Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Referendum volgende stap in verzet tegen CETA

  •  
01-11-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
16984471487_e0dcae54d5_z
Nu de Waalse sociaaldemocratie overstag is gegaan, moeten we de druk vanuit Nederland verder opvoeren
De beweging tegen CETA, TTIP en TiSa begint een steeds groter probleem te worden voor de Europese heersende klasse. Nu de Waalse sociaaldemocratie overstag is gegaan, moeten we de druk vanuit Nederland verder opvoeren. Een referendum kan hierin een centrale rol spelen.
Het Waalse verzet tegen het handelsverdrag tussen Canada en de EU hield langer stand dan verwacht. De premier van Wallonië, en voormalig hoogleraar Europese politiek, Paul Magnette, liet zich in eerste instantie niet opjagen door zijn collega’s uit de rest van Europa. Het was een pijnlijk gezichtsverlies voor de Europese elite die de als ‘vrijhandel’ gepresenteerde investeringsverdragen ziet als een manier om haar blazoen bij het internationale bedrijfsleven op te vijzelen.
Het optreden van Magnette zorgde ervoor dat CETA door heel Europa een gespreksonderwerp werd. De uiteindelijke capitulatie, natuurlijk gepresenteerd als een grote overwinning, was weinig verrassend gezien het track-record van de sociaal-democratie. Oprichter van het Belgische MovementX, Dyab Abou Jahjah, stelde: “Magnette deed wat politici in het tijdperk van de politieke marketing altijd doen: een show opzetten, punten scoren, en dan toch zorgen dat hij springt op de trein van de machtigen en de rijken net voor de deuren op slot gaan. Win-winsituatie.”
De gevestigde media reageerden verbolgen op de Waalse weerstand. Het verzet zou slechts voortkomen uit rancune omdat Magnette’s partij uitgesloten is van de nationale regering. De Duitse Tagesspiegel noemde het verzet zelfs ‘ondemocratisch’. Dit terwijl maar liefst 70 procent van de Walen Magnette steunde in zijn verzet en de rest van de Europese bevolking niet veel milder zal zijn over het het ingrijpende verdrag. Het is het Europese project zelf dat ondemocratisch en autoritair is.
Brede beweging Gelukkig is de Waalse sociaal-democratie niet de laatste verdedigingslinie tegen vernietigende akkoorden zoals CETA, TTIP en TiSA. Waar de massale andersglobaliseringsbeweging zich vijftien jaar geleden nog grotendeels beperkte tot ‘top-hoppen’, wordt het verzet tegen kapitalistische globalisering nu in alle EU-lidstaten gevoerd. Meer dan 300.000 mensen protesteerden in september in Duitsland tegen de neoliberale akkoorden. Op 15 oktober gingen in Polen 7.000 mensen de straat op, in Madrid 10.000 en in Frankrijk 40.000 mensen verdeeld over 30 steden.
Hoewel over de hele linie in Nederland weinig gedemonstreerd wordt – het aantal door stakingen ‘verloren’ arbeidsdagen is erg laag – zijn de acties tegen handelsverdragen hierop een uitzondering. Zo gingen in Amsterdam afgelopen maand voor de tweede keer 8.000 mensen de straat op. De momenten worden georganiseerd door een veelbelovende coalitie van ngo’s, boerenorganisaties, linkse partijen en organisaties. Onder druk van onderaf werd de FNV-top ook gedwongen scherper stelling te nemen. De brede samenwerking is een voorbeeld voor wat er nodig is op andere terreinen: van antiracisme tot het stoppen van bezuinigingen en klimaatverandering.
Referendum De coalitie heeft aangekondigd een referendum te willen organiseren als het verdrag door het Europees Parlement komt. De eerste horde die hiervoor genomen moet worden, is het verzamelen van 300.000 handtekeningen binnen zes weken. Dit zal een grote uitdaging worden. Ter vergelijking: na iets meer dan vijf maanden staat de teller van het SP-initiatief het Nationaal ZorgFonds op 200.000. De alfabetsoep van verdragen draagt niet per se bij aan het gevoel van urgentie om deze te stoppen.
Maar een referendum over CETA is een uitstekend middel om het onderwerp op de agenda te zetten en een debat af te dwingen over het karakter van de EU en neoliberalisme. Het dwingt organisaties op links om meer samen te werken en de ‘safe spaces’ van conferentiezalen en opinie-artikelen te verlaten. Op het moment dat argumenten worden vertaald naar de straat en werkplekken zal het voor de PvdA, en minister Ploumen, een stuk moeilijker worden om weg te komen met steun voor het verdrag.
Perspectief Op de weg naar een referendum zijn er twee lessen te trekken uit het nationalistische ‘Oekraïnereferendum’. De eerste is dat links onafhankelijk van extreem-rechts campagne moet voeren. Nu al probeert racist, seksist en nationalist Thierry Baudet door middel van advertenties e-mailadressen op te halen voor een referendum. Hiermee probeert hij een eventueel CETA-referendum in lijn te plaatsen met het nationalistische referendum eerder dit jaar en een plek te veroveren aan tafel met ngo’s. Als links hierin meegaat, ondermijnt het zijn eigen agenda.
Voor links gaat de strijd tegen verdragen zoals CETA namelijk over een Europa van onderaf. Een Europa gebaseerd op internationale solidariteit in plaats van het internationale bedrijfsleven. Extreem-rechts wil naar een Europa gedomineerd door nationalisme. Een Europa waarin Nederlandse arbeiders tegen Hongaarse arbeidsmigranten worden uitgespeeld. En waar Nederlanders en Hongaren vervolgens samen tegenover het ‘vluchtelingengevaar’ worden gezet. Multinationals zijn in het Europa van Baudet en co de lachende derde.
De tweede les van het Oekraïne-referendum – maar evengoed van het referendum rond de Europese grondwet tien jaar geleden – is het belang van een beweging op straat. Een massaal OXI alleen is niet genoeg. Mocht de gevestigde politiek de uitslag naast zich willen neerleggen, dan is actie nodig om de prijs hiervoor zo hoog mogelijk maken. Dit kan alleen door een beweging te bouwen die de druk op politieke partijen en hun achterban verder opschroeft.
En als we dan toch een beweging bouwen, dwingt niets ons bij CETA te stoppen. Net zoals Zwarte Piet is uitgegroeid tot symbool van het Nederlandse racismeprobleem, zo staat CETA symbool voor het kapitalisme. Een systeem dat de behoeften van mens en klimaat ondergeschikt maakt aan winst. De beweging tegen CETA kan de ruimte voor antikapitalistische ideeën vergroten en een opstap zijn naar een wereld gebaseerd op democratie van onderaf en menselijke behoefte.
Dit is een bewerkte versie van het artikel op socialisme.nu

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (99)

Marc De Koninck
Marc De Koninck7 nov. 2016 - 12:28

Welkom in de neo-Middeleeuwen Met deze postmoderne agenda: De rede en de feiten overschreeuwen Met angst en haat en nijd en referenda

José
José3 nov. 2016 - 8:03

Thomas von der Dunk over CETA en TTIP: "Twintig jaar lang heeft een neoliberale kaste een groot deel van de bevolking straal genegeerd." http://www.volkskrant.nl/opinie/ontsnap-aan-de-neoliberale-nekklem-nu-het-nog-kan~a4407595/

1 Reactie
Pater
Pater4 nov. 2016 - 2:25

Thomas weet het altijd plastisch te formuleren. Toch zinde zijn stuk me niet. Hij doet alsof het ons is overkomen, alsof we geen democratie hebben maar een dictatuur waarin een 'kaste' de macht kan grijpen. Neoliberalisme is, vooral na de ondergang van de Sovjet-Unie, lang de overheersende ideologie geweest, liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten hebben er allen in gelóófd.

