte dinsdagavond afkondigde en wat het OMT graag zou zien. Hieronder volgt een opsomming. Ook wordt aangegeven waarover de leden van het OMT het niet eens konden worden en tenslotte wat ze denken over het nut van mondkapjes.
 1. Besteed aandacht aan mensen die uit oogpunt van coronapreventie thuis zouden moeten blijven maar dat niet kunnen, bijvoorbeeld omdat zij kinderen naar school moeten brengen, boodschappen moeten doen, naar de apotheek moeten.
 2. Financiële belemmeringen moeten niet in de weg staan bij het besluit om bij milde klachten al dan niet naar het werk te gaan.
 3. Houd er rekening mee dat thuisblijven bij milde klachten het aantal contacten juist vergroot zoals in drukke studentenhuizen, asielzoekerscentra, woongroepen en instellingen voor langdurige zorg.
 4. Overweeg het tijdelijk sluiten van outletcentra.
 5. Beperk praktijkonderwijs tot individuele stages. Geen groepsstages meer.
 6. Leg teenagers goed uit waarom ze op school wel en elders niet mogen samen komen. (Noot van de auteur: inderdaad, leg dat maar eens uit).
 7. Onderzoek of goed gedrag beloond kan worden. Voorbeeld: gebruikers van de Corona app krijgen voorrang bij sneltesten, zodat het ongemak van quarantaines kan worden geminimaliseerd.
 8. Geef subsidie voor activiteiten vanuit de bevolking met de bedoeling om een tot een betere naleving van de regels te komen.
Hierover konden de leden van het OMT het niet eens worden:
 1. Het OMT is erover verdeeld of een fysieke onderwijsstop op HBO en universiteiten noodzakelijk is. Studenten zouden alleen bij absolute noodzaak naar de instelling moeten komen.
 2. Het OMT is verdeeld over de sluiting van sportscholen. Sluit ook op sportscholen de kantines, de kleedkamers en de douchegelegenheden
 3. Het OMT is verdeeld over het open laten van musea en dierentuinen
Mondkapjes
Het voltallige OMT is het eens geworden over de volgende tekst met betrekking tot mondkapjes.
"Ze dekken immers een klein restrisico af. Niet-medische mondneuskapjes hebben mogelijk enig positief effect om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, m.n. door presymptomatische verspreiding van virus vanuit de drager van het kapje tegen te gaan, er van uitgaande dat personen met klachten zich isoleren en afstand houden. Onderzoeken naar het effect van mondneuskapjes bij tegengaan van de verspreiding van andere luchtwegvirussen zoals influenza, tonen een beperkt effect (
Hierna wordt vastgesteld dat landen waar mondkapjes verplicht zijn, de infectiedruk ook sterk toeneemt. Opnieuw valt de term “schijnveiligheid” waarbij de OMT-leden denken aan minder aandacht voor afstand houden en ondanks lichte klachten toch met mondkapje op naar het werk gaan.
Mondkapjes zijn niet geschikt voor langdurig gebruik zoals in contactberoepen. Daar is een faceshield beter.
Het OMT meent dat de discussie over mondkapjes buiten proporties is geraakt en adviseert de regering daarom een duidelijk standpunt in te nemen. Zonder iets over de aard van dat standpunt te adviseren.
Gaat dat besluit in de richting van een brede toepassing, dan is voorlichting over een juist gebruik essentieel.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (144)

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 okt. 2020 - 8:19

In Noorse supermarkten wordt tot 20.00 alcohol (bier/cider) verkocht daarna gaan de rekken dicht. Op zaterdag om 18.00. Voor wijn & drank moet je naar Vinmonopolet. Die gaat om 18.00 uur dicht en op zaterdag om 15.00 uur. Op zondag geen alcohol behalve in bars & restaurants. Het went snel.

2 Reacties
NoahAmber
NoahAmber15 okt. 2020 - 16:38

Ja, en?

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 okt. 2020 - 7:49

Zo'n regime zou tot minder alcohol consumptie kunnen leiden, wat onder andere omstandigheden dan de huidige ook nuttig kan zijn.

johannn2
johannn214 okt. 2020 - 12:58

[Citaat] "Hierna wordt vastgesteld dat landen waar mondkapjes verplicht zijn, de infectiedruk ook sterk toeneemt. Opnieuw valt de term “schijnveiligheid” waarbij de OMT-leden denken aan minder aandacht voor afstand houden en ondanks lichte klachten toch met mondkapje op naar het werk gaan." Het vervelende van afstand houden is, dat niet of nauwelijks handhaafbaar is. Is het nou net iets te dichtbij of maar korte tijd te dichtbij, of is het toch goed? De grens is te vaag, te flexibel, te onduidelijk. Hier in stad Groningen hielden de mensen alleen tijdens de eerste golf afstand, maar daarna en nu nog steeds nauwelijks. Hoezo zouden mondkapjes dat prachtige afstandhouden ondermijnen? Mondkapjes zijn veel duidelijker vast te stellen, veel beter handhaafbaar. Iemand heeft het op of niet. Zo niet: boete. Bovendien zijn er ook berichten, dat het dragen van mondkapjes het bewustziin van het probleem plus het algemene verantwoordelijkheidsgevoel versterken, en vaak juist ook tot afstand houden zouden leiden. .

johannn2
johannn214 okt. 2020 - 12:46

[Citaat] " Tijdens diezelfde nabespreking scoorde Kelder een tweede punt. Hij vroeg zich af hoe het toch mogelijk was dat een betrekkelijk kleine groep patiënten het hele Nederlandse ziekenhuiswezen kan ontwrichten. Het is inderdaad zonneklaar dat de huidige organisatie van de gezondheidszorg niet gehandhaafd kan worden als ze zo slecht bestand is tegen een betrekkelijk kleine epidemie. " Deze structurele onvoorbereidheid en ontoereikendheid doet mij sterk denken aan die van de Watersnood in1953. Nu: - het volkomen tekort schieten van onze ziekenhuiscapaciteit; - de ronduit totaal ontoereikende, archaïsche structuur van GGD's en testlaboraoria-met-voorrang en voorrechten; - de totale onwetendheid van bewindslieden over m.n. het tweede punt, en hun onvermogen om het eerste te verbeteren in de tijd tussen de twee golven. W.b. pandemieën moet er een nieuw Deltaplan worden gemaakt en direct uitgevoerd. Dit nooit meer! .

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen14 okt. 2020 - 11:09

"Besteed aandacht aan mensen die uit oogpunt van coronapreventie thuis zouden moeten blijven maar dat niet kunnen, bijvoorbeeld omdat zij kinderen naar school moeten brengen, boodschappen moeten doen, naar de apotheek moeten." Wie zijn dat dan, als iemand van het gezin klachten heeft moet het hele gezin in thuisquarantaine, boodschappen doe je online en de apotheken bezorgen ook medicijnen aan de deur. "Financiële belemmeringen moeten niet in de weg staan bij het besluit om bij milde klachten al dan niet naar het werk te gaan." Dit is idd het grootste en belangrijkste probleem, snel op te lossen ook nog. "Houd er rekening mee dat thuisblijven bij milde klachten het aantal contacten juist vergroot zoals in drukke studentenhuizen, asielzoekerscentra, woongroepen en instellingen voor langdurige zorg." Inderdaad ook een heel groot probleem, op te lossen door tijdelijke opvanglocaties (hotels, vakantieparken) te gebruiken voor deze mensen. "Het OMT is erover verdeeld of een fysieke onderwijsstop op HBO en universiteiten noodzakelijk is. Studenten zouden alleen bij absolute noodzaak naar de instelling moeten komen." In dat geval wel het collegegeld terugboeken, het is dan een verloren studiejaar. "Het OMT is verdeeld over de sluiting van sportscholen. Sluit ook op sportscholen de kantines, de kleedkamers en de douchegelegenheden" Gebeurt in de praktijk al.

adriek
adriek14 okt. 2020 - 11:06

Toen de tweede golf de kop opstak zijn er zes weken verspild met praten over (maar niet uitvoeren) van regionale maatregelen en kansloze adviezen als mondkapjes en de kroegen een uurtje eerder dicht. Dat was niet alleen achteraf, maar ook bij voorbaat al kansloos, maar het Kabinet was bang dat strenge maatregelen bij de eerste uitbraken ooverdreven gevonden zouden worden. Ondertussen hadden de virusontkenners vrij spel. Onderstussen heeft China met lokale maatregelen - lockdowns op wijkniveau - het virus strak in de hand. Twee, in het ergste geval vier weken lockdown op wijkniveau durfden ze niet aan, nu stevenen we op minimaal vier weken landelijke lockdown af. Den Haag is incapabel.

5 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe15 okt. 2020 - 8:26

Ik vermoed dat fysiek afgrendelen in China ook stukken makkelijker is dan in Nederland. Andere bouwstijlen oa.

NoahAmber
NoahAmber15 okt. 2020 - 16:44

@DanielleDefoe 15 oktober 2020 at 10:26 Ik vermoed dat fysiek afgrendelen in China ook stukken makkelijker is dan in Nederland Je doet nu voorkomen dat er maar één zandpad toegang geeft tot een regio zoals Guangdong.

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 okt. 2020 - 7:53

Dat denk ik niet, maar gaat daar ook, behoudens minieme groenstroken, iedere negorij over in de volgende zoals dat hier vaak het geval is?

NoahAmber
NoahAmber16 okt. 2020 - 9:15

@DanielleDefoe 16 oktober 2020 at 09:53 iedere negorij over in de volgende zoals dat hier vaak het geval is? Dat is zeker zo zo als hier. Maar pak Google Earth er eens bij. Neem Guangdong of enige andere regio en kijk zelf eens. Kleine moeite

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 okt. 2020 - 15:30

Geen wonder dus dat ze landbouwgrond in Afrika nodig hebben.

Wilco4
Wilco414 okt. 2020 - 10:59

Zoals op wel meer dingen in Nederland van toepassing zijn: "zachte heelmeesters maken stinkende wonden" Rutte heeft gelijk!

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman214 okt. 2020 - 12:42

Nogal cryptisch, hoor Wilco. Zelf prefereer ik de minst invasieve behandeling als ik bij de heelmeester zou komen. Maar bij hem kom ik zo weinig dat ik me elke keer weer moet voorstellen, stel je toch voor. Ook betaal ik de lage nominale premie, plus de hoge niet nominale. Dat vind ik solidariteit . Ik voel me rijk, maar ben het niet echt. Want klagen vind ik niet zo sympathiek in het algemeen dan. . Want wie helemaal over de Balkanroute hier is aangeland, die heeft pas alle reden om te klagen. De rest mag alleen zacht jammeren. .

