Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Kwart van de VS wordt onleefbaar heet als gevolg van klimaatcrisis

Temperaturen lopen op tot boven de 50 graden Celsius
Joop

Remkes kan niet bemiddelen, wel tijd winnen

  •  
09-07-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1329 keer bekeken
  •  
remkes

Zou het bemiddelaar Johan Remkes lukken de boeren aan de onderhandelingstafel te krijgen? De vooruitzichten zijn niet best. Landbouworganisatie LTO ziet niets in een gesprek met hem, zo heeft ze laten weten. Dat de nog radicalere Farmers Defence Force (FDF) dan wel met Remkes zou willen praten lijkt me uitgesloten.

Toch houdt premier Rutte er de moed in. ‘Geef deze man een kans,’ riep hij de boze boeren gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie op. Volgens Rutte kent Remkes het stikstofdossier goed en is hij ‘geen trekpop’.

Dat lijkt me juist het probleem. Remkes heeft de overheid eerder geadviseerd over de stikstofkwestie. Zijn conclusie kwam er toen op neer dat het kabinet eerder te weinig doet dan te veel om de natuur te beschermen. ‘Niet alles kan overal,’ luidde de titel van zijn eindrapport. Dat is een boodschap die de boeren helemaal niet willen horen. Ze willen horen dat alles wel kan, overal. Een opvatting die bij Remkes niet te halen valt.

Bovendien heeft Remkes eerder laten weten dat hij ‘niet met relschoppers aan tafel gaat zitten’. Op zo iemand zitten de boeren uiteraard niet te wachten. Zij zíjn immers relschoppers. Waarom zouden ze dikke maatjes willen worden met iemand die erop uit is hen van hun favoriete bezigheid af te helpen?

De vraag dient zich aan waarom Rutte in vredesnaam een bemiddelaar heeft benoemd. Het antwoord ligt voor de hand: hij moest wel. De Tweede Kamer dwong hem ertoe. En eerlijk gezegd: eigenlijk komt deze tussenstap de premier ook wel goed uit. Dan kan hij het doorhakken van knopen voorlopig nog even voor zich uitschuiven. In een zo heikele kwestie als het stikstofbeleid is dat niet onaangenaam. Want welk besluit het kabinet ook neemt, het kost hoe dan ook stemmen. Het aantal kiezers dat genoeg begint te krijgen van het boerengedram is weliswaar groeiende, maar de steun voor de tractorbrigade is nog lang niet weg.

Daar komt nog bij dat het kabinet ernstig verdeeld is over de stikstofkwestie. Het CDA wil de boeren het liefst geen strobreed in de weg leggen, want deze beroepsgroep vormt een niet onaanzienlijk deel van het electoraat van de partij, die daarmee toch al niet rijk gezegend is. Het irriteren van kleine ondernemers valt ook slecht bij een deel van de VVD. En dan heb je nog de ChristenUnie. Zowel boerenpartij als groen, wat een contradictio in terminis is. Eigenlijk is D66 de enige coalitiepartner die de landbouwwereld zonder problemen slecht nieuws wil bezorgen, want de eerste boze boer die op de democraten stemt moet vermoedelijk nog geboren worden.

Oké, een bemiddelingspoging dus, om tijd te winnen. Maar waarom dan Remkes? Om te beginnen is hij lid van de VVD, net als Rutte zelf. En verder heeft hij zich waargemaakt als de vaste invalkracht voor klussen die het kabinet liever niet op zich neemt. Goed beschouwd is hij zelfs de ideale persoon om het netelige stikstofbesluit op de tamelijk lange baan te schuiven. De mogelijkheid dat hij met de boeren on speaking terms komt mag zo ongeveer als nul worden aangemerkt. Zeker nu hij ook nog eens heeft laten weten pas medio augustus met zijn gesprekken te kunnen beginnen.

