Joop

Robbert Dijkgraaf, doe het niet. Blijf in Princeton

  •  
31-12-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
1382 keer bekeken
  •  
robbertdijkgraaf

© BNNVARA

Man, wees toch wijzer! Je weet wat er gebeurt als je te dicht bij Rutte in de buurt komt.
De internationaal befaamde natuurkundige Robbert Dijkgraaf treedt toe tot het kabinet Rutte IV. Hij wordt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Wie weet, heeft hij zich laten verlokken door de vijf miljard extra die in het regeerakkoord zijn uitgetrokken voor hoger onderwijs en wetenschap. Over de komende tien jaar, dat wel.
Dijkgraaf treedt daarmee in de voetsporen van prof. dr. Ronald Plasterk , die zich in de wetenschap faam verwierf door zijn baanbrekend onderzoek naar het genoom en bij het grote publiek door intelligente columns over politieke aangelegenheden. Hij was minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen in Balkenende IV, daarna nog eens van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in Rutte II. Het waren teleurstellende optredens. De bewindsman werd opgevreten door zijn departementen en de coalitieakkoorden waaraan hij zich had moeten binden. De slimme onderzoeker die altijd openheid, democratisering en echte vernieuwing had gepredikt, werd het boegbeeld van de gevestigde praktijken en tradities op de aan hem toevertrouwde departementen.
Dat lot staat Robbert Dijkgraaf ook te wachten, al heeft hij als voormalig president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen wel voeling gehad met het Haagse gebeuren. Volgens Science Guide is de eerste meloen die door zijn keel wordt geduwd nieuw beleid om wetenschappelijke onderzoekers niet alleen te beoordelen op de kwaliteit van hun publicaties maar ook op dat van hun onderwijs en hun maatschappelijke impact, waarbij het maar de vraag is hoe je dat moet meten.
Wie de verdere samenstelling van het kabinet in ogenschouw neemt, stelt vast dat het voornamelijk bestaat uit politici die hun sporen vooral hebben verdiend om hun hondentrouw aan de respectievelijke partijleiders. Dat valt uiteraard met name op in het smaldeel van de VVD. Het zijn bijna allemaal politieke dieren en vrijwel nooit echte deskundigen op het gebied dat hen is toegewezen.
De oude politiek triomfeert aan alle kanten.
Daarin zal Robbert Dijkgraaf worden vastgezogen tot er van zijn oorspronkelijke  persoonlijkheid niets meer herkenbaar is. Ronald Plasterk is politiek en wetenschappelijk uitgeschakeld. Der Mohr had seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen, z oals onze oosterburen zeggen. Hij is gereduceerd tot columnist van De Telegraaf.
Robbert Dijkgraaf kán terug. Het is nog niet te laat. Man, wees toch wijzer. Je weet wat er gebeurt als je te dicht bij Rutte in de buurt komt. Word niet de vlag op zijn aangevreten modderschuit.
Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.
Beluister  Het Geheugenpaleis , de podcast over politiek en geschiedenis door Han van der Horst en John Knieriem.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (116)

dirk den boer
dirk den boer2 jan. 2022 - 13:19

En hoe moet het nou met de kinderen, waarmee we op de achterpagina vd nrc zo goed op de hoogte werden gehouden. Moeten die overgeplaatst en verder aan de hollandse grachten, en het US van football, maple syrup, micro agressie en black live matter en aarts polariteit ineens weer inruilen voor hollandse kost en zijn gangetje? Ik geef het je te doen, maar ja, kinderen dienen de ouders en hun carriere te volgen, daar help geen lieve moeder of vader aan. Ik leef met ze mee

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe4 jan. 2022 - 12:45

Zijn die kinderen niet oud genoeg inmiddels om zelf uit te maken of ze willen gaan of blijven?

dirk den boer
dirk den boer4 jan. 2022 - 13:10

Het jongste meisje, schat ik in, is nog lang niet zover om zoiets zelf te beslissen, de oudste jongens wel misschien, en kiezen voor NL denk ik, nederlandse studie, ipv die vresellijke campussen vol cancel culture en constant op eieren lopen daar, al heb ik moeder Pia ( van wie ik alle informatie over die kinderen heb, en volgde in de nrc) alweer tijdje uit oog verloren.

CharlesdeValois
CharlesdeValois2 jan. 2022 - 11:34

Stel hij was blijven hangen op het Rietveld, en er af was gekomen als een soort Karel Appel, was hij dan ook gevraagd? Niet natuurlijk, maar na de uitspraak al zou hij maar wat aanrotzooien ( een pré als die in de wereld draait door gedaan werd) waarschijnlijk was hij dan meteen aangenomen.

Uw Psychiator
Uw Psychiator1 jan. 2022 - 21:37

Ha, ha, ik heb net op dit gevorderde uur nog zitten schaterlachen - wat was de oorzaak? Vanaf 2012 was de politieke clown en eenvoudig reclameman Sander Dekker staatssecretaris op OCW; we mochten om hem en zijn kernbegrip 'excellentie' lachen vanuit verdriet en frustratie; maar deze figuur was en is een schoolvoorbeeld van neoliberale VVD-incompetentie en gebleken onkunde. Meer een mislukt en niet ongevaarlijk cabaretier dan iets anders, zo zit dat. Als minister van Rechtsbescherming is hij een faalhans uit het boek: 'Inhumane Politiek Om Te Lachen'. En zijn gewatergolfde coiffure maakte dit alles alleen maar zoveel erger. En nu komt Robbert Dijkgraaf als chef op OCW in beeld. Is er een groter contrast denkbaar? Neen. Rutte c.s. zijn alchemisten. Ze kunnen blijkbaar onwelriekende mest omtoveren tot edelmetaal. Laat dat een gunstig voorteken zijn, mensen. Want deze ommekeer is uit nood geboren; uit het besef dat het einde van de politiek tot nu toe nakende. En dat met grote snelheid. Nu gaat Robbert Dijkgraaf minister van OCW worden.

1 Reactie
Uw Psychiator
Uw Psychiator1 jan. 2022 - 21:39

'nakende is', had er moeten staan.

Fleurig
Fleurig1 jan. 2022 - 19:51

Als Dijkgraaf zich zou hebben verdiept in de theorieën van zijn bestuurskundige collega Minzberg (MIT) dan zou hij wellicht ook twijfel hebben. Als topwetenschapper heeft hij altijd gefunctioneerd in professionele organisaties met als belangrijkste kenmerk een hoge mate van autonomie van individuen. Ministeries staan daar haaks op. Irrationele (politieke) processen, doofpotten, niet gehoord worden, verstikkende management lagen etc. zijn daarin kenmerkend. Om hieraan sturing te moeten geven en processen er doorheen te moeten leiden past niet bij mensen met een hoge intellectuele ontwikkeling.

3 Reacties
dirk den boer
dirk den boer1 jan. 2022 - 20:52

Mee eens Fleur.

JanB2
JanB21 jan. 2022 - 22:48

Ik denk dat je de kern van de problemen die Dijkgraaf te wachten staan goed verwoordt. Ook in de wetenschap heb je “politici”. Maar met name in de exacte wetenschappen worden die door het vak zelf enigzins in het gareel gehouden. Voor irrationele standpunten is weinig tot geen ruimte. De hedendaagse landspolitiek wordt echter door idioten bevolkt die door niets, zelfs (of vooral) niet door de kiezer, worden tegengehouden in hun doorgeslagen stompzinnigheid. Het contrast tussen het Princeton Institute of Advanced Studies (publiceren met Ed Witten) en het apentheater dat het Binnenhof heet (briefjes met “functie elders”) kan nauwelijks groter zijn. Een persoon van het kaliber van Dijkgraaf gun je een prettigere en vooral zinvollere afsluiting van zijn carriere.

stokkickhuysen
stokkickhuysen2 jan. 2022 - 15:28

Deze steriele omschrijving van wetenschap is niet hoe de wetenschappelijke wereld eruitziet. Ik vond 'a short history of nearly everything' een aardig inkijkje geven. Welk stuk van Mintzberg's theorie zou Dijkgraaf aan het twijfelen moeten brengen?

zekernietjoops
zekernietjoops1 jan. 2022 - 18:25

Arjan Fernhout, U maakt me blij met uw bijdrage omdat die vrijwel perfect aansluit bij de volgende, maar hier op het Joop-blog (begrijpelijk) nooit bediscussieerde en zeker niet uitgediepte, religieuze - m.n. christelijke ‘eindtijd’- dimensie van de huidige wereld. Ik doel hier op de passages die u citeert uit “Entropic Empire”, een boek dat ik (nog) niet gelezen heb maar dat wat u daaruit citeerde herkende en begreep ik direct: omdat ik al vele jaren precies zo denk en dat ook al bevestigd zag en zie in het - door mij inmiddels gedeelde - geloof en de vele publicaties van z.g. “Zevende dag Adventisten”. Dit is een van de nog overgebleven, want inmiddels zeer weinige, waarlijk(!) protestant-Christelijke bewegingen die, geheel in de traditie van de oorspronkelijke en hoogst noodzakelijke(!) Reformatie en diens beroemde grondleggers en vormgevers, waaronder m.n. Maarten Luther, de Bijbel bestudeert en uitlegt: en m.n. de profetieën in de boeken “Daniel” en “Openbaring” vervult ziet worden in de huidige tijd en zeer nabije toekomst. Ik ga hier niet verder op in, maar ik kan geïnteresseerden grasduinen in vele - ook op allerlei terreinen wetenschappelijke - publicaties en video’s van m.n. Prof. Walter Veith en diens organisatie “Amazing Facts” aanbevelen. Ter ‘verontschuldiging’ waarom: FransAkkermans 1947 haalde eerder een tekst uit het Bijbelboek “Genesis” aan – een van de cruciaalste en te denken gevende passages uit de gehele Bijbel! - n.l. dat vanwege het door God verboden eten van de “boom van de kennis van goed en kwaad”, de mensheid aanvankelijk het recht op eeuwig leven verspeeld leek te hebben. En zeker ook de verwijzing naar “Genesis” in de treffende kwalificatie “The neoliberal Adam”, die dus - qua Godvergrammende inborst - eigenlijk een neoliberal Kain is! Overigens, ”kennis van goed en kwaad “ in de duidelijke betekenis van: DE maatstaf (willen) zijn ter beoordeling van wat goed of kwaad genoemd kan worden. In ieder geval voor mij overduidelijk, is door deze ernstige overtreding ook de grondslag gelegd voor duizenden jaren later ontstaan (‘wetenschappelijk’} humanisme dat deze menselijke eigenwijsheid uitdrukkelijk als grondhouding en absolute(!!) maatstaf van en voor alle denken en handelen formuleerde…. Met inmiddels talrijke rampzalige gevolgen, zoals zeker ook de huidige culminatie van nooit eerder ZO geziene rampspoed en - toenemend, vaak zeer goed verholen en zelfs... als 'goed en rechtvaardig' gepropageerde en opgedrongen - kwaadaardigheid.

