Joop

Islam-debat? Rotterdam heeft de identiteitspolitiek van Leefbaar niet nodig

  •  
08-03-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
35383520900_67eb08e650_k

© cc-foto: Norbert Reimer

Leefbaar slaagt erin de focus in het verkiezingsdebat steeds weer naar identiteit en islam te brengen, door met extreme uitingen felle tegenreacties te ontlokken
Dit is een verklaring van de vier lijsttrekkers van het Links Verbond in Rotterdam: PvdA, GroenLinks, SP en Nida.
Vanavond vindt het Islam-debat plaats op Rijnmond TV. Een Islam-debat? Het is opmerkelijk hoezeer de verbazing achterwege blijft. Het 16 jaar agenderen door populistisch rechts van een vermeende controverse met de islam, heeft er kennelijk toe geleid dat politici en media er gemakkelijk in mee gaan, dat een gemeentelijk verkiezingsdebat geheel gewijd kan worden aan één van de in Rotterdam aanwezige religies.
Het staat bovendien in groot contrast met de zorgen en politieke uitdagingen die door Rotterdammers benoemd worden en waar geen islam-debat een antwoord op kan geven. Lokaal en nationaal onderzoek wees uit dat de kiezers willen weten hoe gemeenteraden om zullen gaan met vraagstukken die gaan over huisvesting, vuil op straat, werkgelegenheid, armoede, veiligheid, bureaucratie en duurzaamheid. Toch lukt het Leefbaar Rotterdam en andere partijen steeds weer het debat te brengen op onderwerpen als identiteit en islam. Waarom wil die partij dat? Waarom werken de media er aan mee?
Leefbaar Rotterdam voelt zich goed bij het islam-debat. Het spint garen omdat zij angst en weerstand onder een deel van de Rotterdammers haarscherp aanvoelen, venijnig voeden en zo dus politiek sterk munten. Maar het is bijkans ook de enige troef die ze nog in handen hebben.
Ongetwijfeld heeft Joost Eerdmans ook wel door dat hij niet bepaald een indrukwekkend college geleid heeft en moet hij voor zijn achterban verhullen dat hij samen met D66 knetterrechts beleid heeft gevoerd.
Zijn college heeft beroerd op de winkel gepast: Rotterdam krabbelt als laatste uit de crisis, armoede heeft zich verdiept, de woningmarkt zit op slot omdat er de afgelopen jaren wel gesloopt is terwijl er nauwelijks woningen zijn bijgebouwd.
Het zijn de keuzes en flaters van Eerdmans waar hij liever niet te expliciet over is. Waar een belangrijk deel van zijn potentiële achterban in sociaal-economisch opzicht wel wat ondersteuning kan gebruiken van de lokale overheid, kiest Eerdmans zeer nadrukkelijk tégen sociale woningbouw, tégen kwijtschelding gemeentelijke lasten, tégen gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering en vóór extra bezuinigingen op sociale voorzieningen.
Samen met D66 is Leefbaar opgetrokken om in Rotterdam de belangen van de happy few te dienen, werd de binnenstad met het duurste steen belegd, werd een surfbaan in een singel mogelijk gemaakt, terwijl bewoners in de wijken het vuil zagen toenemen en de wijkvoorzieningen gesloten werden.
Dát zijn niet de topics die Eerdmans graag terugziet in een verkiezingsdebat. Hij windt er liever doekjes om en maakt de kiezer wijs dat niet hun huis of inkomen maar hun identiteit op het spel staan.
Toen links progressieve partijen reeds vermoedden dat Eerdmans de verkiezingen langs de lijnen van een identiteitsdebat zou gaan voeren, sloten zij een onderling verbond. Dit verbond moest ertoe leiden dat zaken die er echt toe doen voor Rotterdam nadrukkelijker op de agenda komen. Het manifest dat zij hebben ondertekend gaat dus ook over werk, over duurzaamheid, over goede en betaalbare woningen.
Het is schunnig hoe snel Leefbaar er vervolgens een ‘links – islamitisch verbond’ van maakte en hoe snel dit door verschillende media is geaccepteerd. Het Rotterdams college wordt toch ook niet een rechts-christenfundamentalistisch verbond genoemd? Terwijl iedereen weet D66 en Leefbaar in Rotterdam de rit uitzitten dankzij de ChristenUnie-SGP.
Leefbaar slaagt erin de focus in het verkiezingsdebat steeds weer naar identiteit en islam te brengen, door met extreme uitingen felle tegenreacties te ontlokken. Leefbaar roept openbaar op tot het bespioneren van moskeeën, noemt kleine middenstanders op Zuid halalslagers, spreekt van een vijfde colonne. Natuurlijk roept dat heftige reacties op. En natuurlijk vinden de media die clash het meest juicy voor de toeschouwers.
Maar we weten allemaal dat het bijzonder droevig is. De verkiezingen zouden moeten gaan om die Rotterdamse moeders die elke dag knokken om hun kinders de beste kansen voor de toekomst te geven, die leerkracht die elke leerling met een diploma van school wil laten gaan, die wijkagent die jongeren meer kansen wil geven door de criminelen uit de wijk te jagen. Maar Leefbaar windt er doekjes om en wil verkiezingen winnen door mensen wijs te maken dat hun identiteit op het spel staat.
Wij doen met enige tegenzin mee met het islam-debat op Rijnmond. Simpelweg omdat we elke debat zullen aangrijpen om duidelijk te maken dat Leefbaar een schijndebat voert om een voor hen pijnlijke waarheid te verhullen: dat het tijd is voor een stadsbestuur dat zich wel richt op de sores van álle Rotterdammers.
Barbara Kathmann, PvdA Judith Bokhove, GroenLinks Leo de Kleijn, SP Nourdin El Ouali, Nida
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (57)

