Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Red de socialistische beschaving

  •  
19-05-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
6313618891_67776d3ecb_o

© cc-foto: Glenn Halog

Een rechts-extremistische revolte is ophanden en links raakt steeds verder gemarginaliseerd. Zolang links niet terugkeert bij haar socialistische grondbeginselen, is er van een serieus alternatief geen sprake.
Er waart een spook door Europa. Het spook van het rechts-extremisme. Deze politieke stroming drijft op onvrede en onzekerheid, die wijdverbreid in de samenleving aanwezig is. Maar waar komt deze onvrede, in één van de rijkste delen van de wereld eigenlijk vandaan? De Britse publicist George Monbiot beschrijft in zijn boek ‘ Uit de puinhopen ’ dat de mens binnen het dierenrijk een zeer bijzondere positie inneemt omdat binnen onze soort het altruïsme, de gave om je te bekommeren om het welzijn van anderen, evolutionair gezien ongekend groot is. Tegelijkertijd dwingt het politieke en economische systeem mensen om juist zeer individualistisch op te treden. Dit veroorzaakt een vorm van eenzaamheid en onbehagen.
Monbiot beschrijft het als volgt: “We leven in een tijdperk van verbazingwekkende materiële welvaart -al is die slecht verdeeld- maar anders dan onze voorouders verwacht zouden hebben, is de grote algehele vooruitgang niet samengegaan met een groter algemeen welbevinden. In plaats daarvan kweekt de wijdverbreide atomisering angst en onvrede. Zelfs in de rijkste bevolkingsgroepen.”
Als je daarbij optelt dat in de laatste decennia de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter is geworden, kan je niet anders dan concluderen dat het kapitalisme voor een groot deel verantwoordelijk is voor de situatie waar we ons in bevinden. Maar als je politiek kijkt welke alternatieven hiervoor zijn, kan de kiezer alleen kiezen voor meer van hetzelfde. Er zijn weliswaar verschillende kleurschakeringen; nationalistisch kapitalisme, bijbels kapitalisme, liberaal kapitalisme, groen kapitalisme en sociaal kapitalisme. Maar uiteindelijk zijn alle partijen slechts uit op het bijsturen van het systeem, in plaats van de omverwerping ervan.
Zelfs Baudet, die uitstraalt dat het onder hem allemaal anders wordt staat voor een ultra-kapitalistisch programma naar Trumps model. Eén positieve uitzondering is de Partij voor de Dieren, die wél pleit voor een totaal ander economisch systeem. Echter, door de grote voorzichtigheid van deze partij om zich te verbreden naar de meer sociaal-economische thema’s zal de invloed van deze partij beperkt blijven tot agenderend.
In 1881 werd de Sociaal Democratische Bond opgericht, de eerste socialistische politieke partij in Nederland. Zij had een radicaal programma, gericht op de omverwerping van het kapitalisme en de emancipatie van de arbeiders. En ook één van haar opvolgers, de SDAP, was in den beginne nog radicaal. De lijn van Pieter-Jelles Troelstra, die in 1918 tevergeefs de revolutie uitriep, werd daarna overvleugeld door meer gematigde socialisten als Willem Drees. Drees heeft weliswaar veel voor de arbeider betekend, maar heeft terugkijkend de weg geëffend voor de sociaal-democratie zoals we die nu kennen; focus op economische groei en het bijschaven van de negatieve bijwerkingen van het kapitalisme. GroenLinks, een partij die nota bene is ontstaan uit de CPN en PSP, doet hier vrolijk aan mee.
De SP is in het laatste decennium vooral verworden tot een partij die meer geloof heeft in kiezersonderzoek dan in de omverwerping van het kapitaal. De partij kiest onder druk van de rechtse doctrine een cultureel-conservatieve koers, terwijl de oorzaken van migratie en segregatie nagenoeg onaangeroerd blijven. En op economisch gebied is de SP een ‘gewone’ sociaal-democratische partij geworden.
We leven in een tijd waarin het aantal miljonairs exponentieel groeit, multinationals nagenoeg geen winstbelasting betalen, grote bedrijven meeschrijven aan wetgeving voor ons parlement. Door menselijk toedoen is de aarde hard op weg om aan het einde van deze eeuw ‘onbewoonbaar verklaard’ te worden. Tegelijkertijd neemt de armoede toe, is er sprake van een schrijnend tekort aan betaalbare woningen en moeten nota bene burgers het werk van de overheid overnemen door bedrijven juridisch te dwingen zorg te dragen voor het klimaat. En discriminatie van verschillende minderheden wordt meer en meer zichtbaar. Op papier is er dus een serieuze voedingsbodem voor linkse politiek. En toch ligt links verslagen in de hoek, niet begrijpend hoe het kan dat de kiezer een afslag neemt die nog rechtser en conservatiever is.
Daags na de mislukte revolutiepoging van Troelstra schreef de socialistische dichteres Henriëtte Roland Holst teleurgesteld aan een vriend: “Wij hebben kontrarevolutionaire organisatie zonder revolutie; en ik verwacht belangrijke hervormingen… zonder strijd. Hier gaat alles op zijn Aarlanderveensch.” [1] De verwachting van Roland Holst kwam uit. Terugkijkend op de gebeurtenissen in 1918 kun je stellen dat de revolutie er niet is gekomen, maar dat alleen al de dreiging van een revolutie leidde tot grootse stappen in de klassenstrijd.
In dat gegeven zit ook de belangrijkste les voor linkse politieke partijen en vakbonden; biedt een radicaal alternatief van hoop waarin de maatschappij centraal staat. Plaats je buiten de politieke orde en open de aanval op het systeem. Ontwikkel nieuwe ideeën op belangrijke oude socialistische thema’s zoals het monopolie op grond.
Laat je niet afschrikken door de modellen van de neoliberalen van het CPB, het cijferfetisjisme van de zwarte pakken in Den Haag, de lobby van Shell en ING. Niet alleen omdat de kiezer dit spektakel wel kan waarderen, zie de opkomst van Baudet, maar ook omdat je hiermee uiteindelijk het meeste resultaat boekt in de strijd naar de ideale wereld.
In een tijd dat links onder vuur ligt, zelfs wordt beschuldigd van het weggeven van de beschaving, is het tijd voor een radicaal weerwoord. Socialisten staan in een lange traditie van verzet tegen het kapitalisme, uitbuiting, ongelijke behandeling, discriminatie en het fascisme. Socialisten hebben Nederland de beschaving gegeven. Ze waren de drijvende kracht achter het algemeen kiesrecht, minimumloon, de achturige werkdag, sociale woningbouw, de vrije zaterdag en een beter milieu. Die beschaving laten we ons niet zomaar afpakken.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (88)

DaanOuwens
DaanOuwens21 mei 2019 - 12:21

Zoals de zaken er nu voorstaan gaat er op 1 januari 2020 een nieuwe wet in werking waarin de arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer geregeld worden. Werkgevers kunnen mensen gemakkelijker ontslaan en werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht op een ontslag vergoeding. Zoals ik er naar kijk is het een duidelijk onvoldoende poging van de overheid om de arbeidsrelaties in overeenstemming te brengen met de dagelijkse werkelijkheid op de arbeidsmarkt. De intenties van de minister Koolmees zijn niet slecht, maar hij mist de inbreng van de werknemers, de wet is simpelweg niet goed genoeg. De werkgevers hangen achterover omdat de huidige situatie voor hen nu wel positief is. En nu na 2 jaar krapte op de arbeidsmarkt zien ze eindelijk een klein beetje inzien dat zij vaste arbeidsovereenkomsten moeten bieden. Over een jaar ontdekken de werkgevers dat wat meer loon ook een goed idee is. De gemiddelde werkgever binnen NVO/NCW heeft dan ook een toekomstvisie die maximaal een maand beslaat. Het is om gek van te worden. Maar nu lees ik dus een stukje van een bestuurder van een van de belangrijkste vakbonden waarin hij zich beklaagt over onvoldoende linkse invloed op de samenleving. En tegelijk weet ik dat de vakbonden het lelijk laten afweten op dit onderwerp waaraan zijn hun bestaansrecht ontlenen. Waarom hebben de werknemers zich niet veel meer bemoeid met de nieuwe wet? Waarom hebben zij de SP standpunten overgenomen over het pensioen? En hebben ze de belangrijke punten laten liggen? Waarom behartigen ze niet de belangen van alle werknemers, maar slechts van de oudere werknemer die de jongeren wil laten betalen voor zijn pensioen? Volgens mij deelt de schrijver zichzelf een brevet van onvermogen uit. Overigens zijn kritiek op de SP is terecht. Zij maken van links Nederland een sekte die zo zuiver in de leer is dat slechts 5% van de Nederlanders de ideeën kan steunen. Vandaar ook dat de vakbonden in een rap tempo krimpen. Maar als je loon dan toch wordt betaald door die laatste leden ga dan er ook voor aan het werk. En dat is niet het schrijven van dit soort tekstjes die niets oplossen. De eerste kamer buigt zich nog over de nieuwe wet en van de vakbonden horen wij niets. De ABVA/KABO zou eens aan het werk moeten gaan.

