Joop

Raad van State: weg met marktdenken

  •  
14-04-2010
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
63 keer bekeken
  •  
merkel_300_06.jpg

[Update] Tweede Kamer wil spoeddebat ... Tjeenk Willink: Marktdenken moet uit publieke sector ... Herbezinnen op verhouding staat, markt en burger ... Crisis biedt kans ingesleten patronen te doorbreken ... Interview Volkskrant: 'Bezuinigingen in partijprogramma's missen visie'

De Raad van State adviseert een herbezinning van de verhouding tussen de staat, markt en burger. Daarover zou een politiek debat moeten komen. In zijn jaarverslag stelt de Raad dat de economische crisis kansen biedt om oude, ingesleten patronen te doorbreken.
Door redactie Joop
Vice-president Tjeenk Willink van de Raad van State  noemt de dominantie van het marktdenken binnen de publieke sector zo’n ingesleten patroon. Volgens hem is niet meer helder waar de staat voor staat. Dit meldt de NOS woensdag.
Hij vindt ook dat de ambtenaren steeds minder deskundig zijn, terwijl de privatisering van diensten juist meer deskundigheid vereist.
Volgens Tjeenk Willink liggen er geen samenhangende politieke visies, anders dan bezuinigingen, aan ten grondslag. In het NRC Handelsblad van woensdag zegt hij:
Financiën is niet het enige dat telt. Het is even wennen, dat geef ik toe. Maar laten we nu eerst eens een fundamentele discussie te voeren over de functies van deze instituties. Waarvoor zijn de provincies opgericht? Wat zijn de redenen geweest om het aantal Kamerleden uit te breiden? Gelden die redenen nog? Dat zijn legitieme vragen waarop ik eerst het antwoord zou willen weten.
Al jaren waarschuwt Tjeenk Willink dat het evenwicht in de verhouding tussen staat, markt en burger verstoord is. Volgens hem hadden discussies hierover al veel eerder, na de ontzuiling, moeten plaatsvinden. “Dat is niet gebeurd. Integendeel, het politieke, de visies van politieke partijen op de maatschappij en de rol van de overheid daarin, verbleekten.”
De Raad van State is het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Formeel is de koningin de voorzitter, maar in de praktijk heeft de vicepresident de leiding.
In het jaarverslag stelt de Raad van State:
De financiële en economische crisis betekent ook het falen van staten. Beleidsinstrumenten zijn tekort geschoten en sociaal-economische vooronderstellingen over gedrag van mensen zijn onjuist gebleken. Proberen de crisis op te lossen door dezelfde instrumenten nog meer in te zetten en van dezelfde vooronderstellingen te blijven uitgaan, zal hooguit tijdelijk werken. Dat geldt ook voor het openbaar bestuur dat met de (financiële) gevolgen van de crisis wordt geconfronteerd. De crisis biedt kansen om de ingesleten marktlogica in het openbaar bestuur te doorbreken.
Als de financieel-economische crisis serieus wordt genomen, is een politieke herbezinning nodig op de verhouding tussen staat, markt en burgersamenleving. Die herbezinning kan niet zonder politiek inhoudelijk debat over waar het met Nederland in de komende tien jaar maatschappelijk, cultureel en economisch heen moet. Dat politiek inhoudelijke debat maakt alleen een kans bij meer dualistische verhoudingen tussen kabinet en meerderheid in de Tweede Kamer.
De noodzakelijke herbezinning dwingt ook tot de erkenning dat het ‘algemeen belang’ geen economisch begrip is maar een politieke afweging inhoudt waarvoor de bestuurder politieke verantwoording moet afleggen tegenover het parlement.
De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft, met steun van de PvdA en VVD een spoeddebat aangevraagd in aanwezigheid van demissionair premier Balkenende over de uitspraken van Tjeenk Willink.
Lees hier meer.
Update 15-04 Tjeenk Willink zegt donderdag in de Volkskrant dat de vrij willekeurige bezuinigingen in de verschillende verkiezingsprogramma’s ‘visie missen.’ “Bezuinigen zonder visie werkt op de lange duur kostenverhogend in plaats van besparend. Dat hebben we gezien met het afschaffen van de conducteur op de tram. Als de ontwikkelingen in het bedrijfsleven ons iets hebben geleerd, is het wel dat schaalvergroting niet de ideale weg is. Kleine, homogene eenheden werken effectiever.”

