Joop

Religieus-ongevaccineerden eten van twee walletjes

  •  
20-10-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
58 keer bekeken
  •  
kaarsjesreligie

© cc-foto: S. Hermann & F. Richter

Hoe kan de buitenstaander begrip opbrengen indien bij een coronaziekte de almachtige voorzienigheid ingewisseld wordt voor een steun van een toch al belast ziekenhuis?
Met een beroep op de almachtige voorzienigheid van de Heer laten groepen religieuze burgers zich niet vaccineren tegen het coronavirus. Het gaat landelijk om een kleine minderheid maar kan in sommige dorpen en streken een dominante groep zijn, al dan niet gesteund door de plaatselijke kerkgemeenschap.
In het publieke debat zijn de religieus-ongevaccineerden meedogenloosheid verweten omdat geen rekening gehouden wordt met het belang van kwetsbare groepen. Indien bijvoorbeeld deze niet-gevaccineerden vanwege corona zelf ziek worden en een beroep doen op de hulp van ziekenhuizen, bemoeilijken zij de toegang tot acute medische operaties. In ieder geval belasten zij het toch al onder druk staande medische systeem. Er gaan ook stemmen op om religieus-ongevaccineerden bij een triage geen voorrang te geven.
Ik denk niet dat het verwijt van het gebrek aan mededogen of het opzij plaatsen bij een triage de weg is die we moeten opgaan.
Zelf ben ik gereformeerd opgevoed. Toen mijn moeder vroeg weduwe werd maakte ik als jonge jongen van dichtbij mee hoe het geloof troost kan bieden. Ik ben later van het pad afgeweken omdat ik meer geloof hechtte aan een horizontale spiritualiteit, gevoed door rechtvaardigheid en gerechtigheid.
Daarin past het niet om van bovenaf mensen die medische steun nodig hebben, deze te ontzeggen omdat een religieuze overtuiging in het geding is.
Maar toch is dat niet het hele verhaal.
De religieus-ongevaccineerden doen een beroep op de voorzienigheid van hun god ook wat betreft het persoonlijke welzijn en de gezondheid. Hoe kan de buitenstaander begrip opbrengen indien bij een coronaziekte de almachtige voorzienigheid ingewisseld wordt voor een steun van een toch al belast ziekenhuis? Veeleer ligt het voor de hand ook hierin op hun god te vertrouwen. En mocht de desbetreffende patiënt komen te overlijden dan komt opnieuw vast te staan dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. Wel wordt aan de religieus-ongevaccineerden bij overlijden een hemels perspectief geboden (tenminste als Petrus bij de hemelpoort de toegang niet ontzegt).
Kortom: niet van twee walletjes willen eten, luidt het in goed Nederlands. Of gaan voor een religieuze overtuiging en niet vaccineren, of het belang van een gevaccineerd bevolking voorop stellen. En in beide gevallen de gevolgen van een keuze wel volledig dragen. Bij vaccinatie gaat het om het aanvaarden van een overheid die (medisch) regulerend optreedt. Bij het religieus niet vaccineren op god blijven vertrouwen en deze niet verlaten als een coronavirus toeslaat met mogelijk de dood tot gevolg.
Maar hoe dan ook: een religieus-ongevaccineerde weigeren aan de poorten van een ziekenhuis, nee dat moeten we niet willen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (54)

