Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

'Bevolking snakt naar toekomstvisie'

Grote zorgen over gevolgen voor MKB
Joop

Rituele besnijdenis; mishandeling, of religieuze vrijheid?

  •  
09-10-2013
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
151 keer bekeken
  •  
RTEmagicC_df1cd740a6.jpg
De regeringen van Turkije en Israël kunnen niet door één deur, maar op dit punt vinden ze elkaar
Vorige week nam de Raad van Europa een (niet-bindende) resolutie aan waarin lidstaten worden opgeroepen om rituele besnijdenis van jongens niet langer zonder meer toe te staan. Dat wil zeggen, tot het kind een leeftijd heeft waarop het er zelf over mee kan praten.
In de resolutie wordt besnijdenis omschreven als een ‘aantasting van de fysieke integriteit van kinderen’. Verder dringt de Raad van Europa aan op een brede discussie om tot een consensus te komen.
De regeringen van Turkije en Israël kunnen niet door één deur, maar op dit punt vonden ze elkaar. De Europese resolutie werd in Ankara en Jeruzalem veroordeeld als een inbreuk op religieuze vrijheid. In Israël werd daar het woord ‘racisme’ aan toegevoegd. Met kritiek op besnijdenis moet je uitkijken om niet tegelijkertijd van antisemitisme en islamofobie beschuldigd te worden; een zeldzaam raakvlak.
Mooi en aardig die religieuze vrijheid. Maar wanneer het tot onomkeerbare beslissingen over kinderen leidt die zij later in het leven zouden kunnen betreuren, komt de individuele vrijheid in het geding. Het is een ellenlange discussie. Religieuze vrijheid, of mishandeling?
Abraham De achtergrond is als volgt: volgens Genesis 17 droeg God aan Abraham op om zichzelf en zijn zonen van de voorhuid te ontdoen ( briet mila ). Historici kunnen daar weinig mee, omdat voor het historisch bestaan van Abraham noch God enig bewijs bestaat. Interpretaties waarin de oorsprong van het Israëlitische geloof in Egypte ligt zijn relevanter. Op die basis is het geen gekke gedachte dat de Israëlieten het besnijdenisritueel eveneens uit Egypte meenamen. Vast staat dat de oude Egyptenaren eerder aan besnijden deden dan de Hebreeërs.
Het ritueel raakte onlosmakelijk met het joodse geloof verbonden. En later ook met de islam. Aangenomen wordt dat de profeet Mohammed besneden geboren werd (1). De islam is er echter verre van eenduidig over. Het woord besnijdenis komt niet voor in de Koran. Er staat dat ‘de lering van Abraham’ gevolgd moet worden (Het geslacht van Imran:95), maar een andere passage: ‘de mens zoals hij is, is perfect geschapen door God’ (de prosternatie:7) kan als verbod worden geïnterpreteerd.
In ieder geval is besnijdenis, in tegenstelling tot voor joden, geen harde verplichting voor moslims. Het werd een ‘soenna’ , een handeling die tot aanbeveling strekt. Een ander verschil is dat joden hun zonen op de achtste dag na de geboorte laten besnijden, terwijl moslims dat doorgaans pas rond het zesde levensjaar doen.
Hygiëne Als aanvullend argument wordt vaak hygiëne genoemd. Valt gezien de schaarste van water in het woestijnklimaat waarin de Israëlieten leefden wellicht iets voor te zeggen. Maar draait de Thora om hygiëne? (2). Ook buiten de religieuze context wordt besnijdenis echter met hygiëne verdedigd. Zoals in de VS waar meer dan 50% van de mannen is besneden (was dertig jaar geleden hoger). Het argument gaat echter niet (langer) op. Goed en regelmatig wassen is even effectief om aandoeningen te voorkomen die met de onbesneden status worden geassocieerd. Anders wordt het bij een vernauwde voorhuid, maar dan is er sprake van een medische indicatie.
HIV Een nieuwe pijl op de boog van de voorstanders is een onderzoek waaruit blijkt dat besneden mannen minder kans hebben op HIV-besmetting. Meer dan 50% minder kans zelfs, volgens een studie. Er zijn nogal wat twijfels over dit onderzoek, bijvoorbeeld omdat het voortijdig werd afgebroken. Maar zelfs als de bevindingen kloppen valt het als argument voor besnijdenis door de mand. Er blijft immers minstens 40% kans op besmetting over, waardoor het gebruik van een condoom noodzakelijk blijft.
Gezien het risico dat mannen er onbeschermd door op los zouden kunnen gaan neuken kleeft er zelfs een gevaarlijke kant aan om besnijdenis via HIV te verdedigen. Daarnaast gaat de uitkomst van het onderzoek alleen over heteroseksuele mannen. De vraag of besnijdenis het risico op HIV-besmetting bij homoseksuele mannen verminderd was geen onderdeel van het onderzoek.