Meer over:

economie, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (35)

Paradox2
Paradox214 apr. 2010 - 9:45

Tja, eigenlijk zegt hij niks. Het moet ter sprake komen. Dat zullen recht en links met elkaar eens zijn. Maar hoe wil hij het hebben dan? Is dit een neo-neoliberale poging Nederland te verThatcheren, of is het SP voorstel TGP en NS staatsbedrijven te maken een van de dingen die ter sprake kunnen komen? Het lijkt mij -met oog op de crisis- dat het vrij laten rondrennen van bedrijven niet tot een maatschappelijke tevredenheid kan rekenen.

Joop den Uil
Joop den Uil14 apr. 2010 - 9:45

levend bewijs dat mensen na hun 65-e moeten stoppen met werken in plaats van te repeteren dat vroeger alles beter was...

Yggdrasil
Yggdrasil14 apr. 2010 - 9:45

Mag ik aannemen dat marktdenken geheel iets anders is dan marktwerken?

meijerlahn
meijerlahn14 apr. 2010 - 9:45

Dat de mensen vervreemd zijn van de politiek heeft volgens mij alles te maken met dit marktdenken. Alle nutsbedrijven zijn in de uitverkoop gedaan. Er komen bij mij 3 of 4 postbodes van verschillende bedrijven langs om post te bezorgen. TNT ligt praktisch op z'n gat. Ten dode opgeschreven. Hoeveel werklozen gaat dit weer opleveren? Ik heb geen idee welk energiebedrijf ik moet kiezen, omdat het zo verschrikkelijk ingewikkeld is. Dus blijf ik maar gewoon bij mijn oude energiebedrijf. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En wie worden hier beter van? Juist: de topmanagers. En de gewone man blijft in verwarring achter. Mensen zijn een beetje houvast kwijt.

Hanvander Horst
Hanvander Horst14 apr. 2010 - 9:45

Het is allemaal niet zo verschrikkelijk ingewikkeld. De markt werkt waar hij een kans krijgt om te werken. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als je onmiddellijk een taxi nodig hebt en dus niet eerst bij twintig chauffeurs op het station offerte aan kunt vragen. Er is ook geen marktwerking als het bedrijf in kwestie geen contract met de klanten alleen sluit maar ook met andere instanties, zoals bijvoorbeeld bij het openbaar vervoer het geval is. Daar is de positie van het bedrijf niet afhankelijk van de passagiers maar van de overheden die de concessie verlenen. Het resultaat zie je aan de bushalte. Je kunt je verder afvragen of de burgers ermee gediend zijn dat de leverantie van essentiële producten als energie of telefoon of ziekteverzekeringen in handen zijn van een klein groepje megabedrijven. Die concurreren elkaar niet dood maar houden de prijzen op een bepaald minimumniveau en daar hoeven ze heus geen opspoorbare kartelafspraken over te maken. De burgers zijn misschien beter gediend als deze diensten geleverd worden door overheden die onder parlementaire controle staan. Of ben jij erop vooruit gegaan nu het oude gemeentelijk energiebedrijf is ontmanteld en je zogenaamd keuze hebt? In de twintigste eeuw zijn in Nederland allerlei sectoren aan de markt onttrokken en dat is al heel vroeg in de eeuw begonnen. Misschien was dat wel niet voor niets. Toch?

deCuup2
deCuup214 apr. 2010 - 9:45

Scheiding van business en staat, 'n idee?

valsgeld
valsgeld14 apr. 2010 - 9:45

Veel weldenkende medemensen zullen deze uitspraken van Willink toe juichen. De cynici zullen eerst daden afwachten en deze dan beoordelen voordat ook zij gaan juichen. Als het een verkiezingsbelofte zou zijn zou het tegelijk in de prullenmand thuis horen.