Van Tax
Van Tax20 mei 2019 - 9:23

De laatste alinea vat het mooi samen: De idealen zijn bereikt. "Ze waren de drijvende kracht achter het algemeen kiesrecht, minimumloon, de achturige werkdag, sociale woningbouw, de vrije zaterdag en een beter milieu." In deze tijd wordt het kiesrecht/zeggenschap kiezer liever afgebouwd (geen referendum), door deeltijdwerk wordt er veel minder gewerkt dan die 8 uur per dag, de vrije vrijdag is de nieuwe zaterdag, en de betere milieuagenda wordt zelfs door de VVD gesteund. Daarnaast is er weliswaar een grote kloof tussen de rijkste en armste procent, maar voor de 98% daartussen (dus voor praktisch het hele electoraat) is NL genivelleerd dat het een feest is. Meer nivelleren kan de middenklasse niet aan. Bovendien is de methode (toeslagen) verkeerd (ik merk in mijn omgeving dat mensen bang worden van alle toeslagen en het risico te moeten terugbetalen). Enige punt waarop goed gescoord kan worden: woningbouw. Ondanks de krapte staat dit punt niet echt hoog op de agenda.

1 Reactie
Katootje2
Katootje220 mei 2019 - 19:03

De rijkste 20 procent hebben samen bijna 83 procent van het totale vermogen in handen en die nemen alle beslissingen, zonder dat we daar via de democratie enige invloed op kunnen uitoefenen. En als we dat daar via wetgeving teveel beperkingen aan willen opleggen, dan dreigen ze gewoon naar het buitenland te verhuizen. Daarentegen heeft 32% van de Nederlandse huishoudens het afgelopen jaar met een of meerdere betalingsachterstanden te maken gehad.

Tolvandewelvaart
Tolvandewelvaart20 mei 2019 - 9:17

Het huidige neoliberale beleid geeft de markt te veel vrijspel. Waardoor er belasting wordt ontdoken en het milieu wordt vernietigd. Genoeg voorbeelden. Zoals Staatsbosbeheer die door terugtrekking van overheidssteun gedwongen is om commerciële activiteiten uit te voeren. Zoals de grootschalige bomenkap. Onder valse voorwendselen. Staatsbosbeheer heeft een dochterbedrijf, Energiehout B.V. Hier worden onze bomen omgezet in zogenaamde schone energie. De sociaal democratie is niet tegen de vrije markt maar wel voor een sterk controlerende overheid. Her innen van belasting en deze opbrengsten te investeren in sociale voorzieningen, zoals veiligheid, gerechtigheid, gezondheidszorg, onderwijs, milieu. Dit zijn zaken die betaald moeten worden door het collectief met belastinggeld. Door de verzwakking van de sociaaldemocratie heeft het neoliberale beleid vrijspel. Dit gaat ten koste van het milieu en samenleving. Ieder voor zich en de rest kan stikken, in de fijnstof en microplastics. Het volk wordt door de rechtspopulisten dom gehouden. Sociaaldemocraten (PVDA) krijgen de schuld, de onvrede. Massa immigratie bijvoorbeeld. Links is voor humaniteit. Dus eenmaal binnen een gelijkwaardige behandeling. De massa immigratie wordt juist veroorzaakt door het neoliberale beleid. Goedkope arbeidskrachten zijn welkom en de oorlogsslachtoffers worden weggezet als gevaarlijke vluchtelingen. Zaai verdeeldheid en oogst macht. De VVD en het CDA als vernietigers van het milieu. Boeren worden niet geprikkeld om biologische gewasbescherming te gebruiken maar wel goedkope, alles vernietigende landbouwgif. Ook beschikbaar bij de tuincentra om de hoek. Een sterke overheid, die boven de markt staat zou dit makkelijk kunnen verbieden. Recent, een VVD minister van Waterstaat, adviseert een chemisch bedrijf in Dordrecht gif te lozen in het water, omdat daar geen regels voor zijn. Ik wil regels en gerechtigheid! Stem links. Niet voor een linkse ubermacht maar voor een afzwakking van het huidige ongeremde beleid.

msj_meijerink
msj_meijerink20 mei 2019 - 8:12

Het socialisme als ultieme doel werkt niet, zo wees de praktijk uit in Oost-Europa en andere gebieden. Waar aan de hand van de voormalige Sovjet Unie het communisme werd gepredikt, dit als voorstadium voor het doel: het socialisme. Er bleken in de praktijk altijd mensjes te zijn, die zichzelf boven de massa verheven voelden, om zich als redder van het land op te werpen. Die verwerden dan in de tijd allen tot totalitaire leiders, met soms zelfs dynastieke neigingen (bijv. Noord-Korea). In Nederland werd dit al in de jaren 00 van de 20ste eeuw ingezien door een aantal politici (bijv. Albarda, Drees) en ontstonden de SDAP en later de PvdA, beide gestoeld op het principe van Sociaal Democratische waarden. Om op een democratische manier alle burgers de kans te geven zich te verheffen, dwz: zich maatschappelijk te verbeteren. Samenwerkend zou zo een betere, meer rechtvaardigere maatschappij ontstaan. Dit is een iteratief proces dat nog steeds loopt en zal blijven lopen, want de wereld verandert ook altijd weer. Maar het socialisme was een theoretisch mooi, gedateerd verhaal van Karl Marx en Friedrich Engels, geënt op de situatie van de 19e eeuw en de aanname dat iedereen via een gewapende strijd een nieuwe wereldorde zou kunnen afdwingen. Inmiddels is geleerd dat dwang een slechte parameter is om iets te verbeteren. De verbetering moet uit jezelf komen en is een gestaag doorlopend proces (met veel vallen en opstaan)!

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen20 mei 2019 - 21:12

Wat we daar uit kunnen leren mijnheer Meijerink is, dat we dus een vorm van socialisme langs democratische weg zouden moeten zien te bewerkstelligen, want de controle van de macht moet blijven bestaan. Geen gemakkelijke opgave, want daar is het nu al niet te best mee gesteld. Als we analyseren wat dat betekent en met name waarin dat verschilt van hetgeen "sociaal-democratische" partijen ons als "sociaal-democratie" of "het Rijnlandse model" willen verkopen, dan is dat de eis dat de productiemiddelen in handen moeten komen van de werknemers en/of de gemeenschap, zodat we weer democratische zeggenschap krijgen over wat er wordt geproduceerd en met welk doel. Het is teleurstellend -bijna beangstigend- dat al degenen die om het hardst protesteren tegen de neo-liberale opvatting van economie nog niet tot die logische conclusie zijn gekomen en als doel hebben geformuleerd.

