Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

PvdA, GroenLinks en SP moeten weer met z’n drieën optrekken

  •  
06-09-2021
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
188 keer bekeken
  •  
klavermarijnissenploumen
Open brief aan Lilianne Ploumen, Lilian Marijnissen en Jesse Klaver.
Beste Lilianne, Lilian en Jesse,
Met deze open brief richt ik me tot jullie als kandidaat-partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik ben de kandidaat die vastbesloten is nu brede linkse samenwerking tot een succes te maken en een nieuwe fase in te laten gaan. Er is een historisch momentum om nu echt stappen te ondernemen. Ik nodig jullie uit om daar nu het voortouw in te nemen.
Nu neoliberaal rechts kiest voor uitsluiting van links, en zelfs weigert het inhoudelijk gesprek ook maar aan te gaan moeten we weer met zijn drieën optrekken. Zoals we dat ook bij de terecht aangenomen motie van wantrouwen tegen demissionair premier Rutte hebben gedaan. Sinds die tijd hebben hij en zijn partij alleen maar het vertrouwen meer beschaamd. Zijn persoon vormt steeds meer de belichaming van het vergruizen van het sociaal contract tussen burger en overheid, van de leugenachtigheid van opportunistische machtspolitiek.
Met de openbaarmaking van het bouwstenen document voor een regeerakkoord van VVD en D66 weten we nu ook dat met deze neoliberale partijen geen zicht is op werkelijke verandering, zoals die wel urgent nodig is. Onthutsend is dat de enorme inkomens- en vermogensongelijkheid niet eens als thema wordt genoemd. De mensen met een uitkering worden verder op achterstand gezet. Op het woondossier worden precies de verkeerde maatregelen genomen, die de prijzen nog verder zullen opdrijven en de woononzekerheid verder zullen doen vergroten. Tal van andere urgente dossiers worden niet eens genoemd, zoals die over stikstof en het leenstelsel voor studenten. Er is geen enkel zicht op eerlijke verduurzaming en effectieve klimaatmaatregelen. Het blijft, net zoals de afgelopen vier jaar, bij loze beloftes en lippendienst aan ambities.
Het is nu tijd om gezamenlijk een duidelijke boodschap aan neoliberaal en conservatief rechts af te geven. Ik roep jullie op om gezamenlijk te verklaren dat de maat vol is. Constructieve opstelling wordt duidelijk niet gewaardeerd. Dan moet rechts het ook maar zelf verder uitzoeken!
Lilianne Ploumen meldde gisteren al aan de PvdA-leden dat rechts niet op gedoogsteun hoeft te rekenen. Ik roep jullie nu op om ook gezamenlijk de formatie van een rechts minderheidskabinet in ons parlement niet te steunen. Maak gezamenlijk duidelijk dat we daaraan ook geen gedoogsteun gaan geven, niet aan hun begrotingen en niet aan opzetjes met deals om alleen maar scherpe kantjes af te zwakken van beleid dat in de kern asociaal is.
Maak gezamenlijk duidelijk dat we gedrieën vanaf nu voor scherpe oppositie kiezen. Met een gezamenlijk links schaduwkabinet en een gezamenlijk alternatief links regeerakkoord.
Een akkoord dat fors inzet op vermindering van ongelijkheid. Met een echt veel eerlijker belastingstelsel, dat de enorme rijkdom bij de happy few en grote bedrijven herverdeelt. Met een fors loonoffensief, dat het minimumuurloon verhoogt naar € 14 per uur met volledige koppeling van uitkeringen als bijstand en AOW, dat generiek de lonen in de publieke sector fors verhoogt, dat de pensioenen weer indexeert, en dat alle lonen automatisch doet meestijgen met de prijzen en economische groei.
Een akkoord dat ook inzet op herstel van de publieke sector, met veel meer publieke banen, uitbanning van marktwerking en vertrouwen in professionals. Een akkoord met een echte doorbraak naar vast, goed en eerlijk werk als afdwingbare norm. Een akkoord dat uitkeringen en zorgverlening weer inricht op basis van vertrouwen in burgers, met een geheel nieuw inkomensvangnet in plaats van de bijstand en een veel betere arbeidsbemiddeling. Een akkoord met een offensief tegen problematische schulden van mensen en een generiek schuldenpardon. Een akkoord dat een oplossing biedt voor de toeslagenellende door zorg en kinderopvang volledig collectief te financieren, en huren substantieel te verlagen in plaats van alleen maar een beetje minder te verhogen.
Een akkoord dat concrete maatregelen heeft om op een eerlijke en sociale manier de doelstellingen van klimaat, circulair gebruik van grondstoffen, vervuiling (waaronder stikstof en giftige stoffen), biodiversiteit en vermindering van risico op zoönoses snel te bereiken.
Een akkoord dat slagvaardig de rechtsstaat, de menselijke maat en rechtvaardigheid herstelt. Een akkoord dat verzekert dat iedereen veilig mee kan doen, zonder discriminatie en met volledige uitoefening van ieders mensenrechten. Ook voor mensen met een beperking moeten we dat afdwingbaar maken.
Met een internationaal solidair beleid, waarbij we migratie niet als bedreiging maar als kans zien, onder meer in het licht van de toenemende structurele arbeidstekorten, waarbij we uitbuiting en verdringing hier en braindrain en ontgroening in landen van herkomst met goede regulering voorkomen. En waarbij we integratie goed organiseren, en vluchtelingen in nood gastvrij ontvangen zonder dat ze zich behoeven over te geven aan gevaarlijke reizen met mensensmokkelaars.
En last but not least met een akkoord dat uitgaat van investeren in plaats van bezuinigen, met een linkse begrotingspolitiek.
Onze drie verkiezingsprogramma’s geven volop aanknopingspunten voor zo’n gezamenlijk akkoord. Ik roep jullie op om snel het hierover eens te worden, en ik roep de leden van onze drie partijen op om jullie snel daartoe een mandaat te geven. Wat mijn PvdA betreft kan dat al op het congres van 2 oktober a.s. Ga samen ook zoveel mogelijk gezamenlijke fractievergaderingen voeren, verdeel woordvoerderschappen, en maak gebruik van elkaars ondersteuning.
Het is nu tijd dat we als drie linkse partijen echt over elkaars schaduw springen en onze irritaties en geschillen achter ons laten. We moeten ophouden met het narcisme over wie van ons socialer, groener of inclusiever is. We kunnen en moeten van elkaar leren, elkaar versterken en elkaar aanvullen. Samen hebben we als brede linkse beweging meer potentie om iets te betekenen voor de mensen die in de verdrukking zitten of in onzekerheid verkeren. Voor een rechtvaardige, solidaire, inclusieve en duurzame samenleving. Samen kunnen we sterk zijn, en de kiezer een sterk alternatief bieden. De rechtse meerderheid verkruimelen door samen te laten zien dat het anders kan en moet.
De ziektes in onze samenleving schreeuwen om linkse oplossingen, met grote urgentie. Nu we alle drie ongeveer even klein zijn en in de oppositie gaan is er een unieke kans om eindelijk de droom van linkse samenbundeling te realiseren. Toon jullie leiderschap en ga samen met mij linksom!
Met hartelijke en strijdbare groeten,
Vrolijk voorwaarts, samen linksom!
Gerard Bosman
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (98)

Rode druppel
Rode druppel7 sep. 2021 - 14:30

Wat mij betreft als SP lid, nooit. Ga maar samenwerken met GL en D66 dat past beter bij elkaar. Allemaal voor de EU met de onhoudbare munt. Allemaal neoliberaal. Huizenmarkt is net zo goed de schuld van de PvdA. Leenstelsel is met steun van GL er gekomen. Je principes ( als die er al zijn ) verkopen voor een appel en een ei, daar doe ik niet aan mee, dan zeg ik liever mijn lidmaatschap op.

1 Reactie
Gerygrr
Gerygrr9 sep. 2021 - 15:25

Jammer, rode druppel. Ik ben het als SP-lid niet met je eens. We mogen geloven, dat Asscher bijvoorbeeld zijn foute keuzes in het verleden betreurt. Als we als SP nog iets willen bereiken moeten we samen met onze socialistische vrienden werken aan een socialer Nederland. De PvdD hoort er ook bij wat mij betreft.

