Joop

Regeerakkoord ronduit misleidend over 1,5 gradendoel

  •  
08-01-2022
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
119 keer bekeken
  •  
Greenpeace protesteert op Schiphol voor klimaatplan

© MARTEN VAN DIJL

Nieuwe coalitie maakt het zichzelf niet echt moeilijk op het klimaatdossier
Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en CU hun regeerakkoord. Ook vanwege alle aandacht voor Omikron en de feestdagen is het goed om daar nog eens uitgebreid bij stil te staan. Dit stuk gaat over de vraag: wat spreekt de nieuwe coalitie af over de aanpak van de klimaatcrisis? Waar gaan Rob Jetten en zijn collega’s de komende 3 jaren mee aan de slag?
"Intermezzo: Overigens vind ik ‘klimaatcrisis’ een steeds minder toepasselijke term. Een crisis is immers meestal een tijdelijk iets en na een crisis keer je met een beetje geluk terug naar een normale toestand. Dat is bij de klimaatcrisis helaas niet het geval en daar zijn drie redenen voor. Om te beginnen zijn we er nog mijlenver van verwijderd om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen naar nul. Bovendien zal de opwarming ook daarna nog een tijdje doorijlen vanwege de reeds in de atmosfeer aanwezige broeikasgassen. En tot slot blijven daarmee ook de negatieve effecten zoals schade door weersextremen progressief toenemen. We hebben dus te maken met een decennia durende, escalerende crisis zonder terugkeer naar een ‘normaal’. ‘Voortgaande klimaatontwrichting’ doet daarom wellicht meer recht aan wat er speelt. Andere suggesties zijn welkom."
Aangescherpt klimaatdoel voor 2030 Goed, terug naar het regeerakkoord. Daarin staat net als in de Klimaatwet dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het tussendoel voor 2030 is aangescherpt van 49 naar 55 procent reductie van CO 2 (ten opzichte van 1990, neem ik aan). Om er zeker van te zijn dat die 55 procent ook echt wordt gehaald, wordt er gemikt op een reductie van 60 procent in 2030. De aanscherping naar 55 procent was overigens onvermijdelijk omdat deze eerder al in Brussel was besloten.
Goed om te zien is verder dat er nu ook tussendoelen voor 2035 (min 70 procent) en 2040 (min 80 procent) zijn. Dat is winst, want tussendoelen geven richting en houden de druk op de ketel. Wat dat betreft zou je ook een tussendoel voor 2025 verwachten, maar dat ontbreekt helaas.
Een beetje jammer is ook dat Nederland ‘koploper in Europa’ wil worden bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Gezien de track record van de drie kabinetten Rutte op klimaatgebied –  denk bijvoorbeeld aan de plaats van Nederland op de Europese ranglijst voor duurzame energie en aan het drama rond het Urgendavonnis – een nogal bevreemdende ambitie. Nu.nl heeft al uitgezocht dat Nederland met deze doelen alvast geen koploper gaat worden als het om de uitstoot per hoofd van de bevolking gaat. Dus tja.
Misleidend over 1,5 gradendoel Heel jammer – en dat is een understatement – is dat met deze doelen de maximaal 1,5 graden opwarming uit het Verdrag van Parijs niet wordt gehaald. Dat zit zo. Bij een opwarming met maximaal 1,5 graden hoort een maximale hoeveelheid CO 2 die de mensheid nog mag uitstoten. Dit koolstofbudget is met de huidige uitstoot binnen 10 jaar verbruikt, en als we snel beginnen met het reduceren van de uitstoot kunnen we er een paar jaar langer mee doen. Hoe dan ook, duidelijk is dat klimaatneutraliteit in 2050 veel te laat is voor het 1,5 gradendoel. Waarschijnlijk wel 10 tot 15 jaar te laat. Eerder schreef ik al dat Nederland zichzelf matste met zijn klimaatwet.
De nieuwe coalitie schrijft dus de klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 graad van het Klimaatakkoord van Parijs na te streven, maar heeft een klimaatdoel dat daarmee totaal niet in overeenstemming is. Dan zijn er eigenlijk maar 2 opties: of de coalitiepartners snappen het niet, of ze misleiden de goegemeente. Dat is een harde conclusie, maar het gaat hier dan ook niet echt om een detail.
Veel aandacht voor de uitvoering Positief is dan weer dat er duidelijk is nagedacht over de uitvoering van de plannen. Zo komt er een nieuwe minister voor klimaat en energie. Ook wil het Rijk zijn eigen uitvoeringskracht en die van de medeoverheden versterken. Er komt een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad (zoals in het Verenigd Koninkrijk) die het beleid beoordeelt en erover adviseert. Met een  ‘generatietoets’ wil de coalitie beleid toetsen op een ‘brede welvaartsbenadering’. Het zou een manier kunnen zijn om de gevolgen voor de toekomst meer bij het huidige beleid te betrekken. Ook wil de coalitie burgers meer bij het klimaatbeleid betrekken. De vraag bij dit alles is natuurlijk hoe deze voornemens in de praktijk gaan uitwerken.
Interessant is ook dat de coalitie signaleert dat de uitvoering van de voornemens belemmerd kan worden door het gebrek aan vakmensen. En dat ze daar actie op wil ondernemen.