Pijn Tegenstanders van besnijdenis ontzenuwen de door voorstanders genoemde voordelen en brengen een batterij nadelen in stelling. Zoals complicaties die kunnen leiden tot (verdere…) verminking, infectie, of zelfs amputatie. Ook stellen zij dat besnijdenis tot verminderde gevoeligheid bij seks leidt. Besneden mannen spreken dat vaak tegen, maar vergelijken kunnen ze niet.
Verder noemen tegenstanders de pijn van de ingreep. Voorstanders zeggen dat baby’s ongevoelig zijn voor pijn, maar dat is een fabeltje. Babys voelen pijn net zo sterk als volwassenen. Verdoving is mogelijk, maar zou de pijn niet geheel wegnemen. Bovendien is een verdovingsinjectie in de penis op zich al pijnlijk. Het alternatief is volledige narcose, maar daar zijn bij baby’s veel risico’s aan verbonden.
In de praktijk vindt besnijdenis veelal zonder verdoving plaats. Ouders krijgen het advies het kind suikerwater te geven. Dat heeft inderdaad invloed op de opioid receptors in de hersenen, maar het effect is te verwaarlozen.
Angst Dat pijnaspect mag niet onderschat worden. Baby’s raken er vaak door buiten westen. Ouders krijgen dan te horen dat ze slapen. In werkelijkheid belanden ze in een tijdelijke comateuze toestand, zeggen tegenstanders. Vooral besneden joodse mannen zullen zeggen dat ze zich geen pijn kunnen herinneren, maar wat zich in het onderbewuste afspeelt blijft daarbij buiten beschouwing.
MRI-onderzoek (door tegenstanders, dat dan weer wel) wijst op een onomkeerbare verandering in de hersenen als gevolg van de pijn. De pijnervaring zou ingrijpen binnen delen van de hersenen die verbonden zijn aan seksueel genot, wat later in het leven de ervaring van seks kan beïnvloeden. Zou veel frustraties verklaren.
Ook zou besnijdenis tot meer angst voor pijn leiden. Zo wijzen tegenstanders op onderzoek waarin werd vastgesteld dat besneden jongens banger zijn voor relatief milde pijnervaringen als een vaccinatieinjectie, dan onbesneden jongens. Verder wordt verondersteld dat besneden mannen zich door dat angstcomplex vaker onderdanig opstellen ten opzichte van autoriteit. Fascinerend, want draait religie niet sowieso vaak om angst en onderdanigheid?
KNMG Wat hoe dan ook blijft is dat ouders geen recht hebben op het uit laten voeren van een ingreep die ingrijpt binnen de lichamelijke integriteit en de individuele vrijheid zonder dat daar medische noodzaak voor bestaat. Om dezelfde reden wil de Raad van Europa een verbod op gedwongen tatoeages, piercings en cosmetische chirurgie bij kinderen.
Hoewel in strijd is met artikel 11 van de Nederlandse Grondwet is in de Tweede Kamer geen meerderheid te vinden voor een verbod op rituele besnijdenis van jongens. De in artikel 9 omschreven godsdienstvrijheid prevaleert. Daar is lang niet iedereen het mee eens. De artsenorganisatie KNMG roept haar leden sinds 2010 op geen rituele besnijdenissen uit te voeren.
Aliens Besnijdenis van jongens wordt – in tegenstelling tot bij meisjes – door velen als ‘normaal’ geaccepteerd. Maar is het dat? Stel dat een stel buitenaardsen zonder enig besef van religie op aarde belandt en constateert dat een pedofiel hier (terecht) de gevangenis indraait voor het fotograferen van een piemeltje. De aliens zouden zich er vervolgens over verbazen dat de Nederlandse ‘moheel’ Herman Loonstein (een advocaat, geen arts) ermee wegkomt wanneer hij bloedige rituelen met baby’s uitvoert. En dan heb ik het nog niet over de orthodox joodse traditie waarbij de moheel het bloed met de mond wegzuigt (metzitzah b’peh). Ga je buiten een religieuze context zo maar jaren voor achter de bouten. Het is in de VS overigens al eens voorgekomen dat een baby door dit exces van religieuze vrijheid een geslachtsziekte opliep.
Toch maar verbieden dus? Vanuit mijn humanistische principes zeg ik ja, maar in praktisch opzicht ben ik er nog niet uit. In Nederland laten moslims hun zonen door een arts besnijden. Wat gebeurt er als artsen dat niet meer mogen? De morsige oom die zijn neefje met een ongesteriliseerd aardappelschilmesje besnijdt is geen prettig vooruitzicht.
1. Om nagenoeg vergelijkbare redenen noem ik mezelf wel een Natural Jewboy – een verwijzing naar een boek van de Amerikaanse dichter William Levy. 2. William Levy zei me eens dat dan het gebod ‘Gij zult uw water koken’ in de Thora zou staan.
Peter Edel is schrijver van De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (Uitgeverij EPO, Antwerpen, 2012).   Volg Peter Edel ook op Twitter.