Tom7
Tom720 mei 2019 - 7:42

Over de PVDD "Echter, door de grote voorzichtigheid van deze partij om zich te verbreden naar de meer sociaal-economische thema’s zal de invloed van deze partij beperkt blijven tot agenderend." Gelukkig het strookt namelijk met hun gedachtegang (welzijnsdenken), ze stellen zich n.l. hiermee gedeeltelijk buiten de huidige macht en het huidige systeem(welvaartsdenken), maar zijn hierdoor wel bedreigend voor die huidige macht. Tegelijk vraagt u om een omwerping van het huidige systeem, en vermeld u dat dreiging grote veranderingen heeft gebracht. Kijk en luister om u heen en stel vast dat de bewustwording van het falen van het huidige systeem, mede door de PVDD haar stemmenwinst/dreiging al tot veranderingen aan het leiden is. Toen de SP nog een beweging was konden ze de boodschap van het algemeen belang is eigenbelang, zonder probleem naar buiten brengen. Ze wilden er immers niets anders voor terug dan een volgens hun, betere samenleving voor iederéén. Daarnaast hielpen ze ook mensen via hun belangeloze werk op sociaal gebied. Ze voegden letterlijk de Daad bij het Woord Maar doordat ze een politiek partij zijn geworden is dat ideaal niet meer zomaar in overeenstemming met hun ideologie. Nu zijn de sociale problemen binnen het algemeen belang voor hun een marketing product geworden om stemmen binnen te halen, die stemmen verschaffen hun sowieso iets, n.l. macht. (Een mooi flitsend hoofdkantoor, een glimmende verkiezingbus, laserstralen projecties op kantoorgebouwen, etc meer marketing voor meer macht) Maar als die macht niets oplevert voor het algemeen belang, voelt de klant van het gekochte product zich bedrogen, zie Groningen, en gaat gewoon shoppen bij een ander winkeltje. Helaas voelen veel Vakbondsleden en PVDA stemmers zich ook bekocht, met een soortgelijke uitleg als achtergrond. Vond dit hier op JOOP een mooie open discussie over het één en ander. https://joop.bnnvara.nl/opinies/pleidooi-voor-materialisme

2 Reacties
Tom7
Tom720 mei 2019 - 9:53

Toelichting: Voor Vakbondsleden was een reden om lid zijn van de Vakbond dat hun sociale zekerheid (welzijn) werd gewaarborgd en verdedigd, tegenwoordig is op dat gebied weinig meer zeker. De zekerheden zijn uit handen gegeven zonder dat leden het gevoel hebben gehad dat de Vakbond hier openlijk voor en met de leden strijd tegen heeft gevoerd. De PVDA staat voor Sociaal Democratie, de Sociale kant hebben ze grotendeels onder aanvoering van de derde weg richting geleid door Kok, sluipenderwijs afgevoerd. En de Democratie hebben ze na de grote stemmenwinst onder Samson in Elitaire geslotenheid zonder overleg en ruggespraak met al hun stemmers, bij het grof vuil gezet. Saillant detail is dat de Vakbond, de PVDA, en bepaalde Media een paar decennia geleden zich terug begonnen te trekken, van gedecentraliseerd werd het meer gesloten en gecentraliseerd. Eén van de redenen voor toen de opkomst van de SP, ze wisten immers in die tijd wel wat er op straat leefde. Moet wel zeggen dat hier in Friesland er een PVDA stroming is die wel weer de burger omarmt heeft, en mede via het Iepen Mienskips idee denken, grote stappen vooruit weet te zetten. http://finsteropfryslan.frl/mienskip/iepen-mienskip-monitor/

Fetse
Fetse20 mei 2019 - 10:43

Leuke reactie. Wat betreft de pvdd; eens, ik zou echter graag zien dat de partij zich ook zou profileren op sociaal-economische thema's. Ik ben ervan overtuigd dat een grote groep mensen niet zo bezig is met natuur, milieu, klimaat. Niet omdat ze dit onbelangrijk vinden, maar simpelweg omdat ze op dit moment grotere zorgen hebben dan dat. Als je daar niets mee doet blijft het een soort niche-partij. Dat vind ik jammer omdat de standpunten op andere onderwerpen ook gewoon goed(zie stemmingen 2e kamer) zijn maar onvoldoende worden belicht.

Grietje Genot
Grietje Genot20 mei 2019 - 7:03

Ik koester een aantal warme herinneringen aan sommige 'utopische socialisten' - althans aan het lezen van hun geschriften. En inderdaad: dat privébezit en de daarbij horende revolvermentaliteit is niet tof en een blok aan het been van de vooruitgang. (Zonder deze vulgair darwinistische (tegennatuurlijke) neigingen hadden we al in 535 (vóór c.e) al voet op de maan kunnen zetten, en hadden we die santenkraam met Jezus en Mohammed - laat staan Hitler, Putin en Trump - niet nodig gehad. En ook die battle tussen die twee barpianisten van aanstaande woensdag was geruisloos gepasseerd.) En nu 't (joods-)christelijke fascisme weer populair is, zouden de socialisten ook weer 's terug naar hun roots kunnen gaan, toch? Dat lijkt zegenrijk en verfrissend. Walden III?

toshiba
toshiba20 mei 2019 - 4:41

stem groenlinks dus

anda2
anda219 mei 2019 - 19:00

De revolte waar Fetse Visser het over heeft is al jaren uitgewerkt. Een nieuwe revolte is aanstaande en dat is hard nodig ook. Nieuw links, dat de vorige revolte in Nederland bracht, heeft zeker goede zaken voor elkaar gebracht voor de werkende klasse.Echter, het is ook het begin geweest van de polarisatie in Nederland. Nieuw links was geobsedeerd om het socialisme van oost Europa naar Nederland toe te brengen en was niet bereid tot enige concessie. Pamela Hemelrijk schreef over dit socialisme o.a. het volgende in haar Anti Socialistisch Manifest.. Overigens een interessant manifest. ik citeer. bij het feodalisme parasiteerde een klein groepje nietsnuttende rijken op een kolossaal leger produktieve armen; bij het socialisme parasiteert een kolossaal leger nietnuttende armen op een klein groepje produktieve rijken. Maar die dwang, die hebben beide systemen gemeen, en ze zijn dan ook beide onherroepelijk gedoemd om te falen. Die dwang en onderwerping aan het systeem vind je terug in de doelstellingen van Nieuw Links. Lees hun manifest - tien over rood - er maar eens op na. Het is een wel erg gedurfde bewering dat de beschaving gestoeld is op socialisme.Waar in de wereld heeft het socialisme een duurzame welstand gebracht? Ik zie vooral onderdrukking en uitbuiting van de burgerij door de politieke elite. De beschaving is een ontwikkeling waarin velen hebben bijgedragen. Vooral eenlingen die vaak tegen de stroom in durfden te roeien zoals bijvoorbeeld Spinoza . In een socialistisch bestel zou dit nooit mogelijk zijn geweest omdat daar nauwelijks ruimte bestaat voor individuele kritiek op het systeem. De Goelag zal vol met deze dissidenten.China had haar heropvoedings instituten. Nederland kent deze kampen gelukkig niet maar links Nederland kent wel ander methodes om andersdenkenden te onderdrukken. Denk hierbij aan het beruchte demoniseren en sociale uitsluitingen.

4 Reacties
Katootje2
Katootje219 mei 2019 - 20:36

In Duitsland stond die demonisering en uitsluiting bekend als "Berufsverbot".

JanB2
JanB220 mei 2019 - 0:13

"bij het socialisme parasiteert een kolossaal leger nietnuttende armen op een klein groepje produktieve rijken" Dat is dus al grote onzin. Men heeft zowel op links als op rechts volstrekt geen beeld van de situatie in het voormalige Oostblok destijds (waarbij ik er vanuit ga dat die bedoeld wordt met de term "socialisme" (an sich al miskleun)). Het Oostblok was feitelijk een voorzetting van het Feodalisme met andere middelen en andere spelers. En in een andere setting. Een relatief kleine groep gepriviligeerden had zich, door de leer van Marx en Engels te kapen, in het centrum van de macht weten te vestigen en genoten in die hoedanigheid van de geneugten des levens, daarbij parasiterend op de arbeid van de "socialistische werkman" die een 3-kamer flat bewoonde en 10 jaar op een Trabant of een ander verouderd vehikel moest wachten. En China HEEFT nog steeds heropvoedingskampen. Die zijn niet verdwenen na de introductie van het zaligmakende turbo-kapitalisme. Kortom: kapitalisme amerikaanse stijl of "socialisme" oostblok-stijl zijn gewoon 2 kanten van dezelfde medaille. Exploitatie van de massa is in beide systemen een centraal gegeven (iets waar Marx en Engels mijlenver van verwijderd stonden).

anda2
anda220 mei 2019 - 13:29

@Jan, grotendeels wil ik wel meegaan in uw commentaar. Natuurlijk is het citaat van mevr. Hemelrijk gechargeerd maar u omschrijft de situatie van de arbeidende klasse precies zoals zij deze bedoelde. En ja, China laat ook nu nog geen individueel gedrag toe. De oude structuren zijn hooguit opnieuw geverfd. In een socialistisch bestel en binnen het neo liberaal globalisme is het de middenklasse die het als eerste moet ontgelden. Het is juist deze klasse die zorgt voor een betere verdeling van zowel de welstand als de armoede.Als middenstander had ik jarenlang een uitstekende verhouding met meneer Meis. Een liberaal denkende communist die zich in het huidige GL niet thuis zou voelen.