Niet onbelangrijk is verder dat er een smak geld klaargezet wordt. Er komt een klimaat- en transitiefonds van €35 miljard voor de komende 10 jaar. Al met al lijkt dit toch op een voorzichtige trendbreuk in het denken en doen over de voortgaande klimaatontwrichting.
The devil zit in de uitwerking Maar ook voornemens die goed klinken moeten eerst nog wel worden uitgewerkt. En zoals bekend kost uitwerking tijd, en als het onderwerp ook maar een beetje politiek gevoelig is: véél tijd.
Neem bijvoorbeeld het plan om een Nationaal Isolatieprogramma op te zetten. Daarvoor moet het Manifest Nationaal Isolatieprogramma van o.a. CDA, ChristenUnie en GroenLinks als basis dienen. Alleen zijn de uitgangspunten van dat manifest zo weinig concreet dat het nog een hele kluif wordt om daar een programma op te baseren. Er lopen zo veel lijnen en lijntjes door het manifest dat de vraag is wie er nu echt voor resultaten gaat zorgen. Een andere vraag is hoe je huishoudens met een laag- en middeninkomen daadwerkelijk aan het isoleren krijgt. Het zijn vragen waar je – ook politiek gezien – hele heikele discussies over kunt krijgen. Eerder pleitte ik voor de oprichting van een Rijksisolatiebedrijf , of desgewenst provinciale of regionale isolatiebedrijven. De taak van zo’n bedrijf zou vijfledig kunnen zijn: het doen van een isolatieaanbod, het doen van een financieringsvoorstel, het zorg dragen voor de uitvoering, het garanderen van de kwaliteit en het zorg dragen voor het opleiden van een groot aantal nieuwe vakmensen.
Ook de systematiek voor rekeningrijden wil de nieuwe coalitie (opnieuw, alweer) laten uitwerken. En ook bij de luchtvaart is er werk aan de winkel. Denk aan de hoogte van de vliegticketbelasting en wat er met Lelystad Airport moet gebeuren. En ook in deze kabinetsperiode moet er weer een ‘integrale oplossing’ worden uitgewerkt om zowel de hubfunctie van Schiphol veilig te stellen als de overlast voor de omgeving te verminderen. Een heuse evergreen. Krimp van de luchtvaart als logische optie om luchtvervuiling, geluidhinder, stankoverlast en klimaatschade te verminderen wordt juist helemaal niet genoemd.
En dan zijn er nog de missers Serieuze missers staan er ook in het regeerakkoord. Denk bijvoorbeeld aan de productie van synthetische kerosine waar enorme hoeveelheden groene stroom voor nodig zijn. Schaarse groene stroom die ook voor o.a. warmtepompen, datacenters en de productie van groene waterstof nodig is. En dat allemaal om het maar niet over krimp van de luchtvaart te hoeven hebben.
Die enorme vraag naar elektriciteit is wellicht de reden waarom de coalitie voorbereidingen wil treffen voor de bouw van twee kerncentrales. Alleen al die voorbereiding mag maar liefst vijf miljard kosten. Een hoop geld voor een mission impossible. Want hoe kan Nederland zorgen voor een veilige opslag van kernafval? Waar bergen we het spul duizenden jaren veilig op? Om nog maar te zwijgen over het vinden van veilige locaties voor de reactoren zelf. Want gezien de behoefte aan koelwater en de toenemende frequentie van het droogvallen van rivieren zal aan de kust gebouwd moeten worden. Maar rekening houdend met de zeespiegelstijging in het algemeen en het dramatische nieuws rond de Thwaitesgletsjer in het bijzonder zal dat een peperdure operatie worden. En dan is er ook nog het aspect van draagvlak onder de omwonenden. Het PBL zet alvast vraagtekens bij het voornemen om twee kerncentrales te bouwen , evenals bij de haalbaarheid van een reductie van de uitstoot met 60 procent in 2030.
Of neem de volgende passage: “We onderzoeken de mogelijkheden om financiële prikkels voor fossiele brandstoffen af te bouwen om vervolgens de financiële stimulering voor deze brandstoffen waar mogelijk te beëindigen. We doen dit zoveel mogelijk met andere landen, met het oog op ons vestigingsklimaat.” Meer onderzoek dus, alsof er niet al jaren wordt gesproken over de miljarden subsidie waarmee Nederland de fossiele brandstoffen kunstmatig goedkoop houdt. De coalitie laat hier zomaar een quick win liggen.
Samenvattend Alles afwegend is mijn indruk van het regeerakkoord waar het de aanpak van de klimaatonwrichting betreft niet zo positief. Het akkoord is ronduit misleidend over de haalbaarheid van het 1,5 gradendoel. Daar staat tegenover dat er (aangescherpte) tussendoelen zijn geformuleerd voor 2030, 2035 en 2040. En dat er veel geld klaar wordt gezet en er veel aandacht is voor de uitvoering. Maar er moet wel nog ontzettend veel worden uitgewerkt voordat er flink minder CO 2 de lucht in gaat. En helaas zijn er ook kapitale missers zoals de keuze voor kerncentrales en synthetische kerosine.
Al met al biedt dit geen regeerakkoord ondanks de aangescherpte tussendoelen niet de aanpak die je zou verwachten gezien de problematiek van de klimaatontwrichting. De coalitie had duidelijk geen zin om het zichzelf moeilijk te maken op het klimaatdossier. Zo vrijwaart zij zichzelf van een tussendoel in 2025, bereidt zij ingrijpende voornemens alleen nog maar voor en schuift zij de echte pijn nog even vooruit. De nood is nog niet hoog genoeg.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (42)