Wilco4
Wilco414 okt. 2020 - 14:24

@ Bouwman 14:42 Niet echt cryptisch bedoeld, eigenlijk erg simpel. Als de regering veel eerder tot strenge (volgens snowflakes die nooit iets hebben meegemaakt draconische) maatregelen was overgegaan scoorden we nu lang niet zo slecht.. Overigens trek ik de veer terug uit Rutte z'n liberale reet, als olv de VVD er niet zoveel op de zorg was bezuinigd hadden wij er ook beter voorgestaan

Bouwman2
Bouwman214 okt. 2020 - 10:24

Zoals er nu mensen zijn die opgesloten worden in hun beperkte fysieke ruimte zo zijn er ook lieden die gevangen zitten hun eigen ideologie. . De vraag van vandaag is wie van de twee te verkiezen is. An unanswered question, derhalve.

DenFlexwerker
DenFlexwerker14 okt. 2020 - 10:03

"Kelder had zeker een punt. De beste remedie is dan een erfbelasting van 90%. De babyboomers gaan met elkaar enorme bedragen nalaten. Het is inderdaad eerlijk om deze aan te wenden ter aflossing van coronaschulden. Dat geeft de jongere generaties meer lucht". Meestal erven jongere generaties, niet andere babyboomers. Ha, nieuwe zondebokken. Als Wilders kopvodden belasting wil gaan invoeren: foei! Maar oudjes, zeker 'oude witte mannen': fair game. Want iedereen die een lever hard heeft gewerkt om met zijn handen wat geld te kunnen sparen, is schuldig aan corona. Waarom geen 100%? Niet alleen omdat dan mensen met hun laatste adem hun centjes in de kachel gaan gooien. Die symbolische tien procent is natuurlijk om de zaken wat aardiger te laten lijken. Wie op een sterfbed ligt, wordt van bezit berooft. Het socialistische idee: bezit is diefstal. Daarom plegen we grafroof op een impopulaire groep. Geen kopvodden tax maar doodgaan-tax. Trouwens: tax is te aardig: doodgaan onteigening.

7 Reacties
Satya
Satya14 okt. 2020 - 10:19

"Maar oudjes, zeker ‘oude witte mannen’: fair game." White identity politics. Ik lees in Han zijn onzalige voorstel nergens dat Joodse of donkere mensen met veel geld worden uitgezonderd. Zo creëer je op een zeer slinkse manier een slachtofferrol voor jezelf.

Middenman
Middenman14 okt. 2020 - 10:40

@Satya - los van de inderdaad domme bewering over oude witte mannen snijdt de reactie van DenFlexwerker wel degelijk hout. En wat vind je daar dan van?

DenFlexwerker
DenFlexwerker14 okt. 2020 - 10:44

@Satya: babyboomers. Dus de mensen geboren 1945-1955. Er was toen weinig migratie dus vooral blank. Joodse mensen had ik inderdaad moeten noemen. Want het stereotype van de rijke jood is weer helemaal terug.

Hanvander Horst
Hanvander Horst14 okt. 2020 - 11:48

Je kunt je kapitaal niet meenemen het graf in.

Satya
Satya14 okt. 2020 - 12:54

Middenman Ik vind het een slecht voorstel, daarom noem ik het onzalig. Flexwerker De uitleg begrijp ik, ik zie alleen het nut van het benoemen niet.

Satya
Satya14 okt. 2020 - 12:57

Han Maar wel doorgeven, wat vaak het doel is. De energie die ik erin stop en de risico's die ik neem mag ik best ten goede van een door mij gekozen doel laten komen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 okt. 2020 - 8:36

Kelder verhuist tegen die tijd gewoon naar Zweden!

dezeeuwgerard
dezeeuwgerard14 okt. 2020 - 10:01

Beste Han, wederom paniekzaaien van de bovenste plank. Het verleden leert dat de crises vele malen sneller voorbij zijn (sterker nog , dat we daar beter uitkomen) als gedacht. Kijk naar de beurskoersen, die gaan prima en zijn de beste voorspeller van de economische situatie over een half jaar. Dan de erfbelasting: die levert de staat ca 1,5 miljard op per jaar. Tarief is gemiddeld 30 % . Bij 90 % erfbelasting zou je dan per jaar ca 4,5 miljard ophalen. Daarmee gaan we dan de door jou voorspelde ellende oplossen? Druppel op gloeiende plaat als ik naar jouw zwarte scenario kijk. Bovendien zal iedereen met de warme hand gaan geven voordat de wetgeving voor die 90 % door 1e en 2e kamer is en blijft er geen 4,5 miljard over maar misschien hetzelfde als nu (tarief 10 % tot 127.000 Euro). Daarnaast zit erfvermogen voor 80 % in woningen. In jouw zwartgallige scenario zijn die onverkoopbaar dus is er nagenoeg helemaal geen erfbelastinginkomen meer. Je bent een prima historicus maar economisch roep je maar wat, wellicht ingegeven door (onterechte) angst.

5 Reacties
Middenman
Middenman14 okt. 2020 - 10:42

Zo is het dezeeuwgerard - historici die de econoom gaan uithangen, statistici die virologen worden; levensgevaarlijk.

gimli55
gimli5514 okt. 2020 - 10:51

De beurskoersen hebben niets te maken met de werkelijke economie van de gewone burger. Er wordt gewezen naar het ene, terwijl de werkelijke wereld een andere is.

Hanvander Horst
Hanvander Horst14 okt. 2020 - 11:52

Jort Kelder zocht naar een manier om het vermogen van potverterende gepensioneerden aan te pakken. Ik heb hem dat middel aan de hand gedaan. Het meest effectieve, het slimste middel. Hoe dan ook, die jongere generaties kunnen in beide gevallen naar de erfenis fluiten. En 4,5 miljard per jaar is een hoop geld als je een paar decennia in aanmerking neemt. Een betere oplossing trouwens is de terugbetaling van de nu gemaakte schulden over een eeuw uit te smeren.

Hanvander Horst
Hanvander Horst14 okt. 2020 - 11:59

ZeeuwGerard, dan maak je dat met de warme hand schenken ook fiscaal heel onaantrekkelijk. Nood breekt immers wet.

dezeeuwgerard
dezeeuwgerard14 okt. 2020 - 12:40

Beste Han, Maar ik geef je juist aan dat met dit doemscenario wat je zelf schetst er geen erfenissen meer te verdelen zijn omdat de waarde van de huizen in jouw geschetste scenario drastisch zullen kelderen. Die 4,5 miljard is gebaseerd op een situatie waarbij de economie nog redelijk draait en blijft draaien maar dat bestaat toch niet meer volgens jou in de door jou geschetste "zwarte eeuw" ? Jij hebt ooit eens geroepen tijdens de eerste lock down dat de regering de aardappeloogst moest opkopen. Als dat nodig is lijkt me discussie over erfbelasting uiterst theoretisch.

Wient
Wient14 okt. 2020 - 9:57

Iedereen heeft het afgelopen jaar kunnen volgen hoe corona in de wereld om zich een sloeg. Ook in de relatief rustige Europese zomerperiode bleef het virus op andere plekken op de wereld volop om zich heen slaan. We handelden in Europa alsof er echter geen pandemie meer was. In het voorjaar heeft Nederland gemerkt wat een uitbraak in vooral ZUID Nederland betekende. De dichtbevolkte RANDSTAD bleef toen gelukkig gevrijwaard. Iedereen wilde na de aanvankelijke controle over het virus zijn sociale leven weer oppakken en terug naar normaal. Maatregelen werden niet alleen minder serieus genomen, maar journalisten en opiniemakers zochten naar kritiek op regels en hun nut voor invulling van hun programma’s en columns. Terwijl nog steeds in vol zicht was te zien hoe het virus elders op de wereld om zich heen bleef slaan en verwacht werd dat de pandemie vroeg of laat in Europa voor een tweede golf zou zorgen. Het was alsof er pijlen op ons werden afgevuurd, er gewaarschuwd werd dat je beter kunt bukken en uit elkaar kunt staan om de raakkans te verkleinen, maar iedereen juist op stond, bij elkaar kwam en bediscussieerde of die pijl wel had mogen worden afgevuurd, wel in jou richting komt, of bukken wel een goede manier is om zo’n pijl te ontwijken, of een pijl op een groep nou meer of minder raakkansen heeft, waarom we niet in groepen mogen staan, of er wel had mogen worden geroepen dat we moesten bukken, of bukken ons niet teveel beperkt in ons recht om te bewegen op een manier die wij zelf verkiezen, of een voorstel voor een schild als bescherming wel zo zinvol is als je niet weet van welke kant de pijl komt, of het misschien zo zou kunnen zijn dat we alleen maar geloven dat er een pijl is afgevuurd… Allemaal onder het mom van ik weet het beter en welvaart en welzijn moet boven gezondheid en veiligheid gaan. Ook deze column gaat gewoon verder op dezelfde weg.

harmmeijer
harmmeijer14 okt. 2020 - 9:51

“Tot nog toe kon men met de moed der wanhoop een gedeeltelijk herstel in 2021 voorspellen. Allemaal illusiepraat. We gaan de zwaarste economische crisis tegemoet in de geschiedenis van het moderne kapitalisme.” Het is misschien een doemscenario, maar ik ben bang dat de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen zal bestaan uit wederopbouw van de economie zoals de babyboomers hebben meegemaakt na WOII. Dit virus zijn we nog lang niet kwijt. Er gaat heel veel kapot na 75 jaar vrede en een relatieve welvaart.

5 Reacties
Satya
Satya14 okt. 2020 - 10:23

Volgens mij zou het met solidariteit en vrijwillige discipline, thank god for autocorrect ik kon het woord discipline niet visualiseren, meevallen. Zouden restaurants open kunnen blijven bv. Onze eigen verantwoording is van groot belang om hier zo snel mogelijk doorheen te komen.

Ivan61
Ivan6114 okt. 2020 - 11:14

@ Satya, Wijze woorden. Blijf gezond.

Zapata
Zapata14 okt. 2020 - 12:35

Kunnen jouw kinderen en kleinkinderen de biodiversiteit weer herstellen of de schade van honderdvijftig jaar economische roofbouw op de aarde repareren? Dan mag je wel met een heel goed Marshall plan komen.

