Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Lang leve de grote schoonmaak bij de PvdA

  •  
25-03-2017
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
70 keer bekeken
  •  
12285440663_ea72ff8e0d_z
"Mijn hoop is dat er nog vele leden hun lidmaatschap gaan opzeggen en dat er een aantal mensen overblijft die graag op deze prachtige sociaaldemocratische winkel willen passen."
Inmiddels volg ik als PvdA-lid de politiek en mijn eigen partij alleen nog op internet, in de krant en op televisie. De laatste weken bekruipt mij een ernstig gevoel van geluk over de staat van de partij. We houden alleen nog maar overtuigde en positieve sociaaldemocraten over!
De afgelopen jaren heb ik de droefgeestige polonaise voorbij zien komen:  (ex)-leden, journalisten, critici, kiezers, deskundologen, azijnpissers en andere betweters. De kern van hun kritiek is dat de PvdA de sociaaldemocratie te grabbel zou hebben gegooid en de kiezer zou hebben ‘bedrogen’.
Mijn mening is een andere.  Grote delen van het kiezersvolk ‘zwalken’ van economisch links naar rechts, van cultureel progressief naar extreemrechts en xenofobisch en van atheïstisch naar eng religieus. Over de oorzaken hiervan is al voldoende geschreven. In mijn ogen is de PvdA inhoudelijk zo goed als stil blijven staan en beweegt juist het kiezersvolk zich op een onvoorspelbare wijze.
Het uitgangspunt is, was en blijft voor de PvdA een sociaal-rechtvaardige samenleving waar iedereen kansen krijgt. Scholing, gezondheidszorg, huisvesting,  arbeidsvoorwaarden, evenwichtige inkomensverdeling, culturele- sportvoorzieningen, milieu, internationale en Europese samenwerking en de verplichting een bijdrage te leveren aan bestrijding van armoede en ongelijkheid over de zijn tijdens het laatste kabinet in mijn ogen zeker niet verkwanseld. Sterker nog, ik denk dat de Tweede Kamerleden en  de kabinetsleden van de PvdA binnen het kabinet Rutte op vele van deze terreinen een wereldprestatie  hebben geleverd, zeker bij het slechte economische gesternte.
Goed dat kiezers niet automatisch meer PvdA stemmen
Door toename van emancipatie is het niet meer zo dat sociale klasse, status en afkomst stemkeuze bepalen. We hebben deze beweging binnen de partij eerder meegemaakt met de ‘arbeider’ en de Surinaamse gemeenschap. Deze stemden ooit en masse PvdA. Gelukkig ging het ook hen in de jaren beter qua opleiding en inkomen en dit bracht hen tot andere politieke keuzes. Hetzelfde geldt voor migranten uit Turkije en Marokko, ook zij hebben dit automatisme losgelaten. Het nadeel, voor zover je dat een nadeel mag noemen, is dat er enorme schommelingen plaats kunnen vinden bij verkiezingen. Daar hebben partijen, en in het bijzonder de PvdA, dan maar mee te leven.
Is het sociaaldemocratische project voltooid?
Ja, de sociaaldemocratie in Nederland is voor het grootste deel gerealiseerd. De gezondheidszorg is prima op orde, het is hier veilig, de democratie functioneert goed, de arbeidsomstandigheden zijn bijna perfect te noemen, iedereen heeft een dak boven zijn hoofd en er is voldoende te eten. Natuurlijk is er een deel van de bevolking dat het niet getroffen heeft in zijn of haar leven en zijn er mensen die er met de pet naar gooien. Ook staan de eerder genoemde verworvenheden onder druk, maar dat is natuurlijk niets nieuws. Daarbij zijn er voldoende (ex)-leden, journalisten, critici, kiezers, azijnpissers en andere deskundologen om ons daarop te blijven wijzen.
Hoe verder? 
In mijn ogen moet de PvdA de ingezette politieke koers vasthouden. De kans dat de ‘zwalkende’ kiezer ook weer terug beweegt richting de partij is levensgroot. Een kleine vingerwijzing was te zien bij mensen die de StemWijzer hadden ingevuld. De PvdA bleek na de PVV de populairste partij.
Ja, en dan komt het op het verkopen van de boodschap. Met enige weemoed denk ik terug aan Job Cohen, een integere man en goed bestuurder, maar iemand die werd vermorzeld in de politieke arena. Het is mooi meegenomen als je de retorische vaardigheden beheerst, maar het zegt werkelijk niets, maar dan ook niets over het politieke programma. Zo komt er ook wel weer een einde aan het tijdperk van de politieke wonderdokters, charlatans en clowns.
Mijn hoop is dat er nog vele leden hun lidmaatschap gaan opzeggen en dat er een aantal mensen overblijft die graag op deze prachtig sociaaldemocratische winkel willen passen. Mensen die het geduld hebben dat kiezers weer meer gaan kijken naar de inhoud, waar een partij vandaan komt en wat de PvdA voor nu en de toekomst tot stand wil brengen. Partijgenoten die er mee kunnen leven dat stemmers ook maar mensen zijn en niet ongelukkig of onrustig worden van het golvende kiezersgedrag.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (48)