Floorian
Floorian9 mrt. 2018 - 17:49

Het lijkt dat we nog niet echt door hebben in Nederland dat het begrip 'integratie' inmiddels achter ons ligt. Integratie is grotendeels van tafel. Nederlanders met een andere culturele achtergrond eisen dat hun cultuur en religie in Nederland als gelijkwaardig wordt beschouwd, en niet meer als iets dat 'getolereerd' wordt. Feitelijk is dat ook waar onze democratische waarden voor zouden staan, gelijkwaardigheid ondanks culturele verschillen.Omdat autochtonen zich verzetten tegen veranderingen door andere culturen wordt hen hypocrisie verweten, hetgeen niet onterecht is gezien de vermeende gelijkwaardigheid die we wensen te preken. We hebben nooit (hardop) willen staan voor onze eigen Nederlandse identiteit, maar slechts voor democratische waarden. Kortom nu een gedeelte Nederlanders met een andere afkomst sommige dingen graag anders wil zien kan je niet anders dan dit serieus nemen mits er maar een meerderheid voor te krijgen is. PvdA, SP en GroenLinks zien deze oproep ook en zijn derhalve bereid om bij wijze van aan de onderhandelingstafel te gaan zitten en te heronderhandelen hoe de Nederlandse samenleving er zou moeten zien willen (bijvoorbeeld, maar ook vooral) moslims zich prettig en gelijkwaardig in deze samenleving kunnen voelen. Derhalve zijn zij bereid gebleken het taboe van de strikte scheiding van kerk en staat te doorbreken en te pleiten voor het mogelijk maken van religieuze uitingen, zoals de hoofddoek, bij de politie. Maar dit is slechts het begin. We hebben altijd gedacht dat moslims gaandeweg wel overtuigd zouden raken van de 'western way of life' en zich (ik durf het al bijna niet meer te zeggen) zouden aanpassen. Die gedachte is echt passé. Kortom indien we een grotere rol van de Islam in de maatschappij willen accepteren, zoals de voornoemde partijen voorstaan, is het op z'n minst interessant om na te gaan waar dat op den duur toe leidt. Eerlijk gezegd zou ik bijvoorbeeld geheel niet verbaasd zijn als er op den duur meer autochtone Nederlanders zich tot de Islam bekeren. Ontkerking, ontzuiling en verregaande individualisering zijn ontwikkelingen die een gat hebben achtergelaten in onze gemeenschapszin die momenteel vooral wordt opgevuld met materialisme. Daarnaast hebben we ook nog te maken met een nieuwe feministische golf, waardoor je je kan afvragen of de Islam straks uiteindelijk geen aantrekkelijk alternatief vormt voor meer traditioneel ingestelde autochtonen. Gek genoeg nu nog de grootste tegenstanders van de Islam. Maar vergis je niet, traditionalisten zijn meer gecharmeerd van het idee van tradities dan van de tradities zelf en kunnen makkelijker dan menigeen aanneemt van kleur veranderen. Indien de rol van pleister in de vorm van materialisme straks niet meer vervuld kan worden door bijvoorbeeld een economische crisis kan de Islam via haar netwerk van moskeeën snel de plek innemen die kerken ooit hadden. Ik denk dat er een behoorlijke kans bestaat dat de invloed van de Islam op Nederland significant gaat zijn. Nu (opmerkelijk genoeg uitgerekend) PvdA, GroenLinks en SP zich ook bereidwillig hebben getoond om als wegbereiders voor meer religieuze invloed te fungeren, neemt de kans daarop alleen maar toe. Hopelijk vinden deze partijen hierdoor de antwoorden op de problemen die ze zochten, maar ik betwijfel het.

2 Reacties
Robbels
Robbels10 mrt. 2018 - 10:10

@ Floorian 'Derhalve zijn zij bereid gebleken het taboe van de strikte scheiding van kerk en staat te doorbreken' U maakt een grapje? U bent bekend met CDA, SGP en CU? Uit uw verdere betoog destilleer ik 1 vraag aan u: wanneer is het voor een allochtoon (zij het moslim of niet) dan wel opportuun om op te komen voor zijn rechten, zijn visie en zijn plek in de maatschappij? De mijns inziens problematische gevolgtrekking uit uw betoog is namelijk dat indien een moslim krijgt wat hij vraagt, ongeacht de al dan niet religieuze of culturele oorsprong of meer globale legitimiteit van zijn verzoek, er volgens bepaalde groepen onherroepelijk sprake is van islamisering. In extremis betekend dat, dat bepaalde groepen in Nederland nooit gelijk dan wel gelijkwaardig kunnen zijn.

Andreas J
Andreas J10 mrt. 2018 - 11:25

Dus mensen die veelal hiernaar toe gevlucht zijn willen graag de reden van hun vlucht hier in Nederland invoeren...

kassakijker73
kassakijker739 mrt. 2018 - 11:47

Dat identiteitspolitiek niet wenselijk is, eens. Maar het klinkt wel heel erg hyporciet als het opgeschreven wordt door partijen waarvan de verkiezingsprogramma's bol staan van de identiteitspolitiek. Bijvoorbeeld Denk die pleit voor quota op basis van afkomst en huidskleur.

7 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens9 mrt. 2018 - 17:53

@ nsreiziger Jij schrijft: Bijvoorbeeld Denk die pleit voor quota op basis van afkomst en huidskleur. Zie je de ondertekening onder deze tekst? Staat daar Denk volgens jou? Onder 1 ? Daar staat PvdA. Onder 2 ? Daar staat GroenLinks. Onder 3? Of 4? Ik constateer dat je jouw eigen fake nieuws aan het verzinnen bent. Dat doet extreem rechts wel vaker. Maar niet zo opvallend. Ook het woord identiteitspolitiek krijgt van jou merkwaardig genoeg een andere betekenis voorzien. Denk pleit namelijk niet voor een quotum om de islamitische identiteit binnen bedrijven een plek te geven. Ze streven naar een lagere werkloosheid. Dat heeft niets te maken met identiteit. Discriminatie heeft dat vaak wel. Dat blijkt uit de motivatie van dat soort werkgevers. Als zij zeggen: Deze mensen passen niet in onze organisatie. Dat is wel identiteitspolitiek. Kortom er valt nogal wat aan te merken over jou bijdrage.