Pater
Pater3 nov. 2016 - 1:24

Wallonië heeft uitstel van het arbitragesysteem bereikt, misschien afstel. Het lijkt me heel zinvol om daar eerst eens verduidelijking over te krijgen. CETA mét of zónder arbitragesysteem maakt beslist iets uit. Indien het 'zonder' wordt is het wellicht verstandiger alle inspanning te richten op het grote dienstenverdrag, TiSA. Dat is veel groter en gevaarlijker dan CETA, dat alleen over Canada gaat. Verder heeft de SER een advies over TTIP geschreven, dat ook relevant is voor CETA. Iemand zou dat eens goed na moeten lopen: in hoeverre is aan de verlangens van de SER wel/niet tegemoet gekomen? "Een Europa gebaseerd op internationale solidariteit in plaats van het internationale bedrijfsleven." Op het moment is het én solidariteit én bedrijfsleven. De EU is internationale solidariteit in de praktijk door de grootschalige herverdeling van gelden, van rijke naar arme EU-leden. Dat komt onze Ewout natuurlijk niet zo goed uit, maar het is wel waar. De beste manier om het onderscheid te maken tussen linkse en rechtse verzet tegen de vrijhandelsverdragen is natuurlijk de inhoud. Baudet en Roos zijn vanuit nationalistische motieven tegen de EU. Links wil de EU veranderen: niet meer de handel maar de sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid voorop.

2 Reacties
José
José3 nov. 2016 - 6:12

Ook in CETA en TTIP worden de pijlen gericht op publieke diensten: http://ttipalarm.nl/economie/publieke-diensten-onder-vuur/

Pater
Pater3 nov. 2016 - 11:38

Zeker, maar TiSA is het grote dienstenverdrag met 23 partners.

Arie jan
Arie jan2 nov. 2016 - 20:11

Vraagje. Als er een opkomst is van 32.2% waarvan 61.1% tegen het verdrag stemt, moet het kabinet zich daar aan houden of mag het de uitslag naast zich neerleggen omdat het "raadgevend" is.

1 Reactie
Visvijver2
Visvijver23 nov. 2016 - 6:46

Dat mag los van de uitslag altijd vanwege 'raadgevend'.

Uitgekleed
Uitgekleed2 nov. 2016 - 17:28

"Nu al probeert racist, seksist en nationalist Thierry Baudet door middel van advertenties e-mailadressen op te halen voor een referendum. Hiermee probeert hij een eventueel CETA-referendum in lijn te plaatsen met het nationalistische referendum eerder dit jaar en een plek te veroveren aan tafel met ngo’s. Als links hierin meegaat, ondermijnt het zijn eigen agenda" Verbazing wekkend wat deze eurofiel durft te poneren als het gaat om het beschadigen van eurofoben. Baudet is dan racist. seksist en nationalist omdat hij tegen de EU is als 'ever closing union', terwijl Baudet altijd al verklaard heeft voorstander te zijn van één Europa maar zonder de euro. Jammer maar grenzen zijn nodig omdat de buitengrenzen nog niet functioneren. Nu ook links wakker wordt is men bang dat ze via referenda te laat zijn om verlies aan invloed te voorkomen. .

bob b.
bob b.2 nov. 2016 - 14:52

'De coalitie heeft aangekondigd een referendum te willen organiseren als het verdrag door het Europees Parlement komt.' Welke coalitie?

2 Reacties
Perezoso
Perezoso2 nov. 2016 - 16:35

@Bob, dat staat er een stukje boven: ¨De momenten worden georganiseerd door een veelbelovende coalitie van ngo’s, boerenorganisaties, linkse partijen en organisaties. Onder druk van onderaf werd de FNV-top ook gedwongen scherper stelling te nemen. De brede samenwerking is een voorbeeld voor wat er nodig is op andere terreinen: van antiracisme tot het stoppen van bezuinigingen en klimaatverandering.¨

bob b.
bob b.3 nov. 2016 - 14:15

Dank je Perezoso. Ik nam het te letterlijk.

Onschuld
Onschuld2 nov. 2016 - 14:01

Ik ben ongetwijfeld een "Internationale Socialist", maar dat neemt niet weg dat ik het buitengewoon dom van Ewout van den Berg vindt om van dit onderwerp een links/rechts kwestie te maken. Het schijnt dat het voor veel mensen niet meer duidelijk is dat het slechts de inhoud telt, -ongeacht het etiketje dat er op geplakt wordt.

Phil2
Phil22 nov. 2016 - 13:43

Yep, mee eens. Laat het verzet tegen corporatisme en nationale overheden én rechtspraak die zich laten 'steamrollen' door handelsverdragen en multinationals niet in het vak van Baudet en Roos alleen getrokken worden. Hoewel je het wel kunt zien als iets waar Links en Rechts 'meet in the middle' - vergelijkbaar met Bernie Sanders en Uncle Donald.

1 Reactie
Pater
Pater3 nov. 2016 - 1:27

Niks 'meet in the middle'. Dat lijkt misschien zo, omdat Sanders en Trump beiden tegen de grote handelsverdragen zijn. Maar hoe vult Trump dat in? Hij bestelt zijn staal gewoon in China. Hij is niet tegen het systeem maar wil betere voorwaarden. Hij wil enorme belastingverlichting voor de rijken.

JeMine
JeMine2 nov. 2016 - 13:21

Mooi stuk Ewout! Hier wil ik nog aan toevoegen dat ik gisteravond heb vernomen dat de GEHELE pluimveesector uit het CETA verdrag is gehaald puur omdat Arjan Lubach een item maakte over de chloorkip. Awarness scheppen helpt! Want de onderhandelaars zijn zich doodgeschrokken voor de Nederlandse interesse in dit kleine verdragstukje. Er zijn zeker drastische wijzigingen mogelijk zodra we onze mond open trekken en het verdrag in de openbaarheid brengen. Het is allang bekend dat de inhoudelijke discussie over foute handelsverdragen door de tegenstanders gewonnen is. Het is niet verdedigbaar en de beste strategie die we kunnen volgen is het verder en beter informeren van de burgers over de inhoud. Het is geen makkelijke opgave om de gevolgen, de dynamiek en ideologie achter het verdrag kort en helder uit een te zetten. Toch is het erg belangrijk om er voor te zorgen dat tegen de tijd dat er een referendum komt de mensen op straat weten waar ze voor of tegen moeten zijn. Dus aan het werk met z'n allen om te voorkomen dat het referendum opnieuw gekaapt wordt door populisten en de stemming wederom over onderbuikgevoelens gaat in plaats van over inhoud.

Albert Einstein
Albert Einstein2 nov. 2016 - 9:35

Het is onzin dat in een Europa van de nationalisten Nederlandse arbeiders tegen Hongaarse arbeidsmigranten worden uitgespeeld. Die arbeiders worden door het bedrijfsleven, dat voor vrije arbeidsmigratie is, uitgespeeld. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs (bijvoorbeeld) kunnen niet concurreren met de Polen. Het is natuurlijk heel mooi om jezelf de "intenationale socialisten" te noemen, maar in de harde praktijk zijn de arbeiders echt meer gebaat bij het nationalisme. Accepteer dat, en zoek samenwerking met deze nationalisten. De arbeiders mogen niet het kind van de rekening worden, door achterhaalde "internationale" oprispingen en dogmatisch geleuter.