dijkhuis2
dijkhuis227 mrt. 2017 - 9:16

We konden de PvdA zien als een tent waarin diverse stromingen wonen. - de vakbondsvleugel: die arbeidersbelangen beschermt tegen het "kapitaal". - de solidariteitsvleugel: die zorgt voor een vangnet voor de zwakken. - de progressieven: die door slim overheidsoptreden een betere toekomst willen creëren en individuen wil laten floreren. - de regressieven: die onderdrukte groepen bevrijden van "witte" mannen. - de neo-liberale new public governement bestuurders, die de ambitie hebben om uit naam van hun "klanten" gesubsidieerde semi-publieke diensten te produceren (zich daarbij heel behendig tussen markt en politiek in positionerend, zodat ze noch last hebben van de discipline van de markt, noch politieke verantwoording hoeven af te leggen). De afgelopen 20 jaar behoorden de politiek verantwoordelijken van de PvdA vrijwel uitsluitend tot de laatste vleugel (Bos: ziekenhuis CEO, Bussemaker: HBO CEO etc.). Deze "realistische" bestuurders hebben de eerste drie stroming dood laten bloeden. Wie denkt dat Bos of Bussemaker opkomt voor de arbeider doet er goed aan eens te kijken naar de ziekenhuis en HBO COA's. Bos en Bussemaker hebben de eerste drie stromingen de tent uitgejaagd. Het zijn niet de kiezers die zwalken, is dus de PvdA die veranderd is.

1 Reactie
dijkhuis2
dijkhuis230 mrt. 2017 - 9:16

@Driek-V Je zou eens kunnen kijken naar de ontmaskering van het derde weg links van Kok, Blair en Clinton als de linkser vleugel van het neoliberalisme. . . Je zou ook kennis kunnen nemen van wat Varoufakis over Dijsselbloem te melden heeft. We zijn het eens . . . ik heb niets nieuws te melden . . . het is allemaal al 20 jaar geleden gezegd . . . maar blijkbaar nog niet tot iedereen doorgedrongen.

Woeki Hypo
Woeki Hypo26 mrt. 2017 - 16:57

Lang leve de grote schoonmaak bij de PvdA "Mijn hoop is dat er nog vele leden hun lidmaatschap gaan opzeggen en dat er een aantal mensen overblijft die graag op deze prachtige sociaaldemocratische winkel willen passen." De schrijver is niet de enige die een “eenzijdige” opinie kan schrijven. Ik kan dat ook. Laten we maar eens los gaan: Vermoedelijk onbedoeld beschrijft de schrijver uitstekend wat het probleem is met (o.a.) de PvdA van tegenwoordig (sinds de opkomst van het neoliberalisme). Er is niets mis met de PvdA (de praktijk van de inhoud). Het “eerlijke” verhaal (van boven) is niet overgekomen: de communicatie. Het probleem zijn de kiezers (van onderen), die het niet (willen / kunnen) begrijpen. Laten we het algemeen kiesrecht maar afschaffen. Inclusief het vrouwenkiesrecht. Ik weet één ding zeker 1): Als er in de huidige kennis maatschappij geen algemeen kiesrecht (inclusief vrouwenkiesrecht) zou zijn, dan zou het door de neoliberale hogeropgeleiden niet uitgevonden worden. Algemeen kiesrecht is een vergissing van voor het neoliberale tijdperk. Van Verlichte dwaallichten. Tegenwoordig is de ruïne sociaal democratie de good cop in dienst van de bad cop neoliberalisme. Sociaal democratie is er alleen nog om te suggereren dat er een alternatief is en de democratie nog bestaat. Gelukkig voor de neoliberalen hollen de markt (na deregulering en privatisering), het op afstand plaatsen van bestuur via bestuurslichamen (met technocraten), het verre bestuurslichaam EU en het globalisme de democratie bijna volledig uit. Zodat we in de praktijk, binnen de smalle marges van de politiek (TINA), alleen nog kunnen kiezen tussen neoliberaal en neoliberaal. Het neoliberale activisme van de gestudeerde elites, een Restauratie, is geslaagd: De opstand van de elitaire horden. Het secularisme is de Staatskerk van de neoliberale economie geworden. Een resultaat van wetenschap, techniek en kennis maatschappij. Met dank aan hogeropgeleiden (en financiers) *). Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: *) Sommigen uitgezonderd. 1) Maar in tegenstelling tot macho’s en andere baasspelers heb ik het graag verkeerd.

ton14024
ton1402426 mrt. 2017 - 10:09

Van het padje af.

ko2
ko226 mrt. 2017 - 9:54

Ben geen PVDA stemmer maar om ze nu al die flex te verwijten is ook overdreven. Moet mij vergissen maar tot 2000 was een vast contract heel normaal maar na het opengooien van de grenzen heeft dat een grote vlucht genomen met inbegrip van al die verhalen dat een vast contract ineens te duur was. volgens mij was dat een Europese maatregel van harte toegejuicht door ondernemend Nederland die toen de kans kregen om voor een habbekrats mensen te gebruiken om ze na gebruik weer en schop onder hun kont te geven. In ruim 10 jaar tijd is een arbeids markt gecreëerd waarin al die werknemers die werk verrichten die onder een cao vallen aan de goden zijn overgeleverd. daar hebben het CDA , VVD, D66 (dus niet alleen de PVDA) van harte aan meegewerkt. Alleen toen de bonden aan de bel trokken dat het fout ging kreeg de PVDA last van zijn geweten maar toen was het te laat.