Jaco38
Jaco3821 okt. 2021 - 22:56

Giep, u geeft het standpunt van de religieuze bezwaarde niet goed weer. De SGP-er de onlangs in Op1 heeft dit goed uitgelegd. De leer is dat de voorzienigheid van God betekent dat ziekte niet op voorhand door medisch ingrijpen voorkomen zou moeten worden. Als God ziekte voorbestemd heeft dan heb je dat in geloofsvertrouwen te aanvaarden. Het vaccineren wordt in deze geloofsopvatting gezien als een wantrouwen in God. Eenmaal ziek mag men echter wel gebruik maken van alles wat God aanreikt in de medische gezondheidszorg ter bestrijding van de ziekte. Het is vanuit dit gezichtspunt dus niet hypocriet om enerzijds niet te vaccineren en anderzijds wel een beroep op gezondheidszorg te doen als men ziek is. Om dezelfde redenen is deze groep meestal niet verzekerd tegen allerlei materiële risico’s. Dat neemt niet weg dat als de schade zich voordoet de collectebus rondgaat en men de getroffene financieel helpt om er weer bovenop te komen. Gewetensbezwaren of ze nu religieus zijn of niet zijn voor de buitenstaander (en dat ben ik ook voor de duidelijkheid) per definitie niet te doorgronden, ze zijn niet rationeel navolgbaar en meestal ook niet consequent doorgevoerd in alle facetten van het bestaan. Mijn ervaring is trouwens juist dat gewetensbezwaarden (daarin verschillen ze juist van mensen die zich om anderen redenen niet vaccineren) wel bereid zijn om zelfs verregaande consequenties van een keuze te aanvaarden. De dienstplichtweigeraar ging de gevangenis is, de orthodox gereformeerde verzekerd zijn huis niet tegen brandschade en zoals de SGP-er bij Op1 aangeeft zou er zelfs begrip zijn voor een lagere prioritering in de zorg. Een gewetensbezwaarde heeft een totaal ander vertrekpunt dat iemand die zich niet laat vaccineren omdat hij COVID niet serieus neemt (Engel-achtige motieven). De gewetensbezwaarde neemt COVID wel serieus, twijfelt ook niet aan de risico’s, zal de voorzorgsmaatregelen in acht nemen etc.

2 Reacties
Zandb
Zandb23 okt. 2021 - 7:54

Jaco Wat een onzin. Als god voorbestemt, dan bestemt hij voor. Gevaccineerd of niet. Verzekerd of niet.

Alter
Alter23 okt. 2021 - 11:57

Jezelf niet laten vaccineren, maar jezelf wel laten opnemen op de IC; het slaat helemaal nergens op. Wat is de regel? Gij zult geen preventieve maatregelen treffen? Het is niet meer dan een extreme vorm van conservatisme, en ook gemakzucht want hun zogenaamde principes kosten hen niks.

Norsemen
Norsemen21 okt. 2021 - 7:15

Het is beschamend om te zien hoe asociaal en egoïstisch die religieus-ongevaccineerden zijn. Maar bovenal de vraag, hoe kan het toch dat mensen in deze tijd nog van dit soort waanideeën kunnen hebben. Als je zo'n Arie den Ouden bij Op1 hoort praten dan is het toch duidelijk dat zo'n man een psychotische aandoening heeft. Zijn psychotische aandoening wordt alleen beschermd door de wet, waar andere aandoeningen worden gezien als ziekte en worden beschreven in de DSM-5.

6 Reacties
Zandb
Zandb21 okt. 2021 - 7:57

Norsemen U begrijpt weer eens niets van wat het betekent, dat iedereen gelijk is voor de wet. Iedereen die om wat voor reden dan ook zich niet laat inenten, heeft dat recht. Wanneer mensen zich niet laten inenten omdat ze 'geestelijk gestoord' zijn, dan moet dat eerst aangetoond worden. En dat is nog niet zo makkelijk, en al helemaal niet wanneer je daar dwangverpleging aan wilt verbinden en als je inbreuk wilt maken op de lichamelijke integriteit. U doet telkens dat gelovigen een aparte soort van mensen vormen, die geen rechten zouden moeten hebben, terwijl u nu juist steeds weer zo idioot vaststelt dat ze meer rechten zouden hebben. Nogmaals: Iedereen heeft recht op zijn/haar lichamelijke integriteit. Niemand mag om zijn geloof - religieus of niet - gediscrimineerd worden.

Norsemen
Norsemen21 okt. 2021 - 10:03

Zandb Je slaat weer eens volledig de plank mis met je opmerking. Iemand die roept dat hij uit naam van Napoleon handelt krijgt de diagnose psychotisch en kan worden opgenomen (al dan niet vrijwillig). Maar zeggen dat je uit naam van god handelt wordt als zogenaamd normaal gezien, terwijl het in principe hetzelfde is. En nog een keer voor de duidelijkheid. Gelovigen zouden exact dezelfde rechten moeten hebben als niet gelovigen, niet meer en niet minder. Hetzelfde geldt voor religie, dezelfde rechten als elke andere willekeurige mening/opvatting.