5 Reacties
Onschuld
Onschuld2 nov. 2016 - 13:18

En vervolgens moeten hier in Nederland de lonen naar beneden, omdat de bedrijven anders naar het buitenland verdwijnen. Er zijn vele argumenten tegen de EU, CETA, TTIP etc. maar nationalisme is het slechtste daarvan en het leent zich bij uitstek als legitimatie voor de xenofobie van dom rechts, dat een uitlaatklep zoekt bij gebrek aan langharig werkschuw tuig - http://tinyurl.com/gwwc6o3

M4
M42 nov. 2016 - 14:43

Hoort, hoort !, heer Einstein, sektarisch links heeft de afgelopen 100 jaar een aaneenschakeling laten zien van foute analyses, democratisch links alleen maar de afgelopen 30 jaar. Dat de Neo-liberalen het Europese project hebben gekaapt, daar heeft hij een punt. Dit probleem wordt niet opgelost door acties van foute types zoals de internationale socialisten. De ruk naar rechts, de opkomst van de xenofoben en nationalisten hebben wij aan het Neo-liberalisme en haar slippendragers te danken. De solidariteit van de arbeider/gewone man/vrouw is afhankelijk van hun financiële en culturele draagkracht, het eerste is uitgehold door het Neo-liberalisme en tweede door linkse types als Ewout, door mensen die protesteren ,tegen een te grote verstoring van hun persoonlijke levenssfeer, weg te zetten als racisten en fascisten. Met dank van Geert Wilders, het is dat de PVV maar één lid mag hebben, anders zou Ewout erelid kunnen worden

Pater
Pater3 nov. 2016 - 1:34

Vrije arbeidsmigratie binnen de EU kan in principe heel mooi zijn, MITS de welvaart overal ongeveer gelijk is. Dan is er ook geen sprake van enorm uiteenlopende lonen. De EU moet zich niet verzetten tegen het principe van vrije arbeidsmigratie, wel tegen de voortijdige realisatie daarvan, met als gevolg massale vervanging van bouwvakkers en chauffeurs door goedkope O-Europeanen. De O-Europese landen tillen om evidente redenen zeer zwaar aan de vrije arbeidsmigratie, ook daarom is principieel verzet daartegen minder verstandig.

Albert Einstein
Albert Einstein4 nov. 2016 - 8:14

Pater, Het zou van wijs beleid getuigen als de EU de O-Europese landen hun zin zou geven op het gebied van immigratie van buiten de EU, in ruil voor het dicht houden van de binnengrenzen mbt arbeidsmigratie.

7anpau1
7anpau14 nov. 2016 - 11:48

weet u waar Nederlandse chauffeurs ook niet tegen kunnen concurreren? Tegen zelfrijdende vrachtwagens. Goedkope oost Europese chauffeurs reken het beroep van vrachtwagen chauffeur nog even, maar over 50 jaar is het echt uitgestorven. Laten we dus blij zijn dat wij tegen die tijd niet zitten met een leger werkloze vrachtwagen chauffeurs, zoals in Polen. In uw wereld hadden we nu nog mijnwerkers, mandenvlechters, melkknechten, stokers op schepen en treinen, etc., etc. De wereld verandert, maar dat is natuurlijk allemaal een complot van het wrede, snode bedrijfsleven.

Vuurrood
Vuurrood2 nov. 2016 - 9:11

Ewout: In Nederland is een referendum RAADGEVEND! Dit is bij wet zo geregeld. Wil je dat anders dan moet je zorgen dat de wet veranderd. Altijd wordt hoog opgegeven over het z.g. perfect werkende referendum in Zwitserland. Weet je wat de werkelijkheid is? Dat dit systeem helemaal niet zo goed werkt. Doe een beetje moeite om er achter te komen en je lust voor een referendum zal je vergaan! Hoe lang is het geleden dat er een demonstratie tegen iets is geweest waar een grote hoeveelheid mensen op af kwam? Over het algemeen klagen Nederlanders graag maar zijn niet van de pluche zetel thuis bij Ingrid af te branden! Behoudens dan de extreem rechtsen bij raadsvergaderingen en oh ja de anti pieten bij een intocht. Ik lach mij toch de blaren op de billen als ik lees over " internationale solidariteit"! Ga dat in het Euro parlement vertellen! Tegen de "mede Europeanen" welke naar hartenlust uit de Europese ruif meesmullen maar verder overal lak aan hebben! Vertel dat tegen politici die in Den Haag heel iets anders vertellen dan in Brussel!

2 Reacties
Onschuld
Onschuld2 nov. 2016 - 13:20

Vuurrood blijkt poepbruin te zijn.

Vuurrood
Vuurrood3 nov. 2016 - 8:35

Onschuld: Bent u nu kleurenblind of nodigt u mij uit om lid te worden van uw sekte?

theoswg
theoswg2 nov. 2016 - 9:05

"Een systeem dat de behoeften van mens en klimaat ondergeschikt maakt aan winst. De beweging tegen CETA kan de ruimte voor antikapitalistische ideeën vergroten en een opstap zijn naar een wereld gebaseerd op democratie van onderaf en menselijke behoefte." Er zijn zeker legitieme bezwaren tegen deze handelsakkoorden maar als het gaat over de versterking van de macht van multinationals als Bayer /Monsanto etc. stel ik het volgende voor aan diegenen die zo fel tegen zijn : laten we voortaan vooral biologische voedingsmiddelen kopen, dan zijn we al een stap verder omdat we dan zeker zijn dat we geen GMO's en andere troep binnen halen. Daardoor kunnen de Nederlandse boeren omschakelen en een eerlijke prijs krijgen voor hun producten , zoals zuivel. Goed in de strijd tegen het grote kapitaal, goed voor mens en milieu en meer transparantie over wat je koopt, daar gaat het toch om ?

3 Reacties
Onschuld
Onschuld2 nov. 2016 - 13:41

Zou je me eens kunnen uitleggen wat het voordeel is van deze vormen van individueel verzet in vergelijking met collectief verzet en/of verzet langs politieke weg?

theoswg
theoswg2 nov. 2016 - 16:53

Ja dat kan ik. Wat ik aangeef is geen verzet maar een positieve, concrete daad die een steentje aan verandering bijdraagt. Als je de wereld wil veranderen begin bij jezelf , cliché maar waar. Als een zogenaamd "collectief verzet" wordt geleid door types als Jan Roos, Baudet etc. dan is dat gebaseerd op leugens, zie het Oekraine referendum. Ik heb geen van de initiatiefnemer ooit ever gehoord over de macht van multinationals , over het milieu of egalitaire principes. Als ze maar één van deze punten ooit genoemd was daarvoor dan zouden ze enigszins geloofwaardig zijn, maar ik weet zeker dat ze daar geen moer om geven. De stemmers zijn grotendeels meelopers en stemmen puur uit frustratie, wat ook begrijpelijk is , maar zelf ondernemen ze geen actie. Wat ontbreekt is een individuele betrokkenheid zoals b.v. door antiglobalisten in het verleden. Waar waren deze lui in die tijd ? Haalt niet weg dat politiek verzet ook nodig is, maar hun initiatieven zijn niet integer of, in het beste geval, worden gedicteerd door vage politieke visies over nationale staten.

Onschuld
Onschuld2 nov. 2016 - 23:37

"Als een zogenaamd “collectief ver is geen argument tegenzet” wordt geleid door types als Jan Roos, Baudet etc. dan is dat gebaseerd op leugens," Dat kan best in sommige -of zelfs in veel- gevallen waar zijn, maar dat is geen argument tegen georganiseerd verzet. Het is in tegendeel triest dat links er blijkbaar niet meer in slaagt om het verzet tegen de macht van het kapitaal te organiseren. Het is dom om daar rechts de schuld van te geven, - vooral als het hun wel lukt. En het allerdomste is om dat machtsmiddel op te geven in de hoop dat jij op je eentje het verschil kunt maken als je maar genoeg ouwehoert, terwijl alle machts- en publiciteitsmiddelen in handen van het kapitaal zijn.

dikke leo2
dikke leo22 nov. 2016 - 7:38

Ik ga er niet aan meehelpen. Ik ben nog niet vergeten hoe de weerstand was tegen het referendum van GeenPeil. Mede van de intrnationale socialisten. Nu hebben ze ons nodig? ik dacht het niet.

2 Reacties
Onschuld
Onschuld2 nov. 2016 - 13:50

Veel linkse mensen hebben ook tegen dat associatieverdrag gestemd, dus die zijn verstandiger dan jij

dikke leo2
dikke leo23 nov. 2016 - 11:08

Onschuld 2 november 2016 at 14:50 Veel linkse mensen hebben ook tegen dat associatieverdrag gestemd, dus die zijn verstandiger dan jij Hmm, en toch doe ik het niet. Ik gruwel van die socialistenclub.

Phantom2
Phantom22 nov. 2016 - 7:22

Als GeenPeil meer dan 300.000 handtekeningen bij elkaar kan krijgen voor een verdrag met Oekraïne, moet dat aantal voor dit onderwerp een eitje zijn toch?

Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 3:05

Ik zou zeggen: neem eens contact op met Geenstijl, Roos en Baudet. Die soortgenootjes kunnen je vast wel tips geven over hoe je de onderbuik van de doelgroep met een referendum kunt bewerken.

13 Reacties
LaBou
LaBou 2 nov. 2016 - 6:34

Gevat antwoord Piet, zeer gevat.

Earl Johnson
Earl Johnson2 nov. 2016 - 9:16

Onjuist. Onderbuik is niet op feiten gebaseerd. De punten waar anti-CETA mensen voor staan, dat staat zwart op wit vast in het verdrag. Dat u het niet eens bent met hun mening is een ander verhaal.

Albert Einstein
Albert Einstein2 nov. 2016 - 14:02

Earl, VOOR het verdrag zijn is juist iets van de onderbuik. Geen pak melk is illegaal! Halleluja!

Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 14:43

"De punten waar anti-CETA mensen voor staan, dat staat zwart op wit vast in het verdrag." Doe niet zo mal. Nergens in dat verdrag staat dat alles wat de Amerikanen in Canada in mogen voeren ook doorgevoerd mag worden naar de EU. Sterker nog: die hele lange verdragstekst is alleen maar nodig omdat dat niet het geval is. Toch blijven die volksmenners maar roeptoeteren dat je zo via een omweg TTIP alsnog binnenhaalt. Als dat geen bespelen van de ongeïnformeerde onderbuik is.

Onschuld
Onschuld2 nov. 2016 - 23:50

Ik en benieuwd hoe Piet een onderscheid wil maken tussen een -van oorsprong- Canadees bedrijf dat in Canada gevestigd is en een Amerikaans- Nederlands- of Japans bedrijf dat in Canada gevestigd is. Bovendien is dat de vraag niet: de werkelijke vraag is of het verdrag het voorzorgsprincipe kent want ik heb het geld niet om een proces van 10 jaar tegen een multinationel te voeren omdat achteraf blijkt dat ze me als proefkonijn hebben gebruikt. In werkelijkheid is Piet de roeptoeterende volksmenner.

Pater
Pater3 nov. 2016 - 1:47

@De Geus " Nergens in dat verdrag staat dat alles wat de Amerikanen in Canada in mogen voeren ook doorgevoerd mag worden naar de EU." Amerikaanse bedrijven met vestigingen in Canada, en dat zijn er natuurlijk veel, kunnen via CETA natuurlijk gewoon naar de EU exporteren wat ze in Canada hebben geproduceerd en kunnen via CETA wel degelijk een beroep doen op het arbitragesysteem. Ik ken verder het vrijhandelsverdrag tussen de VS en Canada (en Mexico, NAFTA, 1994) niet goed, maar ik kan me voorstellen dat het erg moeilijk wordt om producten uit de VS, die via Canada naar de EU worden geëxporteerd, te herkennen en tegen te houden. Heb je nagekeken of en hoe dat gecontroleerd wordt Piet?

ratio2
ratio23 nov. 2016 - 7:40

@Piet de Geus "Doe niet zo mal. Nergens in dat verdrag staat dat alles wat de Amerikanen in Canada in mogen voeren ook doorgevoerd mag worden naar de EU." Volgens mij val je nu voor het grootste deel een stropop aan. Het probleem met Amerikaanse bedrijven en CETA dat ik de hele tijd hoor is dat Amerikaanse bedrijven met een vestiging in Canada (en hint: dat zijn vrijwel alle Amerikaanse multinationals) via CETA toegang krijgen tot de arbitragemogelijkheid van CETA. En daar is volgens mij ook precedent voor. Zo hebben Amerikaanse bedrijven met een vestiging in naar ik me herinner Singapore, door een verdrag van Singapore met Australië, van de mogelijkheid gebruik kunnen maken om via Singapore de Australische overheid aan te klagen. Het probleem van CETA met Canada en de link met de VS ligt dus meer in de juridische elementen van het verdrag dan met de vraag of Amerikanen via Canada spulletjes naar de EU zouden kunnen exporteren. Daarvan geloof ik best dat dat goed is dichtgetimmerd, anders kun je nooit meer een handelsverdrag met 1 enkel land sluiten. We hebben ook handelsverdragen met Noorwegen, en we maken ons er ook geen zorgen over dat de Noren opeens een verdrag met de VS sluiten en zo allerlei Amerikaanse spullen via Noorwegen de Europese markt bereiken.

7anpau1
7anpau13 nov. 2016 - 17:59

@Pater Ceta of geen Ceta, een Canadese dochteronderneming of geen Canadese dochteronderneming, ook nu al kan een Amerikaans bedrijf goederen exporteren naar de EU. Mogelijk wordt het doordat (oneigenlijke) handelsbarrières als importheffingen worden beperkt door Ceta wat lucratiever, maar verder verandert er weinig. Inhoudelijke beperkingen mogen nog steeds, bijvoorbeeld testen en goedkeuring van medicijnen of voeding. Het verdrag bepaalt expliciet dat het verdrag geen wijzigingen voor partijen betekent op het vlak van voedselveiligheidseisen, arbeidsomstandigheden,etc. Volgens de bangmakers zou de ISDS-clausule hierin mogelijk veranderingen brengen. Let wel, zoals ik andermaal heb uitgelegd ben ik tegen de isds-clausule, maar die ziet hier niet op. De isds clausule heeft betrekking op de situatie dat een investeerder uit de ene verdragspartij investeert in het land van de andere verdragspartij en die andere verdragspartij de regels na de investering verandert waardoor de investeerders investering geheel of gedeeltelijk teniet gaat. Als iemand vanuit Canada of de VS goederen exporteert naar de EU is er van zo'n situatie helemaal geen sprake. Dat doet zich pas voor als - pak 'm beet - Slowakije tegen een Canadees bedrijf zegt, zet maar een fabriek neer om die spulletjes hier te maken, dan hoef je ze niet meer de plas over te varen en dat Slowakije nadat de fabriek er staat, de verkoop van die spulletjes verbiedt. Mensen als de heer Van de Berg geloven in een wereld die eerlijker is als iedereen aan de bedelstaf is dan wel in een wereld waar het geld voor overheden en pensioenfondsen, etc., etc. aan bomen groeit. Ergens genuanceerd over debatteren is met zo'n eng dan wel stupide wereldbeeld natuurlijk niet nodig.

Pater
Pater4 nov. 2016 - 3:27

@De Geus Je bent me nog een antwoord schuldig. Zoniet, dan mag je je stellige bewering dat doorvoer vanuit de VS via Canada naar de EU niet mogelijk is onder CETA intrekken. @7anpau1 Het idee dat export vanuit de VS via Canada naar de EU, zonder invoerrechten, wel "wat lucratiever (is), maar verder verandert er weinig." is een grove onderschatting van de invoerrechten. Daar gaat het nu allemaal om. Het ontgaat me waarom een handelsbarrière "oneigenlijk"zou zijn. In CETA zit wel degelijk een (gewijzigd) ISDS-mechanisme, hoe komt u erbij dat dat niet zo is? Het gaat niet alleen om vrijhandel, maar ook om investeringsbescherming. Door de interventie van Wallonië is dat mechanisme tijdelijk buiten werking. In de EU geldt het voorzorgprincipe: bij onzekerheid niet doen. Dat staat niet in CETA. Verder heb ik de indruk dat u bepalingen uit de begeleidende verklaring citeert, niet uit het verdrag. De juridische status van de verklaring is onduidelijk.