Jozias2
Jozias27 sep. 2021 - 12:54

PVDA en GL zouden de samenwerking niet aan moeten gaan met de SP maar met D66. D66 heeft aangegeven zo progressief mogelijke regering te willen dus vorm een blok met deze drie partijen. Ten eerste sluit dat beter aan bij de uitkomst van de verkiezingen wat richting een midden kabinet gaat en anderzijds is D66 voor de VVD (en CDA) een belangrijke speler om te komen tot een minderheid kabinet. Een minderheidskabinet kan namelijk alleen aantreden met de steun van de meerderheid van de kamer.

henk-alexander
henk-alexander7 sep. 2021 - 11:08

De gelijkenis met het Interbellum is frappant. In die periode deden fascisten zich voor als strijders voor de belangen van een door een economische crisis getergde massa. Hoewel de toenmalige sociaaleconomische omstandigheden niet identiek zijn, is het huidige maatschappelijk onbehagen evident. Destijds kon de linkse beweging de extreem rechtse en reactionaire opkomst niet tot staan brengen omdat ze geen ‘rode vuist’ kon maken. De fascisten grepen deze inertie aan en zonder al te veel tegenstand maakten ze zich meester van de macht en rekenden eerst af met de communisten, vervolgens met de sociaaldemocraten om niet lang daarna miljoenen anderen de dood in te jagen. Hopelijk zal het nu niet zo’n vaart lopen, neemt niet weg dat het wrang is te moeten constateren dat ‘links’ weer niet in staat is om gezamenlijk op te trekken tegen reactionaire populisten gelet op de weerzin tegen de SP die hier wordt uitgebraakt.

1 Reactie
Gerygrr
Gerygrr9 sep. 2021 - 17:23

Henk-Alexander, precies! Weerzin is het juiste woord. Geen argumenten, die hout snijden!

Krek
Krek7 sep. 2021 - 9:44

"Een akkoord dat uitkeringen en zorgverlening weer inricht op basis van vertrouwen in burgers, met een geheel nieuw inkomensvangnet in plaats van de bijstand en een veel betere arbeidsbemiddeling. Een akkoord met een offensief tegen problematische schulden van mensen en een generiek schuldenpardon. Een akkoord dat een oplossing biedt voor de toeslagenellende door zorg en kinderopvang volledig collectief te financieren, en huren substantieel te verlagen in plaats van alleen maar een beetje minder te verhogen." Sinterklaas valt vroeg dit jaar.

7 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman7 sep. 2021 - 10:54

[Sinterklaas valt vroeg dit jaar.] Het is elke dag Sinterklaas als je tot de rijken in dit land behoort. Meer dan in de meeste landen wordt in Nederland het kapitaal ontzien bij belastinginning . En als je tot de kapitaalbezitters elders op de wereld behoort dan biedt Nederland je prachtige mogelijkheden tot belastingontwijking

Krek
Krek7 sep. 2021 - 11:03

Da's leuk voor die rijken, maar lijkt me verder weinig relevant voor de realiteitszin van bovenstaande doelen.

Mark Huysman
Mark Huysman7 sep. 2021 - 12:03

Juist wel. Als je de rijken wat minder ontziet dan heb je meer geld om de mensen die het minder treffen te steunen. De rijkste 1% bezit een derde van al het vermogen hier. Er is dus wel geld, het is alleen opgehoopt bij een kleine groep superrijken.

Krek
Krek7 sep. 2021 - 13:51

En hoe wil je dat bij die rijksten weg krijgen? Liefst zonder ze het land uit te jagen, want dan heb je helemaal niks meer. Of is het voorstel van de schrijver weer een karikatuur van links: ideeën die gebaseerd zijn op het uitgeven van geld van anderen? Links zou, mijns inziens, het zo veel beter doen wanneer ze eens plannen maakten die binnen de huidige begrotingsinkomsten zouden vallen in plaats van altijd maar te willen graaien bij particulieren die om wat voor reden dan ook wat geld hebben.

Mark Huysman
Mark Huysman7 sep. 2021 - 15:30

[En hoe wil je dat bij die rijksten weg krijgen?] De oude heffingen op winst, vermogen en hoge inkomens herstellen. [Liefst zonder ze het land uit te jagen, want dan heb je helemaal niks meer.] Kapitaal controles instellen. [Links zou, mijns inziens, het zo veel beter doen wanneer ze eens plannen maakten die binnen de huidige begrotingsinkomsten zouden vallen in plaats van altijd maar te willen graaien bij particulieren die om wat voor reden dan ook wat geld hebben.] Waarom zou je de huidige begrotingsinkomsten niet als ‘graaien bij particulieren’ betitelen? Er worden bepaalde keuzes gemaakt in de inning van belastingen en in Nederland is meer en meer de nadruk komen te liggen op het belasten van arbeid en consumptie en minder op kapitaal. Dat is een van de redenen waarom de kleine groep superrijken steeds rijker geworden is en waarom aan de onderkant mensen steeds verder gemarginaliseerd worden. Waarom zou je niet voor een andere verdeling mogen pleiten?

Krek
Krek8 sep. 2021 - 5:06

Nogmaals, die rijken blijven echt niet zitten, en 'kapitaal controle'? Wat wil je doen? Een of andere maffe regel waardoor je mensen verbiedt hun centjes naar het buitenland over te maken bij emigratie? Of torenhoge belastingen te gaan heffen bij een overboeking naar het buitenland? Zelfs als dat in een dolle bui door de kamer komt, gaat 'm dat niet worden. Die lui zijn vertrokken voor de stemming gereed is. Hoe rijker je bent, hoe meer opties je daarvoor hebt. Hoogstens pak je de middenklasse, oudere mensen die ooit een huis gekocht en daarvoor een leven zuinig geleefd hebben. Maar goed, andere landen staan handenwrijvend te wachten tot Nederland de hogere inkomens en de vermogens wegjaagt.

Mark Huysman
Mark Huysman8 sep. 2021 - 8:05

@Krek Feitelijk zeg je dat Nederland een dictatuur van de rijken is. We kunnen parlementje spelen maar op moment dat we iets besluiten wat tegen de wil van de rijken en grote bedrijven ingaat dan laten ze de economie instorten. Dat heb je eigenlijk wel goed gezien. Maar daar kun je natuurlijk wel degelijk maatregelen tegen nemen. Uiteraard zullen mensen die fan zijn van het grote kapitaal zeggen dat maatregelen als kapitaal controles niet kunnen omdat het kapitaal zich niet laat beperken. Maar bijvoorbeeld IJsland heeft onlangs nog laten zien dat dat wel degelijk effectief kan zijn. Ook kan bij tegenwerking van grote concerns aan nationalisatie gedacht worden. Het zal allemaal niet zonder slag of stoot gaan maar dat geldt wel voor meer dingen. Waar een wil is is een weg.

Sam V
Sam V7 sep. 2021 - 9:37

Veel tekst waarin de politicus vooral met andere politici bezig is. Al een lang probleem dat niet opgelost wordt met een fusie. Want oplossingen lees ik niet. Ik lees in al die linkse programma’s vooral heel veel micromanagement voor de komende jaren en ideologische vergezichten zonder realiteitszin. De grote vraagstukken waar we voor staan, kunnen we niet in Nederland oplossen, zelfs niet in E.U.-verband. Elke maatregel die wij nemen op veel beleidsterreinen zal 100 keer teniet worden gedaan door economische groei en bevolkingsgroei in Azië en Afrika. Soms is het verstandig je eigen kring te beschermen in plaats van te denken dat je de hele wereld kan redden. Vaak wordt dat te laat beseft.

Norsemen
Norsemen7 sep. 2021 - 7:59

GL en PvdA jazeker, maar de SP zeker niet.

23 Reacties
MG1968
MG19687 sep. 2021 - 8:23

Eens. De SP is wat mij betreft de partij die solidariteit eist van degene die het beter hebben maar zich zelf wel als het eindpunt van solidariteit zien. Dat past niet in de opstelling van partijen als GL en PvdA maar ook niet in die van D66.

Kuifje3
Kuifje37 sep. 2021 - 9:46

Je sluit dus de enige echte sociale partij uit?

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 sep. 2021 - 10:54

MG1968 Bedankt!

Norsemen
Norsemen7 sep. 2021 - 11:35

Ik vind de SP niet sociaal, in ieder geval niet socialer dan PvdA en GL. Socialistisch en sociaal zijn echt twee verschillende begrippen. .

Norsemen
Norsemen7 sep. 2021 - 11:36

@MG1968 Voor mij is D66, PvdA en GL het blok waar men zich op zou moeten richten.

Gerygrr
Gerygrr7 sep. 2021 - 14:27

Zeker niet? De enige partij, waarvan de leden vrijwillig hun inkomen boven modaal aan de partijkas afstaan? Brrrrr, dat is eng. Dat maakt ze immuun voor corruptie…. Die kun je niet ompraten en loze beloften doen.

Frans Kwakman
Frans Kwakman7 sep. 2021 - 14:43

mg1968 - ik ben met je eens dat de SP niet past bij het rechtse D66 (peiling -6) en PvdA en GL. Maar zolang die combinatie zich niet tooit met sociaal of socialistisch is het goed wat mij betreft. Wellicht is progressief een goede beschrijving, elke mogelijke politiek is daarbij mogelijk, tenslotte roept d66 dat al meer dan 50 jaar. En ik ben blij dat socialistische cq sociaal voelende mensen bij de SP zijn. Waar moet je anders heen?

