Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

Regeerakkoord: geen visie op voedsel

  •  
18-10-2017
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
275196136_01e4607a5a_b

© cc-foto: werktuigendagen

De vee-industrie eet de aarde leeg en schaadt het klimaat. Daarom moeten we meer plantaardig eten en overschakelen op een ander voedselsysteem. Het regeerakkoord ontbeert echter elke visie
In het nieuwe regeerakkoord las ik dit: ‘Waar nodig en mogelijk krijgen supermarkten en horeca meer ruimte om overschotten aan voedselbanken te doneren’. Het lijkt een mooi voorbeeld van naastenliefde en een strak plan om verspilling van voedsel tegen te gaan, maar toch riep deze zin bij mij vooral vragen op. Nemen we het bestaan van armoede, voedselbanken, honger en voedseloverschotten voor lief? En is dit wel de juiste manier om de voedseloverschotten en de verspilling die inherent zijn aan ons doorgedraaide voedselsysteem tegen te gaan?
Honger en verspilling Terwijl – volgens de Verenigde Naties – nog steeds zo’n 800 miljoen mensen elke dag honger hebben, produceren we zóveel voedsel dat we in Nederland alleen al elk jaar bijna 700 miljoen kilo eetbaar voedsel weggooien. Natuurlijk is het dan een mooi gebaar om de verspilling aan het eind van de keten tegen te gaan door wat over blijft ‘waar nodig en mogelijk’ (niet al te royaal s.v.p.) aan voedselbanken geven, maar de kern van het probleem pakken we hier niet mee aan.
De verspilling is namelijk veel groter dan in supermarkten en horeca en ze begint al helemaal aan het begin van de keten. Een derde deel van het akkerland in de wereld wordt gebruikt voor de productie van veevoer. Die steeds schaarser wordende grond kan veel efficiënter benut worden door de oogst te gebruiken voor producten die direct door mensen gegeten kunnen worden, zoals brood, bonen en tofu. Daarmee zouden we niet alleen de voedselschaarste in grote delen van de wereld kunnen oplossen, maar ook de snel groeiende wereldbevolking van voldoende gezond voedsel kunnen voorzien.
Klimaat Nu zou men kunnen denken dat de Nederlandse regering dit mondiale probleem niet hoeft te adresseren, maar niets is minder waar. De coalitiepartijen willen namelijk veel werk maken van een ander groot probleem dat ons allemaal aangaat: het klimaat.
Gelukkig erkent het regeerakkoord dat de vee-industrie met haar hoge uitstoot van broeikasgassen een belangrijke bijdrage levert aan de opwarming van de aarde en dat ook deze sector een bijdrage moet leveren om de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te halen. De ‘oplossing’ is echter onvoldoende. De komende regering wil het aantal koeien, kippen en varkens in ons land niet terugdringen, maar de schadelijke uitstoot van mest en broeikasgassen via technische maatregelen beperken. Voor wie niet verder kijkt dan de landsgrenzen en koste wat het kost de hoge productie wil handhaven kan zo’n noodverband wellicht enige tijd werken. In mondiaal verband schieten dergelijke lapmiddelen echter tekort. De grondstoffen- en oerwoudverslindende productie van vlees en zuivel gaat immers gewoon door.
Geen visie op voedsel Net zoals je armoede in Nederland niet oplost door meer overschotten aan de voedselbank te geven, pak je honger in de wereld, verspilling van grondstoffen én de opwarming van de aarde niet aan door maar op dezelfde voet door te gaan. Daartoe hebben we een heel ander voedselsysteem nodig. In zo’n nieuw systeem concurreren mens en dier niet om voedsel. Mensen eten veel minder vlees en zuivel en juist meer plantaardig voedsel. Grond die niet gebruikt kan worden om voedsel voor mensen te verbouwen en reststoffen van de voedselproductie kunnen dan benut worden voor een veel kleinere, diervriendelijker en inherent duurzame productie van vlees en zuivel.
In het regeerakkoord lezen we, zelfs in de verste verte, niets van dit alles. Terwijl zelfs de Chinese regering streeft naar een halvering van de vleesconsumptie in 2030, gaan VVD, CDA, CU en D66 pijnlijke keuzes uit de weg en komt het woord zelfs vlees niet één maal voor in het regeerakkoord. Zij kiezen vooral voor pappen en nathouden in een regeerakkoord waarin elke visie op voedsel en de manier waarop we het produceren ontbreekt.

Meer over:

politiek, opinie, groen,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (94)

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 okt. 2017 - 5:31

Waarom denken we dat mensen/volken met een hoge kans op kindersterfte en geen pensioen, waar vrouwen geen toegang hebben tot geboortebeperkende middelen en/of enige medische hulp, vaak meer kinderen hebben. Gaan wij ze helpen dan? Gaan wij ze helpen als ze oud zijn, er niemand is om voor hen te zorgen, hun kinderen naar de stad moeten trekken voor werk, of laten we ze doodgemoedereerd doodhongeren en aan hun lot over als ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, geen kinderen hebben om dat voor hen te doen, hun gronden opgekocht zijn door ons grootkapitaal, door aandeelhouders (zonder dividendbelasting) onvruchtbaar gemaakt voor nog wat andere broodnodige voedingsmiddelen door monocultuur en/of vervuiling door kunstmest, we hun inkomsten en toegang gereduceerd hebben tot nul..... Als wij zorgen dat ze daar enigszins welvarend zijn en daar waar ze het waren kunnen blijven, de middelen beter verdeeld worden, niet alles wat levensvatbaar was/is en zelfvoorzienend van ze opkochten en afnamen door hebzucht en eigenbelang dan zou het aantal kinderen in die wereld misschien enigszins af kunnen nemen. Want wie zorgt er zo dadelijk nog voor jou, de jonge kinderloze zogeheten of zogenaamde 'onbaatzuchtige' in een door jezelf ingevoerde en voorgestane participatie samenleving? We moeten niet doen alsof geen kinderen krijgen hier zo een nobel doel heeft. Dat is vaak niet meer of minder dan ook maar gewoon' eigen keuze uit puur eigenbelang' , het leven moet toch vooral leuk zijn en rijk.... rijk ook aan van alles en nog wat.......vrijheid te doen en laten wat je wil.......verpakt in iets mogen bijdragen aan.....aan wat, al die nobele doelen? Was dat het werkelijk wat je voor ogen had? Je kunt wel hard schreeuwen over een participerende samenleving als alleenstaande maximaal profiterende burger, maar participeren is meer dan jouw eigenbelang alleen en kent vele componenten. Want van wie verwacht je dat ze zo dadelijk je kont komen wassen als je geen kinderen hebt om dat te doen, je huis voor je poetsen, je boodschappen voor je in huis halen, je eten klaarmaken als je dat allemaal zelf niet meer kunt? De kinderen van die 'andere' mensen natuurlijk die onverantwoordelijke burger met die vooral lastige kinderen die nergens aan denken dan enkel aan hun eigenbelang... Als die er niet meer zijn kun je zelf met al je bij-elkaar geraapt belastingvrij kapitaal en je ' veelal gewenste' leuke leven waarin je niet gehinderd werd door lastige kinderen en de kosten daarvan, die vooral jij moest ophoesten toch, helemaal niets meer. Niet meer geholpen door de eigen verantwoordelijkheid die je nu van de daken schreeuwt omdat het nu even beter uitkomt en die altijd en alleen maar voor de ander geldt en zolang jijzelf er nog baat bij hebt.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin21 okt. 2017 - 5:34

Verpakt in wat!