2 Reacties
zekernietjoops
zekernietjoops1 jan. 2022 - 18:32

Correctie 4e alinea: "Amazing Facts" moet zijn: "Amazing Discoveries"

zekernietjoops
zekernietjoops1 jan. 2022 - 20:12

2e correctie in 3e alinea "...vervult ziet worden...": vervuld ziet worden.

Greendutch
Greendutch1 jan. 2022 - 16:47

het EU beleid heeft gekozen om op wetenschap te bezuinigen , mogelijk denkt Dijkgraaf dat hij het hier in elk geval nog een beetje de goede kant kan insturen. in de podcast 'de correspondent' een interview met hem gehoord waarin hij goede ideeën heeft. bovendien is hij iemand met een te sterke ervaring, die laat zich niet zomaar door Rutte wegkletsen want deze man heeft WEL een visie

1 Reactie
JanB2
JanB21 jan. 2022 - 22:51

Dijkgraaf klets je niet weg. Zeker niet als je Mark Rutte heet. Maar Rutmans heeft ook andere “talenten”. Hele spitse ellebogen bijvoorbeeld en een huid zo glad als die van een aal (komt door het vele slijmen).

Molly Veenstra
Molly Veenstra1 jan. 2022 - 15:48

Robbert Dijkgraaf in een interview met 'de correspondent uit 2016 met Lex Bohlmeijer: 'Ik heb ervaren dat heel veel mensen openstaan voor de boodschap van de wetenschap. Ik ben minder positief over het rechtstreeks beïnvloeden van politici want die hebben heel veel aan hun hoofd en zitten ook niet zo te wachten op die boodschap. Ik probeer het eerder via de band te spelen. (...) Er is een soort tegenbeweging op gang gekomen tegen het kortademige. Dat zit meer in de samenleving dan in de politiek. De politiek is de laatste club die dat gaat voelen, want die zijn met het moment bezig. Terwijl grote groepen van de samenleving al lang naar links gaan, gaan zij naar rechts.' Als je dit leest is het lastig te begrijpen wat Dijkgraaf te zoeken heeft in de politiek. Het interview is hier te beluisteren. https://decorrespondent.nl/4017/volgens-deze-wereldvermaarde-natuurkundige-is-de-wetenschapper-van-de-toekomst-een-ontwerper/283169384784-9c17daa0

5 Reacties
Uw Psychiator
Uw Psychiator1 jan. 2022 - 17:05

@ Molly Veenstra (16:48u) - deze ene opmerking in je inzending begrijp ik niet, vanwege haar inconsequentie: 'Als je dit leest is het lastig te begrijpen wat Dijkgraaf te zoeken heeft in de politiek.' (Overigens lees ik hier voor het eerst deze opmerkingen van hem; dat betekent dat er geen discrepantie is met vorige teksten van me bij dit onderwerp.) Robbert Dijkgraaf een man met een grote reputatie. Hij is niet buigzaam of makkelijk met alleen maar praatjes te verleiden. Hij is wars van glitter en glamour. En, last but certainly not least: hij kan bogen op een machtig, solide, en niet te corrumperen netwerk, wereldwijd. Geen van de andere a.s. kabinetsleden kan hem dat nazeggen. Hij weet dat het politiek-economische tij aan het keren is, en dat de regenten zelf ernstig achterlopen. Dan is dit toch hét moment voor hem om deel te nemen aan de regering, en onmiskenbaar zijn ideeën wereldkundig te maken en ze dóór te zetten? Vertel me wie van die andere stuntelaars in Rutte-IV, de Eerste Minister incluis, Dijkgraaf zal durven te schofferen, te ridiculiseren, of op diens eigen gebied, zijn expertise te 'overrulen'? Antwoord: helemaal niemand. Ik hoorde aanvankelijk ook bij de factie van reageerders die suggereerde: Dijkgraaf, doe dat nou niet! Nu ik meer tijd had om na te denken, en nieuwe informatie tot me nam, is mijn beeld veranderd. Robbert kan van doorslaggevende betekenis zijn voor het inzetten van een andere politieke koers, en ook de universiteiten beschermen tegen de aanvallen van al die kinkels en nietsnutten, die geldwolven en ignorami, die 'neoliberaal' genoemd willen worden. Ik zie het al voor me: confrontaties tussen Dijkgraaf en Hoekstra, Kaag, of Rutte zelve. Zo bezien staat ons nog heel wat aardige televisie te wachten... Tenslotte: wordt Robbert D. weggewerkt met het devies 'functie elders', om oneigenlijke redenen én om zijn kundigheid en integriteit, dan gaat deze wandaad de wereldpers halen, zeker de kranten en bladen met een uitstekende wetenschapsredactie; en ook Nature, Science, PNAS, en vergelijkbare publicaties zullen hier op zijn minst vinnige, zo niet vernietigende editorials aan wijden. En dat houdt vrijwel zeker in: 'Exit Rutte, Most Probably Forever.'

Molly Veenstra
Molly Veenstra1 jan. 2022 - 21:08

@Psychiator - Kennelijk heb je veel vertrouwen in de mogelijkheden van Dijkgraaf en ik hoop van harte dat je gelijk hebt. Maar als je dit citaat leest dan begrijp je toch wel dat hij zelf zijn kans om via de politiek invloed uit te oefenen, niet erg hoog inschat? Die 'tegenbeweging, tegen het kortademige' waar hij, neem ik aan, zichzelf toe rekent, die zit in de samenleving. Op zijn best hobbelt de politiek daar onhandig achteraan. De gedachte dat hij de politiek in zijn eentje kan veranderen door er deel van uit te gaan maken vindt ik naïef, hoogmoedig haast. En dat past niet bij hem. Ik vraag me af tot welke nieuwe inzichten Dijkgraaf is gekomen, sinds dat interview in 2016.

Eric Minnens
Eric Minnens2 jan. 2022 - 7:41

@Uw Psychiator, Helemaal met je eens! @Molly Veenstra, Bedankt voor de link. Ik heb er nog even het schilderij bijgehaald waarnaar 'kunstenaar' Dijkgraaf verwees (2:44). Rosy-fingered dawn at Louse point. Ik ben dit schilderij altijd fluks voorbijgelopen omdat ik er niets aan vond. Maar heb er door Dijkgraafs uitleg nu ietsje meer begrip voor gekregen. Ik wist ook niet dat Louse point een plek in New York was. Via Google kun je die plek nu makkelijk bezichtigen, dat was een halve eeuw geleden (toen ik voor het eerst aan De Kooning voorbijliep) nog niet mogelijk...* Jaja, ik herken de vormgeving nu een beetje... De zegening van internet, toch wel... ???? * Wat me overigens tevens tot de volgende overweging brengt: Zonder titel was dit schilderij m i. niks waard geweest. En dan: Moet een kunstwerk niet ook gewoon zonder bijschrift betekenis hebben, zoals een landschap van Ruysdael? (Hierover kun je natuurlijk eindeloos delibereren.) https://www.artsy.net/artwork/willem-de-kooning-rosy-fingered-dawn-at-louse-point

Uw Psychiator
Uw Psychiator2 jan. 2022 - 11:09

@ Molly Veenstra (1/1, 22:08) - dank voor je commentaar. Het belang ervan ís er voor me, hoewel we van inzicht verschillen. En dat is helemaal niet erg. Over dit fragment van jou stukje: 'De gedachte dat hij de politiek in zijn eentje kan veranderen door er deel van uit te gaan maken vindt ik naïef, hoogmoedig haast. En dat past niet bij hem.' Persoonlijk geloof ik dat Dijkgraaf die intentie niet heeft. Als ervaren wetenschapper weet hij dat de lange adem het altijd wint van de kortademigheid, de ziekelijke veranderingsgezindheid, én het daarbij horende winstbejag ten koste van alles. Robbert is nóch naïef, nóch hoogmoedig. En hij is zeker niet van karakter, van persoonlijkheid veranderd, op zo een korte termijn (bijvoorbeeld dat hij tot op zekere maar significante hoogte bekeerd is tot de neoliberale politiek). Ik doe een gissing: Rutte c.s. dacht dat zij met Dijkgraaf een pracht van een uithangbord konden verwerven; een dat ontzag in binnen- en buitenland zou kunnen inboezemen, en misschien zelfs de (foutieve) indruk wekken: in Holland gaat het politiek werkelijk gewéldig goed; daar mogen we nog eens een voorbeeld aan nemen! (Goed uithangbord, gewiekste 'window-dressing', flashy presentatie, met zo een eminent persoon in de gelederen... brengt bewondering en op den duur geld in het laatje!) Heb ik gelijk, dan is dat een misrekening van jewelste van de bestuurders van dit moment. Robbert Dijkgraaf zal geen revolutie willen ontketenen; eerder zal hij met geduld, fatsoen, integriteit, en ook zónder al die vreselijke publicitaire missers van de voorbije vier jaren de 'goede kant' op gaan duwen, met zachte kracht, zoals een almaar vallende druppel water een harde steen kan uithollen en reduceren tot een zielig, nietig kratertje. Lest best: Dijkgraaf is dé aangewezene om waar nodig stevig commentaar te leveren op medisch-wetenschappelijk gebied, zoals de Corona-pandemie. Ware hij al vanaf 2019 minister van OCW geweest, dan had het beleid er anders uitgezien, daar durf ik een weddenschap op af te sluiten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 jan. 2022 - 7:30

