Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

'Regeling Bijzondere Ziektekosten AWBZ loopt uit de klauwen'

  •  
13-07-2012
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
ANP-hielprik_300
Deskundigen: Regeling uitkleden om deze betaalbaar te houden
Drie deskundigen uit de zorg roepen vandaag in de Volkskrant op de AWBZ aan te pakken. Zij vinden dat de politiek faalt in de aanpak van de onstuimige groei van de AWBZ, waardoor het stelsel onbetaalbaar wordt. De komende verkiezingen zouden daarom wat hen betreft over de AWBZ-kosten moeten gaan.
De drie deskundigen hekelen de politieke partijen, van VVD tot SP, die tot nu toe niets hebben gedaan om de AWBZ aan te pakken. Tweede-Kamerlid Renske Leijten van de SP:
Je kunt wel zeggen: we gooien er van alles uit, maar dan is het voor veel zorgbehoevenden toch de vraag of ze het nog kunnen betalen. Dan is het een kwestie of je geld hebt of niet. Wij kiezen niet voor die tweedeling. (…) Het is goed om het te hebben over de doelmatigheid. Heel veel wordt ongebruikt weggegooid. Maar de stijgende zorgkosten zijn gewoon een feit. De vraag moet zijn: hoe gaan we dat met z’n allen betalen? En dus niet: wie mieteren we eruit?

Meer over:

economie, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (15)

boswachter2
boswachter213 jul. 2012 - 7:52

De vraag moet zijn: hoe gaan we dat met z'n allen betalen? En dus niet: wie mieteren we eruit? Dus m.a.w. laat de beter verdienenden het maar betalen. Past precies bij de SP.

WendyB2
WendyB213 jul. 2012 - 7:52

Het aanpakken van de almaar stijgende tarieven en winsten in de zorg is voor deze heren natuurlijk onbespreekbaar

adriek
adriek13 jul. 2012 - 7:52

Het zoveelste systeem dat in leven geroepen is als vangnet voor mensen die het nodig is en door regelzucht, bureaucratie en baantjesjagers uitgegroeid tot een alles overwoekerend en geldverslindend systeem. We proberen alles in regeltjes te vangen en schakelen het gezond verstand uit. Het gebeurt telkens weer, er wordt telkens weer gewaarschuwd en het antwoord is telkens hetzelfde: meer regels, meer bureaucratie, centraliseren, schaalvergroten...

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods13 jul. 2012 - 7:52

De principiële oorzaken van te dure zorg zijn: 1. Kwantitatief overmatige zorgverlening — er wordt zorg verleend voor zaken die geen reële ziektelast met zich meebrengen, qua tijdsduur en/of ernst. 2. Kwalitatief overmatige zorgverlening — er wordt voor een dure zorgprestatie gekozen terwijl een goedkopere net zo goed is. 3. Onnodig hoge prijsstelling van alle zorgprestaties. 4. Te hoge prijsstelling van alle zorgprestaties in verhouding tot het resultaat. 5. Onvoldoende kwaliteit van de zorgprestatie waardoor er opnieuw of bijkomende zorg verleend moet worden. 6. Gebrek aan kosteneffectieve preventie. De neonatale hielprik, de doventolk, het uitlenen van verpleegartikelen, vaccinaties en het ziekenvervoer vallen niet onder een van deze punten. Verder stijgen de AWBZ-kosten de komende jaren voornamelijk omdat de vergrijzing gaat toenemen. Die vergrijzing stelde de afgelopen tijd niet veel voor, maar gaat vanaf nu wel een belangrijke rol spelen. Daar doe je niets aan. Ik vind het met de deskundigheid van de auteurs van de brief dus wel meevallen. En de Kamer moet zich niet gek laten maken door dit soort mensen.

heleenh
heleenh13 jul. 2012 - 7:52

Wat ik wel raar vind, is dat de heren beweren dat thuiszorg hoort bij het ouder worden. Nou, alsof alle ouderen thuiszorg nodig hebben. Wat moet je als oudere als je bijvoorbeeld amper meer kan lopen door evenwichtsstoornissen, of als je doodziek bent? Kennelijk is dat ook iets dat volgens de heren bij het ouder worden hoort. Je mag (moet zelfs) in dit land steeds ouder worden en je moet steeds langer doorwerken maar als je ziek wordt dan moet je het zelf maar uitzoeken! Natuurlijk moet niet alles klakkeloos vergoed worden, maar in hoeverre is dat nog het geval? Ik hoor de heren ook niets zeggen over mantelzorgers! Dat verlaagt de kosten toch ook? (als er niets aan mantelzorg werd gedaan). Trouwens, er zijn ook mensen die niet dichtbij hun ouders wonen dus dat maakt mantelzorg wel moeilijker als er ook nog wordt geëist dat die mensen 40 uur per week moeten gaan werken (herinvoering 40-urige werkweek, echt een voorstel van een politieke partij). En als je tijdelijk geen werk hebt moet je ook veel tijd besteden aan werk zoeken. Anders raak je je uitkering kwijt. Als je het geluk hebt dat je een uitkering hebt... Laat ze dan voorstellen doen hoe het ECHT anders kan. Doe eens een voorstel hoe de samenleving echt kan veranderen in plaats van dat gehakketak op bepaalde onderdelen. Zo lost niets op! En dat moeten politieke partijen ook doen : voorstellen doen die samenhang hebben in plaats van per thema een stom voorstel doen dat vaak nergens op slaat! en dat weer consequenties heeft op andere thema's).

