Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Reformatorische school droeg leraren op homo’s te verraden

  •  
20-12-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
642 keer bekeken
  •  
gomarus

© GORICHEM - De onderwijsinspectie mag een rapport over de Gomarus Scholengemeenschap publiceren zoals het oorspronkelijk is opgesteld. De school wilde dat met een kort geding voorkomen, maar h

Docenten en andere medewerkers van de reformatorische school Gomarus in Gorinchem moesten homoseksuele collega’s en leerlingen verraden. Dat blijkt uit de ‘ notitie seksualiteit ’ uit 2016 van de school. Daarin staat ook dat de school “leerlingen in principe altijd afraadt nu al uit te komen voor hun homofiele gerichtheid”.
Het Gomarus kwam in maart van dit jaar onder vuur te liggen, toen NRC Handelsblad berichtte over de bizarre omgang met homoseksuele leerlingen op de school. Als homo’s en lesbiennes op school over hun geaardheid vertellen, neemt de school ogenblikkelijk contact op met hun ouders – ook als de kinderen dat niet willen.
Daarmee hield de homovijandige houding van de school niet op, zo blijkt uit de nu door het ministerie van Onderwijs vrijgegeven notitie, schrijft het AD.
" Zo meldt het beleidsstuk: ‘Wanneer een personeelslid hoort dat een leerling een seksuele relatie wil aangaan of is aangegaan met iemand van hetzelfde geslacht, dan brengt hij de teamleider en de mentor daarvan op de hoogte. De mentor en/of de teamleider zal vervolgens met de leerling hierover spreken.’"
Doel van de gesprekken met de leerling en de ouders is volgens de notitie om “de leerling tot inkeer te brengen”. “Wanneer de gesprekken dit effect niet hebben, zal uiteindelijk bezien worden of tot verwijdering van school overgegaan kan en moet worden”.
Docenten kregen ook de opdracht om homoseksuele collega’s erbij te lappen. “Wanneer een personeelslid hoort dat een collega een seksuele relatie wil aangaan of is aangegaan met iemand van hetzelfde geslacht, dan stelt hij (na zijn collega hierover geïnformeerd te hebben) het College van Bestuur op de hoogte.”
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (61)