Norsemen
Norsemen7 sep. 2021 - 15:30

"De enige partij, waarvan de leden vrijwillig hun inkomen boven modaal aan de partijkas afstaan?" Vrijwillig? Haha

Mark Huysman
Mark Huysman7 sep. 2021 - 16:51

[Vrijwillig? Haha] Natuurlijk wel vrijwillig. Overigens, niet de leden maar de volksvertegenwoordigers. Als ze dat niet willen dan kunnen ze zich ook bij een partij aansluiten waar de eigen zakken flink gevuld worden. Of ze beginnen een eenmansfractie. Of ze stellen zich niet verkiesbaar voor de SP. Ik heb de laatste jaren steeds meer kritiek gekregen op de SP maar dit afdraag-principe is een van de redenen waarom ik de partij nog steeds vele malen prefereer boven de meeste andere linkse of zogenaamd linkse partijen.

MG1968
MG19687 sep. 2021 - 17:00

@Frans Kwakman "En ik ben blij dat socialistische cq sociaal voelende mensen bij de SP zijn. Waar moet je anders heen?" Partijen die sociaal centraal stellen zijn er buiten de SP. Mijn stelling is dat de socialistisch invulling van de SP in het huidige tijdsgewricht het sociale op cruciale punten uitsluit. Die stelling heb ik in meerdere bijdragen toegelicht en ga ik hier niet nogmaals doen. Socialistisch is niet automatisch sociaal en sociaal is niet socialistisch. Het zijn begrippen die wel hetzelfde klinken maar een volledig andere inhoud hebben. Dus om antwoord te geven op je vraag. Ben je socialistisch, dan is is de SP de partij voor jou. Ben je socialistisch en sociaal dan kom je automatisch bij de SP uit als je cruciale niet-sociale punten voor lief neemt. En of die invulling van sociaal nog de lading dekt vraag ik mij af. Het is het eigenbelang van de VVD maar dan vanuit een ander startpunt maar niet principieel verschillend. En dat vind ik niet sociaal of links. @Grijsje Dat de leden hun inkomen boven modaal aan de partijkas afstaan vind ik niet eng, maar zie het ook geen enkel redelijk doel dienen. Ook de keuze van modaal vind ik arbitrair. Waarom niet alles boven bijstandsniveau? Of waarom niet exact op de grens van netto ontvanger-netto betaler? "Die kun je niet ompraten en loze beloften doen" Als je er vanuit gaat dat iedere belofte een loze is dan krijg je loze beloften. Die kan dan immers zonder consequentie gedaan worden. Er is immers geen vertrouwen meer te verliezen.

MG1968
MG19687 sep. 2021 - 17:04

@Mark Ik zie er echt de winst niet van om mensen de vergoeding die ze verdienen voor gedane werkzaamheden niet te geven. Ik vind dat niemand door zijn werkgever dan wel organisatieverband de redelijke vergoeding onthouden moet worden. Ook volksvertegenwoordigers niet.

MG1968
MG19687 sep. 2021 - 17:25

@Minoes&Tuin Ik ontken niet dat de SP in veel standpunten gewoon gelijk heeft. En dat die standpunten over het algemeen als sociaal te kenschetsen zijn. Niettemin vind ik dat de SP een mij te beperkte visie over solidariteit uit draagt en ik op die punten fundamentele en principiële verschillen zie met mijn eigen opvatting over solidariteit en sociaal zijn. En dat bepaald natuurlijk mijn denken over en waardering voor de SP. Ik scheer niet alle leden of kiezers van deze partij over één kam, sterker nog ik vermoed dat de meeste dat doen voor de goede redenen. Maar die partij accommodeert ook leden, stemmers en visies die wat mij betreft echt te dicht tegen het extreem rechtse gedachtegoed aan schurken. Zoals Norsemen hierboven al aangeeft, waarschijnlijk in de angst om kiezers te verliezen. En dat is wat mij betreft een NoNo. Die kiezers moet je niet willen of je bent zelf nauwelijks beter.

Mark Huysman
Mark Huysman7 sep. 2021 - 20:29

@MG [Ik zie er echt de winst niet van om mensen de vergoeding die ze verdienen voor gedane werkzaamheden niet te geven.] Mensen besluiten dat ze de vergoeding deels willen gebruiken om de partij te versterken die in hun ogen hun ideaal dichterbij zal brengen. Dat vind ik lovenswaardig. SP-politici weten ook dat zij niet de enigen in de partij zijn die zich inzetten. Juist in de SP zijn er veel mensen die in de buurt, op de werkvloer en op thema’s als gezondheidszorg zich inzetten voor verbetering van de positie van werkenden en armen. Dat werk is vanuit de zienswijze van de SP net zo belangrijk als parlementswerk en dat gebeurt allemaal onbezoldigd. [Ik vind dat niemand door zijn werkgever dan wel organisatieverband de redelijke vergoeding onthouden moet worden.] Nogmaals: mensen kiezen er zelf voor omdat ze niet voor het geld maar vanwege hun ideaal politiek actief zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 sep. 2021 - 7:38

MG1968 "Eens. De SP is wat mij betreft de partij die solidariteit eist van degene die het beter hebben maar zich zelf wel als het eindpunt van solidariteit zien." Onzin. Ja dat durf ik te beweren, en lekker vrijblijvend, dat vooral. Meegaan in de hype en dan op de politiek blijven stemmen waarvan velen zeggen dat mensen hen schuldig moeten bevinden aan de malaise op de woningmarkt van de sociale woningbouw, de politiek die jij zegt dat mensen de schuld moeten geven i.p,.v. de vluchtelingen zoals jij at graag framed. Maar men beseft maar al te goed, iedere politiek heeft zo haar kiezers, die zich vrijblijvend kunnen blijven verschuilen achter hun verantwoordelijke partij. Dat staat me zo tegen., zelf nergens last van hebben maar ook geen verantwoording voor willen afleggen, je eigen aandeel daarin. Wat ik voornamelijk zie is, dat het wel lekker blazen is hoog van die toren. Als je nooit eens afdaalt dan zie je de werkelijkheid niet en kun je geheel vrijblijvend in die zweem van gebakken lucht blijven zweven.Ja gebakken lucht. Het voelt wel lekker als je kun teren op je eigen vrijblijvende solidariteit die nauwelijks iets van je vergt dan enkel wat woorden. Vertel, wat schuurt er zo? En vooral, wat schuurt er bij D66 geheel niet aangaande solidariteit. D66 behorende bij de politiek die je, toen het je uitkwam, nog de schuld moest geven van de politiek m.b.t. het tekort aan sociale huurwoningen in de laagste categorie, Waar wel zowat alle vluchtelingen en autochtonen met een laag inkomen niet geheel toevallig samenkomen. Ook nooit iets aan gedaan, mag ik aannemen. Alsof jij niet de kiezer bent van die politiek die daar verantwoordelijk voor was en nog is. En zo was je je handen weer in onschuld.

Norsemen
Norsemen8 sep. 2021 - 8:21

@Mark Huysman "Als ze dat niet willen dan kunnen ze zich ook bij een partij aansluiten waar de eigen zakken flink gevuld worden. Of ze beginnen een eenmansfractie. Of ze stellen zich niet verkiesbaar voor de SP" Met vrijwillig bedoel ik, dat als ze de kamer ingaan kunnen kiezen of ze wel of niet de helft van hun loon inleveren.

MG1968
MG19688 sep. 2021 - 11:22

@Minoes&Tuin Frustratie kwijt? Nou dan was die post tenminste ergens goed voor. Maar ik begrijp het. Alleen de SP is goed en de rest is bagger. Dat de SP landelijk gezien -bewust- nog nooit in de positie is geweest waarin ze daadwerkelijk keuzes moest maken of verantwoordelijkheid voor uitvoering heeft willen nemen negeer je dan maar even voor het gemak. Want met jou wijze van redeneren was dan de SP ook afgevallen. De SP heeft jou nodig. Dat begrijpen ze goed. De SP gaat alleen regeren als ze meer dan 50 procent van de stemmen heeft en dan nog niet van harte maar dan door de omstandigheden gedwongen. "En zo was je je handen in onschuld." Ja zo ja. Dat verwijt treft met name de SP zelf hoor. Daarnaast. Doe geen pogingen te duiden wat ik in mijn leven wel of niet doe. Behalve natuurlijk als je het nodig hebt om de inhoud aan de kant te zetten door mij als aan de kant te zetten met een fictief beeld. Dan fantaseer er maar op los.

MG1968
MG19688 sep. 2021 - 11:23

*als persoon

Mark Huysman
Mark Huysman8 sep. 2021 - 12:26

@Norseman [Met vrijwillig bedoel ik, dat als ze de kamer ingaan kunnen kiezen of ze wel of niet de helft van hun loon inleveren.] Die keuze maken SP-politici al eerder door zich voor die partij te kandideren. Maar dat is natuurlijk net zo goed vrijwillig.

