Joop

'Rijkste 26 personen bezitten evenveel als armste helft van de wereldbevolking'

  •  
21-01-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
531 keer bekeken
  •  
Schermafbeelding 2019-01-21 om 08.59.45
De 26 rijkste personen op de planeet, bezitten nu evenveel als de 3,8 miljard armste mensen in de wereld. Dat blijkt uit onderzoek van Oxfam , hun jaarlijkse rapport verschijnt standaard aan het begin van de economische top in Davos. Volgens Oxfam was 2018 een jaar waarin de rijken nog rijker werden en de armen een stuk armer.
Oxfam noemt de groter wordende kloof een belemmering in de strijd tegen wereldwijde armoede. Ook rekenen ze voor dat het invoeren van een welvaartsbelasting van slechts 1% 418 miljard dollar (ruim 367 miljard euro) oplevert; genoeg om elk kind dat nu noodgedwongen thuisblijft naar school te laten gaan en om gezondheidszorg in te voeren waarmee jaarlijks drie miljoen doden kunnen worden voorkomen.
Het vermogen van de ruim 2200 miljardairs wereldwijd is in 2018 gegroeid met 900 miljard dollar (ruim 790 miljard euro), oftewel 2,5 miljard dollar per dag. Dat is goed voor een toename van vermogen van 12% terwijl de armste 50% van de gehele wereldbevolking er nog eens 11% op achteruit ging. Dit houdt ook in de 26 allerrijkste personen nu evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking. In 2017 waren dat 43 personen, in 2016 waren het er 61.
Andere opvallende punten uit het rapport zijn dat het aantal miljardairs sinds de economische crisis van tien jaar geleden is verdubbeld, dat er tussen 2017 en 2018 elke dag een nieuwe miljardair bijkwam, dat ’s werelds rijkste man (Jeff Bezos van Amazon) zijn vermogen zag groeien naar 112 miljard dollar – 112 keer het volledige gezondheidszorgbudget van Ethiopië met zijn 105 miljoen inwoners.
Campagne- en beleidsdirecteur bij Oxfam Matthew Spencer zegt:
"De enorme daling van het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is een van de grootste successen van de afgelopen kwart eeuw, maar toenemende ongelijkheid brengt verdere vooruitgang in gevaar."
"De manier waarop onze economieën zijn georganiseerd, betekent dat rijkdom in toenemende mate en oneerlijk belandt bij een bevoorrechte groep terwijl miljoenen mensen nauwelijks in hun bestaan kunnen voorzien. Vrouwen sterven wegens gebrek aan fatsoenlijke kraamzorg en kinderen krijgen geen toegang tot onderwijs dat hun uitweg uit armoede zou kunnen zijn. Niemand mag worden veroordeeld tot een eerder graf of een analfabetisme, simpelweg omdat ze arm zijn geboren."
"Het hoeft niet zo te zijn – er is genoeg rijkdom in de wereld om iedereen een eerlijke kans te geven in het leven. Regeringen moeten ervoor zorgen dat belastingen die worden geïnd uit welvaart en van bedrijven die hun rechtmatige aandeel betalen, worden gebruikt om gratis openbare diensten van goede kwaliteit te financieren die het leven van mensen kunnen redden en transformeren."
Dat laatste is volgens Oxfam ook nog altijd een groot probleem. Regeringen maken de kloof tussen arm en rijk groter door niet te investeren in voorzieningen. Zo sterven er jaarlijks tienduizend mensen door gebrek aan goede gezondheidszorg en gaan wereldwijd 262 miljoen kinderen niet naar school omdat hun ouders het inschrijfgeld, de uniformen of het lestmateriaal niet kunnen betalen. Oxfam roept regeringen dan ook op meer te doen om belastingontduiking harder aan te pakken en een eerlijker belastingsysteem in te voeren zodat het geld besteed kan worden aan degenen die het het hardste nodig hebben. Grote bedrijven en miljardairs, zo schrijft Oxfam, worden nog altijd ruimschoots onderbelast.
Bron: The Guardian / cc-foto: MaxPixel
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (95)

Paul!
Paul!21 jan. 2019 - 21:00

Het is natuurlijk onzin om die 26 mensen verwijten te maken, ze hebben geld en weten zelf vermoedelijk nauwelijks wat ze er mee aan moeten. Moeten ze dan maar alles weggeven, ofzo? Iemand als Bill Gates geeft nu trouwens al een serieus aandeel aan liefdadigheid. Hoe dan ook, die superrijken zijn niet alleen rijk, het zijn daarnaast ook gewoon mensen. Zoals jij en ik, maar dan met veel meer te besteden. Ik kan me sowieso niet voorstellen dat de mensen die echt veel hebben er behoefte aan hebben mensen uit te buiten. Of het is onderzocht weet ik niet, maar is er een goede reden om aan te nemen dat de uitbuiters in die buitencategorie vallen? En is er reden om aan te nemen dat die 26 een welvaartsbelasting als probleem zouden zien? Een enkeling daargelaten. Maar zou 1 van hun dit ooit als reden zien om naar een ander land te verhuizen? Het probleem zit vooral in de regeringen die deze scheefgroei toestaan, die uitbuiting faciliteren of zich er zelf schuldig aan maken. Dus gewoon invoeren zo'n welvaartsbelasting. Ook over een erfenis zou in mijn ogen gewoon belasting geheven mogen worden, uiteraard niet in de vorm van inkomstenbelasting, maar gewoon een redelijk percentage, een percentage dat stijgt naarmate de erfenis groter is. Als je veel erft, houdt je dan immers nog steeds veel over. Ook over inkomen vind ik het logisch om bij een hoger inkomen het belastingpercentage te verhogen.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus21 jan. 2019 - 23:08

"Ook over een erfenis zou in mijn ogen gewoon belasting geheven mogen worden, uiteraard niet in de vorm van inkomstenbelasting" Waarom niet? Het is gewoon inkomen, al is er niet voor gewerkt. "een percentage dat stijgt naarmate de erfenis groter is" Als je er dan toch een afgunststelsel van wilt maken, waarom niet meteen onder het regime van de inkomstenbelasting? Dat zou sowieso met alle inkomsten uit kapitaal moeten gebeuren. Er is werkelijk geen reden om inkomstensoorten verschillend te behandelen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 jan. 2019 - 20:10

Vooral de innovatieve suggesties van jandebakker heb ik met interesse bekeken, omdat ze geheel en al zijn gebaseerd op de hypothese dat ze in Afrika rijker zijn dan hier.