JanB2
JanB220 mei 2019 - 23:33

@ Anda In beide systemen verdwijnt de middenklasse dan ook op den duur.

bob b.
bob b.19 mei 2019 - 18:35

De schrijver die Monbiot aanhaalt bedoelt het goed maar is een hopeloze wensdenker. Als we maar doen wat hij voorstelt komt alles goed. Er is geen bewijs dat zolang we maar heel links gaan denken en doen de onvrede verdwijnt. Ik denk zelfs dat de onvrede alleen maar groter wordt. Want mensen hebben er genoeg van dat anderen zeggen hoe ze moeten leven. Ook al hebben die anderen het beste met hen voor. Er is een veel belangrijkere reden waarom wij gedoemd zijns tot onvrede. Zolang we ons kunnen baden in welvaart en luxe zullen we er alles aan doen om die welvaart in stand te houden. Normale mensen veranderen in nare mensen met racistische en fascistische trekken, niet omdat ze slecht zijn of links of rechts, maar omdat ze bang zijn hun materiële rijkdom kwijt te raken. Je hoeft niet rechts te zijn om een racist te zijn of links om geen fascist te worden. Fascisme is een houding, geen politiek statement. Dat populistisch rechts zegt iets te doen aan de vijanden van onze gemoedsrust maakt dat ze door sommigen wordt gezien als de verlosser van onze problemen. En dan vooral die waar wij als beschaafde mensen onze vingers liever niet aan branden. Extreem rechts als de ophaal dienst van onze onvrede en andere sociaal onverteerbare zaken. Natuurlijk lost dit het probleem niet echt op, maar het zorgt dat iets hebben om ons over te schamen. Achteraf en zo erg dat we het onvredeprobleem even kunnen vergeten.

2 Reacties
JanB2
JanB220 mei 2019 - 0:16

Er is geen bewijs dat zolang we maar heel links gaan denken en doen de onvrede verdwijnt. Er is wel overtuigend bewijs dat het neoliberalisme een doodlopende weg is. Dus ieder alternatief is de moeite van het proberen waard. Overigens slaat het nergens op dat links denken geen meerwaarde heeft. Het is wat Europa na '45 uit de stront heeft weten te trekken.

Fetse
Fetse20 mei 2019 - 7:34

Ik moet zeggen dat ik vind dat Monbiot zich in zijn boek juist kwetsbaar opstelt; zo is hij terecht groot voorstander van meer directie democratie, en geeft daarbij meteen aan dat daaruit ook beslissingen kunnen voortvloeien die nou niet bepaald 'links' zijn. Maar dat moet je dan dus accepteren. Ik zie vooral een verhaal van hoop en vertrouwen in gemeenschapszin en geen blauwdruk van hoe alles zou moeten zijn.

HarryD2
HarryD219 mei 2019 - 18:29

'Baudet, die uitstraalt dat het onder hem allemaal anders wordt staat voor een ultra-kapitalistisch programma naar Trumps model.' Dit blijkt niet echt uit het FvD verkiezingsprogramma of uit interviews. Misschien wat toelichting geven op deze uitspraak?

1 Reactie
Fetse
Fetse20 mei 2019 - 7:35

Zie hier; https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-wil-forum-voor-democratie-het-stemgedrag-van-thierry-baudet-en-theo-hiddema-onder-de-loep~b425e97f/

HM van der Meulen
HM van der Meulen19 mei 2019 - 17:56

Ik herhaal: Als de socialisten niet leren om te ondernemen wordt het nooit wat.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen19 mei 2019 - 18:18

Ik denk dat maar weinig mensen weten wie degene was die het begrip "the new green deal" heeft geïntroduceerd en wat er precies mee bedoeld werd/wordt. Voor de liefhebbers van een verhaal dat wat verder de diepte ingaat: https://www.youtube.com/watch?v=5qwOvEUbMBo https://www.youtube.com/watch?v=lpTOXKHRJlU

Barends2
Barends219 mei 2019 - 16:20

Ach die kleine groep extremen van 1% - zeg NVU en Antifa - daar let toch niemand op.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen19 mei 2019 - 17:54

Behalve als ze met bommen gaan gooien, daar is de overheid dol op. Geen beter argument voor het invoeren van al die vormen van staatscontrole die de grootste bedreiging vormen voor de vrijheid van allen onder de noemer van veiligheid. Het laagste aantal verkeersongelukken vindt je in het gevangeniswezen.

korheiden2
korheiden219 mei 2019 - 16:16

Ook ik vind de kloof tussen arm en rijk te groot. Maar tegelijkertijd is de welvaart in het Westen ongekend. Nederland scoort altijd in de top-10 van allerlei tevredenheids- en gelukslijstjes. Als het verfoeide kapitalisme, nu ook wel neo-liberalisme genoemd, werkelijk zo slecht zou zijn, hoe komt het dan dat wereldwijd de honger en sterfte door besmettelijke ziekten afneemt? Volgens mij was de wereld er zo'n 50 jaar geleden veel slechter aan toe (De opwarming is uiteraard een ander verhaal).

5 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen19 mei 2019 - 17:40

korheiden - Het is een hardnekkig misverstand om technische vooruitgang toe te schrijven aan het economisch stelsel.

HM van der Meulen
HM van der Meulen19 mei 2019 - 17:47

Overigens wordt de grootste technische vooruitgang niet zelden geboekt in tijden van oorlog en als je de sociaal-economische achtergronden in tijden van oorlog onder de loep neemt, dan staan in die tijd democratie en kapitalisme meestal op een heel laag pitje. Bovendien zijn de inspanningen dan allerminst gericht op het afnemen van de honger en sterfte door besmettelijke ziekten. Het gaat kortom om een nogal simplistische benadering van de werkelijkheid.

Joe Speedboot
Joe Speedboot19 mei 2019 - 19:40

'Nederland scoort altijd in de top-10 van allerlei tevredenheids- en gelukslijstjes.' Fastfood bij McDonalds, fastproducts bij Ikea, fastfashion van H&M, fast entertainment bij de RTL's en de SBS-en van deze wereld, en natuur haal je bij Intratuin. Goh wat zijn we met zijn allen toch gelukkig met al die burnouts, antidepressiva etc.

JanB2
JanB220 mei 2019 - 0:21

Nederland scoort altijd in de top-10 van allerlei tevredenheids- en gelukslijstjes. Gewoon foute onderzoeksmethodiek. Je moet Calvinisten nooit vragen naar hun welbevinden. Krijg je altijd dezelfde dooddoeners te horen (zwelfs als je ze dwingt met hun blote gat een uur op een blok ijs te gaan zitten roepen ze nog dat het prima gaat). Je moet hun medicijnrecepten bekijken. En dan schrik je je een beroertje van de wagonladingen antidepressiva die hier in Nederland worden geslikt.

JanB2
JanB220 mei 2019 - 0:25

correctie: zwelfs => zelfs

HM van der Meulen
HM van der Meulen19 mei 2019 - 16:12

De zoveelste analyse die niet verder komt als het intrappen van een open deur, gevolgd door strategische leuterkoek: "Plaats je buiten de politieke orde en open de aanval op het systeem. Ontwikkel nieuwe ideeën op belangrijke oude socialistische thema’s zoals het monopolie op grond." Zoals het monopolie op grond? Als socialisten niet leren om te ondernemen wordt het nooit wat.

2 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot19 mei 2019 - 19:28

'Als socialisten niet leren om te ondernemen wordt het nooit wat.' Bijvoorbeeld. Dat is echter maar een deel van de oplossing. Er is een paradigmaverschuiving, een totaal nieuw model, nodig. De mensheid is als een soort sprinkhanenplaag met bijna exponentieel toenemende snelheid zijn eigen leefomgeving aan het kaalvreten. Dat laatste moet stoppen voordat het binnenkort te laat is.

Fetse
Fetse20 mei 2019 - 7:41

Ik realiseer me dat die term inderdaad wat ouderwets is. Gaat om het feit dat een grondbezitter dankzij investeringen vanuit de gemeenschap na een functiewijziging (aanleg wegen, riolering, elektriciteit, enz...) de waarde van zijn grond in 1 klap over de kop ziet gaan. En dat de samenleving van deze winst niets terugziet. Dat werkt grondspeculatie in de hand en maakt woningen duur. Is een oud socialistisch idee om deze winst af te romen. Zie ook hier; https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-planbureau-geeft-joop-den-uyl-alsnog-gelijk~bce21f6c/

Sarajlija
Sarajlija19 mei 2019 - 15:31

Over welke socialisme hebt u? Zoals in China, Venezuela of zoals dat vroeger in SU en SFRJ was? Hier in rijke westen is de kans op socialisme vrij klein op dit moment. De val van muur heeft een gevaarlijke gevolg. Er is geen controle op kapitaal meer wereldwijd. Volgens Marx zou kapitalisme via natuurlijke maatschappelijke ontwikkeling overgaan in socialisme en ik zie dat niet zo snel gebeuren jammer genoeg.