elaya
elaya14 apr. 2010 - 9:45

alleen die naam al: Raad van State vlug in het museum, samen met marktdenken .. Kottler is allang afgedankt

pjansen_1
pjansen_114 apr. 2010 - 9:45

Het marktdenken bestond al in de middeleeuwen bij de ruilhandel etc. Maar de liberale en neo liberale variant is niets anders dan één van de uitwassen van het vroege en huidige kapitalisme. " De noodzakelijke herbezinning dwingt ook tot de erkenning dat het 'algemeen belang' geen economisch begrip is maar een politieke afweging inhoudt waarvoor de bestuurder politieke verantwoording moet afleggen tegenover het parlement", lees ik. Nu dus nog even alle "eigen-belangers" bij overheid en semi-overheid, zoals de interim managers, de zorgdienaars, de huisvestingbonzen, de belangenverstrengenlaars in de diverse prov. staten, etc.etc. de duimschroeven aandraaien en laten terugbetalen de boven de Balkenende norm verkregen inkomsten. Daar zijn we de eerste 50 jaar dus zoet mee. Als het ooit gebeurt.

Opinie2
Opinie214 apr. 2010 - 9:45

Mededeling van T.W.: "sociaal-economische vooronderstellingen over gedrag van mensen zijn onjuist gebleken." Alsof graaien (uit de pot) en ontduiken (voor in de pot) niet van alle tijd is...

trujac
trujac14 apr. 2010 - 9:45

Wat de gemiddelde Nederlander al jaren roept wordt nu pas door de politiek bevestigd. Het marktdenken heeft niet alleen de burger overgeleverd aan de ondoorzichtigheid van het kapitalisme, maar heeft ook de politiek buitenspel gezet. Als de burger klachten heeft over essentiele producten zoals gezondheidszorg, energievoorziening, etc. is hij aangewezen op call centra die je na een kwartier wachten á 10 eurocent per minuut het bos in sturen. nooit krijg je de rechtstreeks verantwoordelijke zelf te spreken. De overheid heeft door het uit handen geven van de zeggenschap over essentiele zaken de burger in de kou laten staan en is daardoor voor de burger het mikpunt van spot en machteloosheid geworden. De burger vraagt zich namelijk allang af, wat heb ik aan een overheid die niets voor mij kan betekenen. Vind je het gek dat de burger dan onthecht raakt aan een politieke stroming? Hij zoekt al jaren zijn heil bij allerlei populisten.

Dr.Piepie
Dr.Piepie14 apr. 2010 - 9:45

Als Tjeenk Willink bedoelt dat de overheid zich niet moet gedragen als een marktpartij ben ik het met hem eens. Dat moet je ook aan de markt overlaten. Op een vrije markt komen transacties door vrijwilligheid tot stand. Twee mensen zien voordelen in de transactie, anders komt het niet tot stand. Over de hele wereld is zichtbaar dat waar vrijheid gepaard gaat met economische vrijheid Jan Modaal er het meest op vooruit gaat. Precies andersom gaat het eraan toe waar de overheid de leidende hand heeft in de economie. Daar is het armoe troef. De voorbeelden zijn legio. Het meest duidelijke bewijs leveren mensen zelf: ze stemmen met hun voeten. Altijd op zoek naar vrijheid. En weg van een overheid die mensen dwingt om met hun geld 'goed te doen'.

paulvr2
paulvr214 apr. 2010 - 9:45

Godzijdank dat dit eindelijk bespreekbaar is geworden! Hopelijk zijn de idioten die woorden gebruiken als "de BV Nederland" binnenkort echt niet meer beleidsbepalend.