Thuru
Thuru9 mrt. 2018 - 18:38

Denk is zowiezo een waardeloze partij die het idee weg met ons hoog in het vaandel heeft staan. Potentiële gevaarlijke partij ook op lang termijn. Maar dat mag blijkbaar niet gezegd worden. In plaats van dat zit vooral links PVV en FvD te demoniseren.

Thuru
Thuru9 mrt. 2018 - 18:39

Verhaal voor alle andere islam partijen geld ovrigens het zesde als denk.

Robbels
Robbels10 mrt. 2018 - 9:59

@ Thuru 'Denk is zowiezo een waardeloze partij die het idee weg met ons hoog in het vaandel heeft staan. Potentiële gevaarlijke partij ook op lang termijn. Maar dat mag blijkbaar niet gezegd worden. In plaats van dat zit vooral links PVV en FvD te demoniseren.' Natuurlijk mag dat wel gezegd worden. Maar blijkbaar mag niet gezegd worden dat de PVV en FvD gevaarlijke partijen zijn! Hoe nu verder?

kassakijker73
kassakijker7310 mrt. 2018 - 16:57

@Daanouwens ik plaats een kanttekening en ben meteen extreemrechrs? Toe maar. Maar kijk jij eens onder de inleiding in plaats van onder het artikel: "Dit is een verklaring van de vier lijsttrekkers van het Links Verbond in Rotterdam: PvdA, GroenLinks, SP en Nida."

kassakijker73
kassakijker7310 mrt. 2018 - 17:01

Daar staat inderdaad geen DENK, dat was een fout van me.

DaanOuwens
DaanOuwens10 mrt. 2018 - 18:09

@ nsreiziger Jij schrijft: @Daanouwens ik plaats een kanttekening en ben meteen extreemrechrs? Toe maar. Nee, ik had ook even gekeken naar andere tekstuele bijdragen van jou.

omaoeverloos
omaoeverloos9 mrt. 2018 - 9:00

Rotterdam, de grootste vervuiler van Nederland. Je zou van een partij die "Leefbaar" in de naam heft verwachten dat het hun speerpunt zou zijn daar volop tegen te strijden, zodat de rest van het land niet met hun troep overspoeld wordt, maar helaas blijft het bij wat geneuzel over groenteboeren.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon9 mrt. 2018 - 8:46

De speech van Ebru Umar was "spot on".

Mostafa
Mostafa9 mrt. 2018 - 8:25

Leefbaar Rotterdam wilt graag meer weten over de Islam, maar wilde niet in discussie gaan met de echte Islam deskundigen zoals Tarik Ramadan. Leefbaar Rotterdam wilt graag in discussie gaan alleen met analfabete Imama's en moslims politici die niets weten over Islam

2 Reacties
Edwin8
Edwin89 mrt. 2018 - 13:46

Tariq Ramadan zit momenteel vast op verdenking van meerdere verkrachtingen. Dus al hadden ze met hem in discussie gewild, dan was dat sowieso onmogelijk geweest.

Jan Willem de Boer3
Jan Willem de Boer39 mrt. 2018 - 15:02

U bedoelt die Ramadan, kleinzoon van de oprichter van het Moslim broederschap, die inmiddels in meerdere landen aanklachten van aanranding (of zwaarder) aan zijn broek heeft hangen? Misschien dat dit heerschap vrouwen als minderwaardig privé eigendom ziet, hier in het westen kijken we daar ietsje anders tegen aan. Ramadan is af en mag niet meer mee spelen lijkt mij.

HarryD2
HarryD29 mrt. 2018 - 8:09

@ Merel: dat kan ook liggen aan het bevolkingsopbouwverschil tussen Rotterdam en Groningen en de mate van aanwezigheid van de islam. Ik denk dat opkomst van wat u 'extreem rechts' noemt automatisch gebeurt als de autochtone bewoner het gevoel te krijgen niet meer in zijn eigen stad te wonen.

Inspector Gadget
Inspector Gadget9 mrt. 2018 - 7:30

Heel goed stuk. Bij het debat moeten ze Leefbaar links laten liggen :)

michellekepen
michellekepen9 mrt. 2018 - 3:54

Mevrouw Kathmann schrijft: "Leefbaar ......spreekt van een vijfde colonne." Ik neem aan dat zij hierbij refereert aan uitspraken van Eerdmans, die Kuzu een ‘aanvoerder van de vijfde colonne’ van de lange arm van Erdogan in Nederland noemde. 1. Het zal mevrouw Kathmann niet ontgaan zijn dat er onder een groot deel van de Turkse Nederlanders een bijna onvoorwaardelijke steun voor Erdogan bestaat. Net als het gegeven dat er onder deze Turken sterke (Turks) nationalistische sentimenten leven. Wanneer je uit Rotterdam komt, zoals deze politica, dan valt dit niet te missen (tenzij je het niet wilt zien). Directe invloed op de Turken alhier door de Turkse overheid, middels o.a. Diyanet, is daarentegen onmiskenbaar. Zo zijn de vijf Tweede Kamerleden die 'voor' de Armeense genocide stemden (en zich daarmee tegen Erdogan en kennelijk, gezien de reacties, heel Turkije keerden) zeker niet representatief voor de gemiddelde Turk. 2. Over Erdogan zijn o.a. de volgende zaken bekend: - hij maakt Nederlanders uit voor fascisten en een overblijfselen van nazi's. - zegt "Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten." - "Neem niet drie, maar vijf kinderen’, riep Erdogan naar zijn 'landgenoten' in Europa, teneinde een 'vuist' te kunnen maken - Turkse minister van BZ Mevlut Cavusoglu: de uitslag (NL verkiezing) is een opmaat voor 'religieuze oorlogen' in Europa - verheerlijking van zowel de oude Ottomaanse als grootTurkije grenzen. - "Als Europa zo doorgaat, zal geen enkele Europeaan in elk deel van de wereld nog veilig op straat kunnen lopen." - Duitse Turken moeten volgens Erdogan niet stemmen op de CDU, SPD en de Groenen. "Zij zijn de vijanden van Turkije" - openen van zgn. klik/verraders-lijnen - oproep van Erdogan aan de Turken in Dld om hun kinderen eerst Turks te leren en daarna pas Duits. Als je 1 en 2 met elkaar combineert dan heb je letterlijk misschien nog geen vijfde colonne. Maar veel scheelt het niet.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens9 mrt. 2018 - 13:24