3 Reacties
JanB2
JanB220 mei 2019 - 0:24

Volgens Marx zou kapitalisme via natuurlijke maatschappelijke ontwikkeling overgaan in socialisme en ik zie dat niet zo snel gebeuren jammer genoeg. Er is (eindelijk na 10 jaar crisis) wel een tendens in die richting te bespeuren. Per slot van rekening roepen die succesvolle rechtse nieuwkomers op sociaal economisch gebied zo'n beetje hetzelfde als de PvdA 40 jaar geleden. En dat legt ze geen windeieren. Of ze het ook menen is een andere vraag.

Fetse
Fetse20 mei 2019 - 7:53

En ik geloof dat er ook een democratische vorm van socialisme/links mogelijk is/moet zijn.

Sarajlija
Sarajlija20 mei 2019 - 9:42

Jan en Fetse, Dat klopt wat jullie beide schrijven. Het gaat langzaam maar zeker goede kant op.

Rode druppel
Rode druppel19 mei 2019 - 15:25

Bedoeld de schrijver dit ? https://nl.wikipedia.org/wiki/Silvio_Gesell

Frits Jansen
Frits Jansen19 mei 2019 - 15:10

Die onvrede komt doordat uitgekookte mediastrategen de kiezers massaal en uiterst professioneel belazeren.

1 Reactie
Woeki Hypo
Woeki Hypo19 mei 2019 - 18:44

De hoogopgeleiden van de PvdA gaan het ons ook nog een keer uitleggen. Woeki Hypo.

wegmetons
wegmetons19 mei 2019 - 15:00

Het socialisme was echt top, overal waar men er een poging in waagde werd het een enorm succes. Leverde heel geen dictaturen van oligarchen op en dergelijke. Allemaal even arm behalve de leiders die stinkend rijk werden... Nee, socialisme is niet de uitkomst. Een mix van de verschillende politieke kleuren is het beste in mijn ogen. Het mensdenken van het socialisme, de vrijheid van de liberalen, het om elkaar geven van de confessionelen. Alle politieke kleuren hebben positieve punten én negatieve punten.

4 Reacties
Woeki Hypo
Woeki Hypo19 mei 2019 - 18:34

Het tegenwoordig dominante neoliberalisme of neoliberale economie is geen "mix van de verschillende politieke kleuren" en zelfs geen klassiek liberalisme, maar een extreme en totalitaire elitaire eenzijdigheid. Vandaar de grote onvrede misschien. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

wegmetons
wegmetons19 mei 2019 - 18:57

Overdrijven is ook een vak. Er gaan zeker dingen niet goed, hoe die grote bedrijven als Shell, Facebook, Apple, etc. onder het betalen van belastingen uitkomen bijvoorbeeld is veel mensen een doorn in het oog. Maar er gaan ook een hele hoop dingen heel erg goed in dit land. De gezondheidszorg is fantastisch hier, het vangnet van de staat voor mensen die niet kunnen werken om wat voor reden dan ook is een van de beste in de wereld, het onderwijs is prima, criminaliteitscijfers zijn relatief laag, etc. Natuurlijk slaan er soms dingen door maar overall is het hier prima toeven. En kom dan toch alsjeblieft niet weer met die salarissen voor leraren en dergelijke: die zijn ook prima. Sterker nog, wat een leraar hier vangt kan je uitstekend van leven. Ik zou best met ze willen ruilen in ieder geval, ik werk meer uren met mijn hbo opleiding voor minder geld in ieder geval...

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2019 - 21:19

Als zelfs Bas Heijne schrijft; https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/10/kritiek-op-de-elite-is-overal-a3959858 Dan kun je Woeki Hypo niet ontkennen.

Woeki Hypo
Woeki Hypo20 mei 2019 - 13:44

@Minoes&tuin, 19 mei 2019 at 23:19, Interessant helder verhaal van Bas Heijne. Mijn Hypothese (voorlopig): Economisch of elitair rechts, het neoliberalisme, geen liberalisme, tegen Verlichting en tegen humanisme, plaveit de weg voor cultuur of populistisch rechts, tegen Verlichting en tegen humanisme. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Buitenstaander
Buitenstaander19 mei 2019 - 14:55

En wat te denken van het FNV zelf: vindt dat ze zich overal mee moet bemoeien; Klimaat; immigratie, betaalbare woningen etc; alle socialistische thema's moeten blijkbaar bij het FNV aan bod komen. Maar wat nu met hun oorspronkelijke rol, tbv de arbeider? Laten we het ruimer nemen: De werkende in de samenleving. De middenklasse die uitgemolken is? de ZZPer die jarenlang in de kou stond? En de jongeren, zoals in de pensioendiscussie. Wie de schoen past trekke 'm aan, en schoenmaker blijf bij je leest.

3 Reacties
Woeki Hypo
Woeki Hypo19 mei 2019 - 19:02

Bemoeien de werkgevers en het neoliberalisme zich niet overal mee? Volgens mij moet een effectieve vakbeweging zorgen voor politieke rugdekking. Woeki Hypo.

Buitenstaander
Buitenstaander20 mei 2019 - 8:03

@Woeki 'rugdekking' : Helemaal mee eens, en dan laat je dus de politiek haar werk doen, en legt het FNV zich toe op werknemers / arbeiderszaken… Dan kan de politiek milieu etc doen….

Woeki Hypo
Woeki Hypo20 mei 2019 - 14:50

@Norm, 20 mei 2019 at 10:03, Die beperkt functionele opvatting blijkt in de praktijk (met het tegenwoordig dominante neoliberalisme als voorbeeld) niet te werken. Die klassiek politieke partijen (ook neoliberaal geworden) met verbindingen naar de vakbewegingen laten het dus ook afweten. De positie van de werknemers (deel aspect) is afhankelijk van de politieke inrichting van de maatschappij (totaal visie). Het neoliberalisme is zo’n totaal visie, maar (maximaal) eenzijdig. Sommigen hebben er belang bij om de term “neoliberalisme” te ontkennen, om de betreffende totaalvisie als politieke richting (of klasse van richtingen) te ontkennen. Als je geen totaalvisie hebt, dan kun je (tegen elkaar) uitgespeeld worden. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty19 mei 2019 - 14:49

"Zolang links niet terugkeert bij haar socialistische grondbeginselen, is er van een serieus alternatief geen sprake." Mooi, deze opsteker kon de SP goed gebruiken. Jammer dat er verderop in het artikel één alinea bol staat van de frames om de SP als een populistische en opportunistische partij weg te zetten die haar ideologische beginselen verloochent. De SP wil alleen misstanden als gevolg van "vrij verkeer van personen" binnen de EU aan de kaak stellen en dat de EU handvatten aanreikt om dit beter te kunnen reguleren. Verder is de SP sociaaleconomisch de enige knetterlinkse hedendaagse partij.

kipzonderkop
kipzonderkop19 mei 2019 - 14:05

''op economisch gebied is de SP een ‘gewone’ sociaal-democratische partij geworden.'' Echt baarlijke nonsens. Iedereen die de SP op 1 lijn stelt met de nazaten van exhibitionistische zelfverrijkers als Wim Kok en Tony Blair met hun 3e weg heeft er echt helemaal niks van begrepen. Het grote probleem in Nederland is alles wat zich ''progressief'' noemt (GL, PvdA, CU, D66). Dat zijn de politieke partijen die grote gaten op links en rechts laten vallen. Partijen die hun oorspronkelijke ideologie verloochen en vooral bezig zijn een zo groot mogelijke aantal kiezers naar de mond te praten zonder nog zelf de weg te wijzen. Politieke elite die in de zucht naar pluche zetels gaan voor de subsidie slurpende middenmoot. De SP praat geen kiezers naar de mond. De SP zegt duidelijk hier staan wij voor. Voor alle arbeiders, Nederlandse arbeiders en buitenlandse arbeiders die gedwongen worden hier onder de prijs van de Nederlandse te komen werken om de diepe zakken van de rijken en hun ondernemingen extra te vullen en hun thuisland zo laten verpauperen. Over migratie is de SP ook duidelijk, mensen zijn het beste af in hun thuisland en als dat niet kan in omringende landen, daar moeten mensen ook in ondersteund. Take it or leave it, veel beter dan ''progressief'' geleuter van politieke elite/salon socialisten die alleen maar bezig zijn het gepeupel naar de mond te praten.