Joe Speedboot
Joe Speedboot26 mrt. 2017 - 9:53

'De gezondheidszorg is prima op orde, het is hier veilig, de democratie functioneert goed, de arbeidsomstandigheden zijn bijna perfect te noemen, iedereen heeft een dak boven zijn hoofd en er is voldoende te eten' Vergeet u niet een paar zaken? De banken kunnen morgen weer omflikkeren, we hebben een wereldwijd klimaatprobleem, met de EU gaat het waardeloos, etc etc Misschien wordt het eens tijd om je ogen te openen PvdA!

Puin Ruimer
Puin Ruimer26 mrt. 2017 - 8:36

Na het verlies bij de verkiezingen zijn de achtergebleven PvdA-ers in de rouw. Het eerste stadium is de 'ontkenning.

Alison Wong
Alison Wong26 mrt. 2017 - 8:01

Sociaaldemocraten, HA! Neoliberaal Democraten zul je bedoelen. De PvdA heeft de Sociaaldemocratie al LANG de rug toegekeerd en zijn daarvoor gestraft. En goed ook!

1 Reactie
Pater
Pater29 mrt. 2017 - 0:48

@Driek-V "De sociaaldemocratie was/is te links voor sommige mensen en daarom moest het meer naar het midden opschuiven." Aha, vandaar dat de SP sinds Paars is gegroeid, de PvdA was te links! Laat me niet lachen. De PvdA heeft de enorme afstraffing van 15 maart gekregen wegens het neoliberale beleid.

Minoes2
Minoes226 mrt. 2017 - 5:06

Je moet je als ex-PvdA-er of PvdA stemmer nu toch wel gebruikt voelen als oud vuil? Vuil dat verwijderd moest worden! Ik kan er niets anders van maken en denk niet dat dit de juiste weg is om je doel te bereiken.Die rozen blijken dus enorme doornen te hebben. Je prikt je niet tweemaal aan dezelfde doorn zou ik zeggen, na dit gelezen te hebben..

1 Reactie
NooT2
NooT226 mrt. 2017 - 15:44

@ Minoes: Dat is inderdaad de onderliggende boodschap. Curieus!

Minoes2
Minoes226 mrt. 2017 - 4:29

De heer Burggraaf van de PvdA noemt zichzelf; troubleshooter. Hij oefent dus gewoon zijn vak uit. Genoeg trouble zou ik zeggen! Werk aan de winkel.

1 Reactie
ton14024
ton1402426 mrt. 2017 - 10:14

Ongeveer als eind 19e eeuw toen ze hun bestaansrecht moesten bewijzen.

Pater
Pater26 mrt. 2017 - 1:17

"Zo komt er ook wel weer een einde aan het tijdperk van de politieke wonderdokters, charlatans en clowns." Valt Klaver daar volgens jou soms ook onder? "Scholing, gezondheidszorg, huisvesting, arbeidsvoorwaarden, evenwichtige inkomensverdeling, culturele- sportvoorzieningen, milieu, internationale en Europese samenwerking en de verplichting een bijdrage te leveren aan bestrijding van armoede en ongelijkheid over de zijn tijdens het laatste kabinet in mijn ogen zeker niet verkwanseld." Dat moet een grapje zijn. De grote decentralisaties in de zorg hebben rampen en enorme bezuinigingen opgeleverd. De PvdA had zelf spijt van het steeeds maar verhoogde eigen risico. De Participatiewet is een ramp, zie bijv. de bijdrage Sanne vd Gaag op deze site. De sociale woningbouw heeft stilgestaan en de huren zijn extra gestegen vanwege de verhuurdersheffing. De isolatie in de huursector heeft volledig stilgestaan. De flexarbeid is alleen maar erger geworden. Noem één milieusucces op milieugebied buiten het energieakkoord (dat trouwens ook niet gehaald is). De overheid mag de boeren uitkopen die zich hebben gestort op uitbreiding en vervolgens met hun mest in de problemen kwamen. Het Distelblommetje heeft met oude IMF-recepten: zwaar bezuinigen, marktwerking, privatisering het griekse volo lettelijk in de kou gezet. Een belastinghervorming met een verschuiving naar milieuheffingen is zelfs niet bij de PvdA opgekomen. De inkomensverschillen zijn iets toegenomen (ik weet dat de PvdA zegt dat het niet zo is, zie uitleg op- de website van GL). De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is doorgevoerd zonder ook maar een vinger uit te steken voor de lager opgeleiden in de zware beroepen, die gemiddeld zeven jaar eerder doodgaan dan de hoger opgeleiden. Elders op deze site heeft Merijn Oudenampsen beschreven hoe de PvdA-top de afgelopen 20 jaar structureel naar rechts heeft gekeken en nooit naar links, hoe de PvdA in de praktijk onderdeel was van de neoliberaliseringsgolf. De kiezer heeft dat afgestraft, en hoe. De enige kans op hoop voor de PvdA lijkt me een terugkeer naar de sociaaldemocratische idealen en daar ook aan werken, in plaats van aanpassen aan de neoliberalisering. Solidariteit met de laagst betaalden voorop: zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Als die Stemwijzercijfers iets uitwijzen is het dat het programma van de PvdA linkser is dan de praktijk ...