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 okt. 2017 - 12:06

In het nieuws zeiden ze dat in de jaren 50 mensen 20 kilo vlees per jaar aten in Nederland en dat dat nu verdubbeld is. Ik zou er dus eerder voor pleiten dat iedere persoon in Nederland een maximum aantal kilo's per jaar mag kopen, een soort rantsoen dus, dat alle mega-stallen moeten verdwijnen, dieren diervriendelijk gehouden worden in een natuurlijke omgeving en niet voor buitenlandse handel gebruikt mogen worden.

2 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗20 okt. 2017 - 17:18

Natuurlijk kan dat Minoes, we kunnen de systemen die voor rekeningrijden voorzien zijn makkelijk ombouwen voor douchewaterliters, zitplasmomenten en ook voor kilo's vlees. Mensen met zwaar werk en spierslijtage meer, vrouwen die borstvoeding geven uiteraard ook. Zelf heb ik een afwijking wwaarbij ik geen fructose verdraag en dat gaat beter met meer dierlijke eiwitten (tegenwoordig ook synthetische). Tja dat moet ook allemaal gecontroleerd worden, en wat is zwaar werk, en hoeveel meer als je schoonmoeder ziek is en is er niet wat te zeggen om het leeftijdafhankelijk te maken en hoe voorkom je dat mensen hun rechten verhandelen (chip in de keel om het te controleren). Naast halal slachten krijg krijg je dan nog andere vormen van illegaal slachten.......lost U het op? .

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 okt. 2017 - 3:24

Je moet het niet te letterlijk nemen. Maar als je enkel het vlees duur maakt zal die bouwvakker en/of zieke laagbetaalde die het nodig heeft er ook en/of juist niet komen. Dan gaat de rest, bovenmodaal, zij die de besluiten nemen zelf rustig verder. Het is zo gemakkelijk praten als je er zelf niets voor in behoeft te leveren en op de oude voet doorgaat. Ik heb nl. hetzelfde probleem. moet heel veel eiwitten eten en extra calorieën dat haal ik niet zonder vlees wat ikzelf altijd al matig heb gegeten, niet te grote hoeveelheden per keer, veel smaakt nl. niet altijd beter. Wat ik me ook afvraag is dit; Nu worden de mensen zoveel ouder dan vroeger. Hoe kan ik dat rijmen met de grote hoeveelheden vlees die gegeten worden in verhouding en allerlei daaraan gekoppelde ziekten, kanker, hart en vaatziekten etc...etc...Het gaat ook niet enkel over vlees maar ook over vis heb ik begrepen. Daarbij speelt ook het probleem van overbevissing door grote industriële vissersschepen en het verdwijnen van niet alleen de vis maar ook de kleine vissersgemeenschappen in dorpjes over de hele wereld die daarvan leefden en niet in overvloed. Soms denk ik weleens dat ook daar (het verwijzen naar ziekten en het niet nodig hebben) de wens de vader van de gedachte is, soms weet ik het niet meer omdat werkelijk sluitend bewijs voor vele zaken ontbreekt en conclusies teveel gebaseerd zijn op statistieken en meestal een optelling daarvan. Dat heb je als je uit wetenschappelijk onderwijs alleen nog maar bruikbare informatie wil halen m.b.t. inpasbaarheid in het financieel-economisch model denk ik dan...waar vooral snel gewenste resultaten verwacht worden en wetenschap niet meer een vrije en onafhankelijke experimentele wetenschap is maar het optellen van metingen in statistieken en het daaruit trekken van conclusies, gesubsidieerd door het bedrijfsleven. Het uitgangspunt voor het doen van onderzoek wordt dan al snel gezien als het resultaat van een onderzoek. Ik zou zo graag alles willen sparen, milieu, dieren en mensen en zou dat alles graag verenigen. Wat ik wel weet is dat familieleden die volkomen vegetarisch eten regelmatig problemen hebben met hun vitamine B12 en daar dan weer een tijdlang injecties voor krijgen. Dat zelfvoorzienende dorpen in Oostbloklanden m.b.t. varkensvlees bijvoorbeeld weggesaneerd zijn door enorme door Europa gesubsidieerde Amerikaanse varkenstallen die daar opgetrokken worden.. Zo is het ook in veel landen met de thuis gehouden vrij rondlopende kippen gegaan. Nu zien we dus weer steeds meer mega-stallen verrijzen voor koeien die eerst nog gewoon buiten stonden te grazen... Van al die export en vervuiling worden de armen in de wereld ook niet beter. en schiet het milieu er evengoed bij in, inclusief nog eens het claimen van landbouwgronden voor min of meer kunstmatig voederen met geïmporteerd menswaardig voedsel..... Misschien denk ik te simpel maar alles is van elkaar afhankelijk.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak219 okt. 2017 - 17:45

Het aantal vlees-fascisten is weer niet te tellen: mensen die ANDEREN willen verbieden om kinderen te krijgen, opdat ze ZELF vlees kunnen blijven eten. Aan de andere kant willen ze niet begrijpen dat ze pas enig recht van spreken hebben als Nederland geen voedingsmiddelen meer hoeft in te voeren als voer voor de veestapel. Zo roven ze zonder mitsen en maren diezelfde mensen daar het eten uit de mond om hier hun eigen -overbodige- luxe te bevredigen.

4 Reacties
Hendrik_69
Hendrik_6920 okt. 2017 - 7:09

Ik vind het bijzonder dat je zoveel onwaarheid en rancune in een betrekkelijk korte reactie kunt samenvatten. Alleen al de term vlees-fascist: hulde! Alsof overbevolking geen probleem is, in combinatie met economieën die dat op geen enkele wijze aankunnen. En daar dan mensen die een normaal dieetpatroon volgen (normaal voor homo sapiens, een omnivoor) de schuld van proberen te geven. Wauw. Als Nederland veevoer invoert, en vlees weer uitvoert, dan is daar in principe niets mis mee uiteraard. Zoals bekend gaan we hier gemiddeld beter om met beesten dan elders, zowel vanuit het oogpunt van milieu als van diervriendelijkheid, dus je zou het ook winst kunnen noemen. Maar goed- lees eens het boek ‘Make Room! Make Room!’, losjes verfilmd als ‘Soylent Green’, en laat eens goed tot je doordringen waar ongeremde bevolkingsgroei uiteindelijk toe leidt.

BarendDeVries
BarendDeVries20 okt. 2017 - 8:52

"Het aantal vlees-fascisten is weer niet te tellen: mensen die ANDEREN willen verbieden om kinderen te krijgen, opdat ze ZELF vlees kunnen blijven eten." Klaas is je eigenlijk iets gelegen aan het onderwerp? Vind je het belangrijk dat mensen minder of zelfs geen vlees eten, bewuster omgaan met de grondstoffen? Ga mensen dan niet uitschelden, maar probeer ze te overtuigen. Iedere (nog) vleeseter leest niet meer onbevangen verder na het lezen van de eerste zin. In plaats van mensen te overtuigen om wat beter naar hun consumptiegedrag te kijken, blokkeer je zo iedere positieve verandering. Dat is toch niet wat je wilt?

