Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Remkes: boerencrisis reikt veel verder dan stikstof

Bemiddelaar noemt eerste overleg zonder protestboeren "buitengewoon constructief"
Joop

Rijkste 1 procent bezit meer dan de helft van al het vermogen op de wereld

  •  
22-01-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
615 keer bekeken
  •  
16033876916_0f39ca13fc_k
De rijkste 1 procent van de wereldbevolking bezit meer dan de helft van alle rijkdom op de wereld. Het is voor het eerst dat die grens van 50 procent wordt overschreden, zij het nipt: in 2017 bezat de rijkste 1 procent 50,1 procent. Een jaar eerder was dat nog 49 procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Oxfam Novib naar de kloof tussen arm en rijk.
Ook zouden de rijkste 42 mensen op de planeet samen nu net zo veel geld hebben als de armste 3,7 miljard mensen. In 2009 moesten er nog 380 steenrijke mensen bij elkaar gezet worden om tot eenzelfde totale vermogen als de armste helft te komen.
Uit het rapport blijkt verder dat tussen 2016 en 2017 de wereld 9 biljoen (9.000.000.000.000) dollar rijker werd, maar dat 82 procent van dat enorme bedrag in handen kwam van die rijkste 1 procent. Voor de armste 50 procent van de wereldbevolking betekende die stijging helemaal niets, zij gingen er geen cent op vooruit. Oxfam berekende ook dat met 7,6 biljoen dollar – die 82 procent dus – de armoede in de wereld maar liefst zeven keer kan worden verholpen.
Ook in Nederland is de kloof tussen de allerrijksten en de allerarmsten fors, zij het iets minder dan het gemiddelde van de hele wereld: de rijkste 1 procent bezit 45 procent van het totale vermogen. Ook blijkt dat in Nederland relatief weinig mensen de kloof tussen arm en rijk te groot vindt: 58 procent, tegenover 75 procent wereldwijd. Nederland scoort daarmee het laagst van alle landen.
Oxfam Novib publiceert de cijfers jaarlijks vlak voor de start van het World Economic Forum waar regeringsleiders samenkomen. De gegevens van de rijkste mensen komen van het Amerikaanse tijdschrift Forbes, de armoedecijfers van de Wereldbank.
Bron: NRC , Oxfam Novib / cc-foto: Erik Brouwer

Meer over:

rijkdom, armoede, wereld, nieuws,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (115)

Cliff Clavin
Cliff Clavin27 jan. 2018 - 11:49

In de hoop dat deze of gene hier nog eens kijkt of er een nieuw bericht bijgekomen is, geef ik deze drie links, over Amazon - https://www.alternet.org/labor/amazon-21st-century-digital-chain-gang https://www.newyorker.com/news/news-desk/amazons-new-supermarket-could-be-grim-news-for-human-workers https://www.newyorker.com/humor/daily-shouts/im-jeff-bezos-and-im-your-dad-now Nog altijd hebben we de vrijheid om 'nee' te zeggen. En van die vrijheid maak ik dagelijks en tot genoegen gebruik.

BramJ
BramJ24 jan. 2018 - 17:45

Is er al 1 iemand geweest op dit forum die zichzelf onder de rijkste 5% ter wereld schaart en vindt dat hij zelf meer moet afdragen aan de armste helft van de bevolking?

1 Reactie
Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld24 jan. 2018 - 22:04

Ik vind dat niet alleen, ik doe dat ook.

BramJ
BramJ23 jan. 2018 - 18:19

Dit zijn makkelijke holle frasen zolang er geen objectieve ipv relatieve definitie van arm en rijk wordt gehanteerd. Het voorkomen van -het concentreren van- rijkdom moet ook geen doel opzich zijn. Het voorkomen van armoede wel. Veel mensen verbinden die twee dingen ten onrechte 1 op 1. Daarnaast ben ik benieuwd wie van de voorstanders van verdergaande welvaartsverdeling zichzelf ipv "hunnie" als "rijk" beschouwt. Iedereen op dit forum zit misschien niet bij de rijkste 1%, maar wel bij de rijkste 5% ter wereld. Heeft bijvoorbeeld de rijkste 10% van de wereld dan hetzelfde recht om de rijkste 5% aan te spreken net als de rijkste 5% in dit geval de rijkste 1% aanspreekt?

6 Reacties
Ongewenste Bijdrage
Ongewenste Bijdrage24 jan. 2018 - 0:20

"Het voorkomen van -het concentreren van- rijkdom moet ook geen doel opzich zijn." Ik heb hier eigenlijk alleen maar argumenten gelezen voor het tegendeel, dus ik ben toch wel erg benieuwd waar je die stelling op baseert. Jij mag natuurlijk gerust de mening verkondigen dat de wereld plat is, maar dat betekent nog niet dat dat een feit is. Zelfs Bill Gates en Warren Buffet mogen van mening zijn dat het niet wenselijk is dat zich steeds meer kapitaal -en dus macht- concentreert in de handen van steeds minder mensen. Je zou willen dat iedereen die deel uitmaakt van de rijkste x% van de wereldbevolking zich dat zou realiseren.

richarrd
richarrd24 jan. 2018 - 6:44

Dat is wel waar maar het schijnt momenteel zo te zijn dat de rijkste mensen zoveel geld binnenkrijgen dat ze niet over voldoende capaciteit beschikken om het weer te herinvesteren in de economie, en dat is toch wel een onwenselijke situatie. De belangrijkste eigenschap van "kapitaal" ten opzichte van "rijkdom" is dat kapitaal weer geïnvesteerd wordt in de economie. Als geld niet meer in de economie geïnvesteerd wordt dan is het geen kapitaal meer, maar valt het onder rijkdom en laat het nu het kapitaal zijn dat de wereld rijker heeft gemaakt en nog maakt en laat het nu de rijkdom zijn die ervoor zorgt dat een economie nooit vooruit komt.

Ongewenste Bijdrage
Ongewenste Bijdrage24 jan. 2018 - 14:37

Go Udvis heeft economie gestudeerd, dat merk je direct aan zijn buitengewoon innovatieve theorie over de wijze waarop het kapitaal de rijkdom genereert die de economie tot stilstand brengt. Dit markeert een nieuwe stap vooruit van het post-marxisme

BramJ
BramJ24 jan. 2018 - 17:28

@Ongewenste Bijdrage 24 januari 2018 at 01:20 "Ik heb hier eigenlijk alleen maar argumenten gelezen voor het tegendeel, dus ik ben toch wel erg benieuwd waar je die stelling op baseert. Jij mag natuurlijk gerust de mening verkondigen dat de wereld plat is, maar dat betekent nog niet dat dat een feit is." Op een links blog is het geen wonder dat u geen argumenten leest voor het tegendeel. Bovendien poneer ik niets als feit, maar slechts als mening. Ik zie uit principe niet in waarom je rijkdom wil voorkomen. Het voorkomen van armoede kan namelijk zonder het voorkomen van rijkdom, alhoewel weinig mensen hier dat lijken te kunnen bevatten. Als ik 1 auto heb en mijn buurman heeft er 4, dan hoeft er toch niet 1 naar mij zodat we allebei 2 hebben? Ik kom dan wel terug op mijn eerdere punt, dat je geen herverdeling kunt maken zonder een absolute definitie van rijkdom en armoede. Zolang je die definities blijft aanpassen naar het huidige welvaartsniveau zal het nooit mogelijk zijn dit te voorkomen. Een rijkste en armste x procent hou je immers altijd.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld24 jan. 2018 - 22:00

"Als ik 1 auto heb en mijn buurman heeft er 4, dan hoeft er toch niet 1 naar mij zodat we allebei 2 hebben?" Jouw stelling is in tegenspraak met het marktbeginsel zelf, dat alleen functioneert als de vraag groter is dan het aanbod. Dat betekent dus ook dat als een klein aantal consumenten onevenredig veel hebben, dat dit altijd ten koste gaat van de rest. Die hebben dus helemaal geen auto. In het geval van auto's is dan nog geen ramp, maar in het geval van etenswaren -proteïnes bijvoorbeeld- is het dat wel. Als honger wordt geleden op deze wereld, dan is niet het gevolg van een tekort aan voedsel, maar van de inkomensverdeling.

BramJ
BramJ26 jan. 2018 - 9:28

@Vermoorde Onschuld 24 januari 2018 at 23:00 "In het geval van auto’s is dan nog geen ramp, maar in het geval van etenswaren -proteïnes bijvoorbeeld- is het dat wel. Als honger wordt geleden op deze wereld, dan is niet het gevolg van een tekort aan voedsel, maar van de inkomensverdeling." Ik koos bewust het voorbeeld van auto's omdat het daarvoor inderdaad geen ramp is om niet her te verdelen. Daarmee onderstreept u mijn punt dat welvaartsverdeling niet ongelimiteerd nodig is. Slechts het bestrijden van armoede, waar hongersnood een goed voorbeeld van is, zou prioriteit moeten hebben. Nu is hongersnood gelukkig grotendeels uitgeroeid in de wereld, maar er leven nog steeds mensen -zei het steeds minder- in armoede. Ik zie alleen de legitimatie niet om de rijkste 1% op de verantwoordelijkheid daarvoor aan te spreken. Dit is volledig arbitrair. Bovendien is het erg gemakkelijk omdat je er zelf (net) niet toe behoort, terwijl je -mondiaal gezien- ook in zeer grote rijkdom leeft.

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld23 jan. 2018 - 15:35

De hogere welvaart is te danken aan de technische vooruitgang en niet aan ons economische systeem, dat steeds meer werkt als een blok aan het been. Go Udvis wijst er -net als Karl Marx- terecht op dat het kapitalisme wel degelijk vooruitgang betekende in vergelijking met het voorafgaande, alleen is er natuurlijk geen enkele reden om aan te nemen dat dit economische model niet voor verbetering vatbaar zou zijn. Een revolutie is niet wenselijk, niet alleen door het geweld waar dat vaak mee gepaard gaat, maar vooral omdat de bevolking na de revolutie gewoon doorgaat met hetzelfde gedragspatroon, gewoon omdat men niet beter weet. Een ander gedragspatroon kan dan slechts worden afgedwongen door repressie, terwijl positieve medewerking van de bevolking juist een voorwaarde is voor het slagen van elke vorm van verandering. Het sociaal-democratische model dat drijft op de invoering van andere en/of hogere belastingen en het indammen van belastingvlucht is ook afhankelijk van repressie en stuit daarmee ook op beperkingen. Bovendien is gebleken dat het gaat om een werkwijze die het perpetuum mobile van de politieke en economische elite in stand houdt, waardoor alle sociaal-democratische partijen zijn uitgegroeid van hervormers tot steunpilaren van het bestaande economische systeem. Het is dus zaak om eens te analyseren welke economische mechanismes verantwoordelijk zijn voor de voortdurende cumulatie van macht en kapitaal om daar verandering in aan te brengen. Natuurlijk is hier niet de ruimte voor een omvattende analyse, dus wil ik me beperken tot 2 -verder onuitgewerkte- suggesties: Een van de opties is bijvoorbeeld om een einde te maken aan de noodzaak tot kapitaalvorming als "appeltje voor de dorst" in het geval van ziekte en/of ouderdom, door het invoeren van volksverzekeringen, of zelfs een omslagsysteem en/of een basisloon, mede/vooral met de bedoeling om het winstoogmerk te elimineren. Een andere optie (en dringende noodzaak) is om de financiering/geldschepping niet langer onderhevig te laten zijn aan het winstoogmerk van de banken. Die prikkel is in haar uitwerking nog veel perverser gebleken dan de veel bekritiseerde bonussen. Daarbij valt -mede- te denken aan het herscheppen van een Rijksspaarbank en het schappen van een parallelle -digitale- munteenheid (naast de euro) ten bate van de reële economie. Deze stappen zijn mede noodzakelijk en moeten geworden genomen met het doel, om economische groei als voorwaarde voor het functioneren van het economisch model te elimineren, als een eerste stap naar een duurzaam model. Niet alleen de grondstoffen, maar ook het geld en de economie als geheel moet worden hervormd tot een kringloop, in plaats van als de kanker die het nu is. Ik zou nog meer -en verdergaande- voorbeelden kunnen even, maar hier wil ik het voorlopig bij laten. Het belangrijkste lijkt me om eerst eens het denken over dit onderwerp -onze economie- een andere richting uit te sturen, voorbij aan de sociaal-democratie, naar een post-kapitalistische samenleving