2 Reacties
Mr Ed
Mr Ed19 mei 2019 - 16:14

De SP is er wel voor de Nederlandse arbeider, maar wil de buitenlandse arbeider vooral helpen met een enkele reis naar het land van herkomst. Tegenwoordig met de smoes dat het n die landen van herkomst zo erg is dat iedereen in het westen werkt.

Pjotr Kropotkin
Pjotr Kropotkin19 mei 2019 - 17:02

Best 'kipzonderkop', Ik ben zelf lid van de SP, maar momenteel dwaalt mijn partij. Het te betreuren dat ik dat moet constateren. Diverse moties die onze fractie in de Tweede Kamer heeft gesteund en daar zelf het initiatief voor heeft genomen zijn mijnsinziens in strijd met de solidariteit. De internationale solidariteit. Het helpt geen enkele arbeider als je het vrije verkeer van personen in de EU aan bande wilt leggen. Wat wel helpt is de concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen de arbeiders op te heffen. Dat je het speelveld voor eenieder die hier komt werken gelijk maakt. Het helpt de arbeiders ook niet als je door arbeidsmigranten opgebouwde WW rechten niet meer naar het thuisland mag meenemen. Dat is niet alleen onredelijk, maar ook in strijd met EU, die Nederland heeft onderschreven en daarvoor een wet heeft gemaakt. De SP heeft samen met de SGP een motie ingediend om de zin: 'Steeds hechtere EU', uit de verdragen van de EU te schrappen. Hier kun je niet op tegen zijn. De EU is daarvoor juist opgericht, om de banden van de lidstaten verder aan te halen. Om voordeel uit elkaars samenwerking te halen. Om ons een te voelen in ons continent. Om de solidariteit te bevorderen. En, niet het minst na de moorddadige Tweede Wereld oorlog, eindelijk vrede in Europa te bewerkstelligen. De negende symfonie van Ludwig van Beethoven is het onofficiële volkslied van de EU. De symfonie luidt: 'Alle Menschen werden Brüder'. Moeten we dit prachtige muziekstuk dan ook maar bij het grogvuil zetten. Er is voor mij nog genoeg ruimte om SP lid te blijven. Dat geldt ook voor mijn lidmaatschap van de FNV. Je hoeft het gelukkig niet met alles met elkaar eens te zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2019 - 13:50

De EU is een ideaal gebleken dat rücksichtslos gevolgd is, de weg daarnaartoe zo snel mogelijk te volgen, de weg naar die beroemde stip op de horizon. Dit zonder enig oog voor wat er onderweg allemaal meegesleept werd omver gelopen op de weg daarnaartoe. Zij heeft zonder nadenken zijwegen genomen die verboden waren te betreden, vertrapte hun eigen regels en wetten en veel eigen burgers daarbij. De werkelijkheid echter is geen ideaal, is niet hypothetisch, de werkelijkheid. is dat wat die mensen, meegenomen in de stroom, omvergelopen en vertrapt, iedere dag opnieuw ervaren. Daar waar groots denken was overgegaan in grootheidswaan kwamen het vraagteken en het uitroepteken nooit meer bij elkaar.

3 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2019 - 13:52

correctie Dit zonder enig oog voor wat er onderweg allemaal meegesleept werd omver gelopen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2019 - 14:06

Links in Europa heeft zich ten grave gedragen, heeft zich volledig in dienst gesteld van het neo-liberalisme en is daarmee binnen Europa totaal vergroeid.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2019 - 14:16

Sorry ik ben niet zo goed in plakken en knippen, dus gaat er nogal wat fout. Laat dat verder maar zo. Ik wil maar zeggen; er zijn mensen en i'nstituten' die daar beter in zijn ;)

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 mei 2019 - 13:38

"Ontwikkel nieuwe ideeën op belangrijke oude socialistische thema’s zoals het monopolie op grond." Wie heeft hier dan het monopolie op grond?

1 Reactie
wegmetons
wegmetons19 mei 2019 - 15:51

De staat. Niemand behalve de Staat der Nederlanden kan grond onteigenen namelijk.

Sam V
Sam V19 mei 2019 - 13:28

Een goed links alternatief ontbreekt zeker. Het zal ook lastig zijn om een goed realistisch verhaal neer te zetten zonder dat de burger het gevoel krijgt dat van alles van hem afgepakt wordt en hij steeds minder mag en steeds meer moet. Een verhaal met alleen maar nieuwe rechten (vergelijkbaar met de genoemde voorbeelden zoals minimumloon en kortere werkweek) klinkt wel mooi, maar is natuurlijk wel puur populisme. Een goed genuanceerd links verhaal zie ik voorlopig nog niet. Baudet heeft voor het volk een duidelijk verhaal. Ook populistisch en onrealistisch, maar wel aansprekend. Dan moet links misschien ook maar met zoiets beginnen om als volk in ieder geval een alternatief te hebben. Op dit moment heeft links echter geen smoel (PvdA), blijft een one-issue profilering houden (PvdD) of spreekt alleen de “elite” aan (GL). Alleen de SP probeert nu een populistisch links alternatief te bieden. Wie weet lukt het.

8 Reacties
wegmetons
wegmetons19 mei 2019 - 15:55

De SP zal nooit iets bereiken omdat ze nooit mee willen doen. Ik denk dat heel veel kiezers de idealen van de SP wel omarmen maar heel goed snappen dat je in dit land moet samenwerken en dat je niet in een coalitie regering jouw programma volledig kan uitvoeren. SP zegt standaard nee zodra er onderhandeld moet worden, dat werkt niet. Je kan geloof ik beter 1/3e van je programma uitgevoerd zien worden als helemaal niks er van in de oppositiebanken...

Woeki Hypo
Woeki Hypo19 mei 2019 - 19:12

@wegmetons, 19 mei 2019 at 17:55, Je vergeet wat er met de PvdA gebeurd is. Datzelfde gaat vermoedelijk gebeuren met de SP of met GroenLinks. Het tegenwoordig dominante neoliberalisme zit een midden in de weg (TINA). Woeki Hypo is gematigd liberaal.

JanB2
JanB220 mei 2019 - 0:31

Het zal ook lastig zijn om een goed realistisch verhaal neer te zetten zonder dat de burger het gevoel krijgt dat van alles van hem afgepakt wordt en hij steeds minder mag en steeds meer moet. Dat hoeft ook niet. Aan de burger hoeft alleen te worden uitgelegd dat hij alles kan en alles mag maar niet verder dan het punt waarop het belang van anderen of het algemeen belang in het geding komt. Als iemand multimiljonair kan worden door een succesvol bedrijf op te zetten dat zijn mederwerkers goed betaald en ook nog iets zinnigs produceert, en wel zonder de fiscus te tillen, het milieu te vervuilen en smeergelden te betalen dan kan dat gewoon, ook binnen een sociaal georienteerde maatschappij.

JanB2
JanB220 mei 2019 - 0:48

Het woord "betaalt" moet hier met een t trouwens, maar dit terzijde.

wegmetons
wegmetons20 mei 2019 - 16:57

Jan, dat spreekt voor zich dat je je als ondernemer netjes moet gedragen. Maar we leven hier wel in een democratie. Je kan best willen dat iedereen veel belasting betaald behalve de armen, de natuur voor de economie komt, enzovoort maar als jij niet 76 zetels haalt ga je in je eentje het niet redden dus zal je moeten onderhandelen met een partij met andere meningen hierover. Dan kom je dus in het midden uit. Dus bijvoorbeeld wel de natuur maar niet de hogere belastingen. Een kabinet waarin alleen de socialistische idealen uitgevoerd worden is totaal onrealistisch. Zolang partijen als GroenLinks en de SP zich willens en wetens buitensluiten kunnen ze mopperen op de rest tot ze een ons wegen maar verandert het niks. Men wil best met bijvoorbeeld GroenLinks regeren maar verwacht niet dat partijen als D66, CDA of VVD het partijprogram van GroenLinks 1 op 1 willen overnemen. Stel je krijgt een regering van GroenLinks, CDA en VVD (best een realistisch scenario) dan zou een regeringsakkoord er best zo uit kunnen zien: alle ruimte voor de boeren veel ondernemingsvrijheid voor midden en kleinbedrijf met bijbehorend belastingklimaat grote investeringen in hernieuwbare energie en CO2 reductie