Eid
Eid21 okt. 2021 - 12:42

@Norsenen Beste Nors, flinke reactie, hoor. En heeft u ook zo'n flinke reactie naar de bewust ongevaccineerden in onze migranten omgeving, of gaan we dan ineens heel genuanceerd doen. Gatsamme al die bon ton anti Christelijk meeloperij..

Norsemen
Norsemen21 okt. 2021 - 13:03

@Eid Waarom denk je dat mijn opmerkingen over religie niet voor de moslims/islam zou gelden? Ik maak geen enkel onderscheid tussen religies.

Norsemen
Norsemen21 okt. 2021 - 13:07

En Eid, je reactie is zo typisch voor een bepaalde groep hele simpele zielen. Waar de discussie ook over gaat, altijd weer even de moslims erbij halen.

Zandb
Zandb23 okt. 2021 - 15:14

Norsemen Hoe komt u er in godsnaam bij, dat gelovigen beweren en geloven "uit naam van een god" te handelen? En hoe komt u er in godsnaam bij, dat iemand die zegt uit naam van Napoleon te handelen, psychotisch is en nota bene "al dan niet vrijwillig opgenomen" zal worden. Dat gelovigen meer rechten zouden hebben dan anderen, dat waag ik te betwijfelen. Maar als dat zo is, dan is dat fout. Daar zijn gelovigen op zichzelf niet verantwoordelijk voor. Sterker nog, dat heeft niets met 'geloven' te maken. Alles bepalend is de wijze waarop de ene gelovige of de andere gelovige 'gelooft'. U kiepert alles op een grote hoop en weigert in te zien, dat u daarmee een hele grote fout begaat. Gaat het overigens om de islam of moslims, dan geldt hetzelfde: De ene moslim is de andere niet, de ene islamitische religieuze stroming niet de andere. Er valt in het algemeen niet zo makkelijk iets over "gelovigen" te beweren, zonder te discrimineren (= in dit geval: Het gedrag van de een als geldend voor een hele groep beschouwen). Als u zich dat nu eens realiseerde.

Alter
Alter21 okt. 2021 - 7:02

Als roker doe ik ook een onevenredig (potentieel) beroep op de gezondheidszorg, maar daar betaal ik voor middels een torenhoge accijns. Voor antivaxers, of ze nu religieus zijn, eigenwijs, of psychotisch, zou hetzelfde moeten gelden: maandelijks een paar euro bovenop de zorgverzekering om de kosten af te dekken.

5 Reacties
Zandb
Zandb21 okt. 2021 - 8:05

Alter Nog meer bureaucratische regels dus. Nog meer controle en handhaving. En fouten en geschillen en misschien wel, uiteindelijk, een uithuisplaatsing.....

Norsemen
Norsemen21 okt. 2021 - 12:06

Zandb Wat jij allemaal uit iemands woorden haalt is af en toe heel bijzonder. Alsof we dan iets totaal anders hebben gelezen.

Sennah Tuohrethca
Sennah Tuohrethca 21 okt. 2021 - 15:16

@ Norseman. Exact! Zandb doet niks anders dan andere reageerders beleren en moraliseren. Zelden of nooit zal hij zelf eens een klinkende opinie ten beste geven, opdat wij die ook eens kunnen fileren en beoordelen op ethische zuiverheid.

Jansen7
Jansen722 okt. 2021 - 11:28

@Alter: een leuke bijdrage maar de strekking van het artikel is wel dat die mensen uiteindelijk niet behandeld worden desnoods. Wil je dat ook voor rokers invoeren, los van de accijnzen die ze betalen?

Zandb
Zandb23 okt. 2021 - 8:02

Norsemen, Hannes Lijkt me toch niet zo moeilijk te bedenken, dat wanneer je rookt, drinkt, je niet laat vaccineren, aan gevaarlijke beroepen doet enz. enz. enz. vastgelegd moet worden, en gecontroleerd moet worden en dat, wanneer mensen de zaak oplichten, er gehandhaafd dient te worden. Ik verwijs alleen maar even naar de talloze verzekeringskwesties die pas na ziektes en ongelukken e.d. hun afloop vinden in eindeloze processen met vaak zeer ingrijpende gevolgen. Tenminste, zo heb ik gedacht. Jullie zien dat dan niet en daarom zou ik niet deugen? Want ik ben er alleen op uit om iemand 'te kijkt te zetten' o.i.d.? Ga u schamen. Hannes Ik geef hier (en in die andere reactie) een al dan niet "klinkende" opinie. Die u nota bene ad hominem "fileert", schurk.

