Joop

PvdD: Bleker, haal hekken weg rond Oostvaardersplassen

  •  
06-02-2011
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Flickr_Oostvaardersplassen_FransDeWit_300.jpg
Staatssecretaris heeft besloten dat de grote grazers niet naar andere natuurgebieden mogen uitwijken om te overleven
De Partij voor de Dieren voert actie voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Vrijdag maakte staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken, Landbouw, Innovatie) bekend dat de hekken om de Oostvaardersplassen heen niet worden weggehaald, zodat de dieren elders voedsel zouden kunnen zoeken. Dit gaat tegen de commissie Gabor in, die heeft geadviseerd over maatregelen die nodig zijn voor het welzijn van de grote grazers. Onder het motto “Geef grazers de ruimte! voert de PvdD actie om de hekken tussen de Oostvaardersplassen en andere natuurgebieden alsnog weg te krijgen.
De PvdD is vooral boos op de coalitiepartijen en gedoogpartner PVV, zo laat de partij weten. CDA, VVD en PVV hadden staatssecretaris Bleker via moties expliciet gevraagd het gebied niet uit te breiden met de omliggende bossen, waar de dieren beschutting en voedsel zouden kunnen vinden, aldus de PvdD.
Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de PvdD, vindt dat onvoorstelbaar. Ouwehand:
De commissie Gabor was heel duidelijk: de grote grazers in de Oostvaardersplassen hebben meer ruimte en meer beschutting nodig. CDA, VVD en PVV houden die maatregelen al jaren tegen, ten koste van de dieren. Zij houden de grote grazers gevangen in een te klein gebied.”
De Partij voor de Dieren dringt er bij staatssecretaris Bleker op aan het rapport van de commissie Gabor in zijn geheel over te nemen. Esther Ouwehand:
Het advies om de dieren meer ruimte en beschutting te bieden dateert al uit 2006, toen de commissie Gabor haar eerste rapport uitbracht (ICMO1). Dat advies is ook toen niet opgevolgd, dankzij het verzet van PVV, CDA en VVD. We weten allemaal hoe het de dieren in de Oostvaardersplassen vervolgens is vergaan.
Foto-cc: Frans de Wit

Meer over:

nieuws, groen,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (26)

ElChe
ElChe6 feb. 2011 - 11:50

Juist geef deze dieren de ruimte.

chipo_1
chipo_16 feb. 2011 - 11:50

@rob koot: omdat er altijd evenzoveel 'deskundigen' zullen zijn, als nederlanders, kun je niet ieder advies volgen. Degenen die de dieren graag af willen maken, zijn jagers, trouwens. dus hoe objectief die zijn, kun je je afvragen.

stomverbaasd
stomverbaasd6 feb. 2011 - 11:50

Wordt tijd dat we hekken om de mensen zetten zodat de dieren beschermt zijn..... :-)

Arjen2
Arjen26 feb. 2011 - 11:50

1: In de oostvaardersplassen wordt op het moment elke dag een ronde gemaakt met een dierenarts en een aantal van de beheerders om de dieren die niet meer kunnen herstellen neer te schieten. 2: De beschutting is gemaakt. Er zijn een flink aantal wallen opgeworpen waar de grazers achter kunnen schuilen. 3: Grote stukken van de oostvaardersplassen die normaal toegankelijk zijn voor het publiek, zijn nu afgesloten om de grazers meer gebied zonder mensen te geven. Hierbij zit onder andere een aantal bosrijke gebieden. Punt 1, 2 en 3 kan je weten als je een keer naar de oostvaardersplassen gaat en eens met de gidsen daar gaat praten. Punt 4: Goed, we zetten de hekken open en er komt een groter gebied ter beschikking. Wat gebeurd er dan? De grazers hebben een groter gebied met meer voedsel. Hierdoor kunnen er tijdelijk meer grazers de winter overleven. Dan zijn er naar een aantal jaar meer grazers in een groter gebied en is er in feite niets opgelost. In een normale winter sterft ongeveer 30% van de grote grazers. Dat is normaal en natuurlijk. Het groter maken van het gebied zal daar niets aan veranderen.

