Joop

Religie maakt kinderen egoïstischer en gemener

  •  
07-11-2015
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
878 keer bekeken
  •  
kind_300_05.jpg
Opziendbarend onderzoek haalt aanname dat religie juist altruïsme en naastenliefde stimuleert onderuit
Algemeen wordt aangenomen dat religie mensen leert meer om elkaar te geven. Een thema van wetenschappers heeft experimenten uitgevoerd met 1170 kinderen in zes verschillende landen om te zien of dat klopt. Het resultaat? Het tegenovergestelde blijkt het geval.
Het team wetenschappers onder leiding van psycholoog Jean Decety van de universiteit van Chicago onderzocht kinderen in Canada, China, Jordanië, de VS, Turkije en Zuid-Afrika. Daarbij werd gekeken naar christelijke, islamitische en niet-religieuze gezinnen waarbij steeds een kind onder de loupe werd genomen. Eerst werden de ouders ondervraagd over het empathische vermogen en rechtvaardigheidsgevoel van hun kind. Religieuze ouders beoordeelden hun kroost daarbij het hoogst. De kinderen kregen beelden getoond van kinderen die smoezen, anderen duwen en laten struikelen, zowel opzettelijk als per ongeluk. De onderzochte kinderen moesten vervolgens aangeven hoe gemeen ze de handelingen vonden en welke straf er opgelegd moest worden. Religieus opgevoede kinderen oordeelden over alle handelingen harder en stelden de zwaardere straffen voor dan niet-religieuze leeftijdgenoten. Moslimkinderen kozen daarbij voor de zwaarste straffen, christelijke kinderen waren daarentegen het meest intolerant.
RTEmagicC_4dd035f8a8.jpg
Vervolgens werd met de kinderen het ‘dictatorspel’ gespeeld waarbij getest wordt in hoeverre kinderen bereid zijn hun bezittingen met anderen te delen. Daaruit werd duidelijk dat hoe religieuzer een kind is opgevoed, hoe geringer de bereidheid te delen met anderen. Religie bleek daarbij de enig bepalende factor, tot welke cultuur of land het kind behoorde had geen invloed op het weggeefgedrag.
De resultaten staan in schril contrast met het cliché dat het juist de religieuzen zijn die meer om hun naasten geven. Waarom dat zo is, is nog onduidelijk maar de onderzoekers komen wel met een mogelijke verklaring: juist omdat religieuze mensen van jongs af aan geleerd wordt dat ze ‘beter’ zijn dan anderen, zijn ze minder geneigd goed gedrag te vertonen. Ze verkeren onbewust in de veronderstelling dat het altijd al goed genoeg is wat ze doen. 

Meer over:

leven, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (128)

Paul6
Paul68 mrt. 2021 - 13:23

Dit onderzoek deugt niet. In de eerste plaats is er verschil tussen verschillende religies. Islamitisch opgevoede kinderen zijn anders opgevoed dan Christelijke. In de tweede plaats is het onderzoek methodologisch onjuist uitgevoerd. Daarom is het door de auteurs teruggetrokken. Verder kunnen in het bovenstaande vergaande conclusies nooit door maar 1 onderzoek brvestigd worden. Voor dergelijke vergaande uitspraken is het usance in de wetenschappelijke wereld om meerdere onderzoeken met dezelfde vraag in een meta onderzoek te bekijken.

zweistein
zweistein7 nov. 2015 - 12:20

Het toekennen van een hoge/lage straf voor een vergrijp lijkt me een slechte maatstaf voor altruisme. Hier wordt ervan uitgegaan dat een altruist een lage straf zal uitdelen. Maar je zou evengoed het omgekeerde kunnen bepleiten. Het hangt van de samenhang af.

Chopper2
Chopper27 nov. 2015 - 12:20

Logisch, je kunt al je misdaden afdoen als de wil van god. En natuurlijk ben jij dat speciale wezen waar god zijn aandacht op richt. Jouw existentie heeft zin, dat van al die heidenen niet.

meijerlahn
meijerlahn7 nov. 2015 - 12:20

"christelijke kinderen waren daarentegen het meest intolerant." ------------------------- Tsja, logisch: https://www.youtube.com/watch?v=7adi7OMaWnA

MarinusCalamari
MarinusCalamari7 nov. 2015 - 12:20

Goh, kinderen die onder andere met het idee worden opgevoed dat iedereen die niet zo denk als hen, het verdient voor eeuwig krijsend te kronkelen in Satan's oven, zijn minder lief dan kinderen die met een meer humanere ideeën worden opgevoed. Je verwacht het niet, heh? (Ik neem voor het gemak aan dat het in het onderzoek vooral ging om Abrahamitische kinderen)

Sardar2
Sardar27 nov. 2015 - 12:20

Ik weet niet hoe men aan het idee is gekomen zo’n onderzoek te doen. Kinderen van niet (aan god) gelovige gezinnen kunnen wel via zo’n onderzoek beoordeeld worden op hun gedraag, maar bij (aan god) gelovige kinderen, maar ook volwassenen, is de naastenliefde of medemenselijkheid gerelateerd en gekoppeld aan god en liefde (of vrees) voor god. Vooral in islamitische opvoeding en leer, leren kinderen om zich onderwerpen aan god en niet aan gods schepsels. Daarmee wordt hun geloof en daden gemeten en beoordeeld en niet aan hoe zij met andere schepsels omgaan. Ik vermoed dat kinderen in omgaan met anderen geen rekening houden met welke religieuze context dan ook, maar waar een bewuste keuze moet plaatsvinden speelt de beoordelingskaders van religie (en opvoeding = de keuze van ouders) wel degelijk een bepalende rol. Dat kinderen ruw maar oprecht zijn is al een feit. Hoe ze ouder worden, worden hun oordelen verfijnd en hun oprechtheid onderworpen aan opvoedingsresultaten.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen7 nov. 2015 - 12:20

Nog een open deur dan maar; hetzelfde geldt voor volwassenen.

leftyloosy
leftyloosy7 nov. 2015 - 12:20

Het onderzoek toont alleen correlatie aan. De titel van dit artikel doet ten onrechte alsof de causaliteit is aangetoond. Het lijkt mij plausibeler dat godsdienst vooral aantrekkelijk is voor egoïstisch aangelegde mensen. Dat is iets anders dan dat godsdienst mensen egoïstischer maakt. (er even van uit gegaan dat dit deugdelijk onderzoek is, daar lijkt het wel op. de methode en onderbouwing is vrij helder gemaakt)

neutralist
neutralist7 nov. 2015 - 12:20

Nou dan kunnen we onze borst nat maken met de komst van zoveel Moslims die er gemiddeld genomen wat strakker inzitten dan de Christenen in onze seculiere samenleving. Punt voor Wilders?

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 nov. 2015 - 12:20

Ik kan het onderzoek niet inzien maar er zou in zes cultureel zeer uiteenlopende landen onderzoek gedaan zijn. Nu wordt de grote meerderheid van de wereldbevolking opgevoed door ouders die een godsdienst belijden en natuurlijk zelf ook zo opgevoed zijn. Waar haal je dan het aantal niet-religieuze opvoeders vandaan om te kunnen vergelijken en zo'n conclusie te trekken denk ik dan. Ik heb alleen kennis van een christelijke opvoeding. Ik kan me goed voorstellen dat die in Nederland, de VS of Kenia van elkaar verschillen. Van andere wereldgodsdiensten heb ik geen kennis maar ik kan me ook voorstellen dat je in Turkije anders opgevoed wordt dan in Jemen. Welke rol spelen die cultuurverschillen? Nogmaals, zonder link naar het onderzoek zelf, blijf ik kritisch over de conclusies.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai7 nov. 2015 - 12:20

Verbaast me niets! Daar sta je dan als gelovige met je sprookjesboeken en daarbij vermeende naastenliefde mooi voor schut.

