Joop

Rechter: seksuele intimidatie door je baas telt niet in de kroeg

  •    •  
07-04-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
225 keer bekeken
  •  
5687212272_9f0b364767_b

© Cc-foto: Neuroventilator

Een voormalig ABN AMRO-medewerker die herhaaldelijk vrouwelijke collega’s ongevraagd heeft betast en zelfs het oor van een van de vrouwen likte, is volgens de kantonrechter onterecht ontslagen. Dat blijkt uit een uitspraak van mei 2016, die eergisteren pas werd gepubliceerd. De rechter oordeelde dat de bank de man zo’n 20.000 euro aan gemist salaris en proceskosten moet terugbetalen.
De man stond erom bekend te veel te drinken op werkborrels en zich vervolgens te misdragen. Nadat hij bij een eerdere borrel herhaaldelijk aan een jongere vrouwelijke collega had gezeten ondanks haar protesten, werd de man later haar direct leidinggevende. Nadat de vrouw bij de bank aan dat haar vertrouwen in hem geschaad was door het voorval en werd afgesproken dat de man het contact strikt zakelijk zou houden en dat bij overleg altijd een derde persoon aanwezig zou zijn. Nadat hij zich op een borrel in een café aan de Nieuwmarkt in Amsterdam aansluitend op een bedrijfsuitje eind 2015, opnieuw misdroeg werd hij op staande voet ontslagen. Drie vrouwelijke collega’s werden onafhankelijk van elkaar en op verschillende momenten door hem betast. Zij gingen alle drie eerder naar huis omdat hij hun protesten negeerde. Toen een van de vrouwen weg wilde gaan en afscheid nam van de andere aanwezigen, sloeg hij een arm om haar heen en likte zelfs over haar oor. Een mannelijke collega kreeg zomaar een harde klap in zijn gezicht.
ABN AMRO besloot de man daarop per direct te ontslaan. De medewerker vocht deze beslissing echter aan en de kantonrechter stelde hem in het gelijk:
De kantonrechter kan de gedragingen van verzoeker jegens haar echter niet kwalificeren als seksuele intimidatie in de zin van artikel 7:646 BW. Daarvoor is van belang dat het incident zich heeft afgespeeld in een druk bevolkt café te midden van een flink aantal collega’s bij wie medewerkster zich veilig voelde, dat verzoeker voor iedereen zichtbaar dronken was, alsmede dat medewerkster, evenals geldt voor de andere betrokkenen, verzoeker relatief eenvoudig van zich af heeft kunnen schudden, in haar geval door naar de WC te gaan.
ABN AMRO moet de man het gemiste salaris en de proceskosten terugbetalen, maar hoeft hem niet terug in dienst te nemen, omdat de man alle respect van een aantal medewerkers heeft verloren.
Cc-foto: Neuroventilator
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (19)

CharlesdeValois
CharlesdeValois8 apr. 2018 - 14:13

Stel dat de vriend van de vrouw een peer op de muil terug had gegeven. Want ja likken op de oorlel van je vriendin door de baas kan wat emotie oproepen. Hoe komt zoiets dan in het dossier terecht omdat er geen arbeidsrelatie tussen de vriend en de baas is?

Bernie2
Bernie28 apr. 2018 - 8:17

Een ernstige fout en een verkeerd signaal. Een verklaard misbruiker van vrouwen en drank krijgt een aai over de bol (nu nooit meer doen hoor). Wat een diepe belediging, schoffering moet dit zijn voor het slachtoffer en anderen die door de man zijn verkracht. Magistraat lijkt me hier ernstig van het padje in de categorie "Mevrouw eigen schuld. Als u geen kort rokje had gedragen was u vast niet verkracht." Hij (v/m) moet zich diep schamen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 apr. 2018 - 20:41

Je vraagt je af hoe je als werkgever dan wel je personeel kunt beschermen tegen onzedelijk gedrag als je dat soort lui niet mag ontslaan. En was er dan niemand die die man een klap in zijn smoel verkocht?