5 Reacties
Superfrits
Superfrits21 jan. 2019 - 21:11

Afrika heeft veel potentie. Qua grondstoffen en ook qua landbouw een veeteelt. Dat zou benut moeten worden.

HM van der Meulen
HM van der Meulen22 jan. 2019 - 11:06

Superfrits - Natuurlijk, maar dan moet je de mensen opleiden en daardoor krijgen ze dan een studieschuld en voordat je het weet zakken ze door de armoedegrens, als je tenminste de lijn bakker wilt volgen..

jandebakker
jandebakker22 jan. 2019 - 13:02

@Hm van der Meulen, Deze innovatieve suggestie is niet van mij afkomstig. Het is simpelweg de logica die in dit rapport wordt gehanteerd. En deze logica betekent inderdaad dat als er nu een fonds komt waarvan Afrikaanse jongeren geld kunnen lenen voor een studie dat in het volgende rapport van Oxfam zal staan dat de ongelijkheid verder is toegenomen. Dus "don't blame me" ik heb deze logica niet bedacht, ik heb alleen verteld dat dit de logica is die Oxfam gehanteerd heeft.

HM van der Meulen
HM van der Meulen23 jan. 2019 - 1:20

jandebakker - Als jij vertelt dat dit de logica is die Oxfam gehanteerd heeft, dan heb je toch echt zelf die "logica" bedacht. Ik heb nergens bij Oxfam kunnen terugvinden dat iemand die een paleis laat bouwen met geleend geld, dus tot de allerarmsten gerekend moet worden. Temeer daar diegene waarschijnlijk gewoon doorgaat elke dag biefstuk, kaviaar en champagne te consumeren, terwijl rente en aflossing worden voldaan. Als jij dat niet verzonnen hebt maar de Oxfam, dan moet je me toch even een verwijzing geven naar waar ik dat kan vinden

jandebakker
jandebakker25 jan. 2019 - 6:58

Hm van der meulen, Op de site van Oxfam kunt u dit rapport (en de voorgaande edities vinden). U zult dan zien dat Oxfam aangeeft voor dit rapport gebruik te maken van de cijfers van credit Suisse. Als u dan op de site van credit Suisse even zoekt op de methodologische verantwoording dan zult u zien dat "mijn" logica inderdaad de basis vormt voor dit rapport

Superfrits
Superfrits21 jan. 2019 - 17:33

Het goede nieuws is dat de armoede in China en India in razend tempo afneemt. Verder veel echte armoe in zogeheten failed states. Het is lastig om daar iets aan te doen, want dan komt al snel de optie van militair ingrijpen om de hoek kijken. En dat willen toch ook niet, pacifistisch als we zijn.

5 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen21 jan. 2019 - 19:47

Het slechte nieuws is dat het verschil tussen arm en rijk in razend tempo toeneemt, sneller dan dat de armoede afneemt. Verder veel echte armoe in zogeheten failed states. Het is lastig om daar iets aan te doen, want dan komt al snel de optie van militair ingrijpen om de hoek kijken en waarom zouden we de vruchtbare samenwerking tussen ons bedrijfsleven en de plaatselijke elite op die manier naar de knoppen helpen, praktisch als we zijn.

Superfrits
Superfrits21 jan. 2019 - 21:10

We werken nauwelijks samen met de elite in de zogeheten failed states. Denk aan landen als Soedan of Somalië of Afghanistan. En de echte armoede verdwijnt snel, zie de successen van India en met name China. Landen met meer dan 1 miljard inwoners.

Satya
Satya21 jan. 2019 - 21:49

Hm Datis niet waar. Het ligt aan de armen in bv Congo die 'stemmen ' op dictators. Tenminste dat is de algemene denkwijze hier, daarom graven kinderen de kobalt op. Dat komt niet ten goede aan ons bedrijfsleven. Hoe kom je erbij. De Chinezen produceren ook niet voor het westen.

Satya
Satya22 jan. 2019 - 6:08

Superfrits Kenia is ook een mislukte staat. Enzovoort. Overigens grijpen onze bondgenoten volop in in de door jou genoemde staten. Onzin wat je beweert.

HM van der Meulen
HM van der Meulen22 jan. 2019 - 11:12

Superfrits: "We werken nauwelijks samen met de elite in de zogeheten failed states. Denk aan landen als Soedan of Somalië of Afghanistan." Vooral Afghanistan vind ik een goed voorbeeld, -zolang je ervan uitgaat dat de elite niet in Kabul zit tenminste.

Auslander
Auslander21 jan. 2019 - 16:19

“De 26 rijkste personen op de planeet, bezitten nu evenveel als de 3,8 miljard armste mensen in de wereld.” Dat is dan de bom, nee de atoombom onder de wereldvrede. Het is afwachten wanneer deze ontploft.

2 Reacties
Sam V
Sam V21 jan. 2019 - 19:49

Nee hoor. Zolang die 26 personen er voor zorgen (al dan niet via regeringen) dat er voldoende brood en spelen zijn, gebeurt er helemaal niets.

Auslander
Auslander21 jan. 2019 - 21:42

@ Sam V Ik denk steeds minder mensen te vinden zijn die genoegen nemen met “brood en spelen”. Mede dankzij deze rijkdom en de drang naar meer rijkdom!

Cave Canem
Cave Canem21 jan. 2019 - 16:01

Je zou misschien denken dat die miljardairs voor het algemeen nut wel wat kunnen missen, maar zo werkt dat niet in die kringen. Daar wordt uitsluitend op elkaar en op de ranglijstjes gelet en zodra iemand in de rangorde wordt gepasseerd door een concurrent-miljardair dan geraakt hij of zij doorgaans terstond in psychische nood en heeft direct geestelijke bijstand nodig. Daar zouden wij en andere armoedzaaiers wat meer begrip voor moeten opbrengen. Wij kunnen ons niet goed voorstellen wat dat bij zo’n miljardair losmaakt en moeten dus meer naar onszelf kijken in plaats van zo misplaatst en verongelijkt op die mensen af te geven. Of u dat maar even goed in uw oren knoopt.

