Joop

Redding van klimaat vraagt om andere economie

  •  
13-11-2009
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
99 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Wij verwachten van Balkenende en Cramer dat ze in Kopenhagen het voortouw nemen.
Succes in Kopenhagen vereist wereldwijde afspraken om de klimaatverandering te stoppen. De rampspoed in de vorm van overstromingen, voedselschaarste, klimaatvluchtelingen die onze generatie wordt voorspeld laat maar één mogelijkheid open: inzetten op een ‘no regret’-scenario dat hoe dan ook leidt tot een duurzamer samenleving. Partijpolitiek mag de krachtenbundeling die Kopenhagen vraagt niet in de weg staan. Het is pompen of: na ons de zondvloed. Iedereen die namens Nederland naar Kopenhagen gaat zal daarvan doordrongen moeten zijn.
Er zijn duidelijke parallellen tussen economische crisis en klimaatcrisis. Zoals we verrrast werden door de snelheid waarmee de financiële crisis om zich heen greep, zo concluderen vrijwel alle  klimaatwetenschappers dat de opwarming van de aarde sneller verloopt dan verwacht en de biodiversiteit en voedselzekerheid in de waagschaal stelt. De economische recessie en klimaatverandering zijn het gevolg van dezelfde misrekening dat we door kunnen gaan op de ingeslagen weg en dat het allemaal wel goed komt. Sommige klimaatwetenschappers zien een gecontroleerde recessie niet als bedreiging maar als begin van de oplossing,  nodig om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Maar dit besef dringt niet door tot de politieke leiders.
De blokkade voor effectief klimaatbeleid ligt  niet in fysieke of financiële onmogelijkheden. De technische en beleidsmatige oplossingen voor een schone en duurzame economie zijn voorhanden en worden door een aantal landen in praktijk gebracht en gestimuleerd.
Denemarken is met slimme geboden, prikkels en heffingen, erin geslaagd de uitstoot van broeikasgassen te beperken zonder welvaart in te leveren. Dat land is koploper in windenergie en wil de helft van alle energie opwekken met windmolens. Ook wordt het elektrisch rijden gestimuleerd. Het laat zien dat er veel mogelijk is wanneer de overheid een samenhangende visie heeft en regie voert.
In Nederland wil het nog niet goed lukken. Van sommig beleid wordt zelfs afgevraagd of dat geen dwaalsporen zijn: nieuwe kolencentrales met in de verre toekomst mogelijk CO2-opslag, biobrandstof bijmengen in dieselolie, vuilverbranding als leverancier van ‘groene stroom’.
Wij denken dat het marktmechanisme goed kan worden gebruikt om verduurzaming te organiseren: een reële en eerlijke prijs voor goederen, waarin de maatschappelijke kosten in de eindprijs verrekend zijn zou een enorme bijdrage leveren aan een bewuster leefpatroon. Met gerichte heffingen op fossiele energie en vleesproductie verandert de manier van produceren en consumeren. Het is meer van het een en minder van het ander. Waarom verbieden we  gloeilampen, vragen we mensen dichterbij huis op vakantie gaan,maar stimuleren we de consumptie van vlees en zuivel met belastinggeld? Wanneer schadelijke- en positieve effecten van elk product worden meegerekend in de prijs gaat de markt eindelijk z’n werk doen omdat de prijs de werkelijke kosten weerspiegelt. Een lagere BTW voor duurzame diensten of een CO2-heffing, gekoppeld aan de kosten van verbranding van fossiele brandstoffen, sturen het gedrag van de consument in duurzame richting en genereren opbrengsten die geïnvesteerd kunnen worden  in duurzame energie.  Consumenten kunnen dan keuzes maken die overeenkomen met hun eigen belangen én die van hun kinderen.
Voor de westerse mens voegt ‘economische groei’ al decennia weinig toe aan het aantal “happy life years”. De wet van het afnemend grensnut bepaalt ons bij de meerwaarde van het grenzen stellen aan onze groei. Meer van hetzelfde maakt niet gelukkiger. We lijden én aan overgewicht én aan schuldgevoel omdat ons consumptiepatroon de regeneratiemogelijkheden van de aarde ver overstijgt.
Een duurzame economie is niet alleen goed voor ontwikkelde landen en duurzame ondernemingen, maar vooral ook voor de zich ontwikkelende landen en de veelal arme grondstoffenlanden. Fair trade en duurzaam grondstoffengebruik zijn voor hen onontbeerlijk. Slechts een reëel vooruitzicht van verbetering zal hun bereidheid tot bijdragen aan ‘Kopenhagen’ vergroten. De doelstelling om wereldwijd 20% of meer CO2-uitstoot te reduceren in 2020 is onhaalbaar, als dat geen zichtbare voordelen oplevert.
Wij verwachten van Balkenende en Cramer dat ze in Kopenhagen leiderschap tonen en de verbinding leggen tussen een gezond klimaat en een duurzame economie, die niet de opbrengsten bij de een legt en de kosten bij de ander. Het perspectief van een wereldwijd arrangement, waarbij ontbossing, verlies van biodiversiteit, milieuvervuiling en uitbuiting in samenhang worden aangepakt is de enige manier om  andere landen over de streep trekken voor een gezamenlijk, ambitieus klimaat-beleid.
Nederland nam vaker het voortouw: in Amsterdam werden de eerste aandelen verhandeld, hier ontstond de eerste multinational en startte een eerste industriële revolutie in de Zaanstreek. De windmolen, toen aanjager van die revolutie, is nu de basis van een duurzame energievoorziening. In Kopenhagen zullen we opnieuw blijk moeten geven van ons besef van urgentie en de creatieve oplossingen die dat oplevert.
Dit stuk is mede ondertekend door Niels van der Stappen (voorzitter van het CDA-duurzaamheidsberaad), Harmen Bos (secretaris van de PvdA Landelijke Werkgroep voor Milieu & Energie), Gerhard Mulder (lid van het D66 Platform Duurzaamheid), Kees Tadema (deelnemer aan de Permanente Campagne van de ChristenUnie), Niko Koffeman (lid van de eerste kamer voor de Partij voor de Dieren) en Wijnand Duyvendak (lid van het milieunetwerk van GroenLinks). Op 14 november organiseert het  duurzaamheidsberaad politieke partijen in de oude Tweede Kamer een debat met maatschappelijke groepen en Tweede Kamerfracties over de inzet van Nederland in Kopenhagen.