cormol
cormol13 jul. 2012 - 7:52

Die deskundigen zijn allemaal evangelist van marktwerking. Bekker mag zijn hobby al jaren op het departement uitleven en krijgt daarbij weinig tegengas. Canoy heeft een consultancy winkeltje en heeft dit al eerder geschreven: http://www.economie.nl/blog-item/haal-de-bezem-door-de-langdurige-zorg en http://nl.linkedin.com/pub/marcel-canoy/10/5/a48 De Rekenkamer (Vendriks) heeft in een recent rapport aangegeven dat er op het departement van alles rammelt. De minister was nog steeds in de ontkennende fase: de markt lost immers op termijn alles op. http://tinyurl.com/6jkethm

toshiba
toshiba13 jul. 2012 - 7:52

Beetje waar ik al eerder voor vreesde. De afgelopen jaren is er sterk beknibbeld op de WMO. Om de mensen toch te helpen zijn steeds meer indicaties afgegeven in het kader van awbz. Het opheffen van de pgb wat CDA/VVD/PVV van plan was, zou ook leiden tot meer zorgvraag van de awbz. Zo creëert men een selffulfilling prophecy. Temeer daar de zorginstellingen veel duurder zijn voor het zelfde type zorg als dat via thuiszorg verleend zou worden. Ook al groeide het totale volume van de PGB, pro rato is dit veel goedkoper. Stasi Veldhuizen wist alleen de totale kosten te beperken door heel veel mensen uit te sluiten[volumekrimp] maar de kosten per hulpbehoevende werden verdubbeld. Neemt niet weg dat er veel verspilling zit in de awbz. Mensen die aan een elek rolstoel genoeg hebben, hebben vaak ook nog een handbewogen rolstoel en rollator, terwijl ze alleen van de elek rolstoel gebruik maken. En in plaats van dat die handbewogen rolstoel en rollator meteen terug in de Pool gaan, blijven die jaren werkeloos in t gangetje staan, totdat de hulpvraag wegvalt[overlijden] Dus behoud zoveel mogelijk de PGB en licht de sector eens goed door op de vele onzinnigheden die er nog inzitten zodat de juiste zorg verleend kan worden tegen de juiste kost.

heleenh
heleenh13 jul. 2012 - 7:52

nog iets ontdekt! de heer Meerdink staat in het lijstje van de FNV grootverdieners ouderenzorg (op nummer 7) http://www.fnvvoorzorg.nl/media/uploads/files/Actiz50_deelII_120606_1.pdf Werkt bij Espria Bruto-inkomen: € 242.830 Zijn inkomen wordt voor de helft betaald door Woonzorg Nederland Cataloguswaarde auto: € 65.592 dan vind ik dat geklaag over stijgende AWBZ kosten wel erg hypocriet! Zorg er dan tevens voor dat het inkomen van mensen zoals hij wat lager wordt. Alsof dat geen geld kost!

basOoms
basOoms13 jul. 2012 - 7:52

Waarom zijn de gezondheidskosten in de ons omringende landen zo veel lager ?

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods13 jul. 2012 - 7:52

"Waarom zijn de gezondheidskosten in de ons omringende landen zo veel lager ?" >> Waar blijkt uit dat ze lager zijn, en dat appels met appels vergeleken worden?

[verwijderd]
[verwijderd]13 jul. 2012 - 7:52

Vooral schoonmaak kan op bezuinigd worden. De huizen van bejaarden met thuiszorg zijn spic en span. Toen ze nog jong en sterk waren deden ze er zelf een stuk minder aan. Ik bedoel maar en bovendien kun je ook in een vuil huis een prima leven hebben.

2 Reacties
bruces
bruces13 jul. 2012 - 7:52

Wanneer is een huis vies ? Het is ook maar waar je tijd voor neemt. Zeuren uit verveling bestaat ook.

kassa65
kassa6513 jul. 2012 - 7:52

Beste Henk Hier woont een oudere man die zich verwaarloost en waar dus niet wordt schoongemaakt. Het stinkt in het trapportaal verschrikkelijk naar urine, verrotte etensresten en lijflucht. Bovendien komen er iedere keer als hij zijn huisdeur open doet veel vliegen uit zijn huis die zich verspreiden in het gezamenlijk trapportaal. Het is verschrikkelijk om zo te moeten wonen en geen bezoek meer te kunnen ontvangen vanwege deze vervuilende man. Is dit wat je voor ogen hebt met je oplossing voor een bezuiniging van de AWBZ?

bruces
bruces13 jul. 2012 - 7:52

Wat strengere regels en een betere controle kan geen kwaad. Ik ken voorbeelden waar gebruik, c.q. misbruik wordt gemaakt van de wet. Dan is : wet = wet. Bij o.a. Mauro mag ineens de wet flexibel worden uitgedragen. Waar ligt de grens ?

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods13 jul. 2012 - 7:52

"Ik ken voorbeelden waar gebruik, c.q. misbruik wordt gemaakt van de wet." >> Ik verneem ze graag. "Bij o.a. Mauro mag ineens de wet flexibel worden uitgedragen." >> Wat heeft Mauro met de AWBZ te maken??