Fabian4
Fabian49 jan. 2022 - 9:42

In denk dat het grootste probleem is dat we de echte oorzaken van vervuiling niet aanpakken en niet genoeg holistisch kijken. In Spanje was gisteren iedereen hun tuinafval aan het verbranden, in India is het ongelooflijk vies, de rotzooi en het leed veroorzaakt door kobaltmijnen (en andere zeldzame aardmetalen) nodig zodat wij goede zier kunnen maken met elektrisch rijden is niet te overzien en over China zullen we maar zwijgen. Het klimaatbeleid in NL zou veel effectiever zijn als we een fractie daarvan investeren in een of twee arme landen te helpen voor co2 reductie en daarnaast ons eigen leefklimaat direct verbeteren door bv hoogovens en schiphol sluiten, intensieve veeteelt afbouwen en OV uitbreiden en gratis maken. Wat men nu in Den Haag doet is burgertje pesten, en bepaalde personen en bedrijven heel rijk maken, en dan discussieren over hoe en welke burgers gepest moeten worden en welke bedrijven het gekd krijgen. Dat heeft niets net echte oplossingen te maken, en we zouden daar ook geen energie aan moeten besteden…

2 Reacties
Pater
Pater10 jan. 2022 - 7:26

De rijke landen zijn de grootste vervuilers, tegenwoordig zit China daar ook bij. Maatregelen hier zijn dan ook urgent. Daarnaast betalen de rijke landen via de gesloten akkoorden een aantal miljarden aan de armere landen.

The Apple
The Apple10 jan. 2022 - 20:55

China behoort niet tot "de rijkere landen", maar is de grootste leverancier van de rijkere landen -dankzij een goede logistiek, maar vooral door lage lonen- en daardoor een van de grootste vervuilers. Een van de grote vragen is hoever China zal gaan bij pogingen om te behoren tot de rijkere landen, of dat het China vooral gaat om het verwerven van economische macht. Ik verwacht eigenlijk vooral het laatste, benevens nog het nodige om het één en ander aan "koloniale scheefgroei" recht te zetten, temeer dat het toch vooral gaat om symbolen en steunpilaren van de westerse dominantie. Dat lijkt me vanuit Chinees standpunt gezien niet meer dan logisch, gekoppeld aan het besef dat je niet een oorrlog moet beginnen met een tegenstander die er niet voor terugschrikt om zelfs atoomwapens in te zetten en dat je dus de weg moet kiezen van langzame uitputting. En dat gaat ze lukken.

spelregeltoerist
spelregeltoerist9 jan. 2022 - 8:26

Kom mensen, er zijn nog plannen voor een stuk of 15-20 mega-datacenters in ons land, daar gaat ons land zeker alle CO2-doelstellingen mee halen. Mevrouw Minnesma wrijft alweer in haar handen…