2 Reacties
Zandb
Zandb8 apr. 2018 - 6:42

Frans Als wat iemand in zijn vrije tijd doet, geen aantoonbare gevolgen heeft voor wat die op zijn werk doet, dan valt er weinig tegen zo'n werknemer - al is die baas - te doen. (Ik geef toe, dat zoiets in dit geval op het randje is, omdat een positieve of negatieve beslissing van de baas, in dit licht geplaatst kan worden; je moet dat echter dan wel hard kunnen maken, dat zoiets werkelijk het geval is, voor je kan ontslaan.) Verder mag je niet 'handhaven' door de wet te overtreden; dus een klap in zijn smoel verkopen...... Daarbij wel, zie de opmerking over 'het randje'; het is wel de baas!

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 apr. 2018 - 8:21

Hoezo heeft dat geen gevolgen? Als je dat denkt denk je ook in kronkels.

Willem D2
Willem D27 apr. 2018 - 19:50

Ik heb de uitspraak niet letterlijk gelezen en vindt ontslag voor deze man ook volledig terecht. Echter is ontslag op staande voet alleen onder hele strikte voorwaarden toegestaan, als er geen tijd is voor een normaal ontslag. Iemand op staande voet ontslaan kan alleen als ontslag geen dag kan wachten. De gene die ontslagen wordt heeft dan met onmiddellijke ingang geen salaris meer en geen recht op WW (Verwijtbaar werkloos) Eigenlijk zegt de rechter: ontslag is prima, maar niet op staande voet.

2 Reacties
Zandb
Zandb8 apr. 2018 - 6:43

Willem Kan ik prima mee leven. Zie mijn vorige reactie.

stokkickhuysen
stokkickhuysen8 apr. 2018 - 16:29

Ik gun niemand verlies van inkomsten, ik gun niemand een baas zoals hierboven beschreven. Het risico op een of ander ligt bij de volwassenen zelf, waarbij de mevrouw weinig verkeerd heeft gedaan en de man alles. Op staande voet was terecht geweest naar mijn mening (zeker als de man als gesprekken met HR heeft gehad over precies dit gedrag).

west012
west0127 apr. 2018 - 16:09

Merkwaardige uitspraak. Ik vraag mij af of een andere rechter ook zo zou oordelen. Het subjectieve element binnen de rechtspraak is soms wel erg groot.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus8 apr. 2018 - 1:43

"Ik vraag mij af of een andere rechter ook zo zou oordelen." Dat kun je je altijd afvragen maar je verwijt van subjectiviteit is desalniettemin onterecht. Het betreft namelijk wat ik maar even een technische uitspraak noem. Het gaat daarbij niet over de vraag of de man laakbaar handelde maar over de vraag of ontslag op staande voet terecht was. De eisen daaraan zijn nogal streng, omdat anders willekeur op de loer ligt. De man is kennelijk een recidivist. Stel nu eens dat de werkgever de eerdere keren daarover een indringend gesprek met de man had gevoerd en dat keurig had bijgehouden in zijn personeelsdossier. Gegarandeerd was de afweging van de rechter of hier terecht sprake is van een situatie waarin ontslag op staande voet gepast is dan heel anders uitgevallen. Niet omdat het gedrag van de verdachte dan laakbaarder is maar omdat de werkgever zo'n uitspraak mogelijk maakt.

Zandb
Zandb8 apr. 2018 - 6:44

west Daarom is er dan ook tot op zekere hoogte 'hoger beroep' mogelijk.