Uw Psychiator
Uw Psychiator21 dec. 2021 - 18:59

Discussies van dit type zijn interessant voor me, maar niet van dien aard dat ik er deel aan zou willen nemen - dat is omdat altijd dezelfde misverstanden terugkomen, en de daaruit voortvloeiende standpunten zijn vaak bijzonder dogmatisch omdat ze op verkeerde uitgangspunten gestut zijn. Regelmatig wordt er selectief gewinkeld in de Bijbel, en de verkregen resultaten worden dan geheel los van hun context alleen letterlijk geïnterpreteerd. Dit gebeurt vrijwel altijd door mensen die nooit de moeite namen om zich werkelijk in dat boek en in de ruime en lankmoedige interpretatie ervan in ons land te verdiepen. Werken met zelf uitgetekende karikaturen van Christenen, en je beperken tot de fundamentalische exponenten van dit geloof (bijvoorbeeld ook: Amerikaanse anti-abortusfanatici die artsen en klinieken aanvallen), dat alles is dom en volmaakt zinloos. Het komt in feite neer op hetzelfde soort vereenvoudiging en reductionisme dat ertoe leidt dat zekere politici alle moslims vereenzelvigen met de bloeddorstige en moordlustige fanaten van Islamitische Staat (ISIS, Da'esh), die het liefst andersdenkenden onthoofden en daar tegelijk een video van maken, om dat filmpje vervolgens op het internet te plaatsen.*) Ik zie pleidooien voor het geheel opheffen van religieus geïnspireerd onderwijs; ik zie ongelovigen hel en verdoemenis (sic) toewensen aan scholen zoals Gomarus in Gorinchem; ach, elders pleiten zichzelf verlicht noemende geesten voor een verbod op het dragen van religieuze symbolen (hoofddoekje, halsketting met kruisbeeldje, noem maar op). Opmerkelijk dat zulke lieden altijd over 'verbieden' beginnen, dit terwille van tolerantie, Verlichting, 'laïcité', verbinding, diversiteit, en échte saamhorigheid. Het aantal interne contradicties in zulke manieren van je zelf opstellen ten aanzien van een samenleving is bijzonder groot, zó groot dat je er een filosofische beschouwing van formaat aan kan wijden. Wat zie ik ook? De zogeheten 'thematic-performative self-contradiction', zoals die door de briljante filosoof Alfred North Whitehead geïdentificeerd en van een passende naam voorzien werd. (Voorbeeld hiervan: een hersenwetenschapper kan proclameren: 'ach, álle ideeën en theorieën die zulk een deskundige proclameert, die zijn slechts de voortbrengselen, de logische gevolgen van alleen maar de moleculaire en cellulaire activiteit in het brein van betrokkene; het is alles een mengelmoes van chemische reacties en electrochemische processen, dat wat hij naar voren brengt.' Oh, denk je als welwillend maar kritisch toehoorder: maar wat maakt dan de artikelen en boeken van die expert-par-excellence met zijn Nobelprijs zo waardevol? Wat is de meerwaarde? Waarom zou ik daar meer betekenis in moeten ontwaren dan in de waarschuwingen en voorspellingen, en in de kreten van de eerste de beste ernstig verwarde en beschonken man in een willekeurige winkelstraat, wiens uitspraken ontspringen aan dezelfde chemische bewegingen als het geval is bij die gelauwerde man van de exacte wetenschap?) *) Vergeet vooral niet: de diep gestoorde psychopaten van ISIS, IS, Da'esh, die konden zich alleen groeperen omdat de 'verlichte' (ha ha) oorlogsfanaten in het Witte Huis en en Pentagon per sé de staat Irak wilden ruïneren, en vooral ook de daar aanwezige olievoorraden en toevoerleidingen 'en passant' veilig wilden stellen. Aan het onderwijssysteem in dat land, en aan het culturele erfgoed (dat immens was) werd onherstelbare schade toegebracht, net zoals aan de algemene infrastructuur. De Amerikanen bezondigden zich aan massamoorden, hierbij geholpen door private huurlingen uit eigen land (van de firma Blackwater, van ene Erick Prince). Er werd gefolterd en verkracht dat het een aard had. De stad Fallujah werd zo goed als platgebrand: de huurlingen gingen van huis tot huis om met de inzet van napalm (witte fosfor) onschuldige burgers levend te verbranden. En ISIS kon er komen omdat het 'opleiden van Irakese politiemensen' (Amerikaans voornemen) totaal verwaarloosd werd. Hogere functionarissen daar, toch al fel tégen de interventie van de 'Coalition of the Willing' (Nederland incluis), die konden wél makkelijk aan geavanceerde wapens en pantservoertuigen en legertrucks van Westerse origine komen... en ziet: ISIS was geboren; je zou met cynisme kunnen zeggen: zonder enige complicaties ter wereld gekomen - en we hebben dat geweten, mensen. Een lang verhaal, met een reden: de missie van George W. Bush, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Condoleezza Rice, en al die anderen was van meet af aan een Christelijke Veldtocht. Begrijp me nu alsjeblieft niet verkeerd: de Irak-invasie had totaal niets met het Christendom te maken. Integendeel. En het is beslist onjuist om de onzindelijke praktijken op de Gomarus-school te Gorinchem meteen maar en zonder bedenkingen te vereenzelvigen met het werk van 'reli-gekkies' van Christelijke snit. Voor wie zich de moeite kon troosten om mijn lucide exposé in zijn geheel tot zich te nemen: dank daarvoor. Dit van iemand die schoolging op een R.K. kleuterschooltje, op de R.K.-lagere school Don Bosco, op het katholieke Collegium Marianum (gymnasium), en studeerde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Ik denk met liefde en genegenheid aan al die schooldagen en studiejaren terug, beste Jopers.

Arend Wortel
Arend Wortel21 dec. 2021 - 14:49

Dit zou al absurd zijn als het in Polen of Hongarije was. Dat dit in Nederland gebeurt, daar heb ik geen woorden voor. Kan deze school niet eens onder toezicht worden geplaatst, of de directie op non-actief gezet?

1 Reactie
Norsemen
Norsemen21 dec. 2021 - 17:30

Non actief? De bak in moeten ze.

spelregeltoerist
spelregeltoerist21 dec. 2021 - 11:14

Ben al jaren voorstander om religieus onderwijs af te schaffen. God en Allah (en andere fluïde entiteiten) hebben nooit bestaan, vandaar dat het onderwijs op die basis een gotspe is.

1 Reactie
Zandb
Zandb21 dec. 2021 - 12:30

regeltoerist Dat onderwijs staat of valt niet met het al dan niet bestaan van een god. Er zijn christenen die proberen zo goed mogelijk te leven. En die daar een god of een godsbeeld bij gebruiken. En vaak gaat dat prima en vaak ook niet. En dat komt omdat iedereen zoiets zelf mag bepalen, in onze samenleving gebouwd op die mooie joods-christelijke traditie. (Het laatst bedoel ik ironisch!)