Meer over:

opinie, groen
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (26)

bablo
bablo13 nov. 2009 - 13:45

Wereldwijd staan volgens mij de volgende twee zaken een solide milieubeleid in de weg: 1. De grote welvaartsverschillen tussen ontwikkelde en onderontwikkelde landen. Daar tussenin zitten de "emerging" landen als India, China en Brasil die de inhaalslag die ze nu aan het maken zijn niet willen afzwakken met beperkende milieumaatregelen. 2. Het machtsblok van de milieusceptici, dat ondanks alle signalen dat het de verkeerde kant opgaat, krampachtig vasthoudt aan een enkel onderzoek waaruit blijkt dat het allemaal wel meevalt met het klimaat, de ijskappen en voorradigheid van fossiele brandstoffen. Te vaak worden milieu en welvaart gezien als 2 zaken die elkaar bijten, als een soort van communicerende vaten: minder welvaart betekent meer milieu en andersom. Rijke landen te zamen met de grote bedrijven moeten als het eerste het lef tonen dat nodig is om iedereen te overtuigen dat welvaartsgroei en een schoner milieu best hand in hand kunnen gaan. Maar dan moet er wel grondig hervormd worden... zeer grondig!

objectivist
objectivist13 nov. 2009 - 13:45

Sorry maar het klimaat redden is een bizarre uitspraak. Alsof wij de heersers der wereld zijn en nu zelfs kunnen heersen over een systeem van 4 miljard jaar waar we geen donder van begrijpen. Is dat geen uiterst arrogante gedachte? Past ons geen bescheidenheid in onze onwetendheid over grote schommelingen op deze aarde. Ik denk het wel. Prima om bewust met de planeet om te gaan, dat is uitstekend maar om nou te zeggen dat het klimaat moet worden gered getuigt van een hoogmoed die ik niet eerder heb gezien. Het klimaat is kerngezond. Ja wel wat warmer maar dat was het al zo vaak. Toen wij er nog niet waren bijvoorbeeld. Vanwaar de angst?