2 Reacties
Pater
Pater27 mrt. 2017 - 1:19

"...als de PvdA niet in de regering had gezeten de wereld er beter had uitgezien..." Slechter was in elk geval moeilijk geweest.

Pater
Pater29 mrt. 2017 - 0:45

Beste Driek De econ. groei vindt ook plaats in Frankr en Spanje: komt dat door de regeringen daar? Reageer liever op de lijst met antisociale maatregelen.

Wittemuis2
Wittemuis225 mrt. 2017 - 22:18

Sociaal democraten gaan na het verlies niet erg sociaal met elkander om. Zij schelden elkaar de tent uit, weten allemaal waar het aan heeft gelegen en zijn zo boos dat zij hun partij een totale ondergang toewensen. Weinig hoopvol en wat een slechte verliezers.

Fred2
Fred225 mrt. 2017 - 22:07

Als je zelf constateert dat de PVV de populairste partij is gevolgd door de PVDA en vervolgens kijkt naar de uitslag van de verkiezingen is er toch wel een verschil aanwezig. Dus daar gaat het verhaal al mank. Gezien het resultaat voor de PVDA of de SP heeft een ongeremde immigratie van mogelijk stemvee dus al evenmin een effect gehad. Ik heb zelf ook wel mensen gesproken die doorgaans SP zouden stemmen maar nu aangaven te stemmen op de PVV. De kritiek is dat de PVV er is voor de arbeider en een SP of PVDA al lang niet meer. Dus in die zin kan men dan stellen dat men dus heeft gekeken naar de inhoud, geconstateerd over een periode van jaren dat deze niet aanwezig is en vervolgens een bewuste keuze heeft gemaakt om niet meer te stemmen op een PVDA of een SP. Stel dat je in een grote stad woont en opgroeiende kinderen hebt die op zich zelf willen gaan wonen. Iets kopen kun je vergeten.Iets huren al evenzeer. Voor een woning mag je jaren op een wachtlijst staan. Mede door een Vogelaer is de woningmarkt dermate verziekt dat je dit wel kunt vergeten. Vervolgens mag men vernemen dat er duizenden woningen extra nodig zijn voor lui die men een verblijfsvergunning gaf en die vervolgens voorrang krijgen op je kind die als geboren en getogen Nederlander jarenlang op een wachtlijst mag staan. Vervolgens is het ook nog eens zo dat bedrijven zich vaak gaan beperken tot het geven van tijdelijke contracten. Ofwel omdat de wetgeving dusdanig is dat ze zich het risico niet kunnen permitteren om mensen in vaste dienst te nemen omdat ook een toekomst onzeker is. Ofwel het gaat om seizoenswerk, ofwel men heeft de ervaring gemaakt dat als men mensen een vast contract geeft de motivatie om de productiviteit omhoog te houden verdwijnt.Iemand dan nog ontslaan is ook weer problematisch. Vervolgens heb je iemand die de tijdelijke arbeidscontracten wil gaan beperken tot drie omdat je anders uitgebuit gaat worden. Resultaat is dus dat je niet uitgebuit wordt maar na een paar contracten weer op straat staat. Dan mag je weer naar een ander bedrijf waar je al van tevoren weet dat dit ook niet langer dan een paar jaar gaat duren voor je weer mag gaan verkassen. Vervolgens heb je weer iemand die gaat beweren dat drie nog teveel is maar we moeten dan naar twee contracten. Totaal los van elke realiteitszin. Resultaat is daarmee dat je geen zekerheid hebt dat je straks nog een inkomen hebt. De bank gaat je geen geld lenen omdat je geen zekerheid kunt bieden. Geld lenen voor een fatsoenlijke auto wordt al problematisch en een hypotheek kun je feitelijk wel vergeten.

hphilippens
hphilippens25 mrt. 2017 - 21:39

Het is andersom. De PvdA heeft na Kok haar aanhang in de steek gelaten en haar oor alleen te luisteren gelegd bij het New Public Management waar haar geestverwanten een mooie baan hadden gevonden nadat de partij de verschillende instellingen geprivatiseerd had. De trouwe oude aanhang is stelselmatig geschoffeerd. Daar was geen belangstelling meer voor.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten25 mrt. 2017 - 20:47

Dit is in ieder geval volkomen waar: "Grote delen van het kiezersvolk ‘zwalken’ van economisch links naar rechts, van cultureel progressief naar extreemrechts en xenofobisch en van atheïstisch naar eng religieus. Over de oorzaken hiervan is al voldoende geschreven. In mijn ogen is de PvdA inhoudelijk zo goed als stil blijven staan en beweegt juist het kiezersvolk zich op een onvoorspelbare wijze."

DenFlexwerker
DenFlexwerker25 mrt. 2017 - 20:41

Met het zinsdeel "de arbeidsomstandigheden zijn bijna perfect te noemen", laat de schrijver precies zien waar het fout zit. Kennelijk heeft deze man niet gehoord van verplicht ZZP-erschap, flexbaantjes en eindeloos tijdelijke contracten. Geen wonder dat je dan jouw achterban niet begrijpt en als 'zwalkend' ziet. De bekende PvdA arrogantie, het ligt altijd aan de kiezer of hoe het aan de kiezer uitgelegd wordt. Maar de PvdA is boven elke twijfel verheven.

