Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Racisme, politiegeweld en de arrogantie van de Haagse politie

  •  
16-04-2015
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
107 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Pas toen de media gingen berichten, laaide de discussie verder op terwijl de dagelijkse realiteit al veel langer bekend is
Op 26 februari j.l. luidde politiekorpschef Gerard Bouman in een interne memo de noodklok over discriminatie en uitsluiting binnen het politiekorps. Al langer is de politie in opspraak in verband met racisme en discriminatie zoals in de Haagse Schilderswijk.
Schilderswijk Het was al jaren duidelijk dat er in de Schilderswijk veel racistisch politiegeweld heerst. Maar pas nadat de media er aandacht aan schonken laaide de discussie verder op. Terwijl jongerenwerkers, advocaten, leraren, buurtbewoners en zelfs meerdere ex-agenten in de media allemaal spraken van structureel racistisch politiegeweld, bleef de politieleiding in Den Haag het probleem ontkennen en bagatelliseren. “Wij kunnen ons niet vinden in de beschuldigingen” en “de politie gaat ‘zeer zorgvuldig en goed getraind’ de straat op”.
In plaats van een onderzoek in te stellen en de vele klachten serieus te nemen zette de lokale korpsleiding de hakken in het zand en kreeg bijval van burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen, zelfs toen meerdere voorvallen op camera waren vastgelegd en naar buiten kwamen. Het enige onderzoek dat de burgemeester en politie aanhalen is het onderzoek van Joanne van der Leun van de Universiteit Leiden waar de conclusie wordt getrokken dat er geen sprake is van structureel etnisch profileren. Diverse externe deskundigen zetten vraagtekens bij dit onderzoek. Zo was cultureel antropoloog Sinan Çankaya, die in Amsterdam een vergelijkbaar onderzoek heeft verricht, van mening dat er onvoldoende bewijs voor die conclusie.
Nu de nationale korpschef Bouman spreekt van “het gif van uitsluiting wat de organisatie binnen slipt” en zich zorgen maakt over racisme binnen het korps, is de politie in Den Haag er als de kippen bij om te verklaren dat dat los staat van de gebeurtenissen van in de Schilderswijk. “Volgens ons is het absoluut niet mogelijk om de blog van onze korpschef te vergelijken met de discussie die gevoerd wordt over het politiegeweld in de Schilderswijk” en “Wij staan vanzelfsprekend achter ons standpunt dat er geen sprake is van buitensporig politiegeweld en stelselmatig etnisch profileren”. Die ‘vanzelfsprekendheid’, het constante negeren van klachten en het bagatelliseren van verklaringen van mensen vanuit het korps en mensen uit de wijk laat zien dat de politie in Den Haag een pure arrogante houding heeft tegenover discriminatie en racistisch politiegeweld.
Het probleem wordt niet aangepakt maar ingedekt. Zo verklaarde een ex-agent dat chefs hun agenten indekken. “Je moet meedoen, je verlinkt nooit je collega’s, anders moet je weg.” Ook de ombudsman sprak er in september 2014 nog over dat leidinggevenden bij de politie het te snel opnemen voor agenten die worden beschuldigd van buitensporig geweld tegen burgers.
Geen verbinding Opvallend is het dat de nationale korpsleiding zich slechts uitspreekt over discriminatie en racisme binnen het korps. Bouman zegt bevreesd te zijn voor een politie “die niet pal lijkt te staan voor wie anders is, die geen verbinding, maar repressie uitstraalt”. En: ‘Hoe kunnen wij buiten instaan voor veiligheid en verbinding als wij binnen collega’s van ons vervreemden?’ Maar de angst die hij uitspreekt is al jaren dagelijkse praktijk, niet alleen in het korps maar vooral in de straten van de Schilderswijk, en ook in veel steden. Met die realiteit wordt al jaren niks gedaan.
Het zijn niet slechts een paar agenten die racistisch en gewelddadig zijn binnen het korps, het is heel het politie-apparaat dat de cultuur van een racisme in stand houdt, met alle gevolgen van dien. Maar zolang er slechts gepraat wordt over racisme van agenten onderling, er niet erkend wordt dat de politie al jaren racistisch te werk gaat op straat en een volledige politie eenheid even kan duiden dat het niks met de wanpraktijken in de Schilderwijk te maken heeft, is het dan niet meer dan een PR-campagne om het straatje schoon te vegen van de politie door te laten zien dat racisme bespreekbaar moet zijn zonder er echt wat aan te doen?
Arrogante houding leidinggevenden De arrogante houding van leidinggevenden binnen de politie eenheid Den Haag is niet alleen stuitend omdat zij burgers totaal niet serieus neemt en ook niet bang is die indruk te wekken, het is ook ronduit gevaarlijk. Als je elke dag staande wordt gehouden en je identiteitsbewijs wordt gevraagd, puur en alleen omdat je een niet-blanke huidskleur hebt. Als je vraagt waarom krijg je te maken met geweld en als je na jaren van praten en protest niet serieus wordt genomen, dan zal uiteindelijk de vlam in de pan slaan. En dat is niet gek, wat moet je doen als praten niet helpt maar je wel structureel wordt lastig gevallen?
Zo voedt de politie onvrede en onrust en als de vlam dan een keer in de pan slaat zal de politie hand dan in eigen boezem steken? Nee, dan zal er nog meer politie repressie komen, nog meer ‘zero tolerance-beleid’ en zo wordt de cirkel niet doorbroken en zal de zin blijvend worden herhaald: “Wij kunnen ons niet vinden in de beschuldigingen, wij doen goed ons werk”, tot, ja tot wanneer gaat dat door?

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.