Joop

Red de democratie, stop de Sleepwet!

  •  
07-10-2017
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
62 keer bekeken
  •  
Sleepwet
'De digitale revolutie mag er niet voor zorgen dat verworvenheden van eeuwen verloren gaan. Het is de verantwoordelijkheid van de leiders van deze generatie om burgerrechten ook in de 21e eeuw te beschermen. Als ze dat niet uit zichzelf doen is het onze verantwoordelijkheid ze daartoe te dwingen'
Politici hebben de neiging apocalyptisch over te komen. Toch zal ik vandaag ook een duit in het zakje doen. Want de democratie ligt onder vuur. Ik heb het niet over het gewelddadige neerslaan van vreedzame protesten in Barcelona, of de bedreiging van de rechtstaat door nationalistisch-rechtse partijen in het Nederlandse parlement, maar over een wet die eerder dit jaar stilletjes werd aangenomen door een ruime meerderheid van de traditionele partijen. Haar officiële naam is de vernieuwde Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten maar hij staat beter bekend als de Sleepnetwet of de Sleepwet. Dit referendum geeft ons een tweede kans deze bedreiging voor de democratie af te wenden.
De Sleepwet geeft de inlichtingendiensten de mogelijkheid om al het internetverkeer in Nederland   ongericht – als met een sleepnet – af te luisteren, apparaten te hacken, de gegevens die ze hiermee verzameld drie jaar te bewaren, deze gegevens zonder ze ook maar te bekijken te delen met buitenlandse inlichtingendiensten en dit alles zonder dat er een rechter aan te pas komt.
Het grootschalig, ongericht verzamelen van internetverkeer van mensen die nergens van verdacht worden is een grove en disproportionele inbreuk op de privacy. Het opslaan van die gegevens voor drie jaar lang, een extreme tijd in vergelijking met andere landen, is een onnodig gevaar. Ook is het ongericht aftappen van grote hoeveelheden informatie helemaal niet effectief voor het voorkomen van terroristische aanslagen. Hoe vaak hebben we niet al gehoord dat de dader van een aanslag in zicht was bij de diensten? Het probleem is niet dat geheime diensten te weinig informatie hebben, het probleem is dat het ze niet lukt uit bergen gegevens de juiste informatie te halen.
Een onnodig grote, langdurige en disproportionele inbreuk op de privacy en een gebrek aan effectiviteit zijn grote kritiekpunten en het is logisch dat het debat over de Sleepwet zich daarop heeft gefocust. Maar er zijn manieren waarop de Sleepwet de democratie fundamenteel aantast waar nog minder aandacht voor is geweest.
In de Sleepwet is het niet een rechter, maar de minister die bepaalt welke gegevens wanneer worden verzameld. Hiermee wordt ruw een einde gemaakt aan de scheiding der machten. Machtsmisbruik ligt hiermee op de loer. Hoe kunnen we erop vertrouwen dat een minister goed zijn eigen werk controleert? In de nieuwe wet mag de toezichthouder op de diensten weliswaar toezicht houden tijdens het aftappen en eventueel advies geven, maar de minister kan dit net zo makkelijk naast zich neerleggen. Aftappen zou niet alleen altijd gericht moeten gebeuren, maar ook altijd onafhankelijk getoetst.
Een ander groot gevolg van de Sleepwet is dat journalisten, de onafhankelijke hoeders van onze democratie, hun bronnen geen bescherming kunnen garanderen. De gesprekken die journalisten voeren kunnen bewust worden afgeluisterd. Dat de diensten hiertoe bereid zijn bleek toen journalisten van de Telegraaf maandenlang werden afgeluisterd, tot de rechter hier uiteindelijk een stokje voor stak. Ook kan communicatie van journalisten, om in de vissersterminologie te blijven, als ‘bijvangst’ in handen van de diensten terecht komen. Over bijvangst zei minister Plasterk eerder: “We bedoelen geen tasjesdieven.” Het stelt mij niet gerust.
Als laatste wil ik stilstaan bij het gevaar van zelfcensuur. Vrije, kritische en onafhankelijk denkende burgers vormen de basis van een functionerende democratie. In de kern gaat democratie over de machtsverhouding tussen een bevolking en haar bestuur. Als die bevolking op elk moment over haar schouder moet kijken omdat haar regering misschien meeluistert is de kans groot dat afwijkende meningen zich niet of minder snel ontwikkelen.
Ben je wakker? Mooi. Niet alleen is een coalitie van maatschappelijke organisaties bezig met een rechtszaak om te kijken de Sleepwet wel mag volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, ook jij kan iets doen. Een betrokken groep studenten is keihard bezig een raadgevend referendum over de Sleepwet af te dwingen. Hoe je ook over referenda denkt, ik roep je van harte op dit referendum te steunen.
Ik kan me het dilemma voorstellen van partijen als GroenLinks en D66 die in de Kamer tegen de Sleepwet stemden, maar dit referendum niet steunen omdat ze tegen referenda zijn. Zoals een collega-Piraat ooit zei over referenda tegenover echte democratische vernieuwing: “Ik wil geen noodrem, ik wil kunnen sturen.” Maar als de democratie onder vuur ligt zijn alle middelen geoorloofd. Het behouden van democratische kernwaarden heeft nu even voorrang op het verdiepen van de democratie.
Ook in het digitale tijdperk moeten de politie en diensten hun werk goed kunnen doen. Als de Wet op de Diensten daarvoor moet worden aangepast is dat zo, maar de digitale revolutie mag er niet voor zorgen dat verworvenheden van eeuwen verloren gaan. Het is de verantwoordelijkheid van de leiders van deze generatie om burgerrechten ook in de 21 e eeuw te beschermen. Als ze dat niet uit zichzelf doen is het onze verantwoordelijkheid ze daartoe te dwingen.
Dus teken voor een referendum over de Sleepwet. Omdat de regering in een democratie gecontroleerd moet kunnen worden. Omdat journalisten in vrijheid hun werk moeten kunnen doen. Omdat we de vrijheid moeten hebben ons te ontwikkelen zonder te hoeven vrezen dat er over onze schouder wordt meegekeken.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (39)

