Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Finland vraagt lidmaatschap NAVO officieel aan

Russische dreigementen maken geen indruk
Joop

Rijkste 1 procent in Nederland heeft een derde van het vermogen

  •  
01-07-2020
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
315 keer bekeken
  •  
goudrijk

© cc-foto: Steve Bidmead

De rijkste Nederlandse huishoudens blijken veel rijker dan tot nu toe werd aangenomen. De rijkste 1 procent bezit een derde van al het private vermogen. Dat betekent dat zij over ruim 500 miljard beschikken, terwijl de 99 procent andere Nederlanders het met nog geen 1100 miljard moeten doen. Dat schrijft de Volkskrant op gezag van vier wetenschappers, onder wie oud-CPB-directeur Coen Teulings.
"Volgens de nieuwe cijfers uit ESB heeft de rijkste 1 procent 8 tot 11 procentpunt meer dan tot nu toe werd gedacht. Daardoor heeft de 1 procent niet krap een kwart, maar een derde van al het vermogen in Nederland. Bij de top 0,1 procent is het anderhalf keer meer dan in eerdere berekeningen."
Het nieuwe inzicht vloeit voort uit de cijfers die ambtenaren van het ministerie van Financiën anderhalve maand geleden boven tafel haalden voor het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’. Daaruit bleek dat zeer vermogende Nederlanders twee keer zoveel vermogen in bv’s hebben gestald dan altijd werd aangenomen: 400 miljard euro in plaats van 200 miljard euro.
Vergeleken met veel andere landen is de vermogensongelijkheid in Nederland groot. Volgens een onderzoek uit 2018 naar de vermogensverdeling in de 27 OESO-landen is er maar een land waar de ongelijkheid groter is dan hier: de Verenigde Staten.
In de podcast Betrouwbare Bronnen relativeerde CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen de grote Nederlandse vermogensongelijkheid onlangs. Zo brengen andere landen de bezittingen van burgers volgens hem minder goed in kaart. Ook wordt het pensioengeld niet opgeteld bij het vermogen. Het totale Nederlandse pensioenvermogen bedroeg eind maart 1450 miljard euro.
cc-foto: Steve Bidmead

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (80)

cormol
cormol26 sep. 2020 - 10:52

Voor wat er feitelijk gebeurt™ moet je niet bij het CBS zijn. Het vermogen huishoudens 2018 bedraagt volgens het CBS € 1.417 mld. in werkelijkheid is dat eerder € 2.872 miljard dus € 1.455 mld. hoger, waarvan € 1.015 het 65% aandeel in het pensioenvermogen is. De rest van dat pensioenvermogen (€ 630 mld.) is van de staat i.v.m. de belastingclaim op dat vermogen. Hoezo hebben we dus nog een staatsschuld? Ook het aanmerkelijk belang vermogen bleek € 192 mld. hoger en daarvan is ca 95 % in handen van het 10e vermogensdeciel. Van die extra € 1.455 mld., de helft van het vermogen vermogen kennen we de verdeling per vermogensdeciel niet. De top 1% vermogens ( 77.500 huishoudens) nemen 38,5% van het CBS vermogen exclusief eigen woning voor hun rekening. Als je rekening houdt met het hogere aanmerkelijk belang vermogen ( € 400 mld. i.p.v. € 207,8 mld.) dan wordt het 1%-aandeel 47,3% dus bijna de helft van het totale vermogen exclusief eigen woning. Het gemiddeld vermogen van de top 0,1% huishoudens wordt dan ca. € 29,5 mln. i.p.v. de € 17,7 mln die het CBS opgeeft. Bovenstaande cijfers zijn nog maar een deel van het verhaal gezien de stille en geheime reserves, de schaduweconomie (ca. 9%) en de uiterst magere controle door de belastingdienst. Deze dienst is onder het beleid van de opeenvolgende kneuzen van staatssecretarissen van financiën tot een bordeel verworden. Minister Asscher was met het kabinet Rutte II van mening dat “het kabinet op dit moment dan ook geen indicaties ziet om te veronderstellen dat de vermogensverdeling onevenwichtig is.” Ten eerste kon het kabinet niet weten was die vermogensverdeling was op basis van de krakkemikkige CBS vermogen cijfers. Ten tweede wilde het kabinet dat helemaal niet weten en gaf het CBS onvoldoende middelen om eindelijk eens behoorlijke vermogensstatistieken op te stellen. (zie Piketty discussie in de Tweede Kamer). Als je die vermogenscijfers wel had, zou je misschien wel beleid moeten gaan voeren en daar houden onze politici gezien hun echte clientèle en het beleid van de afgelopen 10 jaar helemaal niet van.

1 Reactie
cormol
cormol26 sep. 2020 - 12:51

Na herlezing heb ik nog een aanvulling voor de 1% top vermogens. Het aandeel na correctie aanmerkelijk belang vermogen van de bezittingen bedraagt zoals hiervoor vermeld 47,3% van de bezittingen exclusief EW (€ 2.456 mld.). Het netto eigen woning aandeel van die groep bedraagt nog eens 9,6%. Dan hebben nog een aantal vermogenscomponenten over waarvan de verdeling niet bekend is, in totaal € 1.263 mld., Inclusief aanmerkelijk belang, waarvan de verdeling beperkt bekend is, zelfs € 1.455 mld. In de eerste plaats natuurlijk het aandeel pensioenvermogen, na aftrek 35% belastingclaim € 1.015 mld. We weten dat de 30% top inkomens zo’n 70% van de pensioenpremies en dus waarschijnlijk van het pensioenvermogen voor zijn rekening nemen, voor het 10e inkomensdeciel is dat ca. 33,6%. Het gaat echter om de verdeling naar vermogensdeciel en die kennen we niet. Vervolgens hebben we dan ook nog een bedrag aan kapitaal- en levensverzekeringen. Die post (€ 248 mld.) zal, door zijn aard, ook zeer ongelijk verdeeld zijn.

C@io1
C@io13 jul. 2020 - 4:13

@Pater, dank vd getallen..dat is weer een (deel) vd basis om te zien hoe ze het uiteindelijk gaan doen aan de overkant. Daar wou ik zelf nog naar zoeken. Ja sorry pater ik moet eens wat vaker vroeg op bed gaan, en proofreaden voordat ik op plaatsen druk. Even kijken, er staat mij iets bij van dat ik mij afvraag hoe de beide naties qua financien en qua het welbevinden, waaronder ook toename koopkracht, vergelijkend tegenover elkaar uit de bus zullen komen.Dit met 1 binnen de EU en de ander er buiten. Hetgeen je stelt over het aantal burgers qua omvang was ik reeds mee bekend. Wat mij lijkt dat het bruto nationaal product ook makkelijker omhoog te brengen valt, met oog op de staatsschuld weg te kunnen werken, mits..de economieinjecties gepast cq succesvol zijn. Dit lijkt mij idd 'wishful thinking' gezien de magere 6 miljard (pond? Dat is dan al aanzienlijk minder tegen de huidige koers in euro's -1/5de gisteren) welk je noemt.