Uw psychiator Hij heeft er hier en daar wel over geschreven in zijn columns in de NRC, meestal over de maatregelen en de kansberekening, ook de verhoudingen daarin. Die columns zijn nu helaas ook verleden tijd verwacht ik zo.

dirk den boer
dirk den boer1 jan. 2022 - 15:22

"Voortaan meer beoordelen op maatschappelijke impact", de haren rezen me te berge bij lezing hiervan, en moest onmiddellijk denken aan de regels gelezen in het prachtboek van Louise Fresco dat ik met Kerstmis kreeg, De Plantenjager uit Leningrad, Hoofdstuk 3 begint met de aanklacht door een sovjet comite van beroemde plantkundige Vavilov ( stond op een lijn met Darwin en Mendel): Geef ons de feiten, en alleen de feiten. Waarop waren uw speculaties gebaseerd dat die zaden van elders van enig nut voor de Sovjetlandbouw zouden zijn?Wat was de werkelijke reden voor die buitenlandse reizen? Die Vavilov moest het aflggen tegen de chralatan Lysenko die zijn eigen jammerlijke genetica koesterde en de sovjet landbouw decennia zou laten achter lopen, Vavilov werd tot de kogel veoordeeld, maar stierf uiteindelijk de hongerdood in een cel in 1943. Zo ver als in die Sovjet wereld zal het bij ons niet lopen, maar je hoop stellen op dat nut en die impact i natuurlijk een heilloze weg. Dat betekent, bijvoorbeeld, meer Friesland Campina, en minder gezonde en duurzame landbouw (al gaat hij niet over die landbouw natuurlijk, Carola ook niet meer, wie wel? zal me weer wat moois worden...)

2 Reacties
dirk den boer
dirk den boer2 jan. 2022 - 15:54

Lees net dat er ook al een minister voor stikstof is, is dat niet schitterend? Een minister voor de lekkages en misslagen van het vorige beleid, dus minsiter van infrastructuur, opgevolgd door een eentje van dijkdoorbraak , eentje van klimaat door eentje van dubbelglasconstructie en isolatie..

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 jan. 2022 - 20:48

Schouten heeft een functie elders, maar dat zal weinig uitmaken.

Martinel
Martinel1 jan. 2022 - 15:00

Te hopen is, dat Rutte 4 zsm valt. En dat de Tweede Kamer eindelijk snapt dat men er zit voor de burger en niet voor hun baantje of voor 'meeregeren' als 'constructieve' partij. Nee keihard oppositie voeren en Rutte voor alles wat mis is verantwoordelijk houden. Dus met een falende 'vakminister' in debat, gelijk Rutte oproepen. Hij is al te lang de dans ontsprongen. Nu met de billen bloot en wegwezen. Mijn hoop is gevestigd op de 3 parlementaire enquêtes die Rutte zullen verdrijven naar 'functie nergens'.

3 Reacties
Martinel
Martinel1 jan. 2022 - 15:08

Dus daarna de bijstand in of WW en alles wat die man aan donaties krijgt onmiddellijk invorderen. Behandel hem zoals hij al 11 jaar de bevolking ringeloort en straft. Dan kan hij tot tuig worden gekwalificeerd.

Martinel
Martinel1 jan. 2022 - 15:11

En als eerste.......verwijder mevr. V. Bergkamp als voorzitter.

EenMening
EenMening1 jan. 2022 - 18:47

@Martinel "Behandel hem zoals hij al 11 jaar de bevolking ringeloort" "De bevolking ringeloort" dekt de lading niet, het gaat hier om hooguit 20% van de bevolking. De overige 80% voelt zich niet geringeloord maar kan zich prima zelf redden. De meerderheid van de Nederlandse bevolking zit echt niet te wachten op een "echte linkse regering", dat bleek weer eens bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Het trackrecord van "echt links" is nu eenmaal niet zo erg goed.

LeftFuturist
LeftFuturist1 jan. 2022 - 11:32

Nou kan de rechtste technocratendroom toch nog verwezenlijk worden. En maar beweren dat wetenschap ten alle tijden links is. Ik blijf er bij, een wetenschappelijke expertmaatschappij nastreven op politiek niveau is een rechtse hobby. Waar deze aanstelling natuurlijk niks permanents hoeft te hebben en niks met zo'n doelstelling van doen hoeft te hebben. Maar het is wel interessant om de resultaten bij te houden voor lui die het in toekomst via links of rechts toch gaan proberen om een technocratie te stichten.

Eric Minnens
Eric Minnens1 jan. 2022 - 10:48

"Je weet wat er gebeurt als je te dicht bij Rutte in de buurt komt." Ik bespeur, bij Han, maar ook bij mijzelf en bij vrij veel reaguurders eigenlijk, onderhuids! een toenemende mate van Rutte-vrees. (Vind ik iets mooier klinken dan Ruttofobie.) Blijf vooral ver van hem weg!

4 Reacties
lmgikke
lmgikke1 jan. 2022 - 11:45

Het is geen Rutte Vrees. Het is het besef dat Rutte een serpent is. Om de vergelijking te maken met de Bijbel, Rutte is de slang die Adam verleidt. Rutte is een machtspoliticus die geen visie heeft. M.a.w. hij zal alles en iedereen opofferen voor eigenbelang. Waar mensen naïef blijken, is door te denken dat Rutte om de inhoud of samenleving geeft. Men ziet dat bevestigd in de nieuwe ministeries en ministers zoals Dijkgraaf. Echter is dit een heel oude managers truc: maak de inhoudelijk specialist verantwoordelijk, dan ben je het snelst van die kritische noot af. De specialist zal vanuit goede intentie namelijk vanuit de inhoud proberen zaken te verbeteren. Echter zal de specialist hard vast lopen op de uitvoering, omdat de kaderzetting en het spel niet door de specialist bepaald worden. Dat doet Rutte. En als vervolgens de kiezers teleurgesteld zijn in de resultaten, dan spiegelt dat af op de specialist en niet op Rutte. Geniaal machtspolitiek. De enige manier om uit deze situatie te komen is om juist NIET met Rutte in zee te gaan. Pas als het klapt kan er uit de puinhopen iets nieuws ontstaan. Door met Rutte in zee te gaan (verantwoordelijkheid nemen is het gebruikte excuus) houd je de situatie in stand, en vernietig je alleen jezelf. En daar komt de naïviteit om de hoek, China, Irak, Iran dat zijn landen waar dat soort verdorven leiders kunnen voorkomen, niet in Nederland. En zolang het voor een (groot) deel van de Nederlanders goed gaat, zal die naïviteit niet verdwijnen. Dat is geen Rutte vrees. Maar zien hoe het spel gespeeld wordt, en bij een serpent blijft je ver weg!

lmgikke
lmgikke1 jan. 2022 - 11:51

p.s. Dat klappen gaat zeker komen met Rutte. Alles wat hij aanraakt verandert in een affaire. Echter hoe langer hij aan de macht zal zijn, hoe langer de schijn opgehouden wordt. Des te groter de klap zal worden. Besef dat de taakstelling van onze politie is verschoven van preventie naar repressie. Selectieve repressie. Vuurwerkverbod wordt niet gehandhaafd zagen we gisteren. Echter demonstraties worden hard aangepakt. Voor fout parkeren en asociaal gedrag komt de politie niet meer, maar als het uit de hand loopt grijpt men hard in met hoge straffen. En zo wordt de samenleving steeds asocialer en neemt de wetteloosheid toe. Het is dat het merendeel van de Nederlanders zich nog netjes gedraagt dat het lijkt dat we nog een beschaafd land zijn.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19471 jan. 2022 - 12:28

@Imgikke Het was de slang die Eva , niet Adam verleidde om te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Kennis hebben van goed en kwaad lijkt mij een goede zaak. Om Rutte te treffen kunt u beter een andere vergelijking maken. Of liever: lees eerst de Bijbel.

LeftFuturist
LeftFuturist1 jan. 2022 - 13:49

Ik zie Rutte als een begaafd persoon. Alleen dan aan de verkeerde kant van het spectrum. Als socialisten Rutte hadden ontdekt dat was het 1 van de beste socialisten ever. De liberalen waren er helaas eerder... met alle gevolgen van dien. Rutte dient de verkeerde meesters, eet brood uit de verkeerde handen. Wat er overblijft is een erg grijs persoon die zich overal uit weet te kletsen, nergens op vast te pinnen is maar toch iets dubieus over zich heen heeft hangen.

