Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

PvdA geeft misleidende informatie over wet die wel degelijk medisch beroepsgeheim aantast

  •  
16-09-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
59 keer bekeken
  •  
15871516388_4618bdb7ea_o

© cc-foto: Roel Wijnants

Deze reactie werd door de PvdA geweigerd, zonder toelichting. Zó gaat de PvdA dus om met critici en feiten.
Marith Volp heeft als woordvoerder van de PvdA Tweede Kamerfractie om de fraude in de zorg aan te pakken voor een wet gestemd die het medisch beroepsgeheim aantast. Wat nog erger is, ze ontkent het glashard  en de PvdA-twitteraccount beschuldigt alle critici die het niet met haar eens zijn er van dat die een hoax doen, bedrog plegen dus. De pot verwijt hier de ketel dat hij zwart ziet, inktzwart. Deze reactie werd door de PvdA geweigerd, zonder toelichting. Zó gaat de PvdA dus om met critici en feiten.
Wat zijn de feiten? Wat klopt is dat de schending van het medisch beroepsgeheim volgens het wetsvoorstel alleen mag als ultimum remedium , uiterste middel, na een uitgebreide procedure (stappenplan). Met het wetsvoorstel wordt het medisch beroepsgeheim dan ook niet afgeschaft, maar wel verder aangetast. Overigens was dat al een keer eerder gedaan, de wetswijziging gaat alleen over de restitutiepolis, voor de andere polissen gold dat al. Er zit ook een duidelijke agenda achter blijkt uit een door de minister op verzoek van de oppositie verstrekt intern document van de taskforce integriteit zorgsector. Hoewel veel door de minister is zwartgelakt wordt hier uit duidelijk dat het doorbreken van het medisch beroepsgeheim wel degelijk het doel is.
Wat niet klopt in het betoog van Volp is dat ze stelt dat de inzage alleen maar mag uitgevoerd worden door een onafhankelijk arts. De wet laat de mogelijkheid open dat een voor fraudebestrijding door de zorgverzekeraar ingehuurde arts dat delegeert, aan personeel dat geen arts is. Dat mag de reguliere dokter in zijn huisartsenpraktijk ook doen, maar dan is dat personeel gehouden aan de vertrouwelijkheidsplicht. En de informatie mag alleen voor medische doeleinden gebruikt worden. De onafhankelijkheid is bij deze wet niet gegarandeerd omdat de ingehuurde arts en zijn personeel daar niet aan gehouden zijn, sterker nog, ze zitten in het dossier te kijken met een heel ander doel. De aldus verkregen vertrouwelijke medische informatie kan vervolgens ook voor andere doelen (marketing, risicoselectie, etc.) gebruikt worden. Nergens is geborgd dat dit niet kan. Een amendement van de oppositie waarin werd voorgesteld om het altijd door een onafhankelijke arts te laten doen, is juist door de PvdA verworpen. Waar Volp nu stelt dat de wet dat regelt, heeft zij daar juist tegen gestemd.
Dan stelt Volp dat de patiënt altijd geïnformeerd wordt als zijn dossier wordt ingezien. Ja, dat klopt, maar achteraf (na maximaal drie maanden). Een amendement van de oppositie om dat vooraf te doen is, wederom door de PvdA, geweigerd.
Volp beroept zich op twee amendementen die ze heeft ingediend. Die regelen echter alleen maar dat de Tweede Kamer bij de uitwerking van het stappenplan betrokken wordt. Nergens wordt het medisch beroepsgeheim geborgd.
De werkwijze is volgens Volp nodig om de fraude in de zorg keihard aan te pakken. Ze verkeert duidelijk teveel in VVD-kringen: wie met pek omgaat… De fraude in de zorgverzekering blijkt volgens onderzoek in opdracht van VWS 0,015% en daarvan is ruim 90% voor rekening van zorgverleners. Onderzoek van Erasmus MC toont aan dat inbreuk van het medisch beroepsgeheim niet nodig is. Er zijn genoeg andere alternatieven. Die zijn door de voltallige linkse oppositie (SP, GL, D66, PvdD) ook in een amendement verwoord, maar weer was de PvdA en Volp tegen.
Omdat het belang zo klein is en er andere alternatieven waren is de inbreuk op het medisch beroepsgeheim juridisch een inbreuk op artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. De maatregel is disproportioneel en voldoet niet aan de eis van subsidiariteit.
Het medisch beroepsgeheim is een kernwaarde van het vak van artsen. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat wat in de spreekkamer besproken wordt binnen die vier muren blijft en dat hun medische gegevens niet aan derden worden toevertrouwd, zeker niet aan commerciële partijen bij wie zij verzekerd zijn. Het medisch beroepsgeheim staat al langer onder druk. De meeste patiënten weten niet dat bij naturapolissen hun dossiers al gedeeld kunnen worden. Lees hierover ook de interessante link op Medisch Contact over een huisarts en materiële controle en het bericht van de juristen van de VVAA.
Volp stemde liever mee met VVD, PVV, SGP en CDA. Net als bij het schrappen van de vrije artsenkeuze staat de PvdA Tweede Kamerfractie weer dichtbij het belang van de zorgverzekeraars, in plaats van op te komen voor de patiënt en de zorgverlener. Op die manier wordt het begrijpelijk dat de partij zich niet wil aansluiten bij het Nationaal Zorgfonds, tegen de marktwerking in de zorg.
Gelukkig moet de Eerste Kamer nog instemmen. Net als bij de vrije artsenkeuze moet die het gebrek aan normbesef bij onze Tweede Kamerfractie maar weer zien te repareren, of de wet tegenhouden. Een motie voor de komende politieke ledenraad van de PvdA (op 24 september) met een oproep daartoe aan onze Tweede Kamerfractie heeft inmiddels binnen 24 uur zeer veel steun gekregen. Maar excuses van Volp en haar fractie voor de foute keuzes én voor de valse voorlichting daarover worden altijd nog verwelkomd.

Meer over:

politiek, pvda, opinie, zorg
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.