Cliff Clavin
Cliff Clavin23 jan. 2018 - 13:55

Goedemiddag, beste medestanders & opponenten - ik bied twee mooie artikelen aan, het één een lang interview met prof. David Harvey (City University New York), het ander van prof. István Mészáros (1930-2017); beide zijn niet gemakkelijk, maar zeer de moeite waard: https://theintercept.com/2018/01/21/marxist-scholar-david-harvey-on-trump-wall-street-and-debt-peonage/ https://monthlyreview.org/2017/12/01/capitals-historic-circle-is-closing/ @ Dongen - tot op zekere hoogte heb je gelijk. We delen dezelfde zorgen. Ik wil nu punt voor punt mijn commentaar op je laatste bericht aan me (23/1, 20:59u) geven: (1) ik blijf het vermogen van Bill Gates immoreel groot vinden. In potentie kan hij zijn nageslacht tot in de n-de generatie rijk laten zijn (n > 1.000, want het geld vermenigvuldigt zich onder de huidige condities vanzelf). Die familie kan dus blijven rentenieren, en als ik naar de mens in het algemeen kijk, zullen de meeste nazaten van Bill dan een luizeleven gaan leiden (lang niet iedereen is getalenteerd en tot het goede geneigd). Problematischer dan dit vind ik de invloedname van Gates op het onderwijs in Amerika: https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2013/07/15/bill-gates-expands-influence-and-money-into-higher-education/?utm_term=.a6cc8741b3a1 Zijn persoonlijke ideologie inzake onderwijs kan ik niet goedkeuren. Moet een overheid zeggen: dit mag je maximaal op je bankrekening hebben, William Gates? Dat lijkt me onwenselijk. Maar een overheid kan wel degelijk, om redenen van fatsoen en een streven naar gelijkwaardige leefomstandigheden, wetten en regels maken die het kapitaal beter verdelen. Bill Gates heeft ook gewoon: veel geluk gehad. En net zo waar is dat zoveel anderen, met dezelfde talenten en inzet, ook risico's nemen, maar door tegenslag (bijv. lichamelijke of geestelijke ziekte) hun hoop in rook zien opgaan; en dan raak je in de USA meteen aan de bedelstaf, omdat er geen eerlijk sociaal vangnet is, wat op zijn beurt weer het gevolg is van de immorele kloof tussen arm en rijk. (2) mijn opmerking over de jaren '70 was niet specifiek aan jou gericht. Ik schreef dat omdat ik regelmatig jonge mensen zie, die werkelijk geloven wat ik noteerde. En die ook menen dat ze nu mondig zijn, en dat de wereld in het systeem van nu aan hun voeten ligt. Ze studeren nog, bijvoorbeeld. Ik gun het ze niet, maar ik vrees dat hun onvermijdelijke botsing met de realiteit hard zal zijn (bijvoorbeeld als ze jarenlang moeten flexen, omdat die herverdeling nu eenmaal het dogma van vandaag is - hun vitaliteit en arbeidskracht worden genadeloos geëxploiteerd, bij die tijdelijke contracten - en hun mondigheid wordt beslist niet gewaardeerd). (3) wat betreft je opmerkingen over het inherent zijn van corruptie, machtsmisbruik, en fraude, in alle grote organisaties: ik geef je gelijk. Je kan mijn eerdere berichten op Joop nalopen, ik verwees een aantal keren naar het werk van dr. Thomas Klikauer, organisatiedeskundige aan Western Sidney University. Een expert op dit gebied. Ook prof. Burkhard Sievers doet hier onderzoek naar. Waar ik met je van mening verschil: een democratisch gekozen overheid moet open en controleerbaar zijn, en zichzelf in het openbaar controleren. In het best mogelijke geval geldt: wij zelf worden belichaamd in die overheid. Want wij stellen haar aan, het is niet andersom. Multinationals zijn in het geheel niet democratisch, ze opereren totalitair. De werknemers kiezen hun eigen management niet, en dat management oefent dictatoriale controle over die arbeiders uit. Deze misstanden kunnen alleen enigszins verzacht worden door eerlijke, fatsoenlijke werkverhoudingen, bij wet gereld: minimumloon en maximum aantal uren per week, veiligheidsvoorschriften, menselijke opvang bij ziekte, en duurzame aanstellingen. Daarom zijn vakbonden onmisbaar, want redelijkheid en billijkheid moet je elke dag opnieuw bevechten op de machthebbers, waar dan ook. Mijn punt (3) bevat, als je het anno 2017 leest, ideaaltypen. Jawel, in onze onrechtvaardige era zijn die democratische kwaliteiten (bij de overheid), en die menselijke arbeidsverhoudingen (bij de grote bedrijven), afwezig. Daarom vind ik Jeff Bezos een ordinaire slavendrijver. En omdat ik vind dat hij verplicht moet worden om het werken bij Amazon menselijk te maken, vind ik ook dat als dat zou gebeuren, en zou leiden tot een forse verhoging van Amazons prijzen, dat bedrijf het putje in zou mogen gaan. Niet omdat ik communist ben (ik ben sociaal-democraat), maar omdat ik tegen slavernij ben. Dan nog dit: De overheid, de financiële sector, en de multinationals zijn gefuseerd, en dat al lang. De politici van nu, dat zijn dienaren van die andere twee omgevingen. Er vindt een permanente draaideur-doortocht plaats van machtige mensen binnen deze drie circuits. Wij hebben alleen nog in naam een democratie. Formeel wordt die elke vier jaar weer bekrachtigd. Maar de blokpartijen en hun aanhang, die zijn in het geheel niet meer in de gewone mensen geïnteresseerd. Het enige waar ze zich politiek nog mee bezighouden, dat is het beslijmen van de sociaaldemocraten, in een kabinetsformatie. Ze werpen deze wat stuivers toe, en om principiële redenen weigeren linkse onderhandelingspartners die (de enig juiste reactie). Maar de keuze voor dat monolitische rechtse blok, die was al lang gemaakt. Na de vorming van een rechts kabinet (politiek uitvoerend orgaan van banken en multinationals) krijgen die linkse krachten nog maandenlang te horen dat zijn laf waren, geen verantwoordlijkheid wilden nemen, en slechts vanaf de zijlijn wilden toekijken (alsof oppositie voeren geen politiek bedrijven zou zijn). Het erge is dat 'de media' al deze smerige tactieken en infame leugens als serieuze politiek aan de kijkers presenteren. Dat komt dan weer omdat die media net zo opereren als Hitlers "Völkischer Beobachter", of Stalins Правда

6 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin23 jan. 2018 - 14:31

Ah, dan dit nog - over Amazon, steun met publieke gelden, slavernij, en de Grote Herverdeling Naar Boven: http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/11/25/amazon-staff-investigation_n_4335894.html http://www.newsweek.com/jeff-bezos-amazon-employees-food-stamps-782714 http://www.dispatch.com/news/20180105/amazon-makes-list-of-large-companies-with-workers-receiving-food-stamps https://www.policymattersohio.org/press-room/2018/01/05/more-ohio-amazon-workers-relying-on-food-aid Walmart is ook al zo een slavenhouderstoko: https://www.managementstudyguide.com/modern-day-wage-slavery-at-wal-mart.htm Misbruik van gevangenen als moderne slaven is er ook: https://www.cagedbirdmagazine.com/single-post/2017/03/28/50-Companies-Supporting-Modern-American-Slavery Home Of The Brave, Land Of The Free.

Dongen2
Dongen223 jan. 2018 - 16:42

@ Cliff Clavin Interessante reactie. Ik verdeel jouw reactie in twee onderdelen. 1. De immoraliteit van de hoeveelheid geld dat iemand als Bill Gates verdient en 2. de vermenging van bedrijfsleven en overheid, ook wel Crony Capitalism genoemd. 1. Ik vind net als jij kinderarbeid, slavenhandel etc immoreel. Daar hoeven we niet lang over te praten. Ik vind het echter niet immoreel wanneer iemand geld verdient met producten en diensten die mensen op vrijwillige basis kunnen kopen en waar de 'maker' ervan winst aan overhoudt. Voordat we hier op verder gaan moet je je wel eerst goed beseffen wat geld nou eigenlijk precies is. In principe is het heel simpel, ik ruil mijn product of dienst tegen een product of dienst van een ander mens. Om het makkelijk en overzichtelijk te houden en de werkelijke waarde van producten en diensten vast te stellen hebben we valuta, oftewel geld, in het leven geroepen. Bill Gates heeft een product ontwikkelt wat heel veel mensen blijkbaar willen afnemen, in ruil voor hun product of dienst, omgezet in geld. Is het niet veel immoreler dit ruilmiddel te geven, wat Bill Gates heeft verdient, aan mensen die daar geen product of dienst van waarde in ruil voor hebben teruggegeven? Is het praktisch dit geld te herverdelen zodat er minder armoede is? Uiteraard. Is het moreel om mensen geld te geven waar ze niks voor terug hebben gedaan? Ik vind van niet. Nogmaals, als het geld verdient wordt met kinderarbeid en slavenhandel ben ik daar absoluut op tegen. Het feit dat dit mogelijk is, heeft natuurlijk ook te maken met het falen van overheden in andere landen. Ik denk dat zowel bedrijven als overheden hier allebei evenveel het kwaad zijn. 2. Ik heb op jouw punt van het vermengen van overheid en bedrijfsleven (Crony capitalism) niet zoveel toe te voegen eerlijk gezegd. Crony Capitalism is een doorn in het oog voor zowel links als rechts. De vraag is of een grote overheid met veel macht daadwerkelijk zo open en transparant is. Juist grote overheden met weinig democratische remmingen, neigen naar een minder open en transparante controle. Misschien is een multinational van binnen niet democratisch, maar het afnemen van hun goederen is dat wel. Als een concurrent met een beter en goedkoper product komt, zal de multinational toch echt naar de klant moeten luisteren. Oneerlijke multinationals worden juist in stand gehouden door corrupte overheden die hen de hand boven het hoofd houdt. Uiteraard ben ik voor allerlei regelgeving die bedrijven beperkt om allerlei immorele maatregelen te nemen, lees kinderarbeid, slavenhandel etc. Het probleem is dat er in de wereld zoveel corrupte overheden zijn die deze multinationals de ruimte geven dit te ondernemen. Ik blijf het dus oneens met je zijn over de immoraliteit van het inkomen van Bill Gates, als zijn inkomen een resultaat is van vraag en aanbod in de vrije marktsector. Wat betreft de vermenging van het bedrijfsleven en de overheid ben ik het wel met je eens. Ik denk alleen wel dat de overheid hier net zo veel te verwijten valt als het bedrijfsleven.