Wieowie
Wieowie1 jan. 2022 - 10:20

Gelukkig is de werkelijkheid altijd 180 graden anders dan de voorspelling van de auteur. Dijkgraaf zal daarom zeer succesvol zijn. Ter bewijsvoering verwijs ik graag naar bijvoorbeeld deze voorspelling; https://joop.bnnvara.nl/opinies/een-verbouwing-van-rutte-iii-ligt-het-meest-voor-de-hand De voorspellingen waren: “ Het ligt bijvoorbeeld voor de hand dat Wouter Koolmees het ministerie van Financiën krijgt.” Mis. Wordt Kaag. “ En er valt uit de universiteiten wel een geschikte D66-professor of bestuurskundige te peuren om de baan van Ferdinand Grapperhaus over te nemen” Mis. Gaat juist naar de vvd. “ Dat geldt trouwens net zo goed voor Wopke Hoekstra, die de afgelopen weken zijn eigen overtuiging bevestigd zag dat hij als bestuurder beter op zijn plaats is dan als partijleider. Het hoeft niemand te verbazen als hij in de komende maanden de pleitvaart neemt.” Neehoor, hij komt gewoon terug in de regering. “ Voor Hugo de Jonge is zó een burgemeesterspost in een middelgrote gemeente te vinden.” Komt ook gewoon terug.

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst1 jan. 2022 - 12:15

Het is inderdaad nog een stuk erger geworden dan ik al dacht. Maar dat komt ook omdat Wouter Koolmees de landelijke politiek verlaat. Had ik niet gedocht En dat een niet juridisch geschoolde schreeuwtante het Ministerie van Jusitie zou krijgen, dat kon ik me een half jaar geleden ook nog niet voorstellen. En evenmin dat Hugo de Jonge zich een nieuw hoofdpijndossier zou laten aanlullen. Maar ja het is gebeurd. En zonder dat functie elders briefje was anders zeker anders gelopen. En vanwege de hoge temperaturen zitten de witte jassen op de terrassen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst1 jan. 2022 - 12:17

Nog iets. Dat stuk van mij is geen voorspelling. Dat legt uit wat na de verkiezingen het meest voor de hand lag. Een voorspelling is wat anders. Maar lezers belazeren is nu eenmaal je enige kracht.

Wieowie
Wieowie1 jan. 2022 - 15:47

De witte jassen waren lekker aan het skiën. Ben er veel tegengekomen. Iemand die geschiedenis leuk vindt, kan maar beter vertellen wat er is gebeurd dan voorspellen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst1 jan. 2022 - 16:21

Ik heb niets voorspeld. Je verdraait de boel weer. Ik heb opgeschreven wat half maart logisch was. Dat was het toen ook. Lees ook wat ik schreef over ¨als het de politici menens¨ was. Vandaag was de Oostenrijkse regering niet aanwezig bij het Nieuwjaarsconcert in Wenen omdat dit een verkeerd signaal zou geven. En jij maar naar beneden glijden nadat je eerst de verstandige regels van die regering listig hebt weten te omzeilen.

Eric Minnens
Eric Minnens1 jan. 2022 - 22:44

Maar @Skioski toch. Dat stuk van Han was een dag na de verkiezingen. De functie elders etc. moest nog komen. Die ellenlange formatieve poppenkast? En jij gaat Han verwijten dat zijn 'voorspelling' van toen niet klopte? Die geen voorspelling was, maar een op dat moment uitstekende analyse? Wat een armoede.

Wieowie
Wieowie2 jan. 2022 - 7:09

Eric: geen voorspelling? Wat vindt je van teksten als “ Dat geldt trouwens net zo goed voor Wopke Hoekstra, die de afgelopen weken zijn eigen overtuiging bevestigd zag dat hij als bestuurder beter op zijn plaats is dan als partijleider. Het hoeft niemand te verbazen als hij in de komende maanden de pleitvaart neemt.” Klopt gewoon niet.

Hanvander Horst
Hanvander Horst2 jan. 2022 - 9:16

Dat klopt prima. Er staat nergens in dat stuk dat hij de pleitvaart neemt maar dat het niemand hoeft te verbazen als hij dat doet. Hoeft nog steeds niet. Er staat ook ergens: als het de politici ernst is met.......Het is gebleken dat het hen daarmee niet ernst was.

Eid
Eid1 jan. 2022 - 9:30

Het is wel een beetje glimlachen, de reacties van veel van onze reaguurders lezend: Het zuur van wederom geen kneiter links kabinet zit er nog steeds in.... Nou ben bang dat t nog wel even zo blijft... Toch een heel gelukkig en zoet 2022 gewenst!

2 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens1 jan. 2022 - 9:49

@Eid "zoet 2022 gewenst!" Net zo zoet als 2021? Want dan blijft "het zuur van wederom geen kneiter links kabinet" er tenminste flink inzitten, en kun jij blijven glimlachen...

DaanOuwens
DaanOuwens1 jan. 2022 - 10:15

@ Eid Jij schrijft: Toch een heel gelukkig en zoet 2022 gewenst! Dat is weinig oprecht. De Rutte kabinetten hebben de zwakste mensen in de samenleving hard geraakt. De toeslagen affaire heeft mensen kapot gemaakt. En er is meer vergelijkbaar Rutte-beleid. Als jij mensen een gelukkig en zoet 2022 wenst sluit je daar een grote groep Nederlanders van uit. Die wens je een ongelukkig en zuur 2022. Wees daar dan gewoon eerlijk over. Met schijnheiligheid schiet niemand iets op.

Dehnus
Dehnus1 jan. 2022 - 8:44

"op zijn maatschappelijke impact"? Wat voor lariekoek is dat? Dat moet wel van de ChristenUnie en CDA komen. Onderzoek wat de Nederlander dus niet aan staat, wordt dus eigenlijk tot ontaardt verklaard. En ja de gebruikelijke klapviolen zullen het wel weer toejuichen.

wilko56
wilko561 jan. 2022 - 8:33

Beste Han, als er iemand is die intelligent genoeg is om de consequenties van zijn eigen daden te overzien, dan is het Robert Dijkgraaf. Ik vind het nogal arrogant van u om te denken dat u meent zijn beslissing te kunnen betwijfelen.

Flix
Flix1 jan. 2022 - 1:42

Bij de Telegraaf is er voor Dijkgraaf ook wel een baantje als collumnist wanneer het aanstaande Rutte kabinet in elkaar dondert.

Eric Minnens
Eric Minnens1 jan. 2022 - 1:34

Op de een of andere manier moet ik toch meer denken aan Pieter Winsemius, als we het over Dijkgraaf hebben. Zowel qua uiterlijk, als opleiding (fysica) en intelligentie, als qua heldere betoogtrant en uitstraling. En qua onafhankelijkheid van geest. Winsemius was tamelijk succesvol als minister, met zekere progressieve wetgeving op milieugebied, ondanks dat hij in het strenge bezuinigingskabinet Lubbers I zat. Hij had een beetje een links imago, voor een VVD'er. Deze gelijkenis tussen Dijkgraaf en Winsemius stemt mij verwachtingsvol.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe1 jan. 2022 - 13:15

Interessante vergelijking.

The Apple
The Apple1 jan. 2022 - 0:15

Begrijp´ik het nou goed, heeft Han nou medelijden met die man? IJdelheid krijgt wat ijdelheid verdient, want domheid kan het toch moeilijk wezen

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin1 jan. 2022 - 8:15

Dat is wel mooi gezegd!

Bert de Vries
Bert de Vries31 dec. 2021 - 21:27

Een van de grote verschillen tussen Plasterk en Dijkgraaf is de ijdelheid zonder maat van eerstgenoemde. Zoiets maakt iemand kwetsbaar.

1 Reactie
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout1 jan. 2022 - 11:32

In een discussie met twee universiteitsdocenten en een jonge zeer talentvolle ''servicemonteur'' (zie hieronder) met drie masters, een ''(assistent) paardenfluisteraar'' van een minister, over de vraag waarom onze kennis zich niet accumuleert zo'n acht jaar geleden kwam op de een of andere manier van de jongeling naar boven dat Plasterk zich met het idee van een ''superprovincie'' het bos in heeft laten sturen. IJdelheid en (politieke) naïviteit gaan inderdaad vaak samen. Het idee dat Dijkgraaf zich op dezelfde manier als intellectueel reclamebord van een kabinet laat misbruiken ligt niet voor de hand, maar politieke chicanes zijn soms zeer geraffineerd. Eigenlijk wel spannend hoe dit zich ontwikkelt.