De Vries2
De Vries29 okt. 2017 - 17:53

En dan lees je een artikel van een meisje van 5 in handen van een man die stelselmatig wordt misbruikt door hem en zijn daden op het darkweb post. Ik ben net vader, hoewel ik tegen de wet ben, dit soort berichten komen keihard aan en dan denk ik, alles moet eraan gedaan worden om dat meisje te bevrijden.

Inspector Gadget
Inspector Gadget9 okt. 2017 - 6:53

Het minste wat ze kunnen doen als dit doorgaat (hopelijk niet), is ook een wet aannemen dat misbruik van de sleepwet op de hoogst mogelijke manier straft. Geen 2 jaartjes cel voor een minister die misbruik maakt van zijn AIVD macht, maar minimaal 30 jaar laten brommen. Dat zorgt er tenminste voor dat de minister een klein beetje meer zijn best gaat doen om misbruik niet naar buiten te laten lekken.

johannn2
johannn28 okt. 2017 - 10:52

Ik wil geen overheid die vist op haar bevolking en zijn privacy. .

Warren2
Warren28 okt. 2017 - 9:23

Welke rechtse nationalistische partijen bedoelt de schrijver? Want volgens mij zijn die partijen juist voor meer referenda (!)

José
José8 okt. 2017 - 7:52

Ook de KNMG en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn tegen de sleepwet. "In juli werd de aftapwet, die veiligheids- en inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden geeft, door de Eerste Kamer aangenomen. De KNMG stelt dat deze wet ‘het beroepsgeheim niet ongemoeid laat’ en zegt zich ‘ernstig zorgen te maken over de impact van de wet’. De LHV is ‘fel tegen’ uitbreiding van de bevoegdheden, zo meldt die organisatie, omdat het de diensten toegang kan geven tot ICT-systemen in de zorg. ‘In de memorie van toelichting op de wet staat zelfs expliciet vermeld dat er voor artsen, in tegenstelling tot advocaten, geen verschoningsrecht geldt’, aldus de LHV. ‘Er is dus bewust voor gekozen om voor de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten geen uitzondering te maken.’" https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/knmg-en-lhv-tegen-aftapwet.htm "In de wet is niets opgenomen over het beschermen van het medisch beroepsgeheim. Niets! De AIVD mag dus elektronisch patiëntendossiers aftappen. Ze mag zelfs alle gegevens bij organisaties en bedrijven aftappen. Dus bij zorginstellingen, ziekenhuizen of zorgverzekeraars databases leegtrekken om die informatie vervolgens te koppelen aan andere gegevens en te doorzoeken. De AIVD mag ook alle mogelijke apparatuur hacken. Dit kunnen e-health-apps op de telefoon zijn, maar ook andere sensoren of hulpmiddelen, zoals medische apparatuur die op het lichaam zit. Minister Plasterk trekt hierbij geen duidelijke grens. ‘De integriteit van het menselijk lichaam ligt vast in alle mensenrechtenverdragen. Waar ik van weg zou willen blijven, is de vraag waar dit nu helemaal precies begint en eindigt.’" https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/-gleufhoeden-en-regenjassen.htm

2 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin8 okt. 2017 - 9:08

Veel dank, José - ik hoop vurig dat jouw bijdragen mensen wakker zullen maken.

José
José8 okt. 2017 - 9:56

Ik las dat er nog zo'n 30.000 handtekeningen nodig zijn, dus de kans is aanzienlijk dat op 21 maart een referendum gehouden kan worden, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen.

Jan_boel
Jan_boel7 okt. 2017 - 18:30

Goh volgens mij zijn Joop.nl en Geenstijl het helemaal met elkaar eens. Unicum op zich!!!

1 Reactie
Tjitske van der Velden
Tjitske van der Velden8 okt. 2017 - 10:14

Dat is wel vaker het geval Jan_Boel maar dat willen de meeste bezoekers van beide sites liever niet zien. Verblind door je eigen gelijk heet dat.