6 Reacties
Krek
Krek21 jan. 2019 - 18:11

Bill Gates: 4.600.000.000 aan liefdadigheid Nederlands huishouden: gemiddeld 400 euro Bill Gates geeft dus ongeveer evenveel als 11.500.000 Nederlandse huishoudens. Huishoudens, dus. Niet personen. Als je ervan uitgaat dat een huishouden gemiddeld twee personen bevat, dan geeft Bill Gates in zijn eentje ruim meer geeft dan heel Nederland bij elkaar. https://www.plusonline.nl/mensen-meningen/we-geven-meer-geld-aan-goede-doelen https://www.ad.nl/economie/bill-gates-geeft-4-6-miljard-dollar-aan-goede-doel~a3e337d2/

Cave Canem
Cave Canem21 jan. 2019 - 19:14

@krek, Daar zou dat puissant rijke meisje van Heineken of die gefortuneerde jongen van Fentener van Vlissingen een voorbeeld aan kunnen nemen, maar helaas, die houden hun miljarden stijf tegen de borst.

LaBou
LaBou 21 jan. 2019 - 21:32

Bill Gates vermogen: 96,4 miljard dollar. Hij geeft weg (mag hij trouwens aftrekken voor de belasting) 4.600.000.000 dollar oftewel 1/20 van zijn vermogen. Hij houdt dan nog steeds 92,2 miljard over.

Krek
Krek22 jan. 2019 - 8:57

Geachte Cave Canem, Niet iedere superrijke is gul, maar dat geldt toch voor alle mensen? Er zijn er zovelen die het goed hebben maar die een ander niets gunnen. "Huishoudens en bedrijven zijn veruit de meest gulle gevers, met respectievelijk 2,6 miljard en 2 miljard. Naarmate we ouder worden, worden we vaak ook vrijgeviger. Jonge huishoudens, waarvan de hoofdkostwinner jonger dan 35 jaar is, geven 0,8 procent van hun uitgaven uit aan goede doelen. In huishoudens waarin de hoofdkostwinner 65 jaar of ouder is, gaat het om 1,6 procent." Uit de link die ik hierboven gaf. Dan doen Bill Gates en diverse andere superrijken het zo slecht nog niet, en mogen we best eens naar onszelf kijken in plaats van in afgunst naar het handjevol steenrijken. We geven zelf bijzonder weinig, en dan hebben we kritiek op mensen die in verhouding meer geven, puur omdat ze meer hebben? Dat is me wat te makkelijk. Het is die houding waar ik hier wel vaker kritiek op lever: "de ander moet maar meer doen, en wij bekritiseren het wel, da's dan onze bijdrage". Lekker makkelijk, lekker goedkoop. Dat neemt niet weg dat de kritiek soms heel terecht is, maar soms ook - zoals hier - wringt het wanneer we zelf zoveel meer zouden kunnen doen. En dat komt van een guurrechtse rakker...

Joe Speedboot
Joe Speedboot22 jan. 2019 - 15:32

Krek, je vergelijking is volkomen misplaatst. Al zou Gates 99% van zij vermogen schenken aan goede doelen, dan nog kan hij zich moeiteloos een leven veroorloven badend in goud. M.a.w. het raakt hem niet. De gulle gever uithangen zonder dat het je persoonlijk raakt is wel heel erg gemakkelijk. Aanmerkelijk meer respect heb ik voor mensen met een laag inkomen die aan goede doelen geven en er zelf iets voor durven laten. Dat is echt delen! Wat Gates en zijn vrouw doen is maar zo te verwarren met egostrelerij.

Piet de Geus
Piet de Geus22 jan. 2019 - 18:58

"Krek, je vergelijking is volkomen misplaatst. Al zou Gates 99% van zij vermogen schenken aan goede doelen, dan nog kan hij zich moeiteloos een leven veroorloven badend in goud." Dat is niet relevant, zolang ieder eenzelfde percentage van zijn inkomen schenkt. Veel belangrijker is de invloed die Gates daarmee krijgt: collectieve liefdadigheid wordt door de superrijken geprivatiseerd. Zij zijn het die bepalen welke doelen ze hun geld waard vinden en welke niet, in plaats van dat dat de uitkomst is van een democratisch proces.

jandebakker
jandebakker21 jan. 2019 - 16:00

Oxfam doet goed werk, maar aan hun jaarlijkse rapport zitten nogal een aantal haken en ogen. belangrijkste probleem is vooral dat de cijfers technisch correct zijn, maar toch een totaal vertekend beeld geven. Iemand die net een hyptoheek van 500.000,- heeft afgesloten valt volgens deze methodiek onder de armste mensen op aarde (hij heeft immers een schuld van 500.000,-). Gegeven de hypothetische situatie dat de wereldbevolking bestaat uit 4 personen. Waarbij persoon A een schuld heeft van 2 euro en persoon B,C en D een bezit hebben van 2 euro. Dan zou dit volgens de methode van Oxfam betekenen dat Persoon D net zoveel bezig als persoon A,B en C samen (want (-2+2+2 =2). Dus laat u niet bang maken, want de trend is gelukig nog steeds dat het aantal mensen dat in extreme armoede leeft al jaren (zowel absoluut als relatief) gewoon afneemt.

4 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman21 jan. 2019 - 18:19

[belangrijkste probleem is vooral dat de cijfers technisch correct zijn, maar toch een totaal vertekend beeld geven.] Flauwekul. Oxfam kijkt naar waar mensen per dag van moeten leven. Dat hele verhaal over die hypotheek is irrelevant. Overigens hanteert Oxfam voor het begrip ‘extreme armoede’ de belachelijk lage norm van de Wereldbank van 1,90 dollar (dwz het equivalent van wat iemand in de VS voor 1,90 per dag kan kopen). Oxfam neemt het verhaal van de Wereldbank over dat het aantal mensen dat onder dit bedrag leeft afgenomen is. Veel onderzoekers betwisten dit. Bovendien, als er al vooruitgang is dan komt dit hoofdzakelijk door China. In Afrika sub-Sahara stijgt het aantal mensen dat onder dit bedrag leeft juist. Daarnaast is die 1,90 tamelijk arbitrair en omstreden. Onderzoekers hebben aangetoond dat kinderen die in India op 1,90 per dag leven nog steeds 60% kans hebben op ondervoeding. In Niger hebben zuigelingen die op 1,90 per dag leven, drie keer zo veel kans om te sterven als gemiddeld. Als er uitgegaan wordt van de armoedegrens die landen zelf hanteren dan leven er 1,7 miljard mensen in extreme armoede, 70% meer dan de Wereldbank ons wil laten geloven. Als er uitgegaan zou worden van een internationale ondergrens waarbij mensen -weliswaar extreem arm- een levensverwachting van 70 jaar hebben, dan moet er, volgens onderzoek, uitgegaan worden van een bedrag dat tussen de 2,7 tot 3,9 keer zo hoog is als die 1,90 dollar. Als er gekeken wordt naar deze meer accurate grens dan leven er 4,2 miljoen mensen in armoede, meer dan 60% van alle mensen. En dit zijn er veel meer dan een kwart eeuw geleden. Zie: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/nov/01/global-poverty-is-worse-than-you-think-could-you-live-on-190-a-day