Jaap13
Jaap1331 dec. 2021 - 20:50

Ik heb op meerdere medische laboratoria gewerkt waarvan een aantal grotere en op dat moment nog groeiende laboratoria. Het leuke van die twee grotere laboratoria was dat ik er mijn ei als research-analist volledig kwijt kon. Zo'n laboratorium als een geoliede machine laten draaien en tegelijkertijd ook constant blijven vernieuwen is het lastigste dat er bestaat. Het is eigenlijk net als een ministerie leiden. En net als op een ministerie had ook ik te maken met conservatieve en progressieve krachten en die moet je allebei meekrijgen want anders wordt het een puinhoop. Waar mijn voorganger van wie ik de baan op het eerste grotere laboratorium overnam (toevallig net na het afronden van een loodzware HBO-B avondopleiding laboratoriumschool) had alleen maar ruzie met de conservatieve oude dames op het laboratorium dus ik belandde in de welbekende puinhoop die een minister maar al te goed kent. Nadat ik na een aantal maanden het analyseren van humane chromosomen goed onder de knie had kon ik beginnen aan mijn missie om de bestaande kweeksystemen sterk te verbeteren. De oude kweeksystemen leverde veel te korte chromosomen op waardoor je kleine deleties (alsmede zogenaamde micro-deleties) onmogelijk kon zien onder de microscoop. Een profase-kweek levert langere chromosomen op en dus meer banden en dus meer uitslagen met een chromosoomafwijking die je met de oude kweeksystemen had gemist. Ik ben eerst maar eens de Universiteitsbibliotheek ingedoken want een dergelijke missie staat of valt met een goed en gedegen literatuuronderzoek in de vele wetenschappelijke tijdschriften. Ik kon kiezen uit meerdere kweekmethoden voor profase-kweken en uiteindelijk heb ik de meest mens- en toevallig milieu-vriendelijke methode gekozen. Na maanden van testen en nog eens testen - ook vaak 's avonds en in de weekenden - had ik zowel voor (navelstreng-)bloed als beenmerg de perfecte kweeksystemen uitgewerkt en opgezet. En het allermooiste was dat ik iedereen had meegekregen want door de langere chromosomen werden er meer chromosoomafwijkingen gevonden en waren ook de conservatieve oude dames helemaal blijer dan blij. Het belangrijkste aan alles was dat het mij totaal geen moeite had gekost om ze mee te krijgen, de kwaliteit van de nieuwe kweeksystemen zelf had daar namelijk voor gezorgd. Belangrijkste aan het slagen van alles is dat ik natuurlijk verdomde goed alle ins en outs moest kennen en die had ik me heel erg snel eigen gemaakt. Zowel de theorie als de praktijk had ik volledig in de vingers = razend snel mezelf eigen gemaakt. Je moet in dit soort posities altijd zorgen dat je meer weet dan alles en iedereen om je heen anders krijg je domweg het aanzien - dat klinkt misschien wat hoogdravend maar goed - van je collega's gewoon niet. Een jaar of 7 later kwam ik op een IVF-kliniek te werken die op de zolder boven een abortuskliniek zat. Na overname door drie specialisten groeide het laboratorium van de IVF-kliniek snel en ook daar was dus werk aan de winkel. Menselijke embryo's kweken is misschien wel het mooiste dat ik ooit heb geleerd en misschien nog mooier dan dat was de ICS-techniek = Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie oftewel het onder de microscoop injecteren van een mannelijke spermazatoïde in een vrouwelijke eicel. Een ongelofelijk verfijnde techniek die je pas na veel oefenen onder de knie kunt krijgen en zelf dan nog geldt: "Het is altijd hetzelfde en helemaal nóóit hetzelfde" Waarom? Het breken van de zona (= de zona pellucida is een beschermend omhulsel om de eicel) is het moeilijkste onderdeel van een ICSI en eigenlijk is het pure intuïtie hoe gek dat ook mag klinken. Sommige analisten leerden het nooit en slechts zeer weinigen waren er écht goed in. Ook hier moesten nieuwe kweeksystemen opgezet worden en een volledig nieuwe ICSI-microscoop aangeschaft en geïnstalleerd worden samen met de micro-manipulatoren. Ook hier waren er weer zowel conservatieve als progressieve collega's waar ik mee van doen had. En ook hier verliep alles weer soepeltjes door dezelfde uitgekiende strategie. Belangrijkste was dat ik elke keer moest zorgen dat ik A theoretisch alles wist wat er te weten viel en B praktisch beter moest zijn dan alle andere medisch analisten om respect af te kunnen dwingen en dus was ik dolblij dat ik na mijn leerperiode elk jaar de hoogste bevruchtingspercentages van embryo's had na ICSI en het laagste aantal DEG-jes (DEG-eneratieve eicel = een kapot geprikte eicel) van iedereen op het laboratorium en zelfs van alle IVF-klinieken in Nederland. Deze uitstekende cijfers gaven mij broodnodige aanzien maar daar had ik wel verdraaide hard voor moeten werken want dat kwam echt niet uit de lucht vallen! Dit verhaal laat duidelijk zien dat als je minister op een ministerie komt waar je totaal geen verstand van hebt het dus helemaal nóóit maar dan ook helemaal nóóit wat kan worden. Hugo de Jonge had letterlijk nul komma nul verstand van medische zaken en dat was duidelijk te merken want zijn ministerschap was een fiasco van hier tot Tokio en dan nog eens driemaal rond de aarde. En dat gaan we straks ook weer zien op meerdere ministeries van Rutte IV. Logisch want welke topambtenaar heeft respect voor een minister die totaal geen ene silabele afweet van defensie/economie/financiën en ga zo maar door. Dit kabinet Rutte IV wordt dan ook een faliekante mislukking net als alle kabinetten Rutte tot nu toe. Kijk hoe Nederland er een aan toe is dat zegt alles over de onkunde van alle ministers van alle kabinetten Rutte van de afgelopen tien jaar. Kortom Han heeft gelijk!

3 Reacties
LaBou
LaBou 1 jan. 2022 - 7:47

Je snapt niet dat ze jou niet hebben gevraagd als superminister.

Tom Meijer
Tom Meijer1 jan. 2022 - 15:45

Jij denkt echt dat ik dat allemaal ga lezen?

dirk den boer
dirk den boer1 jan. 2022 - 21:02

Hoeft ook niet, Tom, doe ik ook niet, maar er zijn er toch altijd weer die dat wel doen, vooral als het helemaal op hun terrein ligt, en daar mikt hij misschien op. Doet me ook denken aan de vragen na een lezing, - Zijn er nog vragen??? Ja, die mevrouw daar op de derde rij....- En dan volgt er een heel lang verhaal waarvan je vaak niet eens snapt wat de vraag is. Uiteindelijk gaat het dan natuurlijk vaak om het leggen van een ei dat al maanden/jaren in de eileider zat te broeien.

Pfff
Pfff31 dec. 2021 - 20:42

Van der Horst doet een oproep aan mensen die voor de politiek kiezen? Tja...

Tom Lucassen
Tom Lucassen31 dec. 2021 - 18:02

Dijkgraaf in een VVD-kabinet, paar treden in mijn achting gezakt die man.

Thuiszitter
Thuiszitter31 dec. 2021 - 17:15

Daar ben ik wel mee eens . Lijkt mij een aardig en vooral kundige man, zag hem vd week bij Mathijs in de top2000 , blijkt een kunstenaar ( schilderen) en Bowie fan te zijn. Had maar kunstenaar geworden dacht ik toen ik zijn schilderijtjes zag. In ieder geval geen minister , politiek bedrijven is toch een heel ander iets, zeker in een kabinet als deze . Rutte blijft wel lachen…..

1 Reactie
The Apple
The Apple1 jan. 2022 - 0:18

Heel erg ijdel, dat straalt er gewoon vanaf.

Molly Veenstra
Molly Veenstra31 dec. 2021 - 17:10

In een tv-college over de oneindigheid schilderde Dijkgraaf wat de onvoorstelbare consequenties zouden zijn als het heelal werkelijk oneindig was. Hij wist dat kristalhelder uit te leggen en ik denk er nog regelmatig aan terug. Ik gun hem van harte dat hij de Haagse slangenkuil weet te overleven. Daar zijn andere kwaliteiten voor gevraagd, dan worden gesteld aan een begaafd docent en natuurkundige. Misschien is Dijkgraaf ook een goed bestuurder en geslepen politicus. We moeten niets uitsluiten, maar het is natuurlijk wel iets heel anders.

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland31 dec. 2021 - 17:34

Eenieder die deelneemt aan dit kabinet is op zijn best een onbenul en anders een zeer kwaadaardig mens.

Rakker3
Rakker331 dec. 2021 - 17:07

''Wie weet, heeft hij zich laten verlokken door de vijf miljard extra die in het regeerakkoord zijn uitgetrokken voor hoger onderwijs en wetenschap. Over de komende tien jaar, dat wel.'' En 1 miljard daarvan verdwijnt zonder meer al in de zakken van die ene helft van Nederland die afgestudeerd en wel ongetwijfeld een rijke glorieuze toekomst tegemoet gaat. https://nos.nl/artikel/2409814-studenten-teleurgesteld-over-compensatie-leenstelsel-hebben-we-niets-aan Terwijl ze de ''studieschuld'' wel opgestreken hebben maar nooit voor de studie gebruikt en nog steeds tegen 0% leenrente op de bank hebben staan. https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-studenten-lenen-om-te-sparen-en-blijven-vaker-thuis-wonen/ Dan lach je toch wel de ballen uit de broek als (ex) student. Alle geleende studiepoen nog steeds in de pocket voor de aankoop van de villa met subsidie en dan ook nog eens de D66 kers op de taart van 1 miljard. Kom daar eens om als arbeider die al op 16 jarige leeftijd al belasting moest gaan afdragen van zijn pauperbaantje.

3 Reacties
The Apple
The Apple31 dec. 2021 - 23:09

Het is natuurlijk wel een stimulans om te gaan studeren.

Rakker3
Rakker31 jan. 2022 - 16:29

''Het is natuurlijk wel een stimulans om te gaan studeren.'' Als je tot de rijke helft van Nederland behoort met ouders die bereid zijn om de kosten van je dure studie met uitzicht op hoog inkomen mede te financieren zeker wel. Zie het maar als een extra zakcentje voor de rijken die alles al hebben. Dat ligt anders voor arme studenten die geen ouders hebben. Laat staan rijke ouders. Maar bijvoorbeeld paupers die geen enkele cent kunnen missen omdat ze anders de hoge huur niet kunnen betalen. Dan moet je wel lenen en die poen ook gebruiken voor de studie. Op de bank zetten voor de toekomstige villa zoals de helft van de studenten doet is er dan niet bij.

dirk den boer
dirk den boer1 jan. 2022 - 21:15

Heeft studie iets te maken met de hoop op een goed salaris later? Zo heb ik het nooit gezien, en mijn ouders ook niet, dacht ik (want zijn dood, dus kan niet meer vragen), je ging studeren omdat je goede cijfers had en je interesse op dat terrein lag. Is het ook niet iets wat tegenwoordig al helemaal niet meer opgaat? Je kunt toch beter cv installateur of loodgieter worden als je veel wilt verdienen, en je begint ook nog eens 8 jaar eerder met verdienen.