@ michel Jij schrijft: Als je 1 en 2 met elkaar combineert dan heb je letterlijk misschien nog geen vijfde colonne. Maar veel scheelt het niet. Als je die Turken niet wil zien als Turkse Nederlanders en geen antwoord hebt om hun nationalisme en niet optreed tegen discriminatie en dus Leefbaar/PVV zullen Turken inderdaad steeds meer afstand nemen van de Nederlandse maatschappij. Natuurlijk veroorzaakt Erdogan problemen en dat doet Leefbaar ook. Eerdmans en zijn achterban maken die Turken keer op keer duidelijk dat ze hier niet thuis horen. En als ze hier niet thuishoren zijn ze onderdaan van Erdogan, dat volgt uit het eerste. Kortom Erdogan en Eerdmans willen allebei hetzelfde een Rotterdams Turkse gemeenschap die is geïsoleerd van de rest van de samenleving. Een vijfde kolonne zal het nooit worden maar een groot probleem wel. Ik heb beschreven hoe het is ontstaan het oplossen is veel ingewikkelder en wellicht onmogelijk. Sowieso zijn Erdogan en Eerdmans oorzaak van het probleem.

DaanOuwens
DaanOuwens10 mrt. 2018 - 6:43

@ gerrit grijsveld Jij schrijft: Dus het is de schuld van Leefbaar dat ze zich wenden tot de fascist Erdogan? Hoe krijg je het opgeschreven, ongelooflijk. Ik schreef: Als je die Turken niet wil zien als Turkse Nederlanders en geen antwoord hebt om hun nationalisme en niet optreed tegen discriminatie en dus Leefbaar/PVV zullen Turken inderdaad steeds meer afstand nemen van de Nederlandse maatschappij. Kortom jij kan niet lezen, of meer waarschijnlijk je wilde niet lezen. Dan ga je domme dingen opschrijven.

JohnVKR
JohnVKR9 mrt. 2018 - 0:41

Wel een paar rake opmerkingen tijdens het islamdebat van vanavond. De opmerking van Joost Eerdmans dat hij wil weten wat er in de moskee wordt gesproken, pareerde PvdA'er Barbara Kathmann met: "Dit druist in tegen de rechtsstaat. De overheid heeft niets te zoeken in de moskee, tenzij de wet wordt overtreden. Gaan we haatpredikers afluisteren, dan beginnen we bij het partijkantoor van Leefbaar Rotterdam." En op de opmerking van Eerdmans dat hij een Hollandse groenteboer wilde in plaats van de halal-slager, reageerde Tjalling Vonk van ChristenUnie-SGP met "Als ik door de Berge Dorpsstraat in Hillegersberg loop dan denk ik wel eens: waar is de islamistische halal-slager, die is er niet !" Wat dat aangaat werd Leefbaar gelukkig van alle kanten belachelijk gemaakt. Alleen Leefbaar-fan Fidan Ekiz zit nu te huilen in een hoekje, omdat haar racistische partij alle hoeken van de kamer kreeg te zien. Dat is dan ten minste nog een klein beetje winst van een debat dat nooit had mogen plaatsvinden.

Poezenmens
Poezenmens8 mrt. 2018 - 22:35

Met de chagrijnen van Leefbaar aan de macht in je stad wordt je stad onleefbaar. De polarisatie, het elkaar naar het leven staan, de onderlinge haat. Wat een kloten sfeer daar in Rotterdam. Heerlijk om in een stad te wonen (studentenstad Groningen, ruim 200.000 inwoners) waar extreem rechts geen poot aan de grond krijgt.

JohnVKR
JohnVKR8 mrt. 2018 - 21:36

Het zou beter zijn geweest als deze vier en andere partijen dit islam-debat bij TV Rijnmond zouden hebben geboycot. Dat TV Rijnmond meegaat in het frame van Leefbaar Rotterdam is overigens niet onlogisch. De zender wordt sinds enige tijd geleid door een man die bij de racistische Omroep WNL vandaan komt. Dat Rijnmond daarom heeft besloten definitief fxxxk you te zeggen tegen de meerderheid van de Rotterdammers die niet wit en autochtoon is, is dus niet verwonderlijk. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Met de keus van RTV Rijnmond voor de witte xenofobe Rotterdammer graaft de zender zijn eigen graf. Als RTV Rijnmond straks geen kijkers en luisteraars meer heeft gaat vanzelf de stekker eruit. Gelukkig maar.

9 Reacties
Davy ????
Davy ????8 mrt. 2018 - 23:28

@JohnVKR Want boycotten zet zoden aan de dijk. In gesprek gaan is nodig, blijkbaar maken mensen in rotterdam zich ongerust over de islam, mag daar dan niet over gepraat worden? Is hun ongerustheid iets wat genegeerd moet worden. Kom dan met een goed verhaal om dat weg te nemen bij de mensen en elkaar samen te brengen.Door mensen gelijk als racist of xenofoob schiet je ook niets op.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker9 mrt. 2018 - 7:15

Die “witte xenofobe Rotterdam” Die witte xenofobe Rotterdammers was de traditionele achterban van de PvdA die gillend is weggerend bij de PvdA omdat de hele stad in de afgelopen 40 jaar van kleur is veranderd. Dat hebben die Rotterdammers niet gewild en tot op de dag van vandaag mag daar van de Linkse partijen niet over gesproken worden.