msj_meijerink
msj_meijerink7 nov. 2015 - 12:20

Verbazingwekkend, maar niet heus: hoe zediger hoe sneller bij onze lieve heer op schoot (en anders op schoot bij meneer pastoor, snok, vrot)

anjal
anjal7 nov. 2015 - 12:20

Hadden ze cultuur maar wel in het onderzoek betrokken, zodat duidelijk wordt dat het met beperken van vrijheid van denken te maken heeft. Bovendien zijn er veel kinderen die als ze als volwassenen worden zichzelf losweken van de groep en er een andere denkwijze op na houden dan hun ouders. Hoe kinderen denken is een direct gevolg van de omgeving, maar is geen eindconclusie voor de rest van het leven uiteraard. Een voorbeeld is mijn vriendin die in Zuid Afrika opgroeide als blanke dochter van Nederlandse welgestelde ouders en als kind geloofde dat alle 'zwartjes' minderwaardige domme mensen waren. Haar blanke omgeving dacht er zo over, dus zij automatisch ook. Zij woont alweer heel lang in Nederland, is losgekomen van al die ingeprente gedachten, vele ervaringen rijker en is wereldburger. Het zwakke van dit onderzoek is dat mensen gelijk conclusies trekken die hun eigen beeld en frustraties bevestigen en niet stilstaan dat je als kind nog niet toe bent aan het loskomen van je ouders, terwijl veel kinderen een stukje wijzer worden dan hun ouders. Religie en machtsverhoudingen speelden juist in oude tijden een dominante rol en daar zijn we nog niet van verlost. Maar als kinderen precies als ouders bleven, waren we nu nog nomaden.

JStokx
JStokx7 nov. 2015 - 12:20

Mensen geven vaak af op hooligans, binnen religies heb je dezelfde soort mensen. Vervang 'mijn club is beter dan de jouwe' door 'mijn god is beter dan de jouwe' en vechten maar.

omaoeverloos
omaoeverloos7 nov. 2015 - 12:20

Ajax - Feyenoord is afgelopen weekeende in 1 - 1 geeindigd. Geen van de gebeden van de fanatieke supportes zijn verhoord, een mooi compromis van de goden.

Peter_K2
Peter_K27 nov. 2015 - 12:20

Echt een eyeopener deze resultaten. Zouden de slechte ervaringen met de multiculturele gemeenschap het gevolg zijn van de hernieuwde gelovigheid? Gedraagt ons (nep)parlement zich zo vrijgevig naar vreemdelingen omdat de leden grotendeels ongelovig zijn? Op mijn werk zijn mensen nogal erg gelovig, en ik zie inderdaad minder gelovige mensen helaas vaak al snel op de loop gaan. De sfeer is er voor ongelovigen ook niet al te best.

dino_radja
dino_radja7 nov. 2015 - 12:20

Klinkt logisch: de basis van bijna alle religies is uitsluiting. Ons tegen hullie, en hullie zijn altijd fout want wij hebben de echte god achter ons.

1 Reactie
Sardar2
Sardar27 nov. 2015 - 12:20

Is dat ook niet bij naties het geval? In het algemeen waar een groep of collectief moet ontstaan, worden sommigen toegelaten en sommigen niet. Deze in- en uitsluiten hoort erbij bij iedere groepsvorming! Hoe hecht een groep hoe scherp de in- en uitsluitingen. In het geval van religie is het duidelijk en veel scherper, en bij de sektes meeste scherpste!

Meta Foor
Meta Foor7 nov. 2015 - 12:20

kindsoldaten in afrika en west arabie zijn nog steeds aangestuurd vanuit islamitische drijfveren; die verstoren dus de statistiek in dit gedegen onderzoek en geven een totaal scheef beeld

5 Reacties
hugo bergveen
hugo bergveen7 nov. 2015 - 12:20

En daar is die lelijke islam weer. Wat dacht je van Joseph Kony met zijn Leger van de Heer, om maar een van de bekendere krijgsheren te noemen? Misbruik van kinderen als soldaat of goedkope arbeidskracht is van alle tijden en van alle stromingen.

DitBenIk2
DitBenIk27 nov. 2015 - 12:20

En die zijn ook vast in de onderzoekspopulatie opgenomen.

dino_radja
dino_radja7 nov. 2015 - 12:20

maar gelukkig zijn nederlandse kindsoldaten alleen maar door het leger gehersenspoeld. Ja, ook nederland heeft kindsoldaten.

Beisser
Beisser7 nov. 2015 - 12:20

Je argumentatie deugt van geen kanten. In de eerste plaats is het verschijnsel ‘kindsoldaat’ niet meegenomen in het onderzoek en in de tweede plaats –veel belangrijker– kindsoldaten komen op veel meer plaatsen in de wereld voor. Het meest berucht is ‘the Lords Resistance Army’ van de christen Joseph Kony dat op grote schaal kinderen ronselde en ronselt om soldaat te worden. Ook in Latijns Amerika, bepaald geen islamitisch gebied, zijn of waren veel kindsoldaten actief. Dus als er al een scheef beeld is, dan toch eerder de andere kant op en de onderzoekers onderzochten allegeloofsrichtingen. En onderscheid maken tussen de verschillende godsdiensten is sofisterij. In de kern zijn ze allemaal gelijk. Allemaal even immoreel.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos7 nov. 2015 - 12:20

Hahaha, ik denk niet dat deze kinderen door deze onderzoekers zijn bevraagd. Die kinderen weten meestal niet eens waar hun ouders zijn. Maar wel leuk geprobeerd.

Zjenny
Zjenny7 nov. 2015 - 12:20

Het zijn de volwassenen die kinderen opvoeden en religieuze volwassenen zijn , zoals iedereen weet, egoïstischer en gemener.

2 Reacties
pietdeg2
pietdeg27 nov. 2015 - 12:20

"religieuze volwassenen zijn , zoals iedereen weet, egoïstischer en gemener" Dat geldt onverminderd ook voor ietsisten, kruidenvrouwtjes, tarotkaartleggers en andere zweefteven. Het gaat zelfs op voor mensen die een ideologie aanhangen waarbij geen hogere machten een rol spelen. In die zin zat Rutte er niet zo ver naast toen hij ideologie een olifant in de huiskamer noemde die het zicht op de realiteit ontneemt. Welke oogkleppen je opzet doet er uiteindelijk weinig toe.

Ethio
Ethio7 nov. 2015 - 12:20

"Religieuze volwassenen zijn , zoals iedereen weet, egoïstischer en gemener." Echt een fijne bijdrage aan het gesprek hier op Joop. Daar kunnen we echt wat mee.

JohnVKR
JohnVKR7 nov. 2015 - 12:20

De vraag is of we alles moeten willen onderzoeken. Is alles namelijk wel te onderzoeken? Ik denk eerlijk gezegd van niet.

3 Reacties
DitBenIk2
DitBenIk27 nov. 2015 - 12:20

Je zou zomaar eens iemand kunnen kwetsen met feiten. Dat moeten we niet willen met z'n allen.

polkuid
polkuid7 nov. 2015 - 12:20

Vraag het me ook af. Het zijn wel hele erge algemeenheden.

Tom Meijer
Tom Meijer7 nov. 2015 - 12:20

"Is alles namelijk wel te onderzoeken? Ik denk eerlijk gezegd van niet. " Denk eens wat beter na, misschien kom je dan tot echte conclusies. Alles wat waarneembaar is of wat we kunnen bedenken, valt te onderzoeken. En wat de uitkomst ook is, we worden er altijd (altijd) wijzer van. Wat iets anders is of we wel alles kunnen begrijpen. Maar dat kunnen we pas weten als het onderzocht is (met de wetenschappelijke methode(n), uiteraard). We weten gewoonweg niet wat de grens is van ons begrip, wat de grenzen van onze mogelijkheden zijn om iets te onderzoeken. We kunnen tenslotte niet in de toekomst kijken, nog niet tenminste ;).

rbakels
rbakels7 nov. 2015 - 12:20

De generalisatie maakt dot verhaal bij voorbaat ongeloofwaardig.