Lilian Emma
Lilian Emma1 jul. 2020 - 22:38

Eigenlijk boeit het me niet of iemand rijk, heel erg rijk, nog veel rijker dan gedacht rijk is. Volgens mij maakt het niet veel uit of je nou 1, 2 of 10 miljoen te veel in je portemonnee hebt zitten. Wat ik wel boeiend vind is hoe wij als maatschappij ervoor kunnen zorgen dat mensen die niets te makken hebben, wel iets te makken hebben. Voor die rijken maakt het niet veel uit...

1 Reactie
EmC2
EmC22 jul. 2020 - 7:01

God helps those who help themselves!

ton14024
ton140241 jul. 2020 - 18:06

Het is belachelijk dat sommigen miljarden bezitten. Verdeel dat.

2 Reacties
ton14024
ton140241 jul. 2020 - 20:06

De rijkste 7500 huishoudens, zo´n 17.000 mensen, hebben 11% van die 1600 miljard, dat is 175 miljard. 23 miljoen gemiddeld per huishouden. De rijkste 5 hebben samen ongeveer 30 miljard. Bijna 2% dus van het totale vermogen. Charlene de Carvalho-Heineken, de nummer 1: €15 miljard, gaat richting de 1% dus van het totale vermogen. De club extreem rijken wordt steeds kleiner en rijker. Straks is er 1 persoon die uiteindelijk alles bezit.

Frans Kwakman
Frans Kwakman2 jul. 2020 - 15:24

Is Rusland hebben ze dat gedaan. Ik denk dat de verhoudingen toen ook ongeveer zo lagen. Maar je kent de geschiedenis waarschijnlijk wel, de legers veroverden veel arme buurlanden, de SovjetUnie ontstond met alle gevolgen van dien. Ze hebben wel ten koste van alles Hitler weten tegen te houden. Anders waren de duitsers hier misschien nog de baas. Na de SovjetUnie een priode van ongebreideld kapitalisme, ik denk dat er toen ook veel miljardairs bij kwamen, lui die zich aan staatseigendommen vergrepen. Voor Nederland hoop ik niet op zo'n scenario. Dat lijkt mij redelijk ontwrichtend. Maar wat mij betreft mogen die meer verdienenden zeker een grotere bijdrage aan het budget van de staat leveren. En die hele grote bedragen, ach een ding is zeker, je wordt er niet gelukkiger van. als het bezit een zekere grens gepasseerd is Misschien moet mevr. de Cavalho wel negatieve rente gaan betalen over haar vermogen. En ja natuurlijk is er maar 1 die uiteindelijk alles heeft. Een doodshemd heeft geen zakken.

C@io1
C@io11 jul. 2020 - 16:48

@ Ik had daarnet dit stuk nog niet gelezen maar dit is de andere kant v het idee dat trickle down economics alles oplossen en een duiding v het besef welk in meer of mindere mate aanwezig is bij een dergelijke 0,1-1% afhankelijk v diens persoonlijke financiele ambities. Het is niet het hoofdthema maar ontwaard wel de punten in mijn post tegenover de dagelijkse realiteiten van velen, welk qua vermogendheid tot de onderste vd middenmoot en minima behoren. Het geeft een mooie uiteenzetting vd dynamieken van dien waarbij menigeen liever bij wegkijkt ipv bijdraagt aan verandering. https://joop.bnnvara.nl/opinies/het-zijn-politici-en-overheid-die-het-racisme-aanzwengelen-en-faciliteren

C@io1
C@io11 jul. 2020 - 16:36

@raymond sorry ik verspral mij het aantal onverzekerden ligt op circa 300.000 mensen en het aantal daklozen is verdubbeld, hier lijkt nog geen eind in zicht met de huidige wisselwerkingen tussen wetgeving, beeldvorming, politiek, normen+waarden en praktijk inzake incongruenties, alhier. Naar het schijnt is men met deze officieel sinds gisteren wel klaar hiermee in de UK. Daar is het de komende jaren afwachtten wat men met dit hernieuwde inzicht gaat bewerkstelligen. Persoonlijk ben ik erg benieuwd wat dat gaat opleveren vd UK ivm NL in een aantal jaar, zoals ik reeds postte. Des te meer omdat sommige delen van het hervormde beleid zoals wij ze alhier hebben zien doorgevoerd worden ten tijde vd recessie, in grote lijn overkwam met hetgeen de UK gisteren zich officieel van distancieerd (in woord tot thans anders blijkt en positieve effecten evident zijn, ik denk persoonlijk aan koopkrachtverbetering vd eenieder aldaar, ruime werkgelegenheid en stabiele pensioenszekerheid). We zullen zien.

C@io1
C@io11 jul. 2020 - 16:24

@oma Dag oma, ageerd u tegen 'Amazon' en overigen? ; )

C@io1
C@io11 jul. 2020 - 15:50

*waarbij de nadruk meer ligt op vermeende kwaliteiten en uitstraling (voor een deel de bevolking) als de visie en de ideeen om zaken te implementeren en een beetje evenredig uit te voeren, zoals door lasten gelijkmatig te spreiden waar deze het makkelijkst gedragen kunnen worden. (?)

C@io1
C@io11 jul. 2020 - 15:38

@Hallahan brievenbussen firma's opstellen ;p

C@io1
C@io11 jul. 2020 - 15:36

Vind je dat echt Raymond, gezien men blijft inzetten op zuur ondanks het beloofde zoet. Onze waarde minister ligt in de clinch met de controlerende tak inzake bevriezen huren. Tekorten bestaan sinds de jaren 70 inzake woongelegenheid en sociale huur. Dakloze gezinnen zijn de afgelopen 15 jaar verdubbeld tot 300.000. Een lijn trekken op je inkomsten is nagenoeg onmogelijk gemaakt tenzij je een wo getuigschrift machtig bent en aanstelling vd crisis. Het lijkt allemaal op de 'austerity measures' in de UK, wat de gespreide effecten zijn voor individuele burgers. Ik zit hier geen Nexit te bepleiten, maar hoorde gisteren wel dat de Brexit er toe leidt dat premier Boris Johnson en diens collegae klaar zijn met zulks maatregelen en weer gaan investeren in het Verenigd Koninkrijk en diens burgers. Het zoet na het zuur. En dat zet mij aan het denken waar wij over 10-15 jaar zijn ivm de UK en het vreemde gevoel bekruipt mij dan dat wij in NL waarschijnlijk hetzelfde nog wordt gebezigd en in de UK weer een stabiele (meer autonome) economie zal kennen, waarbij niet met semantiek en statistiek gegoocheld hoeft te worden voor de cijfers; hetzij mooi hetzij minder mooi.