Cliff Clavin
Cliff Clavin23 jan. 2018 - 19:21

@ Dongen (17:42u) - weer dank voor je uitgebreide toelichting. Ik laat haar even inzinken, dat verdient ze. Hoewel ik denk dat we op enkele belangrijke punten van mening blijven verschillen, zijn er ook gedeelde standpunten duidelijk geworden, en dat is heel goed. Als ik tot de conclusie kom dat ik nog iets waardevols in kan brengen, dan zal ik dat doen ook. Maar in herhaling vallen, of tot haarkloverijen overgaan, dat zal niets meer opleveren. Nogmaals mijn dank.

Minoes&tuin
Minoes&tuin24 jan. 2018 - 5:02

Aanvulling op Cliff Clavin M.b.t. Amazon bijvoorbeeld, maar kan dienen voor meer bedrijven. https://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/02/niet-alles-is-goud-in-duitsland-12678082-a384152

Cliff Clavin
Cliff Clavin24 jan. 2018 - 11:41

@ Minoes - veel dank voor je bijdrage! Het is namelijk zo belangrijk dat we patronen zichtbaar kunnen maken, patronen met een geschiedenis. In een wereld waarin er zoveel gelogen en gespind wordt, en waarin plat amusement, sensatie, en desinformatie elkaar afwisselen, is het gevaar groot dat alle sociale misstanden, die doelbewust gecreëerd werden, en die meestal op de achtergrond blijven, alleen maar als toevallige incidenten ervaren worden, wanneer ze aan het licht komen. De daders zijn er dan als de kippen bij om in alle media "onderzoek en verbetering" te beloven (die nooit plaatsvinden, uiteraard). Vandaar mijn dank.

José
José24 jan. 2018 - 22:37

@Dongen Je gaat er helemaal aan voorbij dat bijvoorbeeld Microsoft of Apple nooit zo groot waren geworden zonder de jarenlange investeringen van de Amerikaanse overheid, dus dankzij grote bedragen aan belastinggeld. Mariana Mazzucato toont dat in haar boek 'De ondernemende staat' ondubbelzinnig aan. Daarom is het ook te verdedigen dat een belangrijk deel van de winst terugvloeit naar de staat. Rutger Bregman en Jesse Frederik schreven erover: https://decorrespondent.nl/2496/maak-kennis-met-de-grootste-uitvinder-aller-tijden/1003248417600-f2641d14

FransAkkermans1947
FransAkkermans194723 jan. 2018 - 13:11

Het lijkt mij ook van belang te weten wat die 1 % met dat vermogen doet. Ik neem aan dat die rijkdom is geïnvesteerd in grond, onroerend goed, aandelen en leningen aan bedrijven en zo productief is aangewend. Het zou pas erg zijn als het in een oude sok is opgepot. Laat OXFAM dat ook eens uitzoeken.

4 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen23 jan. 2018 - 15:28

De rijken zullen hun geld zodanig aanwenden dat er het meeste mee verdiend wordt. Dat heeft expliciet niks met een 'bijdragende' rol te maken.

Uitgekleed
Uitgekleed23 jan. 2018 - 16:08

"Het lijkt mij ook van belang te weten wat die 1 % met dat vermogen doet." http://alcuinbramerton.blogspot.nl/2016/05/the-white-spiritual-boy-off-ledger.html

adriek
adriek23 jan. 2018 - 16:38

geinvesteerd? Grond van een boer kopen voor een tientje en dan verkopen aan een projectontwikkelaar voor tweehonderd omdat er een andere bestemming op staat? Aandelen? Nieuw uitgegeven aandelen zijn een investering in een bedrijf dat geld nodig heeft, verreweg het grootste deel van de aandelenhandel is heen en weer schuiven in de hoop op winst en dividend. Geen enkel voordeel voor het bedrijf. Onroerend goed? Investering? De berichtgeving uit Amsterdam gemist? Huizen worden massaal opgekocht met als enig doel de (huur)prijzen op te drijven, niet om (betaalbare) woningen beschikbaar te krijgen. De 1% heeft slechts een doel: bij de 0.5% komen.

Piet de Geus
Piet de Geus23 jan. 2018 - 18:48

"Nieuw uitgegeven aandelen zijn een investering in een bedrijf dat geld nodig heeft, verreweg het grootste deel van de aandelenhandel is heen en weer schuiven in de hoop op winst en dividend. Geen enkel voordeel voor het bedrijf." Geen enkel voordeel voor het bedrijf? Dacht je werkelijk dat bedrijven makkelijker aandelen uit konden geven als die vervolgens niet overdraagbaar zijn? De eerste koper van een nieuw aandeel neemt misschien een hoger risico maar dat zou hij nooit doen als hij dat indien de onderneming daar succes mee behaalt niet met winst van de hand zou kunnen doen aan iemand die minder risico wil nemen (en dus een hogere prijs betaalt omdat een mate van succes al is bewezen). Hoeveel van de 1% schat jij dat hun geld hebben verdiend met grondspeculatie en handel in onroerend goed? Je creëert een fantasiewereld.

NHNB
NHNB23 jan. 2018 - 9:44

Verdeling van welvaart zal op nationaal niveau moeten worden georganiseerd. Juist in ontwikkelingslanden vind je de grootste verschillen tussen arm en rijk, wat overigens ook de hoofdreden is voor het structurele gebrek aan ontwikkeling. Zolang er geen ruimte wordt geboden aan de gewone mensen om economisch op te klimmen en alle winsten door de elite worden ingepikt zal een economie nooit vooruit komen, hoe groot de inspanningen van NGO's ook zijn. Hier kan een mondiale aanpak niets aan verhelpen. Hoe goed wij de handelsvoorwaarden voor ontwikkelingslanden ook maken, als de nationale machthebbers de revenuen niet delen blijft het volk even arm als het was terwijl de machthebbers wel rijker worden van de mondialisering

JanB2
JanB223 jan. 2018 - 6:15

Geen fake nieuws maar oud nieuws. Dit wisten we al jaren geleden. En als we niet overgaan tot een hardere lijn dan blijft dit ook zo.

5 Reacties
richarrd
richarrd23 jan. 2018 - 8:06

Dan moeten de Europese landen, dus de EU, Groot Brittannië en de VS dus beter samenwerken om de regels aan te kunnen passen. De landen zouden meer op één lijn moeten komen te zitten want het is de verdeeldheid in het Westen die ervoor zorgt dat de landen zich tegen elkaar uitspelen, en waar de rijksten dus van profiteren.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker23 jan. 2018 - 11:31

Welke harde lijn stel je voor?. Als een nieuwe onderneming te succesvol wordt waardoor de oprichter te rijk wordt moet deze worden onteigend?

richarrd
richarrd23 jan. 2018 - 12:58

Of het is de verdeeldheid die ervoor zorgt dat er geen goede afspraken kunnen worden gemaakt.

JanB2
JanB224 jan. 2018 - 0:43

Als een nieuwe onderneming te succesvol wordt waardoor de oprichter te rijk wordt moet deze worden onteigend? In een aantal gevallen zou dat een idee kunnen zijn. Veel zogenaamd succesvolle ondernemingen zijn namelijk groot geworden over de ruggen van anderen. Dat gaat tot Apple en Microsoft die beiden groot werden op een fundament van diefstal (Microsoft (DOS)) of plagiaat (Apple (Muis)). En dan hebben we het nog niet over de financiele sector en de verzekeringsbranche waar gelegaliseerde diefstal de basis van het businessmodel is. Bedrijven als VDL daarentegen kunnen wat mij betreft onaangeroerd blijven, evenals hun oprichters.

JanB2
JanB224 jan. 2018 - 23:12

De landen zouden meer op één lijn moeten komen te zitten want het is de verdeeldheid in het Westen die ervoor zorgt dat de landen zich tegen elkaar uitspelen, en waar de rijksten dus van profiteren. Het zijn de rijksten die deze verdeeldheid (vaak bewust) hebben geschapen. Je hoeft alleen maar de europese rol van het VK en Nederland inzake de bankensector en winstbelasting te bekijken om te weten hoe de vork aan de steel steekt. De politiek bestaat uit zielige loopjongens en dienstmeiden van het grootkapitaal.

Uitgekleed
Uitgekleed23 jan. 2018 - 6:13

Wat een succes dat neoliberalisme. Het werk van het IMF is ook weer succesvol in Tunesië.

GerritHoltland
GerritHoltland23 jan. 2018 - 6:02

Het is duidelijk dat de superrijke bovenmate profiteren van alles wat we met z'n allen hebben opgebouwd. Ze maken gerbuik van de (digitale) snelwegen die met belastinggeld worden aangelegd. Ze nemen de knapste koppen aan die met belastinggeld goede opleidingen hebben gehad etc. De Rollign Stones waren echt geen wereldsterrne geworden met een kantoor in Amsterdam via optredens op jaarmarkten in de 19-de eeuw. Bill Gates was tweehonderd jaar geleden wrsch. niet meer dan een goede klusjesman van een kasteelheer geweest, Ik denk dat Pikkety het juist ziet: laat de ondernemers vooral 'hun ding' doen en veel toegevoegde waarde creeeren. Maar daarna wel even langs de kassa van de 'publieke goederen' en fors belasting betalen. En niet megalomaan een eigen foundation oprichten die het allemaal beter weet.De Gates Foundation zit o.a. in de ontwikkelingshulp. Nou daar heeft Gates, als het gaat om mijn vak (landbouw) geen kaas van gegeten en geen toegevoegde waarde. Laat dat maar over aan professionals via de normale kanalen (inderdaad die betaal je gewoon via de belasting; net zoals de professionals van Rijskwaterstaat ).

2 Reacties
Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker23 jan. 2018 - 11:35

Mee eens, maar het probleem van belastingontwijking is alleen tegen te gaan door international samenwerking. En dat schiet nu juist helemaal niet op met de opkomst van extreem rechts die de EU ondergraaft in Europa en alle samenwerking op scherp zet in de VS ("America first") En dan heb ik het nog niet over figuren zoals Putin en Erdogan.