Paul250371
Paul25037121 dec. 2021 - 10:43

Tot zover onze Joods Christelijke Verlichting waar de PVV altijd zo mee dweept.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037121 dec. 2021 - 10:44

Walgelijk dat deze mensen gewoon kunnen discrimineren en levens van kinderen ontwrichten.

Zandb
Zandb21 dec. 2021 - 12:34

Paul Het paradoxale is, dat wie naar die school gaat voor die school 'kiest'. (Kiest tussen aanhalingstekens, want zo lang het kind niet meerderjarig is, kiezen hoogstwaarschijnlijk de ouders. En zelfs daarvan mag je je afvragen, hoe vrij die in dergelijke keuzes zijn.)

Bernie2
Bernie221 dec. 2021 - 10:40

Natuurlijk bestaat god niet, anders hadden we kunnen vaststellen dat ze qua afvaardiging de grootste en de meest vunzige klootzakken naar de Nederlandse Bijbelgordel had gezonden. Dit soort 'scholen' bieden de kinderen evident geen veiligheid en betrokken ouders verraden laf hun eigen offspring met aangerichte beschadigingen voor het leven. De reliwappies komen zo danig in de buurt van wat de fascistoïde Baudet hoog in zijn eventuele regeervaandel heeft staan, namelijk dat leerlingen hun kritische leraren moeten verraden bij een meldpunt. Nashville in de polder en alweer een les waarom ons land asap van confessioneel onderwijs af moet. Ik geloof dat leidinggevenden van oa. het Gomarus in Gorinchem de rechter heel wat hebben uit te leggen en zij moeten meteen van de school/scholen verwijderd worden. Ook moeten vanuit de overheid richtlijnen komen. Maatregelen die de kinderen 100% beschermen en ingrijpen lijkt hard nodig. De Regenboog was nooit zo hard nodig en toch zo ver weg.

2 Reacties
LaBou
LaBou 21 dec. 2021 - 11:32

Je denkt toch niet dat een god zoals die algemeen beschreven wordt door dit soort mensen vertegenwoordigd wenst te worden.

Bernie2
Bernie221 dec. 2021 - 15:32

LaBou Nope, maar de spirit zoals beschreven- en door reli's geaccepteerd kan ziende blind zijn.

korheiden2
korheiden221 dec. 2021 - 10:01

Hoewel ik zelf altijd op een pc-school heb lesgegeven, neig ik er steeds meer toe om voorstander te zijn van uitsluitend openbaar onderwijs. Het is sowieso al heel lang zo dat een meerderheid van de ouders niet gelovig is en alleen om praktische redenen voor de christelijke school kiest. De bijbelverhalen e.d. neemt men dan op de koop toe. Maar telkens stuit je op dit soort zaken. Wat langer geleden moest een homoseksuele leerkracht in Klaaswaal het veld ruimen. Men vindt dan uiteraard andere gronden om van iemand af te komen, zo behendig zijn schoolbesturen wel. Geloof is een zaak voor de privésfeer. Op school kan gewoon worden verteld over wereldreligies, dat is onderdeel van je algemene ontwikkeling. Ik denk echter dat zelfs nu, met alleen nog kleine christelijke partijen en een kleine moslimpartij, weinigen zullen willen tornen aan de vrijheid van onderwijs.

12 Reacties
Satya
Satya21 dec. 2021 - 11:17

"Geloof is een zaak voor de privésfeer." Sprak de gelovige.

korheiden2
korheiden221 dec. 2021 - 12:13

@Satya : Wat maakt het uit of ik geloof of niet? Religie is een privézaak.

Zandb
Zandb21 dec. 2021 - 12:35

Satya Flauwe opmerking. Hoe zou zoiets anders kunnen/moeten dan?

Satya
Satya21 dec. 2021 - 13:53

Kor Gelovigen menen ook te moeten beslissen voor anderen. Zelf beslis ik wel of ik mijn eventuele kinderen naar welk onderwijs stuur.

korheiden2
korheiden221 dec. 2021 - 15:10

@Satya : 'Gelovigen menen ook te moeten beslissen voor anderen.' Dat is inderdaad een vervelend trekje bij aanhangers van bijvoorbeeld CU en SGP die ook anderen willen verbieden om op zondag naar de winkel te gaan, euthanasie of abortus te plegen en dergelijke. Maar je moet niet alle gelovigen over één kam scheren. De meesten zijn heel redelijke mensen, zoals ik.

Satya
Satya21 dec. 2021 - 16:34

Kor Inderdaad. Ik was te generaliserend. Zie geen probleem in scholen met bepaalde overtuiging, juist om de matige gelovigen. Zodra een school over de grens gaat kan er ingegrepen worden.