ratio2
ratio214 apr. 2010 - 9:45

Ik word nogal moe van de discussie markt of overheid. Aan de ene kant mensen die roepen dat de Staat niks kan en moet inkrimpen, aan de andere kant mensen die roepen dat die vreselijke neoliberalen de wereld hebben verpest. Waarom is het zo moeilijk te accepteren dat voor sommige dingen de overheid nu eenmaal de beste organisatievorm is, en voor andere dingen de markt. Is iedereen het concept 'collectieve goederen' vergeten of zijn er geen economen meer? Per markt moet je inschattingen maken, en zo nu en dan verandert een markt zodanig dat het van de ene kant naar de andere kant verplaatst. 50 jaar geleden was telecom een collectief goed. De kosten om uberhaupt een netwerk op te zetten waren groot, de opbrengsten onzeker en de techniek beperkt. Dus er was een reden om het collectief te doen. Dat had ook nadelen, lange wachttijden etc. Maar per saldo, een privaat bedrijf had het niet voor elkaar gekregen. Nu is het een makkie om via computers andere telecom bedrijven toegang te geven tot het vaste netwerk, of om snel en relatief goedkoop een eigen mobiele netwerk te bouwen. En voila, het is van een collectief goed naar een privaat goed gegaan. Informatie/muziek/films gaat denk ik langzaam de andere kant op. Vroeger was het heel goed mogelijk om gebruik door derden te voorkomen, waardoor het door private partijen uitgebaat kon worden. Met het internet en de onbeperkte kopieermogelijkheden is uitsluiting van bepaalde gebruikers niet meer goed mogelijk (lees maar eens wat de kenmerken van collectieve goederen zijn) en krijgt het kenmerken van een collectief goed. Je daartegen verzetten leidt tot het probleem dat het steeds meer kost om het als privaat goed te verdedigen. En natuurlijk zijn er grijze gebieden. Sommige delen van de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Plastische chirurgie (voor cosmetische doeleinden) is prima te zien als een privaat goed. Makkelijk uitsluitbaar, niet erg als niet iedereen er toegang tot heeft. Maar langzaam verschuift het. Stel je neemt vruchtbaarheidsbehandelingen of ooglaserbehandelingen. Op zich kun je dat nog zien als privaat goed. Patienten hebben ruim voldoende tijd om zich een goede kliniek uit te zoeken tegen een redelijke prijs. Maar bij vruchtbaarheidsbehandelingen komt al de vraag op of je mensen vanwege de prijs daarvan wil uitsluiten. En naarmate zorg/behandelingen acuter en belangrijker worden voor de gezondheid van mensen, neemt het collectieve karakter toe. Dan nog heb je twee keuzes. Reguleren of in overheidshanden nemen. Voor mij is dat een simpele efficientie-afweging. Je kunt belangrijke markten zoals de gezondheidszorg met regulering controleren. Dat brengt echter kosten met zich mee. En naarmate het belang van een sector toeneemt, wordt de controle belangrijker, en nemen de regels en daarmee de kosten toe. Dat is de inefficientie van een door de markt geregeerde zorg. Daar staat tegenover een zorg die door de overheid wordt uitgevoerd. Deze heeft als voordeel dat bepaalde controles en regels niet meer nodig zijn, geen bonussen nodig zijn etc. Die inefficientie los je op als je het in overheidshanden neemt. Maar daarvoor krijg je andere inefficienties terug, omdat de overheid minder goed in staat is om in te springen op nieuwe behoeften, en minder motivatie geeft aan bijvoorbeeld artsen om lange uren te maken. Welke keuze uiteindelijk gemaakt wordt hangt maar af van je preferenties, maar het is niet zo dat er één beste keuze is. In de basis denk ik wel dat dhr. Tjeenk Willink een goed punt maakt, al zie ik het wat minder absoluut dan hij. Iedereen geeft maar af op ambtenaren, terwijl zij wel bij uitstek het instrument zijn om publieke taken te waarborgen. Een ambtenaar kan objectiever oordelen over zaken zoals het toekennen van gezondheidszorg dan een commerciele verzekeraar. De ambtenaar heeft er immers geen belang bij, anders dan zijn taak goed uitvoeren. De verzekeraar heeft een winstoogmerk, wat zijn oordeel kan beinvloeden. Weliswaar is de ambtenaar misschien wat minder efficient, maar ik denk dat burgers en de politiek zich goed moeten realiseren wat ze voor die efficiente opgeven aan publieke verantwoording. Maar het grootste probleem zie ik niet eens zozeer bij de keuze markt of overheid, maar juist daartussenin. Ik erger me met name groen en geel aan woningbouwcorporaties en allerlei andere semi-overheidsinstellingen. Enerzijds worden ze niet publiek/politiek ter verantwoording geroepen (de overheid heeft niks over ze te zeggen) en tegelijkertijd worden ze beschermd tegen de markt. Daar zou ik als eerste de bijl in zetten. Of een sector zou onderworpen moeten zijn aan de markt (al dan niet met overheidsregels om publieke belangen te waarborgen), of het zou via college van wethouders/ministers e.d. verantwoording moeten afleggen aan een volksvertegenwoordiging.