7anpau1
7anpau14 nov. 2016 - 12:25

Beste Pater, Handelsbarrières zijn in beginsel niet handig. Als de crisis in de jaren '30 ons iets heeft geleerd is het dat protectionisme contra productief is. Dat is anders bij bijvoorbeeld antidumpingheffingen. Laat ik voorop stellen dat ik Ceta en TTIP volstrekt overbodig vindt om protectionisme tegen te gaan. Dat kun je ook anders regelen. Ik ben dus niet voor deze verdragen, maar ik verzet me wel tegen allerlei onzin die er over gespuid wordt. De discussie gaat nu al tijden over de complottheorieën in plaats van over de zin van deze handelsverdragen. Dan de isds-bepaling. Die wordt altijd gekoppeld aan de regulering bijvoorbeeld op het gebied van voedselveiligheid, arbeidsomstandigheden, etc. Het zou de weg openstellen voor de import van genetisch gemanipuleerd voedsel, etc. Ik vraag me af of dat terecht is. Zoals ik al eerder heb aangegeven heeft de isds-clausule geen betrekking op import, maar op investeringen. Als je kijkt naar de casussen onder NAFTA dan gaat het niet over importheffingen en regulering, etc. Het gaat er om dat er daadwerkelijk door een investeerder daadwerkelijk in een verdragsstaat is geïnvesteerd en die investering geheel of gedeeltelijk teniet gaat door overheidsingrijpen. Kijk naar de Metalclad zaak. Daar wordt door milieuactivisten alarmerend over bericht. Op zich is dat wel voorstelbaar, maar het feit blijft dat de Mexicaanse overheid eerst toestemming voor bouw van een afvalverwerkingsinrichting had gegeven en Metalclad pas in tweede instantie, nadat er miljoenen waren uitgegeven aan de bouw, heeft verboden zijn activiteiten uit te voeren. Als de Mexicaanse overheid meteen zijn of haar werk goed had gedaan, was de zaak anders afgelopen.

7anpau1
7anpau14 nov. 2016 - 12:26

ps de preambule maakt gewoon onderdeel uit van een verdrag en is voor de uitleg van groot belang.

Pater
Pater6 nov. 2016 - 3:41

@7Anpau1 1. ISDS-mechanisme is zeker en voorwaar een beschermingsmechanisme voor investeringen, ik heb nooit anders beweerd, dus ik begrijp niet waarom u mij dat omstandig uitlegt. VdBerg, hoe dom ook (daar zijn we het wel over eens geloof ik) heeft ook nooit iets anders beweerd. Zulke garantiemechanismen zijn een overdreven vorm van zekerheidsstelling en dienstverlening aan de GMO's. Vrijwel geen land zal roekeloos omgaan met investeringen van derden, want ze weten zeer goed dat je daarmee de buitenlandse investeerders voor decennia het land uitjaagt. 2. Een handelsverdrag is in mijn ogen op zich helemaal niet slecht. Als je het eens kunt worden over productomschrijvingen zonder daar substantieel voor in te hoeven leveren moet je dat vooral doen: veel makkelijker. Waar je het niet over eens bent valt buiten het verdrag, simpel. Vermindering van invoerrechten kan wel degelijk een stimulans voor de wederzijdse economieën zijn. Het kwalijke van dit soort verdragen is, dat milieu en arbeidsrechten niet tegelijk uitgebreid worden vastgelegd. Als het minimumloon in de VS 9 dollar is en bij ons 15 euro verliezen we elke maakindustrie aan de VS. Dat soort zaken moet worden meegenomen om het opstellen van zulke verdragen, en daarom is het zo kwalijk dat alleen de GMO's betrokken worden bij de onderhandelingen. 3. Ik ben blij dat u nu ook aan het uitleggen bent dat het Ass.verdrag helemaal geen investeringsbescherminsregeling kent. Wat is er een hoop gelogen over dat verdrag! Ook door partijen waar je dat niet meteen van verwacht. De Monsanto- en genetische modificatieverhalen komen o.a. van de Partij voor de Dieren.

7anpau1
7anpau17 nov. 2016 - 12:07

@ Pater Veel mensen stellen dat isds-afspraken zullen leiden tot opheffing van wet- en regelgeving die impliciet leiden tot importbeperkingen, zoals eisen mbt voedselveiligheid, etc. Het zou kunnen dat het verdrag daartoe leidt, maar daar heeft de isds-regeling dan niets mee te maken. Als u dat wel doorhad dan is dat mooi, maar de meeste tegenstanders - ook in deze draad - roepen op dit vlak maar wat. U heeft gelijk dat ook de heer Van den Berg zulks niet heeft gesteld. Hij geeft immers geen enkel inhoudelijk argument waarom hij tegen het verdrag is. Ik begrijp dat nationalisten hoe dan ook tegen Ceta zijn, maar voor internationale socialisten vind ik het vreemd. Natuurlijk kun je overal een complot inzien van 'de politieke sociaal democratische elite' en het groot kapitaal, maar de intenties van 'de sociaal democratische elite' is wel degelijk om gewone mensen vooral in de voormalige oostbloklanden aan werk te helpen. Dat ze daarin wellicht naïef zijn is vers twee. Terecht wijst u op de mogelijkheid van verlies van maakindustrie (hoewel dat natuurlijk toch al een groot probleem is.) Met goede bedoelingen worden vaak genoeg blunders begaan, maar in dat geval zou bijsturen wellicht zinvoller zijn dan blind alleen demagogische kul verspreiden.

rick verdonschot
rick verdonschot2 nov. 2016 - 1:50

"Op de weg naar een referendum zijn er twee lessen te trekken uit het nationalistische ‘Oekraïnereferendum'". Ha ha...dit ondermijnt het tot dan toe goede betoog. Alles wat mis is aan CETA zat ook in het Oekraïne verdrag (inclusief ISDS). Maar het Oekraïne Verdrag gaat nog een stuk verder door het aangaan van militaire samenwerking met een niet NAVO-land ten tijde van een burgeroorlog en een politieke samenwerking met 1 van de corruptste landen ter wereld. Daarnaast hebben Monsanto, DuPont en nog enkele andere van deze fijne organisaties nu eindelijk de mogelijkheid om hun GMO rotzooi toch de EU in te krijgen. http://www.globalresearch.ca/ukraine-a-vector-for-gmo-poisons-spread-through-eu/5443604 Geloof het of niet, maar al deze verdragen zijn slecht voor iedereen m.u.v. de multinationals, banken en wat corrupte politici. Dit was allemaal bekend, maar schijnbaar was de (niet onterechte) afkeer van Geenstijl of Baudet belangrijker dan te staan voor je idealen. Dat is de 1e - uitermate teleurstellende - conclusie die ik heb getrokken uit het referendum over het Oekraïne verdrag. De 2e conclusie was minder onverwacht: We hebben als bevolking geen enkele invloed meer. Demonstraties, referenda, petities hebben geen enkele waarde meer. Onze politici hebben onze rechten via de klucht in de EU weggegeven aan de multinationals. Ik kan me vaag herinneren dat de consensus hier was dat deze onderwerpen te moeilijk zijn voor de burger en dat referenda populistisch zijn. CETA is nog veel complexer dan het verdrag met de Oekraïne en volgens sommige is verzet hiertegen extreem nationalistisch want "wie is er nou niet voor samenwerking met Canada", maar nu worden we wel capabel geacht? Denkt u dat de politici die hun handtekening onder dit verdrag zetten er iets van begrijpen? Nee, absoluut niet. Er is een leger aan juristen jarenlang bezig om een extreem schimmig verdrag in elkaar te zetten waarvan de belangrijkste implicatie een parallel juridisch systeem is. Dit is een dermate specifiek vakgebied dat het eigenlijk alleen door diezelfde juristen juist kan worden geïnterpreteerd. Dus hoe komt de politiek tot het absurde besluit om zoiets goed te keuren? Incompetentie, eenzijdige informatie vanuit een machtige lobby en hier en daar een beetje corruptie. Wat hebben te vrezen van het volk? Een petitie, een referendum of zelfs een heuse demonstratie. Ze zijn toch niet verantwoordelijk en tegen de tijd dat ze door hebben dat ze hun eigen macht ook hebben weggegeven. Als de toekomst van onze vrijheid, maar ook het voortbestaan van de mensheid op het spel staat (klinkt dramatisch, tot je je erin verdiept) dan lijkt het me langzamerhand eens tijd worden om een brede volksbeweging te steunen. Meningsverschillen over andere onderwerpen zijn dan even iets minder belangrijk).