Satya
Satya21 dec. 2021 - 16:36

Wist trouwens niet dat je gelovig was, vind veel antitheïsten orthodoxe trekjes krijgen in hun onverdraagzaamheid naar gelovigen, als atheïst vind ik dat een slechte ontwikkeling.

Norsemen
Norsemen21 dec. 2021 - 17:28

@Korheiden Religie zou een privézaak moeten zijn. Helaas is het dat niet. En deze school is daarvan een prima voorbeeld.

korheiden2
korheiden221 dec. 2021 - 22:03

@Norsemen : Inderdaad is deze school een slecht voorbeeld. Zoals ik al stelde, we hebben in ons land de vrijheid om te denken en te geloven wat we zelf willen. Daarom denk ik dat we beter af zouden zijn met alleen openbaar onderwijs, ook al zullen velen prima herinneringen hebben aan hun oude school.

Zandb
Zandb22 dec. 2021 - 7:28

Satya Uw "Gelovigen nemen ook beslissingen voor anderen." en "Zelf beslis ik wel of ik mijn eventuele kinderen naar welk onderwijs stuur." staan haaks op elkaar. Welke gelovige in Nederland dwingt u dan uw kind naar een dito school te sturen? Norsemen Hoezo is deze school er een voorbeeld van, dat geloof geen privézaak is? Wordt of bent u ook gedwongen om iets met deze school te maken te hebben? Anders dan dat u er een mening over kunt hebben? En wees eens eerlijk; moet dan ook niet het tegen religie zijn, niet meer zijn dan een privézaak. Verder is de religie, net als andere zaken waarin mensen 'geloven', een inspiratiebron voor het denken en handelen. En zoals met alle 'geloof', op gezette tijden wordt, wanneer maar genoeg mensen iets vinden, iets vastgelegd en voorgeschreven. Dan is het gedaan met de privézaken. In Nederland moeten kerk en staat gescheiden zijn. Privésfeer en staat kunnen nooit gescheiden worden. Wil je de vrijheid van onderwijs afschaffen, dan is het argument dat religie een 'privézaak zou zijn alleen maar een argument voor de vrijheid van onderwijs.

Norsemen
Norsemen22 dec. 2021 - 9:30

@Satya Zodra een school die betaald wordt uit overheidsmiddelen kinderen een bepaalde visie gaat onderwijzen, is die visie toch geen privezaak meer. Naar welke school ouders hun kinderen willen sturen is een privezaak, wat er op die school gebeurt niet.

Norsemen
Norsemen22 dec. 2021 - 9:57

@Satya "En wees eens eerlijk; moet dan ook niet het tegen religie zijn, niet meer zijn dan een privézaak" Zeker, iemands opvatting is een privezaak. Dat neemt niet weg dat de overheid wel een taak heeft om bepaalde negatieve gevolgen die opvattingen kunnen hebben tegen te gaan of te ontmoedigen. Iets vinden en er ook naar handelen zijn twee verschillende dingen.

Ch0k3r
Ch0k3r21 dec. 2021 - 6:02

Goh. Verwacht je niet want religie is o mooi en geeft zoveel menen zoveel vrede en rust en nog meer vn dat gelul. Dit is het gevolg als je boeken uit de ijzertijd, en hun vertegenwoordigers, serieus neemt. Rechtstreeks gevolg van. Ik blijf het herhalen. De meeste religies verdienen geen respect en ik hoop zeer dat elke gelovige de kracht en verstand krijgt om afstand te doen van die ideoterie.

4 Reacties
Zandb
Zandb21 dec. 2021 - 7:44

Ch0k3r Gelukkig. U bent nog steeds boos maar betrekt uw woede alleen op religies (en mensen) die menen dat ze hele oude, door mensen geschreven boeken letterlijk moeten, kunnen en mogen nemen en dat ze zo voor god mogen spelen.

Ch0k3r
Ch0k3r22 dec. 2021 - 6:32

Dat doe ik de hele tijd al Zandb. Met als toevoeging dat als men met een groot gedeelte van de partij punten niet eens is, men zichzelf geen FVD'er moet noemen.

Zandb
Zandb23 dec. 2021 - 8:32

Ch0k3r Dat u dat steeds doet, dat klopt niet. Dat heb ik u meerdere malen aangetoond. Dit is de eerste keer, dat u alleen aanspreekt, wie daar 'recht op heeft'. En nu weer, in uw tweede reactie gaat u ernstig de fout in. Een politieke partij hanteert is per definitie een ideologie. Dat zijn het christen - of jodendom of de islam per definitie niet. Dat betekent helaas niet, dat er geen christelijke, joodse of islamitische ideologieën bestaan. Maar probeert u maar eens een afdoend antwoord te geven op de vraag, met welke vreselijke punten je het dan niet niet eens kan zijn, noem je je christen, jood of moslim te mogen noemen. Helaas heb ik u blijkbaar nog te hoog ingeschat. Maar wie weet, geeft u zich nu gewonnen.