opmerker
opmerker14 apr. 2010 - 9:45

Alles komt altijd op hetzelfde neer. Wie is/blijft verantwoordelijk voor toekomende veranderingen? Alle overdrachten van collectief maatschappelijk naar markt waren tot nogtoe hiervan gespeend. Als b.v. straks de energiesector af laat weten, wie zijn dan verantwoordelijk voor de ontstane chaos. Langs lijnen van verantwoordelijkheid kan het niet zo moeilijk zijn te bepalen wat wel en niet aan de markt overgelaten kan worden.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman14 apr. 2010 - 9:45

@Hjalmar Hoort die opsomt waar de markt voor goede en goedkope producten heeft gezorgd: [TomTom is ook structureel goedkoper aan het worden. ] Misschien kun je je dan ook herinneren wanneer dat is gebeurd: toen alleen Garmin en TomTom "spelers" op de markt waren, hielden die hun prijzen veel hoger dan nodig. Pas toen er concurrentie uit het verre oosten kwam moesten ze hun prijzen wel laten zakken. Is dat wat je wilt in de gezondheidzorg en het onderwijs? Wachten tot aanbieders uit Taiwan en Korea hier de in markt van scholen en ziekenhuizen komen? Als je pleit voor marktwerking, moet je dat willen. Zo niet (bijvoorbeeld omdat iets belangrijk is voor alle burgers, en je niet een apparaat aan controle in de lucht wilt houden dat groter is dan de bedrijven die gecontroleerd moeten worden), dan werkt marktwerking alleen maar kostenverhogend en kwaliteitsverlagend. Ik ben heel blij dat Tjeenk Wllink dat zo duidelijk zegt.

JohnDowe
JohnDowe14 apr. 2010 - 9:45

Marktwerking is wel het meest misbruikte woord van het afgelopen decennium. Er bestaat geen enkele markt die efficiënt functioneert zonder dat er door de overheid heldere en eerlijke regels aan worden opgelegd. Maar om deze regels goed te bepalen en te handhaven is politieke moed nodig. Die moed ontbreekt helaas volledig in ons land. Voorbeeld 1: de aandelenmarkt in Nederland zou niet goed functioneren als er geen wetgeving wat tegen de handel met voorkennis en als deze wetgeving niet werd gehandhaafd. Nu zul je mij niet horen zeggen dat er helemaal niet met voorkennis wordt gehandeld, maar alleen al omdat het strafbaar is zal het minder voorkomen en hebben beleggers vertrouwen in die markt. Laat je dit achterwege, dan zou de aandelenmarkt niet meer zo goed functioneren als nu het geval is. Hetzelfde geldt voor marktwerking in de zorg. Voorbeeld 2: Als je "marktwerking" invoert in de zorg, maar je lat een aantal zaken ongeregeld, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat u met uw zieke kindje naar een ziekenhuis moet gaan dat 200 km van uw woonplaats verwijderd is. De reden? Uw verzekeraar heeft alleen met dit ziekenhuis een overeenkomst voor het goedkoop behandelen van de aandoening van uw kind. U kunt ook voor uw eigen ziekenhuis kiezen, maar dan moet u bijbetalen. En dat is nu wat er mis is met de "invoering" van "marktwerking". De overheid is niet in staat, of heeft niet de politieke moed om ervoor te zorgen dat er regels worden gesteld om te zorgen dat marktwerking eerlijk uitwerkt voor de betrokken partijen. Voorbeeld 3: Als je "marktwerking" invoert in het openbaar vervoer en er is nog steeds maar één bedrijf dat treinverkeer verzorgt (de NS) en je laat het beheer van het spoor over aan een andere partij (prorail), is dat dan marktwerking? Zo komen we inmiddels om in de voorbeelden van zogenaamde "invoering" van "marktwerking". Maar het gaat steeds om (plaatselijke) monopolies die niet worden doorbroken, die veel te ruim bemeten, of zelfs onbepaalde wetten regels opgelegd krijgen. Zo krijgt het begrip marktwerking een slechte naam, terwijl het voor een beter en efficiënter functionerende economie zou kunnen zorgen. Voor het goed "invoeren" van marktwerking hebben we moedige politici nodig, die goede, eerlijke en handhaafbare wetten invoeren. In plaats hiervan beschikken we nu over een aantal slapjanussen, die het nemen van beslissingen het liefst vermijden, of in het gunstigste geval voor zich uitschuiven. Die de "boel bij elkaar willen houden" in plaats van te oordelen en actie te nemen. Die ervoor kiezen niet te handhaven in het financiële systeem nadat gebleken is dat niet-handhaven leidt tot crisis. We hebben politici met moed nodig. Ik ben ze helaas nog niet tegengekomen.