1 Reactie
Minoes2
Minoes226 mrt. 2017 - 4:37

Die kiezers komen dan ook nooit meer terug nadat ze dit stuk gelezen hebben. Geeft aan hoe serieus ze genomen zijn die vier jaar. Over democratie gesproken. Mensen bewegen niet in uitersten, PvdA beweegt naar uitersten, weg van de kiezer.

ThomasCoolColignatus
ThomasCoolColignatus25 mrt. 2017 - 19:12

Ik neem aan dat deze opinie van Burggraaf ietwat raillerend is bedoeld. Een partij die in de modder ligt zoekt natuurlijk enig houvast om het zelfrespect te bewaren. Toch spreekt hier een volstrekt nodeloze arrogantie en een gebrek aan respect voor degenen die kritiek op de PvdA hebben (gehad(. Zie hoe Kees Schuyt in 1992 de PvdA verliet. Klaarblijkelijk is hij later teruggekeerd, maar diens overwegingen waren zodanig dat de PvdA behoorde te schrikken dat hij het lidmaatschap opzegde: https://www.nrc.nl/nieuws/1992/11/07/socioloog-kees-schuyt-over-de-ommekeer-van-een-beschavingstrend-7162228-a797768 De kritiek van Schuyt op PvdA-ers in 2014 is ook niet mals: http://www.politalk.nl/2014/09/22/socioloog-kees-schuyt-over-huidige-politici-arrogant-machtslustig-en-weinig-zelfkritisch Wat te denken van het vertrek van Jan Pronk ? Moet je daarover blij zijn of moet je er juist van schrikken ? http://www.volkskrant.nl/binnenland/jan-pronk-zegt-lidmaatschap-pvda-op~a3448559/ In alle bescheidenheid wijs ik op mijn eigen vertrek uit de PvdA in 1992. Ik had als econometrist een analyse ontwikkeld over hoe de massale werkloosheid sinds 1970 kan worden aangepakt, en er bestond geen ruimte in de PvdA om dit te bespreken. Dit is te bizar voor woorden. Zie mijn verslag: http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Politiek/Artikelen/Somsloop.html Frappant is natuurlijk dat ook Kees Schuyt en Jan Pronk geen aandacht toonden voor mijn analyse hoe je de werkloosheid kunt aanpakken. Politiek blijft mensenwerk, en een kwestie van organisatie. De grote denkfout in de opinie van Burggraaf is dat hij niet de bereidheid toont om inhoudelijk in te gaan op de argumenten van degenen die het lidmaatschap van de PvdA opzeggen. Het blijft de onderbuik-reactie om zulke personen als renegaten weg te zetten. Zie hoe sekten opereren. Mijn advies is een parlementaire enquete naar de massale werkloosheid sinds 1970 en de rol daarbij van het economisch beleid, en in het bijzonder de rol van het Centraal Planbureau. Het lijkt me nuttig om daarin ook een hoofdstuk op te nemen met de rol van de politiek en in het bijzonder dat van de PvdA. Wellicht is hier een "perfect storm" van gebrek aan respect voor wetenschap en wangedrag binnen en door de PvdA. Werkloosheid is geen natuurverschijnsel zoals een aardbeving. Werkloosheid wordt veroorzaakt door verkeerde maatschappelijker regelingen. In Nederland lijkt het goed te gaan, maar we hebben ook een beleid van loonmatiging waardoor we werkloosheid naar het buitenland exporteren. Hier is mijn brief aan minister Henk Kamp: http://www.joop.nl/opinies/de-censuur-van-de-wetenschap-door-het-cpb Hier staat de petitie: https://www.ipetitions.com/petition/PE_werk_CPB

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens26 mrt. 2017 - 7:15

@ ThomasCoolColignatus Als jij denkt dat onderzoek vanaf 1970 nu nog enige relevantie heeft heb je 30 jaar fundamentele veranderingen gemist. Er nu na - 40 jaar - een parlementaire enquête naar doen is onzinnig. Je brief aan kamp is niet alleen onzinnig maar zelfs onbeschoft. Maar je stelt je op het standpunt dat alleen econometristen een discussie mogen voeren over jouw standpunt dus ik laat commentaar achterwege. Het punt dat ik wel wil maken is dat je gezien je toon en handelswijze niet binnen het CPB, de PvdA en het ministerie enig draagvlak zal krijgen. En aangezien "gewone mensen" toch niets mogen vinden van je voorstel is de kans dat je ooit gehoord zal worden: 0.

ThomasCoolColignatus
ThomasCoolColignatus26 mrt. 2017 - 9:33

@DaanOuwens (1) Iedere burger kan meepraten over het al dan niet bestaan of toelaten van censuur. Men kan nagaan dat mijn aanstelling een wetenschappelijke is, en dat de directie interne bespreking en externe publicatiegang tegenhield, en dat de ambtenarenrechter dit toeliet met onvoldoende oog voor de integriteit van wetenschap. Maar wanneer de censuur is opgeheven dan zijn het de collegae econometrie die naar de inhoud moeten kijken. Liever alleen medisch personeel in de operatiekamer. (2) De analyse uit 1990 is nog steeds relevant. Sommige wetenschappelijke vindingen blijven langer relevant dan je denkt. Het verbaast me dat Daan Ouwens al bij voorbaat weet dat mijn analyse irrelevant is terwijl hij nog niet eens weet waaruit die analyse bestaat. (3) Wat is er onzinnig danwel onbeschoft aan mijn brief aan Henk Kamp ? Wat is er mis met de toon en handelswijze ? De boodschapper van het slechte nieuws - dat er censuur blijkt te zijn - mag genegeerd worden omdat er iets mankeert aan de toon, zonder dat uitgelegd wordt wat dan precies ? (4) Was u nu wel of niet lid van de PvdA ?