JoopSchouten
JoopSchouten6 feb. 2011 - 11:50

Zeg Bleker, wat krijgen we nou!? Als je wilt dat de dieren God vinden in een groene woestijn kan het ook beschut. Blijf niet rondplassen in de Oostvaardersplassen en plas dat hek om ! Staat het onder stroom?

ErnsTT2
ErnsTT26 feb. 2011 - 11:50

Je kunt met zekerheid stellen dat die hekken er zullen blijven, en wel hierom, op het moment dat ze de hekken *weghalen* is het niet langer een park, maar word het Natuur, volgens de EU regels, op het moment dat het geen "park" meer is, mag er niet meer afschot beheer gepleegd worden. En we weten inmiddels allemaal wat een groot voorstander de heer Bleeker is van gesubsidieerd afknallen van dieren... [quote] Flora en Faunawet De Faunabeheereenheid is een door gedeputeerde staten erkend samenwerkingsverband van jachthouders. Dit is vastgelegd in artikel 29 van de Flora en faunawet. Jachthouders zijn personen of organisaties die op basis van eigendom, pacht of huur beschikking hebben over de jachtrechten. Dit wil niet zeggen dat zij die rechten ook daadwerkelijk zelf uitvoeren of uitoefenen. Landelijk zijn er 14 Faunabeheereenheden actief. Faunabeheereenheden geven invulling aan beheer en schadebestrijding conform het provinciaal opgestelde beleid. [/quote] De grootste belangengroep binnen de Faunabeheereenheden is LTO, die over de druk van de Natuurgebieden in hun omgeving het volgende *klagen* [quote] Land- en TuinbouworganisatieNederland Bezuidenhoutseweg 225 2594 AL DenHaag Datum : 30 november 2010 Ons kenmerk : AJM2010 ABG01672 Onderwerp : Natura 2000 nadelig voor economie én natuur. Desondanks zal nooit een volstrekt ideale situatie voor de Natura 2000- gebieden worden bereikt en dit zal ook in de toekomst niet het geval zijn. In die richtlijnen staat, dat er in de natuurgebieden geen achteruitgang mag zijn en gestreefd moet worden naar een goede staat van instandhouding. Ondanks diverse pogingen is het voor ammoniak helaas nog steeds niet gelukt om hiervoor juridische houdbare kaders vast te stellen. *¹ Diverse keren haalde de Raad van State een streep door vergunningen van veehouders. Niet omdat een vergunning werd afgegeven waardoor het Natura 2000 gebied schade zou ondervinden, maar omdat het tegendeel niet voldoende kon worden aangetoond. [/quote] *¹ Lees het bovenstaande stukje goed, en zie dan een eerdere alinea waar LTO juist klaagt over de "in een onbewaakt moment" vastgesteld wettelijk kader aangaande de amoniak/stikstof uitstoot, en er dus wel degelijk een dwingend wettelijk kader is... [quote] ... de stikstofneerslag te hoog, volgens Europese regels die 25 jaar geleden in een onbewaakt moment zijn bedacht. [/quote] Sterker nog ze hebben in November gevraagd of er alsjeblieft wat aan al die Natuur gedaan kan worden, want die zit ze vreselijk in de weg bij hun bouwplannen voor Megastallen [quote] De bezuinigingen raken ook de zogenoemde robuuste verbindingen en de Recreatie om de Stad. De beperkingen die boeren hiervan ondervinden, moeten er zo snel mogelijk af, oordeelt Beishuizen. Hij spreekt van ,,een goed momentum voor een tussenstand en het maken van nieuwe programma’s, waarin staat wat wel en wat niet aan natuurbeleid wordt gedaan tot 2018. De uitvoering van de EHS zal daardoor niet hetzelfde zijn als eerder op papier is gezet. Nieuwe omstandigheden vereisen nieuwe keuzes.” Het gaat er nu om, aldus Beishuizen, te kiezen voor de natuur die het belangrijkst is. Stel in de eerste plaats agrarisch natuurbeheer en beheer van bestaande natuurgebieden veilig. Als aankoop aan de orde is, richt je dan op de belangrijkste natuurgebieden, in het bijzonder op Natura 2000 gebieden. [/quote] Oftewel: "Bleeker, verkoop die Natura 200 gebieden nou gewoon aan ons" Straks bij de Albert Heyn in het vak: **Nieuw** Bow-Bief ! "Biologische Oostvaardersplassen Wisenten Bieftuk" Maar LTO hoeft zich met Bleeker aan de macht geen zorgen te maken want: [quote] Bovendien is een dergelijke strikte navolging van de Europese regels niet nodig. [/quote]