1 Reactie
Donostia
Donostia7 nov. 2015 - 12:20

Lekker is dat. Frits schaft per decreet de menswetenschappen af, vanwege "generaliseren". Mijn zege heb je Frits, ik had er toch al geen hoge dunk van. (Stapel, Roos e.v.a.)

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2015 - 12:20

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer7 nov. 2015 - 12:20

"met de constatering dat het evangelie van Jezus uiteindelijk draait om vrijheid." Vrijheid met een behoorlijke beperking dan, geen echte vrijheid dus. "Is dat wellicht wat de filosoof en agnost Voltaire bedoelde met zijn stelling dat je slechts de vruchten moet plukken van religie? " Voltaire wordt evenals Rousseau overschat als vertegenwoordiger van de Verlichting. Beiden konden prima leven zonder god maar waren van mening dat het 'gewone volk' daartoe niet in staat was. Godsdienst was prima voor het gewone volk maar niet voor mij (lees Voltaire/Rousseau). Voltaire en Rousseau waren in Frankrijk in feite invloedrijke verraders van de Verlichting die volkomen ten onrechte in het Pantheon begraven liggen. De echte Verlichting kwam van Diderot en Holbach. Het interessante ias dat Robespierre aanvankelijk een aanhanger van Diderot en Holbach was maar al snel tot de conclusie kwam dat Voltaire en Rousseau meer voordelen boden omdat zij het volk met religie beter onder de duim konden houden. En dìe 'Verlichting' hebben we omarmd, de valse Verlichting welbeschouwd. Het was beter geweest, op moreel en allerlei ander gebied, als de weg van de echte Verlichting verder gevolgd was maar die was blijkbaar te gevaarlijk want die gaf veel te veel (geestelijke) autonomie aan de gewone burgers.

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2015 - 12:20

Mijn credo: Religie is de ernstigste gesel die de mensheid ooit heeft getroffen. Niets anders heeft zoveel schade aangericht, oorlogen veroorzaakt en doden gemaakt. En kom nou even niet aankeutelen met de mededeling dat er ook goeie gelovigen zijn, door de bank genomen zijn vrijwel alle oorlogen en vervolgingen ooit veroorzaakt door religies.

4 Reacties
BlowingBubbles
BlowingBubbles7 nov. 2015 - 12:20

Mwah...Het communisme en nazisme hebben niets met religie, maar ook zeer veel doden op hun geweten. Ik hou het er maar op dat georganiseerde religie net als politieke ideologieen slechts tot doel hebben massa's te controleren en sturen ten nutte van een kleine elite.

Nuanimo
Nuanimo7 nov. 2015 - 12:20

Omdat de mens niet deugt, deugt de religie niet. Dat is de volgorde.

Minoes2
Minoes27 nov. 2015 - 12:20

Ik weet niet of je het zo kunt stellen. Religie is wat mij betreft vaak gestoeld op angst en behoud en de bereidheid je daar wel dan niet door te laten leiden, het houdt je ook horig aan. Religie vertelt dat de mens inherent slecht is en dit afgekocht kan worden via geloofsregels. Het bind ook waardoor mensen zich vervolgens weer beschermd weten door de groep. Het mobiliseert t.b.v. macht. Ik denk niet dat oorlogen begonnen worden vanuit religie op zich maar vanuit economische en andere motieven en religie gebruikt wordt ter mobilisatie.

lembeck
lembeck7 nov. 2015 - 12:20

Ik denk dat het niet de religie op zich is, maar wat de men ermee doet en dat is doorgaans misbruik van machtsposities.

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2015 - 12:20

Niet zozeer de religie an sich , maar het feit dat religieuzen van mening zijn de absolute waarheid in pacht te hebben, waarmee ze dus andersdenkenden kunnen bestrijden.

4 Reacties
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten7 nov. 2015 - 12:20

Zij sluiten de rij van: Liberalen Socialisten Voetbalsupporters Grootkapitalisten Nederlanders etc. etc. Ik zie weinig onderscheid tussen religieuzen en niet-religieuzen als het gaat om "de waarheid", geen mens kijkt objectief naar de feiten

Minoes2
Minoes27 nov. 2015 - 12:20

Maar hoeveel streng gelovigen heb je hier in Nederland nog binnen een religie? Daar zit toch een hemelsbreed verschil in?

Sardar2
Sardar27 nov. 2015 - 12:20

Doe je niet religieuzen onrecht om te beweren dat zij beweren de absolute waarheid in pacht te hebben? Zij beweren wel dat god de absolute waarheid is, maar zij hebben de god toch niet in pacht?

Minoes2
Minoes27 nov. 2015 - 12:20

Een streng geloof houdt het zelfstandig nadenken tegen, het eigen geweten wordt niet of minder sterk ontwikkeld en vervangen door een collectief geweten.

Roberti
Roberti7 nov. 2015 - 12:20

Bah, wat een vervelend onderzoek! Mensen, vooral kinderen, in hokjes te willen plaatsen en ze vervolgens gedragsstempels opplakken met wat lijkt nogal voorgeselecteerde reacties. En natuurlijk waren de moslim kindertjes weer gemener dan de christelijke. Zielig voorspelbaar gedoe!

3 Reacties
Sillynder
Sillynder7 nov. 2015 - 12:20

Staan de uitkomsten je niet aan en is dat dan jouw reden om het onderzoek moreel en feitelijk maar gewoon naar de prullenbak te verwijzen?

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos7 nov. 2015 - 12:20

Onderbouw dat dan eens?

lembeck
lembeck7 nov. 2015 - 12:20

Ik ben het met je eens dat het onderzoek breder had gemogen. Inzoomen op een enkele religie lijkt me niet verstandig. Je kunt het ook zien als een leidend gegeven voor alle religies, m.n. de monotheïstische religies. Ik denk dat ze weinig van elkaar verschillen, maar dat de meeste verschillen meer cultureel zijn.

OlavM
OlavM7 nov. 2015 - 12:20

Eigenlijk helemaal niet verbazingwekkend. De "wil van God", vergeving voor álle zonden, beloning in het paradijs, de absolute eigen waarheid, enz. enz., maken alle dat de individuele verantwoordelijkheid kan worden ontlopen of minstens gematigd. Het is daarom ook verklaarbaar dat religies vaak een grote rol hebben gespeeld ter legitimering van veroveringstochten, inclusief moordpartijen e.d. De lijst daarvan is lang. Hierbij moet m.i. wel worden aangetekend dat het vooral gaat om de combinatie van religie en macht. Alle religies hebben ook stromingen waarin het geloof juist wordt opgevat als een stimulans voor solidariteit, naastenliefde, e.d.

3 Reacties
Minoes2
Minoes27 nov. 2015 - 12:20

" Alle religies hebben ook stromingen waarin het geloof juist wordt opgevat als een stimulans voor solidariteit, naastenliefde, e.d." Als naastenliefde maar iets anders is dan liefdadigheid wat een zeer neerbuigende betekenis heeft en juist egt kijk eens hoe goed ik mijn opdracht uitvoer ( vanuit het geloof en de angst voor de dood)

Minoes2
Minoes27 nov. 2015 - 12:20

Doet me een beetje denken aan dat onderzoek met die gevangenen en die gevangenbewaarders. Allemaal op het oog doodnormale mensen, studenten dacht ik, die zich in hun verschillende rollen totaal anders gingen gedragen waarbij sommige bewaarders bullebakken werden die de gevangenen vernederden etc...) Ik weet eerlijk gezegd niet of je dit een op een zo kunt vertalen. Wel weet ik dat de meeste leiders zich graag laten onderhouden ook door mensen die toch al niets hebben en daar geen enkele moeite mee hebben.

lembeck
lembeck7 nov. 2015 - 12:20

Bingo, Olav.... het sleutelwoord: MACHT.

GingerTed
GingerTed7 nov. 2015 - 12:20

Hebben Wilders maar ook minder virulente andere critici en satirici dan tóch gelijk met hun strijd tegen de gemiddeld beslist nog zeer orthodox te noemen Islam als haatreligie waar het vroegere destijds eveneens orthodox te noemen Christendom dat ook was, maar deze gemiddeld hier ten lande allang niet meer is, juist dankzij dat soort kritische en satirische strijd uit liberale en toen nog "progressieve" hoek.