Satya
Satya14 okt. 2020 - 13:00

sarajlija Jij ook hoop ik.

Satya
Satya14 okt. 2020 - 17:22

Zapata Ik denk dat het probleem is om de huidige 40+ te overtuigen.

Ivan61
Ivan6114 okt. 2020 - 9:50

Beste Han, Ik moet je terug nemen naar zondag 15 maart 2020. Tijdstip 18 uur. Kort daarvoor werd gezegd dat land op slot gaat en dat gebeurde. Voor de mensen die niet willen beseffen wij zitten vanaf zondag 15 maart in ontwrichte samenleving. En dat gaat nog een tijd duren. Sinds 15 maart heb ik aan mijzelf coronadieet voorgeschreven. Geen nieuws, opinie stukken lezen en geen deskundige op tv voor mij. Net zoals bij elke dieet zondig ik af en toe. Daarom reageer ik op jouw paniekstuk. Als een bewindspersoon aan volwassene mens moet zeggen hoe hij of zij zich moet gedragen dan is einde zoek. Snap je?

2 Reacties
Zandb
Zandb14 okt. 2020 - 12:52

Sarajlijla Ik vraag me af hoe u dan weet wat u moet doen. Als bewindspersonen dan bv niet moeten zeggen wat volwassen mensen moeten doen, wie dan wel?

Ivan61
Ivan6114 okt. 2020 - 14:18

ZandB, Ik gebruik gezond verstand.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden14 okt. 2020 - 9:43

Wetenschapsredacteur Maarten Keulemans: “Deze zomer zijn ze op vakantie gegaan met de gedachte: het is voorbij. Terwijl ze aan het bijkomen waren, hadden ze de testcapaciteit en het contactonderzoek definitief op orde moeten krijgen. Dat is niet gebeurd. Nu kan Hugo de Jonge bij wijze van lichtpuntje wel zeggen dat de cijfers in elk geval duidelijker zijn dan in maart, maar dat is maar een deel van het verhaal. Want het bron- en contactonderzoek is inmiddels min of meer afgeschaft en dan ben je blind voor het virus: je weet niet meer waar besmettingen plaatsvinden. ‘Rutte heeft het nu steeds over die hamer. Dat heeft hij uit een essay, De hamer en de dans. Eerst breng je het virus een zware slag toe en daarna begint de dans met het virus. Maar het kabinet is die dans vergeten, ze hebben het virus een klap gegeven en daarna hebben ze het weer laten terugkomen – https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/er-zijn-kleine-lichtpuntjes-overschaduwd-doordat-het-virus-ons-weer-op-de-knieen-heeft~b3f84aca/

Middenman
Middenman14 okt. 2020 - 9:35

Een erfbelasting van 90% is populisme. Over geld dat uiteindelijk geërfd wordt is al zo vaak belasting geheven dat zelfs de huidige erfbelasting als onrechtvaardig wordt beschouwd. Die mag desondanks wat mij betreft zo blijven, maar verder verhogen is geen belasting meer, dat is diefstal. Verhoog dan liever de winstbelasting voor grote bedrijven, de dividendbelasting voor grote beleggers, etc. En zorg ervoor dat grote bedrijven ook echt belasting gaan betalen, zoals iedere MKB-er dat nu al doet.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty14 okt. 2020 - 8:45

Han, ik ben toch verdomd content met het initiatief van de vorming van het zogeheten "Red Team". Leggen fijntjes de tekortkomingen bloot. Zij kunnen het kabinet souffleren om de juiste keuzes te maken en houden het OMT bij de les. Het cynische is dat de generatie die in belangrijke mate heeft gezorgd voor een versnelde heropleving van het virus zelf in de toekomst de rekening gaat betalen.

Lood om oud IJzer
Lood om oud IJzer14 okt. 2020 - 8:40

Verdeel en heers. Niets meer, niets minder. Je ziet het hieronder in de comments, het gevingerwapper. Maar iedereen heeft onherroepelijk steken laten vallen, niets menselijks is ons vreemd toch? Van alle gelden die nu al zijn uitgegeven is maar een fractie terechtgekomen bij bedrijven die het echt nodig hebben. Het zijn juist de grote, sterke bedrijven met meer dan voldoende liquide middelen die de staatsruif leegvreten en/of bedrijven die geen enkele last hebben gehad van Corona. Dat is pas schandelijk. Loop het NOW register maar eens door en verwonder je: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/openbaar-register-now.pdf

Jaap8
Jaap814 okt. 2020 - 8:32

-"De beste remedie is dan een erfbelasting van 90%" Vroeger (dat moet Han aanspreken) kregen wij als kind in ons gezin met vijf jongens ieder een chocolade letter. Daar hield het in die tijd mee op. In januari had ik mijn chocolade letter nog. Mijn broers hadden hem allang op. Ik moest die chocoladeletter die ik nog had altijd delen. (moeten is een beetje overdreven, meer onder druk) Ik heb dat nooit begrepen. -"Op straat kun je zien hoe mensen vreselijk hun best doen om elkaar de ruimte te geven" Lachen, waar? In de supermarkt in ieder geval niet. Slechts sporadisch een mondkapje. En dan ook nog vaak door een jongere. Wat die jongeren betreft hoorde ik vanmorgen op de radio (maar ook van de verpleging) dat er ook steeds meer jongeren opgenomen worden in de ziekenhuizen. Aan de beademing en alles wat erbij hoort, maar inderdaad die overleven het meestal wel. De regering. Yep achteraf hebben ze wel fouten gemaakt. Ze hadden het heel anders moeten doen zeggen "deskundigen" zoals Han nu.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst14 okt. 2020 - 8:48

Ben je nu voor of tegen een erfbelasting van 90%?

OlavM
OlavM14 okt. 2020 - 8:28

Afgelopen zomer is inderdaad verloren tijd gebleken wat betreft coronabestrijding. Het kabinet wentelde zich in tevredenheid en heeft de voorspelde tweede golf niet echt serieus genomen. Met een deugdelijke voorbereiding van uitgebreid testen en "track & trace" zou veel zijn gewonnen en niet weer zo'n paniekerige situatie zijn ontstaan. Partijen als de SP hebben hiervoor gewaarschuwd. Maar daarnaast kan m.i. toch niet ontkend worden dat minstens een bepaald deel van de bevolking lak heeft gehad aan serieuze waarschuwingen, dan wel zelfs weigert de hele pandemie als reeel gegeven te aanvaarden. Blijk van een enorm gebrek aan solidariteit en een teveel aan zelfzucht, waarmee mensen in het kapitalistische systeem worden opgevoed. De crisis in het huidige maatschappelijke bestel gaat veel dieper dan de pandemie. Met de logica van maximaal streven naar particuliere winsten en individueel voordeel en genot kunnen de grote bedreigingen die de hele wereldbevolking en zelfs de planeet bedreigen (klimaat, milieu, honger, droogte, uitputting) niet gekeerd worden. Alleen een grote gezamenlijke inspanning, waarbij solidariteit op de eerste plaats staat en degenen die offers kunnen brengen ten gunste van anderen dat ook daadwerkelijk willen doen, kan een werkelijke oplossing bieden. Het worden zware tijden, waarin veel op het spel staat.

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman14 okt. 2020 - 11:12

@Olav [Maar daarnaast kan m.i. toch niet ontkend worden dat minstens een bepaald deel van de bevolking lak heeft gehad aan serieuze waarschuwingen, dan wel zelfs weigert de hele pandemie als reeel gegeven te aanvaarden.] Dat is zeker waar. Maar dat soort dombo’s heb je in alle landen. Het feit dat Nederland internationaal zo ongelooflijk slecht scoort komt doordat Rutte de test- en tracecapaciteit niet heeft opgebouwd en omdat de maatregelen telkens halfzacht en weinig consequent zijn. Een voorbeeld is het mondkapjesbeleid. Je kan je (terecht) ergeren aan het feit dat nog steeds veel mensen geen mondkapje opdoen in de winkel maar dat komt natuurlijk ook doordat Rutte de hele tijd zegt dat het maar een heel klein beetje helpt (misschien). Vervolgens heb je dan Van Dissel nog die tegen de internationale consensus in blijft verkondigen dat het helemaal niet helpt. Dus dat mensen daar mee freewheelen is niet zo vreemd. Ja, een deel van de mensen neemt de pandemie niet serieus. Ook hier op Joop kom je ze af en toe tegen. Maar die mensen worden gevoed door het onsamenhangende, weinig robuuste, weifelende en achter de feiten aanhobbelende regeringsbeleid.

Bert de Vries
Bert de Vries14 okt. 2020 - 8:19

'We zijn niet gek. We kunnen het aan. Preek niet.' Het is niet waar. We zijn wel gek. Vanaf het begin van de crisis is het kabinet, en in het bijzonder de premier, bejubeld. Gids in duistere tijden. Dat men zich verschuilt achter 'de adviezen van deskundigen', deskundigen die het vertikten om hun argumenten op tafel te leggen, werd niet gezien. Deskundigen die weigeren om hun argumenten, gewoon waardenvrije wetenschappelijke gegeven, op tafel te leggen? Daarvoor is maar één kwalificatie: bedrog. Rutte gidst ons de nachtmerrie in, wetenschap wordt das Finsternis en de leden van het OMT hebben allen een verklaring ondertekend waarmee ze zich verplichten tot het volgen van de lijn die is uitgezet door de boven hen gestelden. Welke paupercollectie kan dit overtreffen?

2 Reacties
Paul250371
Paul25037114 okt. 2020 - 9:31

Inderdaad

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 okt. 2020 - 8:18

Precies!