DaanOuwens
DaanOuwens26 mrt. 2017 - 17:16

@ ThomasCoolColignatus 1) Om vast te stellen dat de voorband van je fiets lek is hoef je geen fietsenmaker te zijn. 2) Sinds 1970 is er nogal wat veranderd. Maar dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die geen arbeidsmarkt expert zijn. Dergelijke discussies voer ik slechts met andere experts. 3) Laat brieven in het vervolg door iemand lezen voordat je ze verstuurt. 4) Geen lid van de PvdA. Maar dat is een weinig relevante vraag.

Don Quichote
Don Quichote26 mrt. 2017 - 20:03

Quote Daan Ouwens: "Maar dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die geen arbeidsmarkt expert zijn. Dergelijke discussies voer ik slechts met andere experts." Beste Daan , als "arbeidsmarktexpert" viel je mij aan op mijn (naar later bleek terechte) opmerking dat werkgevers wel na de twee jaar loonbetaling na ziekte nog tot 10 jaar mochten doorbetalen. Iets wat volgens jou als "expert" absoluut niet zo zou zijn. Nu val je weer iemand aan op jouw zogenaamde expertise een op een nogal belerend toontje : " Dergelijke discussies voer ik slechts met andere experts." jammer, dat jij je zo moet opstellen in een discussie.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen25 mrt. 2017 - 18:49

Doel bereikt, applaus en partij opheffen. Zo zou het moeten gaan ja.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194725 mrt. 2017 - 18:17

Eerst vraagt de partij je om lid te worden en dan is er een ex-kaderlid dat je weer graag ziet vertrekken onder het mom van een grote schoonmaak. Synoniem voor zuivering? Zo moet het natuurlijk niet.

RoodGevaar
RoodGevaar25 mrt. 2017 - 17:48

De kopstukken van de PvdA zijn nog steeds verbijsterd, omdat zoveel 'traditionele' kiezers hen in de steek liet. Arrogant, natuurlijk, want de neo-liberale regenten hebben zelf hun electoraat laten barsten. Men stemde voor GroenLinks, PVV, of niet. Elitaire lieden als Dijsselbloem, Asscher, Klijnsma en Dijksma proberen naief de partij in leven te houden. De eerste opdracht voor nieuwe preses Rob Oudkerk is het uitroepen van een buitengewoon congres om de oude sociaal-democraten te laten ontbinden.

DaanOuwens
DaanOuwens25 mrt. 2017 - 16:03

De gedachtegang van de schrijver spreekt mij zeer aan. Ex PvdA-stemmers die nu PVV stemmen hebben niets bij de partij te zoeken. Die moeten ook nooit terug komen er moeten niet eens pogingen toe gedaan worden. SP-ers ook niet. Mensen die denken dat hun belangen het best gediend zijn met de grenzen dicht en terug naar vroeger horen niet thuis in een sociaal democratische partij. En op zich hoeft er ook niets zo veel aan de maatschappij visie gedaan te worden. Met solidariteit en een open samenleving is weinig mis. Wel moeten de opvattingen op een aantal terreinen ernstig opgefrist worden. Met het werkgelegenheidsbeleid ging veel mis. Enerzijds zijn de arbeidsverhoudingen veel te star, anderzijds worden veel te veel mensen ingezet als ZZP-er. Het is te zwart/wit en te weinig grijs. Ook naar het onderwijs moet kritisch gekeken worden maar vooral naar de kwaliteit, een beurs kan best deels lening zijn. Het milieu moet een hogere prioriteit hebben en de visie op de EU behoeft renovatie. Dan blijft een partij over die tussen de 10 en 15 zetels kan halen bij een volgende verkiezing. En dat lijkt mij mooi. Dat geeft ook tijd om de oude dinosaurussen op een prettige manier te laten uitstromen. Er loopt teveel oude garde rond die qua opvattingen dicht bij de SP staat. Laat die dan ook vertrekken naar de SP. Persoonlijk vind ik de SP opvattingen over de gewenste samenleving thuishoren in de vorige eeuw. Maar met de blik op het verleden kan je niet aan de toekomst bouwen. Mensen zoals Asscher en Dijsselbloem horen in de PvdA maar ik zou graag daarnaast een iets progressiever geluid horen.