Bart N.
Bart N.20 okt. 2017 - 11:02

Er verbied hier niemand om andere mensen kinderen te krijgen. Geboortebeperking kan ook zich beperken tot 1 of 2 kinderen. En geboortebeperking is om meerdere redenen geen slecht plan, want vlees is niet het enige luxe product wat wellicht schaarser gaat zijn. Alternatief zal zijn dat hoe eerlijk je alles ook verdeeld in de toekomst echt meer oorlog en conflict gaat zijn.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak220 okt. 2017 - 15:03

Niet alle vleeseters zijn vleesfascisten: die term is slechts van toepassing op degenen die anderen daarvoor geboortebeperking willen opleggen, vanwege de vermeende overbevolking. Er is sprake van overbevolking als iedereen een auto voor de deur wil en elke dag biefstuk. De honger op sommige plaatsen in de wereld is het gevolg van de inkomensverdeling, niet van teveel mensen. Een normaal dieetpatroon voor de homo sapiens, een omnivoor, zou voor een groot deel bestaan uit bijvoorbeeld eieren en insecten, kijk maar naar de andere primaten. "Als Nederland veevoer invoert, en vlees weer uitvoert, dan is daar in principe niets mis mee uiteraard." Dat is een vergissing, daarin schuilt juist de kern van het probleem. Of in andere landen dieren minder diervriendelijk worden behandeld is nog maar de vraag -daar lopen dieren vrij rond- en bovendien geen excuus. Natuurlijk heb ik ‘Soylent Green’ gezien: wie daarop zijn wereldbeeld baseert heeft ernstig last van Hollywood-indoctrinatie en kan beter een psycholoog consulteren.

Jan Vries2
Jan Vries219 okt. 2017 - 13:31

Zo en nog nooit gehoort van uitgestrekte Palm olie velden en soja velden zeker om dat nep-vlees te kunnen maken?

2 Reacties
Dr. No
Dr. No19 okt. 2017 - 16:13

Voor elke kilo vlees heeft men 5 kilo soja nodig. Dat geven we die dieren namelijk te eten. Het zou dus nogal wat schelen als we gewoon die soja opaten.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak219 okt. 2017 - 16:59

Vast wel, want er zijn legio mensen die de klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt.

Anoniempje5
Anoniempje519 okt. 2017 - 10:08

Waar ik tot nu toe nog weinig over hoor is het dieet van de koeien. Het is niet normaal voor een koe om constant diarree te hebben. Wellicht dat het makkelijker is voor de boer omdat het zo in een put kan wegstomen of de koe groeit er het hardst van. Dit dieet of de diaree zorgt voor veel scheten door de methaan productie in de maag/darmkanaal van de koe. Dus perse minder vlees eten is niet nodig. Er zijn alternatieven om de methaan (scheten) uitstoot van de koe drastisch te beperken en zo het klimaat minder te belasten. Volgens studies kan met een toevoeging van een paar procent zeewier de schadelijke uitlaatgassen van koeien beperkt worden tot bijna nihil. https://foodtank.com/news/2017/06/seaweed-reduce-cow-methane-emission/

henkjannes
henkjannes19 okt. 2017 - 9:40

Gekweekt vlees(ofwel labaratorium vlees) kan een substantieel verschil gaan maken in de nabij toekomst. De eerste hamburgers zijn al gegeten, en er schijnt geen verschil te zijn met geslacht vlees. Ben benieuwd hoe de veganisten/vegatariers hier eigenlijk tegenover staan. https://www.vlees.nl/themas/milieu-techniek/kweekvlees/ https://www.nu.nl/wetenschap/3543236/hamburger-van-kweekvlees-gepresenteerd-in-londen.html .

7 Reacties
henkjannes
henkjannes19 okt. 2017 - 9:41

PS: blijft onverlet dat het echte probleem de overbevolking van de aarde is natuurlijk.

Bart N.
Bart N.19 okt. 2017 - 11:55

Henk, Geen idee, maar denk ook negatief. Meesten binnen dat clubje zijn ook tegen genetisch gemodificeerd voedsel. Dat komt omdat vooral bedrijven zoals Monsanto zaden manipuleren zodat die resistent zijn tegen hun bestrijdingsmiddelen. Maar genetisch modificeren kan ook anders, we doen het nu al op een manier die tijdrovend en kostbaar is. Veredelen heet dat. Als we het veredelen voortaan in het lab doen ipv de natuurlijke weg vinden we sneller en goedkoper gewassen die meer opbrengst geven. Als men in de toekomst de wereldbevolking wil blijven voeden moet men eens nadenken over alternatieven. Zelf zie ik weinig bezwaren tegen kweekvlees. Het probleem is met activisten dat ze denken dat je met methode`s uit 1960 nog steeds hetzelfde kan produceren in 2020. Terwijl in hetzelfde tijdbestek de wereldpopulatie verdubbeld is.

Anoniempje5
Anoniempje519 okt. 2017 - 16:48

Genetisch gemodificeerde gewassen klinkt heel interessant maar kan ook gevaarlijk zijn. Zo zou je een gewas zelf pesticiden aan laten maken zodat er geen bestrijdingsmiddelen meer nodig zijn. Klinkt wellicht nog leuk, maar je krijgt dus wel die pesticide binnen terwijl er op de verpakking zal staan dat het is verbouwd zonder pesticiden te gebruiken.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak219 okt. 2017 - 17:18

"Meesten binnen dat clubje zijn ook tegen genetisch gemodificeerd voedsel. Dat komt omdat vooral bedrijven zoals Monsanto zaden manipuleren zodat die resistent zijn tegen hun bestrijdingsmiddelen." Je verwisselt oorzaak en gevolg: dat komt omdat er grote bezwaren bestaan tegen de toepassing van GMO's een daarom wordt actie gevoerd tegen bedrijven zoals Monsanto. En wie genetische manipulatie gelijkstelt met veredeling weet niet waar hij het over heeft: de toepassing van hybrides heeft -naast voordelen- ook wel nadelen, maar die zijn niet vergelijkbaar met de risico's van de toepassing van GMO's.

Piet de Geus
Piet de Geus20 okt. 2017 - 2:18

"De eerste hamburgers zijn al gegeten, en er schijnt geen verschil te zijn met geslacht vlees." Kletskoek. Je kunt net zo goed beweren dat er geen verschil in smaak is tussen echte kip en plofkip. Mits je er saté van maakt en er een flinke lading pindasaus over gooit, waardoor je die kip toch niet meer proeft. Natuurlijk is er een enorm verschil tussen echt vlees en kweekvlees, mits dat echte vlees ook een echt leven heeft gehad in plaats van te zijn opgefokt in een megastal. Zoals er ook een gigantisch verschil is tussen een echte kip (zeg Label Rouge) die een gevarieerd leven en dieet heeft gehad en een zo snel mogelijk opgefokte kip (in feite een kuiken) uit de intensieve industrie. En zoals er ook een niet te missen verschil bestaat tussen een tomaat die in de volle grond een seizoen heeft mogen groeien en rijpen en een tomaat die in de kas op substraat en onder kunstlicht zo snel mogelijk is gegroeid. Alleen als je smaak in de race to the bottom volkomen is gedegenereerd proef je het verschil niet, als het maar is verwerkt in een halfproduct met voldoende zout, suiker, vet en smaakversterkers. Dan is vlees uit een laboratorium winst, omdat er tenminste geen heel dier gemarteld wordt voor wat je op je bord krijgt. Maar ook echt alleen dan. Mensen met een ontwikkelde smaak kiezen niet voor niet voor dieren (en planten) die een fatsoenlijk leven hebben gehad, omdat dat de enige manier is om echt smaak aan het eten te geven. Texels lam (niet alleen het ras maar vooral ook van Texel) heeft een heerlijke zilte smaak gekregen door wat het een leven lang heeft gegeten. Feta krijgt zijn unieke smaak doordat de dieren hun kostje bij elkaar scharrelen tussen de kruiden. Het is niet anders dan bij wijn die zijn smaak ook door het terroir krijgt. Maar mensen zijn helaas afgeleerd te proeven en laten zich daardoor belazeren door de voedselindustrie. Roze zalm (gekleurd door de kreeftjes die ze eten) smaakt echt anders dan kweekzalm die als een fetisj roze kleurt omdat er caroteen aan hun voer is toegevoegd. Net zoals gerookte vis overigens anders smaakt dan vis waaraan kunstmatig een rooksmaakje is toegevoegd. Wie uiteindelijk de dupe zijn van onze gedegenereerde smaak zijn de dieren. Want als de consument het verschil niet proeft tussen een mooi dooraderde biefstuk van een koe die een leven lang heeft rondgescharreld en melk gegeven en een smakeloze (en vooral vetvrije) biefstuk uit de supermarkt (het vocht dat je er door dichtschroeien in wilt houden is al in het maandverbandje eronder gelekt), waarom zou de producent dan iets anders doen dan zich al die moeite besparen en gaan voor de laagste prijs?