1 Reactie
Pater
Pater1 jul. 2020 - 17:07

Ik kan je niet goed volgen. Wat betekent: "...dat wij in NL waarschijnlijk hetzelfde nog wordt gebezigd..."? In elk geval één misverstand wil ik graag wegnemen. De investering die Johnson aankondigde, 6 mld, is een fooi, voor een land dat 4 x zoveel inwoners telt als NL. De investeringen in NL lopen op tot ca. 70 mld. De Engelse economie staat er bovendien slechter voor dan de Nederlandse. De verslechtering onder invloed van corona is nu al groter dan in de eurozone (5,8% tegen 3,8%), maar het wordt nog veel erger: de Bank of England verwacht zelfs een gigakrimp van 25 procent voor het tweede kwartaal. De klap van de brexit komt pas volgend jaar voluit tot uiting...

C@io1
C@io11 jul. 2020 - 15:20

*Als in eigen land

Leontrotsky
Leontrotsky1 jul. 2020 - 13:03

Hoe raar dit ook klinkt, het is in feite goed nieuws. Het is niet moeilijk om een belastingmaatregel in te voeren waarmee deze 500 miljard kan worden teruggebracht naar een totaal en alleszins redelijke 100 miljard. Dit betekent een belastinginkomst van 400 miljard voor de overheid waarmee Nederland EU landen als Italië, Spanje en Frankrijk kan tegemoetkomen met elk bijvoorbeeld 50 miljard voor Coronahulp. De overige 250 miljard kan deels aangewend worden om arme landen in de wereld die zwaar door corona getroffen zijn te helpen en er kan 100 miljard gebruikt worden om arme Nederlanders te helpen.

7 Reacties
Jozias2
Jozias21 jul. 2020 - 14:40

@leontrotsky Hoe dan? Hoor graag hoe je dit uitvoerbaar en rechtmatig zou willen doen.

Middenman
Middenman1 jul. 2020 - 14:44

@Leontrotsky - Dat geloof je toch zelf niet? Voor een deel bestaan die miljarden uit pensioenpotjes. Als je die afroomt dan betekent dat minder pensioenuitkeringen op de langere termijn en dus minder consumptie - slecht voor de economie. Een ander deel wordt gevormd door bedrijfsreserves. Die afromen betekent minder investeringen, minder werkgelegenheid en minder vet op de botten voor tijden van crisis - ook slecht voor de economie. Weer een ander deel zit in vastgoed bij particulieren die één of twee panden hebben in plaats van spaargeld op de bank. Wat jij voorstelt is diefstal door de overheid.

harmmeijer
harmmeijer1 jul. 2020 - 15:47

@ Middenman “Voor een deel bestaan die miljarden uit pensioenpotjes.” De pensioenen zijn niet meegeteld in de vermogens. Dat had u in de bovenstaande tekst kunnen lezen

Max6
Max61 jul. 2020 - 16:21

@Merel de pensioenen van mensen in een pensioenfonds niet... de pensioenen van bijvoorbeeld ondernemers die pensioen sparen in hun BV dus wel. Dat maakt de vergelijking dus scheef.

Elias Unique
Elias Unique1 jul. 2020 - 17:12

@Merel: Middenman heeft wel gelijk. Pensioenen van de 99% worden niet meegeteld, terwijl pensioenpotjes (in eigen BV) wel geteld worden bij vermogen van die 1%.

Middenman
Middenman1 jul. 2020 - 17:18

@Merel - ik heb het over pensioenpotjes, niet over 'de pensioenen'. Ondernemers kunnen geen gebruik maken van pensioenfondsen zoals werknemers. Pensioenpotjes zijn vermogens die ondernemers zelf sparen om later hun eigen pensioen van te kunnen betalen. Dat is 'gewoon' geld dat in de BV zit en in daarom wel meegenomen is in de berekening van het artikel. Ondernemers moeten zelf zorgen voor hun pensioen en sociale vangnet, dat wordt nogal eens vergeten.

EmC2
EmC22 jul. 2020 - 6:59

Afpakken van eigendom heet dat, gebeurde veel tussen 1940-1945 bij een bepaalde groep in Nederland. Vandaar; https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens Artikel 17. Iedereen heeft recht op eigendom! Daarom ligt box3 ook onder vuur...

Oki Doki
Oki Doki1 jul. 2020 - 10:45

De ongelijkheid in Nederland is verschrikkelijk omdat uitkeringsgerechtigden heel slecht behandeld worden door gemeentes onder druk van de overheid. Mensen komen massaal in de schulden omdat gemeentes mensen om allerlei oneigenlijke redenen geen uitkering geven. Mensen moeten om onduidelijke redenen soms wel honderdduizenden euro's terugbetalen aan de gemeente, bijvoorbeeld als mensen een hobby hebben waar ze weleens een paar euro mee hebben verdiend, zoals het repareren van elektrische apparaten van vrienden en kennissen. Mensen worden gewoon helemaal kapot gemaakt tot er helemaal niets meer van de mensen over is. Heel veel mensen leven in ongelooflijk schrijnende situatie's dus de ongelijkheid is echt groot en vooral als het gaat om hoe mensen behandeld worden in Nederland.

13 Reacties
Jozias2
Jozias21 jul. 2020 - 13:18

Hoeveel heb je wel niet gekregen van de gemeente als je 'honderduizenden euro's' moet terug betalen?

Hallahan2
Hallahan21 jul. 2020 - 13:56

En nog zou 90% (gokje) van de wereldbevolking direct voor Nederland als woonadres kiezen. Vreemd...

Oki Doki
Oki Doki1 jul. 2020 - 14:15

Jozias Als je alles terug moet betalen dan helemaal niets. Als je zoveel schulden hebt dan stapelen schulden zich op in verband met rente en boete's en betaal je meer dan je ontvangen hebt. Als je vindt als land zijnde dat een mens eigenlijk helemaal geen recht zou moeten hebben op een uitkering dan zou je mensen geen uitkering moeten geven misschien. Je kunt mensen toch geen uitkering toekennen en ze daarna straffen omdat ze een uitkering ontvangen hebben?