ietsist
ietsist13 nov. 2009 - 13:45

Meneer Koffeman, ik ben het helemaal met u eens. NASA heeft ook al meer dan duidelijk gemaakt dat de beïnvloeding door de mens sinds de industriële revolutie steeds meer heeft bijgedragen aan de klimaatveranderingen, verhoudingsgewijs méér dan de invloed van de zon zelf. Het gaat maar om fracties van percentages soms, maar de delicate balans tussen zon ontvangen en terugkaatsen, heeft maar een klein percentage nódig om geheel *uit* balans te raken, en dat willen de Al Gore-haters maar niet geloven of begrijpen. Te zeer gehecht aan hun benzine-auto's, sommigen hebben zelf vast oliebelangen... De knop moet om, en duurzaam bouwen en transporteren moet ons eerste objectief zijn. Daar ontstaat dan ook meteen een nieuwe industrie waar duizenden mensen aan het werk kunnen, zowel in productie en onderhoud, als in R&D. Tegelijkertijd Ik stem zelf SP, maar ik zou die restzetel van Europa echt aan uw partij hebben gegund. Dat had wat uitgemaakt. Hoopgevend nieuws in dit licht, omdat het probleem van 'opslag' eigenlijk nog belangrijker is dan de manier van opwekking: http://www.nujij.nl/eindelijk-een-doorbraak-in-accu-technologie.7069396.lynkx

JacquesHagoort
JacquesHagoort13 nov. 2009 - 13:45

Koffeman beweert dat de meeste klimaatwetenschappers het er over eens dat de aarde sneller opwarmt dan voorzien. Dat is aantoonbare kletskoek. Volgens de door de meeste klimaatwetenschappers geaccepteerde HADCRUT statistieken is er de laatste 15 jaar geen significante opwarming geweest. Overigens ook geen significante afkoeling zoals sommige sceptici beweren. Terug naar af mijnheer Koffeman.

jaschi2
jaschi213 nov. 2009 - 13:45

Iedereen mag denken wat hij wil. Je mag dus ook klimaatsceptisch zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je je ogen moet sluiten voor de enorme hoeveelheid sterke aanwijzingen dat het klimaat door invloed van de mens verandert. Stel dat het niet alleen door de mens is maar ook 'gewoon' door de natuur. Hoe je er ook over denkt dan nog moet je er wat mee. Als de zeespiegel stijgt dan moeten de dijken hoger om maar wat te noemen. Stel dat de vele deskundigen die klimaatverandering voorspellen dat niet met 100% zekerheid kunnen vaststellen. Stel dat het 80 is of 50, of 40 procent. Dan nog moet je wat doen. Heel veel mensen hebben net als ik verzekeringen: brand, inbraak, auto etc.. Hoe groot is de kans dat je van die verzekeringen gebruik moet maken? Toch nemen we graag het zekere voor het onzekere. Dat lijkt me met de gevolgen van de klimaatverandering ook een prima uitgangspunt. Achteroverleunen en niks doen is geen optie.

Martijn46
Martijn4613 nov. 2009 - 13:45

Het komt niet zo vaak dat je een dergelijk artikel lees en dan denkt: "Dit klopt gewoon van A tot Z."! De visie die uit dit stuk spreekt getuigt van een grote mate van betrokkenheid en deskundigheid m.b.t. het probleem waar de wereld thans mee worstelt. Natuurlijk zijn er dovemans/struisvogeloren die vanonder het zand schreeuwen dat het niet de schuld van de mens is. Dat het klimaat altijd schommelingen heeft vertoond en dat dat nou een maal aan het klimaat zelf ligt! De Ponzipolitiek die tot nu toe werd gevoerd maakt dat de wereld in rap tempo van haar reserves wordt beroofd en daarvan zullen de toekomstige generaties, mens én dier, de gevolgen ondervinden. Wat dit stuk ook zo bijzonder maakt is dat het wordt onderschreven door gezaghebbende mensen van verschillende politiek en levensbeschouwelijk signatuur. Daarmee kan een eventuele verdenking van 'preken voor eigen parochie' door Niko Koffeman bij voorbaat worden ontzenuwd. Het ware te hopen dat de Nederlandse afvaardiging met dit stuk haar voordeel in Kopenhagen zal doen!