henkjannes
henkjannes20 okt. 2017 - 11:51

Piet de Geus 20 oktober 2017 at 04:18 Erg interessant wat u daar te berde brengt, maar wat u maar zijdelings noemt is het immense voordeel wat kweekvlees bied, namelijk duurzaamheid. Sterker nog, ik denk dat er niets anders op zit dan vlees te gaan kweken, met deze bevolkingsgroei. Als we goed vlees kunnen kweken, kunnen we toch ook smakelijk vlees kweken?

Piet de Geus
Piet de Geus21 okt. 2017 - 1:06

"wat u maar zijdelings noemt is het immense voordeel wat kweekvlees bied, namelijk duurzaamheid." Hoe duurzaam is dat nou werkelijk? Vergeet niet dat de opbrengst een incompleet product is, waaraan smaak, sporenelementen en dergelijke ontbreken. Het is een beetje hetzelfde als een vitaminepil: dat is ook geen volwaardige vervanger van natuurlijke vitamines die altijd gepaard gaan met de nodige hulpstoffen die ons lichaam nodig heeft om ze optimaal te kunnen verwerken. "Als we goed vlees kunnen kweken, kunnen we toch ook smakelijk vlees kweken?" Nee, want die smaak komt altijd door een zekere mate van 'inefficiëntie', die extensiviteit vereist. Als lammeren rondscharrelen op de relatief voedselarme zilte delen van Texel krijgt het vlees zijn kenmerkende smaak. Hetzelfde geldt voor de kuddes schapen en geiten die in Griekenland rondgrazen op onontgonnen gebieden waar mee kruiden dan gras groeit. En voor de varkens die op het Iberisch schiereiland rondscharrelen en lekker veel eikeltjes eten waardoor hun hammen zo superieur smaken. Je kunt die voetafdruk niet straffeloos verkleinen en short cuts bedenken waardoor je het natuurlijke draagvlak kunt negeren. Het blijft roofbouw en onderweg verlies je nogal wat: aan smaak, aan kwaliteit en aan dierenwelzijn. Alleen het laatste kun je omzeilen door in het laboratorium stukjes vlees te kweken zonder centraal zenuwstelsel.

[verwijderd]
[verwijderd]19 okt. 2017 - 9:25

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Anoniempje5
Anoniempje519 okt. 2017 - 16:45

Welvaart is de beste geboorte beperkende maatregel. Komen ze ook niet voor het geld hier naar toe toch? Trouwens heb je enig idee hoeveel goed voedsel wij (de landen met veel eten) weggooien per dag? Beetje alles eerlijker delen en de aarde kan ongeveer 20 miljard mensen aan.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen19 okt. 2017 - 18:16

Tja, en toen de wereld nog 1 miljard mensen telden waren er 350 miljoen die honger leden en dus 350 miljoen teveel. Dat de mensheid in staat is om de aarde steeds meer te laten produceren vergeten we voor het gemak maar even.

Jeca
Jeca19 okt. 2017 - 8:37

Nou nou, brood en Tofu nog wel, wilt u ons dood hebben met suiker en gif? Overigens wordt veevoer vooral geteeld op gebieden waar meeste andere gewassen even niet mogen geteeld worden ivm de roulering, maar dat is misschien niet leuk om te zeggen. Een reden kan zijn is dat mensen in Nederland al bewuster zijn van het feit dat ze minder vlees moeten eten en dat ook steeds minder doen. Een regering hoeft dan geen extra effort daarin te steken. Dit in tegenstelling tot China waar meeste mensen pas sinds kort welvaart hebben en daardoor steeds meer consumeren. Wat ik wel grappig vind is dat dit 1 van de groenste kabinetten wordt genoemd (qua plannen) en dat u hier toch nog weet te klagen. Rome in 1 dag... Joehoe.

omaoeverloos
omaoeverloos19 okt. 2017 - 8:29

Tja, in China is het makkelijk de vleesconsumptie te beperken, dat is immers nog steeds gewoon een dictatuur. In een democratie zullen de regeringspartijen keihard worden afgestraft wanneer ze een verbod op vleeseten uitvaardigen.

2 Reacties
Klaas Vaak2
Klaas Vaak219 okt. 2017 - 17:21

Wie heeft het nu over verbieden? Gewoon dezelfde strategie toepassen als bij tabak.

BarendDeVries
BarendDeVries20 okt. 2017 - 18:57

"Gewoon dezelfde strategie toepassen als bij tabak." Tja en dat werkt dus ook amper.

Pieter Fokkens
Pieter Fokkens19 okt. 2017 - 7:58

Over de ecologische voetafdruk : intensieve landbouw is veel minder belastend voor de natuur dan biologische landbouw. Met een snel toenemende wereldbevolking betekent verplichte biologische landbouw het einde van de ongerepte natuur op aarde.

10 Reacties
Anoniempje5
Anoniempje519 okt. 2017 - 10:12

Verticaal gaan verbouwen ipv horizontaal kan vele kilometers landbouwgrond schelen. Die kan je ook in de stad of vlakbij realiseren zodat ook het vervoer minder kilometers is en dus minder schadelijk is. Dan blijft er nog voldoende ruimte over om dieren biologisch te houden.

Anoniempje5
Anoniempje519 okt. 2017 - 10:19

https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/14/world-largest-vertical-farm-newark-green-revolution Minder oppervlakte nodig, minder water, minder landbouwvoertuigen nodig dus minder brandstof, minder stoom als een traditionele kas, en nog een paar andere voordelen. Raar dat we in Nederland hiermee niet voorop lopen.

Pieter Fokkens
Pieter Fokkens19 okt. 2017 - 11:21

@anoniempje Verticale landbouw lijkt mij een prima oplossing. Maar de adepten van biologische landbouw gaan dat "fabrieken" noemen en er vervolgens actie tegen voeren. Er zijn nou eenmaal romantische halvegaren die echt alleen maar genoegen nemen met de landbouw van de zestiende eeuw. En dat kan de aarde niet verdragen als we met 10 miljard mensen gaan zijn.

datkanbest
datkanbest19 okt. 2017 - 12:22

@Pieter: Mensen hebben dit bezwaar bij dierenfabrieken niet bij akkerbouw. Omdat dit namelijk helemaal niet nodig is. We hoeven namelijk maar 1 keer in de week vlees te eten. De reden dat men hier in Nederland van die grote dierenfarms wil, is om veel geld te verdienen of om uberhauppt geld te verdienen. Maar de vraag is of die extreem grote dierenfarms goed zijn voor onze gezondheid (varkensgriep, vogelgriep, het vele antibioticagebruik etc.)

Bart N.
Bart N.19 okt. 2017 - 13:03

Anoniempje. https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/09/holland-agriculture-sustainable-farming/ Tja, NL is de runner up. Maar goed, ook glas en tuinbouw produceren co2. Al wordt daar steeds meer met restwarmte gewerkt.