Ch0k3r
Ch0k3r21 okt. 2021 - 5:31

Religieuzen eten over het algemeen van twee walletjes. Gebeurd er iets goeds dan is het God. Gebeurd er iets slechts, dan is dat meestal niet god. Worden ze ziek, dan gaan ze naar het ziekenhuis om beter te worden. Als ze beter worden, dan wordt God bedankt. Alsof hij de operatie heeft uitgevoerd. Het wordt echt hoog tijd te kappen met deze mensen aldoor in bescherming te nemen. Geloof is niet mooi, schadelijk zelfs. Het is ongelooflijk dat in de 21e eeuw mensen nog die stupide eeuwenoude sprookjes voor waar aannemen.

4 Reacties
Zandb
Zandb21 okt. 2021 - 8:21

Ch0k3r Denkt u niet dat we van meer mensen kunnen menen (geloven), dat wat ze geloven schadelijk is? Uw geloof bijvoorbeeld is erg schadelijk. Het wordt misschien wel tijd dat iemand u in bescherming neemt: Ook u heb recht op uw geloof.

Ch0k3r
Ch0k3r21 okt. 2021 - 9:05

@Zandb Oh zeker kunnen we dat. En als je iemands geloof schadelijk vindt, dan moet je dat kunnen zeggen. Dus ik sta open voor een onderbouwing waarom mijn 'geloof' schadelijk is. Misschien goed om nog eens te benadrukken; ik respecteer de vrijheid van geloof/religie behoudens de Wet, maar dat betekent niet dat ik die religies en overtuigingen ook respecteer.

Zandb
Zandb23 okt. 2021 - 8:07

Ch0k3r U generaliseert "gelovigen" tot "over het algemeen". Dat wat u van hen gelooft, beschadigt hen, die de schoen past. Maar u 'vergeet' dan wel te vermelden, wie de schoen wel en wie de schoen niet past. Dat laat u over aan de 'fantasie' van wie die leest. En daarmee heb ik laten zien, dat uw geloof mensen ten onrechte beschadigt.

Ch0k3r
Ch0k3r24 okt. 2021 - 7:29

@zandb Over het algemeen is een uitdrukking die wil zeggen dat er ook uitzonderingssituaties zijn. Maar voor de rest denk ik dat mijn beeld wel redelijk klopt. Ik zie dergelijke opmerkingen ontzettend vaak, obgeacht de stroming die zij aanhangen. Maar goed, ik zal dan volgende keer niet beginnen met 'over het algemeen', maar met 'er zijn zat gelovigen die'. En gelovigen die dergelijk gedrag niet vertonen, hoeven zich niet aangesproken te voelen.

Paul!
Paul!21 okt. 2021 - 1:11

Iemand die acute medische zorg nodig heeft moet je gewoon helpen. Punt. Desnoods aan de andere kant van het land als daar nog wel een plekje vrij is. Maar wat als we het punt bereiken dat er daadwerkelijk geen plek meer over is, ook niet aan de andere kant van het land? Wat als er 1 bed op de IC vrijkomt en er 4 of 5 mensen zijn die dat bed acuut nodig hebben? Een coronaslachtoffer heeft dat bed vaak relatief lang nodig, terwijl er in die tijd misschien 3 of 4 anderen dank zij dat kostbare bed langer blijven leven. Dan moet er dus echt gekozen worden, niet alleen wie, maar ook hoeveel levens er gered gaan worden. En als ik kijk naar de reactiesnelheid van onze regering is het serieus de vraag of we die situatie voor kunnen zijn. Kan de vaccinatiegraad misschien nog verder gestimuleerd worden door een QR-code te eisen als mensen een kerk, synagoge of moskee willen bezoeken? Zoals dat ook in de horeca geldt?