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander14 okt. 2020 - 8:19

Kraakhelder stuk. Hebben we van Rutte en kornuiten ook al iets gehoord over werkelijke duurzame preventie? Nee natuurlijk niet. Want dan moet het neoliberale gedachtegoed en het kapitalisme op de schop. Dus ja blijven hout snijdende langere termijn maatregelen op het gebied van klimaat-, milieu-, (bio)diversiteits- en gezondheid achterwege. Of worden deze voor de bühne en industriële boeren half half uitgevoerd of uitgesteld. Voorbeeld: de half-half stikstofmaatregelen. Ja de Natura 2000 gebieden kunnen nog wel een klap erbij krijgen.. Oh ja we gaan de Co2 uitstoot aanpakken. Doe maar een paar EDF verbeterede Westinghouse kerncentrales te beginnen in Brabant, althans dat lijkt de PS, met in hun gelederen het FvD, van de Provincie Brabant een goed plan. De rotzooi kan wel in de boomse kleilagen onder Gaasterland(Frl). Hartstikke veilig allemaal. Hup, zakgeld erbij. Goed voor de plaatselijke economie zo ergens na het coronatijdperk. 'Deze zich steeds weer herhalende halfslachtige maatregelen lossen de crisis waarmee het gerechtvaardigd wordt niet op. Integendeel, ze houden de crisis niet alleen instant maar vergroten haar zelfs. Een regering met opgeheven vingertjes creëert een angstige samenleving als een zichzelf verslindend monster dat opslokt wat het aan groei kent; de kroon op een steeds ingewikkelder, steeds gejaagder maatschappij, waarvan de mens steeds minder te verwachten heeft.' (Vrij naar André Gorz en de Diogenesgroep)

1 Reactie
Ivan61
Ivan6114 okt. 2020 - 11:20

@ Beste Sjoerd, Allemaal leuk en aardig maar mens luistert niet. Over 2 maanden kunnen wij behoorlijk veel nieuwe wereldbewoners begroeten dankzij lockdowns. Dat betekent dat vervuiling van onze planeet doorgaat.

Poeha
Poeha14 okt. 2020 - 8:05

Rutte heeft volledig gelijk. Ik breng smorgens mijn kinderen naar de basisschool en alle ouders staan naast elkaar te keuvelen. Bij een kinderverjaardag, mogen alle ouders tegelijk naar binnen om hun kind op te halen. Ga eens naar een restaurant of het centrum van de stad: alsof er geen regels zijn. Boodschappen laten thuisbezorgen? Eerst was het te druk om er tussen te komen, nu gaat 90 procent weer zelf de supermarkt in. Kinderen meenemen is geen probleem. Op verjaardagen zit iedereen bij elkaar. En nu voelt iedereen zich aangesproken? Laten we stoppen om de hele tijd kritiek te geven en met eigen adviezen te komen. Daar komen we niet verder mee. De regels zijn helder en de geest van de regels ook.

1 Reactie
Zandb
Zandb14 okt. 2020 - 13:06

Poeha Je maintiendrai..... Wanneer iedereen zich aan de verkeersregels hield, dan zou dat ook een hoop ellende schelen. Helaas is het zeker niet zo simpel, dat we de veroorzakers van ongelukken volkomen buiten de context alleen af kunnen rekenen op hun 'houden aan de regels'. (Met de context bedoel ik, dat je een alcoholist bv nooit verantwoordelijk kunt stellen voor het feit dat alcoholhoudende dranken gemaakt, aangeprezen, aangeboden worden of zo'n vooraanstaande plaats in onze samenleving heeft........) Wij moeten ons aan de regels houden. Zeker. Maar Rutte (en die Grapperhaus) zijn er helaas wel verantwoordelijk voor, dat de regels gehandhaafd worden. En dan gaan roepen, dat men niet luistert, alsof dat het enige punt is waar het om gaat, dan kan ik ook wel Minister-President worden.

Satya
Satya14 okt. 2020 - 8:00

"Al weken wordt het frame verspreid dat de Nederlanders in uiteenlopende mate lak hebben aan de ‘maatregelen’." Here we go again. Dit soort domme teksten zijn de oorzaak van de huidige shit waar we in zitten. Het is wel degelijk de bevolking die lak heeft aan maatregelen. Ik heb geen ministers op campings zien staan of dronken door de straten zien strompelen. De bevolking die geen moeite heeft gedaan om zichzelf te informeren over corona. Het zijn de migranten die dachten de kinderen mogen weer naar school en weer terug kropen in hun bubbel van het moederland. De mensen die het hele jaar gewerkt hebben en nu niet overleven zonder vakantie in Zuid Europa. De jongeren die dachten mijn ouders gaan op vakantie dus ik geef een feest met veel alcohol, drugs en sex. De schapen der maatschappij dus, degenen die niet de moeite nemen zichzelf te informeren en solidair te zijn. De Jort Kelders met hun achterlijk gestook in de eerste golf. Thierry Baudet, wilders en Engel.

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst14 okt. 2020 - 8:50

Hoe komt het dan dat de reisbranche op instorten staat als iedereen zo massaal naar Zuid Europa is gegaan?

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 okt. 2020 - 9:20

Wellicht gingen de vakantievierders op eigen gelegenheid naar het zuiden met de auto?

LBNB
LBNB14 okt. 2020 - 9:24

@Satya Overal ter wereld heeft een gedeelte van de bevolking lak aan de maatregelen. De Jonge heeft gewoon aangetoond dat het geen goede crisismanager is en heeft aantoonbaar gelogen. Ze werken met slechte data, zijn onduidelijk, hebben in de zomer onterecht angst gezaaid en integreren nieuwe wetenschappelijke inzichten niet in hun beleid. Duitsland heeft inmiddels al maanden geleden toegegeven dat aerosolen de voornaamste verspreiding van het virus vormen en werkt met aangepaste ventilatie systemen. Ook hebben zij het testen gewoon op orde, waardoor zij alles kunnen monitoren. Of corona gevaarlijk genoeg is om aan te pakken kun je betwisten, maar als je het aanpakt doe het dan op de goede manier.

Satya
Satya14 okt. 2020 - 10:12

Er zijn maanden tussen weg gevallen, de verdienmodellen zijn er niet naar dat zoiets mogelijk is. Ik beweer ook niet dat de gehele bevolking dit gedrag heeft vertoond.

Satya
Satya14 okt. 2020 - 10:16

Lbnb Om de oorzaak alleen bij de regering neer te leggen is veel te gemakkelijk. Je hebt zelf door je gedrag ook invloed.

LBNB
LBNB14 okt. 2020 - 11:42

@Satya Nee niet alleen de regering, ook de media. Ze zijn nooit kritisch geweest en stelden nooit belangrijke vragen. Altijd maar dezelfde koppen en geen bereidheid om dingen uit te zoeken. Begin maart begrijpelijk, daarna onvergeeflijk.

Satya
Satya14 okt. 2020 - 20:03

Lbnb Ik ben verbaasd dat men bij de media objectiviteit verwacht. Kijk naar de onzin die ze over de missie in Mali vertellen. Er is op het internet erg veel te vinden wat betreft virologen en vaccinatie experts. Ik volg de media nauwelijks als ik mijzelf echt wil informeren. Het allerergste vind ik dat er totaal geen aandacht is voor het feit dat wetenschappers al 15 jaar waarschuwen voor dit soort virussen, geen journalist die er aandacht aan besteed dat het onderzoeksgeld al die 15 jaar gekort werd, dusdanig dat goed onderzoek niet meer mogelijk was. Propaganda daarentegen voor politiek...... Schandalig!

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 okt. 2020 - 8:03

Han van der Horst De meeste besmettingen die binnenkwamen vanuit het buitenland in augustus waren Spanje en Frankrijk. Ook het virus kon men daartoe herleiden. Op de vlieghavens stond het overigens vol met vakantiegangers!

Buitenstaander
Buitenstaander14 okt. 2020 - 7:51

Ja laten we vooral nog eens uitgebreid discussieren of de regering zus of zo, en wie nou wat moet betalen, later of nu, Belangrijkse 'daders' zijn wij zelf die niet kunnen omgaan met 'eigen verantwoordelijkheid nemen', maar ook wars zijn van autoritair optreden, en vooreal vinden dat we overal eindeloos over mogen discussieren. "Het liefst vragen wij heel democratisch aan de piloot, wanneer het vliegtuig een duikvlucht maakt, of we een debat kunnen krijgen over de nieuwe bestemming" Nou dan is dit de prijs. Succes ermee.

1 Reactie
Zandb
Zandb14 okt. 2020 - 13:14

Norm Tuurlijk Norm. Natuurlijk is het onze schuld wanneer we ons niet aan de regels houden. Wanneer we stopcontacten net boven de grond plaatsen, leggen we kinderen ook de regels uit en moeten die ook maar zien wat er van komt, wanneer die niet luisteren.

Tampert
Tampert14 okt. 2020 - 7:42

90% erfbelasting is echt utopisch. Iemand die wat na te laten heeft zorgt er wel voor dat de nalatenschap bij leven richting nul (0,00) gaat en bij leven alvast het vermogen richting erfgenamen dirigeert.

9 Reacties
axetothehead
axetothehead14 okt. 2020 - 8:10

Noem dat maar een utopie, het is niets minder dan afgunst. Daarnaast is het weer dezelfde generatie die moet betalen en komen de babyboomers er weer genadig van af. Waarom gaan we niet korten op de AOW als daar toch al het geld zit..

Hanvander Horst
Hanvander Horst14 okt. 2020 - 8:51

Probeer dat maar eens. zul je zien wat de fiscus doet.

Tampert
Tampert14 okt. 2020 - 8:53

@ axetothehead Mee eens, waarom moet een ouderpaar dat b.v. € 4.000,- netto pensioen per maand vangt nog AOW krijgen? En waarom moeten jonge gezinnen met een dergelijk inkomen nog kinderbijslag ontvangen? Krankzinnig, me dunkt...

Tampert
Tampert14 okt. 2020 - 8:56

@ Hans Binnen het vermogensrecht zijn er voldoende mogelijkheden (bijvoorbeeld via schenkingen) om bij leven vermogen te transfereren.

axetothehead
axetothehead14 okt. 2020 - 9:09

@HanvanderHorst Wat gaat de fiscus doen als ik mijn kinderen iedere week 100 euro contant toestop?

Hanvander Horst
Hanvander Horst14 okt. 2020 - 12:05

Het zogenaamde met de warme hand schenken fiscaal onaantrekkelijk maken. Kan prima. Alles wat Jort Kelder wil, kan prima tenslotte.

axetothehead
axetothehead14 okt. 2020 - 13:00

@HanvanderHorst O ja hoe dan? Ben benieuwd welke partij zich daar hard voor gaat maken, wat een misgunnerij zeg..

Tampert
Tampert14 okt. 2020 - 13:59

@ Han 14:05 Han, dat is toch praktisch niet te handhaven? De belastingdienst is chronisch onderbezet en kan zijn normale taken al nauwelijks aan. Als ik ieder jaar een paar duizend euro contant pin kan ik dat toch weggeven aan wie ik wil? Een stel zwervers die onder de brug slapen, een dame van lichte zeden, het casino, mijn leverancier van genotmiddelen of een familielid, dat is toch niet te controleren?