5 Reacties
Alexanderr2
Alexanderr22 nov. 2016 - 7:21

Wat een hoop onzin... weinig body.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen22 nov. 2016 - 15:27

@ Rick Verdonschot (02:50u) - en weer heb je het gelijk aan jouw kant. Let maar niet op critici als Alexanderr en ArjenZH; die morren wat, omdat hun dogma's eenvoudigweg het niet toelaten het oneens te zijn met landen als de USA en Canada. Ja ik weet wel dat de soldaten uit die naties ons ooit bevrijd hebben van moorddadig fascisme; maar hetzelfde kan je zeggen van de Russen. En resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst - wie ooit bij de 'goeden' hoorde, van hem/haar kan je dan nog niet zeggen dat diens (achter)kleinkinderen ook op de juiste presidentskandidaat en diens politiek stemmen zullen (ik noem zo maar een hypothetisch voorbeeld).

rick verdonschot
rick verdonschot2 nov. 2016 - 23:35

Frank Lenssen - De oneliners van types zoals Alexenderr hebben voor mij geen enkele waarde...de gemiddelde chatbot zou nog met een inhoudelijk standpunten kunnen komen. De belanghebbende met deze verdragen vinden al die verdeeldheid (rechts tegen links, autochtoon tegen allochtoon, jong tegen oud) natuurlijk prima. Het is pas wanneer het volk zich verenigd dat er echte veranderingen kunnen plaatsvinden. Het zal nooit zo zijn dat iedereen het met elkaar eens is over alles...en het zou ook verdomd saai worden als dat wel zo was. Maar als er ontwikkelingen plaatsvinden die voor een onomkeerbare verandering in de samenleving kunnen zorgen die zulke enormen gevolgen kan hebben dan lijkt me het de hoogste tijd om wat prioriteiten te stellen. Anders hoeven we deze discussies straks niet eens meer te voeren maar kunnen we ze wellicht niet eens meer voeren (online) omdat TISA het wel een goed idee vindt om de grote techbedrijven de macht over het internet te geven. En als we dan bij het zoeken bij Google geen dingen meer te zien zijn die afgestemd zijn op ons zoekgedrag maar simpelweg geen dingen kunnen vinden die de machthebbers als onwenselijk ervaren...dan zie ik de de toekomst zeer duister in. En de tijd begint nogal te dringen.

Pater
Pater4 nov. 2016 - 3:08

Verdonschot is een aanhoudend typje. Dat verhaal over Oekraïne heb ik al eerder weerlegd, dan reageert-ie niet maar zet het weer bij een ander onderwerp, te pas of te onpas maakt niet uit. 1. Ass.verdrag is géén militair verdrag, er staat niet meer in dan dat miolitaire samenwerking wordt onderzocht, geen enkele verplichting. 2. Ass. verdrag is bij uitstek een instrument om corruptie te bestrijden. Daarom willen ze dat ook zo graag. 3. Het is wel erg grof om het feit, dat de Russen in O-Oekr. rebellen met wapens en militairen ondersteunen, nu te gebruiken als argument om geen ass.verdrag te sluiten. Dan straf je Oekr. dubbel. 4. Opnieuw die onzin dat het ass.verdrag hetzelfde is als CETA, incl. ISDS. Het ass.verdr. kent géén ISDS-mechanisme en bevat gewoon de EU-productnormen, niet een compromis daarvan zoals in CETA. 5. Monsanto en ass.verdr. hebben niets met elkaar te maken, Monsanto zat er al voordat er een verdrag was, het verdrag maakt GMO-teelt níet makkelijker.

7anpau1
7anpau14 nov. 2016 - 13:33

Het associatieverdrag kent geen isds-bepaling dus hou nou eens op met deze van Russia Today gerecyclede onzin (eufemisme voor keiharde leugen). Het kent een arbitragebepaling die openstaat voor de verdragspartijen onderling (EU en Oekraïne) maar niet voor derden, waaronder private partijen. Het is dus totaal iets anders dan de isds-regelingen in Ceta en TTIP, dat nu juist bedoeld is voor arbitrages tussen een verdragsstaat en een private investor. Dat politici niet doorzien welke consequenties de isds-clausule zou kunnen hebben is denk ik juist. Het beroerde is dat de tegenstanders dat al helemaal niet doen en dus - net als u - de grootst mogelijke onzin te berde brengen. Als je solidair bent met arme Roemenen of Bulgaren dan zou je niet tegen een isds-maatregel moeten zijn. Het maakt investeringen in die landen aantrekkelijker zodat ze daar - heel gechargeerd gesteld - misschien eindelijk iets anders kunnen doen dan de dochters van hun buren kidnappen en slijten aan bordelen in de rest van de wereld of hier voor een hongerloon in de kassen werken. Zonder isds-regeling zal geen investeerder geld stoppen in die bodemloze put van corruptie en willekeur. In landen als Nederland en Duitsland heeft een isds-clausule echter geen toegevoegde waarde. Investeerders hebben meer dan voldoende vertrouwen in onze overheid en ons rechtssysteem, terwijl eventuele negatieve keerzijden zich lastig laten voorspellen. Mensen als Ewout en u moeten dus wel duidelijk maken waar ze voor staan.

Harba Lorifa
Harba Lorifa2 nov. 2016 - 1:43

Hoewel ik de frames en 'name calling' in dit artikel stuitend vind, ben ik voorstander van referenda. Ik doe dus mee.

Visvijver2
Visvijver21 nov. 2016 - 22:52

Ik heb m'n bekomst van referenda. Al dat geroeptoeter. In Zwitserland schijnt het goed te werken, maar wij Nederlanders zijn er blijkbaar te hysterisch voor. Er is een soort van referendum volgend jaar; stem daarbij vooral op de partijen die tegen de CETA of TTIP zijn.

1 Reactie
Harba Lorifa
Harba Lorifa2 nov. 2016 - 1:41

Als bekend is wanneer NL gaat ratificeren heb je gelijk. Dat is volgens mij (na n snelle google search) nog niet t geval. Hoedanook. Ik ben persoonlijk enorm voorstander van directe democratie, dus laat dat referendum maar komen. Laat dan ook de voor én tegenstanders een fatsoenlijke campagne voeren zonder doemscenarios sans uitleg en dergelijke. Is het namelijk niet gewoon een taak van de overheid om haar bevolking goed te informeren over de toestanden waarmee men zich bezighoudt?

JanVG2
JanVG21 nov. 2016 - 22:00

Mocht het tot een referendum komen, ben ik benieuwd of de partijen weer zo dom zijn om te zeggen dat ze RAADGEVEND referendum zullen zien als een corrigerend referendum. Erg onwaarschijnlijk ... En daarmee kun je het dus NIET tegenhouden met een referendum. Een ezel stoot zich in't gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen.

2 Reacties
Harba Lorifa
Harba Lorifa2 nov. 2016 - 1:24

Zolang men een kiesdrempel hangt aan t referendum, kunnen ze eigenlijk (moreel) niet anders dan t als een corrigerend referendum zien. Het is namelijk niet echt logisch om een kiesdrempel aan raadgeving te hangen. Pas als de overheid totale lak heeft aan de kiezer, zoals nu het geval lijkt te zijn, kan men zo'n dualiteit rechtvaardigen.

JanVG2
JanVG22 nov. 2016 - 11:39

Onzin. De wet is duidelijk voor iedereen die een referendum aanvraagt of meedoet aan een referendum. De beslissingsbevoegdheid over het onderwerp ligt voor de volle 100% bij het parlement, NIET bij de kiezers. Daar heeft men maanden over gedebateerd en duidelijk besluit overgenomen. Die beslissingsverantwoordelijkheid, hen door de grondwet opgedragen, dienen ze te nemen en niet weg te lopen. Wil je een corrigerend referendum , moet je dat in de grondwet vastleggen ... heel simpel!

johanversomeren
johanversomeren1 nov. 2016 - 21:46

ja laten we nog een "stem met de onderbuik"-referendum houden

3 Reacties
LaBou
LaBou 2 nov. 2016 - 6:37

Dat gaan we toch al doen op 15 maart, stemmen met de onderbuik? Tenzij we natuurlijk de gewenste keuze maken, dan is het juist heel verstandig.