JoopSchouten
JoopSchouten14 apr. 2010 - 9:45

Eindelijk iemand met gezond verstand in de Raad van State. Marcel van Dam, Hans Achterhuis, Jan Marijnissen en alle andere geestverwanten krijgen dus gelijk. M'n dag kan niet meer stuk. (Hier kunnen de neo's nog een puntje aan zuigen.)

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten14 apr. 2010 - 9:45

Aanvulling.: AL het marktdenken dient onder de loep te worden genomen door de politiek. Dus OOK in de private sector. De overheid heeft gedeeltelijk gezag over ALLE ondernemingen omdat deze de economische wetten van de overheid na dienen te leven. Een ieder kan zien waar dit tot dusver toe geleid heeft met neo's aan het stuur. Uitbuiting, vervuiling, hebzucht, enz. enz.. (Uiteraard zal de neo dit ontkennen door o.a uitzonderingen op te noemen.)

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort14 apr. 2010 - 9:45

"Beste Tjeenk, Uw bericht is met genoegen ontvangen, en meegenomen in onze laatste bespreking. Helaas kunnen wij niet over gaan tot een inhoudelijk debat. Orienterend onderzoek wijst uit dat onze posities in de tweede kamer veel beter gebaat zijn bij het aanvragen van spoeddebatten omtrent incidenten, actualiteiten, en andere PR positieve zaken. Temeer ook is het feit dat een daadwerkelijke verandering van de status quo ook verschillende posities in gevaar kan brengen. U begrijpt dat we liever doorgaan zoals altijd: zolang de staat maar groeit, en diensten afstoot, dan treft ons geen blaam. Wel zullen wij binnenkort shell en AH nationaliseren: onderzoek wijst uit dat het ruim 20 winstvolle jaren zal kosten om deze clubs om zeep te helpen. Dit levert ruim 100 onderzoekscommissies op in de volgende 2 jaar. Wel hebben we, gezien u forse reputatie, een onderzoek in laten stellen door verscheidene topambtenaren, en drie externe bureaus, om te laten bekijken of het zin heeft om daadwerkelijk zinnig te converseren over de richting van Nederland en onze toekomst. Voorts zullen we onderzoeken wat voor effect dit heeft op de peilingen. De verwachting is dat e.e.a. over een maand of 24 is afgerond: hoewel wij, voor het gewonen volk, best houden van een debatje hier een daar, kan het natuurlijk niet zo zijn dat e.e.a. negatief in de peilingen overkomt. De zaak zal dus daar van afhangen. U begrijpt, dat het daadwerkelijk uitvoeren van ons werk, in plaats van te vechten voor onze eilandjes, wel een erg moeilijke aangelegenheid is na zoveel jaren van proefballonnen, symboolpolitiek, achterkamergeneuzel, demonisering, kiezersbedrog, draaikonterij, scheinheiligheid, de langzame afbouw van de burgervrijheid en privacy, en het hysterisch doodzwijgen van alle 'problematiek' in Nederland. Ontwijken is zoveel makkelijker dan keuzes maken. Wij bedenken ons net dat er nog een aantal belastingen verzonnen moeten worden, en dat er nog wat dingen verboden moeten worden: bovenstaand wordt natuurlijk administratief uitgewerkt door een nieuw te vormen ministerie, welke een ambtenaar of 1000 nodig zal hebben. We zien uw reactie tegemoet, en spreken u binnenkort weer eens op een borrel. Vergeet u niet de champagne te declareren? Was getekend, Politiek Nederland. P.S. U bent en blijft een no nonsense moppentapper beste Tjeenk: politieke verantwoordelijkheid nemen? Heerlijk dat soort sprookjes! Die volgende borrel moet snel komen."