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 okt. 2020 - 8:39

Hanvander Horst Tegen die tijd zit Kelder zelf in Zweden en God weet het voltallige kabinet!

sjaakie2
sjaakie214 okt. 2020 - 7:39

Goed artikel maar de kern is natuurlijk gewoon dat het middel erger is dan de kwaal. De eerste lockdown heeft ons veel meer levensjaren gekost dan opgeleverd. Bron: https://gupta-strategists.nl/studies/het-koekoeksjong-dat-covid-heet Dat zal bij de tweede lockdown niet anders zijn. Het probleem met democratisch gekozen bestuurders is dat ze korte termijn risico’s overschatten en lange termijn risico’s onderschatten omdat ze daar electoraal niet op worden afgerekend. Covid is daar een pregnant voorbeeld van. De VVD staat hoog in de peilingen. Alle regeringspartijen doen het goed, want het volk is bang voor corona. De dood is sinds het bestaan van de mens iets wat wij eigenlijk nooit hebben willen accepteren. Vandaar dat er snel religies werden bedacht, waar men een hiernamaals werd voorgeschoteld.

1 Reactie
Max6
Max614 okt. 2020 - 9:04

De VVD staat gewoon hoog in de peilingen omdat hun standpunten het beste aansluiten bij de gemiddelde Nederlander (Nederland is rechts) Ik, en met mij de meeste Nederlanders denk ik, hebben niet de illusie dat het met andere partijen in de regering beter zou zijn gaan... dat roepen ze wel hard in de oppositie, maar diep van binnen weten ze wel beter. Denk dat het wel mee valt met de angst... ik zie er in ieder geval weinig van.

wegmetons
wegmetons14 okt. 2020 - 7:19

Uitgaande van een bepaald basisniveau van verstand heeft de regering wel gelijk. We hebben zelf het virus weer een kans gegeven. Steeds meer mensen vertikten het om simpele maatregelen te volgen als een winkelwagentje, want omslachtig, te gebruiken of afstand te houden. Gevolg: de ziekenhuizen lopen vol en dat is allemaal de schuld van de regering. Heus niet van de mensen die zo nodig op vakantie moesten naar een ver buitenland per vliegtuig. Kom op he, je kan de regering van veel de schuld geven maar tegen intens egoïsme valt niet op te testen...

TheBigLebowski
TheBigLebowski14 okt. 2020 - 7:06

Uiteindelijk is er maar 1 schuldige; dat is China. Die probeerden uit angst voor gezichtsverlies de boel geheim te houden. Artsen werden zelfs weggewerkt e.d. Daardoor kon het virus in het begin vrijelijk de wereld over gaan. De rest is geschiedenis. maar goed, dankzij China zitten we er nu wel mee (en toekomstige pandemieen komen daar waarschijnlijk ook steeds vaker vandaan) en moeten we proberen het hoofd koel te houden. Ik wens iedereen veel sterkte.

1 Reactie
NoahAmber
NoahAmber14 okt. 2020 - 9:31

Bad China, China very bad, bad Voor de goede orde. Het dodelijkste virus kwam uit de VS. Het overgrote merendeel aan virussen uit Afrika

Bouwman2
Bouwman214 okt. 2020 - 7:05

Rutte draait zijn menking om en zwicht voor de publieke opiniet. En de basis daarvan is angst. En angst is de slechtste raadgever van alle. In 40-45 boog de meerderheid van de bevolking jaren lang gedwee het hoofd voor de bezetters en keek de andere kant uit voor de klop op de deur, blij dat er bij de buren geklopt werd en niet op de eigen deur. Mensen zijn geneigd zichzelf op de eerste plaats te zetten. Dat is niet alleen in Nederland zo, dat is overal. Wie zich niet aanpast verliest en valt af. Dit is geen land van verzet, van helden, maar een dociel land, dat verlangt naar een beschermende vaderfiguur. Veilig achterop, bij vader op de fiets, vader weet de weg en ik weet nog van niets. Als dit populisme de algemene teneur is, dan wordt de leider van van het land vanzelf in die richting getrokken. Dan wordt Rutte ook streng en danst ie mee op de maat van de angst en het eigen belang.. Tegen de angst en het eigen belang schuilen mensen bij elkaar voor troost.en gemeenschap. De kerken zaten vol, toen de Russen Hongarije onder de voet liepen. om ontluikend liberalisme uit te roeien. De kerken hebben die functie verloren.Enkel in Staphorst staat er nog een en op die deur zit een slot. met een bord: ga hier niet binnen. De dominee is met emeritaat, en de influencer zit op ijn plaats. De functie die religie heeft is teloorgegaan. Zonder God en zonder ordenend principe is de burger overgeleverd aan zichzelf. Met de onttakeling van Rutte als leider is Nederland aan de goden overgeleverd. Chamberlaine werd achteraf gekruisigd als lafhartig. Maar hij kon niet anders. Hij werd gedwongen door het moment. En toen de tijd rjp was kwam de martiale Churchill, de redder. Beider rol verwerd tot de simpelheid van slecht versus subliem. Maar de geschiedenis is geen verhaal in zwart wit, maar een van allerlei kleuren rood. Er zit niets anders op dan de nuance te volgen en het verhaal te vertellen van de mens. Dat is de taak van historici, Maar als historici zich in de massa begeven kun je beter voor hoop en troost naar de kerk gaan.

EmC2
EmC214 okt. 2020 - 7:00

Football hooligans in Tilburg? De burgermeester had een scherm geplaatst op het plein. Grapperhause vergeten. Eerst mondkapjes onzin, nu naar verplichting. Is toch geen wonder dat we ook doen waar we zelf zin in hebben. Voor de boomers 1968 = 0% btw Huidige jeugd 9% groente en fruit +21% rest Probleem ligt echt bij overheid niet burger

TwoTone
TwoTone14 okt. 2020 - 6:28

Waarom zijn oplossingen altijd gekoppeld aan verhogen van belastingen (erfbelasting). Volgens mij is de oplossing gewoon: testen, testen en nog eens testen........ En het is nog simpel ook: je moet gewoon voldoende contrastvloeistof inkopen, labs genoeg in Nl.

HarrieV2
HarrieV214 okt. 2020 - 6:22

Stoor me ook elke keer weer behoorlijk aan de frames dat Nederlanders massaal onverantwoordelijk gedrag wordt verweten. Vergelijkbaar met de frames dat je in het verkeer óf een heilige óf een hufter bent. Zo roep je alleen maar weerstand op. Weet zeker dat, op die relatief kleine groep die altijd tegen is, het merendeel uitermate zijn best doet om het virus geen kans te geven. Als Aboutaleb ook al corona heeft, geeft dat wel aan dat iedereen het kan krijgen. Los van hoe goed hij/zij zich aan de regels houdt. Wat ik ook mis is een goede statistische onderbouwing van de kans op het krijgen van. Geeft nog altijd het gevoel dat de overheid maar wat doet. Hopen dat het baadt, ondanks de zekere schade en maar veel schietgebedjes bidden.

Bastet2
Bastet214 okt. 2020 - 6:16

Was het maar waar. De peilingen wijzen helaas iets totaal anders uit; meer van hetzelfde. De oorzaak wordt dus niet aangepakt. En ondertussen wordt er natuurlijk vooral naar beneden getrapt, naar mensen met overgewicht, naar allochtonen en naar ouderen. Het lijkt een zichzelf versterkend effect, na 10 jaar VVD wordt onze maatschappij steeds asocialer. En raad eens welke partij daar weer baat bij heeft...

8 Reacties
Bastet2
Bastet214 okt. 2020 - 6:16

(Bedoeld als reactie op Sonic...)

wegmetons
wegmetons14 okt. 2020 - 7:22

Dus het is de schuld van de VVD dat mensen niet een beetje afstand willen houden? Of dat men gewoon lekker loopt te knuffelen in de kroeg? Menselijke domheid kan je niet een politieke kleur verwijten, hooguit kan je het de ouders verwijten dat ze hun kroost zo asociaal hebben opgevoed

Bastet2
Bastet214 okt. 2020 - 7:47

@wegmetons Nee, het is niet de schuld van de VVD, maar er is wel sprake van samenhang. Beide zijn de resultante van een steeds individualistischer maatschappij, waarbij je primair je eigen geluk na jaagt en vooral geen rekening hoeft te houden met anderen. En al helemaal niet met sukkels die het wat minder voor elkaar hebben dan jij. Mensen met pech, bijvoorbeeld omdat ze kampen met gezondheidsproblemen. Het tij lijkt inmiddels zelfs bij de VVD inmiddels wat te keren, maar ik durf er nog niet op te vertrouwen.

axetothehead
axetothehead14 okt. 2020 - 8:13

Het is een feit dat de ICs met name door niet westerse allochtonen wordt bevolkt, dat is niet naar beneden trappen dat is gewoon een feit. Hoe wil je een probleem aanpakken als je niet alle variabelen mag benoemen..

wegmetons
wegmetons14 okt. 2020 - 9:35

Maar iis de VVD schuldig aan t gedrag van mensen of is de opkomst van de VVD misschien wel het gevolg van het veranderde gedrag?

Paul250371
Paul25037114 okt. 2020 - 9:52

axetothehead Misselijk. Door het benoemen van het door jou gewenste feit kun je me dan aangeven welke problemen worden dan aangepakt? Buiten het feit dat er oorzaken zijn waardoor het logischer is dat juist deze mensen meer gebruik van de IC's moeten maken is er werkelijk niemand gebaat door dit soort polariserende troep in de wereld te slingeren. Het voegt niets toe, het biedt geen oplossing. Net zo misselijk als die veroordeelde criminele haatzaaier Geert W.

axetothehead
axetothehead14 okt. 2020 - 10:29

@Paul250371 Er moet toch een reden voor zijn. Als de reden is dat die mensen de informatie niet krijgen of begrijpen dan moet je zorgen dat ze dat wel gaan begrijpen. Jouw betuttelracisme daar hebben we niets aan.