1 Reactie
The Apple
The Apple10 jan. 2022 - 0:15

Wat is het probleem? De kopen weliswaar alle goedkope duurzame energie op, maar daarvoor krijgen wij toch de dure kernenergie terug? En die is zó groen, fantastisch wat is die groen.

watcher3
watcher39 jan. 2022 - 2:57

De nieuwe staatssecretaris die belastingontwijking aan moet gaan pakken heeft zelf jarenlang z'n salaris via twee BV's laten lopen en zo (vermoedelijk) minder belasting betaald. https://twitter.com/LucStultiens/status/1479853462762446849

1 Reactie
Nico de Mus
Nico de Mus9 jan. 2022 - 11:02

Dan heeft die daar ervaring mee , en kan vanuit zijn ervaring dit aanpakken.

The Apple
The Apple8 jan. 2022 - 22:16

Ook voornemens die goed klinken moeten eerst nog wel worden uitgewerkt. En zoals bekend kost uitwerking tijd, en als het onderwerp ook maar een beetje politiek gevoelig is: véél tijd." Gezien het de problemen als gevolg van de gaswinning in Groningen en de afwikkeling van de toeslagenaffaire kun je alle op hoop op een aanpak die recht doet aan het probleem beter laten varen. Onwil -belangenverstrengeling- en incompetentie vormen een te grote factor.

Markzelluf
Markzelluf8 jan. 2022 - 13:33

Het is een hotseklotsend artikel met onder meer een zinloos intermezzo. De stelling die het belangrijkst is - het klimaatakkoord is niet goed genoeg om het klimaatdoel te bereiken - wordt niet goed onderbouwd. Daar moeten toch betrouwbare wetenschappelijke bronnen voor te vinden zijn?

1 Reactie
lmgikke
lmgikke8 jan. 2022 - 13:52

Die vlieger gaat niet op Markzelluf. Het is zoals de schrijver zegt: "Dan zijn er eigenlijk maar 2 opties: of de coalitiepartners snappen het niet, of ze misleiden de goegemeente." het is niet aan de schrijver wetenschappelijke bronnen aan te dragen. Het is aan de opstellers van het klimaatakkoord aan te tonen dat ze daar de klimaatdoelen WEL gaan halen. En daar gaat het hele artikel over, dat tonen ze dus niet aan. Hebben ze boter op hun hoofd of belazeren ze de boel. Mijn cynische achterdocht vermoed het laatste.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland8 jan. 2022 - 12:47

alle vakken op het gebied van management en rijkmakerij afschaffen bij de universiteiten en alleen nog studies die de aarde kunnen redden + zaken die onzinvakken zijn volgens de vvd natuurlijk omdat we die nodig hebben voor als we het als mensheid niet redden we tenminste onze mooie kant kunnen nalaten voor archeologen van de toekomst

2 Reacties
Eid
Eid8 jan. 2022 - 14:09

Ik snap dat 'griezel' steeds beter...

The Apple
The Apple8 jan. 2022 - 22:09

Eid - Hij noemt zich -spottend- Griezel, jij bent er eentje.

tinekea2
tinekea28 jan. 2022 - 12:11

Alles afwegend is mijn indruk dat Nederland maar een heel heel heel erg klein aandeel heeft in de CO2 uitstoot en beperking. Zolang CHina en Amerika niet serieus meedoen is alle discussie hier in Nederland bijna niet serieus te nemen.

4 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland8 jan. 2022 - 12:47

zeggen alle landen ter wereld

KM2
KM28 jan. 2022 - 12:49

Nederland heeft een te verwaarlozen aandeel in CO2 uitstoot maar is toonaangevend als het gaat om innovaties en reputatie. Achter China en Amerika aanhobbelen is nou ook niet echt aantrekkelijk.

Marc Marc
Marc Marc8 jan. 2022 - 12:59

China en de VS doen serieus mee. China doet zelfs beter z'n best als de VS. In beide landen groeit hernieuwbaar veel harder dan fossiel en de enige fossiele investeringen zijn vervangingsinvesteringen uit noodzaak voor een beschikbare elektriciteitsvoorziening. Niet zaligmakend maar daar op inzoomen geeft een verkeerd beeld van wat ze wel allemaal doen. Verder is het laf om altijd naar anderen te wijzen als excuus om je eigen klimaatbeleid niet op orde te hebben.

watcher3
watcher39 jan. 2022 - 3:00

omg iemand die echt dit zwakzinnige argument in de discussie gooit. Wat stem jij?