Mark Huysman
Mark Huysman8 sep. 2021 - 12:40

@MG [De SP gaat alleen regeren als ze meer dan 50 procent van de stemmen heeft en dan nog niet van harte maar dan door de omstandigheden gedwongen.] Dat is natuurlijk niet waar. Maar de SP zal niet snel in een kabinet stappen als dat kabinet niet een werkelijk koerswijziging ten gunste van werkenden en uitkeringsgerechtigden inzet. Dat hoop ik althans. Dat is natuurlijk een tegenovergestelde insteek dan D66 dat zich sterk heeft gemaakt voor allerlei verslechteringen in het sociale stelsel, de huursector, de gezondheidszorg en de positie van werkenden op de arbeidsmarkt. Zolang de meeste mensen rechts stemmen in dit land (en daar valt ook D66 onder) zal het lastig zijn voor de SP om in een regering te stappen.

MG1968
MG19688 sep. 2021 - 13:49

@Mark Natuurlijk was dat een overdrijving. Maar andere partijen van handen wassen in onschuld betichten is natuurlijk wel de boel omdraaien. Dat punt maakte ik.

Mark Huysman
Mark Huysman8 sep. 2021 - 15:08

MG Ik denk dat het terecht is om de andere partijen te betichten van handen wassen in onschuld en ik denk dat je dat niet van de SP kunt zeggen. Zij hebben zich altijd verzet tegen verslechtering van de sociale huursector, net als dat ze tegen de fraudewet gestemd hebben en hun best gedaan hebben om de ellende met de toeslagen boven water te krijgen. De andere partijen (en zeker D66 en de PvdA) hebben met enthousiasme aan sociale afbraak en repressie tegen mensen in marginale posities meegewerkt. Dat was niet omdat ze 'verantwoording' namen of compromissen moesten sluiten maar om dat ze dat wilden. Dus ik kan me Minoes haar boosheid wel enigszins voorstellen als D66-stemmers de SP een gebrek aan solidariteit verwijten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 sep. 2021 - 18:50

MG1968 Er was eens een jaar dat de SP een heel goede verkiezingsuitslag had waarin ze mee wilde regeren. Zij werden echter door de PvdA na eerdere vrijerijen juist daarom uitgesloten. Met wie de PvdA toen wel in zee ging dat weten we en de gevolgen kennen we. Weer een frame erbij zou ik zeggen, die ik zo kan weerleggen, nog meer?

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 sep. 2021 - 18:56

En je wil niet weten hoeveel kopjes koffie met de PvdA er toen vooraf zijn gedronken.

JohnVKR
JohnVKR7 sep. 2021 - 7:18

Klimaat is het belangrijkste vraagstuk van deze tijd. Daarna volgt institutioneel racisme. Twee thema's waar de SP weinig mee heeft. Om die reden zal een SP/PvdA/GL-alliantie gedoemd zijn te mislukken. En mochten er op deze twee punten concessies worden gedaan aan de SP om zo'n alliantie mogelijk te maken, dan gaat dat veel stemmen kosten. D66 en Bij1 zijn dan op beide flanken de lachende derde. Verder schrijft de auteur: "Met een internationaal solidair beleid, waarbij we migratie niet als bedreiging maar als kans zien, onder meer in het licht van de toenemende structurele arbeidstekorten, waarbij we uitbuiting en verdringing hier en braindrain en ontgroening in landen van herkomst met goede regulering voorkomen." Dat klinkt mooi, maar 'een SP die migratie niet als een bedreiging maar als een kans ziet' ben ik in de afgelopen 50 jaar nog niet tegengekomen.

2 Reacties
badgast
badgast7 sep. 2021 - 9:16

Denk aan de piramide van Maslov. De gemiddelde Nederlander ervaart nog niet dat klimaat onmiddellijk bedreigend is. En dat geldt ook voor institutioneel racisme. Woningnood. Dan klimaat. Dan andere dingen.

Gerygrr
Gerygrr7 sep. 2021 - 14:32

Institutioneel racisme is het grotere probleem terugbrengen tot het probleem van een klein deel van alle benadeelden. De toeslagenaffaire en de publieke tribunes met slachtoffers boden een veelkleurig beeld. De migratie is met een rechtse regering een bedreiging voor allen aan de onderkant. Ook de gekleurde onderkant wordt dan zelf rechts. Migratie kan wél met sociale regelgeving, gelijke rechten voor armen rijk.

Berend22
Berend227 sep. 2021 - 7:13

Misschien eens beginnen met een definitie van wat links is. Zo zag ik GL onlangs pleiten voor meer marktwerking en is de SP niet vies van anti immigratie statements en schuurt de PvdA wel erg dicht tegen de multinationals aan.

Bouwman2
Bouwman27 sep. 2021 - 6:41

Als Bosman nou es een een analyse ziou willen maken, waarom samenwerking alsmaar niet zijn beslag heeft gekregen en in voornemens is gestrand? . Het gaat dan om vrijheid die niet onbeperkt is, maar ook ingeleverd moet worden. En dus om compromissen en niet over je gelijk dat als een paal boven watwer staat.. Er staat net in de krant dat de Kamer van links tot rechts een verbod op lobbyen wenst. Terwijl netwerken altijd wenselijk is. Antonis de Roovere uit de 15e eeuw was de stadsdichter van Brugge - te vergelijken met de filosoof des lands Daan Roovers - en schreef moraliserend: wie door de wereldt sal gheraken die moet connen huylen meteen honden ende moet ook connen deuerssche spraken........... Met andere woorden: pas je aan elkaar aan.Gun elkaar eens wat en wentel je niet zo eng in jezelf. Ik kan wel iets schrijven over vechtscheidingen, over principes en over vrijdenken, maar ik doe dat toch maar niet. Als dominee weet ik maar al te goed hoe leeg de kerken zijn en hoe fijn dat gevonden wordt. W.F. Hermans schreef óó'k de roman: Ik heb altijd gelijk.Alleen over de titel zou je lang kunnen denken, en wel een heel lesuur kunnen discussiëren. De roman gaat over teleurstelling. Er kwam een tumulueuze rechtszaak van in 1952. Er is niet echt veel varanderd. Je begrijpt het: nietwaar? Er valt een stille traan op de tompouce.

Ch0k3r
Ch0k3r7 sep. 2021 - 6:35

"We moeten ophouden met het narcisme over wie van ons socialer, groener of inclusiever is" De PvdA scoort daarin het laagst. In de afgelopen 20 jaar hebben jullie een aantal keer mogen meedoen, gevolg; afbraak pensioenen, woningtekort, rijen bij de voedselbank. PvdA is niet links. Hou op jezelf zo neer te zetten, ga het maar eens bewijzen. En tegen marktwerking he? Zat een GroenLinkser hier een paar dagen te schrijven over meer marktwerking in het woningaanbod. En ik durf te wedden dat jullie daarin zouden meegaan. De enige reden waarom pvda'ers zeiken over intensieve samenwerking is dat ze zichzelf steeds kleiner zien worden. Kunnen ze bij de volgende verkiezingen pochen met resultaten waaraan echte linkse mensen hebben gewerkt. Bureaucratische middenpartij zonder eigen ideeën.

poeslief
poeslief7 sep. 2021 - 6:05

Links bestaat nauwelijks meer in NL. Links = socialisme/communisme & varianten = strijd arbeid vs. kapitaal, ergo arm vs. rijk = economische strijd = basis van links!! Links = primair een economische beweging. Bovenmodaal verdienend links bestaat niet; modaal is de enig van emotie vrij zijnde grens tussen arm en rijk in ieder land; bovenmodaal = rijk = economisch rechts = rechts; en dit was altijd al zo. GL en PvdA en een steeds groter deel vd SP zijn liberale partijen, met liberalistische idealen (veel schermen met vrijheid terwijl dat alleen naar tirannie of anarchie leidt),voor hoog opgeleide gamma cursisten aka meningenmensjes, die altijd over hun rechten praten en de plichten van een ander; kortom het gaius dat links.nl kapot gemaakt heeft en met dat slopen nog immer doorgaat; op deze site oa. karingin, sonic, break on through, olavm. mark h en vele anderen die links keer op keer in diskrediet brengen. De oplossing voor links is volledig afstand nemen van liberale idealen; die zijn niet betaalbaar voor de arbeider of anderen met modaal of minder salaris. Alleen mensen met een politiek rechtse inslag ontkennen dit; hier op joop: feelgood-rechts vermomt als links, en ik haat ze daarvoor.

Freddy2
Freddy27 sep. 2021 - 4:12

VVD heeft links niet uitgesloten, dat heeft links zelf gedaan door elkaars handje niet los te laten. Overigens is er (bijna) geen socialistisch land waar het echt goed gaat en al helemaal niet met de mensenrechten, dus lijkt linksom mij nog een kwalijkere zaak dan rechtsom en ik ben niet de enige die zo denkt anders zouden de 3 grote linkse partijen bij elkaar niet kleiner zijn dan 1 rechtse partij. Niet dat dat een goede zaak is, want juist balans is goed en die balans is nu weg. Links weet ook niet meer wat links is. Progressief? Voor de arbeider? voor internationale solidariteit? Voor het klimaat? Ze weten het niet, ze zijn het iig niet met elkaar eens.Er is dan ook geen sprake van een links blok, hoe graag je ook zou willen. Het gaat idd niet goed, bovengenoemde speerpunten zijn tegenstrijdig. Je kan niet meer meer mensen binnenhalen uit internationale solidariteit en beter zijn voor de arbeider terwijl je het klimaat wilt verbeteren. Zolang links in die spagaat zit, hoeven we ook niet teveel te verwachten van een links blok.