Erik20
Erik2025 mrt. 2017 - 15:59

Blijkbaar snappen sommige PvdA'ers het nog steeds niet, zelfs na een historische afstraffing... Ze blijven maar vasthouden aan het idee dat ze het geweldig hebben gedaan, maar dat de kiezer "te dom" was om ze te belonen. Die arrogantie was ook een reden voor mij om niet weer op de PvdA te gaan stemmen. Blijf gerust de ingeslagen weg volgen, worden het straks 2 zetels bij de volgende verkiezingen

Minoes2
Minoes225 mrt. 2017 - 15:37

Azijnpissers zijn er in alle soorten en maten denk ik dan maar als ik dit stuk lees. Generalisaties onderscheiden zich in niets van die van Wilders & co. Over inhoud gesproken en/of het gebrek eraan. Populistische prietpraat. Tijd om eens naar binnen te kijken zou ik zeggen; enige zelfreflectie kan geen kwaad.

mengde
mengde25 mrt. 2017 - 15:30

Ooit van de klassenstrijd gehoord Fred?

Piet de Geus
Piet de Geus25 mrt. 2017 - 15:17

"Mijn hoop is dat er nog vele leden hun lidmaatschap gaan opzeggen en dat er een aantal mensen overblijft die graag op deze prachtig sociaaldemocratische winkel willen passen." Misschien kunnen die laatsten der Mohikanen verkassen naar Arnhem. Het Nederlands Openluchtmuseum wil vast wel een plekje voor hen inruimen. Ergens tussen het manden vlechten en het netten boeten.

Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach25 mrt. 2017 - 14:58

De PvdA heeft niet alleen zichzelf schade toegebracht, maar ook de sociaaldemocratie in Nederland als geheel. Door een technocratische, (zogenaamd) niet-ideologische benadering te kiezen en dit naar de kiezers te communiceren als het enig mogelijke heeft de partij eraan bijgedragen dat het linkse discours is uitgehold en als onhaalbaar, onrealistisch wordt gezien door de bevolking. Het geloof in sociale verandering is verstikt, zie verhaal van Merijn Oudenampsen hierover.

Rode druppel
Rode druppel25 mrt. 2017 - 14:40

U beschrijft de juiste weg. Gewoon wachten totdat de kiezer u weer vindt. Kwestie van tijd, nietwaar. Ga zo doooooooooooor.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus25 mrt. 2017 - 18:22

"Gewoon wachten totdat de kiezer u weer vindt." Het lijkt me wel verstandig om dan voor de zekerheid een spoor van broodkruimels achter te laten.

Johan eldert
Johan eldert26 mrt. 2017 - 11:09

[ Piet de Geus 25 maart 2017 at 19:22 “Gewoon wachten totdat de kiezer u weer vindt.” Het lijkt me wel verstandig om dan voor de zekerheid een spoor van broodkruimels achter te laten. ] zou ik niet doen. die kruimels worden dan door de vogels van de PVDD opgepikt en opgepeuzeld :)

PHJoop
PHJoop25 mrt. 2017 - 14:31

"Inmiddels volg ik als PvdA-lid de politiek en mijn eigen partij alleen nog op internet, in de krant en op televisie. De laatste weken bekruipt mij een ernstig gevoel van geluk over de staat van de partij. We houden alleen nog maar overtuigde en positieve sociaaldemocraten over!" Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn. Als we bijv. alleen even naar Dijselbloem kijken dan is dat eerder een overtuigd VVD aanhanger dan een sociaal democraat. Als je daar gelukkig van wordt.......... "De kern van hun kritiek is dat de PvdA de sociaaldemocratie te grabbel zou hebben gegooid en de kiezer zou hebben ‘bedrogen’." Natuurlijk heeft de PVDA de kiezer bedrogen. Samsom en Spekman hebben lak gehad aan het feit dat bij de vorige verkiezingen de kiezers strategisch hebben gestemd met het doel de VVD buiten de boot te houden. De gretigheid waarmee Samsom vervolgens de samenwerking zocht met de VVD was onvoorstelbaar. Alles moest wijken om het kabinet Rutte2 in het zadel te helpen en in het zadel te houden. Waarom? Uitsluitend omdat Samsom zich wilde profileren tegen over de VVD als een betrouwbaar politicus. "de arbeidsomstandigheden zijn bijna perfect te noemen" Deze uitspraak is een gotspe. Vaste banen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daarvoor in de plaats komen ZZP ers, welke van de ene dag op de andere op de straat geschopt kunnen worden. De sociale werkplaatsen zijn afgeschaft. De mensen welke daar werkten moeten het maar uitzoeken. De grote klap moet nog komen als het tot de jongeren doordringt dat ze totaal geen zekerheid meer hebben "Ook staan de eerder genoemde verworvenheden onder druk, maar dat is natuurlijk niet iets nieuws. " Verworvenheden staan niet onder druk ze zijn praktisch volledig afgebroken. "Ja, en dan komt het op het verkopen van de boodschap" Volgens Dijksma heeft de PVDA zo enorm verloren omdat de PVDA er niet in is geslaagd uit te leggen dat de PVDA wel met de VVD moest gaan regeren Het is ABSOLUUT HELEMAAL NIET uit te leggen dat de PVDA met de VVD moest gaan regeren. Ik herhaal ABSOLUUT HELEMAAL NIET Zolang dit soort mensen nog vertegenwoordigd zijn in de top van de PVDA zal het nooit meer wat worden met de PVDA "In mijn ogen moet de PvdA de ingezette politieke koers vasthouden. De kans dat de ‘zwalkende’ kiezer ook weer terug beweegt richting de partij is levensgroot. " Ik zou zeggen Dream On. De politieke koers vasthouden en het laatste stukje sociale zekerheid, wat er nog van over is verder afbreken? De PVDA is door samenwerking met de VVD veel te ver gegaan en heeft nog steeds niet in de gaten dat het point of no return is bereikt. Zelf ben ik altijd mijn hele leven PVDA stemmer geweest maar dat zal denk ik nooit meer gebeuren

Vuurrood
Vuurrood25 mrt. 2017 - 14:16

Heremetijd, wat een geniaal grafschrift. Mijnheer Burggraaf, de PVDA is afgestraft omdat zij de socialistische waarden en idealen te grabbel heeft gegooid!