Pieter15
Pieter158 jan. 2022 - 12:01

De strijd tegen het onmeetbare, een beter vehikel om de zakken van de belastingbetaler leeg te kloppen is er niet. Succes is niet te meten, behalve op papier zoals inmiddels gebruikelijk is geworden in de politiek. Hoeveel van het milieu zijn we bereid te offeren op het klimaataltaar. Gaan we inzetten op een zekere gemiddelde temperatuur en hopen we dan maar dat het niet twee graadjes te koud wordt? Die dark ages waren met al die mislukte oogsten ook niet echt lekker. Maar als dit hele verhaal meer is dan een zoveelste industriële revolutie, waarom als land dan blijven inzetten op bevolkingsgroei. Waarom inzetten op alternatieven die helemaal geen alternatieven zijn. Waarom niet eens onderzoeken of er in het noorden van het land geen aardwarmte gewonnen kan worden op de slapende resten van de Zuidwalvulkaan.

4 Reacties
lmgikke
lmgikke8 jan. 2022 - 13:46

waarom zo suggestief blijven klagen? waarschijnlijk omdat je het stiekem wel weet, je wilt niets opgeven, geen luxe. Het heeft namelijk niets te maken met opofferen van milieu op het klimaataltaar. Binnen 30 jaar heeft Nederland een serieus probleem met de stijgende zeespiegel. Als het zover is, is het te laat. Maar je bent het mooie voorbeeld van je kop in het zand steken, suggestief wat vragen stellen om twijfel te zaaien. Zodat de 'discussie' een rechtvaardiging wordt voor niets doen. Alles zodat jij je luie luxe leventje niet hoeft aan te passen.

Pieter15
Pieter158 jan. 2022 - 19:57

@lmgikke. Als ik klaag klaag met goed recht. De klimaatridders van nu zijn de hedendaagse milieuvernietigers. Gaat u daar in mee? Prima. Uw stadse luxe, de vanzelfsprekendheid van alles wat het leven voor u normaal maakt, de voorzieningen, de beschikbaarheid van voedsel, dat wordt mogelijk gemaakt door de buitengebieden die u kennelijk helemaal niet kent. Voor wat betreft uw suggestieve zeespiegelstijging voorspelling verwijs ik u met plezier naar de enige autoriteit in Nederland die er toe doet: Deltares https://www.deltares.nl/nl/nieuws/nauwkeuriger-inzicht-huidige-zeespiegel-langs-de-nederlandse-kust/

Pieter15
Pieter158 jan. 2022 - 20:22

Overigens wil ik u daar best toevoegen aan uw luie stadse inschatting dat mijn klagen zo gemakkelijk en zelfs lui is: Leven op 12.000 meter grond (keuze) op grote afstand van stedelijk gebied (keuze), met een groentetuin van 400m2 (keuze), door ons beplant met 1100 struiken, fruit en notenbomen (keuze) . Met Husq en Varna, onze eerste schapen 15 jaar geleden zodat we niet hoefden te maaien (keuze). Met hun nageslacht waar we inmiddels van eten in een driehoekje van wei/slacht/slager van 8 kilometer(keuze). Wat heeft u eigenlijk zoal gekozen Imgikke? Durf het eens te delen.

watcher3
watcher39 jan. 2022 - 3:04

wat een stapeling van drogredenaties! https://www.youtube.com/watch?v=_WqKtmn2RC0

spelregeltoerist
spelregeltoerist8 jan. 2022 - 11:52

Per omgaande de bouw van ieder bedrijf dat stroom vreet blokkeren, te beginnen met de mega-datacenters. Lukt dit niet dan kunnen we direct alle goede voornemens m.b.t. de uitstoot van kooldioxide in de prullenbak donderen. Maar Rob Jetten gaat hier niet aan werken want dat mag niet van de hoge heren industriëlen…

4 Reacties
Rutger Groot
Rutger Groot8 jan. 2022 - 13:37

Zo hypocriet dit, tegen datacenters zijn. Lever jij dan ook je telefoon, je computer en je internetaansluiting in? Die maken allemaal gebruik van datacentra.

lmgikke
lmgikke8 jan. 2022 - 13:49

Rutger, dat is zo'n dooddoener. 20 jaar geleden hadden we ook allemaal een telefoon, een computer en een internet aansluiting. Die datacenters zijn echt niet allemaal nodig om die infrastructuur werkend te hebben. Het gaat om de facebooks met hun onnodige metaverse om reclamegelden te innen. Het gaat om de cryptominers die als parasieten de boel leegslurpen. Het gaat om de datahonger van de mensheid die nergens op slaat. Dus ja, het begint inderdaad met het stoppen van het bouwen van de mega-datacenters. Die zijn onderdeel van het probleem, niet de oplossing. Het gaat om de juiste keuzes maken voor de samenleving. Niet voor enkele bedrijven.