Karingin
Karingin14 okt. 2020 - 15:10

Dat allochtonen bevattelijker zijn heeft meerdere oorzaken, o.a. onderliggende gezondheidsissues, maar ook cultuur zoals dat gastvrijheid heel belangrijk is. Volgens mij is taal wel het minste probleem. Hier in A'dam ZuidOost staan overal borden met text in 't Engels en duidelijke pictogrammen. Overigens worden in mijn buurt de regels prima opgevolgd, voor zover ik kan zien. Maar goed, ik kom niet op de markt of dat soort plekken, misschien dat het daar minder goed gaat.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 okt. 2020 - 6:16

Kunnen we viruswaanzin/onwaarheid niet tot criminele organisatie maken? Dan komen we nog eens ergens. Of hebben we ook te weinig agenten, opsporingsambtenaren, gevangenissen en personeel ( heuvel hebben we er gesloten?), rechters, advocaten etc..etc.. zoals we te weinig bedden/ziekenhuiscapaciteit hebben.

8 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin14 okt. 2020 - 6:17

ziekenhuiscapaciteit/artsen en verpleegkundigen hebben?

LBNB
LBNB14 okt. 2020 - 6:25

@minoesentuin Waarom? Behalve dat je nu een zondebok wil creëren? Zij uiten kritiek en hebben op een hoop punten ook gelijk gehad(Willem engel was de eerste die over aerosolen begon, in mei publiceerden zij al over het gedoe met de labaratoria). Ze demonstreren daarnaast buiten, wat gewoon een recht is en terecht.

Bouwman2
Bouwman214 okt. 2020 - 7:14

Minoes, mag ik je aan Pilatus herinneren? Wat is waarheid? vroeg die,volgens de Bijbel. Repressie helpt nooit, en populisme ook niet. Ik ga je de weg niet wijzen, dat zou Vanitas betekenen, Maar een beetje filosoferen, even wuiven misschien wel. ,

LBNB
LBNB14 okt. 2020 - 9:10

@bouwman Mensen zoals minoesentuin zijn extreem bang gemaakt door alle overdreven berichtgevingen over corona in de media. Heel sneu om te zien dat dit is gebeurd bij mensen, eenzaamheid en angst zijn schadelijke emoties. Maar dit gerechtigd niet om andersdenken op te sluiten of crimineel te benoemen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 okt. 2020 - 9:30

Er zijn niet te weinig bedden, er is een grens aan het personeel dat kan worden ingezet. Dat kan niet zomaar verholpen worden.

Gerygrr
Gerygrr14 okt. 2020 - 17:53

Minoes, Ik heb begrepen, dat er een aanklacht ligt tegen de actie van viruswaarheid om de receptiemedewerkers van een op slot gedaan verpleegtehuis met de dood te bedreigen. Het lijkt mij zinnig om a la Arjen Lubach de beschuldigingen om te draaien. De typische uitspraken van de leden van de volgers van leider Engel in omgekeerde richting doen. Dus: Mag ik iets vragen? Word eens wakker! Zoek eens naar antwoorden! Word je betaald door “een” overheid? Dat laatste zou men eens moeten uitzoeken. Wie financiert de opruiing van deze mensen, die zoveel in linkse als rechtse hoek te vinden zijn?

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 okt. 2020 - 8:17

Ik denk dat LBNB veel banger is, maar dat terzijde. Bouwman Er zijn altijd farizeeërs die overal munt uit slaan! Er zijn nu eenmaal mensen die enkel aan zichzelf denken en denken dat ieder ander dat dan ook doet! Zij kunnen zich niet anders meer voorstellen.

Gerygrr
Gerygrr15 okt. 2020 - 9:41

Klopt, Minoes! Dat dacht ik ook! Vandaar, de reactie, spiegel voorhouden.....

P Haan
P Haan14 okt. 2020 - 5:46

Hij vroeg zich af hoe het toch mogelijk was dat een betrekkelijk kleine groep patiënten het hele Nederlandse ziekenhuiswezen kan ontwrichten. Omdat het een groep A infectieziekte is. Door alle stof die iedereen aan het opwerpen is, valt de basis onder het geheel steeds buiten de discussie. Waarom gaan we niet met de auto? Omdat er geen remmen op zitten. Ja maar, we hebben toch gordels om? Er zitten geen remmen op. Maar kijk, de radio kan heel hard, dus kom! Er zitten geen remmen op. Ik heb er nieuwe banden op gezet, kom we gaan! Nee, er zitten geen remmen op. Ik ben er zo aan toe om een rondje te rijden, dan beloof ik dat ik alleen bergop ga. Dan stopt ie wel. Er zitten geen remmen op. Afijn, dat riedeltje. Verder, als vandaag het verheugende bericht zou komen dat het ultieme medicijn of vaccin gevonden is, leert een simpel rekensommetje dat we minstens een half jaar bezig zijn met iedereen vinden, overtuigen en enten. Of had je de illusie de de 5G tegenstanders een enting gaan accepteren? En dat bericht komt vandaag niet. Gelukkig niet. DES en Softenon zijn zomaar twee dingen die mij te binnen schieten, en ik denk dat er veel meer zijn die me niet te binnen schieten. Laat mensen hun werk doen, het is geen makkelijke puzzel. Petje af voor Rutte, die alles over zich heen laat komen zodat anderen uit de wind blijven. Het gaat me toch niet gebeuren dat ik straks in het stemhokje op een persoon ga stemmen, in plaats van op een partij?

Fredje3
Fredje314 okt. 2020 - 3:35

Maar goed, het is natuurlijk koffiedik kijken, maar als we nu gewoon massaal hadden geluisterd en alles serieus hadden genomen hadden we misschien wel helemaal geen grotere zorg nodig gehad. De regering heeft gegokt op het gezond verstand van de burger en op voorkomen is beter dan genezen en daar heeft de regering echt wel in gefaald. De media doet hier lekker aan mee door elke malloot een podium te geven als ze het ergens niet mee eens zijn. Het is niet wij tegen het virus, maar wij tegen elkaar en het virus ook tegen ons en dat is natuurlijk gedoemd te mislukken.

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman214 okt. 2020 - 7:26

Als je koffie drinkt heb je een moment te pakken om even na te denken. Er zit naast een zondebok de woestijn in te sturen, ook waarheid in je reactie. Met name in de laatste regel voor je die fatale conclusie trekt. De moraal is vooral gewoon lang doen over he cappuccino en zien hoe licht en donker zich vermengt met elkaar tot een streling van de tong.Pauzemoment voor je zelf, dat je het liefst deelt met elkaar. Want snel even een espresso aan de bar voor je snel snel smel de trein in gaat is toch anders. De bar is gesloten en de trein rijdt niet meer. Hoe zei Johan dat ook weer, vroeger?

NoahAmber
NoahAmber14 okt. 2020 - 9:37

@Bouwman 14 oktober 2020 at 09:26 Als je koffie drinkt heb je een moment te pakken om even na te denken. Begin daar dan eens mee voor je je shit hier neerplempt.

JanB2
JanB214 okt. 2020 - 3:25

Ik heb me geenszins aangesproken gevoeld door de "tirade" van de heer Rutte. Al was het maar omdat het niet aan mij heeft gelegen, deze 2e golf en 2e lockdown*. Maar er waren ook andere redenen waardoor ik mij niet aangesproken voelde. De tirade zelf was as sich op z'n plaats. Maar niet bij monde van Rutte en de Jonge. De situatie is zeer ernstig. En ja, een grote groep Nederlanders heeft er inderdaad met de pet naar gegooid. Dwz in ieder geval een groep die groot genoeg was om een 2e golf van de huidige omvang mede (!) mogelijk te maken. Maar in dat woordje "mede" schuilt de adder onder het gras. Want het kabinet heeft er zelf óók met de pet naar gegooid. Er is al genoeg over gezegd in de voorgaande weken om het hier allemaal nog een keer te herhalen. Maar het kwartje viel laat bij de heren, als het al volledig gevallen is. En het bewijs van Haags onvermogen overtreft, zelfs voor wie al geen hoge pet op had van het huidige politiek-bestuurlijke circus, alle verwachtingen (in negatieve zin welteverstaan).

7 Reacties
JanB2
JanB214 okt. 2020 - 3:30

PS * De lockdown is al een feit, en als men voet bij stuk houdt in den Haag en eindelijk oog krijgt voor wat al minstens 2 weken geleden gedaan had moeten worden dan worden de maatregelen alleen nog maar strenger teneinde in te kunnen lopen op het virus. Zover heeft men het immers uit de hand laten lopen. De tijd van makkelijke(re) oplossingen heeft men aan zich voorbij laten gaan.

LBNB
LBNB14 okt. 2020 - 6:28

@JanB Is het gewoon niet veel logischer dat de omstandigheden voor het virus weer beter zijn geworden dankzij het weer en dat men in slecht geventileerde binnenruimtes zoals scholen weer bijeen komt? Als je dan dagen moet wachten op een test, tja.

Bouwman2
Bouwman214 okt. 2020 - 7:33

Merkwaardig, het ligt niet aan mij, ik weet van inets zeg je, je zit bij vader achterop, en heel ongemakkelijk hard. Jammer, ik had je graag meegenomen in mijn auto, maar je wilde niet. En ik ben angstig gemaakt om lifters mee te nemen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 okt. 2020 - 9:28

Ik ook niet, ik zat en zit alleen thuis ook op mijn verjaardag en de mondkapjes gaan regelmatig in de was.

JanB2
JanB214 okt. 2020 - 20:53

@ LBNB Het weer is een belangrijke factor, aerosolen lijken inderdaad een belangrijke rol te kunnen spelen in de verspreiding van het virus. Dat is al langer bekend. Maurice de Hond was één van de eersten die erop wees trouwens (bij de fysische duiding van één en ander hij echter de mist in). Men had de huidige situatie dus aan kunnen zien komen (het wordt echt ieder jaar weer opnieuw herfst en winter). Je kunt je erop voorbereiden door bijvoorbeeld met een zo laag mogelijk aantal besmettingen de herfstperiode in te gaan. Het beleid van de afgelopen maanden, of liever gezegd de afwezigheid van beleid, staat daar haaks op. De ventilatieproblematiek die mede door de rol van aerosolen ontstaat binnen met name het onderwijs is ook niet aangepakt. Hij is zelfs niet eens herkend. De gevolgen daarvan duren ook met de nieuwe maatregelen voort, de problematiek is immers niet aangepakt. Scholen dicht is daarmee echt een issue en een optie (het aantal scholen dat inmiddels gesloten is of op sluiten staat ivm besmettingen onder leerlingen en personeel groeit gestaag). Kortom, het weer speelt een rol maar daar moet je juist rekening mee houden qua maatregelen.

JanB2
JanB214 okt. 2020 - 20:55

@ Bouwman Waar gaat dit over?