4 Reacties
Sardar2
Sardar27 nov. 2015 - 12:20

Jij wilt graag elke kans grijpen om je islamofobie te afficheren. Maar hier loop je vast. Met de verwachting dat islam al een gewelddadige religie is, valt deze onderzoek mee. Maar dat het zo beschaafde westen zo gruwelijk blijkt te zijn baart men zorgen! De oudere generaties moeten zich schamen zoiets hebben achtergelaten!

ElChe
ElChe7 nov. 2015 - 12:20

Ha je winkelt weer selectief!

Opperrechter
Opperrechter7 nov. 2015 - 12:20

Hallo Ginger, is liberaal niet meer progressief? Links dat het moslim geloof zo heeft omarmd kan ik ook niet meer progressief noemen, omdat men daarmee naar mijn opinie afstand doet van veel progressieve verworven beginselen. Homorechten, vrouwenrechten en een seksueel vrijere moraal, alsook geen grotere waarde hechten aan het huwelijk is verworven door juist in de jaren '60 afstand te nemen van de kerk en geloof. Nu zie ik deze verworven vrijheden door de Islamisering alleen maar afnemen. Ik ben van mening dat je juist progressief bent als je deze verworven vrijheden blijft verdedigen en dus minder tolerante groeperingen niet toestaat om deze vrijheden in onze samenleving te laten inperken.

Nuanimo
Nuanimo7 nov. 2015 - 12:20

Neen. Natuurlijk niet.

Patrick Faas
Patrick Faas7 nov. 2015 - 12:20

“Algemeen wordt aangenomen dat religie mensen leert meer om elkaar te geven.” Nee, gelovigen luisteren naar een god die hen dwingt om “elkaar” (hun geloofsgenoten) te geven. Ethisch onvolwassen, want zij hebben nog een ouder nodig die hen regels geeft. Niet voor niets dat juist op het gebied van ethiek de godsdiensten zo onder vuur liggen. Een baby denkt (net als waarschijnlijk ook mijn kat) dat de wereld om hem draait. Pas als het kind drie is ofzo leert het dat andere mensen ook wensen hebben en dat veel van die mensen sterker zijn dan het kind zelf. Vanaf dat moment leert het kind regels over wat wel en niet mag van de ouders. Het kind leert gehoorzaamheid, maar dat is nog niet hetzelfde als verantwoordelijkheid of ethisch besef. Voordat het kind volwassen wordt, moet het echter wel leren zelf te bepalen wat verantwoord gedrag is en daartoe empathische en sociale vermogens ontwikkelen. Men moet leren verder te kijken dan eigen neus. Veel kinderen bereiken die ethische volwassenheid niet. Je moet ze blijven vertellen wat ze wel en niet mogen en daar (tamelijk kinderachtig eigenlijk) straf op blijven inzetten. De inventie van goden, die functioneren als namaakouders voor volwassenen, houdt gelovigen moreel infantiel. Zulke superstitie voorkomt juist dat mensen echt leren om elkaar te geven.

1 Reactie
Sardar2
Sardar27 nov. 2015 - 12:20

Als je antireligieuze afkeer van deze tekst weghaalt, velen hebben er iets aan!

Bernie2
Bernie27 nov. 2015 - 12:20

Religie breng nu eenmaal niet altijd de meest fijne mensen voort. Je zult tijdens je opvoeding maar gehersenspoeld worden met idiote beelden en wereldvreemde dogma's. Calvinisme. Opgroeien met strenge mores. Je 'christelijk' gedragen. Tsja...

1 Reactie
lembeck
lembeck7 nov. 2015 - 12:20

Kijkend naar de levende voorbeelden in de Tweede Kamer..... De SGP is voor de doodstraf en alle drie de christelijke partijen schurken zich tegen de benen van Rutte aan om maar mee te mogen doen en ze hebben er heel erg veel voor over. Persoonlijk ben ik van mening dat echte christenen nooit in de politiek zouden moeten willen gaan, omdat het hun religie compromitteert.

Hanns2
Hanns27 nov. 2015 - 12:20

De nieuwe inquisitie? Kinderen onder de loup en ouders ondervraagd. Dit zegt wel iets over het empathisch vermogen en de dubieuze insteek van de onderzoekers. Verder heb ik maar niet gelezen, de lust ontbrak mij.

3 Reacties
Sillynder
Sillynder7 nov. 2015 - 12:20

Nieuwsgierigheid is tegenwoordig des duivels oorkussen? Mag er geen onderzoek plaatsvinden als de onderzoeksresultaten wellicht niet in je straatje passen? Ik stel voor dat je toch nog even verder leest en je ogen niet sluit voor de getrokken conclusies. Ik zie de olifant in de kamer wel degelijk.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos7 nov. 2015 - 12:20

Maar toch een oordeel vellen? Uw onderzoeksvermogen is blijkbaar beperkt.

PaulusMagnus
PaulusMagnus7 nov. 2015 - 12:20

"Verder heb ik maar niet gelezen, de lust ontbrak mij." Uit ervaring weet ik, dat juist bij godsgelovigen de lust om te lezen wat zij niet willen of mogen weten doorgaans ontbreekt. De tegenstelling tussen het ingebeelde en uitgedragen “empathisch vermogen” en het werkelijke gedrag is vooral opvallend bij volwassen gelovigen. Mijns inziens is dat het gevolg van het feit dat het geven van liefde in opdracht van een opperwezen dat zich vooral met straffen onledig houdt, niet werkt. Wie voortdurend een denkbeeldige god afgedwongen ('Gij zult mij boven al beminnen.') 'lief' heeft, houdt bovendien weinig energie voor medemensen over. In bijbelse zin houdt naastenliefde overigens onder meer het verachten van niet-naasten ('heidenen' en vooral 'ketters') in.

thunderbird2
thunderbird27 nov. 2015 - 12:20

Rap tijd voor een vervolg onderzoek, rekening houdend met hoe streng men in de belijdenis van dat geloof is, bv katholiek vs gereformeerd, en tussen de diverse islam smaken. Niet dat ik de uitkomst daarvan niet kan voorspellen, maar met open deur discussies moet je tegenwoordig altijd een bron uit onverdachte hoek voor je mening kunnen opvoeren.

1 Reactie
neutralist
neutralist7 nov. 2015 - 12:20

Dat zou veel te genuanceerd zijn. Daar hebben we geen tijd voor:). Dit verkoopt beter zoals je ziet.

anjal
anjal7 nov. 2015 - 12:20

''Waarom dat zo is, is nog onduidelijk maar de onderzoekers komen wel met een mogelijke verklaring: juist omdat religieuze mensen van jongs af aan geleerd wordt dat ze 'beter' zijn dan anderen, zijn ze minder geneigd goed gedrag te vertonen. Ze verkeren onbewust in de veronderstelling dat het altijd al goed genoeg is wat ze doen." Dat zie je juist in monoculturen, eigen soort eerst, daar kun je verwachten dat de kinderen zo eenkennig en zulke onvrije geesten zijn omdat ze de hang naar de eigen soort overnemen van de volwassenen. Onbekend maakt onbemind in elke angstcultuur. In Nederland kennen we ook zo'n angstprediker die heel veel volgelingen heeft.

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg27 nov. 2015 - 12:20

"In Nederland kennen we ook zo'n angstprediker die heel veel volgelingen heeft." Eentje maar? Het stikt werkelijk van de rattenvangers van Hamelen. Niet dat er geen gradueel verschil is maar het stikt werkelijk van de onderbuikbespelers.

Taljaard
Taljaard7 nov. 2015 - 12:20

OK..... Hier gewoon kwaad om. En dat gebeurt mij niet vaak. Weet niet eens waarmee te beginnen om deze ten hemel schreiende vuile laster en onzin te ontkrachten. Hoe kunnen mensen zo dom, blind en kortzichtig zijn? Een blik in een huiveringwekkende geestelijke afgrond van marxistische haat tegen Gods Kerk, Gods volk en Gods kinderen. En een flinke wake up call dat een christen als ik hier niks te zoeken heeft. Sorry hoor, maar niet van plan mij verder te ergeren. Call it narrowmindedness, I call it avoiding agrivation.