michellekepen
michellekepen7 apr. 2018 - 16:09

1. Deze uitspraak heeft zeer sterke raakvlakken met de Groenlinks-stagiaire affaire: - als GL in die affaire direct tot ontslag op staande voet overgegaan was dan had dit, aangevochten door de werknemer(wn), zeer waarschijnlijk geen stand gehouden. Het gedrag van deze ABN-AMRO wn komt mij stukken laakbaarder over - de 'uitspraak' van GL dat het gedrag van de wn ontslag op staande voet legitimeerde was juridisch gezien onjuist (kan natuurlijk staaltje bluf zijn geweest). Maar GL lijkt juridisch gezien, mag je achteraf vaststellen, het juist pad te hebben bewandeld door indertijd geen ontslag op staande voet uit te spreken (met het ermee dreigen, maar vervolgens niet uitvoeren, ontnam GL zichzelf wel elke mogelijkheid alsnog ontslag op staande voet aan te vragen, ook had ze in eerste instantie wel in haar recht gestaan. Dat was niet zo'n slimme zet,juridisch gezien, maar publicitair al helemaal niet) 2. ik vind dit een schokkende uitspraak. Als je deze zaak bestudeerd dan zijn er zeer veel aspecten die tegen de wn pleiten: al eerder dergelijk vertoond én gewaarschuwd, nav daarvan speciale afspraken gemaakt waar hij zich aan diende te houden, bij meerdere vrouwen hetzelfde gedrag, doorgaan ondanks protesten zodat collega's zich genoodzaakt voelden naar huis te gaan, een collega in z'n gezicht geslagen, sprake van hiërarchische verhouding (en slachtoffer uitzendkracht, dus extra kwetsbaar). 'Voor' de wn pleit (volgens de rechter) dat de man overduidelijk dronken was én dat het allemaal in een 'veilige' openbare omgeving plaatsvond en de slachtoffers makkelijk weg konden, het buiten werktijd plaastvondt. Al met al een m.i. schokkende uitspraak. Als zelfs deze case geen ontslag op staande voet rechtvaardigt, hoe ver mag iemand dan volgens onze rechters gaan voordat het wel terecht is? Een voorbeeld van volslagen doorgeslagen rechtsbescherming van werknemers.

4 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen8 apr. 2018 - 16:45

Wat is het zaaknummer?

stokkickhuysen
stokkickhuysen8 apr. 2018 - 17:30

'Wat is het zaaknummer?' of je klikt op het linkje, sorry. Ik ben geen arbeidsrechtjurist. Was de uitkomst nu anders geweest als de werkgever in 2015 wel een officiële waarschuwing had gegeven? Een mannelijke collega kreeg die avond en passant nog een harde klap op zijn wang las ik. Is dit slechts om invulling te geven aan hoe drinken Jaap was, of zou, als hierover geklaagd zou zijn, dit wel aanleiding zijn tot ontslag op staande voet, of mag je dat ook 1 keer doen omdat je een signaal verkeerd begreep? Ik ben een aantal jaren geleden een tijdje lid van OR geweest, en daarna vertrouwenspersoon. Ik weet hoe belangrijk dossiervorming is om arbeidsrechtelijke consequenties te verbinden aan bepaalde gedragingen. De meeste HR afdelingen hebben daar eenvoudig niet de kennis en mankracht voor. Dat bevoordeelt de misdragende werknemer en het benadeelt de werknemer die zich miskend voelt.