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 jan. 2019 - 18:19

Een van de belangrijkste oorzaken dat mensen arm blijven is natuurlijk dat ze noch kunnen rekenen, noch boekhouden.

erikbos
erikbos21 jan. 2019 - 21:03

@Mark Huysman "Flauwekul. Oxfam kijkt naar waar mensen per dag van moeten leven. " Niks flauwekul, Oxfam kijkt in dit onderzoek naar het vermogen niet naar het inkomen. Iemand met een inkomen van 70.000 maar een negatief vermogen door bijv. een studieschuld valt in de armste categorie: "De organisatie kijkt bij zijn vermogensberekeningen ook naar schulden. Dat leidt ertoe dat een behoorlijk deel van de armste helft van de wereldbevolking in de conclusies van Oxfam bestaat uit mensen in de westerse wereld." https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/21/fantastisch-jaar-voor-miljardairs-maar-armsten-gaan-er-op-achteruit-a3651071

jandebakker
jandebakker21 jan. 2019 - 21:46

@Mark Huysman, IN het berekenen van de welvaartsverdeling, zoals Oxfam jaarlijks doet in dit rapport, wordt er gebruik gemaakt van de data van credit suisse over het bezit van mensen. Dit rapport is dus niet gebaseerd op het gene waar mensen per dag van moeten leven, wat betekent dat mijn kanttekening dus wel relevant is. De info die u geeft over de armoede grens was mij niet bekend, daarom bedankt voor uw reactie/correctie.

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 jan. 2019 - 15:53

Blijkbaar zal het nog wel even duren voordat de bevolking in de gaten krijgt dat het gaat om een eigenschap van het economische systeem en dat het dus Sisyfusarbeid in de bijna letterlijke zin van het woord is, om dit ACHTERAF met -het onsympathieke- middel van belastingheffing te corrigeren. Je zult de oorzaak/oorzaken moeten aanpakken.

7 Reacties
Superfrits
Superfrits21 jan. 2019 - 17:29

Ik ben benieuwd naar uw analyse van de oorzaken. En ook naar het betere alternatief dat u ongetwijfeld voor ogen heeft.

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 jan. 2019 - 20:03

Je bent al een eindje op weg als 1) alle aandelen worden omgezet in leningen met een aflopende rente. 2) het verzekeringsstelsel wordt vervangen door een omslagstelsel.

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 jan. 2019 - 20:04

3) de geldschepping in de handen van de overheid wordt gebracht.

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 jan. 2019 - 20:07

4) alle nutsbedrijven worden genationaliseerd (inclusief het bank- en verzekeringswezen dus) Nou zijn we toch al en aardig eind op weg, nietwaar?

Superfrits
Superfrits21 jan. 2019 - 21:16

Overheidsbanken presteren niet beter dan privé-banken. Zie de voorbeelden in Duitsland en België. En de overheid de geldschepping laten regelen, lijkt me ook geen goed idee. Zijn ambtenaren van die goede bankiers? Heb je daar voorbeelden van? Met nutsbedrijven privatiseren zou ik ook voorzichtig zijn, genoeg landen waar dat op een catastrofe is uitgelopen. Landen die veel genationaliseerd hebben: Cuba, Venezuela, Rusland. Zijn toch niet landen waar het heel florissant gaat.

Piet de Geus
Piet de Geus21 jan. 2019 - 21:56

"Nou zijn we toch al en aardig eind op weg, nietwaar?" In de USSR zijn ze daar indertijd verdomd weinig mee opgeschoten: noch qua armoedebestrijding noch qua verdeling van het vermogen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen22 jan. 2019 - 11:00

"Zijn ambtenaren van die goede bankiers? Heb je daar voorbeelden van?" Ja, de Rijkspostspaarbank. Frits - Nederland had vroeger de het gemeentelijk gas- water en energiebedrijf en het ziekenfonds. Nu zijn de meningen verdeeld en het kan altijd beter, maar velen beweren dat het vroeger beter liep dan tegenwoordig en zelfs zonder dat er sprake was van een communistische dictatuur, zoals Piet ons graag wil doen geloven. Dus als dat nu de enige tegenargumenten zijn...

Klifhanger
Klifhanger21 jan. 2019 - 15:01

Nou dit is wel echt een gefundenes fressen onderwerpje voor JOOPers :-) Zal wel in de top 10 komen. En ja, we mogen allemaal (inclusief ik) best een (negatieve) mening hebben hoe al die rijken aan hun geld zijn gekomen; soms ten koste van anderen, maar nu toch even om te toetsen IN Z'N ALGEMEENHEID en niet over die 26: : * Mag iemand die het risico genomen heeft in zaken, en / of iets briljant bedacht heeft, met alle risco's van dien dat t fout zou zijn gegaan, veel geld verdienen, en dus ook veel vermogen opbouwen, of moet dat dan meteen excessief belast worden, omdat anderen vinden dat dit immoreel is en zelf nooit de guts hebben gehad om zelf rsico te willen lopen? * Hoe fair is het dat iemand die z'n hele leven zuinig is geweest, en (veel) heeft kunnen sparen (na belasting) toch nog opnieuw belasting moet betalen over dat vermogen? * Is het reeel dat de overheid, wanneer iemand iets erft uit de familie, waar voorheen hoogstwwaarschijnlijk al belasting over is betaald, zich een deel daarvan wederom toeeigend in de vorm van belasting? Want we hebben het toch niet over jalousie hier, toch?

7 Reacties
Satya
Satya21 jan. 2019 - 19:53

Betrek jij hier bv dan gertler en Joseph kabila ook in? Dan klets je compleet uit je nek. Volgens mij zijn er weinig mensen die een probleem hebben met mensen die voor werkgelegenheid zorgen en op een normale manier met hun personeel omgaan en daar een leuk kapitaal mee op bouwen. Als ze dat wel hebben is dat volgens mij niet zo slim. Als jij die dan gertler een normaal figuur vindt zet ik mijn twijfels bij jouw idee over eerlijk. Wat ik dan erg balen zou vinden want dan heb ik een verkeerde inschatting gemaakt.