JanB2
JanB220 mei 2019 - 23:52

@ wegmetons Een combinatie van neoliberalisme, versplintering en coalitievorming zullen op termijn Europa ten val brengen als het zo doorgaat. De democratie is feitelijk de achilleshiel van de westerse wereld aan het worden. Het ontbreekt binnen de huidige politiek ook vooral aan niveau (Baudet inbegrepen (met name zou ik zeggen)). Cliëntelisme viert hoogtij, er is geen duidelijke lijn meer uit te stippelen en wat gedaan moet worden kan niet gedaan worden omdat er altijd wel ergens een achterban gaat steigeren. Om over de invloed van het grootkapitaal maar te zwijgen. Met als gevolg één grote stagnatie. Op alle gebieden.

wegmetons
wegmetons21 mei 2019 - 16:10

@Jan B, democratie in deze vorm is nog altijd beter als dictatuur. In een dictatuur is sowieso bij voorbaat maar een kleine groep gelukkig en dat dwingen ze af met geweld. Is het zo erg dat men vaak in het midden uit komt? Socialisme, waar jij voor staat, heeft haar positieve kanten maar net zo goed haar negatieve kanten. Dat geld voor alle politieke een maatschappelijke stromingen. Dus als dat een beetje in het midden uit komt door democratie is dat alleen maar goed in mijn ogen.

JanB2
JanB222 mei 2019 - 0:12

@ wegmetons Nog los van de stagnatie en inertie, het zou niet de eerste keer zijn dat een totaal verworden democratie de perfecte voedingsbodem blijkt voor een dictatuur zonder weerga. En dat is precies waar we nu in Europa bij zijn uitgekomen: een verworden en decadent (pseudo) democratisch bestel dat van alle kanten met succes wordt aangevallen door bewegingen met een hang naar het totalitaire. En de kleffe coalitiesluiters zien het genoegzaam aan, ze kunnen zich immers nauwelijks een wereld zonder zichzelf meer voorstellen (een gevaarlijke illusie).

Me, Myself and I
Me, Myself and I19 mei 2019 - 13:03

Populistisch gejengel dit. De kloof tussen arm en rijk is niet groter dan ooit. Er zijn vroeger mensen geweest zoals Mansa Musa die de helft van al het goud ter wereld had terwijl er toen veel slaven en lijfeigenen waren die niet eens hun eigen lijf hadden. Het was toen niet 1% heeft 80% maar een aantal mensen hadden 99%. Erger nog, met de enorme groei in de wereldbevolking is het sowieso een wonder wat er gaande is. Maar goed, ik begrijp dat een verhaal wat begint met... Het is dan wel niet meer zo erg als vroeger.... niet zo lekker bekt. Links heeft het gewoon verknalt. De socialistische heilstaten die zijn geweest bleken nog erger te zijn dan de kapitalistische en links is haar identiteit kwijt, zo erg dat alle linkse aandacht uitgaat naar een enorm conservatieve stroming die deze richting opkomt en daarmee al het andere vervloekt. Ook kan links niet tegen kritiek waardoor zij elk debat op voorhand verloren heeft. In dat opzicht heeft links ook de opkomst van extremisme geheel aan haar zelf te danken dan? En rechts? Dit is wat rechts heeft moeten betalen voor het aan blijven schurken tegen links. Dan komt er nog een keer bij dat de vorming van de EU en hoe zij geworden is geheel tegen de wens van het volk is. Als de gesettelde orde dan gaat klagen tegen partijen zoals PVV, FvD, dan is het vooral belangrijk voor velen om op die partijen te stemmen. De vijand van mijn vijand is immers mijn vriend toch? Misschien moet de gesettelde orde maar een keer aan zelfreflectie doen, want teren wat er 100 < geleden gepresteerd is, werkt niet echt meer.

8 Reacties
WillemdeGroot
WillemdeGroot19 mei 2019 - 13:22

Je moet niet alleen een goed puzzelaar zijn, maar ook alle historische, politicologische en sociografische concepten terzijde schuiven om ook maar iets te kunnen begrijpen van wat onze geachte heer/mevrouw Me, Myself and I nou eigenlijk wil zeggen. a. De kloof tussen arm en rijk groeit wel degelijk; b. 'Dit is wat rechts heeft moeten betalen voor het aan blijven schurken tegen links'. .

WillemdeGroot
WillemdeGroot19 mei 2019 - 13:34

Je moet niet alleen een goed puzzelaar zijn, maar ook alle historische, politicologische en sociografische concepten terzijde schuiven om ook maar iets te kunnen begrijpen van wat onze geachte heer/mevrouw Me, Myself and I nou eigenlijk wil zeggen. a. De kloof tussen arm en rijk groeit wel degelijk; b. 'Dit is wat rechts heeft moeten betalen voor het aan blijven schurken tegen links'. Kun je een recente, mag ook een historische, periode zijn waarin 'links' demeerderheid had in de landelijke politiek? Dank je; c. '.....en hoe zij geworden is geheel tegen de wens van het volk is.' Wil je dat aantonen, I? Voor zover ik weet zijn zowel de betreffend elanden als de EU democratisch gekozen lichamen, samengesteld door de kiezers. d. 'Misschien moet de gesettelde orde maar een keer aan zelfreflectie doen, want teren wat er 100 < geleden gepresteerd is, werkt niet echt meer.' Je maakt drie fundamentele vergissingen: 1. die z.g. 'gesettelde orde ' (krankjorem woord), heeft zich dankzij democratische processen kunne 'settelen'. Het was geen onnavolgbare goocheltruc. Die zelfreflectie ligt in handen van jou, van mij, van alle stemgerechtigden in de aangesloten landen, Dus, wat let je? Onbegrijpelijk, je opmerking over 'teren op wat 100< jaar geleden gebeurd is'.Ja, we hadden twee grote oorlogen, ja, er kwam algemeen kiesrecht en ja, er kwam samenwerking i.p.v. Europese wraakgevoelens t.o.v. elkaar. Kom a.u.b. met zinnige kritiek op de EU, want die is er zeker wel te maken, in plaats van deze kretologie. (Red: ik zie dat er een te vroege reactie van mij geplaatst is; mijn schuld. Ziet u kans die te verwijderen/niet te plaatsen? Dank!)

MountEverest
MountEverest19 mei 2019 - 13:49

@Willem Je moet echt een utopist zijn om te denken dat socialisme werkt, terwijl je gewoon kunt zien dat deze heilstaatleer onveranderd eindigt in onderdrukking en armoede. Venezuela is hiervan het meest recente voorbeeld.

HM van der Meulen
HM van der Meulen19 mei 2019 - 14:15

Me, Myself and I: "De kloof tussen arm en rijk is niet groter dan ooit." Behalve de klimaat ontkenners hebben we natuurlijk ook nog de economische-klimaat ontkenners. Dat zijn de mensen die alles ontkennen, want het ligt aan de anderen en dat is onze eigen schuld en aan de dreigende overbevolking in dunbevolkte landen, waar ze dezelfde levensstandaard willen als bij ons en dat kan natuurlijk niet.

HM van der Meulen
HM van der Meulen19 mei 2019 - 14:23

MountEverest - Hoeveel voorbeelden wil je van landen waar het kapitalisme eindigt in onderdrukking en armoede?

WillemdeGroot
WillemdeGroot19 mei 2019 - 15:38

Mount Everest: 'Je moet echt een utopist zijn om te denken dat socialisme werkt, terwijl je gewoon kunt zien dat deze heilstaatleer onveranderd eindigt in onderdrukking en armoede. Venezuela is hiervan het meest recente voorbeeld.' Ik weet niet wat je onder een 'utopist' verstaat (er zijn immers legio definities van dat begrip), maar duidelijker is wat socialisme betekent, hoewel ook dat woord diverse uitleg heeft. Jij doet socialisme af als 'heilstaatleer'. Wat al te kort door de bocht. Het bekende frame, meest van nationalistisch rechts, is het op een hoop gooien van communisme (de heilstaat) en socialisme. Als we het begrip communisme even laten voor wat het is (ook divers uitlegbaar) kom jij met de vaststelling 'Je moet echt een utopist zijn om te denken dat socialisme werkt, terwijl je gewoon kunt zien dat deze heilstaatleer onveranderd eindigt in onderdrukking en armoede.' Wat een kortzichtige onzin. In onze westerse, democratische wereld is socialisme en gewortelde politieke stroming, vaak samenwerkend met liberalisme en christendemocratie. Om me tot Nederland te beperken, ME, het zal je een grote troost zijn dat hier nog nooit een linkse meerderheid aan de macht is geweest. Al die voortdurende stroom van verwijten uit (extreem)rechtse hoek: het is allemaal de schuld van links, slaat nergens op. Het is 'rechts' dat een scala aan verwijten (over immigratie, klimaatmaatregelen, sociale ongelijkheid, en ga zo maar door) toekomt, puur op basis van beleid en besluiten. Kortom, heer/mevrouw ME, zou je je verwijten aan 'links' ook even willen onderbouwen en, b.v., aangeven wanneer dat afschuwelijke links hier de macht had om al die vulgaire socialistische ellende tot beleid te maken? Dank je wel.