1 Reactie
HenryH
HenryH14 apr. 2010 - 9:45

Haha, hier bij bent u genomineerd voor de ''Reactie van de dag award''.

Irmaatje
Irmaatje14 apr. 2010 - 9:45

En ditzelfde zei de SP jaren geleden al....

1 Reactie
Pjotrs
Pjotrs14 apr. 2010 - 9:45

En wat kunnen we daaruit concluderen over de relevantie van wat de SP zegt?

daniel565
daniel56514 apr. 2010 - 9:45

Oh nee, niet nog meer staat!

1 Reactie
listvanderede
listvanderede14 apr. 2010 - 9:45

Welke staat? Of bedoelt u dat tweekoppig monster dat luistert naar de naam 'prestatiegerichte overheid'?

RolandBru
RolandBru14 apr. 2010 - 9:45

Je kan de markt helemaal niet wegdenken!

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten14 apr. 2010 - 9:45

Dat is ook niet de bedoeling.

KirkOlson
KirkOlson14 apr. 2010 - 9:45

In Nederland is allang geen sprake meer van 'marktdenken' maar alleen nog maar van 'overheidsdenken'. Bekijk simpelweg de toestanden in de sectoren waar de markt verboden is. Onderwijs, gezondheidszorg, wegen etc. Al die sectoren kampen met kosten die volledig uit de klauwen gieren, ellenlange wachtlijsten (of files) en een paar schaamteloze graaiers aan de top die elkaar mooie baantjes toespelen. Naar de concurrent kunt u toch niet, die is verboden. Bekijk nu eens de sectoren waar de markt nog enigszins wordt vrijgelaten en constateer dat aldaar de prijzen alleen maar dalen en de innoviteit en efficiente een grote vlucht neemt. Het is diep triest dat zoveel mensen wordt wijsgemaakt dat 'de markt' de oorzaak van de problemen zou zijn. Het tegendeel is waar. Er is geen enkele sector denkbaar waar een met geweld afgedwongen monopolie beter zou werken dan wederzijds vrijwillige transacties, (ook wel markt genaamd). Geen enkele.

1 Reactie
pjansen_1
pjansen_114 apr. 2010 - 9:45

Beste Kirk, - Bekijk nu eens de sectoren waar de markt nog enigszins wordt vrijgelaten en constateer dat aldaar de prijzen alleen maar dalen en de innoviteit en efficiente een grote vlucht neemt-, zeg je. Noem er maar eens een paar. Ik zie enkel maar stijging van prijzen en tarieven. Met dank aan de vrije jongens in de financiële sectoren die ons in de diverse crisissen hebben gestort.

[verwijderd]
[verwijderd]14 apr. 2010 - 9:45

Laat Tjeenk Willink maar schuiven. De staat en alles, dat des staats is, kun je wel inrichten en regelen. Maar burgers en marktpartijen kun je onmogelijk dwingend sturen. Niet meer na 2010 in een Europa met open grenzen. Nederland is geen reservaat. Burgers en bedrijven kunnen met alle gemak een paar kilometer verderop in België of Duitsland wonen en vestigen. Toptarief, vennootsschapsbelasting, vergunningen, dominante overheid? Gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid? Ha, ga je gang maar. vindingrijke mensen en bedrijven redden zich wel. Gouden tijden voor privéklinieken, privéscholen en beveiligingsbedrijven. Research, innovatie, octrooien, patenten kun je niet in een landje opsluiten. Willink heeft geen grote inzicht. Hij ziet de doos van Pandora niet, waarvan hij de deksel van wil optillen. Waar hij aan wil beginnen, blijkt tenslotte een sterfhuisconstructie Nederland te zijn. De overheid heeft niet de macht of mogelijkheden om zaken naar zijn hand te zetten. De overheid is een tandeloze tijger. Nederland verwordt tot de achterbuurt van Europa.

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods14 apr. 2010 - 9:45

Als Nederland al een tandenloze tijger is, dan komt dat doordat men teveel zaken heeft geprivatiseerd/geliberaliseerd. Ik zeg niet dat de overheid alles moet regelen, want analoog aan wat Leo van Loo hierboven al stelde zijn er omstandigheden waaronder de overheid de regie in handen moet houden en die waaronder ze de zaken uit handen moet geven, maar de economische crisis van nu is duidelijk een gevolg van liberalisering van de hypothekenregelgeving in de VS.