Anoniempje5
Anoniempje519 okt. 2017 - 16:42

@Bart; Ik bedoel in verticaal verbouwen. Hoe efficiënt ook, een kas kan in principe nooit op tegen verticaal en al zeker niet de per m2.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen19 okt. 2017 - 18:14

Dat is een hele juiste constatering, en de rekening zouden wepro-actief naar PvdD en Wakker Dier moeten sturen.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak220 okt. 2017 - 2:49

Anoniempje - Dat artikel gooit wel een en ander op de grote hoop: "At Ouroboros Farm in California, for example, hundreds of fish are fed organic feed, the waste produced by them is used to nourish seedlings and plants floating on raft beds above the fish tanks." Dat heet namelijk aquaponics en "deep water culture" en dat kun je ook heel goed kleinschalig bedrijven - http://tinyurl.com/mzz9d8e Waarom deze mijnheer zijn vissen apart teelt begrijp ik niet helemaal: mijn tilapia's planten zich gewoon voort in het bassin zelf (maar dat is dan ook ca 3x zo groot) En -anders dan hij- gebruik ik het water van de vissen -dat dus rijk is aan voedingstoffen voor de planten- ook voor irrigatie, want ik kan het in onbeperkte hoeveelheden gewoon zelf oppompen en het bevat dus ook geen chloor.

Anoniempje5
Anoniempje520 okt. 2017 - 10:21

@Klaas Vaak; Meerdere nieuwe methodes, of eeuwenoude die we heruitvinden moeten worden toegepast. Samen kunnen ze in ieder geval zorgen voor een ommekeer en als het verder uitontwikkeld wordt en goed gecombineerd een flinke reductie in belasting van de aarde realiseren. Mensen die de mogelijkheid hebben (bv. tijd en een (moes)tuin of ruimte voor een talapia basin) kunnen beste ook een deel van hun voedsel zelf weer gaan verbouwen zoals vroeger. Scheelt je ook nog eens geld, je bent lekker buiten bezig en is ook nog een goed voor de gemoedstoestand(geest) en klimaat

Klaas Vaak2
Klaas Vaak220 okt. 2017 - 14:38

Dat werken in de buitenlucht valt tegen: ik ben minder dan een uur per dag bezig met het openen en sluiten van wat kraantjes, terwijl ik er hier en daar wat onkruid tussenuit trek. Heb je al eens geteld hoeveel planten die jongen daar in Californië in een cyclus van -zeg- 50 dagen kan produceren? Als toegift nog een video vaan een van die "romantische halvegaren die echt alleen maar genoegen nemen met de landbouw van de zestiende eeuw." - http://tinyurl.com/nzvz294

Pieter Fokkens
Pieter Fokkens19 okt. 2017 - 7:54

De overheid mag geen voedsel opleggen. De burgers mogen zelf bepalen wat ze eten. En daarbij komt dat ik de hele beweging die duurzaam voedsel wil afdwingen maar een raar elitair clubje vind. Goedkoop voedsel voor de minstbedeelden is een hoogstaand ideaal dat wordt bedreigd door het verplicht weren van kiloknallers en ander gezond betaalbaar eten.

4 Reacties
datkanbest
datkanbest19 okt. 2017 - 8:56

Je hoeft maar 1 keer in de week vlees te eten. 7 keer in de week is nergens voor nodig.

Pieter Fokkens
Pieter Fokkens19 okt. 2017 - 11:18

@datkanbest Zodra de staat mij gaat verbieden meer dan 1x per week vlees te eten emigreer ik. Ik weet zelf wel dat ik niet elke dag vlees nodig heb, maar ik blijf zelf bepalen hoeveel keer wel.

datkanbest
datkanbest19 okt. 2017 - 12:23

Daarom is het handiger om maatregelen te treffen om mensen zachtjes die kant op te duwen.

Anoniempje5
Anoniempje519 okt. 2017 - 19:33

Wees gerust, ze gaan je echt niet verbieden vlees te eten. Het mag alleen niet meer verkocht worden. Zelf slachten is al verboden meen ik. Maar verder hou je al het recht vlees te eten.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon19 okt. 2017 - 7:05

Het kabinet zou een stap in de goede richting zetten, zoals Klaas Vaak hieronder bepleit, door de BTW op voedsel te differentieren. Duurzaam geproduceerde en gezonde producten een nultarief en voor overige producten een verhoogd tarief implementeren.

oproerkraaier
oproerkraaier19 okt. 2017 - 0:12

Natuurlijk hebben ze wel een visie : neoliberalisme.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen18 okt. 2017 - 21:50

[‘Waar nodig en mogelijk krijgen supermarkten en horeca meer ruimte om overschotten aan voedselbanken te doneren’] Tjonge, die had ik tot nu toe even gemist. Als de horeca en supermarkten dat meer gaan doen dan ondergraven ze daarmee de vraag naar hun eigen producten, dat heeft een economische impact die vanzelf tot meer voedselbanken leidt. Heeft de SP dan toch nog inbreng gehad in dit kabinet? Laten we maar hopen dat horeca en supermarkten verstandiger zijn en niet teveel van de geboden ruimte gebruik maken...

3 Reacties
Kruimeltjes2
Kruimeltjes219 okt. 2017 - 8:29

De schaamte voorbij.

Anoniempje5
Anoniempje519 okt. 2017 - 16:50

Ja want dan gaat iedereen er natuurlijk voor zorgen dat ze zo weinig inkomen hebben zodat ze gratis eten krijgen van de voedselbank?

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen19 okt. 2017 - 17:57

Zo is dat, een beetje ten koste van horeca, supermarkten, en de mensen waar het om gaat onvermogende aanhang voor de SP creeren, wie verzint het.

henkjannes
henkjannes18 okt. 2017 - 21:22

Ik snap de doelstelling echt wel, maar maak je nu niet druk om die 15 miljoen vleeseters hier in Nederland, want al worden die allemaal vegetarier, dan, nog maakt het wereldwijd gezien geen ruk uit! we zijn als land gewoon te klein om een echt verschil te maken op dat gebied. In china en Afrika worden zoveel mensen geboren en die eten allemaal vlees.

Bart N.
Bart N.18 okt. 2017 - 20:22

"Die steeds schaarser wordende grond kan veel efficiënter benut worden door de oogst te gebruiken voor producten die direct door mensen gegeten kunnen worden, zoals brood, bonen en tofu." Ik wist niet dat brood en tofu geteeld kon worden. ;-) Schrijver bedoelt zeker graan en soja. En schijnbaar kijkt de schrijver ook maar selectief over de grens. Op de wereld wordt steeds meer vlees gegeten terwijl in NL de consumptie afneemt. Dan kan je heel hard klagen over onze vee industrie, of juist onze vee industrie stimuleren zoveel mogelijk schadelijke stoffen op te vangen. Of de productie van vlees over te laten aan landen met veel minder strikte regels.

5 Reacties
Klaas Vaak2
Klaas Vaak218 okt. 2017 - 21:58

"Onze vee-industrie stimuleren zoveel mogelijk schadelijke stoffen op te vangen." Geweldig idee, doe eens een paar realistische voorstellen. Ook onder de grond stoppen?

Tante Ali
Tante Ali19 okt. 2017 - 1:13

Bart: maar er staat dan ook dat de oogst gebruikt kan worden voor bepaalde produkten. Niet dat je brood en tofu kunt telen. Lees eerst eens voordat je oordeelt. Want dit klopt niet, wat je zegt.