DitIsDeLaatsteKeer
DitIsDeLaatsteKeer23 jan. 2018 - 13:36

"Maar daarna wel even langs de kassa van de ‘publieke goederen’ en fors belasting betalen." Dat heet belasting. Maar ik ben het eens dat belastingontwijking van de rijksten moet worden aangepakt. "De Gates Foundation zit o.a. in de ontwikkelingshulp. Nou daar heeft Gates, als het gaat om mijn vak (landbouw) geen kaas van gegeten en geen toegevoegde waarde. Laat dat maar over aan professionals via de normale kanalen" De Gates Foundation bestaat uit verschillende takken die allemaal hun eigen directeuren en leidinggevenden hebben (die zijn uitgekozen om hun vakkennis), die dan nog veel meer mensen onder zich hebben werken (stuk voor stuk professionals in hun vakgebied). Dus Gates laat het ook aan professionals over. Nu lijk je te zeggen dat rijke mensen hun geld niet in het verbeteren van de wereld moeten investeren, omdat we toch al belasting betalen.

Andreas J
Andreas J23 jan. 2018 - 5:50

Probleem is dan wel weer dat de bevolkingsgroei onder de armsten ook verreweg het grootst is. Buiten het feit om dat niet alles eerlijk verdeeld is, houdt armoede zich hierdoor in stand.

7 Reacties
datkanbest
datkanbest23 jan. 2018 - 9:31

Onder de armsten is ook de kindersterfte het grootst. En als je oud wordt heb je je kinderen nodig om voor je te zorgen dus voor de armsten zijn kinderen van levensbelang. Daarom krijgen de armsten veel kinderen. Hoe hoger de welvaart hoe minder kinderen mensen krijgen.

GerritHoltland
GerritHoltland23 jan. 2018 - 9:52

Wel een beetje een suggestieve opmerking. Het is al decennida lang bewezen dat armoede leidt tot hoge geboortecijfers en niet andersom. Je mag zelf bedenken waarom.

Spamaccount
Spamaccount23 jan. 2018 - 10:05

Probleem is dan wel weer dat de bevolkingsgroei onder de armsten ook verreweg het grootst is. Zal wel moeten. KB is best een fijne aanvulling op de bijstand.

Andreas J
Andreas J23 jan. 2018 - 13:15

@Datkanbest. Bevolkingsgroei is geboorte-sterfte. Dus dat is er al bij berekend. @GerritHoltland, als het al bewezen is, dan is het ook niet suggestief. @Spamaccount, helaast gaat het veelal over landen waar geen kb is, dus dat is niet de reden denk ik. Waar het om gaat is dat rijkere mensen minder kinderen nemen dan armere. Er komen dus veel meer arme en kansarme mensen erbij dan mensen die zijn opgegroeid in een rijker milieu. Neem een voorbeeld, Het inwoners aantal in Sudan was in 1950 nog geen 6 miljoen en loopt nu tegen de 40 miljoen. In Nederland was het inwoners aantal in 1950 rond de 10 miljoen en nu is dit 17 miljoen. De groei in Sudan is dus pak 'm beet 10x zo snel gegaan als Nederland. Dat kan nooit lang goed gaan. Welke reden er ook is, dit is een spiraal naar beneden.

datkanbest
datkanbest23 jan. 2018 - 15:26

@Andreas J: Wat is je oplossing dan? En bedenk dan meteen dat hun kinderen hun pensioenvoorziening zijn.

datkanbest
datkanbest23 jan. 2018 - 16:22

Ik heb trouwens geen oplossing. Maar ik denk dat één van de problemen is dat we d.m.v. allerlei uitvindingen mensen langer in leven houden en de consequentie daarvan is overbevolking.

stokkickhuysen
stokkickhuysen23 jan. 2018 - 20:51

Andreas, Op zoek naar de eigen schuld van de armste 1%? Wat dacht je van het argument dat het scholingsniveau van deze groep ook achterblijft bij de rest? Kon Rutte maar meer mensen bereiken met zijn 'invechten' oproep. Dan was de armoe allang opgelost

[verwijderd]
[verwijderd]23 jan. 2018 - 3:12

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
BramJ
BramJ24 jan. 2018 - 21:08

"Concentratie van zoveel geld bij een zeer kleine groep is ook een gevaar voor de democratie, immers geld is macht en invloed is gemakkelijk gekocht." Dit voorbeeld zouden we prima kunnen loslaten op de Nederlandse samenleving in globaal verband. De Nederlandse burger behoort tot de 5% rijkste mensen ter wereld. Vindt u dat u als Nederlandse burger hier ook op aangesproken mag worden? Of spreken we alleen mensen aan die (nog) rijker zijn dan ons of qua aantal zo klein zijn dat ze makkelijk in een hoek te drijven zijn?

Vermoorde Onschuld
Vermoorde Onschuld23 jan. 2018 - 2:39

Onbegrijpelijk dat er toch nog steeds mensen zijn die volhouden dat het kapitalisme welvaart brengt. In landen als Bangladesh, Namibië en Honduras -om er maar een paar te noemen- hebben ze ook datzelfde kapitalistische systeem: dat geldt kortom slechts voor een kleine minderheid. Is er dan geen sprake van vooruitgang? Zeker wel, maar niets wijst er op dat je dit moet toeschrijven aan dit economische model, dat de arbeidskracht van miljoenen onbenut laat en geen opleiding biedt aan hele volksstammen getalenteerde kinderen. Het gaat om technische vooruitgang en niks anders.

3 Reacties
richarrd
richarrd23 jan. 2018 - 7:38

Vóór het kapitalisme ging er bijna helemaal niemand naar school. In Europa mocht je alleen naar school als je je in ging zetten voor de kerk. Alles ging dus via de kerk. Het kapitalisme heeft de wereld 240 keer rijker gemaakt dan de wereld was vóór het kapitalisme. Vóór het kapitalisme was er geen economische groei en als iemand wel rijk werd, dan zou die omdat deze niet in de toekomst geloofde het geld uitgeven aan kathedralen en niet herinvesteren in de economie. Kijk maar wat er aan de hand is in de islamitische wereld waar al het geld dat over is meteen in hele dure moskeeën gestoken wordt en niet in de economie gestoken wordt. Omdat de mensen islamitisch zijn geloven zij ook niet in groei en ook niet in de toekomst en daarom komen er wel steeds moskeeën bij maar staat de economie permanent stil of gaat op veel plaatsen steeds maar achteruit.

richarrd
richarrd23 jan. 2018 - 7:56

In Bangladesh, Namibië en Honduras gaat het nog niet zo goed als in bijna de hele rest van de wereld maar daar heb je zoveel andere problemen en redenen waarom het niet goed gaat. In China, India en Afrika profiteren ze wel van het kapitalisme, en dat zijn er dus veel meer die er wél van profiteren dan die er niet van profiteren. Je kunt dus niet alle problemen toeschrijven aan het kapitalisme. Het economische model van het kapitalisme is de enige reden van de vooruitgang. Het kapitalistische model is het enige model dat voor groei zorgt op de wereld. Als je een nieuw systeem zou willen dan moet je heel intelligent zijn en heel goed je best doen om met een beter alternatief te komen. Je kunt dat ook niet alleen, je bent daar meerdere intelligente mensen voor nodig. Net zoals het kapitalisme dat ook niet is uitgevonden door één persoon.

7anpau1
7anpau123 jan. 2018 - 10:59

We hebben onze welvaartsgroei in West Europa vooral te danken aan een balans van kapitalisme en sociaal democratie. Alvorens we die balans wisten te bereiken waren er een industriële revolutie en 2 wereldoorlogen nodig. In de jaren 80 was de balans wellicht wat te ver doorgeslagen naar 'het sociaal democratische deel', maar nu is de balans doorgeslagen naar de andere kant. Het is wel de moeite waard om te voorkomen dat dit soort zaken weer nodig zijn om die balans weer wat meer in het midden terug te krijgen. Gezien de discussies hier, heb ik weinig hoop.

Absconditus
Absconditus22 jan. 2018 - 21:20

God made some scary gentlemen, that cause us to dismay. They want to rob all Europe blind, expecting you to pay. They called their scam the ''euro-zone''; the nations for to sway. These are times of discomfort they deploy, to destroy; Any chance to have a life you can enjoy. They worked out monetairy plans; a way to undermine. The souvereignty of nation states by economic design. They claim a national popular mandate is a serious crime. But to pay for corporate banks and tax reliefs, that's all fine. And the impact will get to you in good time. For all of us will pay for this when interest will accrue. Inflation exceeds the working wage, and any mortgage too. We're buying yauchts for wealthy twats and paying for their crew. If that sounds OK, then when it impacts you; just make do. When the bottom falls out and you fall right through.

Witenman
Witenman22 jan. 2018 - 21:14

Joop, Wanneer ik onderbouwd met passages uit het rapport aangeef dat de cijfers niet kloppen dan vind ik het een beetje jammer dat een deel in de tekst aangepast wordt terwijl mijn reactie afgewezen wordt. Niet alleen een beetje kinderachtig maar ik neem aan dat andere lezers aan de hand van mijn "zoek de verschillen" vraag meer punten hadden gevonden dan nu gecorrigeerd zijn. Neem bijvoorbeeld dat "In 12 months, the wealth of this elite group has increased by $762bn. This is enough to end extreme poverty seven times over." Uit het rapport refereert naar het totaal aantal miljardairs (2043) en niet de "top 1%" maar belangrijker dat een Engelse billion bij ons een miljard is waardoor de in het artikel vermelde 7,6 biljoen in werkelijkheid 0,76 biljoen/762 miljard moet zijn....daar op voort bordurend moet de vermelde 9 biljoen, die ik persoonlijk nergens in het rapport kan vinden, teruggerekend vanuit de 82% van 762 miljard, in werkelijkheid ongeveer 900 miljard bedragen. Schoonheidsfoutjes zijn snel gemaakt maar geef de lezers aub de kans om deze recht te zetten!

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai22 jan. 2018 - 20:29

Het is een perverse situatie, daar is alles mee gezegd.

adriek
adriek22 jan. 2018 - 19:11

Een deel van het probleem zit er in dat geld geen tegenwaarde meer behoeft. Financiële instellingen kunnen praktisch onbegrensd geld creëren. Er is daardoor voor de superrijken geen enkele drive meer om geld in de maatschappij terug te brengen, wat bij een beperkte hoeveelheid geld wel aan de orde zou zijn omdat er anders een ernstige schaarste zou ontstaan.

1 Reactie
Jo4Hanna
Jo4Hanna24 jan. 2018 - 0:38

Eens

richarrd
richarrd22 jan. 2018 - 18:09

Er is dus wel een grens aan de onbeperkte groei van het kapitalisme, namelijk op het moment dat de investeerders zoveel geld binnen krijgen dat het gewoon teveel werk is om het te herinvesteren in de economie en het dus alleen maar op de bank kan blijven staan. Als de EU beter gaat samenwerken in de toekomst en er in de VS een andere president is dan kunnen ze samen eerst alvast beginnen met de belastingontwijking. En daarna (of ervoor, kan ook) de algemene spelregels veranderen om toch weer een dynamischer systeem te krijgen, een systeem dat ervoor zorgt dat al het geld gewoon blijft rollen en niet op iemands bankrekening stil komt te staan.