2 Reacties
OlavM
OlavM7 nov. 2015 - 12:20

@ Helmut Hoorn: Gaat het weer een beetje, mijnheer Helmut Hoorn? (Houd de zak met ijs nog even stevig tegen u aan ter afkoeling). Laat ik nu steeeds gedacht hebben dat religie de bedoeling heeft de geest tot rust te brengen..... :)

Nuanimo
Nuanimo7 nov. 2015 - 12:20

Dis is slechts een onderzoek. De conclusie dat de "religie niet deugt" is (gelukkig voor u) niet de verklaring van de onderzoekers. Vormt ook niet de aanleiding tot het onderzoek. Maar dat is slechts uw interpretatie. (Maar dat is dan wel meteen een zeer haatdragende, die het levende bewijs vormt van de juistheid van de resultaten van het onderzoek!) Misschien zou een conclusie als "religie is niet goed voor de mens" eenvoudigweg te vergelijken zijn met een stelling als "roken is niet goed voor de mens". Want is niet de wijze waarop de mens er mee omgaat is bepalend? Iemand die eens per maand een sigaret rookt, die zal niet zo gauw gevaar lopen, lijkt mij.

Armagaddon
Armagaddon7 nov. 2015 - 12:20

>>> Citaat: Opzienbarend onderzoek haalt aanname dat religie juist altruïsme en naastenliefde stimuleert onderuit... Ha....ha....ha...L.O.L....!!Nog nooit zo'n verwetenschappelijke stypidness en cruel joke onder ogen gehad`...echter weer een ervaring rijker....thoughtful smile.. >>> Waar zijn de uitkomsten van niet religieus opgevoede kinderen..?? >>> De rechtlijnige logica gebied te kijken, naar de menselijke psychische gerelateerde eigenschappen ( karaktertrekken dus EQ..!!) waarvan vermoedelijk narcistische hoogmoed aan ten gronslag ligt t.o.v. van anderen, door anderen als minderwaardig te kwalificeren....zoals opvallend het typische genetisch ingeven rechtse ( dictatoriaal denken en handelen ) denken .....mean smile.. >>>

2 Reacties
BlowingBubbles
BlowingBubbles7 nov. 2015 - 12:20

Dictatoriaal denken en handelen lijkt me niet bepaald voorbehouden aan rechts? Ik denk even aan de Sovjet Unie, Cuba, China, etc....

lembeck
lembeck7 nov. 2015 - 12:20

Moet je dit eens lezen, Cali: http://www.stichting-promise.nl/eigentijds-occultisme/god-in-ons-brein.htm

pietdeg2
pietdeg27 nov. 2015 - 12:20

"Algemeen wordt aangenomen dat religie mensen leert meer om elkaar te geven." Werkelijk geen zindelijk denkend mens denkt dat. Hooguit maken gelovigen elkaar dat wijs. Waarbij dat 'om elkaar geven' hooguit een vorm van groepsegoïsme is, meer bedoeld om uit dan om in te sluiten.

1 Reactie
dino_radja
dino_radja7 nov. 2015 - 12:20

Jammer genoeg is het grootste gedeelte van de mensheid gelovig, hoe erg ik het ook met u eens ben.

123456zeven
123456zeven7 nov. 2015 - 12:20

Veel en veel te kort door de bocht. Ten eerste gaat het alleen maar over Moslims en Christenen, terwijl er nog heel veel andere geloven zijn. Verder heb je geen idee over welke leeftijd ze het hebben, en wat normaal is voor die leeftijd in betreffende culturen en subculturen. In hoeverre rapporteren ouders bv hoe lief hun engeltje wel niet is. En de hypothese dat het komt omdat gelovigen zichzelf zo goed vinden is ook onzin. Calvinisten vinden zichzelf namelijk heel erg zondig en niet beter dan andere mensen. Links-Amerikaans religie bashen met psychologie van de kouwe grond. Religie bash je echter met argumenten, niet door mensen onder de gordel te stompen, dat is iets voor enorme lutsers.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo7 nov. 2015 - 12:20

Uw bewering: "Calvinisten vinden zichzelf namelijk heel erg zondig en niet beter dan andere mensen" lijkt mij nu juist een "bewijs" van het feit dat men uitverkoren is. Immers, de zondigheid zit in de mens maar wie zich door god laat leiden.......

Woeki Hypo
Woeki Hypo7 nov. 2015 - 12:20

Religie maakt kinderen egoïstischer en gemener. “Opziendbarend onderzoek haalt aanname dat religie juist altruïsme en naastenliefde stimuleert onderuit”. Een Stapeltje? Gelukkig zijn wij een kennis maatschappij en worden we geregeerd door de wetenschap ofwel door hogeropgeleiden. Op basis van de neoliberale economie, een top wetenschap, gebaseerd op “de ondeugd” (een anti moraal). Deze tegenwoordig dominante wetenschap is maximaal egoïstisch en gemeen (misbruik speltheorie, een vorm van wiskunde). De term vrijheid in het revolutionaire drietal vrijheid, gelijkheid en broederschap (met broederschap als synoniem voor altruïsme en naastenliefde) hebben we ingevuld met (het contra revolutionaire) maximaal egoïsme. Een rationele dus wetenschappelijke keuze. We hebben dus echt afstand genomen van de pretenties van de religie(s). De ondeugd is nu wetenschappelijk verantwoord. Het christendom in onze streken heeft zich helemaal aangepast aan deze feiten. Met Duitsland (of Nederland) als lichtend voorbeeld *). Een rationeel en goed mens (de beste mens) is de (moreel) (meest) corrupte mens. Het is dan ook begrijpbaar dat de realist (in empirisch wetenschappelijke zin), de intelligente rechtse denker, bezorgd is door de komst van een nieuwe vreemde religie. Misschien komt met die religie via confrontatie met de Westerse Verlichting wel meer moraal in de maatschappij. Wat afbreuk doet aan de efficiëntie van de ondeugd, de Restauratie van het feodalisme, en het wetenschappelijke principe “het gaat erom wat werkt, goed of niet goed in ethische zin”. Woeki Hypo is gematigd spottend. P.S.: *) Sommigen uitgezonderd.

2 Reacties
johannn2
johannn27 nov. 2015 - 12:20

Klopt aardig. Volgens Weber is het kapitalisme gebaseerd op het m.n. protestantse christendom.

lembeck
lembeck7 nov. 2015 - 12:20

Ha Woeki... Volgens mij heeft het vooral met machtsmisbruik te maken. In al die religies waar mensen 'het woord' krijgen van een prediker, of hoe iemand dan ook wenst te heten.

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2015 - 12:20

Gelukkig komen er nu ook geluiden dat religie destructief werkt. Religie is geen verrijking van de cultuur.