Ch0k3r
Ch0k3r26 dec. 2021 - 7:41

@zandb En de abrahamistische religies volgen 1 dictator (God), hun handboek staat vol met leefregels die door die god zijn bepaald (wetten), voorbeelden heb ik al genoeg benoemd (slavernij, uithuwelijking na verkrachting, eeuwige marteling (hel), etc.) Het is helemaal niet gek om religie met een politieke partij te vergelijken. Bijvoorbeeld de PVV, die heeft ook maar 1 partijlid maar een heleboel volgers. Ga godsamme eens de Bijbel en de Korab lezen zandb, zoals ik al eerder tegen je gezegd hebt. Want je toont keer op keer aan dat je geen flauw idee hebt wat daar in staat.

Eric Minnens
Eric Minnens21 dec. 2021 - 3:41

Gomarus geloofde in predestinatie.* Dat zal die kindertjes ook wel worden geleerd. De mens wikt, God beschikt? Welnee..., de mens heeft niks te wikken. God beschikt sowieso. En heb jij een piemeltje? Dan mag je het niet met een ander piemeltje doen. Volgens God, en volgens diens plaatsvervanger op Gorinchem, de schooldirecteur. * Ik kan dat maar niet onthouden. Moet telkens opnieuw even opzoeken wat Arminius nu ook alweer wilde, en wat Gomarus... ???? Ha! Maar nu heb ik een ezelsbruggetje: Gomarus, Gorinchem! Streng dus, predestinatie. ???? Hoewel... was Gomarus nu een remonstrant of een contra-remonstrant? Eh... ???? effe googele...

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe21 dec. 2021 - 14:09

Gomarus was meen ik me te herinneren van mening dat gods besluiten onhankelijk zijn van het doen en laten van de mens of was dat Arminius? Zo'n levensvisie leidt gemakkelijk tot depressie. Predestinatie hoeft natuurlijk geen enkel soort seksuele orientatie uit te sluiten. Er is dus meer aan de hand.

Eric Minnens
Eric Minnens21 dec. 2021 - 18:29

@DD, Ik bedacht later dat ik ook had kunnen vragen: Was Gomarus nu een zool, of een halve zool? Ik den toch een halve. De andere halve was Arminius.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 dec. 2021 - 21:18

Twee halve zolen die er samen eentje maken. Daar kan ik me wel in vinden.

Norsemen
Norsemen20 dec. 2021 - 22:56

Het is een grote schande dat een land als Nederland dit soort scholen heeft. En nog erger, dat dit soort scholen met belastinggeld betaald worden.

22 Reacties
Zandb
Zandb21 dec. 2021 - 7:51

Norsemen Elke school die zich aan de regels houdt, 'verdient' belastinggeld. Helaas mag je van mening zijn en onderwijzen dat, al is het vanwege de god in wie je gelooft, homoseksualiteit (net als water in wijn veranderen, over water lopen en na drie dagen weer uit de dood opstaan) tegennatuurlijk is. En dat mensen die dergelijk gedrag vertonen 'geholpen' moeten worden. (Mijn woordkeuze doet me denken aan de 'jeweetwelkater', van Jan, Jans en de kinderen.)

Satya
Satya21 dec. 2021 - 8:55

Want die ouders betalen geen belasting en de staat gaat over het opvoeden van kinderen?

MG1968
MG196821 dec. 2021 - 10:10

Nee @Zandb dat onderwijzen mag niet. Een school die zich aan de regels houdt voorkomt ook onveilige situaties voor het personeel en de leerlingen en zal zich zeker moeten onthouden van acties die onveiligheid stimuleren. Je kunt niet 'mag los beschouwd' eruit pakken en roepen dat het toegestaan is zonder de invloed op de andere regels mee te nemen. Het mag dus gewoon niet of je moet van mening zijn dat het eerste boven het tweede gaan en dat is in ons schoolsysteem domweg niet het geval. Beetje als dat dilemma dat nou speelt bij antivaxxers. Lichamelijke integriteit t.o.v. het niet doden van (of gevaar vormen voor) je medemens. Geen recht is absoluut. Ook grondrechten kunnen conflicteren.