Joop Schouten
Joop Schouten22 jan. 2018 - 18:06

... En de partijen die dit geldstelsel en het neo-liberalisme halfslachtig of geheel steunen zwijgen. (...) Als je beseft dat dit 'verkregen kapitaal' de werkelijke macht vertegenwoordigt. Dus, ontneem geld zijn machtsfunctie.: https://libertaireorde.wordpress.com/2011/10/27/het-vrijgeld-van-silvio-gesell-1862-1930-ontneem-geld-zijn-machtsfunctie/

BartP2
BartP222 jan. 2018 - 16:47

Met dit bericht kun je alle kanten op. Succes ermee.

Rick Hofland
Rick Hofland22 jan. 2018 - 16:21

Wat de exacte cijfers ook zijn, het is voor mij echt pervers hoe puissant rijk een heel klein deel van de wereld bevolking is als je dat afzet tegen de enorme groep mensen die met enkele Euro’s per dag in armoede moeten leven. Eigenlijk is het een schande dat hier niet meer openlijk verzet tegen is. Het zou goed zijn als we al die overdreven rijke lui vaker openlijk behandelen voor wat ze zijn. Wat mij betreft mag iedereen die meer dan 1 miljard heeft aan de schandpaal, en dat betreft dus ook alle hippe progressieve types zoals Bill Gates en Mark Zuckenberg.

3 Reacties
Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker22 jan. 2018 - 18:26

Laat ik vooropstellen dat ik de vermogensverschillen veel te groot vind. Maar wel een paar kanttekeningen: Waarschijnlijk behoor jij zelf tot de 10% rijkste mensen van de wereld omdat je toevallig in het rijke Nederland ben geboren. Ben je zef bereid fors in vermogen en inkomen in te leveren ten gunste van de 90% armen? Wat valt Bill Gates en Steve Jobs nu eigenlijk precies te verwijten?. Ze hebben een nieuw bedrijf opgericht dat heel succesvol is en daarvoor heel veel geld waard is geworden. Daar komt hun rijkdom vandaan. Wat is daar misdadig aan? En waren de armen in Afrika beter af geweest als Apple niet had bestaan? En profiteren er niet veel armen van de giften van Gates? Giften die hij niet had kunnen doen als hij Microsoft niet tot een succes had gemaakt.

adriek
adriek22 jan. 2018 - 19:04

Wat die superrijken is aan te rekenen is dat ze zichzelf verrijken op een manier die henzelf en hun nakomelingen tot in de verre toekomst van 'oneindig' veel geld voorziet, ten koste van duizenden die niet of nauwelijks rond kunnen komen. Enkel en alleen omdat ze op het goede moment een slim idee hadden en dat uitgebuit hebben. Bill Gates is niet een miljard keer meer waard dan een arbeider in een Apple fabriek.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker22 jan. 2018 - 22:36

@AdieK Ten koste van wie hebben ze zich dan verrijkt? De aandelen van Microsoft en Apple zijn gewoon meer waard geworden. En daar is volgens mij niemand de dupe van geworden.

Inspector Gadget
Inspector Gadget22 jan. 2018 - 16:01

"Ook blijkt dat in Nederland relatief weinig mensen de kloof tussen arm en rijk te groot vindt: 58 procent, tegenover 75 procent wereldwijd. Nederland scoort daarmee het laagst van alle landen." Dat verbaast mij niets als ik al die rechtse reacties lees op deze links georiënteerde site. Het gekke is dat deze mensen nooit miljardair zullen worden, maar die kapitalisten toch in bescherming nemen. Ik het alom bekende verhaaltje dat de bankier 19 van de 20 koekjes naar zich toe sleept en tegen de arbeider zegt dat de vluchteling zijn koekje gaat afpakken, zijn deze mensen de arbeiders die denken dat ze ooit ook bankier kunnen worden.

2 Reacties
Inspector Gadget
Inspector Gadget22 jan. 2018 - 16:27

In*

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker22 jan. 2018 - 18:28

Je vergeet voor het gemak even dat je zelf ook tot de rijkste mensen ter wereld behoort. Dat geldt voor alle Nederlanders, vandaar dat de meeste relatief tevreden zijn.

Andy40
Andy4022 jan. 2018 - 15:50

Vrijwel iedereen in NL behoort tot de top wat rijkdom betreft. Scheppen wij, of schept u daar dan genoegen in?

Orange Floyd
Orange Floyd22 jan. 2018 - 14:36

De rijkste 1% van de wereldbevolking is ongeveer 70 miljoen mensen. Dat is toch echt wat anders dan 8 (oxfam) of 180.

Piet de Geus
Piet de Geus22 jan. 2018 - 14:07

"Voor de armste 50 procent van de wereldbevolking betekende die stijging helemaal niets, zij gingen er geen cent op vooruit." Dat zul je toch op een andere manier moeten onderbouwen dan via de vermogensverdeling. Als de armste 50 procent erop vooruit gaat dan zal dat niet blijken uit de verdeling van de vermogens: in plaats van vermogen op te bouwen zullen ze allereerst zich eens beter gaan voeden, beter onderdak zoeken, meer toegang krijgen tot de gezondheidszorg en dergelijke.

3 Reacties
Witenman
Witenman22 jan. 2018 - 19:21

Over de inkomenstoename staat het volgende in het rapport: "Between 1988 and 2013, the income of the world’s bottom 10% is estimated to have increased by 75%, almost double the rate of increase of the top 10% (which was 36%)" Conclusie: de laagste 10% profiteert bijna dubbel zo veel van de economische groei dan de top 10%

Piet de Geus
Piet de Geus23 jan. 2018 - 2:35

"Over de inkomenstoename staat het volgende in het rapport" Het punt is natuurlijk dat niet het inkomen maar het vermogen als norm wordt gepresenteerd, want dan kun je lekker verontwaardiging oproepen door erop te wijzen dat het vermogen van de rijksten meer is gestegen: in centen en procenten. Het is of ontzettend dom om die twee op een hoop te gooien of het is bewust kwaadaardig. Als het over inkomen gaat dan wordt er, zoals je correct citeert, in procenten genivelleerd: de laagste 10% profiteert dubbel zoveel van de economische groei als de top. In centen is het overigens een ander verhaal: ik heb er liever 36% van een miljoen per jaar bij dan 75% van een euro per dag. Maar dat heeft niks te maken met de verdeling van de vermogens: die is altijd veel schever dan de verdeling van inkomens. Binnen dezelfde inkomensgroep zijn er al enorme verschillen: de een spaart en bouwt wat op, bij de ander gaat wat erin komt er ook meteen weer uit. En dan wordt het opbouwen van vermogen uiteraard ook een stuk makkelijker naarmate het inkomen hoger ligt: al was het maar omdat je dan niet alles aan de meest basale levensbehoeften kwijt bent. De ongelijke verdeling van vermogens heeft niks te maken met wie het meest profiteert van economische groei: dat meet je af aan de inkomensverdeling. Tegen een toenemende ongelijkheid in de vermogensverdeling moet je heel andere bezwaren inbrengen: bijvoorbeeld omdat daarmee steeds meer (economische maar ook politieke) macht verschuift naar een klein aantal zeer vermogenden. Wie concludeert dat uit het rapport blijkt dat tussen 2016 en 2017 de wereld 9 biljoen dollar rijker werd maar dat 82 procent van dat enorme bedrag in handen kwam van die rijkste 1 procent en dat de armste 50 procent er geen cent op vooruit ging, heeft werkelijk geen benul waar hij over spreekt (of is een kwaadaardige demagoog, wat je ook niet mag uitsluiten). Uit het rapport blijkt immers dat de armsten er procentueel het meest op vooruit zijn gegaan, wat toch wat anders is dan er geen cent op vooruit gaan. Met dezelfde demagogie kun je beweren dat ze juist het meest hebben geprofiteerd en dat is al even onjuist. Die armsten hebben ondanks die relatief grote vooruitgang nog steeds geen cent vermogen opgebouwd: zoals gezegd hebben zij wel andere prioriteiten voordat ze daaraan toekomen. De meest vermogenden daarentegen hebben hun aandeel in de economische groei voor 100% in een toename van hun vermogen gestopt: als je al 3 miljard vermogen hebt opgebouwd dan is de kans nu eenmaal verdomd klein dat je bij een verdere stijging van je inkomen ertoe zal leiden dat je nog meer zult consumeren. De vermogensverdeling zegt helemaal niets over de verdeling van de toegenomen welvaart, want die blijkt uit de inkomensverdeling. Waarbij je er nog over kunt discussiëren of je dat in centen of procenten uit moet drukken. Wie echt consequent wil zijn moet dan kiezen of delen: als je belasting niet in centen maar in procenten wil heffen, moet de inkomensgroei ook in procenten uitdrukken. En dan geldt jouw stelling dat de armsten het meest van de economische groei hebben geprofiteerd, omdat we de belasting ook in procenten heffen. Maar dat staat los van de vraag of een ongelijkere verdeling van de vermogens negatieve effecten heeft, want natuurlijk zijn die effecten er. Want het heeft nogal wat gevolgen voor de machtsverhoudingen. In de tijd dat je met een miljoen rijk was hadden grootgrondbezitters en industriëlen een enorme invloed op het reilen en zeilen in hun omgeving. Tegenwoordig zegt dat niets meer, want iedere boer of visser die zijn boerderij of schip verkoopt is miljonair, al weet hij van de opbrengst van zijn arbeid en kapitaal amper rond te komen. Maar de macht van de vroegere Twentse textielbaron of Groningse herenboer is werkelijk peanuts vergeleken met de macht van Bill Gates en consorten. Dat is wel degelijk een probleem. Alleen moet je daar wel zindelijke argumenten voor aanvoeren en geen trucjes uithalen door inkomen en vermogen op een hoop te gooien.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 jan. 2018 - 18:52

Blijven we even binnen Nedrland: "Vermogend" kun je zelfs zijn als je woont in een tochtig eigendomskrot op het Groningse platteland met alleen AOW als inkomen.

punt2
punt222 jan. 2018 - 13:37

Oxfam-Novib heeft deze cijfers al gerectificeerd, in plaats van 41 zijn het 181, nog steeds belachelijk maar jammer dat de kracht van de uitspraak naderhand alweer rechtgezet moet worden.

Break on through
Break on through22 jan. 2018 - 13:34

Goed dat dit word gepubliceerd. Drukt mensen met neus op de feiten in deze... "Ook in Nederland is de kloof tussen de allerrijksten en de allerarmsten fors, zij het iets minder dan het gemiddelde van de hele wereld: de rijkste 1 procent bezit 45 procent van het totale vermogen. Ook blijkt dat in Nederland relatief weinig mensen de kloof tussen arm en rijk te groot vindt: 58 procent, tegenover 75 procent wereldwijd. Nederland scoort daarmee het laagst van alle landen." 58% gelukkig nog steeds een meerderheid. Kun je weinig aan af doen. Kwestie van tijd dat ook hier de rijkste 1% meer dan de helft van het totale vermogen bezit.... Tenminste..... "Oxfam berekende ook dat met 7,6 biljoen dollar – die 82 procent dus – de armoede in de wereld maar liefst zeven keer kan worden verholpen."

johannn2
johannn222 jan. 2018 - 13:23

Hoog tijd voor een nieuwe revolutie. Met evolutie kunnen we het blijkbaar helaas niet stellen. .