Break on through
Break on through7 sep. 2021 - 3:27

Goed idee! Vorm één grote partij uit een paar wat minder grote. Zo word links weer een partij waar rechts onmogelijk omheen kan. En als we het goed spelen een partij die rechts Nederland buitenspel zet. Zoals het hoort. Het gezamenlijk alternatief links regeerakkoord gewoon publiceren in iedere krant, desnoods als advertentie. Speerpunten waar we goed in zijn: De gewone sterveling, werknemer, kleine ondernemer, uitkeringsgerechtigde is belangrijk en stellen we centraal. Een gezond klimaat waarin de planeet ophoud op te warmen en zich herstelt van de opgelopen schade stellen we centraal. Planet boven profit. Een gezonde bevolking is een gezonde samenleving die meer presteert. Daarom is een toegankelijke gezondheidszorg die betaalbaar is voor iedereen belangrijk en heeft daarom zeer hoge prioriteit. Communiceer je gezamenlijke punten ook doorlopend!

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin7 sep. 2021 - 0:42

Ik denk dat linkse samenwerking op grond van partijprogramma’s niet het grootste probleem zal zijn, of de samenwerking wat zal opleveren valt te bezien, voor thema’s die Rutte na aan het hart liggen kan hij op z’n wenken worden bediend door klein rechts, op gebied van immigratie, milieu en sociaal economische kwesties, voorzover linkse kwesties aan bod komen kan je je afvragen of een boycot zinvol is, verdeel en heers lijkt me het devies van Rutte, ik denk dat het debat mogelijkheden biedt Rutte in de problemen te brengen, niet aflatend genadeloos ontmaskeren voor wat hij is, volksvijand #1, degene die daar het beste op toegerust was, Lodewijk Asscher is door toedoen van die scorebord flierefluiter aan de kant gezet, ook de sp vertrouw ik niet op grond van hun streven de pvda en gl te vernietigen, niet dat het goed lukt, dat biedt daardoor misschien meer mogelijkheden om pragmatisch en gebundeld de strijd tegen Rutte op het scherpst van de snede te voeren.

wittecisnoot
wittecisnoot6 sep. 2021 - 21:22

"Maak gezamenlijk duidelijk dat we gedrieën vanaf nu voor scherpe oppositie kiezen. Met een gezamenlijk links schaduwkabinet en een gezamenlijk alternatief links regeerakkoord" Vroeger heette het stuurlui aan wal. In het UK werkt het ook niet. "En last but not least met een akkoord dat uitgaat van investeren in plaats van bezuinigen, met een linkse begrotingspolitiek". Ja, weg met bezuinigen: lang leven procyclisch beleid. Het kan niet op, totdat we echt geld nodig hebben. Rechts hoeft dit niet belachelijk te maken, dat is het al. Verder gaat die samenwerking niets opleveren. Er komt geen zetel bij. SP stemmers zijn geen GL stemmers, die verschillen zijn geen narcisme maar realiteit. Ten tweede gaan drie flessen oude wijn in één nieuwe zak, geen verschil maken. Oké het kan oude stemmers wegjagen die hun partij zien verdwijnen. Als de partijen hun stemmers terug willen: dan is daar een simpele manier voor. Nederig luisteren waarom zij zijn vertrokken. Je eigen gelijk blijven serveren op nieuwe manieren werkt niet. Als de berg kiezers niet naar Mohammed komt...

Kuifje3
Kuifje36 sep. 2021 - 21:17

De PvdA zal eerst voor zichzelf moeten bepalen wat de eigen koers is. De Woke- en Diversiteit- en anti Zwarte-Piet-agenda stoot alleen maar kiezers af van de partij die ooit de thuishaven was van vakbondsmensen en de “gewone” man. Aanschurken tegen Groen Links is de foute koers. Natuurlijk is er niets mis met die partij, maar het is toch echt een hele andere partij met een totaal andere agenda dan dat de PvdA zou moeten ambiëren. Waar wil de partij staan in Europa? Hoe kijkt de partij aan tegen de pensioenproblematiek (en nou eerlijk)? Wat zijn de speerpunten voor de sociale agenda? Denk dan aan de onterechte afschaffing van de ZW en WAZ. Iets anders is de partijleider. De kiezers willen in discussies horen waar de partij voor staat en niet de opponent een verhaal horen afsteken waarna ze alleen maar uit kan brengen dat ze het ermee eens is. Killing in een verkiezingsdebat, echt killing! Ploumen is een veel te vriendelijke vrouw voor dit soort orale straatgevechten. Overigens vond ik ook Asscher in de discussies niet echt een straatvechter, maar al heel veel beter. Iets anders is de houding naar D66. Die club is niet de club waar je als socialistische partij bij wil horen. Ook met D66 is niets mis, maar het is in de verste verte geen partij voor de gewone man of vrouw. Het is een liberale partij… nee sterker nog, ze zijn het toonbeeld van neo-liberalisme. Denk aan de toeslagenaffaire, welke partij zat daar ook alweer mede aan de stuurknuppel? Je hoeft een partij niet tot vijand te benoemen, maar zet je overtuigend af waar het gaat over wat speerpunten van de eigen partij zouden moeten zijn.

DaanOuwens
DaanOuwens6 sep. 2021 - 21:10

Bosman zou zich gewoon moeten aanmelden bij de SP. Ik zie geen verschil tussen zijn opvattingen en die van de SP. Tussen de SP en de PvdA ligt een wereld van verschil. Grofweg ongeveer 40 jaar. Wellicht een paar decennia meer. De PvdA is zoekende, de samenleving is veranderd. De werkgelegenheid is veranderd, de samenleving is veranderd en de economie is veranderd. Daar moeten nieuwe sociaal democratische antwoorden voor gevonden worden. Nieuwe antwoorden. De SP heeft die antwoorden al en die liggen in het verleden, minimaal 40 jaar geleden. Daar hebben we nu niets meer aan. Dat is kort samengevat het verschil tussen PvdA en SP. Verder is het een totaal zinloos voorstel. De PvdA die hetzelfde is als de SP krijgt geen stem meer dan de SP nu. Dus Bosman opteert voor 9 SP/PvdA zetels. Dan maar hopen dat GroenLinks niet mee doet aan dit plan.

8 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe7 sep. 2021 - 9:57

Bosman zou ook best eens de laatste PvdA stemmers kunnen wegjagen.

Mark Huysman
Mark Huysman7 sep. 2021 - 10:59

[Bosman zou ook best eens de laatste PvdA stemmers kunnen wegjagen.] Volgens mij zijn Samsom en Asscher een heel eind gekomen met exact de tegenovergestelde lijn van Bosman. In 2012 haalde de PvdA nog 38 zetels met de belofte een einde te maken aan ‘Rutte’s Rechtse Rotpolitiek’. In 2017 -na vier jaar bezuinigen en rechts hervormen- waren er daar nog 9 van over.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 sep. 2021 - 12:10

Lodewijk Asscher gaf ik nog wel een kans om de weinige kiezers vast te houden.

DaanOuwens
DaanOuwens7 sep. 2021 - 12:57

@ Mark Huysman Jij schrijft: In 2017 -na vier jaar bezuinigen en rechts hervormen- waren er daar nog 9 van over. Als je dit een zinnige opmerking vindt zou de SP nu minimaal 20 zetels moeten hebben. Alle teleurgestelde PvdA keizers zouden bij de SP moeten uitkomen. Gezien het feit dat dit niet het geval is bestaat jouw bedrage uit ideologisch geleuter dat niet te maken heeft met de realiteit.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 sep. 2021 - 14:31

In de tijd van de 9 zetels waren teleurgestelde PvdA kiezers naast naar GL en D66 ook naar DENK vertrokken. Dat laatset zal niet meer gebeuren. .

Mark Huysman
Mark Huysman7 sep. 2021 - 16:40

[Als je dit een zinnige opmerking vindt zou de SP nu minimaal 20 zetels moeten hebben.] Dit is dom mechanisch denken. In 2012 was de brede consensus over het neoliberalisme gebroken. Dat uitte zich in eerste instantie in hoge peilingen voor de SP en vervolgens in steun aan de PvdA die delen van het SP-verhaal overkomen had ('Niet bezuinigen maar investeren', en 'Stop Rutte's Rechtse Rotbeleid'). Het was het jaar waarin de PVV, dankzij haar gedoogsteun aan Rutte1, afgedaan had en er weer nieuwe hoop bestond op linkse oplossingen. Die hoop is door de PvdA in Rutte2 grandioos de grond ingetrapt. Mensen denken na zo’n ervaring nu eenmaal niet ‘nou, dan proberen we het de volgende keer maar eens met de SP’, maar verlaten massaal het linkse kamp omdat ze geleerd hebben dat daar niks van te verwachten valt. De PvdA heeft het niet alleen voor zichzelf verknald in Rutte2 maar voor heel links.