Norsemen
Norsemen21 dec. 2021 - 12:26

@Zandb Iedereen mag van mij elke mening hebben die ze maar willen, ook streng religieuze. Maar wat mij betreft is het een schande dat de overheid actief meehelpt kinderen die streng religieuze mening te onderwijzen. Het zou andersom moeten zijn. Net zoals dat kinderen gewaarschuwd worden tegen de gevaren van drugs, alcohol en suiker, zou de overheid ook actief moeten waarschuwen tegen de gevaren van religie. Voor iedere opvoedkundige en psycholoog is het een vanzelfsprekendheid dat religie een schadelijk effect heeft op het volwassen worden.

Zandb
Zandb21 dec. 2021 - 12:42

MG Ben benieuwd hoe u dat wilt bewijzen, dat wat ik stel niet mag. U geeft redelijke argumenten om zoiets niet te doen. Maar ik zou niet weten waarom, als dat je 'geloof' is en als je daarvoor en school hebt opgericht, je zoiets - dat praktiserende homoseksualiteit tegen de wil van god is bv - niet zou kunnen onderwijzen. Zo lang je je aan alle regels houdt, is daar in feite niets tegen te doen.

Satya
Satya21 dec. 2021 - 13:59

"Voor iedere opvoedkundige en psycholoog is het een vanzelfsprekendheid dat religie een schadelijk effect heeft op het volwassen worden." Geloof ik helemaal niets van. Bewijs maar. Orthodoxen als jij, die menen voor anderen te moeten denken zijn het gevaar. Weinig respect voor anderen heb jij. Jij blijft volledig buiten mijn leven met je autoritaire bemoeizucht.

MG1968
MG196821 dec. 2021 - 15:15

@Zandb "Zo lang je je aan alle regels houdt, is daar in feite niets tegen te doen." Dat nam ik dan ook even als uitgangspunt. En het in mijn ogen verwerpelijke 'onderwijzen dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is' is an-sich beschermd door de wet zou worden en dus zou mogen. Maar als je dat onderwijst dan -zo is mijn stelling- hou je je niet aan alle regels. Een van de regels die automatisch geschonden worden op het moment van dat onderwijzen is het bieden van een veilige leeromgeving voor homoseksuele leerlingen en een veilige werkomgeving voor homoseksuele docenten. Dus: is het iets te doen wat in zich zelf wel toegestaan is (mijn mening of dat zou moeten doet er even niet toe) toch niet toegestaan omdat het andere regels breekt. Het onderwijzen daarvan is dus -als afgeleide van andere regels- niet toegestaan. Wat wel zou kunnen is het in de context plaatsen. Doceren dat volgens de 'theologie praktiserende homoseksualiteit tegen de wil van de god' is. Een beetje op de manier zoals je mij -als mij die invulling van het geloof onbekend zou zijn- zou uitleggen dat dat een leerstelling van dat specifieke geloof is. Als kennis van en niet als leidraad voor of sturing mijn (of dat van de leerling of dat van de leerkracht) gedrag. Komt een beetje het probleem dat juist deze school dat niet waardevrij zou kunnen brengen omdat deze geloofsbeleving impliciet onderdeel uitmaakt van deze school en zelfs voor de verspreiding en instandhouding van deze beleving (natuurlijk breder dan onderhavige leerstelling) is opgericht. Kom je in de vreemde situatie dat een openbare school wel de opvatting van het geloof kan doceren ('zo is de opvatting binnen dit, en zo is de opvatting binnen dat geloof') terwijl de op grondslag opgerichte school dit niet kan want dit zou automatisch een onveilige situatie van de leerlingen impliceren en dus 'tegen deze regel'. Maar ook wat betreft het leereffect: wat betreft de setting kan de leerling in de openbare school er een eigen invulling aan geven (en zelfs er in meegaan) terwijl dat in de setting van de school met de bijbel deze opgelegd wordt. Al met al toch wel zaken die het onderwijs met een geloofsachtergrond wel met enige scepsis te volgen en alert te blijven op de zaken die niet mogen. Niet omdat ze an-sich niet mogen maar omdat ze afgeleid daarvan een probleem veroorzaken. Overtuig me maar, dat het wel kan. Waardevrij geloofstellingen doceren die geen afbreuk doen van wat wij nu eenmaal in het moderne verkeer als norm zien en dus (in die omgeving) een onveilige situatie opleveren voor diegene die homoseksueel zijn. En dat willen praktiseren. Wat gewoon ieders recht is.