ErnsTT2
ErnsTT26 feb. 2011 - 11:50

Addendum: Hier nog een mooi stukje subsidieslurpen van de LTO... [quote] Les Favoured Areas (Probleemgebieden) Over de toekomst van de probleemgebieden (LFA-gebieden) is volop discussie in Europees verband. Het gaat hier om gebieden met een natuurlijke of milieuhandicap. Enerzijds wordt gekeken naar criteria voor aanwijzing, waarbij onderzoek is gedaan naar cultuurhistorische criteria en biofysische criteria. Anderzijds is het de vraag of betaling binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma blijft, of onderdeel wordt van de directe inkomenssteun, zoals voorgesteld in de recente GLB-mededeling van de Europese Commissie. Ongeveer 6% van het Nederlandse landbouwareaal is momenteel aangewezen als probleemgebied. Het gaat hier onder andere om veenweidegebieden, uiterwaarden en hellingen. Door de koppeling aan agrarisch natuurbeheer (SNL-pakket) wordt slechts op een klein deel werkelijk een vergoeding uitbetaald. In Nederland is de vergoeding uniform gesteld op €94 per hectare. [/quote] LTO klaagt dus dat ze niet voor *al* de voor hun onbruikbare gebieden geld vangen... En dan heeft deze regering het maar over Subsidie slurpende linkse Hobby's ! Ik krijg echt zin om eens uit te gaan rekenen hoeveel Miljard Nederland aan landbouwsubsidies krijgt voor dat soort niet te vermarkten natuur...

Arjen2
Arjen26 feb. 2011 - 11:50

Het getuigt van een enorme naïviteit wanneer je denkt dat het opengooien van de hekken en het verbinden van de oostvaardersplassen met andere natuurgebieden een oplossing is tegen de sterfte van de grote grazers in de winter. Wanneer er een groter gebied met meer voedsel ter beschikking komt voor deze grote grazers, zal dit in eerste instantie een groei van het aantal grazers tot gevolg hebben, tot het moment komt dat er ook voor deze groep in de winter niet voldoende voedsel aanwezig is. Vervolgens zal een groot deel van de grazers in de winter sterven. Het maakt niet uit hoe groot je gebied is, uiteindelijk zal er een evenwicht ontstaan waarbij er elk jaar een flink percentage (rond de 30%) zal sterven. Tijdens strenge winters wat meer, tijdens milde winters wat minder. Iedereen die denkt dat bijvoeren een goed idee is, moet eens gaan bedenken wat dit voor gevolgen heeft. Een hint: "Overbevolking en het vernietigen van leefgebied" Gevolg: agressie onderling in de zomer wegens een te hoge dichtheid en in de winter een tekort aan voedsel en dus sterfte. Maar dan kunnen we natuurlijk weer bijvoeren. Daarnaast grijp je dan ook weer in in het natuurlijke proces dat de zwakke dieren sterven voordat ze nakomelingen kunnen krijgen. Voor iedereen die denkt dat afschieten een goed beleid is: Dat zorgt er alleen maar voor dat de overgebleven dieren in de zomer harder gaan fokken en er door het beperkte aantal dieren veel meer jonge dieren kunnen groot worden. Het is ook niet in het belang van de gezondheid van de totale groep, aangezien er niet gekeken word naar de sterkte van een individu op het moment van afschieten. De zwakke dieren sterven niet meer in de winter, want er is voldoende voer door het afschieten, wat op termijn de gezondheid van de totale kudde kan aantasten. Het huidge beleid van de oostvaardersplassen is gewoonweg het beste. Het moet beschouwd worden als een eiland dat ongeveer 4000 grote grazers kan onderhouden. In de winter gaan er dan een flink aantal dood. Dat hoort. Dat heet natuur.