Gelijkhebber
Gelijkhebber14 apr. 2010 - 9:45

We zouden ook kunnen schrijven over het gebrek aan daadkracht, het gebrek aan prestatievermogen, het gebrek aan het beoordelen van medewerkers, het gebrek aan kostenbesef, het gebrek aan arbeidsmoraal bij ............. de overheid. Een paar voorbeelden: De belastingdienst telt 180, zegge honderd en tachtig, IT-architecten die vooral met elkaar bezig zijn i.p.v. het verbeteren van de IT-architectuur. In een marktbedrijf zou dit met maximaal 25 mensen worden gedaan. De dienstregelingen van LNV heeft in Assen bijna 700 mensen in dienst die zich bezig houden met het verwerken van aanvragen voor landbouwsubsidies. Het werkpakket kan met minder dan 100 mensen worden uitgevoerd. De politieorganisatie in Nederland wordt gekenmerkt door een absurde decentralisatie op het gebied van IT en materiaalinkoop. Iedere regio vindt zijn eigen wiel uit. Het WaltherP5 dienstpistool moet worden vervangen. De politie presteert het om met een pakket aan eisen voor een nieuw type wapen te komen dat door geen leverancier ter wereld kan worden ingevuld. Drinkwaterbedrijven verspillen tientallen miljoenen aan advies, IT-plannetjes en marketing. Ga zo maar door.

1 Reactie
ratio2
ratio214 apr. 2010 - 9:45

Goh, is het echt? ING schrapte ergens begin 2009 geloof ik 100-250 banen bij hun ICT afdeling en ik gok dat ze er nog veel meer hebben. En ING Nederland is kleiner dan de belastingdienst in aantal werknemers. Het is wel heel makkelijk om met cijfers rond te strooien en te beweren dat 'commerciele bedrijven het met 25 mensen doen', maar ik zou toch graag wat meer onderbouwing zien voordat ik dit soort boude beweringen ga geloven.

[verwijderd]
[verwijderd]14 apr. 2010 - 9:45

BV Nederland (speciaal voor u Paul)) sterft een langzame en een pijnlijke dood. De overheid vindt zichzelf belangrijker dan onze economie.. Alles moet maar geregeld worden vanuit de overheid in dit land, want dit heet dan sociaal. Dat is het niet, de spelregels JA daar is de overheid voor. Helaas neemt de overheid maar wat graag plaats op stoeltjes waar men totaal geen verstand van heeft! De kosten lopen giga uit de hand (AWBZ 22 miljard per jaar) Mensen die werkeloos worden zijn inmiddels een product geworden, een schande!...Het verschil tussen werken en niet werken is voor een aantal lieden minimaal geworden, dan maar niet, denkt men dan...Hiep hoi weer een bus vol met Polen, hetgeen kapitaalvernietiging is voor de BV Nederland...Hoeveel mensen moet ik nu nog meer onderhouden linkse vrienden? Spring maar achterop en doe mee, meer verlang ik niet, zeg ik als werkgever...En als dit in alle redelijkheid niet mogelijk is, jawel daar betaal ik daar graag voor! De linkse kerk denkt dat men oneindig kan kan nivelleren...En dit pikken een aantal mensen niet, en dit zijn juist de mensen die de kar trekken. In dit geval heeft meneer Dick voor de volle 100% gelijk.... Hier een link, nogmaals http://www.youtube.com/watch?v=Ovl8ip3steM Ben ik nu een slecht mens?

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten14 apr. 2010 - 9:45

Nee, je bent niet slecht. Ik geloof echter niet dat er 'een paar mensen' zijn die hier de kar trekken. 'De kar' is overigens is vastgelopen door verkeerd gebruik. Het is gammel en heeft lekke banden. Het wordt tijd voor een APK-keuring, achterstallig onderhoud en nieuwe techniek. Een ander type bestuurder zou wenselijk zijn. Een die niet op de afgrond afrijdt. Het is nu afwachten wat de keuring aan exacte gegevens oplevert. Daar is nog steeds onduidelijkheid over. Overigens bestaat er geen linkse kerk. Er is wel een kritische groep mensen die men 'links' noemt.