Oki Doki
Oki Doki1 jul. 2020 - 14:32

Jozias Sommige mensen hebben heel lang een uitkering. Een uitkering is niet meer dan geld voor een dak boven je hoofd en voor eten en kleding. Dat is geld dat mensen nodig zijn om van te kunnen leven. Als iemand al twintig jaar een uitkering heeft omdat deze ziek is of andere problemen heeft zoals geen sociale vaardigheden bijvoorbeeld dan loopt dat op tot meer dan tweehonderdduizend euro. Maar dat is twintig jaar bij elkaar opgeteld. Dat is geld dat mensen nodig zijn om van te leven, meer niet. Tienduizend per jaar is helemaal niet zoveel in een rijk land als Nederland. Dat zijn mensen minimaal nodig om van te kunnen leven.

Rutger Groot
Rutger Groot1 jul. 2020 - 14:54

Flauwekul natuurlijk: "Mensen komen massaal in de schulden omdat gemeentes mensen om allerlei oneigenlijke redenen geen uitkering geven" Kijk anders even op het Nibud, dan zie je waar schulden door ontstaan en hoe je ze kan oplossen. Het Nibud kan je daarbij helpen. Mensen met schulden geven over het algemeen teveel uit en zorgen dat er teweinig inkomsten zijn. En ja dat kan verschillen de oorzaken hebben, maar voldoende uren werken lost een boel problemen op. Een bijstands uitkering voor een alleenstaande ouder levert ongeveer 1750 euro per maand op incl. toeslagen. Het minimum loon is ongeveer 200euro netto meer. https://www.nibud.nl/beroepsmatig/financiele-problemen/

C@io1
C@io11 jul. 2020 - 15:18

@Hallahan die zijn vaak bar slecht geinformeerd en kennen enkel verhalen welk hen bereiken van het land v melk en honing uit de jaren '90' vorige eeuw. Dat land en die economie zijn hier vergaan met de tijd. En trouwens lijkt het beleid richting burgers geboren met de nationaliteit, als ook, de mentaliteit waaronder toekennen v negatieve beoordeling altijd strikter v dien: belastingdienst affaire inzake veelal allochtone Nederlandse burgers vs controle uitkeringen tijdelijke gastarbeiders uit bijv. Polen onlangs en fraude met dien. Dus ja, Hallahan die komen hier graag mede omdat ze meer betaald krijgen hier via Europeze regelgeving en het af te reizen valt, dit ter voorkoming v uitbuiting. En de ironie is dat dat blijkbaar geen geval is en niemand zich er om bekommert of in geringe mate als dat om de NL's kennende participerenden gaat. Vd rest nog iets Hallahan..wellicht?

Oki Doki
Oki Doki1 jul. 2020 - 15:29

Rutger Groot Dan moet je het programma "Opstandelingen" van BNN/VARA over Enschede maar eens zien, dan kom je er wel achter dat het toch wel zo is. Mensen zoals jij en ik die al langere tijd suïcidaal zijn omdat de gemeente het leven van de mensen zuur maakt. Mensen houden bijvoorbeeld 3 euro over aan het eind van de maand en dat de gemeente dan zegt dat je dan waarschijnlijk nog andere inkomsten hebt en dat je dan de uitkering terug moet betalen. Of mensen die suïcidaal zijn omdat ze in de schulden komen omdat hun aanvraag voor een uitkering pas na acht maanden in behandeling wordt genomen. En daarna nog meer in de problemen komen omdat ze tijdens deze acht maanden bij hun ouders hebben gegeten, de mensen maken namelijk nu deel uit van een gedeeld huishouden en hebben dus geen recht op een volwaardige uitkering.

Oki Doki
Oki Doki1 jul. 2020 - 15:33

Zou ik niet doen als ik die 90% was want zo slecht hebben veel mensen het in veel landen niet. Er komen wel mensen naar Nederland voornamelijk uit landen waar het oorlog is maar om dat nu 90% van de bevolking te noemen.

Pater
Pater1 jul. 2020 - 16:50

@Rutger Kijk inderdaad nog even na naar 'Opstandelingen' over de sociale dienst in Enschede. Daar waren krankzinnige straffen voor uitkeringstrekkers, voor iets wat helemaal niet klopte, schering en inslag.

DaanOuwens
DaanOuwens1 jul. 2020 - 20:59

@ Rutger Groot Jij schrijft: Mensen met schulden geven over het algemeen teveel uit en zorgen dat er teweinig inkomsten zijn. Je bent erg slecht geïnformeerd. En soort internet kennis van de verschillende regelingen. In werkelijkheid is het beeld een stuk somberder. 50% van de aanvragen voor bijstand wordt afgewezen. Vooral op administratieve gronden. Dus er ontbreekt een formulier. En aanvraag voor bijstand kan 10 A4 zijn maar ook 200 A4. Het is niet zo dat de aanvrager geen recht heeft, maar het dossier is niet compleet. Dan wordt aanvraag afgewezen. De aanvrager kan een nieuwe aanvraag doen maar zit intussen zonder enig inkomen. De procedure is complex en langdurig. In vrijwel alle gemeenten. Van Amsterdam tot Zierikzee. Ook hanteren diensten voor W&I vaak een wachttijd. Die kan oplopen tot 13 weken. 13 weken waarin mensen geen sowieso inkomen hebben. Zo ontstaan bijvoorbeeld schulden. Dat kan achteraf gerepareerd worden maar dan zitten mensen met weinig inkomen al in een cyclus van het ene gat met het andere dichten. In Rotterdam heeft ongeveer 50 % van de 80.000 mensen in de bijstand grote schulden. Dus tussen de 30.000 en 40.000 mensen zouden een beroep op de schuldhulpverlening van de gemeentelijke kredietbank kunnen doen. Echter deze procedure was zo complex dat tot 3 jaar geleden slechts 8% van het beroep op schuldhulpverlening resulteerde in een lopende procedure. Voor 92% van de aanvragers was de procedure te complex. Aanvragers konden niet voldoen aan de administratieve eisen. Er zijn afspraken voor verbetering maar ik heb nog geen resultaten gezien. Het punt is dat jij niet ziet en niet weet welke problemen werkelijk spelen bij de 1 tot 2 miljoen Nederlanders die van een minimaal inkomen moeten rondkomen. Het is een wereld die blijkbaar ver van je bed staat. Maar neem van mij aan dat het vangnet dat in theorie aardig in elkaar zit in de praktijk vol zit met enorme gaten. En daar vallen grote groepen mensen doorheen.