20 Reacties
WillemdeGroot
WillemdeGroot22 jan. 2018 - 14:16

Dit is (opnieuw) kretologie van je. Graag onderbouwing, o.a. van wat jij onder 'nieuwe revolutie' verstaat.

Cliff Clavin
Cliff Clavin22 jan. 2018 - 14:38

Daar lijkt het op, Johannn - wat me dan nog bezig houdt: 1% van de wereldbevolking, dat zijn dan 70.000.000 mensen, met de natte vinger. Wat maakt dat die lui er genoegen in scheppen om deze ongelijkheid, dit onrecht, allemaal in stand te houden, zo niet te vergroten? Wat maakt dat ze geen vinger uitsteken om armen te helpen, terwijl ze dat zouden kunnen doen? (Nee, ik wil niks horen over filantropische aalmoezen van schatrijke ellendelingen, en ook niet over de gedachte dat die mensen die welstand allemaal toekomt, omdat ze zo veel goeds voor ons allen gedaan hebben (bijvoorbeeld omdat ze superieure banenscheppers zijn). Bill Gates verbindt altijd suspecte voorwaarden aan zijn donaties; en Jeff Bezos is een laaghartige slavendrijver. Mij zou een veel meer egalitaire wereld zonder Microsoft en Amazon heel dierbaar zijn. Die instellingen zijn niet van levensbelang. Onze gezondheid, en onze leefomgeving is dat wel.) Als DSM-6 er nog ooit komt (er zijn aanwijzingen dat dit niet meer zal gebeuren; de gefundeerde kritiek neemt toe), dan moet hier een nieuwe mentale stoornis in: Major Money-Hoarding & Antisocial Psychopathy (MMHAP). Er is overlap met Malign Narcissism.

Anoniempje5
Anoniempje522 jan. 2018 - 15:18

@Cliff; Die 1% wordt gebruikt om het nog enigszins te relativeren zodat het overkomt. Eigenlijk gaat het om iets van 0,1%. In vergelijking met hun zijn die andere 0,9% nog arme sloebers.

Anoniempje5
Anoniempje522 jan. 2018 - 15:34

Of 0,0001%. Het zijn meen ik ongeveer 60 tot 100 families die tot de groep 'money-hoarders' (goede benaming trouwens). Rupsjes nooit genoeg. Gelukkig voor hun belasten we ze nauwelijks en/of verlagen we de belastingen desgevraagd. Want ze klagen altijd dat ze veel te veel belasting betalen. Winst uit vermogen of aandelen wordt nauwelijks al belast dus moeten we het zoeken in een nog hogere winst uit arbeid. Help de 0,001%'ers de winter door is misschien goed als Serieous Request dit jaar. Die paar mensen zijn echt heel zielig.

johannn2
johannn222 jan. 2018 - 15:58

Willem, Hoe moet ik dat weten? Het eigene aan een revolutie is, dat je niet weet hoe die eruit zal zien. Ik signaleer een noodzaak. Maar begrijp ik het goed, dat jij het wel best vindt zoals het nu gaat? Of zie jij een oplossing die die naam waard is? Th, Jij doet niet mee. Jij wilt dat iedereen zijn eigen broek ophoudt. Tegelijk betoog je, dat men - in navolging van wat Kennedy zei - moet kijken wat men voor zijn land kan betekenen i.p.v. wat je land voor jou kan doen. Maar ik neem aan, dat de anderen dat dan moeten doen. Want jij hebt al aangegeven, dat je principieel niet meedoet. .

Dongen2
Dongen222 jan. 2018 - 16:18

Idd Cliff Clavin, wat zijn die grote bedrijven toch kwaadaardig he. Nee, daar kan geen grote overheid tegenop. Bill Gates is toch wel in alle mogelijke opzichten een slechtere man dan Stalin en Pol Pot bij elkaar. Waar zit volgens jou precies het onrecht? Dat mensen graag spullen van Microsoft kopen en dat ze zelf de winsten mogen houden? Wat een slechteriken zeg. Nee, dan is een socialistisch of communistisch systeem veel beter. Daar heeft iedereen het op lange termijn even slecht, omdat je de overheid zoveel macht geeft dat ze het vanzelf gaan misbruiken, en ze hebben ook nog eens een leger en politiemacht tot hun beschikking. Echt een geruststellende gedachte..... Denk jij dat de mensen in Afrika het slecht hebben omdat Microsoft bestaat, omdat zij 'weigeren' hun geld weg te geven? Of zou het misschien iets te maken hebben met het feit dat ze klein gehouden worden door hun autoritaire regeringen. Bedrijven als Microsoft en Amazon hebben er voor gezorgd dat onze levens verrijkt zijn met technologieën die wij in het dagelijks leven handig vinden. Dat mensen hun spullen willen afnemen, rechtvaardigt volledig het verschil in kapitaal tussen hen en mij, iemand die niet de creativiteit heeft om zoiets op te zetten. Dit soort gegoochel met cijfers is zo ontzettend misleidend. Het is niet meer dan logisch dat een relatief klein groepje mensen een aanzienlijk deel van het geld heeft. Het gaat er volgens mij meer om wat de gemiddelde welvaart is van alle mensen. Als je alleen naar het Westen kijkt dan is die op het moment nog steeds dik in orde. Toch gek dat zo'n 'immoreel' systeem als het kapitalisme toch de meest welvarende en meest gelukkige mensen voorbrengt.

Cliff Clavin
Cliff Clavin22 jan. 2018 - 17:15

@ Dongen - dank voor je reactie. Jij voelt je kennelijk prima thuis in een systeem dat bestaat bij de gratie van armoede, plundering, (kinder)slavernij, oorlog, en de uiteindelijke verwoesting van natuur en klimaat. Ik niet. Dat verschil tussen ons tweeën bepaalt de inhoud van onze reacties hier.

Dongen2
Dongen222 jan. 2018 - 17:52

@Cliff Clavin Nogmaals, leg mij eens uit wat de aanwezigheid van Microsoft te maken heeft met armoede, plundering en oorlog? Leg me dan ook meteen even uit waarom een grote overheid een betere reputatie bij jou heeft dan grote bedrijven. Het argument van kinderarbeid krijg je van mij, daar maken teveel grote bedrijven zich inderdaad schuldig aan. Daar is geen een weldenkend mens voor lijkt me. Vertel mij maar eens hoe we in jouw systeem dezelfde voorwaartse sprongen kunnen maken met jouw geliefde almachtige overheid tov het kapitalistische systeem die er nu is (die inderdaad haar gebreken heeft). Ik sta open voor nieuwe ideeën.

Cliff Clavin
Cliff Clavin22 jan. 2018 - 18:52

@ Dongen - ik heb niet geschreven dat de aanwezigheid van Microsoft zelf te maken heeft met armoede, plundering, en oorlog. Ik noemde Bill Gates (de rijkste man van de wereld) als exponent van de onacceptabel grote kloof tussen arm en rijk. Die kloof heeft te maken met het criminele systeem van het late kapitalisme, en dat kapitalisme van nu is de oorzaak van de misstanden en misdaden die je noemt. In mijn optiek heeft geen mens recht op het astronomische tegoed van Gates. Dat valt niet te rechtvaardigen, ook niet met begrippen als talent en inzet. Juist eergister nog verwees ik hier op Joop dat de enorme crisis van 2007/2008, die gewoon doorgaat, de gewone mensen, de belastingbetalers, waaronder ook Dongen, in totaal gekost heeft: $ 15,000,000,000,000,-- Vijftien triljoen dollar. Nodig om de zwaar criminele banksector in leven te houden; uit de ellende waarin hij zichzelf gemanoeuvreerd had. Ja, de neoliberalen zeuren aldoor over te grote overheden - maar als ze jouw en mijn geld verbrand hebben met hun onverantwoordelijke handelen, dan weten ze niet hoe gauw ze de hand bij Vadertje Staat moeten ophouden. En de staat kan niets anders meer doen dan die hand te vullen met belastinggeld. Ook jouw belastinggeld. Jij zelf, Dongen, hebt meebetaald om de gevolgen van de misdaden van de bankiers minder erg te maken. Van al dat geld kunnen de VS meer dan vier jaren draaiende gehouden worden. Natuurlijk mag je de overheid blijven afwijzen, en de private sector blijven bewieroken. Mijn bron vind je in deze thread: https://joop.bnnvara.nl/opinies/extreemrechts-oogt-vermoeid-en-sleets#comment-2152170 Lees dat bericht nauwkeurg. Misschien wordt het enigszins duidelijk dat de overheid eerder op mijn sympathie kan rekenen dan de multinationals. Waarom kijk je zo tegen die laatste op? Amazon mishandelt zijn flexwerkers. Apple houdt slaven bij FoxConn, en ga zo maar door. Ik wil principiëel niets hebben van deze uitbuiters. Waarom haal je er Stalin en Pol Pot bij? Denk je dat ik dat aardige historische figuren vind? Jij gelooft kennelijk dat we al die spulletjes van Microsoft et al nooit gehad zouden hebben, als de kloof tussen arm en rijk kleiner zou zijn. Dat is niet zo. Ook in de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen er voor die tijd mooie nieuwe technische dingen op de markt. De wereld stond echt niet stil. Om een of andere reden denken jonge mensen dat we nu in een periode van vooruitgang, voorspoed, en welstand leven. En dat het in die jaren zeventig armoe troef was, omdat er socialistische onderdrukking zou zijn geweest. Daar klopt geen ruk van, hoewel de neoliberale indoctrinatie ons dit vaak voorhoudt. Toen was het op alle menselijke terreinen: veel beter. Echt. Terwijl we nu in ons land een vaak bitter falende GGZ hebben, bijvoorbeeld. Er zijn voedselbanken. Ouderen worden slecht verzorgd. De diagnoses 'depressie', 'burn-out', 'ADHD', 'borderline', en andere vormen van geestelijke nood, die zijn groot in aantal en groeiende. Er is dakloosheid, werkloosheid, bestaansonzekerheid, en er is de ellende van het flexwerk, waarin mensen stagneren, omdat ze niet iets op kunnen bouwen. Terwijl ik dit noteer, gaat de vernieling van het wereldklimaat gewoon door. Al deze ellende is niet te verhelpen door een kleine verbetering hier en daar. Het systeem zelf is door- en door verrot. Op een levensgevaarlijke manier kapot. Noam Chomsky zei vorig jaar: wat we kunnen doen? Eigenlijk nog heel veel. Maar we hebben één of twee generaties om samen aan te pakken. Doen we niets, dan is het afgelopen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin22 jan. 2018 - 18:55

(er staan enkele kleine verschrijvingen in mijn stuk van 19:52u - maar ik denk dat er geen begripsverwarring van hoeft te komen)

Joe Speedboot
Joe Speedboot22 jan. 2018 - 19:12

'Terwijl we nu in ons land een vaak bitter falende GGZ hebben, bijvoorbeeld. Er zijn voedselbanken. Ouderen worden slecht verzorgd. De diagnoses ‘depressie’, ‘burn-out’, ‘ADHD’, ‘borderline’, en andere vormen van geestelijke nood, die zijn groot in aantal en groeiende.' Dat ben ik met je eens. Maar nu we het toch over rijkdom hebben. In het gemiddelde derde wereld land zien ze dat soort problemen toch echt als redelijke luxe problemen. De moraal van mijn verhaal. Afgezet tegen een groot deel van de wereldbevolking is iedere Nederlander knap rijk. Hoeveel deel jij met de rest van de wereld?