Minoes&tuin
Minoes&tuin15 okt. 2020 - 8:33

Jan B Waarschijnlijk over de Heere!

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden14 okt. 2020 - 1:54

Lectori Salutem - LET OP, RUTTE HEEFT HET WOORD "HAMER" GEBRUIKT! Daarbij is geen enkele moment de strategie van de "Hammer and the Dance" aan bod gekomen. Dus als morgen iemand daar over begint, dan is het antwoord voorspelbaar: Rutte: "Ik heb duidelijk gezegd dat we wel degelijk de hamer gaan gebruiken. U wilt alleen maar dat ik nog een veel grotere hamer gebruik. Daarvoor is het nog te vroeg." Ja en nee, maar dat is niet het punt: De "Hammer and the Dance" is een strategie. Kan mijnheer Rutte ons ook vertellen wat die strategie inhoudt en of hij die gaat volgen? En zo niet, waarom niet? (PS: Is dit een bewuste poging tot desinformatie van Rutte?)

2 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden14 okt. 2020 - 2:09

En je ziet ook gelijk hoe dat werkt: ik zit nu naar Op1 te lijken en Joost Vullings heeft in 3 minuten tijd al 5x het woord "hamer" gebruikt, maar geen woord over de “Hammer and the Dance”.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden14 okt. 2020 - 2:10

Stuur bovenstaande email aan jouw vertegenwoordiger in de Tweede Kamer aub.

Paul250371
Paul25037113 okt. 2020 - 23:01

Briljante column. Zo terecht. " leg eerlijk uit wat er de afgelopen maanden mis ging en waarom" Inderdaad en geef ook eens info wat het 4us behelst. "https://oost-online.nl/virussen-zijn-net-inbrekers-je-moet-ze-staande-houden-bij-de-voordeur/" Ik heb dit artikel gelezen. Volgens mij is deze man geen koekenbakker. Als het klopt wat hier staat dan snap ik niet waarom dit niet is uitgelegd aan de bevolking. Als het klopt dan is het prettig dat mensen hun handen wassen om een virus te bestrijden maar niet het Corona 4us. Als dit klopt dan moet er onmiddellijk een eind komen aan deze incompetente troep die ons regeert.

korheiden2
korheiden213 okt. 2020 - 22:54

'Hugo de Jonge probeert ons de strohalm aan te reiken van een visum' . Waar kan ik heen? Ik wil wel naar Duisland, al zijn ze daar streng. Nederland heeft te weinig gedaan. Aan ic- en testcapaciteit, aan het op tijd verplichten van mondkapjes, het ventileren van scholen enzovoorts. Want we moesten eerst op reces.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst14 okt. 2020 - 6:36

Slordigheidje van mij. Moet vaccin zijn.

Joop Schouten
Joop Schouten13 okt. 2020 - 22:52

'De beste remedie is dan een erfbelasting van 90%. De babyboomers gaan met elkaar enorme bedragen nalaten. Het is inderdaad eerlijk om deze aan te wenden ter aflossing van coronaschulden. Dat geeft de jongere generaties meer lucht.' Niet alleen ouderen maar Iedereen Han. 'Het is inderdaad zonneklaar dat de huidige organisatie van de gezondheidszorg niet gehandhaafd kan worden als ze zo slecht bestand is tegen een betrekkelijk kleine epidemie. Of het massaal testen niet op orde krijgt. Dan moet er wel fundamenteel iets fout zitten. Tot een definitieve analyse is het nog niet gekomen maar het lijkt er wel op dat perverse marktwerking een wezenlijke rol speelt.' Klopt.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden13 okt. 2020 - 21:51

HanvanderHorst: "Rutte en De Jonge bewaarden een donderend stilzwijgen over het testen. Dat was de olifant in de kamer: een tweede coronagolf zou immers binnen de perken worden gehouden door coronahaarden snel te identificeren, waarna besmette personen meteen werden geïsoleerd. Overal in het land zaten track and trace teams klaar om er met de telefoon achter te komen wie allemaal met zo’n besmette persoon contact hadden onderhouden. Nadat de bewindslieden van hun veelal buitenlandse vakanties waren teruggekeerd bleek dat er van dit testen en track and trace te weinig terecht kwam. Dat is de achtergrond van de nieuwe maatregelen." HA! Eindelijk, Han heeft hem ook gezien: de olifant in de kamer! De eerste berichten over de olifant doken al op op 2 mei ! - https://www.youtube.com/watch?v=govlqurAXNA En op 8 oktober j.l. heeft Nieuwsuur zelfs levensecht exemplaar gespot in Duitsland, vanaf 13:20 - https://www.npostart.nl/nieuwsuur/08-10-2020/VPWON_1310937 Nou ja, dat ging grotendeels in het Engels en Duits en wie kan er nu nog ondertitels lezen tegenwoordig, dus ik begrijp het probleem wel, maar toch... "Tijdens de nabespreking in het programma De Vooravond deed Jort Kelder aan opruiing:" O, is je dat ook al opgevallen.....? Opeens vond ik Klaas Dijkhof een aardige vent. Dus ik denk gelijk: Hier klopt iets niet.... "Tijdens diezelfde nabespreking scoorde Kelder een tweede punt. Hij vroeg zich af hoe het toch mogelijk was dat een betrekkelijk kleine groep patiënten het hele Nederlandse ziekenhuiswezen kan ontwrichten." Yep en dan zijn het in dit geval de ouden van dagen en dat is zelfs een vrij grote groep. Moet je je nou eens voorstellen dat het vooral de kinderen tot 6 jaar zou treffen. Nou, die groep is nog veel en veel kleiner, dus dan kan je daar helemaal niet aan beginnen. Als er geen kuur voor is, gewoon allemaal samen opsluiten en dan kijken hoeveel er overblijven. Dat zouden de Spartanen ook gedaan hebben.

1 Reactie
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden13 okt. 2020 - 23:32

Is niet kwaad bedoeld hoor..., ik ben al lang blij dat je nou eindelijk ook die olifant gezien hebt. Dan kun we eindelijk eens ophouden met dat eeuwige gezeik over die mondkapjes. Zelf draag ik die alleen maar als ik ga uitwaaien op het strand. (Wist je dat de lucht die ik inadem rechtstreeks van de Zuidpool komt?)

Betrokken
Betrokken13 okt. 2020 - 21:23

Dat een kleine groep een heel ziekenhuis kan ontwrichten is allang bekend. Alleen dat krijgt de regering maar niet goed uitgelegd, of komt niet bij de sceptici binnen. Mooi voorbeeld is MRSA. Indien er een patiënt met MRSA geïdentificeerd wordt, gaat hij in isolatie (soms hele afd dicht). En hier zit de uitdaging ook van Corona. Het probleem is dat Corona net als MRSA net zo besmettelijk en dodelijk kan zijn voor andere patiënten (dus met onderliggend lijden). Verpleegkundige die patiënten behandelen en natuurlijk de patiënten zelf mogen niet in aanraking komen met de andere patiënten. Als voorbeeld de kans op overlijden indien je onder het mes moet en besmet bent met Corona (je hoeft niet ziek te zijn) is bijna 4 keer zo groot. Dit dan nog los van de eventueel niet dodelijke complicaties.

1 Reactie
Betrokken
Betrokken13 okt. 2020 - 21:39

Vergeet te melden dat dit dus niks met marktwerking te maken heeft.

Zapata
Zapata13 okt. 2020 - 21:08

Geachte heer van der Horst. Wat ik dagelijks zo om me heen zie dan zijn er wel degelijk heel veel mensen die nog steeds lak hebben aan de maatregelen. En dat is gewoon een doorsnede van de bevolking. Die mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid daar is niets mis mee. Maar dan moet onze regering ook zichzelf aanspreken op haar verantwoordelijkheid en ruiterlijk toegeven dat ze heel veel dingen niet goed gedaan hebben. Die zelfreflectie hoeven we denk ik niet te verwachten. Onze gezondheidszorg. Daar zijn al zo veel discussies over geweest Het systeem is gebaseerd op efficiëntie en dat vooral op het gebied van de kosten. In feite wordt de gezondheidszorg precies zo groot gehouden als wat aan capaciteit in "normale" tijden nodig is. Waarbij normaal steeds ietsje verder terug wordt geschroefd. Dus geen bed teveel, geen apparatuur teveel geen personeel teveel. Lean and mean and just in time. Het gebruikelijke management jargon. Kan kosten besparen alhoewel we daar niet veel van merken, maar het haalt wel een heel groot stuk flexibiliteit weg. Bij plotseling moeten opschalen kom je dan in de problemen. Daarbij kan je een boel vragen van personeel die dan 200% inzet moeten gaan tonen onder luid applaus en kan je de eerste schok opvangen maar dat ga je niet volhouden. Die mensen branden op na verloop van tijd. Daar schort het dus aan, er zijn geen buffers, geen veiligheidsmarges , er is geen extra capaciteit beschikbaar bij crisis situaties. Dit is een bewuste keuze geweest van kabinet en zorgverzekeraars. Ze gaan met de zorg om als zou het een normale markt met vraag en aanbod zijn. Inderdaad is dat helemaal mislukt. En nee, de zorg is geen markt, ook niet hoe hij nu ingericht is en juist daarom kan je er geen marktprincipes op loslaten. Juist daarom kan je niet werken vanuit spreadsheets en winst en verlies verwachtingen. En dan die economie. Natuurlijk is die al veertig jaar gebouwd op drijfzand. (wel langer ook) Er zit geen enkel streven naar echte waarde achter. BBP, aandelenmarkten, kapitaal verplaatsing en vermeerdering, exploitatie, groei (economische) verkopen consumeren, fllitskapitaal hervormen, ombuigen, flexibiliseren en meer van die termen wat we al zo lang zo belangrijk vinden. Veel gebakken lucht en weinig van waarde. Ecologisch kraakt en piept onze aarde en we gaan met het huidige economische model af op de totale vernietiging van deze planeet. Gelukkig (ook wel een beetje de mode denk ik) komen zelfs de meest verstokte neoliberale opiniemakers terug op de stukjes waar ze ons nu al een paar decennia lang mee vervelen. Menig columnist in NRC en Volkskrant is nu zo vermetel om afstand te nemen van het neoliberalisme. Het zal tijd worden. Helaas denk ik dat als de wind weer uit een andere hoek gaat waaien dat de dames en heren weer hun aloude stokpaardjes van stal gaan halen. Maar goed, er heerst nu een consensus dat het anders moet en dat het neoliberalisme wel heel erg gefaald heeft en een enorme puinhoop heeft achtergelaten. De vraag is wel hoe dan verder? En wie heeft de moed er voor? En hoe krijg je een bevolking mee die 40 jaar lang niets anders gekend heeft en er moreel en ideologisch helemaal mee doordrenkt is. Een bevolking die denkt dat succes een verdienste is en falen eigen schuld. We gaan het zien. Maar de markt gaat de wereld niet redden. De wereld zal de markt weer moeten redden.