Ötkan Amahl
Ötkan Amahl20 okt. 2021 - 20:52

Daar kan ik het wel mee eens zijn, alhoewel ik geenszins een religie aanhang of zoiets. Wanneer ik door zoiets als Covid-19 de grip op autonoom leven zou verliezen, dan heb ik er geen moeite mee om dit leven als voltooid te beschouwen en verder te gaan met wat er moet komen. Net zomin als ik dat zou hebben met om het even welk ander noodlot dat -- hoe dan ook -- toch altijd te vroeg naar mijn zin toeslaat. Een vitaal orgaan dat het opgeeft is precies ook zo'n niet te missen signaal dat de taak erop zit hierzo. Het enige dat het loslaten van het leven bemoeilijkt is de hang ernaar, die doorgaans door onredelijke angst of geloof wordt gevoed voor iets of niets dat erna zou komen. Uiteindelijk is het, volgens mij, een illusie gebleken om te menen dat het leven ook maar enigszins maakbaar is. Natuurlijk is het kunstmatig te verlengen, maar de prijs is daar dan ook naar. Ik beschouw het als mijn vrije keuze om zo'n prijs wel of niet te betalen. Voorts betaal ik al heel mijn leven zorgverzekeringspremie, wat een collectieve voorziening is waar ik geheel achter kan staan en waar ik ook best een beroep op kan doen, maar niet als het doel is om datgene te omzeilen wat zich onmiskenbaar aandient. Dat geeft een heel ontspannen en vrij gevoel naar zowel het leven toe als naar de dood.

Piet Helmons
Piet Helmons20 okt. 2021 - 20:42

In het dorp Rotterdam is 69% volledig ingeënt. In Staphorst is dit 56%. Ik vermoed dus toch dat er in Rotterdam veel meer ongevaccineerden rondlopen en dat we daar een groter probleem hebben.

3 Reacties
Vriend van Elf
Vriend van Elf21 okt. 2021 - 8:13

Dat is dezelfe groep: religieus-ongevaccineerden; alleen dan niet gereformeerd maar moslim.

Ötkan Amahl
Ötkan Amahl21 okt. 2021 - 8:43

Piet Helmons stelt terecht: "In het dorp Rotterdam is 69% volledig ingeënt. In Staphorst is dit 56%. Ik vermoed dus toch dat er in Rotterdam veel meer ongevaccineerden rondlopen en dat we daar een groter probleem hebben." Dat kan heel goed kloppen. Hier de laatste cijfers van Staphorst: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/actueel/gemeente/GM0180

Jansen7
Jansen722 okt. 2021 - 11:24

@Piet Helmons: iedereen die rechts is weet dat religiekritiek zich bij links specifiek op 1 godsdienst richt. Kritiek op godsdiensten die meer radicaal waren lieten ze maar aan Fortuyn, Wilders en Baudet over.

JasDon
JasDon20 okt. 2021 - 20:33

Vrijheid van levensbeschouwing is wat mij betreft helemaal OK. Vrijheid van godsdienst mag er uit. Rechten van kinderen zijn belangrijker dan de geloofsbeleving van de orthodoxe ouders.

Bouwman2
Bouwman220 okt. 2021 - 20:24

Nou Giep, i dat zit zo. Voor sommige mensen is hun geloof belangrijker dan al het andere. Je ziet dat ook in Texas, waar God de wet verzet... Je ziet het in Landen als Saudi Arabië , bij de Taliban en je zag het vroeger bij de Kruistochten: God wil het.Altijd en overal. Dat idiedee van de bebiedende God bestaat nog steeds. Je kunt wel zeggen dat het een afwijking is, maar wat doe je er tegen? Je zegt zelf: dat je het niet wilt. Maar het is beter soms wel iets te willen. Kijk naar Ajax, die wilden duidelijk wél. En Poetin, die wil ook. Volgens mij wordt Poetin herkozen en Alax landskampioen.