Jozias2
Jozias21 jul. 2020 - 22:15

@oki doki Hoeveel mensen ontvangen 20 jaar lang bijstand en moeten nadien het hele bedrag terug betalen? Lijkt me een apart verhaal, zeker geen algemene veel voorkomende praktijk zoals het nu wordt geschetst en iemand die al 20 jaar in de bijstand zit gaat nooit 200.000 euro terug betalen.

Oki Doki
Oki Doki2 jul. 2020 - 7:46

Jozias Nou, bijvoorbeeld de man die elektrische apparatuur repareerde voor vrienden en kennissen. De sociale dienst kwam daar achter en de man moet nu €240.000,- terug betalen aan de sociale dienst. Maar dat is niet het enige geval. Er komen regelmatig mensen voorbij in de media bij wie dat ook is gebeurt.

Jozias2
Jozias22 jul. 2020 - 12:13

Oki Doki Je hoeft geen geld terug te betalen als je af en toe iets repareert. Wel als je daar een vergoeding voor krijgt boven de norm, niet informeert of net zo goed had kunnen werken. Ik vraag me ook af hoeveel vrienden je hebt als je 20 jaar lang apparatuur repareert (of kopen ze inferieure apparatuur). Maar dan blijft de conclusie: iemand in de bijstand gaat nooit 240.000 euro terug betalen. Ook daar hebben we in Nederland regelingen voor. En al zou het kloppen dan nog is het niet exemplarisch voor alle bijstandsgerechtigden.

Arlenis
Arlenis1 jul. 2020 - 10:44

Peter Hein weet het leuk te bagatelliseren. Vergelijk de bovenste 1% met de onderste 25%, ipv de algemene rijkdom in NL. Dan wordt het duidelijk hoezeer we essentiële arbeid onderwaarderen. Hogere belastingen of iets dergelijks alleen als al deze extra inkomsten direct worden geïnvesteerd in de onderste 25%. Of betaal ze gewoon een loon dat wel recht doet aan het draaiende houden van onze samenleving.

3 Reacties
Martin007
Martin0071 jul. 2020 - 15:04

Er is alleen 1 pietepeuterig klein probleempje, Arlenis. De mensen die deze belasting moeten instellen zijn zelf rijk en vermogend. Google eens naar het salaris van een kamerlid.

C@io1
C@io11 jul. 2020 - 15:22

Precies, werken moet gewoon weer lonen, als in altijd voldoen aan wettelijk minimumloon zonder onder sociaal minimum te kunnen vallen of daar nabij vastgezet te worden en in een onzeker bestaan te moeten leven tussen beide. Een herwaardering is zeker vereist.

Ch0k3r
Ch0k3r1 jul. 2020 - 21:14

@martin007 125k per jaar? Vermogend? Na, die zitten er lekker bij. Vermogend zijn vastgoedmagnaten, zoals die ene bekenheid met die domme bril, maar zelfs hij is nog maar klein bier. Quote500 wel eens bekeken?

Frits Jansen
Frits Jansen1 jul. 2020 - 10:13

De Amerikanen geven op dit gebied van oudsher het goede voorbeeld. Die vinden rijkdom geen schande, maar als je het in de VS "gemaakt" hebt word je wel geacht een groot deel van je vermogen aan goede doelen te besteden. Zelfs de eigenlijk intens gierige Bill Gates doet daar nu ijverig aan mee. Juridisch is er geen verplichting, maar de maatschappelijke druk is groot. Het zou me niet verbazen als Donald T. ook op dit terrein een hork is.

6 Reacties
rvb2
rvb21 jul. 2020 - 11:34

Het zou natuurlijk eerlijker zijn om die vrijwillige donaties gewoon via de belasting te innen, dan kunnen de rijke gevers niet in hun eentje bepalen welke goede doelen wel of niet gefinancierd worden.

nikita72
nikita721 jul. 2020 - 12:22

Rijke mensen in de VS geven hun geld dan vaak het liefst aan: - een museum - een universiteit - een orkest - een onderzoeksinstituut en dan het liefst iets dat ze zelf opgericht hebben. Dat helpt arme mensen niet om de doktersrekening te betalen.

Rearden7
Rearden71 jul. 2020 - 12:34

Helaas zijn deze "giften" belastingaftrekbaar, zodat uiteindelijke kosten worden omgeslagen over Amerikaanse belastingbetalers. Daarbij staat Microsoft bekend als notoire belastingontduiker (1), en investeert The Bill and Melinda Gates Foundation vooral in andere belastingontduikende bedrijven als Coca-Cola, McDonald's, ExxonMobil, e.a. (2), echt bedrijven die eerlijke beloning (naast volksgezondheid) hoog in het vaandel hebben staan. En nu lijkt Gates zijn kapitaal aan te werven om een pandemie te financieren, met als gevolg overheidsbeleid dat uiteindelijk leidt tot nog meer ongelijkheid: de Nederlandse begroting met een geschat overschot van €2 miljard nu gaat uitkomen op een tekort van €68 miljard (3). En dacht u dat dit tekort gaat worden opgehoest door bovengenoemde 1%? 1. https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/06/bill-gates-preaches-fighting-poverty-hypocrite-microsoft-tax 2. https://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Financials/Investment-Policy 3. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/26/kabinet-rekent-op-astronomisch-begrotingstekort-van-68-miljard-euro-a4004228

Pater
Pater1 jul. 2020 - 17:10

Nou Frits, dat "goede voorbeeld"zien de scribenten hierboven toch heel anders. En ik ben het van harte met ze eens.

GoudenBergen
GoudenBergen1 jul. 2020 - 19:09

@rvb @peinzer Ik vind het een goede zaak dat extreem rijke mensen hun eigen goede doelen kiezen. Ze kiezen vaak voor zaken waar de maatschappij over 100 jaar nog plezier van heeft. Terwijl veel belastinggeld in bodemloze putten verdwijnt of aan zinloze zaken wordt uitgegeven. Als Bill Gates een project opzet in bijvoorbeeld Oeganda of Ghana is de kans groot dat het een succes wordt, als het via ontwikkelingssamenwerking loopt, is de kans groot dat het een fiasco wordt of dat het geld in de verkeerde zakken verdwijnt Het is niet de primaire taak van de overheid om de doktersrekening van mensen te betalen. In principe moet iedereen zijn eigen broek ophouden. Alleen als mensen echt niet kunnen hebben ze recht op hulp. Nog enkele goede doelen: - bibliotheken - beurzen voor studenten - stipendia voor kunstenaars - projecten in ontwikkelingslanden - fondsen met een specifiek doel

Jansen7
Jansen72 jul. 2020 - 12:17

@Goudenbergen: het is de verantwoordelijkheid van elke arme zelf om zich te ontdoen van monopolies, oligopolies en rechtse overheden die onder een hoedje spelen ermee. Op een democratische manier dus door nutsbedrijven in te stellen voor essentiele behoeften (strijd met de EU die dit staatsinmenging zal vinden) zodat woekeraars er geen woekerwinsten mee behalen. En eh, zelfs in Amerika gelooft de helft van de mensen al niet meer in de Americain Dream in de zin dat mensen 100% zelf de dokter kunnen betalen. Nu u nog.