JohnVKR
JohnVKR9 mrt. 2018 - 9:17

@Davy. "Blijkbaar maken mensen in Rotterdam zich ongerust over de islam" Wij hebben het in Rotterdam onderling nauwelijks over de islam, en gaan allervriendelijkst met elkaar om. Angst voor de islam wordt Rotterdammers aangepraat door Leefbaar Rotterdam en de PVV, omdat die partijen denken daarmee stemmen te kunnen winnen. Maar aan de echte problemen in Rotterdam heeft Leefbaar uiteraard nog nooit ene moer gedaan. @Demesmaeker. "Dat hebben die Rotterdammers niet gewild" Dat deze snelle verkleuring niet gepland was, is duidelijk. Maar het merendeel van de witte Rotterdammers heeft hier uiteindelijk weinig moeite mee. Mijn in de jaren tachtig overleden oma was in de jaren 70 de oma van alle Turkse en Marokkaanse kinderen in de buurt van het Grote Visserijplein. Ik heb nu nog de talloze Turkse kopjes, asbakken en andere prullaria die zij cadeau kreeg van haar Turkse buren toen ze naar een bejaardenhuis moest. En mijn ouders van inmiddels ver in de tachtig die het bombardement op Rotterdam hebben meegemaakt, vinden onze diverse stad geweldig. Ze genieten ervan, en elke keer als ze een goede ervaring met iemand hebben zeggen ze, ja die was Turks, of Marokkaans of Kaapverdiaans of Indiaas of een andere achtergrond. Zij hebben het gevoel vaak beter te worden geholpen door Rotterdammers met een migratie-achtergrond dan door autochtone Rotterdammers. Dus spreek me niet over "de'' Rotterdammer want jij kent ''de'' Rotterdammer helemaal niet.

John13
John139 mrt. 2018 - 10:04

"Dat hebben die Rotterdammers niet gewild" Dat is het dilemma van links. Dat bestaat al heel lang maar wordt steeds moeilijker om te negeren. Van een kant wil Links wereldburgers zijn. Hun lijflied heet "De Internationale" Van de andere kant zit er ook een flink stuk nationalisme. "Het moet mij beter gaan, die arme negertjes in Afrika moeten zelf maar zien wat ze doen". Dit spanningsveld was er ook in de voormalige Sovjet Unie en DDR, waar uit internationale solidariteit steeds vele buitenlanders uit Afrika en Vietnam rondliepen. We zien het nu ook in Rotterdam. Als ze bij Leefbaar echt slim waren geweest hadden ze veel meer solidariteit getoond naar die mensen die weggelopen zijn bij de PvdA. Maar gelukkig zijn de Leefbaren niet echt slim. Dus de mensen naar waar ze solidariteit verwachten. Dat is niet de PvdA. Die zingt nog steeds de Internationale. Ze gaan nu kijken bij Nida en Denk en Groenlinks.

DaanOuwens
DaanOuwens9 mrt. 2018 - 13:08

@ Davy/Meneer Demesmaeker Ik doe 1 reactie omdat jullie opmerkingen volgens mij exact gelijk zijn. Jullie schrijven: In gesprek gaan is nodig, blijkbaar maken mensen in Rotterdam zich ongerust over de islam, mag daar dan niet over gepraat worden? Het is duidelijk dat Rotterdammers zich ongerust maken over de islam zij praten daar ook over en niemand weerhoudt hen. Ik hoor plat racisme, haat teksten en discriminatie, deze zijn aan de orde van de dag. De witte xenofobe Rotterdammer haat de moslim. Waar zou de dialoog over moeten gaan en wat zou het resultaat kunnen zijn? De dialoog zou volgens de witte xenofobe Rotterdammer moeten gaan over het verwijderen van moslims of het in ieder geval onmogelijk maken hun geloof te belijden. En er is een steeds groter wordende groep allochtone Nederlanders die meer en meer met de rug naar de samenleving gaan staan en niet eens meer willen praten. Zij begrijpen goed niet welkom te zijn als Rotterdammer. Jullie schrijven ook: Kom dan met een goed verhaal om dat weg te nemen bij de mensen en elkaar samen te brengen en de hele stad in de afgelopen 40 jaar van kleur is veranderd. Er is geen verhaal te bedenken dat Rotterdam 40 jaar terugzet in de tijd behalve deportatie. Rotterdam is verkleurd en als je dat niet kan accepteren ben je xenofoob. Er is ook geen verhaal om deze mensen samen te brengen. Beiden groepen de xenofoob en de radicaliserende moslim sluiten elkaar uit. Bedenk dat er ook een groep Rotterdammers is die wel met die moslims kan samenleven en tegelijk vindt dat de mensenrechten en de grondwet ook door moslims gerespecteerd moeten worden. Die proberen een brug te vormen maar spelen allang geen rol meer van enige betekenis in Rotterdam. Maar de achterban van Leefbaar/PVV/FvD wil dat compromis dus niet. Dat feit, het feit dat er volgens deze mensen hoe dan ook geen plaats is voor moslims in Rotterdam, maakt de dialoog zinloos en het probleem onoplosbaar. Daar zit dan ook de kern van het probleem. Zoals jullie zelf al formuleren is de aanwezigheid van anderen een probleem en zulke problemen zijn binnen de grondwet nu eenmaal niet oplosbaar.