Meer over:

opinie, wereld,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (25)

dirkdirk
dirkdirk10 nov. 2019 - 10:03

Achterlijke middeleeuwse praktijken die door religie in het leven worden gehouden.

peteredelturkije
peteredelturkije9 okt. 2013 - 23:05

Dat de islam veel van het joodse geloof heeft overgenomen wist ik al, maar werd voor mij nogmaals bevestigd toen ik dit artikel schreef. Overigens meen ik dat de doop voor chistenen in de plaats is gekomen van de besnijdenis als initiatieritueel. Heel wat humaner in ieder geval.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen9 okt. 2013 - 23:05

Zoals alles wat met religie te maken heeft zouden mensen en wetgevers zich eens moeten realiseren dat mensen niet religieus geboren worden, en dat wanneer een kind of jong volwassene mentaal of fysiek aspecten vanreligie vertoond ("ik ben christelijk" of besneden is om niet medische redenen) er DUS sprake is van ontoelaatbare schade. Alles wat met religie te maken heeft moet verboden worden voor mensen die niet juridisch handelingsbekwaam zijn, b.v. niet volwassenen. Dit geldt voor besnijdenis, maar ook voor zondagsschool madrassa enzo verder.

StormdeBeer
StormdeBeer9 okt. 2013 - 23:05

Bij iedereen die er zelf geen keus in heeft: pure mishandeling.

msj_meijerink
msj_meijerink9 okt. 2013 - 23:05

Als je zo nodig uit religieuze overwegingen iets wilt doen, moet je dat op eigen kosten doen. Net zoals de berdrijfsdtak Betaald Voetbal ook zijn eigen broek moet ophouden, bij alles in en rond het veld. Dus ook de politie-inzet betalen, om de zg. fanatieke fans in toom te houden.

JoopSchouten
JoopSchouten9 okt. 2013 - 23:05

FF wat anders. 'Onderzoek' wijst uit dat gefileerde lullen minder snel 'geprikkeld' worden. http://forum.viva.nl/forum/Seks/Hoe_is_een_besneden_man/list_messages/2131

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa9 okt. 2013 - 23:05

''Laat ze vrij''.

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch9 okt. 2013 - 23:05

De meeste Amerikaanse mannen zijn besneden. Is dit rituele besnijdenis zoals bij de moslims en joden of is hier een andere achterliggende gedachte debet aan.

1 Reactie
peteredelturkije
peteredelturkije9 okt. 2013 - 23:05

In de VS gaat het vooral om hygiëne. Daarnaast is sprake van esthetische overwegingen.

JoopSchouten
JoopSchouten9 okt. 2013 - 23:05

Kinderen zijn geen eigendom en dienen beschermd te worden tegen deze barbaars pijnlijk wrede behandeling van een stelletje geïndoctrineerde geloofsgekken. Zo. Ook dat lucht weer op.

1 Reactie
juliusvold
juliusvold9 okt. 2013 - 23:05

En zo is het. Als je meerderjarig bent, moet je zelf weten wat je met je lichaam doet. Van kinderen blijf je af!