Joaquim
Joaquim13 nov. 2009 - 13:45

Beste Mr. Jacques Hagoort, Als u wetenschappelijke consensus claimt omtrent de opwarming van de aarde wilt u daar dan ook een linkje naar een wetenschappelijk stuk of instituut bijvoegen? Ik daag u uit om de HADCRUT statistieken te reproduceren waaruit blijkt dat er geen opwarming is. Kunt u dat voor mij doen? Het zou mij erg verbazen omdat de MET (UK's National Weather Service) uit de data van HADCRUT haalt dat onder de laatste 13 jaar zich de 11 meest warme jaren ooit geregistreerd bevinden: http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2008/warming_goes_on.pdf Op pagina twee staat een tabelletje met een lijn omhoog. Ik neem aan dat u gewoon een oprechte burger bent die op internet de complot theorieën heeft gelezen over dat de hele wetenschappelijke wereld samen met de politiek en de natuurbeweging onze economie om zeep proberen te werpen. Maar is het gewoon niet veel aannemelijker dat er werkelijk iets aan de hand is? Ik wacht graag uw bewijs en bronvermelding af over uw bewering in uw vorige post. MVG, Joaquim

Marie-Bernadette
Marie-Bernadette13 nov. 2009 - 13:45

Een stuk naar mijn hart!

opmerker
opmerker13 nov. 2009 - 13:45

Wat een vreemd idee dat de mensheid geen invloed op het klimaat heeft. Wij zijn hier op deze aarde met een doel. Zoals alle leven op onze planeet een doel heeft. Dat doel kennen wij niet, daavoor zijn we te beperkt. Misschien hebben wij hier ons werk gedaan en moeten wij ons zelf vernietigen t.b.v. het voortbestaan van de aarde. Als dat zo is dan gedragen wij ons als lemmingen.

Nog1web
Nog1web13 nov. 2009 - 13:45

Is het niet verstandiger om ons aan te passen aan een veranderend klimaat ipv alles op alles te zetten op een tot mislukken gedoemde utopie van het beperken van de opwarming. De aarde warmt al 14.000 jaar op, de laatste tijd met behulp van de mens een beetje sneller dan verwacht. Maar denken dat een geslaagde klimaattop iets gaat veranderen aan de uiteindelijke uitkomst (opwarming van de aarde) is naïef.

JacquesHagoort
JacquesHagoort13 nov. 2009 - 13:45

Beste Joaquim, U moet wel goed lezen. Ik zeg niet dat de temperatuur van de aarde in de vorige eeuw niet is gestegen. Ik zeg alleen maar dat er geen wetenschappelijke grond is voor de bewering van de heer Koffeman dat de opwarming sneller verloopt dan voorzien. Zie de post 'No Warming for Fifteen Years' van Jeff Id op zijn blog 'the Air Vent'. Compleet met computercode. Kunt u het rustig zelf narekenen. Als het niet klopt hoor ik dat graag. Vriendelijke groet, Jacques Hagoort

pietergdedijkbewaker
pietergdedijkbewaker13 nov. 2009 - 13:45

Wij moeten het klimaat redden. Maar klimaat verandering is vast onderdeel van de dynamiek van de natuur. Laten we naar Afrika kijken. 5 miljoen jaar geleden deed een droger warmer klimaat zijn intrede waardoor de uitgestrekte weelderige bossen uiteen vielen in kleinere stukken met mindere dichte ondergroei. De plaats werd ingenomen door de savannen. Wat een belangrijke betekenis heeft gehad voor de evolutie van de zoogdieren van Afrika. In het bijzonder voor de primaten! Zij moesten de dekking van de bossen verlaten en de gevaarlijke open graslanden optrekken. Zie daar- Ontbossing/klimaatverandering heeft er toe bijgedragen dat de MENS (bakermat Afrika) zich sneller evolueerden! De ontbossing die nu door mensen toegepast wordt in oerbossen/tropisch regenwoud is desastreus voor de fantastische ecosystemen- dieren-planten-diversiteit. Unieke flora en fauna wordt kapot gemaakt. Overbevolking, economische belangen, maken veel kapot. Dat is de kern waar wat aan gedaan moet worden. Het perspectief van een wereldwijd arrangement, waarbij ontbossing, verlies van biodiversiteit, milieuvervuiling en uitbuiting van de natuur en mens moet er komen. Maar een natuurlijke klimaatverandeing valt NIET te stoppen. Klimaat is een zeer gecompliceerd grootschalig fenomeen met zo veel onzekere factoren dat het welhaast onmogelijk is dat in een simpel model te vatten als: Wij mensen regelen dat wel even.