Eid
Eid8 jan. 2022 - 14:11

@imgikke En diezelfde sameleving, behalve diegenen die zonder problemen zelfvoorzienend op de hei of in het bos willen wonen, kiest voor facebook, instagram, of TikTok. Daar sta je dan...

spelregeltoerist
spelregeltoerist8 jan. 2022 - 14:54

@ Rutger Heb het hier wel vijf keer uitgelegd. Die datacenters draaien hun machines voor gebruikers in landen waar het politiek instabiel is, klimatologisch ongunstig en qua elektriciteit volledig onbetrouwbaar. In Nederland wonen ongeveer 17 miljoen mensen, die centers draaien voor honderden miljoenen gebruikers buiten ons land. Snap je het nu?

Petra Privacy
Petra Privacy8 jan. 2022 - 10:55

Wat simpel om het over 'graden' opwarming te hebben. Alsof het een verwarming betreft, die je voor het naar bed gaan een beetje lager gaat zetten. Het laat wel zien hoever de mens van de natuur af leeft. Geen enkel besef over de aarde die ons gaat en kan vernietigen, zodra het voor haar genoeg is. We zijn niet relevant, maar dat verzint het stomme deel der mensheid nog steeds niet. En we vervuilen de aarde zo snel, dat de leefruimte waar we nog een beetje van kunnen genieten, ook al aan het vernielen zijn. Dit dossier wordt voor de jeugd, die op een 'vuilnisbelt' kan bestaan voor wie dat volhoudt, of die nog een hersencel hebben om te beseffen dat je geld en bezit niet mee kan nemen bij overlijden. Dat is niet zo'n moeilijke keuze, maar het heeft 'niets' met graden te maken. Maar wel met drinkwater, schone lucht, stilte, echte voeding, bossen en bergen om van te genieten en oceanen zonder plastic, maar met alle zeeleven wat daar mag bestaan. Wie ooit een walvis heeft gezien en dat heb ik, die beseft pas waar het leven over gaat. Een leefbare aarde om iedere dag blij mee te zijn, daar samen van te genieten en om haar te beschermen met een vriendelijke levenswijze.

Eric Minnens
Eric Minnens8 jan. 2022 - 10:28

Klimaatontwrichting vind ik een prima kreet. Maar je kunt meerdere termen inzetten hoor, het liefst een heel leger, zoals bijvoorbeeld ook klimaatverprutsing of klimaatverzieking. De betreffende ministers kun je dan eenvoudig op hun nummer zetten als ontwrichters, verprutsers en verziekers. Het begint immers al slecht, met die misleiding omtrent dat 1.5%-doel. Maar goed, eerst maar een kijken of Rob Jetten een sterke minister is, die misschien nog iets meer wil dan het onderste uit de kan.

4 Reacties
lmgikke
lmgikke8 jan. 2022 - 10:37

Rob Jetten zal geen sterke minister worden. Dat bleek de afgelopen dagen wel. Anders had hij de extra gaswinning geblokkeerd. Of in ieder geval geregeld dat op de extra m3's gas die nu gewonnen gaan worden een toeslag zou komen die linea recta naar de Groningers zou gaan voor compensatie. Maar we hebben NIETS van hem gehoord. De naïviteit dat een kabinet Rutte iets aan het klimaat gaat doen. Besef dat het ministerie van Economische Zaken & Klimaat bij de VVD ligt. Jetten mag in de marge (zonder geld) het beeld oppoetsen. Hij zit daar voor de vorm om de progressieve D66 stemmer aan boord te houden. EN om te zorgen dat die groep samen met D66 komende verkiezingen het klimaat beleid gaat verdedigen. Zodat het falen af zal stralen op D66 en Rutte wederom buiten schot blijft. Dromen zijn bedrog.

Geen3
Geen38 jan. 2022 - 12:10

‘De betreffende ministers kun je eenvoudig op hun nummer zetten als ontwrichters, verprutsers en verziekers’. Nou nee hoor, de ontwrichters, verprutsers en verziekers, dat zijn wij, individuele burgers! Vegetariër zijn, en tegelijkertijd een frequent flyer, dat gaat niet. Geen auto, niet vliegen, maar een grote vleeseter, dat gaat niet! We moeten op ALLE fronten minderen, wij, individuele burgers!