F. Wijlens
F. Wijlens7 okt. 2017 - 17:52

In de eerste plaats wil ik zeggen dat piraten agressieve dieven zijn en als die een partij beginnen en naar zichzelf vernoemen, dat ik dan niets met zulke mensen te maken wil hebben. In de tweede plaats is een dergelijk referendum helemaal niet nodig. Immers, het enige dat nodig is is dat mensen in de media, de ambtenarij en de politiek inhoudelijk debatteren en gewoon goed nadenken over waar ze mee bezig zijn. In de derde plaats zou ik willen zeggen dat het socialisme hier op dit forum en elders zeer levend is. Nu ben ik de eerste om te beargumenteren dat er een aantal interessante overwegingen inzitten. Bv dat religie opium van het volk zou zijn. Tjonge, ik had niet eerder gedacht dat religie een opiumachtige werking kan hebben. Echter, in een vrije samenleving bepaal ik geheel zelf wat ik al dan niet aan religie doe. Daarnaast staat er letterlijk in het socialisme geschreven dat men streeft naar een dictatuur en dat mensen met wat meer centjes beroofd en in een kamp moeten worden opgesloten. Ik acht dit volkomen onacceptabel en ik wens een veiligheidsapparaat bij de overheid om dit soort onverdraagzame gekken goed in de gaten te houden. In de vierde plaats heb ik een punt van orde, namelijk dat ik tijden geleden contact heb gezocht met de hoofdredacteur van dit forum en hem probeerde duidelijk te maken dat mensen individuen zijn en dat je niet hele groepen mensen over één kam moet scheren. Dit geldt dan niet alleen voor bv mensen met een ander uiterlijk, afkomst of geloofsbeleving. En dit geldt niet slechts in negatieve maar ook in positieve zin. Maw, individuen onder minderheden hebben ook wel eens vervelende eigenschappen en ik constateer dat aan de lopende band mensen aan de linker kant van het politieke spectrum de meest geschifte discriminerende individuen dit tot een minderheid behoren de kans geven om hun vuil te spuien. Dit is dan ook de reden dat ik na het stappen in A'dam over de dam liep en riep: "red Nederland stop de partij van de Arbeid". In de vijfde plaats wens ik te melden dat dhr. van Jole reageerde met de boodschap dat hij er geen touw aan vast kon knopen én dat ISIS en 9/11 door dhr. Wilders zijn veroorzaakt. Dit terwijl die laatste natuurlijk voornamelijk aanslagen op bv een moskee veroorzaakt. In de zesde plaats wens ik te melden dat je het politieke spectrum in volledig theoretische kaders als links en rechts kan onderverdelen. Echter, er lopen enge mensen rond die denken dat het volkomen normaal en rationeel is om mensen van het andere respectievelijke spectrum te demoniseren. Tja, dan hoef je ook niet meer inhoudelijk iets te zeggen te hebben. Daarnaast is er in de samenleving geen kritische massa op links, die was er onder de bekende Joop ook niet, en wanneer extreem-linkse mensen denken dat ze ook ooit maar iets gaan bereiken door gewoon niet mee te willen werken aan het democratisch proces, dan leven die mensen in een volkomen fantasie wereld. Ten zevende wil ik mededelen dat in situaties van angst, dat de burger dan naar rechts uitwijkt. Dit geldt voor aanslagen door radicale islamieten maar ook voor bv die Breivik op sociaal-democraten. Zelfs de moordaanslag op Pim Fortuyn leidt tot meer verrechtsing. Vooral extreem-linkse mensen die zeggen dat ze socialist zijn en daarmee verklaren dat zij de hele samenleving in een concentratiekamp willen veranderen dwingen de hele maatschappij om rechts en eventueel zelfs extreem-rechts te stemmen (al is dat qua geweten niet acceptabel maar ja, als je bedreigd wordt en je moet kiezen, hé?). Dus ik zou willen zeggen: houd daar gewoon eens mee op.