Sonic2
Sonic213 okt. 2020 - 21:07

Laat ik het bij Rutte en de VVD houden. We kunnen daar overigens CDA/ FvD/ PVV/ D66/ grote delen van de PvdA en ook GL bijvoegen. En ik weet niet hoeveel partijen. Trek de paralel met schoolmeester of ouder( moeder dan wel vader). Zeker de generatie van mensen die nu 40 of 50 zijn, zijn opgegroeid met Reagan en Thatcher. De overheid was een heel groot probleem. En moest zo klein mogelijk zijn. Ook Lubbers was die mening toegedaan. Alles moest effectief. En van die denkwijze zie je nu vooral in de zorg de kwalijke gevolgen. Er zijn miljoenen mensen in Nederland opgevoed met een individualistisch idee. Hard werken en doelen nastreven. En als je faalt, ligt het aan je zelf. Dat de puur op efficiëntie ingerichte zorg het na 40 jaar neoliberalisme niet houdt is logisch. Dat mensen weinig over hebben voor anderen is ook volledig voorspelbaar en logisch. Dat Corona niet de rijken in Wassenaar en Haren raakt, heeft ook een reden. Natuurlijk is Corona en de pandemie in zijn wezen radicaal en extreem. En natuurlijk kan je niet 10.000 IC bedden hebben. Dat is ook onmogelijk, maar dat al die dingen nu samenkomen. En dat we een eigenwijze bevolking hebben die autoriteit schuwt en wantrouwt. Dat is de opvoeding die Rutte en zijn voorgangers aan Nederland hebben gegeven. De geluksmachine moest worden uitgezet en de puinhopen zie je overal weer ontstaan. En dat is een systeem waar veel Nederlanders zich nog steeds bij thuis voelen. Als je beseft dat partijen als VVD/ PVV/ CDA en D66 de grootste vier partijen zijn. Han zegt in dit opiniestuk min of meer hetzelfde. Laat Corona de aanzet zijn tot veranderingen.

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin14 okt. 2020 - 5:51

Natuurlijk moesten we wel veel meer IC bedden hebben. Die bedden lagen nl. altijd al helemaal vol. Alle bedden. Er zat geen speld speling op. Zelfs een treinongeluk was al onoverkomelijk geweest, laat staan een met een van die giftreinen die hier ieder dag in grote hoeveelheden midden door drukke steden over het spoor razen. Allemaal efficiency toch, ieder bed dat leegstaat is verspilling, kost geld toch! Omdat ik hier geen schuldigen mag aanwijzen, naast het kabinet dat inderdaad de grote hoofdschuldige is, laat ik dat maar achterwege. Dat kabinet heeft groots gefaald op alle terreinen. Verder doe ik er voor nu maar min of meer het zwijgen toe. Zo is het overigens ook met alle publieke diensten, allemaal uitgekleed. Die 6 weken doodse stilte van het kabinet in de zomervakantie i.p.v. de nodige maatregelen te nemen was inderdaad van een arrogantie en nalatigheid dat de honden er geen brood van lusten.

Max6
Max614 okt. 2020 - 6:44

@Minoes normaal staat 30% van de IC bedden leeg... Hoeveel zou je er bij willen hebben. En het probleem zijn niet de bedden... (die konden ze gewoon opschalen). Maar hoeveel (IC-)verpleegkundigen wil je extra in dienst nemen die 'normaal' zitten te wachten (op een pandemie) in het ziekenhuis? @Sonic de overheid groeit elk jaar (ook onder Rutte), en de belastingdruk in Nl hoort bij de hoogste ter wereld... wat nou kleine overheid?

Zapata
Zapata14 okt. 2020 - 9:50

@Maximus, In een neoliberale economie hoeft een overheid helemaal niet klein te zijn maar wordt de kerntaak van een overheid het streven naar zo gunstig mogelijke marktvoorwaarden en die in stand te houden. Daar zijn voldoende boeken over en informatieve sites dus dat ga ik u hier niet allemaal uitleggen. Begin eens met Foucault. Maar kom niet iedere keer aan met de dooddoener als zou het huidige economische model streven naar een zo klein mogelijke overheid. De belastingdruk is zeker hoog in Nederland. Tenminste voor bepaalde groepen. Anderen daarentegen betalen helemaal geen belasting. En waar worden die belastingen aan besteed? Het meest om er voor te zorgen dat (semi) private partijen hun winstmodel kunnen handhaven. Ook het UWV is geprivatiseerd om maar een voorbeeld te noemen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 okt. 2020 - 13:51

Maximus.. Bedden moet je natuurlijk breder zien dan enkel zo'n 'ding op 4 poten'. Ik dacht dat hier niet meer uit te moeten leggen. Zo noemen ze dat in een ziekenhuis. (inclusief het personeel daarvoor) En wat die 30% betreft. Ik heb dat wat ik schrijf gewoon van een specialist van een ziekenhuis. Inclusief spoed liggen ze gewoon iedere dag vol.

Jan Jansen2
Jan Jansen213 okt. 2020 - 20:53

Rutte is de slechtste premier die Nederland ooit heeft gehad. Na jarenlange afbraak van de verzorgingsstaat nu de schuld in de schoenen van de bevolking schuiven. Alleen Wilders maakt het nog bonter, bah!

Middenman
Middenman13 okt. 2020 - 20:53

Han, misschien ken jij ze niet in je omgeving, maar ik wel. Mensen die lak hebben aan de simpelste regels en ze niet houden. Omhelzen bij feestjes, geen afstand houden, grote groepen thuis uitnodigen, kantoren waar iedereen weer aanwezig is omdat dat veel fijner is, etc., etc. Duik eens in de sociale media en je ziet hoeveel mensen dat ook actief promoten, ook op een wat 'serieuzer' platform als LinkedIn. Niks anekdotisch of eigen referentiekader. Een flink deel van onze bevolking heeft zich willens en wetens niet aan de regels gehouden en dat niet alleen, ze waren zelfs missionair bevlogen om anderen ook over te halen te stoppen. Percentages ken ik niet, maar al was het minder dan 20% dan is dat nog genoeg om het virus snel te verspreiden. Maar ik denk dat het meer is. Kom uit je bubbel Han.

Peter Stans
Peter Stans13 okt. 2020 - 20:26

Tja Han, leuk en aardig. Natuurlijk gaan dingen mis bij een overheid (en waar niet). Maar het grootste punt is toch wel de bedonderde mentaliteit van (sommige) burgers zelf. Altijd goed voor een maar dit, maar dat, waarom? Waarom niet? Leuk in normale tijden, maar nu even niet. Gewoon eens je klep houden en het leven leven wat hoort bij deze crisis. En tekenen dat elke keer herhaald moet worden dat dit in essentie begint met onthouding. Dus afstand houden, thuis blijven enz enz... Het is niet moeilijk. Het niet willen, dat is pas moeilijk (en het grote probleem).

1 Reactie
HarrieV2
HarrieV214 okt. 2020 - 7:01

Je doet het dus precies hetzelfde als de overheid doet. Het is de schuld van de onwillende burger. Wordt niet onderschreven door de feiten. In andere landen, waar blijkbaar bravere (= meer volgzamere) burgers blijken te leven gaat het net zo goed de verkeerde kant uit.

LBNB
LBNB13 okt. 2020 - 20:22

Dit is de spijker op zijn kop. Nooit vergeten dat het OMT alleen hun eigen ziekenhuislabaratoria toeliet om de testen te verzorgen. Er is niet eens moeite gedaan om een paar gecentraliseerde plekken in te richten puur voor corona patiënten waardoor nu dus complete afdelingen moeten worden afgesloten en reguliere zorg moet worden afgeschaald. De rijke oudere generatie is verplicht aan de jongere generatie om financieel de corona crisis te dragen.

1 Reactie
NoahAmber
NoahAmber14 okt. 2020 - 9:54

@LBNB 13 oktober 2020 at 22:22 De rijke oudere generatie is verplicht aan de jongere generatie om financieel de corona crisis te dragen. Het merendeel der rijke ouderen doen dat al in de vorm van het belastingvrij doneren van max 100.000 euro voor de aanschaf van een huis voor de kinderen. Plus dat men ook al 5000 euro per jaar ook belastingvrij mag schenken. Althans de slimme rijke ouderen doen dat. Ga eens praten met je ouders. Misschien zijn die ook lief voor je. Als het arme sloebers zijn laat het dan maar zitten. Van kale kippen kan je niet plukken

Baron von Kleef
Baron von Kleef13 okt. 2020 - 20:12

Mwodverdomme, heel verhaal en ik werd al moe in februari. Toen dat virus niet in Europa zou komen.. Geen Trump, we gaan naar een record, so happy. Maarrrr ik(we) mis(sen) wel I am Legion en Oma Oeverloos, anyone? Much obliged. Sincerely yours, Baron von Kleef. PS Sorry Han, still me.

4 Reacties
Baron von Kleef
Baron von Kleef13 okt. 2020 - 21:41

For those who are wondering; The picture woz teauken by Julian Beusker. :-) The painting was done by sorry... me.

Tampert
Tampert14 okt. 2020 - 7:45

Je moet niet zo vroeg beginnen met bepaalde middelen tot je te nemen...

Baron von Kleef
Baron von Kleef14 okt. 2020 - 10:13

@Tampert Klopt, tijd om te stoppen.

Karingin
Karingin14 okt. 2020 - 14:17

Lego zit hier alweer onder een andere naam natuurlijk. Als je een ingewikkelde woordenbrij met te weinig interpunctie tegenkomt, dan heb je beet.

Mokker
Mokker13 okt. 2020 - 20:08

Wel erg sneu voor de vele instellingen, sportclubs, cafes en theaterzalen die wel hun best deden het netjes te houden. Is er al bekend wat nu eigenlijk de grootste verspreidingsactiviteiten in ons land zijn? Dan ben ik toch wel benieuwd of dit enigszins overeen komt met de sectoren die nu getroffen worden.