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 jan. 2019 - 20:13

Waarom zou het geoorloofd moeten zijn om vermogen op te bouwen? Is veel consumeren niet genoeg?

Satya
Satya21 jan. 2019 - 21:53

Hm In een ideale wereld. Zie jij de mogelijkheid daartoe? Laat die wereld eerst maar eens een beetje eerlijker worden wat betreft verdeling. Zelfs dat zie ik niet gebeuren, eerder oneerlijker. Jij?

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 jan. 2019 - 21:54

Satya - Ik heb een probleem met mensen die net doen alsof het de werkgevers zijn die voor werkgelegenheid zorgen. Dat zijn namelijk de consumenten: zonder afnemers geen werk

Klifhanger
Klifhanger23 jan. 2019 - 20:20

@ satya Nee hoor, ik bedoel niet die fijne 'leiders' in Afrika. Dus laat die nek maar even zitten.

Klifhanger
Klifhanger23 jan. 2019 - 20:25

@HM "Waarom zou het geoorloofd moeten zijn om vermogen op te bouwen" Ja dat kunt u zich waarschijnlijk niet voorstellen, maar er zijn ook mensen die vermogen opbouwen om (later) niet afhankelijk te hoeven zijn van de Overheid. Omdat ze bijvoorbeeld niet in de bijstand willen komen of blijven, snapt u 'm?

Minoes&tuin
Minoes&tuin24 jan. 2019 - 4:37

Zonder bouwvakkers geen huis!

Poezenmens
Poezenmens21 jan. 2019 - 14:42

Ik geloof er niet in, maar soms zou je wensen dat er een hel bestond.

3 Reacties
Klifhanger
Klifhanger21 jan. 2019 - 17:50

@Merel Want dan zou iedere rijke daarin terecht moeten komen? zegt veel over hoe we denken….

FransAkkermans1947
FransAkkermans194721 jan. 2019 - 18:15

U kunt beter ook in de hemel geloven en bedenken dat .. het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. (Matteüs 19:24).

Poezenmens
Poezenmens21 jan. 2019 - 19:17

@ Klifhanger Wie weet, want “Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan" (Matteüs 19 vers 24).

Zapata
Zapata21 jan. 2019 - 14:22

/Rijkste 26 personen bezitten evenveel als armste helft van de wereldbevolking ze bezitten net zoveel als 3.8 miljard mensen/ Als je het even op je in laat werken besef je de totale waanzin waar we in terecht zijn gekomen. En het gaat maar door. Laten we de dividend belasting afschaffen, laten we de grote corporaties minder belasten, laten we de klimaat akkoorden afwentelen op de allerarmsten. De volgende economische dip dient zich aan. Laten we wat gele hesjes aantrekken. Die 26 personen kunnen hun kapitaal wel verplaatsen naar believen maar zichzelf verstoppen gaat niet. Laten we 26 personen een jaar of vijf in een achterbuurt gedwongen in armoede laten leven. Net zoals zij 3.8 miljard mensen in slavernij houden.

2 Reacties
jandebakker
jandebakker21 jan. 2019 - 15:46

Omdat schulden ook meegenomen worden bestaat de armste groep mensen uit Europeanen/Amerikanen met een studie en/of hyptheekschuld. Die achterbuurt waar de armste mensen leven zal in de praktijk dus neerkomen op een mooie villa wijk.

adriek
adriek21 jan. 2019 - 15:47

Dat naar believen verplaatsen van kapitaal (naar belastingparadijsjes) is een interessante. Een transactietaks lijkt me een leuke inkomstenbron voor regeringen, gewoon alle nationale geldstromen een procent of zo afromen, internationale transacties tien keer zo veel. Natuurlijk, beste Facebook, mag je je geld op een of ander tropisch eiland parkeren, zolang je van elke euro die daarheen stroomt maar een dubbeltje inlevert. Ter compensatie voor de burgers de btw dan weer een procentje (of twee) lager.

W-74
W-7421 jan. 2019 - 14:02

"De 26 rijkste personen op de planeet, bezitten nu evenveel als de 3,8 miljard armste mensen in de wereld." In 2050 met dik 10 mld mensen, dan weet je nu al dat die groei geheel en al aan de armste kant zit. Diezelfde 26 rijkste personen zullen dan evenveel bezitten als +/- 6,5 mld armen... En dan kun je wel uitgaan van een naief toekomstpositivisme a la De Volkskrant tav voedselvoorziening (uiteindelijk lost de wetenschap het voedselprobleem wel op), maar dat is om de huidige generatie nog enigszins gerustgesteld naar bed te laten gaan. Maar een realist weet natuurlijk wel dat in 2050 er 6 mld mensen in bittere armoe zullen leven en waarschijnlijk niet altijd dagelijks zullen kunnen eten. Om het over luxe zaken als gezondheidszorg nog maar niet te hebben. Zodra voedsel nog schaarser wordt dan nu al het geval is, wordt het prima speculatiemateriaal om veel geld te verdienen. Kwade geesten in conflictgebieden zullen grote partijen graan en rijst opkopen of stelen om prijzen op te drijven en zichzelf te verrijken. Het zelfde zal gaan gelden voor vers zoet-/drinkwater. En uit hoeveel meer mensen moet die "armste helft" bestaan voordat ze het niet meer pikken? Je ziet nu al dat men zich steeds minder neerlegt bij een bestaan in armoe en kansloosheid en de blik richt op het welvarende deel van de wereld. In 2050 komen ze allemaal hun deel van welvaart, welzijn en geluk hier claimen, en terecht, daar helpt geen muur van Trump of verdrag van Casablanca tegen. En geef ze eens ongelijk.

Lucas2000
Lucas200021 jan. 2019 - 13:50

Ja, maar drie puissant rijke mensen doen vaak heel goede dingen met hun geld wordt dan gezegd. Hou toch op, ze zijn net als de koningen uit de Middeleeuwen die af en toe met wat goudstukken strooien en dan zichzelf op de borst kloppen wat voor weldoeners ze wel niet zijn. Het kromme systeem blijf in stand en dat bevalt hen prima.