Medio augustus? Dat moet Rutte als muziek in de oren klinken. Voorlopig nog een dikke maand rust. Nou ja, rust… In trekkerland is het helemaal niet rustig. Maar zolang ‘trekpop’ Remkes nog niet daadwerkelijk met bemiddelen is begonnen, kan het kabinet het kalmpjes aandoen. ‘Geef deze man een kans,’ mag de premier blijven roepen. Een kans om het kansloze te volbrengen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (13)

Abma
Abma10 jul. 2022 - 17:38

Christiane van der Wal als opvolger van Rutte!

tinekea2
tinekea210 jul. 2022 - 8:31

het is een belediging aan de boeren om deze man, zonder mandaat, naar voren te schuiven.

2 Reacties
Abma
Abma10 jul. 2022 - 17:43

Boeren hebben, terwijl zij veel verkeerd hebben gedaan ( ten aanzien van dieren, de lucht het water en de grond) nog wel erg veel branie. Gepaste stilte is meer Op zijn plaats. Daar moeten wij het eens over hebben. Daarna is ondernemend Nederland aan de beurt om onder de loep genomen te worden.

Gimli1955
Gimli195510 jul. 2022 - 19:38

Stikstof uitstoot sinds 1980 - 2022 Luchtvaart : +384% Auto's : +200% Mensen : +123% Agrarische sector : -63% Dan heb ik nog niet eens de cijfers van de industrie, de politiek heeft echter niets aan de grond van Schiphol, snelwegen en er zijn als te weinig huizen. Er komen elk jaar gemiddeld 100.000 bewoners bij In Nederland, en dat zijn geen extra geboortes minus de sterfgevallen. Begin daar een discussie over en je bent direct racist en fascist, maar daar gaat die toename niet door weg. De slachtoffers zijn de lager opgeleiden en lager betaalden met hun 0 uur contracten en hun te lage minimum loon. Laag gehouden door een toevoer van lager betaalden uit de EU. Daarom moet de EU ook groter worden, er moeten steeds armere landen bijkomen, die kunnen zorgen voor meer werknemers, die de lonen laag houden. Daardoor blijft de economie groeien en de winsten ook. De kosten worden geminimaliseerd en gesocialiseerd en de winsten gemaximaliseerd en geprivatiseerd. @Abma Ondernemend Nederland is nog nooit onder de loep genomen, die hebben hun lobby werkzaamheden optimaal ingericht om de toekomstige goed betaalde banen van politici als CEO te garanderen. Zo werkt het neoliberale systeem al 40 jaar.

bouwvarken
bouwvarken10 jul. 2022 - 7:58

De veehouders die ik ken, dat zijn er zo'n 30, hebben er géén moeite mee een bijdrage te moeten leveren in de beperking van N-emissie, wanneer deze emissie beperking ten goede zou komen van natuurherstel. Waar het wringt is dat 70% vd in te leveren N ruimte beschikbaar komt voor andere economische activiteiten én bv de vergunningen van huidige grote N-uitstoters in industrie en verkeer(Schiphol) te ritselen. NH3 slaat grotendeels op korte afstand vh emissiepunt weer neer, daar waar NOx, die met de inperking van veehouderij voor 70% door andere sectoren weer uitgestoten gaat worden, over een veel groter gebied weer neer gaat slaan, daar waar NH3 veelal neerslaat op landbouwgrond en dus onderdeel blijft van de N-kringloop, gaat de extra te vergunnen NOx ruimte op natuurgebieden neerslaan. De voorgestelde maatregelen gaan dus slechts leiden tot verslechtering vd natuur én luchtkwaliteit, daar emissie van NOx vaak gepaard gaat met fijnstof-emissie.