Yggdrasil
Yggdrasil13 nov. 2009 - 13:45

Zo op het eerste gezicht denk je, hoopvol dat er toch nog politici zijn die gedreven worden door een ideaal en niet door een zucht naar macht, maar lees je wat door dan raak ik al weer geïrriteerd door dat verdomde "duurzaam" . Woorden als duurzaam, transparant, CO2-neutraal en innovatief worden maar raak gebruikt zonder dat iemand weet wat het nu eigenlijk betekent en de gebruikte context verklaart het ook al niet. Ook verhelderend is dat politici zich uitspreken over een ander soort economie terwijl economie de kurk is waarop de wereld drijft en nog meer de groei van die kurk die maar ongebreideld doorgaat om rijk nog rijker te maken en arm armer. Maar dan gebeurt het getuige "Wij verwachten van Balkenende en Cramer dat ze in Kopenhagen het voortouw nemen." Oeps, dat gaat niet goed komen. Laten we eens beginnen met de status van Nederland binnen dat klimaatoverleg. Ik lees alleen al op deze site "Nederland loopt achter met schone energie" dat is 1 en dan binnen het artikel waarop ik reageer " In Nederland wil het nog niet goed lukken. Van sommig beleid wordt zelfs afgevraagd of dat geen dwaalsporen zijn: nieuwe kolencentrales met in de verre toekomst mogelijk CO2-opslag, biobrandstof bijmengen in dieselolie, vuilverbranding als leverancier van 'groene stroom'." en dat is 2 en neem dan tenslotte "DEN HAAG - Een ruime Kamermeerderheid van in ieder geval de regeringspartijen CDA, PvdA, ChristenUnie en oppositiepartij VVD steunt de plannen van het kabinet om allerlei bezwaar- en onteigeningsprocedures rond wegen, sluizen, stations, woningbouw en windmolens drastisch in te korten. " deze zogenaamde crisis- en herstelwet is er enkel voor om alle eventuele milieu-schades te kunnen omzeilen en dat is 3. Maar er is meer, Balkenende is de voorman van een partij, het CDA, die absoluut niets met het milieu te schaften heeft, sterker nog die in grote mate verantwoordelijk is voor de milieu-schade in ieder geval in dit land en dan lees ik tot mijn stomme verbazing dat één van de mede-ondertekenaars te weten,Niels van der Stappen (voorzitter van het CDA-duurzaamheidsberaad) is. Het CDA heeft een duurzaamheidsberaad? In de stijl van Wilders gesproken, het moet niet veel gekker worden. Mw.Cramer lijkt me nog wel enigszins met het milieu begaan maar weet zich gegijzeld door kabinetsbeleid. Wat mijn punt is, vraagt u zich af. Geloofwaardigheid. Wanneer op een grote klimaatconferentie Balkenende en Cramer het voortouw moeten nemen om te komen tot klimaat bescherming en die twee vertegenwoordigen een land wat nauwelijks iets presteert op milieugebied dan maak je jezelf onsterfelijk belachelijk, nou is dat voor Balkenende trouwens niet uniek. Het klimaat en het milieu op wereldniveau zijn op dit moment niet gebaat bij die 2 tuinkabouters uit Nederland, het ware beter als ze maar gewoon een "low profile" houden om geen verdere schade aan te richten.

stefstaal
stefstaal13 nov. 2009 - 13:45

We moeten alles op alles zetten om van een olie naar een niet-olie economy te gaan. Technish is dit allang mogelijk. Wind energie, waterkracht energie, geothermische energie en de belangrijkste : zonne energie. Net zoals in de industriële revolutie met de komst van de stoommachine een reactie in gang zette, moet dat nu ook gaan gebeuren met de economie. Vergeet de olie ( olie is uiteindelijk ook zonne energie ) en oogst wat de natuur dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar generatie na generatie GRATIS voor ons naar beneden straalt.