Davy ????
Davy ????9 mrt. 2018 - 18:57

@DaanOuwens "Waar zou de dialoog over moeten gaan en wat zou het resultaat kunnen zijn?" Over hoe je samen in een stad kan leven ondanks elkaars verschillen. Kan me niet voorstellen dat iedereen die zich ongerust maakt over de islam, dat dat allemaal plat racisme, haat teksten en discriminatie zijn, maar zal ook zeker niet ontkennen dat die mensen er tussen zitten, er zitten ook normale mensen tussen, die moeten ook gehoord worden. Als je soms de verhalen hoort over wat er in een moskee gebeurt zou een beetje transparantie geen kwaad kunnen in mijn opinie. In mijn opinie is er ook een groep mensen die met de rug naar de samenleving gaan staan vanwege hun geloof. En de groep die niet eens meer willen praten groeit aan beide kanten, daarom is het gesprek zo belangrijk. Ondanks dat verhaal over je ouders, zijn er mensen die de stad zien veranderen in iets wat ze liever niet zien gebeuren, door met ze te praten weet je wat er leeft onder die mensen en kan je nadenken over oplossingen. Jammer dat jij er ook weer "witte" rotterdammers er zijn ook andere rotterdammers met zorgen over de islam. In de islam heeft in mijn opinie ook zijn problemen de enige manier om dat op te lossen is door erover te praten. Vind jij het kunnen dat mensen hier hun geloof uitoefenen en zich niet aan de nederlandse wet houden? zoals kindhuwelijken. Als we het dan toch over de wet hebben.

Davy ????
Davy ????9 mrt. 2018 - 19:13

@JohnVKR "Wij hebben het in Rotterdam onderling nauwelijks over de islam, en gaan allervriendelijkst met elkaar om. Angst voor de islam wordt Rotterdammers aangepraat door Leefbaar Rotterdam en de PVV, omdat die partijen denken daarmee stemmen te kunnen winnen." Ik dacht dat bepaalde aanslagen in de wereld, en no-go-zones in Duitsland en België ook meewerkten aan de angsten voor de Islam. Ik kan me voorstellen dat zij een groep vertegenwoordigen die erover willen praten en die een stem willen geven, omdat andere partijen het onderwerp niet aandurven. "Maar aan de echte problemen in Rotterdam heeft Leefbaar uiteraard nog nooit ene moer gedaan." Ik neem aan dat ze wel iets gedaan hebben, misschien niet aan de problemen die jij echte problemen vind. Wat vind jij dat de echte problemen zijn die niet opgelost zijn?

Davy ????
Davy ????9 mrt. 2018 - 19:14

@DaanOuwens Dat stukje "over je ouders" hoort bij de tekst van JohnVKR, mijn excuses.

DaanOuwens
DaanOuwens10 mrt. 2018 - 15:40

@ Davy Jij schrijft; Over hoe je samen in een stad kan leven ondanks elkaars verschillen. Dat is de discussie die alle linkse partijen willen voeren. Maar niet Leefbaar, niet de PVV en ook niet hun achterban. Die partijen voeren een indentiteitspolitiek. Met aan de ene kant je bent wit, je voorouders zijn hier geboren en aan andere kant, je bent niet ons soort mensen. Met die stellingname is er geen discussie mogelijk. Al die allochtonen zijn dus geen Nederlander of Rotterdammer en kunnen dat ook nooit worden. Dus waarover wil je praten?

msj_meijerink
msj_meijerink8 mrt. 2018 - 21:20

Wat mij gisteren bij Pauw het meest ergerde is de vergenoegde grijns op de lippen van Joost Eerdmans, als die weer meende een bijdehante, vaak stigmatiserende opmerking te hebben gescoord. En dan vooral als denk en nida erop fel reageerden. Tip: negeer het en Joost is zo uit gegrinnikt en zal een verongelijkte kop ervoor in de plaats komen. Eerdmans' succesvolle woningbouwbeleid is overigens fameus: in vier jaar netto 4 extra huizen bouwen is voor een plaats ter grootte van 010 (geuzenaam van lr zelf) een jubelscore van jewelste.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin9 mrt. 2018 - 9:55

Inderdaad die 4 huizen. Vergeet de D66 man niet. Lijkt wel op Weyers als commissaris van de ING. Sociaal-economisch houden ze bij D66 de rug wel recht(s) lijkt me zo.

Rdetje
Rdetje8 mrt. 2018 - 20:55

Was het niet de PvdA, die de vorige raadsperiode begon met een dikke plus op de begroting en de raadsperiode beëindigde met een dikke min. Was het niet Leefbaar dat in de periode daarvoor voor die dikke plus had gezorgd, na begonnen te zijn met een dikke min nagelaten door de PVDA. Beetje vreemd om Leefbaar dan nu te verwijten om nie t voor Sinterklaas te hebben gespeeld. NIDA profileert zich op de eigen website nadrukkelijk als een partij met Rotterdams DNA en islamitische inspiratie. Het programma van NIDA is zelfs met heel veel fantasie niet links te noemen . Toegegeven het is iets linkser dan SGP/CU. Het is wel degelijk een links-islamitisch verbond

DaanOuwens
DaanOuwens8 mrt. 2018 - 20:49

Op zich aardig verhaal. En inderdaad zouden Rotterdammers er verstandig aan doen om PvdA, GroenLinks, SP of Nidi te stemmen. Maar daar waar Barbara Kathmann kijkt naar de andere politieke partijen, kijk ik naar wat er leeft in Rotterdam. En wat er leeft is Denk en Leefbaar/FvD en PVV. Bij een van plaatselijke metro stations is bij de ingang met viltstift geschreven PvdA, SP en GroenLinks = landverraders. Dat zijn de sentimenten in Rotterdam. Er loopt een kloof dwars door de bevolking en dat is niet de Maas. En inderdaad heeft dit hele college in 4 jaar helemaal niets gepresteerd. Op alle dossiers is er stilstaand of achteruit. Rotterdam is met afstand de stand met de armste bevolking van Nederland. Op Zuid verpauperen wijken waar ruim 260.000 mensen wonen. En het erge is, het college is niet in staat enig perspectief te bieden. Er ligt een flinterdun PR verhaal waar Leefbaar mee zwaait maar alle andere politici weten dat er nog steeds 38.000 mensen werkloos in de bijstand zitten. 4 jaar geleden waren er dat 40.000. Begin vorig jaar waren dit er ook nog 40.000. Als gevolg van de economische groei hebben godzijdank 2000 Rotterdammers eindelijk een eigen inkomen. Echter niet 1 dankzij het Leefbaar beleid maar wel ondanks het leefbaar beleid. Nog 38.000 te gaan dus. Fatsoenlijke partijen kunnen zich beter afvragen hoe er na de verkiezingen in Rotterdam nog een normaal college gevormd kan worden. Ik denk dat men zich gewoon moet voorbereiden op verstandige oppositie. Als de kiezer heeft gesproken is duidelijk dat Rotterdammers elkaar diep haten.