2 Reacties
adriek
adriek7 nov. 2015 - 12:20

Religie is niets anders dan de school, de voetbalclub, de stad, de regio, het land. 'Wij' zijn beter 'Zij' en als het clubje te veel macht krijgt en zich verveelt, of bedreigd voelt, ontstaan er relletjes, of op grotere schaal, een oorlog. Het volk wordt opgehitst, deelt de klappen uit, en krijgt de klappen, de machthebbers spelen hun spelletjes. Het is jammer dat religies nog steeds allerlei privileges genieten die aan normale verenigingen niet toevallen. Waarbij Nederland dan nog zeer gematigd is.

johannn2
johannn27 nov. 2015 - 12:20

Het ging hier over egoïsme van religieus opgevoede kinderen, niet direct over de cultuur.

tijsraman
tijsraman7 nov. 2015 - 12:20

Een reiziger van Jeruzalem naar Jericho wordt overvallen. De rovers mishandelen het slachtoffer en laten hem halfdood achter. Een tijd later loopt een priester langs en loopt met een boogje om het slachtoffer heen. Een tijd later doet een Leviet hetzelfde. Dan komt er een Samaritaan, die de gewonde ziet en hem helpt door zijn wonden te verbinden en naar een herberg te brengen om hem daar verder te verzorgen. De vraag van Jezus: wie van deze drie is de naaste van het slachtoffer? (uit Lucas 10:30-37) Zoiets gebeurde een paar jaar geleden in Amsterdam. Iemand lag in de berm naast zijn brommer. Iedereen loopt er langs zonder iets te doen. Uiteindelijk was het een Marokkaanse jongen die de ambulance belde en het slachtoffer eerste hulp verleende. Alle wereldreligies vertellen ons dat we het zo moeten doen. Naastenliefde voor elkaar, ongeacht ras, cultuur, religie enzovoort. Als mensen dan toch alleen voor mensen van hun eigen ras/cultuur/religie opkomen, dan hebben ze toch echt iets niet goed begrepen.

2 Reacties
zweistein
zweistein7 nov. 2015 - 12:20

Helaas zijn dit de uitzonderingen die de regel bevestigen. Bovendien zou uit dit verhaal volgen dat alleen die mensen je "naaste" zijn, die jou hebben geholpen. Dat is een behoorlijke inperking!

MarinusCalamari
MarinusCalamari7 nov. 2015 - 12:20

Je hebt geen religie nodig om te weten dat je mensen in nood moet helpen. Mensen zijn bij uitstek een sociale diersoort, en het helpen van mensen in nood is iets wat we van nature doen. Onze sociale natuur zorgt er ook voor dat we erg conformistisch zijn, en bij onverwachte en onbekende situaties, bijvoorbeeld een plotselinge confrontatie met een onbekend iemand die halfdood in de berm ligt, kijken we vaak wat anderen doen, en conformeren we daar ons aan. Als er veel mensen aanwezig zijn leidt dat er vaak toe dat mensen allemaal elkaars afwachtende houding kopiëren. Dit is het omstandereffect. De meeste mensen die in dat soort situaties een ander laten verkommeren zouden wel ingegrepen hebben als ze alleen op de situatie waren gestuit.

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2015 - 12:20

je hebt overal goede en slechte mensen. zowel bij gelovigen als bij niet gelovigen. ik vind zelf de hypocrisie van gelovigen erger omdat je het niet verwacht. voor mij is het geloof het goede. ik geloof in eerlijk en oprecht. en christus of jahweh is het goede en zuivere. dat is niet gebonden aan een religieuse denominatie. maar is puur gevoelsmatig. maar hypocrisie en religie horen niet samen te gaan.... je moet het zelf dus goed proberen te doen. en eerlijk en oprecht proberen te zijn.... geloof is een bepaald gen. en dat kan bv ook esoterie zijn of muziek of zingen in een koor of soms ook in een ander soort bijeenkomsten dat kan dan bijvoorbeeld zijn interesse in maatschappelijke vraagstukken of discussies over een thema. weer andere mensen zien het in de natuur oid.... ik ben zelf in een katholieke achtergrond opgevoed (grote gezinnen in de familie van mammie, beetje spaans aan pappies kant), wel vrij verder, maar er zat wel een bepaald religieus gen in.... nu ben ik niet actief in een kerk, dat heeft vooral te maken met een bepaalde hypocrisie bij bepaalde mensen in de kerk van mijn woonplaats.... vooral het katholieke neo liberale van sommige bestuurders en leden stuit mij tegen de borst dat is gevoelsmatig en kan ik verder niet uitleggen. maar ik geloof wel, en daar gaat het om.

2 Reacties
pietdeg2
pietdeg27 nov. 2015 - 12:20

"ik vind zelf de hypocrisie van gelovigen erger omdat je het niet verwacht." Waarom zou je het niet verwachten? Gelovigen zijn uiteindelijk mensen die (het woord zegt het al) wat ze niet begrijpen invullen met iets waar ze dan maar in geloven. Mensen dus die niet met onzekerheden kunnen leven en zelfs voor de dood nog troost zoeken. Vanzelfsprekend resulteert dat zelfbedrog in hypocrisie.

panterarosso65
panterarosso657 nov. 2015 - 12:20

eidenglijk geld dat voor elke wij v zij cultus of dat nu religie, politiek, sociaal of zelfs merkgebonden is, wat is het verschil tussen een christen en een applefanboy?

JodeJo
JodeJo7 nov. 2015 - 12:20

Doorredenerend: Religie vormt struikelblok voor voortbestaan mensheid.

5 Reacties
pietdeg2
pietdeg27 nov. 2015 - 12:20

"Religie vormt struikelblok voor voortbestaan mensheid." Religie is vooral een overblijfsel uit een andere ontwikkelingsfase van de mens. Angstige mensjes bedachten verklaringen voor wat ze niet konden verklaren (tot en met de donder) en kropen met bibberende groepsgenootjes bij elkaar.

Nuanimo
Nuanimo7 nov. 2015 - 12:20

Niet meer of minder dan opium bijvoorbeeld. Niet voor niets is de religie de opium van het volk. En wat dacht u van de "erfzonde"? Samenvattend: Dat de mens onvolmaakt is, dat vormt een struikelblok voor het voortbestaan van de mensheid.

CliffClavin1993
CliffClavin19937 nov. 2015 - 12:20

Dat is wel raar. Godsdienst is een buitengewoon oud fenomeen in de historie van Homo sapiens. Het begraven van de overledenen is dat ook, alsmede het respect voor de doden. We schrijven nu 2015 A.D., en we zijn er nog. Uw stelling is dus wel erg boud, en in elk geval wetenschappelijk onhoudbaar - het is niet meer dan een idee zonder grondslag. Wat wél zeker is: door ontwikkelingen in de wetenschap kunnen de vier grootste atoommachten ter wereld, zijnde de USA, Rusland, China, en, jawel, Israël, in een stief half uurtje de mensheid naar de gallemiezen helpen. Radicaal, en terugkeer is onmogelijk. Verder: ik geloof niet dat wanneer de religie per decreet onmiddellijk en overal verboden zou worden, en mensen zich daaraan zouden houden, de wereld er ook maar een sikkepit veiliger op zou worden. Integendeel (en dat is slechts een hypothese van mij hoor): ze zou er veel slechter op worden. De Holocaust werd niet bedacht en uitgevoerd door diep-gelovige fundamentalisten, maar door een stel psychotici. Om maar een voorbeeld te noemen. Kim Jong-un gelooft alleen in zijn eigen uniciteit en almacht. Ook een moordzuchtige gek. Netenyahu mag zich een Jood wanen, hij is in mijn ogen een buitengewoon gevaarlijke en mogelijk schizofrene machtswellusteling, die de wereldvrede bedreigt. Hij handelt in geen enkel opzicht religieus, en religie is nu juist: handelen. Wat je zegt doet er veel minder toe, zo niet helemaal niets. Geldt ook allemaal voor IS, om mijn opponenten maar even de wind uit de zeilen te nemen. De Duitsers zeggen: 'Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.' Dat is wel zo ongeveer wat ik kwijt wilde, afgezien dan van het feit dat het onderzoek dat geciteerd wordt, in mijn ogen (ik heb het nauwkeurig gelezen) wetenschappelijk onserieus is, slecht, een totale flop.

zweistein
zweistein7 nov. 2015 - 12:20

Volgens mij geldt dit voornamelijk voor de drie woestijnreligies. Het Heidendom is vele malen sympathieker, omdat die niet de mens, maar de natuur centraal stellen. Bovendien is het heidendom democratischer omdat er niet 1 oppergod is, maar een heel kabinet met verschillende portefeuilles.