Bart N.
Bart N.19 okt. 2017 - 9:32

Tante Ali, Voordat je brood en tofu hebt moeten er nog wel wat processen gebeuren voordat je van graan brood hebt en van soja tofu hebt. Of gaan jullie thuis weer je eigen graan tot meel malen en zelf brood bakken? Klaas Vaak, http://www.climeworks.com. Het kan dus gewoon weer hergebruikt worden.

Tante Ali
Tante Ali20 okt. 2017 - 23:02

Bart: daar heb ik het niet over. Je trekt de verkeerde conclusie uit wat je leest, dat is alles. Jij zegt dat er iets staat dat er dus NIET staat. Val me niet zo aan, wil je?

Tante Ali
Tante Ali20 okt. 2017 - 23:05

Bart: ik raad je cht aan eerst goed te lezen voordt jeantwoord geeft. Want eerst lees je iets verkeerd in het artikel en hangt er dan dus een verkeerde conclusie aan, en vervolgens doe je exact hetzelfde ket mijn respons op jou. Lezen, en GOED lezen, is mijn advies, voordat je boos word...

Juppé🎗
Juppé🎗18 okt. 2017 - 19:43

Het prbleem is er uiteraard. Het heeft drie hoofddimensies: Het dierenleed , het milieu/klimaat en de vrijheid van (over)consumptie..... Soms moet je dan dingen op alledrie de punten tegelijk aanpakken. De urgentie ligt hier bij het dierenleed en door het hier aan te pakken verbeter je de overige aspecten. Daar is gelukkig ook de meeste steun voor. Dus stevig meer ruimte en verzorging voor dieren....ga maar uit van de norm AB die voor dat certificat in Frankrijk geldt. Dan wordt vlees vanzelf duurder en de uitstoot minder. Daarna verder zien.

JasDon
JasDon18 okt. 2017 - 19:41

"Terwijl zelfs de Chinese regering streeft naar een halvering van de vleesconsumptie in 2030" Effectiever is het om te streven naar minder bevolking, bv. met een één-kind politiek. Overbevolking is een groter probleem dan vleesconsumptie. Ook zo een nobel Chinees streven. Het hele voedselbank redeneren vind ik om de volgende reden erg vermoeiend: het is symptoombestrijding en de onderliggende problemen hoeven weer eens niet aangepakt te worden.

10 Reacties
henkjannes
henkjannes18 okt. 2017 - 21:27

JasDon 18 oktober 2017 at 21:41 Het hele voedselbank redeneren vind ik om de volgende reden erg vermoeiend: het is symptoombestrijding en de onderliggende problemen hoeven weer eens niet aangepakt te worden. Zo is het natuurlijk ook. Het grootste probleem is allereerst de bevolkingsgroei op de hele wereld. Tevens is dat het vliegwiel waardoor andere wereldproblemen aangejaagd worden.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak218 okt. 2017 - 22:07

"Overbevolking is een groter probleem dan vleesconsumptie." Geboortebeperking in Afrika, omdat jij je biefstukje wilt blijven eten? Want met plantaardig voedsel is op deze wereld genoeg eten voor 10 miljard mensen. Bovendien is het grootste deel van het hongerprobleem te wijten aan de inkomensverdeling: zou die rechtvaardig zijn bestond er geen honger op deze wereld.

Kruimeltjes2
Kruimeltjes219 okt. 2017 - 8:36

@KlaasVaak Het echte probleem is natuurlijk wel de overbevolking. Wetenschappers hebben berekend dat de aarde duurzaam 2 miljard mensen kan 'verdragen'. Al hebben we voor 10 miljard mensen voedsel, dan hebben we geen oplossing voor alle andere behoeften van zo'n massa consumenten met alle gevolgen vandien.

JasDon
JasDon19 okt. 2017 - 8:49

@Klaas Vaak Knee-jerk please? Ik leef samen met een veganist en eet daardoor al veel minder vlees. Geen enkel probleem. Het is niet alleen voedsel, het is de wens iedereen een bepaalde welvaart, luxe en zorg te kunnen bieden. Met een groeiende of zelfs stabiele bevolking is dat simpelweg onmogelijk. Of we kunnen met zijn allen een soort nieuwe doelbeschaving zoeken, waarin moedwillig iedereen afscheid neemt van de luxe waar ze nu in leven en met minimale voorzieningen probeert rond te komen. Dan kan best jouw ideaal zijn, maar ga me niet vals lopen beschuldigen dat ik de luxe van een biefstukje belangrijker vindt dan de voedselvoorziening van anderen.

Enzo2
Enzo219 okt. 2017 - 9:17

@JasDon, En wat zou er mis mee zijn als je dat biefstukje wel belangrijker zou vinden? We maken toch allemaal van dat soort keuzes, elke dag weer. Ik denk dat bijna iedereen meer kleding en spullen bezit dan strikt nodig. Of het nu dat biefstukje is, of prullaria die na de kerst in de prullenbak gaat, of de kachel die een graadje hoger staat omdat dat zo behaaglijk is; we kiezen allemaal regelmatig voor luxe in plaats van voor het milieu. Ook, bijvoorbeeld een Francisco van Jole pakt de auto voor een afstandje van een paar honderd meter wanneer het regent (gezien een recent artikel).

Klaas Vaak2
Klaas Vaak219 okt. 2017 - 15:25

"n wat zou er mis mee zijn als je dat biefstukje wel belangrijker zou vinden?" In die wereld zijn alle manieren om die biefstuk te bemachtigen geoorloofd. Dan moet je ook niet klagen als ze met miljoenen deze kant uitkomen en geweld gebruiken als ze daarbij gehinderd worden. Jij biefstuk, ik ook biefstuk en als het niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks. Jij kunt alleen maar zo lullen omdat je je veilig voelt achter de VS/NAVO muur van geweld om de inkomensverschillen in stand te houden.

ton14024
ton1402419 okt. 2017 - 17:38

één-kind politiek, was dat niet in dat ´barbaarse´ China?

Enzo2
Enzo220 okt. 2017 - 13:03

Nee, Klaas. Ik kan zo lullen omdat ik het enorme geluk heb in een rijk land geboren te zijn. Dat is noch mijn schuld, noch mijn verdienste. Dat komt met plichten naar anderen toe, maar dat hoeft echt niet door te schieten naar niet meer genieten van de luxe en voorrechten van het geboren zijn in een rijk, westers land. Dat ik een biefstukje zonder schuldgevoel lekker opeet... ach, daar mag men van vinden wat men wil. Voor mij is het: alles met mate. De verwarming een graadje lager, maar niet zo koud dat je zit te klappertanden, vegetarisch eten afwisselen met goed vlees, de fiets voor de korte ritjes, maar wel met de auto op vakantie. Afval scheiden en zo min mogelijk voedsel verspillen. Zijn alle manieren om biefstuk te bemachtigen geoorloofd? Jij zegt het. De wereld is niet eerlijk. Vind je ook dat jij recht hebt op de lamborghini van die rijkaard die je voorbij ziet scheuren op de snelweg? Mag je je die met alle middelen toe eigenen of zul je het met je een middenklasse moeten doen. Men kan hier soms zo doorschieten. Alsof genieten van wat wij hier hebben een doodzonde is.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak221 okt. 2017 - 1:01

"Vind je ook dat jij recht hebt op de Lamborghini van die rijkaard die je voorbij ziet scheuren op de snelweg?" Vindt jij dat jij het recht hebt om te bepalen hoeveel kinderen ik in de wereld zet, zodat jij in die Lamborghini kunt blijven rijden en biefstuk eten? JULLIE helpen de wereld naar de klote, niet die arme stakker daar in Afrika.