Greendutch
Greendutch20 okt. 2021 - 20:19

wat tegenstaat is dat gelovigen zich afhankelijk op laten stellen van boeken en verhalen verteld en doorgegeven door oudere mannen die vertellen wat en hoe men zich dient gedragen , denken, doen en laten i.p.v. dat men mensen, aan de hand van de verhalen uit die boeken , mensen leert! leert om zelfstandig te denken en besluiten . nu volgt men het hiërarchische systeem dat door vnl. oudere mannen geleid wordt die de boeken door oudere mannen geschreven ge- of misbruiken om hun eigen status en macht te behouden. waarom staan in zg heilige boeken geen verhalen door vrouwen verteld? waarom hebben vrouwen hun wijsheden niet beschreven? de wereldbevolking bestaat uit de helft mannen en de andere helft vrouwen en toch worden die verhalen gemist en worden en werden altijd vrouwen voor alles beschuldigd en bestraft (kijk wat nu in Afghanistan gebeurd, gebeurde in de middeleeuwen hier ook en in de USA worden zelfs nu ook vrouwen weer beknot) religies hebben de neiging zich boven anderen te zetten, zich belangrijker te maken dan is. men heeft hele culturen uitgeroeid en overtuigt liefst andere van hun eigen gelijk. de afhankelijkheid die gelovigen tonen , afhankelijk van dominee/pastoor/imam etc , de afhankelijkheid van god / bijbel, altijd daarnaar verwijzen i.p.v. zelf nadenken en oppakken is wat het gevaarlijk maakt, het zijn geen individuen maar een massa aan elkaar verbonden door een gezamenlijk 'geloof' wat dat dan ook moge zijn, beter zou zijn in zichzelf te geloven, op zichzelf vertrouwen, in de maatschappij staan waar men is

3 Reacties
adriek
adriek20 okt. 2021 - 21:11

Het wordt tijd dat we de waarheid onder ogen gaan zien. Religie is gebaseerd op een sprookjesboek. Er bestaan geen hogere machten, geen hemel en geen hel dus ophouden met die flauwekul. Ook zonder heilig boek bestaat goed en kwaad en heeft het leven zin. Ook zonder de dreiging van eeuwige verdoemenis zijn er talloze mensen die hun naasten liefhebben, hun vader en hun moeder eren en een fijn leven hebben zonder angst voor het hiernamaals.

Eric Minnens
Eric Minnens21 okt. 2021 - 4:33

Vroeger hadden we hier op Joop een zekere Beisser of Beisner (plots schiet mij deze naam, waar ik al maanden naar in mijn geheugen tast, te binnen). Het was een ware godsdienstbestrijder, met doorwrochte betogen, altijd interessant. Ook leuke verhalen over zijn Aziatische voorouders. Herinnert iemand zich hem nog?, het gaat wellicht over tien jaar terug. En klopt de naam die ik mij herinner?

Alex8
Alex821 okt. 2021 - 5:07

Mag ik je erop attenderen dat er nu ook mensen massaal navolgen wat hen voorgeschreven wordt door de politiek? Dat is hetzelfde onnadenkende kuddegedrag als waar jij de gelovigen van beticht. 80%is gevaccineerd, veelal door domweg te volgen en te denken dat de politiek het weet. Maar fie weten het ook niet. Zo is de laatste anderhalf jaar toch wel gebleken. Wanneer er dan gesproken wordt over ongevaccineerder die de ziekte weer zouden verspreiden dan wordt er al helemaal niet nagedacht. Als 80% is gevaccineerd, dan krijgen deze mensen toch geen Covid meer?? Waar maken we ons druk om? Nee we willen nu een zondebok. En de zkndebok-theorie geldt ook voor al die mensen die jij hierboven zo mooi beschreven hebt. Die onderdrukt werden of worden. Welnu: de ongevaccineerden zijn nu zeker aan de beurt??

PGS
PGS20 okt. 2021 - 20:04

Is er nu niemand die zich realiseert waar die ongelovelijk agressie en haat tegen ongevaccineerden vandaan komt ? Want zij zouden de IC-bedden in beslag nemen ?! Maar is het niet het besluit van dit demissionair kabinet dat weigert meer IC-bedden beschikbaar te stellen ? Het personeel is er toch. Als je dit soort mannen hoort, dan is die reputatie van de " tolerante Nederlander " wel heel ver te zoeken.