1 Reactie
Ozon
Ozon21 jan. 2019 - 16:38

Lucas Enerzijds zit het vermogen ook vaak gewoon vast in het bedrijf; dus een wat theoretischer bezit, ze kunnen het niet zomaar onttrekken. Anderzijds moet ik zeggen dat ik me wel eens erger aan het filantropisme van Bill Gates: als er zoveel winst overblijf dat je zo puissant rijk bent, doe je iets “fout”. Ik zou inderdaad liever zien dat de lonen (in de lage lonen landen) hoger lagen en dat de macht werd aangewend om betere arbeidsomstandigheden te realiseren.

Van Tax
Van Tax21 jan. 2019 - 13:29

Hoe doet een pas afgestudeerde in oxfams statistieken. Prima salaris maar negatief vermogen (tophypotheek, studieschuld, creditcard). Als je naar vermogen kijkt doet een groot deel van Afrika het beter dan pas afgestudeerden hier (niet zoveel schuld). In zoverre heeft de regering hier lekker meegewerkt aan het vergroten van de kloof. En maar rente betalen. En waar slaat die rente neer? Bij de 0,1%

Joop den Uil
Joop den Uil21 jan. 2019 - 12:02

alles in perspectief: waar de een (westerse wereld) alle kapitaal heeft in aandelen, heeft de ander (oosterse wereld) alles in goud en diamanten in een kluis. De eerste heeft vaak bedrijven en werknemers die het kapitaal delen, de laatste alleen familie (zeg maar voor de komende tig generaties). Opvallend echter dat degenen die het hardste hiertegen fulmineren, vaak bij hun ''2e carriere'' aan de andere kant van de streep gaan staan. Voorbeelden genoeg , en niet alleen in Nederland.

2 Reacties
adriek
adriek21 jan. 2019 - 15:50

"De eerste heeft vaak bedrijven en werknemers die het kapitaal delen..." Juist dat (b)lijkt steeds minder het geval. Werknemers mogen in hun handen knijpen als de inflatie gecorrigeerd wordt, de 'one percent' ziet het inkomen elk jaar weer met dubbele cijfers groeien - ongeacht de bedrijfsresultaten.

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 jan. 2019 - 16:07

"De eerste heeft vaak bedrijven en werknemers die het kapitaal delen," Wil je nu beweren dat het bij die 26 gaat om "gedeeld kapitaal"? Geef eens een voorbeeld, -die zijn er genoeg tenslotte.

Break on through
Break on through21 jan. 2019 - 11:46

Aantal miljardairs in tien jaar verdubbeld. En ondertussen gaan er dus kinderen en moeders dood uit armoede. Schandalig natuurlijk... Een rijk land als Nederland kan het zich veroorloven om het voortouw te nemen in meer realistische belastingbeleid. Ophouden met cadeautjes voor de superrijken, ze blijven echt wel... Gestaffeld de belastingdruk op vermogen verhogen. Meer opsporing van belastingontduiking. Belastingconstructies moeilijker of onmogelijk maken.

4 Reacties
Anoniempje5
Anoniempje521 jan. 2019 - 12:13

"ze blijven echt wel…" En als ze gaan gewoon iets van 90% belasten. Zelfde als met een Brexit, prima als je gaat maar dat gaat je wat kosten.

Superfrits
Superfrits21 jan. 2019 - 12:31

Veel echt rijke Nederlanders zijn al lang verhuist naar Monaco, Gibraltar of Zwitserland. Een voordeel van rijk zijn is dat je erg mobiel bent. Want andere landen ontvangen je met open armen.

Elias Unique
Elias Unique21 jan. 2019 - 12:37

Nee hoor, die superrijken vertrekken. Of plaatsen dat vermogen buiten de grijpgrage handjes van de fiscus. Geheel legaal. Maar de overheid zal nooit minder gaan uitgeven. En waar slaat die hogere belasting dan neer?

Break on through
Break on through22 jan. 2019 - 16:39

Bedankt voor jullie reacties, als de echte rijken toch al weg zijn kun je dus gerust de belastingen verhogen. Ze zijn toch al weg. Je kunt natuurlijk best heel gemakkelijk wetgeving creëren die evacueren van vermogen onmogelijk maakt. Je woont in Nederland? Dan heb je je geld ook (deels) in Nederland...

Uitgekleed
Uitgekleed21 jan. 2019 - 11:42

Alle het gevolg van een globaal geldstelsel ontworpen om dit te laten plaatsvinden. Hiervoor is het stelsel van centrale banken met de FED als aanjager, verantwoordelijk

Rick Hofland
Rick Hofland21 jan. 2019 - 11:39

Iedereen die miljardair is zou zich kapot moeten schamen voor zichzelf en mag wat mij betreft aan de schandpaal worden genageld, samen met farmaceuten die patenten van medicijnen opkopen en vervolgens de prijs 6 x verhogen zonder legitieme reden. En ondertussen zijn er in de MSM talloze items waarin talloze naïevelingen zich afvragen waarom de kiezers steeds meer voor partijen kiezen aan de linker en rechter kant van het klassieke midden. Misschien omdat de klassieke partijen de schijn wekken decennia lang onder 1 hoedje te hebben gewerkt met al deze kapitalisten? In Frankrijk zijn ze tenminste de straat op gegaan nu hun president een wolf in schaapskleren bleek en direct na zijn aantreden de vermogensbelasting op de rijken aanzienlijk verminderde. Dit en niet anders dan dit is de reden waarom volgens Oxfam de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt.

2 Reacties
Lucas2000
Lucas200021 jan. 2019 - 14:00

Nederlanders zouden te nuchter zijn, maar de waarheid is dat Nederlanders vaak te schijterig zijn om zaken echt te willen veranderen. Slaafs volkje zijn we.

adriek
adriek21 jan. 2019 - 15:52

Rijken zijn vaak juist zo rijk geworden omdat ze *schaamteloos* alle geldstromen naar zichzelf ombuigen onder het motto "gelijke kansen, dus als je arm bent is dat je eigen schuld".