MarinusCalamari
MarinusCalamari7 nov. 2015 - 12:20

Ruwweg vier vijfde van de mensheid is religieus, en van de rest die niet geaffilieerd is, gelooft nog een fiks deel dat er "meer" is. Als een eigenschap dusdanig veel voorkomt, dan kun je er eigenlijk wel vanuit gaan dat er onderliggende genetica is, die zeer voordelig uitpakt voor de soort. Natuurlijke selectie interesseert zich niet voor het feit dat religie essentieel verzamelingen uit de duim gezogen lulverhalen zijn, maar blijkbaar werkt dat wat onze affiniteit met religie dus veroorzaakt erg in het voordeel, anders zou het niet zo vaak voorkomen. Natuurlijke selectie bevoordeeld wel vaker zaken die ronduit belachelijk zijn, want een blind proces. Denk alleen maar even aan de kinderfabriek die bij mannen op een uiterst kwetsbare plek buiten het lichaam bengelt.

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2015 - 12:20

Formele religies hebben niets met religie te maken. Het woord komt van religare -Latijn voor "her-verbinden"- ofwel je opnieuw verbinden met God. De oude mystici schrijven het over éénwording met God, in de zin van je bewust worden van je ware Wezen, dat God is. Vandaar de leer jezelf als mens te verloochenen voor God, omdat je ware Wezen dit mens niet is. Het is Gods menselijke vermomming, en daarom de vermomming van Wie onze ware Identiteit is. Moderne spirituele leraren spreken over het algemeen liever niet over "God" juist omdat de religies er zo'n slechte naam aan hebben gegeven. Een van de bekendste leraren is Eckhart Tolle, en die gebruikt andere woorden maar leert hetzelfde als de mystici: Over het verloochenen van je imaginaire zelf on tot verlichting te komen: Eckhart Tolle - "Free your mind and learn to let go" https://www.youtube.com/watch?v=MOvHtBCZf14 Als kinderen dat leerden was het snel afgelopen met de agressie en conflicten onderling. Innerlijke vrede leidt tot uiterlijke vrede. Niets anders kan dat.

1 Reactie
lembeck
lembeck7 nov. 2015 - 12:20

Ik denk dat de meeste mensen niet alleen weinig van de monotheïstische religies willen weten, maar ook niet van de zogenaamde 'alternatieve' religies, Lodewijk. Ze vinden het zweverig... Misschien hebben ze nog nooit een trancereis gemaakt, of een hele diepe meditatie, waarbij je nog net niet in slaap sukkelt. :-)) Wat een mooie zou zijn is een trancereis maken met Ayahuasca. Wel met een hele goede begeleiding erbij... https://www.youtube.com/watch?v=MxvQusr9cwc

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2015 - 12:20

Toch vreemd dan dat in het door en door christelijke Urk ongeveer 80 (!) keer zoveel aan collectes wordt gegeven dan bv in Den Haag. Bron : (Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

1 Reactie
msj_meijerink
msj_meijerink7 nov. 2015 - 12:20

Daar heeft Marten Luther in het begin van de 16e eeuw al eens over gefulmineerd: dat heet AFLAAT!

Job2
Job27 nov. 2015 - 12:20

Wat een flauwekul-onderzoek; dat kan je toch niet serieus nemen. Lijkt me overigens dat het materialisme het kwaad van alle dingen is.

1 Reactie
BarendDeVries
BarendDeVries7 nov. 2015 - 12:20

Je trekt een stevige conclusie over het onderzoek, maar je argumentatie is op z'n zachts gezegd nogal povertjes. Kun je je stelling ook onderbouwen of staat het resultaat je gewoon niet aan?

Nuanimo
Nuanimo7 nov. 2015 - 12:20

En, is religie nu slecht voor de mens of is de mens te slecht voor religie?

1 Reactie
lembeck
lembeck7 nov. 2015 - 12:20

Dat laatste natuurlijk. De mens manipuleert en misbruikt en gebruikt religie voor zijn eigen voordeel. Heeft alles met macht te maken.

bEngel2
bEngel27 nov. 2015 - 12:20

Niet verrassend dat alle atheïsten zich met dit onderzoek op de borst kloppen en hun zelfbevestigende morele superioriteit aan de wereld kenbaar te maken. Maar stel..., gewoon stel... dat er wél een God bestaat. Hoe hard zal het gelach dan uiteindelijk zijn?

6 Reacties
dino_radja
dino_radja7 nov. 2015 - 12:20

stel dat welke god bestaat? Zeus? Odin?

Haastig
Haastig7 nov. 2015 - 12:20

b Engel, zo 08 november 2015 10:42 "Maar stel..., gewoon stel... dat er wél een God bestaat. Hoe hard zal het gelach dan uiteindelijk zijn?" Ik gok erop dat ik either way wel goed zit. Als hij blijkt te bestaan en hij is een echte grootheid, dan rekent hij mensen vermoedelijk af op hun gedrag, hun algehele intermenselijke "braafheid", dan kom ik vast (met jou?) in de hemel. Als hij mensen afrekent op hun mate van geloof, hun toewijding aan hem, dan klinkt hij meer als narcist en niet als een god, dus die variant kan ik me nauwelijks voorstellen. Maar ook dan zit ik denk ik wel snor. Dan zit ik weliswaar in de hel, maar met allerlei aardige, gezellige mensen. Vermoedelijk te prefereren boven een hemel die vol zit met Spaanse Inquisiteurs, IS-strijders, stenenwerpers, paapse pedo's etc etc.

Nuanimo
Nuanimo7 nov. 2015 - 12:20

Als god bestaat, dan mag hij mij verantwoording afleggen voor zijn gebruik van zijn gebrekkige almacht omdat hij de mens schiep in al zijn armzaligheid: Waar heb dat voor nodig, noodzakelijk falende mensen in de wereld te zetten met een gebruiksaanwijzing die door onbegrijpelijke, cryptische omschrijvingen, voor de meest idiote opvattingen vatbaar blijkt.

MarinusCalamari
MarinusCalamari7 nov. 2015 - 12:20

Blaise Pascal belde en vroeg of je zijn weddenschap even terug wil brengen naar de 17e eeuw. https://nl.wikipedia.org/wiki/Gok_van_Pascal Verder zou je je af kunnen vragen of het wel zo'n goed idee is om op dezelfde wolk te gaan zitten als het monster dat mensen naar een eeuwige folterkamer stuurt omdat ze niet geloofde in het bestaan van iets wat afwezig lijkt te zijn. Zelfs Adolf Hitler is een toonbeeld van redelijkheid en humanisme vergeleken bij het monster Jaweh.

pietdeg2
pietdeg27 nov. 2015 - 12:20

"Maar stel..., gewoon stel... dat er wél een God bestaat." Dan moet hij zich om te beginnen maar eens netjes komen voorstellen.

anjal
anjal7 nov. 2015 - 12:20

Iemand vroeg aan Gerard van het Reve: "Gelooft u dat God bestaat?" Hij antwoordde: "Heeft God dat nodig dan?"

Markoes
Markoes7 nov. 2015 - 12:20

Religie is gewoon de grootste bron van ellende sinds de mensheid Vroeger en nog steeds het christendom en tegenwoordig de islam Zolang de meeste gelovigen de Koran of bijbel belangrijker zal vinden als de wet blijft dit fout gaan Ik zou willen dat er een god was dan was er in mijn ogen een stuk minder ellende in de wereld

1 Reactie
bEngel2
bEngel27 nov. 2015 - 12:20

[...Ik zou willen dat er een god was dan was er in mijn ogen een stuk minder ellende in de wereld...] Waarom? Bijbels gesproken is God de schepper van goed en kwaad. Net zo goed als dat de dood van het begin af aan onderdeel van de schepping is. Als Adam en Eva van de vruchten van de Boom des Levens aten om onsterfelijk te worden, dan had God hen dus sterfelijk geschapen. Adam en Eva zijn op die manier geschapen dat de dood een natuurlijk onderdeel van hun bestaan is, vanaf het moment van hun schepping. Echter omdat Adam en Eva door hun ongehoorzaamheid uit het Hof van Eden gezet werden, konden zij niet meer eten van de Boom des Levens en dat was dus de reden dat zij zouden sterven. De mens sterft niet omdat Adam en Eva door te zondigen de dood in de wereld brachten. We sterven omdat: a) Dit een natuurlijk deel is van het bestaan en dat is het sinds het moment dat de eerste mens werd geschapen. b) De mens geen toegang meer heeft tot de Boom des Levens.