Gianni33
Gianni339 okt. 2013 - 23:05

Bijzonder jammer die negatieve vooringenomenheid rond besnijdenis. Het is helemaal niet pijnlijk en er zijn heel wat medische redenen en redenen van hygiëne om zulks aan te moedigen zonder het telkens in een religieuze context te plaatsen. Heel wat mannen, waaronder ikzelf, hebben dit laten doen en dit is een positieve zaak indien dit wordt gedaan door geneesheren die daar voldoende ervaring mee hebben zoals de VATAN-kliniek in Nederland. Het is een beetje erg met de haren getrokken om het voor te stellen als een praktijk van extreme godsdienstigen of een martelpraktijk tegenover babies zoals lijkt uit dit stuk. Een stek om zeker eens te raadplegen voor diegenen die onwetend zijn: http://www.besnijdenisinfo.nl/

2 Reacties
toshiba
toshiba9 okt. 2013 - 23:05

ER is uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen van besnijdenis door de KNMG. Hun wetenschappelijk conclusies worden ook internationaal onderschreven. Recentelijk nog in Duitsland waar een rechter besnijdenis verbood. De argumenten van hygiëne gaan in deze tijd niet meer op. kwestie van dagelijks wassen. Het argument van HIV ongevoeligheid houdt ook geen stand omdat het onderzoek waar naar verwezen wordt, geen gerandomiseerde klinische studie was. je verwijzing naar de site doet niets af aan het wetenschappelijke onderzoek dat is gedaan en de site gaat zeker niet in op de effecten op een baby van 8 dagen oud. Ik denk dat jij je beter kan gaan verdiepen in de studies naar besnijdenis en de vele misstanden en grote medische problemen die het regelmatig oplevert. het is triest dat met name de Joodse gemeenschap die zaken continue onder het vloerkleed schuift.

peteredelturkije
peteredelturkije9 okt. 2013 - 23:05

Ik zie geen redenen om aan het standpunt van de KNMG te twijfelen http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Dossiers-thematrefwoord/Kwetsbare-patienten/Jongensbesnijdenis-1.htm

toshiba
toshiba9 okt. 2013 - 23:05

Beste peter Ik had hier al eerder een blog over geschreven met verdere duiding inzake de oorsprong en onderbouwing dat het religieuze argument niet stand houdt, als het gaat om besnijdenis van een baby van 8 dagen. Vele historische Joodse figuren bleken ook op latere leeftijd besneden te zijn. http://hgroen.wordpress.com/2012/07/27/jongensbesnijdenis-is-achterhaald/

1 Reactie
peteredelturkije
peteredelturkije9 okt. 2013 - 23:05

Bedankt Hans. In de VS bestaat een joodse organisatie tegen besnijdenis http://www.jewsagainstcircumcision.org/

[verwijderd]
[verwijderd]9 okt. 2013 - 23:05

"De achtergrond is als volgt: volgens Genesis 17 droeg God aan Abraham op om zichzelf en zijn zonen van de voorhuid te ontdoen" Welnee. God droeg hem op dat te doen bij alle mannen die hij te pakken kon krijgen. Gen 17-12: In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij acht dagen oud is. Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht; Gen 17-13: iedereen die bij jullie geboren is of door jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. Gen 17-14: Een onbesnedene, een mannelijk persoon van wie de voorhuid niet verwijderd is, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het verbond verbroken heeft.’ Blijkbaar waren die gasten destijds zo stom dat ze niet snapten dat dat verbond nu juist niet zichtbaar zou zijn als ze behalve hun eigen volk ook alle vreemdelingen gingen besnijden. Bovendien besneed hun omgeving zich ook, wat we bijv. zeker weten van de Phoeniciers. Klinklare kletskoek dus, die religieuze reden om te besnijden.

4 Reacties
peteredelturkije
peteredelturkije9 okt. 2013 - 23:05

Moet me duidelijk meer in de schrift verdiepen. Bedankt voor de correctie Tjeerd. Zeer verhelderend.

peteredelturkije
peteredelturkije9 okt. 2013 - 23:05

Nieuwe Turkse reactie op besnijdenisresolutie. www.hurriyetdailynews.com/turkey-warns-strasbourg-over-circumcision-resolution.aspx?pageID=238&nID=56052&NewsCatID=338 De bewering van Cicek dat 'international professions and scientific organizations had acknowledged that the circumcision practice is actually “useful” for physical integrity', is nonsens. Wereldwijd keren artsenorganisaties zich, in tegenstelling tot de politiek, juist tegen rituele besnijdenis. Zoals in Nederland de KNMG.