Bouwman2
Bouwman21 jul. 2020 - 10:05

Van Mulligen is voor mij een vorm van held, hij zou een standbeeld kunnen hebben, ware het niet dat ...... Want het is waar, het vermogen zit em ook in de pensioenen van werknemers en in de reservering voor de continuïteit van de onderneming die voor werk zorgen. . Ik heb eens voor de gein gekeken hoe dat idee op microniveau uitpakt. Nou ik heb alsnog een bod gedaan op dat kasteeltje in de Var., ware het niet dat het ledenparlement ,,,,,,,.... Ik ben niet per sé voor standbeelden hoor, maat een kleine buste, naast die van Ludwig van Beethoven lijkt me een kleine hulde aan iemand die toch veel overeenkomsten heeft met eh eh Einstein.

RaymondenJoop
RaymondenJoop1 jul. 2020 - 10:00

Dit is de kern vh probleem. In NL valt het nog wel mee omdat bijna iedereen is verzekerd van een dak boven z'n hoofd en eten en gezondheidszorg. Maar elders is het alles bij de ene of dood gaan van een ander aan een verkoudheid. Wereldwijd gezien is het een enorm probleem. Armoe is de oorzaak van oorlogen, dat men toevlucht zoekt tot geloven en de migratiestromen van mensen die op zoek zijn naar een beter leven. Afgezien van de klimaatproblematiek en multi culturele spanningen die dit weer tot gevolg heeft, is het totaal krankjorum dat een enkeling weigert wat van zijn welvaart af te staan voor een gezondere verdeling. Die willen meer, meer. Mogelijk gemaakt door ons neo-liberale stelsel. Wat of je nu 10 miljoen hebt of 10 miljard, dat geld krijg je toch niet op.

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman21 jul. 2020 - 10:07

Daarom ben ik voor Eurobonds. Nou nou nou, ik wordt aangekeken of ik van Lotje getikt ben.

RaymondenJoop
RaymondenJoop1 jul. 2020 - 13:07

@Bouwman Met Eurobonds verander je niks aan het gegeven dat enkelen alles hebben, slechts dat de belastingbetaler hier z'n vermogen in de vorm van pensioenen en spaargeld ziet verdampen.

Middenman
Middenman1 jul. 2020 - 9:47

Vermogen wordt pas vermogen nadat er belasting over is betaald. In ieder geval winstbelasting. Als het naar privé gaat komt daar dividendbelasting overheen. En daarna nog vermogensbelasting. Dat gaat om heel veel geld en het zou maar zo kunnen dat deze 1% ook gezorgd heeft voor een aanzienlijk deel van de belastinginkomsten. Zowel direct als indirect via de producten die hun bedrijven verkopen en de werkgelegenheid die ze creëren. Een discussie over de hoogte van de winst- en dividendbelasting is natuurlijk prima, maar het lijkt me onwenselijk om de vermogenden als een soort vijand te gaan zien en behandelen.

10 Reacties
Bouwman2
Bouwman21 jul. 2020 - 10:10

Weet je zeker of je de juiste naam hebt gekozen? Pas op hoor, je zegt iets heel erg rechts. En daar houden we hier niet zo van, toch.....

rvb2
rvb21 jul. 2020 - 10:16

Het is ook onwenselijk om de armen te zien als mensen die de rijken van hun geld willen beroven. Een betere verdeling van rijkdom is hard nodig, ook de rijken zijn welkom om bij te dragen aan de oplossing met hun ideeen. Een betere verdeling van rijkdom willen is niet zozeer omdat de rijken zo slecht zijn, maar omdat er te veel armoede is.

Max6
Max61 jul. 2020 - 10:18

Inderdaad... hoe meer vermogens in BV's hoe beter voor Nederland. Verder zit er natuurlijk heel veel vermogen in woningen. Als ik gewoon 4.000.000 koopwoningen x 300.000 (gemiddelde prijs) doe dan zit ik al op 1200 miljard. Laat daarvan de helft afgelost / overwaarde zijn... is een flink deel van het private vermogen. En de 1% heeft hele grote huizen ;-)

Oki Doki
Oki Doki1 jul. 2020 - 10:36

Mensen met een uitkering worden door gemeentes trouwens wel als vijand gezien. Het is ongelooflijk wat mensen met een uitkering moeten doorstaan, als ze überhaupt een uitkering krijgen. Veel mensen komen in de schulden omdat ze gewoon geen uitkering krijgen om allerlei oneigenlijke redenen terwijl de mensen die uitkering wel nodig zijn. De situatie van veel mensen is zo schrijnend dat mensen die in die situatie zitten gewoon zelfmoord plegen, mensen worden dus eigenlijk gewoon gedwongen om zelfmoord te plegen. De ongelijkheid is daarom dus heel groot in Nederland als het gaat om hoe mensen behandeld worden door de overheid.

Ch0k3r
Ch0k3r1 jul. 2020 - 12:42

Het is natuurlijk een drogreden om te stellen dat we belastinginkomsten mislopen als de rijkeren minder rijk worden en de armen rijker. Die armen betalen dan ook meer belasting. "Zowel direct als indirect via de producten die hun bedrijven verkopen en de werkgelegenheid die ze creëren." Het gekke van de economie is nu juist dat als je ervoor zorgt dat mensen meer koopkracht hebben, je ook meer verkoopt. En als je meer verkoopt, word je ook weer rijker.

Middenman
Middenman1 jul. 2020 - 14:37

@Bouwman: ja die opmerking kan ik wel waarderen! Alleen zullen rechtse mensen nooit bereid zijn om te praten over een mogelijke verhoging van de winst- en/of dividendbelasting. Ik wel. @OkiDoki - mee eens. Als ondernemer wordt ik door de overheid en belastingdienst ook niet altijd fijn behandeld, maar het verschil is dat er helaas aardig wat collega-ondernemers zijn die dat rechtvaardigen. @Ch0k3r - daar kan ik een heel eind in mee gaan hoor. Daarom ben ik ook niet direct tegen een gesprek over de verhoging van winst en/of dividendbelasting. Als we dat maar doen in het kader van een eerlijker verdeling en niet denken dat we daarmee meer belastinginkomsten krijgen en dan alle problemen in bijvoorbeeld de zorg kunnen oplossen. Dan draai je de mensen een rad voor ogen.