Hank Nozemans
Hank Nozemans2 nov. 2016 - 8:27

En denkt u nu echt dat dit met de landelijke verkiezingen anders is?

johanversomeren
johanversomeren3 nov. 2016 - 6:18

Hank Nozemans Nee dat denk ik helemaal niet. Maar dat wil niet zeggen dat we er nog meer "onderbuik"-verkiezingen bij moeten hebben. Ik doe per definitie niet mee aan stemmen via een referenda. Maar ik vind wel dat als een uitslag van een referendum 'nee' is dat de heer Rutte zich daar aan moet houden.

Mark Huysman
Mark Huysman1 nov. 2016 - 21:30

Hier kun je petitie voor een referendum tekenen: https://ttip-referendum.nl Er zijn toch al bijna 190.000 handtekeningen verzameld dus dat schiet aardig op. Zoals ik het begrijp overweegt de FNV nog of ze de referendum-oproep gaat ondersteunen. Als dat gebeurt dan zijn die 300.000 handtekeningen zo binnen. Wat ik wel minder vind is dat er in de tekst staat: “Ik vraag u (=regering en kamer) met klem TTIP en CETA drastisch te herzien of van tafel te halen. Mocht dat niet gebeuren, wil ik het laatste woord. Dan wil ik een referendum.” “Drastisch herzien” geeft de regering manoeuvreerruimte. Neemt niet weg dat de petitie de druk flink kan opvoeren en de weg naar een referendum kan openen. Tekenen dus!

3 Reacties
Alexanderr2
Alexanderr22 nov. 2016 - 7:24

Waarom is herzien verkeerd? Jij bent het niet eens met bepaalde facetten van het vedrag, dit kan weinig of veel zijn of alles. Dat betekent dat iets te herzien is. Maar ik snap u wel... u wil gewoon sowieso dat we geen handelsvedragen aangaan met Noord-Amerika. Want oh dat is het kwaad... ohnee Monsanto.. Ohnee whatever... het merendeel van de mensen die tegen CETA en TTIP is heeft mij alleen nog maar aluhoedjes argumenten aan kunnen dragen.

Jennemen
Jennemen2 nov. 2016 - 11:32

@Alexanderr 2 november 2016 at 08:24 Maar ik snap u wel… u wil gewoon sowieso dat we geen handelsvedragen aangaan met Noord-Amerika. Want oh dat is het kwaad… In het geheel niet. Alleen worden er nogal wat rechten in de afgrond gedonderd. Het zou zo simpel kunnen zijn: Neem van beide landen/organisaties de strengste eisen voor producten. Zijn er in de EU ruim 1000 chemicaliën verboden en in de VS 11. Dus als een VS bedrijf naar de EU wil exporteren, maar dan zonder heffingen, moet die aan de EU eisen voldoen. Als de NCAP slechter is dan de US crashtest, dan moet de NCAP aangepast worden. Zo simpel kan het zijn. Alleen jammer dan dat de VS 95% van zijn (product)eisen moet verhogen naar EU niveau. En dat willen ze niet. Daar geldt nog steeds: Maak iets, en blijkt dat het niet goed is, dan zien ze elkaar in de rechtszaal. In de EU moet een producent aantonen dat zijn product veilig is voordat het überhaupt de markt op mag. (Niet dat dat zaligmakend is, kijk naar de PIP implantaten maar het gaat om het principe). Maar de CETA's en TTIP's gaan óók over (indirect) democratisch lokaal beleid. En dát is geen handel meer. Dat is je land overleveren aan een bedrijf / groot kapitaal. En met ISDS ook nog eens je eigen rechtstaat overboord kieperen. Nee dank je.

Pater
Pater6 nov. 2016 - 3:19

De relevantie van een referendum over TTIP ontgaat me omdat TTIP helemaal niet rondkomt en ook niet gaat rondkomen, gezien de opstelling van de twee presidentskandidaten in de VS. Ga liever hard studeren op CETA en als CETA met de begeleidende verklaring en dat uitstelverhaal van het investeringsgarantiemechanisme te vaag en onduidelijk wordt richt je dan op het grote dienstenverdrag. Dat gaat niet alleen over Canada of de VS, dat gaat over veel meer landen, en is inhoudelijk net zo slecht als TTIP.

Bert Vlierman
Bert Vlierman1 nov. 2016 - 21:09

In het CETA-verdrag is geregeld dat bepaalde nationale wetgeving moet worden voorbereid in overleg met het internationale bedrijfsleven dat beslissende invloed krijgt op delen van de wettekst voordat die naar de respectieve parlementen gaat. Alleen krankzinnige parlementariërs kunnen daarmee instemmen. 'Onze' democratie moet worden verdedigd tegen allerlei 'vreemde' invloeden maar mag dus wel ondergeschikt worden gemaakt aan commerciële belangen van multinationals. Hoe rechts wil je het hebben?

3 Reacties
arjenZH
arjenZH2 nov. 2016 - 11:24

"In het CETA-verdrag is geregeld dat bepaalde nationale wetgeving moet worden voorbereid in overleg met het internationale bedrijfsleven dat beslissende invloed krijgt op delen van de wettekst voordat die naar de respectieve parlementen gaat" Vind je dat leuk om desinformatie te verspreiden? Compleet niet waar wat je zegt.

Bert Vlierman
Bert Vlierman2 nov. 2016 - 21:51

arjenZH, hard roepen maakt van leugen nog geen waarheid. Zie onderstaand citaat: "Omdat TTIP en CETA de wetgeving tussen de EU en de VS resp. Canada op grote schaal gelijk wil trekken wordt de ruimte voor ons als Nederland om zelf democratische besluiten te nemen ernstig beperkt. TTIP en CETA willen niet alleen huidige maar ook toekomstige wet- en regelgeving tussen de EU en de VS en Canada zoveel mogelijk gelijktrekken. Hiervoor zullen nieuwe, ongekozen, bureaucratische overlegorganen in het leven worden geroepen. Nieuwe wetgeving zal door deze ‘regulatory cooperation’ achter gesloten deuren en in consultatie met het bedrijfsleven worden opgesteld. De besluitvorming komt hierdoor verder van de Nederlandse burger af te staan die daardoor minder invloed zal hebben op het eindresultaat." bron: http://www.joop.nl/opinies/referendum-volgende-stap-verzet-ceta#comment-1853562

7anpau1
7anpau13 nov. 2016 - 18:11

hard roepen maakt van leugen nog geen waarheid. Precies. In Ceta is helemaal niets geregeld over wetgevingsprocessen, behoudens dat de autonomie van de verdragspartijen op het gebied van wet- en regelgeving expliciet gehandhaafd wordt. Het enige dat er geregeld is, is dat als een investeerder van de ene verdragspartij (EU/Canada) investeert in het territorium van de andere verdragspartij (Canada/EU) en de laatste verdragspartij past daarna de spelregels aan zodanig dat de investeerder schade lijdt, die investeerder zich niet meer hoeft te wenden tot de nationale rechter van die verdragspartij, maar tot arbiters. Om diverse redenen ben ik tegen de isds-bepalingen (zie oude posts) maar dat is totaal iets anders dan wat u hier fact free roeptoetert. Nu zou u kunnen zeggen dat wij toch hetzelfde doel nastreven (voorkomen van een isds regeling) maar u en de heer Van den Berg zijn bij het voorkomen van invoer eerder een obstakel dan een steun. Uw zelfbedachte nep argumenten zijn namelijk door de voorstanders zonder enige moeite naar het rijk der fabelen te verwijzen en dus vertroebelen u en uwen de discussie alleen maar.

rbakels
rbakels1 nov. 2016 - 20:32

Nu de omstreden geschillbeslechtingsprocedure uit CETA minstens voor jaren is opgeschort gaat het puur om Internationale handel. Je moet wel heel erg links zijn om daar tegen te zijn. En Baudet? Die is overal tegen. Als ze zouden zeggen: "geen verdrag" zou hij daar ook tegen zijn. Contramine heet dat.