Cave Canem
Cave Canem31 dec. 2021 - 16:57

Dan toch maar liever een prutser op dit ministerie?

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland31 dec. 2021 - 17:59

Nog een keer dan Dit is een kabinet Rutte Kabinetten Rutte nemen gemeenschapgeld en geven dat dan aan hele rijke aandeelhouders die het niet nodig hebben. Iemand die dus gaat over de zorg gaat gaat dan de zorg slopen Iemand die gaat over onderwijs gaat het onderwijs slopen Zo werkt het gewoon

Uw Psychiator
Uw Psychiator31 dec. 2021 - 16:19

Mijn eerste impressie van deze benoeming (en vooral de aanvaarding ervan) - ik ervaar huiver. Niet omdat ik Robbert Dijkgraaf onbekwaam vind; zijn CV en antedecenten zijn buitengewoon goed. Ik vrees, mét Han, dat Dijkgraaf sluipenderwijs een bepaalde doctrine ingezogen zal worden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met op zijn tijd extra budgettering voor zuiver wetenschappelijk onderzoek. Maar... maar... voor wat hoort wat, zeker in de context van het neoliberalisme op wetenschappelijk terrein. Dat bestaat (helaas) en is voor vele instellingen van hoger onderwijs een plaag geworden, een virus dat die instituten langzaam maar zeker berooft van hun eigenlijke en historisch essentiële taken. Kritisch, zelfstandig denken wordt minimaal,of helemaal niet gewaardeerd. Autonomie is van oudsher een van dé gewenste eigenschappen van goede wetenschappers, en die zal op de helling gaan. Geld verdienen komt op nummer één van de lijst met eisen die aan het hoger onderwijs (en niet alleen dat) gesteld worden. Prestige en Bling-Bling in 'de media', die moeten te allen tijde ook met alle mogelijke middelen gerealiseerd worden. Het kan zelfs zó erg zijn dat een oppervlakkig kranteninterview (in bijvoorbeeld de Bild-Zeitung) in de lijst van publicaties opgenomen mag worden. Een even platvloers als lelijk eufemisme is: 'kennisvalorisatie'. Wetenschap is alleen excellente wetenschap als er fortuinen mee verdiend worden. We zullen steeds meer vernemen over 'private-public partnerships' tussen universiteiten en het grote bedrijfsleven (de multinationals). Wellicht krijgen we ook in ons land een 'Shell-leerstoel', en een 'KLM-faculty', en meer van dat hinderlijk, protserig ongerief. Ik zou niet Uw Psychiator zijn als ik niet met nuttige leestips aan zou komen: Van Terry Eagleton: https://marom.net.technion.ac.il/files/2016/07/Eagleton-2015.pdf Gratis en legaal als PDF te laden en te printen; somber en onbedaarlijk grappig tegelijk. Het is inmiddels een klassieker in zijn soort. https://www.lrb.co.uk/the-paper/v36/n17/marina-warner/diary Waarom de eminente geleerde Marina Warner de universiteit verliet, in de London Review Of Books. En tenslotte het uiterst kritische en tegelijk onderhoudende boek 'The Toxic University: Zombie Leadership, Academic Rock Stars and Neoliberal Ideology' van John Smyth (Palgrave Macmillan, 2017): https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-54968-6 Dit boek is een must voor elke geïnteresseerde (Robbert Dijkgraaf, hoor je me?) Het aardige van de laatste links is dat je op de titels van de afzonderlijke hoofdstukken kan klikken, en dan komt er een kort abstract en een waslijst aan literatuurverwijzingen, ten behoeve van verder onderzoek voor diegene die dat wil. Doe hier Uw voorbeeld mee, en ik herhaal in nieuwe bewoordingen: de reputatie van Robbert Dijkgraaf loopt reëel gevaar, nu hij Zijne Excellentie prof. dr. R. Dijkgraaf gaat zijn.

6 Reacties
Uw Psychiator
Uw Psychiator31 dec. 2021 - 16:45

(excuses voor wat tikfoutjes, maar die tasten de crux van mijn betoog niet aan) (vooral als een onderwerp me zéér na aan het hart ligt, kan zulks me overkomen)

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout31 dec. 2021 - 20:13

Dank voor het lijstje. Gelezen de opmerkingen van de auteurs sluit e.e.a aan bij de opmerking van Slavoj Zizek dat het universitaire bedrijf na zoiets als Bologna high reform - in feite een bezuinigingsoperatie - voornamelijk intellectuele servicemonteurs afleveren en bij de kritiek van Willem Schinkel in ''Kennis is markt.'' https://www.groene.nl/artikel/kennis-is-markt Aanvullend een tekstje uit een artikel in informationclearinghouse waar Robbert Dijkstra in de samenwerking van de VVD rekening moet houden en dat ik ooit eerder plaatste: Waar de obfuscatie en agressie van VVD-lieden (want dat is het; zie bijvoorbeeld de 'debatten' tussen Frits Bolkestein en Noam Chomsky, Peter Sloterdijk, Dick Pels etc. etc. op youtube) van dit soort politici toe geleid hebben wordt o.a. beschreven door Lieven De Cauter in ''Entropic Empire - On the City of Man in the Age of Disaster'' en Alain Joxe’s in ''Les Guerres de L’Empire Global.'' Pepe Escobar hierover: = This state of things is what Flemish philosopher and art historian Lieven De Cauter, in his book Entropic Empire, calls “the Mad Max phase of globalization:” Meet the neoliberal Adam Now for post-history’s favorite weapon: war neoliberalism. The best analysis these past few years by far is to be found in French geostrategist Alain Joxe’s book Les Guerres de L’Empire Global. Joxe mixes it all up, because it is all interconnected – the eurocrisis, the European debt crisis, occupations and wars, restriction of civil liberties, totally corrupted elites – to unmask the project of Neoliberalism’s Global Empire, which goes way beyond the American Empire. Financialization’s ultimate goal is unlimited accumulation of profit – a system where the wealthy get much wealthier and the poor get literally nothing (or, at best austerity). The real-life Masters of the Universe are a denationalized rentier class – cannot even call them noblesse, because mostly their absence of taste and critical sense is appalling, as in purveyors of unabashed bling bling. What they do is to the benefit of corporations, instead of the protecting functions of states. In this state of things military adventures become police doctrine. And a new information technology – from drones to “special” munitions – can be used against popular movements, not only in the South but also the North. Joxe is able to show how a technological revolution led at the same time to the IT management of that goddess, The Market, as well as the robotization of war. So here we have a mix of economic, military and technological mutations, in parallel, leading to an acceleration of decisions that totally pulverize the long span of politics, generating a system incapable of regulating either finance or violence. Between the dictatorship of the “markets” and social democracy, guess who’s winning hands down. = A Post-history Strip Tease http://www.informationclearinghouse.info/article34751.htm (link levert de melding 404 op) Het is al vaak gezegd: de gefinancialiseerde markteconomie en de democratie hebben een problematische relatie. Wat mij voor ogen staat, is een herstel van evenwicht tussen markt, staat en burgermaatschappij. Die verhouding ligt nu zwaar uit het lood. We betalen er een hoge prijs voor. Joseph Stiglitz (interview de Volkskrant, 6/2/2010)

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout31 dec. 2021 - 21:10

''We zullen steeds meer vernemen over ‘private-public partnerships’ tussen universiteiten en het grote bedrijfsleven (de multinationals). Wellicht krijgen we ook in ons land een ‘Shell-leerstoel’, en een ‘KLM-faculty’, en meer van dat hinderlijk, protserig ongerief.'' De gezonde verschillen tussen universiteiten en bedrijven ooit zoals hieronder weergegeven bestaan niet meer: https://www.researchgate.net/figure/Comparison-between-universities-and-regular-companies_tbl1_228995156 Arthur Taylor Rider University, Lawrenceville, New Jersey, USA in zijn conclusie: The application of market logic and a corporate management structure to higher education is based on a perception of a bureaucratic university with faculty opposed to any change. This in turn is based on an assumption of an economic rationality which rules all as part of the neoliberal world view. A more insightful, nuanced rationality beyond material gain, for example the pursuit of knowledge, is needed. Some have proposed a knowledge socialism which specifically identifies knowledge as a social relation (Peters, 2004; Peters et al, 2012). Faculty and administrators in higher education must recognize the ideological basis for the various market reforms being foist upon the institution. The structural features of traditional higher education such as tenure, shared governance and academic freedom are important in preserving the intellectual foundation of the university. Imposing corporate style market features on higher education is wrong as detailed in this paper not because an entrenched bureaucracy is resistant to any change which would affect their elite status, but because the market changes being proposed are ill suited to higher education. Perspectives on the University as a Business: the Corporate Management Structure, Neoliberalism and Higher Education https://www.researchgate.net/publication/315661247_Perspectives_on_the_University_as_a_Business_the_Corporate_Management_Structure_Neoliberalism_and_Higher_Education

Uw Psychiator
Uw Psychiator1 jan. 2022 - 7:42

@ Arjan Fernhout - veel dank voor je lange en informatieve bijdragen, en al die verwijzingen! Ik zal er naar behoren gebruik van maken, i.e.: optimaal en volledig. Rest me nu je een gelukkig Nieuwjaar te wensen en moge in 2022 er heel veel goeds op je pad komen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 jan. 2022 - 8:14

Ik heb er geen verstand van want niet gestudeerd, maar, om het op z'n 'jan boeren fluitjes' te zeggen, dat is volgens mij in Nederland al lang gaande.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 jan. 2022 - 8:31

Ik wens jullie een liefdevol 2022 toe ( met spekjes), blijf gezond!