DePisang
DePisang21 jan. 2019 - 10:58

En met het beleid van de Ruttes, Trumps c.s. wordt het er niet beter op, integendeel. Altijd maar weer die voortschrijdende belastingverlagingen voor de rijken en hun ondernemingen. Ook in Nederland wordt de tweedeling steeds groter ondanks de geruststellende signalen die de media van de elite verspreiden dat het hier relatief gezien allemaal nogal meevalt met de tweedeling. Feit is dat in belastingparadijs Nederland ook met Rutte de belastingen voor de rijken steeds omlaag gaan. Denk aan de hoogste schijf IB, huurwaardeforfait 2019, dividendbelasting, overdrachtsbelasting, (schijn)ondernemers vrijstellingen voor belasting, voor een prikje de bruto pensioenopbouw DGA's netto maken, 100.000 euro vrij van schenkbelasting cadeau doen aan alle kinderen alwaar de poen in de villa ook nog vrij is van vermogensbelasting etc. En de subsidies voor de rijken gaan ook maar onverminderd door. Denk aan de villa subsidies als hypotheekrenteaftrek, vrijstelling vermogensbelasting voor spaarcenten in de villa. Teslasubsidie die in het verleden al vele miljarden heeft gekost en maar blijft doorlopen etc. En er komen nog veel meer milieu subsidies aan waar de rijken en hun ondernemingen dik van gaan profiteren. Waar de arme helft van Nederland alleen maar de rekening voor al die subsidies krijgt. Bijvoorbeeld door de woonlasten onbetaalbaar hoog te maken voor mensen met een minimum inkomen. Asielzoekers en arme studerende kinderen van stinkend rijke ouders e.d. moeten zelfs huursubsidie krijgen om af te dragen aan de rijke huisjesmelker.

6 Reacties
Elias Unique
Elias Unique21 jan. 2019 - 11:22

Dus als we het complete belastingstelsel omgooien, komt alles goed? Dat corrigeert misschien de trend van het beleid waarbij vermogen minder wordt belast dan arbeid, maar doet niks aan de vermogens die al zijn opgebouwd. Of bent u van plan die te nationaliseren?

Anoniempje5
Anoniempje521 jan. 2019 - 12:24

@Elisa, in een compleet ander belasting stelsel kan alsnog met iets als een vermogensbelasting gewerkt worden en gaat er elk jaar wat af van het al bestaande vermogen. Maak je hem hoog genoeg gaat het vermogen misschien zelfs wel rollen omdat ze het dan wel investeren om maar geen belasting te hoeven betalen. Je zou het kunnen schalen. onder bv. een ton weinig tot geen belasting en daarna steeds stapjes hoger. En maak aan het einde van het jaar een top 500, niet van wie het rijkst is maar wie het meeste belasting heeft afgedragen en die krijgen hun 15 minuten roem en hun naam op een brug, straat of wat mij betreft een standbeeld.

Elias Unique
Elias Unique21 jan. 2019 - 13:18

@anoniempje: U gebeden zijn verhoord. We hebben al oplopende schalen in vermogensbelasting. En dat is geen dood geld in een kluis, dat geld wordt geïnvesteerd. Wellicht niet in zaken die u voor ogen had, maar het ligt niet op een plank. Uw voorstel om tarieven bij vermogensbelasting zo hoog op te trekken dat die vermogens jaarlijks slinken, is werkelijk van de zotte.

Anoniempje5
Anoniempje521 jan. 2019 - 15:39

@Elias, minder zot als wat jij er in leest. Zelfs een tarief van 0,1% zorgt dat de vermogens zullen slinken, als er niks bij komt. Je vermogen niet kunnen aanvullen of vergroten stel ik nergens voor. Zeg anders gewoon meteen dat je elke vorm van vermogensbelasting onacceptabel vindt.

HM van der Meulen
HM van der Meulen21 jan. 2019 - 16:10

Elias Unique:"maar doet niks aan de vermogens die al zijn opgebouwd. Of bent u van plan die te nationaliseren?" Nee, alle aandelen omzetten in leningen met een aflopend rentepercentage.

DePisang
DePisang21 jan. 2019 - 17:04

De vermogens die al zijn opgebouwd omdat de graaier weinig belasting heeft betaald en de poen absoluut niet op kon maken kunnen bij vererving natuurlijk belast worden Elias. En dan niet faciliteiten verlenen aan rijke stinkers om voor overlijden belastingvrij uit te delen, zoals 100.000 euro onbelast schenken aan elk kind voor de villa etc. En al helemaal niet de mega subsidie aan de rijken door de mogelijkheid om miljoenen in ondernemingen belastingvrij te erven. Waar de niet ondernemer al moet dokken als hij meer dan €20.000 euro erft.

Berend5
Berend521 jan. 2019 - 10:52

Allemaal jaloezie. De bewuste personen hebben heel hard gewerkt voor hun success, gemiddeld zo'n 2045 uur per dag.

4 Reacties
DePisang
DePisang21 jan. 2019 - 11:23

Dat mensen met heel hard werken (of heel weinig werken) heel veel verdienen is niet het punt. Daarin hebben mensen in ons kapitalistische systeem ook een vrije keuze. Succes en dito inkomen is de hardwerkende mens gegund. Waar het omgaat is dat over die hoge inkomsten en hoge vermogens geen, of te weinig belasting wordt afgedragen aan de gemeenschap waardoor de rijken in staat zijn hun vermogen tot giga hoogtes op te stuwen. En de gemeenschap onnodig verpaupert. Stel je voor al die miljarden die 1 rijkaard in zijn leven nooit meer op krijgt en zijn nageslacht ook niet. Uiteraard investeert de rijke stinkerd zijn miljarden voor dikke winst in ondernemingen waar dan weer arbeiders een (laag) inkomen kunnen verdienen. En veel belasting moeten betalen om de samenleving draaiende te houden want de rijke stinkerd draagt naar draagkracht gerekend te weinig bij.

LaBou
LaBou 21 jan. 2019 - 11:41

"De bewuste personen hebben heel hard gewerkt voor hun success, gemiddeld zo’n 2045 uur per dag." Als je zoveel uur in één dag weet te proppen heb je inderdaad een uniek talent.

Lucas2000
Lucas200021 jan. 2019 - 14:13

Het cynisme druipt ervan af. Mag ik hopen.

Lucas2000
Lucas200021 jan. 2019 - 14:14

Overigens sociale mobiliteit is een illusie, genetisch is veel meer bepaald en waar je geboren bent. Geluk is een belangrijke factor en net doorzettingsvermogen, dat is een fabeltje van de elite.