3 Reacties
F. Wijlens
F. Wijlens7 okt. 2017 - 18:12

Verder wens ik méér, méér, méér Aboutaleb en Marcouch en mínder, mínder, mínder Wilders en van Jole te zien.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak27 okt. 2017 - 21:31

Je zou bijna vergeten wat het onderwerp was.

Buzzer
Buzzer8 okt. 2017 - 6:40

"In de tweede plaats is een dergelijk referendum helemaal niet nodig. Immers, het enige dat nodig is is dat mensen in de media, de ambtenarij en de politiek inhoudelijk debatteren en gewoon goed nadenken over waar ze mee bezig zijn." Laat nu net de politiek geen benul hebben mbt dit soort zaken, die laten zich alles aanleunen door de AIVD en consorten.

De Vries2
De Vries27 okt. 2017 - 17:34

Ik hoop echt dat men het aantal dat nodig is haalt, vervolgsn 90% tegen de wet stemt en dan dat de overheid het keihard negeert (zoals de overheid altijd doet). Dan zullen hopelijk bij velen de ogen eindelijk open gaan. Waarom je ook perse 'of de bedreiging van de rechtstaat door nationalistisch-rechtse partijen in het Nederlandse parlement' erbij moet zetten, slaat natuurlijk echt helemaal nergens op.

rbakels
rbakels7 okt. 2017 - 17:26

Het helpt meer om de tegenargumenten te ontzenuwen dan om te gaan schreeuwen dat de hele rechtsstaat instort. Het tegenargument bij uitstek is dat deze "sleepwet" (oorspronkelijk sleepnetwet) ons behoedt tegen terroristische aanslagen. Dus dat door het opofferen van enige privacy andere burgerrechten juist beschermd worden. Maar daaar moeten wel de volgende kanttekeningen bij geplaats worden: * Zo'n sleepnet kan een vals gevoel van veiligheid geven. Bij de autoriteiten zijn zoveel halve garen bekend dat ze die onmogelijk allemaal inde gaten kunnen houden. Dat probleem wordt nu alleen maar erger. * Het is mogelijk dat mensen ten onrechte voor terroristen worden aangezien. Al is dat maar 0,1%, dan krijgen toch duizenden Nederlanders overlast * Het sleepnet zelf kan doelwit zijn van allerlei criminelen, die daardoor informatie verkrijgen die ze kunnen gebruiken om misdrijven te plegen. Wat vergeet ik nog? Vult u me aan?