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland8 jan. 2022 - 12:49

@erik haal die term klimaat weg en vervang het voor mensheid

Marc Marc
Marc Marc8 jan. 2022 - 13:03

@imgekke, ik ga de extra gaswinning niet verdedigen. Het lijkt mij wel grappig dat door gebrek aan laagcalorisch gas de Nederlandse huishoudens in de kou komen te zitten terwijl mijn warmtepompje zit te snorren dankzij elektriciteitscentrales die op hoog calorisch gas draaien. Verder lijkt mij Rob Jetten een uitstekend klimaatminister. Zijn huizen kun je niet verwarmen op kernenergie foutje vergeef ik hem. Iedereen maakt fouten.

lmgikke
lmgikke8 jan. 2022 - 10:26

Dat men nog verbaasd is. Dit is typisch Rutte en consorten. Mooie woorden, mooie doelstellingen. Vervolgens incompetentie die ingezet wordt om enkelen te verrijken. Om achteraf excuses aan te bieden (of vergeten zijn iets beloofd te hebben). En dan gaat men vrolijk verder, men belooft nog mooiere doelstellingen. Die cirkel gaat nu al jaren zo door. De komende drie jaar hoeven we niets te verwachten. En daarna? wie weet dat de Nederlander tot inkeer komt en deze politici voor eens en altijd wegstemt. Maar dat zal ijdele hoop zijn. Rutte zorgt goed voor zijn echte achterban (top 2% rijke Nederlanders) en weet vele epigonen te motiveren op hem te stemmen. epigonen die geloven dat als ze Rutte maar onvoorwaardelijk steunen dat ze dan ooit ook tot die top 2% gaan behoren. Dat ze in de ogen van Rutte niets meer dan stemvee zijn dat aan het lijntje moet worden gehouden zien ze niet. Uiteindelijk zullen onze kinderen en kleinkinderen met de consequenties blijven zitten. Helaas ligt ons land onder de zeespiegel, en zal het over een paar jaar te laat zijn (als we dat al niet zijn) om grote delen van ons land te redden. Over 100 jaar zal men terugkijken en de huidige generaties vervloeken omdat die voor egoïstisch eigenbelang op de korte termijn de toekomst vergooid heeft.

Eid
Eid8 jan. 2022 - 9:26

Misschien moeten we voorzichtiger zijn met dat 'koploper' idee: Tot nu blijken veel van die mooie koploper initiatieven na verloop van tijd niet altijd realistisch of op echte feiten gebaseerd. De nadelen van de ooit zo bejubelde biomassa; of de verkettering van kernenergie; of het ei van Columbus: De windmolen. Krijg ook bij sommige 'oplossingen' het idee dat de echte agenda niet getoond wordt: Veestapel inkrimpen vanwege CO2 of omdat veel linkse idealisten gewoon geen vlees meer willen? En dan nog die fijne warmtepompen... Eerst wat meer uitzoeken voordat we ons op de borst gaan slaan...

6 Reacties
lmgikke
lmgikke8 jan. 2022 - 10:31

eid, je reactie slaat nergens op. We zijn nooit koploper geweest. Het is de propaganda van Rutte die ons dat wijs wil maken. Het is juist het hebzucht beleid en greenwassing en reacties zoals die van jou waarmee het probleem gebagatelliseerd wordt. En als je het hebt over een echte agenda die niet getoond wordt, ga dan je mond spoelen. Rutte is al dik 10 jaar aan de macht. DIE voert de agenda die nooit getoond wordt. DIE heeft het over koploper WORDEN, maar in de tussentijd alles saboteren en het beschikbare geld weggeven aan klimaatvervuilers uit het verleden op basis van beloftes van gouden bergen. ECHTE nieuwe initiatieven worden in de kiem gesmoord door telkens maar weer het frame neer te zetten dat de burger die gaat betalen. (En met Rutte aan de macht klopt dat frame ook nog). Een rotte overheid die mooie woorden heeft, niets fatsoenlijk regelt en de burgers tegen elkaar uitspeelt. Wat is je belang hierin Eid? heb je nu echt niet door dat je tegen je eigen belang in aan het gaan bent? Of ben je net zoals vele Nederlanders? weet je het wel, maar wil je uit hebzucht en egoïsme niet veranderen? na jou de zondvloed? Ik zie het somber in voor Nederland. Don't loop up!

MG1968
MG19688 jan. 2022 - 10:44

Het is in de sport een bekend fenomeen. Als 'de beste' niet tot de mogelijkheden blijkt hoeft het helemaal niet meer. In de sport, en zeker in de topsport, tot op zekere hoogte te begrijpen maar de vergelijking van dat koploperschap in een proces wat toch moet gebeuren en niet in zich zelf motiverend is (wie houd er nou van troepruimen) is domweg gevaarlijk. Er moet gebeuren wat gebeuren moet en het is geen wedstrijd die je kunt winnen of al na gelang de motivatie (publieke opinie) met het deelnemen kunt stoppen.