1 Reactie
Gimli1955
Gimli195510 jul. 2022 - 9:24

@bouwvarken Dat hebben ze de afgelopen 25 jaar ook gedaan, waar tegenover staat dat de industrie en het verkeer (auto, luchtvaart en scheepvaart) alleen maar is toegenomen. De vliegbewegingen van nu tegen die van 1970 is immens, Net als het aantal auto's op de weg. De verborgen agenda van de politiek is natuurlijk het verdienmodel van de waarde van de grond van de boeren. Na sluiting van de boeren bedrijven is de grond gemiddeld opeens 10x zo veel waard als bouwgrond. Die opbrengst komt terecht bij de staat en de gemeenten, die daar weer megalomane projecten kunnen uitvoeren. Vergelijkbaar met wat er met de gasopbrengsten is gebeurd. Het gaat nog steeds om de onuitputtelijke groei van de economie, de schade is van later belang. Je wijst naar een groep, waarvan je verwacht dat ze geen invloed hebben op de uitslag van de verkiezingen, en geeft die de schuld. Vergelijkbaar met de Chroom 6, Toeslagschandaal en gaswinning schade, Chroom 6 ging om luie bijstanders en werkelozen, Toeslagschandaal ging om Nederlanders met een dubbele nationaliteit, en de gaswinning schade ging om de ver van mijn bed show buiten de Randstad. Zo werkt de overheid al 40 jaar en nu zijn de boeren de pineut, Kijk naar de eenzijdige benadering in de titels van de geplaatste onderwerpen. De oplossing door de agrarische sector te verkleinen, zal het fundamentele probleem van onuitputtelijke groei niet oplossen. Laat dat nu de roze olifant zijn in de porselein kast.

pahan
pahan10 jul. 2022 - 6:29

Als Remkes het stikstofdossier kent, kent hij ook de geschiedenis. Het politieke dralen, draaien, druilen en traineren en de kosten die gemaakt zijn door schimmige deals en beloftes in achterkamertjes. Die dan nu ineens door de minister onderuit gehaald worden, waardoor de handjeklapjes waardeloos geworden zijn en de ondernemer met de gebakken peren zit. De weg vooruit is zo simpel dat deze overheid het niet verzonnen krijgt. Duidelijkheid. Strakke weg vooruit met een duidelijk tijdpad en, dixit van der Plas: Handhaven. En dan niet alleen richting degene die stikstof uitstoot, maar vooral ook degenen die aangewezen zijn om beleid uit te voeren. Nederland is een land met zoveel regels dat volgens Rutte de uitvoeringsorganisatie het helemaal niet meer aan kan. Zo veel regels dat elke inwoner een eigen selectie kan maken van regels waar die zich aan wil houden. Kijk maar op de snelweg hoe dat er uit ziet. Deze gesprekken voer je niet met branchevereningen of politici, maar met de mensen zelf. En daar zal je van goede huize moeten komen, want die ruiken oneerlijkheid op grote afstand.

Olav Meijer
Olav Meijer9 jul. 2022 - 18:50

[Volgens Rutte kent Remkes het stikstofdossier goed en is hij ‘geen trekpop’.] Kan wel zijn. Maar het is vanuit politiek, psychologisch en tactisch oogpunt uiterst dom om deze "geoormerkte" figuur als gesprekspartner naar voren te schuiven. "Gefundenes Fressen" voor de boerenagitatoren. Natuurlijk tenzij je alleen maar op uitstel en vertraging uit bent. Want intussen hoopt Rutte coûte que coûte zijn record-termijn als premier te halen. Je moet tenslotte prioriteiten hebben.