DaanOuwens
DaanOuwens7 sep. 2021 - 17:36

@ Mark Huysman Jij schrijft: De PvdA heeft het niet alleen voor zichzelf verknald in Rutte2 maar voor heel links. Als die bewering waar is heeft het voorstel van Bosman geen enkele zin. En hier beweer jij toch echt: Goede oproep. Als ik lid was van de PvdA dan zou ik zeker op Bosman stemmen. Kortom je draait als een draaitol. Je doet een poging je uit een positie te draaien waarin je jezelf hebt vastgelopen omdat je geen inhoudelijk weerwoord meer hebt. Dat laat je ook zien met: Dit is dom mechanisch denken, Een niet erg doordacht was maar een gelegenheid argument om niet te hoeven erkennen dat jouw SP denkbeelden geen alternatief zijn voor de kiezers. Je blijft maar vastzitten in het verhaal dat anderen ervoor zorgen dat de kiezers jouw evangelie niet als de ultieme verlichting zien. Ik denk dat je toch eens moet accepteren dat nog slechts een kleine groep het SP-verhaal een goed verhaal vindt. Als je dat besef hebt kan je ook eens ophouden constant zwarte pieten uit te delen aan anderen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 sep. 2021 - 6:57

Daan Ouwens Zou het niet zo kunnen zijn dat mensen aan de onderkant van de samenleving sociaal- economisch gezien, bij gebrek aan regeringsmacht door uitsluiting, na de zoveelste teleurstelling niet meer naar de stembus gaan, het al lang opgegeven hebben!

OlavM
OlavM6 sep. 2021 - 20:47

Deze oproep is een positieve stap. Het is in de huidige tijd met de diverse crises die om radicale en snelle maatregelen vragen -terwijl de rechtse partijen niets constructiefs bieden en de vorming van een nieuwe regering die deze maatregelen echt zou kunnen nemen dwarsbomen- pure noodzaak dat de krachten op links zich bundelen. Daarbij gaat het niet (direct) om fusies van partijen o.i.d., maar om eenheid in diversiteit. Inclusief links dus. De pijnpunten uit het verleden moeten opzij worden gezet -b.v. de aberratie van de PvdA toen het meewerkte aan de afbraakpolitiek van het neoliberale kabinet-Rutte II- om het e.e.a. te kunnen bereiken. Uiteraard hebben linkse partijen -waartoe ook de PvdD en BIJ1, en wellicht voor een deel DENK, niet moeten worden vergeten- nog hun uiteenlopende kenmerken, maar alleen een gezamenlijke krachtsinspanning op de punten waarop zij zich wel kunnen verenigen kan de grote gevaren van de huidige (extreem) rechtse politiek keren.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart6 sep. 2021 - 20:12

Hoe dit verder ook zij, ik hoop dat ze bij de PvdA snel wat goede tekstschrijvers in huren zodat erbij het lezen van dit soort missives ook iets te genieten valt, en, wie weet, iets de lachen.

gimli55
gimli556 sep. 2021 - 20:09

Stop nu eens met mooie praatjes en ga wat doen. Als je laat zien wat de partij betekent heeft, heb je enige kans op succes. De meeste stemmers zijn 2012 nog niet vergeten, ook toen zijn er mooie woorden gesproken en bleek naderhand het de voorloper te zijn van institutioneel racisme en discriminatie. Er wordt al zo lang van alles beloofd en voorgespiegeld wat later het tegenovergestelde resultaat laat zien. De burger heeft vertrouwen in de democratie, maar niet in de politiek. Dat is een fundamenteel probleem voor alle partijen en zeker voor de partijen die integriteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel hebben staan. Zij worden dubbel zo hard afgerekend op leugens en bedrog. 6 maanden gemekker en dan er naast staan, verbetert het vertrouwen niet. Laat het eerst zien voordat de burger het eindelijk kan vertrouwen en daar is op dit moment geen reden voor helaas.

Kit2
Kit26 sep. 2021 - 19:54

Zou Gerard Bosman eens het rapport van het SCP willen lezen: Syrische statushouders op weg in Nederland: de ontwikkeling van hun positie en leefsituatie. Een rapport van het SCP in samenwerking met het WODC, RIVM en CBS. Allemaal ''hoogopgeleide '' vluchtelingen uit 2016. Op TV stond wijlen Hans de Boer van het VNO juichend al die arbeidskrachten toe te juichen. 6 jaar later is er geen pest van terecht gekomen. 20% heeft werk en dan zijn daarin de mensen meegenomen die een kort poosje bij een uitzendbureau gelopen hebben. Je kent dat soort bedriegerijen onderhand wel. Ga eerst deze mensen maar eens aan een baan helpen en kom dan maar weer je weke verhaaltjes over meer arbeidkrachten die we nodig hebben, houden. Links moet staan voor hogere lonen in de zorg, onderwijs, minder flex voor zogenaamde ZZPers en er zijn 300.000 woningen nodig.

8 Reacties
DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles6 sep. 2021 - 20:42

Woningen worden straks gebouwd als de boeren zijn onteigend, kan nog wel even duren. En vanaf het begin geloofde ik echt geen snars van dat “hoogopgeleid” en ik heb gelijk gekregen.

Karingin
Karingin6 sep. 2021 - 20:57

En staat er ook bij hoe dat komt? Ten 1e gaat het om getraumatiseerde mensen en ten 2e wordt het ze verdomd moeilijk gemaakt om hier normaal te integreren, wegens domrechts beleid en weerstand in de samenleving - jouw onderbuik dus. Links staat voor mensenrechten en gelijke behandeling, dát is het uitgangspunt, altijd! Binnen dat kader passen inderdaad ook een goed loon en betaalbare huisvesting. Overigens zijn er helemaal geen 300.000 woningen nodig, de markt moet aangepakt worden: https://www.groene.nl/artikel/alle-kraantjes-moeten-dicht

gimli55
gimli556 sep. 2021 - 21:08

@Karingin De feiten spreken je tegen helaas. Er is in de politiek een groot verschil tussen de principes en de eigenlijke werkelijkheid en di wordt vaak vergeten of ontweken met de verwijzing van het sluiten van een compromis. Dan is verwijten met de onderbuik geen constructieve gedachtegang, het zou de politiek sieren om ook een de fouten ruiterlijk toe te geven en niet te verschuilen. Dat is niet bevorderlijk voor het bouwen van vertrouwen, en dat is bij samenwerking van vitaal belang.

DaanOuwens
DaanOuwens6 sep. 2021 - 21:17

@ Karingin Jij schrijft: en 1e gaat het om getraumatiseerde mensen en ten 2e wordt het ze verdomd moeilijk gemaakt om hier normaal te integreren Ten derde is de hele inburgering een verschrikkelijke puinbak. Vluchtelingen worden niet bijgestuurd op hun beroepswens. Ik heb talloze Irakezen gezien die iets cultureels wilden doen in Nederland, geen baan in te vinden. De vluchtelingen worden slecht begeleid op normen en waarden en daarin hun eigen weg vinden, vluchtelingen volgen de verkeerde beroepsopleidingen, de kennis van UAF schiet te kort, er zijn te weinig ambities, er worden te veel vrijwilligers ingezet daar waar professionals ingezet moeten worden voor de begeleiding. Een organisatie zoals vluchtelingenwerk is gebaseerd op goede wil en niet op kwaliteit en resultaat. Met punt 1 en 2 heb je deels gelijk. Maar los van die lastig te beïnvloeden aspecten krijgen vluchtelingen niet de ondersteuning die ze hard nodig hebben.

wittecisnoot
wittecisnoot6 sep. 2021 - 21:49

@Karingin : dat artikel gaat over huizenprijzen en biedt geen aanknopingspunten om het tekort in te dammen. We hebben meer woningen nodig want de vraag verandert. Wonen is een primaire levensbehoefte: het is alsof we genoeg voedsel hebben om negen mensen te eten te geven maar tien mensen. Dan kan je de prijs omlaag laten en praten over overvloed van geld maar daarmee komt er geen tiende portie eten bij.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 sep. 2021 - 9:51

DaanOuwens 6 september 2021 at 23:17 Het UAF begon in een andere tijd, 1948, toen 50 Tsjechische studenten en docenten naar Nederland vluchtten. De huidige situatie is zoveel complexer dat het mogelijk is dat kennis en ambities inmiddels tekort schieten (ook al vanwege de nagestreefde efficientie) al staat hun website bol van de positieve berichten.