Mark Huysman
Mark Huysman31 dec. 2021 - 16:16

Ik denk dat zo’n figuur er vooral ingetrokken wordt vanwege z’n publieke bekendheid. Veel mensen vinden hem sympathiek en ter zake kundig en daarmee hopen Rutte en Kaag wat krediet te winnen. En dat is wel nodig want zelden had een regering bij aanvang minder vertrouwen dan het huidige zooitje.

Gerygrr
Gerygrr31 dec. 2021 - 16:13

Eens, Han! Dezelfde gedachte schoot door mij heen…. Onderwijs moet opnieuw opgebouwd worden. Ik zou Robert Dijkgraaf aanraden vooraf vooral basisscholen te bezoeken en de problemen daar in ogenschouw te nemen….

WillemdeGroot
WillemdeGroot31 dec. 2021 - 15:58

Ook Han van der Horst trapt weer in de hedendaagse beeldmythe van vakpoppetjes en politiek. Ook hier: 'Het zijn bijna allemaal politieke dieren en vrijwel nooit echte deskundigen op het gebied dat hen is toegewezen.' Wat zou er mis zijn met je 'politieke dieren' in de landelijke politieke arena? Even los van de persoon en de politieke overtuiging, het gaat toch om de bedrevenheid waarmee je politiek kunt bedrijven om resultaat te behalen? Die 'echte deskundigen op het gebied dat hen is toegewezen' zijn gebonden aan regeerakkoorden, politieke discussie, politieke taktiek en handig politiek manoeuvreren. Kortom, aam de politieke regeltjes van het vakgebied dat politiek bedrijven is. Toch staren velen zich blind op ´echte deskundigen´. Waarmee specialisten op dat deelterrein van de politiek worden bedoeld. We zagen het aan Grapperhaus, om maar eens iemand te noemen. Groot jurist, maar groot politicus zijn is iets anders. Zo ook met de door Han genoemde Plasterk. Slimmerik in zijn vak, afgang als politicus. Deskundig zijn op een vakministerie, is dat het belangrijkste aspect om te slagen als minister, is de wezenlijke vraag. Nee, natuurlijk niet. Input voor die minister komt van beleidsambtenaren en adviesorganen. Ambtenaren laten politieke afwegingen meespelen in hun beleidsoverwegingen, natuurlijk. Een minister kan onmogelijk alle voorstellen en adviezen aan eigen specialistische kennis onderwerpen. Wel handig, iets thuis zijn in de betreffende materie, maar relevanter is thuis te zijn op het terrein van hoe de politiek werkt. Het politieke handwerk, dus. Wil je tenminste bepaalde doelen bereiken. Afwegingen maken, communiceren, de politieke context zien, enzovoort. Die z.g.nieuwe politiek, dat nieuwe elan, dat kun je niet vinden in de poppetjes, maar binnen de politieke verhoudingen, het omgaan ermee, en dan vooral de relatie met Kamers en burgers. ´En voor het overige...´, dat ben ik volkomen met Han eens!! Maar op het bord van welk poppetje dat gaat komen, is bijzaak, als het maar zo snel mogelijk afgehandeld wordt. Dat poppetje is slechts uitvoerend, niet bepalend.

MAD1950
MAD195031 dec. 2021 - 15:33

Vijf miljard, uitgesmeerd over tien jaar? Als de EU doorgaat met het huidige monetaire beleid, kun je over tien jaar misschien net een auto kopen voor vijf miljard.

1 Reactie
Frans Kwakman
Frans Kwakman31 dec. 2021 - 16:22

Je denkt aan de duitse hyperinflatie van voor de oorlog. Je zou zeggen dat die duitsers daar wel van geleerd hebben. Maar zeg nooit nooit. Van de nieuwe minister van ons land verwacht ik weinig sturing op dit bebied. Wellicht mag ze er niets over zeggen....

OlavM
OlavM31 dec. 2021 - 15:23

[.....nieuw beleid om wetenschappelijke onderzoekers niet alleen te beoordelen op de kwaliteit van hun publicaties maar ook op dat van hun onderwijs en hun maatschappelijke impact.....] Zo slecht vind ik dit niet. In de jaren zestig en zeventig werd terecht geprotesteerd tegen de "ivoren toren" waarin de grote meerderheid van de wetenschapsbeoefenaars zich bevond, waarbij dus juist door met name studenten verlangd werd dat die wetenschappers zich meer zouden richten op de bestaande maatschappelijke verhoudingen. "Waardevrije" wetenschap bestaat immers niet. OK, toegegeven, die betrokkenheid moest als het even kon natuurlijk anti-kapitalistisch zijn (dus niet ten goede komen aan grote concerns), maar goed.... Verder is de kwaliteit van het onderwijs dat geven wordt aan studenten m.i. ook een belangrijk aspect van een wetenschappelijke docent. Ja, dit allemaal meten is ingewikkeld, dat is zo, maar toch..... Robbert Dijkgraaf zal het zeker niet gemakkelijk krijgen in dit gezelschap van bewindslieden. Maar hij heeft, voor zover ik dat überhaupt zou kunnen beoordelen, een sterke en veelzijdige persoonlijkheid. Ik zie hem niet ten onder gaan in de brei van middelmatigheid en/of bedenkelijkheid van bewindslieden om hem heen, en in staat op zijn eigen manier nuttige dingen te doen op het departement van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Zo'n lichtpuntje geeft toch weer hoop op betere tijden? En als hij bemerkt dat het vechten tegen de bierkaai is, zal hij wel zelf tijdig zijn conclusies trekken. Vermoed ik.

2 Reacties
OlavM
OlavM31 dec. 2021 - 15:33

Herstel: Verder is de kwaliteit van het onderwijs dat gegeven wordt aan studenten.....

Bert de Vries
Bert de Vries31 dec. 2021 - 16:14

OlavM, de hoofdvraag is, in welke mate Dijkgraaf met de vuist op tafel kan slaan en in welke mate hij is opgewassen tegen gechicaneer. Als hij echt sterk is, dan stapt hij op als hij systematisch wordt tegengewerkt, en dan geeft hij daarbij ook de oorzaak aan. Wie niet waagt, die niet wint. Van der Horst beveelt een nederlagenstrategie aan.

Minoes&tuin
Minoes&tuin31 dec. 2021 - 14:31

Daar ben ik het van harte mee eens. Soms ben je te goed voor dit politieke spel der machten en wort je vermorzeld waar je bijstaat.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin31 dec. 2021 - 14:31

word je

Markzelluf
Markzelluf31 dec. 2021 - 14:29

Ik ben het met Van der Horst eens dat Plasterk mislukte als minister en dat dit ten koste ging van de wetenschappelijke ontwikkelingen rond kanker. Maar ik weet niet of Dijkgraaf datzelfde lot beschoren is. Ben verrast door zijn aanstelling, maar ook benieuwd naar zijn prestaties. Het zorgt in elk geval voor meer intellectueel gewicht van het kabinet. Geen luxe, lijkt me. En het wetenschappelijke ‘verlies’ is nu ook veel kleiner, want Dijkgraaf lijkt de laatste jaren eerder een faciliterende rol voor wetenschappers te spelen en de rol van superdocent voor niet-wetenschappelijk opgeleide, maar geïnteresseerde burgers te spelen. Dat kan hij op een iets andere manier gewoon blijven doen

Farmer 2.0
Farmer 2.031 dec. 2021 - 14:19

Dijkgraaf en Kuipers hebben in ieder geval kennis van zaken. Niet weer de zoveelste beroepspoliticus die door ambtenaren constant moet worden bijgepraat/gecorrigeerd. ( dit kost veel tijd/energie bij personen die geen inhoudelijke kennis hebben, of je krijgt van die losgeslagen projectielen ) Ze moeten alleen hun weg in Den Haag nog even vinden. Dit kost een stuk minder energie dan bovenstaande, en kan ook minder kwaad als het een keer mis gaat.

1 Reactie
Jozias2
Jozias231 dec. 2021 - 16:51

Nee een minister die niet wordt bijgepraat of gecorrigeerd daar wordt het bestuur beter van.

dezeeuwgerard
dezeeuwgerard31 dec. 2021 - 13:34

In ieder geval iemand met kennis van zaken van het departement! Dat lijkt me een verademing na het debacle op financien en defensie.

Max Tomas
Max Tomas31 dec. 2021 - 13:34

Dijkgraaf heeft in Princeton als directeur van het Institute for Advanced Study een functie die hij al combineerde met andere en zeker niet zijn laatste zou zijn Zo was hij eerder president van het KNAW wat als Nederlands wetenschappelijke status in status met buitenlandse als die in Pinceton en elders weinig tot niets onderdoet. Als Nederlandse minister van onderwijs, en dan specifiek het hoger oderwijs oftewel het academische niveau zit hij aan de knoppen op een zeer invloedrijke plaats van een land met een wetenschappelijk niveau wat al met een lange geschiedenis tot de absolute top van de wereld behoort. Ondanks dat azijnzeikers ons anders willen doen geloven.

1 Reactie
Karingin
Karingin1 jan. 2022 - 1:59

Whut?

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine31 dec. 2021 - 13:21

Ik vind het wel interessant te zien hoe mensen als Dijkgraaf en Kuipers het gaan doen in de politiek. Vaak is er de roep om een zakenkabinet, komen er wat mensen uit het veld de politiek in, is het weer niet goed.