objectivist
objectivist6 feb. 2011 - 11:50

Maar er was toch laatst een advies van deskundigen om de dieren af te maken of in elk geval niet te redden? Waarom volgen we het advies niet van deskundigen?

1 Reactie
JonasWitsen
JonasWitsen6 feb. 2011 - 11:50

advies van deskundigen daar luister ik alleen na als het mij uitkomt zo denkt iedereen of je nu cda vvd pvda of pvdd bent of hier je mening geeft

grolschje2
grolschje26 feb. 2011 - 11:50

"CDA, VVD en PVV houden die maatregelen al jaren tegen," Zit dit kabinet er inmiddels al zo lang? Gewoon aan Staatsbosbeheer ofzo overlaten dit soort dingen. Politici hebben van dit soort zaken toch de ballen verstand (al geld dat voor 99% van de dingen waarover ze beslissen maar oké).

1 Reactie
bobbono
bobbono6 feb. 2011 - 11:50

"CDA, VVD en PVV houden die maatregelen al jaren tegen," Zit dit kabinet er inmiddels al zo lang? Gewoon aan Staatsbosbeheer ofzo overlaten dit soort dingen. Politici hebben van dit soort zaken toch de ballen verstand (al geld dat voor 99% van de dingen waarover ze beslissen maar oké)". In 1992 heeft de toenmalige regering (Paars dus met PvdA &jawel de vvd !) besloten om de EHS aan te leggen waaraan ruim toen jaar is gewerkt. Hij zou in 2012 af zijn. Ergens begin deze eeuw kwam het cda aan de macht, zeg maar gerust de Boeren. Balkellende heeft toen direct de grondaankoop voor de realisering van die EHS in de marktwerking gedaan (waar heb ik dat woord meer gehoord !??). De EHS zou zich zo voldoende ontwikkelen volgens het cda !? Na zo'n slordige 10 jaar marktwerking moeten we constateren dat de voortgang van die EHS drastisch is achtergebleven bij de uiteindelijke doelstellingen !? Ok, de vvd zit nog maar net in de regering met gedoogsteun van de partij van de voddentax. Maar de vdd heeft niet eens nagedacht over de ontwikkeling van de EHS en/of de natuur & de natuurbeleving van de partij van het voorvocht gaat niet verder dan voorstellen over "animal cops" (mag ik dat woord nog gebruiken ??). De toekomst van de natuur is nu in handen van mensen die er niets mee hebben en dat is best een 'enge gedachte' als je je dat realiseert. Natuur is van ons allemaal al wordt dat graag afgedaan door die partijen als zogenaamd 'Linkse hobby's'. Dus een realisatie van die EHS door de overheid is minimaal gewenst want zelfs Dionneke Gaus stond met vochtige ogen toen het zo slecht ging met de grazers in de OVP !!! Hoe kun je dan tegen een verbinding naar de Veluwe zijn (is EHS) zodat de grazers meer overlevingsmogelijkheden hebben als je echt nadenkt !?

stomverbaasd
stomverbaasd6 feb. 2011 - 11:50

@rob koot, dat is alleen als ze binnen het gebied blijven, maar waarom niet als alternatief de hekken weg zodat ze zich meer kunnen verspreiden.....