JanB2
JanB220 mei 2019 - 0:45

Als er iets een heilstaatleer is dan is het wel het neoliberalisme dat al decennia de volstrekt onbezwezen aanname hanteert dat alles sal regkom onder ongelimiteerde marktwerking en deregulering. Inmiddels is er overtuigend bewijs dat deze aanname volstrekt onjuist is (of is er nog iemand die volhoudt dat de huidige generatie's werkenden het beter zullen hebben dan hun ouders?).

Me, Myself and I
Me, Myself and I20 mei 2019 - 10:56

@Willemdegroot, ik hoef niet aan te tonen dat links een meerderheid had, want dat schreef ik ook niet. Ik schreef dat rechts veel tegen links heeft aan moeten schurken. C Echt, moet ik je eten ook nog voorkauwen? Lijkt mij dat de cijfers voor zich spreken. Men stemt natuurlijk zo extreem omdat ze tevreden zijn. D krankzinnige term, maar niet minder waar. Overigens had ik het niet over de wereldoorlogen, ik had het over de goede dingen die het socialisme in NL voor elkaar had gekregen. Probeer eerst te leren lezen voordat je antwoord. De puzzel is voor 2-4 jaar en daarmee bedoel ik de leeftijd en niet hoe lang je erover mag doen.... @HM van der Meulen,ik ontken niet het economisch klimaat, ik haal de geschiedenis erbij, geef nog een paar feitjes erbij. Mocht je dat niet begrijpen, geeft niet, jouw fout. Verder wel grappig dat de tegenwerpingen over de statement dat de socialistische heilstaat niet werkt niet gepaard gaan met meldingen dat het wel werkt en bewijzen dat het werkt, maar een aanval op neo-liberalisme en kapitalisme. Zo iets als... "je bent zelluf stom" dus... Beetje laag nivo.

johannn2
johannn219 mei 2019 - 13:00

[Citaat:] ¨ Zolang links niet terugkeert bij haar socialistische grondbeginselen, is er van een serieus alternatief geen sprake." Inderdaad. De "Derde Weg" is een weg naar de ondergang gebleken. Het was bedoeld als een meebewegen met het 'neoliberalisme" om het bij te sturen, maar het is een kansloze overgave gebleken, hoogstens een lichte vertraging. .

4 Reacties
johannn2
johannn219 mei 2019 - 13:08

Aanvulling: Het is de bestaansonzekerheid die het neoliberalisme heeft geschapen, die het rechts-extremisme de volle wind in de zeilen heeft gegeven. Tijd voor een serieus herstel van een politiek perspectief van een sociaal mens- en maatschappij-beeld. Niet langer het bedrijfsleven, maar het maatschappelijk leven als leidmotief. .

johannn2
johannn219 mei 2019 - 13:10

De Derde Weg heeft links gecorrumpeerd. .

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 mei 2019 - 13:41

@johann Er is meer bestaansonzekerheid en de mensen worden rechts-extremist? Ik verwacht dan toch eerder een omslag naar SP. Of zou het komen dat het met die bestaanszekerheid wel meevalt?

johannn2
johannn219 mei 2019 - 22:29

Frans, In de grote bestaansonzekerheid van de bruinste tijd in de geschiedenis liepen de mensen massaal naar de NSDAP. [vergelijking met toestemming van Godwin] .

poeslief
poeslief19 mei 2019 - 12:22

Inkeer. Eindelijk. Gelukkig. Blij mee. Niet wijzen maar hand in eigen boezem steken. Dank U Fetse Visser.

TwoTone
TwoTone19 mei 2019 - 12:22

“En toch ligt links verslagen in de hoek, niet begrijpend hoe het kan dat de kiezer een afslag neemt die nog rechtser en conservatiever is.” “ Laat je niet afschrikken door de modellen van de neoliberalen van het CPB, het cijferfetisjisme van de zwarte pakken in Den Haag, de lobby van Shell en ING.” Onze linkse premier Kok was juist Ing en Shell man, de promotor van Euro en Eu. Een Eu die er is voor het grootkapitaal waarbij de burger zijn sociale omgeving moet verlaten om als werknomade door de Eu te reizen naar werk, ipv dat het kapitaal en werk naar hem komt.

3 Reacties
WillemdeGroot
WillemdeGroot19 mei 2019 - 13:10

TwoTone. Op basis waarvan zou je Wim Kok 'links' willen noemen?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 mei 2019 - 13:45

"Een Eu die er is voor het grootkapitaal waarbij de burger zijn sociale omgeving moet verlaten om als werknomade door de Eu te reizen naar werk, ipv dat het kapitaal en werk naar hem komt." Hoeveel mensen in Nederland zijn aan het werk in het buitenland? Degenen die ik ken doen dat allemaal met veel plezier en zijn blij toe.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2019 - 15:05

FransAkkermans1947 Je denkt toch niet dat een Nederlander in Polen gaat werken voor 600 euro per maand en in Nederland kan blijven wonen met dat inkomen? Dat wordt er nl. niet bijgezegd als men spreekt over 'solidariteit onder arbeiders', dan wordt gezegd dat ook jij overal mag gaan werken, ook in Polen en dat dat een verworvenheid is. Een verworvenheid? In Nederland ben je dat bedrag nl. al kwijt aan huur zo je überhaupt nog kan huren, laat staan dat je er van zou kunnen leven. Voor een Pool, zeg bouwvakker, die hier werkt is dat iets totaal anders. Die verdient hier nl. het dubbele van wat hij in Polen verdient en heeft daarbovenop in Polen kosten levensonderhoud (prijzen) die 40 a 50% lager liggen dan in Nederland. Het minimumloon wordt mede bepaald aan de hand van kosten levensonderhoud. Die rekensom gaat in wezen niet meer op voor anderen. Dat verschil tussen de landen is naar het voorbeeld van Polen zelfs nu na al die jaren nog te groot. Tel uit je winst. Daarom is er wel degelijk extra concurrentie op arbeid hier en onevenredigheid in loon/prijsverhouding en is er zeker wel sprake van het stagneren van Nederlandse lonen. Dan is het woon/ werkverkeer nl. vanzelfsprekend onevenredig groot richting Nederland. Je vraagt solidariteit van die Nederlandse arbeider met die arbeider in/uit Polen. Dat is een drogreden. Want hoe ligt dat dan andersom? Wie betaalt die solidariteit uiteindelijk en wie heeft er juist heel veel extra baat bij, verdient er aan? Alleen als ze hier allemaal komen wonen is er sprake van gelijkheid, gelijk loon-prijsverhoudingen. En dan heb ik het nog niet over al die andere landen die erbij gekomen zijn plus expats/studenten. Dan zijn er nog de forse problemen met de woningvoorraad hier en de ruimte. Doordat ze teveel landen met een totaal andere economie, te snel hebben toegelaten, hun eigen regels m.b.t. corruptie etc. hebben overtreden in het belang van het grote bedrijfsleven, zijn landen nog steeds totaal niet geïntegreerd, prijzen en lonen zijn nauwelijks naar elkaar toegegroeid daar waar die verschillen al veel te hoog waren. Dat gaat ook niet meer langzaam, zoals ze gezegd hadden. Het is heel simpel, de burgers in de meest ontwikkelde economieën gaan uiteindelijk gewoon het gelag betalen t.b.v. werkgevers en de mensen uit de minder ontwikkelde economieën. . Zeg a.u.,b. niet dat ik iets tegen Polen heb, het gaat om wat er in werkelijkheid aan de hand is. Dit is m.i. de grote fout die ze in de EU gemaakt hebben, opzet of niet. Maar ik denk op aandringen van het bedrijfsleven die de lonen nu kunnen drukken.