Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Rouvoet is nooit links geweest, laat staan "te links"

  •  
29-04-2011
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Hij is authentiek. Hij is origineel. Hij is interessant. Hij heeft altijd iets te melden om over na te denken
André Rouvoet zegt de politiek vaarwel. Dat is jammer. Daardoor wordt een authentiek geluid straks minder gehoord. De aftredende leider van de CU noemde zijn levensbeschouwing altijd christelijk-sociaal. Dat is een goede omschrijving van wat hem beweegt. En wat het altijd de moeite waard maakte om naar hem te luisteren.
Naar verluidt moet hij vertrekken omdat de achterban de koers van de fractie te links en te socialistisch vindt.
Dat slaat de plank mis. Net zo min als de ChristenUnie is André Rouvoet links. Zij zijn in scherpe tegenstelling tot het huidige CDA hoedster van Abraham Kuypers gedachtengoed.
Kuyper, de grondlegger van het christelijk partijwezen in Nederland, was fel gekant tegen het liberalisme. Niet alleen verkwanselde dit het geloof, het leidde ook tot versplintering van de samenleving. Met zijn nadruk op de individuele vrijheid gaf het liberalisme een vrijbrief aan egoïsme en het najagen van het eigenbelang. Dan bleven er veel te veel achterblijvers langs de kant van de weg liggen. Als hij nog geleefd had, zou Kuyper dáár de oorzaken van de kredietcrisis in hebben gezocht en nergens anders in.
Volgens Kuyper was de kleinste eenheid van de maatschappij niet het individu maar het gezin, dat geleid werd door een vriendelijk maar vasthoudend huisvader die de normen en de waarden van de kerk en de maatschappij vriendelijk doch beslist handhaafde. Bij elkaar vormden deze gezinnen een samenhangende gemeenschap waarin ieder zijn toegewezen plaats had en daardoor nooit in de verdrukking kon komen. Daar voegde hij veel bijbelse noties aan toe over goed rentmeesterschap en een overheid die haar beperkingen kent maar wel maatschappelijke verbanden ondersteunt en bevordert. Een goede regering coördineert en ondersteunt op afstand terwijl de burgers in gezamenlijk verband elkaar de hand geven en uit het moeras trekken als dat nodig is, want in een organische samenleving wordt niemand aan de maatschappelijke verdrinking prijs gegeven.
Hoe logisch is het in dit verband dat de moderne hoeder van Kuypers erfgoed  juist minister werd voor gezinszaken. André Rouvoet is helemaal niet links, laat staan “te links”. Juist daarom zal zijn scherpe geest en zijn welsprekendheid in de kamer zeer worden gemist. Hij is niet links. Hij is authentiek. Hij is origineel. Hij is interessant. Hij heeft altijd iets te melden om over na te denken.
Hij kon wel eens burgemeester van Barneveld worden. Daar mogen ze op de Veluwe zich dan nu vast over in de handen knijpen.

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (15)

pvandenbemt
pvandenbemt29 apr. 2011 - 9:31

Jammer. Ik mag hem. Een beschaafd en sociaal man die in mijn ogen zijn partij tot de enige christelijk-sociale maakte. De andere zichzelf christelijk noemende partij is a-sociaal en plukt er nu de wrange vruchten van. De achterban vindt Rouvoet te links? Krijgen we er dan nu een christelijk a-sociale partij bij? Daar worden ze niet groter mee.

rgeurtsen
rgeurtsen29 apr. 2011 - 9:31

Die man heeft de laatste dertig jaar meer betekent voor de christelijke invloed in de politiek dan welke mislukte machtswellusteling die onder de CDA vlag probeerde politieke macht te verwerven. Vanuit zijn authentieke zorg en aandacht voor gezin en zijn gelof in de christelijke leer heeft hij meer dan de PVV ooit zal kunnen bijgedragen aan tegengas tegen ontchristelijking van de basale waarden en overtuigingen in Nederland. Niet dat ik daar een voorstander van was, maar het geldt voor heel wat mensen als relevant en Rouvoet is daar in geslaagd. Inderdaad, Han, "Juist daarom zal zijn scherpe geest en zijn welsprekendheid in de kamer zeer worden gemist. Hij is niet links. Hij is authentiek. Hij is origineel. Hij is interessant. Hij heeft altijd iets te melden om over na te denken." Goed personeelsmanagement beteken dat je een man als Rouvoet in staat stelt om met alle ups en downs die erbij horen, een partij inspirerend aanwezig te laten zijn in de maatschappelijke discussie. Het bestuur van de CU heeft hierin gefaald.

grolschje2
grolschje229 apr. 2011 - 9:31

"Als hij nog geleefd had, zou Kuyper dáár de oorzaken van de kredietcrisis in hebben gezocht en nergens anders in. " Inderdaad. Al die egoïstische armen die een huis met een waarde van 15 van hun jaarinkomens willen hebben.