Dongen2
Dongen222 jan. 2018 - 19:59

@Cliff Clavin Ik denk dat we tot op een zekere hoogte dezelfde zorgen hebben en allebei bepaalde zaken problematisch vinden. Ik denk dat we van mening verschillen over eventuele oorzaken ervan en wat we er aan kunnen doen. Ik vind het vermogen van Bill Gates in zoverre te rechtvaardigen, dat hij met zijn bedrijf voor een ware revolutie heeft gezorgd waar de mensheid erg veel aan heeft gehad (en veel geld aan heeft verdient). Hij heeft zelf risico’s gelopen bij het opstarten van zijn bedrijf, wat heeft geleid tot een bedrijf dat toonaangevend is geweest over heel de wereld. Wie ben jij, ik of een overheid om te bepalen dat genoeg genoeg is? De vraag is ook of je je wel op mensen als Bill Gates moet focussen wanneer we het hebben over de gelijkheid in de wereld. Dat de wereld niet stil stond in de jaren 70 klopt zeker, maar dat komt niet omdat wij een socialistisch systeem hebben, maar juist door de vrije markt met relatief weinig overheidsbemoeienis. De kern van het verhaal is het volgende: jij wijt egoisme, corruptie, criminele praktijken etc aan het systeem dat we hebben. Mijn stelling is dat alles wat groot is, of dat nou bedrijven, banken en ja, ook overheden altijd corrupter worden naarmate zij groter worden. Grote concentratie van macht gaat altijd gepaard met corruptie en machtsspelletjes. Mijn stelling is dat je beter een vrije markt kan hebben waarin economsiche macht in ieder geval nog enigszins verdeeld is tov 1 machtsblok, namelijk de overheid. Het grote verschil tussen een bedrijf en een overheid is dat Amazon mij niet kan dwingen om spullen bij hen te kopen, een overheid heeft die macht wel. Dat is veel beangstiger dan het systeem dat we nu hebben. Dit is naar mijn mening de grote denkfout die jij maakt. Jij wijt alle problemen in de wereld aan het feit dat grote bedrijven corrupt zijn. Jij vergeet dat corruptie, egoisme, machtsspelletjes in de mens zit en naar mate zij meer macht krijgt, hoe groter die corruptie etc zal worden. Als je alleen maar de slechte kanten van ons systeem ziet heb je een vervormd beeld van de werkelijkheid, juist omdat ons systeem zoveel heeft opgeleverd.

Hank Rearden
Hank Rearden22 jan. 2018 - 20:50

Cliff, Dongen, Speedboat: Allemaal goede en terechte bijdragen. Uiteindelijk heeft dit alles met Westers (politiek) beleid te maken. Interessante outlier in 's werelds ongelijkheidsdiscussie is Japan. Ook zij heeft grote multinationals à la Microsoft, zegge Sony, Panasonic/Matsushita, Toyota, Mitsubishi, en daarbij ook absoluut veel dollarmiljonairs. Toch heeft Japan kapitalisme met socialisme weten te combineren, met behoud van sterke middenklasse. Of immigratie (die vrijwel afwezig is) hierin rol speelt is grote vraag. Aangezien Japans voor velen geheimtaal is speelt dat wellicht rol in Japans exceptionalisme, aangezien dit beïnvloeding door Westerse neoliberale marketingbobo's minimaliseert. Ian Buruma heeft interessant stuk geschreven (1), en trekt ook direct verband met populisme dat in Europese en Amerikaanse maatschappijen welig tiert, terwijl dit in Japan vrijwel afwezig is. Japan heeft daarentegen enorme overheidstekorten (250% van BNP), maar goed in Nederland worden zulke tekorten gedragen door Nederlands voetvolk in vorm van hypotheekschulden, en ECB is via QE ook bezig zulke tekorten op Europees niveau te genereren. Wellicht kan Westen nog iets van Japans model leren. 1. https://www.project-syndicate.org/commentary/japan-no-populism-reasons-by-ian-buruma-2018-01

Cliff Clavin
Cliff Clavin22 jan. 2018 - 22:31

@ alle deelnemers - dank voor jullie bijdragen. Ik kan fel van leer trekken, maar als opponenten zich moeite geven, dan maak ik me er nooit met een Jantje van Leiden vanaf. Ik ben op dit late uur niet meer in staat om een gedetaileerde repliek te geven, en dat is menselijk, al te menselijk, Morgen kom ik erop terug. Bedtijd, dus.

Gerygrr
Gerygrr23 jan. 2018 - 13:24

@Cliff, Chapeau voor bovenstaande bijdragen en uitgebreide uitleg en argumentatie! Volledig mee eens, al zou ik w.b. Microsoft en Bill Gates willen toevoegen, dat het ook microsoft was, dat meedoet aan de door Nederland toegestane belastingontwijking. Dus eerst belastingen ontduiken en daarna goede doelen steunen is op geraffineerde wijze de mensen voor de gek houden...... Zo was er de ontwikkelingshulp voor Afrika in de vorm van het ontwikkelen van condooms voor de Afrikaanse man om daarmee AIDS tegen te gaan. Prachtig! Maar zo help je in Afrika mee aan een gezondere bevolking die kan werken en daarmee creëer je tevens een grotere afzetmarkt voor je eigen producten... Economische groei dus die je zelf kunt beïnvloeden nu in het westen alles verzadigd is. Microsoft maakt nu ook in hoger tempo nieuwe systemen en sluit de oude uit van updates....... Erg slim allemaal!

Gerygrr
Gerygrr23 jan. 2018 - 14:37

@ Hank Rearden, Bedankt voor de link over Japan. Ik stel voor ook te kijken naar de totaal andere cultureel historische achtergronden van het Japanse volk. http://www.cordens.be/japan/religie.htm Kijkt u ook eens naar de totaal andere wijze waarmee hoge politici of ondernemers publiekeliek door het stof moeten gaan bij begane fouten.....

Hank Rearden
Hank Rearden23 jan. 2018 - 16:51

Grijsje63 23 januari 2018 at 15:37 Geen dank. Uw link gaat vooral over religie. Wat economische ongelijkheid betreft (want daar gaat artikel over) is religie mijns inziens secundair aan politiek beleid. Christelijke normen (gij zult delen) worden al jaren met voeten getreden. Karel van Wolferen heeft mooi boek over Japans politiek beleid geschreven, getiteld Enigma Of Japanese Power (1). Wellicht is historische verering van 1 God terug te voeren op Westerse ongelijkheid, terwijl in Shinto of Buddhisme meerdere goden bestaan. Persoonlijk houd ik ongelijkheidsfenomeen vooral falend fiscaal beleid. 1. https://www.foreignaffairs.com/articles/japan/1986-12-01/japan-problem

Gerygrr
Gerygrr23 jan. 2018 - 17:52

@ Hank Rearden, Zeker gaat de link over religie, of beter in het geval van Japan over levenshouding. Daarom plaatste ik deze ook, een volk dat zich niet achter een almachtige god verschuilt maar het eigen handelen op zichzelf en het eigen functioneren betrekt. Ik denk, dat de westerse mens zich achter de religie verschuilt en dat het verantwoording afleggen zich verplaatst naar het hiernamaals voor de troon van god..... zoiets dus.

Jo4Hanna
Jo4Hanna24 jan. 2018 - 15:13

@ Dongen - Kapitalisme bestaat niet uit één systeem. Wereldwijde razendsnelle transacties zijn (al) niet (meer) te volgen. Het is 'groupthink' en de daaraan gekoppelde & doorgekoppelde veelheid aan systemen (technocratie) die bepalend zijn voor die transactie's deze wel/niet de wereld over te (laten) vliegen. Ik vrees dat ons gekrakeel hier niets aan afdoet ( technocraten & de financiele 'elite' bepalen alle geldstromen = follow the money. Geld = macht + technocraten ( banken) en zowel burgers als m.i. bestuurders hebben hier geen énkele impact op. Hoe groter een land des te bepalender de financiele transacties

Cliff Clavin
Cliff Clavin25 jan. 2018 - 13:03

@ Jo4Hanna (24/1, 16:14u) - wederom mijn innige dank voor Uw lucide exposé! U noemt iets dat veel mensen nog niet helder voor ogen staat. Ongereguleerd flitskapitaal, dat bewegingen maakt die geen sterveling kan doorgronden, of zelfs maar volgen. Dit was de droom van de geestelijke grondvesters van het neoliberalisme. Voor hen waren onbeteugelde vrije markten de grote droom. Daar moest uiteindelijk alles, ook de individuele mens zelf, met al zijn verlangens, dromen, fantasieën, en verdriet, aan ondergeschikt gemaakt worden. Deze fantasten meenden (en hun opvolgers anno 2018 doen dat nog steeds), dat je al het menselijke handelen kunt reduceren tot kosten/baten-analyses, rationele keuzes, en zakelijke transacties*). Daarom dachten ze dat het prijsmechanisme, het economische equilibrium, en de ongereguleerde markten samen de beste informatieprocessor van allemaal zouden opleveren - die in hun ogen dan ook de enige wet- en regelgever zou behoren te zijn waarmee een menselijke samenleving vormgegeven mag worden. Deze ideologie (want dat is ze) is van A tot en met Z krankzinnig. Maar ze beheerst de hele wereld van nu. Nu lees ik een artikel van Jeff Sugarman & Erin Thrift (2017): 'Neoliberalism and the Psychology of Time' (Journal of Humanistic Psychology, pp. 1-22). Ik citeer: _______ "IT drove the speeds of production. Until 1998, all trades were done by human brokers who worked on the floors of exchanges, and they had the leisure of 20 seconds to execute an order. At the onset of high-frequency trading (HFT), a trade could be finished in a few seconds. By 2007, stock exchanges had become stacks of computers, and today (2017), trades are done in less than half a millionth of a second ( < .0000005 s. ). Hundreds of billions of dollars in shares are traded daily on the basis of algorithms vying for small increments that aggregated over tens of thousands of trades per second; these increments can add up to significant profit." _______ Robert Hassan zegt er dit van: _______ "These technologies have a similar transformative effect on neoliberal life as did clock time on our life during the industrial revolution. The overarching aim in the development of IT technology has been acceleration and neoliberal globalization. Our present state of acceleration as a consequence of the ubiquitous use of IR is that there is no one in control due to the fact that politics is unable to keep pace with the velocity of change – change that ultimately has become an end in itself." (Hassan, R. (2009). Empires of speed: Time and the acceleration of politics. Leiden, Netherlands: Brill.) _______ Huiveringwekkend. De politiek is onmachtig. Ik meen dat Pierre Bourdieu**) ooit stelde: neoliberalisme is een orkest zonder dirigent. Neoliberalisme is de totale overgave aan chaos; aan een afgod, die de Mammon heet. Maar het staat iedereen nog altijd vrij om kalm te weigeren om aan deze eredienst mee te doen. *) Chicago-econoom en winnaar van de fop-Nobelprijs voor Economie Gary Becker bestond het om ook de meest intieme, instinctieve, en intuïtieve vormen van menselijke omgang te deklasseren en reduceren tot transacties voor nutsmaximalisatie. **) Dat kan ook Philip Mirowski geweest zijn, econoom en wetenschapshistoricus.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)22 jan. 2018 - 13:03

Ik vind het altijd een beetje moeilijk om te zien hoe ik deze cijfers moet interpreteren. Iemand die in het 'rijke westen' woont met een studieschuld of niet afbetaalde lening, die in feite een negatief vermogen heeft, wordt die nu tot die armste 3,7 miljard? Of bestaan die armste 3,7 miljard volledig uit mensen uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika die moeten rondkomen van 2 euro of minder per dag?