3 Reacties
Ötkan Amahl
Ötkan Amahl21 okt. 2021 - 8:45

De laatste week in Staphorst is nou ook weer niet zo heel extreem: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/actueel/gemeente/GM0180

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij21 okt. 2021 - 12:16

[ Het personeel is er toch. ] Nee. "Vorig jaar lukte het de ziekenhuizen wél om op te schalen naar meer dan 1350 IC-bedden, maar de situatie is volgens Buurman veranderd. Er is te weinig personeel, "en de rest van de zorg moet nu doorgaan, die lag vorig jaar stil". "We hebben een heel hoog ziekteverzuim en een grote uitstroom van verpleegkundigen op de IC's en in de rest van de zorg", https://nos.nl/artikel/2401921-nog-meer-ic-bedden-deze-winter-kan-niet-zeggen-verpleegkundigen

Jansen7
Jansen722 okt. 2021 - 11:17

@Fransss en Vrij: en het tekort aan leraren ligt natuurlijk ook niet kabinetsbeleid waar leraren overwerkt raken.

Hannes Monster
Hannes Monster20 okt. 2021 - 19:03

Als je het over vanwege hun overtuigingen ongevaccineerde gemeenschappen in Nederland hebt dan is het raar dat je dat beperkt tot orthodox christelijke die in sommige streekziekenhuizen het grootste aandeel vormen die de overbelasting en opschorting van belangrijke medische behandelingen van anderen veroorzaken. Vooral in de Randstad zijn het andere duidelijk te omschrijven gemeenschappen met dezelfde overtuigingen die als gevolg daarvan de ziekenhuizen bezetten en belangrijke medische behandelingen van anderen vertragen. Het is voor veel mensen en media geen nieuwsfeit gek genoeg maar het was vorig jaar al zo: NRC: "In de Randstad liggen de corona-IC’s vol met patiënten met een migratie-achtergrond" https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/30/in-de-randstad-liggen-de-corona-ics-vol-migranten-a4018089 En het is nog steeds zo. Het Parool van 31 augustus 2021: "Longartsen: helft coronapatiënten in ziekenhuis heeft niet-westerse achtergrond 9 op de 10 coronapatiënten in het ziekenhuis zijn niet gevaccineerd, aldus het RIVM. Ongeveer de helft van hen heeft een niet-westerse migratieachtergrond, blijkt uit een inventarisatie van Nederlandse longartsen. ‘Zonder met een beschuldigende vinger te wijzen: hier valt winst te behalen.’ " https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4DlwpUH7C2EJ:https://www.parool.nl/nederland/longartsen-helft-coronapatienten-in-ziekenhuis-heeft-niet-westerse-achtergrond~b8a4838a/+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl Maar er schijnt behoefte te zijn aan de welbekende doofpot om een of andere reden als het om deze groepen gaat.

5 Reacties
AlexanderVolken
AlexanderVolken20 okt. 2021 - 19:47

Beetje raar om over doofpot praten in ern stuk waar je allemaal artikelen aanhaalt. Verder is dit vaak besproken door de politiek.

adriek
adriek20 okt. 2021 - 21:16

Wat is je punt? Je verwijst naar artikelen in media waarvan je beweert dat ze de waarheid achter houden... Bovendien ook moslims zijn religieuzen, ook al wonen ze niet in de biblebelt. Ik weet eerlijk gezegd niet of niet-westerse-migranten zich niet laten vaccineren om religieuze of andere redenen. Er was ook sprake van dat ze in hun eigen sociale omgeving weinig van de nederlandse berichtgeving meekrijgen. Is onwetendheid te vergelijken met willens en wetens niet vaccineren?

Hannes Monster
Hannes Monster20 okt. 2021 - 21:55

@Alexander voor een deel van de media en politici is het inderdaad een item maar voor vele andere niet zoals hier waar er steeds nadrukkelijk naar orthodox christelijke gemeenschappen verwezen wordt.

Ötkan Amahl
Ötkan Amahl21 okt. 2021 - 8:47

Hannes Monster over de doofpot: "Maar er schijnt behoefte te zijn aan de welbekende doofpot om een of andere reden als het om deze groepen gaat." Valt toch reuze mee met die doofpot lijkt me? De laatste week in Staphorst, aldus de officiële rivm cijfers: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/actueel/gemeente/GM0180

Hannes Monster
Hannes Monster21 okt. 2021 - 11:28

Wat mijn punt is? Hier maar ook en in andere media, zoals de discussieprogramma's en actualiteitenprogramma's op televisie van de diverse omroepen, gaat het steeds nadrukkelijk over orthodox christelijke gemeenschappen terwijl onder diverse niet westerse gemeenschappen er net zoveel weerstand bestaat tegen vaccinatie en door deze groepen de ziekenhuizen niet minder belast worden. Dat is mijn punt.