toshiba
toshiba13 nov. 2009 - 13:45

Een duidelijk stuk. Opmerkelijk dat binnen het CDA toch stromingen zijn die ook naar duurzaamheid streven, maar blijkbaar aan de top geen gehoor vinden. Althans, dat mag je concluderen als je kijkt naar de inzet van dit kabinet. Wat ik maar 1 maal zag voorbij komen, maar zeker essentieel is de bevolkingsproblematiek. De wereldbevolking zal op basis van de huidige demografische ontwikkelingen doorgroeien naar meer dan 7 miljard mensen. Als enerzijds het volume consumenten toeneemt, mede door de welvaarts ontwikkeling van china en India, en anderzijds zuiniger omgegaan moet worden met de schaarse middelen die we hebben, dan kan verwacht worden dat de economie, duurzaam of niet, alsnog in elkaar stort. Er zal dan per hoofd van de wereldbevolking zo hard bezuinigd moeten worden, dat we het alsnog niet redden. Een duurzame economie kan volgens mij niet zonder een gezonde bevolkingsontwikkeling. Helaas haalt dit punt niet de politieke agenda's. Ook niet bij Groenlinks. Toch is het aantal wereldbewoners absoluut een crux in het gehele verhaal.

hgeenen
hgeenen13 nov. 2009 - 13:45

geachte heer Koffeman, Ik denk dat uw oplossingsstrategie onjuist is. . U zegt:De technische en beleidsmatige oplossingen voor een schone en duurzame economie zijn voorhanden "". Dat klopt niet. Onze huidige technologiegeneratie (op alle terreinen) is veel betere dan vroegere generaties in staat om ons te laten eten, kleden, wonen, reizen, medisch verzorgen etc. dan vroegere technologiegeneraties. Volgende technologiegeneraties zullen zeel effectiever en efficienter (beter en goedkoper) onze huidige problemen oplossen dan onze huidige technologiegeneratie, omdat deze daar helemaal niet voor bedoeld is. Ik mis in uw verhaal deugdelijk nadenken over oplossingsstrategien er is nog geen acceptabele visie op: mobiliteit elektriciteitsopwekking op basis van zonne-energie herontwikkelen van alle produkten -> energiezuinigheid en duurzaamheid (materiaalkeuzes) energiereductie gebouwde omgeving. Als u tevreden bent net de huidige technologische mogelijkheden, dan stopt u met denken . en komt er dus ook nooit wat uit.

joopins
joopins13 nov. 2009 - 13:45

Beste Niko, Ga je er niet al te makkelijk van uit dat Nederland voldoende politiek aanzien over heeft om serieus genomen te worden? Ik kan me zo voorstellen dat de internationale gemeenschap toch wel even naar de thuissituatie zal verwijzen als JPB zijn vingertje opsteekt.

Renato2
Renato213 nov. 2009 - 13:45

Beste Niko Koffeman, Wil u graag bekend maken met de speech van Robert F. Kennedy Junior. Hij heeft een paar goede ideeën voor een "andere" economie. Hij pleit onder andere voor het verbranden van gas i.p.v. kolen om ons van elektriciteit te voorzien. Dit als tussenmaatregel tot het moment dat wij een infrastructuur hebben opgezet die de wereld volledig van duurzame elektricitiet kan voorzien. (Gas stoot 40% minder CO2 uit dan kolen). < http://www.solarpowerinternational.com/conference/video/?bcpid=25286215001&bclid=1610699035&bctid=46798758001 > (Robert F. Kennedy's speech vind u op deze site) Ook de animatie "The Story of Stuff" brengt voldoende ideeën en oplossingen voor een omschakeling naar non-lineaire economie. U moet er wel rekening mee houden dat wij in Nederland, net zoals in de Verenigde Staten, mensen hebben die worden betaald om het niet te begrijpen. Dit is alleen te begrijpen door het feit dat wij als vooruitlopend land met zoveel "grote" multinationals en "uitstekende" universiteiten zo achteroplopen i.v.m. duurzame energie. < http://www.storyofstuff.com/international/ >