5 Reacties
Bart N.
Bart N.7 okt. 2017 - 21:28

"Het tegenargument bij uitstek is dat deze “sleepwet” (oorspronkelijk sleepnetwet) ons behoedt tegen terroristische aanslagen. Dus dat door het opofferen van enige privacy andere burgerrechten juist beschermd worden." Dat is niet bewezen, de Britten komen er zelfs achter dat men letterlijk kan verdrinken in de hoeveelheid info en data. En het blijkt ook in Engeland echt de aanslagen niet te stoppen. Er is over het algemeen genoeg info bekend, alleen wat wordt ermee gedaan. Dat is natuurlijk de grote vraag.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak28 okt. 2017 - 3:02

En weet je wat het ergste is: dat mijn voorbeelden zo voor de hand liggen. Als dit werkelijkheid wordt, dan zullen de grootste ongelukken gebeuren om redenen waar je nooit aan gedacht had, of zelfs voor mogelijk had gehouden. Dat is nou juist de reden dat ze gaan gebeuren!

Cliff Clavin
Cliff Clavin8 okt. 2017 - 9:22

@ Klaas Vaak (05:02u) - er zullen ongelukken gebeuren. Bij ongehinderde doorgang van deze idiotenfantasie is er van alles mogelijk. Iemand noemde al het gevaar van: verdrinken in data. Wie totale controle wil, die zal mettertijd ervaren dat hij totale chaos krijgt, het tegenovergestelde van overzicht, structuur, en inzicht. Het uitgangspunt is: ik wil álle data, nou ja, zoveel als de techniek er me geven kan. Die krijg je. Hele tankerschepen vol. Ga lekker zwemmen en duiken in de ruimen van die schepen. Je zal ervaren dat je geen lucht meer krijgt. Tijd om na te denken en te interpreteren is er niet. Je komt even boven, hapt zuurstof, en gaat weer naar beneden, want je bent verandert van een verstandig mens in een gekgeworden verzamelaar van zinloze dingen. De kans op verschrikkelijke fouten en menselijke tragedies, die neemt evenredig (of exponentiëel?) toe met de groter wordende hoeveelheden data. Kortom: je kan deze chaos niet meer beheersen, je hebt een Doos van Pandora opengemaakt. Want de 'media', die willen resultaten zien in de strijd tegen... alles, inclusief de gewone mensen in het land. Op grond van een gigantische groep data, die niet geïnterpreteerd kunnen worden, is letterlijk alles mogelijk. Dan kunnen zomaar argeloze burgers gearresteerd worden, en voor lange tijd in de nor belanden. Vanwege de 'overstelpende hoeveelheid aanwijzingen. Ha ha. Tienduizend heel zwakke aanwijzingen maken tesamen niet één sterke aanwijzing. Dat is een (epistemo)logische fout, die je tegenwoordig ook in toegepaste wetenschappen ziet. Ach, ik hou op. Je ziet dit, of je ziet het niet. Ofwel: je gaat het pas zien als je het doorhebt.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak28 okt. 2017 - 16:07

"En weet je wat het ergste is: dat mijn voorbeelden zo voor de hand liggen." Welke voorbeelden? - Die kwamen niet door het sleepnet.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak210 okt. 2017 - 14:22

Ofwel: je gaat het pas zien als je het doorhebt.

johanversomeren
johanversomeren7 okt. 2017 - 17:25

ik doe niet mee aan referenda zolang referenda niet bindend zijn, ook al is het onderwerp nog zo precair. dus tekenen om een referendum af te dwingen doe ik al helemaal niet

Klaas Vaak2
Klaas Vaak27 okt. 2017 - 16:41

Jhonathan: "Alleen een idioot gelooft nog dat die wet er komt om terroristen af te luisteren." Dat is kort maar krachtig precies waar het om draait. Ik veronderstel dan ook dat "Den Haag" de grootste politieke nederlaag van de afgelopen 100 jaar zal lijden als dat referendum er komt. Het standpunt van GroenRechts en D66 is ronduit beschamend. Eens temeer wordt bewezen dat politieke partijen er absoluut geen probleem mee hebben om in strijd met de grondslagen van hun bestaan te handelen als het om de macht gaat en dat ze dus volstrekt onbetrouwbaar zijn. Is er een beter argument vóór het referendum?

oproerkraaier
oproerkraaier7 okt. 2017 - 15:29

Niets aan toe te voegen.