1 Reactie
objectivist
objectivist6 feb. 2011 - 11:50

Zou kunnen, ik ben niet terzake kundig maar meende dat er onder deskundigen concensus was dat het beter was de dieren niet te helpen. Maar kan me vergissen. Het is altijd moeilijk in zo'n klein landje de natuur op zijn beloop te laten of kunstmatig in stand te houden.

Hanvander Horst
Hanvander Horst6 feb. 2011 - 11:50

Er zijn twee mogelijkheden: of je geeft die beesten echt de ruimte, zoals El Che zegt, of je voert ze bij. Al het andere is dierenmishandeling, vergelijkbaar met wat zo'n boer doet die zijn paarden in de wei verwaarloosd. Die beesten kunnen net als de grote grazers van de Oostvaardersplassen namelijk geen kant op.

1 Reactie
Arjen2
Arjen26 feb. 2011 - 11:50

Goed, we geven de grazers twee keer zoveel ruimte. Deze beesten blijven zich echter voortplanten en na verloop van tijd hebben we twee keer zoveel grazers. Wat doen we dan?

[verwijderd]
[verwijderd]6 feb. 2011 - 11:50

Ik heb net even op de kaart gekeken (van het ministerie), maar ik zou niet weten welke hekken er dan open moeten. Zo te zien grenst er in het zuid-oosten een klein bosje aan het gebied en de rest is omgeven door jachthavens, broeikassen en landbouwgebied. Maar zelfs tussen het bosje en het reservaat loopt een weg. Henk B. en z'n vrindjes hebben natuurlijk geen zin in aanrijdingen tussen grote koeien/paarden en auto's/tractoren. Dat zou veel te zielig zijn voor die beesten (grapje). Bovendien moeten dan de oude hekken eerst weg en nieuwe hekken verderop geplaatst worden. Veels te duur. En wie weet willen we later daar nog villa's bouwen.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman6 feb. 2011 - 11:50

[Ik heb net even op de kaart gekeken (van het ministerie), maar ik zou niet weten welke hekken er dan open moeten. ] Naar de Noorderplassen, naar het Hollandse Hout, naar het Knarbos (dat weer toegang geeft tot het Larserbos): plek zat.

BertSchaak2
BertSchaak26 feb. 2011 - 11:50

Ga je de dieren in de Oostvaardersplassen bijvoeren dan komen er nog veel meer.Haal je hekken weg dan schuif je het probleem naar later op. Niet dat ik daar tegen ben, de natuur wordt er alleen maar mooier door. Hoe meer gebieden er gekoppeld worden hoe beter. Maar toch, bij overbevolking, we hebben nu eenmaal geen leeuwen en dergelijke, een alternatieve optie, is één keer in de 5 of 7 jaar een ziekte nabootsen, 70 tot 80% afschieten en dan weer zijn gang laten gaan. Goed voor de overblijvende dieren, bomen en planten. De natuur in het algemeen. Doe je dit niet, dan lost de natuur dit gewoon zelf op door een hongersnood, veel verzwakte dieren en een ziekte er overheen. Niet echt diervriendelijk maar ook wel afdoende. Zie myxomatose bij konijnen in de duinen. Maar ook daarna blijven er dieren sterven, dat hoort er bij. Ik heb net nog een dode buizerd gevonden op mijn camping, oorzaak? Gewoon de natuur. Afschieten is gewoon minder erg dan bv mond en klauwzeer of een leven in de bio industrie. De natuur is niet sentimenteel, laten wij dat ook niet zijn, maar er wel voor zorgen dat alle dieren een dierwaardig leven hebben, ook de te veel vergeten dieren uit de bio-industrie die na een leven van ellende als onherkenbaar lapje op je bord liggen. Geef mij dan maar een lapje vlees uit de OVP. Een leven in de natuur is leuker dan in de bio industrie en loop je dan een keer tegen een kogel dan is dat zelfs minder erg dan een transport naar een slachthuis of een aangekleed troetelhondje van een zg dierenliefhebber.