michellekepen
michellekepen9 apr. 2018 - 10:22

@stokhuysen, Helemaal met u eens dat dossiervorming in het kader van juridische kwesties vaak van doorslaggevend belang is, en al helemaal bij arbeidsrechtelijke. Kleinere werkgevers gaan hier vaak de mist in. Ze kennen geen reglement of verkeerd opgestelde, bouwen geen geen goed dossier op etc. We hebben het hier echter over PZ van de ABN Amro. Ook ik ben geen arbeidsjurist, zou me zelfs geen jurist durven noemen. Toch: o.a. reglement, uit de processtukken: "Een voorbeeld van een ongewenste omgangsvorm is sexuele intimidatie. ABN heeft sexuele intimidatie als volgt omschreven: “ (…) een vorm van toenadering waarvan je niet gediend bent. Hiertoe behoren bijvoorbeeld vragen om seksuele gunsten of seksueel gedrag in woord en gebaar. Van intimidatie wordt gesproken wanneer je ergens toe wordt gedwongen of je het gevoel hebt je er niet aan kunt onttrekken. Voorbeelden hiervan zijn: .. Voortdurend gepraat over seksualiteit.... Onnodige of ongewenste aanraking. (…) . Voortdurende opmerkingen over iemands uiterlijk." - "werkt hij feitelijk als interim Unitmanager " - "Begin/medio 2014 heeft [verzoeker] tijdens een borrel van het diversity network van ABN met [uitzendkracht] gesproken en tot vier maal toe een hand in haar zij gelegd en ook een hand op haar schouder. Dat is door flink wat collega’s gezien." - "Partijen hebben toen afgesproken dat [verzoeker] en [uitzendkracht] alleen zakelijke contact zouden onderhouden en dat bij overleg altijd minimaal één ander aanwezig zou zijn." - "Hieruit blijkt dat [verzoeker] zich een aantal keren onder invloed van alcohol schuldig heeft gemaakt aan gedrag tegenover collega’s, dat zij niet wensten. Pogingen om hem hiervan te weerhouden en de aan hem gegeven waarschuwingen werden door [verzoeker] genegeerd." - "Ze heeft hierover indertijd geen klacht ingediend. Ze wilde de situatie niet groter maken. Enkele maanden geleden bent u echter haar direct leidinggevende geworden. Desondanks had de samenwerking een emotioneel flinke impact op haar. Er is toen met u over de situatie gesproken. Besloten is daarom dat één op één gesprekken niet meer plaats zouden vinden, maar altijd in aanwezigheid van een derde zouden zijn.” Wat de uitspraak voor mij nu juist (extra) onverteerbaar maakt is dat de man dit gedrag vaker vertoonde, er reeds op was aangesproken, er waren zelfs speciale(!) afspraken met hem gemaakt. Deze uitspraak lijkt we een vrijbrief voor dergelijk gedrag. Hoop dat een volgende rechter dit soort zaken anders beoordeeld. Maar vooralsnog zullen werkgevers a.g.v. deze uitspraak nog minder geneigd zijn om in te grijpen. En dat is een trieste conclusie.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 apr. 2018 - 0:30

Zelfs een dik dossier met overtuigend bewijsmateriaal helpt niet, wordt blijkbaar niet eens gelezen. Ik vraag me in deze en andere zaken buiten het strafrecht om, weleens af of men überhaupt nog aan waarheidsvinding doet.

Edwin8
Edwin87 apr. 2018 - 15:13

Lastig, wellicht had ABN AMRO hem op non actief moeten zetten, vervolgens hadden de vrouwen er een civiele zaak van moeten maken en had ABN AMRO hem vervolgens na veroordeling kunnen ontslaan. Die gedachtegang kan ik volgen. Echter vind ik het pro actief optreden van de ABN lovenswaardig. Deze uitspraak is weer eens de zoveelste uitspraak die het vertrouwen in de rechtsstaat schaadt. Daarnaast begrijpt de rechter schijnbaar het omstandereffect niet. Een druk bevolkt café te midden van veel collega`s hoeft namelijk helemaal niet beschermend te zijn voor het slachtoffer. Dat is basis sociale psychologie.

Rara5
Rara57 apr. 2018 - 15:00

“Rechter: seksuele intimidatie door je baas telt niet in de kroeg” Dat klopt niet. De rechter zegt juist dat een werknemer zich ook in privetijd moet gedragen en oordeelt “Dat neemt niet weg dat [verzoeker] ook zonder waarschuwing had moeten begrijpen dat hij als leidinggevende binnen de bank tijdens een borrel met collega’s in een openbare gelegenheid, ook wanneer dat in privétijd is” Er is geen verschil met werkvloer of niet. Alle omstandigheden moeten gewoon worden meegewogen. Het is dus niet: buiten de werkvloer mag het.

simpson_jr
simpson_jr7 apr. 2018 - 14:24

Een taakstraf om een jaar bij de kantonrechter te werken was voor iedereen beter geweest.