DaanOuwens
DaanOuwens8 sep. 2021 - 8:06

@ DanielleDefoe Mijn ervaring is meer gebaseerd op de laatste 10/15 jaar. Ik ben te jong voor 1948. Ik ken de UAF alleen van Iraniërs (Perzen destijds), Irakezen en Syriërs. Uit die landen kwamen de meeste hoger opgeleide vluchtelingen. Maar wellicht doe ik er nu enkele tekort. Ik heb ook in het grijze verleden geprobeerd Bosnische artsen inzetbaar in NL te krijgen dat verliep ook zeer moeizaam om talloze redenen. Maar ook gebrek aan medewerking van het UAF. Overigens ook uitspraken van vluchtelingen zelf. Niet alleen mij eigen wijsheid. Ik ben het UAF nooit tegen gekomen als een deskundige club die mensen op een hoog niveau geschoold en aan de slag kreeg. Dat verhaal op de site van die accountant is mooi. Dat soort dingen heb ik nooit gehoord. Maar ik ben bang dat het om enkelingen gaat die goed terecht komen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 sep. 2021 - 22:08

@DaanOuwens ik denk dat de UAF zijn hoogtijdagen had toen ze vnl te doen hadden met Oost-Europese studenten/academici die onder het prikkeldraad door wisten te kruipen. In die tijd waren ook de aantallen te overzien. Daarvan heb er nog net een paar meegemaakt.

Mark Huysman
Mark Huysman6 sep. 2021 - 19:48

Goede oproep. Als ik lid was van de PvdA dan zou ik zeker op Bosman stemmen.

JoostdeV
JoostdeV6 sep. 2021 - 19:47

Het wordt ook tijd dat D66 kleur bekend en toegeeft dat ze bij hat CDA en de VVD eigenlijk niets te zoeken hebben. De VVD kan dan kiezen. Met CDA weer een kabinet samenstellen 'waar rechts Nederland zijn vingers bij kan aflikken' of aanschuiven bij een coalitie waarin D66, PvdA, GroenLinks en SP elkaar steunen in bovenstaande zaken die er voor Nederland echt toe doen.

3 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine6 sep. 2021 - 20:44

Ik denk eigenlijk dat D66 (als partij en stemmers) dichter bij de VVD zit dan het ideaalbeeld van Gerard.

Knight3
Knight37 sep. 2021 - 6:17

Volgens mij heeft Kaag dat gisteravond gedaan. Ik weet alleen niet of dit een slimme zet was op dit moment. En een beetje oude koeien uit de sloot halen, waarbij zij zelf geen schuld had. Is dat Nieuw leiderschap.

Norsemen
Norsemen8 sep. 2021 - 8:23

@JoostdeV Ik ben het wel met je eens, op dat SP gedeelte na.

MG1968
MG19686 sep. 2021 - 19:38

De SP accommodeert ook dat deel van conservatief links dat mij persoonlijk te dicht tegen extreem rechts aanleunt. Hier op deze site is dat ook te zien bij verschillende mensen die zelf expliciet aangeven dat links meer moet opschuiven naar de ‘probleemanalyse’ en ‘oplossingen’ van extreem rechts. Dat Deense model en zo. Daar heb ik dus helemaal niets mee. Gecamoufleerd extreem rechts is gewoon niet meer of minder dan extreem rechts. De paraplu waar ze onderdak gevonden hebben doet daar niets aan af. Dus op onderwerpen samenwerken, ja dat kan, maar wat betreft samen optrekken ben ik persoonlijk tegen.

13 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman6 sep. 2021 - 20:04

[De SP accommodeert ook dat deel van conservatief links dat mij persoonlijk te dicht tegen extreem rechts aanleunt.] Een vage zin die weinig zegt. [Hier op deze site is dat ook te zien bij verschillende mensen die zelf expliciet aangeven dat links meer moet opschuiven naar de ‘probleemanalyse’ en ‘oplossingen’ van extreem rechts.] En dat zijn dan SP’ers? Misschien moet je wat concreter worden. [Dat Deense model en zo.] Dat is dus het model van de zusterpartij van de PvdA, niet van de zusterpartij van de SP.

Mark Huysman
Mark Huysman6 sep. 2021 - 20:14

PS: Wat betreft discussie op de site: ik heb hier net een discussie op gehad met Daan Ouwens die begrip heeft voor restrictief vluchtelingenbeleid omdat veel mensen nu eenmaal extreemrechts denken en tegen toelaten vluchtelingen zijn. Ik was het daar niet mee eens omdat ik denk dat je nooit aan extreemrechts moet toegeven, zeker niet op fundamentele zaken als mensenrechten en vluchtelingenbeleid. Daan stemt volgens mij PvdA (positioneert zichzelf in elk geval als ‘gematigd’ of ‘modern’ links) en ik heb tot aan de laatste verkiezing altijd SP gestemd.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart6 sep. 2021 - 20:45

Dus zouden Mark en Daan, als ik het goed begrijp, van partij moeten wisselen. Dat idee had ik trouwens al eerder: de een, al lang tot het meubilair en het gestaalde kader hier toegetreden, met zijn humorloze. ellenlange litanieën, waar steeds in wordt ontdekt dat het licht aangaat als je de schakellaar omzet, vol eigendunk etc, is in het diepst van zijn hart een SP' er; de andere een frivole PvdA'er.

MG1968
MG19686 sep. 2021 - 21:00

@Mark Huysman "Een vage zin die weinig zegt." En toch weet je precies wat ik bedoel. "En dat zijn dan SP’ers?" Zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. Er bestaat zoiets als stemgeheim en gelukkig maar. Maar niettemin. Er afficheren zich hier meerderen als links maar passen wat betreft meningen niet binnen GL en/of PvdA. Sterker nog zetten zich daar vaak heel sterk tegen af. Veel meer smaakjes als de SP blijft dan niet over toch? "Dat is dus het model van de zusterpartij van de PvdA, niet van de zusterpartij van de SP." Dat weet ik. In Denemarken accommodeert de zusterpartij van de PvdA dit conservatief links. En nog meer dan de SP alhier doet. Wat mij betreft is dat foute boel. "...Daan Ouwens die begrip heeft voor restrictief vluchtelingenbeleid omdat veel mensen nu eenmaal extreemrechts denken en tegen toelaten vluchtelingen zijn" Ik ben Daan Ouwens niet. Maar wat mij betreft is dit géén vreemde uitspraak, ook niet als ik hem zelf gedaan zou hebben. Dan had die namelijk betrekking op het begrip hebben voor het ontstaan van een restrictiever vluchtelingenbeleid omdat dit een verwachte uitkomst van een democratisch proces is in een klimaat waarbinnen veel mensen nu eenmaal extreem rechts denken. Niet dat ik daar zelf voor zou zijn en zeker niet binnen die kaders van dat extreem rechtse gedachtengoed, maar dat dat de uitkomst zal zijn... is waarschijnlijk niet tegen te houden. Maar desgevraagd ben ik tegen het samen optrekken met een partij waarbinnen een deel van de aanhang die kant op wil. Of Daan zijn uitspraak op die manier gedaan heeft weet ik niet en ga ik natuurlijk ook niet over. Overigens is nauwelijks iemand voor open grenzen, ook ik niet, maar de menselijke maat terug zie ik graag op meer terreinen, ook op het gebied van vluchtelingen. "en ik heb tot aan de laatste verkiezing altijd SP gestemd" En ik heb tot aan de laatste verkiezingen altijd GroenLinks of op één van zijn voorgangers gestemd. Deze laatste verkiezingen heb ik D66 gestemd, in de hoop dat Kaag haar belofte van 'zo progressief mogelijk' gestalte kan geven. Zonder een sterk D66 was GL en PvdA samen nooit een optie geweest. En lijkt ook nu nog een brug te ver voor met name het CDA (en zonder het CDA is een brug te ver voor de VVD). Ik hoop D66 de rug recht houd en de Schoo lezing interpreteer ik ook als zodanig maar we gaan het zien. Wat betreft inhoud kan ik mij het beste vinden binnen GroenLinks maar als er een samen optrekken met de SP zou zijn dan komt mijn stem daar nimmer terug.

DaanOuwens
DaanOuwens6 sep. 2021 - 21:24

@ Mark Huysman Jij schrijft: Een vage zin die weinig zegt. Zegt erg veel. Er zijn mensen met SP sympathieën die ook meeliepen met Baudet tegen corona En je schrijft: En dat zijn dan SP’ers? Misschien moet je wat concreter worden. De namen van mensen die dergelijke uitspraken doen ken je zelf ook wel. En je schrijft: Dat is dus het model van de zusterpartij van de PvdA, niet van de zusterpartij van de SP. Maar het gedachtegoed van de SP sluit veel beter aan bij dat van de Deense PvdA. En je schrijft: Daan Ouwens die begrip heeft voor restrictief vluchtelingenbeleid omdat veel mensen nu eenmaal extreemrechts denken en tegen toelaten vluchtelingen zijn. Dat is correct. Maar dan schrijf je: Ik was het daar niet mee eens omdat ik denk dat je nooit aan extreemrechts moet toegeven, zeker niet op fundamentele zaken als mensenrechten en vluchtelingenbeleid. Mooi dat jij het er niet mee eens ben, maar jouw opstelling levert geen vluchteling meer veiligheid en toekomst op. Je creeert hier een land waar geen vluchteling meer welkom is en je komt zelf niet verder dan beweren dat de staat vluchtelingen moet beveiligen. Vluchtelingen schieten met jouw visie helemaal niets op laat staan dat ze de kans krijgen hier een bestaan op te bouwen.