1 Reactie
Renato2
Renato213 nov. 2009 - 13:45

CORRECTIE: Het verbranden van gas voor het opwekken van een zelfde hoeveelheid elektriciteit stoot 60% minder CO2 uit dan kolen. Een bijkomend voordeel is dat verbranden van gas niet zoveel ander schadelijke stoffen uitstoot, zoals bijvoorbeeld kwikzilver. Kennedy zegt dat de VS hun nationale uitstoot van CO2 met 20% kan verkleinen door het veranderen van de 'dispatch' wet die geldt in 50 staten van de VS. Deze 'dispatch' wet zegt dat waar een kolencentrale en gascentrale samen concurreren, de nutsbedrijven als eerste de energie van de kolencentrale moeten afnemen. Dit betekent dat de gascentrales voor 68% van de tijd stil liggen. Er is genoeg gas aanwezig in de VS om het gehele land voor de komende 100 jaar te voorzien van elektriciteit (1000 trillion cubic feet).

T.B.A.
T.B.A.13 nov. 2009 - 13:45

Wie zegt dat het 'onze' schuld is dat het klimaat aan het veranderen is? Over de afgelopen paar duizend jaar zijn er vaak zat warmere en koudere periodes geweest, zonder dat we massaal CO2 aan het uitstoten waren. Het Jura was ook een warmere periode, en ik kan me niet voorstellen dat de dinosaurussen massaal fabrieken aan het bouwen waren en kolen zaten te stoken. Aan het eind van de middeleeuwen was er de zgn. 'kleine ijstijd', hierna is de temperatuur langzaam opgelopen tot het 'normale' niveau, logisch ook dat de temperatuur nu lichtjes stijgt. Wetenschappers hebben ook geconcludeerd dat warmere/koudere perioden wel érg nauw samenhangen met toenames resp. afnames in de zonne-activiteit. Maar ja, daar hoor je niemand over, zo'n verhaal verkoopt namelijk veel minder goed dan een doemboodschap die vertelt dat we met z'n allen het klimaat naar de verdoemenis helpen. Serieus mensen, niet nodig om het economische stelsel op de schop te halen om klimaatverandering tegen te gaan die niet tegen te gaan is, omdat het klimaat buiten ons handelen toch wel verandert.

1 Reactie
polderjongetje
polderjongetje13 nov. 2009 - 13:45

Albert Lantinga: "Wie zegt dat het 'onze' schuld is dat het klimaat aan het veranderen is? Over de afgelopen paar duizend jaar zijn er vaak zat warmere en koudere periodes geweest, zonder dat we massaal CO2 aan het uitstoten waren." Eerst even de tweede zin. Dat klinkt nl als het verweer van een moordenaar die voor de rechter staat en beweert "Maar er zijn al zoveel andere moorden geweest! Die kan ik onmogelijk allemaal gedaan hebben want toen bestond ik nog niet eens! Dus deze moord KAN ik helemaal niet gedaan hebben!" Zou jij dat verhaal geloven? Zo ja, waarom? Zo nee, waar zit volgens jou de fout in zijn logica? Ik hoop dat je al gauw tot de conclusie komt dat alle moorden verschillende daders kunnen hebben. Dat is met klimaatsverandering ook zo. Historische klimaatsverandering hebben verschillende oorzaken gehad. Deze is bijzonder omdat er voor de eerste keer in de geschiedenis menselijke activiteit de oorzaak is. Wat alle klimaatsverandering wel met elkaar gemeen hebben is dat ze ALTIJD gepaard gingen met een significante stijging van de concentratie broeikasgassen, waaronder CO2, in de atmosfeer. Zoals nu ook het geval is. In feite, de concentraties DO2 die we nu meten (384 ppmv) hebben "we" de laatste 800 000 jaar nog niet gezien. Het varieerde de afgelopen 800 kyr tussen de 180-300 ppmv. Dan nu de eerste vraag, wie zegt dat het "onze" schuld is. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zegt dat. Dit panel, waaraan honderden en honderden wetenschappers op tal van gebieden meewerken, heeft alle wetenschappelijke publicaties t.a.v. klimaat en klimaatsontwikkelingen (en dan bedoel ik ook echt ALLE, dus ook de sceptische publicaties) verzameld; naast elkaar gelegd; met elkaar vergeleken; genoteerd waar zij overeenkomsten en waar zij tegenstrijdigheden zagen; heeft dat gebundeld in een concept-verslag; heeft dat aan alle wetenschappers (dus ook de sceptici) in de wereld voorgelegd en om commentaar gevraagd; heeft het commentaar verzameld en verwerkt en heeft een tweede concept-verslag geschreven. Dat tweede verslag is naar alle deelnemende regeringen van de VN gestuurd. Die hebben dat hun eigen deskundigen en wetenschappers (dus ook weer sceptici) voorgelegd om commentaar gevraagd en dat commentaar weer terug gestuurd. Op basis van dat commentaar is toen het definitieve rapport geschreven. Het belangrijkste onderdeel van dat rapport is misschien wel de "Summary for Policymakers" (Samenvatting voor Beleidsmakers). Want voor dat Rapport sturen bijna alle regeringen nl hun eigen afgevaardigen. Die slaan een paar weken lang de koppen tegen elkaar en komen uiteindelijk met een soort "slotverklaring", de Summary. In deze Summary staat dat de huidige opwarming van de aarde door de mens veroorzaakt wordt. Lijkt me toch dat ze niet over één nacht ijs zijn gegaan. Jou wel?