Bouwman2
Bouwman27 okt. 2017 - 15:21

Als je stelt, Clavin, dat vanzelfsprekende zaken als fatsoen en vertrouwen er niet meer zijn- wat ik dus zwaar overdreven vind- waarom dan nog een referendum houden dat ingegeven is juist door een gebrek aan vertrouwen? Het vervelende dat als men zijn wantrouwen steeds maar weer uit, de anderen ook sceptisch worden ten aanzien daarvan en - wat veel erger is - je ook jezelf op den duur in verwarring gaat wantrouwen.

1 Reactie
Klaas Vaak2
Klaas Vaak27 okt. 2017 - 17:34

Als vanzelfsprekende zaken als fatsoen en vertrouwen er niet meer zijn (...) waarom dan nog een referendum houden dat juist is ingegeven door een gebrek aan vertrouwen? Wat is dat nu voor een absurde vraag? Als de koekjes op zijn, waarom dan nog nieuwe bakken als ze toch al op zijn?

Wittemuis
Wittemuis7 okt. 2017 - 12:04

En mede daarom stem ik vanaf 2012 op de Piratenpartij .

Jhonathan
Jhonathan7 okt. 2017 - 11:42

Doel van die wet is toch om alle onwelgevallige, politieke meningen van de eigen burgers, die niet overeenkomen met het gedicteerde vanuit Brussel, te onderscheppen en de personen daarachter verdacht te maken of anderszins het leven te bemoeilijken? Alleen een idioot gelooft nog dat die wet er komt om terroristen af te luisteren.

1 Reactie
Buzzer
Buzzer8 okt. 2017 - 6:43

Ik zou dit niet uit willen sluiten. In de VS is Trump al bezig om de bezoekers van een anti-Trump site in kaart te brengen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin7 okt. 2017 - 11:34

Jelle de Graaf heeft gelijk - het is een teken van deze tijd, een veeg teken: steeds vaker zie ik gefundeerde meningen voorbij komen, waarbij ik denk: deze kritiek zou in een normale, mensvriendelijke tijd niet geschreven hoeven worden. Want wat er staat, dat is de uitdrukking van een wens tot een omgang met elkaar, met sociale verhoudingen, die vanzelfsprekend zouden dienen te zijn. Maar onze tijd is abnormaal, en vanzelfsprekendheden, in de sfeer van fatsoen en vertrouwen, die zijn er niet meer. Het is me raadselachtig waarom we te maken hebben met politici die zich verprostitueren. Ze zijn te koop. Voor macht en invloed doen ze alles. Bij deze mensen bestaat er geen contract meer tussen dat wat ze zeggen, beloven, en dat wat ze uiteindelijk in de menselijke werkelijkheid veroorzaken. Hoe kan het zijn dat een gestudeerd man, Ronald Plasterk genaamd, die in een vorig leven liet zien dat hij begaafd en rationeel te werk kan gaan, gezegend is met scepsis en kritische vermogens, in een wetenschappelijke omgeving, anno 2017 niet in staat blijkt om de consequenties van zijn eigen beoogde wetgeving te overzien? https://www.nrc.nl/nieuws/1998/12/19/de-wonderworm-gekraakt-microbioloog-ronald-plasterk-7428039-a110180 Zou langdurige omgang met 'Cenorhabditis elegans' de verstandelijke vermogens aantasten? Je zou het bijna denken. (Jelle de Graaf heeft het terecht over het gevaar van zelfcensuur. Daar heb ik hier enkele dagen geleden ook op gewezen. Ik schreef toen ook dat ons één methode ter beschikking staat om de politici met hun neus op de idiotie van hun eigen tropenkolder te wijzen: als alle tegenstanders van de sleepnetwet op één afgesproken dag onze 'leiders' en allerlei instituties waaraan ze toch al een forse hekel hebben, gaan bekogelen met miljoenen gevaarlijk ogende berichten, snode plannen, en andere halve gare uitingen van boosaardige opzet, zodat het lijkt alsof de helft van onze bevolking bestaat uit gestoorde adspirant-terroristen - dan wordt de obsessie met de totale volkscontrôle waaraan onze regenten lijden effectief ontmaskerd voor wat zij is: een ernstige ziekte met onvoorzienbare gevolgen.)