Bagus
Bagus29 apr. 2011 - 9:31

Citaat: ".... juist daarom zal zijn scherpe geest en zijn welsprekendheid in de kamer zeer worden gemist. Hij is niet links. Hij is authentiek. Hij is origineel. Hij is interessant. Hij heeft altijd iets te melden om over na te denken" (einde citaat). Zo is het maar net ! Wat een verschil met sommige brulboeien in de TK.

rene612
rene61229 apr. 2011 - 9:31

Rouvoet links? Goedbedoelende kwezel zul je bedoelen. Flop!

[verwijderd]
[verwijderd]29 apr. 2011 - 9:31

Wat is links en wat is rechts volgens Han van der Horst?

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 apr. 2011 - 9:31

Op zolder ligt nog wel dat oude boek van maatschappijleer.....

[verwijderd]
[verwijderd]29 apr. 2011 - 9:31

Maar mij bekruipt het gevoel dat hij gewoon een héél lucratief baantje heeft gevonden, niet verenigbaar met het kamerlidmaatschap. Ik hoop oprecht dat ik me vergis.

1 Reactie
shoarmabakker
shoarmabakker29 apr. 2011 - 9:31

De man heeft lang genoeg in de politiek gezeten om verantwoording af te leggen aan wie dan ook wat hij erna gaat doen. Als dat een lucratieve job is wens ik 'm daarbij veel succes en plezier.

JanVG2
JanVG229 apr. 2011 - 9:31

Allereerst werd iets meer dan een jaar geleden nog expliciet gezegd dat de CU naar links was opgeschoven. Daar werd hier op JOOP de loftrompet over gestoken. Een `linkse' politicoloog (NB: het JOOP-archief is zo moeilijk doorzoekbaar dat ik de bijdrage niet kan terugvinden) wist zelfs te melden dat men zich van de mening van de leden van die partij niets moest aantrekken (die sukkels bleven toch wel op de partij stemmen, hoewel die nu een beleid verkondigde waar die mensen niet achter stonden) en met zijn nieuwe meer linkse beleid nieuwe kiezers moest gaan werven. De politicoloog had alleen ongelijk waar het om die `oude', trouwe kiezers ging. Die voelden zich niet meer thuis en gingen op andere partijen stemmen (of niet stemmen - vroeger een doodzonde in deze kringen). Daardoor won Rouvoet wat stemmen `over links', maar verloor een deel van zijn eigen achterban, inclusief zijn kader! Dat is voor een partijlevensgevaarlijk - en hij betaalt er uiteindelijk de prijs voor. Het is niet onverwacht. NB: wat betreft `te' links. Daar gaan alleen de leden van een partij over, niet buitenstaanders. Dus wat Han of JOOP daarvan vindt is irrelevant. De PVV-columnist bepaalt toch ook niet het beleid van de PvdA? Als een partijleider een (groot) deel van leden verliest bij de verkiezingen, dan is er een probleem. Als hij zijn leden niet kan overtuigen, is hij geen partijleider meer. Zelfs de kiezers bepalen niet wat het beleid is van een partij. (NB: als dat wel zo zou zijn, was het CDA veel `rechtser'....) Kortom, Han's column iseen aardige emotionele uitbarsting als dankbetuiging aan een goede en eerlijke politicus, maar puur inhoudelijk niet erg sterk. Het feit dat Rouvoet - na de onverwachte verliezen - nog zo lang is blijven zitten, laat zien dat de partij het heel netjes heeft afgehandeld. Bij andere partijen was hij er eerder en hardhandiger uitgegooid. NB: bijkomstig zal zijn dat de CU waarschijnlijk weer meer richting kabinet zal opschuiven en een vergelijkbare positie gaat innemen als bij Van Agt I! Dat element zal - vooral in de eerste kamer - nog gevolgen kunnen hebben ...