4 Reacties
Winterdepressie
Winterdepressie31 dec. 2021 - 13:57

Ik denk dat het sentiment in deze meer is dat de kwaliteiten van Dijkgraaf in een Rutte kabinet volledig zullen verwaarlozen. Het is niet dat deze meneer inherent niets kan. Hij kan en weet heel veel. Het probleem is dat ik een cabal zoals Rutte deze graag inricht, hij niets van waarde mag doen. Het is een pure verspilling van talent. Dat is waar voor elke persoon met iets van waarde in zijn donder dat voor teflon Mark gaat werken.

Sonic2
Sonic231 dec. 2021 - 14:26

Het wordt als een vaststaand feit( vooral door Baudet trouwens) neergezet door velen dat een zakenkabinet een uitkomst is. Dat je mensen van buitenaf nodig hebt om tot goed bestuur te komen. Dat is zeer twijfelachtig en zeer per persoon afhankelijk. Ik moet nog maar zien of Kuipers in de hyper politieke 2e kamer slaagt. En of Dijkgraaf slaagt is ook nog maar de vraag. Dus dat Han er hier en daar een vraagteken bij zet is logisch en realistisch. Dat is een of andere rare trend van de afgelopen jaren( en vooral in de pandemie) dat veel mensen dingen als 100% feit neerzetten terwijl het in feite controversiële meningen zijn. Die misschien niet helemaal uit de lucht gegrepen zijn, maar wel voor discussie vatbaar zijn.

loh
loh31 dec. 2021 - 14:39

Probleem hier is natuurlijk dat je zelf wel competent kan zijn maar als je manager compleet incompetent is je niet veel verder komt - en het mogelijk zelfs je reputatie aanzienlijk schade toe kan doen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot31 dec. 2021 - 15:45

'Het is een pure verspilling van talent. Dat is waar voor elke persoon met iets van waarde in zijn donder dat voor teflon Mark gaat werken.' Precies.

Juppé🎗
Juppé🎗31 dec. 2021 - 13:15

Er blij dat hij het wel doet. Hem tegenwerken omdat je van Rutte de sportschool of kroeg even niet in mag is erg dom, Han. Lees eens « Het nut van nutteloos onderzoek » dan begrijpt U mogelijk hoe hij denkt en hier op zijn plaats is. Er moet locale doelgerichtheid uit ons denken met name uit het onderwijs. Verdiep U ook een beetje in de string theorie, ik bedoel alleen de uitgangspunten en zie hoe je door problemen te abstraheren en vervolgens samen te brengen tot onverwachte oplossingen kunt komen. Ik gaver vanuit dat zijn rol in het kabinet samen met Micky Adriaanse vanwege de complexiteit en de verwevenheid van de problemen, ver buiten zijn eigen vakgebied uit zal gaan.

4 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst31 dec. 2021 - 15:07

Dacht je dat hij gehóór kreeg in een politiek systeem dat alleen maar op zoek is naar meerderheden voor het moment en formuleringen om ladingen te dekken?

Juppé🎗
Juppé🎗31 dec. 2021 - 15:39

Ze zullen wel moeten Han. Hebben ze zelf een beter alternatief? Het sluit ook goed aan met de weg die Frankrijk , hopelijk met Macron verder gaat. En ook Duitsland gaat meer die weg in, helaas nog niet op energiegebied. Nederland heeft op onderwijsgebied kwantitatief een enorme achterstand op deze landen vooral wat betreft hoogopgeleide technische mensen. En we hebben ze overal voor nodig, klimaat, energie transitie, kerncentrales, intelligente dijk versterking, zorg, snellere en ecologische bouw, et cætera. Dat is de echte bottleneck en niet geld te kort.

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 dec. 2021 - 16:27

Studenten meer technische studierichtingen laten kiezen is nodig maar hoe dat moet worden gerealiseerd is zo eenvoudig niet.

Juppé🎗
Juppé🎗1 jan. 2022 - 13:01

« Studenten meer technische studierichtingen laten kiezen is nodig maar hoe dat moet worden gerealiseerd is zo eenvoudig niet. »……Dwang mag het natuurlijk nooit worden en iets studeren waar je weinig interesse in hebt is denk ik tegennatuurlijk. Toch liggen de verhoudingen bijvoorbeeld in Frankrijk sterk anders. Ook of juist bij vrouwen. Het is niet alleen een probleem bij hoogopgeleiden maar zet zich verder door. Een voorbeeld is de aanleg van fiber voor internet. Dat wordt hier niet belemmerd door de bureaucratie of tekort aan graafmachines, nee tekort aan mensen die de connectors kunnen monteren. De jongen die hier bezig was, was daarvoor en uiteraard voor aanvullend werk bijgeschoold. Maar daarvoor en nu nog wist hij niet hoe zo’n glasfiber netwerk nou werkte. Als hij dat had geweten denk ik dat die bijscholing veel minder tijd had gekost. Een bredere basis maakt de arbeidsmarkt veel flexibeler en toekomstbestendiger. Bijscholen is natuurlijk ook belangrijker en je werk buiten je studie hebben is helemaal niet erg. Weet ik uit eigen ervaring en hopelijk vindt Robbert Dijkgraaf dat straks ook. Van wat hij op onderwijs gaat bereiken plukken we natuurlijk pas over vele jaren de vruchten. Tot die tijd moeten we om de knelpunten van deze tekorten aan technici heen organiseren. De vraag is hoever ga je daar mee. Als we te weinig warmtepompen kunnen aanleggen door tekort aan ontwerpers en monteurs gaan we dan overtollige sociologen en communicatie medewerkers bijscholen of gaan we hen langs de huizen sturen om uit te leggen dat de mensen koud moeten gaan douchen. Misschien kunnen we iets met marktwerking……

Pater
Pater31 dec. 2021 - 13:12

Politici zonder specifieke kennis van hun beleidsterrein, dat vindt VdHorst maar 'oude politiek'. Dijkgraaf is dat nu juist niet. Maar dat vindt VdHorst ook maar niks: die gaat zich laten opeten door zijn departement, net als Plasterk. VdHorst is een mopperaar. Plasterk heeft zich trouwens niet laten 'reduceren' tot columnist in de Teleraaf, hij is gewoon een rechts mannetje geworden.

1 Reactie
Joe Speedboot
Joe Speedboot31 dec. 2021 - 16:19

'Plasterk heeft zich trouwens niet laten ‘reduceren’ tot columnist in de Teleraaf, hij is gewoon een rechts mannetje geworden.' Dat was waarschijnlijk de enige plek waar ze de ijdeltuit nog wilde hebben.

Zandb
Zandb31 dec. 2021 - 12:51

Ik ben bang dat zo'n gladde prater als Dijkgraaf niet verstandig is in die zin die Han er aan geeft.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt31 dec. 2021 - 13:29

Dijkgraaf een gladde prater? De man heeft het nooit nodiggehad glad te praten. In de wetenschap gaat het om feiten. Hij is geen gladde, maar een goede prater. Me dunkt, met dit 'cv': Professor Robbert Dijkgraaf is sinds 1 juli 2012 directeur van het Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton , V.S. en Leon Levy Professor. Daarnaast is hij, sinds 2005, universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Tot juni 2012 was hij president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Als onderwijs cultuur en wetenschappen bij iemand in goede handen is, is het wel bij hem. Hij is klaar in de VS, waar zijn termijn is gestopt. Het gevaar dat hij, zoals Plasterk, door Rutte ondergesneeuwd raakt, acht ik klein. De man is hoog intelligent en zeer ervaren. Hij is 1 van de weinige lichtpuntjes in het kabinet.

Markzelluf
Markzelluf31 dec. 2021 - 14:19

Wat bedoel je met gladde prater, Zand? Als je daarmee bedoelt dat iemand in staat is complexe zaken eenvoudig uit te leggen, hoop ik op veel bewindslui die het ook zo aanpakken

OlavM
OlavM31 dec. 2021 - 15:27

@ vdbemt: Grappig! Voordat ik hier jouw commentaar had gelezen, heb ik ook het woord "lichtpuntje" gebruikt! (Zie boven). Nou ja, ik ben het dan ook bijna altijd met je eens.

Zandb
Zandb31 dec. 2021 - 17:22

Heren Ik ben bang dat z'n ijdelheid hem parten gaat spelen. Meer niet.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland31 dec. 2021 - 12:50

Toen ik jonger was dacht ik altijd dat wetenschappers heel slim waren . Maar dat is juist meestal niet het geval. Het zijn mensen die ergens veel van weten en voor de rest vaak dommer zijn dan de bakker om de hoek. Daarom gaat ie het gewoon doen natuurlijk .

5 Reacties
Hernandez
Hernandez31 dec. 2021 - 12:58

'Het zijn mensen die ergens veel van weten en voor de rest vaak dommer zijn dan de bakker om de hoek.' Klopt.

Rechtvznraap
Rechtvznraap31 dec. 2021 - 14:38

Wat een dom rechtse mening zeg.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen31 dec. 2021 - 14:42

Mijn bakker om de hoek is ontzettend dom, maar hij bakt wel prima brood en dat is toch het belangrijkst.

OlavM
OlavM31 dec. 2021 - 15:24

Mijn "bakker om de hoek" is heel slim, dus het zegt niet zo veel als je wat dommer bent.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland31 dec. 2021 - 17:45

Klopt inderdaad dat Bakkers soms verbazend slim kunnen zijn - net als stratenmakers en tabaksverkopers . Maar mijn punt is dat de gemiddelde Nederlander vaak meer verstand heeft in zijn linker teen dan menig wetenschapper in zijn bolle kop . Dat zal natuurlijk ook wel komen dat als je alles gebruikt wordt voor iets als pastronomische lactivaten binnen de sapromaten in pernitieve congenties er weinig ruimte over blijft voor praktische zaken als de toekomst van de mensheid of de sluiting van de kinderafdeling voor hartchirurgie door de Jonge .