4 Reacties
Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker9 mrt. 2018 - 7:26

Die onderlinge haat is het noodlottige gevolg van het onbeperkte immigratiebeleid waardoor de hele stad in de afgelopen 40 jaar van kleur is veranderd en de verheerlijking van de multiculturele samenleving, waarbij behoud van eigen cultuur boven integratie werd gesteld. Dat was achteraf gezien misschien toch niet zo’n goed idee. En wie is daar ook alweer verantwoordelijk voor? Het is inderdaad triest om te zien hoe de hele stad is verdeeld, autochtoon tegenover allochtoon, rijk tegenover arm. Een hippe binnenstad die toeristen van over de hele wereld trekt en een deels verpauperd Rotterdam Zuid. De tegenstellinngen zijn een gevolg van 40 jaar beleid en kunnen niet alleen bij Leefbaar Rotterdam in de schoenen worden geschoven, hoezeer hun armoedebeleid misschien ook heeft gefaald.

Zeddicus
Zeddicus9 mrt. 2018 - 9:32

Op zuid? Daar is al heel veel geïnvesteerd. op noord / noord oost gaat hem flink mis, en dan heb ik het niet over hillergersberg of nesselande.

DaanOuwens
DaanOuwens9 mrt. 2018 - 13:42

@ Meneer Demesmaeker Jij schrijft; Die onderlinge haat is het noodlottige gevolg van het onbeperkte immigratiebeleid waardoor de hele stad in de afgelopen 40 jaar van kleur is veranderd en de verheerlijking van de multiculturele samenleving, waarbij behoud van eigen cultuur boven integratie werd gesteld. De haat komt voort uit teksten zoals deze van jou. Als die gekleurde mensen niet als "normale" Rotterdammers gezien worden, zullen ze ook nooit deel uitmaken van dezelfde Rotterdamse samenleving. Als witte mensen niet kunnen accepteren dat hun huidige stad een andere is dan die van 40 jaar geleden is dat de bron van de haat. en je schrijft: De tegenstellinngen zijn een gevolg van 40 jaar beleid en kunnen niet alleen bij Leefbaar Rotterdam in de schoenen worden geschoven, hoezeer hun armoedebeleid misschien ook heeft gefaald. Voor Leefbaar als partij bestond hun gedachtengoed ook al. Onder mensen die PvdA, CPN, CDA en VVD en andere partijen stemden. De haat, de afkeer en de angst voor mensen met een andere huidskleur en cultuur was altijd al zichtbaar vooral in de zgn arbeiderswijken in Rotterdam-Zuid. Dat waren ook de wijken waar de meeste mensen van buiten kwamen wonen. Het terugdraaien hiervan is geen optie, en verdere verkleuring zal sowieso volgen. De hele wereld is dichterbij gekomen in de afgelopen 40 jaar. En verkleuring is onvermijdelijk. Dat niet kunnen accepteren is de oorzaak van racisme en het probleem. Dus deze ideeën van Leefbaar zijn er al heel lang in Rotterdam. Dat je denkt dat die gekleurde mensen hier door een politieke partij naartoe gehaald zijn is nogal dom en kortzichtig. Maar niet de moeite waard om op te reageren. Leefbaar kan de gevolgen van hun beleid best verweten worden. De problemen op Rotterdam-Zuid zijn er al lang maar dit is een van de weinige colleges van B&W in tientallen jaren die er doelbewust niets aan hebben willen doen.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker10 mrt. 2018 - 8:46

@Ouwens Ik wijs er slechts op dat het immigratiebeleid van de afgelopen 40 jaar misschien niet zo'n goed idee was en dat mensen zoals u die dat beleid altijd hebben verdedigd zich misschien eens achter de oren zouden moeten krabben. Ik zie niet in wat dat met haat te maken heeft. Ik ben het helemaal met u eens dat de situatie niet meer terug te draaien valt en dat we er het beste van moeten maken. En inderdaad is het racisme van veel autochtone PVV stemmers tenenkrommend. We zijn in een situatie beland waarin conservatieve intolererante allochtonen tegenover conservatieve intolarante autochtone bewoners zijn komende staan. Zeg maar Denk tegenover de PVV Verstandige politieke partijen streven enerzijds naar verbinding en kansen bieden via opleidingen en onderwijs, maar anderzijds pal staan voor onze seculiere westerse samenleving. Leefbaar Rotterdam faalt op het eerste vlak, de Linkse partijen op het 2e punt.

[verwijderd]
[verwijderd]8 mrt. 2018 - 19:52

--- Dit bericht is verwijderd —

6 Reacties
JohnVKR
JohnVKR8 mrt. 2018 - 21:45

Het zijn gewoon feiten. Rotterdam is de enige grote stad waar de bevolking het afgelopen jaar niet is gegroeid. Waarom? Omdat er in Rotterdam tijdens het bijna afgelopen college geen woningen zijn gebouwd. Die bouw is pas de afgelopen maanden weer op gang gekomen, maar wel exclusief voor het rijkere segment. De grootste slachtoffers van het falende beleid van Leefbaar Rotterdam zijn dus hun eigen kiezers.