7 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus22 jan. 2018 - 14:18

"Ik vind het altijd een beetje moeilijk om te zien hoe ik deze cijfers moet interpreteren." Als je niet kijkt naar het vermogen maar naar het besteedbare inkomen, dan behoort een Nederlandse student tot de top 13% rijksten ter wereld. En wie hier een modaal inkomen verdient tot de 5% rijksten. https://www.youtube.com/watch?v=IpSVw4UzZa0&t=224s

jandebakker
jandebakker22 jan. 2018 - 15:11

Als de berekening op dezelfde manier is opgebouwd als vorig jaar komt het er inderdaad op neer dat een Nederlandse student met een studieschuld wordt gezien als armer dan een dagloner uit Pakistan zonder schuld of bezit. Dit negatieve vermogen heeft trouwens ook een enorme impact op de gebruikte berekening van de wereldwijde verdeling van de welvaart. Een groot deel van het vermogen van mensen die wel een positief vermogen hebben wordt namelijk gebruikt om het negatieve vermogen van andere te compenseren. Bijv. Persoon A heeft een negatief vermogen van $-0,5 Persoon B heeft een vermogen van $1 Persoon C heeft een vermogen van $ 1,5 Waardoor persoon A en B samen $0,5 hebben en persoon C dus 3x zoveel geld heeft als persoon A en B samen. Dit terwijl het verschil tussen persoon B en C maar $0,5 is.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)22 jan. 2018 - 15:35

"Persoon A heeft een negatief vermogen van $-0,5 Persoon B heeft een vermogen van $1 Persoon C heeft een vermogen van $ 1,5 Waardoor persoon A en B samen $0,5 hebben en persoon C dus 3x zoveel geld heeft als persoon A en B samen. Dit terwijl het verschil tussen persoon B en C maar $0,5 is." Dit bedoel ik dus. In 2015 studeerde 68% van de ontvangers van een bachelorgraad in de VS af met een studieschuld, waarbij de gemiddelde schuld op $30.100,00 per lener was. https://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/2017/04/28/average-student-loan-debt-every-state/100893668/ En dat telt de mensen die geen diploma ontvingen er niet bij, of mensen met een hogere graad, of mensen met een ander soort schuld. Die behoren allemaal tot de armste 3.7 miljard, en hun collectieve schuld trekt het vermogen van die groep ook naar beneden. Het feit dat die studieschulden in de VS een behoorlijk stuk hoger liggen dan vroeger kan voor een deel verklaren dat de armste 50% er niet op vooruit is gegaan. Begrijp me niet verkeerd ik vind dat de huidige verdeling van vermogen absoluut verkeerd is, maar om die discussie correct te kunnen voeren moeten we wel een compleet beeld van de cijfers hebben.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jan. 2018 - 16:22

"Als je niet kijkt naar het vermogen maar naar het besteedbare inkomen, dan behoort een Nederlandse student tot de top 13% rijksten ter wereld. En wie hier een modaal inkomen verdient tot de 5% rijksten." de Nederlandse student heeft dus niets te klagen vergeleken met een pakistaanse dagloner. Helaas is dat niet zijn/haar referentiegroep.

7anpau1
7anpau122 jan. 2018 - 16:41

Als wij allen al niet tot de rijkste 1% behoren, dan toch ten minste tot de rijkste 10%. Uiteraard kijken wij - net als CEO's, bankiers en andere laaghartige slavendrijvers - liever alleen naar de 9% boven ons en niet naar de 90% onder ons.

Piet de Geus
Piet de Geus22 jan. 2018 - 17:54

"Helaas is dat niet zijn/haar referentiegroep." Dat is precies wat Kilian Wawoe betoogt in zijn college 'Waarom word je niet gelukkig zolang je buurman meer geld heeft?'

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jan. 2018 - 18:56

Daar heb ik Kilian Wawoe niet voor nodig en u ook niet neem ik aan.

gibellines1
gibellines122 jan. 2018 - 12:53

Laat je niet al te veel opstoken door dit soort artikelen: als men het heeft over de wereldwijde 1%, dan heeft men het in Nederland over de jonge manager met de kleine leasebak, of over de ervaren leraar op je oude middelbare school. Iemand die ongeveer modaal verdient in Nederland, behoort al tot de wereldwijde 1%.

4 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot22 jan. 2018 - 13:39

'Iemand die ongeveer modaal verdient in Nederland, behoort al tot de wereldwijde 1%.' Flauwekul. Lees je eerst eens in alvorens wat op te schrijven.

vakman2
vakman222 jan. 2018 - 14:01

@gibellines Sure! Dus de leraar bij mij om de hoek hoort bij de 42 mensen die 7,6 biljoen in vermogen erop vooruit gingen in een jaar...pffffffffff. Het gaat helemaal niet om die 1 %. Het gaat om de 0,00000001 % Dat je het probleem bagataliseert (terwijl het ook je eigen belang betreft) is tot daaraan toe - maar dat je niet inziet dat dit op termijn de boel instabiel maakt (en god weet wat voor ellende dat met zich meebrengt), is op z'n zachts gezegd niet bepaald een teken van 'kritisch denken'. Maar goed, het is jou mening - en je mag denken wat je wil. Laten we hopen dat we die vrijheid behouden in een wereld die steeds ongelijker en ongelijker wordt - ik hoop dat je met me meestrijd voor die vrijheid...

Anoniempje5
Anoniempje522 jan. 2018 - 15:27

"Iemand die ongeveer modaal verdient in Nederland, behoort al tot de wereldwijde 1%." Feestje! Dat zou betekenen dat ik ook bij de 1% hoor. Met al die biljoenen die we erbij hebben gekregen zou dat toch een paar miljard of minimaal vele miljoenen extra op m'n bankrekening moeten betekenen. Meteen maar even checken.....huh?! maar een paar euro erbij? @Gibellines1; Zou het kunnen dat het niet klopt wat u zegt? Zo wel bij wie kan ik m'n miljoenen ophalen?

JStokx
JStokx22 jan. 2018 - 15:48

Gibellines heeft gelijk, maar er is een verschil tussen vermogen en inkomen. Wat betreft inkomen hoor je tot de wereldwijde 1% als je meer dan 32.000 dollar, of 30.000 euro verdient. Bron: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050615/are-you-top-one-percent-world.asp

Joop den Uil
Joop den Uil22 jan. 2018 - 12:51

dat Oxfam dat publiceert, dicteert al snel de richting waarin we moeten denken: ''schande''. Je moet t wel in perspectief gaan zien: - in vorige eeuwen was deze kloof verhouding hetzelfde, misschien nog groter. Dat we in socialisme piek van vorig jaar op een goede koers zaten, is nu weer teniet gedaan. - kan er ook in het staatje opgenomen worden welk percentage werkgelegenheid deze rijke groep voor hun verantw heeft - en , ook : hoeveel percent belasting zit in de kloofverhouding ? alles relatief., maar , vind het eveneens storend dat er zo exhorbitant met rijkdom gepronkt wordt. Dat is schaamteloos.

2 Reacties
Joop den Uil
Joop den Uil22 jan. 2018 - 12:52

oei , essentiele fout: ''jaar'' moet ''eeuw'' zijn

vakman2
vakman222 jan. 2018 - 14:07

@joop Het klopt dat we kwa ongelijkheid zijn aanbeland op het niveau van de 19e eeuw - maar daarbij wel de nuance dat de algehele rijkdom is toegenomen. Kortom, je kunt die vergelijking niet een op een maken. Desondanks kenmerkt vooral het midden van de 19e eeuw (en aan het einde) zich wel door revoluties die het gevolg waren van de klasseverschillen. De vraag is dus wel gerechtvaardigd of je zo'n periode van algehele internationale instabiliteit moet uberhaupt willen - als je maar lang genoeg doorgaat met toenemende verschillen tussen mensen, breekt vanzelf weleens de pleuris uit....

Ch0k3r
Ch0k3r22 jan. 2018 - 12:44

"De rijkste 1 procent van de wereldbevolking bezit meer dan de helft van alle rijkdom op de wereld." ... "Wat dit in concrete aantallen inhoudt is dat de rijkste 42 mensen op de planeet samen nu net zo veel geld hebben als de armste 3,7 miljard mensen." Dit zijn twee aparte statistieken en kunnen niet op elkaar toegepast worden. Want dat zou betekenen dat er in de wereld maar 4200 mensen leven. De gemiddelde Nederlander hoort namelijk ook bij die 1% (als huizenbezit en pensioenvermogen wordt meegenomen).

H.Witte
H.Witte22 jan. 2018 - 12:39

Het wrange is dat het systeem door de overige 99% (mede) in stand wordt gehouden. Het Kapitalisme is immers goed, het heeft een hart van goud.

3 Reacties
WillemdeGroot
WillemdeGroot22 jan. 2018 - 14:22

Daar sla je de spijker op zijn kop, Witte. Om het tot Nederland beperkt te houden: zolang we hier in meerderheid (extreem)rechts stemmen, zijn 'we' er zelf schuldig aan dat dit neoliberale beleid, vrije marktwerking, terugtredende overheid en zo, zijn moreel en sociaal verwoestende werk kan voortzetten. M.a.w., rechts Nederland, de meerderheid, mag niet klagen.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)22 jan. 2018 - 15:56

"Het Kapitalisme is immers goed, het heeft een hart van goud." Hoewel verre van perfect is het kapitalisme het beste systeem dat we hebben. Het heeft wereldwijd meer mensen uit de armoede gehaald dan welk systeem dan ook.

H.Witte
H.Witte22 jan. 2018 - 19:11

Big guy Bane (4u) U moet het kapitalisme niet verwarren met economische wetmatigheid. Met dat laatste is ook op een geheel andere manier om te gaan.

[verwijderd]
[verwijderd]22 jan. 2018 - 12:28

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Anoniempje5
Anoniempje522 jan. 2018 - 15:46

Ah zo had ik het nog niet bekeken. We moeten ze dankbaar zijn. Ze offeren zich op door bijna al het vermogen te verzamelen zodat de overige 99,9% gelukkig kunnen zijn. Wel fijn om geen probleem te hebben zoals van gekheid niet meer weten wat te doen met je vermogen.