EenMening
EenMening8 jan. 2022 - 12:55

@Eid De meeste mensen die het klimaat willen "redden" zijn alfa's die geen flauw benul hebben van techniek. Ze begrijpen niet dat je een oplossing die in je achtertuin werkt, niet zo gemakkelijk kan uitrollen naar een heel land of zelfs de hele wereld. "Tussen droom en daad staan nu eenmaal technische problemen en praktische bezwaren". Aan elke energievorm kleven bezwaren. Fossiele brandstoffen produceren CO2 en vervuiling. Wind en zon hebben een lage energiedichtheid, ze beslaan daarom grote oppervlaktes, de productie ervan is aan grote schommelingen onderhevig en het opslagprobleem is nog niet opgelost. Waterkrachtcentrales hebben een vaak een slechte invloed op het milieu. Kernenergie heeft weer als nadeel dat er gevaarlijk afval wordt geproduceerd, dat tienduizenden jaren bewaard moet worden. Een maatstaf om de de efficiëntie van energiesoorten te berekenen, is de EROI. De EROI wordt als volgt berekend: Geproduceerde Energie / Energie benodigd om deze Energie te produceren of: Output Energie / Input Energie Er is wel discussie over de exacte berekening van de "Input Energie". Hieronder volgen de EROI's van een aantal energiesoorten: Kernenergie = 75 Hydro = 35 Kolen= 30 Closed-Cycle Gas Turbine = 28 Zonenergie= 9 Windturbine = 4 Biomassa = 4

Marc Marc
Marc Marc8 jan. 2022 - 13:29

@EenMening, de EROI cijfers van windenergie kloppen in ieder geval niet. Die zitten tegenwoordig op 30-50. EROI zie ik eigenlijk alleen maar gebruikt worden door fossielfetisjisten die daarmee willen aantonen hoe goed olie wel niet is. Het is een onzinnige eenheid en geen argument tegen hernieuwbaar.

EenMening
EenMening8 jan. 2022 - 16:27

@Marc Marc Er kleven de nodige nadelen aan zon- en windenergie. De energiedichtheid is laag, je hebt dus veel ruimte nodig. De beschikbaarheid is onvoorspelbaar en het opslagprobleem is nog niet opgelost. Het is niet zo eenvoudig om over te stappen naar duurzame energie als soms wel eens door simpele zielen gedacht wordt. Een goed voorbeeld is Denemarken, een land met een bevolking van nog geen 6 miljoen zielen, dat al decennia bezig is om op windenergie over te stappen; 6 miljoen inwoners is nog geen pro mille van de wereldbevolking... Tijdens deze overgang heb je fossiele en kernenergie gewoon nodig. De minst problematisch vorm van fossiele energie is gas terwijl kernenergie vrijwel geen CO2-uitstoot oplevert. Het wordt natuurlijk anders als je de auto helemaal afschaft, het reizen minimaliseert en overstapt op biologische landbouw die veel minder gemechaniseerd is dan nu en waar veel werk handmatig wordt gedaan. Dan is er veel minder elektriciteit nodig. Ook zullen alle data centers afgebroken worden en mogelijk gaat zelfs het internet uit de lucht. We gaan dan weer gedeeltelijk terug naar de wereld van voor de Industriële Revolutie.

Marc Marc
Marc Marc9 jan. 2022 - 9:10

@EenMening Het enige punt dat je hebt is dat voor wind op land er een ruimteprobleem is. Voor PV is er meer dan genoeg oppervlak, zijn er nog genoeg daken en op het moment dat je met drijvende zonnepanelen op zee gaat werken is het ruimteprobleem helemaal geen issue meer. Het opslagprobleem dat niet opgelost zou zijn is een verkrachting van de realiteit. De techniek is er, er is alleen niet genoeg groen opwekvermogen om groene waterstof te maken en er zijn nog niet genoeg batterijfabrieken om voldoende capaciteit aan gridopslag te maken. De centrales om waterstof te verbranden en elektriciteit te maken zijn er ook nog niet want nog niet nodig. Ze zijn onderdeel van de nieuwe taxonomy van de EU dus die nieuwe gascentrales die vanzelf groen worden als er genoeg waterstof is komen vanzelf tussen 2030 en 2040. Het riedeltje, maar opslag dan, wordt standaard ingebracht door mensen die tegen windmolens en zonneparken zijn en door mensen die niet geloven in klimaatverandering.