1 Reactie
ErnsTT2
ErnsTT26 feb. 2011 - 11:50

Is sterven aan een ziekte beter dan van de honger, of welke logica zit er achter je biologische experimenteerdrift? Straks krijgen die beesten ook de narcolepsie van de ongetste inentingen van Roel Coutinho, liggen er opeens edelherden op de A1 te slapen, moet je eens kijken wat een ongelukken dat gaat geven... Nee laat die medicijnmannen die onder het mon van ziektebestrijding nieuwe chronisch zieken maken om er aan et verdienen, in godesnaam van de natuur afblijven. Starks krijgen de Koeien ook MSRA !

BertSchaak2
BertSchaak26 feb. 2011 - 11:50

Je moet het stukje nog maar eens overlezen Ernst en nu goed. Met een ziekte nabootsen bedoel ik afschot. Bij gebrek aan een leeuw is afschot humaner dan een ziekte. En een echte ziekte breekt eens uit als de overpopulatie blijft bestaan. Dus een keer in de zoveel jaar een ziekte nabootsen door middel van afschot, dan heeft de natuur, zowel dieren als de planten, grassen en bomen de kans om zich goed te herstellen. Ik noem het een win win situatie.

1 Reactie
ErnsTT2
ErnsTT26 feb. 2011 - 11:50

"Met een ziekte nabootsen bedoel ik afschot. " Oh, dat werpt een heel veel duidleijker beeld op het voorstel voor tuigdorpen... Nooit gedacht dat we dit soort gedachten zo in het openbaar terug zouden zien :-(

[verwijderd]
[verwijderd]6 feb. 2011 - 11:50

Ik kan me vergissen maar ik geloof dat zowel de " grote grazers" als de wilde paarden , niet behoren tot de fauna van Nederland. maw, De Oostvaardersplassen zijn gemaakte natuur en de dieren zijn uit andere landen gehaald en hier losgelaten: dat moet je ook accepteren dat er maatregelen nodig zijn om de populatie te controllen. Het geloof in de maakbaarheid van de mens en van de natuur kent zijn grenzen

1 Reactie
ErnsTT2
ErnsTT26 feb. 2011 - 11:50

Je mag desnoods in God geloven, maar wat doet dat etr zaken? Het gaat erom dat het Natuur is, en Natuur houd zich in het geheel niet bezig met grenzen, grenzen zijn imaginaire fantasieën van nationalistische maloten. Dieren daarentegen wnadelen zwemmen vliegen de wereld rond, en horen dus overal thuis, wat milieuterroristen je ook proberen wijs te maken. Of wacht, is dat de insteek van de PVV bij de dierenpolitie, om ook de Kraanvogels en Wilde ganzen om hun paspoort te gaan vragen, om zo de zoveelste volstrekt overbodige staatsinstantie te fabriceren om hun vrioendjes en vriendinnetjes aan makkelijke veel verdienende baantjes te helpen ? Cavia Politzist midden in de Oostvaarders plassen met Magafooen schreeuwend tegen overtrekkende Kraanvogels: "Ausweis bitte!"

ErnsTT2
ErnsTT26 feb. 2011 - 11:50

Net in nieuwsuur komt de aap uit de mouw, Bleeker zegt in zijn domme enthousiasem precies waar het om draait, de staat heeft de gronden al aangekocht 9denk aan de subsidie voor de familie Bleeker zelf) maar de Boeren boeren gewoon nog voort op die aangekochte "natuur". Het is dus helemaal geen besparing, maar gewoon graaien uit de staatskas,hij herhaalde het even later ooknog, de boeren moeten in de natuur kunnen produceren, oftewel, hij heeft de subsidie ontvangen,en probeert nu gewoon onder de plicht die erven werkelijk tot natuurgebied om te vormen uit te komen. Pure Diefstal van overheids geld dus, subsidie stelen de nieuwrechtse hobby :-(

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten6 feb. 2011 - 11:50

Bij P&W werd Roemer net weggezet als dogmaticus en domoor. Door een CDA juffie. Heel apart. Heel smerig.