Davy ????
Davy ????8 mrt. 2018 - 23:31

@JohnVKR Je geeft geen antwoord op de vraag. "Wanneer komen de plannen en oplossingen van links een keer concreet aan de beurt?" Heb je daar een antwoord op? P.s. Welke dingen vind jij feiten?

DaanOuwens
DaanOuwens9 mrt. 2018 - 13:16

@ gerrit grijsveld/Davy Wanneer komen de plannen en oplossingen van links een keer concreet aan de beurt?/Heb je daar een antwoord op? https://rotterdam.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/511/2017/11/VP-PvdA-Rotterdam-def.pdf https://rotterdam.sp.nl/programma-2018 https://rotterdam.groenlinks.nl/verkiezingsprogramma-GroenLinks-Rotterdam-2018-2022 Drie totaal uitgewerkte programma's met aandacht voor economie, milieu, werkgelegenheid, armoede bestrijding en onderwijs. Zij leggen verschillende accenten maar voor alle problemen ook oplossingen. En uitvoerbare oplossingen. Dus dat geneuzel over gebrek aan linkse plannen is nu wel weer afdoende weerlegd.

Edwin8
Edwin89 mrt. 2018 - 13:50

Als je de opinie nu goed had gelezen dan had je deze vraag niet hoeven te stellen. "Wanneer komen de plannen en oplossingen van links een keer concreet aan de beurt?" Ze willen hun plannen namelijk best bespreken en doen dat ook, alleen de media en LR houden liever een Islam debat en hebben geen oog voor de rest van het programma. Dus zou zeggen, eerst lezen dan blaten.

JohnVKR
JohnVKR9 mrt. 2018 - 17:21

@Davy @Daan Ouwens. Daar kunnen we nog aan toevoegen: https://rotterdam.nida.nl/pdf/nida-rotterdam-programma.pdf https://www.bewegingdenk.nl/rotterdam

Davy ????
Davy ????9 mrt. 2018 - 22:48

@Daanouwens "Dus dat geneuzel over gebrek aan linkse plannen is nu wel weer afdoende weerlegd." De verkiezingsprogramma's linken is wel erg makkelijk, ik bedoelde wat specifieker, wat voor oplossingen zij hebben voor de problemen die door leefbaar worden aangekaart, of zien zij dat niet als problemen? Want daar gaat dit onderwerp over, leefbaar ziet de islam als een probleem en vertegenwoordigd de stem van een groep mensen die daar ook ongerust over zijn. Welke oplossingen zijn er om het voor die mensen hun onrust weg te nemen? Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam slaan de handen ineen bij de aanpak van islamitische radicalisering. De partijen presenteerden vrijdag de gezamenlijke Agenda Deradicalisering. https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/03/zo-willen-leefbaar-en-fvd-radicalisering-stoppen-594655/ https://www.parool.nl/verkiezingen/fvd-komt-met-agenda-deradicalisering~a4578646/

Zion
Zion8 mrt. 2018 - 18:52

Eerdmans is het wat sullige broertje van Baudet... samen kattekwaad, maar ieder stiekum uit de snoeppot stelen. Samen sterk, maar voorlopig nog ieder voor zich....

Sonic2
Sonic28 mrt. 2018 - 18:51

Een erg goed stuk volgens mij. Ik deel volledig de mening van deze linkse partijen dat Leefbaar/ FvD en PVV helemaal niets oplossen. Bovendien verloochende de PVV in Rutte 1 al veel van haar zogenaamde linkse profiel. Er zijn wel twee belangrijke zaken. Links moet ten eerste echt leveren op het gebied van armoede, zorg, sociale zekerheid. Geen rare hervormingen meer. Geen asociaal liberaal beleid meer. Maar echt gaan leveren. En ten tweede moet ook links toch wat gaan doen aan immigratie, integratie en islam. Ik pleit niet voor het overnemen van FvD en PVV programma. Maar duidelijk grenzen stellen. Niet iedereen kan geholpen worden en dat moet duidelijk worden gemaakt. Het is ook een beetje een frame. Marcouch en Aboutaleb hebben best ferme uitspraken op dit dossier gedaan.

3 Reacties
Karingin
Karingin8 mrt. 2018 - 20:51

Hier in A'dam wordt toch een relatief links beleid gevoerd op armoede, zorg en sociale zekerheid, ondanks VVD en D66 in de raad. Mede dankzij de SP uiteraard. Maar wat zou links nou nog moeten doen met immigratie, integratie en islam? Volgens mij zijn daar voldoende ideeën over. Maar rechts draait hoopvolle initiatieven keihard de nek om, want dat zijn linkse hobby's.

Sonic2
Sonic28 mrt. 2018 - 22:03

@ Karingin Ik pleit nadrukkelijk niet voor het overnemen van de hele PVV/ FvD agenda. Dat wil ik ten eerste benadrukken. Links moet van zich laten horen over de islam. De problemen die daar mee gepaard gaan. Ook moet links wat meer duidelijk maken dat er niet voor iedereen plaats is in dit land. Het is inderdaad waar dat rechts links alleen maar framet en buitengewoon selectieve beelden geeft. Dat is niet fraai

Davy ????
Davy ????8 mrt. 2018 - 23:33

@Karingin Heeft u een voorbeeld van een hoopvol initiatief wat door rechts de kennis omgedraaid?

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart8 mrt. 2018 - 18:26

De bloedhonden van Leefbaar keffen, maar de karavaan trekt verder.

Halve Zoolstra
Halve Zoolstra8 mrt. 2018 - 17:49

Blijkbaar is leefbaar een dependance van de PVV.

2 Reacties
JanBeenen
JanBeenen8 mrt. 2018 - 18:25

En NIDA van de AK Parti

Inspector Gadget
Inspector Gadget9 mrt. 2018 - 7:26

@JanBeenen Noem mij 1 voorbeeld van wat u nu aan het roeptoeteren bent. Waarschijnlijk is het enige dat u van NIDA weet is dat het een islamitische partij is. Van hun standpunten weet u nagenoeg niets!