Rutger Groot
Rutger Groot20 okt. 2021 - 18:31

Precies, ongevaccineerden aan de poort van het zIekenhuis weigeren kan en moet niet. Want anders begeven we ons op een hellend vlak waarbij we ook rokers, dikke mensen, niet sportende mensen etc. moeten gaan weigeren. Dat is de bijl zetten in ons zorgstelsel.

4 Reacties
adriek
adriek20 okt. 2021 - 21:20

Als het op kiezen aankomt zal gekozen moeten worden voor diegenen die waarschijnlijk slechts kort in de IC zullen verblijven: beter drie tot vier mensen het leven redden met vijf dagen intensieve zorg dan eentje die drie weken zorg nodig heeft als de andere vier dan vrijwel zeker overlijden. Dat is de keus die in het uiteindelijke geval gemaakt moet worden, niet roken of niet, of gevaccineerd of niet. Gewoon, objectief, zoveel mogelijk levens redden. Dat is triage.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij20 okt. 2021 - 21:28

Verslaving of obesitas is doorgaans geen “keuze”. Een prik weigeren zonder medische grond is dat wel. Je moet het dan ook niet over ongevaccineerden hebben, maar over vaccinweigeraars.

Norsemen
Norsemen21 okt. 2021 - 7:19

Het gaat niet zozeer om weigeren, het gaat meer om wie geef je dat éne bed dat vrij is.

Jansen7
Jansen722 okt. 2021 - 11:14

@Franss en Vrij: tenzij iemand als baby verslaafd is geboren (door een verslaafde moeder) is het wel een keuze (obesitas door medische oorzaken uitgezonderd). Maar ik snap dat je het graag wilt afbakenen zoals het jou uitkomt.

Sennah Tuohrethca
Sennah Tuohrethca 20 okt. 2021 - 17:14

In de Evangeliën wordt gepredikt: `Neem uw beddeke op en wandel. Alzoo genas Jezus de Zoon van God de lammen, de zieken en de nooddruftigen'. Zo werd mij geleerd op de School met den Bijbel ergens in de provincie Groningen waar ik, gereformeerd gevormd, naartoe moest. Ik was als kind diep onder de indruk. Ik gun het de gristelijke bijbelgordel van harte dat de Heilige Geest hen bewaakt en vrijwaart van smetten. Mits die het mij maar gunt om te verlangen dat gevaccineerden vóór gaan op de wachtlijst als er een spoedopname noodzaklijk is.

1 Reactie
PGS
PGS20 okt. 2021 - 20:06

Volgens mij is het nog altijd zo dat als er een spoedopname moet plaats vinden, dat je echt niet op een wachtlijst wordt geplaatst. Je komt op een wachtlijst omdat het niet spoedeisend is. En als je door corona in levensgevaar komt, dan komt je toch echt niet op een wachtlijst.

AlexanderVolken
AlexanderVolken20 okt. 2021 - 17:09

Medemenselijkheid voor personen buiten de eigen groep is bij niet-religieuzen vaak wat beter ontwikkeld. Daarom kunnen wij die armzaligen de toegang tot de zorg niet weigeren, inderdaad. En daarom gaan wij naar de hel en zij niet. Dat is volkomen logisch.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland20 okt. 2021 - 16:44

[Maar hoe dan ook: een religieus-ongevaccineerde weigeren aan de poorten van een ziekenhuis, nee dat moeten we niet willen.] amen

2 Reacties
ton14024
ton1402420 okt. 2021 - 18:17

Waar wel weer gewoon achter aansluiten.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij20 okt. 2021 - 19:24

[ Waar wel weer gewoon achter aansluiten. ] Ze krijgen nu voorrang op reguliere patiënten die al tijden wachten op operaties, waaronder kankerbehandelingen. Én weigeren te vaccineren, én voorrang krijgen op wel gevaccineerden, dat zou niet zo mogen zijn. Achteraan sluiten of ver naar Duitsland repatriëren.