MG1968
MG196821 dec. 2021 - 15:38

@Satya "Geloof ik helemaal niets van. Bewijs maar." Ik bewijs in mij verhaal hierboven (MG1968 21 december 2021 at 16:15) natuurlijk helemaal niets maar maak wel aannemelijk dat met name in een schoolsetting het doceren van religie als gedragsbepaler wel degelijk schade op kan leveren. Daarmee zeg ik niet dat religie in alle gevallen schade oplevert bij het volwassen worden maar wel dat de kans groot is dat dat zo is als de school de overdrachtstaak van de normen en waarden van het geloof ter hand neemt. En ik heb op zich ook helemaal niets tegen religie -heb ook gelovige vrienden- maar heb er zelf helemaal niets mee. Als ik op die school had gezeten had ik wel degelijk schade opgelopen (want mijn opvatting van het geloof én mijn opvatting over homoseksualiteit) wordt daar niet getolereerd. Ook voor mij -als hetero- was dit een probleem geweest. Religie hoeft zeker geen probleem te zijn maar dan hoort daar wel bij dat de keuze voor de opvattingen van de betreffende religie een eigen keuze is. En hoewel de leerkrachten kunnen kiezen voor een andere onderwijsinstelling om te gaan werken, leerlingen kunnen niet zo maar overstappen. Die beslissingsbevoegdheid hebben ze domweg niet en is er wat mij betreft een taak van de overheid om het betamelijke te bewaken. Onze nieuwe generaties mogen best beschermd worden en dat is meestal ook al op verschillende manieren in de wet verankerd. Denk aan mijn voorbeeld van die veiligheid. Laten we dat dan wel serieus nemen.

MG1968
MG196821 dec. 2021 - 15:54

@Norsemen "En nog erger, dat dit soort scholen met belastinggeld betaald worden." Niet met je eens, het is inderdaad een schande dat deze school in nederland bestaansrecht heeft, maar de je toevoeging van het nog erger vinden van de financiering impliceert dat het al wat minder erg zou zijn als ik er niet aan hoef mee te betalen. Dat ik deze school liever niet zag heeft niets met mij te maken maar alles met de leerlingen daar. Dat was niet anders geweest als de ouders dikke portemonnees hadden gehad en het zelf betaalden.

Norsemen
Norsemen21 dec. 2021 - 17:42

@MG1968 Het gaat me er niet om dat ik er dan aan mee betaal, het gaat me er om dat de overheid deze vorm van kindermishandeling faciliteert. Dat vind ik nog erger dan dat de ouders dat doen.

Norsemen
Norsemen21 dec. 2021 - 17:51

@Satya “Orthodoxen als jij, die menen voor anderen te moeten denken zijn het gevaar.” Pardon? Is zeggen dat alcohol schadelijk is voor kinderen ook voor anderen denken? Een streng religieuze opvoeding kan zeer schadelijk zijn voor een kind, net zoals alcohol dat kan zijn. Dat is niet voor anderen denken, maar dat is een vaststelling.

MG1968
MG196821 dec. 2021 - 18:24

@Norsemen Als je dat meteen geschreven had, had ik je meteen begrepen. Met de term belastinggeld wordt doorgaans de associatie met de betalende burger gelegd. Ziedaar, ben gewoon teveel beïnvloed door mensen die te pas en te onpas roepen 'niet van mijn centen' en zie eens niet meer dat het ook anders gebruikt kan worden.

Satya
Satya21 dec. 2021 - 19:50

"Een streng religieuze opvoeding kan zeer schadelijk zijn voor een kind, net zoals alcohol dat kan zijn. Dat is niet voor anderen denken, maar dat is een vaststelling." Autorijden kan ook zeer schadelijk zijn. Drogredenen joh, niet meer als dat. Je hebt niets met vrijheid zoveel is duidelijk, net een orthodoxe.

Norsemen
Norsemen21 dec. 2021 - 20:31

Satya Met welke vrijheid heb ik dan niets? Welke vrijheid wil ik jou, of wie dan ook ontnemen?

Norsemen
Norsemen21 dec. 2021 - 20:39

“ Autorijden kan ook zeer schadelijk zijn.” Precies. Wat is eigenlijk je probleem?

Zandb
Zandb22 dec. 2021 - 7:46

Norsemen U stelt: "Een van de regels die automatisch geschonden worden op het moment van dat onderwijzen is het bieden van een veilige leeromgeving voor homoseksuele leerlingen en een veilige werkomgeving voor homoseksuele docenten." Dat automatische, daar gaat het om, want dat klopt niet; dat is een zeer discriminerend vooroordeel. Satya heeft volkomen gelijk: Pas na het bewijs ervan, is religie schadelijk. Zij heeft nog meer gelijk als zij concludeert dat dergelijk (uw) denken "een schadelijk effect heeft op mensen"; uw denken discrimineert. Norsemen Kraam toch niet van die onzin uit. Het probleem met uw bijdragen is steeds, dat als u het voor het zeggen heeft, iedereen naar uw pijpen moet dansen.