Enzo2
Enzo221 okt. 2017 - 8:59

Klaas, Volgens mij zeg ik dat nergens. Wel zeg ik dat matigheid een groot goed is, en daarbij heb ik het voornamelijk over de Westerse wereld. Dit dan zonder door te slaan naar uitersten van 'alles of niets'. Ook is het zo dat Jasdon wel een punt heeft wanneer hij stelt dat overbevolking een van de grootste bedreigingen van het klimaat is. Betekent dit dat je zomaar moet zeggen dat mensen in Afrika dan maar geen kinderen moeten krijgen? Nee, natuurlijk niet. Of dat in Nederland mensen maar één kind mogen? Nogal wiedes van niet. Maar moet je dan dus je biefstuk laten staan? Nee.En dáár doel ik op. Dan mag je best je biefstukje eten, en dat dus belangrijker vinden dan dat er anderen kinderen krijgen die ook het klimaat belasten. Wel denk ik dat vroeg of laat de bevolkingsgroei in de arme landen geremd zal (moeten) worden, maar dat mag nooit met dwang. Dit zal moeten komen door verbeterde leefomstandigheden daar. Hoe dat bereikt moet worden? Als ik daar het antwoord op had, dan stond er vast wel een Nobelprijs voor me klaar.

Alfred1212
Alfred121218 okt. 2017 - 19:36

Hm. Ik begrijp niet helemaal wat de overheid te zoeken heeft in ons persoonlijk eetpatroon. Ik kan me iets voorstellen bij informeren zoals een CO2 label of zo. Maar ik zie niets in een overheid die de goede burger even gaat vertellen dat-ie geen vlees meer mag eten.

1 Reactie
ton14024
ton1402419 okt. 2017 - 17:34

Autoloze zondag vergeten?

GekkeGerrit2
GekkeGerrit218 okt. 2017 - 19:27

En natuurlijk weer geen woord over de ecologische footprint die iedere mens achterlaat die met de huidige bevolkingsexplosies in Azië, het Midden-Oosten en Afrika dramatische vormen aanneemt waardoor de voedselvoorziening en het klimaat zwaar in de verdrukking raken. https://fd.nl/blogs/1185700/de-arabische-wereld-kan-zichzelf-niet-voeden-en-dat-raakt-ons-allemaal

2 Reacties
datkanbest
datkanbest19 okt. 2017 - 9:04

De ecologische footprint per mens is het hoogst in de wetrse landen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologische_voetafdruk De ecologische footprint is met grote waarschijnlijkheid recht evenredig met welvaart en niet met bevolkingsaantal.

datkanbest
datkanbest19 okt. 2017 - 9:18

westerse

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen18 okt. 2017 - 19:04

[Daarom moeten we meer plantaardig eten en overschakelen op een ander voedselsysteem.] Dat is één van de potentiele oplossingen. Een andere zou zijn het inzetten van nieuwe voedingstechnologiën om zo de hoeveelheid voedsel die geproduceerd kan worden met dezelfde resources dramatisch te verhogen. Gezien het feit dat de zwaar bevolkte landen zoals China, India en andere Aziatische landen welvarender worden en meer een meer vlees gaan eten is jouw oplossing enkel haalbaar in het westen wat een krimpende getalsmatige invloed heeft. De andere oplossing zal het moeten worden, we kunnen immers de bulk van de mensheid niet voorschrijven geen vlees te blijven eten. Er is geen keus.

8 Reacties
Klaas Vaak2
Klaas Vaak218 okt. 2017 - 21:52

"Er is geen keus," - TINA. Als je dat leest MOET je de mededeling wel wantrouwen, want er is altijd een keuze. In dit geval is die keuze zelfs zeer simpel: je hoeft niemand iets voor te schrijven, je kunt altijd zelf beginnen om minder vlees te produceren. Op dit moment importeert Nederland voor het de veestapel voer van een oppervlakte die 5x zo groot is als Nederland. En het vlees wordt voor een groot deel geëxporteerd. Het zou al een slok op een borrel schelen als de dwingende eis gesteld zou worden dat het veevoer uit Nederland afkomstig MOET zijn. En dan vervolgens eens kijken wat meer toegevoegde waarde oplevert, de vleesproductie of die van plantaardige voedingsmiddelen. Bovendien hoge BTW op vlees en suiker(houdende) producten en geen BTW op fruit en groenten. Dan gaat het vast wel een stuk de goede kant op in Nederland en wat ze in China doen moeten ze zelf weten: waarschijnlijk lopen ze vandaag achter en morgen lopen ze voor, zoals gewoonlijk.

Bart N.
Bart N.19 okt. 2017 - 9:54

Toch mooi, Ergens blijkt de echte linkse rakker niet meer te zijn dan een gemiddelde PVV-er. Als het eventjes kan trekken we terug achter de dijken. Veevoer moet Nederlands zijn, nou nou wat een nationalisme ineens. Ik kan je verzekeren Klaas. Als wij alleen nog maar gaan produceren wat ons kleine landje eet dan krijg je al heel snel schaarste op de markt. Of ze gaan elders meer produceren en meer weggooien. Ik heb wel eens vernomen dat bijvoorbeeld van het pluimvee het merendeel van het vlees naar het buitenland gaat omdat wij het niet eten. (Poten, dijen, orgaanvlees) En dat diezelfde landen weer het filet vlees naar NL exporteren omdat wij dat liever eten en op de Aziatische markt weer minder in trek is. Maar dat zie je niet als je je alleen achter de Hollandse dijken begeeft.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak219 okt. 2017 - 15:57

Overigens staat nergens dat we alleen nog maar zouden moeten produceren wat ons kleine landje eet: Nederland exporteert nu ook al een hoop niet-dierlijke landbouwproducten. Mijn commentaar heeft slechts betrekking op restricties voor de vleesindustrie: we importeren veevoer, exporteren vlees en de shit blijft in Nederland, ter wille van het geld.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen19 okt. 2017 - 21:26

Nou klaas vaak. Dan heb je het toch mooi voor elkaar. Alle Nederlanders vegetarisch omdat ze het vlees niet meer kunnen betalen vanwege het verplicht nederlandse veevoer. Niets mis mee. En een dag later is het millieu effect te niet gedaan door 17 miljoen nieuwe chinesen en indiers die zich met hun recnte rijkdom ineens wel vlees kunnen permiteren. En een jaar later 200 miljoen van hen. En laat dat nu het punt zijn waarom we geen keus hebben. We moeten efficiener produceren, anders gaat het mis, een campagnes of maatregelen voor vegetarisme in Nederland veranderen daar niets aan. De vooroplopende Nederlandse voedseltechnologie wel.

Bart N.
Bart N.19 okt. 2017 - 23:11

"Mijn commentaar heeft slechts betrekking op restricties voor de vleesindustrie: we importeren veevoer, exporteren vlees en de shit blijft in Nederland," Ooh, nu snap ik het. Je flikkert het probleem gewoon bij de buren over de schutting. Denk je nu echt dat er minder vlees gegeten gaat worden als wij onze industrie restricties opleggen? Amerika, Zuid-Amerika, Azië overal ter wereld staan de koeien gewoon in de open lucht. Niets nergens opvang van co2 of wat dan ook. Nee, je bent echt krampachtig aan het sputteren. Het gaat je helemaal niet om het verminderen van die co2 reductie, het gaat erom dat het niet meer in NL plaatsvind zodat je je straatje schoon kan vegen. Dat het elders toeneemt wil je niet zien van achter de Hollandse dijken.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak220 okt. 2017 - 3:15

Jansen & Jansen schrijft: "We moeten efficiënter produceren, anders gaat het mis." Dat zal ik iet tegenspreken, maar efficiënter wil zeggen: minder vlees. Je kunt nu eenmaal niet bij alle 9 miljard mensen een auto voor de deur zetten en ze elke dag biefstuk laten eten. Innovatie wil zeggen dat je naar ANDERE oplossingen zult moeten kijken, in plaats van meer van hetzelfde.