Pater
Pater1 jul. 2020 - 16:56

@Middenman Ben je nou echt tegen vermogensbelasting ? Weet je hoe het mogelijk is dat bedrijven winst maken ? Omdat de Nederlandse belastingbetalers en de overheid zorgen voor een enorme infrastructuur, zowel fysiek als qua kennis en kwaliteit van het overheidsapparaat, niveau van de rechtspraak, de weinige corruptie enz. enz.

Ch0k3r
Ch0k3r1 jul. 2020 - 21:05

@Middenman Oke tof. Je schreef echter wel: "Een discussie over de hoogte van de winst- en dividendbelasting is natuurlijk prima, maar het lijkt me onwenselijk om de vermogenden als een soort vijand te gaan zien en behandelen." Dat hangt er natuurlijk wel vanaf hoe je 'vermogenden' definieert. Ik heb an sich niks tegen multimiljonairs die op een eerlijke manier aan hun geld komen. Het lijkt mij echter wel wenselijk om een plafond in te stellen, daar heb ik al eerder voor gepleten. Hoewel ik ook besef dat dat op mondiaal niveau niet gaat lukken en daarom een utopie is. 40 miljoen per huishouden ofzo. Alles daarboven 100% belasten. Zou mooi zijn. Haalt de perverse prikkel weg.

Middenman
Middenman1 jul. 2020 - 21:26

@Pater - ik ben niet tegen vermogensbelasting, maar het moet wel redelijk blijven. Vermogensbelasting wordt geheven over privévermogen en dat betekent dat de bezitter van het vermogen over dat geld al veel belasting heeft betaald. Maar ik denk dat je wat belastingen door elkaar haalt. Bedrijven die winst maken betalen winstbelasting en dragen zo ook fors bij aan al die mooie dingen die je noemt. Net als de eigenaar van dat bedrijf met de dividendbelasting, inkomstenbelasting en vermogensbelasting die hij betaalt. Gewone ondernemers die in Nederland werken en geen ingewikkelde constructies hebben in het buitenland betalen echt stevig belasting. Daar is niks mis mee, maar ik verzet me tegen de beeldvorming dat het profiteurs zouden zijn. Het tegendeel is waar.

Pater
Pater3 jul. 2020 - 2:56

@Middenman Mooi dat je niet tegen vermogensbelasting bent. De rest van je reactie kan ik niet plaatsen, slaat in elk geval niet op mijn tekst, die beoogde de winsten van bedrijven in een kader te plaatsen. De vermogensbelasting slaat op het rendement dat daarmee wordt gemaakt, het is dus een soort inkomstenbelasting, maar wel met een extreem laag tarief, namelijk 30 %. Voor kleine vermogens prima, voor grote vermogens denk ik eerder aan iets als 60 %.

Joop den Uil
Joop den Uil1 jul. 2020 - 9:45

dus 1 % stemt VVD en 99% de sociale partijen die de kloof arm/rijk daadwerkelijk verkleinen ? nee he... dus men is in het algemeen wel tevreden met deze situatie

4 Reacties
Le Chat Botté
Le Chat Botté1 jul. 2020 - 10:59

Hahahahaha!!! Geloof je het zelf. Alsof jij weet wat voor iedere kiezer de doorslag geeft om op een bepaalde partij te stemmen.

Ch0k3r
Ch0k3r1 jul. 2020 - 13:30

Le Chat Botté Die kiezer weet dat vaak zelf ook niet. Hoeveel mensen ik al niet heb horen lopen klagen dat hun pensioen ten grabbel wordt gegooid maar wel op de VVD stemmen omdat Rutte het zo goed doet.

C@io1
C@io11 jul. 2020 - 15:45

@Joop den Uil, ja dat stemgedrag blijf ik opmerkelijk vinden tegenover kosten en baten voor het merendeel vd stemmende kiezers alhier. Zal het dan voor een groot deel niet enkel te maken hebben met politieke idealen en partijplannen. Maar voor een deel van normerend Nederland met populariteit lijststrekkers, mediaoffensieven en lakende interesse in de inhoudelijke politiek, ik opper dit eerste punt vanwege het herhaaldelijke succes van onze premier. Is het niet gewoon een ordinaire bestuurlijke Holland has got talent geworden de gevoerde verkiezingsstrijd met vrijwel hetzelfde resultaat vd koplopers door de persoon zelf?

Le Chat Botté
Le Chat Botté3 jul. 2020 - 7:20

@chok3r Stemmen op een partij is niet gebaseerd op een contract. De gekozen partij kan het kiezersmandaat interpreteren zoals het haar belieft. Kiezers maken op hun beurt allerlei afwegingen die gebaseerd zijn op prioriteit. Dus als ze maatregel 1 heel belangrijk vinden en maatregel 2 niet, dan kun je niet meer stellen dat met hun stem op eenpartij die beide maatregelen wil ze dus gekozen hebben voor maatregel 2. Kiezers kiezen op een spectrum van volkomen rationeel tot en met volkomen koekwous. Probeer daar maar eens kaas van te maken. Onze parlementaire democratie is zodanig vrijblijvend ingericht, dat je niet kunt spreken van "het volk aan de macht". Hiervoor zal echt een democratie 2.0 ontworpen moeten worden. Ik ben zelf erg benieuwd naar de mogelijkheden van een lotingsdemocratie, maar ook naar andere vormen van democratie waarin vertegenwoordiging via politieke partijen is vervangen door een meer fluïde, meer democratische oplossing.

itsme3
itsme31 jul. 2020 - 9:44

Zo lang het pensioengeld niet tot het vermogen wordt gerekend, of er bij de rijken er geen rekening wordt gehouden met reservering voor pensioen, is het onderzoek een eerstejaars student onwaardig.

tempest
tempest1 jul. 2020 - 9:12

Tja, de top 0.1% of 1%. De vraag is welke conclusie je aan deze vermogensverdeling moet hangen. Ik vermoed dat het weinig over de werkelijkheid zegt en het zinnetje over de BV's zie ik als een bevestiging daarvan. Ik denk dat het enkel wil zeggen dat er relatief gezien een groot aantal hele rijke mensen met hun bedrijven in Nederland staan ingeschreven om belastingtechnische redenen. In de VS is er concurrentie tussen de staten wat belasting betreft en in de EU tussen landen. De vermogensverdeling van de top geeft een beeld van dat spelletje van de allerrijksten.