Mark Huysman
Mark Huysman7 sep. 2021 - 9:02

MG1968 [Zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. Er bestaat zoiets als stemgeheim en gelukkig maar. Maar niettemin. Er afficheren zich hier meerderen als links maar passen wat betreft meningen niet binnen GL en/of PvdA. Sterker nog zetten zich daar vaak heel sterk tegen af. Veel meer smaakjes als de SP blijft dan niet over toch?] Er zijn hier ook tal van mensen links van GL en de PvdA die juist voor een ruimhartiger vluchtelingenbeleid zijn. Ik ben er daar een van. Om dat te illustreren heb ik de laatste discussie met DO erbij gepakt. Als je de discussie op deze site maatgevend vindt voor hoe je tegenover een bepaalde politieke partij staat moet je denk ik het hele verhaal vertellen en niet alleen verwijzen naar een aantal niet nader genoemde personen die lijken te bevestigen wat jij denkt. [Maar desgevraagd ben ik tegen het samen optrekken met een partij waarbinnen een deel van de aanhang die kant op wil.] Alsof niet een deel van de aanhang van bv de PvdA precies hetzelfde wil. Sterker, de leiders van die partij doen bij tijd en wijle uitspraken om ‘conservatief links’, zoals jij dat noemt, te pleasen. Denk aan Samsoms ‘etnische monopolie op straatcriminaliteit van Marokkanen’ of Spekmans oproep om Marokkaanse jongeren te vernederen voor de ogen ‘van hun eigen mensen’. Samsom heeft n.b. samen met Rutte de vluchtelingen-deal met Erdogan uitgedokterd. Ik meen me ook te herinneren dat juist Asscher wel interesse had in het Deense model. Als dus bepaalde tendenzen binnen de SP (aanhang) voor jou reden zijn om niet met die partij te willen optrekken dan lijkt me dat je ook zeker niet met de PvdA moet willen optrekken.

MG1968
MG19687 sep. 2021 - 9:41

@Mark Het is je vast opgevallen dat de maatregelen en de oplossingen die de PvdA voorstaat fundamenteel anders zijn dan die van de SP op dit gebied. Kort gezegd: de oplossingen worden niet gezocht in terugtrekkende bewegingen op nationaal niveau maar juist open op internationaal niveau. De solidariteit stopt niet bij de PvdA en de landsgrenzen maar wel bij de SP en die landsgrenzen. Dus ja, er zullen best af en toe conservatief linkse geluiden te horen zijn binnen de PvdA, maar deze zijn niet structureel maar belangrijker: de consequenties die daaruit getrokken worden zijn volledig anders. Zoals Karingen het hieronder beschreef, we hebben uiteindelijk alleen onze medemenselijkheid en het gezond verstand. En dat zie ik bij de PvdA meer terug dan bij de SP. Dat laat overigens onverlet dat binnen de landsgrenzen de SP enorm goed werk doet bij het agenderen en constateren van misstanden en ik die waakhond op dat gebied zeker niet zou willen missen. Wat ik wel aan die partij mis heb ik nu wel verduidelijkt vermoed ik. Nogmaals: ik zou samen optrekken met de SP absoluut niet zien zitten. Samenwerking zeker wel.

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 sep. 2021 - 11:07

Als je solidariteit binnen de landsgrenzen nog niet eens kunt opbrengen dan kun je dat al helemaal niet buiten de landsgrenzen. Waar waren GL en D66 bij de toeslagenaffaire te vinden. En waar ging die om? Zijn zij degenen die het aangekaart hebben en het werk hebben verzet? D66 was zelfs een onderdeel van het probleem. Over discriminatie gesproken en profilering.

Mark Huysman
Mark Huysman7 sep. 2021 - 11:26

[Kort gezegd: de oplossingen worden niet gezocht in terugtrekkende bewegingen op nationaal niveau maar juist open op internationaal niveau.] Maar als dat ‘internationaal niveau’ inhoudt dat er een fort om Europa gebouwd wordt en dat er mensonterende situaties aan beide zijden van de Egeïsche Zee ontstaan dan kun je je afvragen wat erger is. Anyway, we gaan elkaar niet overtuigen. Ik denk dat Gerard Bosman hier een goed voorstel doet dat heel links vooruit kan helpen, jij hebt daar je bedenkingen bij en ik ben bang dat jij qua ideeën dichter bij de GL en PvdA-leiding zit dan Bosman.

Norsemen
Norsemen7 sep. 2021 - 11:48

Helemaal eens met MG1968 De SP maakt in mijn ogen dezelfde fout als de VVD, ze laten hun standpunten teveel bepalen door hun angst stemmen te verliezen aan extreem rechts.

DaanOuwens
DaanOuwens7 sep. 2021 - 14:03

@Mark Huysman Jij schrijft: Ik denk dat Gerard Bosman hier een goed voorstel doet dat heel links vooruit kan helpen, Meer dan denken is het ook niet. Want je bent niet in staat aan te geven waar de kiezers voor het SP-beleid vandaan zouden moeten komen en niet in staat aan te geven wat de motieven zijn van de keizers om op een dergelijke samenwerking te stemmen. Als je dat niet kan, kan het onmogelijk een goed voorstel zijn.

MG1968
MG19687 sep. 2021 - 17:31

@Minoes&Tuin "Als je solidariteit binnen de landsgrenzen nog niet eens kunt opbrengen dan kun je dat al helemaal niet buiten de landsgrenzen." Daarin heb je natuurlijk gelijk. Maar als jou inschatting is dat GL en PvdA dit niet kunnen opbrengen dan zou jij natuurlijk als SP sympathisant tegen een samen optrekken met deze partijen zijn. Zoals ik die heb met de SP.

Gerygrr
Gerygrr10 sep. 2021 - 14:10

Het accomoderen van extreem-rechts is de wereld op zijn kop. Eerst was er de SP, de kiezers die de partij groot maakten in de tijd van het verraad van Samsom en de totale afbraak van links ten gevolge hebbend. Pas toen kwam extreem rechts op. Logica gebiedt dat 2 volgt uit 1.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman6 sep. 2021 - 19:33

"Met een internationaal solidair beleid, waarbij we migratie niet als bedreiging maar als kans zien, onder meer in het licht van de toenemende structurele arbeidstekorten, waarbij we uitbuiting en verdringing hier en braindrain en ontgroening in landen van herkomst met goede regulering voorkomen. En waarbij we integratie goed organiseren, en vluchtelingen in nood gastvrij ontvangen zonder dat ze zich behoeven over te geven aan gevaarlijke reizen met mensensmokkelaars." Succes met regelen. Ik neem graag kennis van dit beleidsstuk dat de ultieme oplossing brengt.

5 Reacties
DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles6 sep. 2021 - 20:41

Haal ze toch gewoon op met een vliegtuig die gaat pendelen dan zijn de handen aan het bed ook zo geregeld!

Karingin
Karingin6 sep. 2021 - 20:48

De ultieme oplossing bestaat niet, duh. Als je een beetje oplet zie je dat de wereld verandert waar je bij staat, en dat mensen zich niet door jouw of mijn wensen laten sturen. Dit denken is een deel van het probleem; je kunt geen wet of beleid maken waarmee een bepaald gebied waterdicht is afgedekt, en snelle oplossingen bestaan niet voor dit soort gigantische problemen. Wat je ook doet, die miljoenen mensen op drift zijn niet morgen verdwenen, en volgend jaar ook niet. Er zullen ook altijd misdadige klootzakken zijn. Het enige dat je hebt is je medemenselijkheid en gezonde verstand....hoewel, dat is dus precies wat er ontbreekt bij teveel mensen....

DaanOuwens
DaanOuwens6 sep. 2021 - 21:26

@ Karingin Jij schrijft: Het enige dat je hebt is je medemenselijkheid en gezonde verstand Inderdaad, dit tekstje van jou is inderdaad de kern van het probleem.

Krek
Krek7 sep. 2021 - 9:51

Ja, maar wat heerlijk toch dat de PvdA dit allemaal zomaar kan oplossen! En dan ook nog een verhoging van het minimumloon, betere zorg, schuldenpardon, de huren verlogen, collectief financieren van kinderopvang, en nog veel meer! WOW!!!!! Hoe kun je hier nu niet voor zijn! Ge-wel-dig De heer Bosman is slim genoeg om zijn vingers niet te branden aan enige uitwerking over hoe dit strooien met kadootjes gerealiseerd moet worden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 sep. 2021 - 10:03

Met gezond verstand zou je al een heel eind moeten kunnen komen.

chwiedijk
chwiedijk6 sep. 2021 - 19:13

Mij best, maar niet zolang die Marijnissen fractieleidster van de SP blijft. Aan een tweede monarchie heb ik geen behoefte.

1 Reactie
ton14024
ton140247 sep. 2021 - 10:53

Dat is jouw goed recht. Laat het lekker liggen vanwege die ´tweede monarchie´.