1 Reactie
Juppé🎗
Juppé🎗2 nov. 2016 - 6:12

Nou Frits handel heeft natuurlijk wel raakvlakken met andere zaken, maar ben het met u eens, dat je wel heel erg rechts moet zijn om hier inhoudelijk problemen mee te hebben. De manier waarop zullen we maar niet over zeuren.

Joe Speedboot
Joe Speedboot1 nov. 2016 - 20:31

En nu maar wachten tot Henk en Ingrid zo'n CETA verdrag hebben gelezen en begrepen...

4 Reacties
Harba Lorifa
Harba Lorifa2 nov. 2016 - 1:17

Waar kan ik n link vinden naar de inhoud? Groet, Henk.

Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 3:07

Ik vrees dat Henk en Ingrid gelijk eindigen met Jan en Lilian.

Juppé🎗
Juppé🎗2 nov. 2016 - 11:26

Misschien worden die vier wel changists Piet en doet Henk het biinenkort met Lilian en Jan met Ingrid......

Piet de Geus
Piet de Geus2 nov. 2016 - 18:52

"doet Henk het biinenkort met Lilian" Is Jan Slagter inmiddels buiten beeld?

Bram Emanuel
Bram Emanuel1 nov. 2016 - 20:29

Dus als ik het geod begrijp krijgen we nu 2 aanvragen voor een CETA referendum? Eentje van Baudet en eentje van IS? Dat maakt de keuze makkelijk want geen van beide vertrouw ik mijn gegevens toe. Zonder de geoliede machine van geenpeil wordt het zowiezo een hels karwei die handtekeningen te verzamelen.

TotCo Ring
TotCo Ring1 nov. 2016 - 20:10

Ohjee, een referendum! Daar zijn de mensen toch veel te dom voor zulke ingewikkelde materie, dat meoten we helemaal niet willen. Of telt dat alleen als het jouw zelf mooi uitkomt?

Juppé🎗
Juppé🎗1 nov. 2016 - 20:10

Op 15 oktober gingen in Polen 7.000 mensen de straat op, in Madrid 10.000 en in Frankrijk 40.000 mensen verdeeld over 30 steden." guttegut daar doet de regering het nu collectief in de broek. eigenlijk begrijp ik dat we nu over CETA twee referenda gaan krijgen. Een links en een rechts...beide op dezelfde datum, en de vraagstelling kan ook niet verschillend zijn. Wat als er een verworpen wordt en één aangenomen. Dit wil ik meemaken.

arbeider3
arbeider31 nov. 2016 - 19:52

Als links hierin meegaat, ondermijnt het zijn eigen agenda”. Jammer, zo haal je zelf de kans van slagen onderuit. Het beste is, de handen ineenslaan en zorgen dat je het referendum binnenhaalt.

JohnVKR
JohnVKR1 nov. 2016 - 19:35

Isolationisme. Dat is het verhaal van de, oh ironie, Internationale Socialisten, gelijk aan het verhaal van de SP. En het is leuk dat Ewout van den Berg zich - met een woordenspelletje - afzet tegen extreem-rechts, maar in essentie bepleit hij precies hetzelfde.

mordicant
mordicant1 nov. 2016 - 19:32

Dit soort geneuzel en gedram voor meer referenda over elke Europese scheet is de snelste en efficiëntste manier om directe democratie de nek om te draaien. Vroeger vond ik de mogelijkheid tot referendum de ideale manier om directe verantwoordelijkheid bij het volk te leggen, nu ben ik 180 graden gedraaid en zie dat "het volk" die luxe niet aan kan.

3 Reacties
Observer21
Observer211 nov. 2016 - 21:28

Je kunt inderdaad referenda houden om allerlei ongewenste ontwikkelingen bij te sturen: - CETA/TTIP - Nexit - vluchtelingenverdrag - euro - orgaandonatie - wet 'voltooid leven' (ook wel wet 1938/39) etc.

Harba Lorifa
Harba Lorifa2 nov. 2016 - 1:11

Jahoor. Er zijn twee (2) referenda geweest. We kunnen dui-de-lijk die luxe niet aan. Laat me niet lachen. Het is onze overheid die niets met de keuze van t volk kan.

mordicant
mordicant2 nov. 2016 - 7:31

@Harba Was het maar de keuze van het volk.. Het is de keuze van de meest begaafde volksmenner van het moment die die van het volk bepaald. @Observer -- etc etc etc Je gaat 15 keer per jaar niet gehinderd door enige kennis van zaken naar de stembus.. Of je kiest 1 x in de paar jaar gekwalificeerde mensen die je het vertrouwen geeft om dergelijke beslissingen te nemen. En doen ze het verkeerd kies je volgende keer anderen die misschien wel doen wat je wilt.

Rarar
Rarar1 nov. 2016 - 19:10

Grappig, het referendum is inmiddels zo'n rechts onderwerp, dat het het gelijk staat aan een situatie waarbij de vvd zegt "we gaan nivelleren". Ik hoor het geklaag nog over het afgelopen referendum, de kiesdrempel is te laag, etc. Daarnaast heeft links nooit een referendum weten te initiëren, maar in het artikel staat dan wel weer beschreven hoe het zou moeten. Ik zou zeggen, de heer baudet heeft bewezen het te kunnen realiseren, dus vraag het aan hem.

Wesseling2
Wesseling21 nov. 2016 - 18:51

Ik lees eigenlijk alleen maar redenen om voor te zijn.

JanMer2
JanMer21 nov. 2016 - 18:36

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nu zijn zelfs de INTERNATIONALE socialisten tegen internationale samenwerking :0

BingoGrubb
BingoGrubb1 nov. 2016 - 18:24

zijn wij hier niet gewoon te dom voor. is een groot verdrag hoor. den haag en de eu weten wat goed is voor ons jve wil die canadezen toch niet in de armen van de russen jagen.

msj_meijerink
msj_meijerink1 nov. 2016 - 18:01

Ach jee, hebben de conservatief socialisten iet nieuws gevonden om de democratie om zeep te helpen! Een kleine 'elite' van de sp wil zo de macht overnemen. Vreselijk, dat worden harde tijden.

Observer21
Observer211 nov. 2016 - 17:55

Referenda over CETA en TTIP zijn anti EU. Ik zie geen echt verschil met het Oekraine referendum.

Robert Follon
Robert Follon1 nov. 2016 - 17:40

"Nu al probeert racist, seksist en nationalist Thierry Baudet door middel van advertenties e-mailadressen op te halen voor een referendum ..... Als links hierin meegaat, ondermijnt het zijn eigen agenda" Kortom: je hebt je rechts laten inhalen.

4 Reacties
msj_meijerink
msj_meijerink1 nov. 2016 - 19:43

De beide extremen in het politiek palet raken elkaar. Want: wat is het verschil tussen een conservatief socialistische dictatuur en een fascistische? Beide willen immers de macht centraal bij zichzelf houden, democratie is hun hoofdpijn!

PeterMiddle
PeterMiddle1 nov. 2016 - 19:58

Kunnen toch samen optrekken? Vind het initiatief van schrijver wel goed eigenlijk..

Observer21
Observer211 nov. 2016 - 21:23

Meijerink Er zijn twee verschillen: - IS wil een revolutie, Baudet niet - Als IS de dictatuur vestigt, zullen ze net als Lenin/Stalin de maatschappij op zijn kop wiillen zetten met wederom miljoenen doden tot gevolg, Baudet is niet tegen de democratie Kortom IS is levensgevaarlijk, Baudet niet

msj_meijerink
msj_meijerink2 nov. 2016 - 7:54

@Observer21 Baudet wil op een verhulde wijze de macht naar hem en zijn geestverwanten toetrekken, maar zijn doel is gelijk aan dat van de IS: de absolute macht. Het is hem endoorn in het oog dat in zijn ogen onbekwame mensen het land besturen. De enige die hij bekwaam acht, is hij zelf!

elaya
elaya1 nov. 2016 - 17:33

referendum ? dat hangt in nederland op een rolletje in kamer 100