erikbos
erikbos1 jul. 2020 - 9:10

Geen probleem als de rijkste 1% van Nederland zoveel vermogen heeft, mits ze maar hun portie aan belastingen maar hebben betaald bij het opbouwen van hun vermogen. En daar gaat het met box 2 nogal eens mis, zoals prive leningen uit het box 2 vermogen verstrekken zonder dat het ooit terugbetaald wordt e.d. Dus aanpassen die fiscale regels omtrent box 2. Verder is het natuurlijk weer krom om de pensioengelden niet mee te tellen. Ook al is het pensioen niet direct opeisbaar vermogen, het is natuurlijk wel vermogen dat iemand na zijn pensionering consumeert. Een Nederlander met pensioenopbouw hoeft geen groot vermogen op te bouwen om op te eten na zijn pensioen, terwijl dit in het buitenland vaak wel nodig is.

adriek
adriek1 jul. 2020 - 8:48

Wat misschien mist is hoeveel deze 1 procent bijdragen in de economie: Hoeveel werkgelegenheid leveren ze op, hoeveel belasting betalen ze, hoeveel van hun miljarden besteden ze (in Nederland) of liggen al die miljarden alleen maar te groeien op de kaaimaneilanden zonder iets of iemand te goede te komen?

2 Reacties
Max6
Max61 jul. 2020 - 9:27

Nou... dit zijn getallen van de belastingdienst. Weet eigenlijk niet zeker of de miljarden op de kaaimaneilanden hier bij zitten ;-) Overigens zit een groot deel van het vermogen vast in woningen

C@io1
C@io11 jul. 2020 - 16:18

@Eirda dat is in toenemende mate in relatie tot werkgelegenheid relatief bezien steeds minder, door digitalisering en flexibilisering arbeidsmarkt. En dat gat wordt niet goed gedicht met de geinde gelden zoals dat blijkt bij een ieder slag of stoot; vorige recessie (overigens gecreeerd door soortgelijke vermogende rechtspersonen, natuurlijke personen en overheden) en nu pandemie. Daarnaast wat Max zegt een groot deel van het vermogen zit in woningen cq vastgoed. Daar zit beperkte werkgelegenheid aan welk ten goede komt v breed algemeen belang, zoals jij het beziet in het kader van 'trickle down economics als onderdeel v het experiment Reaganism adhv die 'ene school'. De uitkomsten van dien zijn goed te zien in de welvaartsongelijkheid in de US tussen natuurlijke personen maar ook diens staten, zeker met oog op sociale voorzieningen en onderwijs. Wij volgen deze mensen in de ranglijst. En dat is goed zichtbaar geworden en wordt steeds zichtbaarder v menigeen individu hier welk kampt met lakende solidariteit in diens levensloop jegens hem of haar, vanuit het breder en/of gegoede publiek. Dat is precies wat de schrijver en reageerders hier belichtten, naast perspectieven en oplossingen, welk voorbij moeten gaan aan jou redenatie. We kennen de uitkomsten v jou denkwijze aldaar en alhier, deze zijn niet houdbaar zonder verdere polarisering in dit land, welk afdoet aan diens sociale insteek. Het is vrij simpel de mate van solidariteit welk getoond wordt kan een vermogende zich makkelijker aan onttrekken dan een ander, daarom werken 'trickle down economics' slechts in beperkte mate, afhankelijk vd financiele ambities v het vermogende persoon, diens solidariteit en besef van wat loon en inkomsten betekenen v minder vermogenden. Het beoogde effect van dien blijft redelijk beperkt in verhouding tot het groeien van het saldo op persoonlijke bankrekeningen. Daarom staan wij in de top 10 van millionairs creeeren (at least relatief) ondanks dat wij niet over een massale oliebel beschikken en onze gasbellen door de overheid gereguleerd worden bv. Zeg ik iets wat niet kenbaar is dan hoor ik het graag.

[verwijderd]
[verwijderd]1 jul. 2020 - 8:48

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
vdbemt
vdbemt1 jul. 2020 - 9:09

Gemiddeld zijn we rijk. Maar, wat je zegt, het is nogal ongelijk verdeeld. Wat men ook altijd vergeet, is dat die rijken zo rijk zijn geworden met hulp van (personeel) en ten koste van (klanten) anderen. En we blijven maar beweren dat we niet genoeg geld hebben voor een betere zorg, voor een fatsoenlijke salarisverhoging van zorgmedewerkers, voor een lichte verhoging van het minimumloon. Bullshit. Het geld is er wel. Maar liberaal en dus niet goed verdeeld.

Jozias2
Jozias21 jul. 2020 - 9:24

@vd bemt Hoezo ten koste van klanten? Je gaat als klant toch net zo goed een overeenkomst aan. Mevrouw Heineken is erg rijk maar ik hoor weinig klanten klagen.

tempest
tempest1 jul. 2020 - 9:30

Vind dat altijd een lastige uitspraken. Ook hier is armoede, al hebben we veel dingen een stuk beter georganiseerd dan bijvoorbeeld de VS. Maar om dat nu "stinkend rijk" te noemen... Ik zou de term niet gebruiken omdat het de indruk wekt dat "we" er maar tevreden moeten zijn. Als je overigens naar de inkomensverdeling kijkt, dan is juist de ongelijkheid in Nederland wereldwijd gezien nog best goed (al neemt die ongelijkheid wel toe). Als die statistieken geven een beeld van de ongelijkheid, maar duiding ervan is helemaal niet simpel.

Middenman
Middenman1 jul. 2020 - 9:42

@vdbemt - als die vermogende mensen geen risico's hadden genomen en bedrijven opgezet dan hadden die klanten geen producten kunnen kopen en het personeel geen werk gehad. Waarom in dit verband spreken over 'ten koste van'? Klanten kopen toch vrijwillig? Werkgelegenheid is toch iets goeds? Verder vergeet u dat vermogen pas 'gestald' wordt nadat er belasting over betaald is. Van dat enorme vermogen is dus ook al enorm veel geld afgeroomd dat ten goede komt aan de maatschappij (goede zaak!). Dat is minimaal de winstbelasting als het in een BV blijft en daarna ook nog een keer dividendbelasting als het naar privé gaat. Samen is dat zo'n beetje hetzelfde als de hoogste schijf IB. En daarna betalen ze ook nog vermogensbelasting. Een discussie over de hoogte van de winst- en dividendbelasting is prima, maar we moeten niet doen alsof vermogenden niets bijdragen aan de maatschappij. Het tegendeel is waar.