Norsemen
Norsemen22 dec. 2021 - 8:53

@Zandb Kinderen onderwijzen dat homoseksualiteit op wat voor manier dan ook raar is, is schadelijk. Daar is bewijs genoeg, zoek dat lekker zelf op. Kinderen leren dat bepaalde gedragingen of opvattingen abnormaal zijn, terwijl die bepaalde gedragingen of opvattingen in het dagelijkse leven en door de maatschappij en wet als normaal worden gezien, is schadelijk voor een kind. Die kinderen zullen als ze volwassen zijn meer problemen ondervinden om normaal te functioneren dan kinderen die dat niet geleerd wordt. Daar is zoveel bewijs voor, als je dat allemaal wilt lezen ben je de rest van leven bezig. En doe verder niet zo onnozel met je totaal onzinnige opmerkingen die kant nog wal raken.

MG1968
MG196822 dec. 2021 - 9:32

@ZandB "Dat automatische, daar gaat het om, want dat klopt niet; dat is een zeer discriminerend vooroordeel." Ik daagde je uit om te laten zien hoe het wel kan zonder dat de veiligheid in die setting niet in het geding is. Dat kun jij ook niet vandaar dat mijn conclusie 'automatisch' een terechte is. Wat jij doet is een theoretische mogelijkheid tot realistisch scenario verheffen terwijl ik liever uit ga van de realiteit.

MG1968
MG196822 dec. 2021 - 9:35

@ZandB Overigens was het voor mij niet duidelijk welk deel van de reactie op Norsemen betrekking heeft en welk deel op mij. De quote die van mij was waar je commentaar op gaf heb ik maar aangenomen dat dat een reactie op mij was.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 dec. 2021 - 9:57

Kinderen vertellen dat homoseksualiteit op wat voor manier dan ook raar is behoort niet op school te worden geleerd. Dat ouders of de predikant dat soort onzin verkondigen is niet te voorkomen.

MG1968
MG196822 dec. 2021 - 10:11

@DanielleDefoe Exact. Dat is de kern.

Zandb
Zandb23 dec. 2021 - 8:49

Danielle Norsemen Ik heb niet beweerd, dat homofilie 'raar' zou zijn. Ik heb het woord tegennatuurlijk * gebruikt. (Wat overigens niet betekent dat IK er zo over denk; ik heb slechts andersdenkenden verwoord.) Dus de discussie wel een beetje zuiver houden. Daar heeft iedereen recht op. Ik hoor graag dat ik er in ieder geval recht op heb. Er wordt mij zoveel ten onrechte verweten, waar ik nooit de erkenning voor krijg die ik verdien. Oh ja, onderwijzen dat homofilie raar zou zijn, dat hoort inderdaad niet thuis in het onderwijs. * Ik heb niet voor niets ook de wonderen die in de bijbel bijvoorbeeld beschreven staan als tegennatuurlijk benoemd.

sr626
sr62620 dec. 2021 - 22:16

Sluiten die school, of doeltreffender: subsidie vanuit de overheid stoppen. Maar dat zal wel niet gaan gebeuren. Net zo min dat de leiding wordt vervolgd van deze ongrondwettelijke actie.

loh
loh20 dec. 2021 - 22:05

Ook kenmerkend dat er wordt gesproken over een 'seksuele relatie', ipv een romantische relatie - dat verraadt heel veel. Het is echt bizar dat er nog steeds gezwaaid kan worden met vrijheid van religie om tegen LGBTQ+ mensen te blijven discrimineren, ondanks dat we weten hoe ontzettend veel schade het kan aanrichten - zeker bij jongeren. Ook als maatschappij staan we zwakker door dit soort ongein. Waarom kunnen we, op papier iig, racisme en mysogynie wel aan banden leggen maar falen we hier keer op keer op keer? Dit schoolbestuur had allang moeten worden ontbonden en wellicht zelfs vervolgd.

Mark Bonte
Mark Bonte20 dec. 2021 - 19:24

Gelukkig gaat men behalve op een paar overgebleven van deze scholen op andere in geen geval zo om met homoseksualiteit. Toch?

2 Reacties
adriek
adriek20 dec. 2021 - 20:55

Niet zo openlijk, nee. Al is de vraag wat erger is.

Zandb
Zandb21 dec. 2021 - 7:39

Mark U weet blijkbaar dat er scholen zijn, waar exact dezelfde informatie van bekend is. Om welke scholen gaat het precies?