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2015 - 12:20

Het lijkt me dat mensen met een onderontwikkeld moreel kompas en beperkte intelligentie religie nodig hebben om het leven te duiden. Dat er een link is tussen religiositeit en egoisme/wreedheid verbaasd me dan ook niks. Religie leert je immers dat je ondanks je beperkte intelligentie toch superieur bent aan anderen.

3 Reacties
Nikovijf
Nikovijf7 nov. 2015 - 12:20

Dat geldt natuurlijk voor veel meer mensen. Ik kom ze hier regelmatig tegen, ze zetten zich op dezelfde manier af tegen religie.

Jantje68
Jantje687 nov. 2015 - 12:20

Volstrekte KUL dit onderoek. De ene religieuze opvoeding is de andere niet. Bij het ene kind is het iets ver op de achtergrond bij de ander wordt het er dagelijks in geslagen en alles er tussen in. Het zou ook betekenen dat relegie al omvattend is en dat ouder geen invloed hebben op de opvoeding Ik wil weten wie er achter dit onderzoek en net welke bedoelingen het is uitgevoerd.

Beisser
Beisser7 nov. 2015 - 12:20

Het ligt ietwat anders: Religie ontregelt het morele kompas. Dat komt doordat de gelovige erop vertrouwt dat iemand of iets buiten hemzelf, een 'hogere macht', vertegenwoordigd door zijn voorganger, dominee, pastoor od imam, de juiste richting aangeeft. Tegelijkertijd verbiedt die hogere macht hem zijn ratio te gebruiken, waardoor het lijkt alsof hij met een beperkte intelligentie begiftigd is.

TonNoort
TonNoort7 nov. 2015 - 12:20

'een mogelijke verklaring: juist omdat religieuze mensen van jongs af aan geleerd wordt dat ze 'beter' zijn dan anderen, zijn ze minder geneigd goed gedrag te vertonen.' Ik geloof niet dat dat 'beter' zijn echt wordt geleerd. Het is een idee dat mensen zichzelf inprenten. Je ziet hetzelfde overigens ook bij atheïsten die menen te weten hoe de wereld in elkaar steekt. Of bij aanhangers van andere, meer politieke ideologieën. Het heeft te maken met het idee dat het behoren tot een groep je mentale bescherming biedt. En dat de ideeën van een groep de deelnemer een gevoel van onaantastbaarheid geven. De reden dat religie als de meest onderscheidende factor naar voren kom, wat ik overigens wel geloof, is omdat religie heel dicht op de huid zit, het is een zeer persoonlijke ervaring, een verinnerlijking van externe regels die vooral door zijn herhalende rituelen langzaam onderdeel van het karakter worden. In dat verband moet je dat leren zien.

2 Reacties
neutralist
neutralist7 nov. 2015 - 12:20

Ja, zo zit het ongeveer, dat denk ik ook.

Beisser
Beisser7 nov. 2015 - 12:20

[“Je ziet hetzelfde overigens ook bij atheïsten die menen te weten hoe de wereld in elkaar steekt.”] En weer wordt dezelfde denkfout gemaakt: Atheïsten menen helemaal niet te weten hoe de wereld in elkaar steekt. Zij weten niet hoe de wereld in elkaar steekt. Diegenen onder hen die erover nadenken willen dat wel graag weten,daarom hechten zij zo aan wetenschap. Zij stellen vragen en zoeken de antwoorden. [“Of bij aanhangers van andere, meer politieke ideologieën.”] De tweede denkfout: Atheïstme is géén ideologie. Het is de ontkenning van alle ideologieën die uitgaan van het geloof in een god. Op alle andere terreinen van het leven zijn atheïsten vrij te denken en te doen zoals zij zelf willen. [“Het heeft te maken met het idee dat het behoren tot een groep je mentale bescherming biedt.”] Er bestaat geen ‘groep atheïsten’ Atheïsme is geen vorm van groepsdenken. Atheïsme is een individueel standpunt. Het enige wat alle atheïsten van deze wereld bindt is het feit dat zij níét geloven dat er een hogere, alwetende, alziende almacht bestaat die de wereld geschapen heeft en bestiert. Atheïsten wíllen ook geen mentale bescherming. Zij zijn vrijdenkers. Alleen in het denken van anderen vormen atheïsten een groep. De meest onderscheidende factor is dat religie een dwingende invloed heeft op het leven van de gelovige. Elke godsdienst en elke sekte binnen die godsdiensten heeft zijn eigen regels, zijn eigen rituelen. Daarmee onderscheidt men zich van andere sekten en religies. Zo creëert de gelovige zijn eigen (schijn)zekerheid. “Ik doe wat mijn god wil op de manier zoals hij dat wil. Zo kom ik in de hemel en alle anderen in de hel”.

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2015 - 12:20

Kinderen volgen het voorbeeld van hun ouders en niet van een 'schrift'. Religie heeft er niets mee te maken, atheïsme misschien wel omdat men daar bewuster voor kiest en je niet laat meeslepen door de 'relimedia' die je vanaf kind ingepompt krijgt.

5 Reacties
Nuanimo
Nuanimo7 nov. 2015 - 12:20

Eens.

anjal
anjal7 nov. 2015 - 12:20

"Kinderen volgen het voorbeeld van hun ouders en niet van een 'schrift'."" Precies, kinderen krijgen de kinderbijbel te lezen. Een aangepaste vorm van een aangepaste vorm. Vóór Keizer Constantijn bestond het christendom niet, Jezus een christen noemen is dus onzin. En Christus is al helemaal geen achternaam. Tijdens het concilie van Nicea zijn in de geschriften veel essentiële zaken volledig veranderd en zelfs geschrapt, zodat de macht bij de elite kwam, die zogenaamd een rechtstreeks lijntje met God onderhielden en zo het volk in bedwang en onwetend hield. Men heeft voor de bijbel gebruik gemaakt van diverse Schriftgeleerden en daar een nieuw verhaal van gemaakt dat geheel paste bij de mentaliteit van de elite in die tijd. Oude geschriften die de zienswijze van het volk zouden kunnen beïnvloeden werden verbrand. Men liet het volk heiligen vereren. Zelfstandige andersdenkenden werden gewetenloos verketterd en vermoord zoals we weten. De rol van de vrouw werd totaal ondergeschikt gemaakt. Ze lieten maar één vrouw boven alle vrouwen over en die maakten ze onbevlekt. Een wijze vrij denkende vrouw werd al snel tot prostitué of heks verbannen. Van de overige vrouwen werd verwacht dat ze onderdanig en godsvruchtig zouden zijn.

lembeck
lembeck7 nov. 2015 - 12:20

Je mag het gerust indoctrinatie noemen, hoor. ;)

Beisser
Beisser7 nov. 2015 - 12:20

["Kinderen volgen het voorbeeld van hun ouders en niet van een 'schrift'. Religie heeft er niets mee te maken, atheïsme misschien wel omdat men daar bewuster voor kiest"] Typisch voorbeeld van religieus omgekeerd redeneren' Geloof krijg je vanaf de eerste dag van je leven dag na dag, uur na uur ingepeperd. Thuis, op school, in je sociale groep, in de kerk, op zondagsschool, op alle clubs en verenigingen waar je lid van bent. Altijd en overal. Je hele leven lang. Atheïsme komt pas in beeld bij mensen die gaan twijfelen. En dan is het voor velen nog moeilijk genoeg om de indoctrinayie van hun jeugd los te laten.

Sardar2
Sardar27 nov. 2015 - 12:20

[Kinderen volgen het voorbeeld van hun ouders en niet van een 'schrift'.] Klopt. De atheïsten geloven weliswaar niet in god, maar ook onder hen zijn velen die in hun denken en doen gewoon religieus zijn. Met hen kun je ook niet veel bewustzijn overdragen aan kinderen.