peteredelturkije
peteredelturkije9 okt. 2013 - 23:05

Mmmm, interessant. De organisatie Jews Against Circumcision heeft het over 'the book of J' een tekst uit ca. 900 BC die de basis zou hebben gevormd van de pas later op schrift gesteld Thora. Volgens Jews against Circumcision komt het woord besnijdenis niet voor in 'the book of J'. Zou erop neerkomen dat besnijdenis pas op een later tijdstip door de Israëlieten is bedacht. Als het zo zit zou het van veel betekenis zijn voor het uitgangspunt dat besnijdenis door het Opperwezen werd bevolen. Verder wijst Jews against circumcision op een tekst van Maimonides waaruit blijkt dat deze joodse schriftgeleerde besnijdenis als probaat middel tegen masturbatie beschouwde.

peteredelturkije
peteredelturkije9 okt. 2013 - 23:05

Kort maar veelzeggend citaat uit Maimonides' The Guide to the perplexed: 'The bodily pain caused to that member is the real purpose of circumcision.'

[verwijderd]
[verwijderd]9 okt. 2013 - 23:05

Geloofsvrijheden mogen nooit strijdig zijn met de wet. Dat is de scheiding van kerk en staat. Staat heeft gewonnen. Gelovigen mogen via democratische kanalen alles proberen te veranderen maar geloof geeft geen premissen. Kinderen zijn geen eigendom van de ouders. Maar ik acht jongensbesnijdenis een strafbaar feit en meisjesbesnijdenis verminking. Als ouder ben je altijd verantwoordelijk. Dus kind komt besneden terug, ouder naar gevangenis. Niet mee eens: emigreren. Geloof is geen juridisch argument. In Iran is de burka ook verboden dus met een enkel verbod valt heel goed je geloof te volgen. Wie er een probleem van maakt moet naar het Psychiatrisch Ziekenhuis afdeling geloofswaanzinnigheid.

1 Reactie
peteredelturkije
peteredelturkije9 okt. 2013 - 23:05

Toch ben ik geen voorstander van een direct verbod. Omdat de kans op illegale praktijken dan levensgroot is, met alle risico's vandien. Zoals ik al schreef: de morsige oom met zijn aardappelschilmesje... Wat moet er dan wel gebeuren? Voor zover het niet mogelijk is om besnijdenis uit te stellen tot een leeftijd waarop een jongen daar zelf inspraak in kan hebben, denk ik in ieder geval aan een uitgebreid voorlichtingspakket voor ouders die op het punt staan hun zoon te laten besnijden. Realistische voorlichting met alle feiten over de fysieke en psychische risico's, waarbij onwetenschappelijke mythes over voordelen worden weerlegd. Wellicht aangevuld met een door de ouders te tekenen verklaring waarin zij zich vooraf verantwoordelijk verklaren voor fysieke en psychische complicaties, op korte en lange termijn. Kortom, ouders moeten bewust gemaakt worden en besnijdenis minder vanzelfsprekend. Ook denk ik aan het stimuleren van een cultuurverandering die ervoor zorgt dat ouders zich binnen een bepaalde geloofsgemeenschap niet tot outcast bestempeld voelen omdat ze weigeren hun zoon te laten besnijden. Religie is in feite geen argument. Religieuze wetten, zoals de joodse, zijn in het verleden al talloze malen aangepast. Dat kan ook als het om besnijdenis gaat. Verder zou een besnijdenis absoluut alleen door volledig opgeleide artsen mogen worden uitgevoerd. Moslims houden zich daar nu gelukkig al aan, maar voor joden ligt dat helaas anders. Daar moet hoe dan ook een einde aan komen.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai9 okt. 2013 - 23:05

In de middeleeuwen werden kinderen verminkt om te kunnen bedelen, als we daar nu naar kijken is dat ondenkbaar. Hoop oprecht dat er een tijd komt dat kinderen niet verminkt worden omdat de ouders in sprookjes geloven. http://besnijdeniscentrum.nl/

1 Reactie
StormdeBeer
StormdeBeer9 okt. 2013 - 23:05

Vroeger? Lees maar. http://www.myfoxdetroit.com/story/18492942/gypsy-gang-mutilated-kids-to-improve-begging-returns Nu is dit een voorbeeld uit detroit, maar hier in Londen, Madrid Barcelona. . overal zie je bedelaars met verdacht op elkaar lijkende mankementen. Vreselijk.