JJS2
JJS221 jan. 2019 - 10:31

Buiten het feit om dat dit natuurlijk heel vervelend is, is het goed en bijzonder nieuws te horen dat er veel minder mensen in absolute armoede wonen sinds de laatste 25 jaar. Dit is vooral bijzonder omdat de wereldbevolking per jaar met bijna 100 miljoen mensen per jaar groeit en dat vooral in de armere gebieden waardoor er veel meer arme mensen geboren worden dan rijken en het is door de steeds beter wordende zorg en de enorme hoeveelheden geld die daar naar toe worden gepompt dat deze mensen dan ook net niet dood gaan.

frankie48
frankie4821 jan. 2019 - 10:29

Voor altijd arm en kansloos, omdat heel veel overheden wereldwijd de noodzakelijke investeringen op de diensten van algemeen economisch belang laten verslonzen, omdat zij meer oog hebben voor de belangen van de rijkste en daarmee de meest kansrijke! De oplossing, allemaal een geel hesje aantrekken lijkt me.

Bouwman2
Bouwman221 jan. 2019 - 10:12

Wat Oxfam Novib zelf toegeeft is dat als de taart op zichzelf groter wordt er meer te verdelen valt en dat het er dan minder toe doet hoe groot de individuele punten zijn. Er valt aantoonbaar meer te verdelen, er is enorme vooruitgang geboekt voor de armen, spectaculair in de Volksrepubliek China. Het gaat hier steeds om relatieve begrippen. Het voortdurend kijken naar de inkomsten en vermogen van anderen maakt iemand niet gelukkiger. In Nederland is men desgevraagd gelukkig, dus kijkt men betrekkelijk oppervlakkig over de eigen schutting. Terecht, de verschillen in inkomen zijn hier niet explosief omdat die door het systeem van belastingheffing en toeslagen zijn geëgaliseerd. Grote verschillen zijn er enkel op gebied van vermogen, deels veroorzaakt door erfenissen. Maar om iets daaraan te veranderen, dat vinden de mensen diefstal. Maar het is natuurlijk gewoon de prijs ophalen die je bij toeval gewonnen hebt. En Nederlanders zijn tuk op gokken. En op Linda de Mol natuurlijk. Het gaat in Nederland en in Vlaanderen trouwens heel goed met de armoede,stukken beter dan in Frankrijk en Wallonië waar de gele jasjes leven. Die zie je in Nederland derhalve nauwelijks. In Nederland worden de rijken dus wel steeds rijker, maar de armen ook steeds minder arm. En dat in een land waar de VVD altijd en eeuwig maar de eerste viool bespeelt. Ergens zitten er toch mensen de boel heel lichtjes te verneuken.

Anoniempje5
Anoniempje521 jan. 2019 - 9:51

"’s werelds rijkste man (Jeff Bezos van Amazon) zijn vermogen zag groeien naar 112 miljard dollar – 112 keer het volledige gezondheidszorgbudget van Ethiopië met zijn 105 miljoen inwoners." Oud nieuws, zo arm is hij nou ook weer niet, het was al 137 miljard. Maar binnenkort is die de helft armer en wordt z'n vrouw de rijkste vrouw ter wereld. Heeft iemand haar nummer toevallig? Er is al een Kickstarter in het leven geroepen om deze, binnenkort maar arme man, de winter door te gaan helpen.

Libertain
Libertain21 jan. 2019 - 9:05

Prachtige illustratie voor het globaal sociaal-economisch effect van de huidige neoliberalisme.

Rechtse Bal2
Rechtse Bal221 jan. 2019 - 8:51

merendeel van de puissant rijkeren zijn niet in de US, wat vaak gesuggereerd wordt. Daar wordt het kapitaal veelal verdiend en besteed aan multinationals waar 10.000-en hun werk en inkomen hebben. Meest erijksten echter zijn in India en arabische landen waar men het enige probleem heeft dat zo veel & snel uit te geven tot eigen vermaak. Het gaat dan ook meer om de vermogenskloof in een regio dan globaal. Laat ons geen zand in ogen strooien dus.

5 Reacties
Anoniempje5
Anoniempje521 jan. 2019 - 9:43

U hangt nog het geloof in het geld druppelt naar beneden aan, aandoenlijk. Er zullen inderdaad vast geen miljardairs in deze regio wonen, ze zijn niet gek, want dan zouden ze belasting moeten betalen. Op papier zullen ze in Monaco, Liechtenstein of net over de grens in België wonen of waar dan ook zolang het maar mooi de belastingdienst ontwijkt. Vast ook de reden dat er geen grote vermogensverschillen zouden zijn in Nederland.

Elias Unique
Elias Unique21 jan. 2019 - 10:20

@Anoniempje: Dat trickle-down effect bestaat wel degelijk. Helaas niet in orde van grootte of tempo dat u voorstaat.

Superfrits
Superfrits21 jan. 2019 - 11:59

In de ranglijsten staan toch wel veel ondernemers die hun geld in de VS hebben verdiend. Denk alleen al aan de oprichters van de Techreuzen als Facebook, Microsoft, Google en Amazon.

Anoniempje5
Anoniempje521 jan. 2019 - 12:10

@Elias, sorry voor de verwarring maar ik bedoelde niet dat het helemaal niet bestaat. Geloven dat het werkt dat als je maar genoeg geld geeft (bv. in de vorm van belasting voordeel) aan de allerrijksten dat iedereen daar van profiteert. Zeg maar zelfde als geloven dat neo-(conservatief)Liberaal beleid goed werkt of ongelimiteerd kapitalisme voor iedereen ipv de enkelingen is bedoeld.

EricDonkaew
EricDonkaew21 jan. 2019 - 15:08

@Elias Unique: Dat trickle-down effect bestaat wel degelijk. -------------------------------------------------- Trickle-down is fantasie, het werkt van geen meter. Ik heb dat in Brazilië (Fortaleza) met eigen ogen gezien: steenrijk versus straatarm. Mensen kwamen zelfs bedelen langs de tafels in restaurants. Restanten van vlees, groenten en rijst gingen bij elkaar in aparte zakjes. Vertel mij wat.

Cave Canem
Cave Canem21 jan. 2019 - 8:17

De politieke voorwaarden om dit probleem bij de kop te pakken ontbreken wereldwijd ten enen male. Een appel op de miljardairs? Kansloos. Het verschil gaat alleen maar groter worden. Het is een verschijnsel van alle tijden. Wen er maar aan.

1 Reactie
Cave Canem
Cave Canem21 jan. 2019 - 8:34

appèl

Superfrits
Superfrits21 jan. 2019 - 8:08

Die 26 personen hebben er vast heel hard voor gewerkt.

1 Reactie
ton14024
ton1402421 jan. 2019 - 9:56

En over een jaar of wat heeft die ene persoon er hard voor gewerkt? Daar gaat het heen.