[verwijderd]
[verwijderd]13 nov. 2009 - 13:45

Tot mij spijt moet ik u mededelen dat het klimaat niet meer te redden valt. De natuur doet wat hij wil. Ik ben er stellig van overtuigd dat dit niet veroorzaakt wordt door de mensheid. Eeuwen terug deed de natuur al zo vaak zijn negatieve werking toen stond de mensheid nog in zijn kinderschoenen. Wie dan leeft wie dan zorgt. We willen toch allemaal welvaart! Wat ik trouwens ook zo leuk vind is het schreeuwen van het kleinste jongetje van de klas. Ik vraag dan ook bij deze aan elke milieu activist of milieu fanaat om voor de gein eens een blik op de wereldkaart te werpen. Als je lang zoekt dan vind je ergens heel klein de naam Nederland. Doe even allemaal normaal en sluit eens achteraan. Als het klimaat echt de oorzaak is van de welvaart kneus, begin dan eerst met de grote landen. Kop op Nederland, de wereld lacht je uit en niet alleen om het klimaat. De wereld roept tegen ons... "ZORG MAAR EERST VOOR JE POLITIEKE KLIMAAT!".

1 Reactie
jannelissen
jannelissen13 nov. 2009 - 13:45

typisch geval van na mij de zondvloed

[verwijderd]
[verwijderd]13 nov. 2009 - 13:45

Merkwaardig te zien dat er nog zoveel mensen bestaan die gewoon keihard ontkennen dat de mensheid, die sinds onze jaartelling in omvang is gegroeid van enkele miljoenen tot 6 miljard, geen invloed zou hebben gehad op het naar de klote helpen van deze planeet. Alsof de explosieve industrialisatie, consumptie en bevolkingsgroei van de afgelopen 150 jaar geen enkele invloed heeft gehad op het milieu. Maar ja, er bestaan ook nog steeds mensen die beweren dat de aarde plat is. Overigens, het voorbeeld van Denemarken dat Nico Koffeman geeft (dat het daar zoveel beter gaat dan in N.L.), gaat wel voorbij aan het feit dat Denemarken, in oppervlakte net zo groot als ons land, slechts 1/3 van de bevolking heeft van Nederland ! Maar daar mag je het niet over hebben, dat is taboe. Als we echt iets aan de problemen willen doen is er maar één oplossing. De rest is dweilen met de kraan open, het paard achter de wagen spannen en je kop in het zand steken. Een actieve bevolkingspolitiek, te beginnen in Nederland. Maar aangezien dat nooit via democratische weg gaat gebeuren zal moeder natuur zelf de problemen gaan oplossen en dat gaat aanzienlijk onplezieriger worden dan als wij mensen zelf maatregelen nemen.

2 Reacties
Binnenkijker
Binnenkijker13 nov. 2009 - 13:45

"Actieve bevolkingspolitiek". Klinkt zo neutraal, zo abstract. Misschien de vraag eens concreet maken: Rob, had je liever dat je moeder kinderloos was gebleven?

Nog1web
Nog1web13 nov. 2009 - 13:45

Het wordt niet ontkend, er wordt alleen op andere factoren gewezen die belangrijker zijn dan de mens. Zoals de natuurlijke dynamiek van klimaten.