2 Reacties
johannn2
johannn27 okt. 2017 - 16:48

Cenorhabditis elegans? Hmmm .... Ik plaats hen na zorgvuldige determinatie in de klasse der Enteropneusta. .

johannn2
johannn27 okt. 2017 - 16:50

aanvulling: waarbij ik doel op zijn huidige omgang. .

Lodewijk2
Lodewijk27 okt. 2017 - 11:16

Ik heb het referendum al ondertekend. Een simpele vraagstelling, uitermate geschikt voor een referendum.

1 Reactie
Klaas Vaak2
Klaas Vaak27 okt. 2017 - 16:22

Gelukkig maar... Overigens is de vraagstelling meestal simpel, omdat de vraag met een simpel ja of nee moet kunnen worden beantwoord. Het probleem zit meestal in de afweging. Zo kan het gebeuren dat rechts en links tot dezelfde conclusie komen, maar op basis van heel verschillende argumenten en dan dus toch met elkaar blijven bekvechten om de argumenten van de ander onderuit te halen. Vooral de tegenstanders van het referendum zijn daar goed in: ze dragen het dilemma liefst over aan derden en doen net alsof het probleem daarmee opgelost is. En leer me een politicus kennen die werkelijk oprecht van mening is dat de macht bij het volk zou moeten liggen: een vlooiencircus zonder vlooien, dat mag toch niet.

H.Witte
H.Witte7 okt. 2017 - 11:16

-Sinds wanneer is lak hebben aan de wet een vreedzaam protest? Volgens mij is dat gezagondermijnend. -hiertoe is geen kostbaar referendum nodig. Een burgerinitiatief volstaat om gehoor te krijgen en is niet minder waardevol dan een RAADGEVEND referendum. Bovendien is het doen van een nieuw voorstel constructiever dan een slechts negatieve reactie op een voorliggende wetsbehandeling.

5 Reacties
Devlaflip
Devlaflip7 okt. 2017 - 13:20

En wat is het dan wanneer politici een wet doorvoeren dat tegen alle principes indruist? De normaalste zaak van de wereld?

oproerkraaier
oproerkraaier7 okt. 2017 - 15:34

Deze wet op zich is een misdaad. https://www.amnesty.nl/actueel/amnesty-international-steunt-referendum-over-sleepnetwet de overheid wordt met deze wet volksvijand nummer 1, gevaarlijker dan ISIS en Al Qiada gecombineerd. sommige mensen zijn echt ziende blind.

Frie Hendriksen
Frie Hendriksen7 okt. 2017 - 16:00

Henk. Volgens mij is uw morele compas uit t lood. Indien u de geweldadige actie van de GC goedpraat met n kletsverhaal over de wet. Gewoon tekenen voor het referendum. Stiekum weet u wel dat dat het moreel juiste is. Net zoals protesteren tegen een verbod op een democratisch uiten van je mening.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak27 okt. 2017 - 16:59

Langzamerhand begin ik een beetje onpasselijk te worden als iemand over een "vreedzaam protest" begint. "Volgens mij is dat (lak hebben aan de wet) gezagondermijnend." "The rule of law has regularized and maximized the injustice that existed before the rule of law, that is what the rule of law has done. Let us start looking at the rule of law realistically, not with that metaphysical complacency with which we always examined it before. When in all the nations of the world the rule of law is the darling of the leaders and the plague of the people, we ought to begin to recognize this." - Howard Zinn. "As soon as you say the topic is civil disobedience, you are saying our problem is civil disobedience. That is not our problem.... Our problem is civil obedience."

Cliff Clavin
Cliff Clavin7 okt. 2017 - 19:10

@ Klaas Vaak - ah! - Howard Zinn. Een mooie referentie.