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai25 mrt. 2017 - 13:33

"We houden alleen nog maar overtuigde en positieve sociaal democraten over!" dat meent u niet echt! geachte Fred Burggraaf. Die over zijn gebleven en de 9 zeteltjes gaan bezetten zijn gewoon weer de zelfde neoliberale dames en heren die Brussel in hun haarvaten hebben zitten en niets uitstaande hebben met de sociaal-democratie. Heb uw stuk met aandacht gelezen en kan enkel concluderen dat in uw geval het spreekwoord de kiezer heeft altijd gelijk niet opgaat. De PVD9 heeft altijd gelijk en u kunt de meeste PVD9 leden makkelijk missen want die begrijpen er ook niets van. Wens u sterkte ik geloof voor geen meter meer in de PVDA en doe dat al heel lang niet meer.

2 Reacties
Minoes2
Minoes225 mrt. 2017 - 15:53

De heer Fred de Graaf is volgens eigen zeggen; troubleshooter....Dat verklaart veel!

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai25 mrt. 2017 - 21:42

Ja geachte Minoes 25 maart 2017 at 16:53 dat zegt veel, heeft veel te maken met politieke SM.

Johan eldert
Johan eldert25 mrt. 2017 - 13:30

[Grote delen van het kiezersvolk ‘zwalken’ van economisch links naar rechts, van cultureel progressief naar extreemrechts en xenofobisch en van atheïstisch naar eng religieus.] Uit meerdere kiezersonderzoeken is gebleken dat de kiezer juist niet zwalkt maar de politiek dat doet. Het een zeggen, het andere doen. [ In mijn ogen is de PvdA inhoudelijk zo goed als stil blijven staan en beweegt juist het kiezersvolk zich op een onvoorspelbare wijze.] dat is dus apert onjuist " Kiezers blijven trouw aan hun eigen opvattingen, maar niet noodzakelijk aan een enkele politieke partij. Zij zijn kieskeurig. Kiezers zijn begonnen te doen wat ze behoren te doen: kiezen. Kieskeurige kiezers maken hun uiteindelijke keuze uit een beperkt aantal, ideologisch soortgelijke partijen. " bron: https://www.uva.nl/binaries/content/documents/personalpages/m/e/t.w.g.vandermeer/nl/tabblad-vier/tabblad-vier/cpitem%5B3%5D/asset?1355373595114 De kiezer heeft de pvda afgestraft omdat zij juist niet vasthield aan haar sociaal democratische uitgangspunten maar die inwisselde voor neoliberaal beleid om vooral met de vvd te kunnen regeren. aangezien er meerdere partijen zijn waar de pvda kiezer terecht kan, heeft die kiezer een keuze gemaakt voor partijen die in hun ogen die waarden wel beter vertegenwoordigt. en dat was dus niet de pvda. het zou goed zijn als pvda, en dus ook deze auteur, eens de kiezersonderzoeken gaat lezen. de kans dat de kiezer terugkeert naar de pvda, als zij haar koers niet wijzigt [terug naar soc dem] is praktisch nul.

3 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194725 mrt. 2017 - 15:49

In welk kiezersonderzoek valt te lezen dat de teleurgestelde PvdA-stemmer naar een linksere partij is overgestapt? Let wel, het gaat om 29 zetels. De SP verloor er ook een. Waar zijn die dertig zetels naar toe gegaan?

Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach25 mrt. 2017 - 20:00

@FA1947: Het onderzoek op Nos.nl laat zien dat minder dan 4 zetels naar VVD en PVV gingen en 5 zetels naar D66. Vijftien zetels gingen samen naar Denk, PvvD, GroenLinks en SP, de rest (5 zetels vertegenwoordigend) had niet gestemd. Die laatste groep was na vier jaar PvdA-VVD waarschijnlijk te zeer in de war of teleurgesteld om nog te gaan stemmen. Als je die bij de 15 zetels voor de economisch-linkse partijen rekent, dan is in ieder geval een meerderheid van het zetelverlies te wijten aan teleurstelling over rechts beleid. De SP verloor slechts een halve zetel aan de PVV.

Paddy3
Paddy325 mrt. 2017 - 23:02

@FransAkkermans, "De partij van Lodewijk Asscher is de meeste kiezers verloren aan GroenLinks. Die partij heeft er 6,5 zetels ten koste van de PvdA bijgekregen. Naar D66 gingen 5 zetels, 4 naar de SP. We zien ook dat een aantal PvdA'ers van weleer niet is komen opdagen, dat kost de partij nog eens bijna 5 zetels. Naar de PVV gingen 2 zetels, ongeveer 7 naar andere partijen." Bron: http://nos.nl/artikel/2163443-pvda-gedecimeerd-waar-zijn-al-die-stemmers-gebleven.html