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 apr. 2011 - 9:31

Dan moet je bij die zogenaamde linkse politicoloog zijn die je nergens terug kunt vinden en niet bij mij. Als je vindt dat ik Rouvoet (en daarmee ook Abraham Kuyper) verkeerd plaats, dan moet je daar argumenten voor aanvoeren. Althans dat is onder beschaafde mensen de gewoonte. Hoe verzwakt de positie van Rouvoet is bij zijn achterban, weet ik niet. Ik weet ook niet of zijn kritiek te maken heeft met de gedachte dat zij hem te links vinden. Dat doet er in dit verband ook niet toe. Het gaat erom waar hij staat in de links-rechts schaal zoals die herkend wordt door de meeste mensen in dit land die wel eens een krant lezen en naar de televisie kijken. En wat dat verlies betreft: hij trof een partij aan met drie zetels. Hij verdubbelde dat tot zes. Hij stak zijn nek uit in een kabinet en betaalde daar de prijs voor. De ChristenUnie verloor een zetel en staat vergeleken met die drie nog steeds op forse winst. Het aantal leden is de afgelopen maanden met 1100 gestegen tot 27000, meldt het ledenmagazine dat tot mijn verbazing luistert naar de naam Hanschrift. Uit een artikel in de Volkskrant krijg ik de indruk dat een aantal leden het orthodox-christelijke in de partij wil versterken en toenadering zoekt tot de SGP. Dat zal best wel. Maar dat doet niets af aan mijn stelling dat je het christelijk sociale denken zoals Rouvoet dat naar voren brengt, met links niks te maken heeft. We moeten wel beseffen dat de ChristenUnie een religieus sterk geprofileerde partij is die bedoeld is als een huis niet voor rekkelijken maar voor preciezen. Er zit een soort compromisloosheid in: liever zuiver op de graat dan dat je via de macht invloed kunt uitoefenen. Als ze het christensociale op de achterbank zetten ten gunste van theocratische zaken zoals de hele kolerezooi en vooral ook het zwembad dicht op zondag, dan zal de CU zich net als de SGP marginaliseren. Maar met links of rechts heeft dat niks te maken. Weet je wat: ga eens naar de antiquair en haal daar de Gemeene Gratie. Dat zal heel wat misverstanden over de linksheid van Rouvoet wegnemen.

Echo10
Echo1029 apr. 2011 - 9:31

Ik vind het maar een enge man. Onder een deken van welsprekendheid en met een aura van integriteit was hij partijleider van een enge gristelijke partij met enge gristelijke ideeen. Ouderwetse opvattingen over het gezin als hoeksteen van de samenleving, enge opvattingen over abortie, levensbeeindiging, zogenaamde zondagsrust, ambtenaren die huwelijken mogen wijgeren af te nemen, religie op scholen, hele enge gedachten over de evolutie. Ik ben blij dat hij wat anders gaat doen, ik heb liever een minder eloquente debater voor deze enge partij. Hoop dat deze enge partij snel weer in de vergetelheid raakt. Samen met de SGP en de PVV. Brrrrr....veel te veel enge partijen op het moment.

1 Reactie
Gelijkhebber
Gelijkhebber29 apr. 2011 - 9:31

Je hebt gelijk hoor. Rouvoet wilde onder de dekmantel van christelijk-sociaal op veel gebieden de klok terug draaien. Een ding moet je hem nageven. Hij deed het allemaal binnen de context van de Christen-Unie. Kortom naar zijn drijfveren hoefde je niet te raden. Hoe anders is dit bij moslims die lid zijn van een linkse partij en binnen de context van sociaaldemocratie of sociaal-liberalisme een eigen agenda er op nahouden. Is dat ook 'eng-gristelijk' of toch iets anders?

Dehnus
Dehnus29 apr. 2011 - 9:31

Ach ja, ze willen gewoon SGP 2 worden. Ware het niet dat daardoor behoorlijk wat Christennen zich van hun weg zullen bewegen naar een andere partij. CU trok ze juist aan vanwege het SP geluid in combinatie met Christendom Conservatisme. Gaan ze naar Christelijk Orthodox met onderdrukking van vrouwen zoals de SGP dan kunnen zie die mensen uitzwaaien. Maar goed, ze zullen nu ook wel gaan kermen dat Evolutie een leugen is.

1 Reactie
grolschje2
grolschje229 apr. 2011 - 9:31

"maar goed, ze zullen nu ook wel gaan kermen dat Evolutie een leugen is. " Ze hebben bij de CU nooit anders gekermd.