Bart N.
Bart N.20 okt. 2017 - 10:50

Klaas Vaak, Maar dat gaat toch gebeuren. Mensen uit andere delen van de wereld die nu toegang tot de luxe krijgen om dagelijks vlees te eten gaan echt niet minder vlees eten omdat ene Klaas uit Nederland ze dat oplegt. Die zeggen, ben je wel goed snik. Jullie decennia vlees eten en nu wij er toegang tot krijgen mogen we het niet meer eten? Ze zien je in Afrika aankomen, grote kans dat ze je betichten van kolonisator te willen spelen.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen24 okt. 2017 - 20:18

[Je kunt nu eenmaal niet bij alle 9 miljard mensen een auto voor de deur zetten en ze elke dag biefstuk laten eten.] Inderdaad, voordat er bij 9 miljard mensen een auto voor de deur staat zal de auto door een modernere vervoersoptie vervangen zijn en in museums bekeken kunnen worden. En tegen die tijd eten 8979000000 mensen vlees en lopen er 21 miljoen vegetariers rond in Nederland als jouw wens uitkomt. Dus als die wens uitkomt dan WORDT er veel MEER vlees geproduceerd en dus moet het efficienter.

Grooteman2
Grooteman218 okt. 2017 - 18:49

Er klopt zo ontzettend veel niet aan dit verhaal dat ik bijna niet weet waar te beginnen. "Een derde deel van het akkerland in de wereld wordt gebruikt voor de productie van veevoer". Waar haalt u het vandaan? De mens maakt vele producten om voor zichzelf te gebruiken en dat staat op het land. Dan halen we er de olie uit, persen de sinaasappelen of halen er suiker uit. Alles wat overblijft is afval wat we weg zouden moeten gooien of verbranden. Of heel economisch en veel milieuvriendelijker door het vee laten verwerken. Maar staat dus niet als veevoer op het land, maar voor de mens. Het telen van mais voor veevoer is de laatste tijd wel toegenomen en er zit ook tarwe en zo in veevoer dus daar zou u een punt hebben maar veruit het meeste veevoer is een of ander plantaardig afval, van olijfpittenmeel tot oud frituurvet, er zijn tientallen soorten afval die zo verwerkt worden. "De grondstoffen- en oerwoudverslindende productie van vlees en zuivel gaat immers gewoon door". Welk oerwoud?: toch niet het aloude vaak gebruikte en volledig foute soja-verhaal? Sojameel is een afvalproduct van de sojaboon die primair wordt gekweekt voor de olie die in honderden producten voor menselijke consumptie worden gebruikt. Deze olie is ruwweg twee keer meer waard dan het meel dus dat dit voor het veevoer wordt gekweekt is gewoon niet waar. En grappig: tofu wordt gemaakt van o.a. soja-olie, wat wordt gemaakt uit sojabonen. Dus is tofu/vegetarisch waarschijnlijker de oorzaak van het kappen van het oerwoud.

5 Reacties
adriek
adriek18 okt. 2017 - 21:19

Precies. Alle problemen altijd maar op het bordje van de vleeseter schuiven getuigt van weinig inzicht in de voedselproductie.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak218 okt. 2017 - 23:02

Tofu wordt niet gemaakt van soja-olie. Ik veronderstel dat je het dus met me eens zult zijn dat de Nederlandse veestapel uitsluitend gevoerd dient te worden met afval(producten) afkomstig van de Nederlandse voedselproductie? Dat lijkt me een aardig voorstel om in te brengen voor GL en de PvdD.

LaBou
LaBou 19 okt. 2017 - 5:49

Je hebt een vreemd idee van wat veevoer precies is. En tofu is gewoon gemaakt van soja en niet van sojaolie.

Grooteman2
Grooteman219 okt. 2017 - 8:26

Klaas Vaak/La Bou - googlen op tofu geeft soja-melk als het belangrijkste bestanddeel. En of het nu soja-melk of soja is, het blijft van de sojaboon komen. En waarom zou ik een vreemd idee hebben over wat veevoer is? Behalve een aantal granen die meeverwerkt worden omdat we zoveel produceren dat het goedkoper is echte granen mee te mengen dan sommige vergelijkbare afvalproducten, zijn het allemaal afvalproductendie in het veevoer gaan. Raapolie mee met de diesel? Wat overblijft is afval en gaat naar het vee. En zo nog talloze voorbeelden. Zou inderdaad beter zijn als er alleen afvalproducten worden verwerkt hoewel het niet alleen van de Nederlandse productie hoeft te komen. Men moet wel de juiste mix kunnen maken die voor het betreffende dier de beste is, een koe eet een andere mix dan een varken. En dat hoeft niet specifiek uit Nederland te komen, als het buitenland het niet milieuvriendelijk kwijt kan is dat hetzelde milieu als waar wij in zitten.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak219 okt. 2017 - 16:14

In het buitenland houden ze ook koeien, varkens en kippen en ze hebben een tekort aan mest, in plaats van een overschot, zoals in Nederland. Dus in plaats dat je die raapolie gebruikt voor de brandstof om die mest milieuvriendelijk weer terug te sturen, kun je -in plaats van die raapolie- gewoon andere levensmiddelen verbouwen. Dat is nog een stuk vriendelijker Want het gaat toch om die levensmiddelen? Of gaat het om "de economie"? (de kunstmest die ze nu gebruiken wordt gemaakt van aardolie)

Wittemuis
Wittemuis18 okt. 2017 - 18:06

De overheid is en blijft een log apparaat achter de feiten aanlopend . Maar elk individu weet nu zo langzamerhand dat minder vlees eten goed doet aan het milieu. Ik heb allang mijn eetpatroon aangepast waarom doen niet velen dat , vraag ik mij af. Zou wel mooi zijn als ineens 50% blijft liggen op de schappen. Wellicht zet dat de heren aan het denken

Henri Zwols
Henri Zwols18 okt. 2017 - 18:06

‘Waar nodig en mogelijk krijgen supermarkten en horeca meer ruimte om overschotten aan voedselbanken te doneren’ Het roept bij mij een andere vraag op: zijn er wettelijke beperkingen dan? Ik snap dat er praktische verschillen zijn tussen aanbod en vraag. Voedselbanken willen bv geen producten over datum en winkels willen zo lang mogelijk de producten in het schap houden, desnoods met kortingssticker. Maar komt het voor dat een winkel een overschot heeft van iets wat de voedselbank wel wil hebben en dat de wetgeving dan zegt: nee? Waarom??

2 Reacties
Paddy3
Paddy318 okt. 2017 - 22:08

Het gaat om producten die "over de datum zijn", maar nog wel goed. De winkel mag die niet meer verkopen en moet het product dus weggooien. Maar de houdbaarheidsdatum is slechts een garantie van de fabrikant (wettelijke verplichting), die producten zijn dus niet op eens bedorven.

jandebakker
jandebakker19 okt. 2017 - 7:29

@Paddy, Producten met een THT (ten minste houdbaar tot) datum mogen ook na het verstrijken van de datum nog verkocht worden. Alleen is de verkoper dan zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Producten met een TGT ( te gebruiken tot) datum mogen na het verstrijken van de datum niet meer verkocht worden.