2 Reacties
Gimli1955
Gimli195510 jul. 2022 - 7:33

@Olav Meijer Rutte doet niet anders. Vanaf Rutte 1 is er geen enkel groot probleem opgelost, de echte problemen zijn in dossierkasten opgeborgen, en van veel zwart voorzien. De grote problemen zijn verborgen voor de TK, informatie is amper gegeven. Ingevoerde wetgeving blijkt slecht te zijn geweest voor de slachtoffers en alles is overgoten met een onuitwisbare bureaucratie. Het oplossen van de fundamentele problemen kost een veelvoud van de werkelijke schade doordat instanties en instituten bureaus moeten inhuren door gebrek aan competente medewerkers. De marktwerking bij de schadeafhandeling, zorg, onderwijs en politie heeft geleid tot grote kosten posten en mindere werkzaamheid in de desbetreffende instanties. Het is ontwijken, wegkijken, bagatelliseren en doorschuiven, verder komt Rutte 4 niet. Incompetente politici worden rond geschoven in allerlei functies bij allerlei instanties, om het overzicht optimaal te verpesten. Gedurende Rutte 4 zullen er een reeks parlementaire enquêtes gehouden worden, die individueel al genoeg reden is om op te stappen, echter zullen ze een schaamlap zijn en de beloftes dat het beter zal gaan, zal veelvuldig gehoord worden. Net als Heintje Davids zal Rutte niet opstappen, en dat maakt eigenlijk niets uit. Verdwijnt hij, dan blijft het falende systeem gewoon door etteren. Gebrek aan competente heelmeesters geeft ongeneeslijke gebreken aan de patiënt : de maatschappij. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen, dat ga ik niet doen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 jul. 2022 - 10:50

Nederlands gezegde' Van uitstel komt afstel.

Martin van der Linde
Martin van der Linde9 jul. 2022 - 14:17

Eens, goede analyse. Ik wil er nog aan toevoegen dat het kabinet niet bang hoeft te zijn dat Remkes ineens een ander inhoudelijk spoor gaat volgen. Het zou de man volslagen ongeloofwaardig maken na alles wat hij op dit gebeid te berde bracht. Het eindpunt ligt vast, het gaat er nu om hoe Remkes Nederland daar krijgt. Dat zal vast met veel gekrakeel en tijdelijk stemmenverlies gaan. Kijk maar naar de peiling van Eenvandaag waar alle rechtse partijen zetels verliezen aan BBB. Maar dat is tijdelijk, dat is de opwinding van het zwarte pietmoment. Dat gaat niet om redelijkheid maar om emotie. We leven mee, zoals we meeleven met de oude bejaarde hond die voor zijn laatste spuitje naar de dierenarts gaat. De boeren voeren een achterhoedegevecht. Net als de moslimterroristen op 9/11, de Capitoolbestormers op 1/6 en Poetin dat op 2/24 deden. Of de aanhang van PVV, FVD, Ja21 en BBB dat doet. Het is een verzet tegen de onvermijdelijke toekomst en daarmee een verzet omwille van het verzet.

1 Reactie
Gimli1955
Gimli195510 jul. 2022 - 9:11

@Martin van der Linde De stelligheid waarmee het eindpunt wordt vastgesteld, geeft precies de fout van de redenatie bloot. De stelligheid geeft de tunnelvisie aan, waar dit kabinet aan leidt. Incluis de aanhangers van falende systeem is er maar 1 uitweg, terwijl er nooit sprake is van 1 uitweg uit een gecompliceerd probleem. Die stelligheid heeft in het korte verleden al vaker geleid tot groot onrecht en discriminatie, waarna de politiek alle zeilen heeft bijgezet om de feiten onder het bekende tapijt te vegen. Nog steeds gaat alle aandacht naar het ontwijken van de fouten en het invoeren van een optimale bureaucratie om de schade niet te vergoeden. Als de ammoniak uitstoot is verminderd, dan zal de verdeling van de stikstofoxiden hard oplopen door uitbreiding van de industrie en bouwwerkzaamheden. De totale stikstof problematiek zal amper verminderen, het wordt vervangen door andere activiteiten. Het gevolg zal zijn dat de Nederlandse bevolking afhankelijker wordt van import van voedsel en daarmee de prijsstijgingen, het resultaat door een hogere uitstoot in andere landen zal een negatief effect hebben op globaal gebied. Daarom moet de EU worden uitgebreid met bijvoorbeeld de Oekraïne, daar nemen ze het niet zo nauw met de slacht productie van kippenfilet in de industrie. De EU zal overspoeld worden met die producten. De oplossing is het kopen van lokale producten, waarvan de oorsprong bekend is en de productie volgens Nederlandse regels geschiedt.

Broodmolen
Broodmolen9 jul. 2022 - 12:34

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

1 Reactie
Zandb
Zandb10 jul. 2022 - 6:04

Broodmolen Te weinig.